Вы находитесь на странице: 1из 5

Vetarstvo: Komunikacije

Morzeova azbuka je metoda prenoenja informacije, koristedi standardizovane nizove


kratkih i dugih oznaka ili pulsova poznatijim kao takama i crtama - za slova, brojeve i znakove
interpukcije. Prvobitno napravljen za elektrini telegraf Samuela Morzea sredinom 1830-ih, takoe
je bio nairoko koriten za ranu radio komunikaciju poetkom 1890-ih. Ipak, sa razvojem
naprednijih komunikacionih tehnologija, rasprostranjeno koridenje Morzeovog koda je sada
veoma zastarelo, osim koridenja u hitnim sluajevima i drugih specijalizovanih primena,
ukljuujudi navigacione radio odailjae, i radio amatere. Morzeova azbuka je jedini napravljeni
digitalno modulisani modalitet koji mogu ljudi da itaju bez kompjutera, inedi ga odgovarajudim za
slanje automatizovanih digitalnih podataka u glasovnim kanalima, kao i inedi ga idealnim za
signaliziranje u hitnim sluajevima, tako to se improvizovani izvori energije mogu lako koristiti za
signalizaciju ukljuivanjem i iskljuivanjem.
Morzeova azbuka moe da se prenosi na vie naina:
originalno kao elektrini pulsevi du telegrafske ice, ali i kao zvuni
tonovi, kao radio signal sa kratkim i dugim pulsevima ili tonovima, ili
kao mehaniki ili vizualni signal (npr. trepdude svetlo). Zato to se
morzeova azbuka prenosi koristedi samo dva stanja ukljueno i
iskljueno to je bio rani oblik digitalnog koda. Internacionalna
morzeova azbuka je sastavljena od est elemenata:
Element

Opis

Pevanje

Trajanje

Kratki znak

Taka ( . )

TI (na kraju morzeovog znaka 1


TIT)

Dugi znak

Crta ( - )

TAA

Meu-signalna
pauza

Izmeu taaka i crta unutar


jednog znaka

Kratka pauza

Izmeu znakova

3*

Srednja pauza

Izmeu rei

5*

Dugaka pauza Izmeu reenica


7*
* za poetnike (koji mogu da poalju do 10 rei u minuti) duina kratke, srednje i dugake pauze
moe da se odredi da bude duplo dua
Oni koji ue Morzeovu azbuku se esto poduavaju da razumeju slova i druge simbole u
njihovoj punoj ciljnoj brzini, odnosno sa njihovim normalnim relativnim trajanjem taaka, crta i
pauza unutar svakog simbola za tu brzinu. Produene pauze izmeu simbola i rei se koriste da se
da vreme za razmiljanje, koje moe vremenom da se skrati sa vebanjem i navikavanjem. To ini
da se oblici zvukova lake naue. Ovaj metod uenja se zove Farnsvortov metod. Drugi popularni
nain uenja je Kohov metod, koji
koristi punu ciljnu brzinu od samog
poetka, ali zapoinje sa samo dva
znaka. Kada se nizovi ta dva znaka
mogu nauiti sa 90% tanodu,
dodatni znak se dodaje, i tako dalje
dok se ceo skup znakova ne usavri.
1

slovo (latinica)

kod

.-

izgovor

izgovor (engleski)

Avala

Alpha

-...

Beograd

Bravo

-.-.

Cetinje

Charlie

-..

Drina

Delta

Evropa

Echo

..-.

Futog

Foxtrot

--.

Golija

Golf

....

Heroj

Hotel

..

Igalo

India

.---

Jadran

Julliet

-.-

Kosovo

Kilo

.-..

Lovden

Lima

--

Morava

Mike

-.

Ni

November

---

Obilid

Oscar

.--.

Pirot

Papa

--.-

Kvorum

Quebec

.-.

Ruma

Romeo

...

Sava

Sierra

Timok

Tango

..-

Uice

Uniform

...-

Valjevo

Victor

.--

Duplo ve

Whiskey

-..-

Ksilofon

X-Ray

-.--

Ipsilon

Yankee

--..

Zemun

Zulu

.----

Jedinica

One

..---

Dva

Two

...--

Tri

Three

....-

etiri

Four

.....

Petica

Five

-....

est

Six

--...

Sedam

Seven

---..

Osam

Eight

----.

Devet

Nine

-----

Nula

Zero

Noviji sistem semafor zastavica koristi dva kratka tapa sa kvadratnim


zastavicama, koje zastavnik dri u razliitim pozicijama da signalizira slova
alfabeta i brojeve. Zastavnik dri tap u svakoj ruci i prua svaku ruku u
jednom od osam mogudih pravaca. Osim u poloaju za pauzu, zastavice
ne smeju da se preklapaju. Zastavice se farbaju drugaije zavisno od tog
da li se signalizira na moru ili na kopnu. Na moru, zastavice su ofarbane
crveno i uto, a na kopnu, crveno i belo.
Naredni semafor znakovi su predstavljeni tako kao kada bi bili okrenuti ka zastavniku (drugim
reima, pravite se da vidite lice zastavnika). Slova skoro da prate savreni pravilni niz. J, V i Y
prekidaju taj niz. Mi ih ovde predstavljamo u alfabetnom redosledu, a onda posle po poloaju u
seriji krugova.
Alfabetni redosled

ekanje i pauza

Brojevi

Panja

Brisanje

A/1

B/2

C/3

D/4

E/5

F/6

G/7

H/8

I/9

J / Slova

K/0

Po poloaju

A/1

B/2

C/3

D/4

E/5

F/6

G/7

H/8

I/9

K/0

Brisanje

Brojevi

J / Brojevi

Z
Da bi slali Morzeovu azbuku zastavicama, oigledno je da se prvo treba znati Morzeova azbuka.
Drugo, treba da se zna da se alju take i crte zastavicama. Poiljalac dri dve zastave, po jednu u
svakoj ruci. Pozicija za pauzu je obe zastavice uspravno. Da bi se poslala taka, zastavica na desnoj
strani je sputena na desno i ponovo podignuta. Da bi se poslala taka, leva zastavica je sputena
lefo i ponovo podignuta.

Uslovi za polaganje vetarstva Komunikacije:


Za prvi nivo vetarstva potrebno je ispuniti jedan od sledeih zahteva:
a. Internacionalnom Morzeovom Azbukom poalji i primi poruku brzinom od tri rei u minuti
koristedi baterijsku lampu, zvidaljku, ogledalo, zujalicu ili klju. (petoslovne rei, minimum
dvadeset rei)
b. Poalji i primi semaforskim kodom brzinom sedam rei u minuti koristedi semaforske
zastavice. (petoslovne rei, minimum 20 rei)
c.

Poalji i primi internacionalnom Morzeovom azbukom brzinom tri rei u minuti koristedi
zastavice. (petoslovne rei, minimum 20 rei.)

Za drugi (napredni) nivo vetarstva potrebno je imati poloen prvi nivo vetarstva Komunikacije i
ispuniti jedan od sledeih zahteva:
a. Internacionalnom Morzeovom Azbukom poalji i primi poruku brzinom od osam rei u
minuti koristedi baterijsku lampu, zvidaljku, ogledalo, zujalicu ili klju. (petoslovne rei,
minimum dvadeset rei)
b. Poalji i primi semaforskim kodom brzinom 12 rei u minuti koristedi semaforske zastavice.
(petoslovne rei, minimum 20 rei)
c.

Poalji i primi internacionalnom Morzeovom azbukom brzinom osam rei u minuti koristedi
zastavice. (petoslovne rei, minimum 20 rei.)

Udbenik pripremio Hrianski Izviaki Savez, godine 2010.


Uslovi za sticanje vetarstva Komunikacije vae iskljuivo uz prisutnost osoba za to odreene od
strane Hrianskog Izviakog Saveza, uz potovanje propisa za polaganje vetina i vetarstava
napisanih u statutu Hrianskog Izviakog Saveza.
5