Вы находитесь на странице: 1из 10

Universitatea Tehnica Gh.

Asachi Iasi
Facultatatea Constructii de Masini
Catedra Tehnologia Constructiilor de Masini
Laboratorul proiectarea Tehnologiilor pe Sisteme Flexibile

Raport Lucrare de Laborator nr. 3

Obiectiv document: Prezentare activitate si rezultate obtinute in cadrul Workshop Nr. 3

Lista de distributie

Nume si prenume
Prof.Dr.Ing. Petru Dusa
Creanga Marius-Gabriel

Calitatea
Titular Disciplina PTSF
Student Grupa 4401
B1

Intocmire si aprobare document

Aprobat

Semnatura

Prof.Dr.Ing.
Petru Dusa

Verificat
Prof.Dr.Ing.
Petru Dusa

Semnatura

Intocmit

Semnatura

Creanga
Marius
Gabriel

Gestiune versiuni

Vesiunea
a

Explicatie versiune
Versiune initiala

CREANGA MARIUS-GABRIEL
CMG Intocmit 20/05/2016
C:\Users\Gabriel\Desktop\ptsf\2016_ptsf_CMG_L3.doc
Pagina 1 din 10

Universitatea Tehnica Gh. Asachi Iasi


Facultatatea Constructii de Masini
Catedra Tehnologia Constructiilor de Masini
Laboratorul proiectarea Tehnologiilor pe Sisteme Flexibile

Raport
Lucrare Lab nr.

- 20.05.2016 -

Subiect:

Asocierea algoritmului de operatii pentru fiecare piesa.

Intocmit de:

Creanga Marius-Gabriel

Cuprins

1 Subiect/Obiective ........................................................................................................................

2 Iesiri/Rezultate ...........................................................................................................................

3 Concluzii .....................................................................................................................................

4 Probleme deschise ......................................................................................................................

5 Materiale support pentru desfasurarea lucrarii .......................................................................

6 Anexe ........................................................................................................................................

10

1 Subiect/Obiective
-

Elaborarea matricei operatiilor pentru un grup de piese ;


Stabilirea de conexiuni conceptuale cu alte discipline de studiu din programa de licena.

2 Iesiri/Rezultate
Pentru ca sistemul sa rezolve diferite sarcini in timp, trebuie alocat cu resurse, iar aceasta se
face conform cu destinatia si scopul urmaritde activitate in sistem. Activitatile in sistem sunt
unificate si asociate fluxurilor prin sistem. Intru-un sistem se pot pune in evidenta urmatoarele
fluxuri : ale substantelor, al energiei si al informatiilor.
Din sistem ies trei fluxuri : al produselor, al pierderilor si al rebuturilor, ultimele doua fluxuri fiind nedorite.

CREANGA MARIUS-GABRIEL
CMG Intocmit 27/03/2016
C:\Users\Gabriel\Desktop\ptsf\2016_ptsf_CMG_L3.doc
Pagina 2 din 10

Universitatea Tehnica Gh. Asachi Iasi


Facultatatea Constructii de Masini
Catedra Tehnologia Constructiilor de Masini
Laboratorul proiectarea Tehnologiilor pe Sisteme Flexibile

Schema bloc a unui sistem flexibil cu prezentarea flucului de intrari, iesiri si operatii
Legenda :
SFF-sistem flexibil de fabricatie
; S- flux de substanta, material ;
E- flux de energie ;
I-Flux informational ;
P- flux de productie ;
R- flux de rebuturi ;
p- pierderi din sistem ;
(T, Tf, C)- multimea operatiilor de transport, transformare, control.

CREANGA MARIUS-GABRIEL
CMG Intocmit 20/05/2016
C:\Users\Gabriel\Desktop\ptsf\2016_ptsf_CMG_L3.doc
Pagina 3 din 10

Universitatea Tehnica Gh. Asachi Iasi


Facultatatea Constructii de Masini
Catedra Tehnologia Constructiilor de Masini
Laboratorul proiectarea Tehnologiilor pe Sisteme Flexibile

Ierarhizarea activitatilor desfasurate in structura unui sistem de fabricatie


flexibil

Tipuri de operatii unificate-piesa la proiectarea tehnologiilor in SFF


Pentru proiectarea tehnologiei in sistemele flexibile de fabricatie si pentru a crea posibilitatea
modelarii procesului se definesc operatii unificate in raport cu fiecare piesa :

CREANGA MARIUS-GABRIEL
CMG Intocmit 20/05/2016
C:\Users\Gabriel\Desktop\ptsf\2016_ptsf_CMG_L3.doc
Pagina 4 din 10

Universitatea Tehnica Gh. Asachi Iasi


Facultatatea Constructii de Masini
Catedra Tehnologia Constructiilor de Masini
Laboratorul proiectarea Tehnologiilor pe Sisteme Flexibile

Relatii temporale asociate operatiilor unificate/piesa


Cod
operatie
1.
2.
3.

Simbol
O5 (1,1)
O6 (1,1)
O7 (1,1)

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

O1 (1,1)
O2 (1,1)
O3 (1,1)
O8 (1,1)
O4 (1,1)
O9 (1,1)
O10 (1,1)
O11 (1,1)
O2 (1,1)
O3 (1,1)
O5 (1,1)
O6 (1,1)
O7 (1,1)
O5 (1,2)
O6 (1,2)
O7 (1,2)

20.
21.

O1 (1,2)
O2 (1,2)

Operatia(pentru piesa 1)

Incarcare piesa din depozit si montata pe STP


Transport piesa 1 in prima orientare
Descarca piesa 1 intr-un dispozitiv tampon in prima orientare folosind
dispozitiv de transport
Incarcare scula din magazinul de scule sau din magazia M.U. la STS
Transportul sculei la destinatie de catre STS
Descarcare scula de pe STS
Incarcare piesa in scopul prelucrarii
Pornire M.U. in vederea operatiei de prelucrare
Prelucarea piesei in prima orientare(faza)
Descarcare piesa intr-un depozit tampon
Incarcare scula
Transport scula
Descarcare scula de pe STS
Incarcare piesa
Transport piesa in a 2-a orientare
Descarcare piesa 1 intr-un dispozitiv tampon in prima orientare
Incarcare piesa din depozit si montata pe STP
Transport piesa 1 in a doua orientare
Descarca piesa 1 intr-un dispozitiv tampon in a doua folosind dispozitiv
de transport
Incarcare scula din magazinul de scule sau din magazia M.U. la STS
Transportul sculei la destinatie de catre STS
CREANGA MARIUS-GABRIEL
CMG Intocmit 20/05/2016
C:\Users\Gabriel\Desktop\ptsf\2016_ptsf_CMG_L3.doc
Pagina 5 din 10

Universitatea Tehnica Gh. Asachi Iasi


Facultatatea Constructii de Masini
Catedra Tehnologia Constructiilor de Masini
Laboratorul proiectarea Tehnologiilor pe Sisteme Flexibile

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

O3 (1,2)
O8 (1,2)
O4 (1,2)
O9 (1,2)
O10 (1,2)
O11 (1,2)
O2 (1,2)
O3 (1,2)
O5 (1,2)
O6 (1,2)
O7 (1,2)
O5 (1,3)
O6 (1,3)
O7 (1,3)

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

O1 (1,3)
O2 (1,3)
O3 (1,3)
O8 (1,3)
O4 (1,3)
O9 (1,3)
O10 (1,3)
O11 (1,3)
O2 (1,3)
O3 (1,3)
O5 (1,3)
O6 (1,3)
O7 (1,3)

Descarcare scula de pe STS


Incarcare piesa in scopul prelucrarii
Pornire M.U. in vederea operatiei de prelucrare
Prelucarea piesei in a doua orientare(faza)
Descarcare piesa intr-un depozit tampon
Incarcare scula
Transport scula
Descarcare scula de pe STS
Incarcare piesa
Transport piesa in a 2-a orientare
Descarcare piesa 1 intr-un dispozitiv tampon in a doua orientare
Incarcare piesa din depozit si montata pe STP
Transport piesa 1 in a treia orientare
Descarca piesa 1 intr-un dispozitiv tampon in a treia orientare folosind
dispozitiv de transport
Incarcare scula din magazinul de scule sau din magazia M.U. la STS
Transportul sculei la destinatie de catre STS
Descarcare scula de pe STS
Incarcare piesa in scopul prelucrarii
Pornire M.U. in vederea operatiei de prelucrare
Prelucarea piesei in prima orientare(faza)
Descarcare piesa intr-un depozit tampon
Incarcare scula
Transport scula
Descarcare scula de pe STS
Incarcare piesa
Transport piesa in a treia orientare
Descarcare piesa 1 intr-un dispozitiv tampon in a treia orientare

CREANGA MARIUS-GABRIEL
CMG Intocmit 20/05/2016
C:\Users\Gabriel\Desktop\ptsf\2016_ptsf_CMG_L3.doc
Pagina 6 din 10

Universitatea Tehnica Gh. Asachi Iasi


Facultatatea Constructii de Masini
Catedra Tehnologia Constructiilor de Masini
Laboratorul proiectarea Tehnologiilor pe Sisteme Flexibile

Matricea operatiilor pentru cele 4 piese :


Piesa 1

Piesa 2

Piesa 3

Piesa 4

O5

(1,1)

O5 (2,1)

O5 (3,1)

O5 (4,1)

O6

(1,1)

O6 (2,1)

O6 (3,1)

O6 (4,1)

O7

(1,1)

O7 (2,1)

O7 (3,1)

O7 (4,1)

O1

(1,1)

O1 (2,1)

O1 (3,1)

O1 (4,1)

O2

(1,1)

O2 (2,1)

O2 (3,1)

O2 (4,1)

O3

(1,1)

O3 (2,1)

O3 (3,1)

O3 (4,1)

O8

(1,1)

O8 (2,1)

O8 (3,1)

O8 (4,1)

O4

(1,1)

O4 (2,1)

O4 (3,1)

O4 (4,1)

O9

(1,1)

O9 (2,1)

O9 (3,1)

O9 (4,1)

O10 (2,1)

O10 (3,1)

O10 (4,1)

O11 (1,1)

O11 (2,1)

O11 (3,1)

O11 (4,1)

O2 (1,1)

O2 (2,1)

O2 (3,1)

O2 (4,1)

O3

(1,1)

O3 (2,1)

O3 (3,1)

O3 (4,1)

O5

(1,1)

O5 (2,1)

O5 (3,1)

O5 (4,1)

O6

(1,1)

O6 (2,1)

O6 (3,1)

O6 (4,1)

O7

(1,1)

O7 (2,1)

O7 (3,1)

O7 (4,1)

O5

(1,2)

O5 (2,2)

O5 (3,1)

O5 (4,1)

O6

(1,2)

O6 (2,2)

O6 (3,2)

O6 (4,2)

O7

(1,2)

O7 (2,2)

O7 (3,2)

O7 (4,2)

O1

(1,2)

O1 (2,2)

O1 (3,2)

O1 (4,2)

O2

(1,2)

O2 (2,2)

O2 (3,2)

O2 (4,2)

O3

(1,2)

O3 (2,2)

O3 (3,2)

O3 (4,2)

O8

(1,2)

O8 (2,2)

O8 (3,2)

O8 (4,2)

O4

(1,2)

O4 (2,2)

O4 (3,2)

O4 (4,2)

O9

(1,2)

O9 (2,2)

O9 (3,2)

O9 (4,2)

O10 (2,2)

O10 (3,2)

O10 (4,2)

O10

O10

(1,1)

(1,2)

CREANGA MARIUS-GABRIEL
CMG Intocmit 20/05/2016
C:\Users\Gabriel\Desktop\ptsf\2016_ptsf_CMG_L3.doc
Pagina 7 din 10

Universitatea Tehnica Gh. Asachi Iasi


Facultatatea Constructii de Masini
Catedra Tehnologia Constructiilor de Masini
Laboratorul proiectarea Tehnologiilor pe Sisteme Flexibile
O11 (1,2)

O11 (2,2)

O11 (3,2)

O11 (4,2)

O2 (1,2)

O2 (2,2)

O2 (3,2)

O2 (4,2)

O3

(1,2)

O3 (2,2)

O3 (3,2)

O3 (4,2)

O5

(1,2)

O5 (2,2)

O5 (3,2)

O5 (4,2)

O6

(1,2)

O6 (2,2)

O6 (3,2)

O6 (4,2)

O7

(1,2)

O7 (2,2)

O7 (3,2)

O7 (4,2)

O5

(1,3)

O5 (2,3)

O5 (3,3)

O5 (4,3)

O6

(1,3)

O6 (2,3)

O6 (3,3)

O6 (4,3)

O7

(1,3)

O7 (2,3)

O7 (3,3)

O7 (4,3)

O1

(1,3)

O1(2,3)

O1 (3,3)

O1 (4,3)

O2

(1,3)

O2 (2,3)

O2 (3,3)

O2 (4,3)

O3

(1,3)

O3 (2,3)

O3 (3,3)

O3 (4,3)

O8

(1,3)

O8 (2,3)

O8 (3,3)

O8 (4,.3)

O4

(1,3)

O4 (2,3)

O4 (3,3)

O4 (4,3)

O9

(1,3)

O9 (2,3)

O9 (3,3)

O9 (4,3)

O10 (2,3)

O10 (3,3)

O10 (4,3)

O11 (2,3)

O11 (3,3)

O2 (4,3)

O2 (1,3)

O2 (2,3)

O2 (3,3)

O2 (4,3)

O3

(1,3)

O3 (2,3)

O3 (3,3)

O3 (,4,3)

O5

(1,3)

O5 (2,3)

O5 (3,3)

O5 (4,3)

O6

(1,3)

O6 (2,3)

O6 (3,3)

O6 (4,3)

O7

(1,3)

O7 (2,3)

O7 (3,3)

O7 (4,3)

O10

(1,3)

O11 (1,3)

3 Concluzii

CREANGA MARIUS-GABRIEL
CMG Intocmit 20/05/2016
C:\Users\Gabriel\Desktop\ptsf\2016_ptsf_CMG_L3.doc
Pagina 8 din 10

Universitatea Tehnica Gh. Asachi Iasi


Facultatatea Constructii de Masini
Catedra Tehnologia Constructiilor de Masini
Laboratorul proiectarea Tehnologiilor pe Sisteme Flexibile

4 Probleme deschise
Operatiile de tip 9 sunt gestionate pe masina-unealta comandata numeric printr-un cod generat intrun mediu CAM : de exemplu NX.

5 Materiale suport pentru desfasurarea lucrarii


-Curs PTSF.

CREANGA MARIUS-GABRIEL
CMG Intocmit 20/05/2016
C:\Users\Gabriel\Desktop\ptsf\2016_ptsf_CMG_L3.doc
Pagina 9 din 10

Universitatea Tehnica Gh. Asachi Iasi


Facultatatea Constructii de Masini
Catedra Tehnologia Constructiilor de Masini
Laboratorul proiectarea Tehnologiilor pe Sisteme Flexibile

6 Anexe : Ansamblu piesa 1

CREANGA MARIUS-GABRIEL
CMG Intocmit 20/05/2016
C:\Users\Gabriel\Desktop\ptsf\2016_ptsf_CMG_L3.doc
Pagina 10 din 10