Вы находитесь на странице: 1из 22

Anexa nr.

3
la Regulamentul circulaiei rutiere
3

INDICATOARE RUTIERE

I. INDICATOARE DE AVERTIZARE

II. INDICATOARE DE PRIORITATE

V. INDICATOARE DE INFORMARE I ORIENTARE


-

a) De informare