Вы находитесь на странице: 1из 348

,

, ,
, ,
, ,
, ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,

, , ,
, , ,
, , ,
, ,

,
2

, ,
,
, ,
,
, ,
,

1
; , ,
; , ,
. ,
, . ,

2
. ,
. ,

3

1
. ,
. ,
. ,
. ,

. ,
. ,
2
, ,
, ,

. ,

, . ,

, ,
. ,

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
, ,
, , ,
, ,
, , -,
, , ,
, , , ,
,
, , , .
, , , ,
, . ,
, ;
. , ,
, , , ;
,
,
. , , , ,
, , , ,
. , ,
,
. , ,
, , ,

, . ,
, , ,
, ; , ,
,
, .
, , , , , ,
, . , ,
. ,
;
. . , ,
.
, , ,
,
. , . ,
, .
, .
, ,
, .

,

, ,
.
, ,
. -
, , ,
, . ,
, ,
, , ,
; :
, , , :
, ,
, ,
, , ,

, ,

, .
1. , ,
, ,
, , ,
1,
- , ,
, ; , .

, , ,
, , , , ,
, , ,
.
, , ,
, , ;
, , , .
2. : ,
; ;
, ;
: , , ,
, ; .
: ,
, , , , ,
. , ,
: , , ,
. ,
, , ,
, ,
. :
, , ,
, , ,
.

, ,
,
. , ,
, : , , ,
, , , ,
, , , ,
, ; ;
, ; ; ;
; ,
; ; ; ;
; ; ;
; ; ;
; ; ;
; ; ;
, ;
, ,
; ,
; , ;
; , ;
; ; ;
; ; ,
; ; , ;

; , ; ,
; ; , ;
; , ;
, ; ; ;
; ,
, , ;
; , , ,
, ( ); ,
, ;
,
, ;
2, , ,
, .
, ,
, , ,
; , , ,
. , ,
, , , ,
. , ;
, . ;
: , , , ; : ,
, , , ; , ;
: , , , ; ,
: , , , , , , .
: , ,
, , , , ,
, , , ,
, , , , ,
, , , , .
, : , ,
, , , , , , , ,
, , . .
, ,
, , : ,
; ;
, ; ,
; , ; ,
, , , , , , ,
, , , ,
, , , .
, ,
: , , , , ,
, . .
. ,
, : , , , ,
, , , , , ,
, . ,

, (
, ),
: , ,
, ,
, ,
, , ,
,
.

, , ,
, .
,
:
-, , ,
; .
1) ; , ,
. ,
- , ,
.
2) ,
, , ;
, ,
(. 10:2), , .
3) , ;
,
, ,
, , ;
, , -,
, , ;
, , ,
, ,
, , ,
, , ,
. , ,
, ;
.
, , , .
, ,
, (), . , ,
, 3, ,
. , () , .
, , ,
, , , .
,
, , ,
.
4) , ,

, , ,
, , ,
, .
, : , , ,
(. 3:11), (2.5:17).
:
5) . ,
, ,
, . , ,
, ,
. .
.
6) , , ; ,
, , : ,
. , ,
, .
, ; ,
.
7) , , .
, . ,
, ; , ,
. , .
8) ,
, , ; ,
, , .
9) , . ,
, ; , ,
, ,
. , ,
, ,
, , , ,
, .
.
10) , , .
11) .
12) , , ,
.
13) , , ,
, ,
, .
, ; , .
.
14) ,
,
, ,
.
15) , , , ,

. , , ,
. ;
, , , , , ,
, , ,
, , , ,
, , ,
, .
.
16) , , ;
; , , ;
.
17) . , ,
, .
18) , : . ,
, .
19) , : , ,
,
, , , ,
, . , ,
, .
20) , ,
.
, .
, .

1. ,
, ,
,
, ,
. ,
, ,
:
, .
, , , , - , ;
, , (.3:15).
,
- ;
, ,
.
2. ,
, , ,
, ; ;
, , .
, , , ,
, ,
, ,
, 4. ,
, , ,
, , ,
, ,
, ,
, .
, , ,
. ,
, , , ,
, , , ,
, ,
. , , , ,
, ,
, ; , - ,
, , ,
.
3. , , ,
, ,
, , ,
, , , ,

. ,
, ,
, , ,
, ,
; , -
, , , ,
, ,
: ,
, , ,
.
, , , ,
, ,
.
4. , ,
, , , ,
; . , ,
, , ,
, , .
, ,
. , . ,
, , , .
, ,
, .
, , , .
, , , .
, , , ,
(.5:24), . , ,
. , ,
, ,
, ; ,
, , , ,
,
, , ,
, ,
(.7:2).
. , .
, , , .
(
, ,
); , ,
; : , , (.3:11),
.
,
, ,
, . ( ,
)
. .

, 5, , ,
.
5. , , ;
, .
,
, , ,
, , , ,
, , .
, .
, ;
, , . ,
, ; , ,
. , , :
(. 1:26). ? , ,
. , , ,
, , , , . ,
, , ,
, ,
. ,
,
. , ,
, , .
, .
, , .
, ,
. - , ;
. ,
.
. .
; ,
, , 6, ,
, ,
, , : ,
, , , , 7
.
6. ,
, , .
, , ,

. , , .
, 8 (. 10:10). ,
. , , ,
, . .
, ,
: , , ,
: .
, , : ,

, .
,
, , , ,
, ,
. , .
,
.
. .
, , .
, . ,
, , ,
.
, : (. 11:28).
7. - ,
, ,
. , ,
, , ,
, , ;
, ,
; , .
, ,
, .
, ,
. .
, ,
. , .
8.
, , ,
; . ,
, , , , , , .
, . ,
, . ,
; ,
. .
, .
,
. ;
, , ,
, .
. .
: : , , , , , 9,
, , .
. ,
, . : .
.
, , ;
, . ,

; (. 36:19).
, , ,
. , , , ,
10, , , .
. , ,
, , , 11.
,
, .
,
. , . , ,
, (. 32:24); ,
. , ,
: ( . 32:30): ,
: , ,
, : , (.32:28).
.
9. , ,
, , .
.
; , ;
; . , ,
, . .
,
.
,
, .
, , ,
. ,
. , ,
. , .
, ,
, ,
, , . ,
, ,
, .
, , , ,
, .
, , ; ,
, ,
,
, ; ,
, .

, ,
1. : , , ,
; ;

, , , , , .
:
; , , ,
. .
, . - ,
, , , ,
, .
, , , .
, . ,
, , , , ,
.
; ,
, ,
.
2. , , ? ,
? ,
. , . ,
, , , , .
, ? ,
- , , - .
; -
, , ,
, .
,
. , , ,
, ,
, , , , ; ,
?
3. , ,
. .
, , , ;
; .
, .
. , , ,
, , , ,
, , .
; , ,
, , ,
.

, ,
. ,
, ,
, , ,
. , ,
, , ; ,

; . :
, ;
; ,
.

, ,
,
, .
;
. .
, , , ,
, , .

, ,
, , ,
; , ,
, , ,
, .
; , , , ,
. ,
, , ,
. , , ,
, ; , : ,
, , . ,
, ,
. .
1.
. , , ,
, , ,
, .
, . ,
. ;
, ,
. , ,
, , , ,
,
, ,
.
, , .
, .
, , , ,
, , ;
.
2. ,
, , , ,

, , ,
, ,
, , ,
, , ,
, : , , , ,
(.3:11; .6:15), , ,
, , .
: ,
(. 1:14), , .
: . , , ,
; , ,
, , , ,
, . ,
, ,
, .
, , .
, ,
.
3. , ,
, ,
(. 17:24), , , , ,
, ,
, . ,
, , (. 17:12).
, .
, ,
.
, , , ,
, , ,
, . , ,
, . A ,
, ,
. , ,
. , , ,
, , , ,
(. 46:27), .
, , :
,
, , .
; ; .
- ,
.
4. A ,
, , ;
, , () (.
1:7); , ,
, ( ). ,

, , ,
. ,
, , .
,
(.3:27), , ,
, , ,
, , , ,
. ,
;
, , .
, , ,
.
- ,
, , , ,
, ,
, , .
5. , ,
, : , ,
, , , ,
, , , ,
, , ,
, , ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
. , , ,
; , ,
. - .
: ,
.
, .
, ,
, , , , ,
, :
, .
, , , ,
. , , ,
, , .
, ,
. , ,
, , .
6. , , ,
, , , ;
, , ,
. .

, . ,
, ,
, : ,
, (. 3:23) , , ;

, , , ,
, , ,
, .
; ,
, ; , , ,
, . ,
, , , ,
, : , , ,
: , ,
, , ,
, . ,
, ; ,
, . ,
, , , .
, , , ,
.
; ; ; ;
; ; ; , ; ,
; ; .
. ;
: ; , ,
. , , (. 1 . 3:15
16).
7. ; ,
,
: , ,
, , , , -
, , . ,
, , ,
, (.1:17);
, ,
.
, ,
, ,
. , :
. , ,
, , ,
.
, , .
, -
, .
, , ,

, , (. 4 . 17:24). ,
, ,
. , , : ,
, , ,
,
. , , ,
, , ,
, . ,
, , :
, , ;
, ,
, - . ,
,
. , ,
, ,
. , , ,
.
, , ,
. ; ,
.
8. , ,
, , , ,
, .
, , . , ,
, ,
? .
, , ,
, , ,
,
, . , ,
,
, , ,
, ,
, ;
.

, , ,
1. ,
, ,
.
. : , ; ,
,
. , , ,
, - , ( 3 . 16:24).
,
, , , ,

, , ,
, .
: , , , , ,
.
2. , ,
, ,
, : , , , . A
: , , , ,
. , ,
. ,
. ;
. ,
;
. , ,
, , ,
, . - , ,
, ,
(.35:4) , .
, , ,
, , , ,
(.11:30) (.8:33). , ,
, , ,
, . , :
,
(4.17:33).
3. A . -,
, . ;
. : (.4:10),
, . :
(. 11:5). , ,
(.11:11),
, . ,
, . , ,
, . (.
9:4), , , ,
, . , , ,
, , , , . ,
, : ,
(. 33:6), , ,
. , : ,
, , , ,
. .
: ,
, , ;
, ;
-, - , .
.

4. , , , .
, , . ,
, , , .
o ,
, , , ,
(.50:26),
, . :
, , , .

. ; ,
, , , -
; , .
, : (), ,
: , , .
( ); : ,
, , , , ,
. : , , - :
, . A : ( ), ,
, , . : ( ),
( ). : ( ),
; ,
. :
( )12, ,
- , , .
, , ; ,
, , .
, ,
: ? , : , ,
: ,
, , (.2:3638).
. ,
; : ( ),
, , ;
, , ,
, . :
(. 9:21). , ; , ,
. : ,
, , . ,
, , (. 50:1); , ,
. , , ,
, .
5. , .
.
, . ,
: , , ,
, ( .11:1617). , , :
( : , )

(. 1:26). :
(.19:24). , , ,
, ,
. , ,
, , , .
, ,
, .
:

, , ,
; ,
, , , ,
, .
, .
- ; ,
, , . .
, :
, , (.16:16.).
, . , ,
.
; . , ,
; ,
.

, , ,
, ,
-, , -, ,
.
, , , , ,
, , .
, . .
, .

, , ,
. , ,
. ; ,
, ,
, , ,
. , -, .

, , ,
: [],

, ,
, .
, , ,
. .
: ,
, , ,
, , - ;
, . -
, ,
, .
, , ,
, .
, , ;
, . ,
, ,
, ,
.
; ,
.

, , ,
, , ,
, , .
, .
, : .
.
: ,
; , ;
, ; .
, : ,
.
, , , :
? , ,
: , ,
, ,
. , , , , ;
; , , ?
: , , .
, , (. 22:2330). ,
, , : , , ,
, ( . 22:32). ;
, .

, , ,
.

, - ;
-, ,
, ,
(.7:4), ,
; , -
; - ( .23:5),
, ;
, , . , ,
, :
. .
, , ,
, , ,
, ,
: , ,
. : .
: : , : .
: , (.23:5).
-
, , ; ,
, ,
, ,
, .
: ;
, , ; ,
; .
, , ,
, ,
.

, , ,
1. ,
, , ,
. ,
. , , -
- , ,
, , , -
, ,
.
, , , , ,
, . ,
, , , , ,
.
. , ; ;
, ;
.
, ,

, .
, ,
; : .
2. , ; ,
, . . ,
, ,
; e, e
, ;
e, . () ,
() , () , ()
. () . ;
. ,
, ,
, - : ,
, , , , , , , , , , . ,
, -, ;
, ; , ; , ; ,
; , ; , ; , ; ,
; ; , ; , ;
, .
3. , ,
;
, .

; ;
, , ,
: .

. ? -
: , , ,
, ; , ,
, , , ,
,
.
4. ,
, .

: , , :
, , : (. 1:1920).
, , :
; , ,
. ,
, : , , ,
, , , ,
, .
, , .
, ; ,

. ? (.23:16
25). ? :
: , , , ;
(.7:1113) .
, , ,
(.23:15).

? ,
, .

, , ,

1. , ,
,
, .
, ,
, . ,
- ,
, .
2. , ,
, .
, ,
. ;
, . ,
; , , .
, , , , .
, ,
. , ,
: ,
. , , ,
, ;
, . , .
, ,
.
.

, , ,
1.
. , , ,
, . ,
, , .
, , , ,
, . , ,
, , , ,

, , , , , , , , ,
; , , ,
, , , . , ,
, , ;
, . , ,
, . .
, - , .
2. , -, , .
; ,
? ?
? :
, ; ,
(. 7:18). ,
,
, . -,
, , . ,
, .
; , , .
3. , ,
. , ( ,
) , , ,
, , , , , ,
,
. ,
? ,
; , , , ,
,
: (.9:3); .
, , ,
, .

, , ,
1. , ,
. , , ,
. , , , ,
,
; , , . ,
, . ,
, , , , ,
. ,
. , .
, ;
, , , 13 .
, , , , , ,
; , , , ,
, , , , .

, , . -
, . , , ,
,
, , .
2. , , -
, , , ,
, , ;
. -
, ,
. . ,
: .
,
.
. , ,
, ,
. , .
.
; ,
, . ,
, ?
3. -, , ,
; , , ,
, . ,
. , ,
; , , ,
, : , (.
10:10)? , , , : ;
, , ,
? ,
, , , , .
, , ,
, , , ,
, ; ,
, . ,
! ,
, , ,
, ,
, , , . ,
, : ,
; ; , , ,
; , .
.
4. , , :
14, , , , ;
, . ,
, , , ,
. , .

, :
, ; ;
, . : ,
, , , , , , , , , , .
: , ,
, , ,
. ;
.
; , ,
,
, . : ;
, ; ; ;
; ; , ;
; ; ;
.
5. ; ,
, , , ,
, . .
, ,
: (. 12:5).
? , , ,
, , .
; , ,
, . ,
, : , , ,
, , . ,

, , , .
, ,
, , , , , ,
, , ,
.
6. , , ,
, ,
, , ,
: (. 20:3);
- ; : ,
, , : , , , , (. 5:12),
(. 5:3437). : ,
: ; , , , ,
. , , ;
, , , , , , .

,
, .
, , ,
, . :

, , ,
1. , , .
, .
, ,
; - , ,
, , ,
: ,
, , , ,
(.49:10). , - ,
. , .
, , , , . ,
, ; .
, ,
. - ,
. , ,
, , , , ,
, .
, . ,
, ,
; , ,
,
, : ,
, ; , , ;
, ,
, ; .
2. : (.49:10), :
(.11:10). ?
? : , ;
? (.49:9). ,
(. 49:11), ,
, ? , ;
. ,
,
. ? ,
.
3. , ;
, . ; , ,
, , .
, , , .
, , ,
. ;
, , ,
, ,
.
;
, , ; ,

, .
; , ,
. .

, ,

1. ;
,
. , ,
, ,
, ,
, ,
, , -,
, , ,
, , ,
, , , ,
, ,
, , , ,
, , , ,
, , ,
, ,
, ,
, ,
, , , ,
, ,
, , ,
, , .
2. ,
; ,
.
, , , .
; ,
, , , , .
,
; .
, , ,
, (.4:19), (.2:34)
, , , ;
, ,
. , ,
, ,
.
, (1.4:1); : ,
(1.3:18), . , ,
, , ,
, , , ,

: (.6:9).
3. , , , ; ,
, , ,
, , , ,
, ; , ,
; , ,
, ,
, , ,
, , , , , , , .
, ; ,
, ,
, .
, , ,
, . , , , ,
, , , .
. ,
. , ,
, : , ,
, .
(.28:19), , ,
, .
( ), (
), ( ,
).
4. , , ,
, , ,
, ,
, ; , , ,
. , , ,
, . ,
, , ,
, , .
; , , , ,
, , , .

, , , ,
, , ,
.
.
,
, ,
. ,
, , ,
, , , ,
. ,
- , .
,

, ,
, , .

,
( )
, : , (. 2:22),
; .
,
.
.

, ,
:
1. , , ,
, . ,
. , , .
, , . , , ,
, .
, .
2. ,
-. , .
3. ,
; ,
, , , , ,
.
4. ,
, ,
. , ,
. , : ()15,
365, . , , .
5. , .
,
, , , .
6. ,
; ,
, , ;
, . .
7. - ,
. , , ,
, , .
, , ; ,
, .
, , .
. , ,
, .
8. , . - ,
; ; , ,
.
9. , , .
10. ;
. , ,
, ,
. , , .

, ; . ,
, , , ,
. , , , , .
11. , ,
; , .
, ,
, , . ,
, , .
12. , ,
, , .
, . .
13. ; .
, ; .
.
:

, ,
,
1. , , .
, , ,
, . ,
, , . ,
. , ,
. , , , ,
, . , ,
, . ,
, .
, , ,
; , , ,
- ,
, ,
, , ,
.
2. , ,
,
, , ,
, ,
. ,
,
. , - -, ,
, , , ;
, , ,
, ,
, -, , . ,
, , ,
, , , , ,

, .
, - . -
, ;
. , ,
,
, . ;
, , , ,
. ,
,
,
, , ,
, , ,
, .
3. , ,
.
, , ; ,
. - ,
, ;
, , .
, , ,
, . , ,
; , , , ,
. , ,
, ; ,
: , , , ,
(.6:1417); ,
, , ,
. ?
. , , ,
, , ,
, , , . , , ;
(. 18:12).
, ;
; ,
.
4. , , ,
-
. ,
,
, . - ;
; - ,
. , - ,
- ,
, . , ,
. ,
, , ,
. .

, , , ,
; , , ,
, , , . , ;
.
5. .
, , ; ,
, ,
?
, ?
, ,
(. 8:21)? , ?
, ,
, , ?
, : ,
(. 5:17)? , ,
,
: , , (.
5:46). .
, - ?
: ,
, : ; ,
( . 19:1012). ,
.
( )
: , (. 19:6).
6. , , ,
, ? , , ,
, ,
; , , . ,
? , ,
: (. 1:1)?
, , : ,
(.10:21). , ;
, ,
, ,
, .
7. ,
,
. ,
. ; , ,
, ,
, : ,
, , (.59:5). , ,
, , , , .

, ,

,
1. , ,
, . , , ,
, . ,
, ,
, ,
, . , ,
, , ,
.
2. , , ,
. ,
. , ,
. , ,

, , ,
; , , ,
, ;
, ;
, , , ,
, . ,
. , , , .

, ,
,
1. , , ,
. , , ,
- . , ,
. , ,
. , , ,
; , , ,
, - ;
. , ,
,
, ,
; ,
. , ,
: , ,
. , ,
; ,
, ,
, , :
, :
(.1:26). : ,
, , :

. , ,
, , , ,
, , -
, ,
, ,
. , , .
, ,
, ,
, . ,
, , , , ,
, .
2.
, ,
, . ,
, , .
;
. .
, , .
, .
, , ,
. ,
, .
- , . ,
, . ,
, , ,
.
3. ,
, . ,
; ,
, , , .
, , ,
, : (. 10:15),
. , , ; ,
- , ;
. ,
, , .
, ,
; ,
, , ,
, , ,
.
4. : ,
? , . , , . ,
, ;
? ,
, ,

; , , , ,
, . ,
, ; -
. ,
. ,
, . ,
,
; , ,
, .
: , , ,
, , ,
, ,
, , , ? ,
? , , ; ,
. , , ?
. , , ? , .
, .
, , , .
, ,
? ,
,
.
.
5. , , , ;
- . , : , :
(. 1:26), ,
,
, ,
, ,
, . , ,
. ,
(. 32:6). , , , ,
,
, . , ,
, .
, :
, (.52:6), : , (.
5:17). , , , :
? (.19:3) : ?
: (.1:27); :
, , ,
: , (. 19:56).
, .
, , - : ,
, , ; :
(. 13:4). , ,
: : ,

(1 . 5:11); : ,
, (1 . 5:14), , ,
.
6. ,
, . ,
, -, : :
, (. 8:56); : ,
: (. 5:46).
, , ,
, , ,
? ,
,
, . , : ,
, (.8:11).
: :
(.109:1, .22:44); : ?
, (.21:42, .117:22). ,
,
, ,
(. 24:46).
.
7. , ,
.
, ,
. , ,
: , . , ,
, , ,
. , ,
, , ; , ,
, , ,
, ; , ,
, .

1
; , ,

1. , , ,
. , ,
, ,
, , . ,
, ,
: (.109:4); , ,
. ;
. , ,
, (. 7:3), .
, , .
.
, ;
, .
, : ,
(. 7:3). : .
? ; , , ,
, ,
. ,
, , .
, , ,
, .
, ,
, . ,
, , .
, , ,
, , ,
.
2. ;
. , , ,
. ,
(. 14:17). ; ,
. , , .
, - ,
. , (
), ; , .
: , : ;
, (.14:1820).
, ,
, ,
,
(2 . 10:5), , ,

,
, .
,
; ,
, , 16
, , :
,
. ,
, . - 17 ,
, ,
, .
3. ,
, , ,
, . ,
; :
, (.7:6). , ,
. , ? , ,
, , .
. - ,
, . , ,
, . ,
: , , ,
; ; , ;
18; 19, ; ; ;
; , ; ;
; ; , ; .
;
20. :
, , .
? , , , ,
, , ,
, , , ? .
, , , , ,
; .
.
4. , , ,
. , , ,
; , ,
. , ,
( . 3:13), .
;

, .
, ;
, ,
, . ,
, , , ,

, , ,
, ,
, , , .
, ,
,
, , , , ,
, , , , , ,
, ,
, ,
.
5. , , :
, ,
. , ,
, , , ,
(.7:3); , :
. , ,
( . 8:2627).
. ; ,
- . ,
, ;
. !
6. , .
. , ,
, ,
. , , (
)21: ,
, : , : (.
6:51), ,
. (. 11:26);
( ). ,
(. 11:24); . ,
(. 11:22); . ,
(. 11:20); . , (. 11:18);
.
(. 11:16); .
(. 11:14); . 22 23
; . 24
(. 11:12); . ,
, , 25
. , ,
, ( .14:17): 26, ,
, 27, . ,
, 28 , :
, , :
(.11:1011). , , :
, , ,

,
? ! ,
,
,
( ),
, .
.
7. ,
(.14:18), , , ,
, . .
, (.2:1); ,
, ( .25:1415), ,
. , , ,
(.10:1).
.
, .
: ,
: ,
(. 7:3). , (. 7:6);
, , , , .
,
.
8. , ,
, , ,
, ,
. , , 29 ,
, . , , ,
30 ,
, , .
, . : ,
(.7:4), : ( . 7:7); , ,
, . - ,
.
9. !
, (2 . 2:1) .
, , , -,
, . :
(.1:26). :
, , , ,
. , , :
, , ,
, , , ,
, (.14:1819).

,
. , ?
, , (.1:1). :

, : . : ;
(. 19:24). :
, : , (1 . 8:6).
: , ?
: ,
. : , :
, . , .
. : ,
( . 28:19). : ,
, (1. 12:11). , , ;
, ,
.
, ,
, .
31 , , ,
, ,
, , ,
. ,
! ,
, , (. 7:3), ,
, , ,
. , ,
, , , (. 7:3) (
), ,
, , , .
, (. 7:1). , , ,
, ,
. , ,
! , , :
, , , ,
(. 7:6), : 32
(.5:7), , .
, , , ,
, , .
, , , , ,
,
.
; , ,
, , ,
, .
: , ,
. , , ,
,
: , .
, , , .

; , ,


1. , , . ,
, ,
. , , .
, , :
. ,
, ,
, ,
, . .
.
.
, ,
, , , ,
. ,
, , ,
, , , ,
.
2. ,
, ,
, . ,
, . ,
, ,
.
,
. , ,
, : ,
, ?
: (.1:18),
, , , .
, , , (.15:43),
, (.23:56, 24:1)
(.19:39). , , : , :
(.24:56)? : , : ,
, , ,
, ,
, : ,
(.4:4). , ,
, (1.15:53)?
, : , ,
( . 26:19)? , :
, (.25:46)?
, , ,
(.4:10)? , . ; ,
, . , , ,
.
3. :

, : ,
, : , , (1 . 8:6).
, , ,
, ? , , , .
: (1.8:5). : , ,
. ,
: , , , ,
.
,
: .
, .
: , ,
, (. 54:1112). :
, : , (. 54:17),
, ,
(. 16:18), -, ,
, , , , ,
.
, , ,
, , , , ,
.

. ,
1
; ,
. ,
- ! , - ,
.
, ,
, , , ,
. , , , ,
. , , ,
: . ,
, , .
, ,
, , ,
. ,
; ,
, , . .
2
,
,
. ,
, : :
(.6:4) . . (.20:23) (.
80:10): (. 41:4), (.44:6).

, , ,
. : , :
(.14:11, 10:30).

, ,
. , ,
; , ,
, . -
, ,
: , ?
? ,
, , ,
, .
3
,
, , .
, .
, . ,
, ,
. , ,
, - ,
, , .
, , , ,
, ,
, ,
, . ,
, , , ,
, .
, , ; ,
; , ,
, , ,
, - , ,
, , - , ,
, , , , .
, . , .
4
; , , ,
, , ;
, , , 33,
, , , , , ,
; : (. 10:20) :
(.2:5). , ,
, , . :
(. 10:30), : ; : ,
, : , : . :
, : . :
(.28:19). ,

. , , ,
, .
( ), ,
- , , ;
, .
, ? :
, , , , ,
: , , (. 5:2324); : ,
, (. 16:15). : , ,
, ; , , , : ,
, .
5
, , , ;
.
: (.1:23, .3:3).
, ,
. ,
.
. . ,
, , : ,
. : , (.3:15),
: , , ,
, ,
, : , (.1:32,
.3:1617). ! ; .
, , . :
, ? ? ,
?
. , ,
, ,
, ;
( ), -
.
6
? ,
, ,
. , , ,
, ;
, , .
, : , ,
. , : ,
, , , .
, , .
, . . (. 12:1820, .52:13, 42:1
3)? ! ?
? , : :
(.109:1)? , ,

(.16:19), ? ,
, : ,
? , ,
(. 1:11)? , :
, (. 7:56)? , ,
, ,
.
7
: , (.44:6). ,
, , , , ,
; ,
-
, , ,
. .

, , : ,
,
, , , , , , ,
, (. 10:1516), ( ,
, , , 34 35 36
) : ,
.
: : ,
, ,
, , ,
, ,
; , , ,
, ( . 6:9). , ()
, - .
, :
(.6:4). , ,
, : . (.1:10);
() , () : ,

(.4:10, 1:21). ; ;
; (. 3:14), -
, : (. 14:28); :
(. 17:3).
, , ,
.
8
, , ,
, , , , :
, : ,
(.8:12, 1:9). , (1. 1:5), :
,
; ,

: ; ,
;
, , .
. , ,
, , , .
, , , .
, , , ,
, ,
, , ,
, ,
.

, . ,

1
; .
, .
, , ,
(), - , .
.
, ,
. ,
. ,
. , , .
, . :
, , , ,
(. 38:9). , ,
,
, :
, .
, , . ,
,
, ;
, .
, ,
. ,
,
, ,
.
2
, ,
,
. , ,
, ,
( ) , , , ,
, , ,

. ,
, , .
,
,
, . . ; , .
, ,
, , ,
, ,
. , , : -
, , , ,
, ,
, .
3
- , , .
, ,
, ,
,
, .
, .
, , ? ,
, ,
, ?
( ) , , , ,
; , ,
? :
, .
, . , , ,
. ,
, (. 9:20); ,
; , , (. 9:21).
. ,
, , , ,
, ,
. , ,
,
.
4
, , ,
: ,
, ,
.
, :
, , (1 . 7:34);
, . ,
, , , .
, ,
, ,

,
.
, ,
; , , , ,
,
(. 19:12).
,
, ,
. , ,
, .
, , ,
,
, ,
.

2
. ,

1
, , ,
, , ,
, .
, ;
: ,
(. 4:12). , ,
, , ,
, , . ,
,
. ,
.
, ;
, .
, , , , .
, , .
, . , , , ,
, , , ,
. ,
: , (. 6:4). ,
, , , , ;
.
2
, . ,
: (. 14:10). ,
, , , ,
. , ,
: , (. 10:32).
: , .
,
, ; , ,
.
, , ,
, . ,
, , , .
3
, , ,
, , , , ;
, . ,
, , , ,
, ,

, , :
, . ,
, , , , ,
. , ,
, , , ,
.
, : , , .
, , (.1:1, 3).
, , , .
, , , ,
, . ,
: ? :
, ,
, . , ,
, : , ,
(. 118:89). ,
, . :
(. 1:14), .
: , , , : .
4
,
( ,
(.8:21), : :
, , : ; , ,
, ,
, , :
(.16:28); (.14:10). ,
, , ,
, , , ,
, ,
, , :
(. 109:3), . , ,
: . :
. : . :
. : .
: , :
. : ; ,
; , ; : .
, , -
, , , - .
,
, , , , ,
.
, : ,
(. 38:7). : ,
: - . ,
(.1:3).

5
-: , ,
, .
, . ?
. ,
. , ,
?
, . ,
, ,
;
(. 1:1), .
, ,
, . ,
, -, ;
, , , ,
. , : , ,
, , (. 1:1415) ,
(. 3:17). , (. 1:10).
? , ( )
? ,
; ,
, , . ?
? ? ,
, , ,
, , ,
? ,
, ? , , :
, (. 147:7). : (. 16:28);
( . 6:57).
? 37
, (. 1:18). : ;
, , .
6
, ,
; , ,
, ;
;
. ? ,
.
, , -,
, , , ,
. , ?
:
, , .

? , ,
? , :

(.14:9). : ; : : . :
; : , (.5:43), :
(.5:32, 37). : (.14:16,
15:26). , : , , , ,
. , ,
(.16:14). ? ,
. : ,
, (.8:14, 1718).
? : , ,
, , . ,
. ,
; , (. 11:2527)
: , ,
.
7
, , , ,
.
, ,
.
, . ,
, . ,
, (.8:23).
. ,
? , :
(. 14:9)? , ,
. , , ,
,
: , . :
, , , , ,
(. 5:18). : : , ,
. ,
, ; :
, , (.2:67).
, , , , ,
- . -
, , ,
, : (
), , , :
, ( . 5:31),
. , : ,
(.8:14),
.
8
, ; ,
. ,
. , ,
. , .

, ,
, , . ,
, , . , ,
, , , .
: , . ,

. , .
, , (. 1:11).
,
. , ,
. , , ,
.
, ,
, , ,
, , . :
(. 1:26), ,
; , :
; : , ,
, . ,
, , ,
, , ,
, , , ,
, ,
.
. , , ,
; , , -
, , , . ,
, ,
. , ;
, , .
.
9
, ;
, ;
, ,
, , , , ,
, , , ,
, , ,
, , , ,
, .
, , ; ,
: ( )
, ,
. ,
, .
; ,
; , , .

. ,
, ,
, , ,
.
:

. ,

1
,

: .
;
, .
, . ,
:
, . ,
, ,
;
, .
.
,
:
. ,
, , , , , . ,
,
. , , ,
: , , .
2
,
, , ,
, ,
: ,
, , .
: , ,
, , ,
, , ,
, .
.
. .
, ,
,
: , ,
,
, . .
3

, , , :
, , ,
, ( ),
,
, ,
: , (. 12:13).
,
. , , , ,
, .
,
, , , .
. : , ,
: , .
, , :
.
.
, .
.
. ,
, , ,
, , , , ;
, ,
, .
: , , :
; : . ,
, , .
. , , (
), , .
. ,
, , .
: , .
4
, , ,
, ,
. .
, ,
. , .
, . ,
, ,
. ,
, . ,
, .
. ,
, .
,
, ,
.

, ,
. : , ,
: , , ,
, . ,
, , ,
, .

, , .
5
, ,
, ,
, , ,
. ,
. ,
, ,
,
. : ,
,
, , , , ,
. ,
: , , ,
.
6

.
. , ,
.
, ,
: , .
, , ,
.
, , ,
, !
, .
, ,
. ,
, .
, ; ,
, .
.
, ( , ), ,
, ,
, :
,
( ): , ,
, ,
, - ,

, :
, , ,
. .
7
.
;
. ,
; , ,
. ,
, , (
, ),
: , , .
, . ,
, ,
.

. , ,
. ,
. , ,
, , 38, .
: ,
,
. .
, ,
. ,
, , , ;
, , ,
, .
, .
8
, :
, , ,
. , .
.
.
, , ,
. ,
. , .
,
( ), ,
, , ,
, , : , , , ,
, . ? :
? ,
- , :
, ,
? ,

, , , , : , ,
, : ,
.
9
:
, ,
, , , , ,
. , , ,
, , ,
, , , ,
,
, , : ,
, ; .
. ,
, , ,

, .
, , , ,
, . ,
: ,
. , ,
, (
), , , , .
.
10
, , ,
, , , , ,
, .
, ,
( , ),
:
, ,
. .
, ,
, . , ,
, , , ,
, , , ,
; .
, .
,
.
11
.
. ,
. ,
, . ,
, , .

, . ,
,
, .
, , , .
, , ,
:
. , ,
, ,
: , .
, , . ,
, , , ,
, , .
. ,
, ,
, .
,
.
. .
, ,
, .

1
. ,
1
.
, , ,
. , , ,
, .
, .
, , , :
, . , ,
, , ,
. , , ,
; , -
, , , ,
, , - ,
- , ,
, , , . ,
. , ,
, , ,
, , ,
. , ,
.
, , ,
: ,
.
, , ,
, ;
, .
2

, , ,
; , ,
, . ,
, ,
. , ,
, , .
, ,
. , : , ,
; :
(. 1:26), : ,
(. 2:7). , , ,
, ; ,
, . ,
, , ,

,
: ,
, , , ,
. ,
, ,
, .
, , .
. , ,
,
, , ,
.
3

, , ,
, - . ,
, , ,
. , , ,
. ,
, , ,
, ,
, . , ,
, . ,
, , :
, (1 . 15:49).
, , ;
, .
, ( .
2:5), , , , , ,
, , .
, ,
. , ,
.
: , . . ,
. , ,
:
. (.9:37; . 10:13). ,
?
: (.38:6),
: ,
(1.11:7, 14). , , : ,
. ,
; , , (. 3:810). ,
, , .
4
, , : ,
; , , ,
, , ,

, . .
,
,
, , , , ,
, , ;
. , ,
, , , , ,
. .
, ; : ,
, ,
. ,
(. 4:1213). , .
5
, , ,
. , ,
, ? , ,
, ; , ; , ,
. , , , , .
.
. , ,
, ;
, .
, ,
,
, , ,
. , :
, , ,
, ,
. ?

? . ,
, , . ,
, , , , , :
. ? ?
, , .
6
, :
(.33:16, 10:4). :
( . 41:20); : ,
? (.7:50). : , (.
66, 1 .), , , :
(. 6:1); , ,
(. 7:9). , , ?
. ,
, . ,
, , . :
(.7:56).

,
, , ,
. :
, , (.11:6). ,
, ,
,
.
. ,
, , , ,
, , ,
, .
7
, .
, .
, .
: , , (.
1:18). : ,
(. 7:2). :
(. 18:10). - ,
, , , :
, : ,
(. 5:8). ,
, , . ,
: , , , , ,
, , (.
6:5). : , , , .
? , , ,
.
? . , ,
, , ,
; . ,
; , , , ,
. , .
, .
, , , ,
( , , ), ,
; , ,
, , .
. ,
, ,
. , ,
, . ,

.
8
, , :
: ; ,

. - : , ,
, , , , , , ,
; , . ,
, , , . , ,
. , , ; :
; ,
, , , .
, ,
? , ,
, ,
, . , ,
, , , ,
, .
, , , , .
, , , , ,
. , . ,
, , . ,
, . , , ,
, ,
, (. 2:6; . 8:1).
, , , ; , ,
, ; ,
. ,
. , ,
,
. , ,
, . ,
, , ,
- , ,
.
, ,
, .
9
, ,
, ,
. , . . ,
, ,
, .
, : , ,
. ,
, : ,
.
,
.
, .
, .

1-, , ,
,
; 2-, .
,
: ,
, , ,
, . ,
, ,
.
, ,
. , ,
, ,
. , ,
.
, ,
.
10
,
; ,
, ,
. ,
, .
: ,
, , ;
39. : , , , ,
,
, , ,
. ,
. , ,
, .
,
, ,
, , .
, ,
.
, ,
: , .
, , . ,
;
.
11
: ,
, , ,
,
, 40. , ,
; ,
. ,

, , ,
. ,
41,
, ? ?
, , , , ,
; , ,
. , ; ,
, ; ,
, . ,
, , ,
: ? ,
, ?
, ,
, .
, , .
, .
,
;
. ,
,
, ,
.
12
, , ,

, ,
, .
; , , .
, : , ,
,
, . . (. 12:57).
, 42,
, , .
,
43; 44, , ,
, 45,
46. , 47
, , ,
48.
;

;
, 49,
, .
, , .
, , , .

, ,
, , , , ,
, ,
.
13
,
;
50.
51 :
; ;
, ; ,
. , 11 , 14
12 . 11 3 , 25 15
. 11 3 36 18
, .
: , .
6 18 . 11 3 , 18 52
21 . 11 3 , 28 ,
53 24 , 2 . , 28 ,
30 . 30 ,
. 54 90 ,
,
. ,
55.
14
.
,
;
, , ,
, , ,
, ,
. , , ,
, ,
, .
, .
,
;
. ,

, , , , ,
, , ?
, .
, ,
, . (
) , ,
. ,

.
, ,
.
15
, ,
, ,
, , , ,
.
, , ,
, ,
. ,
, .
:
, ,
. , ,
,
. , , ,
, ;
, ,
. ;
, , ,
. ,
, , . ,
; .
,
,
, , , .
, , . , ,
, , , ,
; ,

.

. ,

1
, ,
; ,

, . .
.
, .
, ,
; , , , .
,
.

.
, ,
. ,
, ,
, .
, , , , , ,
; ,
. ,
, , ,
,
.

, , .
, ,
, , ,
, , , , ,
. , , ,
, ; ,
, ; .
2
, ,
, ,
, , . ,
, : (.1:26)
. ? , , , . :
(. 19:24), , ; :
, (.7:13). , , ,
, , , , ,
, ; ,
, .
, , . ,
, ,
.
3
,
. ,
. ,
, ,
, : , : ,
(1.15:47).
; :
, ; . ,
, , , . ,
, , (. 1:14),
. , ,
(. 3:37). ,
: ,

, : ( . 3:38),
. ,
, ,
,
; ,
, : , ,
, ;
, . ,
; ?
: ?
, , ,
, ,
,
, ,
, : (. 1:1).
4
: , ,
. , ,
, ; ,
. : ,
; , , .
, ,
, . , ,
, , ? :
(.1:3). :
, : , ,
. : , (. 5:18)?
, , ,
. , ,
;
:
( . 32:6). , , ,
,
: , (. 5:19).
, , , ,
, .
5
? ?
?
? , :
, (. 18:25)? , ,
- , . ,
, , ,
, , :
(. 19:24). : , :
, : (. 109:1).
, ,

: (. 109:3).
,
; , : , ,
(.1:12)? , ;
, ,
(. 15:26, 16:14).
6
! ,
, ; , ,
.
,
; ;
, , , ,
-, .
. , ,
.

. ,

1
( )
; , .
;
, .
. , ,
. , , ,
, .
. .
, , ,
, , ,
, ,
, , , , ,
, . , ,
, , .
. ,
, .
, , .
, ?
, , ?
.
2
, .
, .
, ,
,
, ; ,

, , , ,
, , ,

. ,
, , ,
, ,
, ,
, , ,
, . ,
,
. , , ,
, , ,
. , , ,
, , .
, , , , ,
. ,
. ,
, ,
, , , ,
, , ,
(. 1:33). , , ,
, , ,
, , : ,
(. 1, 1 .). , ,
: , (.1:2).
: (. 44:2).
: ... (. 16:28). ,
, .
3
, ,
, ,
,
, ; , ,
, , . ,
. ,
, , ,
, , ,
; : . ,
, .
: (. 14:10) ; (. 10:30);
: (. 14:9).
,
, . ,
, ,
. .
( ).
4

, ,
; , .
, .
, , ,
, -
, . ,
, , ,
, ,
. , .
,
. ; , ,
, , .
5
,
, , . ,
,
, ,
,
.
. , ,
, .
:
6
, ,
, ,
: ,
(.1:15), , ,
, , , , .
: ,
, ,
, :
. , ,
? , , ,
, . ,
. : , , , , . ,
, ; ,
; , ;
, . , - .
7
, , , ,
, ,
. , ,
, , , ,
.
, , ,
, , , . , ,

, , ,
, ,
, ,
, . ,
, , , ,
, . :
,
(.30:19). ,
, - . ,
: :
, ;
. ; ,
; ,
, ,
, , , .
, , ,
. : (.1:33).
, . : ,
, , , , ,
, , . ,
; , ; ,
: ,
. , , , , , ,
. , , ,
(.8:3031). , ,
, ( . 10:33);
,
: . ,
, , (.22:2930).
8
, , :
,
, , ,
, , , ,
, , , ,
,
:
. , ,
.
9
: , :
, . ,
. , ;
, ; ,
, , ; , -
. , , . ,
, : , , .

, - .
,
, ,
, , ,
. , , , ,
, , , , , , ,
. : (. 1:1),
, , ,
, : (. 1:2) :
(. 8:15) :
(. 28:1). ,
, ,
, , .
, . ,
, , ,
, , , .
. ,
; ,
. , ,
.
. ,
(. 9:6) .
: ,
: ( . 5:21, 26). : ,
.
10
: , , ,
, ,
, ,
; ,
. , , ,
, , , , .
, , . ,
. ,
, ,
. ,
, .
.
, , ,
. , .
:
.
11
,
: , , , , ,
, , , , , , :

, , , , , ,
56 .
,
, ,
, , ,
, , ,
,
, , , ,
, , ,
, . -
, , , ,
, ;
, , .
, , ,
, , ,
, .
12
, , .
, , . ,
, ,
, . ,
,
,
. , ,
, , , ,
, , , , ,
, , .
, , ,
, ,
; . , , , ,
, , ,
, ,
.
, .
, . ,
. ,
. , .
, .
. , ,
, .
- , ,
. ,
.
:

. ,


1
,
, , ,
. ,
, . , , ,
. ,
, , , . ,
, . ,
, ,
, , ,
.
,
. (. 1:7) , ,
(. 16:13; . 8:9). ( . 4:18),
(. 15:26) (. 16:14), ,
(1.12:11), (1 . 2:10), ,
, , . ,
, ,
, , ,
. .
.
2
, ,
, ,
,
, ,
(. 2:1114) , ,
, , : ,
, (.2:1415) ,
(. 106:16), , , ,
. (. 1:6)
, , ,
. , , ,
. (. 7:22);
, . , ,
, (2 . 5:15)
. , , ( . 88:4) .
, , (2.5:19) ,
,
(.1:1920). ,
, ,
(. 1:10). ,
(. 1:22) , .
, , ,
(.2:1415); ,

, ( . 3:6), :
, (.11:28). ,
, ( . 8:3),
, , .
(1 . 1:30) : , ;
, ; ,
, ,
(. 1:20), ,
(. 1:26). ,
, , (. 3:21):
(. 2:9).
3
,
, (2.5:19), ,
, ,
. :
(1.2:5), , (1.2:5), ,
.
, (. 1:6). , ,
, ,
, ,
: ,
,
. , (.1:45). :
, , (.32:2), , , ,
(.71:6). , , , ,
, , ,
, ,
. , : , ? :
:
(.1:3435).
, (. 2:7). ,
. , , .
, , ,
, :
(. 1:42). , ,
. , (.6:51).
, , ( .30:25,
37). (.15:1), ,
. , , , ,
(. 4:1314). ,
,
. ; .
(. 8:14), , ,
, (1 . 2:14). ,
, .
, , , ,

, . . , ,

(.8:11). , , .
4
, , . . ,
( : : (.15:26,
16:14)57, ( :
(. 1:20):
, . ,
, .
, , , .
; , ( . 3:22; . 2:16):
. , ,
, : , ,
, , , , ,
, , , .
, , , , ,
, ,
. , . ,
, , (.11:27);
. : , ,
, .
, , ,
, . , : ,
(.1:3) , , ,
, (.1:9). ,
(.42:3). :
, (. 2:28; . 2:17).
,
.
5
, ,
( . 15:8). ,
. , .
, . , .
, . , .
: , (.103:30);
: (.147:7). , ,
, : ,
(. 13:2); : : ,
; , (. 9:6, 13:4).
: , , (.10:16).
, (.15:28):
: , : (1. 7:10).
,
, , ;
(.16:67). : , (. 28:19) ,

, , (.9:3, 10:4). , ,
, : : ,
(. 21:4, 11). , :
(2 . 13:3); : , :
, (.20:35). : , ,
(.20:22). : , (. 1:1) .
, (.20:23). :
, (.1:20). : , ( . 1:4)
: , (. 57:15). :
(.2:29) : ,
, (. 2:11). :
(1 .3:16) : , (. 2:6). :
(2.23:2). :
(. 8:23) : (1 . 15:23). :
( . 8:26) : ,
(.8:34). : ,
(. 15:16) : ,
( 1 .5:23; .1:10). :
(1 . 2:10) : ,
, (. 1:1516). :
, (1 . 2:12) : ,
(2.13:5). : (1 . 3:16)
: , , (2 . 6:16).
6
(. . ):
(1 . 6:11).
: , ,
(. 5:1). , ,
(1 . 12:3). : , ( .
20:22) ; , , ,
(1 . 12:46). : , (2
. 3:18). : ,
(.4:30) : , ? (1. 10:22).
: (1 . 4:1) c :
(. 2:5). : ( ) :
, (.3:20; .14:23).
: (.11:2), : ,
(.4:18); : , ,
(.10:38): : (. 48:16).
: , , (.6:3). :
(.2:33), :
, (.1:4), : (.1:12), ,
: , ,
(.10:1920), : (.12:28), :
, (. 3:29), : !
(. 23:46), : (. 1:80) , ,
(.4:1), (. 4:14), :

(. 3:6), :
(. 1:4), : , (.
14:16), : ! , :
, (.5:34). , ,
. : ,
(1.3:16). , . ; :
, (.9:5). :
. ; , ,
, . (. 16:3132, 34). :
(.1:1). :
(.2:10). : ,
;
(. 2:1113). : : , ,
, (. 20:28).
: , ,
, (1.1:12).
7
, , :
, (.32:6). ,
(.4:24).
, , ,
, ; , ,
, . :
(. 1:25, 22). :
, : ,
, (.6:4; .80:10)?
;
, , , , , ,
, , , , .
? , , ,
. ,
(1.6:16). , .
, ,
(.2:3). , :
(.14:6). , . , ,
, , , , .
(.9:6), . , ,
, ,
, , (1.2:1213).
8
- : , ? ,
? , , (.9:20)?
, , ,
, ,
. :
, , , , ,
,

. ,
, , , , ,
, , : (.1:2), : :
(.81:6), : (.38:28), :
(.3:15), :
(.4:13). , , ,
. ,
, .
, -
. ,
. , ,
. ,
. (.9:6) , .
, ( ) .
, , , .
. ,
. , .
, . , .
, . , .
: , ,
, .
9
: ,
(. 103:4); : ( .150:6).
(1. 12:10). , ,
, , , :
, , (.8:31).
(.1:25).
( .4:4), :
(1.2:12), : , ,
(1.2:11). (.77:39) :
, (.102:16); : (.103:29). :
(1.14:32). :
(_: ? :
(3.22:2122). (.11:8), (2.
1:7) , (.16:16), ( . 4:12) , (.10:6) ,
(. 8:2) , (.13:11), , ,
(.9:25), ( . 7:32), , (.8:28;
.8:30), (. 6:11).
. , , ,
, :
, .
, , , .
, , , , ,
, , ,
: , , (1.12:811)
: (. 142:10); : , , .

: ,
, (.3:8). :
(.3:5) : (1.4:15).
: , , , ,
(. 15:26). : , ,
, , : ,
, , . ,
, (.16:1214).
10
, , , ,
, , , , (. 11:27), ,
, , , , ,
, , ,
, , , , ,
, , ,
, , , ,
, . ,
, , ; , .
, , , ,
, ,
, .
, ,
,
. ,
. ,
, ,
, ,
. ,
, . ,
, , , , ,
, , , , ,
, , : ,
, , , , , , , , , ,
, , , , ,
(. 2:11).
, , , , , . ,
, : , , (. 6:3), ,
, . .
: , !
.
11

.

. ,
,
, . ,

, , ,
, ,
.

,
,
. , ,
, , , ,
. , ,
, , . , ,
. , .
, ; .
, ,
, ,
. .
, , , ,
. ,
, :
(.28:19). , , ,
, , , , , ,
, . (.4:5).
12
, ,
: . ,
, (.118:103); ,
: , . :
. ,
, , , .
: ; , :
, , , ,
(1.12:46).
, , ,
, , . ,
- , .
, , .
, ,
,
. ;
, , , , ,
. . .
13
.
,
. : ,
(.42:1).
. , , :
, (.61:1).

, , ,
. : (.10:20).
, , ,
: (.20:22). ,
, : , ,
, (.14:1516);
-. , , ,
, , :
: , . . (.13:2).
: , , (2. 3:17);
: , (1.3:16). ,
,
, ,
?
, ? : (1. 2:10), ,
. ,
, (. 20:27).
, ,
,
, , , ,
. , ,
.
,
.
14

. ,
, ,
, ,
. , , ,
, , ( . 12:32),
, . ,
. ,
, , .
, . ,
, . . . :
, ; , ,
, .
. ,
. ,
.
: - ,
. ,
: , ; : ,
. , , .
,
, , , , ,

, , : , , .
. ,
? ,
, , ,
.
:

. ,
1
, ,
. ,
, , , ,
, , . ,
, , ,
, , ,
(1.11:19). : ,
, , .
, ,
(2.4:3) . ,
, .
- , , , ,
. .
, , .
. , , :
, .
,
.
2
,
:
. , , , , ,
, , . ,
. , . ,
- , , ,
, , , , :
, . .
, , ,
.
, - , , , ,
?
. , !
, .
, .

. ,
, . ,

.
3
- . ,
, ,
. , ,
, . ,
. : ?
: , ;
, , ,
; , ;
, . ,
. : , ?
; ,
(1.5:7). :
? ,
? ,
, ,
, , ,
.
. : ,
(1 .1:9). , .
, . , , ,
, . 58,
, , , , ,
, ,
, ,
. , ,
,
. ,
, . .
4
,
. , ,
. , . ,
. ?
, , ,
, , . ,
? ?
.
,
. :
, , (1.4:14).
(.1:1): , ,
. ,
, , ,
: ,

. ;
, .
, ;
, , .
,
. . ,
. ,
. ,
.
5
.
, . ,
, . ,
, . ,
. ,
, , , ,
, ( . 18:25). ,
? , , ,
(. 25:40). , :
, , , ,
, , , , , ,
, . . , , . . , , . . 59 ,
, , , , ,
, , , , , ,
, , .
, , , ?
, , ,
, , ,
, .
.
, ,
, . ,
: () , , (1.5:1).
,
? : ,
(1.5:19) - : ,
, - . ,
, ?
6
. .
: . ,
. : , (.20:16).
, ?
, , ?
, ,
? 60 ,
, , ?

, .
? , ,
, , ,
, ,
, ?
. , . . ,
. .
, ,
. , : ,
() , .
7
, , , ,
,
, ,
, ,
. , , , , ,
, , , ,
, . ,
, , , , , ,
, , , , ,
,
, ,
. , ,
, , , ,
, :
(.27:5253). ?
.
, . ,
, : , ,
(.3:13). .
, , , ,
, :
(.20:19).
, , ,
, .
, ? : , ,
(.1:8). , , . .
, ,
, , .
, .
, ,
, , .

. ,

, . .
,
, . ,
, ;
, , , ,
, , ,
,
. . , - : ,
, ?
, ,
.
, ,
, .
; , ,
,
. ,
: ,
, ,
. , , , .
, . ,
- . , :
. , ,
, . ,
. , ,
.
2
, , .
, ,
, .
,
.
, , ,
.
, .
, , ,
, .
. ; ,
,
. , ,
: ,
. ( . 13:31),
.
, , . ,
, ,
, , ,
, . .
. ,

, . ,
, , ,
, .
3
, , ,
, :
, (.22:29), . ,
, .
: . ,
,
. , ,
, . , ,
,
, , ,
. , , ,
. , ,
.
, ,
. ,
, , ,
, , . ,
,
. , , ,
, , .
, . ,
,
.
, ,
, , ,
, : , , ,
, , , .
, , . ,

, .
4
,
, .
, :
, , .
, , ,
. , , ,
, . .
, , , -
, , , - ,

; , ,
, , .

: , ,
, .
- , :
, , : ! :
, ,
(. 17:3). , , ,
.
, , : ;
, , ( ,
); , ,
: , , .
5
,
, . , :
, , :
: , ? (. 7:1516).
,
, , ,
, .
, .
, . , , ,
, ,
, , .
: ,
, .
6
: ,
: , .
. , ,
, ,
, , , ,
, ,
, , ,
, . , , ,
, ,
. , , , .
, - , ,
, , , , ,
. ,
, , ;
, , ,
, ,
, . ,
. ,
, . ;
, , , , . ,

, , :
, , ,
(.5:18). ,
: ,
(.5:21)? : (. 14:9). ,
: , :
. , :
(. 1:26). ,
? :
, , . :
, ,
.
7
, :
(. 14:10)? , ,
, , , ,
: , , , ,
, , , ,
61.
: , ,
, , , ;
, , .
: , ,
, , , , . (.26:25).
, : : .
? ,
. ,

,
, , ,
. , , .
, , , .
(), , ,
. , , ,
. ( ),
, : , ,
, , .
8
, , .
, . ,
, , , ,
, ,
. ,
, , ; .
: : ? ,
? , ,
. ; ,

. : ,
. ,
, , ,
! , ? , ,
. , ? , , .
, ?
,
, ,
: , , ,
(.20:4). :
(.1:22, 25). ?
? ! , , ,
, , ,
, , . ,
, .
(. 1:3). , ,
: ,
( . 32:6). , :
, (.17:3). .
: , , ,
(1 . 8:6). , ,
? : , , :
, . , , ,
, .
9
, , ,
, ; ,
, . , :
, , ; :
, , ,
, .
, , ,
, , ,
. ,
:
(.28:19). , , , ,
;
. ,
. ,
, .
, : , , .
, , ; :
, , . ,
, ,
. , ,
, , ,
, .

, .
:
; , , , : ,
: (.5:36), : (.16:28), :
(. 1:18) : (. 1:1).
,
. , ,
, -, , -, ,
, ,
.
10
, , !
, . . ,
.
, , ,
; , ,
, ,
.
,
, .
, , ,
, .
,
.

11
, , ,

, ,
, , ,
, , ,
, ,
.

, ,
. ,
, , .
1. , ,
,
. , - , ,
, , ?62.
2. , .
, , .
.
3. , , ,
, ,
, ?

4.
,
;
, .
5. ,
, . ,
.
6. ,
? ,
.
7. ,
. ,
, .
8. ,
, , .
9. , ,
, .
10. ,
.
11. ,
, , , .
, , , . ,
, ,
.
12. , ,
, .
, .
, -
.
13. , ,
, , , , ,
, , ?
14. : ,
, , ,
, : ,
.
15. ,
, , , .
16. , , ;
,
.
17. ,
, , .
18. : ,
. ,
. ?
19. : : , ,

, ,
, , , , .
20. ,
, ,
() , .
21. ,
, .
, . , ,
,
.
22. :
, ?
- , , , ?
23. ,
, , . ,
, , ?
24. , ,
, , .
25. , , ,
. ,
.
26. , ,
- , ,
.
27. ,
, , , .
28. , ,
, , ,
,
, ?
29. , . ,
, ?
, ,
, ,
, , ,
, .
30. ,
, ?
31. , ,
, ,
, , ?
32. , ,
, , ?
33.
, ,
, .
34. , ,

, .
35. ,
, , .
36. , ,
,
, ,
, .
37. ,
, .
,
?
38. ,
, ,
, , ,
?
39. ,
.
, , .
40. , ,
, ,
.
.
41. ,
,
.
42. , ,
. ,
, .
43. ,
. - , ,
, , ?63.
44. , .
, .
45. ,
. , ,
.
46. ,
. , ,
, .
47. , ,
, ,
.
,
, ,
,
. .
.

,
. , , ,
. ,
, , ,
, ,
. , ,
,
.
.
.
, , ,
,
, ,
, , ,
, , ,
, ,
.
, ,
. ,
,
.
. 1.
,
, . ,
, , ,
, :
, : ,
, , .
; , ,
, .
, , .
,
. ,
; , , .
, ,
, ,
, .
2. , ,
, ,
, ,
, , (.1:25)?
, , ,
. , ()
(), , ,
. ,
(. 7:16): .
, ( .4:41). ,

: ,
? ,
: ; ,

. ,
, , ,
, ,
.
, ,
, ,
, ,
.
3. .


, , ,
: (.1:3):
: : ,
, , .
, , (.14:1315).
.
1. .
. , -
. , ,
, , , ,
, , ,
, .
, ,
, ,
, .
, ,
,
, , .
,
, ,
, . ,
,
, , .
, ,
, -
, , :
, ,
. , : , : .
,
- ? :
, : , , ?
, ,

, , ,
, : , .
,
. ,
: , , (.16:15), :
, , , , ,
, ,
,
.
2. ,
. , , .
, .
. ,
, , ;
,
, , .
, , , ,
, ,

, . ,
,
- ,
, ,
.
, , ,
, ,
,
, ,
, , ,
: (. 1:15).
, , ,
, : (. 1:26).
, , , :
, , , , .
, , , :
, , ,
, ,
. , ,

, - ,
,
,
,
.
3. , , ,
, ,
, ?

. , ,
, ,
,
. ,

, ,
, , .

. , ,
, , ,
, , ,
. , . ,
, ,
. , , ,
. ,
,
. ,
. ,
. ,
, , .
, ,
, .
, . ,
,
, , .
, ,
.
: : , ,
, ,
, ,
. :
, ,
, , ,
, . ,

, ; : ,
. : ,
,
? ,
, ;
, ( 1 1:20), .
, , :
, (.93:11),
,
, , ,
.
, (. 1:3),

, , ,
, , ,
, , .
4.
,
;
, .
. , ,
, , ,
- , , ,
, ,
, :
.
? ,
, ,
, : ,
, , ,
,
, , ,
, , (.1:33), ,
. , , ,
;
, :
, . , ,
, ,
, ,
, - ,
, ,
:
, .
5. ,
, .
, .
. : ,
, , .
() , ,
, , , , ,
. , , ,
, , . ,
, ,
? , ,
(.7:16), , ,
(. .7:15): (.
.3:6) , ,
, , ,
, ,

, , , ,
, . ., 64
, , ,
, ,
, , . ,
, ;
, , , -
, , ,
,
,
. ,
,
, , ,
, : ,
,
, ,
? , ,
.
, , :
, :
, , , .
6. ,
? ,
.
. , ,

, ,
, , ,
.
, ,
, , , ,

; ,
- , ,
, ,
, .
7. ,
. ,
, .
. ,
, (1.2:14),
, , ,
(. .1:16).
- , - :

: , , , ,
(.11:27). ,

. ,
, (.11:33), , ,
, , .
810. ,
, ,
. ,
,
. ,
.
. , ,
, ( .3:10):
, , .
, (.14:5)?

, ,
(.4:12) , ,
: , , ,
, , ,
, !
, . ,
, , ,
, ,
, , , ,
, ?
, - 65
, ;
. ,
, ,
, , .
,
, : (. 1:2) :
(.38:28) :
(.3:15) : (.23:9)? : ,
(.41:8) : (.4:22): ,
, ()
, .
,
, , .
11. ,
, , , .
, , , . ,
, ,
.
. 1. ,
. , - ,
: ,
, , ,

:
, .
, ,
,
. ,
,
,
- ,

, : ,
, ,
, , -: , , , , , ,
. ,
, , ,
,
. , ,
, ; .
- , ; :
, , ,
(.1:11). ,
- , , ,
, , ? ,
, ,
, ,
.
2. , , ,
,
, -:
,
,
, ; , ,
. , , ,
, (.9:20):
,
, ,
.
, .
,
; ,
, , .
,
:
, , : ,
, ,
, . ,
, ,
, , ,

? , ,
, ,
: , (. 16:28),
, .
12. ,
, , .
, .
, , .
. ,
,
,
, ,
, . ,
. : ,
, :
; :
, ,
-
. ,
: ,
, , .
,
, : ,
, , :
, ,
,
. , : , ,
, -
, , , . ,
, , : ,
, ? ,
. ,
,
( , , ,
, , ), , ,
,

, , , ,
, .
13. , ,
, , , , ,
, , ?
. , , ,
,
, , , ,
, .

, , , ,
. , ,
, ,
: ,
( ),
. :
, ,
,
, , ,
, ,
.
, .
, ,
. , , , ,
, ,
,
. ,
, , ,
, , .
14. : ,
, ,
, , : ,
.
. : , , ,
, ,
. , ;
, , : , , ,
, , ,
. ,
( ),
,
:
(. 8:21). ,
. ,
, , ,
.
, ,
, ()
, ,
, .
, ,
.
, ,
:
(.51:17, 10:14) : (.14:7).
- , :
: ( . 17:5) ,

: , (.16:28).
,
,
, , ,
: ,
, ,
(. .1:16), ,
, , .
15. ,
, , , .
. , , .
, - ,
?
, , ,
, .
,
, ,
,
: ,
, .
:
, ,
. ,
, , ,
, ,
.
16. , ,
; ,
.
. 1. :
, ,
, : ,
, .
-, , - ,
, ,
, , ,
. ,
. , , ,
, ,
, . , , ,
-, .
: , , ,
, ,
, , , .
2. ,
, , ,
. ,

,
, ,
. : -
, , ,
, , ,
, , -,
, . ,
;
,
, , ; !
, .
,
. .
:
,
. , ,
, , ,
, -
. : ,
, , ,
;
, ,
.
17. ,
, , .
. ()
? ,
, , , , , ,
,
,
, ,
, . ,
, , ,
. ,
, ,
. , ,
,
, (.15:26, 16:15).
-
, .
1819. : ,
. ,
. ?
: : , ,
, , ,
, , , .
.

, ? ,
, , ,
,
,
: . , ,
, ,
, , ;
,
() .
: (1 .1:19; . .29:14), :
, (.93:11) .
20. ,
, , ,
() , .
. ,
,
: () ,
. , (),
() ,
, (.
.16:17; .1:16; 1.2:10), ,
, : (. 16:16).
, , . ,
, : ,
(. 20:17),
,
. :
: , ,
? :
, : ,
, .
: , :
,
, :
(. 1:12). , , (. 2:7),
, , ;
, , ,
; , , : ,
, : (.2:6) ,
. ,
, : , :


.
21. ,
, .
, . ,

,
.
. , , ,

. , ,
:
.
, ,
: ,
(1.1:2325).
,
? ,
, . , ,
: ;
, ,
. : ,
, ,
, , ,
, ,
, , . , ,
, , , , ,
, ,
, . , ,
, , :
, ,
. ,
,
,
( , , ,
), , , ,
, ,
, , , ,
, , ,
- :
- , , , ,
, ,
, ,
,
, , .
22. :
, ?
- , , ,
?
. 1. , ( , )
, , ;
, .
, : , ,

- . , , - ,
, ;
. , (
, , ; , ,
, , , , ,
), ,
: ;
, , ,
, .
2. . ,
: , ,
, ?
, ,
, ,
66, .
, ?
; .
, ,
- ,
: ,
. , ,
-
- -. ,
, , ,
, ,
, ? ,
,
, , ,
. ,
, , , ,
. : ,
, , , :
,
, ,

.
2326. ,
, , . ,
, , ?
, , ,
, .
, , , .
, . ,
, - ,
, .
. 1.
, ,

,
, : :
(.115:2), : (.115:1).
, ,
,
, ,
, . ,
, , .

,
.
, ,
, ,
, : ,
, . :
, , , ?
2. , , , ,
:
,
,
; , (.115:2).
, , ,
. .
, : , .
, , , ;
-, , , -:
. ,
, ,
, , -
-. -
, , , ,
, ,
, , , ,
, , , -
, , -, , , ,
, , ,
, ,
, , ,
, ,
(. 11:6), :
, .
3. , , (.
1.5:20). , (.3:17, 17:5).
, , .
, ,
,
, ,

: ,
.
, ,
-, ,
, ,
, ,
- , , :
, .
2728. ,
, , , .
, ,
, , ,
, ,
?
. 1. , ,
, , . ,
. ()
: , .
:
, , , ,
, , , :
: (.35:10) :
(.1:18) : , , (.1:1);
: (.2:5). ,
. , .
, ,
, , , ,
. , ,
, ;
, , (. 5:23),
, , ( . 12:32).
, , ;
, , , ,

.
, - ,
,
, .
2. -: ,
, , , -
, - ,
- ,
, ,
,
- ,
, , . ,
, ,

:
, - .
,
, ,
,
,
, .

: . ,

,
:
; ,
(. .3:2021, 12:7; .102:1416, . 10:9).
,
.
, , (1.13:13).
29. ,
, , ?

, , , ,
, ,
, ,
.
. 1.
,
, , , , , ,
, .
, , , ,
, , .
, .
, ,
, , .
, .
,
, , , .
, -
. , , ,
, , , , ,
, , , ,
:
. ,
, , (.8:24),
(.11:43) .
, ,
, ,
, , ,

.
, ,
, , , .
2. , ,
: , .
, , , , , ,
, (. . 17:28),
. , , ,
, , ,
: , ( . 3:16),
, , , ,
: , (. 3:17, 17:5). .
.
,
, ,
: , ,
. , ,
, , , , , ,
,
, , , , :
, , ,

. , , ,
, ,
: (.11:33)!
30. ,
, ?
. ,

; , :
,
; .
, ;
.
, .
, , .
, ;
, ,
.
,
, , ,
, , ,
. ,
, , ;
, .
31. , ,
, ,

, , , ?
. , ,
, , ,
, , ,
,
, ,
. , ,
,
, ,
, . ,
, ,

, ,
; ,
, ,
, ,
(1 . 13:1), , ,
, .
;
;
,
,
, : ,
.
32. , ,
, , ?
. ; ,
, .
:
. , , , ,
.
, ,
, ()
. ,
, . ,
, ,
, .
, ,
(): :
(.1:6). , , :
, ;
,
: ,
, .
, , , :
(2.5:10) ,
, , (.2:11) .

33. ,
, ,
,
.
.
.
. ,
, , ?
,
,
,
,
, ,
.
.
,
:
, , ,
.
,
, , ,
: . ,
:
, .
, .
34. ,
, , .
. , ,
: ,
,
. ,
, ,
, ,
: ,
( ).

, ( ).
, , ,
, , .
, ,
, , ,
, , ,
. , ,
, , , ,
. , , , ,
, , : ,
, , , , ,

.
, , ,
.
35. ,
, .
. , ,
,
,
, . ,
, ,
. ? ,
, ,
. , ,
, ,
, , ,
,
, ,
:
, , , , , ,
, , ,
. ,
, .
36. , ,
,
, ,
, .
. , ,
, .
, :
,
, ,
, , .
: ,
, ;
, . ,
, :
,
, ,
, .
, . :
, , .
, :
-: (.109:1; . .22 .).
-: , (.14:9), : ,
(.14:10) : , , ,
(.11:27). , ,
, (. .14:26, 15:26),

(1.2:10). : , ,
(.5:23, 3:36). : , ;
: , : , .
, (.12:3132),
, .
37. ,
, .
,
?
. , ,
,
.
, ,
, , .
, , ;
, ,
(. . 16:14 . 5:17):
, ,
, : , ,
, , , ,
, (.9:45). ,
, .
, ,
( . 9:6), ,
,
, , ,
,
; .
38. ,
, ,
, , , ,
?
. 1.
, ,
,
. ,
, ,
, , : , .
, , ,
,
, , ,
. , ,
, ;
, ;
, ,
.

2. , ()
. ,
? , ,
, -, , ,
?

,
,
: (.9:14) ,
. ,
, ,
, , , ,
, , ,
, , ,
, , , ,
, ,

,
, , ,
(. 12:3).
3941. ,
.
, ,
. , ,
, ,
.
.
, ,
.
. 1. , ;
,
, ,
.
, ,
, , .
, ,
.
, , , ,
; , ,
, ,
( ,
, , , ).
,
( .11:27; . .10 .),
, ,
, , .
, ,

, , :
, , , (.11:27).
2. , , ,
() , :
, ,
, , ,
, (.14:26). ,
. : , ,
, , .
, ,
, , ,
, , .
, , ,
.
42. ,
, . ,
, ,
.
. , ,
, .
, , ,
, , ,
, : ,
, ,
,
. ,
- , , , ,
, , , , ,
. ,
; ,
. -
,
, ()
, , ,
(. 28:19), .
43. ,
. - ,
, , ,
?
. , ,
, ,
. ,
, -,
, , ,
, .
,
. ,

, ,
(), ?
, , .
, .
, ,
: ,

.
4445. , .
,
. ,
. , ,

.
. : ,
,
. , .
. ,
, - . ,
, ,
, .
, . ,
,
, , ,
, ,
,
, ,
. ,
: ,
, . ,
,
- , ,
: , ,
; . ,
, .
, .
, :
, . ,
, , .
, (1 . 11:3),
. ,
.
4647. ,
. , ,
, .
, ,
, ,

.
. ,
? , ,
: -
, ,
, (. 9:20).
, .
,
(.1:25, 22), ,
?
: ,
,
, , ,
, , , .
,
,
: ,
, , ,
. ,
, :
, .
.
, , ,
,
. -
, , .
.
2. , , , :
, .
, , :
, , ; .
, , ,
, , .
, , ?
, .
. ,
. ,
: .
.
, . , ,
. , ,
, ? , ,
, ,
: . ,
, , ,
,
(.2:11), , . .

.
,
, ,
,
, . .
. 1. , , ,
,
; : ( ) , ,
, ,
, ,
, . ()
, . :
. ,
, ,
, , ,
.
, , ,
,
, ,
; , ,
, , , , ,
( , ), .
, (1 .5:20), ,
( ; . .1:1); , (1 .1:5), :
(. 1:9), , (. 15:26, 16:13).
(.11:33).
2. : .
, (
), ,
. , ,
. , , .

. , , , ,
, .
, : , : ,
: . :
, , . : ,
,
.
3. 37

. , , ,
, , .
, , , -
, , , ,
, - , , ,
, ,

,
. , ,
,
.
, , , -,
- . ,
, , ,
,

.
4. ()
, , ,
, , , , -
, , -
- . :
, , , .
, :
,
? :
, ,
, , ,
, , , , , ,
, ,
( ,
), , , ,
, , . , ,
, , , , . ,
, ? , ,
, (
, , ,
), ,
, , , ,
,
, , ,
(.11:6).
5. - , ,
: , , ,
, , ,
, , ,
: ? , ,
, ; ,
, , , ,
, , .
, : (. 7:17) : ,
(. 7:16) : ,
, ,
, , , ,

, , ,
, ,
, ,
,
. ,
, , , ,
,
, ,
, ,
, ,
:
,
, ,
, .
6. .
. - , ,
: , :
? , , ,
, ( . 10:25).
, ?
, ,
67, , : ,
, ,
. , ,
, , .
, , ,
, (),
, , ,
.
, , ,
, ,
.
,
68, , .
, , ,
, 69,
,
, , ,
, ,
, , ,
,
.

2
,
, , :
1 . , .
, ,
, , : (.1:14), ,
, , , ,
; , , ,
.
2 . , , ,
, .
3 . ,
(), .
4 . , .
, .
. 80.
, :
, ,
, , ,
.

, ,
, ,

1
,
, , ,
,
,

. ,
, - ,
70.
, ,
. , ,
, , ,
, , , ,
, , ,
. , ,
, ,
, , ,
, . ,
, , ,
, ,

, :
, (. 2.4:34, 2:16).
2
,
, , ,
. ,
, , , ,
, . ,
, ,
, ,
. , ;
, , .
, .
. ,
. ,
.

, , ,
. ,
.
. :
, , .
3
, , ,
:

. , , ,
, , ,
, , ,
. , ,
, ,
, , ,
.
? ,
, , ,
, (.134:15),
. , ,
, , ,
, , , (.2:15)
,
(2.2:14).
4
, ,
, . -
? , ?
(. 2:3). ? ,
, , ?

, ?
, , ,
, , , ,
, ,
, ? , ,
, ,
? , ,
,
? , ,
, . ,
, , ,
, ?
,
, .
, , , ,
, ?
, , ,
, , ,
, ?
, ?
5
,
.
, .
, , ,
, , , , , .
,
. - , , ,
.
,
.
,
. ,
, .
,
;
.
6
, ?
, , ,
. , ,
. , , , , .
, , .
, , ,
, , , .
: ,
, , , ,

, . , , ,
, , ,
, , ,
? ,
: . , ,
? , ,
, , , .
, ?
. ,
, , , ,
, . ,
, , , ?
, ;
, , ,
.
7
; ! , ,
(.2:1617) .
- ,
. , : (.
7:14). , , ,
, .
: (.2:7) ,
(.11:27). , (. .2:2324).
. ,
: , , , : ,
, , ,
, , ,
, . -
; ; , ,
( . 2). ,
, , , ,
: , (.24:39; .3:6);
: , (.13:8); ,
, , ,
. ,
, (1 . 3:19).
8
, , ,
. , , .
,
, , , ( . 27:59),
, , . - ,
, , ,
, , :
, , , .
, , , , , :

(. 18:23)? , :
(. 50:6).
, , , ,
. , ;
, ,
(); , , , .
, ,
. , , ,
, , , :

(1.15:53).
9
, ; !
,
. , ,
, ,
, .
,
, . , ,
, , . ,
: ,
. , , .
, ,
, , :
, . : ,
. , (.24:3940; . . 20:25).
,
; : , : ,
, , ,
.
10
,
, , ,
, , ,
. : (. 1:14) ,
, . :
(.3:13). (), :
, , ,
, , . ;
: ,
: (.2:28).
, , .
,
, ,
.
, , .
, , ,

, (1.15:3)? ,
? ,
, , .
, ,
, , ,
() , , ,
, .
11
, ;
, , , ,
, , , ,
, . , , ,
, , ,
, , ;
, , , . ,
, .
?
. ,
, ,
, , ,
, .
, ,
; , ,
.
? ,
:
; , ,
.
, , , ,
, , .
12
,
, : ,
, :
(. 1:23; . . 7:14)? ,
: , , (.
9:5)? , ,
, , ,
, : ! (. 20:28).
, .
, ,
. - ,
, . ,
, , ,
.
, . ,
, , ,

, , , . ,
, , ,
? , ;
, , ?
,
, (.9:26)? ,
,
, ?
,
, ?
: . , ,
, , , ,
, ? ,
, .
, , :
(. 1:14).
13
, , ,
, ,
,
(. 1:3; . 4, 4 ). , :
, (.3:17, 17:5). ,
, , , , ,
, . ,
. , ,
, .
. , , ,
,
. ,
, -
, ; , ,
,
. !
.
14
, ,
; ,
, ,
, , ,
, , .

, ,
, , .
, ,
, .
! , :

, (1. 2:22).
. , , ,
, ,
, ,
;
, .
15
,
, ,
, (.4:16),
,
, , ,
, . , ,
, , ,
, , , ,
, , , ;
, ,
. ,
( , ),
, : , . .
? ,
, : ? (.1:12).
, , , ,
, , , ?
, ?
16
, ,
, ?
,
(3.17:6)? , ,
. ?
,
. : ,
, , , ,
? ?
? , .
? ,
. -
, ,
, (.77:25),
, :
() , ,
() ,
(. 23:1314). ,
,
, , , ,

.
17

, , ,
, , , : ,
,
? :
, (. 4:15). , ,
, , ,
,
; ,
. , ,
(.19:24; . .21:19).
, ;
.
, , , ,
( . 17:2). ,
, ,
, . ,
, , ,
. (. 5:15);
(. 19:12).
18
, -
, ,
, , ?
,
, .
, , :
(. 1:23). .
, (. 2:20), , ,
. , , ,
. ,
, ,
. (.3:14),
, ;
, (.3:15) ,
, .
, (.4:6).
, , : ,
(. 11:28), , ,
, .
(. 4:2), ,
. , ,
, ;
, . ,
, , ,

,
.
(.21 .11:12) (.9:6).
, , (. 21 .11: 20).
, (.8:24). ,
,
, ; ;
, , ,
(. . 6:9).
19
, , ,
, ; ,
, , ,
, . , ;
, , ;
. ,
. ,
, , , ,
, 71,
, , ,
, , ,
. ,
, , .

,
: , 72, (.6:12).
, .
20
,
, , ,
, :
(.146:6). ,
, ,
, , , -
. , , :
(.77:70) : ( . 1:9) : :
, ? (.1:11; . 1:10)73.
: ,
: , : .
. -,
.
, - , :
, -, - .
, ,
- ;
, - .
, ,

, ,
. ,
, .
,
. ,
- .
21
, . ,
.
, ,
. ,
, , ,
. ,
, :
? ,
, , .
; , ,
: -
. , ,
,
, .
,
,
, . :
, .
22
, , , ,
, ,
.
, , :
. ,
, , , (. 1:14),
, , ,
, ;
, .
: , ,
, .
,
. , ,
. , ,
, .
.
23
: ?
- , . : . ,
, . : ,
, .

, . , ,
, , , :
? : .
?
.
? . ,
, ,
.
, ,
, . ,
, :
,
.
24
, ; : ,
. , ,
, ? , : .
: ,
? ; ,
, , ,
, , , ,
. ,
, , ,

, ,
, ,
,
. ,
.
, ,
: , .
: ? , ?
? , ,
. ,
, : , (1 . 14:15):
; , .
25
, : ? ,
? , ,
, , ,
: , , ,
: , ,
:
. .
;
,
.

, , ;
, .
, ? , , ,
? , ;
. , -
, ( ),
.
, ,
. , , ,
, , ,

(). ,

, ,
,
. .
? ,
, .
26
, , , .
, ?
, , ,
, ,
:
, , ,
. ,
.
( ,
, , ,
),
. ,
, ,
, , ,
, , , ,
. ,
, . ,
.
27
, ,
, , ,
: ,
. , ,
.
, , , ,
, , , :
(. 2:52);
, , , . :

, : . ,
, ?
, ? ,
? : ,
;
, . ,
, : ,
(.7:29). , , ,
, ,
, , , ,
! ,
, - .
, ,
, .
: , , , , , , , .
,
.
28
, , ,
: (.22:15).
, , ,
, , , .
: , , , , , , ,
: , , (.4:15).
, . ,
,
, ;
, - ,
- , , .
, , , ,
,
. , (.12:11,
34:3). , . , ,
, , ,
, . ,
. ,
, , : , ,
, (.7:18), .
, ,
, : ,
(1.15:53), ,
,
. , , ,
, :
, ,
(.1:27). : 74.
, , ,

, : , (1 .
14:15) : , (1.14:14). ,
, . ,
, , .
29
?
, , , , ,
, , , , ,
? , ,
; , ,
. , .
; ;
. ? ,
, , ,
, , , .
, , , ?
, , ?
, , , ,
. ,
: , ,
, . : , (. 11:43),
,
.
30
. ,
, , ,
,
, ( . 6:9).
, , ( .
20:19), , ,
, ,
, , , ,
. , ,
, (1.15:42, 44):
? :
, (. 15:10).
, , ,
, .
. ,
, , .
, . : ,
, , ,
, , ,
, ,
, , :
. : , ,
, ;

, , : . :
, ,
;
: , ,
,
.
31
, , (.2:52).
, , ,
, : ,
(.42:1; . .12:18, 3 .)? , :
? , ;
, ,
, , ; :
. , , ?
, ?
, , , ,
, , ,
? , ,
, , , ?
, . , ,
,
, , ,
, , , ,
(. 12:3).
32
, -:
(1 . 2:16), : , , ? ,
! , ,
, . ,
(2 . 11:6), ,
, ,
,
,
- . , ,
. , , ? ,
, , , .
, ,
.
, .
, ,
, ,
, :
: ? : ?
(. 10:67)? :
(. 17:3). :
, :

, , ,
(.2:22, 10:38), .
33
, ,
, , :
, (1 . 2:8).
, , , ,
. , . ,
, .
;
, , ,
.
,
, ,
, ; , ,
,
. ,
, , : ,
(1 . 3:18) : (1 . 4:1).
, ,
, , , ,
; ,
, ,
, , ,
, , .
, , ,
, , ,
, , ,

, ,
(. 2:14; .9:12, 26, 28 . ).
34
, .
, , ,
,
, , , :
, ,
, , :
, (.17:5), ,
, ,
. , -
,
.
, , , (. 49:9)
,
. , , , : (.92:1), , -:

( ), :
, (. 6:9). ,
:
(1 . 2:16). , ,
, , . ,
, ,
?
, , ?
, ?

.
35
,
, , ,
, ,
. ,
: ,
, , ,
, ,
,
, . :
, ?
? , ,
? . ,
,
, . , , ,
, , ,
. , -
, , .
, ; ,
, , , ,
. , , ,
: ,
. ,
.
36
,
, , , , ,
, , ,
. ,
, , ,
: ,
, , , ,
, , , ,
! ,
, ,
. ,

, : , ( . 7:14) ;
, ,
, ,
, .
, , , , ,
, , ,
, ,
, ,
; .
, ,
; : ,
(.19:28); , ;
, : , , ( . 27:46)
, ( .27:50).
, ,
.
, ,
, ,
.
, , ,
, ,
,
, ,
, , .
, , ,
.
37
, ,
. ,
. , ,
. ,
, .
, . , ,
, , ,
, . .
, , .
, () ,
, , , ,
, , ,
. , ; ,
, .
, , ,
, , .
, , ,
, ,
: ,
.

38
,
,
, ,
, , ,
, ,
, ,
(1 . 1:4). ,
, ,
.
, , ?

75.
: , (.5:2) :
: ( . 5:4)?
: , ,
(.22 . 20:36)? : , (.22:30) :
(. 14:25), : :
. , ,
, , :
, , ,
(1 . 2:9). , ,
,
, : , .
39
.
, ; ,
, (. 3:24);
, ;
,
, , , ,
, , , .
,
, , ,
, ( .5:12, 6:2)?
:
(.8:13), ; , ,
, (.7:12).
, ,
,
?
, ,
, , ,
, .

. ,


1
,
, , ;
.
, , ,
, ,
, .
, ,
, ,
, , , ,
, . , ,
, - ; .
. ,
,
. :
2
, ,
, , ,
, .
, , .
, ; ,
.
,
, :
, , (1.4:1, 1:4, 10).
, - , ,
, (. . 4:8),
: , ( . 4:6).
, ,
, ,
! .
: ? (.18:8).
(. 8:21)?
? , ?

(. 4:8) ,
, , , .
3
, , ,
. , ,
. ,
,
76 ,
, , , , ,
, , ,

, .
, ,
, .
,

.
, , ,
, , , ,
, ,
. , , ,
; c, , (.
56:10),
, : ,
,
.
4
, .
, , ,
,
, . , ,
, ,
, :
, : , , , (.5:27),
, , ,
, , , , ,
: , ? (.5:21). , ,
, (.10:20; . .7:20, 8:48);
( . 8:48). , ,
, : ,
, , ,
, ,
, (. 11:37).
, , ,
, ,
, , ,
.
5
, , ,
, , ,
, ,
. ,
, : (. 7:28).
, ,
, ,
, ?
, , , , ,
, .

, , ,
, , :
,
. , -
;
,
, ,
, : , ,
, , ,
- .
6
? ? ,
, ? -,
: ?
.
,
. ( . 2:23), ;
( . 32:28), ; ,
, (.3:17), ; ,
: . ?
, ! , :
, ,
,
, -. , ,

! ,
, ,
?
7
-, , ,
. .
, ,
. ,
, ,
, , ; .
,
, , ,
,
, .
, ? , ,
, . .
, ,
, (.3:31, 6:3;
.13:5556; . .6:42). , , :
, , : .
, 77,
, , :

, (. 1:19).
, , . ,
, ,
.
, , ; ,
, ,
, , , (. 3:23);
:
(. 2:48). ,
, , ?
.
8
,
. ;
; : . .
,
. , :
(. 1:18); : . :
(.1:25). ,
, , , ,
,
, .
: , , , ,
, , ; ,
. , ,
, ,
, ,
. ,
, , ,
, (. 2:19)? , ,
,
, ,
?
9
, ?
, - !
, !
. ; ! ,
, , ,
. : ,
, (. 8:20). , :
( . 7:5).
, , , ,
- ,
. , ,
: ? ,
. , :

, , ,
, , . ,
. ,
, , , , (.
.6:3, 15:40) , , ,
, , :
; , ,
.
10
, ,
, .
, ,
, ( ).
. ( );
, , .
, , ,
, , , ,
. , .
.
, , .
. ,
, , ,
(.2:4245).
, , , .
, , , , :
. , : , 78,
: , (. 7:4), ,
, () ( . 7:3), .
, ,
, , , , ,
: , : , (.19:2627).
, , ?
, ? , ,
. : , ,
, , ,
. , , ,
, ,
, , .
, ,
, , , , ,
, . :
(. 19:27). , , ,
, .
11
,
,
. ,

, , .
, , , .
, , ,
, , , , , ,
, , . ,
, ;
, .
, , . , , -
, .
: :
(. 2:35), , :
, : , ,
(. 12:1314). ;
, , ;
, . ,
, -
- . , ,
. , . ,
, -
, , ,
, ,
.
12
- ,
. , ,
, : , ,
, , .
,
,
, , , ,
, , .
, , ,
,
. , ,
.
, ,
,
, , ,
, .
, .
: (. 49:9), ,
: , ,
( . 5:5), , ,
,
:
? ,
? :

, , .
13
. ,
. (.2:2) (.2:1).
(.2:12), . , ? ,
(.2:4). : , ? :
, , (.
. 19:25; .27:5556, 28:1; .15:40, 16 ). : ,
. , ;
; , ,
, ,
: , , (.14:52, 51).
: , , , ,
, , ,
, , ,
. ,
.
; ,
: ;
, , ,
(. 6:23)79.
, ,
, :
?
14
80 , ,
, . .
, ,
, . , : .
, .
.
. ,
. ,
,
? ,
, , ,
, ? , , ,
, (.1:19). ,
, ,
, ,
; , :
, , : , ,
(. .23:34). , , , , : !
? .
.
15
, , ,

: , ,
: , , (. 2:14)?
, ,
:
, ?
;
, ,
, : ,
: , (.1:35).
?
, , !
, ,
? , ,
, , .
. : , , ( . 4:8),
(.4:29). , ,
, , , ,
! , .
16
, .
? ? (.
13:4)? ?
, . ,
, , ,
.
(. 24:18), ?
,
?
, ?
, , (1 . 7:5),
?
; : , , .
: : , (.8:3).
, , ,
, , (.1:2635). ,
( . 21:9),
, .
, ,
, , ,
; , 81.
, ,
?
, : (. 7:15)?
, .
17
- ,
, : ,

, (.1:18)?
, : ?
: , (.1:18);
: , (. 1:25); : , ;
: , (.1:25; . .2:7).

, , .
, .
(. 1:15), ; ,
, : , (. 1:25). :
, . :
, : , : .
- ,
( . 1:15). ,
; ,
: , ( . 1:15);
: , . :
, , , .
. , ? ,
?
, ,
, , , -
, . , ;
, . ,
, , : , :
(. 1:28).
18
, ( .
3:20). , , ,
: , (. 3:19). ,
. ,
.
, , ,
. .
: , (. 38:36)?
, :
. ,
; ,
, ,
. : ,
. ;
(. . 5:12). : .
, : , (.
5:20); , , ,
, , .
, , :
,

. : ,
, , (. 3:15).
; , ,
.
19
,
, , , ,
. ,
, . ,
, , , , .
(. 13:2; . . 12 13).
, , ,
, . , .
.
(), :
, : (.2:24).
: : ( . 5:32).
: , (. 2:7),
, , : , , ,
(.2:2122)82, , ,
,
83.
20
, - ,
. , , ; ,
, . :
, (. 1:18),
- ,
; : , ; .
,
, ,
, ,
;
, . : ,
, , :
, , (. 1:19),
, . , :
(. 1:20),
, , .
: (. 1:20), ,
: ( . 1:21), ; .
, : .
, , (. 1:25),
, ,
.
21
-: ,

. , , ,
, . : ,
; ,
, (. 8:29);
, ,
, ,
.
, , , . :
, .
(. . 1:15),
, ; ,
.
, , .
, ! , ,
! ;
. , !
, ; ,
, ;
, (. 12:36). ,
! ,
, , .
22
,
,
. : , ,
(1 . 7:7). : , ,
? (1 . 7:2).
. .
: ; : ,
-.
, , ,
. ,
: (. 9:10).
: , , ,
; , ,
( ), .
, ,
,
, : ,
(. 4:27).
. ,
- .
23
, ,
. , ,
, , , ,
, . .

, , ,

, . .
,
.
, -
. , ,
, -
,

, ,
. :
(1.4:1, 1:4,
10); , , , .
, ,
, .
24
84, ,
,
(.11). .
, ( .2),
, , , ,
.
, , , , ,
. ,
,
, , .
: ,
; , : (.2:35),
, .
, , ( .
1:37): .
, . !
, , , , ,
.
, ;
! ,
. !
25

, .
, ,
: ,
(. 3:27); , , ,
, ,
: , : (.1:28).
, ?

? ; ; ;
, ; ; ;
; ;
, ,
.
.
, , , ,
; , , , ,
, , , , ,

, ,
, ,
, , , , ; ,
, , , , , ,
, , , , ,
. !
,
, , , ,
,
,
, . , ,
,
, , , .

, . ,

1
,
, 85.
.
.
: , ,
, . ,
, ,
, ,
: 86;
: , , ,
. , ?
, .
: ,
87, . , -
,
, .
, , .
, ,

, , , ,
.
2
, , .
, , ,
-, ,
, ,
.
, : (.3:5).
,
, . , ,
, ,
? , ,
, ;
, ,
, ,
(.5:22, 24),
,
.
, (.14:18), ,
, , , ( .28:18).
.
: ,
.
?
, , ,
(.3), (1.1)

. , .
3
. ,
, - ,
,
, , ;

. .
, , . ,
, , ;
(. 1:10 .).
, , , , ,
, ( . 1:26),
, ,
, ,
.
; ,
. , , ,
(.21:9), . ,

(.2:36), ;
: , ,
(. 2:28; .2:17). ,
- ,
, , , ,
, ,
, ,
,

() .
, (1 . 14:35).
.
4
, ,
, , ,
, .
- , .
?
? , ,
,
?
; ; , :
(.2:10).
, ?
? ,
, ,
.
, , (
), , ,
, ,
,
. , ;
. , ;
,
. , : ,
! (. 2:4), : , ?
, - ,
, ,
, .
5
, , .
? ,
? ,
, , ,
, , ,
, ( 4 . 12); ,
(.13:23, 21:20);

, ,
. , ;
,
; ,
.
: , , ,
(.1:25, 22). ,
,
, , , ,
. ,
: ;
. ,
,
.
6
.
, : ,
(.7:14; . .1:23).
: , , ,
:
(.8:3), ,
(.1:26)
. , , . :
: , : ,
, , (.8:34).
, 1600.
.
? ! ,
,
.
, :
,
? ...
, (. 53:79). , , ,
, , : . ,
; , ,
, . .
,
; : .
, : , , : ,
, , ,
,
.
7
,
, : ,
, , .

.
.
; . , ,
, , ,
. :
, ,
. ,
; ,
, ,
. (. 16:13) , ,
(. 23:55), , , , - ,
,
(. 15:22), (. 8:47), -
. ,
? ? :
; .
, ; ;
. !
! !
! ,
: (.2:17, 3:3)! ,
. - -
! , (. 3:6);
, , , .
8
,
, (1.10:20). ,
: , ,
(.7:18).
, ! :
(.44 );
(.44 ). , , ! !
: .
: , :
, (.5:5, 34).
, , ,
. ,
, ,
. ,
(. 3:7)! !

, , . ,
,
.
9
, ,
, , ,

.
, ; ,
, .
,
(.39). ,
, : ,
, ; ;
;
, (.21:9, 19).
? , ,
, ,
, ,
.
, . ,
! :
, , .
, . :
(. 1:1315).
, , ,
, , , , , ,
, ,
, ,
.

, ,
. ,

1
,
, ,
.
, ,
,
. , 88.
, .
, , , ,
. ,
, ,
, , , ,
, . ,
, , .
,
,

,


, ,
(. 16:14, 13).

. , 89,
, , 90,
, .
2
, ,
, , ,
.
,
- ,
, ,
.
, . ,
, , , , .
,
, .
, , ,
, . ,
,
, ,
.
3
,
, : .
, ,
, , ,
? , .
, ,
, . ,
, , ;
, .
; , , , , ,
, , , ,
, , . -, , ,
, , , .
, , ,
, , , . ,
, , .
. , ,
: , : ; ,
: ; , ;
, . , !
; , ,
, : .
. ,
, , . ,
.
4

;
, ,
, ,
, , ,
, ,
, , , , ,
, ,
(.20:34) ,
, , :
(2.3:10). , ,
, , , , , .
, ;
: ,
(. 6:27). , ,
; , ( . 18:7);
(3 . 17),
, ,
, , .
. ,
, , ,
, , ,
(. 6:8c): ,
,
. ,
, , ,
,
. ,

, , ,
, ,
,
, ,
, , ,
.
5
, : ,
(.23:3). : .
, (.23:23).
, ,
, ,
, (.11 .; . .2 ).
, . ,
, (. 3), ,
: , .
(. 29), .
,
, , :

(. 10:10; . .10:7); :
(1.6:8) ,
, , :
, ? ,
(1.9:7)? : ( 1
.9:10; . .5:7; .6:19). ,
,
,
, ,
, .
6

, , ,
, , ,
, .
, , ,
, -, ,
.
, , , ,
, ,
. ,
, , ,
, ,
, ,
, .
,
, 91:
. ,
, , ,
, (. 6:6); ,
.
, ,
, , (1 .11:14, 7).
7
? ,
. ,
, , ,
, 92.
:
, ,
, . . , ,
, ,
, , , .
, ;
: , ,
(1 . 11:14)? , , : .
- , ;

, .
: , ,
(1 . 11:16). , ,
.
, ,
, . ,
.
8
,
, (1. 3:9).
, , . ,
,
;
, , , .
, ;
, .
, ,
, , ,
. , ,
. ,
, ,
, . ,
, ,
,
, .
9
, , , :
, : (. 15:1).
, ,
. : ,
: , (. 15:2021).
,
, ,
. :
: : , :
, , (.12:1213).
; , ,
: , (. 20:17).
, ,
( 4 . 4:27). , ,

,
. ,
? ,
? : ,
? ,
? ,

? ? .
10
.
,
,
, ;
, ,
. , ,
, , , ,
,
: , , ,
. , (.6:78).
: , , ,
, ,
, .
, : ,
; , ; ,
, , , ,
, , , ,
,
, ,
.
, , .
11
,
, ,
,
.
, ,
, , ,
, .
,
, , ,
. , ,
. , ,
, , , ,
, , , ,
(1 .3:15), ,
(.16:18). , ,
, .
, , ,
, , , ,
, .

1
, ,
, ,
, ,
,
,
,
, , , ,
, , , , ,
, ,
, . ,
, , ,
, , .
, , , ,
, , ,
, ,
, , , ,
, : ,
, , (.2:8).
2
, ,

, ,
! ,
, ( .15) ,
.
: ,
, (.41:2); : (.41:3)?
, , ,
, , , , , :
: , (.4:8, 7).
, , , ,
, , , ,
, (.6:10); ,
(. .6:8) , (. 3:6),
(. 8:5), , ,
, , ,
(. 3:6)! , : .
(. 1:2). ,
(.44:10, 14); , ,
(.1:45)! ,
,
, ,

! ;
, : , (.86:3).
, ,
, ,
,
.
3
, ,
: ,
, :
, , , .
, (.6:89), : .
; , , ,
. : ;
; .
,
, , , ,
;
,
- , , , .
, ; ,
, , ,
;
.
4
, ,
, , , ,
. , , ,
, ,
, ,
, , .
, , , , , , , , .
.
, ,
- ;
. ,
; ;
() ( .1).
,
. , ,
(. 15:27). ,
(. 11:27).
, , :
. , , ,
,
;
, ,

. ,
, , , (. 2:6
7), . ,
, .
,
: .
, , ,
, , , .
5
, ,
, , .
, .
,
.
, , ,
,
,
, , ,
,
, ;
. :
, (. 6:8), : , ,
, , , , ,
. ,
, ,
, , .
6
, ,
. , ,
, ,
,
. , : ,
, , 93, .
, , : ,
(.12:35); :
(1.5:5); : ,
(. 3:20). ,
, , ,
, , ,
, . ,
, , ,
. , -
, , .
: . : :
, ,
: ; : ,
, .

,
. : , ; ,
, , .
, . ,
, , ,
, , , ,
, ,
, , , ,
, .
7
, : ,
, , . , , ,
: , (. 6:78).
, ,
, ,
, , (.4:2831), ,
, . ,
, (.25:6),
, ,
. , ,
, . , (. 4:22)
(. 4:30), ,
(. 4:25), : ( . 2) :
(.24:13), - , ,
, , ,
.
, , ,
: , , ,
, , ,
,
(.14). ,
, , ,
, 94.
8
,
, ,
(), ,

(.2). , :
, ,
(. 8:4); , ,
. , ,
, ,
, , , ,
(.2:11)? , ?
, ? , ,
, ,

, ; , (
, (.2:12),
, , () (
), ,
.
9
, , .
, , ; , ,
,
, . ?
!
,
, , ? , , ,
,
. ,
? ,
.
, , . ,
, .
, , ,
: .
, , , , ,
.
, , , ,
().
, , , , ,
, ; , .
, , ,
, , , ,
.
, .
, , ,
. , , , ; ,
, ; ; ,
;
, , .
, , , , ;
, , ;
, , , .
, , , ,
.
, 95, , , ,
. : ,
, , ; , , ,
: .
, , , ,

, .
, , ,
, ,
, , .
, , , ,
; , , ,
; ,
; , ,
, .
, ; , ,
, , ,
.
, , , , ,
.
, , .
, , ,
, .
, , , : , ,
, , . , ,
, , , . ,
, : , ,
.
, , , ,
.
, ; ,
, .
, , ,
; , ; ,
: , ;
, ,
, .
, , ,
, , ,
, , .
, , , , ,
, ,
; , ; ,
, , ,
.
, , ; ,
, , ,
; , ,
, .
, , , , ,
,
; ;
.

, , ,
. , ; ,
.
, , , .
, , .
.
, , , ;
, . , : ;
,
- , ;
, : ; , ;
96.
.
, , , ; ,
.
.
, , .
, , , , ,
; , ;
;
. , ;
, , ,
; ; ,
, ,
.
, ;
, , , ;
, ,
.
.
, : , ,
, .
. , ; ,
.
, ;
, : , .
, .
.
, , ,
.
97. , , ,
: , , -,
. , ,
, . ,
; , ,
.
10

, .
, ,
, ,
( ), ,
, ,
: ,
. , ;
, , , , , ,
98, 99 , 100 101, 102,
103, 104
! ,
, ; ,
, , ,
. , ,
. ! ,
105, .
106 107,
, , ;
, , , , ,
, .
108 109 , 110.

! , ,
, ,
, .
111: ,
: , !112 , ,
-. :
, : 113.
11
?
. , ,
, ,
,
( ,
), ,

! . ! ,
, 114, 115,
,
116.
, ,
, , ,
, .
, , ,
, . ,

,

, , , ,
.
12
117,
,
118, 119, ,
,

? ,
; : , (. 6:7).
, : , , 120;
121, ,
122, , , 123. ,
, , ,
, , ,
; 124. ,
.
: , .
, ,
, , ,
, ,
, ,
.
13
, , ,
: , . ,
, .
, ,
! ,
,
, ,
; ,
,
; , , , - ,
, . ,
, ,
; , ,
. ,
, , ,
, ,
, . ,
, , , ,
. , - , ,
,

, , ,
, , ,
,
.
,
. ,
, -. , , .
, ,
,
: , , ;
, .
14

; , ;
; ,
; , ,
- ,
. , ,
, , ,
.
,
, , , , ,
. : ,
(.52:13). .
(. 7:9). . : ,
(. 12:10). . :
(.3:12, 22). .
, , ;
,
. ,
(.2:7),
; , ;
; ,
, ,
,
. , :
. , , 125
(. 1:13);
, .
15
, ,
, , , , , ,
, ,
, . ,
; ,
, . : ,
(1.2:22), ,

, , ,
. , ,
, ,
.
, , ; ;
, , , ,
, , .
, , ( . 4:4); ,
, ,
, , ,
, (.3:15), , ,
. , , , ,
, ,
,
, , ,
, ,
: ,
, , .
, , ;
, . ,
, , , ,
.
, (.3:17),
, , ;
, .
, ,
, , , ,
, , ,
, , ,
: , (.3:38).
, ,
(.4:2) .
, , , , , ,
, , ,
. ,
:
, ,
, ,
. : ,
; ,
, ,
. ,
.
, , , ,
, ;
; ,
(1.15:5556), (.106:16)

; ;
, (. 2:31; . 27 .15:10).
, , ,
; , ,
, ,
, , ,
.
16
,
.
, , , , .
(. 20:27 .), ,
(.1:3). (.20:19,
26), , ,
, ,
, , , :
, : ( . 6:9).
, . .,
, , -. ,
(.1:3, 8:1), , ,
. , , ,
, , ,
(1 .15:42, 44, 53). ,
, , , , ,
? , :
, (2 . 5:16); ,
, ,
, , (. 8:1) , ,
(. 1:4). -
, , ,
, , , ,
(.1:33).
17
,
, ,
, , (2 . 5:10). ,
, , , ,
, , , ,
, , ,
, (. . 5:29 . 25:46).
, , ,
. , ,
, ,
, , :
(. 28:19), ,
; ,
, , ,

, - , :
, , , ,
, , .
18
; ;
; , .

, ,
. ,
, ,
. -,

, , , ,
, ,
, .
, , -
, , , .
, ,
,
; , .
19
. 46 ,
,
, , 46 ;
23 , 11 .
,
, , .
,
. , ,
,
, , .
, , ,
, ,
- , , , .
, , , ,
, ,
,
, .
20
, ,
, , : ,
, , ,
, .

, , ,
, , .
, , , ,

. ,
. ,
.
. , ,
. - -
,
. , ,
, , ,
; , ;
,
, .
, , , ,
, .
, ,
, ,
; ,
. , . ,
, ,
, , ;
, .
, .
, , ,
.
21
, ;
126, ,
.
: , (.5:35).
, , ,
, , , ,
.
, ,
,
, . ,
, , , 50
, , , ,
, , .
,
, ;
, ,
. ,
, ,
, , .
127 ,
, . , ,

. , ,

.
;
, ,
.
, ,
; ,
. , , , ,
, .
22
, , ,
.
,
. ,
, .
, , , ,
, .
. ,
, , , ,
, ,
(1 . 3:8). ;
, ;
, ; .
, , ;
. ;
. . .
, , ;
, ; ,
, , .
. ,
- ,
. ,
.
23
, ,
.
. .
. , , ,
, , , , , ,
, , 128;
, , ; ,
, , , , .
. ,
, , .
, ,
.
. , ,
, (. . 5:34 . .),

, . .
24
, , ,
. , ,
, ,
, .
. ;
, , ,
, .
, ,

, , ,
, ,
. ,
, . .
., , ,
:
, .
, .
,
, , ,

, 129.
, ,
.
, , ,
, ,
.
: ,
, ;
; .
: , , , , .
. ,
: , , , ,
. , :
, , , . ,

,
.
: , , , , ,
, .
, ,
,
. ,
, : ; ; ; ; ;
, , ,
, , ; ; ,
; ; ; ; ,
; ; ; ; ; ; ; ; ;
; ; ; ; ; ; ;
, ; ,
, ; ,
; , ;
; , ; ; ; ; ;
; , ; ; , ; ,
, ; , ; ;
, ; ; , ; ,
; ; ; ; ; ,

; ; , , ;
, , ;
,
, ;
, ; ,
, , . ,
, ,
, ;
, ,
. , ,
, , , , .
, . , .
, : , ,
, ; : , , ,
, ; , ;
: , , , ; , : ,
, , , , , .
: ; ; ; ;
; , , ,
, , ; ; ,
; ; ; ; ,
; . :
; ; ; ; ; ; ; ;
; ; ; ; .
. . ,
, , : ;
; , ,
; , ;
, ; ; ,
; ; ; ; ; ; ; ;
, ; ; ; .
, ,
: ; , ; ; ,
; . .
. , ,
, : ; ; ;
; , ; ; , .
, ,
, : , ,
; ,
, ;
, ; .
,
.
,
.
. ,

. -,
, , :
. .
, - ,
, .
,
, (. 11:18 ).
,
(. 26), , .
, :
- , ,
, ,
;
, - ,
; , , ,
, , ,
, :
, , ,
. , ,
,
;
. , , ,
. , ,
; , (), .
, , ,
130, . ()
. , ,
, , , , .
, ,
, , ,
. ,
, ,
, , ,
, , , .
:
, . ,
, . , ,
, , , .
, .
.
, , ;
, , ; : ,
. , ,
, .
, , ,
.
, , .

, . ,
, ; , ,
, ; ,
.
,
, , ; ,
, , .
, . ,
, ,
, ,
. ,
, .
, , ,
.
: , , , ;
, ; ,
, , , ; ,
, : , ,
,
, . ,
. , .
:
,
,
, ,
.
, ,
. , , ,
. :
, , , , , ,
, , , ,
, , ,
, (.23:5), , ,
,
. .
, , ,
. , , ;
.
, , ,
, .
, . ,
, ;
.
, , ,
,
, , , ,
, . , ,

, .
,
.
, ;
,
.

.
, ,
. ,
, ,
, , ,
, ,
, , , ,
, ,
, , , ,
, . ,
, ,
, , .
( ), ,
, . ,
; , ,
,
(), , , ,
, , , ,
.
; ,
, ,
.
, , , .
; ,
, , .
,
. .
, ,
, (. 4:19),
(. 2:34) , , , ;
, ,
, . ,
, ,
, , .
, (1 . 4:1); :
, (1 . 3:18). . ,
, , ,
131, , ,
, : (. 6:9).
, , , ; ,

, , ,
, , , ,
(. 2:31); ,
; ,
, , ,
, ,
: , , ,
. , ,
, , ,
, .
, , ,
. , , , , ,
, .
, , , ;
, ,
, : , ,
, ,
(.28:19), , ,
, .
( ), (
), ( ,
).
, ,
, , .
, , ,
, , , , ,
, ,
, : , , ,
, , . ,
; , , , , ,
. , ,
,
. ,
, .
.
,
.
, ,
, , ,
, .
- , .
, , .
,
. , ,
, .
, , . ,
, . ,

. , ,
. , .
, -
, .
,
; , ,
, , , ,
.
,
, ,
. , , .
, , , 132
365 .
, .

: , .
, ,
; ,
, , ;
, .
- ,
. , , ,
, .
, , ;
, . ,
, , .
. ,
, .
, ,
, ,
.
, .
;
. , ,
,
. , , .
, . .
, , , ,
. , , , .
, ,
, , .
, ,
, , . ,
, .
, , ,
, .
. .

; .
, ; .
.

:
. . .
. - , ,
, .
.
. , ,
, ,
.
. , , ,
. , , ,
, ,
- .
, .
- .

, , , ,
, , , , .
. , , , ,
, () (
)133 ,
. , , .
. , ,
. .
. ,
.
, ,
.
; ,
, , , .
. , , , , , ,
. ,
, ; , ,
: , ; ,
. . ,
, . , , .
.
. , , , ,
, .
. , , ,
. , , ,
, . , ,
, .
. , , , ,

; , ,
. - .
.
. ;
, ,
. , .
,
.
, ,
, :
, . ,
; .
, , ,
: .
, , .
, . , ,
- ,
( ).
. - .
, , , , , .
, .
. ,
, (),
, .
, ,
,
.
, ,
, . , ,
, .
, .
, ,
() . ,
, ,
. .
, , .
. ,
, . :
, , ,
, .
. , , ,
, .
. ;
, , ,
, .
. . ,
, , , ,

. , .
. , , ,
. .
. - , ,
.
.
.
. . ,
, .
, , .
, . ,
, .
. , , ,
.
, . , ,
, .
, , .
; , ; ,
, .
, .
, ,
:
, . ,
, ,
. ,
.
, . ,
; , ; . ,
. , ,
; , , .
, , - ,
. , ;
, ; ,
, , ,
.
, , .
; .
, . ,
; , , .
.
, .
, ,
, :
, , . ,
, . .
; ,
, . , , .

; , :
(. 1:26, 27).
. , , ,
, - .
, .
, . ,
. , ,
, . , , ,
, , , ,
.
. ,
. , , ;
, .
, ; , ;
.
. , , , ,
, , ,
; , , .
. .
, .
,
. , . ,
, , , ,
, ,
.
, , , , .
, .
, , ,
; , , ,
. ,
, ,
. , .
, , ,
, , .

, . ,
, , ,
. , , , .
, , ,
, .
, .
, ,
, , :
, , .
.
, , , ,
: (. 1:14), ,

, , , ;
, , , .
, , ,
, .
,
(). ,
.
, : .
, .
, . 80.
, , :
, ,
, , , ,
.
, ,
, , , !
, .
, ,
;
, ;
, , , - , ,
. ,
, , .
, ,
. , , -,
, ,
, , ,
, . ,
, , ,
. , - , ,
,
, , ,
, ,
,
, .
,
. , ,
-. , , .
,
,
: , , .
,
.
, ,
, , , ;
, ;
, - ,

. ,
, , ,
, .
,
, ,
, , , .
: , (.52:13). .
(.7:13, 9). . :
, ( . 12:10). .
: , (.3:12, 22).
. ,
, , ,
,
. ,
(. 2:7), , ,
, ; ;
, ,
,
. ,
: . ,
, ( . 1:13);
,
.
, , ,
, , ,
, , , , ,
, .
, ; ,
. , ,
(1.2:22), ,
, , ,
. , ,
, ,
. ,
, , , .
, , , ,
, ,
. , , (. 4:4);
, , ,
, ,
, , (.3:15), ,
, . , , ,
, ,
, ,
, ,
,
, : ,

, , .
, , ,
; , .
, , , ,
, ,
. , ( . 3:17),
, , ,
,
. ,
; ,
, , ,
,
, , , :
, (. 3:38). , ,
(. 4:2),
. , ,
, , , , ,
, , .
, , , :
, ,
, ,
, .
: , ; ,
, , ,
.
, .
, ,
, , , ;
, ,
, , ( 1 . 15:5556),
;
, ,
( . 2:31; . 27 . 15:10). ,
, ,
; , ,
,
, , ,
.
,
.
, , , , .
(. 20:27 .),
(. 1:3). (.20:19, 26),
, , ,
, , ,
, , : ,
: ( . 6:9).

,
, : -. ,
(.1:3, 8:1), , ,
. : , ,
, , ,
(1 . 15:42, 44, 53). ,
, , , , ,
? , :
, (2 . 5:16);
, ,
, ,
(.1:4, 8:1). - ,
, , ,
, , .
,
, ,
, , (2.5:10). ,
, , ,
, , , ,
, , ,
, ,
(. .5 .25:46). , ,
. ,
, , ,
, , :
, ( . 28:19),
, ;
, , ,
, , , ,
- , , , ,
, , , ,
. .

1
,
.

2
.

3
: (. 10:2).

4
, : .

5
.

6
.

7
. 10:67.

8
. . .

9
. 25:2.

10
, , . . 42.

11
, , , 2 . 10:6.

12
: , . 19:11.

13
.

14
60 4 .

15
, , :
1, 2, 60 100, 200.

16
, ,
, .
, .

17
, : ; ,
, , .

18
: ; : .

19
: ; : ,
, .

20
. , , 1 . 6:19. : 1) ,
. , , :
; 2)
.

21
, (16, 16),
,
.

22
.

23
, , , . 11:13.

24
: ();
, ,
. ,
, , ,
: 1130 ( ).

25
, (. 11:10).

26
, .

27
, .

28
, (), : ; ,
, .

29
, , : .

30
: , ;
.

31
,
, (Corp. haeresiolog.
T. 2. p. 3. pag. 642), .

32
: . , , .
.

33
. . , . .

34
: (4 . 23:5).

35
, (4 . 18:4).

36
, , (4 . 1:2).

37
,
IV .

38
, .
(. Ducange Gloss. Graecit. I. p. 580).

39
.
.

40
50 . 3. : 14 ,
.

41

; 17 5 : , , ,
,
,
, ;
, ,
, .

42
. , ,
.

43
. . , .

44
, .

45
. , , 14-
,
, , 14- .

46
. . .

47
: 14-
, , . ,
, . . .

48
, . , . ,
, .
, , 10- 15-;
: 9- 10- , 15-
, , .

49
. . : , 10.

50
. (
) 365 , 5 , 48 48 , ,
12 ( ),
354 , 8 , 38 , 36 .
10 21 .

51
.

52
: 17.

53
: , ; , 24
, , ,
. . , , .
, , 30 ,
29,5, 3- 6- 30 ,
, .
8- , 6-.

54
,
19- ,
.
.

55
13- ,
: ,
.

56
, , ,
.

57
, , :
, , ,
; ,
; , ,

.
, ,
- -, ,
, . , .
: , (.8:23). . .
. 1, . 254.

58
. . . (. .
., . 2, 1881 . . 260).

59
19 52
. , ,
, ,
, : . 7:13, 19; .38 . , L,
52., , ,
, , , ,
, .
,
.
:
. . : ,
: , , , .
, . , ,
, .
: . ( . ) .19:7,
: . . :
. . , , .
L
(52, 19) . 25:29; 37, 16; 4:6. , ,
; ,
. , . : , ,
. L
: . 7 3 .
( . 4 . 1617);
: (:5, 11; );
52- . , , , .
,
, ,
. , ;
. ..

60
T. . .

61
. .
. ::

62
. . , , .
, , (
): , (),
. - .

63
1, ,
.

64
.
, , ,
.

65
: , .

66
, , -
(qui procedit a Patre Filioque);
, ,
, .
, , , :
( , ) , , . ,
, : , , (. 16:1415).

67
() : , .

68
: ( ). ,
, .

69
: ( , ) (, .
) ,
. .

70
, , ,
, : (De corona), (Metamorph.
Lib. I et 2) .

71
, .

72
;
L, , :
(y).

73
, , :
, , - :
.

74
. ; ,
, . . . . 5:8; . 12:1; 1 .
4:34; 1 . 5:22 .

75
, .

76
, , .

77
. .12:17, 15:13, 21:18; . , , XX, 9; . . . II, 23;
. . 382 . .

78
, .

79
, ,
, ,
.

80
, , .
: , . .39:3031
. .

81
. Acta Pauli et Theclae Spicilegium. ss. Pafrum t. I. Oxoniae, 1700.

82
: ;
, . ,
: , .
, , .

83
, .

84
(Flavia Neapolis) , . . . ,
1, 2. 3; . IV, 8 .

85
, . 23.

86
VIII .

87
. 28 29, . 48 49, . 1 2.

88
( ) , .

89
(Flavia Neapolis) , . . . ,
1, 2. 3; . IV, 8 .

90
.

91
, : , , , .

92
. . . 1, 3.

93
. ( .22:24, 25:6) , (.19:1),
, . (.7:25).

94
. Bereschith rabbah in Genes. 25 cap.

95
() ,
, .

96
(, ) ,
,
.

97
. . 1, . 4243.

98
, .

99
, .

100
, .

101
.

102
() ().

103
, .

104
, .

105
, .

106
, .

107
, .

108
.

109
, , .

110
.

111
.

112
.

113
. , (. 3:20), , , (.
4:12).

114
, .

115
, .

116
(. . 1, 144. 156).

117
.

118
.

119
.

120
.

121
, ,
, .

122
.

123
.

124
.

125
.

126
.

127
.

128
(. 23:5) . , . 370.

129
. . . 1, . 94.

130
: , . 10:2.

131
,
i 1, 97, :
.

132
. . 1, . 103 .

133
. . . 2, . 2.