You are on page 1of 23

2.

0
SISTEM KOMPUTER

2.3 PERISIAN

2.3 Perisian
2.3.1 Sistem Pengoperasian (OS)
2.3.1.1 Menyatakan pelbagai jenis sistem pengoperasian yang digunakan dalam platform yang
berbeza

Sistem Pengoperasian menentukan bagaimana komputer kita


berfungsi dan bekerja.Ia adalah perisian pertama yang kita
nampak setelah komputer di ON kan dan juga perisian
terakhir yang kita lihat sebelum kita menutupnya. (Shutdown).
Sistem pengoperasian adalah perisian paling penting dalam
menguruskan sumber kedua-dua perisian dan perkakasan.
Sistem pengoperasian bertanggungjawab bagi segala-galanya
daripada kawalan, peruntukan memori dan mengkoordianasi
semua aktiviti sumber perkakasan komputer.

2.3 Perisian
2.3.1 Sistem Pengoperasian (OS)
2.3.1.1 Menyatakan pelbagai jenis sistem pengoperasian yang digunakan dalam platform yang
berbeza

1. Satu PenggunaPelbagai Tugas (One UserMulti Tasking)


2.Ramai Pengguna (Multi user)/ Sistem Pengoperasian
Rangkaian
3.Satu PenggunaSatu Tugas (One User One Task)
4.Sistem Pengoperasian Masa Nyata (Real Time Operating
System)

2.3 Perisian
2.3.1 Sistem Pengoperasian (OS)
2.3.1.1 Menyatakan pelbagai jenis sistem pengoperasian yang digunakan dalam platform yang
berbeza

1. Satu PenggunaPelbagai Tugas (One UserMulti Tasking)


Digunakan oleh kebanyakan pengguna seperti kita.
Pelbagai tugas/program dapat dibuka serentak.
Contoh: Sistem Pengoperasian Windows 7 / MacOS /
Linux

2.3 Perisian
2.3.1 Sistem Pengoperasian (OS)
2.3.1.1 Menyatakan pelbagai jenis sistem pengoperasian yang digunakan dalam platform yang
berbeza

2. Ramai Pengguna (Multi user)/ Sistem Pengoperasian


Rangkaian (Membolehkan ramai pengguna menggunakan
sumber komputer secara serentak. Pengguna hanya
disambung menggunakan terminal monitor dan keyboard.
Contoh: Sistem Pengoperasian Window NT, Linux
Windows 2000 Server, Unix, Solaris

2.3 Perisian
2.3.1 Sistem Pengoperasian (OS)
2.3.1.1 Menyatakan pelbagai jenis sistem pengoperasian yang digunakan dalam platform yang
berbeza

3. Satu PenggunaSatu Tugas (One User One Task)

Menguruskan agar pengguna dapat melakukan dengan


efektif hanya satu tugas sahaja.
Contoh : Sistem Pengoperasian Android, iOS ,
Windows Mobile

2.3 Perisian
2.3.1 Sistem Pengoperasian (OS)
2.3.1.1 Menyatakan pelbagai jenis sistem pengoperasian yang digunakan dalam platform yang
berbeza

4. Sistem Pengoperasian Masa Nyata (Real Time Operating


System)Biasanya digunakan untuk mengawal mesin di

kilang, sistem industri ataupun peralatan saintifik


yang memerlukan ketepatan.
Tidak digunakan untuk komputer di rumah.

2.3 Perisian
2.3.1 Sistem Pengoperasian (OS)
2.3.1.2 Menyatakan fungsi-fungsi sistem pengoperasian

- MEMBUKA KOMPUTER
- MENYEDIAKAN ANTARAMUKA PENGGUNA
- MENGURUS PROGRAM DAN DATA
- MENGURUS MEMORI
- MENGKONFIGURASI PERANTI

2.3 Perisian
2.3.1 Sistem Pengoperasian (OS)
2.3.1.3 Menyatakan perbezaan antara muka sistem pengoperasian

BARIS ARAHAN ANTARAMUKA PENGGUNA


(COMMAND-LINE USER INTERFACE)

- Pengguna perlu menaip


arahan untuk memasukkan
data dan ditaip baris demi
baris pada satu masa.
- Sukar kerana perlu ejaan
tepat, sintaks atau set
arahan
- Memerlukan ingatan. amat
mudah berlakunya kesilapan menaip.

2.3 Perisian
2.3.1 Sistem Pengoperasian (OS)
2.3.1.3 Menyatakan perbezaan antara muka sistem pengoperasian

ANTARAMUKA BERPANDUKAN MENU


(MENU DRIVEN INTERFACE)
- membolehkan pengguna mengelak
daripada meletakkan ingatan pada
katakunci seperti menyalin dan
tampal serta sintaks.
- Mengandungi menu untuk
meletakkan arahan yang
dikehendaki.
- Memaparkan semua pilihan yang
ada dalam bentuk teks.
- Sangat mudah dipelajari

2.3 Perisian
2.3.1 Sistem Pengoperasian (OS)
2.3.1.3 Menyatakan perbezaan antara muka sistem pengoperasian

ANTARAMUKA PENGGUNA BERGRAFIK


(GRAPHICAL USER INTERFACE)

- Fungsi grafik berkomputer menjadikan


OS dan program lebih mudah digunakan.
- Digelar mesra pengguna. pc zaman
ini menggunakan GUI untuk paparan.
- Mudah untuk membezakan antara pelbagai
jenis OS melalui jenis antaramuka kerana
hanya perlu melihat paparan desktop
- Pengguna boleh melihat / mengguna
dengan klik ikon yang ada dan pelbagai
tugasan akan dapat dibuat.

2.3 Perisian
2.3.1 Sistem Pengoperasian (OS)
2.3.1.3 Menyatakan perbezaan antara muka sistem pengoperasian

BARIS ARAHAN
ANTARAMUKA PENGGUNA

ANTARAMUKA PENGGUNA
BERGRAFIK

Pengguna perlu mengingat semua


sintaks bagi memasukkan arahan
Sukar diguna
Tidak mesra pengguna

Pengguna tidak perlu mengingat


semua sintaks bagi memasukkan arahan
Mudah digunakan
Mesra pengguna

Mengambil masa lama untuk


dipelajari.

Mengambil masa singkat untuk


dipelajari.

(COMMAND-LINE USER INTERFACE)

(GRAPHICAL USER INTERFACE)

2.3 Perisian
2.3.2 Perisian Aplikasi
2.3.2.1 Menyatakan jenis-jenis perisian aplikasi ; (pemprosesan perkataan, hamparan elektronik,
persembahan, grafik)

MS Word/ Easy Word/


K Word/ Open Office Write

MS Excell/Easy Spreadsheet/
K Spread/ Open Office Calc

MS Power Point/ Easy Presentation/ Adobe Photoshop/


K Presenter/ Open Office Impress
Corel Draw/ GIMP/
PhotoScape/ Paint.net

2.3 Perisian
2.3.2 Perisian Aplikasi
2.3.2.2 Menerangkan kegunaan perisian aplikasi ; (pemprosesan perkataan, hamparan elektronik,
persembahan, grafik)

Aplikasi pejabat yang membenarkan pengguna mereka,


mengubah, menyemak ejaan, memformat dan mencetak
dokumen.
Pengguna boleh mereka dan memanipulasi dokumen yang
berbentuk teks dan kadangkala bergrafik
Membuat dokumen-dokumen yang berbentuk surat,
memo, laporan, lampiran muka depan faks, label, surat
khabar dan muka laman web.
MS Word/ Easy Word/
K Word/ Open Office Write

2.3 Perisian
2.3.2 Perisian Aplikasi
2.3.2.2 Menerangkan kegunaan perisian aplikasi ; (pemprosesan perkataan, hamparan elektronik,
persembahan, grafik)

Aplikasi yang memproses maklumat dalam


bentuk table. Sel table ini akan
memegang nilai seperti formula matematik
Membenarkan pengguna mengorganisasi dan
memanipulasi data dalam bentuk baris dan lajur.
Membuat lembaran yang mengandungi pengiraan
seperti baget, gred, pengiraan pelaburan, gaji
pekerja, baget projek, kewangan dan sebagainya.
MS Excell/Easy Spreadsheet/
K Spread/ Open Office Calc

2.3 Perisian
2.3.2 Perisian Aplikasi
2.3.2.2 Menerangkan kegunaan perisian aplikasi ; (pemprosesan perkataan, hamparan elektronik,
persembahan, grafik)

Adalah perisian aplikasi yang


membenarkan pengguna
mereka visual untuk
persembahan bagi tujuan
berkomunikasi, memberi
mesej dan maklumat kepada
kumpulan atau audien yang
ramai.
MS Power Point/ Easy Presentation/
K Presenter/ Open Office Impress

2.3 Perisian
2.3.2 Perisian Aplikasi
2.3.2.2 Menerangkan kegunaan perisian aplikasi ; (pemprosesan perkataan, hamparan elektronik,
persembahan, grafik)

Adobe Photoshop/
Corel Draw/ GIMP/
PhotoScape/ Paint.net

Aplikasi yang membenarkan


pengguna bekerja dan
membuat penggubahan ke
atas maklumat bukan teks
seperti lukisan, carta dan
gambar
Ia memerlukan pengguna
mempunyai kebolehan
merekacipta, memanipulasi
dan mencetak grafik.

2.3 Perisian
2.3.3 Program Utiliti
2.3.3.1 Membezakan di antara jenis-jenis dan kegunaan program utiliti (pengurusan fail, diagnosis
dan pemampatan fail)

- Dikenali juga sebagai program perkhidmatan.


- Sejenis perisian sistem yang membenarkan
pengguna melakukan tugas pembaikan yang
biasanya merujuk kepada pengurusan
komputer, peranti atau program.

2.3 Perisian
2.3.3 Program Utiliti
2.3.3.1 Membezakan di antara jenis-jenis dan kegunaan program utiliti (pengurusan fail, diagnosis
dan pemampatan fail)

Pengurusan
Fail
Diagnosis

Pemampatan
Fail

Tugas berkaitan fail spt padam, salin,


Windows Explorer
namakan semula & pengurusan cakera Free Commander
seperti
SE-Explorer
Format & salin cakera
kumpulkan maklumat teknikal
Ccleaner
PC Diagnostic
perkakasan pc & program
Advance Sys.Care
perisian sistem tertentu serta
menyediakan laporan hasil diagnosis spt
masalah dsbnya.
Tugasnya mengecilkan saiz fail bagi
WinZip
mengurangkan penggunaan ruang storan
WinRar
yang berlebihan dan memudahkan
PKZip
penghantaran fdail menerusi internet

2.3 Perisian
2.3.4 Perisian Hak Milik dan Perisian Sumber Terbuka
2.3.4.1 Membezakan perisian hak milik dan perisian sumber terbuka

-Merujuk kepada mana-mana perisian komputer yang


mempunyai sekatan ke atas mana-mana kombinasi
penggunaan, pengubahsuaian, menyalin atau mengedarkan
versi perisian yang telah diubahsuai.
Juga boleh dipanggil perisian sumber tertutup
-Perisian percuma yang bebas diguna & juga boleh didapati
dalam bentuk kod sumber & lain-lain hak tertentu yang
biasanya dikhaskan di bawah lesen sumber terbuka yang
membenarkan pengguna untuk mengkaji, mengubah,
memperbaiki dan pada masa-masa tertentu juga untuk
mengedarkan perisian.

2.3 Perisian
2.3.4 Perisian Hak Milik dan Perisian Sumber Terbuka
2.3.4.1 Membezakan perisian hak milik dan perisian sumber terbuka

Bantuan penuh drpd pengedar


jika terdapat masalah
Terjamin daripada ancaman
pepijat dan virus
Mudah diinstalasi dan diguna
dan kajian berterusan
dijalankan bagi memudahkan
pengguna

Tiada siapa akan


bertanggungjawab
Tidak terjamin daripada
ancaman pepijat dan virus
Tiada kajian berterusan bagi
memastikan ia mudah
digunakan.

2.3 Perisian
2.3.4 Perisian Hak Milik dan Perisian Sumber Terbuka
2.3.4.1 Membezakan perisian hak milik dan perisian sumber terbuka

Tidak disediakan dengan kod


sumber
Mesti membayar harga
perisian
Perlu mempunyai lesen untuk
menginstalasi

Disediakan dengan kod


sumber
Diperoleh secara percuma
tanpa sebarang bayaran
Boleh diinstalasi pada manamana komputer tanpa
sebarang masalah