You are on page 1of 3

ADITZ EZAUGARRIEN ARIKETAK

PERTSONAK
OINA ASPEK MODUA DENB NOR NORI NORK ADITZ FORMA
Sal 0 +ahal +or/-ir hura ------ ------
Gal +Perf -ahal -or/+ir Haiek ------ Guk
Irakats 0 -ahal +or/-ir hura haiei haiek
Esan +gert +ahal -or/-ir hura guri hark
Har -perf -ahal +or/-ir haiek ------ haiek
Eman 0 +ahal -or/+ir haiek zuei hark
Sor -perf -ahal +or/-ir haiek ----- ------
Has 0 +ahal -or/+ir zuek niri ------
Izan +gert +ahal -or/+ir hura ----- ------
Etor +gert -ahal -or/-ir ni zuei -------
Joan 0 -ahal -or/-ir zu hari -----
Ikus 0 -ahal -or/+ir gu ---- haiek
Gusta +perf -ahal -or/+ir zu guri -----
Eros 0 +ahal +or/-ir haiek --- haiek
Ken 0 +ahal +or/-ir haiek guri haiek
Hurbil 0 +ahal -or/-ir hura hari ----
Garbi +perf -ahal -or/+ir haiek zuri nik
Zikin +gert +ahal -or/-ir haiek guri zuk
Piztu -perf -ahal +or/-ir haiek --- ----
Erre 0 -ahal -or/-ir haiek haiei ----
Hil +perf -ahal -or/+ir hura ----- zuek
Bota 0 +ahal -or/-ir haiek ---- guk
Zapal +gert +ahal -or/-ir haiek ---- hark
Egin 0 -ahal +or/-ir hura haiei guk
Mozkor 0 -ahal -or/-ir haiek --- ----
Idatz 0 -ahal -or/+ir hura haiei guk
Ukan +punt -ahal -or/+ir hura ---- Hark
Jo 0 +ahal -or/+ir gu ---- haiek
Agur(tu) +gert -ahal -or/-ir zuek ----- haiek
Busti +perf -ahal +or/-ir haiek niri ------
Konpon 0 -ahal -or/-ir hura --- zuek
Gerta 0 +ahal -or/-ir hura hari -------
Zuzen 0 -ahal -or/+ir haiek Hari hark
Azpimarra 0 +ahal +or/-ir hura ---- zuk
Margo(tu) 0 +ahal -or/-ir haiek ---- -----
Laztan(du) +perf -ahal +or/-ir zu ---- hark
Isil(du) 0 -ahal +or/-ir gu ---- -----
Presta +gert +ahal -or/-ir haiek ----- guk
Bildu 0 -ahal -or/+ir zuek ---- -----
Lot 0 -ahal +or/-ir gu zuei ------
Jakin +punt -ahal -or/-ir hura ---- Haiek
Balio izan +gert -ahal -or/ir hura ----- guk
Maite izan +gert +ahal -or/+ir zu ----- nik
Behar izan -perf -ahal -or/+ir hura ---- guk
Zabal(du) 0 +ahal -or/-ir hura guri zuk
Eman zuk aditzen ezaugarriak

pertsonak
oina aspek modua denb nor nori nork Aditz forma
Etor bekigu
Saia daitezen
Egingo dute
Bizi zitekeen
Gordeko lukete
Eraman gaituzte
Sartuko zatekeen
Konturatu ziren
Asma dezakete
Ibil litezke
Hasten zatzaizkio
Geldituko lirateke
Izan balitz
Gera bedi
Zentozten
Esan nuen
Eman niezazkizun
Atera litzaizkioke
Galduko balira
Ahazten zitzaizkigun
Botatzen gaituzte
Erreko zenizkiekeen
Salduko lioke
Haserretuko zintzaizkigukeen
Joko nindukezu
Entzun ziezazuen
Irakats diezaioke
Har litzake
Egin lezakete
Jardun zenuten
Begiratu zion
Datozkigu
Ikas bitzate
Itxi daitezen
Apur zekiokeen
Kontatu zenizkidan
Kutsa(tu) genezakeen
Eraman gaitzakete
Egongo nintzateke
Dantza(tu) zeniezagukete
Gogora(tu) zenitzaketen
Zain nazake
Irakur liezaguke
Ibili ginen