Вы находитесь на странице: 1из 1

1.

UVOD
2. PROCES I MODELI MARKETING KOMUNICIRANJA
2.1. Definiranje komuniciranja
2.2. Modeli i elementi komuniciranja
2.3. Karakteristike elemenata procesa komuniciranja
2.4. Znaaj kreativnosti u marketing komuniciranju
3. EKONOMSKA PROPAGANDA
3.1. Pojam ekonomske propagande kao oblika promotivnih aktivnosti
3.2. Vrste ekonomske propagande
3.3. Funkcije ekonomske propagande
3.4. Kako djeluje ekonomska propaganda
4. PROCES UPRAVLJANJA EKONOMSKOM PROPAGANDOM
4.1. Ciljevi i efekti ekonomske propagande
4.2. Glavne odluke o ekonomskoj propagandi
4.3. Odreivanje budeta za ekonomsku propagandu
4.4. Naini kreiranja poruke ekonomske propagande
4.4.1. Pet M oglaavanja
4.5. Izbor medija
4.5.1. Pristupi oglaavanju putem drutvenih mrea
4.6. Mjerenje rezultata oglaivake kompanije
5. SLUBE ZA EKONOMSKU PROPAGANDU
5.1. Sluba za ekonomsku propagandu unutar preduzea
5.2. Agencije za ekonomsku propagandu
6. PRIMJER IZ PRAKSE
7. ZAKLJUAK
LITERATURA