Вы находитесь на странице: 1из 2

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

WIZARA YA MAMBO YA NDANI YA NCHI


IDARA YA UHAMIAJI
Anuani ya Simu:
NUKUSHI:

UHAMIAJI

OFISI YA UHAMIAJI (M)


S.L.P+255
369
SIMU:
282622426
MUSOMA

OFISI YA UHAMIAJI WILAYA


S.L.P 417

BUNDA
Thursday, 02 May 2013

KUMB .NA.BND/IMM/MOA/08/164

OFISI YA USALAMA WA TAIFA,


S.L.P 163,
BUNDA.
YAH: TAARIFA YA WAGENI WALIOINGIA WILAYA YA BUNDA KUANZIA TAREHE
01/04/2013 HADI 30/04/2013
Tafadhali husika na mada tajwa hapo juu
Katika kipindi cha mwezi Aprili 2013 Ofisi ya Uhamiaji Wilaya ya Bunda imepokea wageni
kutoka mataifa ya Marekani na Pakistan na orodha yao nikama ifuatavyo:ORODHA YA WAGENI WA MAREKANI
1.AKKARANT MANEERAT PPT No.T 912202
2.COMPORN ITEM -PPT No.M 889744
3.SERAPHINE ROSE AMILEE MIORNIE
4.LANG MARIA FAYE
5.RIICER ROBIN LYNN
6.SANTOS MARIA CORAZON MACAPAGAL
7.HAMMOUD JUANITA CHARLENE
8.MANESS GUY EDWARD
9.COER GAYTON PARNELL
10.JACKSON EULLALLA BOADO
11.AKINS BARBARA HAWATHORNE
12.AKINS THOMAS
13.HANIF KHAN

ORODHA YA WAGENI WA PAKISTAN


14.MUBASHIR IQBAL
15.ISHIFAQ UR REHMAN
16.AZIZ UR REHAM
17.ZAIN MUKHATAR KHAN
18.MOHAMMAD BALAL SIDDIQ
19.GUFTAR AHMED
Naomba kuwasilisha kwa kumbukumbu zako muhimu.

...................................
O S.Nswima,
KAIMU AFISA UHAMIAJI (W),
BUNDA.