Вы находитесь на странице: 1из 2

PSIHOPATOLOŠKI PRISTUP 14.

(osnovi naučne zasnovanosti, psihijatrijsko stanovište, sociološko stanovište,


instiktivističke anomalije po Dipreu, kritički osvrt na vrednost u nauci)

Devijantno ponašanje objašnjavaju raznim oblicima psihopatoloških


obolenja ličnosti (bolesti i poremećaj psihe, trajna i privremena duševna
obolenja, duševni poremećaj i zaostali duševni razvoj), tj. raznim oblicima
duševne poremećenosti (težim i lakšim).
Pojam duševne poremećenosti – se različito tumači:
a) psihijatrijsko shvatanje – to je odstupanje od stanja normalnosti u
mentalnom zdravlju ličnosti.
b) sociološko shvatanje – to je odstupanje od normalnog, a kriterijum
normalnosti je ujedno i pokazatelj poremećenosti.
Većina teoretičara psihopatološke orijentacije kriminalitet tumači –
poremećajem nervnog sistema. Smatraju da je čovekov karakter je uslovljen
sklopom nervnog sistema. Zavisno od toga, postoje ličnosti sporijeg i
intezivnijeg oblika ispoljavanja emocija i temperamenta – pri čemu su ovi
drugi skloniji devijacijama.

Mnogi teoretičari smatraju da se psihopatološki poremećaji javljaju kao


posledica visokog stepena socijalne izolacije i dezorganizacije, da veza
psihopatoloških faktora sa nekim oblicima kriminaliteta postoji, a da je
posebno pitanje uračunljivosti i odgovornosti psihički poremećenih ličnosti
za učinjene delikte.

Pristalica ovih teorija Dipre – opisao je 3 vrste instinkta:

1. instinkt konzervacije – ovaj instikt se javlja u 3 oblika:


a) instinkt hranjenja - može biti trojak: atrofiran (smanjen -
odsustvo apetita), hipertrofiran (ojačan – proždrljivost ili
deviliran (toksikomanija).
b) instinkt vlasništva – takođe može biti atrofiran, hipertrofiran i
deviliran (ličnost je istrošena, gramziva ili škrta).
c) Instinkt razvoja – pojavljuje se samo u obliku hipertrofije
(narcisoidnost, samohvalisanje, izmišljanje i bežanje u bolest).

1
2. instinkt reprodukcije – (sexualni instinkt) – manifestuje se u obliku
atrofije (frigidnost, impotentnost) ili hipertrofije (sexualne
nastranosti, nema osećaja za porodični život).
3. instinkt asocijacije – pojavljuje se u 2 oblika:
a) instinkt simpatije - ličnost je egoistična i bezosećajna,
b) instinkt imitacije – ličnost je agresivna i mitoman – a to dovodi
do teškog izopačenja karaktera. Ovakav tip ličnosti smatra se
tzv.“konstitucionalnim kriminalcem“, koji je zarazan za
okolinu, nepopravljiv, neizlečiv i potpuno neprilagodljiv
društvu.

Značaj psihopatoloških pristupa: - ukazuju na činjenicu da se jedan deo


populacije ponaša devijantno zbog mentalnih poremećaja.

Kritika psihopatoloških pristupa: - među kriminalcima se ne nalazi


procentualno ništa više duševno poremećenih ličnosti – nego među ostalim
građanima.

Mentalni poremećaji nisu jedini faktor kriminaliteta, već se moraju


posmatrati u sklopu sa ostalim faktorima.

Psihopatološki faktori uz ostale uzroke mogu imati značaj kriminogenog


obeležja u određenim pojedinačnim slučajevima.