You are on page 1of 20

RANGKAIAN

KOMPUTER (TMKS
3033)

Bab 5 : Perkakasan Rangkaian


dan Media
Penghantaran

PERKAKASAN RANGKAIAN

Perkakasan Rangkaian
1. Pelayan
2. Peranti Storan
3. Mesin Pencetak Rangkaian
4. Kad Antara Muka Rangkaian
5. Hab (Hub)
6. Suis
7. Pengulang (Repeater)
8. Jejambat (Bridge)
9. Penghala (Router)
10.Brouter
11.Get Laluan (Gateway)
12.Modem
13.Unit Perkhidmatan Digital dan Saluran
14.Pemultipleks (multiplexer)

MEDIA PENGHANTARAN
Perkakasan Rangkaian
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kabel Sepaksi (Coaxial Cable)


Kabel UTP
Kabel STP
Kabel Gentian Optik
Sistem Infra Merah
Sistem Radio
Sistem Gelombang Mikro
Sistem Satelit

TMKS3033 :
Bab 5 - Perkakasan Rangkaian dan Media
Penghantaran
Tajuk
Keterangan tugasan
Bil.
Nama
1.

Hazirah Akmal Binti Mohamad Safiee

2.

Nor Afiqa Binti Noranizam

3.

Farah Amanina binti Abd Ghafar

4.

Nur Soleha binti Tulus

5.

Amy Syahida Binti Ahbasah

6.

Amirrah Bastiyah Binti Muhamad Nor

7.

Nor Hazirah Inani binti Nor Ariffin

8.

Anisah binti Abdul Rahim

9.

Nuramalin Zayanah binti Azali

10.

Samihatul Mukrimah Binti Nordin

11.

Nadiah Syafiqah binti Suliman

Pelayan
Modem
Peranti Storan
Unit Perkhidmatan
Digital dan
Saluran
Mesin Pencetak
Rangkaian
Pemultipleks
(multiplexer)
Kad Antara Muka
Rangkaian
Kabel Sepaksi
(Coaxial Cable)
Hab (Hub)
Kabel UTP
Suis
Kabel STP
Pengulang
(Repeater)
Kabel Gentian
Optik
Jejambat (Bridge)
Sistem Infra
Merah
Penghala (Router)
Sistem Radio
Brouter
Sistem
Gelombang Mikro
Get Laluan
(Gateway)
Sistem Satelit

Bagi tajuk yang


dinyatakan anda
dikehendaki mencari
maklumat tentang
(a) Maksud
(b) Jenis (berserta
gambar)
(c) Kegunaan
Tugasan boleh
disediakan dalam MS
powerpoint atau MS
Word.

MEDIA PENGHANTARAN
Media penghantaran digunakan untuk
memindahkan maklumat dalam satu
rangkaian
Merupakan laluan fizikal yang
menyambungkan komputer dan peranti
dalam satu rangkaian
Setiap media penghantaran memerlukan
perkakasan rangkaian yang khas
(misalnya UTP/STP RJ45 NIC)

MEDIA PENGHANTARAN
Media penghantaran menghantar
maklumat atau data daripada penghantar
(klien) kepada penerima (printer)
menggunakan elektrik, gelombang radio
atau cahaya.
Penghantaran data menggunakan 2 jenis
signal iaitu analog dan digital.

MEDIA PENGHANTARAN
Rangkaian kecil mungkin gunakan satu media
penghantaran sahaja.
Rangkaian yang besar terdiri pelbagai jenis
media penghantaran

MAN - TWISTED PAIR AND WAN


FIBRE- FIBRE OPTIC
LAN - TWISTED PAIR OPTIC CABLE
CABLE,RADIO WAVE
CABLE
AND SATELLITE

MEDIA PENGHANTARAN

Media penghantaran
dalam rangkaian komputer boleh
bahagikan kepada berapa katoge

MEDIA PENGHANTARAN
1.Kabel Sepaksi (Coaxial Cable)
2.Kabel UTP
3.Kabel STP
4.Kabel Gentian Optik
5.Sistem Infra Merah
6.Sistem Radio
7.Sistem Gelombang Mikro
8.Sistem Satelit

Kabel Sepaksi (Coxial


Cable)
1. Biasa dipanggil
sebagai coax.

3. Kabel ini direka


bagi membawa
isyaratjalur lebar
atau
berfrekuensitinggi.

COXI
AL
CABL
E

2. Mengandungi
satu wayar
tembaga disalut
sekurang-kurang 3
lapisan iaitu lapisan
fabrik besi tenun
dan plastik luaran.

4. Terdapat dua jenis


kabel Coaxial iaitu :
1. Coaxial Tebal
2. Coaxial Nipis

Kabel Sepaksi (Coxial


Cable)
KEBAIKAN
Boleh menampung
pengkabelan yang panjang
di antara rangkaian
dengan peranti lain
berbanding kabel
Pasangan Terpiuh Bertebat
(STP).
Dapat menampung
gelombang yang lebih
besar kerana terdapat
penutup plastik yang
menghalang kelembapan
dari bahan konduktor.

KELEMAHAN
Sukar dibengkokkan.
Sukar dimasukkan kepada
connector.

Kabel Sepaksi (Coxial


Cable)

Coxial Tebal
(Thicknet/ Thick
Coxial)

Coxial Nipis
(Thinnet

Penyambung Bagi Kabel Coaxial :


Yang paling sesuai ialah BNC
(Beyane Neil Councelman).
Ia juga diguna bersama T
Connector dan Terminator.

Penyambung
Kabel Sepaksi

UTP
Unshielded Twisted Pair (UTP)
Digunakan sebagai media penghantaran
untuk rangkaian local area network atau
lebih dikenali sebagai LAN
Kabel UTP adalah salah satu kabel yang
tidak memiliki pelindung serta rangkaian
kabel yang berpilin antara satu sama lain
Kabel utp standard yang sering digunakan
adalah EIA/TIA 568

UTP

UTP
Susunan kabel UTP jenis straight through cable
berfungsi sebagai penghubung antara suis dan
router, pc dengan HUB, serta pc dan suis
Susunan kabel utp cross over cable pula digunakan
sebagai penghubung antara router dengan router, pc
dengan pc, hub dengamn hub dan suis dengan suis.
Manakala susunan kabel roll over cable biasanya
digunakan sebagai penghubung antara DB-9 Adapter
dengan PC atau DB25 Adapter dengan PC.
Penggunaan kabel utp roll over cable biasanya
digunakan untuk pemasangan modem dengan
console manageable ataupu consoe cisco router.

Komunikasi
analog
{CAT.1}
Kabel
penghantaran
terpantas
{CAT.7}

Komunikasi
suara digital
serta data
{CAT.2}

Fungs
si
kabel
utp

Kabel jangka
panjang
{CAT.6}

Media
penghantara
n maklumat
LAN ( LAN
Tranmission
medium)
{CAT.5}

Protokol
{CAT.3}

Penyokong
jaringan
internet
( network
supporter)
{CAT.4}

KABEL STP
Atau dikenali sebagai Shielded Twisted Pair
Merupakan salah satu kabel yang yang
berada dalam kategori kabel jaringan yang
jenis Twisted Pair
Ia digunakan untuk membentuk dan
membangunkan sesebuah rangkaian atau
jaringan komputer
Ia berfungsi sebagai salah satu medium
untuk memindahkan data dari sesebuah
rangkaian. Pada awalya, ia digunakan
pada kabel telefon, televisyen dan radio.

MEDIA PENGHANTARAN

Apakah perkara yang perlu


dipertimbangkan
Pemilihan/pemasangan
Media Penghantaran?

MEDIA PENGHANTARAN
Kos
Pemasangan
Pengembangan
Lebar Jalur
Degradasi Signal
Gangguan