Вы находитесь на странице: 1из 1

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

WIZARA YA MAMBO YA NDANI YA NCHI


IDARA YA UHAMIAJI
Anuani ya Simu:
NUKUSHI:

UHAMIAJI

OFISI YA UHAMIAJI WILAYA


S.L.P 417

OFISI YA UHAMIAJI (M)


S.L.P+255
369
SIMU:
282622426
MUSOMA

BUNDA
Thursday, 03 May 2012

KUMB .NA.BND/IMM/KATA /36/63

AFISA UHAMIAJI MKOA


S.L.P 369
MUSOMA.
YAH: TAARIFA YA ZIARA YA KATA NA MAENEO MENGINE WILAYANI BUNDA. .
Tafadhali husika na mada hapo juu.
Pamoja na barua hii nakutumia taarifa tajwa kwa kumbukumbu zako muhimu na maelekezo
zaidi.

Naomba kuwasilisha.

T.W Nyangasa
AFISA UHAMIAJI(W)
BUNDA.