Вы находитесь на странице: 1из 2

Anexa nr.

6
la Regulamentul circulaiei rutiere
6

MIJLOACE DE IDENTIFICARE A UNOR VEHICULE
SEMNE DISTINCTIVE