NR_CONTR

INTREPT

DATAJNC

DATA_EXP

NR_DECIZIE

Arenda funciara pe anul 2016
DATA_DECI COD_CADAST
ZIE
RAL
ADRESAJ.OT

0002/2009

Societatea pe acţiuni "TOAMNA"

16.03.2009 16.03.2029

22/17-13

22.01.2009

0006/2010-s

Societatea cu rrspundere limitatr "ALBAREX"

11.10.2010 11.10.2025

11/20-2

28.09.2010

100217319oos. HBnceoti

0007/2010-s

Ontreprinderea cu Capital Strrin "EXDEZCOM" S.R.L.

22.12.2010 22.12.2020

14/20

02.12.2010

100113217str. Grenoble

0008/2011-s

Societatea cu rrspundere limitatr "ALBAREX"

02.06.2011 02.06.2036

мар.25

06.05.2011

100413304Calea Orheiului

001/2007-s

Societatea comercialr "DROMAS-CONS" S.R.L.
07.06.2007 07.06.2027
Ontreprinderea mixtr "EFES VITANTA Moldova Brewery"
S.A.
20.01.1994 24.01.2019
Firma "BAGTINA-RADOG” S.R.L.
25.08.1994 25.08.2044

71/20-1,
6/40

03.05.2007,
19.05.2009

34/31-1
22.04.2004

24.12.1993
09.08.1994

0084/94
0161/94
0195/94

, 0100202173str. A. Mateevici, 113

100505014zona industriala "Vatra"
0100308149,
str. Voluntarilor
str. Petru Raree

DESTINAŢIA
exploatarea imobilulului (comercial, prestarea serviciilor)
proiectarea oi construirea unei sta?ii de alimentare cu carburan?i oi a
unei spălătorii auto
proiectarea ei construirea unor blocuri de locuit cu obiective de menire
social-culturalr
pentru reamolasarea sta?iei de alimentare cu carburan?i on complex cu
spălătorie auto

îUPRAFAT/ Arenda anuala
0.048

1799

0.1341

34674

0.4213

131665

0.259

58029

1.376

45969

construcţia unui pura artezian
construcţia sediului

0.3
0.15

8267
11408

proiectarea ei montarea unor linii tehnologice pentru fabricarea betonului
asfaltic

20.10.1994 20.10.2039

22.04.2006

09.08.1994

100505003oos. Balcani

utilizarea ulterioarr a depozitelor existente

0.78

22131

0336/95
0354/95

Compania "IMPEXSERVICE" S.R.L.
Centrul etiinţific cooperatist de producţie "RESTPIES"
S.R.L.
A.P."APOLON"(Gincu Maria)

05.07.1995 05.07.2035
08.03.1995 08.03.2020

01.05.2002
01.05.2010

05.01.1995
05.01.1995

str.Mesager
100101262str.Grenobl

construirea centrului ştiinţific de producere
construcţia sediului

0.12
0.15

3337
13602

0612/96

întreprinderea mixta "DAAC - Victoria" S.A.

02.05.1996 02.05.2046

7/38-3, 4/7- 8

04.04.1996,
16.10.1999

str. G. Banulescu-Bodoni

utilizarea ulterioarr a magazinului.

0.023

4993

0629/96

Ambasada Federaţiei Ruse

30.04.1996 30.04.2095

2/13-26

18.01.1996

str.atefan cel Mare

0.8

0

0662/96

Societatea pe acioiuni "Agro - Victoria"

27.05.1996 27.05.2095

9/19-5

25.04.1996

str. Miori?a

proiectarea si construirea unui complex de clrdiri a Ambasadei
exploatarea ulterioarr ei reconstruirea magazinului "Super-Market" cu
extindere sub brutrrie

0.15

13620

0722/96

01.08.1996 01.08.2046

17/31-1, 7/9 3

03.07.1996,
25.07.2013

100413351bd. Moscova

exploatarea ulterioara a cafenelei.

0.0579

9328

0826/96
0987/97

Restaurantul "VIS-a-VIS-RETRO" S.A.
Ontreprinderea mixtr moldo-spaniole "Glass Container
Company"
Societatea pe acioiuni "Pamela"

25.11.1996 25.11.2071
20.02.1997 20.02.2047

26/14-22
02.05.2012

31.10.1996
23.01.1997

str. Uzinelor
100205449str. Mihai Eminescu, 56

reproiectarea ei definitivarea construcţiei fabricii de sticlr.
utilizarea ulterioarr a cafenelei "Minunnoie"

14.3
0.0022

277892
231

1190/97
1191/97

dl Ion Tudor?ugui
dna Diana Ion Cuzimuc anterior Godoregea

12.08.1997 12.08.2023
12.08.1997 12.08.2096

21/48-1,
21/4-9
21/48-5

24.07.1997,
25.11.2008
24.07.1997

bd. Dacia, 1/4
100413069str. Florilor

amplasarea on complex a unei staţii de aşteptare a transportului urban
cu gheretr comercialr.
amplasarea unei case de locuit

0.01
0.08

900
2298

1203/97
1209/97

Societatea comercialr pe acioiuni 'VELIST'
dl Mihai Mihai Luca

01.08.1997 01.08.2046
21.08.1997 21.08.2096

12/21-11
21/48-13

16.05.1996
24.07.1997

100508464Calea tecilor
str. Independen?ei

exploatarea ulterioarr a magazinului cu organizarea terasei de varr.
amplasarea obiectivuului de comerţ ei alimentaţie publicr

0.026
0.02

2112
1696

21.08.2096

21/48-2

24.07.1997

str. Grenoble

20.11.2044
15.12.2027
15.12.2027

28/28-23
29/30-10
29/30-16

31.10.1997
20.11.1997
20.11.1997

str. Vlaicu Porcrlab
str. Zelinski
str. Ginta Latina

1305/97.
1348/97
1361/97

Societatea cu rrspundere limitatr "ENIF ALSO" vezi
dec.22/21din 26.10.2002
21.08.1997
Universitatea Liberr Internaţional din Republica Moldova.
20.11.1997
Ontreprinderea individualr "Andronachi-Vlasov"
15.12.1997
Ontreprindere individualr "ASORC-CEBANU"
15.12.1997

1512/98
1533/98

dl Nicolae Gorbu
Ambasada Ucrainei on Republica Moldova

18.05.1998 18.05.2023
08.06.1998 08.06.2048

9/32-13,
10/17-9
9/65-19

09.04.1998,
22.10.2009
09.04.1998

1596/98

Ambasada Republicii Populare Chineze on Republica
Moldova

30.07.1998 30.07.2023

14.04.2013

02.07.1998

17.08.1998 17.08.2018

17/20-2, 16df

31.07.1998,
24.02.2014

03.05.1998 03.05.2048

9/65-15

09.04.1998

09.11.1998 09.11.2020

23.дек

07.10.1998

24.12.1998 24.12.2023

24/30-26

15.10.1998

1243/97

1619/98

Societatea pe ac?iuni "ROADA GLIEI"
Ontreprinderea mixtr moldo-americanr "Jolly-Alon" S.A.

1648/98
Ontreprinderea cu capital strrin "McDonald's Restaurants"
S.R.L..(I.M. "FOOD PLANET RESTAURANTS" S.R.L.)
1691/98
1712/98

NR_CONTR

I.M. "RENAN" S.R.L.

1NTREPT

DATAJNC

DATA_EXP

NR_DEC1ZIE

100414417str. Aleco Russo
str.Vasile Lupu,17
str.Anton Crihan, 30

100205294str. Ismail
str. A. Corobceanu, col? cu str.
Maria Cibotari

amplasarea unui complex de case de locuit.
exploatarea ulterioarr a blocurilor de studii nr.1 ei nr.3 arendate ei blocul
nr.2 proprtietate privatr a Universitrţii.
amplasarea unui obiectiv comercial.
aplasarea unui obiectiv comercial

0.15

4322

0.68
0.01
0.008

0
900
657

amplasarea unui obiectiv comercial.
utilizarea ulterioarr sediului ambasadei

0.015
0.25

1176
32621

exploatarea ulterioarr a drdirii existente

0.1

8139

amplasarea unui obiectiv comercial ei reconstruirii staţiei de aeteptare a
transportului urban.

0.01

1099

utilizarea ulterioarr a complexului hotelier

0.55

56458

0.16

14500

0.25

6324

bd. Moscova, col? cu str. Bogdan
100413360Voievod
organizarea ei exploatarea unei parcrri frrr platr
proiectarea ei construirea blocului de producţie cu oncrperi auxuliare
100120064bd. Dacia

DATA_DECI COD_CADAST
ZIE
RAL

ADRESA_LOT

DESTINAŢIA

5UPRAFAT/ Arenda anuala
1

Arenda funciara pe anul 2016
0100308289(0
100308081)str. Industriala (LITIGIU !!!!!!!)
100414091str. Miron Costin, 13/1

1748/98
1889/99

Firma comerciair de producere "MORDELIS-FIE" S.R.L.
Societatea cu rrspundere iimitatr "Aurica-C

08.12.1998 08.12.2048
22.03.1999 22.03.2024

27/16-6
4/37-20

03.12.1998
25.02.1999

1947/99
1950/99

Ontreprinderea individualr "ROZMARIIOA-MEGA"
Firma de producioie ei comerţ "SOKO" S.R.L.

04.06.1999 04.06.2029
02.06.1999 02.06.2049

11/14-5
11/14-30

06.05.1999
06.05.1999

Gradina Publica "atefan cel Mare proiectarea ei reconstruirea WC-ului existent arendat cu ridicarea
etajului al ll-lea pentru amplasarea unei cafenele
100520006oi Sfont”
100414001str. Alecu Russo, 1/1
organizarea terasei de varr

1961/99

Firma de producioie ei comerio "Torior" S.R.L.
Ontreprinderea de producioie ei comerio "Ambra" S.R.L.

16.06.1999 16.06.2024

11/14-29

06.05.1999

24.06.1999 24.06.2024

11/14-43

06.05.1999

1975/99

0.25
0.057

7620
4028
2145
539

100203028str. Galbena

proiectarea ei construirea unei srli polivalente

0.019
0.006
0.013

100206016str. Armeneasca

amplasarea taberelor mobile pentru comercializarea florilor vii
0.03
proiectarea ei construirea centrului de deservire tehnicr a automobilelor
cu piaior de comercializare a pieselor auto, vezi proces-verbal de
0.41, 0
modificare (completare) a destinaioiei
exploatarea ulterioarr a oncrperilor private
0.064

3798

2004/99
2010/99

Ontreprinderea "EUROSTAR CO" S.R.L.
Societatea pe acioiuni "Studium"

01.12.1999 01.12.2024
29.07.1999 29.07.2049

11/14-59
11/67-10

06.05.1999
06.05.1999

2057/99

Societatea pe acioiuni "FRUCTEAL"

16.12.1999 16.12.2049

4/32-6

01.12.1999

100105165str. Zelinski, 35

utilizarea ulterioarr a magazinului on comun cu S.A. "Grrdina-Aiif

2109/2000

"DITA ESTFARM" S.R.L.-'Activ Imobil"

18.01.2000 18.01.2025

4/6-81, 10/7 6

16.10.1999,
07.12.2007

100112004bd. Cuza-Vodr

2274/2000
2505/2001

Societatea cu rrspundere Iimitatr "SERVO - LAIN"
Societatea cu rrspundere Iimitatr "ABARA-PLUS"

01.04.2000 01.04.2022
11.01.2001 11.01.2026

14/30-41
27.05.2002

27.06.2000
26.12.2000

2510/2001

Ontreprinderea cu capital strrin "SUNSKIFF IMOBIL"
S.R.L.

10.01.2001 10.01.2026

27.06.2013

26.12.2000

100515023str. Ion Creanga
100508006Calea leoilor
0100111037,str. Pictor Ion Jumati (vezi
0100111038
contract de cesiune)

deservirea caselor de locuit, amenajarea complexr a teritoriului
pr. ei reconstr. magazinului privat, cu extinderea lui pentru amplasarea
secioiei de culinrrie, amenajarea terasei de varr, pr. ei reconstr.
magazinului privat, cu extinderea lui pentru amplasarea secioiei de
culinrrie

, organizarea unei parcrri auto pentru obiectivul proiectat (provizoriu,
pBnr ia extinderea eos. HBnceeti)

2769/2001

2849/2001

2893/2001

Societatea pe acioiuni "Moscova"

Firma de producioie ei comerio "ARIDON" S.R.L.

I.l. "ERIDANUS-LEBEDEV"

0100114005,str. Burebista
100110006bd. Decebal

amplasarea unei baze de producere
reconstruirea oncrperilor private cu extinderea lor

16.08.2001 16.08.2026

15.09.2003

05.07.2001

0100413024,
0100413026,
0100413025bd. Moscova

29.10.2001 29.10.2019

21/13-4,
24/18, 32-df

18.10.2001,
07.06.2005,
18.07.2014

0100212037,oos. Henceoti, col? cu str. Gh.
0100212038Tudor

03.12.2001 03.12.2021

24/10-8,
10/52-37,
9/44-4

22.11.2001,
29.10.2009,
02.12.2013

1164

24181
5310

0.035

758

exploatarea ulterioarr a pavilionului comercial, cu cafenea la staioia
urbanr de crlrtori

0.0135

304

utilizarea ulterioarr a parcrrii auto
amplasarea unui pavilion comercial pentru venzarea florilor

0.54
0.0166

13120
1596

0.06, 0.04.

5842

0.057, o.o:

9122

0, 0.095

14828

100101325str. N. Testemiioeanu

proiectarea reconstrucioiei ei reconstrucţia gheretei existente on pavilion
de alimentaţie publicr cu organizarea unei terase de varr asamblate din
elemente ueor demontabile (provizoriu)

0.0105

622

25.12.2001,
26.02.2008,
30.05.2013

100107015str. Minsk

exploatarea ulterioarr a obiectivului comercial ei organizarea unei terase
de varr (provizoriu)

0.008

497

2939/2002

Societatea cu răspundere limitata "AGARICUS-N"

21.01.2002 21.01.2018

26/31-19, 3/810, 5/23 6

2977/2002

Ontreprinderea individualr "DELTA-GARASTEFAN"

01.03.2002 01.03.2017

5/19-19,
10/52-9

21.02.2002,
29.10.2009

100120051bd. Dacia

exploatarea ulterioarr a obiectivului de alimentaţie publicr (provizoriu)

0.0085

222

3007/2002

dna Dorina Florea

20.03.2002 20.03.2017

5/34-7

21.02.2002

100424058str. Kiev, 12/1

proiectarea ei construirea unei anexe la intrarea on oncrperile farmaciei

0.0018

158

3069/2002

Societatea cu rrspundere Iimitatr "TAFES-LUX"

03.05.2002 03.05.2017

8/20-5,
14/20-8

04.04.2002,
01.08.2008

100313304str. N. Dimo

construirea obiectivului de menire social-culturalr, pentru deservirea
zonei de odihnr, frrr drept de privatizare

0.05

1889

3077/2002

Firma "NEGUSTORII" S.R.L.

3087/2002

Ontreprinderea cu capital strrin "LUKoil-MOLDOVA"
S.R.L.

NR_CONTR

INTREPT

16.05.2002 16.05.2047

11/23-1

03.05.2002

0100515126,
0100515032str. Ion Creanga

16.05.2002 16.05.2022

11/23-13,
5/15-1, 6/32 4

03.05.2002,
25.03.2008,
27.06.2013

100118022str. Valea Crucii

NR_DECIZIE

DATA.DECI COD_CADAST
ZIE
RAL

DATAJNC

DATA_EXP

ADRESA_LOT

exploatarea ulterioarr a oncrperilor existente (piaţr comerciair), cu
organizarea crilor de acces, amenajarea unui pavilion de aşteptare a
transportului on complex cu un pavilion comercial (provizoriu)

exploatarea ulterioarr a staţiei de alimentare cu petrol (provizoriu, frrr
drept de privatizare)

1.02, 0.1

88635

0.173

6986

DESTINAŢIA SUPRAFAT/ Arenda anuala

2

Arenda funciara pe anul 2016

16.05.2002 16.05.2022

11/23-12, 3/815, 6/32 5

03.05.2002,
26.02.2008,
27.06.2013

100308040str. Vadul lui Vodă, 110

Societatea cu rrspundere limitatr "ALSET-PRIM"
Firmei "LENTILETA" S.R.L.

30.05.2002 30.05.2017
10.06.2002 10.06.2032

11/43-2,
10/52-1
26/37-1

03.05.2002,
29.10.2009
25.12.2001

100413034str. Florilor
100104038bd. Decebal

exploatarea ulterioarr a staţiei de alimentare cu petrol
proiectarea ei construirea unui pavilion de aetptare a transportului urban
de pasageri on complex cu un pavilion comercial ei terasr de varr
(provizoriu)
amplasarea unei cafeneie-bar cu terasr de varr

3168/2002

dl Petru Nazaria

15.07.2002 15.07.2017

16/27-24

04.07.2002

100301053Calea Basarabiei

proiectarea ei construirea unui pavilion de alimentaţie publicr cu terasr
de varr (provizoriu)

3181/2003

Ambasada Republicii Belarus on Republica Moldova

22.09.2003 22.09.2052

16/27-36

04.07.2002

100202059str. A. Mateevici

proiectarea ei construirea sediului ambasadei

3266/2002

Ontreprinderea individuala "DUMBRAVA- BRIUHOVA"

06.09.2002 06.09.2017

20/16-4,
11/23

23.08.2002,
18.12.2014

100308049str. Vadul lui Vodă, 100/6

3290/2002

dl Dorian Berdos

18.09.2002 18.09.2017

21/26-15, 12.09.2002,
11/19-11 12.11.2009

3291/2002

dna Neonila Berdos

18.09.2002 18.09.2017

21/26-15, 12.09.2002,
11/19-11 12.11.2009

3409/2002

Ontreprinderea individuala "MUNTEANU GALINA"

04.12.2002 04.12.2017

26/15-6,
2/24-4

21.11.2002,
24.02.2009

100311070str. Igor Vieru

3413/2002

Ontreprinderea mixtr "SI.EL.PG” S.R.L.

16.12.2002 16.12.2017

26/30-3

21.11.2002

100510083str. Aiba-lulia

3432/2002

SRL"SILVLENA"

18.12.2002 18.12.2019

27/12-13,
45-df

3088/2002

Ontreprinderea cu capital străin "LUKoil-MOLDOVA"
S.R.L.

3100/2002
3126/2002

0.174

8749

0.012
0.14

662
12427

0.013

559

0.29

23107

pentru exploatarea pavilionului de alimenta?ie public? construit din
elemente u?or demontabile, provizoriu, f?r? drept de privatizare

0.009

471

100419057str. Cosmonau?ilor

exploatarea ulterioarr a imobilului on comun cu dna Neonila Berdos

0.0088

450.5

100419057str. Cosmonau?ilor

exploatarea ulterioarr a imobilului on comun cu dl Dorian Berdos

0.0088

450.5

0.0055

280

0.28

6748

0.011

803

0.0028, 0.

6379

0.094

7447

amplasarea unui pavilion comercial din construcţii demontabile cu
organizarea unei terase de van
utilizarea ulterioarr a parcrrii auto (provizoriu, pBnr la valorificarea lotului
dupr destinaţie)
exploatarea ulterioarr a gheretei comerciale on complex cu pavilionul de
aşteptare (provizoriu)

05.12.2002,
25.11.2014
100111033bd. Dacia, 47/4
0100419068,

17916,

3477/2003

Societatea cu rrspundere limitatr "VICOM"

20.01.2003 20.01.2028

28/30-1

18.12.2002

0100419
067 str. A. Puokin, 44

proiectarea ei construirea scrrii de acces la nivelul nou, proiectarea ei
construirea scrrii de acces la nivelul nou, proiectarea reconstruirii ei
reconstruirea unui nou nivel la clrdirea existentr
proiectarea ei construirea unui sediu cu magazin, din contul demolrrii
Banulescu-construcţiilor on stare avariatr, inclusiv a monumentului de arhitecturr de
importanţr naţionalr, cu restaurarea acestuia

3493/2003

Societatea cu rrspundere limitatr "TERMOSERVICE"

29.01.2003 29.01.2028

03.07.2005

23.01.2003

str. Mitropol. G.
100418051Bodoni, 53 lilA ?i A1

3523/2003

Societatea cu rrspundere limitatr "PASTFROS''

13.02.2003 13.02.2018

7/8-7, 14/20
17

06.02.2003,
01.08.2008

100420032str. Columna, 42

exploatarea imobilului proprietate privatr, cu definitivarea proiectrrii ei
construirii unui bloc administrativ din contul demolrrii imobilului existent

0.055

5133

3528/2003

14.02.2003 14.02.2018

7/8-5,
6/32/8

06.02.2003,
19.05.2009

100301155bd. Iu. Gagarin, 9/1.

exploatarea pavilionului comercial (provizoriu, frrr drept de privatizare)

0.007

815

3541/2003

Societatea pe acioiuni "POLMIXT"
Ontreprinderea individuair "CAZAC
VITALIE"("ARTUSCAR-SERVICE"S.R.L.)

28.02.2003 28.02.2018

28/28-12

18.12.2002

100519035str. Mihai Viteazul

proiectarea ei construirea unei staţii de sprlat automobile

0.035

3462

3572/2003

SRL"Rigo Prim"

18.03.2003 18.03.2018

10/18-1,
16/6-2

06.03.2003,
09.10.2008

100101369str. Grenoble, 147/2

0.08

5213

0.017, 0.0

1086

0.147

1770

0.03

2544

0100113064,
0100113063bd. Dacia, 44

3594/2003

Societatea cu rrspundere limitatr "LARIMAR-PLUS"

03.04.2003 03.04.2018

11/13-4

13.03.2003

3600/2003

Magazinul cu autogestiune pe arendr nr.31

07.04.2003 07.04.2018

13/13-9,
6/32-10

27.03.2003,
19.05.2009

100120070bd. Dacia, 60/8

3609/2003

Societatea cu rrspundere limitatr "LADINA-PRIM"

07.04.2003 07.04.2018

13/13-3

27.03.2003

100414039str. Miron Costin

NR.CONTR

3638/2003

INTREPT

Ontreprinderea mixtr "MANOLII" S.R.L

DATAJNC

DATA_EXP

22.05.2003 22.05.2018

DATA.DECI COD_CADAST
NR_DECI2IE
2IE
RAL
13.03.2003,
29.10.2009,

11/12, 10/5236, 9/29-2, 3df

ADRESA_LOT

30.07
.
2010,

04.07.
2

0100207054,
0100207022bd. C. Negruzzi, 2/4

proiectarea ei construirea unui salon auto cu atelier de deservire tehnicr,
din construcţii prefabricate, ueor demontabile (provizoriu)
organizarea parcrrii auto de zi, exploatarea ulterioarr a magazinului
privat

exploatarea ulterioarr a pieţei de produse agricole ei a parcrrii auto
definitivarea proiectrrii ei construirea unui obiectiv comercial (restaurant
cu oficiu, terasr de varr ei minicentru de ontremare a srnrtnoii)

DESTINAŢIA

pentru organizarea unui parcaj auto de zi frrr platr (provizoriu), pentru
organizarea unui parcaj auto de zi frrr platr (provizoriu)

5UPRAFAT/ Arenda anuala

0.0518, 0.*

3

13062

Arenda funciara pe anul 2016

3661/2003

dl Pavel Plrmrdealr

17.04.2003 17.04.2018

14.08.2004

03.04.2003

100213096str. N. Testemiţeanu

proiectarea reconstrucioiei ei reconstrucţia gheretei comerciale on
complex cu staţie de aeteptare a transportului urban, on pavilion
comercial cu staioie de aeteptare a transportului urban

3664/2003

Societatea cu rrspundere limitatr "£EL ei C"

21.04.2003 21.04.2018

14.08.2008

03.04.2003

100521047str. C. Stere

reproiectarea ei construirea unui centru comercial cu sediu pentru firmr

06.05.2003 06.05.2019
14.05.2003 14.05.2018

11/12,
10/52-17,
22-df
17/28-8

13.03.2003,
29.10.2009,
22.04.2014
01.05.2003

100307086str. Uzinelor, 165 "B"
100518306str. Mesager

amenajare (provizoriu)
proiectarea ei construirea unui obiectiv comercial

01.05.2003,
29.10.2009,
10.04.2015

100515043str. Ioana Radu, 29/2

3700/2003
3715/2003

Societatea cu răspundere limitata "BANDAIRA"
dl Constantin Ciocanu

0.0065

78

0.26

24732

0.0277
0.009

1515
352

organizarea unei terase de varr adiacente obiectivului de alimentaioie
publicr-proprietate privatr (provizoriu)

0.011

817

pentru exploatarea construcţiilor existente (industriale, de producţie),
provizoriu

1.001

12052

proiectarea ei construirea unui pavilion comercial de alimentaţie publicr
cu terasr de varr

0.013

990

0.065

4234

3723/2003

Ontreprinderea individualr "VALNA CARAGIA"

17.05.2003 17.05.2018

17/28-1,
10/52-24, 8df

3773/2003

Ontreprinderea mixtr "PIELE" S.A.

28.07.2003 28.07.2023

11/12,
10/52-30

13.03.2003,
29.10.2009

3778/2003

Societatea cu răspundere limitata "RUSALINA-COM"

06.06.2003 06.06.2028

19.10.2007

24.05.2003

100422053str. Ismail, 99
Calea leoilor, 2/5, conform
certificatului nr. 382 din
10051830720.05.2004

17.05.2003,
18.05.2010,
31.03.2011

100113068str. Grenoble

proiectarea ei construirea unui centru de dispecerat al microbuzelor on
direcţia Anenii Noi (provizoriu)

3815/2003

Ontreprinderea individualr "CALMAIOUI G.A."

21.07.2003 21.07.2018

18/22-1, 5/157, 2/26 8

3925/2004

Societatea cu rrspundere limitatr "PAMELGA-COM"

20.01.2004 20.01.2027

19/8-57,
9/35-29

24.05.2003,
30.07.2010

100422059Calea Mo?ilor

proiectarea ei construirea unui magazin provizoriu, din elemente ueor
demontabile, pentru vBnzarea materialelor de construcţie

0.1

6252

3948/2003

Ontreprinderea individualr "ZMEU CI COMBATANIOII"

26.12.2003 26.12.2018

4/28-4, 2/28 4

19.12.2003,
04.03.2014

100310400str. Vadul lui Vodă

pentru finalizarea construcţiei stafiei de deservire tehnici' cu sediu, din
elemente ui'oare

0.0989

3270

3997/2004

Societatea pe ac?iuni "RENET'

16.03.2004 16.03.2019

6/48-21,
11/19-5

24.02.2004,
12.11.2009

100418189str. Sfatul ?arii, 67/1

exploatarea ulterioarr a magazinului existent (provizoriu)

0.034

409

4013/2004

Societatea cu Rrspundere Limitatr "LDM-TRANS"

15.03.2004 15.03.2019

6/48-35, 29df

24.02.2004,
18.07.2014

100215316oos. Hinceoti

0.016

1055

4041/2004

Ontreprinderea individualr "OVADENCO N."

08.04.2004 08.04.2019

8/6-1, 3/16- 1

16.03.2004,
04.05.2011

100413055bd. Moscova, 23/1

0.025

301

4065/2004

Miroslava Podolco

20.04.2004 20.04.2019

9/27-23, 23df

08.04.2004,
22.05.2014

0.007

84

4087/2009

Societatea cu rrspundere limitatr "RADU"

19.02.2009 19.02.2019

22/19-7

22.01.2009

0.02

1395

4088/2009

Firma de producţie ei comerio "BIOPROTECT" S.R.L

19.02.2009 19.02.2019

22/19-7

22.01.2009

0.02

697

NR_CONTR

4110/2004

4130/2005

INTREPT
Societatea cu rrspundere limitatr "WALL
CONINVEST&CO"

Societatea cu rrspundere limitatr "LOGOS-GRUP"

DATAJ NC

DATA_EXP

NR_DECIZIE

proiectarea ei construirea unui pavilion pentru prestarea serviciilor de
vulcanizare din construcţii prefabricate ueor demontabile (provizoriu)
exploatarea ulterioarr a pavilionului de aeteptare cu un complex
comercial (magazin alimentar, bar cu terasr de varr) la staţia
transportului urban de pasageri (provizoriu)

exploatarea ulterioarr a pavilionului de aeteptare a transportului urban
100206316bd. ?tefan cel Mare ?i Sfanţ, 64/1 de pasageri cu obiective de comerţ (provizoriu)
exploatarea construcţiilor existente ei amenajarea complexr a teritoriului
on comun cu Firma de producţie ei comerţ "BIOPROTECT" S.R.L.
100423287bd. Ranaeterii, 30
(provizoriu)
exploatarea construcţiilor exstente ee amenajarea complexr a teritoriului
on comun cu Societatea cu rrspundere limitatr "RADU" (provizoriu)
100423287bd. Renaşterii, 30

DATA_DECI COD_CADAST
Z1E
RAL

ADRESA_LOT

DESTINAŢIA

29.06.2004 29.06.2019

11/53-11, 17.06.2004,
12/18-1 27.11.2009

100422063Calea Mooiior, 1

organizarea unei parcrri auto de serviciu, din contul reamplasrrii parcrrii
auto de serviciu din str. Ismail (provizoriu)

26.01.2005 26.01.2020

11/53-33, 17.06.2004,
5/15-14, 13- 18.05.2010,
df 30.10.2015

100414079str. Miron Costin

deservirea imobilului (comercial) proprietate privatr

5UPRAFAT; Arenda anuala

0.38

9158

0.023

1625

4

Arenda funciara pe anul 2016

4161/2004

Firma "SECURAN" S.R.L.

01.07.2004 01.07.2019

11/53-66, 17.06.2004,
11/19-16, 12.11.2009,
46-df 25.11.2014

100101801str. dr. Tudor Strioca, 12

exploatarea ulterioarr a pavilionului de alimentaţie publicr, asamblat din
elemente demontabile, cu terasr de varr, provizoriu, pBnr la valorificarea
terenului dupr destinaţie

4164/2004

Firma "MARAN" S.R.L.

01.07.2004 01.07.2019

11/53-48

100111082bd. Cuza-Voda

4175/2004

Societatea comercialr "VOGUS TRANS" S.R.L.

08.07.2004 08.07.2019

11/53-14, 17.06.2004,
5/15-23 18.05.2010

4225/2004

I.C.S"MABANAFT-MOLDOVA" S.R.L.

21.08.2004 21.08.2019

4235/2004

17.08.2004 17.08.2019

4330/2005

SA "REGUL"
Ontreprinderea cu capital strrin "E&C EST COMPANY"
S.R.L.

4342/2005

JARDI S.R.L.

01.04.2005 01.04.2020

20/19-7, 15.03.2005,
4/17-6 15.05.2012

07.06.2005,
19.12.2003,
24/13-9, 4/26- 10.10.2013,
2, 8/33 1, 9/56 20.11.2014

27.01.2005 27.01.2020

0.019

229

exploatarea ulterioarr a parcrrii auto (provizoriu)

0.09

2169

100216377str. Pietrarilor

pentru organizarea unei parcrri auto (provizoriu)

0.23

5543

13/40-71, 23.07.2004,
5/15-27 18.05.2010

100109014oos. Munceoti

definitivarea construcţiei staţiei de alimentare cu gaz ei combustibil
(provizoriu)

0.15

1806

13/40-74, 23.07.2004,
5/15-11 18.05.2010

100424091str. Tudor Vladimirescu, 8/1

0.075

5561

0.34

11071

17.04.2005

17.06.2004,
24.03.2015

30.12.2004

100309378str. Uzinelor

definitivarea construirii magazinului de produse alimentare cu spaţiu
locativ ia etajele doi ei trei
proiectarea ei construirea unei baze de producere (staţie de deservire
tehnicr cu sprlrtorie auto)

100120094?os. Munce?ti, 798

pentru exploatarea ulterioarr a obiectivului comercial

0.052

626

100506064str. Milano

0.092

4301

100520030str. 31 August 1989, 78/1

pentru definitivarea construirii si exploatarea ulterioara a unor sedii
amenajarea complexr a teritoriului adiacent obiectivului de alimentaţie
publicr proprietate privatr (provizoriu, frrr drept de edificare a
construcţiilor)

0.056

6686

proiectarea reconstruirii ei reconstruirea imobilului proprietate privatr
(comercialr)

0.3

3612

0.0033

40

0.029

349

0.015

181

4375/2005

Ontreprinderea individualr "RODIDEAL GHEORGHE"

16.06.2005 16.06.2018

4386/2005

Ontreprinderea mixtr “GREEN HILLS NISTRU" S.R.L.

17.06.2005 17.06.2020

24/13-34

4429/2005

Societatea cu răspundere limitata "CAPITOLES PARK"
(S.R.L. "BECIUL VECHI")

18.08.2005 18.08.2017

28/46-31, 05.08.2005,
1/35-14 11.02.2011

100101500str. Meiestiu

4489/2005

Societatea comercialr "TANZARS GRUP" S.R.L.

10.10.2005 10.10.2025

29/20-27

100518029bd. atefan cel Mare oi SfBnt

4523/2005

"GALAGAN & Co" S.R.L.

16.12.2005 16.12.2020

36/25-27, 09.12.2005,
9/35-10 30.07.2010

4526/2005

Societatea cu rrspundere limitatr "TEHTEX-COM"

19.12.2005 19.12.2020

36/25-3

09.12.2005

100110065bd. Decebal, 139

exploatarea ulterioarr a pavilionului de aeteptare on ansamblu cu o
gheretr ia staţia transportului urban de pasageri (provizoriu)
exploatarea ulterioarr a pavilionului comercial cu bar ei terasr de varr on
complex cu staţia de aeteptare a transportului urban de pasageri
(provizoriu)
pentru exploatarea ulterioarr a imobilului proprietate privatr (bloc de
producere)

4556/2006

Firma "CABESTON" S.R.L.

23.03.2006 23.03.2018

41/5-20, 7/5 6

23.02.2006,
25.07.2013

100113017bd. Dacia, 46

exploatarea ulterioarr a pavilionului de aeteptare on complex cu un
pavilion comercial la staţia transportului urban de crlrtori (provizoriu)

4570/2006

Ontreprinderea cu capital strrin "BEMOL RETAIL" S.R.L.

23.03.2006 23.03.2105

42/6-1, 3/36 16.03.2006,
14 19.05.2015

100301579Calea Basarabiei (modificat)

proiectarea ei construirea unei staţii de alimentare cu produse petroliere
(provizoriu, frrr drept de privatizare)

0.1637

9485

4571/2006

Ontreprinderea cu capital strrin "BEMOL RETAIL" S.R.L.

27.03.2006 27.03.2105

42/6-2, 2/29

100506068Calea leoilor - oos. Balcani

proiectarea ei construirea unei staţii de alimentare cu produse petroliere

0.39

16478

NR_CONTR

INTREPT
Ontreprinderea cu capital strrin "BEMOL RETAIL" S.R.L.

DATAJNC

4572/2006

4574/2006

Ontreprinderea cu capital strrin "BEMOL RETAIL" S.R.L.
Ontreprinderea cu capital strrin "BEMOL RETAIL" S.R.L.

4575/2006

07.06.2005

23.09.2005

16.03.2006,
24.02.2009

DATA.DECi COD_CADAST
ZIE
RAL

DATA_EXP

NR_DECIZIE

23.03.2006 23.03.2105

42/6-3

16.03.2006

100218328?os. Hance?ti

23.03.2006 23.03.2105

42/6-5, 3/36
10

16.03.2006,
19.05.2015

23.03.2006 23.03.2105

42/6-6

16.03.2006

23.03.2006 23.03.2105

42/6-7

16.03.2006

02.05.2006 02.05.2017

44/23-3

18.04.2006

str. Mihail Sadoveanu, col? cu str.proiectarea ei construirea unei staioii de alimentare cu produse
petroliere
100424098Vadul lui Vodă
proiectarea ei construirea unei staioii de alimentare cu produse
petroliere
100417332str. Mihai Viteazul
?os. Munce?ti (traseul Chi?inau- proiectarea ei construirea unei staioii de alimentare cu produse
100120308Sangera)
petroliere
str. Vadul lui Vodă (anterior SRL amplasarea unei pieioe de VBnzare a materialelor de construcioie
100424529"TREST')
(provizoriu)

Ontreprinderea cu capital strrin "BEMOL RETAIL" S.R.L.
4576/2006
Societatea cu rrspundere limitatr "HOUSECONS GROUP"
4590/2006

100105210str. Trandafirilor, 15/2

ADRESA_LOT

i
i

0.0036! 43

DESTINAŢIA
5UPRAFAT/ Arenda anuala
proiectarea ei construirea unei staţii de alimentare cu produse petroliere
0.252
12960

0.145

6045

0.219

18663

0.181

4796

1.028 5

42855

Arenda funciara pe anul 2016
4645/2006

Societatea cu rrspundere limitatr "RENUMEX"

24.07.2006 24.07.2019

51/14-17,
17-df

11.07.2006,
03.03.2014

100213067str. N. Testemi?eanu, 22/1

4651/2006

Societatea comercialr "LAMAR PRIM" S.R.L.

24.07.2006 24.07.2019

51/14-6, 10df

11.07.2006,
27.01.2014

100215044str. Mioriţa

4663/2006
4668/2006

Societatea cu rrspundere limitatr "DITEX"
Ontreprinderea mixtr "ROMSTAL TRADE" S.R.L.

19.12.2006 19.12.2021
18.08.2006 18.08.2018

53/19-8
54/22-2

20.07.2006
03.08.2006

100510318str. Alba lulia, 75/6
100409016Calea Orheiului, 101

4693/2006

Societatea comercialr "MEMILIT' S.R.L.

20.11.2006 20.11.2021

57/13-1

02.11.2006

100309864str. Industriala

4696/2006

Societatea cu rrspundere limitatr "GLORINAL"

28.11.2006 28.11.2021

57/13-2

02.11.2006

100309865str. Industriala

proiectarea ei construirea unei pieţi pentru comercializarea materialelor
de construcţie
proiectarea ei construirea unei pieţi pentru comercializarea materialelor
de construcţie

4704/2007

Societatea cu rrspundere limitatr "ALSEPSDISTRIBUITOR"

09.01.2007 09.01.2019

61/10-8, 34df

19.12.2006,
18.07.2014

100302144str. Uzinelor, 10

4725/2007

Firma "AGO-DACIA" S A.

07.02.2007 07.02.2017

62/20-10,
6/24-7

26.12.2006,
25.10.2012

100216802str. Pietrarilor

4741/2007

Combinatul de panificaţie din Chieinru "FRANZELUtOA"
S.A.

08.10.2007 08.10.2017

71/21-3, 18df

03.05.2007,
01.12.2015

100424309str. N. Dimo, 17/1

4746/2007
4749/2007

Societatea cu rrspundere limitatr "RINOR-GRUP"
SRL "LIN ELLA"

20.06.2007 20.06.2017
22.10.2007 22.10.2018

71/20-2,
6/24-9
62/32-37

03.05.2007,
25.10.2012
26.12.2006

100116031str. Gradina Botanica
100424306str. Alecu Russo, 10/3

4752/2007

Societatea pe acioiuni "SUPRATEN"

01.06.2007 01.06.2017

71/22-12

04.05.2007

4759/2007

Ontreprinderea individualr "GUTIUM LUDMILA"

26.12.2007 26.12.2017

10/7-3, 5/23 7

4770/2008

Firma de producţie ei comerio "TIKON" S.R.L.

21.01.2008 21.01.2018

4781/2008

Banca Comerciala "MOLDINDCONBANK" S.A.

4790/2008

Ontreprinderea individualr "CROS-CEBOTARESCU"

4798/2008
4800/2008
4806/2008
4817/2008

NR_CONTR

0.011

132

0.0125

151

0.1
0.104

8570
4961

2.23

72876

2.6

84968

exploatarea ulterioarr a imobilelor proprietate privatr (bloc de producere
ei depozit)

0.132

2385

proiectarea ei construirea unui bloc locativ cu obiective de menire socialculturalr

0.49

31972

0.0108

195

0.069
0.009

3871
163

100401091str. Petricani, 84

pentru exploatarea anexei la magazinul existent
pentru extinderea capacitrţii ei reconstrucţia complexr a staţiei de
alimentare cu petrol (provizoriu, pBnr la valorificarea terenului dupr
destinaţie)
exploatarea obiectivului si amenajare, provizoriu
pentru exploatarea construcţiilor existente ei amenjare complexr a
teritorilui, provizoriu

0.05

903

07.12.2007,
30.05.2013

100415009str. Carierei, 9

exploatarea pavilionului comercial cu terasr de varr (provizoriu)

0.0165

298

11/13-6,
8/33-2

24.12.2007,
10.10.2013

100311198bd. Mircea cel BatrBn, 16/3

exploatarea pavilionului comercial cu terasr de varr

0.027

488

21.01.2008 21.01.2018

11/13-4, 7- df

24.12.2007,
23.01.2014

0100414021,
0100414022bd. Moscova, 14/1

0.0029, 0.

2059

18.03.2008 18.03.2018

3/8-4, 5/23- 5

26.02.2008,
30.05.2013

100418072str. Albi?oara, 44

exploatarea vitraliului existent, se exclude din 22.01.2015 pentru
parcarea automobilelor (provizoriu)
exploatarea pavilionului de aşteptare a transportului urban de pasageri
on complex cu obiectiv de comerţ ei alimentaţie publicr cu terasr de varr
(provizoriu)

0.0662

1196

Ontreprinderea individualr "CACICA"
08.04.2008 08.04.2018
Ontreprinderea mixtr "EFES VITANTA MOLDOVA
BREWERY" S.A.
26.05.2008 26.05.2023
A.O.Uniunea conducătorilor Auto din Republica Moldova
10.07.2008 10.07.2018
Leonid Logvinenco
15.07.2008 15.07.2018

5/15-2, 7/5- 5

25.03.2008,
25.07.2013

100301010bd. Iu. Gagarin, 5/1

exploatarea centrului comercial, on complex cu pavilionul de aşteptare a
transportului urban de pasageri (provizoriu)

0.005

90

Map.20

28.02.2008

100308068str. Uzinelor, 167

pentru deservirea bazei de producţie (provizoriu)

0.474

30420

11.06.2015
11.05.2001

27.06.2008
26.06.2008

100212041str. Sprancenoaia
100112048bd. Dacia, 30/1

xploatarea parcrrii auto (provizoriu)
pentru exploatarea magazinului-pavilion, provizoriu

0.585
0.0028

14099
758

SUPRAFAT;

Arenda anuala

0.018

4181

0.182

69176

0.536

22049

0.14

5563

0.0053 6

1463

NR„DECIZIE

11/5-10, 13- df

26.06.2008,
20.02.2014

11.07.1938

27.06.2008

4825/2008

Societatea cu rrspundere limitatr "FILOTEHNICA"
14.07.2008 14.07.2018
INFOTON - COMSRL (f'DELMOSGRUP"S.R.L.Intreprinderea cu Capital Strain)
10.07.2008 10.07.2018
Ontreprinderea cu capital strrin "FINPAR INVEST' S.R.L.
10.07.2008 10.07.2019

11.05.2018

26.06.2008

100207030pia?a C. Negruzzi, 2
pentru amenajare ei exploatarea parcrrii auto (provizoriu)
str. Meiestiu, 9 (parcul "Valea
100101634Trandafirilor")
exploatarea imobilului (social-cultural) proprietate privatr

4826/2008

Firma "HARELSON" S.R.L.

15.07.2008 15.07.2033

11/6-7,
11/20-1

26.06.2008,
28.09.2010

100104171bd. Decebal, 16

exploatarea complexului de alimenta?ie publica "Curtea Vânătorului"

15.07.2008 15.07.2018

11/5-4, 5/15
12, 42-df

26.06.2008,
18.05.2010,
25.11.2014

100312044str. Alecu Russo, 22/3

exploatarea pavilionului comercial din elemente demontabile (provizoriu)

4824/2008

4827/2008

Societatea cu rrspundere limitatr "EXCLUSIV URSUS"

DATAJNC

DATA_DECI CODCADAST
ZIE
RAL

DATA_EXP

4821/2008

INTREPT

ADRESAJ-OT

exploatarea ulterioarr a cafenelei cu terasr de varr (provizoriu)
pentru definitivarea reconstrucţiei gheretei comerciale on pavilion
comercial, on complex cu staţia de aşteptare a transportului urban de
pasageri (provizoriu)
exploatarea pavilionului comercial cu terasr de varr on complex cu staţia
transportului urban de pasageri (provizoriu)
amenajare (provizoriu)

100113089bd. Traian, 23/1

DESTINAŢIA
pentru exploatarea pavilionului de aşteptare a transportului de pasageri
cu gheretr comercial, provizoriu

A.O.Uniunea conducătorilor Auto din Republica Moldova

Arenda0100301046,
funciara pe anul 2016
0100301047
oos. Munceoti

4829/2008

15.07.2008 15.07.2018

11.06.2017

27.06.2008

4830/2008

11.06.2016

27.06.2008

4834/2008
4835/2008

A.O.Uniunea conducătorilor Auto din Republica Moldova 15.07.2008 15.07.2018
Centrul de Oncoprevenţie pentru Femei "NALI" S.R.L.
25.07.2008 25.07.2018
Societatea cu rrspundere limitatr "EVS”
14.07.2008 14.07.2018

11.07.1937
11.07.1932

27.06.2008
27.06.2008

100206337str. Columna, 55
100313095str. IgorVieru, 11/2

4839/2008

Societatea cu rrspundere limitatr "SAFARI-IMPEX”

07.08.2008 07.08.2018

12.08.2004

15.07.2008

100303186str. Uzinelor, 1/3

exploatarea parcării auto, exploatarea parcării auto (exclus in urma
vi’nzTrii-cumpirarii)
exploatarea parcrrii auto (provizoriu)(s-a modif. in baza dec. nr. 5/23-11
din 30.05.2013), pentru amplasarea obiectivelor prevăzute conform
Planului Urbanistic General
exploatarea construcţiilor existente (centru medical) ei amenajarea
complexr a teritoriului (provizoriu)
pentru exploatarea terasei de varr (provizoriu)
exploatarea magazinului, provizoriu, pBnr la valorificarea terenului dupr
destinaţie

4844/2008

Ontreprinderea individual Agentoia de consultanior ei
informaticr "LOZOVANU"

05.08.2008 05.08.2018

12/8-8, 2/28 1

15.07.2008,
04.03.2014

100102021bd. Traian, 16/1

exploatarea complexului comercial on complex cu pavilionul de
aeteptare a transportului urban (provizoriu)

4852/2008

Societatea cu rrspundere limitatr "AUTO-STOP"

23.09.2008 23.09.2018

12/8-9, 43- df

15.07.2008,
25.11.2014

100304027str. Maria Dragan, 4

4860/2008

Ontreprinderea mixta "Agregat" S.A.

23.09.2008 23.09.2023

14/21-20

01.08.2008

100207288str. LevTolstoi, 43

4861/2008

Stepanenco Tatiana

26.09.2008 26.09.2023

14/21-20

01.08.2008

100207288str. Lev Tolstoi, 43

exploatarea pavilionului de alimentaţie publicr cu terasr de varr
(provizoriu)
pentru exploatarea imobilelor proprietate privatr (locative) proporţional
cotelor prrţi din imobil
pentru exploatarea imobilelor proprietate privatr (locative) on comun cu
"Agregat" S.A.

4864/2008

Societatea cu rrspundere limitatr "BRINAS-PRIM"

18.09.2008 18.09.2018

14/21-10,
6/52

01.08.2008,
27.06.2013

100417070str. Mihai Viteazul

pentru exploatarea salonului de automobile noi ei automobile uzate
(provizoriu)

4866/2008

14/21-4, 10df

01.08.2008,
14.05.2015

100417063str. Sf. Andrei, 63

exploatarea parcrrii auto (provizoriu)

4872/2008

Societatea cu rrspundere limitatr "SERVO - LAIN"
23.09.2008 23.09.2019
Societatea cu rrspundere limitatr "SPM GROUP MARKET'
22.09.2008 22.09.2018

14/20-20

01.08.2008

100101264str. Trandafirilor, 8/1

pentru exploatarea cafenelei cu terasr de varr ei teren de joacr

4875/2008
4882/2008
4883/2008

ITCODREANCA - FLENTEA" (Zinaida Flentea)
Societatea cu rrspundere limitatr "ENIF ALSO"
Pituecan Galina Mihail

22.09.2008 22.09.2018
12.09.2008 12.09.2023
12.09.2008 12.09.2023

14/21-15,
30-df
14/21-23
14/21-7

01.08.2008,
18.07.2014
01.08.2008
01.08.2008

100509021str. Nicolae H. Costin, 61/1
100404264str. Doina, 158
100414025str. Matei Basarab, 16/1

4885/2011
4889/2008
4896/2008

A.O.’Tineretul secolului XXI"
Societatea comercialr "DIAOLCOR-COM" S.R.L.
Firma de producţie ei comeno "AVCOS" S.R.L.
Societatea cu rrspundere limitatr "ESTETIC
URBAN"(S.C.Efect Zone"S.R.L. MO din 18.11.11)

01.02.2011 01.02.2026
15.10.2008 15.10.2018
24.10.2008 24.10.2018

16.07.2019
12.09.2003
16.06.2015

09.10.2008
15.07.2008
09.10.2008

100104518Parcul "Valea Trandafirilor"
100518095str. Mesager, 20
100310390str. Nicolae Milescu Sprtarul

11.11.2008

11.11.2023

16.07.2006

09.10.2008

pentru exploatarea construcţiilor comerciale
exploatarea depozitului proprietate privatr
exploatarea anexei (lit. "A") la magazinul existent
pentru proiectarea ei reconstruirea estradei de varr (onchiriate) on
obiectiv de agrement ei sport
pentru amenajare complexr (provizoriu)
pentru exploatarea parcrrii auto (provizoriu)
exploatarea imobilului proprietate privatr (construcţie de srnrtate,
asistenţr socialr)

Societatea cu rrspundere limitatr "CITY BUILDING"
Volkov Ana Vitalie (Pavlov Ludmila Grigore)
Societatea cu rrspundere limitatr "INTERNATIONAL
CRAFT SERVICE"
Rotari Aliona

28.10.2008 28.10.2018
29.10.2008 29.10.2018

16/7-7, 44- df
16.08.2025

09.10.2008
09.10.2008

29.10.2008 29.10.2018
06.11.2008 06.11.2023

16.06.2013
16.07.2018

09.10.2008
09.10.2008

100312301bd. Mircea cel Batran, 17/3
str. Cojocarilor, colţ cu str. A.
100420465Hojdeu (vezi acord-adiioional)
exploatarea imobilelor proprietate privatr (locative ei de producere)
100511461str. Paris, 38
pentru amenajare (provizoriu)
exploatarea pavilionului comercial (provizoriu, frrr drept de privtizare)
100206090str. A. Puokin, 28/2
pentru exploatarea imobilului comercial
100102006bd. Traian, 14/4

4898/2008
4899/2008
4901/2008
4906/2008
4911/2008

NR_CONTR

INTREPT

DATAJNC

DATA_EXP

NR_DECIZIE

0100101360,
0100101360str. Dr. Tudor Stri?ca, 8

0.3051, 0.

12122

1.39, 1.63

33499

0.054
0.0065

4421
464

0.023

5434

0.042

10452

0.0257

4177

0.12

4829

0.12

1610

0.4081

112441

0.735

17714

0.11

4073

0.009
0.336
0.0128

264
11491
468

0.045
0.13
0.546

9981
7904
13159

0.0807

3991

0.358
0.012

15448
775

0.0051
0.0465

1998
1780

DATA_DEC! CODCADAST
ZIE
RAL

ADRESA_LOT
bd. Decebal col? cu str. N.
100106418Titulescu

4918/2008

SRL "BARIERA"

06.11.2008 06.11.2018

16.06.2016

09.10.2008

4919/2008

Ontreprinderea individualr "ALCA - LUIOCAN"

09.10.2008 09.10.2018

16.07.2020

09.10.2008

4920/2008

16.07.2001

09.10.2008

4921/2008

Societatea cu rrspundere iimitatr "DICRISTI-COM"
11.11.2008 11.11.2018
Cooperativa de construcţie ei exploatare a garajelor nr. 11
09.10.2008 09.10.2018

16.07.2008

09.10.2008

DESTINAŢIA
SUPRAFAT/ Arenda anuala
pentru exploatarea staioiei de aşteptare a transportului urban cu gheretr
comercialr (provizoriu, frrr drept de privatizare)
0.005
292
pentru exploatatrea pavilionului de alimentaţie publicr cu terasr de varr
100312047str. M. Sadoveanu
0.0092
379
pentru exploatarea verandei deschise (lit. "z") adiacentr magazinului
existent (provizoriu)
100424065str. Florrrii, 2 "z"
0.0065
283
str. Nicolae Milescu Spătarul, 30 pentru exploatarea ulterioarr a garajelor existente (provizoriu, frrr drept
100313217
2.683
53639
de privatizare)

4924/2008

Ontreprinderea individualr 'TiORA-LIUDMILA"

07.11.2008 07.11.2018

16/6-7, 3/36 7

09.10.2008,
19.05.2015

100312058str. Petru Zadnipru, 4/2

4926/2008
4930/2008
4937/2008

Societatea cu rrspundere Iimitatr "IMENSITATE"
Societatea pe acioiuni "TERA-L"
Ontreprinderea individualr "CERICENCO"

20.11.2008 20.11.2018
03.12.2008 03.12.2018
03.12.2008 03.12.2018

16.07.2002
21.03.2011
21.03.2010

09.10.2008
20.11.2008
20.11.2008

100514030str. ion Creangr, 74/1
100301481eos. Munceeti, 73
100515037str. Ion Creanga, 39/3

exploatarea obiectivului comercial si pretari servicii
pentru exploatarea mini-cafenelei cu terasr de varr on complex cu
staioia de aeteptare a transportului urban de pasageri (provizoriu, frrr
drept de privatizare)
pentru exploatarea imobilului proprietate privatr, provizoriu
exploatarea imobilului lit."A" (bar), provizoriu

4938/2008

Ontreprinderea individualr "VIERU MARIA"

03.12.2008 03.12.2018

21/3-13, 14df

25.11.2008,
24.02.2014

100313025str. IgorVieru, 10/3

exploatarea ulterioarr a pavilionului de alimentaioie publicr cu terasr de
varr (provizoriu)

0.0151

3258

0.0242
0.164
0.023

1271
18216
6079
7

0.005

927

Arenda funciara pe anul 2016
Societatea cu rrspundere Iimitatr "RODOB"

03.12.2008 03.12.2018

21/3-17, 1- df

25.11.2008,
23.01.2014

4951/2008

Ontreprinderea individualr "MUTU-SARMEZ"

15.12.2008 15.12.2018

21/3-3, 9/60

20.11.2008,
20.11.2014

100509028str. Liviu Deleanu, 11/3

4960/2009

Societatea cu rrspundere Iimitatr "BLAV-MOLD"

13.03.2009 13.03.2019

21.05.2014

25.11.2008

100417073str. Albi?oara, 80/8

pentru exploatarea pavilionului comercial cu terasr de varr on complex
cu pavilionul de aeteptare a transportului urban (provizoriu)
pentru organizarea unei parcrri auto de zi (pentru clientela obiectivului
comercial), provizoriu

4962/2008

Ontreprinderea de producioie ei comerio "IGNIS" S.R.L.

15.12.2008 15.12.2019

21/3-14, 6- df

25.11.2008,
07.04.2015

100313158str. Mihai Sadoveanu, 42

4964/2009
4965/2009

Ontreprinderea mixtr moldo-israilianr "SANIN" S.R.L.
Ontreprinderea "MALEXIM" S.R.L.

01.04.2009 01.04.2019
01.04.2009 01.04.2019

14/22-15
14/22-15

01.01.2008
01.08.2008

4966/2009
4967/2009

Firma "GANA-ILEN" S.R.L.
Firma "DILASTOFLEX" S.R.L.

01.04.2009 01.04.2019
01.04.2009 01.04.2019

14/22-15
14/22-15

01.08.2009
01.08.2008

100307701str. Uzinelor, 21
100307701str. Uzinelor, 21
str. Uzinelor, 21(pl.funciare din
10030770101.04.2009)
100307701str. Uzinelor, 21

4973/2009

Firma de producioie ei comeno "ROM-PRIM" S.R.L.

06.02.2009 06.02.2019

22/17-4

22.01.2009

0100212140,
0100212294str. Gh. Asachi, 44

4980/2009

Firma de producioie ei comeno "UNGAR" S.R.L.

12.03.2009 12.03.2019

22/19-17,
4/19-10

22.01.2009,
23.05.2012

0100413066,
0100413252bd. Moscova, 11/5

4981/2009

Societatea Comercialr "CHIMOS-GRUP" S.R.L.

08.04.2009 08.04.2019

22/19-6

22.01.2009

100312426bd. Mircea cel BrtrBn, 13/3

pentru exploatarea Imobilului privat (comercial), provizoriu, pentru
amenajare, provizoriu
pentru deservirea obiectivului (staioie de alimentare cu produse
petroliere)

4986/2009

Societatea cu rrspundere Iimitatr "ROVET GRUP"

12.03.2009 12.03.2019

22/18-4, 19df

22.01.2009,
03.04.2014

100209318str. I. Nistor, 2

pentru reproiectarea ei construirea unui centru comercial cu oficii ei
parcare auto subteranr

4989/2009
4995/2009

Societatea cu rrspundere Iimitatr "PARFUM LUX"
Societatea pe acioiuni "PROIECTCONSERVICE"

19.02.2009 19.02.2019
14.04.2009 14.04.2020

22/17-15
22/19-14

22.01.2009
22.01.2009

100507478Calea leeilor, 15
100403214str. Petricani, 31

pentru exploatarea ei deservirea imobilului proprietate privatr (comercial)
pentru amenajarea complexr a terenului (provizoriu)

4997/2009

Firma de producioie ei comeno "EXPROTEH" S.R.L.

13.03.2009 13.03.2019

22/19-15

22.01.2009

100510204str. Alba lulia, 75

4998/2009
4999/2009

Societatea pe acioiuni "MELODIA"
SA "COVIS"

12.05.2009 12.05.2019
19.03.2009 19.03.2019

22/19-5
<J)eB.46

22.01.2009
05.03.2009

100312427str. Alecu Russo, 28
100120312bd. Dacia

pentru amenajarea complexr a terenului
pentru amenajare stradalr cu organizarea unei parcrri auto de zi
(provizoriu)
pentru definitivarea construirii ei exploatarea blocurilor locative

5002/2009

Societatea comercialr "BOTANICA COM" S.R.L.

20.03.2009 20.03.2019

2/30, 7-df

24.02.2009,
07.04.2015

100110084bd. Decebal, 91

5004/2009

I.C.S. Petrom-Moldova SA

18.03.2009 18.03.2019

22/19-12

22.01.2009

100403215eos. Balcani, 3/3

NR_CONTR

1NTREPT

DATAJNC

DATA_EXP

NR_DECIZ1E

0100104242,
0100104056bd. Decebal, 22/1

pentru exploatarea cafenelei cu terasr de varr, pentru exploatarea
cafenelei cu terasr de varr, provizoriu

4941/2008

DATA_DECI COD_CADAST
ZIE
RAL

ADRESA_LOT

5012/2009

Confederaţia Naţionalr a Sindicatelor din Moldova

03.06.2009 03.06.2019

6/31-21

19.05.2009

100520166str. 31 August 1989, 129

5013/2009

Societatea comercialr "CONSISTEM & CO” S.R.L.
Societatea cu rrspundere limitatr "APARATU- COVALI"

05.06.2009 05.06.2019

6/31-22

19.05.2009

100207290bd. Dimitrie Cantemir, 3/2

12.06.2009 12.06.2019

6/32-3

19.05.2009

100312098bd. Mircea cel BatBn, 3/3

5021/2009

5027/2009
5034/2009
5039/2009

Asociaţia Internaţional a Transportatorilor Auto din
Moldova "AITA"
Asociaţia proprietarilor de garaje nr. 60
Cooperativa de construcţie a garajelor nr. 30

11.06.2009 11.06.2019
12.06.2009 12.06.2019
13.08.2009 13.08.2019

6/31-5, 40- df
6/31-7
6/31-6

19.05.2009,
04.11.2014
19.05.2009
19.05.2009

100207056bd. D. Cantemir
100515137str. Vasile Lupu, 28 "a"
100214006str. VI. Korolenco, 6/2

5043/2009

Firma "CHICINAU REAL ESTATE HOLDING" S.R.L.

01.07.2009 01.07.2019

6/31-1

19.05.2009

100101780str. Arborilor, 17/2

5049/2009
5051/2009

Societatea comercialr "VASILE TUHAR" S.R.L.
MVS-AGROIINDVESTSRL

03.09.2009 03.09.2019
10.09.2009 10.09.2019

6/44-26
6/44-39

19.05.2009
19.05.2009

100302265str. Uzinelor, 120
100112210str. Cuza Vodă, 17/1

5060/2009
5062/2009
5065/2009
5074/2009
5076/2009

dna Svetlana Zasuliscaia
Firma "VEGA-L" S.R.L.
dl Valeriu Avdeev
Firma "M.E.F." S.R.L.
Ontreprinderea individual “VASILISA SERICOVA"

16.11.2009
18.12.2009
16.11.2009
08.12.2009
16.11.2009

16.11.2019
18.12.2019
16.11.2019
08.12.2024
16.11.2019

10/51-34, 29.10.2009,
14-df 01.12.2015
10/51-18 29.10.2009
10/51-4 29.10.2009
10/51-16 29.10.2009
11/18-44 12.11.2009

100416165str. Kiev, 3 "a"
100413533str. Florilor, 10
100109573str. Cetatea Alba
0100311247,str. IgorVieru, 12/1
100312084str. Alecu Russo, 22/1

0.038, 0.0

2359

0.047

1375

0.176

17663

pentru proiectarea ei reconstrucioia bazei de producioie

0.642

12835

pentru exploatarea construcioiilor existenete (provizoriu)
pentru exploatarea construcioiilor existente (provizoriu)

0.521
0.521

2639
943

pentru exploatarea construcioiilor existente (provizoriu)
pentru exploatarea construcioiilor existente (provizoriu)
pentru exploatarea imobilelor proprietate privatr, pentru exploatarea
imobilelor proprietate privatr (provizoriu)

0.521
0.521

8483
6787

0.094, 0.0

5605

0.0239, 0.

24481

0.0528

5657

0.03

3025

0.071
0.2379

3287
18515

0.024

3163

0.25
0.37

27606
6953

0.0915

4531

0.0197

851

exploatarea imobilului proprietate privatr ei construirea unei anexe
pentru amenajarea complexr a teritoriului ei deservirea obiectivului
(provizoriu)
DESTINAŢIA
exploatarea imobilelor proprietate privatr (sediu)
pentru deservirea cafenelei proprietate privatr ei amenajarea terenului
adiacent
pentru definitivarea reconstrucţiei pavilionului comercial cu terasr de varr

SUPRAFAŢ
A Arenda anuafa
0.6975

36293

0.033

9648

0.0145

2815

0.102
0.1518
0.2526

27979
11672
21433

0.0705

2900

pentru amenajarea complexr a teritoriului (provizoriu)

0.1578
0.1

9255
10832

pentru exploatarea ei deservirea garajului particula (provizoriu, frrr drept
de privatizare)
pentru exploatarea obiectivului comercial
pentru exploatarea ei deservirea garajului particular (provizoriu)
amenajare (provizoriu), lotul nr.1 exclus-privatizat
exploatarea terasei de varr (provizoriu, frrr drept de privatizare)

0.0034
0.12
0.0043
0.0127 8
0.0095

exploatarea parcrrii auto de zi (provizoriu)
pentru exploatarea garajelor existente (provizoriu)
pentru exploatea ulterioarr a garajelor existente (provizoriu)
pentru definitivarea construcţiei ei exploatarea imobilului (construcţie de
culturr ei agrement)
amenajarea complexr cu reconstrucţia colectorului existent pe cont
propriu, on coordonare cu IPSGA "ACVAPROIECT" (provizoriu)

165
4645
157
1900
962

Arenda funciara pe anul 2016
5083/2009
5084/2009

Societatea comercialr "NINACOM" S.R.L.
Societatea pe acţiuni "MONTORUL"

03.12.2009 03.12.2019
03.12.2009 03.12.2020

10/51-11
10/52-11

29.10.2009
29.10.2009

100107230str. Sarmizegetusa, 15/1
100301072oos. Munceoti, 105/1

exploatarea pavilionului comercial on complexcu pavilionul de aeteptare
a transportului urban (provizoriu)
pentru exploatarea imobilului existent (provizoriu)

0.014
0.0488

614
2411

5085/2009

Societatea cu rrspundere limitatr "VITUVI-COM"

01.12.2009 01.12.2019

10/51-30

29.10.2009

100301066Calea Moeilor, 10/2

exploatarea magazinului pentru realizarea materialelor de construcţie
(provizoriu)

0.0346

4766

5100/2009

Societatea cu rrspundere limitatr "DIONE"

26.11.2009 26.11.2019

10/46, 3/16- 5

29.10.2009,
04.05.2011

0.208, 0.1

19229

5107/2009

Filiala Firmei de producţie ei comerţ "MIRACOL" S.R.L.

23.11.2009 23.11.2019

10/52-18, 3- . 29.10.2009,
df 26.01.2016

0.0076

1258

5108/2009

Firma "ELEX" S.R.L.

23.11.2009 23.11.2024

10/51-9

29.10.2009

0.135

13338

5110/2009

S.R.L. "VALCOR-CRIS" (contract de cesiune
întreprinderea mixta "TAL DEVELOPMENT’ S.R.L.)

03.12.2009 03.12.2019

11/18-18

12.11.2009

0.1625, 0.

13958

5114/2009
5115/2009

SRL'TURGOMAR" -Diana Guţu
S A. "AUTOPRIM SERVICE"

03.12.2009 03.12.2019
03.12.2009 03.12.2019

11/19-19, 2e-834/10
11/18-19

12.11.2009,
29.06.2010
12.11.2009

exploatarea ei deservirea bazei de producţie ei amenajarea terenului
(provizoriu, frrr edificarea construcţiilor capitale)
pentru amenajare ei deservirea obiectivului (provizoriu)

0.2836
0.011

15780
2441

5117/2009
5127/2009
5130/09
5130/2009

Conea Valeriu
Coopertaiva de construcţie a garajelor Nr. 213
Societatea cu rrspundere limitatr "ALIANIOr"
Societatea cu rrspundere limitatr "ALIANIOP'

14.12.2009
26.11.2009
29.10.2009
25.11.2009

14.12.2019
26.11.2019
29.10.2019
25.11.2019

11/18-17
11/18-12
10/53-6
10/53-6

12.11.2009
12.11.2009
29.10.2009
29.10.2009

exploatarea imobilelor private (garaje), exploatarea imobilelor private
(garaje) provizoriu
pentru exploatarea garajelor existente (provizoriu)
pentru exploatarea terasei de varr existente (provizoriu)
pentru exploatarea terasei de varr existente (provizoriu)

0.2185, 0.
0.1817
0.0095
0.0095

7624
11348
0
1507

5142/2009
5143/2009
5144/2009
5146/2009

Societatea cu rrspundere limitatr "MIHAELA SA"
Firma "NISTRU & CO" S.R.L.
Firma "CONMETAL-COM" S.R.L.
Ontreprindere individual "ASORC-CEBANU"

31.12.2009
30.11.2009
30.11.2009
11.12.2009

31.12.2019
30.11.2019
30.11.2019
11.12.2019

11/18-33, 5- df
10/53-24
10/53-31
11/18-7

12.11.2009,
07.04.2015
29.10.2009
29.10.2009
12.11.2009

5153/2009
5157/2009

Firma de producţie ei comerţ "MARTA" S.R.L.
Societatea cu rrspundere limitatr "LEIRIA-TUR"

08.12.2009 08.12.2019
07.12.2009 07.12.2019

NR_CONTR
5159/2009
5167/2009

INTREPT
DATAJNC DATA_EXP
Cooperativa de construcţie a garajelor CCG nr. 15 Pruncul
08.12.2009 08.12.2019
Firma comercialr de producţie "CVU-W S.R.L.
14.12.2009 14.12.2019

5173/2009

Fundaţia "DON BOSCO"

28.12.2009 28.12.2019

12/19-15

27.11.2009

5174/2009

Fundaţia "DON BOSCO"

28.12.2009 28.12.2019

12/19-14

27.11.2009

5177/2009

Societatea cu rrspundere limitatr "AMOFARM"

16.12.2009 16.12.2019

12/19-4

27.11.2009

exploatarea ei deservirea imobilelor existente (casr de locuit individualr,
construcţii accesorii), amenajare complexr (provizoriu)
exploatarea imobilului proprietate privatr (casr de locuit individualr),
amenajare complexr (provizoriu)
exploatarea obiectivului (comercial, prestarea serviciilor) proprietate
100207012bd. atefan cel Mare oi SfBnt, 6/1 privata

5179/2009
5191/2009

Ion Sturza
Societatea comercialr "FINECO GRUP" S.R.L.

30.12.2009 30.12.2019
31.12.2009 31.12.2019

12/19-17,
12-df
10/53-23

27.11.2009,
15.10.2015
29.10.2009

100206235str. Vasile Alecsandri, 121
100413283bd. Moscova, 15/4

5192/2009

Firma de producţie ei comerţ "VIRMA" S.R.L.

17.12.2009 17.12.2019

12/19-8

27.11.2009

100518087Calea leoilor, 26/1

5193/2009

Firma "EXPOTRONCOM" S.R.L.

28.12.2009 28.12.2019

12/19-9

27.11.2009

100414074str. Alecu Russo, 1

5194/2009

SA'EXITON-FIN"

28.12.2009 28.12.2019

12/19-9

27.11.2009

100414074str. Alecu Russo, 1

5196/2009

Societatea cu rrspundere limitatr "TRIVIDI"

23.12.2009 23.12.2019

12/19-12

27.11.2009

0100301068,
0100301496str. Albiooara, 22/2

5202/2009

Ontreprinderea cu capital strrin "LEMi INVEST' S.A.

29.12.2009 29.12.2019

14/18-19, 9df

22.12.2009,
14.05.2015

5203/2009

Confederaţia Naţionalr a Sindicatelor din Moldova

30.12.2009 30.12.2024

10/52-19, 4- 29.10.2009,
df 07.04.2015
11/18-11 12.11.2009

0100113044,
0100113053str. Independenţei

100213061str. Gheorghe Caeu, 35/2

pentru exploatarea ulterioarr a pieţei agricole, provizoriu, pentru
exploatarea ulterioarr a parcrrii auto frrr platr, provizoriu
pentru exploatarea provizorie a pavilionului comercial din construcţii
ueor demontabile
provizoriu, pentru exploatarea complexului de deservire a automobilelor

100301070eos. Munceeti, 97
0100207191,nr.1-str. N. Starostenco, 25 oiexploatarea imobilelor (locative) proprietate privatr, exploatarea
imobilelor (locative) proprietate privatr
0100207193nr.2- str. N. Starostenco, 27

100117033Calea Basarabiei, 30/1
100511052str. Alba-lulia, 1/1
0100408197,
0100408196str. Podgorenilor, 41
100304452str. Vadul lui Vodr, 42
100208047str. Pan Halippa
100208047str. Pan Halippa

100101633Viaduct Botanica-Centru
100422046Calea Moeilor, 7
100313361bd. Mircea cel Brtran, 32/6
100312052str. IgorVieru, 10/2

exploatarea parcrrii auto (provizoriu)
exploatarea imobilului existent (provizoriu)
amenajare (provizoriu)
pentru exploatarea imobilului existent

0.45
0.0319
0.0154
0.0515

10845
1032
1223
2759

100517143str. V. Belinski, 2/2
100204478str. Vlaicu PBrcrlab, 2

pentru exploatarea pavilionului comercial, provizoriu
pentru exploatarea imobilului proprietate privatr

0.0071
0.0386

1890
2235

DATA_DECI COD_CADAST
ZIE
RAL
ADRESA „LOT
DESTINAŢIA
str. Pietrariei, 7 (zona industriala pentru exploatarea garajelor existente (provizoriu, frrr drept de
privatizare)
11/18-27 12.11.2009
100504144"Vatra")
11/19-2 12.11.2009
100414044bd. Moscova, 16
pentru exploatarea magazinului existent

NR_DECIZIE

14/18-12

22.12.2009

0100117193,
0100117610str. Decembriştilor, 1a
0100117576,
0100117609
str. Decembriotilor, 1b

100101345str. Arborilor, 21
0100416114,
0100416201str. Kiev, 7

pentru exploatarea garajului (provizoriu, frrr drept de privatizare)
pentru amenajare (provizoriu)
exploatarea pavilionului de aeteptare on complex cu obiectiv comercial
ei de alimentaţie publicr cu terasr de varr (provizoriu)
pentru exploatarea imobilului comercial on comun cu S.R.L. "EXITONFIN"
pentru exploatarea imobilului comercial on comun cu S.R.L.
"EXPOTRONCOM"
exploatarea imobilului proprietate privatr (staţiei de sprlat automobile,
sediu, oncrperi comerciale) provizoriu, pentru amenajare ei organizarea
drumului de acces
pentru amplasarea unor parcrri auto subterane ei de suprafaţr, ontru
deservirea centrului de comerţ ei agrement, cu strrmutarea on subteranr
a liniei de onaltr tensiune
pentru exploatarea imobilului proprietate privatr (de culturr ei agrement),
pentru amenajare stradalr (provizoriu)

5UPRAFAT; Arenda anuala
1.534
0.0037

63864
203

0.1867, 0.

5403

0.0643, 0.

3363

0.0145

1187

0.0028
0.049

365
5373

0.0363

2896

0.0075

295

0.0075

104

0.056, 0.0

19030

1.261

118877
9

0.8841, 0.

94270

5206/2009

Asociaţia
Moldova

5207/2010
5215/2010
5216/2010

Sportivr

Moldo-Americanr

din

Arenda funciara pe anul 2016

Republica
31.12.2009 31.12.2024

14/18-2

22.12.2009

100518042Calea leoilor, 20

exploatarea centrului sportiv-distractiv

Cooperativa de construcţie a garajelor nr.93
Societatea cu rrspundere limitatr "PIRSER-COM"
SRL "SEPTODOR-M"

03.02.2010 03.02.2020
21.01.2010 21.01.2020
15.01.2010 15.01.2020

14/18-7,
3/24
14/18-20
14/18-3

22.12.2009,
02.04.2013
22.12.2009
22.12.2009

100311054bd. Mircea cel Batren, 26/5
100404041str. Ceucari
100120669oos. Munceoti, 799

exploatarea complexului de garaje
pentru definitivarea construirii ei exploatarea blocurilor locative
pentru exploatarea imobilului proprietate privatr

5227/2010

Societatea comercialr "MERX-NOVA" S.R.L.

18.02.2010 18.02.2020

21/5-3, 3/24

25.11.2008,
02.04.2013

100514445str. Ion Creangr, 62/4

5228/2010

Editura "GUNIVAS" S.R.L.

18.02.2010 18.02.2020

21/5-3, 3/24

25.11.2008,
02.04.2013

100514445str. Ion Creangr, 62/4

5229/2010

"ABECELUS" S.R.L.

18.02.2010 18.02.2020

21/5-3, 3/24

25.11.2008,
02.04.2013

100514445str. Ion Creangr, 62/4

5233/2010

Victoria Dobrova

19.04.2010 19.04.2025

12/21-1

27.11.2009

100212299str. Gh. Asachi, 24

5234/2010

Natalia Sinchevici

27.11.2009 27.11.2024

12/21-1

27.11.2009

100212217str. Gh. Asachi, 24

5236/2010

Stefirta Maria

15.02.2010 15.02.2025

10/14-63

22.10.2009

100301438oos. Munceoti, 61

5237/2010

Bivol Tamara

25.02.2010 25.02.2025

12/20-2

27.11.2009

100410253str. Doina, 39

5240/2010

Natalia Sinchevici

19.04.2010 19.04.2025

12/21-1

27.11.2009

100212299str. Gh. Asachi, 24

NRCONTR

INTREPT

DATAJNC

DATA_EXP

NR_DECIZIE

DATA_DECl COD.CADAST
ZIE
RAL

100304453str. Podul Onalt

ADRESA LOT

5244/2010

Paltis Oxana

07.04.2010 07.04.2025

14/1, 13/21- 5

22.12.2009,
28.10.2010

5245/2010

Basaraba Veaceslav

07.04.2010 07.04.2025

14.SHB

22.12.2009

100117611str. Vadul BBCului

5246/2010

Gritcan Olimpiada
Cooperativa de construcroie a garajelor nr.12/1 COOP

07.04.2010 07.04.2025

14.3HB

22.12.2009

08.09.2015 08.09.2020
30.03.2011 30.03.2021
09.04.2010 09.04.2020

03.12.2001
03.12.2002
3/13-3

23.03.2010
23.03.2010
23.03.2010

100117612str. Vadul BBCului
eos. Munceoti, 123 B (plaţi
100301127funciare din 23.03.2010)
100301457eos. Munceeti, 123 A
100507034Calea leeilor, 15

28.04.2010 28.04.2025

03.10.2020

23.03.2010

100411455str. Solidaritaîii, 20

5248/2010
5249/2010
5251/2010
5254/2010

Cooperativa de construcţie a garajelor nr.129
Societatea cu rrspundere limitatr "PRORIOM"
Grecu Teodora (dna Ana Ungureanu, dl Anatoli Grecu,
dna Liubovi Marcova)

5269/2010

Donos Cleopatra

06.05.2010 06.05.2025

10/15-134

22.10.2009

100418150str. Sf. Andrei, 19

5272/2010

Societatea cu rrspundere limitatr "SFERA"

12.05.2010 12.05.2025

3/13-39

23.03.2010

100414012bd. Moscova, 28/1

5275/2010

Donos Vasile

06.05.2010 06.05.2025

10/15-134

22.10.2009

100418150str. Sf. Andrei, 19

5276/2010

Donos Tudor

06.05.2010 06.05.2025

10/15-134

22.10.2009

100418150str. Sf. Andrei, 19

5277/2010

Donos Ludmila

06.05.2010 06.05.2025

10/15-134

22.10.2009

100418150str. Sf. Andrei, 19

5278/2010

Donos Alexandru

06.05.2010 06.05.2025

10/15-134

22.10.2009

100418150str. Sf. Andrei, 19

5279/2010

Sponu Lilia Vasiie

06.05.2010 06.05.2025

10/15-134

22.10.2009

100418150str. Sf. Andrei, 19

0.75

26058

0.354
0.285
0.0331

18323
61205
615

pentru amenajare (provizoriu) on comun cu Editura "GUNIVAS" S.R.L. ei
Firma editorialr "ABECELU6" S.R.L.

0.013

629

pentru amenajare (provizoriu), on comun cu S.C. "MERX-NOVA" S.R.L.
ei Firma editorialr "ABECELUC" S.R.L.

0.013

629

0.013

314

0.0074

8

0.0074

6

0.0213

45

0.0168

26

0.0074

6

pentru amenajare (provizoriu) on comun cu Editura "GUNIVAS" S.R.L. ei
S.C. "MERX-NOVA" S.R.L.
pentru deservirea si exploatarea casei de locuit particulare si a
construcţiilor accesorii (provizoriu, pana la valorificarea acestuia dupr
destinaţie)
pentru deservirea si exploatarea casei de locuit particulare si a
construcţiilor accesorii (provizoriu, pana la valorificarea acestuia după
destinaţie)
pentru deservirea ei exploatarea casei de locuit particulare ei a
construcţiilor accesorii, provizoriu
pentru exploatarea casei de locuit particulare ei a construcţiilor accesorii
pentru deservirea ei exploatarea casei de locuit particulare ei a
construcţiilor accesorii (provizoriu)
DESTINAŢIA
proiectarea ei construirea unui obiectiv de alimentaţie publicr cu terasr
de varr ei teren de joacr pentru copii (cu prstrarea spaţiilor verzi ei cu
condiţia strrmutrrii reţelelor inginereeti din zona de construcţie)
proiectarea ei construirea unui centru de deservire a automobilelor
(provizoriu)
proiectarea ei construirea unei baze de producţie ei depozitare
pentru exploatarea garajelor metalice, provizoriu, frrr drept de privatizare
pentru exploatarea garajelor metalice, provizoriu
pentru exploatarea obiectivului comercial proprietate privatr
pentru deservirea ei exploatarea casei de locuit particulare ei a
construcţiilor accesorii (provizoriu)
pentru deservirea ei exploatarea casei de locuit cu apartament privat ei
a construcţiilor accesorii (provizoriu, pBnr la valorificarea acestuia dupr
destinaţie)
provizoriu, pentru exploatarea obiectivului comercial cu terasa de vara
pentru deservirea ei exploatarea casei de locuit cu apartament privat ei
a construcţiilor accesorii (provizoriu, pBnr la valorificarea acestuia dupr
destinaţie)
pentru deservirea ei exploatarea casei de locuit cu apartament privat ei
a construcţiilor accesorii (provizoriu, psnr la valorificarea acestuia dupr
destinaţie)
pentru deservirea ei exploatarea casei de locuit cu apartament privat ei
a construcţiilor accesorii (provizoriu, pBnr ia valorificarea acestuia dupr
destinaţie)
pentru deservirea ei exploatarea casei de locuit cu apartament privat ei
a construcţiilor accesorii (provizoriu, pBnr ia valorificarea acestuia dupr
destinaţie)
pentru deservirea ei exploatarea casei de locuit cu apartament privat ei
a construcţiilor accesorii (provizoriu, pBnr la valorificarea acestuia dupr
destinaţie)

SUPRAFAŢ
A Arenda anuala

0.1071

7859

0.0587

2920

0.8222

32724

2.7143
1.5634
0.0316

137525
79192
1504

0.0186

28

0.0277

2

0.0204

2698

0.0277

2

0.0277

2

0.0277

2

0.0277

2

0.0277

2
1
0

Arenda funciara pe anul 2016
5280/2010

Vitu Galina Onisim

06.05.2010 06.05.2025

03.10.2004

23.03.2010

5302/2010

Confederaţia Naţionalr a Sindicatelor din Moldova

01.06.2010 01.06.2020

5/14-10

18.05.2010

100411454Calea Orheiului, 31
100424261str. Zimbrului, 10
0100102273,
0100102274bd. Traian

pentru deservirea ei exploatarea casei de locuit particulare ei a
construcţiilor accesorii (provizoriu, pBnr la valorificarea acestuia dupr
destinaţie)
pentru exploatarea imobilelor (de culturr ei agrement) proprietate privatr
proiectarea ei construirea unei bri publice, pentru parcarea
automobilelor (provizoriu)

0.0069

11

0.4953

21688

0.0343, 0.

5558

5314/2010

Madan Ludmila

26.05.2010 26.05.2025

14.BHB

22.12.2009

5317/2010

Firma de producţie ei comerţ "DROBETA" S.R.L.

03.06.2010 03.06.2020

5/15-9, 19- df

18.05.2010,
18.12.2015

100511016str. Alba-lulia, 23/3

pentru exploatarea pavilionului comercial cu terasr de varr, provizoriu

0.0114

3510

5341/2010

10.06.2020

06.08.2013

27.05.2010

100424517str. Zimbrului, 10 "A”

exploatarea imobilelor proprietate privatr (de culturr ei agrement)

0.5997

26260

07.04.2025
14.06.2020

14.BHB
06.08.2010

22.12.2009
27.05.2010

100405431str. Socoleni
100414298bd. Moscova, 4/3

6165
359

15.06.2025

06.08.2012

27.05.2010

100101326str. Trandafirilor, 6/2

proiectarea ei construirea unui centru comercial
exploatarea imobilelor proprietate privatr (garaje)
definitivarea construirii complexului sportiv-distractiv on parcul "Valea
Trandafirilor"

0.0651
0.0059

5347/2010

Societatea cu rrspundere limitatr "ASIGROMEX"
10.06.2010
Firma de producţie ei comerţ "EXFACTOR-GRUP" S.R.L.
07.04.2010
Societatea comercialr "VELSI-SERVICE" S.R.L.
14.06.2010
Ontreprinderea cu capital strrin "CLUB ROYAL PARK
15.06.2010
COMPANY' S.R.L.

0.21

10850

5350/2010

Societatea cu rrspundere limitatr "VICTORIA AGRICI"

10.06.2010 10.06.2025

14.ÜHB

22.12.2009

100508472str. Ion Creangr

proiectarea ei construirea unui obiectiv de comerţ ei prestrri servicii (cu
condiţia reamplasrrii terenului pentru acumularea deeeurilor menajere)

0.0393

5004

5358/2010

Societatea comercialr "DIGIMAX" S.R.L.

08.06.2010 08.06.2020

6/8-9, 15-df

27.05.2010,
01.12.2015

100510213str. Alba-lulia, 75

0.0753

3117

5359/2010

Cooperativa de construcţie a garajelor nr. 29

21.06.2010 21.06.2020

06.08.2006

27.05.2010

100101042str. N. Testemiteanu, 11/1

0.0807

359

5342/2010
5346/2010

NR_CONTR

INTREPT

DATAJIMC DATA_EXP

DATAJDECI COD_CADAST
NR_DECIZIE
ZIE
RAL
19.04.2010,

5369/2010

Russu Vladimir Valeriu

18.06.2010 18.06.2060

4/24, 15/171. 1/51

5371/2010

Societatea comercialr Compania "GB & CO" S.R.L.

19.07.2010 19.07.2020

5373/2010

Goraz Oleg

5374/2010

ADRESA LOT

pentru exploatarea imobilului proprietate privatr (clrdire de producere)
pentru exploatarea garajelor capitale ei amenajarea drumului de acces
comun
DESTINAŢIA

SUPRAFAŢ
A Arenda anuala

28.12
.
2010,

100518490Pia?a Dimitrie Cantemir

locae de cult creetin-ortodox (bisericr); teren al domeniului public local

0.3609

59510

10/53-10

01.02.
2
29.10.2009

100414412str. Nicolai Dimo, 21/3

0.0376

3452

07.07.2010 07.07.2020

5/23-7

18.05.2010

100401140str. Sf. Maria, 10

0.0359

14

Goraz Emilia

07.07.2010 07.07.2020

5/23-7

18.05.2010

100401140str. Sf. Maria, 10

0.0359

8

5375/2010
5377/2010

Lugovoh Serafima
Cooperativa de construcţie a garajelor nr.19

07.07.2010 07.07.2020
12.07.2010 12.07.2020

5/23-7
03.12.2003

18.05.2010
23.03.2010

0.0359
0.182

5
8785

5379/2010

Societatea cu rrspundere limitatr "ELISAV-COM"

22.07.2010 22.07.2020

06.08.2004

27.05.2010

100401140str. Sf. Maria, 10
100506592str. ?arinei, 107/3
0100422056,
0100422166
str. Albiooara

deservirea ei exploatarea imobilelor proprietate privatr (provizoriu)
exploatarea ei deservirea casei de locuit particulare ei a construcţiilor
accesorii (provizoriu), on comun cu dna Emilia Goraz ei Serafima
Lugovoh
exploatarea ei deservirea casei de locuit particulare ei a construcţiilor
accesorii (provizoriu)
exploatarea ei deservirea casei de locuit particulare ei a construcţiilor
accesorii (provizoriu)
exploatarea complexului de garaje

0.0399, 0.

47049

5380/2010

Societatea pe acţiuni "GARITUDOR"

07.07.2010 07.07.2020

7/30-14

28.06.2010

0100419280,
0100419076str. Albi?oara, 40/1

0.1471, 0.

37867

5382/2010

Roeca Vladimir

08.07.2010 08.07.2025

3/19-22

31.01.2002

100106039eos. Munceeti, 66

0.0471

12

0.0417

8

0.0417

28

0.0417

12

0.0417

20

5383/2010

Cecan Valentina

08.07.2010 08.07.2025

5/23-15

18.05.2010

100106039eos. Munceeti, 66

5384/2010

Gobjila Efrosinia Alexeevna

08.07.2010 08.07.2025

5/23-15

18.05.2010

100106039eos. Munceeti, 66

5385/2010

Glandaniuc Maria

08.07.2010 08.07.2025

5/23-15

18.05.2010

100106039eos. Munceeti, 66

5386/2010

Samarina Tamara

08.07.2010 08.07.2025

5/23-15

18.05.2010

100106039oos. Munceoti, 66

5387/2010

Dogari Andrei

22.07.2010 22.07.2020

5/20-8

18.05.2010

100120677eos. Munceeti, 734

pentru definitivarea construirii parcrrii auto de zi, pentru deservirea
centrului comercial, pentru amenajare (provizoriu)
pentru exploatarea disco-barului, terasei de varr ei a pavilionului de
aeteptare a transportului urban (provizoriu), pentru amenajare
(provizoriu)
pentru deservirea ei exploatarea casei de locuit particulare ei a
construcţiilor accesorii, provizoriu, ?n comun cu dna Tamara Samarina,
dna Maria Glandaniuc, dna Efrosinia Gobjila ?i dna Valentina Cecan

pentru deservirea ei exploatarea casei de locuit particulare ei a
construcţiilor accesorii, provizoriu, ?n comun cu dna Tamara Samarina,
dna Maria Glandaniuc, dna Efrosinia Gobjila ?i dl Vladimir Ro?ca
pentru deservirea ei exploatarea casei de locuit particulare ei a
construcţiilor accesorii, provizoriu
pentru deservirea ei exploatarea casei de locuit particulare ei a
construcţiilor accesorii, provizoriu
pentru deservirea ei exploatarea casei de locuit particulare ei a
construcţiilor accesorii, provizoriu
pentru desrvirea ei exploatarea casei de locuit particulare ei a
construcţiilor accesorii (1/3 cotr-parte), provizoriu, on comun cu dl
Alexandru Dogari ei dna Liubovi Meecova

0.0364

19
1
1

Arenda funciara pe anul 2016
5388/2010

Dogari Alexandru

22.07.2010 22.07.2020

5/20-8

18.05.2010

100120677eos. Munceeti, 734

5389/2010

Meecova Liubovi

22.07.2010 22.07.2020

5/20-8

18.05.2010

100120677eos. Munceeti, 734

pentru desrvirea ei exploatarea casei de locuit particulare ei a
construcţiilor accesorii (1/3 cotr-parte), provizoriu, on comun cu dl Andrei
Dogari ei dna Liubovi Meecova
pentru desrvirea ei exploatarea casei de locuit particulare ei a
construcţiilor accesorii (1/3 cotr-parte), provizoriu, on comun cu dl Andrei
Dogari ei dl Alexandru Dogari

100424070str. Branietii, 6

pentru definitivarea construirii centrului de menire social-culturalr ei
agrement, cu organizarea teraselor de varr, amenajarea complexr a
teritoriului adiacent ei organizarea traseelor pietonale

5395/2010

22.07.2010 22.07.2025

7/31-1

28.06.2010

5398/2010
5402/2010

Firma de producţie ei comerţ "UNGAR" S.R.L.
Instituţia de onvnormBnt centrul de instruire a
conducrtorilor auto "VEHICUL"
Andrei Motriuc

08.07.2010 08.07.2020
22.07.2010 22.07.2020

7/30-6
7/30-1

28.06.2010
28.06.2010

5407/2010
5409/2010

Societatea pe acţiuni"INTERAUTOTRANS"
Deleu Constantin

22.07.2010 22.07.2020
22.07.2010 22.07.2020

nţn.39
7/30-7

5411/2010

Societatea comercialr "SANTINA-J" S.R.L.

13.07.2010 13.07.2025

anp.24

06.07.2010
28.06.2010
19.04.2010

5412/2010

Griţcan Constantin

13.07.2010 13.07.2025

anp.24

19.04.2010

5413/2010

Cinar Aziz Sabri

13.07.2010 13.07.2025

anp.24

19.04.2010

NR_CONTR

INTREPT

DATAJNC

DATA_EXP

NR_DECIZIE

100302020str. Uzinelor
100302180str. Uzinelor, 8
0100504024,
0100504159,str. Pietrariei, 19/1 (Zona
0100504023industriala "Vatra")
100116018eos. Munceeti, 404/1
100504157str. Pietrariei
0100301501,
0100301502Calea Basarabiei
100105302bd. Decebal

DATA_DECI COD_CADAST
ZIE
RAL

ADRESA_LOT

pentru instruirea practicr a conducrtorilor auto
pentru exploatarea imobilului proprietate privatr (depozit)
pentru exploatarea parcrrii ei pieţei auto (provizoriu), pentru exploatarea
parcrrii ei pieţei auto (provizoriu), pentru exploatarea parcrrii ei pieţei
auto (provizoriu)
pentru exploatarea ei deservirea garajului existent
proiectarea ei construirea unei staţii de producere cu oficiu
proiectarea ei construirea unei staţii de deservire tehnicr cu sprlrtorie
auto, amenajare (provizoriu)
proiectarea ei construirea unu obiectiv comercial din construcţii ueoare
(provizoriu)
DESTINAŢIA
pentru exploatarea obiectivului comercial on complex cu staioia de
aşteptare a transportului urban de pasageri (provizoriu)
pentru exploatarea pavilionului on complex cu staioia de aşteptare a
trasportului urban de pasageri (provizoriu, frrr drept de privatizare)

5417/2010

Borş Cristina

12.08.2010 12.08.2020

9/34-17

30.07.2010

100517019str. Ion Creanga, 1/3

5419/2010
5423/2010
5426/2010
5436/2010

dl luri Savcun
Cooperativa de construcioie a garajelor nr.21
Cooperativa de construcioie a garajelor nr. 57
Cooperativa de construcioie a garajelor nr. 127

12.08.2010
18.08.2010
20.09.2010
25.08.2010

12.08.2020
18.08.2020
20.09.2020
25.08.2020

9/34-7
9/34-4
9/34-3
9/34-25

30.07.2010
30.07.2010
30.07.2010
30.07.2010

100512483str. Alba-lulia, 148/4
100119029str. Bacioii Noi, 14
100102107str. Petre Ungureanu,32
100118194str. Valea Crucii, 9/1

5440/2010

Cooperativa de construcioie a garajelor nr. 55

30.09.2010 30.09.2020

9/34-13

30.07.2010

5441/2010

Societatea cu rrspundere limitatr "MAGNIFIC"

01.09.2010 01.09.2025

14/1, 9/47

22.12.2009,
30.07.2010

100101798str. Melestiu

5448/2010

Societatea pe acioiuni "INMACOMMETAL"

06.10.2010 06.10.2020

$eB.50

05.03.2009

100302285str. Uzinelor, 12/3

5450/2010
5459/2010

Societatea cu Rraspundere Limitata "AFTENII-AEO"
Rusu Grigore

9/34-20
9/34-16

30.07.2010
30.07.2010

100101010str. Melestiu, 20/3
100516057str. E. Coca, 11 ”B"

5460/2010

Rusu Viorelia

15.09.2010 15.09.2025
01.12.2010 01.12.2020
01.12.2010 01.12.2020

pentru amenajare complexr (provizoriu, frrr drept de privatizare)
exploatarea obiectivului comercial on complex cu staioia de aşteptare a
transportului urban de pasageri, provizoriu
pentru exploatarea ei deservirea garajului existent, provizoriu

9/34-15

30.07.2010

100516056str. E. Coca, 11 "B"

5470/2010

Firma de producioie ei comerto "CARITATE" S.R.L.

30.09.2010 30.09.2020

9/35-27, 4- df

30.07.2010,
26.01.2016

100417088str. Mihai Viteazul

0100216261,
0100216240str. Sprencenoaia, 10/5

5473/2010

Societatea comercialr "VEGA-PIT' S.R.L.

18.10.2010 18.10.2020

11/25-15

28.09.2010

0100311253,
0100311254bd. Mircea cel Batran, 6

5476/2010

Doban Serghei

25.10.2010 25.10.2020

11/25-7

28.09.2010

100205080str. 31 August 1989, 85

5477/2010

Doban Irina

25.10.2010 25.10.2020

11/25-7

28.09.2010

100205080str. 31 August 1989, 85

5479/2010

Turchin Anatolie

10.05.2011 10.05.2026

03.11.2020

23.03.2010

100417651str-la Sf. Andrei, 1

5480/2010
5511/2010

Mustafenco Veronica
Societatea cu răspundere limitata "FAG-CONST'

10.05.2011 10.05.2026
10.11.2010 10.11.2020

03.11.2020
13/31-14

23.03.2010
28.10.2010

100417651str-la Sf. Andrei, 1
100118013str. Valea Crucii

5555/2010

dl Nicolae Gorbu

03.12.2010 03.12.2025

anp.24

19.04.2010

100310461str. Coloni?a

0.0364

19

0.0364

19

0.21

7736

0.507
0.1434

47360
7160

1.1969, 0.
0.0043

104715
131

0.0383

1549

0.0188, 0.

2684

0.0125

1925

5 U PRAF
AT/ Arenda anuala

0.008

1195

0.0142
0.372
0.9753
0.0744

1748
8390
46892
1859

0.2673, 0.

34927

1.1889

122849

0.1285

27281
1736
250

pentru exploatarea ei deservirea garajului existent, provizoriu

0.014
0.0028
0.0032

pentru exploatarea parcrrii auto, provizoriu

0.5491

13233

0.03, 0.03

6591

0.0024

81

0.0024

81

0.0352

44

0.0352
0.36

44
8676

0.1281 1
2

7388

exploatarea complexului de garaje
exploatarea complexului de garaje
pentru exploatarea imobilelor existente (garaje)
pentru exploatarea garajelor existente, pentru exploatarea garajelor
existente
proiectarea ei construirea unui centru medical modem (cu condiioia
redimensionrrii obiectivelor existente pe teritoriul Spitalului clinic
municipal nr.1)

pentru proiectarea ei construirea oncrperilor private (restaurant) ei
organizarea terasei de varr, pentru amenajare, frrr drept de ogrrdire, cu
prstrarea ei renovarea accesului pietonal existent ei asigurarea
condiţiilor necesare pentru deservirea reţelelor inginereşti existente
exploatarea ei deservirea garajului existent on comun cu dna Irina
Doban
exploatarea ei deservirea garajului existent on comun cu dl Serghei
Doban
exploatarea ei deservirea casei de locuit individuale ei a construcţiilor
accesorii existente (provizoriu, pBnr la valorificarea terenului dupr
destinaţie)
exploatarea ei deservirea casei de locuit individuale ei a construcţiilor
accesorii existente (provizoriu, pBnr la valorificarea terenului dupr
destinaţie)
pentru organizarea parcrrii auto
proiectarea ei construirea unui obiectiv de menire social-comercialr (cu
amenajarea terenului adiacent)

285

Arenda funciara pe anul 2016
5556/2010

Societatea cu rrspundere limitatr "REMARCA"

24.12.2010 24.12.2025

Hoa.19

28.09.2010

100119257eos. Munceeti

0100518507,
0100518508Calea lesilor

5560/2010

Gritcan Olimpiada

27.12.2010 27.12.2025

ceH.36

30.07.2010

5561/2010

Societatea cu rrspundere limitatr "AMAGER-COM"

24.12.2010 24.12.2025

Hoa.19

28.09.2010

100412007str. Vasile Badiu

5567/2011

Trelea Nicolae

04.01.2011 04.01.2026

14/22-17

02.12.2010

100506594str. Nicolae H. Costin, 26

5568/2011

Durlescu Margareta Serafimovna

04.01.2011 04.01.2026

14/22-17

02.12.2010

100506594str. Nicolae H. Costin, 26

5569/2011

Boreevschi Pavel

04.01.2011 04.01.2036

9/36, 15/23

30.07.2010,
28.12.2010

100112005bd. Traian

NRCONTR

DATAJNC

DATA_EXP

NR_DECIZIE

DATA_DECI COD_CADAST
ZIE
RAL

ADRESA_LOT

proiectarea ei construirea unui obiectiv comercial (cu condiţia strrmutrrii
reţelelor tehnice din zona de construcţie ei a crii de acces), proiectarea
ei construirea unui obiectiv comercial (prov
proiectarea ei construirea unui obiectiv comercial
pentru deservirea ei exploatarea casei de locuit particulare ei a
construcţiilor accesorii (provizoriu, pBnr la valorificarea terenului dupr
destinaţie)
pentru deservirea ei exploatarea casei de locuit particulare ei a
construcţiilor accesorii (provizoriu, pBnr la valorificarea terenului dupr
destinaţie)
proiectarea ei construirea unui centru social creetin ortodox cu
organizarea unei ecoli duminicale ei promovarea cunoştinţelor ortodoxe

5576/2011

Breahnr Roman

10.01.2011 10.01.2026

14/21-17

02.12.2010

100401783str. Petricani, 2 "b"

5578/2011

Elena Erijocova

09.02.2011 09.02.2026

14/22-11

02.12.2010

100117620oos. Munceoti, 209/1

5579/2011

14/22-11

02.12.2010

100117621oos. Munceoti, 209

HOfl.19

28.09.2010

100208405str. Alexe Mateevici

5582/2011

Vladimir Erijocov
09.02.2011 09.02.2026
Societatea cu rrspundere limitatr "GMC IMOBIL
19.01.2011 19.01.2036
CONSULTING"
Comunitatea Religioasr Parohia Ortodoxr "Sfintul Alexei"
din cadrul Mitropoliei Basarabiei, din mun. Chieinru
19.01.2011 19.01.2061

DESTINAŢIA
pentru deservirea ei exploatarea casei de locuit particulare ei a
construcţiilor accesorii
pentru deservirea ei exploatarea casei de locuit particulare ei a
construcţiilor accesorii
pentru deservirea ei exploatarea casei de locuit particulare ei a
construcţiilor accesorii (provizoriu, pEnr la valorificarea lui conform
prevederilor P.U.G. al cartierului)

Hon.19

28.09.2010

100119256str. Bacioii Noi

5583/2011

Haruioa Lucia Mihailovna

17.02.2011 17.02.2026

14/22-19

02.12.2010

100415272str. Visterniceni, 68

5584/2011

Haruioa Augustin

17.02.2011 17.02.2026

14/22-19

02.12.2010

5590/2011
5601/2011
5606/2011
5621/2011

Ontreprinderea mixtr "SISTEMIIMMOBILIARI MOLDOITALIANI" S.R.L.
Societatea pe ac?iuni "INTROSCOP"
Societatea cu rrspundere limitatr 'VORNICEL"
Societatea cu rrspundere limitatr “COZMA-PRIM"

01.04.2011
22.02.2011
29.03.2011
10.03.2011

01.04.2041
22.02.2021
29.03.2021
10.03.2021

11/19, 1/37
1/36-19
1/38-6
1/36-9

5622/2011

Oprea Victor

10.03.2011 10.03.2021

5623/2011

Didenco Oleg Pavel

5648/2011
5649/2012

5651/2011
5662/2011

5581/2011

INTREPT

proiectarea ei construirea unui obiectiv comercial din elemente ueor
demontabile (provizoriu, pBnr la valorificarea terenului dupr destinaţie)

0.0449

3182

0.0783, 0.

13860

0.0863

9179

0.0034

3

0.0034

5

0.2766

31361

5UPRAFAT/ Arenda anuala
0.0108

35

0.0091

19

0.0084

18

proiectarea ei construirea unei parcrri auto cu multe nivele

0.2445

35553

0.2065

7797

0.0282

27

100415272str. Visterniceni, 68

proiectarea ei construirea unui locae de cult creetin-ortodox (bisericr)
pentru deservirea ei exploatarea casei de locuit particulare ei a
construcţiilor accesorii, provizoriu, on comun cu dl Augustin Haruţa (1/2
cotr-parte)
pentru deservirea ei exploatarea casei de locuit particulare ei a
construcţiilor accesorii, provizoriu, on comun cu dna Lucia Haruţa (1/2
cotr-parte)

0.0282

27

28.09.2010,
11.02.2011
11.02.2011
11.02.2011
11.02.2011

100313294str. N. Milescu Spătarul
100414314str. Alecu Russo, 9/2
100309290str. Uzinelor, 215
100313092str. Nicolae Milescu Spătarul

pentru proiectarea ei construirea unui complex industrial
pentru exploatarea obiectivului public-social cultural
pentru amenajare (provizoriu, frrr drept de privatizare)
pentru exploatarea parcrrii auto (provizoriu)

6.13
0.7506
0.0113
0.505

307873
41049
627
12171

14/24-10

02.12.2010

100213410str. Ip. Soroceanu

pentru deservirea ei exploatarea casei de locuit particulare ei a
construcţiilor accesorii (provizoriu) on comun cui dl Oleg Didenco

0.0185

30

10.03.2011 10.03.2021

14/24-10

02.12.2010

0.0185

30

SRL "LINELLA"
Cooperativa de construcîie a locuinţelor nr. 199

04.04.2011 04.04.2026
05.11.2012 05.11.2022

ceH.36
6/25-31

30.07.2010
25.10.2012

0.3203
0.0839

32601
3078

Societatea pe acţiuni "DAAC Hermes"
Balan Ion

08.04.2011 08.04.2036
04.05.2011 04.05.2021

14/1, 1/28
2/29-3

22.12.2009,
11.02.2011
31.03.2011

1002013410str. Ip. Soroceanu, 13

100308266str. Voluntarilor
100306026str. Ciocana, 12

pentru deservirea ei exploatarea casei de locuit particulare ei a
construcţiilor accesorii (provizoriu) on comun cu Dl Victor Oprea
proiectarea ei construirea unui obiectiv comercial din elemente ueor
demontabile (provizoriu, pBnr la valorificarea terenului dupr destinaţie)
pentru definitivarea construciiei unui grup de garaje

0100101793,bd. Dacia (Viaduct Botanica0100101794Centru)
100424532str. Tudor Vladimirescu, 12/5

proiectarea ei construirea unui autosalon cu centru de deservire,
organizarea parcrrii auto (provizoriu)
pentru exploatarea ei deservirea garajului existent

0.5, 0.232
0.0027

83653
133

0100521049,
0100521050str. M. Kogalniceanu, 62

pentru exploatarea obiectivului de alimentaţie publicr, pentru
organizarea unei terase de varr (provizoriu), frrr dreptul edificrrii
construcţiilor

0.0185, 0.

1835

0.0663

3251

5665/2011

Societatea cu rrspundere limitatr "HARUZ-GRUP"

04.05.2011 04.05.2017

2/28-13

31.03.2011

5674/2011

Societatea cu rrspundere limitatr "PROMPTAGENT'

02.06.2011 02.06.2021

2/29-17

31.03.2011

100306233str. Uzinelor, 9/1

5689/2011

SRL "LINELLA"

26.04.2011 26.04.2021

2/28-17

31.03.2011

100313333bd. Mircea cel Brtran, 32/7

pentru exploatarea ei deservirea imobilului privat
pentru exploatarea pavilionului comercial cu terasr de varr on complex
cu staţia de aşteptare a transportului urban (provizoriu, frrr drept de
privatizare)

1
0.019 3

947

5712/2011

Societatea cu rrspundere limitatr "MICROCELL"

14.04.2011 14.04.2026

14.S1HB

5721/2011

Societatea cu răspundere limitata "EUROSIM"
Societatea cu rrspundere limitatr "GHERBERA- GRUP"

29.04.2011 29.04.2021

14/25-8

18.05.2011 18.05.2026

3/24-14

Arenda funciara pe anul 2016
str. Zimbrului (Parcul "RBecani") proiectarea ei construirea unui centru de agrement cu srli sportive ei
100424556
cafenea
pentru exploatarea staţiei de alimentare cu produse petroliere ei gaz
02.12.2010
100118021bd. Dacia, 54/11
lichefiat
pentru organizarea terasei de varr adiacentr oncrperilor proprietate
04.05.2011
100110026bd. Decebal, 139
privatr (restaurant), provizoriu

5745/2011

22.12.2009

5751/2011
5752/2011
5755/2011

Ontreprinderea cu capital strrin "LEOGRANT" S.R.L.
dna Larisa Lisnic (dna Nina Tălmăci)
Cooperativa de construcioie a garajelor "NR.136"

20.05.2011 20.05.2018
23.05.2011 23.05.2021
26.05.2011 26.05.2061

3/16-6
3/24-59
3/24-68

04.05.2011
04.05.2001
04.05.2011

100504028Calea leeilor, 30
100519239str-la Teatrului, 6
100212198Sprencenoaia, 4/1

5760/2011

Societatea pe ac?iuni "INTROSCOP"

25.05.2011 25.05.2021

3/24-1

04.05.2011

100306203str. Meşterul Manole, 20/1

NR_CONTR

INTREPT

DATAJNC

DATA_EXP

DATA__DEC! COD_CADAST
ZIE
RAL
ADRESA LOT
str. Bogdan Voievod, 1 (P-v din
15.04.2015 MAOL
3/24-23 04.05.2011
100416214INVESTMENT)
3/24-71 04.05.2011
100105180str. Trandafirilor, 13/5

NR_DEC1ZIE

5761/2011
5762/2011

Firma ştiinţifica de producţie "EXTREMUM" S.R.L. ( S.R.L.
MAOL INVESTMENT)
30.05.2011 30.05.2026
Cooperativa de construcţie a garajelor nr. 80
20.05.2011 20.05.2021

5785/2011

Firma "UNTAVICOM" S.R.L.

26.05.2011 26.05.2021

3/23-1

04.05.2011

100101367str. Melestiu, 24/6

5821/2011

Doni Valentin

15.06.2011 15.06.2026

3/20-18

04.05.2011

100307725str. Calatorilor, 79

5822/2011

Melniciuc Ina

29.06.2011 29.06.2026

3/21-12

04.05.2011

100420473str. Junimea, 8

5823/2011

Golcr Nicolae

29.06.2011 29.06.2026

3/21-12

04.05.2011

100420473str. Junimea, 8

5826/2011

Pavalenco Tudor Pavel

07.07.2011 07.07.2026

3/21-9

04.05.2011

100411960Calea Orheiului, 27

5827/2011

Alexa Gheorghii Vasilievici

07.07.2011 07.07.2026

3/21-9

04.05.2011

100411960Calea Orheiului, 27

5829/2011

Onu Adelaida Alexei

10.08.2011 10.08.2026

3/20-31

04.05.2011

100209512str. Ion Inculet, 78

pentru proiectarea ei reconstrucţia bazei de producere ei depozitare
pentru exploatarea imobilului privat (garaj)
pentru exploatarea garajelor existente
pentru exploatarea ulterioarr a construcţiilor existente (de producere,
depozitare)

0.1234

9092

0.1245

4083

0.0269

3625

0.579
0.004
0.2345

85605
286
13008

1.5289

73387

DESTINAŢIA
3UPRAFAT/ Arenda anuala
pentru amenajare, amplasarea obiectivelor comerciale, parcarea
automobilelor, fara edificarea construcţiilor capitale (provizoriu, frrr drept
de privatizare)
0.2069
27807
exploatarea complexului de garaje
0.4321
25595
pentru definitivarea construirii staţiei de sprlat automobile (provizoriu, frrr
drept de privatizare)
pentru deservirea ei exploatarea casei de locuit particulare ei a
construcţiilor accesorii, provizoriu
pentru deservirea ei exploatarea casei de locuit particulare ei a
construcţiilor accesorii (provizoriu, pßnr la valorificarea terenului dupr
destinaţie)
pentru deservirea ei exploatarea case de locuit particulare ei a
construcţiilor accesorii (provizoriu, penr la valorificarea terenului dupr
destinaţie)
pentru exploatarea si deservirea caselor de locuit individuale si a
construcţiilor accesorii
pentru exploatarea si deservirea caselor de locuit individuale si a
construcţiilor accesorii
provizoriu, pana la valorificarea lui după destinaţie, pentru deservirea si
exploatarea casei de locuit particulare si a construcţiilor accesorii
pentru deservirea ei exploatarea casei de locuit particulare ei a
construcţiilor accesorii (provizoriu)
pentru deservirea ei exploatarea casei de locuit particulare ei a
construcţiilor accesorii (provizoriu)
provizoriu, pana la valorificarea lui după destinaţie, pentru deservirea si
exploatarea casei de locuit particulare si a construcţiilor accesorii

0.0852

24210

0.0176

5

0.0052

7

0.0052

11

0.0122

25

0.0122

76

0.0146

31

0.0179

7

0.0179

36

0.0092

11

5830/2011

Creiou Angela

26.08.2011 26.08.2026

2/32-2

01.04.2011

100218737str. Sf. Vineri, 6

5831/2011

Pascaru Parascovia lacovlevna, cet.RM 6

26.08.2011 26.08.2026

2/32-2

01.04.2011

100218737str. Sf. Vineri, 6

5833/2011

Lorenţ Domnica

27.06.2011 27.06.2026

2/32-12

01.04.2011

100116270str. Prigoreni, 2

5835/2011

Boian Natalia Vladimir

09.12.2011 09.12.2021

9/29-1, 1/12

30.07.2010,
29.01.2010

100504164Calea leoilor, 30

pentru exploatarea construcţiilor existente

0.072

1171

5836/2011

9/29-1, 1/12

30.07.2010,
29.01.2010

100504164Calea leoilor, 30

pentru exploatarea construcţiilor existente (provizoriu)

0.072

1171

5838/2012

Boian Natalia
09.12.2011 09.12.2021
Ontreprinderea mixti "DELMAR CONSTRUCTION" S.R.L
02.01.2012 02.01.2022

3/13-38

23.03.2010

100415036Calea Orheiului

pentru amenajare complexî (provizoriu)

0.0798

10447

5839/2012

Societatea cu rrspundere limitatr "POLIART"

09.02.2012 09.02.2017

1/24-2

25.01.2012

100422068str. Feredeuiui, 4

0.3627

14733

5840/2012

Societatea cu rrspundere limitatr "MULTIART-SV"
Ontreprinderea mixtr "EFES VITANTA MOLDOVA
BREWERY" S.A.

09.02.2012 09.02.2017

1/24-2

25.01.2012

100422068str. Feredeuiui, 4

0.3627

8652

09.02.2012 09.02.2017

1/24-1

25.01.2012

100308011str. Uzinelor, 167

0.0974

7849

22.02.2012 22.02.2027

1/22-6

25.01.2012

100301519?os. Munce?ti, 41

0.0039

15

5843/2012

Vaisman Igor
Societatea cu rrspundere limitatr "APARTAMENT
CONFORTABIL"

29.02.2012 28.02.2017

02.12.2014

21.02.2012

100208121str. A. Bernardarzzi, 38

pentru deservirea ei exploatarea bazei de producţie, provizoriu
pentru exploatarea ?i deservirea casei de locuit cu apartamente
(provizoriu)
pentru exploatarea blocurilor locative cu apartamente proprietate privatr
a firmei

0.13

7733

5844/2012

Societatea comercialr "LEMN-COMERIO" S.R.L.

29.02.2012 28.02.2017

02.12.2002

21.02.2012

100401808str. Petricani, 88/1

0.0252

6545

5846/2012

Societatea cu rrspundere limitatr "L. F. IPATI"

12.03.2012 12.03.2022

02.11.2003

21.02.2012

100108016str. Burebista, 40/1

pentru extinderea obiectivului existen (de producere, oficii ei depozit)
pentru exploatarea obiectivului de alimentai'ie publici (provizoriu, pBn'f la
valorificarea terenului dupi destinai'ie)

5841/2012
5842/2012

pentru exploatarea imobilelor proprietate privatr (63% cotr-parte,
oncrperi nelocative) on comun cu S.R.L. "MULTIART-SV"
pentru exploatarea imobilelor proprietate privatr (37% cotr-parte,
oncrperi nelocative) on comun cu S.R.L. POLIATR"

0.0097 1
4

802

Arenda funciara pe anul 2016
5847/2012
5848/2012
5849/2012

Societatea comerciali "IMUNOTEHNOMED" S.R.L.
SRL "REC"
Mihail Axentii

12.03.2012 12.03.2017
05.12.2013 05.12.2018
12.03.2012 12.03.2022

02.12.2008
02.12.2005
02.12.2010

21.02.2012
21.02.2012
21.02.2012

5851/2012

Ivan Levitchi

12.03.2012 12.03.2017

2/12-4, 6/31 5

21.02.2012,
27.06.2013

5852/2012

Societatea cu răspundere limitata "DELIUS"

12.03.2012 12.03.2017

02.12.2012

21.02.2012

NR_CONTR

1NTREPT

DATAJNC

100212307str. Gh. Asachi, 42/3
100103050bd. Dacia, 16/2
100303011str. Podul înalt, 12/1
0100117630,
0100117408?os. Munce?ti, 137
0100113445,
0100113446
str. Independentei, 36/1

DATA_DECICOD_CADAST
NR_DECIZIE
ZIE
RAL! ADRESA_LOT

pentru definitivarea construirii ii exploatarea imobilului (administrativ)
proprietate privaţi
pentru exploatarea magazinului existent
pentru exploatarea ei deservirea garajului existent
exclus, pentru deservirea imobilului existent (provizoriu, pBnî la
valorificarea terenului dupi destinai'ie)
pentru exploatarea imobilelor existente (anexe la cafenea-bar), pentru
exploatarea imobilelor existente (anexe la cafenea-bar)

5853/2012
5854/2012
5855/2012

Societatea cu rrspundere limitatr "DELECTAR"
Condratiuc Dumitru
Condratiuc Vera

21.03.2012 21.03.2017
26.03.2012 26.03.2017
26.03.2012 26.03.2017

02.12.2007
02.12.2013
02.12.2013

21.02.2012
21.02.2012
21.02.2012

100423308str. Andrei Doga, 28/3
100218311str. V. Kovtun, 2
100218311str. V. Kovtun, 2

DESTINAŢIA
exploatarea ei deservirea imobilului proprietate privatr (construcioie
comercialr, prestarea serviciilor)
deservirea casei de locuit particulare
pentru deservirea casei de locuit particulare

5856/2012

lavorski Oleg

06.03.2012 06.03.2022

1/22-26

25.01.2012

100516586str. ioana Radu, 1

pentru exploatarea ei deservirea casei de locuit particulare, provizoriu

5858/2011

Societatea cu rrspundere limitatr ’TEXACO-PLUS"

21.03.2012 21.03.2017

02.12.2001

21.02.2012

5859/2012

Babilunga Valentina Crisanovna

21.03.2012 21.03.2017

02.12.2006

21.02.2012

5860/2012

Grajdian Maria

26.03.2012 26.03.2022

2/32-33

01.04.2011

5861/2012

Grejdeanu lanina

26.03.2012 26.03.2022

2/32-33

01.04.2011

5862/2012

Grejdeanu Eugenia

26.03.2012 26.03.2022

2/32-33

01.04.2011

5863/2012

Plăcintă Elena

26.03.2012 26.03.2022

2/32-33

01.04.2011

5864/2012

Plăcintă Andrei

26.03.2012 26.03.2022

2/32-33

01.04.2011

5865/2012
5866/2012

Societatea cu rrspundere limitatr "PIMON"
Firma "LIUSI" S.R.L.

05.04.2012 05.04.2017
09.04.2012 09.04.2017

02.11.2001

21.02.2012

5868/2012

Firma 'AUTOSPACE" S.R.L.

24.05.2012 24.05.2017

4/18-18

15.05.2012

5869/2012

Firma "LIVAL-ACTIV" S.R.L.

01.06.2012 01.06.2017

4/17-1

15.05.2012

5871/2012

întreprinderea mixti'"STANDARD-VIN PLUS" S.R.L.

07.06.2012 07.06.2017

4/18-16

15.05.2012

DATAJEXP

5872/2012

întreprinderea individuala "IONEL-IVANOV"

07.06.2012 07.06.2017

4/17-5

15.05.2012

5873/2012
5874/2012

S.R.L. "LIVE GROUP"
Russu Victor

13.06.2012 13.06.2022
13.06.2012 13.06.2017

4/18-4
4/18-1

15.05.2012
15.05.2012

pentru exploatarea terasei de varr (provizoriu, frrr drept de privatizare)
100108023str. Sarmizegetusa, 17
str. George Meniuc, 32/1 Atenîie!
Arenda anulata de judecata!
100210492
amenajare complexr, frrr drept de ongrrdire
deservirea ei exploatarea casei de locuit particulare ei a constructoiilor
accesorii on comun cu coproprietarii (provizoriu, pBnr la valorificare dupr
100117629cos. Munceeti, 225
destinaţie)
deservirea ei exploatarea casei de locuit particulare ei a construcţiilor
accesorii on comun cu coproprietarii (provizoriu, pBnr la valorificare dupr
destinaţie)
100117629cos. Munceeti, 225
deservirea ei exploatarea casei de locuit particulare ei a construcţiilor
accesorii on comun cu coproprietarii din eos. Munceeti, 225 (provizoriu,
pBnr la valorificare dupr destinaţie)
100117629eos. Munceeti, 225
deservirea ei exploatarea casei de locuit particulare ei a construcţiilor
accesorii on comun cu coproprietarii din eos. Munceeti, 225 (provizoriu,
pBnr la valorificare dupr destinaţie)
100119629eos. Munceeti, 225
deservirea ei exploatarea casei de locuit particulare ei a construcţiilor
accesorii on comun cu coproprietarii din eos. Munceeti, 225 (provizoriu,
pBnr la valorificare dupr destinaţie)
100119629eos. Munceeti, 225
proiectarea ei construirea unui centru de deservire auto cu sprlrtorie
auto
100218309eos. HBnceeti
100211029?os. Hince?ti, 58
pentru exploatarea magazinului existent
exploatarea cu optimizarea funcîionim Ti deservirii obiectivului privat
(baz'f de producere), exploatarea cu optimizarea funcilonirii Ti deservirii
0100518097,
0100518285str. Bucuriei, 18
obiectivului privat (bazî de producere)
exploatarea obiectivului de corner? ?i prest?ri servicii (punct de primire a
100401026str. Doina, 203
comenzilor de servicii funerare)
pentru organizarea terasei de vâri cu copertinî adiacent! abiectivului de
alimentai'ie publici, din elemente demontabile, provizoriu
100519244str. Tricolorului, 34
0100113029,
0100113030str. Valea Crucii
bd. Mircea cei B?tr?n, 11/6
100312054(S.R.L. "LINELLA" anterior)
100106424str. Dimineţii, 20

pentru exploatarea parciri auto, pentru exploatarea parării auto
pentru amenajarea teritoriului adiacent obiectivului conercial privat ?i
parcarea (de zi) a automobilelor (provizoriu)
pentru exploatarea Ti deservirea garajului proprietate privat!

5876/2012

Societatea cu rrspundere limitatr "VICTORIA AGRICI"

13.06.2012 13.06.2017

4/18-26

15.05.2012

100508024str. Ion Creanga, 24/2

5877/2012

Societatea cu rrspundere limitatr "VICTORIA AGRICI"

13.06.2012 13.06.2017

4/18-26

15.05.2012

100508024str. Ion Creanga, 24/2

pentru exploatarea ulterioara a pavilionului de alimentaţie publica cu
terasa de vara (provizoriu fara drept de privatizare) on comun cu
Ontreprinderea individuala "VICTORIA-AGRICI"
pentru exploatarea ulterioara a pavilionului de alimentaţie publica cu
terasa de vara (provizoriu, fara drept de privatizare) on comun cu
Ontreprinderea individuala "VICTORIA-AGRICI"

5878/2012
5880/2012

SRL"MAGVIUS-SP"
Firma "DIO-PLUS" S.R.L.

08.06.2012 08.06.2017
11.06.2012 11.06.2017

4/18-27,
6/52-5
4/18-8

15.05.2012,
03.10.2014
15.05.2012

100312096str. Alecu Russo, 59/12
100510308str. Aiba-lulia, 75/13

pentru definitivarea construc?iei ?i exploatarea obiectivului comercial
privat
deservirea obiectivului privat (stafie de deservire auto)

5881/2012

CCG nr. 168

02.07.2012 02.07.2022

4/18-24

15.05.2012

str. Sprencenoaia, 16 (PLati
100202101funciare)

exploatarea complexului de garaje (provizoriu, frrr drept de privatizare)

0.0674
0.0444
0.0034

4112
2509
133

0, 0.0204

9886

0.0072, 0.

800

SUPRAFAT;

Arenda anuala

0.0455
0.0112
0.0112

1992
314
314

0.0083

12

0.0085

859

0.0176

1615

0.0165

6

0.0165

3

0.0165

3

0.0165

9

0.0165

9

0.11
0.0056

11377
353

0.0074, 0.

26238

0.0093

678

0.0071

2533

0.1243, 0.

7546

0.0341
0.0026

4589
146

0.013

828

0.013

828

0.0375
0.0137

1388
1361

1.5071 1
5

51013

Arenda funciara pe anul 2016
5882/2012

SRL "ALCAZ"

30.05.2012 30.05.2017

4/18-29

15.05.2012

100307485str. Voluntarilor, 12/3

5883/2012

Alexei Pagu

31.05.2012 31.05.2024

10/14-75

22.10.2009

100117407?os. Munce?ti, 141

NR.CONTR

INTREPT

DATAJNC

DATA_EXP

NR_DEC(ZIE

DATA_DECI COD.CADAST
ZIE
RAL

ADRESA__LOT

5885/2012

Societatea cu rrspundere limitat/ "MULTITRANS"

01.06.2012 01.06.2017

4/18-25

15.05.2012

100311258bd. Mircea cel B?tr?n, 16

5886/2012

dna Ana Digori

01.06.2012 01.06.2022

4/18-32

15.05.2012

100216262str. pietrarilor, 2

5887/2012
5889/2012
5890/2012

Societatea comerciali "ADIALEX-COM" S.R.L.
Societatea pe acţiuni "MOLDPRESA"
Cooperativa de construcţie a garajelor nr. 18

01.06.2012 01.06.2017
13.06.2012 13.06.2017

4/18-35
4/18-22
4/18-23

15.05.2012
15.05.2012
15.05.2012

100424571str. Tudor Vladimirescu, 12/4
100515058Pia?a Unirii Principatelor, 3
100401751str. Mirce?ti, 8/1

4/18-34

15.05.2012

100306234str. Uzinelor, 9/1

4/18-19
4/18-7

15.05.2012
15.05.2012

100313410str. N. Milescu Sp?tarul, 36
100308286str. Me?terul Manole, 9

4/18-42

15.05.2012

0100312437,
0100312438bd. Mircea cel Batrin, 13/3

5892/2012
5894/2012

06.06.2012 06.06.2022
S.R.L. "TEHNOSTIL"
06.06.2012 06.06.2017
întreprinderea mixta moldo-ungara "RIHPANGALFARMA"
S.R.L.
07.06.2012 07.06.2017
"ROTAN" S A.
13.06.2012 13.06.2017

5895/2012

Societatea Comercialr "CHIMOS-GRUP" S.R.L.

5891/2012

13.06.2012 13.06.2017

5896/2012
5897/2012

Firma "BONS OFFICES" S.R.L.
Colta Andrei

13.06.2012 13.06.2017
13.06.2012 13.06.2017

4/18-14
4/18-40

15.05.2012
15.05.2012

0100422136,
0100422175str. Feredeului, 4/6
100301521str. Tiraspol, 6

5898/2012
5899/2012
5900/2012

Societatea cu răspundere limitata publicaţia periodica
"BULETINUL VAMAL"
Societatea cu rrspundere limitatr "WILLOW"
Russu Alexandru

13.06.2012 13.06.2017
13.06.2012 13.06.2017
13.06.2012 13.06.2017

4/18-28
4/18-44
4/18-17

15.05.2012
15.05.2012
15.05.2012

100518524str. Bucuriei, 7
100404270str. Socoleni, 20
100414419str. Alecu Russo

5901/2012

Reschitor Valeri

13.06.2012 13.06.2017

4/18-17

15.05.2012

100414419str. Alecu Russo

5902/2012

Martonova Ala

13.06.2012 13.06.2017

4/18-17

15.05.2012

100414419str. Alecu Russo

5904/2012

Societatea cu rrspundere limitatr "AVAIMPEX"

06.06.2012 06.06.2017

4/18-30

15.05.2012

100423071str. Andrei doga, 33/A

5905/2012

Baltaga Elena

13.06.2012 13.06.2027

4/14-20

15.05.2012

100117633?os. Munce?ti, 193

5906/2012

Casianenco Anatolie

13.06.2012 13.06.2027

4/14-20

15.05.2012

100117633?os. Munce?ti, 193

5907/2012

Erimicioi Simion

13.06.2012 13.06.2017

4/13-28

15.05.2012

100203074str. Cire?ilor, 38

5909/2012

Doni Eudochia

19.06.2012 19.06.2017

4/18-45

15.05.2012

100212308str. Gh. Asachi, 4

5910/2012

SRL "TRABO-PLUS"

10.07.2012 10.07.2017

4/18-43

15.05.2012

100519241str. Mitropolit Dosoftei, 100

5911/2012

Societatea comerciala "EMILIO-LUX" S.R.L.

02.07.2012 02.07.2017

4/18-36

15.05.2012

100202069str. Vasile Lupu, 33/2

5912/2012
5913/2012
5914/2012
5915/2012
5916/2012

S.R.L. "HAHAN"
Lansa Badia
Badia Victor
Roman Badia
Olga Badia

30.06.2012
29.06.2012
29.06.2012
29.06.2012
29.06.2012

30.06.2017
29.06.2017
29.06.2017
29.06.2017
29.06.2017

4/18-41
4/18-33
4/18-33
4/18-33
4/18-33

15.05.2012
15.05.2012
15.05.2012
15.05.2012
15.05.2012

5917/2012
5918/2012

Oleg Badia
Mihail Badia

29.06.2012 29.06.2017
29.06.2012 29.06.2017

4/18-33
4/18-33

15.05.2012
15.05.2012

5919/2012

16.07.2012 16.07.2017

4/18-38

15.05.2012

5921/2012

SRL "JUMBO HOTEL"
SC "IMCOMVIL GRUP" S.R.L. (anterior "LUX- PEISAJ"
SRL)

12.07.2012 12.07.2027

anp.24

19.04.2010

5922/2012

Societatea pe acţiuni "U.B.C."

13.06.2012 13.06.2017

4/18-37

15.05.2012

5922/2012A

Deordita Mărgărită

13.06.2012 13.06.2017

0100311026,
0100311027Ginta Latina
100405443str. lazului, 2/1
100405443str. lazului, 2/1
100405443str. lazului, 2/1
100405443str. lazului, 2/1

exploatarea imobilului proprietate privat? (comercial, prestarea
serviciilor)
pentru deservirea Ti exploatarea casei de locuit particulare Ti a
construcţiilor accesorii (provizoriu, pînT la valorificarea acestuia
dup'i destinalie) 0.0235

0.0135

670

37

DESTINAŢIA
5UPRAFAT/ Arenda anuala
pentru amenajare îi exploatarea terasei de vâri' (provizoriu, fîri drept de
privatizare)
0.006
1863
pentru exploatarea garajului existent (provizoriu, firi drept de privatizare)
0.0022
113
pentru extindrea obiectivului comercial existent cu amenajarea complexî
0.0053
1740
a teritoriului adiacent
pentru proiectarea Vi reconstrucţia magazinului existent
2735
0.0206
pentru exploatarea garajelor capitale exitente, provizoriu
0.9118
33427
pentru exploatarea bazei de producţie
0.1014
pentru deservirea imobilului proprietate privat?, f?r? drept de efectuare a
construc?iei îi privatizare, provizoriu
0.1784
pentru exploatarea imobilului privat (clîdire de producere)
0.1255
pentru deservirea stafiei de alimentare cu produse petroliere, pentru
amenajare complexî (provizoriu, firi drept de edificare a construcîiilor
capitale)
0.0136, 0.I
pentru deservirea imobilelor (depozite) private, pentru amenajare
0.0648, 0.I
(provizoriu, fara drept de construcţie)
pentru exploatarea imobilului existent
0.017
pentru deservirea imobilelor(depozite) proprietate privaţi
pentru exploatarea obiectivului comercial (provizoriu)
pentru amplasarea unui centru comercial
pentru amplasarea unui centru comercial on comun cu dl Alexandru
Russu si dne Ala Martonova
pentru amplasarea unui centru comercial on comun cu dl Alexandr
Russu si dl Valeri Reschitor
pentru construirea unui obiectiv comercial, presti'ri servicii din contul
demolîrii imobilului privat
pentru deservirea îi exploatarea casei de locuit particulare Ti a
construcîiilor accesorii (provizoriu, pînî la valorificarea acestuia conform
prevederilor P.U.D. al cartierului)
pentru deservirea îi exploatarea casei de locuit particulare îi a
construcţiilor accesorii
pentru deservirea îi exploatarea casei de locuit particulare îi a
construcţiilor accesorii
pentru proiectarea Ti construirea unui centru comercial expoziîional
organizarea terasei de vâri pe lîngî Tncîperile de alimentaţie publici
(închiriate), provizoriu, firi drept de privatizare
pentru exploatarea pavilionului comercial cu terasî de vâri, provizoriu, firi
drept de privatizare
pentru definitivarea construirii si exploatarea atelierului de reparaţii auto,
pentru amenajarea complexa a teritoriului cu organizarea parcării auto
pentru transportul deservit (provizoriu)
pentru exploatarea obiectivului comercial
pentru exploatarea obiectivului comercial
pentru exploatarea obiectivului comercial
pentru exploatarea obiectivului comercial

100405443str. lazului, 2/1
pentru exploatarea obiectivului comercial
100405443str. lazului, 2/1
pentru exploatarea obiectivului comercial
0100106432,
pentru deservirea îi exploatarea centrului hotelier cu oficii, pentru
0100106431
bd. Decebal, 23/3
amenajarea complex? a teritoriului, provizoriu
str. Maria Dragan (contract deproiectarea Ti construirea unei stafii de spîlat automobile în complex cu
100306228cesiune)
cafenea îi terasî de vâri
pentru deservirea si exploatarea bazei de producţie si a imobilelor
existente (provizoriu)
100115006sos. Munceşti, 364
pentru deservirea îi exploatarea bazei de producţie Ti a imobilelor
existente (provizoriu)
100115005sos. Munceşti, 364

4972
22400
6024

7487
39975
1607

0.0164
0.0298
0.0585

1803
1408
7109

0.0585

7109

0.0585

7109

0.0254

1391

68

14

68

14

0.0059

14

0.06

18302

0.0089

3880

0.018

2138

0.0191, 0.
0.057
0.057
0.057
0.057

2656
561
561
561
561

0.057
0.057

561
561

0.0631, 0.

7953

0.1655

16229

0.0215

5202

1
0.042 6

8512

NR_CONTR

INTREPT

DATAJNC

DATA.EXP

NRJ3ECIZIE

Arenda funciara pe anul 2016
DATA_DECI COD.CADAST
ZIE
RAL
ADRESAJ-OT

DESTINAŢIA
pentru efectuarea lucrărilor de amenajare si consolidare a taluzului
ompotriva alunecărilor de teren
pentru exploatarea obiectivului comercial

5923/2012
5925/2012

Ontreprinderea mixta "CALMAN-PRIM" S.R.L.
Oxana Basico

13.06.2012 13.06.2017
26.06.2012 26.06.2017

4/18-11
4/18-33

15.05.2012
15.05.2012

100415100str. Vistrniceni, 42
100405443str. lazului, 2/1

5926/2012

Cooperativa de producere Firma etiinioifico-metodicr de
creaioie ''ERUDIT"
19.07.2012 19.07.2017

4/18-31

15.05.2012

100105037str. Trandafirilor, 37/4

5927/2012

SRL"MIROLUX-PLUS"

28.08.2012 28.08.2027

5928/2012

dl Ghennadii Tibari

20.06.2011 20.06.2026

2/31-18

01.04.2011

100410256str. Doina, 29/1

5929/2012

Carablut Valentina Pavel

15.07.2012 15.07.2027

4/13-3

15.05.2012

100410259str. Doina, 29/1

pentru proiectarea ei reconstrucţia cu extindere a obiectivului comercial
cu terasr de varr
pentru proiectarea si construirea unui obiectiv comercial si de
alimentaţie publica
pentru deservirea ei exploatarea casei de locuit particulare ei a
construcţiilor accesorii (provizoriu, pBnr la valorificarea acestuia dupr
destinaţie)
pentru deservirea ei exploatarea casei de locuit particulare ei a
construcţiilor accesorii (provizoriu, pBnr la valorificarea acestuia dupr
destinaţie)

5930/2012
5931/2012

SRl"LOBODA-ECO"
II "POSTOVAN LILIA"

06.06.2012 06.06.2017
24.09.2012 24.09.2017

7/30-2
4/16-9

28.06.2010
15.05.2012

100508478Calea lesilor
100113060str. Independen?ei, 30

pentru reproiecatea si construirea obiectivului de comerţ si prestări
servicii cu organizarea intrării centrale on parcul "Alunelul"
exploatarea terasei de varr (provizoriu, frrr drept de privatizare)

5932/2012
5933/2012

CCG nr. 8
SRL "BUCOVINA-AF

10.10.2012 10.10.2022
19.12.2012 19.12.2017

5/62, 6/36-4
Maii.54

17.09.2012,
02.10.2014
17.09.2012

100310111str. Nicolae Milescu Spătarul, 2
100201801str. laloveni, 98/1

5934/2012

SRL "PIZZA-AVA"

16.10.2012 16.10.2017

Maii.70

17.09.2012

5935/2012

SA’Metalferos"

17.10.2012 17.10.2017

Maw.55

17.09.2012

5936/2012

Societatea pe acîiuni "NOVITAS"

22.10.2012 22.10.2017

Maii.58

17.09.2012

5937/2012

Chiper Tatiana

22.10.2012 22.10.2022

10/15-108

22.10.2009

100117578sos. Munceşti, 129

5938/2012

Chiper Sergiu

22.10.2012 22.10.2022

10/15-108

22.10.2009

100117578sos. Munceşti, 129

5939/2012

Scorohod Maria

22.10.2012 22.10.2022

10/15-108

22.10.2009

100117578sos. Munceşti, 129

5940/2012

Chiper Pavel

22.10.2012 22.10.2022

10/15-108

22.10.2009

100117578sos. Munceşti, 129

5941/2012

Scutaru Ivan

29.05.2012 29.05.2017

4/18-2

15.05.2012

100402542str. Memorie, 1/3

5942/2012
5943/2012

Scutaru Liliana
SRL 'VLASCO"

29.05.2012 29.05.2017
27.06.2012 27.06.2027

4/18-2
4/18-39

15.05.2012
15.05.2012

100402542str. Memoriei, 1/3
100120068oos. Munceşti, 801/1

pentru exploatarea bazei de producţie ei depozitare
pentru proiectarea îi construirea unei anexe la încîperile nelocative de la
parterul imobilului, in scopul amplas'irii unui obiectiv de aliment5a'fie
publici', pentru organizarea unie terase de vârî provizoriu, firi edificarea
construciiiilor
pentru deservirea ?i exploatarea casei de locuit particulare ?i a
construc?iilor accesorii, provizoriu, p?n? la valorificarea dup? destina?ie,
(1/3 cot?-parte, ?n comun cu dl Sergiu Chiper, dna Maria Scorohod ?i dl
Pavel Chiper)
pentru deservirea ?i exploatarea casei de locuit particulare ?i a
construc?iilor accesorii, provizoriu, p?n? la valorificarea dup? destina?ie,
(1/3 cot?-parte, ?n comun cu dna Tatiana Chiper, dna Maria Scorohod ?i
dl Pavel Chiper)
pentru deservirea ?i exploatarea casei de locuit particulare ?i a
construc?iilor accesorii, provizoriu, p?n? la valorificarea dup? destina?ie,
(1/3 cot?-parte, ?n comun cu dl Sergiu Chiper, dna Tatiana Chiper ?i dl
Pavel Chiper)
pentru deservirea ?i exploatarea casei de locuit particulare ?i a
construc?iilor accesorii, provizoriu, p?n? la valorificarea dup? destina?ie,
(1/3 cot?-parte, ?n comun cu dl Sergiu Chiper, dna Tatiana Chiper ?i dna
Maria Scorohod)
pentru deservirea si exploatarea imobilelor (casa de locuit particulara si
anexele gospodăreşti) proprietate in devălmăşie
pentru deservirea si exploatarea imobilelor (casa de locuit particulara si
anexele gospodăreşti) proprietate in devălmăşie
pentru exploatarea statiei de alimentare cu produse petroliere

5944/2012

Andronacbi Victor

29.05.2012 29.05.2017

4/18-3

15.05.2012

100110500stradela 5 Lvov, 3

pentru deservirea ?i exploatarea imobilelor proprietate ?n dev?lm??ie

5945/2012

dna Tamara Borozan

23.02.2012 23.02.2027

1/22-23

25.01.2012

100202662str. Timiş, 34A

5947/2012

MARTAS S.R.L.

05.11.2012 05.11.2017

6/25-42

25.10.2012

100512178str. Onisifor Ghibu, 5/1

5950/2012

"ROTAN" S A.

23.11.2012 23.11.2017

6/25-16

25.10.2012

100308293str. Meşterul Manole, 9

NFLCONTR
5953/2012

INTREPT
JARDI S.R.L.

DATAJNC

DATA_EXP

12.11.2012 12.11.2017

100105307bd. Dacia

100414033bd. Moscova, 14/1
str. Feroviarilor, 1/3 (Zona
100505103industriala "VATRA")

0100204484,
0100204485A. ?ciusev, 55

DATA_DECI COD_CADAST
NR_DECIZIE
ZIE
RAL
6/25-41

25.10.2012

ADRESAJ-OT

100113449bd. Dacia, 44

pentru exploatarea, construcţia si resistematizarea complexului de
garaje existent (fara drept de privatizare)
pentru deservirea magazinului alimentar
pentru organizarea unei terase de varr adiacentr oncrperilor de
alimentaţie publicr private (provizoriu, frrr drept de privatizare)

pentru exploatarea si deservirea casei de locuit si construcţiilor
accesorii, provizoriu, pana la valorificarea după destinaţie
pentru exploatarea magazinului cu teras? de var?, provizoriu, firi' drept
de privatizare
pentru exploatarea construcţiei existente (clidire de producere) în comun
cu Firma "FURI-EXPRES" S.R.L., 63% cotî-parte
DESTINAŢIA
pentru amenajarea complex'f a teritoriului, provizoriu, firi drept de
construcţie, Tngridire Vi privatizare

SUPRAFAŢ
A Arenda anuala
0.0636
0.057

6939
561

0.0186

6610

0.0282

4343

0.0066

20

0.0327

49

0.0483
0.0137

18856
1054

2.5358
0.0913

67361
6644

0.0197

2713

4.3211

89378

0.0054, 0.

2843

0.0284

16

0.0284

16

0.0284

8

0.0284

8

0.0071

37

0.0071
0.2704

37
6698

0.0082

82

0.0032

32

0.02

1894

0.5339

14531

SUPRAFAŢ
A Arenda anuala
0.0315 1
7

9088

Arenda funciara pe anul 2016
5954/2012

II "DUMITRU GAINA"

05.11.2012 05.11.2017

6/25-7

25.10.2012

25.10.2012,
04.03.2014

100105064bd. Dacia, 21/2

pentru exploatarea imobilului proprietate privat! (construclie comerciali,
prestarea serviciilor

0.0206

2196

pentru deservirea obiectivului comercial cu amenajarea complex? a
0100311263,str. Ginta Latin?, 17/3 (lotul nr. 1 -teritoriului, provizoriu, pentru deservirea obiectivului comercial cu
amenajarea complex? a teritoriului, provizoriu
0100311262exclus)
, 0.0363
str. Mitropolit G. Banulescupentru proiectarea ei construirea unei anexe la oncrperile private (oficiu)
100519242Bodoni, 47
0.0089

14198

5955/2012

SRL "DACIA-2000"

12.11.2012 12.11.2017

6/25-52,
2/31-2

5956/2012

Nguyen Si Trung Ky

05.11.2012 05.11.2017

6/25-34

25.10.2012

5957/2012

Instituţia de OnvnormBnt Superior ACADEMIA DE
TRANSPORTURI, INFORMATICA SI COMUNICAŢII

05.11.2012 05.11.2018

6/25-32, 16df

25.10.2012,
01.12.2015

100301217cos. Munceşti, 121a

pentru exploatarea imobilului proprietate (bazr de producţie)

0.883

21599

5958/2012

Ontreprinderea republicanr de transporturi auto "ZIMBRU"
S.A.
05.11.2012 05.11.2018

6/25-32, 16df

25.10.2012,
01.12.2015

100301217eos. Munceeti, 121a

pentru exploatarea imobilului proprietate privatr (bazr de producioie)

0.883

9257

5959/2012

Societatea cu rrspundere limitatr "CARGO-TEST'

6/25-32, 16df

25.10.2012,
01.12.2015

100301217oos. Munceoti, 121a

pentru exploatarea imobilului proprietate privatr (bazr de producioie)
20% din supr.0.0883

0.0883

7714

0100518130,
0100518529Calea le?ilor, 22
100204219str. A. Mateevici, 36/1
100106433str. Cetatea Alba, 17/1

0.1136, 0.
0.0046
0.0133

10490
274
1500

1.5645

81062

0.1638
0.11
0.0256

8928
5836

0.0092

1251

0.0223
0.1981
0.0256
0.0089

3174
9037
912
564

pentru amenajare
pentru deservirea ?i exploatarea casei de locuit particulare ?i a
construc?iilor accesorii (provizoriu, p?n? la valorificarea acestuia dup?
destina?ie)
pentru deservirea Ti exploatarea casei de locuit particulare Ii a
construcţiilor accesorii (provizoriu, p'tn't la valorificarea acestuia dup't
destina'iie)
pentru exploatarea construcţiei existente (clîdire de producere) In comun
cu Firma comerciali "ROTAN" S.A., 37% coti'-parte

0.0089

564

0.0157

16

0.0052

5

0.5339

8534

pentru definitivarea construcţiei unui oficiu cu centru de cerceti'ri
pentru exploatarea parclrii auto, provizoriu
pentru exploatarea pie?ei de flori, din elemente u?or demontabile, f?r?
drept de privatizare, provizoriu
pentru proiectarea 'fi construirea unui bloc locativ cu demolarea
construcţiei neautorizate

0.0699
0.4254

18074
10252

0.0309

2950

0.0357

11259

0.092
0.021

4986
1446

05.11.2012 05.11.2018

pentru proiectarea ei construirea unui centru de agrement
multifuncţional din contul demolrrii imobilului existent, pentru proiectarea
ei reconstruirea havuzului cu organizarea unei terase de varr
pentru exploatarea obiectivului comercial
pentru exploatarea bazei de producioie ei depozitare

5960/2012
5962/2012
5963/2012

Firma "MILS" S.R.L.
Gheorghe Enachi
SRL "MOBIMAX PRIM"

05.11.2012 05.11.2017
05.11.2012 05.11.2017
05.11.2012 05.11.2017

6/25-53
6/25-3
6/25-29

25.10.2012
25.10.2012
25.10.2012

5964/2012

Cooperativa de construcţie a garajelor Nr. 42

05.11.2012 05.11.2017

6/25-48

25.10.2012

str. Trandafirilor, 2B (folosinţa cu
100101158plata)
pentru exploatarea complexului de garaje

5965/2012
5966/2012

Clubul Sportiv Auto "PROFI - PILOT"
SRL "BIMCON-SERVICE"

6/25-22
6/25-8

25.10.2012
25.10.2012

100117440Calea Basarabiei, 40/1
100508172str. loan Livescu, 27

5967/2012

Birnaz Ghenadie

05.11.2012 05.11.2017
02.11.2012 02.11.2022
05.11.2012 05.11.2017

6/25-2

25.10.2012

100402547str. lpote?ti, 33

5968/2012

II "CORNEL BUTENCO"

02.11.2012 02.11.2017

6/25-13

25.10.2012

100112008bd. Cuza-Vod?, 15/7

5969/2012
5970/2012
5971/2012
5974/2012

Societatea cu răspundere limitata "LEVAS-COM"
Societate pe acţiuni "Unix"
dl Ghenadie Birnaz
dl Oleg Braga

05.11.2012
05.11.2012
05.11.2012
05.11.2012

05.11.2017
05.11.2022
05.11.2017
05.11.2017

6/25-20
6/25-35
6/25-2
6/25-49

25.10.2012
25.10.2012
25.10.2012
25.10.2012

100423048bd. Rena?terii, 32
100114018str. Gradina Botanica, 14/3
100402547str. lpote?ti, 33
100209516str. Gheorghe Malarciuc, 1/2

5975/2012

dna Natalia Grigorjevschi-Braga

05.11.2012 05.11.2017

6/25-49

25.10.2012

100209516str. Gheorghe Malarciuc, 1/2

5977/2012

Semetiuc Alexandr

02.11.2012 02.11.2027

5/37-1

17.09.2012

100117177sos. Munceşti, 239

5978/2012

Smorodinov Galina

02.11.2012 02.11.2027

5/37-1

17.09.2012

100117177sos. Munceşti, 239

5979/2012

Firma "RUFi-EXPRES" S.R.L.

23.11.2012 23.11.2017

6/25-16

25.10.2012

100308293str. Me?terul Manole, 9

5980/2012
5981/2012

SRL "FIROM"
SRL

05.11.2012 05.11.2017
07.11.2012 07.11.2017

6/24-4
6/24-1

25.10.2012
25.10.2012

100217311sos. Flincesti
100102010str. Grenoble, 132

5982/2012

SRL "FLOREDAN-D"

05.11.2012 05.11.2017

6/24-10

25.10.2012

100206067str. Izmail, 45/1

5983/2012

SRL "M & C ENTERPRISES"

03.12.2012 03.12.2017

6/24-2

25.10.2012

5984/2012
5985/2012
5987/2012

Societatea cu rrspundere limitatr "CITY BUILDING"
SRL "ALENIUS-APF"
SRL "DOMINIC"

05.11.2012 05.11.2017
21.11.2012 21.11.2017
05.11.2012 05.11.2017

6/25-11
6/25-18
6/25-10

25.10.2012
25.10.2012
25.10.2012

100210098str. V. Alexandri
str. A. Hojdeu, 57 (vezi acord
100420276adiţional)
exploatarea imobilelor existente (locative)
100414014bd. Moscova, 14/1
exploatarea obiectivului comercial proprietate privatr
100422035Calea Moşilor, 27
exploatarea instala?iei-monobloc de rambliere cu gaze 0.0445

NR_CONTR

JNTREPT

DATAJNC

DATA_EXP

NR_DECIZIE

DATAJDECI COD_CADAST
ZIE
RAL

ADRESA LOT

5988/2012

Societatea cu rrspundere limitatr "FELUR-GAL"

06.11.2012 06.11.2017

6/25-54

25.10.2012

100112011bd. Cuza-Vodr, 24

5989/2012

Firma "PLANETA CAFEA" S.R.L.

19.11.2012 19.11.2017

6/25-23

25.10.2012

0100414085,
0100414084str. Alecu Russo, 1

pentru exploatarea sectorului de reparaţie a mecanismelor auto mici
(provizoriu, frrr dreptul de privatizare ei edificare a construcţiilor capitale)
pentru exploatarea imobilelor existente
pentru exploatarea ?i deservirea imobilului existent (provizoriu)
pentru exploatarea complexului de pavilioane pentru comercializarea
florilor (provizoriu, firi' drept de construclie)
pentru exploatarea obiectivului din materiale u?or demontabile, ?n
complex cu sta?ia de a?teptare a transportului urban de pasageri
(provizoriu, firi drept de privatizare)
pentru exploatarea obiectivelor existente (de producere)
pentru exploatarea Ii deservirea imobilului existent (provizoriu)
pentru amenajare

3880

912

2260

DESTINAŢIA
SUPRAFAT/ Arenda anuala
exploatarea terasei de varr pe iBngr cafeneaua ontreprinderii (provizoriu,
frrr drept de privatizare ei de construcţie)
0.0211
3110
exploatarea terasei de varr, adiacentr obiectivului de alimentaţie publicr
privat (provizoriu, frrr drept de privatizare), exploatarea terasei de varr,
adiacentr obiectivului de alimentaţie publicr privat (provizoriu, frrr drept
1
de privatizare)
0.0062, 0. 8
3029

5990/2012
5991/2012

Anton Bacuiin
Fundaţia "SOROS-MOLDOVA"

22.11.2012 22.11.2017
15.11.2012 15.11.2017

6/25-28
6/25-46

Arenda funciara
pe anul Ginta
2016 Latina
25.10.2012
100311259str.
25.10.2012
100204486str. Armeneasca, 13

pentru construcţie
pentru exploatarea imobilului (locativ) proprietate privata

5992/2012
5993/2012

Societatea cu răspundere limitata "DANVLA"
S.R.L."CANDELUX-COM"

12.11.2012 12.11.2017
21.11.2012 21.11.2017

6/25-40
6/25-37

25.10.2012
25.10.2012

100401296str. Constructorilor, 100
100308294str. Meşterul Manole, 9/12

pentru exploatarea imobilelor proprietate privata (clădire administrativa,
garaj, depozit)
pentru exploatarea imobilelor (de producţie) proprietate privata

5994/2012
5996/2012

dna Tamara Bator
Zoia Teodorovici

13.11.2012 13.11.2017
20.11.2012 20.11.2017

6/24-8
6/24-6

25.10.2012
25.10.2012

str. Pietrariei (Zona industrialapentru parcarea automobilelor si amenajarea terenului adiacent
atelierului de vulcanizare (provizoriu, fara drept de privatizare)
100504009"Vatra")
100210471str. Vasile Alecsandri
pentru exploatarea garajului

5998/2012
5999/2012
6000/2012

Societatea comerciala "CONVEL" S.R.L.
Institutul "AGROINDPROIECT" S.A.
CCG nr. 159

09.11.2012 09.11.2017
31.10.2012 31.10.2017
31.10.2012 31.10.2017

6/25-30,
6/36-3
6/25-6
6/25-47

25.10.2012,
02.10.2014
25.10.2012
25.10.2012

6001/2012

SRL"MANICl-COM"

31.10.2012 31.10.2017

6/25-43

25.10.2012

0100109584,
0100109576,
0100109583sos. Munceşti, 284
100206206str. Armeneasca, 55
100102124str. V. Florea, 7
100518304str. Mihai Viteazul, 1/1

pentru deservirea si exploatarea imobilului (comercial) proprietate
privata, pentru deservirea si exploatarea imobilului (comercial)
proprietate privata, pentru amenajarea complexa a teritoriului adiacent
(provizoriu)
pentru exploatarea obiectivului administrativ
pentru exploatarea garajelor, fara drept de privatizare
provizoriu, fara dreptul de privatizare, pentru exploatarea pavilionului-bar
cu terasa de vara
pentru exploatarea ?i deservirea obiectivului comercial, provizoriu,
pentru exploatarea terasei de vara

0.0113

1961
0.0364: 2165

0.84
0.0464

26554
2450

0.027
0.0023

1412
290

0.0743, 0.
0.0972
0.1635

13255
9985
6290

0.005

447

0.0143, 0.

4873

6002/2012

Ontreprinderea mixtr"OPTIMUM-TECFIILA" S.R.L.

31.10.2012 31.10.2027

6/25-38

25.10.2012

0100414015,
0100414016bd. Moscova, 8/2

6003/2012

"TAL1MARS" S.R.L.

10.10.2012 10.10.2017

Maiii.53

17.09.2012

100404449str. Ceucari, 2

suplimentar terenului privat din str. Ceucari, 2, pentru proiectarea ?i
reconstrucţia cu extindere a obiectivului comercial

0.0273

6155

6004/2012
6005/2012

"Biexim SV" S.R.L.
Societatea comercialr "COBAMIV AUTO" S.R.L.

02.11.2012 02.11.2017
02.11.2012 02.11.2017

6/23-2
6/23-11

25.10.2012
25.10.2012

100113448bd. Traian, 23/1
100313285str. Profesor Ion Dumeniuk, 3

provizoriu, fara drept de privatizare, pentru amenajare complexa
provizoriu, pentru amenajare si organizarea drumului de acces

0.0096
0.0995

1108
6063

6006/2012

S. A. "RESTAURATORUL"

02.11.2012 02.11.2027

6/23-13

25.10.2012

100108060str. Flanul Morii, 49

provizoriu, pentru exploatarea depozitelor pentru materiale pentru
sculpturi si amenajarea complexa a teritoriului

0.4813

22092

6007/2012

S.R.L. "CAGORTATRANS"

02.11.2012 02.11.2017

6/23-15

25.10.2012

100413309str. Florilor, 32/1

0.0216

2499

6008/2012

AO"Uniunea veteranilor războiului din Afganistan din
sectorul Ciocana"

06.11.2012 06.11.2017

6/25-26

25.10.2012

100313414bd. Mircea cel B?tr?n, 39/1

provizoriu, fara drept de construire, pentru amenajare complexa
pentru exploatarea pavilionului comercial în complex cu stafia de
aîteptare a transportului urban de pasageri (provizoriu, firi drept de
privatizare)

0.0157

3133

23.11.2012 23.11.2017

6/23-4

25.10.2012

100518036str. Mihai Viteazul, 13

pentru amenajare (provizoriu, fara drept de privatizare)

0.038

13383

22.11.2012 22.11.2027
07.11.2012 07.11.2017

6/25-21
6/25-39

25.10.2012
25.10.2012

100202601str. Timiş, 34/3
100311261str. Ginta Latinr, 17/2

pentru exploatarea si deservirea imobilelor private (oficiu)
reconstrucţia cu extindere a obiectivului comercial privat

0.0457
0.0088

1721
3100

08.11.2012 08.11.2017

6/25-27

25.10.2012

100216459str. Pietrarilor, 8/2

deservirea ei exploatarea imobilului privat
pentru asigurarea procesului tehnologic al ontreprinderii de producţie

0.0364

2983

12.11.2012 12.11.2017

6/25-4

25.10.2012

100302365str. Uzinelor, 60

0.5339

45339

12.11.2012 12.11.2017

6/25-15

25.10.2012

100521197str. Nicolae lorga, 20

exploatarea ei deservirea imobilului privat (clrdire administrativr)

0.0415

2712

100521439str. Nicolae lorga, 20

exploatarea ei deservirea imobilului privat (clrdire administrativr),
proprietate comunr on devrlmreie cu dna Tatiana Cioclea

0.0657

2147

0.0657

2147

0.0097

3205

0.0156, 0.

3040

6011/2012
6012/2012
6013/2012

Societatea cu rrspundere limitatr "SERVO - LAIN"
Compania SEASTONE SYSTEMS LLP (Marea Britanie)
Ontreprinderea individualr "CATRANIUC"
Societatea cu rrspundere limitatr "VOLMATEX- GRUP"

6014/2012
6016/2012

Ontreprinderea cooperatista de producere
"TERMOMONTAJ"
Ontreprinderea tehnico-etiimoificr "PLANTA-VIN" S.R.L.

6017/2012

6018/2012

Cioclea Stepan Vasile

12.11.2012 12.11.2017

6/25-5

25.10.2012

6019/2012

Cioclea Tatiana Parfentie

12.11.2012 12.11.2017

6/25-5

25.10.2012

6020/2012

SRL "COMGHERA"

14.11.2012 14.11.2017

6/40-2

25.10.2012

6021/2012

SA"LIGA-2"

02.11.2012 02.11.2017

nţH.43

25.10.2012

NR__CONTR

INTREPT

DATAJNC

DATA_EXP

exploatarea ei deservirea imobilului privat (clrdire administrativr),
proprietate comunr on devrlmreie cu dl Stepan Cioclea
100521439str. N. iorga, 20
str. Ismail colt cu str. Nicolae
100207299Anestiade
pentru exploatarea pavilionului comercial
0100205077,str. Veronica Micle, colt cu str.pentru definitivarea proiectării si construirea unei cafenele pentru copii,
0100205076
Armeneasca
pentru amenajare complexa

DATAJDECI COD_CADAST
NR_DECIZ1E
ZIE
RAL

ADRESAJ-OT
sos. Munceşti, 799(nu este
100120707semnat si inregistrat la OCT)

6022/2012

IM"MARIBOR" S.R.L.

21.11.2012 21.11.2017

6023/2012
6024/2012

SRL ‘'O.D.V. PLUS”
Maistrenco Irina

28.11.2012 28.11.2017
03.12.2012 03.12.2017

6/23-24
6/25-45

25.10.2012
25.10.2012

100514449str. Ion Creanga, 68/1
100210646str. Lapusnei, 14

6025/2012

Ontreprinderea mixta "Agregat" S.A.

29.11.2012 29.11.2017

6/25-25

25.10.2012

100101868str. pictor Mihai Grecu, 3

6027/2015

I!"RADUCAN-S.P."

22.01.2015 22.01.2019

5/33-4

17.09.2012

100510302str. Alba-lulia, 75/22

6028/2012
6029/2012

CCG Nr.139
Firma "VARNA" S.R.L.

10.12.2012 10.12.2022
28.12.2012 28.12.2017

7/27-20
7/27-5

29.11.2012
29.11.2012

100515136str. Ioana Radu, 24 "A"
100106041bd. Decebal. 63

DESTINAŢIA
pentru exploatarea imobilului proprietate privata (depozit)
pentru exploatarea imobilului (comercial) existent (provizoriu, fara drept
de privatizare si ongradire)
pentru exploatarea îi deservirea garajului existent, provizoriu
pentru exploatarea si deservirea blocului administrativ
pentru proiectarea îi construirea unui complex locativ conform P.U.D.
elaborat de I.M.P. "Chiîinîuproiect"
pentru exploatarea garajelor metalice (provizoriu, fara drept de
privatizare)
exploatarea anexelor la magazinul existent

SUPRAFAT
/ Arenda anuala
0.336

6241

0.0031
0.003

409
275

0.0884

4253

0.3799

88098

0.2446 1
0.0067 9

13285
453

Arenda funciara pe anul 2016
6030/2012

SRL"DIANA-CHIUA"

28.12.2012 28.12.2017

7/27-6

29.11.2012

100112013bd. Dacia, 38/9

exploatarea imobilului
prestarea serviciilor)

6032/2012

Asociaţia proprietarilor de garaje nr. 81

19.12.2012 19.12.2022

7/27-11

29.11.2012

100424118str-la I Florarii, 6

6033/2012

Cooperativa de construcţie a garajelor "NR. 145"

19.12.2012 19.12.2022

7/27-13

29.11.2012

6034/2012

Rusu Ştefan

28.12.2012 28.12.2022

7/27-25

29.11.2012

proprietate

privatr

(construcţie

comercialr,
0.0062

351

exploatarea complexului de garaje (provizoriu, frrr drept de privatizare)

1.1734

51381

100424108str-la I Florarii, 8

exploatarea complexului de garaje (provizoriu, frrr drept de privatizare)

1.4443

48898

100508477str. Petre atefanuca, 12

130

6035/2012

Sviridova Olga

28.12.2012 28.12.2017

7/27-26

29.11.2012

6036/2012

Zelinschi Valeriu

28.12.2012 28.12.2017

7/27-26

29.11.2012

6037/2012

Firma "AGO-DACIA" S.A.

12.12.2012 12.12.2017

7/27-2

29.11.2012

6039/2012

dna Alevtina Vihrenco

28.12.2012 28.12.2017

7/27-3

29.11.2012

0100104636,
0100104654bd. Iu. Gagarin, 10/3

6041/2012

26.12.2012 26.12.2017

7/27-9

29.11.2012

100417673str. Aibi?oara, 76/10

6042/2012

Firma "OSRAM-S.D.I.” S.R.L.
întreprinderea mixtî "FINANCIAL PAPERS PLUS L.C.K."
S.R.L.

19.12.2012 19.12.2017

7/27-29

29.11.2012

100216226str. Drumul Viilor, 36/2

6043/2012

Asociaţia obîteascî Societate Orbilor din Moldova

19.12.2012 19.12.2017

7/27-29

29.11.2012

100216226str. Drumul Viilor, 36/2

6044/2012

Societatea cu rrspundere limitatr "PARI-BUCURS"

19.12.2012 19.12.2022

7/27-28

29.11.2012

100204291str. A. Mateevici, 34

exploatarea garajului existent (provizoriu, frrr drept de privatizare)
0.002
deservirea casei de locuit particulare, deservirea casei de locuit
0.0188, 0.1
particulare
deservirea casei de locuit particulare, deservirea casei de locuit
particulare
0.0188, 0.
pentru exploatarea blocului locativ on complex cu obiective de menire
social-culturala
0.4447
pentru exploatarea imobilului proprietate privat? (sp?!?torie auto), pentru
exploatarea imobilului proprietate privat? (sp?i?torie auto), provizoriu, firi
0.0744, 0.
drept de privatizare
pentru organizarea unei terase de vârî la imobilul privat (provizoriu, firi
drept de privatizare)
0.006
pentru exploatarea Ti deservirea obiectivului proprietate privaţi (centru
0.4878
polifuncîional)
pentru exploatarea Ti deservirea obiectivului proprietate privaţi (centru
0.4878
polifuncîional)
pentru exploatarea imobilului existent (construcţie comerciali, prestarea
serviciilor)
0.0352

6045/2012

Asociaţia proprietarilor de garaje "NR.99"

28.12.2012 28.12.2022

7/27-18

29.11.2012

100413177str. Miron Costin, 8/2

exploatarea complexului de garaje (provizoriu, frrr drept de privatizare)

0100215674,
0100215675str. Maceoilor
0100215674,
0100215675
str. Maceoilor
100207277bd. Dimitie Cantemir, 5/5

0100518071,
0100518532Calea leeilor, 26
100514458str. A. Donici, 1
100205455str. Armeneasca, 38

6049/2012
6050/2012
6051/2012

Societatea cu rrspundere limitatr "GFZ-PRIM"
Mesalchin Serghei
Banca Comerciala "MOLDINDCONBANK" S.A.

14.12.2012 14.12.2017
27.12.2012 27.12.2017
24.12.2012 24.12.2017

7/27-44
7/27-42
7/27-45

29.11.2012
29.11.2012
29.11.2012

6052/2012

Oprea Maria

26.12.2012 26.12.2027

7/27-24

29.11.2012

100215676str. Braila, 8/1

6055/2013

Societatea de distribuţie a cârtii "PRO-NOI" S.R.L.

09.01.2013 09.01.2018

7/26-5

29.11.2012

100312076str. Alecu Russo, 65

6056/2012

Societatea cu răspundere limitata "SOMIRO-AUTO"

19.12.2012 19.12.2017

7/27-16

29.11.2012

100102014str. Grenoble, 130/4

6060/2012

Societatea comerciala "IACOB" S.R.L.

24.12.2012 24.12.2017

7/27-21

29.11.2012

100101338str. Grenoble, 165/4

6062/2012

S.A. "Tebas"

28.12.2012 28.12.2017

7/27-43

29.11.2012

100510238str. Alba lulia, 75 (lit. "D")

NR_CONTR

INTREPT

DATAJNC

DATA__EXP

DATA_DEC1 COD_CADAST
NR_DECIZlE
ZIE
RAL

ADRESA_LOT

6063/2012

Societatea comercialr "ELIGIBIL-CON"

21.12.2012 21.12.2017

7/27-10

29.11.2012

100117638eos. Munceeti, 121

6065/2012

Firma comercialr de producioie "PEGAS" S.R.L.

21.12.2012 21.12.2017

7/27-40

29.11.2012

100402552str. Petricani, 174-176

6067/2012
6071/2012

Bespaliuc Pavel
Societatea pe acţiuni "MOLDPRESA"

27.12.2012 27.12.2017
28.12.2012 28.12.2017

7/27-38
7/27-41

29.11.2012
29.11.2012

100518533str. Ghidighici, 3/11
100413310bd. Moskova, 2/1

6072/2012

Societatea cu r?spundere limitat? "AVI FORTIS"

28.12.2012 28.12.2017

7/27-12

29.11.2012

100506050str. Nicolae H. Costin, 48/4

6073/2012

SA "DAAC-Flermes"

28.12.2012 28.12.2017

7/26-4

29.11.2012

100518315Calea le?ilor

6076/2012

Asociaţia proprietarilor de garaje "nr. 118"

28.12.2012 28.12.2022

7/27-8

29.11.2012

100105208str. Trandafirilor, 13/6

pentru exploatarea obiectivului comercial ei alimentaţie publicr, on
complex cu staţia de aşteptare a transportului urban de pasageri
(provizoriu, frfr drept de privatizare), pentru reconstrucţia cu extindere a
obiectivului comercial ei alimentaţie publicr cu organizarea terasei de
varr, on complex cu staţia de aeteptare a transportului urban de
pasageri
pentru construcţie (casa de locuit multi-famiiiare)
pentru amenajare
pentru exploatarea si deservirea obiectivului privat (locativ)
pentru exploatarea salonului de carte (provizoriu, fara drept de
privatizare)
pentru exploatarea pavilionului-magazin cu atelier de vulcanizare,
provizoriu, f?r? drept de privatizare Ti efectuare a construc?iilor capitale
pentru exploatarea pavilionului comercial cu terasî de vârî, în complex
cu stafia de aîteptare a transportului urban, provizoriu, firi' drept de
privatizare
pentru exploatarea blocului de producere ei organizarea accesului din
str. Alba lulia prin proiectarea reconstruirii cu extindere a ?nc?perilor
private, cu retragerea terenului atribuit ?n folosin?? (titlul nr.
0100510002) prin decizia Prim?riei muni

2677
2677
30642

6247
1510
15990
3998
2094

0.3587

21795

0.0167, 0.
0.0187
0.0313

9942
4624
11719

0.0294

2098

0.007

911

0.0175

1851

0.008

2309

0.1045

10382

DESTINAŢIA
SUPRAFAT/ Arenda anuala
pentru extinderea obiectivului de comerio ei prestrri serviri (cu
amplasarea construcioiilor din elemente ueor demontabile ei asigurarea
0.0525
9173
condiţiilor de exploatare a reţelelor inginereşti)
pentru asigurarea procesului tehnologic al ontreprinderii (deservirea
obiectivului comercial ei de producţie, asigurarea accesului, parcarea
automobilelor)
0.0404
9530
pentru amenajare (plantarea arborilor si arbuştilor) provizoriu, fara drept
de privatizare si edificare a construcţiilor
0.0384
8017
pentru proiectarea ii reconstrucţia magazinului existent
2639
0.0181
pentru exploatarea obiectivului comercial cu organizarea terasei de van,
provizoriu
0.0258
749
pentru deservirea obiectivului existent (stafie de deservire tehnici a
automobilelor)
0.0324
8873
pentru exploatarea garajelor existente, provizoriu, firi drept de privatizare
2
0.1407 0
8334

Arenda funciara pe anul 2016
6077/2012

Asociai'ia proprietarilor de garaje nr. 59

28.12.2012 28.12.2022

7/27-14

29.11.2012

100518110str. Mesager, 11/2

6078/2012

Galici Nicolai

28.12.2012 28.12.2017

7/27-15

29.11.2012

100420259str. Alexandru cel Bun, 26 a

6080/2012

SRL "BIMCON-SERVICE"

28.12.2012 28.12.2017

6/25-9

25.10.2012

100109023sos. Munceşti, 300/2

pentru exploatarea garajelor capitale existente, provizoriu, f?r? drept de
privatizare
pentru exploatarea imobilului proprietate privat? (construc?ie
comercial?, prestarea serviciilor
destinat construirii unui bloc locativ cu obiective de menire sociali' Ti
garaje subterane, provizoriu

6081/2012
6082/2013
6083/2013

Societatea cu rrspundere limitatr "CREMENMAR"
dl Oleg Caraman
dl Victor Caproe

28.12.2012 28.12.2017
04.01.2013 04.01.2018
04.01.2013 04.01.2018

7/27-35
7/27-30
7/27-31

29.11.2012
29.11.2012
29.11.2012

100510323str. Mu?atinilor
100404452str. Doina, 150
100404451str. Doina, 150

pentru amplasaraea unei parci'ri supraetajate cu obiectiv de menire
sociali', din contul demolirii parci'rii auto provizorii existente
pentru exploatarea imobilelor existente (depozit)
pentru exploatarea imobilelor existente (depozit)

6084/2013

Societatea cu rrspundere limitatr "ACOR-ORIGINAL04.01.2013 04.01.2018
COM"

7/27-32

29.11.2012

100404450str. Doina, 150

6085/2013

Botnarenco Ghenadii

15.01.2013 15.01.2028

7/24-35

29.11.2012

100108492str. Cetatea Chilia

6086/2013

Andreev Nina

15.01.2013 15.01.2028

7/24-35

29.11.2012

100108492str. Cetatea Chilia

6087/2013

dl Ion Morar

21.01.2013 21.01.2018

7/27-22

29.11.2012

100301529Calea Basarabiei, 12/1

6088/2013

dl Nicolae Spalatu

21.01.2013 21.01.2018

7/27-23

29.11.2012

100301528Calea Basarabiei, 12/1

6089/2013

Belescu Anna

14.01.2013 14.01.2028

5/37-6

17.09.2012

100117635oos. Munceoti, 237

6090/2013

Catana Viorel

25.01.2013 25.01.2018

7/27-4

29.11.2012

100118286Drumul Bacioiului, 311/9

6091/2013

Catanr Aliona

25.01.2013 25.01.2018

7/27-4

29.11.2012

100118286drumul Bacioiului, 311/9

6092/2013

Andronnicova Liliana

14.02.2013 14.02.2018

7/22-11

29.11.2012

100108951str. Cetatea Chilia, 31

6093/2013

Maleru Ecaterina

14.02.2013 14.02.2018

7/22-11

29.11.2012

100108951str. Cetatea Chilia, 31

6094/2013

Loboda Valerii

22.02.2013 22.02.2028

7/24-14

29.11.2012

100417672str. Colina Pu?kin, 19

6095/2013

Valentina Loboda

22.02.2013 22.02.2028

7/24-14

29.11.2012

100417672Colina Pu?kin, 19

NR_CONTR

INTREPT

DATAJNC

DATA_EXP

NRJDECIZIE

DATA.DECI COD_CADAST
ZIE
RAL

ADRESAJ-OT

6096/2013

Nadejda Loboda

22.02.2013 22.02.2028

7/24-14

29.11.2012

100417672Colina Pu?kin, 19

6097/2013

Natalia Loboda

22.02.2013 22.02.2028

7/24-14

29.11.2012

100417672Colina Pu?kin, 19

6098/2013

Olga Cartavîh

22.02.2013 22.02.2028

7/24-14

29.11.2012

100417672Colina Pu?kin, 19

6099/2013

Valentina Loboda

22.02.2013 22.02.2028

7/24-14

29.11.2012

100417672Colina Pu?kin, 19

6100/2013

Olga Bucearschi

22.02.2013 22.02.2028

7/24-14

29.11.2012

100417672Colina Pu?kin, 19

12.03.2013

0100116016,
0100116017sos. Munceşti, 402

6101/2013

SRL "LINELLA"

29.03.2013 29.03.2018

2/13-5

pentru exploatarea imobilelor existente (depozit)
pentru deservirea ei exploatarea caselor de locuit particulare on comun
cu dna Nina Andreev (provizoriu, pBnr la valorificarea terenului dupr
destinaţie, frrr drept de privatizare)
pentru deservirea ei exploatarea caselor de locuit particulare on comun
cu dl Ghenadii Botnarenco (provizoriu, pBnr la valorificarea terenului
dupr destinaţie, frrr drept de privatizare)
suplimentar terenului privat, pentru deservirea ei exploatarea obiectivului
comercial ei prestarea serviciilor
suplimentar terenului privat, pentru deservirea ei exploatarea obiectivului
comercial ei prestarea serviciilor
exploatarea ei deservirea casei de locuit individuale ei a construcţiilor
accesorii
pentru deservirea ei exploatarea casei de locuit individuale, proprietate
on devrlmreie
pentru deservirea ei exploatarea casei de locuit individuale, proprietate
on devrlmreie
pentru exploatarea casei de locuit individuale si a construcţiilor accesorii
(provizoriu)
pentru exploatarea casei de locuit individuale si a construcţiilor accesorii
(provizoriu) on comun cu dna Liliana Andronnicova
pentru deservirea ?i exploatarea casei de locuit cu apartamente
privatizate (8,25% din imobil), ?n comun cu dnele Valentina Loboda,
Nadejda Loboda, Natalia Loboda, Olga Cartav?h, Valentina Loboda ?i
Olga Bucearschi
pentru deservirea ?i exploatarea casei de locuit cu apartamente
privatizate (8,25% din imobil), ?n comun cu dnele Nadejda Loboda,
Natalia Loboda, Olga Cartav?h, Valentina Loboda, Olga Bucearschi ?i dl
Valerii Loboda

0.2465

7823

0.032

1764

0.0183

4621

0.19
0.1087
0.0551

32700
4202
2367

0.1237

5313

0.0242

40

0.0242

29

0.0178

3080

0.0202

3495

0.01

10

0.012

397

0.012

397

0.064

73

0.064

73

0.0161

4

0.0161

4

DESTINAŢIA
5UPRAFAT; Arenda anuala
pentru deservirea ?i exploatarea casei de locuit cu apartamente
privatizate (8,25% din imobil), ?n comun cu dnele Valentina Loboda,
Natalia Loboda, Olga Cartav?h, Valentina Loboda, Olga Bucearschi ?i dl
Valerii Loboda
0.0161
4
pentru deservirea ?i exploatarea casei de locuit cu apartamente
privatizate (8,25% din imobil), ?n comun cu dnele Valentina Loboda,
Nadejda Loboda, Olga Cartavîh, Valentina Loboda, Olga Bucearschi ?i
dl Valerii Loboda
0.0161
4
pentru deservirea ?i exploatarea casei de locuit cu apartamente
privatizate (24% din imobil), ?n comun cu dnele Valentina Loboda,
Nadejda Loboda, Natalia Loboda, Valentina Loboda, Olga Bucearschi ?i
dl Valerii Loboda
0.0161
12
pentru deservirea ?i exploatarea casei de locuit cu apartamente
privatizate (23% din imobil), ?n comun cu dnele Valentina Loboda,
Nadejda Loboda, Natalia Loboda, Olga Cartavîh, Olga Bucearschi îi dl
Valerii Loboda
0.0161
12
pentru deservirea îi exploatarea casei de locuit cu apartamente
privatizate (20% din imobil), în comun cu dnele Valentina Loboda,
Nadejda Loboda, Natalia Loboda, Olga Cartavîh, Valentina Loboda îi dl
Valerii Loboda
0.0161
9
pentru exploatarea pieţei agricole (provizoriu), pentru amenajare
2
(provizoriu)
0.0317, O.i 1
6307

Arenda funciara pe anul 2016
6102/2013
6103/2013
6104/2013

Societatea cu rrspundere limitatr"RADEVA-GRUP"

26.03.2013 26.03.2018

2/15-8

12.03.2013

6105/2013

Societatea cu rrspundere iimitatr "DASTERUM"

26.03.2013 26.03.2018

2/15-9

12.03.2013

1003091116str. Uzinelor, 186/1

6106/2013

Melnic Vladimir

08.04.2013 08.04.2018

2/15-5

12.03.2013

1001140171str. Sarmizegetusa

6107/2013

Melnic Stela Nicolae

08.04.2013 08.04.2018

2/15-5

12.03.2013

1001140171str. Sarmizegetusa

6108/2013

Societatea cu rrspundere Iimitatr "MEDCURAT'

01.04.2013 01.04.2018

2/14-1

12.03.2013

100413022Calea Orheiului, 127/1

exploatarea pavilionului comercial on complex cu staţia de aşteptare a
transportului urban de pasageri (provizoriu, frrr drept de privatizare)

0.006

591

6109/2013

Societatea cu rrspundere Iimitatr ''MEDCURAT'

01.04.2013 01.04.2018

2/14-2

12.03.2013

100405015str. Ceucari, 3/1

exploatarea pavilionului comercial on complex cu staţia de aeteptare a
transportului urban de pasageri (provizoriu, frrr drept de privatizare)

0.006

542

6111/2013

Firma "RODEA-LUX" S.R.L.

28.03.2013 28.03.2018

2/21, 9/49- 13

12.03.2013,
02.12.2013

100313827str. M. Sadoveanu

1.2

97305

6112/2013

SRL "DOMINIC"

08.04.2013 08.04.2018

2/15-4

12.03.2013

01001170640,
01001170641sos. Munceşti, 269/1

0.039, 0.0-

13486

6116/2013

Societatea cu rrspundere Iimitatr "RADEVA-GRUP"

09.04.2013 09.04.2018

2/15-2

12.03.2013

1003080383str. Uzinelor, 171/3

0.0344

6635

6118/2013

Firma comercialr de producioie "TRIS" S.R.L.

05.04.2013 05.04.2018

2/13-1

12.03.2013

1004050448Calea Orheiului, 109/4

0.054

3719

6119/2013

Societatea cu răspundere limitata "VALDAS-COM"

12.04.2013 12.04.2018

2/14-3

12.03.2013

0.008

480

6123/2013

Ontreprinderea municipalr "PIAŢA CENTRALE'

18.04.2013 18.04.2062

3/31-20

02.04.2013

5.5686

274950

6125/2013

Societatea cu ri'spundere limitaţi' "CEC-SPECTRU"

19.04.2013 19.04.2018

3/31-19

02.04.0213

0.0054

424

ÎUPRAFAT;

Arenda anuala

NR_CONTR

25.03.2013 25.03.2018

2/15-11

12.03.2013

LIBERI26.03.2013 26.03.2018

2/15-10

12.03.2013

INTREPT

DATAJNC

DATA_EXP

100302434str. Varnita, 24

pentru asigurarea procesului tehnologic al ontreprinderii si exploatarea
ulterioara a obiectivului existent
suplimentar terenului proprietate privatr ei celui arendat anterior, destinat
pentru construooii
pentru proiectarea ei construirea unei terase de varr adiacente
obiectivului privat (comercial)
pentru exploatarea bazei de producioie ei depozitare (platformr cu
macara), cu condiţia onregistrrrii servitutei (cale de acces) pe terenul
privat cu codul cadastral 0100309060
amplasarea on complex a unui obiectiv social-comercial cu parcare
subteranr
amplasarea on complex a unui obiectiv social-comercial cu parcare
subteranr

S.C. "DOMUS AUTO" S.R.L.
Instituţia de onvrţrmBnt "UNIVERSITATEA
INTERNAŢIONALI- DIN MOLDOVA"

1005100240str. Alba-lulia, 75/6
100103035bd. Dacia, 10

100302047str. Ismail, 116

pentru exploatarea parcării auto (provizoriu, tara drept de construcţie si
privatizare)
pentru extinderea capacitatii si reconstrucţia complexa a statiei de
alimentare cu petrol, pentru amenajare complexa (provizoriu, fara drept
de privatizare si construcţie, pBna la valorificarea terenului după
destinaţie)
pentru amenajare cu organizarea unei parcîri auto de zi (provizoriu, fîrî
drept de construire, îngrîdire îi privatizare)
pentru amenajarea stradalr ei parcarea automobilelor de zi (provizoriu,
frrr drept de privatizare)
pentru exploatarea obiectivului comercial
pentru definitivarea construirii Ti exploatarea pielei specializate de
comercializare a pîsîrilor, tineretului avicol, animalelor de companie îi
materialului sîditor cu condiţia amenajîrii drumului de acces (ffrî drept de
subarendî)

100301303str. C?rbunari
str. Mitrop. G. Bînulescu- Bodoni,
10052104414
pentru exploatarea imobilului existent (comercial)

DATA_DECl COD_CADAST
NR_DECIZIE
ZtE
RAL

ADRESA_LOT

DESTINAŢIA

0.0964

13525

0.0198

5328

0.018

2463

0.1117

6497

0.016

2007

0.016

2007

6126/2013

Cooperativa de construci'ie a garajelor NR. 3/98

01.06.2013 01.06.2023

3/31-16

02.04.2013

100514136str. Gh. Muzicescu, 7

pentru exploatarea garajelor existente (f?r? drept de privatizare)

0.4345

24139

6127/2013

Cooprrativa de construci'ie a garajelor "NR. 10"

16.04.2013 16.04.2023

3/31-15

02.04.2013

100213106str. A. Cosmescu, 39 "a"

pentru exploatarea complexului de garaje (firi drept de privatizare)

1.6898

76830

6128/2013

Cooperativa de Exploatare a Garajelor "NR. 16"

19.04.2013 19.04.2023

3/31-14

02.04.2013

100120138bd. Dacia, 60/6

pentru exploatarea garajelor existente (f?r? drept de privatizare)
pentru amenajare ii deservirea casei de locuit nefinalizatî (in devilmffie)

2.4063

56789

6129/2014
6130/2014
6135/2013

dl lurie Zgodov
Tmara Zgodov
Ontreprinderea mixta "BENTION" S.R.L

02.12.2014 02.12.2019
02.12.2014 02.12.2019
22.04.2013 22.04.2018

3/31-6
3/31-6
3/35-5

02.04.2013
02.04.2013
02.04.2013

100213675str. Fraţii Apostol
100213675str. Fra?ii Apostol
100401766str. Podgorenilor, 69 "A"

0.031
0.031
0.0794

1682
1680
5020

0.0358, 0.
0.0096
0.0096

3414
1122
1122

0.0308

4191

1.2721, 0.

55639

0.0073
0.015

73
684
14476

6136/2013
6137/2013
6138/2013

S.R.L."CANDELUX-COM"
Porubin Simion
Eugenia Porubin

22.04.2013 22.04.2018
22.04.2013 22.04.2023
22.04.2013 22.04.2023

3/31-12
3/31-3
3/31-3

02.04.2013
02.04.2013
02.04.2013

16.04.2013 16.04.2018

3/29-5

02.04.2013

pentru amenajare ?i deservirea casei de locuit nefinalizat?
pentru amenajare (provizoriu, fara drept de privatizare)

0100307427,
0100307747,
0100307507,
0100307752str. Uzinelor, 19/1
100209517str. Mircea Eliade, 36
100209517str. Mircea Eliade, 36

pentru exploatarea imobilelor (de producţie) proprietate privata, pentru
exploatarea imobilelor (de producţie) proprietate privata, pentru
exploatarea imobilelor (de producţie) proprietate privata, pentru
exploatarea imobilelor (de producţie) proprietate privata
pentru amenajare (1/2 cota parte)
pentru amenajare (on comun cu dl Simion Porubin)
pentru amenajare (provizoriu, fara drept de privatizare si ongradire)
exploatarea complexului de garaje (provizoriu), exploatarea complexului
de garaje (provizoriu)
provizoriu, pentru exploatarea imobilului locativ existent, amplasat pe
lotul de p?m?nt adiacent aflat ?n proprietate privat? din str. laloveni, 70
pentru exploatarea garajului (frrr drept de privatizare)
pentru exploatarea parcării auto (provizoriu)

Societatea cu răspundere limitaa "MOLDPRODINVEST"
6139/2013
6140/2013

Cooperativa de construcţie a garajelor nr.108

31.05.2013 31.05.2023

3/31-17

02.04.2013

100103009bd. Dacia, 16/1
0100120580,
0100120717
eos. Munceeti, 810/2

6141/2013
6147/2013
6148/2013

Ursu Evghenii
Vladislav Gac
Cooperativa de producere "MIG"

17.06.2013 17.06.2018
12.04.2013 12.04.2018
02.05.2013 02.05.2018

3/31-5
3/13-8
3/30-2

02.04.2013
02.04.2013
02.04.2013

1002010653str. laloveni, 70
100111043str. Cernau?i, 22/1
100422012Calea Moşilor

0.28 2
2

Arenda funciara pe anul 2016
6149/2013

SRL "TIRON E"

15.04.2013 15.04.2018

3/30-1

02.04.2013

6150/2013

Stefirta Valerian

15.04.2013 15.04.2018

3/31-7

02.04.2013

6151/2013

Societatea cu rrspundere limitatr "A.V.N.-DRAGOC”

24.04.2013 24.04.2018

Map.39

02.04.2013

6153/2013

Firma "CASA DE VIS" S.R.L.

17.05.2013 17.05.2018

04.04.2002

25.04.2013

pentru exploatarea obiectivului comercial la stafia transportului urban de
pasageri, provizoriu
pentru exploatarea îi deservirea garajului existent, provizoriu, fff drept de
privatizare
100113286str. Valea Crucii, 24
suplimentar terenului privat, pentru asigurarea ciclului tehnologic sporit
al ontreprinderii de producţie
100301520Calea Basarabiei, 18/3
pentru exploatarea obiectivului comercial cu pavilion de aşteptare a
transportului urban de pasageri cu asiguarea condiţiilor necesare pentru
bd. atefan cel Mare oi SfBnt,deservirea reţelelor tehnice existente (provizoriu, frrr drept de
100519210182/1
privatizare)
100119019str. Gradina Botanica, 3

0100206242,bd. atefan ce! Mare oi SfBnt,
010020624664

pentru exploatarea obiectivului existent, proprietate privatr (comercial ei
alimentaţie publicr), pentru amenjarea unei terase de varr (provizoriu,
frrr drept ongrrdire, edificare a construcţiilor ei de privatizare) cu
demontarea gheretie existente

6154/2013

Ion Vizitiv

14.05.2013 14.05.2018

4/18-7

30.04.2013

6155/2013

Asociatoia Naţionalr a Atlerailor Olimpici din R.M.

17.05.2013 17.05.2018

anp.19

30.04.2013

100105002bd. Decebal

6157/2013

SRL "TRABO-PLUS"

20.05.2013 20.05.2018

4/18-2

30.04.2013

100211023eos. HBnceeti, 58

6158/2013

SRL "TRABO-PLUS"

20.05.2013 20.05.2018

4/18-3

30.04.2013

6159/2013

Volcov Constantin

30.05.2013 30.05.2018

4/18-1

30.04.2013

6160/2013
6161/2013

Societatea cu rrspundere limitatr "SOHO-CLUB"
Firma "EPSON" S.R.L.

20.05.2013 20.05.2018
30.05.2013 30.05.2018

3/31-13
04.05.2001

02.04.2013
25.04.2013

100311376bd. Mircea cel Batren, 12/5
bd. Ctefan cel Mare ei SfBnt,
10020545869/2
organizarea accesului ei deservirea imobilului proprietate privatr
pentru reconstruirea imobilului privat (comercial, prestarea serviciilor) ei
exploatarea lui uiterioarr
100207053bd. C. Negruzzi, 2/4
100312402str. Ginta Latinr, 1/4
exploatarea obiectivelor lit.A-01 ei lit. 1-02

6163/2013

Chitorogî Simion Ion

15.05.2013 15.05.2018

04.05.2004

25.04.2013

100507541str. Milano, 2

6164/2013

llie Beregoi

29.08.2013 29.08.2018

04.05.2005

25.04.2013

100118288Drumul B?cioiului, 309

6165/2013

Galina Beregoi

29.08.2013 29.08.2018

04.05.2005

25.04.2013

100118288Drumul B?cioiului, 309

NR_CONTR

INTREPT

DATAJNC

DATA_EXP

NR_DECIZIE

DATA_DECI COD_CADAST
ZIE
RAL

ADRESAJ-OT

amplasarea unei srli de sport
exploatarea terasei de varr pe tengr oncrperile onchiriate de alimentaţie
publicr ei extinderea ei
organizarea unei terase de varr pe iBngr oncrperile de alimentaţie
publicr (onchiriate)

pentru proiectarea îi reconstruirea cu extindere a imobilului privat în
vederea amplasîrii unui centru de deservire îi agrement pentru copii
pentru exploatarea obiectivului privat (stafie de deservire tehnici a
automobilelor)
pentru exploatarea obiectivului privat (stane de deservire tehnici a
automobilelor)
DESTINAŢIA
pentru definitivarea construirii complexului locativ cu obiective de menire
social-culturalî Ti comerciale Ti parcare auto multietajatî
pentru proiectarea Ti construirea unui depozit cu oficiu
pentru proiectarea Ti construirea unui depozit cu oficii

0.015

3478

0.0036

378

0.175

34563

0.0086

3641

0.0119, 0.

8271

0.14

32167

0.0229

6483

0.0733

19847

0.0059

2530

0.0345
0.07

2930
19739

0.0254

6939

0.061

1154

0.061

1152

SUPRAFAŢ
A Arenda anuala

6166/2013
6167/2013
6168/2013

A.O.Uniunea conducătorilor Auto din Republica Moldova
"PROCARTON GRUP" S.R.L.
Natalia Groian

15.05.2013 15.05.2018
15.05.2013 15.05.2018
15.05.2013 15.05.2018

4/18-6
04.05.2003
04.05.2003

30.04.2013
25.04.2012
25.04.2013

100312292str. Ginta Latin?, 8
100117642str-la Munceşti, 1
100117642str-la Munceşti, 1

6169/2013

Groian Savelie Gheorghe

15.05.2013 15.05.2018

04.05.2003

25.04.2013

100117642str-la Munceşti, 1

6170/2013

Societatea comercialr "ALACVECTOR" S.R.L.

15.05.2013 15.05.2018

4/18-4

30.04.2013

100117643str. Valea BBCului

6171/2013

4/18-5

30.04.2013

100508469Calea lesilor, 5

6172/2013

Vizir Ion Vasile
15.05.2013 15.05.2018
Firma de cercetare ei producible "TRONCO-SVOB" S.R.L.
21.05.2013 21.05.2023

04.04.2001

25.04.2013

100422088str. Feredeului, 4

6173/2013

APG nr. 27

21.05.2013 21.05.2023

4/8-1, 3/12- 4

26.04.2013,
23.03.2010

100114004bd. Dacia, 53/5

6174/2014

Societatea comercialr "PROSPER-SERVICE" S.R.L.

28.02.2014 28.02.2034

4/20-4

30.04.2013

100301654Calea Basarabiei, 26/6

6175/2013

Ontreprinderea cu capital strain "INTERFORUM-M" S.R.L. 17.05.2013 17.05.2018

4/18-8

30.04.2013

0100101026,
0100101027sub Viaductul Botanica-Centru

6176/2013

loxa Victoria

15.04.2013 15.04.2018

3/35-6

02.04.2013

0100110493,
0100110478str. Belgrad, 62

6177/2013

Steliana Cecan

04.06.2013 04.06.2028

04.06.2022

26.04.2013

100415281Calea Orheiului, 14

pentru exploatarea Ti deservirea casei de locuit particulare (provizoriu)

0.0148

26

6178/2013

Ion Vizitiv

17.06.2013 17.06.2018

5/24-1

30.05.2013

100207301str. Ismail, 86

pentu proiectarea ei construirea unei anexe la oncrperile private (oficiu)
pentru exploatarea ?i deservirea construc?iilor din str. Ismail, 63
(provizoriu)

0.0063

2675

6179/2013

Galina Malinovskaia

10.06.2013 10.06.2028

7/24-39

29.11.2012

100420478str. ismail, 63

1.8442
0.0526
0.0526

473581
3945
3945

pentru proiectarea Ti construirea unui depozit cu oficii
pentru reconstrucţia cu extindere a obiectivelor existente (bloc de
producţie, administrativ)

0.0526

3945

0.137

31764

pentru exploatarea imobilelor (comercial, garaj) proprietate privata
pentru exploatarea imobililui (depozit) proprietate privata (provizoriu,
pBna la valorificarea terenului după destinaţie)

0.0355

2130

0.0852

5090

0.3363

17301

0.27

13680

0.8176, 0.
pentru valorificare conform documentaţiei de urbanism aprobate, pentru
amenajarea complex! a teritoriului Ti organizarea drumului de acces,
0.02, 0.02:
provizoriu

45441

pentru exploatarea imobilelor existente (provizoriu, fara drept de
privatizare)
pentru deservirea si exploatarea imobilului (de producţie) proprietate
privata
pentru exploatarea parcării auto (provizoriu, fara drept de construcţie si
privatizare, pena la valorificarea terenului după destinaţie), pentru
exploatarea garajelor (provizoriu, fara drept de construcţie si privatizare,
pBna la valorificarea terenului după destinaţie)

2
0.0279 3

13058

43

6180/2013

Meaun Ina

Arenda funciara pe anul
2016 63
str. Ismail,

10.06.2013 10.06.2028

28

6181/2013

Popadin Nadejda

11.06.2013 11.06.2028

04.06.2018

26.04.2013

100522587str. Roşiori, 54

pentru exploatarea si deservirea casei de locuit individuale si a
construcţiilor accesorii (provizoriu)

6182/2013

Cooperativa de construcioie a garajelor nr. 15

21.06.2013 21.06.2023

5/24-20,
3/36-4

30.05.2013,
19.05.2015

str. N. Milescu Spătarul, 2/1
100310018(modificat)

pentru exploatarea garajleor existente (firi drept de privatizare)

6183/2013

Societatea comercialr "STALMA LUX" S.R.L.

12.06.2013 12.06.2018

Maü.39

30.05.2013

010011228,
0100111230,
0100111229bd. Dacia, 47/7

6184/2013

I.M. "47TH PARALLEL" S.R.L.

12.06.2013 12.06.2018

Mafi.47

30.05.2013

0100212316,
0100212345str. V. Docuceaev, 6

6185/2013

Societatea cu rrspundere limitatr "Madeco-Prim"
Socetatea cu rrspundere limitatr "AUTO- ASISTENIOr'

12.06.2013 12.06.2018

Maü.48

30.05.2013

12.06.2013 12.06.2018

5/24-18

6186/2013

1.6289

63228

0.0227, 0.

5310

0.2295, 0.

31682

0.2981

16509

0.0091, 0.

7802

0.0508, 0.

41693

0.0709

3839

0.0034, 0.

8854

pentru exploatarea obiectivului privat, nelocativ

0.0802

1536

pentru exploatarea obiectivului privat, nelocativ

0.0802

1536

30.05.2013

100415227Calea Mooilor, 40
0100401826,
0100401827
str. Socoleni, 31

0100117645,
0100117644eos. Munceeti, 273a

pantru asigurarea ciclului tehnologic cu organizarea drumului de acces,
pantru asigurarea ciclului tehnologic cu organizarea drumului de acces
(provizoriu, frrr drept de privatizare)

Societatea comercialr "IMPEXCERA" S.R.L.

12.06.2013 12.06.2018

5/24-28

30.05.2013

6188/2013

I.C.S. "AR & L Construction Group" S.R.L.

14.06.2013 14.06.2018

5/24-26

30.05.2013

100311378bd. Mircea cel Batrin
0100313495,
0100313203bd. Mircea cel Batrin, 25/2
str. Pietrariei, 5 (zona industrial?
100504165"Vatra")
str. Pletr?riei, 5 (zona industrial?
100504165"Vatra")

6189/2013

SRL'VIBA"

21.06.2013 21.06.2018

Maţi.51

30.05.2013

6190/2013

Renii'! Galina

17.06.2013 17.06.2023

5/24-25

30.05.2013

6191/2013

Veaceslav Renii'!

17.06.2013 17.06.2023

5/24-25

30.05.2013

NR_CONTR
6192/2013

INTREPT
Societatea pe acioiuni "AVIATEHNOLOGIE"

DATAJNC DATA_EXP
21.06.2013 21.06.2023

NRJDECIZIE
Maü.42

6193/2013
6194/2013
6195/2013
6196/2013
6197/2013

Societatea cu răspundere limitata "TRANS AGER"
Societatea cu rrspundere limitatr "CVIN"
Firma de produc?ie ?i corner? "CONSTA" S.R.L.
Firma de producîie îi comerî "TELSODA" S.R.L.
Firma "FORT' S.R.L.

21.06.2013
29.07.2013
21.06.2013
21.06.2013
21.06.2013

21.06.2018
29.07.2018
21.06.2018
21.06.2018
21.06.2018

5/24-9
5/24-10
2/24-22
5/24-22
5/24-22

30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013

0100309056,
01003091046str. Uzinelor, 171a
100113451str. Independen?ei, 30/6
100308104str. Me?terul Manole, 5
100308104str. Meşterul Manole, 5
100308104str. Me?terul Manole, 5

6198/2013
6199/2013

Societatea cu r'fspundere limitaţi "GALCHIM & CO"
SRL "IUGOR-METAL"

5/24-22
5/24-22

30.05.2013
30.05.2013

100308104str. Me?terul Manole, 5
100308104str. Me?terul Manole, 5

6200/2013
6201/2013

dl Dita Valeriu
dna Tatiana Diîa

21.06.2013 21.06.2018
21.06.2013 21.06.2018
21.06.2013 21.06.2018
21.06.2013 21.06.2018

5/24-22
5/24-22

30.05.2013
30.05.2013

6204/2013

S.R.L. "Bicomplex-Construct" (Serghei Tafratov)

12.06.2013 12.06.2018

Maü.49

6205/2013

S.R.L. "Bicomplex-Construct" (Natalia Tafratova)

12.06.2013 12.06.2018

6206/2013

ROGOB S.R.L. anterior FPC Maran

6207/2013
6208/2013

DATA_DECI COD_CADAST
ZIE
RAL
ADRESA_LOT
30.05.2013
100114002jbd. Dacia, 49/6

pentru definitivarea construirii îi exploatarea ulterioari a obiectivului
pentru reconstruirea cu extindere a obiectivelor privat, pentru
reconstruirea cu extindere a obiectivelor privat

DESTINAŢIA
pentru exploatarea obiectivului privat
pentru exploatarea ulterioarî a obiectivelor (bz'f de producere), pentru
amenajare (provizoriu, firi drept de privatizare)
pentru deservirea imobilului existent
pentru exploatarea obiectivului existent
pentru exploatarea obiectivului existent
pentru exploatarea obiectivului existent

SUPRAFAŢ
A Arenda anuala
0.0934
3204
2.377, 0.0
0.0228
0.7532
0.7532
0.7532

86920
5998
4807
11129
13032

pentru exploatarea obiectivului existent
pentru exploatarea obiectivului existent

0.7532
0.7532

4238
780

100308104str. Meşterul Manole, 5
100308104str. me?terul Manole, 5

pentru exploatarea obiectivului existent (depozit)
pentru exploatarea obiectivului existent

0.7532
0.7532

858
858

30.05.2013,
08.04.2014

100307834str. Uzinelor, 95

pentru deservirea imobilului existent (provizoriu)

0.0227

562

Maiï.49

30.05.2013,
08.04.2014

100307834str. Uzinelor, 95

0.0227

563

21.06.2013 21.06.2018

5/25-13

30.05.2013

100103405bd. Dacia, 14/1

pentru deservirea imobilului existent (provizoriu)
pentru exploatarea pielei agro-alimentare existente (provizoriu, firi drept
de privatizare)

0.0539

3036

Societatea cu rrspundere limitatr "LATERNA DE AUR"

13.06.2013 13.06.2018

5/23-2

30.05.2013

100214146str. Gh. Asachi, 65/1

0.0088

2454

Ontreprinderea individual "BOIOU E"

13.06.2013 13.06.2018

5/23-8

30.05.2013

100513024str. Ion Pelivan, 22/1

0.007

1841

30.05.2013,
03.10.2014

0.1001, 0.

5836

0.0086

359

0.3266

39859

2
0.0075 4

483.75

6209/2014

Cooperativa de construcioie a garajelor nr. 35

14.11.2014 14.11.2024

6210/2013

Cevcenco Vitalii
Asociaroia obeteascr Societatea Creetinr Misionarr
"SEMrNrTORUL"

08.07.2013 08.07.2023

5/24-17

30.05.2013

100120713bd. Dacia, 60/7

24.06.2013 24.06.2018

Maü.40

30.05.2013

100401074str. Doina

Cuhal Ion

01.07.2013 01.07.2018

5/24-5

30.05.2013

exploatarea sta?iei de a?teptare a transportului urban ?n complex cu
pavilion comercial (provizoriu, frrr drept de privatizare)
exploatarea pavilionului comercial cu terasr de varr, din construcroii
demontabile (provizoriu, frrr drept de privatizare)

0100216053,
exploatarea complexului de garaje (provizoriu, frrr drept de privatizare),
0100216581,oos. HBnceoti, 64 "b" (pl.funciare exploatarea complexului de garaje (provizoriu, frrr drept de privatizare),
0100216465din 31.03.2011)
exploatarea complexului de garaje (provizoriu)

5/24-23,
6/52-2

6212/2013

143

pentru exploatarea ei deservirea centrului comercial, pentru exploatarea
ei deservirea centrului comercial, pentru parcarea automobielor
cliemoilor centrului comercial (provizoriu, frrr drept de privatizare)
pentru exploatarea obiectivului comercial, pentru amenajare ei parcarea
automobilelor clientelei obiectivului comercial (provizoriu, frrr drept de
privatizare)
pentru exploatarea bazei de comerciale, depozitare ei prestarea
serviciilor
pentru exploatarea centrului de deservire auto, pentru consolidare ei
amenajare

6187/2013

6211/2013

0.0033

100509224str. Liviu Deleanu, 7/6

exploatarea garajului existent (provizoriu, frrr drept de privatizare)
pentru construirea unei baze tehnico-materiale, de depozitare ei de
producioie
pentru deservirea obiectivelor proprietate privat? (cafenea, salon de
frumuse?e)

Arenda funciara pe anul 2016
6213/2013

Cuhal Elena

01.07.2013 01.07.2018

5/24-5

30.05.2013

100509224str. Liviu Deleanu, 7/6

6214/2013

Maslov Galina

01.07.2013 01.07.2018

5/24-5

30.05.2013

100509224str. Liviu Deleanu, 7/6

6216/2013

l.l. "A.M.N.BIRIUCOV"

13.06.2013 13.06.2018

3/31-18

02.04.2013

100113012str. Valea Crucii, 8/2

6217/2013

S.R.L. "BUTALEXCOM"

01.07.2013 01.07.2018

5/24-14

30.05.2013

0100506211,
0100506615Calea lesilor, 59/5

6220/2013
6221/2013

Firma "GRINANJ" S.R.L.
Elena Lebedeva

17.06.2013 17.06.2018
17.06.2013 17.06.2018

5/24-12
5/24-7

30.05.2013
30.05.2013

0100424027,
0100424313str. Kiev, 6/6
100418297str. Roman?, 30/2

6222/2013

Cooperativa de construc?e a garajelor nr. 128

17.06.2013 17.06.2023

5/24-19

30.05.2013

100508481Calea le?ilor, 7/5

6223/2013

Fink-Paraschiv Valentina

17.06.2013 17.06.2018

Maü.41

30.05.2013

100417677str. Albi?oara, 66/1

6224/2013

Vladimir Andronachi ?i Andronachi Nadejda

17.06.2013 17.06.2018

Maü.41

30.05.2013

6225/2013

Societatea cu rrspundere limitatr "AGRO-MONDIAL"

17.06.2013 17.06.2028

5/23-10

30.05.2013

100417677str. Albi?oara, 66/1
0100311350,
0100311020
str. Ginta Latin?, 18

pentru deservirea obiectivelor proprietate privat? (cafenea, salon de
0.0075
frumuse?e)
pentru deservirea obiectivelor proprietate privat? (cafenea, salon de
frumuse?e)
0.0075
provizoriu, fara drept de privatizare, pentru exploatarea magazinului si
cafenelei cu terasa de vara
0.0131
pentru exploatarea obiectivului existent (atelier), provizoriu, fara drept de
ingradire si privatizare, pentru amenajare complexa si realizarea unui
canal vizitabil paraului
0.03032, C
pentru exploatarea obiectivului comercial ?n complex cu sta?ia de
ai'teptare a transportului urban , pentru exploatarea obiectivului
comercial ?n complex cu sta?ia de a?teptare a transportului urban,
provizoriu, f?r? drept de privatizare
0.0175, 0.
pentru deservirea ii exploatarea obiectivului comercial
0.0352
pentru exploatarea garajelor capitale existente, provizoriu, f?r? drept de
0.0488
privatizare
pentru amenajarea complex! a teritoriului, firi drept de construciie ii
privatizare, provizoriu, in comun cu dna Nadejda Andronachi (cfte 1/2
coti parte)
0.0903
pentru amenajarea complex! a teritoriului, firi drept de construciie Ti
privatizare, in comun cu dna Valentina Fink-Paraschiv (1/2 cotî- parte)
pentru proiectarea ii construirea unui centru comercial, pentru
exploatarea parc?rii auto existente, provizoriu

483.75
967.5
688

20290

5426
2773
2929

17787

0.0903

17787

2.1914, 0.

481820

2
5

Arenda funciara pe anul 2016

2
6

NR_CONTR

6226/2013
6227/2013

6228/2013

INTREPT

Curchi Efimia Venedictovna, cet.RM
Societatea pe actoiuni “ANCO"

Ontreprinderea individuala "aARAPOV- BAMBULEAC"

DATAJNC

DATA„EXP

17.06.2013 17.06.2018
18.06.2013 18.06.2018

29.07.2013 29.07.2018

Arenda funciara pe anul 2016
DATA_DECJ COD_CADAST
NR_DECIZIE
ZIE
RAL
ADRESA_LOT

04.06.2028
5/24-15

5/23-9

26.04.2013
30.05.2013

100507542sstr. V. Belinski, 72
100302077str. Varnitoa, 2/8

30.05.2013

0100509023,
0100509223str. Liviu Deleanu

6229/2013

Societatea cu rrspundere limitatr "DOVIMPEX"

07.08.2013 07.08.2018

май.50

30.05.2013

0100312478,
0100312479str. Igor Vieru, 6/3

6230/2013

S.A. "HIDECO"

10.07.2013 10.07.2018

3/31-11

02.04.2013

0100313497,
01003130491bd. Mircea cel Batran, 42

6231/2013

A.C.C. nr. 55/261

10.07.2013 10.07.2018

3/31-11

02.04.2013

0100313497,
01003130491bd. Mircea cel Batran, 42

6233/2013

Lilia Nenahova

20.06.2013 20.06.2018

5/25-10

30.05.2013

6234/2013
6235/2013

Societatea cu rrspundere limitatr "ANABEL-COM"
Diana lachim

29.07.2013 29.07.2018
29.07.2013 29.07.2018

5/24-6
5/24-11

30.05.2013
30.05.2013

0100311377,
0100311288str. P. Zadnipru, 14/7
100414496str. Studen?ilor, 1/6

6236/2013
6237/2013
6238/2013

dl Vioreliu lachim
Gorincioi Ludmila
Societatea cu rispundere limitaţi "DECLAR"

29.07.2013 29.07.2018
29.07.2013 29.07.2023
21.06.2013 21.06.2023

5/24-4
май.42

30.05.2013
30.05.2013

100414496str. Studenţilor, 1/6
100507544str. Milano, 14v
100114002bd. Dacia, 49/6

100511475str. Alba lulia, 19

DESTINAŢIA
provizoriu, penr la valorificarea dupr destinaţie, pentru deservirea ei
exploatarea casei de locuit particulare ei a construcţiilor accesorii
pentru exploatarea bazei de producţie ei depozitare
pentru exploatarea pavilionului de alimentaţie publicr din elemente
prefabricate demontabile (provizoriu, frrr drept de privatizare), pentru
amenajare complexr (provizoriu, frrr drept de privatizare)
pentru reconstruirea imobilului existent (comercial, prestarea serviciilor),
pentru amenjare
pentru exploatarea obiectivului comercial cu asigurarea servitutii si
accesului comun, provizoriu, pentru amenajare complexa, fara drept de
privatizare
pentru exploatarea obiectivului comercial cu asigurarea servitutii si
accesului comun, provizoriu, pentru amenajare complexa, fara drept de
privatizare
pentru deservirea imobiluilui exitent (provizoriu, firi drept de privatizare)
pentru amenajarea teritoriului adiacent (provizoriu, f?r? drept de
privatizare), pentru parcarea auto de zi a automobilelor (provizoriu, firi
drept de privatizare)
pentru extinderea imobilului
pentru extinderea imobilului, in comun cu dna Diana lachim
pentru exploatarea ii deservirea imobilului existent (oficii)
pentru exploatarea obiectivului privat
pentru exploatarea obiectivului comercial (provizoriu, fara drept de
privatizare)
pentru exploatarea garajelor existente (provizoriu, fara drept de
privatizare)

6239/2013

Firma "SANATATEA-LECA" S.R.L.

20.06.2013 20.06.2018

5/23-4

30.05.2013

100110283bd. Decebal, 91/4

6241/2013

Cooperativa de construcţie a garajelor nr. 330

04.07.2013 04.07.2023

5/24-24

30.05.2013

100103034bd. Dacia, 22/4

6242/2013

Societatea comercialr "DITAL" S.R.L.

11.07.2013 11.07.2023

5/24-16

30.05.2013

100508015str. Ion Creanga

6243/2013

Ontreprinderea mixta "JOLLY ALON" S.A.

03.07.2013 03.07.2018

5/23-3

30.05.2013

6244/2013

Societatea cu rrspundere limitatr "VICTOR-PRIM"

11.07.2013 11.07.2018

5/23-1

30.05.2013

100312221bd. Mircea cel Batran, 11/3

6245/2013

Asociaţia obeteascr Tenis Club "Profi-Sport"

04.07.2013 04.07.2018

6/33-15

27.06.2013

100202861str. Vasile Lupu

6246/2013

I.M. "47TH PARALLEL" S.R.L.

05.08.2013 05.08.2018

6/33-27

27.06.2013

100311379bd. Mircea cel Brtren

pentru parcarea automobilelor (provizoriu, fara drept de privatizare)
pentru exploatarea parcării auto de zi (provizoriu, fara drept de
construire si privatizare), pentru exploatarea parcării auto de zi
(provizoriu, fara drept de construire si privatizare)
pentru deservirea si exploatarea imobilului (comercial, prestarea
serviciilor) proprietate privata
pentru reamplasarea complexului sportiv de tenis (din str. A. PlîmidealO,
cu pi'strarea la maxim a arborilor existen'ii
pentru amenajare ei parcarea automobilelor clienţilor centrului comercial
(provizoriu, frrr drept de privatizare)

6247/2013
6248/2013

SRL "VILNO"
Ontreprinderea municipalr "PIAK3A CENTRALr'

05.07.2013 05.07.2018
22.07.2013 22.07.2038

6/33-3
ИЮН.59

27.06.2013
27.06.2013

100512010str. Onisifor Ghibu, 3/1
100206112str. Mitropolit Varlaam, 63

pentru reconstrucţia ei exploatarea ulterioarr a obiectivului comercial
pentru exploatarea piţei

0100520047,
0100520048str. Maria Cibotari, 37

pentru organizarea unei terase de varr pe Ißngr oncrperile de
alimentaţie publicr aflate on locaţiune (provizoriu, frrr drept de privatizare
ei de edificare a construcţiilor ei ongrrdire, frrr defrişarea spaţiilor verzi)
pentru exploatarea imobilului proprietate privata si amenajarea
complexa a teritoriului
pentru definitivarea construirii unei sta?ii de sp?1at automobile,
provizoriu
pentru exploatarea imobilului proprietate privata (garaj)

6249/2013

Societatea cu rrspundere limitatr "IROM-IMPEX"

05.07.2013 05.07.2018

6/33-33

27.06.2013

100104655str. C. Negruzzi, 3

6250/2013

Ceban Vasile

05.07.2013 05.07.2018

6/33-28

27.06.2013

6251/2012
6252/2013

SRL“Dumbrava-Auto"
Colesnic Diana

22.11.2013 22.11.2023
08.07.2013 08.07.2018

6/33-24
6/33-13

27.07.2013
27.06.2013

100512453str. Sucevita, 22/3
str. Nicolae Milescu-Sp?tarul, 4
100310506
100518536str. Columna, 180

6253/2013

Ontreprinderea cu capital strrin "MISIUNI SOCIALE"
S.R.L.

09.07.2013 09.07.2018

6/33-36

27.06.2013

100401658str. Petricani, 88

6255/2013
6256/2013

I.l. "GRID DUCA"
SRL "PECHERA"

09.07.2013 09.07.2018
09.07.2013 09.07.2018

6/32-3
6/33-5

27.06.2013
27.06.2013

100113172bd. Traian, 23/3
100113039str. Independentei, 26/2

pentru proiectarea ei construirea unui complex locativ din contul
demolrrii imobilelor proprietate privatr
pentru exploatarea obiectivului comercial, provizoriu, firi drept de
privatizare
exploatarea pieţei mixte (provizoriu, frrr drept de privatizare)

6257/2013
6258/2013
6259/2013

Cooperativa de construcţie a garajelor NR.29
Societatea pe actoiuni "ECTOSTIM GRUP"
Societatea pe actoiuni "DETA"

29.07.2013 29.07.2023
21.10.2013 21.10.2018
21.10.2013
21.10.2018

6/33-8
6/33-18
6/33-18

27.06.2013
27.06.2013
27.06.2013

100309119str. Uzinelor, 245/2
100302125str. Uzinelor, 78a
100302125str. Uzinelor, 78a

exploatarea complexului de garaje (provizoriu)
exploatarea ei deservirea bazei de producere ei depozitare
exploatarea ei deservirea bazei de producere ei depozitare

ÎUPRAFAT/ Arenda anuala

0.0047
0.2083

33
10428

0.0021, 0.

1342

0.0253, 0.

8426

0.0524, 0.

5688

0.0524, 0.

528

0.0033

172

0.0127, 0.
0.0134

6351
1737

0.0134
0.0094
0.0934

1737
513

0.0193

5229

0.07

3942

0.026

2845

0.05, 0.05

18148

0.0021

114

0.51

146521

0.2647

15273

0.0235
3.541

4908
299938

0.0195

7552

0.0734

3833

0.0242
0.0072

1863
408

3.8749

182538

0.045
0.1022
2.397
2.0827
2.0827

2368
28780

1602

86312
75847
12468

2
7

Arenda funciara pe anul 2016
DATA.DECI COD_CADAST
ZtE
RAL
ADRESAJ-OT
27.06.2013
100302125str. Uzinelor, 78a

DESTINAŢIA
exploatarea ei deservirea bazei de producere ei depozitare

SUPRAFAT/
2.0827

Arenda anuala
8312

NR_CONTR
6260/2013

INTREPT
Societatea pe actoiuni "REUNION GRUP"

DATAJNC DATA_EXP
21.10.2013 21.10.2018

NR_DEC!Z1E
6/33-18

6261/2013
6262/2013
6263/2013

Firma de producţie ei comeno "SANTARM" S.R.L.
Societatea comercialr"ECOSTIM IMPEX" S.R.L.
Societatea pe acţiuni "REUNION GRUP"

21.10.2013 21.10.2018
21.10.2013 21.10.2018
30.10.2013 30.10.2018

6/33-18
6/33-18
6/33-19

27.06.2013
27.06.2013
27.06.2013

100302125str. Uzinelor, 78a
100302125str. Uzinelor, 78a
100302289str. Uzinelor, 78

exploatarea ei deservirea bazei de producere ei depozitare
exploatarea ei deservirea bazei de producere ei depozitare
exploatarea ei deservirea bazei de producere ei depozitare

2.0827
2.0827
1.0241

5195
2078
36274

6264/2013
6265/2013

Firma de productoie ei comeno "SANTARM" S.R.L.
Societatea pe actoiuni "MONTTEHSAN"

30.10.2013 30.10.2018
30.10.2013 30.10.2018

6/33-19
6/33-19

27.06.2013
27.06.2013

100302289str. Uzinelor, 78
100302289str. Uzinelor. 78

exploatarea ei deservirea bazei de producere ei depozitare
exploatarea ei deservirea bazei de producere ei depozitare

1.0241
1.0241

6642
4087

6266/2013
6267/2013
6268/2013

Societatea cu rrspundere limitatr"INSISVENT PRIM"
Societatea pe actoiuni "ECTOSTIM GRUP"
Societatea comercialr "ECOSTIM IMPEX" S.R.L.

30.10.2013 30.10.2018
30.10.2013 30.10.2018
30.10.2013 30.10.2018

6/33-19
6/33-19
6/33-19

27.06.2013
27.06.2013
27.06.2013

100302289str. Uzinelor. 78
100302289str. Uzinelor, 78
100302289str. Uzinelor, 78

exploatarea ei deservirea bazei de producere ei depozitare
exploatarea ei deservirea bazei de producere ei depozitare
exploatarea ei deservirea bazei de producere ei depozitare

1.0241
1.0241
1.0241

2044
1532
511

6269/2013

Societatea pe actoiuni "EXIMOTOR"

31.07.2013 31.07.2018

6/33-21

27.06.2013

100419259str. Albieoara, 38a

exploatarea imobilului proprietate privatr (constructoie comercialr,
prestarea serviciilor)

0.04

3446

6270/2013

Cooperativa de constructoie a garajelor NR. 51

10.07.2013 10.07.2023

6/33-22

27.06.2013

100311023bd. Mircea cel Batren, 24/4

exploatarea complexului de garaje (provizoriu, frrr drept de privatizare)

0.2143

11605

6271/2013
6273/2013

Cooperativa de constructoie a garajelor nr. 130
S.R.L. "DOCOPLUS"

18.07.2013 18.07.2023
11.06.2013 11.06.2018

6/33-23
5/24-8

27.06.2013
30.05.2013

100308181str. Industrialr, 11
100301536bd. Iu. Gagarin, 5/3

exploatarea complexului de garaje (provizoriu, frrr drept de privatizare)
pentru deservirea obiectivului de agrement

1.87
0.0115

0
4683

6274/2013

S.R.L. "VIPOSTAL"

10.07.2013 10.07.2018

6/33-16

27.06.2013

0100403109,
0100403040str. Petricani, 17

0.0939, 0.

9437

6275/2013

Ion Gontoa

12.07.2013 12.07.2018

6/33-31

27.06.2013

100508482Calea leoilor, 3/1

0.0125

1875

6276/2013

Ina Gonta

12.07.2013 12.07.2018

6/33-31

27.06.2013

100508482Calea leoilor, 3/1

0.0125

1875

6277/2013

SRL "BIMCON-SERVICE"

15.07.2013 15.07.2018

6/33-26

27.06.2013

100417680str. Albi?oara, 80/7

0.0486

19136

6278/2013
6279/2013

Societatea cu rrspundere limitatr "LENGARD"
Duca Maria

15.07.2013 15.07.2018
17.07.2013 17.07.2018

6/33-14
6/33-35

27.06.2013
27.06.2013

0.0194, 0.
0.0117

3137
2650

6281/2013

Societatea cu răspundere limitata "FORART-PLUS"

17.07.2013 17.07.2018

6/33-32

27.06.2013

0.061

3157

6282/2013

"APOLLO-N" S.R.L.

16.07.2013 16.07.2018

6/33-6

27.06.2013

0.0372

16877

6283/2013

Firma "PATRIFAL" S.R.L.

16.07.2013 16.07.2023

6/32-1

27.06.2013

0.11

23299

6284/2013

Societatea cu rrspundere limitatr "HORNEIO-M.I.G."

18.07.2013 18.07.2028

мар.32

06.05.2011

0.0689

14695

6285/2013

Societatea cu răspundere limitata "IURS"

31.12.2013 31.12.2018

6/33-2

27.06.2013

0.0325, 0.

19294

6286/2013
6288/2013
6289/2014

Societatea cu rrspundere limitatr "SADISAL-AUTO"
S.A. Institutul de cercetrri etiimoifice "ELIRI"
Societatea cu rîspundere limitaţi "BIBLION"

25.06.2013 25.06.2018
02.09.2013 02.09.2023
02.12.2014 02.12.2024

6/33-34
6/33-10
6/33-10

27.06.2013
27.06.2013
27.06.2013

0.3349, 0.
0.9431
0.9431

34109
49770
977

6290/2013
6292/2014

dl Anatolie Josanu Ti dna Eugenia Josanu
Valentina Maliievschi

29.01.2014 29.01.2024
03.12.2014 03.12.2024

6/33-10
6/33-10

27.06.2013
27.06.2013

0.9431
0.9431

3256
272

6293/2013
6296/2013

TOMIN-ORLOVSCAIA S.R.L.
Antonina Ceban

29.07.2013 29.07.2018
22.07.2013 22.07.2018

6/33-7
6/33-29

27.06.2013
27.06.2013

0.0099
0.0297

2547
7434

6297/2013

Eliseev lurii

25.07.2013 25.07.2018

5/24-2

30.05.2013

0.0104

2434

NR_CONTR
6298/2013

INTREPT
S C. "SICOLIDA-COM" S.R.L.

DATAJNC

DATA_EXP

10.07.2013 10.07.2018

0100419492,str. Mitropolit G. Brnulescu0100419493Bodoni, 22
100211567str. Valea Dicesu, 73
100414421bd. Moscova, 6/2

27.06.2013

pentru parcarea automobilelor (provizoriu, fara drept de privatizare)

100520037bd. Stefan cel Mare si SfBnt, 103 pentru exploatarea terasei de vara (provizoriu, fara drept de privatizare)
pentru asigurarea accesului către obiectivul privat si amenajare
complexa (provizoriu, fara drept de privatizare)
100307313str. Uzinelor, 15
proiectarea ei construirea unui bloc locativ (cu condiţia strrmutrrii
100313452bd. Mircea cel Batren
reţelelor inginereeti din zona de construcţie)
pentru exploatarea complexului administrativ-comercial, pentru
exploatarea pieţei agricole si a complexului de gherete comerciale
0100211571,
(provizoriu, fara drept de privatizare), pentru exploatarea pieţei agricole
0100211465,
si a complexului de gherete comerciale (provizoriu, fara drept de
0100211539sos. HBncesti, 60/4
privatizare)
pentru exploatarea obiectivului existent (bloc administrativ ii depozite),
pentru amenajare îi deservirea obiectivului privat (provizoriu, firi drept de
0100415015,
privatizare)
0100415032Calea Orheiului, 20
100413139str. Miron Costin, 5
pentru exploatarea îi deservirea imobilelor private
100413139str. Miron Costin, 5
pentru exploatarea îi deservirea imobilelor
pentru exploatarea îi deservirea imobilelor private (in comun cu
100413139str. Miron Costin, 5
coproprietarii de imobil)
100413139str. Miron Costin, 5
pentru exploatarea ii deservirea imobileleor private
pentru reconstruc?ia obiectivului comercial, cu organizare unei terasei
de var? ?n complex cu pavilionul de a?teptare la sta?ia de pasageri
(provizoriu, firi drept de privatizare)
100108035?os. Munce?ti, 174/1
100203534
pentru organizarea drumului de acces si amenajare
suplimentar terenului privat, pentru deservirea Ti exploatarea bazei de
producere
100308381str. Uzinelor, 171/4

DATA_DEC! COD_CADAST
NR_DECIZiE
ZIE
RAL
6/31-2

pentru exploatarea obiectivului comercial cu oficii, provizoriu, fara drept
de ingradire, pentru amenajare complexa si organizarea parcării auto
pentru exploatarea anexei (lit. "B2") la obiectivul comercial, prestarea
serviciilor (on devrlmreie)
pentru exploatarea anexei (lit. "B2") la obiectivul comercial, prestarea
serviciilor (on devrlmreie)
pentru definitivarea construcîiei blocului locativ cu obiective de menire
sociali ii garaje subterane
pentru expoatarea imobilului proprietate privatr (comercial cu oficiu),
provizoriu, pentru amenajare ei deservirea imobilului, frrr drept de
edificare a construcţiilor ei de privatizare
pentru amenajare complexa

ADRESAJ_OT

100418251bd. Grigore Vieru, 17/1

DESTINAŢIA
pentru extinderea obiectivului de alimentaţie publica cu terasa de vara

SUPRAFAT/ Arenda anuala
0.0233 2
8

10038

Arenda funciara pe anul 2016
pentru exploatarea obiectivului privat (comercial, prestarea serviciilor),
0100514002,
pentru deservirea obiectivului privat (provizoru, frrr drept de privatizare)
0100514459str. Alba lulia, 6/1
str. Pietrariei, 9 (Zona industriala
100504005"VATRA")
pentru exploatarea bazei de producioie

6299/2013

Nguyen Si Trung Ky

29.07.2013 29.07.2018

6/33-4

27.06.2013

6300/2013

Cooperativa de producioie "MRIA"

08.08.2013 08.08.2018

6/32-2

27.06.2013

6301/2013

Societatea pe acioiuni "CONSIND"

08.08.2013 08.08.2018

6/33-9

27.06.2013

01004011054,
01004011055str. Podgorenilor, 91a

6302/2013
6303/2013

SRL 'VIGLA"
Societatea comercialr "IVICON" S.R.L.

08.08.2013 08.08.2018
08.08.2013 08.08.2018

07.06.2001
07.06.2002

25.07.2013
25.07.2013

100120036bd. Dacia, 60/9
100411469Calea Orheiului, 37

6304/2013

Simion Turcan

08.08.2013 08.08.2018

07.06.2005

25.07.2013

100313465str. Igor Vieru, 15

6306/2013

Rusnac Irina

10.07.2013 10.07.2018

6/33-25

27.06.2013

100201658str-la 4 Nichita Smociha, 2

6307/2013

Lilia Odagiu

08.08.2013 08.08.2018

07.06.2003

25.07.2013

100201660sos. HBncesti

6308/2013

Sergiu Odagiu

08.08.2013 08.08.2018

07.06.2003

25.07.2013

6309/2013

20.08.2013 20.08.2018

6/34-7

27.06.2013

6310/2013

Restaurantul "CASA MARE" S.A.
SRL "SOLOTRANS-AGRO” (Federaţia de Rugby din
Moldova IDN0367225)

100201660sos. HBncesti
str. Doina si Ion Aldea100514040Teodorovici, 8

01.08.2013 01.08.2018

6/34-10

27.06.2013

100301537Calea Basarabiei, 8/1

6311/2013

dna Liudmila Ţugui

29.08.2013 29.08.2018

07.05.2002

25.07.2013

100105310bd. Dacia

6312/2013

dl Ion Ţugui

29.08.2013 29.08.2018

07.05.2003

25.07.2013

100113256bd. Cuza-Vod?, 30/3

pentru deservirea obiectivului si amenajare complexa
pentru exploatarea complexului sportiv, (provizoriu, fara drept de
privatizare)
pentru exploatarea pavilionului comercial în complex cu stafia de
aîteptare a transportului urban de pasageri (provizoriu, firi drept de
privatizare)
pentru exploatarea pavilionului comercial ?n complex cu sta?ia de
aîteptare a trasportului urban de pasageri (provizoriu, fîr? drept de
privatizare)

6313/2013

Svetlana Ege

04.09.2013 04.09.2018

07.05.2001

25.07.2013

100206013str. A. Pu?kin, 28/1

pentru exploatarea obiectivului comercial în ansamblu cu pavilionul de
aîteptare a transportului urban (proprietate comuni în devîlm'fiie)

6314/2013

Tamer Ege

04.09.2013 04.09.2018

07.05.2001

25.07.2013

100206013str. A. Pu?kin, 28/1

6315/2013

Russu Sawelii

04.09.2013 04.09.2028

5/28-2

30.05.2013

6316/2013
6319/2013
6320/2013

Societatea cu rrspundere limitatr "HORNEIO-M.I.G.”
Cecan Tatiana
Mariana Dogotar

09.09.2013 09.09.2028
16.09.2013 16.09.2018
04.10.2013 04.10.2018

мар.32
07.05.2004
июл.20

06.05.2011
25.07.2013
05.09.2013

100311375bd. Mircea cel Brtran
100102224str. Grenoble, 169
100417684str. Moara Roşie, 19/1

6321/2013

25.09.2013 25.09.2018

07.06.2006

25.07.2013

100422191str. Feredeului, 4/3

6322/2013
6323/2013

Calugareanu Angela
întreprinderea mixt? "QUEEN'S RESIDENCE PARK"
S.R.L
SA "REGUL"

24.07.2013 24.07.2023
04.10.2013 04.10.2018

июн.49
ИЮЛ.13

27.06.2013
05.09.2013

100101876str. Trandafirilor, 4
100424663str. Tudor Vladimirescu, 8/1

6324/2013

Societatea cu rrspundere limitatr "SADISAL-AUTO"

03.10.2013 03.10.2018

июл.21

05.09.2013

100415278Calea Orheiului, 20/1

6325/2013

Societatea cu rrspundere limitatr "REZON PRIM"

04.10.2013 04.10.2018

июл.40

05.09.2013

6326/2013

A.O.Clubul sportiv "Toligma"

04.10.2013 04.10.2018

июл.25

05.09.2013

100102025str. Independentei

6335/2013

Viorel Ciobanu
Ontreprinderea cu capital strrin Laboratorul de oncercrri
"VERITRANS PLUS" S.R.L.

25.07.2013 25.07.2018

6/33-1

27.06.2013

100218747sos. HBncesti, 216/1

pentru consolidarea terenului contra alunecrrilor de teren ei amplasarea
unei parcrri auto supraetajate
pentru definitivarea construirii statiei de alimentare cu produse petroliere
si gaze, pentru definitivarea construirii statiei de alimentare cu produse
petroliere si gaze
pentru amenajare complexa (provizoriu, fara drept de construcţie si
privatizare)
pentru deservirea si exploatarea imobilelor (comerciale, administrative)
proprietate privata

22.10.2013 22.10.2018

8/34-5

10.10.2013

100304513str. Vadul lui Vodă, 68

pentru exploatarea imobilului proprietate privatr (laborator)

6337/2013
NR_CONTR

6338/2013
6339/2013

INTREPT

Firma "MMF" S.R.L.
Ontreprinderea cu capital strrin "DB IMMOLUX" S.R.L

DATAJNC

1002120317eos. Henceeti, 3

0100403013,
0100403343sos. Balcani

DATA_DECI COD_CADAST
ZIE
RAL

DATA_EXP

NR_DEClZIE

22.10.2013 22.10.2023

8/34-12

10.10.2013

22.10.2013 22.10.2018

8/34-14

10.10.2013

ADRESA LOT

0100422158,
0100422029str. Albieoara, 27
eos. Munceeti, 799

0.0137, 0.I

878

0.2044

7830

pentru exploatarea bazei de producioie ei a blocului administrativ, pentru
exploatarea bazei de producioie ei a blocului administrativ
0.1954, 0.1
pentru exploatarea obiectivului de aiimentaioie publicr cu terasr de varr
0.0183
pentru deservirea centrului comercial
0.0075
pentru proiectarea ei reconstruirea cu extindere a centrului medical ei de
reabilitare
pentru deservirea si exploatarea casei de locuit individuale si anexelor
gospodăreşti
pentru deservirea imobilului (comercial) proprietate privata si amenajare
complexa (provizoriu) 1/2 cota parte
pentru deservirea imobilului (comercial) proprietate privata si amenajare
complexa (provizoriu)

pentru exploatarea obiectivului comercial în ansamblu cu pavilionul de
aîteptare a transportului urban (proprietate comuni în devilmfiie)
provizoriu, pentru exploatarea ei deservirea casei de locuit ei a
construcroiilor accesorii
proiectarea ei construirea unui bloc locativ
pentru exploatarea obiectivului comercial, provizoriu
pentru exploatarea imobilului proprietate privata (oficiu)
suplimentar terenului privat destinat pentru construcţii cu asigurarea
condiţiilor de exploatare a reţelelor inginereşti
pentru amenajare (potrivit destinaţiei), fara drept de a edifica construcţii
si ongradire (provizoriu)
pentru exploatarea imobilului existent (garaj)

DESTINAŢIA
pentru exploatarea parcrrii auto (provizoriu, frrr drept de privatizare),
pentru deservirea obiectivelor existente, prestarea servirilor (provizoriu,
frrr drept de privatizare)
pentru exploatarea oncrperilor de producere (depozit)

9739
1529
1974

0.0145

3866

0.03

300

0.0207

2118

0.0207

2118

0.024

5350

0.2099

11147

0.01

2865

0.01

2627

0.005

225

0.005

225

0.0225

225

0.1208
0.014
0.0331

26167
737
2521

0.0349

10008

0.2465
0.0252

26676
1395

0.2553

70693

0.1828, 0.

58574

0.0399

10497

0.031

5866

0.0509

2619

>u PRAF AT; Arenda anuala

0.3481, 0.
0.0333 2
9

40645
1108

Societatea cu rrspundere limitatr "IRALINA"

21.10.2013 21.10.2018

8/34-15

10.10.2013

6342/2013

Firma "LUCONEX" S.R.L.

22.10.2013 22.10.2018

8/33-4

10.10.2013

100521209str. A. Mateevici, 82

6343/2013

CCG nr. 211

22.10.2013 22.10.2023

8/34-1

10.10.2013

100215109str. Br?ila, 28

6344/2013

SA "CONRAT"

22.10.2013 22.10.2018

8/33-3

10.10.2013

100112225bd. Dacia, 26/1

6345/2013

Elena Rotaru

22.10.2013 22.10.2018

8/34-6

10.10.2013

100418356bd. Grigore Vieru, 15

6346/2013

SRL "EXPRES-B"

22.10.2013 22.10.2018

8/34-10

10.10.2013

100103227str. Hristo Botev, 19/10

6347/2013

dna Elena Bucur

22.10.2013 22.10.2018

8/34-10

10.10.2013

100103227str. Hristo Botev, 19/10

6348/2013

Musteaţa Maia

21.04.2015 21.04.2020

8/34-10

10.10.2013

100103227str. Hristo Botev, 19/10

6349/2013

dna Maria Lupaecu

21.04.2015 21.04.2020

8/34-10

10.10.2013

6351/2013
6352/2013

Societatea cu rrspundere limitatr "INCOM-TRAVEL"
Pavel Rudnic

05.11.2013 05.11.2018
22.10.2013 22.10.2023

8/34-7
8/34-2

10.10.2013
10.10.2013

100103227str. Hristo Botev, 19/10
str. Mitrop. G. Banulescu100418038Bodoni, 57
100421261str. Gr. Ureche, 47

6353/2013

Olari Ludmila

30.10.2013 30.10.2018

8/34-13

10.10.2013

100201664cart. locativ CiocBrlia

6354/2013

Societatea comercialr "ALMADA-GRUP" S.R.L.
04.11.2013 04.11.2018
S.R.L. "ELAT NEOCONS" (a subrogat pe S.C. "VASDALI''
04.11.2013 04.11.2018
S.R.L.)

8/34-4

10.10.2013

100312045bd. Mircea cel Batran, 3/4

4/34-8

10.10.2013

100404437str. Socoleni, 16/2

6355/2013

pentru exploatarea imobilului privat Vi lotul, pentru amenajare,
provizoriu, firi edificarea construcîiilor capitale
pentru exploatarea blocului locativ cu parcare auto subterani Ti oficii la
parter
pentru exploatarea garajelor existente, provizoriu, firi drept de privatizare
pentru exploatarea pavilionului comercial Tn complex cu stafia de
aîteptare a transportului urban de pasageri, provizoriu
pentru exploatarea Ti deservirea garajului existent (construcţie
nefinalizati), firi drept de privatizare
pentru exploatarea imobilului existent (construcioie comercialr, prestarea
serviciilor), proponoional cotelor- prrioi din imobil 30% (on comun cu dna
Elena Bucur, Maia Musteaior, Maria Lupaecu ei dl Gheorghe Lupaecu)
pentru exploatarea imobilului existent (construcioie comercialr, prestarea
serviciilor), proporţional cotelor- prrţi din imobil 32%
(on comun cu S.R.L. "EXPRES-B", Maia Musteaţr, Maria Lupaecu ei dl
Gheorghe Lupaecu)
pentru exploatarea imobilului existent (construcţie comercialr, prestarea
serviciilor), proporţional cotelor- prrţi din imobil 18% (on comun cu S.R.L.
"EXPRES-B", Elena Bucur, Maria Lupaecu ei Gheorghe Lupaecu)
exploatarea imobilului existent (construcţie comercialr, prestarea
serviciilor), on comun cu dna Maia Musteaţa
pentru reconstruirea cu extindere on dimensiuni a oncrperilor proprietate
privatr
pentru exploatarea imobilului proprietate privatr (locativ)
pentru amenajare complexa si consolidare ompotriva alunecărilor de
teren
provizoriu, fara drept de privatizare, pentru exploatarea obiectivului de
alimentaţie publica cu terasa de vara
pentru proiectarea unui bloc de locuit multietajat din contul demolării
construcţiei private

6356/2013

Miroslava Podolco

04.11.2013 04.11.2018

aBr.29

10.10.2013

6357/2013

Martonciuc Serghei

24.07.2013 24.07.2018

6/33-11

27.06.2013

100420531str. Avram lancu, 22/24

6358/2013

Ontreprinderea mixtr "ROMSTAL TRADE'1 S.R.L.

07.11.2013 07.11.2018

8/33-5

10.10.2013

100302087str. Uzinelor, 12

6359/2013
6360/2013

Societatea cu răspundere limitata "AVRI"
Societatea Comercialr "NEOTERM" S.R.L.

08.11.2013 08.11.2018
15.11.2013 15.11.2018

8/34-9
8/34-11

10.10.2013
10.10.2013

100419595str. A. Puskin,
100518539calea lesilor, 10

pentru organizarea terasei de varr pe iBngr obiectivul comercial existent
(frrr drept de edificare a construcţiilor ei privatizare), pentru organizarea
terasei de varr pe iBngr obiectivul comercial existent (frrr drept de
edificare a construcţiilor ei privatizare)
pentru exploatarea Imobilelor (locative) proprietate privata (provizoriu,
fara drept de privatizare)
pentru exploatarea si deservirea imobilului (comercial) proprietate
privata (provizoriu, fara drept de privatizare)
pentru definitivarea construirii blocului locativ cu centru medical, parcare
subterana si amenajare
pentru exploatarea biectivului de producţie

6361/2013

Asociaţia obeteascr Clubul Sportiv de Hipism Pentru Copii
ei Tineret "FAVORIT"
21.11.2013 21.11.2018

2/14-6

12.03.2013

100413029Calea Orheiului

definitivarea construirii sprlrtoriei auto (provizoriu, frrr drept de
privatizare)

6362/2013

0100206249,bd. Ctefan cel Mare ei SfBnt,
010020625064/1

21.11.2013 21.11.2018

961-df

18.11.2013

100521295str. Mihail Kogrlniceanu, 76

exploatarea imobilului existent

6363/2013

PUBLICAIOIA PERIODICE REVISTA "PROFIT' S.A.
Societatea cu răspundere limitata "IRVIC
DEVELOPMENT"

09.12.2013 09.12.2018

3-4771/11

06.03.2011

100216165str. CiocBrliei, 39

6364/2014

Caue Natalia

20.01.2014 20.01.2019

07.06.2004

25.07.2013

100312481str. Petru Zadnipru, 4/5

6365/2014

Railean Ludmila

20.01.2014 20.01.2019

07.06.2004

25.07.2013

100312481str. Petru Zadnipru, 4/5

pentru exploatarea imobilului existent (locativ)
reconstruirea cu extindere on dimensiuni a centrului medical "NEW MED
LIFE" ei exploatarea lui ulterioarr
reconstruirea cu extindere on dimensiuni a centrului medical "NEW MED
LIFE" ei exploatarea lui ulterioarr

NR_CONTR

INTREPT

DATAJNC

DATA_EXP

NR_DECIZIE

DATA_DECI COD_CADAST
ZIE
RAL

ADRESA„LOT

6366/2013

Societatea comerciala "DETIVA-CONS" S.R.L.

12.12.2013 12.12.2018

9/45-13

02.12.2013

100306300str. Uzinelor, 11/1

6367/2014

Dobrojan Vitalie

10.01.2014 10.01.2019

9/49-10

02.12.2013

100508474str. Ion Creanga, 6/1

6368/2013

CCG nr. 76

31.12.2013 31.12.2023

9/45-5

02.12.2013

100201062str. Pietrarilor, 1/6

6369/2014
6370/2013

Societatea comerciala " Fegro-Plus " S.R.L.
Casapu Tudor

13.02.2014 13.02.2019
13.12.2013 13.12.2018

9/43-1
9/45-3

02.12.2013
02.12.2013

100210032sos. HBncesti, 20
100521445str. M. Kogalniceanu, 80

p

Arenda funciara pe anul 2016
0100207302,
0100207303bd. îtefan cel Mare ?i Sf?nt, 3

6340/2013

28081
0.0961

7641

0.667

28505

0.0101

1142

0.0037

638

0.0171

0

0.0171

0

0.0171

473

0.0171

493

0.008
0.0066

3056
538

0.0302

7886

0.005

1328

0.1416

5867

0.0173, 0.

10757

0.0216

55

0.412

41107

0.0838
0.173

20772
10653

0.013

3319

0.0301

2393

0.25

13056

0.0397

5493

0.0397

5493

DESTINAŢIA
SUPRAFAŢA Arenda anuala
pentru deservirea si exploatarea imobilelor existente (administrative, de
producţie, depozit)
0.0496
13145
pentru deservirea imobilului existent (comercial), provizoriu, fara drept
de privatizare
0.003
180
exploatarea complexului de garaje (provizoriu, frrr drept de privatizare)
pentru parcarea automobilelor si amenajarea complexa (provizoriu, fara
drept de privatizare)
pentru exploatarea garajului (provizoriu)

0.7936

32362

0.0814 3
0.0027 0

23001
215

Arenda funciara pe anul 2016
pentru exploatarea pavilionului comercial cu terasa de vara (provizoriu)
pentru deservirea si exploatarea imobilului comercial (provizoriu, fara
drept de privatizare)

0.0081

814

0.0137

3551

0.0081

2115

0100213679,
0100213681str. Valentin Gutu, 1

pentru amenajare si deservirea obiectivului existent (provizoriu)
pentru exploatarea imobilelor (de producţie, alimentaţie publica)
proprietate privata, pentru amenajare si deservirea obiectivului existent
(provizoriu, fara drept de privatizare)

0.125, 0.0

10998

0100114175,
0100114176bd. Dacia, 55

pentru reconstruirea cu extindere a obiectivului existent (salon auto),
provizoriu, pentru organizarea unei parcari auto si amenajare complexa

0.0705, 0.1

29891

pentru exploatarea imobilului proprietate privatr (clrdire administrativr)
pentru exploatarea obiectivului privat (depozit)

0.0457
0.04

2351
3097

100110497bd. Decebal, 139

pentru exploatarea Ti deservirea obiectivului existent (de producere)

0.0979

5304

18.12.2013

100419012str. Vasile Alecsandri

pentru reproiectarea centrului comercial cu sediu si magazin angro- on
bloc locativ, cu obiective de menire social-culturala si comerciala

0.198

80771

9/44-1

02.12.2013

100518305str. Mihai Viteazul

0.05

2596

10.01.2014 10.01.2019

9/44-3

02.12.2013

ICC'1308/ bd. Dacia, 44

0.0186

1957

Societatea cu rrspundere limitatr "IUJENAT"

30.12.2013 30.12.2018

9/45-14

02.12.2013

1003113651 bd. Mirceacel BatrBn.4/6

0.0217

6005

6385/2013

SRL "TAGS-COM"

30.12.2013 30.12.2023

9/44-2

02.12.2013

100114016ţstr. Sarmizegetusa, 96/3

0.01

1029

6386/2013

Societatea cu rrspundere limitatr "APTOLENT"

30.12.2013 30.12.2018

9/45-12

02.12.2013

0.0067, 0.

3739

6387/2013

Timotin Ion

30.12.2013 30.12.2018

9/45-11

02.12.2013

0.0504

14241

6388/2013

Ontreprinderea individualr "MARINOV EUGENIU"

30.12.2013 30.12.2018

9/45-10

02.12.2013

0.0035

628

6389/2014

CCG nr. 20 "APEDUCT'

03.04.2014 03.04.2024

9/45-9

02.12.2013

1.2216

66180

6390/2013

Societatea comercialr "CALIGRAF" S.R.L.

30.12.2013 30.12.2018

9/44-6

02.12.2013

0.002

899

6393/2014

Societatea cu rrspundere limitatr "LUXORI IMOBIL"

13.01.2014 13.01.2019

9/56-1

18.12.2013

0.0226

2566

6395/2014

Demcenco Galina

10.01.2014 10.01.2024

7/27-36,
9/49-8

29.11.2012,
02.12.2013

0.0207

207

6397/2014

Banca Comerciala "MOLDINDCONBANK" S.A.

27.01.2014 27.01.2019

7-df

23.01.2014

0.0029, 0.

0

NR_CONTR

INTREPT
Ontreprinderea mixtr "AGROPIESE TGR GRUP" S.R.L.

DATAJNC

SUPRAFAT;

Arenda anuala

6371/2013

Ontreprinderea individuala "MEASNICOV D.V."

26.12.2013 26.12.2018

9/44-5

02.12.2013

6372/2014

Societatea cu răspundere limitata "ULTRACOLOR"

12.08.2014 12.08.2019

9/45-15

02.12.2013

100213680 str. VI. Koroienko, 15

6373/2013

Centrul de cercetrri ei producioie "AD-REM" S.R.L.

31.12.2013 31.12.2018

9/45-1

02.12.2013

1005185/1 str. Mihail Viteazul, 25

6375/2014

Botnari Dan

02.01.2014 02.01.2019

9/45-4

02.12.2013

6377/2013

S C. "CONS-UNIC" S.R.L.

30.12.2013 30.12.2018

9/45-16

02.12.2013

6378/2013
6379/2013

Societatea comercialr "ALVIA GRUP" S.R.L.
Maria Cociobanu

19.12.2013 19.12.2018
14.12.2013 14.12.2018

9/45-7
9/45-8

02.12.2013
02.12.2013

100107021st. Sarmisegetusa,13
100104664str. Socilor, 7

6380/2014

Societatea comercialr "ALDENA&CO" S.R.L.

17.03.2014 17.03.2019

ceH.74

18.12.2013

6381/2013

Societatea cu răspundere limitata "HADRON”

30.12.2013 30.12.2018

9/56-5

6382/2013

Centrul de cercetrri ei producioie "AD-REM" S.R.L.

30.12.2013 30.12.2018

6383/2014

"PALMIRA-AD" S.R.L.

6384/2013

6398/2014

6399/2014
6401/2014

DATA_EXP

27.01.2014 27.01.2019

Ontreprinderea cu Capital Strrin "SPAMOL" S.R.L.
Valentina Chirtoca

29.01.2014 29.01.2019
27.02.2014 27.02.2019

100405009str. Socoleni

0100110499,
0100110498bd. Dacia, 31

100101881str. Camenita, 4a

100118271str. Valea Crucii, 9

100424573str. Pajurei, 28/4
0100414021,
0100414022
bd. Moscova, 14/1

DATA.DECI COD_CADAST
ZIE
RAL
ADRESAJ.OT
0100117035,
0100117030
5-df 23.01.2014
sos. Munceşti, 271

23.01.2014
18.12.2013

pentru salubrizarea ei amenajarea complexr a teritoriului ei a zonei de
protecţie a rouleţului din preajmr, provizoriu, frrr drept de ongrrdire

pentru exploatarea pavilionului comercial on complex cu staţia
transportului urban de pasageri, provizoriu, frrr drept de privatizare
1003091125str. Uzinelor, 186
str. Trandafirilor, 20 (sub viaduc pentru exploatarea garajelor existente, provizoriu, frrr drept de
privatizare
100101588Botanica-Centru)
bd. Gtefan cel Mare ei Sfanţ, 132
100206308
pentru exploatarea pavilionului comercial, provizoriu

NR_DECIZIE

3-df
9/56-4

pentru exploatarea anexei la staţia de sprlrtorie auto
pentru exploatarea copertinelor din elemente uşor demontabile,
provizoriu
pentru organizarea terasei de vâri’ adiacent!' i'nci'perilor proprietate
privat!' (obiectiv de alimentaiie publici1), firi drept de construcţie capitali,
provizoriu, firi' drept de privatizare
pentru exploatarea obiectivului comercial ]n complex cu sta'ia de
a;teptare a transportului urban
pentru organizarea terasei de varr adiacentr obiectivului de alimentaţie
publicr, provizoriu, frrr drept de privatizare, pentru organizarea terasei de
varr adiacentr obiectivului de alimentaţie publicr, provizoriu, frrr drept de
privatizare

0100313088,
0100313089str. M. Sadoveanu, 42/3
100101884str. Arborilor

pentru amenajare (provizoriu, frrr drept de privatizare)
pentru deservirea si exploatarea casei de locuit individuale si a
construcţiilor accesorii
exploatarea vitraliului existent, parcarea automobilelor (provizoriu, frrr
drept de privatizare)
DESTINAŢIA
pentru amenajare complexa a teritoriului, pentru amenajare complexa a
teritoriului
pentru amenajare si asigurarea accesului către imobilul proprietate
privata (provizoriu), pentru amenajare si asigurarea accesului către
imobilul proprietate privata (provizoriu)
pentru amenajare

0.0531, 0.

10551

0.073, 0.10.022

19694
5831

pentru edificarea unui bloc locativ ?ntru asigurarea cu spa?iu locativ at
angaja?ilor instan?ei, cu condi?ia efectu?rii pe cont propriu a replant?rii
arborilor, str?mut?rii la distan?a normativ? a re?elelor tehnico-edilitare,
asigurarea infrastructu

0.605

163878

3
0.0278, 0. 1

15550

03.06.2014,

6402/2014

Judecătoria sectorului Riscani mun. Chisinau

06.06.2014 06.06.2017

5/33, 4/23- 1,
2/29-26

6403/2014

Russu Sawelii

10.03.2014 10.03.2019

2/29-25

13.05
.
2014,
04.03.

100101830str. Hristo Botev

04.03.2014

0100212411,
0100212412sos. Hincesti, 3

pentru asigurarea accesului ?i deservirea obiectivului privat, pentru
amenajare complex?, provizoriu, f?r? drept de privatizare

Arenda funciara pe anul 2016
6404/2014

Societatea cu rispundere limitaţi "AGRO-MERIDIAN"

10.03.2014 10.03.2019

2/30-3

04.03.2014

100420532str. Cojocarilor, 6/1

6405/2014

dl Hajiverdiyev Ashrafagha

17.03.2014 17.03.2019

2/29-24

04.03.2014

100106389str. Dimine?ii, 26

6407/2014
6408/2014
6409/2014

dl Maxim Stubei
Firma "COLINS" S.R.L
SRL"SPECTRUL- DUBLU"

17.03.2014 17.03.2019
17.03.2014 17.03.2019
17.03.2014 17.03.2019

$eB.46
2/28-3
2/28-2

04.03.2014
04.03.2014
04.03.2014

1001011084str. N. Testemiteanu
100119020str. Bacioii Noi, 10 "A"
100422010str. Feredeuiui, 4

6410/2014

dna Emilia Micule!'

13.03.2014 13.03.2019

9/45-17

02.12.2013

100201311str. Pietrarilor, 4 "a"

6411/2014

Vasile Bodrug

17.03.2014 17.03.2019

2/29-31

04.03.2014

6413/2014

Darii Andrei

17.03.2014 17.03.2019

2/29-20

04.03.2014

6414/2014
6415/2014
6416/2014
6417/2014

Societatea comercialr "JARDI" S.R.L.
Societatea comercialr "ALDENA&CO" S.R.L.
Societatea pe acţiuni "METATRON"
Ana Andreev

17.03.2014
17.03.2014
17.03.2014
17.03.2014

17.03.2019
17.03.2019
17.03.2019
17.03.2019

2/29-4
6415/2014
2/29-11
2/29-11

04.03.2014
17.03.2014
04.03.2014
04.03.2014

100311057str. Ginta Latina, 21/5
100208220str. Tighina, 25
100208220str. Tighina , 25
100208220str. Tighina, 25

6418/2014

Societatea cu rrspundere limitatr "RENVALCOM"

17.03.2014 17.03.2019

2/29-18

04.03.2014

6419/2014

Societatea cu rrspundere limitatr "ARDEXAN-GRUP"

17.03.2014 17.03.2019

2/29-30

04.03.2014

100311367str. N. Milescu-Sprtaru, 7/3
str. Buna Vestire, 15/2 (nu este
100417827inregistart la OCT)

100207043str. Ismail, 84
0100307081,
0100307824
str. Uzinelor, 43

0100103291,

29819,
0100103
029 bd. Dacia, 24/2

pentru amenajare ?i deservirea imobilului existent, p?n? la valorificarea
terenului dup? destina?ie (provizoriu, f?r? drept de ?ngr?dire)
pentru construirea unui complex locativ cu i'nci'peri de menire social
culturali, din contul demolîrii imobilului privat

0.0131

5344

0.0602

3379

pentru exploatarea garajului (provizoriu, fara drept de privatizare)
pentru exploatarea obiectivului (comercial) prorietate privata
pentru exploatarea imobilului (de producţie) proprietate privata

0.0059
0.0228
0.0968

1564
951
5772

pentru amenajare Ti deservire a imobilelor (locative) proprietate privaţi'
pentru exploatarea imobilului (comercial) proprietate privata si
amenajarea complexa a teritoriului
pentru exploatarea bazei de producţie, pentru amenajare (provizoriu,
fara drept de privatizare)
pentru reconstrucţia pavilionului comercial ei exploatarea lui ulterioarr,
cu strrmutarea reţelelor din zona de construcţie
pentru exploatarea imobilului proprietate privatr (comercial)
pentru exploatarea imobilului proprietate privatr
pentru exploatarea imobilului proprietate privatr (comercial)
pentru reconstruirea cu extindere on dimensiuni a obiectivului privat
(comercial, prestarea serviciilor) cu strrmutarea reţelelor din zona de
construcţie
pentru amenajarea terenului de joacr pentru copii la nivelul solului ei
construcţia unei parcrri subterane

0.0456

2381

0.0215

1821

0.146, 0.0.

16779

0.0125
0.0566
0.0566
0.0566

692
1174
2601
784

0.0077

2086

0.04

15798

0.0409, 0.

43260

pentru definitivarea imobilului privat (provizoriu, frrr drept de privatizare),
pentru amenajare (provizoriu, frrr drept de privatizare), pentru
amenajare stadalr cu organizarea unei parcrri auto de zi pentru vizitatori
(provizoriu, frrr drept de privatizare)

6420/2014

Societatea cu rrspundere limitatr "WP GRUP"

17.03.2014 17.03.2019

2/29-28

04.03.2014

6421/2014

Roeca Oxana

25.03.2014 25.03.2024

2/29-14

04.03.2014

100401457str. Constructorilor, 74/16

exploatarea garajului existent (provizoriu, frrr drept de privatizare)

0.0074

358

6422/2014

Societatea comercialr "NELIMOT-COM" S.R.L.

25.03.2014 25.03.2029

2/29-3

04.03.2014

100401768str. Doina, 9

exploatarea ei deservirea imobilelor proprietate privatr (casr de locuit
individualr, construcţie accesorie), provizoriu, frrr drept de privatizare

0.0445

2324

6423/2014

Societatea cu rrspundere limitatr "NELION-COM"

25.03.2014 25.03.2024

2/29-21

04.03.2014

100401172str. Doina, 11/1

0.0452

2361

6424/2014
6425/2014

Societatea comercialr "NELIMOT-COM" S.R.L.
Societatea comercialr "KOHAV SIMHA” S.R.L.

25.03.2014 25.03.2029
19.03.2014 19.03.2019

2/29-22
2/29-7

04.03.2014
04.03.2014

100401785str. Doina, 15/1
100208504str. Tighina, 25/1

exploatarea imobilului proprietate privatr (construcţie comercialr,
prestarea serviciilor), provizoriu, frrr drept de privatizare
exploatarea ei deservirea imobilului existent (depozit), provizoriu, frrr
drept de privatizare
pentru exploatarea imobilului proprietate privatr (comercial)

0.04
0.014

8256
1128

6426/2014

Societatea cu rîspundere limitat? "Agro-Enginerig"
(Societatea cu r?spundere limitat? "BRAMIUS")

19.03.2014 19.03.2019

2/29-32

04.03.2014

1002

Societatea comerciala "PANILINO" S.R.L.

19.03.2014 19.03.2019

2/29-23

04.03.2014

pentru reconstruirea imobilului Ti exploatarea ulteriori (complex
polifunc'iional cu profil de agrement, odihni ii alimentaţie publici)
pentru exploatarea imobilului privat, pentru amenajare, provizoriu, firi
edificarea construcţiilor capitale

0.0168

6427/2014

100424561str. N. Dimo
0100307678,
0100307422
str. Uzinelor, 17/2

0.07, 0.00

6175

NR_CONTR

INTREPT

DATAJNC

DATA_EXP

NR_DECIZIE

DATA_DECI COD_CADAST
ZIE
RAL

ADRESA„LOT

6428/2014

Societatea cu rrspundere limitatr "PIMON"

21.03.2014 21.03.2019

2/29-10

04.03.2014

6429/2014

Pugaci Franc

14.05.2014 14.05.2019

<t>eB.42

04.03.2014

6430/2014

Maria Trifautanu

25.03.2014 25.03.2019

2/29-6

04.03.2014

100415186str. Circului, 40

6431/2014
6432/2014

Burlescu Andrei
dna Olga Carateeva

27.03.2014 27.03.2019
14.03.2014 14.03.2017

ifceB.40
2/29-12

04.03.2014
04.03.2014

100405522str. Ceucari, 2/9
100419582str. A. Pu?kin, 41

6433/2014

Kropivnii'kaia Kristina

14.03.2014 14.03.2017

2/29-12

04.03.2014

100419582str. APu?kin, 41

6434/2014

Pronenco Jana
Ontreprinderea cu capital strrin 'TEHGAZ GRUP" S.R.L.

03.04.2014 03.04.2019

2/29-1

04.03.2014

27.03.2014 27.03.2019

2/29-2

04.03.2014

6435/2014

100116279sos. Munceşti, 388
0100509243,
0100509244str. Nicolae H. Costin, 67/1

100424666str. Kiev, 12/1
0100518611,
0100518699
str. Mesager, 8

DESTINAŢIA
pentru reconstruirea si exploatarea ulterioara a imobilelor (comerciale)
existente
pentru deservirea imobilului (comercial) proprietate privata, pentru
amenajare stradala cu organizarea unei terase de vara (provizoriu)
pentru deservirea si exploatarea imobilelor private (casa de locuit
particulara si construcţiile accesorii)
pentru definitivarea construirii si exploatarea ulterioara a obiectivului
privat
pentru exploatarea ?i deservirea obiectivului comercial existent

SUPRAFAŢ
A Arenda anuala
0.0378

8766

0.0146, 0.1

18264

0.0191

2114

0.0552
0.0065

2776
242

pentru exploatarea ii deservirea obiectivului comercial existent, in comun
cu dna Olga Carateeva Ti dl Oleg Carateev
0.0065
pentru organizarea terasei de varr adiacentr obiectivului de alimentaţie
publicr, din elemente demontabile, provizoriu, 1/2 cotr- parte on comun
0.0224
cu dl Yuriy Pronenko
pentru amenajarea complexr a teritoriului, provizoriu, pentru amenajarea
complexr a teritoriului, provizoriu
0.0251, 0.1 3
2

242

3332
8769

Arenda funciara pe anul 2016
6436/2014

Cooperativa de construcţie a garajelor nr. 331

03.04.2014 03.04.2024

2/29-17

04.03.2014

100212066str. Mioriţa, 5/4

6437/2014

Eugenia Midoni si Midoni Zaharia

17.03.2014 17.03.2019

2/29-5

04.03.2014

100205566str. Bucure?ti, 42

6438/2014

dl Yuriy Pronenko

03.04.2014 03.04.2019

2/29-1

04.03.2014

100424666str. Kiev, 12/1

6439/2014
6440/2014
6441/2014

Compania "TETIS INTERNATIONAL CO" S.R.L.
Pasat Victor
Societatea cu rrspundere limitatr "MIRSAN"

03.04.2014 03.04.2019
03.04.2014 03.04.2024
03.04.2014 03.04.2019

2/29-16
2/29-15
2/29-13

04.03.2014
04.03.2014
04.03.2014

100312483bd. Mircea cel Batron, 1/2
100118297str. Petre Osmotescu, 14
100306272str. Otovasca, 23 A

6442/2014
6443/2014

SRL"POLIMAXINVEST'
Pugaci Franc

03.04.2014 03.04.2019
03.04.2014 03.04.2019

2/29-29
(fceB.43

04.03.2014
04.03.2014

6445/2014

Ala Stadler

27.02.2014 27.02.2019

11-df

04.02.2014

0100413049,
0100413050str. Bogdan Voievod, 2

04.03.2014

0100509239,
0100509238,
0100509242str. Nicolae H. Costin, 65

6446/2014

Firma "SUPER-VICTORIA" S.R.L.

06.06.2014 06.06.2019

(ţieB.44

100423056bd. Renaoterii Na?ionale
100509241str. Nicolae H. Costin, 67/2

pentru exploatarea garajelor metalice existente (provizoriu, fara drept de
privatizare)
pentru exploatarea garajului particular (proprietate comun? ?n dev?lm??
ie), provizoriu, firi drept de privatizare
pentru organizarea terasei de varr adiacentr obiectivului de alimentaţie
publicr, din elemente demontabile, provizoriu, 1/2 cotr- parte on comun
cu dna Jana Pronenco
pentru exploatarea obiectivului comercial, provizoriu, frrr drept de
privatizare
pentru deservirea casei de locuit particulare, provizoriu
pentru exploatarea imobilelor proprietate privatr
pentru definitivarea construirii unui bloc locativ cu obiective de menire
social-culturalr
pentru proiectarea ei extinderea obiectivului comercial
pentru exploatarea imobilului proprietate privaţi, pentru amenajare
(provizoriu)
pentru proiectarea ei reconstrucţia magazinului, pentru amenajarea
complexr a teritoriului, provizoriu, frrr drept de privatizare, pentru
amenajarea complexr a teritoriului, provizoriu, frrr drept de privatizare
pentru exploatarea imobilului (de producţie) proprietate privata on
comun cu dl Alexandru Cracan
pentru exploatarea imobilului (de producţie) proprietate privata, on
comun cu dna Ludmila Caraiman
suplimentar terenului proprietate privata din str. Voluntarilor, 15, pentru
asigurarea procesului tehnologic al fabricii vinicole si depozitarea
paletelor cu sticle

6448/2014

Caraiman Ludmila

04.04.2014 04.04.2019

2/29-27

04.03.2014

1003091126str. Uzinelor, 186/1

6449/2014

Alexandru Cracan

04.04.2014 04.04.2019

2/29-27

04.03.2014

1003091126str. Uzinelor, 186/1

6450/2014

Firma "MAURT" S.R.L

14.04.2014 14.04.2019

2/29-8

04.03.2014

100308367str. Voluntarilor, 15

6451/2014

Firma de producioie ei comerio "UNGAR" S.R.L.

06.05.2014 06.05.2019

21-df

22.04.2014

100415017bd. Renaşterii Naioionale, 5

6452/2014
6453/2014

Societatea pe ac'iiuni "DIRON"
Societatea cu răspundere limitata "LEVAS-COM"

12.05.2014 12.05.2019
16.05.2014 16.05.2019

2/29-9
4/18-8

04.03.2014
13.05.2014

100405521Calea Orheiului, 112
100413382bd. Moscova, 1/1

pentru exploatarea terasei de varr, provizoriu, frrr edificarea construcţiei
pentru deservirea obiectivului existent (provizoriu, firi drept de
privatizare)
pentru extinderea obirectivului comercial

6454/2014
6455/2014

SRL "SUCCES-M"
II "PETRACHI-EUGEN"

05.06.2014 05.06.2019
20.05.2014 20.05.2019

4/18-15
4/18-7

13.05.2014
13.05.2014

100417420str-la Sf. Andrei, 58
100313226str. M. Sadoveanu, 19

exploatarea imobilelor proprietate privatr (casr de locuit individualr,
construcţie accesorie), provizoriu, frrr drept de privatizare
pentru exploatarea Ti deservirea obiectivului existent

6456/2014

Firma "RINATEX-NRG" S.R.L.

22.05.2014 22.05.2019

4/18-11

13.05.2014

0100207031,
0100421297str. Albisoara, 22/1

6459/2014

Ciobanu Aliona

28.05.2014 28.05.2019

4/17-2

13.05.2014

100110066bd. Decebal, 139

NRCONTR

INTREPT

DATAJNC | DATA_EXP

DATA_DECI COD.CADAST
NRJDECIZIE
ZIE
RAL

ADRESA_LOT

pentru exploatarea complexului de servicii auto (provizoriu, fara drept de
privatizare), pentru parcarea automobilelor si amenajare complexa, fara
drept de edificare a construcţiilor si privatizare)
pentru deservirea oncaperilor proprietate privata si a terasei de vara
(provizoriu, fara drept de privatizare)

0.0395

2201

0.0036

309

0.0224

3332

0.0107
0.0101
0.117

592
1911
6202

0.2415
0.0245

14003
6302

0.006, 0.0

2936

0.0839, 0.

35447

0.1671

4797

0.1671

1199

0.0812

15444

0.0368

10183

0.0229
0.0064

1151
1883

0.2134
0.111

16856
6024

0.057, 0.0

44995

0.017

4605

DESTINAŢIA SUPRAFAT/ Arenda anuala

6460/2014

Societatea cu răspundere limitata "ULTRACOLOR"

28.05.2014 28.05.2019

4/18-2

13.05.2014

100112236bd. Cuza-Voda, 20

pentru exploatarea imobilului (comercial) proprietate privata

0.0293

1656

6461/2014

Societatea cu răspundere limitata Farmacia "VITANA"

28.05.2014 28.05.2019

4/18-2

13.05.2014

100112237bd. Cuza-Voda, 20

0.0162

916

6462/2014

Firma de producţie ei comerţ "AMOFARM" S.R.L.

20.05.2014 20.05.2024

4/18-1

13.05.2014

100211032sos. Hancesti, 32/3

6463/2014

Firma "ACM-Munceeti" S.R.L.

20.05.2014 20.05.2019

4/18-14

13.05.2014

100117647sos. Munceşti, 145/1

6464/2014

Ontreprinderea individualr "DROGVALI-NATALI"

20.05.2014 20.05.2019

4/18-12

13.05.2014

6465/2014

Magazinul-firma "CODREANCA-FOND” S.R.L.

24.07.2014 24.07.2019

4/19-10

13.05.2014

100301655str. Tabacaria Veche, 2

pentru exploatarea imobilului (comercial) proprietate privata
provizoriu, fara drept de privatizare, pentru exploatarea pavilionului
comercial in complex cu stafia de aşteptare a transportului urban de
pasageri
suplimentar celui privat, pentru asigurarea procesului tehnologic al bazei
de producţie
pentru exploatarea obiectivului comercial si de alimentaţie publica cu
incaperi auxiliare, pentru organizarea unei terase de vara, cu pastrarea
spatiilor verzi, fara drept de privatizare
pentru exploatarea obiectivelor private existente, fara drept de
privatizare

6467/2014

Banca comerciala "MOLDOVA AGROINDBANK" S.A.

26.08.2014 26.08.2019

4/19-8

13.05.2014

100205567str. Mihai Eminescu

6468/2014

Ontreprinderea individualr "GORAGOV P"

26.05.2014 26.05.2019

4/19-4

13.05.2014

6470/2014

Firma de producţie ei comerţ "DRANCOR" S.R.L.

26.05.2014 26.05.2024

4/23-10

13.05.2014

6471/2014

Societatea cu rrspundere limitatr "CARTAL-MOND"

02.06.2014 02.06.2019

4/18-4

13.05.2014

0100104065,
0100104739bd. Decebal, 22/3

pentru exploatarea obiectivului privat
pentru exploatarea îi deservirea imobilului existent (provizoriu, firi drept
de privatizare)
100301500?os. Munce?ti, 45/1
pentru optimizarea func?ion?rii obiectivului existent ?i asigurarea
accesului antiincendiarde rezerv?
100111034str. Burebista, 78
j pentru exploatarea pavilionului de alimentaţie publier cu terasr de bd.
100419048Gr. Vieru, 12/1 Ivarr, proporţional cotelor-prrţi din imobil

0 0093 526
0.0458! 8212

0.0151, 0j 6388
0.031

1643

0.0116

1043

0.0051

286

0.25

12862

3
0.0435 3

9381

Arenda funciara pe anul 2016
6472/2014

Societatea comercialr "GALATON-LUX" S.R.L.

02.06.2014 02.06.2019

4/18-4

13.05.2014

100419048bd. Gr. Vieru, 12/1

6473/2014
6474/2014

Valeriu Baciu
Societatea cu rrspundere limitatr "TRIOTERM"

02.06.2014 02.06.2019
02.06.2014 02.06.2019

4/18-4
4/23-4

13.05.2014
13.05.2014

100419048bd. Gr. Vieru, 12/1
100116259str. Pădurii, 3a

6475/2014
6476/2014

Ontreprinderea cu capital strrin "CONSTAREXIM" S.R.L. 02.06.2014 02.06.2019
Societatea cu rrspundere limitatr "NAVIBUL-US"
29.05.2014 29.05.2024

4/18-5
2/30-16

13.05.2014
04.03.2014

0100417828,
0100417829str. Mihai Viteazul, 20
100308437str. Voluntarilor, 15/4

6477/2014
6478/2014

Societatea cu rrspundere limitatr "MODEM"
Firma "LIUSI" S.R.L.

09.06.2014 09.06.2019
09.06.2014 09.06.2019! 27-df

28-df

29.05.2014
26.05.2014

100101386str. Grenoble, 114
100212049str. V. Docuceaev, 13/2

6479/2014

Lilia Diacov

10.06.2014 10.06.2019

5/15-6

03.06.2014

100209573! str. Pavel Botu, 13/3

6480/2014

Alina Zagorodnoi

10.06.2014 10.06.2019

5/15-6

03.06.2014

100209573! str. Pavel Botu, 13/3

6481/2014

Ivan Diacov

10.06.2014 10.06.2019

5/15-6

03.06.2014

100209573str. Pavel Bo?u, 13/3

6482/2014

Societatea pe ac?iuni "PROMTEHGAZ"

22.07.2014 22.07.2019

4/19-9

13.05.2014

100120721sos. Munceşti, 607

6483/2014

Societatea pe acţiuni "ZORILE"

17.06.2014 17.06.2019

5/15-3

03.06.2014

100507554str. Milano, 1A

6484/2014

Societatea pe acţiuni "Seng"

24.06.2014 24.06.2019

5/15-5

03.06.2014

100420027str. A. FlBjdeu, 27

6485/2014

Societatea cu rîspundere limitaţi "GHERCOM-PRIM"

03.07.2014 03.07.2019

4/23-6

13.05.2014

1004150334Calea Orheiului

6486/2014

S.A. "Viorica Cosmetic"

04.07.2014 04.07.2019

5/15-4

03.06.2014

100518161str. Mesager, 1

6487/2014
NR_CONTR

Ontreprinderea individualr "CERICENCO"
INTREPT

04.07.2014 04.07.2024
DATAJNC DATA_EXP

6488/2014

Societatea comerciala "INTEROPTIC“ S.R.L.

18.07.2014 18.07.2019

pentru exploatarea pavilionului de alimentaţie publicr cu terasr de varr,
on comun cu S.R.L. "CARTAL-MOND" ei dl Valeriu Baciu, proporţional
cotelor-prrţi de imobil
pentru exploatarea pavilionului de alimentaţie publicr cu terasr de varr,
on comun cu S.R.L. "CARTAL-MOND" ei S.C. "GALATON- LUX",
proporţional cotelor-prrţi de imobil
pentru exploatarea imobilului proprietate privatr (depozit)
pentru exploatarea imobilului proprietate privatr (comercial, prestarea
serviciilor), pentru exploatarea imobilului proprietate privatr (comercial,
prestarea serviciilor), provizoriu frrr drept de privatizare
pentru exploatarea obiectivului privat (cale ferat'O 0.044

0.0435

4691

0.0435
0.0285

4691
1322

0.1065, 0.

10079
2092

pentru exploatarea staţiei de sprlat de sprlat automobile, ! provizoriu j 0.07

5/15-1 03.06.2014
100515047str. Ion Creanga, 45/4
NRJDECIZIE DATA_DECI CODCADAST
ADRESA_LOT
ZIE
RAL
4/18-9

pentru exploatarea obiectivului comercial 0.0043
pentru exploatarea si deservirea imobilelor (locative) proprietate j privata (provizoriu,
fara drept de privatizare), on comun cu dna j Alina Zagorodnoi si dl lvan Diacov)
0.1045
pentru exploatarea si deservirea imobilelor (locative) proprietate privata
on comun cu di lvan Diacov si dna Lilia Diacov (provizoriu, fara drept de
0.1045
privatizare)
pentru exploatarea si deservirea imobilelor (locative) proprietate privata
(provizoriu, fara drept de privatizare), on comun cu dna Alina Zagorodnoi
si dna Lilia Diacov
0.1045

0.1331

29465

5.9884

244200

DESTINAŢIA
pentru extinderea centrului medical
pentru definitivarea construirii si exploatarea ulterioara a bazei de
producţie si depozitare
pentru proiectarea ?i construirea unui obiectiv de alimenta?ie public? din
materiale u?or demontabile (provizoriu, f?r? drept de privatizare), pentru
organizare unei terase de var? (provizoriu, f?r? drept de privatizare)

5/15-7

03.06.2014

6490/2014

SRL"”S.O.M. TREISI"

03.09.2014 03.09.2019

8/34-16

10.10.2013

0100418272,
0100418357str. Mitrop. G. Banulescu- Bodoni

59

pentru asigurarea decurgerii procesului tehnologic ?i amenajare
pentru exploatarea obiectivului industrial de producere a parfumurilor si
cosmeticii
fara drept de privatizare, pentru exploatarea obiectivului comercial (pana
la valorificarea terenului după destinaţie conform prevederilor Planului
urbanistic general de dezvoltare al mun. Chininau)

str. Pruncul (Zona industriala
100505008'Vatra")

03.06.2014 03.06.2019

59

14981

100112238bd. Dacia, 26

SRL"GANDAS-GRUP"

59

pentru amenajare complexa (provizoriu, fara drept de construcţie)
0.2251
pentru exploatarea obiectivului subteran cu dubi? destina?ie i (depozit, ad?post ?n
caz de situa?ii excep?ionale) j 0.2272
pentru exploatarea si deservire imobilului (comercial) proprietate j privata (provizoriu,
fara drept de privatizare) ! 0.0107

13.05.2014

6489/2014

14732
240

pentru proiectarea ei construirea unui obiectiv comercial on schimbul
terenului arendat din Calea Moeilor
pentru exploatarea parcrrii auto, provizoriu

12663
4365

0.005
290
5UPRAFAT/ Arenda anuala
0.0225

6358

1.196

45260

0.0156, 0.<

11496

0.0636
0.1322

16732
6835

0.6814
0.019

28231
977

0.0104

52

0.0104

52

6500/2014
6502/2014

Societatea cu rrspundere limitatr "VIRTUTE-GRUP"
Ontreprinderea individualr"DICEANU L.”

04.08.2014 04.08.2017
19.09.2014 19.09.2019

май.34
5/15-2

03.06.2014
03.06.2014

100506675Calea leoilor
100312056str. Alecu Russo, 55

6503/2014
6504/2014

Societatea cu răspundere limitata "RECONSCIVIL"
Vădim Budisteanu

19.09.2014 19.09.2019
17.06.2014 17.06.2019

33-df
4/18-6

19.07.2014
13.05.2014

100308316str. Industrialr, 10
100109593str. Cetatea Alba, 97A

6505/2014

Stoianova Aliona

28.08.2014 28.08.2029

2/17-11

12.03.2013

100109586?os. Munce?ti, 342 "a"

6506/2014

dna Snejana Adochit

28.08.2014 28.08.2029

2/17-11

12.03.2013

100109586sos. Munceşti, 342 "a"

pentru exploatarea imobilului proprietate privatr (depozit)
pentru exploatarea obiectivului existent
pentru exploatarea ?i desrvirea casei de locuit dintr-un apartament privat
?i a construc?iilor accesorii (provizoriu)
pentru exploatarea ?i desrvirea casei de locuit dintr-un apartament privat
?i a construc?iilor accesorii (provizoriu)

6507/2014

SRL'ANTENOR"

17.09.2014 17.09.2019

май.31

03.06.2014

100404504str-la Studenţilor, 7/3

pentru amenajare complexa (provizoriu, fara drept de privatizare)

0.001

207

6509/2014

Firma "DERANG-PLUS" S.R.L. (S.R.L. "TAPCOR PLUS") 02.10.2014 02.10.2018

cesiune,
6/51

16.09.2014,
27.06.2013

Calea le?ilor, 75 (ATENTIE
100506034contract de cesiune)

pentru exploatarea ?i deservirea sta?iei de alimentare cu produse
petroliere (provizoriu, f?r? drept de privatizare)

0.2758

11517

6510/2014

S.R.L. "D&D COMPANIE"

июн.50

03.10.2014

100101553str. N. Testimi?eanu, 29/5
str. Serghei Lazo, 46(plati
100519183funciare din 03.12.2013)

pentru amenajare complex? ?i deservirea obiectivului preconizat

0.0887

23335

6511/2014

Societatea cu rispundere limitafi "DEVOX-COM"

10.10.2014 10.10.2019
13.10.2014 13.10.2019

6/50-15

03.10.2014

pentru exploatarea imobilului existent (locativ)

3
0.067
4

5745

Arenda funciara pe anul 2016
6512/2014

Ontreprinderea individualr "JARUC PETRU"

24.11.2014 24.11.2019

6/50-12

03.10.2014

100120984bd. Dacia, 69/1

6513/2014

Dumitru Onuta

16.10.2014 16.10.2019

6/50-1

03.10.2014

100518701str. Caisilor

6514/2014

Societatea comerciala "FIOLEN" S.R.L.

22.10.2014 22.10.2019

6/30-3

02.10.2014

100207368str. Ismail, 94

6515/2014
6519/2014

Societatea comerciala "GAL TRANSERVICE" S.R.L.
Andriuţr Constantin

03.11.2014 03.11.2019
07.11.2014 07.11.2019

июн.55
6/50-14

03.10.2014
03.10.2014

100301609Calea Basarabiei
100517296str. A. Cciusev

6520/2014

Centrul experimental "PROMETEU" S.R.L.

23.10.2014 23.10.2019

6/30-2

02.10.2014

100521219str. Nicolae lorga, 1

6521/2014

Batcu Ghenadie

22.10.2014 22.10.2019

6/30-5

02.10.2014

6522/2014
6523/2014
6524/2014

Societatea cu rrspundere limitatr "URFIN"
Zinaida Popa
Mitelea Pavel Alexandru
lnstitu?ia de Onva?amBnt Superior "UNIVERSITATEA DE
STUDII POLITICE al ECONOMICE EUROPENE
"Constantin Stere"

15.10.2014 15.10.2019
30.10.2014 30.10.2019
20.10.2014 20.10.2019

6/31-5
6/50-10
6/30-1

02.10.2014
03.10.2014
02.10.2014

25.11.2014 25.11.2019

6/30-7

02.10.2014

Instituţia de onvatament liceul "LITTERARUM"
Cooperativa de construcţie a garajelor "Nr. 7 "A" COOP

25.11.2014 25.11.2019

6/30-7

02.10.2014

6527/2014
6528/2014

01003010532,
0100301681Piaioa Grrii, 2
100518463Calea lesilor, 16/4
100312321str. Alecu Russo, 22
100510199str. Alba lulia, 75/10

pentru organizarea terasei de varr adiacente obiectivului de alimentaţie
publicr, din elemente demontabile
pentru exploatarea garajului (provizoriu, fara drept de privatizare)
pentru organizarea unei parcari auto de zi (publica, fara plata) si
amenajarea complexa a teritoriului (provizoriu, fara drept de privatizare)

pentru exploatarea imobilului (administrativ)
proiectarea ei construirea unei case de locuit particulare
exploatarea imobilului proprietate privatr (construcţie de culturr ei
agrement)
exploatarea ei deservirea imobilului proprietate privatr, exploatarea ei
deservirea imobilului proprietate privatr (provizoriu, frrr drept de
privatizare)
provizoriu, fara drept de privatizare, pentru exploatarea pavilionului la
statia de a?teptare a transportului urban
pentru exploatarea obiectivului comercial
pentru exploatarea obiectivului existent (baza de producţie)

100518544bd. Ştefan cel Mare si SfBnt, 200 pentru exploatarea imobilului existent (administrativ)
bd. Ştefan cel Mare si SfBnt, 200
100518544
pentru exploatarea imobilului existent (administrativ)
pentru exploatarea complexului de garaje (provizoriu, fara drept de
100106032str. Frumuşica, 10/1
privatizare)
1001011186str. Melestiu, 20
exploatarea imobilului existent
100216374oos. Flenceoti
definitivarea construirii atelierului de deservire tehnicr

0.0364

7590

0.0046

1097

0.066

27095

0.6927
0.0564

35097
13277

0.0338

2687

0.0027, 0.

293

0.0162
0.008
0.0613

3763
452
16581

0.1911

4784

0.1911

1326

0.2021
0.1899
0.0135

11342
8940
3630

6529/2014
6530/2014
6531/2014

Societatea pe acţiuni "NUFFRUL"
Ontreprinderea individualr "GRIGORAC TAMARA"

15.10.2014 15.10.2019
06.11.2014 06.11.2024
24.10.2014 24.10.2019

6/50-3
6/30-14
6/30-15

03.12.2014
02.10.2014
02.10.2014

6532/2014

Firma "EXPOTRONCOM" S.R.L.

06.11.2014 06.11.2019

6/30-6

02.10.2014

100414037str. Alecu Russo, 1

construcţia anexei supraetajate (regim pe verticalr P+2), on aliniamentul
construcţiei (anexei) existente

0.0117

3443

6533/2014

Ontreprinderea individualr "SORBU TAIVI"

04.11.2014 04.11.2019

6/50-8, 2/24 4

03.10.2014,
02.04.2015

str. Nicolae Milescu Spătarul,
10031103211/2

exploatarea obiectivului comercial ei de alimentaţie publicr cu terasr de
varr

0.034

9210

DATA_EXP

NR_DECIZIE

DATA.DECI COD.CADAST
ZIE
RAL

NRCONTR

INTREPT

DATAJNC

ADRESA_LOT

6534/2014

Societatea pe acioiuni "EXIMOTOR"

28.10.2014 28.10.2019

6/50-9

03.10.2014

6535/2014
6536/2014

Societatea cu răspundere limitata "M.M.M."
Grumeza Natalia

23.10.2014 23.10.2019
22.10.2014 22.10.2024

6/50-4
6/50-5

03.10.2014
03.10.2014

6538/2014
6539/2014

Firma "DANMARAN" S.R.L.
dl Igor Ataman Ti dna Polina Ataman

22.10.2014 22.10.2019
22.10.2014 22.10.2019

6/50-7
6/50-16

03.10.2014
03.10.2014

Ю0414476bd. Moscova, 16
100422281str. Albi?oara, 17

pentru reconstruirea imobilului privat ?i exploatarea lui ulterioar?
pentru amenajare ?i deservirea obiectivului proprietate privat?

6540/2014

Ontreprinderea Individual "CAMELIA - GORBU"

27.10.2014 27.10.2024

6/50-11

03.10.2014

100417560str. Mihai Viteazul, 12/1

6541/2014

SRL "FORSCONT EXIM" anterior Uniunea Conducătorilor
Aoto din RM
30.10.2014 30.10.2019

6/30-10

02.10.2014

100415014str. Carierei, 5

6542/2014

SRL "FORSCONT EXIM" anterior Uniunea Conducătorilor
Aoto din RM
30.10.2014 30.10.2019

6/30-10

02.10.2014

100415014str. Carierei, 5

6543/2014

Roman Guneavoi si dna Alexandra Guneavaia

02.11.2014 02.11.2019

6/50-18

03.10.2014

100214125Drumul Schinoasei, 1/6

6545/2014

Societatea comercialr "PROSPER-SERVICE" S.R.L.
SC "IMCOMVIL GRUP" S.R.L. (anterior "LUX- PEISAJ"
SRL)
Blajin Mircea

24.11.2014 24.11.2019

9/26-4

13.11.2014

27.11.2014 27.11.2024
26.11.2014 26.11.2019

9/26-1
9/26-5

13.11.2014
13.11.2014

Ramiro Stoianov
Societatea cu r?spundere limitat? "BICOMPLEXCONSTRUCT'

01.12.2014 01.12.2019

6/30-11

02.10.2014

100416047 str. Kiev, 9

01.12.2014 01.12.2019

сен.52

20.11.2014

100302543 str. Varni?a, 2/10

pentru reconstruirea complexului de gherete on pavilion comercial
0.0615
24289
proiectarea ei construirea unui complex de blocuri locative cu obiective
de menire socialr ei parcare auto, din contul demolrrii imobilelor
proprietate privatr
1.07
88826.25
proiectarea ei construirea unui complex de blocuri locative cu obiective
de menire socialr ei parcare auto, din contul demolrrii imobilelor
proprietate privatr
1.07
29608.75
proiectarea si construirea unui bloc de locuit cu parcare auto subterana
si a unei statii hidrofor, on urma demolării oncaperii proprietate privata si
a unei oncaperi proprietate municipala
0.0414
2275
pentru asigurarea ciclului tehnologic al ontreprinderii ei organizarea unei
0.67371 136537
parcrri auto
amenajare complexr (provizoriu, frrr drept de privatizare), amplasarea
obiectivului preconizat
0.0319, O.i 17544
amenajare complexr
0.0074
2091
pentru definitivarea construirii obiectivului de alimentaţie publicr ei
0.0243
7056
exploatarea lui ulterioarr
pentru amenajarea teritoriului ?i parcarea (de zi) transportului auto (f?r?
0.21
41885
drept de ?ngradire)

6546/2014
6547/2014
6548/2014
6549/2014

100302062str. Lunca BBcului, 41/1

DESTINAŢIA
5UPRAFAT/ Arenda anuala
exploatarea ei deservirea imobilului proprietate privatr (magazin cu staţie
de deservire tehnicr)
0.32
14966

0100414043,
0100414423Calea Orheiului, 108/1
100213321str. Ip. Soroceanu, 71

100301581iCalea Basarabiei, 26/6
0100306302, str. Maria Dragan (contract de
0100306303 cesiune)
100210559;str. Valea Dicescu, 13/1

pemtru exploatarea construcţiei existente Ti extinderea obiectivului
(stafie de alimentare cu gaz Ti produse petroliere), pentru amenajare
pentru exploatarea garajului particular (firi drept de privatizare)

0.0737, 0.I
0.0025

24047
130

0.0138
0.0256

796
7633

3
5

Arenda funciara pe anul 2016
6550/2014

SRL "ADERENT-GRUP"

01.12.2014 01.12.2019

9/26-6

13.11.2014

6551/2014

Clescenco Angela

01.12.2014 01.12.2024

6/34-18

02.10.2014

1001081083str. Cetatea Chilia, 41

6552/2015

6/50-13

03.10.2014

6553/2014

Firma comerciala de producţie "ONDJO" S.R.L.
17.02.2015 17.02.2020
Societatea cu rrspundere limitatr "SIVOL-SERVICE- DHS"
03.12.2014 03.12.2019

9/26-2

13.11.2014

100101635str. Melestiu, 23
0100517297,
0100517298
str. Ion Creanga

6554/2014

Mardare Mihail

04.12.2014 04.12.2024

сен.49

20.11.2014

100510235str. Codrilor, 10

6555/2014

Buga Maria Mihail

09.12.2014 09.12.2024 41-df

14.11.2014

100110161str. Sarmizegetusa, 18/5

6556/2014

Firma comerciala de producţie "CHITICO" S.R.L.

09.12.2014 09.12.2019

май. 32

03.06.2014

100301577Calea Basarabiei, 26/4

6557/2014

Societatea cu rispundere limitaţi "MAXITAJ"
Societatea cu rrspundere limitatr "COCIERUTINEREIOEA VERA"

16.12.2014 16.12.2019

cesiune,
10/32-3

17.09.2015,
09.12.2014

17.01.2015 17.01.2020

10/15-4

04.12.2014

?os. Munce?ti (ATENTIE contract
100117807de cesiune)
pentru definitivarea ?i exploatarea construc?iei existente
exploatarea pavilionului de alimentaţie publicr cu terasr de varr
(provizoriu, frrr drept de privatizare)
100101308str. Melestiu

6558/2015

6559/2014

Ontreprinderea mixta "CONSTRUCTION MANAGEMENT
SERVICE" S.R.L.
22.12.2014 22.12.2019

10/32-4

09.12.2014

100101998str. Melestiu, 18A

pentru deservirea blocului de locuit (aflat in stadiu de construire pe lotul
adiacent) si amenajare complexa a teritoriului, din contul demol?rii
obiectivului privat existent
provizoriu, pana la valorificarea terenului după destinaţie, pentru
deservirea si exploatarea casei de locuit
pentru exploatarea obiectivului de alimentaţie publica cu terasa de vara
(provizoriu)
pentru amplasarea unui complex auto cu sediu, pentru amenajare
complexa (provizoriu

28515,

0100101
990
,
28516, str. N. Testemiteanu, 19

6560/2014 jdnii Maria si laroslav Dediu

23.12.2014 23.12.2019

10/15-16

04.12.2014

100119177str. Salcâmilor, 22

6561/2014 ISocietatea pe acioiuni "GEOMACON"
6565/2015 iCojuhari Igor
6566/2014 | Domaniuc Valentina

23.12.2014 23.12.2019
10/15-6
12.01.2015 12.01 2020 9/26-3
16.12.2014 16.12.20191 10/32-1

04.12.2014
13.11.2014
09.12.2014

100302066str. Uzinelor, 96/3
100310856str. Coloni?a, 158/1
100110022str. Sofia, 17

NR_CONTR

DATAJNC

fNTREPT

DATA_EXP

NR_DECIZIE

exploatarea garajului existent (provizoriu, frrr drept de privatizare)
pentru exploatarea imobilului proprietate privatr (cafenea) on grrdina
"Sarmizegetusa"
pentru asigurarea procesului tehnologic al ontreprinderii industriale, cu
strămutarea drumului de acces

DATA_DECI COD_CADAST
ZIE
RAL

ADRESA_LOT

pentru amplasarea unui complex locativ cu obiective de menire social?,
pentru amplasarea unui complex locativ cu obiective de menire social?,
pentru amplasarea unui complex locativ cu obiective de menire social?,
pentru amplasarea unui complex locativ cu obiective de menire social?
pentru exploatarea obiectivului comercial proprietate in devălmăşie
pentru exploatarea si deservirea obiectivelor existente (construcţiile 01 si
02)
amenajare (provizoriu, frrr drept de privatizare)
pentru amenajare (provizoriu, f?r? drept de privatizare)
DESTINAŢIA
pentru exploatarea pavilionului existent (provizoriu, f?r? drept de
privatizare)
pentru amenjare complex? ?i organizarea unei terase de var? la ?nc?
perile de alimenta?ie public? (provizoriu, f?r? drept de construc?ie, ?
ngr?dire ?i privatizare)
pentru exploatarea garajului particular (provizoriu, firi drept de
privatizare)
pentru deservirea obiectivului lit. "B" (04) (atelier)

6567/2015

întreprinderea Individuali "NAILEA i'l C”

21.01.2015 21.01.2018

10/15-11

04.12.2014

100312487str. P. Zadnipru, 9

6568/2014

Firma de producere ei comerio "ASTRA-K" S.R.L.

17.12.2014 17.12.2019

10/15-18

04.12.2014

100113043bd. Cuza Vod?, 44

6569/2014
6570/2014

dna Alexandra Ciobanu
Aureliu Lazar

17.01.2015 17.01.2018
23.02.2015 23.02.2020

10/15-17
10/15-13

04.12.2014
04.12.2014

100101957str. N. Testimi?eanu
100201691str. Gh. Codreanu, 77/1

6571/2014

Societatea cu rrspundere limitatr "RADEVA-GRUP"

18.12.2014 18.12.2019

10/20-18

04.12.2014

100308447str. Uzinelor, 171/3

6572/2014

Nina Triboi

18.12.2014 18.12.2019

10/15-12

04.12.2014

100216221Drumul Viilor, 42/5

6575/2014

Ramiro Stoianov

23.12.2014 23.12.2019

6/30-12

02.10.2014

100416013str. Kiev, 9

pentru amenajare complexa (provizoriu, fara drept de privatizare)
pentru exploatarea imobilului proprietate privata si amenajarea
complexa a teritoriului cu strămutarea garajelor metalice existente si a
reţelelor termice la distanta normativa
pentru exploatarea obiectivului comercial on complex cu staioia de
aşteptare a transportului de pasageri (provizoriu, frrr drept de
privatizare)

6576/2014

dl Igor îevcenco

23.12.2014 23.12.2019

10/33-2

09.12.2014

100307724str. Uzinelor

6577/2014

dl Comeliu Ranga ?i dna Irina Ranga

23.12.2014 23.12.2019

10/33-2

09.12.2014

6579/2014

Frinea Veaceslav

30.12.2014 30.12.2022

2/32-33,
10/20-16

01.04.2011,
04.12.2014

1961

0.0394

394

0.1994

54012

0.0767, 0.

22552

0.0088

408

0.1065

5764

0.0852

21584

0.0504

12913

0.0065

704

0.0138, 0.

46455

0.0733

3395

0.0233

2325
0.0532 i 6300
0.0076! 2059

5UPRAFAT/ Arenda anuala
0.0035

941

0.0139

3657

0.0021
0.0237

557
986

0.0668

15621

0.0908

4884

0.0085

2468

pentru deservirea îi amenajarea obiectivului privat, pini la valorificarea
terenului dupî destinaţie, provizoriu, firi drept de privatizare

0.159

16856

100307724str. Uzinelor

pentru deservirea îi amenajarea obiectivului privat, pini la valorificarea
terenului dupî destinaîie, provizoriu, firi drept de privatizare

0.159

16856

100117629cos. Munceeti, 225

deservirea ei exploatarea casei de locuit particulare ei a construcioiilor
accesorii (provizoriu, pBnr la valorificare dupr destinaioie)

0.0165

28

0.2236

20334

6580/2014

Ontreprinderea cu capital strrin "FINPAR INVEST' S.R.L. 31.12.2014 31.12.2039

НОЯ.35

23.12.2014

100520184str. Maria Cibotari, 20

6581/2015

Cooperativa de construcîie a garajelor nr. 61

11/24-10

23.12.2014

100309236str. Uzinelor, 249/1

21.01.2015 21.01.2025

0.0347

proiectarea ?i construirea unui nou obiectiv ?n limitele planimetrice ?i cu
regimul actual de ?n?l?ime, din contul demol?rii imobilelor proprietate
privat? a ?ntreprinderii, precum ?i a imobilului (post de transformatoare)
cu suprafa?a de 51,3 mp ce
pentru exploatarea garajelor existente, cu condi?ia efectu?rii m?surilor ?
i lucr?rilor necesare ?mpotriva alunec?rilor de teren (f?r? drept de
privatizare)

3
2.024 6

72632

6583/2015
6584/2015

Societatea comerciali "ADERO-IMPEX" S.R.L.
Societatea comerciali "ADERO-IMPEX" S.R.L.

12.01.2015 12.01.2020
12.01.2015 12.01.2020

OKT.46
OKT.46

Arenda funciara
pe anulN.
2016
09.12.2014
100313507str.
Milescu-Sp?taru
09.12.2014
100313508bd. Mircea cel B?tr?n

pentru proiectarea ?i construirea unui complex multifunc?ional
pentru proiectarea ?i construirea unui complex multifunc?ional

6585/2015

Societatea comerciali "ADERO-IMPEX" S.R.L.

12.01.2015 12.01.2020

OKT.46

09.12.2014

6586/2015

Vladimir Andronachi ?i Andronachi Nadejda

12.01.2015 12.01.2020

11/25-4

23.12.2014

100419083bd. Grigor Vieru, 28

6587/2015
6588/2015
6589/2015

Olga Zaharia
Firma iniioiativr ecologicr "GALTOIANCA"
Cooperativa de construcioie a garajelor nr. 133

12.01.2015 12.01.2020
12.01.2015 12.01.2020
15.01.2015 15.01.2030

11/25-4
11/24-2
11/24-3

23.12.2014
23.12.2014
23.12.2014

100419083bd. Grigore Vieru, 28
100512005str. Onisifor Ghibu, 3
100113214str. Valea Crucii, 22/2

pentru proiectarea ?i construirea unui complex multifunc?ional ?i
amenajare stradal?, pentru amenajare ?i organizarea unei parc?ri auto
de zi, provizoriu, f?r? drept de construc?ie ?i ?ngr?dire
pentru organizarea parc?rii auto de zi ?i amenajare cu asigurarea
condi?iilor necesare pentru deservirea re?eleior inginere?ti (provizoriu,
f?r? drept de privatizare)
pentru organizarea parc?rii auto de zi ?i amenajare cu asigurarea
condi?iilor necesare pentru deservirea re?elelor inginere?ti (provizoriu,
f?r? drept de privatizare)
pentru exploatarea obiectivului comercial
pentru exploatarea complexului de garaje

6590/2015

Societatea comercialr Clubul "VITAPARC" S.R.L.

14.01.2015 14.01.2020

11/24-6

23.12.2014

100504196Calea leeilor, 30

exploatarea imobilului privat

0100120987,
0100120986bd. Dacia

6591/2015

Alexandra Nenescu

17.01.2015 17.01.2020

ноя.36

23.12.2014

100207370str. Ismail, 86

6592/2015

dl Vladislav Crudu ii dna Tatiana Crudu

19.01.2015 19.01.2020

июл.15

05.09.2013

100104677str. F?nt?nilor, 5

6593/2015

Gorneio Valentina

19.01.2015 19.01.2020

июл.15

05.09.2013

100104677str. F?nt?nilor, 5

NRCONTR

INTREPT

DATAJNC

DATA_EXP

DATA_DECI COD_CADAST
NR_DEClZIE
ZIE
RAL

ADRESA_LOT

6592/2015

dl Vladislav Crudu Ti dna Tatiana Crudu

19.01.2015 19.01.2020

nton.15

05.09.2013

100104677str. F?nt?nilor, 5

6593/2015

Gornero Valentina

19.01.2015 19.01.2020

won. 15

05.09.2013

100104677str. F?nt?nilor, 5

6594/2015

Paladi Ion

19.01.2015 19.01.2020

won. 15

05.09.2013

100104677str. F?nt?nilor, 5

6595/2015

dna Elena Paladi

19.01.2015 19.01.2020

nion.15

05.09.2013

100104677str. F?nt?nilor, 5

6596/2015

dna Livia Paladi

19.01.2015 19.01.2020

won. 15

05.09.2013

100104677str. F?nt?nilor, 5

6597/2015
6605/2015

dna Marcela Paladi
Vladimir Mrmrligr

19.01.2015 19.01.2020
20.01.2015 20.01.2025

won.15
HOn.45

05.09.2013
23.12.2014

100104677str. F?nt?nilor, 5
Calea Mooilor

6606/2015

Rubinstein Oleg

21.01.2015 21.01.2020

6612/2015

Ontreprinderea individual "SORBU TAIVI"

26.01.2015 26.01.2020

11/24-1123.12.2014 100418039
10/32-509.12.2014

pentru reconstruirea ei extinderea oncrperilor proprietate privatr on
vederea amplasrrii unui obiectiv comercial, prestrri servicii ei pentru
ofice, cu condi?ia str?mut?rii re?elei de drenaj existente
pentru deservirea ii ecploatarea casei de locuit particulare îi a
construcţiilor accesorii (provizoriu, pini la valorificarea acestuia dupî
destinaîie)
pentru deservirea ?i ecploatarea casei de locuit particulare ?i a
construc?iilor accesorii (provizoriu, p?n? la valorificarea acestuia dup?
destina?ie)

str. Mitropolit
Bodoni, 28/1

G.

0.41
0.5

109460

0.102, 0.1

62032

0.0577

12444

0.0577
0.1186
0.119

12444
6194

120821

0.1053

6262
3916

0.014

5944

0.0197

21

0.0197

40

SUPRAFA
TA

Arenda anuala

0.0197

21

0.0197

40

0.0197

57

0.0197

26

0.0197

26

0.0197
0.023

26
6185

exploatarea anexei lit "A1" ei a terasei de varr adiacente

0.0101

871

exploatarea parcrrii auto

0.4259

115337
13 098 178

DESTINAŢIA
pentru deservirea Ti ecploatarea casei de locuit particulare Ti a
construcţiilor accesorii (provizoriu, pini la valorificarea acestuia dupi'
destinaţie)
pentru deservirea ?i ecploatarea casei de locuit particulare ?i a
construc?iilor accesorii (provizoriu, p?n? la valorificarea acestuia dup?
destina?ie)
pentru deservirea ?i ecploatarea casei de locuit particulare ?i a
construc?iilor accesorii (provizoriu, p?n? la valorificarea acestuia dup?
destina?ie)
pentru deservirea ?i ecploatarea casei de locuit particulare ?i a
construc?iilor accesorii (provizoriu, p?n? la valorificarea acestuia dup?
destina?ie)
pentru deservirea ?i ecploatarea casei de locuit particulare ?i a
construc?iilor accesorii (provizoriu, p?n? la valorificarea acestuia dup?
destina?ie)
pentru deservirea ?i ecploatarea casei de locuit particulare ?i a
construc?iilor accesorii (provizoriu, p?n? la valorificarea acestuia dup?
destina?ie)
exploatarea obiectivului de alimentaţie publicr

Banulescu-

100311031str. Nicolae Milescu Spătarul

3
7

Arenda funciara pe anul 2016

3
8