Вы находитесь на странице: 1из 17

CUPRINS

CUPRINS  Schema referitoare la conceptele privind documentatia  Formular de lucru  Descrierea firmei 

Schema referitoare la conceptele privind documentatia Formular de lucru Descrierea firmei Organigrama Descrierea departamentelor Tabel neconfirmitati Diagrama Pareto Diagrama Gantt

Schemă referitoare la conceptele privind documentaţia

Schemă referitoare la conceptele privind documentaţia

FORMULAR DE LUCRU PENTRU ÎNSUŞIREA PRINCIPIILOR ŞI TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN MANAGEMENTUL CALITĂŢII

Grupa de termeni:

Nr.crt Identificare Termen/Concept Corelatii Exemplu Relatie 1. 7.2. Document 7.3.Specificatii Generica 2. 7.2. Document 7.4.Manualul calitatii
Nr.crt
Identificare
Termen/Concept
Corelatii
Exemplu
Relatie
1.
7.2.
Document
7.3.Specificatii
Generica
2.
7.2. Document
7.4.Manualul calitatii
Fisa
specificatie
tehnica utilaj
Iso 9001
Generica
3.
7.2. Document
7.5.Planul calitatii
Contracte
Generica
4.
7.2. Document
7.6.Inregistrare
Fisa
de
Generica
inregistrare
5.
7.2. Document
7.7.Document
dosar
de
Generica
procedura
conformitate

Tema 2

Organigrama ,, S.C. Suplimente naturale.S.R.L.”
Organigrama ,, S.C. Suplimente naturale.S.R.L.”

„S.C. Suplimente naturale S.R.L” este o fabrică de suplimente alimentare realizate din cele mai bune plante medicinale autohtone. Suplimentele sunt savuroase si eficiente.

Formulele folosite la prepararea acestor ceaiuri asigură eficiența maximă și respectă parametrii de calitate stabilți de Organizația Mondiala a Sanatății.

Societatea pune la dispoziție o gamă de ceaiuri, suplimente, comprimate, capsule cu un înalt efect terapeutic realizate din plante netratate termic sau chimic.

Organigrama societatii comerciale S.C. Suplimente naturale. S.R.L.

Organigrama societatii comerciale S.C. Suplimente naturale. S.R.L.
Director general Atributiile postului Conduce ședințele în cadrul organizației; Organizează din cadrul organizației; Coordonează valorificarea producției;
Director general
Atributiile postului
Conduce ședințele în cadrul organizației;
Organizează din cadrul organizației;
Coordonează valorificarea producției;
Monitorizează activitățile resurselor umane;
Monitorizează circulația informațiilor;
Implementează măsuri de îmbunătațire a activității
organizației
Director comercial
Atributii si responsabilitati
Stabilește unor relații bune cu furnizorii pentru rezolvarea în
timp util și bune condiții a tuturor problemelor ocazionale;
Răspunde pentru calitatea negocierii cu furnizorii;
Ține evidența rapoartelor privind vânzările, furnizorii noi,
etc.;
Concepe, împreună cu directorul general, strategiile
comerciale prioritare în vederea anticipării target-urilor
stabilite.

Director de producție Atributii si responsabilitati Coordonează și asigură întregul proces de producție în vederea realizării producției planificate în conformitate cu obiectivele și standardele de calitate ale firmei; Aprobă instrucțiunile tehnologice pentru fiecare fază de producție, atât la implementarea cât și la modificarea lor; Urmărește încheierea contractelor pentru noile investiții și acționează pentru asigurarea la termen a documentațiilor tehnice; Planifică activitatea de producție în secțiile de fabricație în funcție de planul de producție stabilit, pentru a asigura realizarea integrală a indicatorilor calitativi și cantitativi stabiliți.

Inspector resurse umane Atributii si responsabilitati Participă la trierea CV-urilor și testarea candidaților și se asigură de corecta desfășurare a concursurilor scrise; Elaborează programul de instruire conform solicitărilor șefilo de compartimente; Coordonează activitatea de reactualizare a fișelor de post; Controlează înregistrarea tuturor actelor la ITM, a contractelor individuale de muncă. Supervizează intreținerea bazei de date a angajaților.

Responsabil managementul calitatii Atributii si responsabilitati Urmărește implementarea strategiilor și politicilor de asigurarea calității, în acord cu viziunea, misiunea și politica firmei și în acord cu dinamica națională, europeană și internațională în domeniu; Coordoneaza aplicarea procedurilor de evaluare și de asigurare a calității referitoare la capacitatea de producție, eficacitatea în producție și la sistemul de management al calității; Colaboreaza la elaborarea Regulamentului privind evaluarea periodica a calității producției și a Regulamentului privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică programelor de instruire profesională; Analizează anual rezultatele evaluarii performanțelor angajaților și propune măsuri pentru îmbunătățirea calității în muncă; Monitorizează realizarea standardelor de calitate si a indicatorilor de performanta în derularea producției; Elaborează anual un Raport de evaluare internă privind calitatea produselor firmei, pe care-l prezintă directorului general; Elaborează propuneri de îmbunatățire a calității produselor; Stabilește criterii și inițiază analize și evaluări pe baza criteriilor de calitate pe fiecare departament în parte; Răspunde de implementarea hotărârilor directorului general cu privire la asigurarea calității produselor; Cooperează cu organismele abilitate care asigură evaluarea externă a calității produselor.

Secretar

Întocmește și actualizează baza de date ale firmei; Acordă asistență din punct de vedere tehnic și comercial clienților și potențialior clienți; Asigură protocolul; Participă la ședințele săptămânale organizate în cadrul firmei.

IT

Menținerea în buna funcționare a spațiilor de lucru: devirusări, rezolvarea problemelor de soft; Configurează noi conturi de utilizatori; Se ocupă de căutarea ofertelor și achiziționarea echipamentelor IT; Supervizează procesul de back-up automat.

Secretar  Întocme ș te ș i actualizează baza de date ale firmei;  Acordă asisten

Contabil Asigură evidența contabilă a stocurilor, relațiilor cu terții, a trezoreriei și evidența veniturilor și a cheltuielilor; Întocmește balanțe de verificare pentru clienți Înregistrează încasările și plățile în lei conform extrasului de cont; Înregistrează intrări de marfă în baza documentelor ( facturi interne, externe).

Șef de secție Răspunde de realizarea programului de producție la termenele prevăzute; Organizează aprovizionarea cu materii prime, fișe tehnologice, documentații tehnice; Urmărește modul de realizare a normelor de muncă; Răspunde de asigurarea calității produselor executate.

Ș ef de sec ț ie  Răspunde de realizarea programului de produc ț ie la

Operator

Supraveghează funcționarea echipamentului de proces din custodie; Identifică stadiul produsului pe flux; Menține sub control dispozitivele și anunță șeful de secție în cazul detectării unui aparat defect.

TABEL NECONFORMITATI

Descriere neconformitate Cauza aparitiei neconformitatiilor Actiuni corective Actiuni preventive 1.Pliculetele de ceai Rooibos suint intarite Fructele
Descriere neconformitate
Cauza aparitiei neconformitatiilor
Actiuni corective
Actiuni preventive
1.Pliculetele de ceai
Rooibos suint intarite
Fructele de Rooibos prezinta un
grad mare de hogroscopicitate, iar
conditiile la depozitare au fost
propice dezvoltarii
Lotul identificat nu va intra in
productie
Control atent si periodic al
aparatului de aerisire
2.In ceaiul Hepavit este
trecut musetel in loc de
sunatoare
Tiparire gresita
Lipirea de stichere pe cutii,
trimiterea corecta a textului la
tipografie
Atentie marita la trimiterea
textului la tipografie
3.Ceai Lumanarica are
miros de mucegai
Livrare neconforma
Returnare catre furnizor
Instiintoarea furnizorului de
materii prime despre conditiile
de calitate necesare
4.Ceai Trei frati patati sub
forma granulate in loc de
pulbere
Livrare neconforma
Returnare catre furnizor sau
inlocuirea produsului
Instiintarea furnizorului de
caracteristicile tehnice
5.Ceai Noni si scortisoara a
prezentat plicutele rupte
Livrare neconforma
Returnarea catre furnizor
Folosirea unor material mai
bune pentru inglobarea
ceaiurilor

DIAGRAMA PARETO

DIAGRAMA PARETO Am luat in considerare cazul analizei fiabilitatii in functionare a masinii de ambalat ceai.
Am luat in considerare cazul analizei fiabilitatii in functionare a masinii de ambalat ceai. Noi am
Am
luat
in
considerare
cazul
analizei
fiabilitatii in functionare a masinii de ambalat
ceai.
Noi
am
presupus
ca
aceasta are in
componenta sa 12 piese (subansamble). Acestea
au fost urmarite pe parcursul a 5 ani. Urmarirea a
avut ca scop principal determinarea frecventei
defectiunilor in decursul acestei perioade.
Rezultatele obtinute in urma acestui studiu
se regaesc in tabelul 1.
DIAGRAMA PARETO Am luat in considerare cazul analizei fiabilitatii in functionare a masinii de ambalat ceai.
Tabelul 1-Rezultatele iniţiale privind defectările produse

Tabelul 1-Rezultatele iniţiale privind defectările produse

Tabelul 1-Rezultatele iniţiale privind defectările produse
Numărul de Nr.crt. Denumire componentă defectări Procentul de defectări din total defectări [%] Procent cumulat de
Numărul
de
Nr.crt.
Denumire componentă
defectări
Procentul de
defectări din
total defectări
[%]
Procent cumulat
de defectări pe
total perioadă
[%]
1 bobina
2 valturi de întindere
3 valt de ghidare
4 dispozitiv de aliniere cu fotocelula
5 perii
6 palnie de alimentare cu sistem de afanare
7 sistem de dozare cu arbore melcat
sistem de comanda digitala pentru aplicarea aței la
8 plicul de ceai
9 dozator cu cantarire electronica
10 tamburi pentru termosudare
11 sistem de taiere
12 motor
4
19
19
2
9.5
28.5
1
5
33.5
3
14
47.5
0
0
47.5
0
0
47.5
2
9.5
57
0 0
57
5
24
81
2
9.5
90.5
0
0
90.5
2
9.5
100
Tabelul 2-Costurile necesare remedierii defectelor

Tabelul 2-Costurile necesare remedierii defectelor

Tabelul 2-Costurile necesare remedierii defectelor
Costul de Nr. crt. Componenta remediere Valoarea procentuală a costului de remediere [%] Valoarea procentuală cumulată
Costul de
Nr. crt.
Componenta
remediere
Valoarea procentuală a
costului de remediere [%]
Valoarea procentuală cumulată a
costului de remediere [%]
[%]
dozator cu cantarire electronica
700
47.13
47.13
1
bobina
500
33.67
80.8
2
dispozitiv de aliniere cu
70
4.71
85.51
3
fotocelula
valturi de întindere
50
3.36
88.87
4
sistem de dozare cu arbore
50
3.36
92.23
5
melcat
tamburi pentru termosudare
50
3.36
95.59
6
7
Motor
valt de ghidare
35
2.35
97.94
30
2.06
100
8
perii
0
0
100
9
10
palnie de alimentare cu sistem
de afanare
sistem de comanda digitala
0
0
100
0
0
100
11
pentru aplicarea aței la plicul de
ceai
sistem de taiere
0
0
100
12
100
100
TOTAL
1485

Valoarea costurilor de remediere a defectelor [%]

Diagrama efect-frecventa

120 100 80 60 40 20 0
120
100
80
60
40
20
0

0

2

4

6

8

10

12

14

Numarul de ordine al componentei

Interpretare diagrama

Interpretare diagrama Din analiza tabelelor si pantei curbei lui Pareto, rezultă următoarele concluzii, cu un grad

Din analiza tabelelor si pantei curbei lui Pareto, rezultă următoarele concluzii, cu un grad ridicat de generalizare:

Circa 80% din valoarea costurilor necesare remedierii defectelor se referă şi au drept cauze doar 2 dintre cele 12 piese componente ale mașinii de ceaiuri, adică doar 20% din numărul total de piese avute în vedere la realizarea cercetării privind defectele;

Circa 20% din valoarea costurilor necesare remedierii defectelor se referă şi au drept cauze 8 dintre cele 12 piese componente, adică 80% din numărul total de piese.

DIAGRAMA GANTT

DIAGRAMA GANTT