You are on page 1of 1

Denumire SC R SRL.

Cod fiscal: RO
Nr. de inregistrare la Registrul comertului: J16
Str. C, nr. 8, Craiova, Dolj
Tel.

NOTA INFORMATIVA

Subsemnatul . angajat in functia de Director executiv in cadrul


companiei SRL, prin prezenta va informez referitor la tratatia urmatorului partener:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Locul tratatiei: .
.
Data tratatiei: .
Scopul intalnirii de afaceri: .
.
Parteneri cu care s-au desfasurat intalniri si discutii de afaceri :
.
7. .
8. Cheltuieli de protocol ocazionate de tratatiile oferite partenerului (factura, bon fiscal
si sumele aferente): .
9.
Rog aprobarea decontului de cheluieli de protocol.

Angajat,

Aprobat,
Administrator,
.

Client,

S.C.
..