You are on page 1of 3

SAJAK AKU MEMBACA LAGI

(Razali Mohd Yussof)


RANGKAP

SUAIKAN

________ mendongak langit


membaca garis dan titik
___________ kebesaran-Mu
di bawahnya ___________ mega
hem_usan _ayu dan _anjaran
gunung.

___________ alam
kicauan burung
desiran ombak dan wajah
pelangi
mewarnai kehidupan umat-Mu.

____________ mendongak lagi


membaca langit
di dalamnya pohon-pohon kayan
rapuh
dahan dan ranting terkulai
Da_n-da_n berg_g_ran
helai demi helai
di lantai tanah airku yang
makmur.

MAKSUD

Penyajak mendongak ke langit lagi dan cu


memahami langit. Penyajak mendapati bahaw
alam semula jadi semakin tercemar apabila nega
semakin makmur. Pencemaran alam semula jadi
dikaitkan dengan keadaan bahasa Melayu ya
semakin lama semakin kurang didaulatkan ol
rakyat walaupun bahasa Melayu merupak
bahasa
kebangsaan.
Selain
itu,
penyaj
mendapati bahawa kemakmuran negara tid
dapat menjamin kedaulatan bahasa Melayu.

Penyajak memandang ke langit. Penyajak bera


dirinya sungguh kerdil melihat kebesaran Illa
yang mencipta pelbagai fenomena alam. Deng
perasaan penuh kesyukuran, dia menghay
keindahan alam yang diciptakan oleh Tuhan ya
digambarkan.

Penyajak kembali mendongak ke langit. K


ini,penyajak dapat menyaksikan kesedihan lan
yang turut menangisi nasib bahasa Melayu ya
kian tenat dan semakin dilupakan anak bangsa.

___________ membaca langit


Kutemui
_______________________________
meratapi luka nasib bangsa.

Penyajak meyelusuri pula alam yang terbenta


luas. Kedengaran kicauan burung, desiran omb
dan keindahan pelangi yang melengkapi kehidup
manusia dengan pelbagai rencah kehidupan.

____________mendongak lagi
menitis air mata langit
membasahi bahasa Melayuku
yang berdarah.

Penyajak masih mahu memahami perkara ya


tersurat di langit. Penyajak dapat menyaksik
kekecewaan bulan dan bintang (pejuang-pejua
bahasa) yang meratapi akan nasib bahasa Mela
yang dipinggirkan oleh bangsa di tanah air sendi

TEMA :

PERSOALAN :
a)___________________________________________________________
b)
___________________________________________________________
c) ___________________________________________________________

Bilangan rangkap
Bentuk sajak
Rima akhir rangkap 3
Bilangan perkataan
NILAI
a)
b)
c)

sebaris

PENGAJARAN

a) Kita pharus bersyukur kepada Tuhan kerana dikurniakan


alam
yang indah.
Bilangan suku
kata
b)
Kita
perlu menghayati keindahan alam.
sebaris
c) Kita patut bersifat bertanggungjawab bahasa Melayu yang
diwarisi sejak berzaman.

LATIHAN :
Baca sajak dengan teliti dan kemudian jawab soalan-soalan
yang berikut.
i)

Apakah maksud meratapi luka nasib bangsa dalam sajak ini?


(2 markah)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

ii) Nyatakan dua cara untuk memelihara keindahan bahasa Melayu supaya tidak
hilang. ( KBAT)
(3 markah)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

iii) Huraikan dua persolan yang terdapat dalam sajak ini.


(4 markah)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________