Вы находитесь на странице: 1из 2

Anexa nr.

4
la Instruciunea privind modul de calculare,
eviden i achitare a impozitelor i taxelor locale
administrate de serviciul de colectare a impozitelor
i taxelor locale din cadrul primriei
4
,

Primria / ____________________
Raionul / _______________________
Codul fiscal / __________________

Certificat privind lipsa sau existena


restanelor fa de bugetul primriei pentru impozitele i taxele administrate
de serviciul de colectare a impozitelor i taxelor locale din cadrul primriilor
,

Nr.____ din ___________________200_

Prin
prezentul
Certificat
se
_________________________________
,

confirm

faptul

contribuabilul

(denumirea contribuabilului / )

____________________________________________________________________________,
(codul fiscal, adresa (domiciliul) / , ())

conform situaiei de la ___ ________________ 200__


a) nu are restane la impozitele i taxele administrate de serviciu;


, ;
b) are restane la impozitele i taxele administrate de serviciu
,
n mrime de ______________________________________________________________.
(se completeaz cu cifre i litere / ),

inclusiv : impozite, taxe __________________________;
: ,
majorare de ntrziere (penalitate) ___________________;

amend ________________________________________.

Primarul

________________
(semntura / )

Perceptorul fiscal

Tel.__________________

________________
(semntura / )

L..
..

__________________________
(numele i prenumele / )

__________________________
(numele i prenumele / )

Вам также может понравиться