Вы находитесь на странице: 1из 1

Mo Li Hua

(Jasmine Flower)
1
1

2
3

Ukulele

#4

& 4
Hao yi di mei - li di mo
3
3 5 6 1 1 6
5
G
C
G
7

4
4

Ukulele

10 10

li - hua
hao yi di mei - li di mo
5 6 5
3
3 5 6 1 1 6
5
G
C
G

10

10

10

10

10 10

li
5

hua.
5

10

10

10

10

2
3

Uke.

#
&

Fen fang mei


5
5
5

li
3

man zhi
6
6

ya
5

xiang - you
2
3 5

you
3

bai - ren
3 2
1

ren - kua
1 2 1 -

Uke.

Uke.

#
&
rang - wo - lai
3 2 1 3 2

zhai - xia
6 1 5

jiang ni
3
5

G
5

G
5

gei 3 5

song
2

bie 2 3

ren - jia
1 6
5

A
7

10

w
-

Uke.

1
2

13

3
3

Uke.

#
&

mo
6

li - hua
6 1 2

ya
3

mo - li - hua
1 2 1 6 5

mo
6

li - hua
6 1 2

ya
3

mo - li - hua.
1 2 1 6 1

0
3

Uke.

0
3

0
3

3
4

0
3

3
4

Оценить