You are on page 1of 3

M bi kt bi hay

t Nc
t Nc l mt ti mun thu ca th ca v ngh thut. Hnh hi t nc cng
c tc thnh nhiu v p khc nhau t nhng gc nhn khc nhau. T Hu thy
t Nc trong bng dng ngi anh hng, ngi m. Ch Lan Vin tm hnh ca
nc trong v cha gi H Ch Minh knh yu. Nguyn Tri t ho v triu i Triu,
inh, L, Trn, cn Nguyn Khoa im li ghi du n vi ngi c bng v p t
Nc trong chiu su vn ha, phong tc mang m t tng t Nc ca nhn
dn. Chiu su t tng y th hin su sc qua on th:

Sng
Mt nh th c in Php tng ni: Tnh yu l iu m con ngi khng th hiu
ni. Tht vy, t ngn i nay tnh yu lun l iu b n, l ti v tn ca vn
chng. Nhiu vn nhn thi s mn vn chng l gii tnh yu nhng chng ai
ct ngha trn vn hai m t y. Nh th Xun Diu tng v von Yu l cht trong
lng mt t, Trung Qun cng tng tht ln rng Anh thy mt iu mong manh
nht L tnh yu, l tnh yu ngt hng v cng khng th khng nhc n Sng
ca n thi s Xun Qunh. Sng l ni gi gm nhng tm t su kn, nhng trng
thi phc tp tinh vi ca tm hn ngi thiu n khi ni v tnh yu tr trung, nng nhit
gn vi kht vng hnh phc mun thu ca con ngi.
[] on th/bi th gip ta hiu c tnh cm v hn th Xun Qunh, d trong
hon cnh no th ting th ca ch vn l ting th hn hu vi nhng kht vng hnh
phc i thng ng nh li ch vit:
Ch ring iu c sng cng nhau
Nim sung sng vi em l ln nht
Tri tim nh nm trong lng ngc
Giy pht no tim chng p v anh

n ghita ca Lorca
Thanh Tho thuc th h nh th trng thnh t cuc khng chin chng M
cu nc nhng to c ging iu ring ngay t khi trnh lng thi phm u tin
Nhng ngi i ti bin, ri n Du chn qua trng c, sau l Khi vung rubch. ng lun tm ti khm ph, sng to tm cch biu t mi qua hnh thc cu th
t do, em n mt m cm hin i cho th bng thi nh v ngn t mi m. n
ghita ca Lorca l bi th tiu biu cho kiu t duy sng to y. Tc phm li gi tr
ni dung v ngh thut c sc m in hnh l on th sau y:

Ngi li Sng
Vit Nam t nc ni nhng dng sng thng nh chy v dt nn
bao vn th p. c sng Hng trong trang vit ca Hong Ph Ngc Tng v
Thu Bn, c Vm C ng trong th ca Tn Hoi, c Sng Hng ting ht bn
nghn nm trong th Ch Lan Vin, nay ta li c sng trong trang vit ti hoa ti
t ca nh vn Nguyn Tun.

V nht
"Vit Nam, i T quc thng yu
Trong kh au, Ngi p hn nhiu
Nh b m sm chiu gnh nng
Nhn ni nui con, sut i im lng"
(Cho xun 67 - T Hu)
Hnh nh ngi m Vit Nam lun l mt trong nhng hnh nh ti p nht c
nhiu nh vn, nh th ni n trong cc ng vn ca mnh. T b m Hu Giang thm
lng trong ci rng U Minh nui giu Cch mng cho n cu ht "Ngha m nh
nc trong ngun chy ra" trong ca dao. Th nhng, c hai nh vn v nn hai hnh
nh ngi m tht khc bit, l Kim Ln vi nhn vt b c T trong "V nht" v
Nguyn Minh Chu cng ngi n b hng chi ca "Chic thuyn ngoi xa". y l
hai ngi ph n tuy sng khng cng giai on lch s, chu hai hon cnh khc nhau,
d lam l, khn cng, nhng vn tot ln trong mnh mt v p v cng ng qu.

Nhng a con trong gia nh


Vit v gia nh trong chin tranh s chuyn giao th h cm sng nh
gic, ta bt gp th T Hu hnh nh:
Lp cha trc lp con sau
thnh ng ch chung cu qun hnh
Trong th Hong Trung Thng:
Ta li vit bi th trn bng sng
Con ln ln vit tip thay cha
Nguyn Quang Sng vi tc phm Chic lc ng v hnh nh c giao lin tn Thu
nhanh nhn, thng minh vo chin trng va tr th cho cha va nh gic cu
nc. n vi Nhng a con trong gia nh ca Nguyn Thi ta li bt gp s chuyn
giao v tip ni qua cu chuyn ca cc nhn vt trong tc phm.

Chic thuyn ngoi xa


KB: (Lm tng t cho b c T)
...(Khi qut li v nhn vt v ngh thut ca nh vn) ...Nguyn Minh Chu thc
v ln mt bc chn dung ngi n b hng chi khin cho ngi c phi suy ngm,
phi trn tr v cuc sng ca rt nhiu ngi xung quanh ta. Trong c nhng
ngi m nhn nhn, chu ng v yu chng, thng con. Khc ha hnh nh ngi
n b hng chi, Nguyn Minh Chu gi gm nhiu thng ip n ngi c v
cuc sng, phm cht tt p ca nhng ngi ph n Vit Nam, d cho trong hon
cnh nh th no i chng na, vn im lng, nhn ni, sng cho chng, cho con m i
khi qun i c hnh phc ring mnh. Cng nh c nhng li th c vit:
"Vit Nam, i T quc thng yu
Trong kh au, Ngi p hn nhiu
Nh b m sm chiu gnh nng
Nhn ni nui con, sut i im lng"
(Cho xun 67 - T Hu)