Вы находитесь на странице: 1из 81

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia

www.civildefence.gov.my

1. PENGENALAN
2. AKTA/KAEDAH/PERATURAN
3. PERKHIDMATAN DISEDIAKAN

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

Pemerintahan British bermula pada sekitar tahun 1938,


apabila terdapat khabar-khabar angin mengenai perang
dunia ke dua, membuatkan british bimbang akan
kekuatan dan ancaman Jepun ke atas Malaya. Slogan
Asia
untuk
orang
Asia
menambahkan
lagi
kebimbangan akan kemungkinan kebangkitan penduduk
tempatan menamatkan penguasaan British. British telah
membawa pakar-pakar dalam bidang pertahanan untuk
menawan semula hati penduduk Malaya melalui
pendekatan menjamin keselamatan penduduk awam
dengan mempertahankan Malaya. Pihak british telah
memperkenalkan Passive Defence Service berdasarkan
Emergency Enacment yang mengembeleng tenaga anak
muda tempatan melalui kerahan tenaga. Pada tahun 1939
bermulanya aktiviti Pertahanan Awam secara tidak rasmi
sehingga perang dunia kedua tercetus dan pihak Jepun
berjaya menduduki Malaya. Pihak british kembali
menduduki Malaya pada tahun 1945 dan aktiviti
Pertahanan Awam bermula kembali.

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

KENDERAAN ERA PERANG DUNIA KE-2

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

Akibat dari perang gelira yang dilancarkan oleh


MPAJA, British telah mengisytharkan darurat
pada tahun 1948. Pada masa inilah, pihak
British di Singgapura mula menggerakan
pasukan Pertahanan Awam dan memanggil dan
mendaftar semula sukarelawan yang pernah
berkhidmat semasa Perang Dunia Kedua.

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

Pejabat Pertahanan Awam yang pertama dibuka


di Pulau Pinang dan pada 1950, Gw. Somerville
dilantik sebagai Pesuruhjaya Pertahanan Awam
yang Pertama di Malaya dengan Ibu Pejabat di
Kuala
Lumpur.
Kumpulan
ini
semakin
berkembang dan dibahagikan kepada syeksyen
Ibu Pejabat, Ambulan, Penyelamat, Perantis,
Waden dan Kebajikan.

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan

The Civil Defence Ordinance, 1951 diluluskan 1951


Jabatan Pertahanan Awam ditubuhkan -24 Mac 1952
Kini di panggil Akta Pertahanan Awam 1951,
( semakan 1978) Akta 221
1952 , Jabatan Pertahanan Awam telah ditubuhkan di
Pulau Pinang (Georgetown dan Butterworth dan di Selangor
(Kuala Lumpur dan Kelang)
1964, semasa Konfrontasi Indonesia, Pertahanan Awam
telah diperluaskan ke seluruh negara iaitu 17 di
Semenanjung dan 4 di Sabah dan 4 di Sarawak

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Definisi

Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan

angkatan pertahanan awam


&
perkhidmatan pertahanan awam
ertinya angkatan dan perkhidmatan yang ditubuhkan
semata-mata atau terutamanya untuk memenuhi kehendak
pertahanan awam;
"pertahanan awam
meliputi apa-apa langkah yang tidak terjumlah kombat sebenar bagi
mengadakan pertahanan terhadap apa-apa bentuk
serangan permusuhan daripada keseluruhan atau sebahagian
dari akibatnya, sama ada langkah itu diambil sebelum masa,

semasa atau selepas masa serangan itu.

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

SEMASA PEPERANGAN
- Bermaksud apa-apa jua langkah yang tidak
melibatkan penggunaan senjata bagi
menghadapi serangan permusuhan samada
langkah itu diambil sebelum,semasa atau
selepas masa serangan musuh.
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan

SEMASA AMAN
- Bermaksud apa-apa jua langkah yang
diambil bagi melindungi nyawa dan harta
benda samada langkah itu diambil sebelum,
semasa atau selepas sesuatu bencana.

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Visi

Misi
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan

Slogan

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Objektif
1. Mengurangkan risiko akibat bencana:(i) Latihan kepada orang awam
(ii) Sistem amaran bencana
(iii) Pusat-pusat perlindungan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan

2. Respond kepada bencana:(i) Menubuh pasukan-pasukan (first responder)


(ii) Perkhidmatan kecemasan

Perkhidmatan

3. Pemulihan
(i) Pembersihan
(ii) Pembangunan Semula
(iii) Kaunseling

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

FUNGSI

Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan

1. Menubuh, mengurus & menyelenggara angkatan


pertahanan awam
2. Merangka & melaksanakan program latihan pengurusan
bencana & kecemasan kepada orang awam
3. Melaksanakan perkhidmatan bantuan
bencana & kecemasan
4. Menyedia, mengurus & menyelenggara pusat
pemindahan serta sistem amaran bencana &
keselamatan
5. Merancang & melaksanakan aktiviti menyelamat mangsa
& harta benda sebelum, semasa & selepas bencana
6. Menggubal & melaksanakan dasar-dasar pertahanan
awam

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

BERMULA PADA TAHUN 1963


DIKETUAI OLEH PEGAWAI PENJAGA
IAITU EN. ZULKIFLI B. AHMAD DARI TAHUN 1963-1967

Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan

1980 2003
PEJABAT NEGERI PERTAHANAN AWAM JOHOR TELAH
DITEMPATKAN DI BANGUNAN SANATURIUM ATAU HOSPITAL TB,
JALAN HOSPITAL PERMAI JOHOR BAHRU.
1 FEB 2003 28 FEB 2011
PEJABAT NEGERI PERTAHANAN AWAM JOHOR TELAH BEROPERASI
DI BANGUNAN SENDIRI DI LOT 21565, BANDAR BARU UDA,
JOHOR BAHRU

MAC 2011 HINGGA KINI


BERPINDAH KE KOMPLEKS KEMENTERIAN DALAM NEGERI, TAMAN
SETIA TROPIKA, KEMPAS, JOHOR BAHRU

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

LOKASI PEJABAT
BIL
.

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

PEJABAT

KAWASAN LIPUTAN

PNPA JOHOR

KEMPAS

PDPA JOHOR BAHRU

JOHOR BAHRU, PASIR GUDANG,


NUSAJAYA, KULAIJAYA, KOTA TINGGI

PDPA PONTIAN

PONTIAN

PDPA KLUANG

KLUANG

PDPA BATU PAHAT

BATU PAHAT

PDPA MUAR

MUAR, LEDANG

PDPA SEGAMAT

SEGAMAT

PDPA MERSING

MERSING

PULAPAS

KLUANG

10

PUPA UNIKL MITEC

SISPA/ SERI ALAM

11

PUPA UTHM

SISPA/ PARIT RAJA

PUSAT KAWALAN OPERASI


NEGERI DAN DAERAH
PKOD
SEGAMAT
NO. TEL : 07932 1488

PKOD MERSING
NO. TEL : 07799 8363

PKOD MUAR
NO. TEL : 06954 5992
PKOD BATU
PAHAT
NO. TEL : 07430 0817
PKOD PONTIAN
NO. TEL : 07688 2246

PKOD KLUANG
NO. TEL : 07773 1338

PKON JOHOR
NO. TEL : 07232 1540

PKOD JOHOR
BAHRU
NO. TEL : 07234 9706 /07234 9708

17

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan

1952 Setiausaha Pertahanan


1955 Kementerian Dalam Negeri
1959 Kementerian Pertahanan
1964 Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan
1965 Kementerian Hal Ehwal Sabah dan Pertahanan Awam
1967 Kementerian Pertahanan
1968 Kementerian Keadilan
1971 Kementerian Teknologi,Penyelidikan dan Kerajaan
Tempatan
1975 Kementerian Kerajan Tempatan dan Wilayah
Persekutuan
1978 Kem. Perumahan dan Kerajaan Tempatan
1982 Kementerian Dalam Negeri
2004 Kementerian Keselamatan Dalam Negeri
2008 Kementerian Dalam Negeri
26 OGOS 2015 Jabatan Perdana Menteri

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Akta/Kaedah/
Peraturan
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

1. Seksyen Penyelamat
2. Seksyen Ambulan
3. Seksyen Bomba
Tambahan
4. Seksyen Warden
5. Seksyen Ibu Pejabat
6. Seksyen Kebajikan

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

1. Seksyen Penyelamat
Fungsi-fungsinya adalah seperti berikut:
- Menyelamatkan bilangan jiwa semaksima dalam masa yang tersingkat.
1 kumpulan terdiri 8 orang & bertugas selama 8 jam bagi 1 giliran.
Memberikan Pertolongan Cemas semasa menjalankan tugas menyelamat.

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Akta/Kaedah/
Peraturan
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

- Membuat penahanan @ penyokong kepada bangunan yang membahayakan


jiwa atau menghalangkan lalulintas.
- Membersihkan, Merobohkan & Mengalih runtuhan bangunan (Debris
Clearance) serta lebuh-lebuh raya dan kenderaan.
- Membaiki secara kecemasan kepada kemudahan awam (Public Utilities).
- Mendapat dan kembalikan mayat-mayat.

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

2. Seksyen Ambulans
Di bahagikan ke dalam dua bahagian iaitu Kereta-kereta Ambulans dan
Kumpulan Pertolongan Cemas.

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Akta/Kaedah/
Peraturan
Peraturan

(a) Kereta Ambulans


Ambulans dianggotai oleh 1 orang Pemandu dan Atendan.
Fungsinya-fungsinya:
Mengangkat dan memindahkan orang-orang cedera dari kawasan
bencana ke hospital-hospital.
(b) Kumpulan Pertolongan Cemas

Perkhidmatan
Perkhidmatan

- Membawa alat pertolongan cemas dan pengusung ke kawasan hadapan.


- Memberi pertolongan cemas & menjaga orang yang cedera sehingga
dimasukkan ke Ambulans untuk dihantar ke hospital.
- Menyusunkan pembawa usungan terdiri dari orang yang terselamat
di dalam kawasan bencana sebagai pembantu.

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

3. Seksyen Kebajikan
Memberikan bantuan segera kepada orang kehilangan rumah tangga,
pemindahan dan pelarian.
Fungsi-fungsi utama mereka ialah:
Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Akta/Kaedah/
Peraturan
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

- Menjaga kebajikan orang kehilangan rumah tangga dan pemindahan.


- Menyedia dan menguruskan Pusat-pusat Bantuan.
- Mengawas dan menjaga kebajikan orang awam di dalam tempat perlindungan.
- Memberi makanan kecemasan.
- Menyediakan dapur dan kantin bergerak.
- Memberikan pakaian kecemasan.
- Mengadakan Penerangan i Pusat-pusat Kebajikan.

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

4. Seksyen Perkhidmatan
Bomba Tambahan
Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Akta/Kaedah/
Peraturan
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

Di masa peperangan atau bencana yang besar, unit Perkhidmatan Bomba


Tambahan akan ditempatkan bersama dengan Perkhidmatan Bomba Tempatan di
balai-balai bomba untuk menjalankan fungsi-fungsinya seperti berikut:
- Membantu perkhidmatan Bomba Tempatan dalam mencegah
kebakaran.
- Menyelamatkan & Memberi Pertolongan Cemas kepadaorang yang
terperangkap dalam bangunan terbakar.
- Mendapatkan kembali barang-barang berharga dari bangunan terbakar.

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

5. Seksyen Waden
Penghubung di antara Perkhidmatan Pertahanan Awam dengan orang-orang
ramai. Ianya dibentuk untuk mengekalkan perhubungan rapat dengan orang
ramai dan mengadakan pimpinan dan panduan kepada orang ramai dalam
perlindungan diri. Ahli-ahli Waden memainkan peranan yang penting dalam
memelihara semangat orang-orang ramai.
Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Akta/Kaedah/
Peraturan
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

Fungsi-fungsi Seksyen Waden adalah seperti berikut:


- Meninjau dan menghantar laporan-laporan.
- Membantu dan menasihatkan orang ramai.
- Mengumpul dan mengisikan daftar penghuni rumah dan peta kawasan posnya.
- Membentukkan kumpulan gotong-royong.
- Memberi amaran "Fallout" dan mengawal orang ramai dalam kawasan"Fallout".
- Membantu dalam amaran Serangan Udara.

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

6. Seksyen Ibu Pejabat


Nadi kepada semua Operasi Pertahanan Awam. Disinilah semua maklumatmaklumat diterima, ditafsirkan dan penentuan dibuat atas menggunakan
perkhidmatan-perkhidmatn Pertahanan Awam.
Fungsi-fungsi Seksyen Ibu Pejabat adalah:
Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Akta/Kaedah/
Peraturan
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

- Untuk memenuhi kakitangan-kakitangan di Pusat-pusat Kawalan di semua


lapisan.
- Untuk mengadakan sistem perhubungan yang diperlukan seperti telefon,
wireless, tali kable, perkhidmatan penghantar surat.
- Untuk memberi maklumat teknikal dan tinjauan berhubung dengan peperangan
moden.
- Untuk memberi nasihat saintifik berkaitan Radioaktif Fallout dan sebagainya.

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

PAKAIAN SERAGAM
NO. 1

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Akta/Kaedah/
Peraturan
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

PAKAIAN NO 2

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Akta/Kaedah/
Peraturan
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

PAKAIAN NO 3

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Akta/Kaedah/
Peraturan
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

PAKAIAN NO 4

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Akta/Kaedah/
Peraturan
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

PERKHIDMATAN
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

Pusat kawalan 999 beroperasi 24 jam bagi menjamin


keselamatan orang awam jika berlaku bencana atau
kecemasan.
Antara perkhidmatan yang diberikan termasuklah :-Pengurusan kemalangan jalan raya
-Khidmat kemanusiaan
-Menangkap haiwan berbisa
-Memusnahkan sarang serangga
-Kes pergaduhan
-Kemalangan ditempat kerja
-Perkhidmatan ambulan
-Perkhidmatan mencari dan menyelamat

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

Banjir dan tanah runtuh kian berlaku di negara kita


telah banyak merubah landskap pengurusan bencana
justeru JPAM menyediakan:
1.perkhidmatan mencari dan menyelamat mangsa
bencana.
2.Memindah dan mengurus bantuan kebajikan

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

Insidin pencerobohan Lahad Datu pada awal Mac 2013


memperlihatkan kematangan JPAM dalam menangani
situasi
semasa
serangan
musuh.
insiden
ini
membabitkan kemusnahan harta benda dibeberapa buah
kampung
dan
penempatan
masyarakat
serta
mengorbankan 8 nyawa anggota Polis Diraja Malaysia
dan dua anggota Angkatan Tentera Malaysia. Seramai
250 anggota JPAM telah ditugaskan untuk menyediakan
tempat perlindungan yang selamat serta penyediaan
makanan untuk mangsa terlibat.

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

Kawasan pantai merupakan pusat tumpuan orang


ramai turut berlakunya risiko kemalangan atau
kecemasan oleh itu menara penyelamat pantai JPAM
memainkan peranan memberikan perkhidmatan
seperti berikut :-Mengawal selia aktiviti dikawasan pantai
-Memberikan bantuan menyelamat mangsa lemas

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Definisi
Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

Satu keterlibatan secara menyeluruh atau


bersepadu agensi-agensi kerajaan, sektor
swasta, badan badan bukan kerajaan serta
rakyat dalam memertahankan kedaulatan dan
keutuhan negara.

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

JALINAN KERJASAMA
ANTARABANGSA

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

PUSAT LATIHAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA


1. Pusat Latihan Pertahanan Awam
Baling, Kedah
Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

2. Pusat Latihan Pertahanan Awam (ALPHA)


Bangi, Selangor
3. Pusat Latihan Pertahanan Awam
Jengka, Pahang.
4.Pusat Latihan Pertahanan Awam Wilayah Selatan,
(PULAPAS) Kluang

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Orang Awam

POHON (ISI BORANG


PERMOHONAN)
Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

DITAPIS BERDASARKAN
KELAYAKAN

Umur, Pendidikan,
Fizikal,
Kewarganegaraan

PANGGILAN TEMUDUGA

JIKA BERJAYA
JALANI LATIHAN/KURSUS ASAS

CUKUP KEHADIRAN 85%


AMBIL UJIAN TEORI / AMALI

JIKA LULUS UJIAN


KEAHLIAAN DIIKTIRAF

JIKA AKTIF
DIBERIKAN PAKAIAN SERAGAM

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

ORIENTASI PERTAHANAN
AWAM
KAWAD KAKI
ASAS PERTOLONGAN CEMAS
ASAS MELAWAN KEBAKARAN
ASAS PENYELAMAT

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

KAWAD KAKI

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

GAMBAR-GAMBAR

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

BANJIR

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

MENYELAMAT

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

JABATAN PERTAHANAN AWAM


NEGERI JOHOR

ditemui lemas di Sungai Belat,


Kuantan, Pahang,

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

TANAH RUNTUH

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

Gambar-gambar Tragedi Tanah Runtuh di Hulu


Langat

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

KEMALANGAN JALAN RAYA

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

SENARAI GAMBAR TRAGEDI NGERI


KEMALANGAN DI MELAKA

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

MENANGKAP BINATANG

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Jabatan Pertahanan Awam (JPAM) di


tinggalan bangunan Penjara Pudu,

Gambar kecil, anggota Perhilitan


mengikat kijang berkenaan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

MELAKA Seorang petani terperanjat apabila


menemui seekor buaya ...

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

LAGU KORPORAT

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Pengenalan
Pengenalan
Akta/Kaedah/
Peraturan
Akta/Kaedah/
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

PERKHIDMATAN
DARI
MASYARAKAT

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


www.civildefence.gov.my

Pengenalan
Akta/Kaedah/
Akta/Kaedah/
Peraturan
Peraturan

Perkhidmatan
Perkhidmatan

Video Korporat
Pertahanan
Awam