Вы находитесь на странице: 1из 190

. .

- , 15

.-

1900 .

Ate

,,)

^
^

0 *).
VI. .
, ,
, -
t
( ,
f
.) , (), ,


.
,


,
. , ,
, , ,
. .

. .
*) . . . . 1900.
')
, , .

31*

468

,
;
. *
>, , I .
, . .
. , () , ,
,
, I . ) . ,
, .
,
( ),
. ,
, () , , ,
, , ) .
1

... , ( ) .
, , . ,
ece , , .
, .
; , ) P a e d . 1. I . 7 c o l . 321. (
), . - :
() , () , (^) , , ; (^posxai); ( bz 5)
I . . :
"; , ( ,
), ( ' )
, , ,
".
J

) S t r o m . 1. V I . . 17 . 393. , , ...

469

0 .

,
, ,
(. . ) * ) . ,
:
.
, , , , . .

, ,
, , .
;

) . , .
, .
2

*) I b i d . 1. V . 1 . 16... *
. ,

&

&, -

, ;
.,
2

) I b i d . 1. V C. 13 c o l . 124. '' .,

ibid. 1. I V c. 22 c o l . 1348.

,, ",

"

,,"

( . V I I , 1314),
, ; . 1) , 2)
, 3) 4)
, , ,
. ,

: . , ,
"

"

" " - , (
? )

' .
1

",
,
. .

470

. V I I , 2223. , . ,
,
, . . , , . , : , , , ,
, ,
,
,
,
, , , . . ,
I .
, .
,
, ,
. ,
, .
. ,
, ,
.
. ;
.
,
, ) .
, ) ;
. . .,
. ;
.
2

) I b i d . 1. I . 28 . 924. '
, ,
,
.

) I b i d . 1. V I c . 18 c o l . 897400.
,

... ' , ' '
.
s

) I b i d 1. V c. 1 c o l . 16 (. ):.. '
, .
3

471

0 .


, , , , ,
. ,
.
;
,
, ,
, ,
. . .
,
,
, ).
, . ,
,

) . , , () * ) .

. , ) .
1

' ) , .
. . .
. " . 1 12 ( . 1900).
) S t r o m . 1. V . 13 col. 124. . 1. V . 1 . 1 6 ; 1. I V . 22 .
1348. .
2

) P a e d . 1. . 6 . 288. ( . , 2325),
, ,
".
*) ( 1 . 1 . . 6).
.
, ,
, -

472


, .
, (1 . I I I , 2).
; ,

:
) . , , , ,
(. .) ,
; , , ,
, ) . ... ,
()?
, ) .
( ), , ,
. ) ,

. .
. . . "
". . 1877
. 138149.
') I b i d . c o l . 292.
", , ,
"? (
). ,
, , .
(. 293) 1 . , 2
, . , " .
. () :
, . . ,
. , , , ,
. , ".
, , " .
) I b i d . c o l . 301.
) I b i d . . 296.
,
.
) I b i d . col 28. " ...
; .
' ) S t r o m . 1. I I c. 3 c o l . 944. ^ , ,
, .
2

473

, ,
,
) . , , ,
, ,
,
. ) .
, ,
, .
, ,
. . . ,
() . ) .
, , ,
. () ) .
: ) ,
, , )
, ,
. ,
.

) .
1

) fbid. , ,

' ,
^.
1

) I b i d . . 284... ' ",


-, .
2

) I b i d . col. 285.. ' ,.
) S r o m . 1. I c. 7 col. 733... ,
. S t r o m . 1. I I c. 4 c o l . 945:

, , .
) P a e d . 1. I c. 6 c o l . 301.
3

474

. (. . ) .
, t i m , ,,
,
,
,
,
) .
, ,
,
I . I I I , 2, , ,
, I . . .

, , , , .
.
. ,
. ,
. , .
, , , , ...
> ,
... ( ) ,
. ,
. ,
.

. ,
, . . , , : () ,
2

*) I b i d . c o l . 3 0 4 .
) I b i d . col. 301...
.
2

- , -

475

0 .

... ,
, ,
, ,
, , ,
... ,
,
,
, ) .
,
.
, ,
, . ,
, ( ), , * ) .
1

,
.
. - : . ;
,
) . ,

, :
, ,
) .
. ,
, 1)
; 2) : 3

*) S t r o m . 1. V I I . 7 . 4 6 8 .
...

...
.
*) I b i d . c o l . 4 6 5 . .
, ' .

) I b i d . 1. I I I c. 7 c o l . 1 1 6 1 :
... ...
) I b i d . ] . c. 7 c o l . 1 2 6 0 : '
3

476

( ),
(, ) (. ,
); 3)
; 4)
; 5)
:

, ;
( ... )
.

VII.

, , ,
,
, .
.
.
, , .
, , ,
. .
,
I . ,
. , , , ,
. . 0 , ,
, :
, -

477

0 .

I . , , ) .
. ,
.
. , : , . , , ,
, , () ,
,
, ()
. ) . , . . ,
(. , . .
) . . . . ;
, , , I . .
1

,
, 1 . 0 , ,
, .
, . ,
, . . ,
, ,
, . (nequaquam
prorsus)
, . ()
,
*) D e Orat. . 1 col. 416: -
,
I . ....
) I n I o a n . C o m m . t. I I n . 6 c o l . 129. '
, ' .
, '
, , '
.
2

478

... *)

, , , . . ,
,
) .
. /
, , ,
, . X,
68 (
) . XV, 22. , (. . )
, ,
' ) ,
, ( . XV, 22),
,
( ) , , ,
I . .
,
2

*) D e . 1. I . 3 . 5 . 150: n e c e s s a r i u m erit, ut operationem


speeialem S p i r i t u s sanpti et specialem P a t r l s ac F i l i i desribamus. , . , (.
, . ) ,
, , ,
. ,
, ,
, ,

.
) I b i d . . 6 col. 151152: v e l u t q u a e d a m s e m i n a m s i t a sibi g e r u n t
sapientiae et j u s t i t i a e , q u o d eet C h r i s t u s .
) I b i d . E x qno ( R o m . . X , 68) i n corde signiflcat (apostolus) esse C h r i s t u m , s e c u n d u m id quod V e r b u m ratio est, c u j u s
participatione rationabiles s u n t .
s

479

(. X V I I , 20 21) .
. ( I I , 7) * ) .
(
),
,

. ,
, .,, , ,
.
. , . V I , 3, ,
. (
, . , 9 30,
, ( .)
, ()
,
,
... -,
, ,
. .
..., ,
: .
... ( . I X , 1617), ,
, . .,
, , . .
. .
, 1 . X I I , 3; . I , 8
, . , :
- ...
. .
(proprietatem namqae gratiae operisque ejus
descripsimus). , , , , (. X X X I I , 6 ) . . .
,
.

) I b i d . ,
.
J

480

HGKOE .

I .
, ,
, , ,
, .
. , ,
, () , , . ... (1 . X I I , 46
), , , ,
,
,
. ;
, , ,
,
,
.
. , ,
, . ,
- , - , . ,
. ,

, .
,
) . , 3

') rbid. .

7: c u m u n i u s d i v i n i t a t i s

fous V e r b o ac ratione s u a teneat

u n i v e r s a , S p i r i t u v e r o oris s u i quae d i g n a
cet, s i c u t in p s a l m o s c r i p t u m est..
Patris praecipua praeter

Est

sunt

etiam

sanctificatione
quaedam

sanctifi-

inoperatio

i l l a m , q u a omnibus u t e s s e n t n a t u r a l i t e r

Dei
prae-

stitit. E s t et D o m i n i J e s u C b i s t i p r a e c i p u u m q u o d d a m m i a i s t e r u m i n eos,
q u i b u s n a t u r a l i t e r , u t r a t i o n a l e s s i n t , confert,

per

qtiod

ad

baec,

quae

s u n t , p r a e s t a t u r e i s , u t bene sint. E s t et alia quoque e t i a m S p i r i t u s sancti


g r a t i a , q u a e dignis p r a e s t a t u r , m i n i s t r a t a q u i d e m p e r Chrisfrum, i n o p e r a t a
a u t e m a P a t r e s e c u n d u m m e r i t u m e o r u m , q u i capaces e j u s
s

efficiuntur.

) l b i d . n . 8 col. 154. C u m ergo primo vit sint, habeant ex D e o P a t r e ,

secundo ut rationabilia

sint

habeant

ex

habeant e x S p i r i t u s a n c t o , r u r s u m C h r i s t i
D e i est, c a p a c i a

efflciuntur

Verbo;

tertio

secundum

e a , quae j a m sanotificata

ut

sint

sancta,

hoc quod j u s t l t i a
ante

fuerint p e r

S p i r i t n m s a n c t u m ; et q u i i n h u n c g r a d u m proficere m e r u e r j n t p e r s a n c t i ficatlonem

Spiritus

sancti,

consequentur

n i h i l o m i n u s dorram sapientiae

s e c u n d u m v i r t u t e m et i n o p e r a t i o n e m S p i r i t u s D e i .

481

41 0 .

, ,
, .
,
... ,
, ,
, , ()
, ; , ., ,
,
, ,
, , , .
,
,
. , ()
. ,
., ,
, ,
) .


1) .
*,

, : . . 2)
, ,
, . .
3) . ,

' ) I b i d . c o l . 155. Q n o d u t accidat, et nt i n d e s i n e n t e r atque i n s e p a r a Hbiter a d s i n t e i q u i est ea quae ab ipso facta s u n t , sapientiae i d opus
est i n s t r u e r e atque erudire , et ad perfectionem p e r d u c e r e ex S p i r i t u s
s a n c t i confirmatione atque indesinenti santificatione, p e r quam s o l u m D e u m
c a p e r e p o s s u n t . I t a ergo indesinenti erga nos opere P a t r i s et F i l i i et
S p i r i t u s sancti per s i n g u l o s quosque p r o f e c t u u m g r a d u s instatirato, vix
s i forte aliquando I n t u e r i p o s s u m u s sanctam ao beatam v i t a m .
32

482

. . , , , .

, ,
' . , ,

:
, , , . , .
. , ,
, .
, , .
; :
,
;
, .
, ,
, ,
.
,
,
. , .
, , , , , . ,

, ,
.

483

0 .

.

,
, , - . , .
( nobis),
, ,
, ^ , ,

, (virtus perfectior, sublimior gratia),
.
. ,
,
,
, , . ,
,
,

, . , ,

, . . .

.
. 0 , , ,
, (.
"VI, 7 8 ) , ,
. , ,
, S2*

484

.
: ;
, .
, , ; , , . ,
; ,
.
;
,
* ) . .
, : , ) . , ,
,
2 . I I . 21
, . I X , 21 ,
: () ;
.
, , , ,
, . ,
,
, ) .
1

D e p r i n c . 1. . 1 . 10 . 266.
' , ,
. 5
' ' ' ' '
, ' ) ' '
.
...
,
, .
) I b i d . n . 11 c o l . 267.
) I b i d . . 22 . 301: ''
. '
, ,
'
2

0 .

485


, (
) ,
, , ,
,
,
,
.
: ,

, ,
.
, . , , ,
, *)> . . ,
. ,
,
,
.


, , , . . , . ,
, , ' ' ,
'
,
, ' .
') D e p r i n c . 1. c. 2 n . 4 c o l . 309. . .
,
: N i h i l t a m e n a l i u d p u t a n d u m e s t
aocidere nobis e x i p s i s , quae c o r d i nostro s u g g e r i m t u r bonis v e l m a l i s ,
nisi commotionem solam et incitamentum p r o v o c a n s nos v e l ad bona v e l ad
m a l a . . . E t r u r s u s possibile e s t , u t c u m nos d i v i n a v i r t u s a d m e l i o r a
p r o v o c a v c r i t , n o n seqtianrar, l i b e r i arbitrii potestate i n u t r a q u e nobig
servata.

486

, ). ,
. .
, , , ,
, .
,
* ) . , 1

*) S e l e c t a i n P s a l m . . 3 . 1632. :
, >,
:
, ,
, (' .
-).
' ) . . D . H u e t i u s O r i g e n i a n a (1. I I c. 2 quaest. V I I . 1418),
. ( s e r . g r a e c . t. X V I I ) O r i g . V I I ) .

,
.
,
, .
I n N u m e r . h o m . X I . 4 col. 650.
, ,
. . , ,
( X I X , 17)
.
(. 10- ), ? ,
, .
, 10- 5-
, ,
. O m n i a enim a p u d D e u m ratione et judicio fiunt nee ad gratiam, sed pro merito a l i u s princeps e s s e n m l t o r u m ponitur, a l i u s s u b j e c t u s
e s s e p r i n c i p a t u i . I n M a t h . t. X V I , n . 5 col. 1380.
IIo ,
, ,
, ., ,
, : " ,
,
. .

487

0 .

, *)
, ,
,
,
, ,
. ,
, , , , ,- .
, , .
. ,
., ? ,
, , ()
')

11 coL 280.

I n . Matb, t. .

( . , 47)

, -

(), . . . ,

, , (

);

. . . ,

( -),

".

H u e t i u s i n Origen.)

. , ,

.
2

) D e p r i n c . 1. I I 9 n . 7 col. 232. ,

,
- , ,
: Q u a e , u t m i h i v i d e t u r , ita d e m u m l u c i d i u s
ufc c a u s a s

diversitatis

infernorum

in

unusquisque

semetipso

ostendetur

v e l coelestium, vol terrestrum

praecedentes

dicatur. V e r b o e n i m D e i et s a p i e n t i a

nativitatem

ejus

creata

corpoream

sunt

vel

habere

u n i v e r s a et p e r

ipsrus ordinata s u n t j u s t i t i a m . P e r gratiam vero m i s e r i c o r d i a e suae bus p r o v i d e t , atque omnes qnibuscunque curari possunt
provocat

ad

salutem.

remediis

hortatvr,

et

I . ,

, ,

, ,

488

, : , - , (.
. 0 . 1 . 3 . ), , . .
, , . . , ,
, .
, , .
, ,
(. , 44) ') , , , . . *
, ,
, ) . , ) .
,

,. ,
, . . , ( ,). (. , 2) , , , , ,

, , .
, ,
,
, : , , , ,

. , 1

) Math. t. . 6 ool. 8 4 5 - 8 .
*) I b i d , 00.1. 845. !

,
) I b i d . . 5 . 845: '
.
3

0 .

489

, . , ,
.
, , ,

(), , , . . ,
* ) . ,
, , "
, , , ,
, .
,

;
.
, , , ,
, , . . . : , : ,
, ,
, . ; , , ,

, . ,
,
... - (. . I X , 6). ,
,
,
, (quae venit
gratia Dei), - . ,
,
(virtus perfectior) ,
,
') I b i d . . 6 col. 8 4 8 . . , -/. , ' ;
Wsoo, ; .

490

, , - ,
,
(1 . I , 8 ) , , , ,
' ) . (
), , ,
. , , (. .
. ).
. X I ,
19
. , ,
,, , .
, ,
, , , -, , .
,
, , . , , ,
( ' ) .
,
' ) M a t h . c o m m . s e r . n. 69 c o l . 1710. U t p u t a , fidem habenti quae e s t e x
n o b i s , g r a t i a f i d e i , quae e s t p e r s p i r i t u m fidei (. e. . ) et abundabit;
et q u i d q u i d

habuerit quis

ex

naturali

creatione,

cum

exercuerit

eum

( i l l u d ) , accipit a d (id) i p s u m e t e x g r a t i a D e i , u t a b t m d e t e t f i r m i o r sit i n eo


ipso quod

habet...

I n . ad

R o m . 1. I V . 5

c o l . 975. I n v e n i e s h o c ( P h i l i p . I , 29) et i n E v a n g e l i i s d e s i g n a r i , u b i apostoli, in.telligentes, q u o d e a , quae ex homine fides, n o n potest e s s e p e r f e c t a ,


n i s i a d d i t a f u e r i t etiam e a , quae Deo est,

diount

ad

S a l v a t o r e m : auge

nobis f i d e m ( L u o . X V I I , 5). E x q u i b u s o m n i b u s a p e r t i s s i m e comprobatur,


q u o d hio d i c i t a p o s t o l u s . . . ( H o m . I V , 16), q u i a etiam fides
videmus Deo,

dono in nobis gratiae

confirmatur.

ipsa, qua credere

1. I X . . ,
. ( ) .

0 .

491

, (
), ,
() (
)*. , , . ,
, , , .
, , ,
, , ,
,
. , . , , ) .
, ,
, ,
,
, , . . , ,
'
, I . ,

. , .
: )
) .
I . ,
., ,
, ,
1

) De . 1. . 1 . 15 . 277--280.

492. ,
.
, , , . , .
, . ,
, ,
.,
, , . .

, , ,

) .

) M a t h . c o m m . s e r . . 88 c o l . 17889.

,
, ( nobis)

()

. . .

,
. :

, , (esto ,
u t non ego s c a n d a l i z e r ) ( gratiam hanc),

ueto -

(. . , ?),

. , , ,

.

".

. ,

, ,
, ,
, .
2

) M a t h . t. X I I , . 40 c o l . 1076. .

(. I X , 5;
. I X , 33), , , ,
. ,
( . V I I , 39),
,

. -

,
, . ,

493

0 .


. ,
, . , , , . ,
, ; ,
, ' . ,
.
,'
. , ,

.
, I . ? ,
, , ,
,
.

. ,
) . , , ,
2

'

) I n l o a n . t. X X

n . 26 c o l . 645.

. ,

"),

46 (
,

,
, ,

, ,
, :
,

, . .

, ,

,
,

()

".
2

) I o a n . t. X X I I , . 6. . 757700: ' , xaftapot,

494

, ,
, ,
,
. :


,
, . . , ,
, I . ,

.
,
, ,
. , , .
?
. X I I , 68
1 . X I I , 7, 11 ,
: , , , , ,
,
, .
, , ()
, , ()
, ,
. , ,
,
, ' ' ' <{ ,
.
') l n ep. a d R o m . 1. I X n. 3 c o l . 121215. . X I I , 6 8
: , ()
, (nunc)
" , . .
.

495

0 . .

; ,
' ) . , ,
, , ,
,
< ; ,
(. X V I I , 5) , , ; ,

* ) . (. X I I , 68)
, ,
, ,
. , ,
, ...
; , . . ) . 3

' ) I b i d . col. 1213. U n d e m i h i videtur...


docere, u t nobis i n eo a g i aliquid
largitione

tres caplendae gratiae modos

ostendat,

c o u s i s t e r e . P o n i t ergo et mensuram

plurimum

fidei

esse,

tamen in

Bei

per q u a m quis

g r a t i a m capit; ponlt e t ad id quod expedit dari; et S p i r i t u m dividere prout


tult. U t ergo t a n t a i n nobis f i d e s inveniantur, q u a n t a possit
gratiam

subUmiorem

p r o m e r e r i , n o s t r i operis v i d e t u r et s t u d i i : u t a u t e m a d I d detur

quod expedit et utile

s i t accipienti,

Dei judicium

e s t ; v e l omnino s i

dari v u l t , i n ipso e s t .
2

) Ibid. col. 1214...

u b i apostoli

ad Dorainum

fidem": quod iides q u i d e m , quae speret e t


tatione oonfidat, in nobis est: ratio

vero

feotus eorum quae c r e d i m u s intellectus


5

dicunt:

credat,

fidei

auge

et absque ulla

nobis
dnbi-

i p s i u s e t s c i e n t i a et p e r -

donatur Deo

( 1. I V .

" , ,

";

,
,

, 1. I X ,

)...8 e n i m

in p r a e s e n t i

, -

saeculo dat D e u s Tinicuique

gratiam s e c u n d u m m e n s u r a m f i d e i , sine dubio et in futuro dabit u n i c u i que g r a t i a m p r o m e n s u r a m e r i t o r u m .


3

) I b i d . c o i . 1 2 1 5 . . . I X , 6, ,

(perteotus)

, ,

496

, , , . .
8,
' * (sublimiorera gratiam promereri), , , , , .

, ( )
.
( , 1): ... .
;
, . , ,

.
. , ,
, , ,
,
,
.
,
, ,
, , ( )
, ; ,
, ,
,

. E t ita i n omnibus h i s , quae e n u m e r a t a s u n t , est quaedam perfectio
inter filios hominxim, q n a m labore et
s t u d i i s propriis a e s e q u u n t u r , sive i n s a p i e n t i a , s i v e in dootrina, s i v e in
aliis officiis: quae t a m e n s i non habeant a D e o g r a t i a m n i h i l erunt, q u i a
s i d e s i t eis grntia Spiritus
n e c m e m b r a esse C h r i s t i corporis possuiit.
. I n M a t h . c o m m . s e r . 69 (. ) .
') S e l e c t a

in Psalm.

IV

col.

11601. -

497

0 .

,
.
, , , ,
()
().


.
) .
, .,
; , (), , -
, . , . , , ,
,
,
. , , , ,
, , ) .
2

,
, '
,
' ... , ,

,

.
'
, ; " '...
, ! ' , , '

.
-

*) I n ep. a d B,om. 1. I X . 3 c o l . 1214 (


). A p o s t o l u s s c r i b l t (1 T h i m . I V , 4 ) , t a n q u a m s c i e n s
posse g r a t i a m p e r n e g l i g e n t i a m d e p e r i r e .
) D e p r i n c . 1. I c. 8 n. 3 c o l . 178. , , " ,
, " ,
,
: S i m i l i t e r quoque et n a t n r a S p i r i t n s sancti, quae sancta eet,
2

33

498

, ,
, , , ) .
(), ) .
, ,
, )
, , ,
,

, ) , .
(. , 2 8 3 1 ) , :
, ,
, 1

n o n r e c i p i t p o l l u t i o n e m ; n a t u r a l i t e r ,
S i autem a l i a n a t u r a

sancta est,

ex

v e l substantialiter sancta est.

assumptione h o c ,

v e l inspiratione

S p i r i t u s s a n c t i babet, tit s a n c t i f i c e t u r , non ex s u a n a t u r a h o c possidens


s c d a c c i d e n s sibi, propter h o c decidere potest, quod accidlt... B e n i g n i t a s
e n i m D e i s e c u n d u m quod se d i g n u m e s t , provocat

omnia et attrahit ad

beatum finem illnm, ubi...


*) S e l e c t a i n P s a l m . I V n . 2 c o l . 1354. V i d e s ergo q u i a D o m i n i s e m per auxilio i n d i g e n m s . P r i m o ne c a d a m u s , t u m denique e t i a m s i c e c i d e rimus, ut resurgamus.
2

) D e p r l n c . 1. , c. 2, n. 5 c o l . 311. A r b i t r o r , quod

m i n q u a m homo

fortassis per se i p s u m v i r t u t e m c o n t r a r i a m v i n c e r e potest n i s i u s u s f a e r i t


adjutorio d i v i n o .
3

) Ibid.

1. I I c. 9 n. 2 c o l . 236.

, : V o l u n t a r i o s

et

l i b e r o s m o t u s se c o n d i t i s m e n t i b u s Creator i n d u l s i t , quo s c i l i c e t bonttm


in eis p r o p r i u m fieret, c n m I d volunlate propria
4

) I b i d . 1.

c. 6 . 1 c o l . 333.

servaretur.

, , : . .

s i l u i t n o n a l i u d i n d i c a t , n i s i quod

ergo quod... de s i m i l i t u d i n e

i m a g i n i s qtiidem d i g n i t a t e m i n p r i m a

conditione p e r c e p i t ; s i m i l i t a d i n i s vero perfectio

i n consummatione s e r -

v a t a ; s c i l l c e t u t ipse sibi eam propriae i n d u s t r i a e studiis D e i imitatione


c o n s c i s c e r e t , c u m possibilitate

sibi perfectionis

i n i n i t i i s data i m a -

g i n i s dignitatem, i n fine d e m u m p e r o p e r u m e x p l e t i o n e m p e r f e c t a m
ipse s i m i l i t u d i n e m c o u s u m m a r e t .

sibi

499

0 .

() ; : , ...
,

. 1) , , .
- .
.
,
, , , ,
. , ,

. 2) . ,

.
,
, .
, . ,
, , , .
;

') ] n . ad .
1. I . 2 col. 8413.
( . , . 25)
. V I I I , 2831
.
' '
, ... '
'

, .
-

38*

500

. . 3)

.

, .

^ ,
. , ,
, . . , ,
,
.

, , , ( ) . . >;
.
, ,
.
.
, , . .
. .

,
,
,
.
. , , ,

, , . ,
.
. I V .
. .

. .
,
. ,) , .

, -
: , ...
, , ) , ) . ,
2

*) : . . , (.
1899 ., . 350371. 335. 337). - , ,
(. 350, 351, 355360, 363, 365367, 370, 371,
335, 337).

, .
)
.
) .
( 50), Opuscula* ( 7), < ( =
Migne , GT., t. X X X I V , col. 409442) (3- . ; , 1880 .), * (. .
: . 358359). - <.> ( 19- ) (. . . 368
370).
) tSerapionis, ... regula ad monachos (Migne,
t. cit., col. 971 - 978) (cp. . . 367).
2

502

HCKOE


( ) ) ,

. . ,
,
) .
5

.
,
,
.
, , , . ,
, .
, , , , .
- .
. ,
' ) .
, 5

) Epistolam sancti Macarii Aegypt. (Migne, t. c.


col. 405410) (cp. . . . . 359363).
3- .
)
) V D S M (=Verttm de Saint >: . . . . . 515), ) ASSM (=:tApoph.thegmes sur Saint >: .
. 506), ) . (= >, . 1855 . .: .
. 507), ) H L (=Historia Lausiaca
. Migne, S. Gr., t. X X X I V ) , ), (= , .
, 2- .: . . 513), ) , , , , , .: . . .
.), ) (., .=: . . 30 .).
) VDSM., pag. 175.
6

HPABCTBEHHOE

503
8

, : , ) .
,
, ,
. . , . ,
) ,
).
, , , ,
, .
, , ,


? ,
, , .
: 1) , 2) 3) .
9

,0

I.
,
,
, .
. , ,
,
.
. , , ;
,
. ., ,
8

) Ibid., . 141.
) . 3- .
) . Foreter'a: Macarius von Aegypten ( Jahrbiicher fiir Deutsche Tbeologie, herausgeg. von D. Dorner... Achtzehnter
Band. Drittes Heft. Gotha. 1873), 3 cap. ( ). Forster't . y
. 478482.
") V D S M . , . 141.
9

10

504

;
, ,
,

,
, . . , , (
),
- , ,

, ) .
; ) .
, . , .
, ) ; , ;
, , :
, , , ) . ,
, ) .
1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

12

) Heracl. Parad. (Migne, S. L . , t. L X X I V ) , cap. V I , col. 268: sine


intermissione semper in quadarn esse translatioae animae putabatur,
imo magis plurimum vitae suae tempus cum Deo agere, et eoelestibus
amplius, quam terrenie negotiis interesse. Pallad. Laus. Append ad
VV. P P . (Migne, 8. L . , t. L X X I V ) , cap. I X , ool. 354:... dicebatur, eum sine
intermissione excedere mente, et magis ampliori tempore Deo adhaerere
sensus eius, quam in istius mundi habitatione. H L , oap. X I X X X , col. 1044:
.. , , ' ( . Meursii : . 39).
Floes'a (Macarii Aeg. Epistolae, Homiliarum locl, Preces ad fidem
Vatic, Vindobium, Berolis, aliorum codicum. Primus edid. H . J .
Floss. Coloniae... 1850 ann.) p. 249: ...
(, H L ) . H L , . X I X X X , . 1046:... cdieebatur hic san
ctus esse assidue in extasi, et majori tempore cum Deo versari, quam
huius mundi rebus occupari.
) . . . 267 .
: , 137274.
) ., ., . (.
ibid. . 186190). . Pall. Laus. Append. ad . . , cit. .
) VDSM., . 153-154.
) Ibld., . 181.
") Ibid., . 145, 160, 175, 18.8.
1

1S

15

16

HPABCTBEHHOE

505

, , ) .

, , -
, ) .
, , ,
, ., . , ) ,
) .
,
) .
,
., .
.
) . ,
, ,
: , ,
,
) .
,
,
( ,
., . ) ) .
1 8

1 9

2 0

2 1

2 2

2 3

2 4

2 5

,

'. ,

)
)
)
)
)
*)
)
)
Is

20

21

24

25

Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,

. 156167.
. 136137.
. 202. . . 148149.
. 149.
pp. 122-125, 170. Cp. pp. 174, 181, 188, 195, 201.
p. 121.
p. 124. . pp. 167168, 193.
pp. 141, 202, 160. Op. pp. 153, 181, 152, 169.

506

. ,

, ,
, ., ., ,
, ( ,
, )
VDSM).

, , , , .
,
, , , , , , , ,

( ),
,
, ,
) .

,
(, , ), ,,
, ,
, . .,
,
. , : ,
,
. , . 2 6

2 7

26

) . : 1425.
') Cotelerii Ecclesiae Graecae Monumenta; tom. primus, Luteciae
Parisioram ap. Pr. Muguet... 1677; pp. 534535; 12. Migne (S. Qrv.
t X X X I V ) , col. 247248, 12. .: . 173, 12. . , .
34, 17. Rosweyd. [Vitae Patrnm. De vita et verbis senlorum sive
Hlstoriae cremiticae libri X... Antverpiae. 1628. Edit. secunda] lib. V ,
libell. I I I , pp. 565,2566, ; 8. ASSM., p. 205. Pall. L . Append.
ad V V . P P . , cit. cap. Cp. VDSM., p. 189.
2

HPABCTBEHHOE .

507

. , , ,
, . ) . , ?
, . , , . ,
: , . , , - ( ,
, ),
, .
,
,
,
, ., ,
, ,
. . ' ) .
.
. . ,
,
, , . ,
, ; , , 2 |

28

) VDSM., . 142, 188. . Pall. L . A p p e n d . a d V V . P P . ,


cit. .
) VDSM., . 143.
5

508

. ,
,
, , ) . . ,
. . , ,
.
: , , .
) . .
. . , ., , , , , ,
, ; , , ,
, .
, : , ,
, , ...;

.
)!
,
,
.
( ),
.
,
, .
, ;
3 0

3 1

3 2

3 0

31

32

) Ibid., . 132.
) Ibid., . 142.
) Ibid., . 177.

038

509

, -
,.
) . . . ,
. ,
) .
, * ,
: - ,
, ,
, ;
, , , , ,
, , , , .,
, , ... , ., ,
, , -
, : . . , ,
, - , ..., , ,
. , , ,
.
. , ,
, , , ,
. , ,
33

') Ibid., . 201, . 202.


l

) Ibid., .

148.

,
.
.
, ,
;

, , , , , , ,
, ,
, . ,
,
,
, , . .,
) ? . ,
,
. , , :
, , . .
. , .
,
, ,
,
, ,
,
.
,

, ,
,
' . ,
, ,
35

35

) Ibid., . 2143.

511

, .
,
,
, , ) .
, ,
) ,
.
, ,
(77 ), -
... ?! ,
, - ) . . . ,
, *
, , , ,
,
, , , , , ,
, , , , , , ) .
3 8

3 7

38


, (. ),
, ,

,
) .
, , 4 0

36

)
")
j
)
)

38

39

40

Ibid., . 156157, 130.


Ibid., . 188.
lbidem.
Ibid., p. 175.
lbid., p. 155. Cp. ibid. p. 198.

512

, ... ,
, ,
... ,
.
, , ,
- , , ...
,
, ,
.
. , ,
... .
,
. , ) .

.

, ,
. ...,
. , < ,

) . , ;
, ...,
**). ,
, , , , ,
. ~
,
, : 4 2

4 3

4 1

4 3

) Ibid., . Ui.
. , . 220221, J6 47.
) V D S M . , . 130. . . 125.
Ibid., . 181.

513

, . **).
, , , . ,
, ,
, ,
, . . : ,
...
,
, . ,
,
,
... , , ,
,
, . . , , , ,
, ) .

,
; :

) .
, ,
, ,
. , .

4 6

4 7

45

) Ibid., . 174, ,
(., ., 47-, 291-, 307312, 317 . .), ; , , , ,
(. 1-,
).
) VDSM., . 160181. 174. A S S M . , . 220221. Coteler., .
536537, 19. Migne (,8. G., t. X X X I V ; , col. 249-250, 19. .,
. 174-175, 19. . , . 241, 11. Rosweyd., lib. V, libell. , .
GH, , 10. Ibid. llber I I I . cap. 207, . 531, .
") VDSM., pp. 174, 180, 181.
34
46

514

,
) . . .
, ,
.
, , , ,
, .
, ,
. , ,
, . * ) , ,
,
,
, , : ,
, ) . . .
,

. , , . :
) . (
: )

). .
: , .

, . ,
4 8

50

8 2

53

) Ibid., . 175.
**) Possinus [clhesaurus asceticus sive SyntagmaOpusculorum octodecim, a graecis olim Patribus de re ascetica scriptorum>... Parisiis. 1684 ann.]:
pp. 245246. Migne, ibid., col. 233234, 4. -, . 130, 52. Rosweyd. liber V, libell. V I I , p. 591, j , 45.
') ASSM., p. 225.
) Migne, ibid., col. 233234, : 1. Possin., ibid., p. 244. - 11. ( 16, . 1516)
.
) Possin., ibid., . 247. Migne, ibid., col. 235236, 10.
) Possin., ibid,, p. 246. Migne, ibid., col. 235236, 6.
! 1

' .

515

,
, ...
..., ...
,
, .


. . , , . ,
. ,
, .
, ,
) .
,
: , . ,
, ,
, **).
.
, ( )
" ) . ,
.. ) , ,

) . ,
) . .
) ,
) , ,

5 5

6 0

6 1

6 S

6 3

) VDSM., . 174.
") ASSM., . 221222. . . , . 251.
) . , . 350351, 15.
*') . . . . 247248. . . 1252 (.
cit.) .
) Ibid. . 248. . . 12531256
(. ) .

") Ibid., . 249. . . 1257 (. ) .


<*) Ibid., . 250, . 1262 (. 233,234,).
) Ibid., . 249. . . 1260 (. ).
") Ibid., . 251252. . . . 1266 (. ) .
Ibid., . 252; . . . 12671268 (. ) .
) Ibid., . 252253. . . . 1269
(. ) .
5

5e

61

>

34*

516

6 4

) , )
. . , (.
), .
* ) ,
) . ,

) . . .
, , ,
,
) .

, , , ,
: . .

) .
, , , . , ,

) . , . ,
, , .

) . :
, , . , , . ., ,
6

6 7

68

6 9

7 0

7 1

7 2

6<

) Ibid., . 253. . . . 1270 (. ) .


) Ibid., . 257258. . . . 12791281
(. ) .
) VD8M., . 187.
") Ibid. . 188.
) Ibid , . 130.
) . . . . 239.
. . 1212 (ibid).
) ., . 220221, J * 47.
) 8., . 140.
") Ibid., . 148.
5

66

68

70

71

517

. .
, , ,, . ., > ) .
, . ) ,

) , ,
), , , ) , . . ,
, , , ..
'
, , ,
. ,
) . , ..., . .
, - ... ,
. , , ^
, ;
;
, , . ,
) . - .
^ , , ,
, ,
7 3

7 4

7 5

76

7 7

7 8

7 9

) A S S M . , . 217-218.
'*) .. . 16 ( 16). Migne (S. G., t. X X X I V ) , col. 233-284, 1.
^ossin., ibid., . 244.
) VDSM., . 125.
) Ibid., . 155 -156.
") Ibid., . 176.
) Ibld., . 125.
) Ibid., . 160161.
75

76

78

79

518

,
. , , -
.
, , .
,
?! , ,
,
, ,
... ,
CBDQro ,
, , ,
) .
., ,
, ,
) . , , - , ) . ,
, . ., , ,
, { ) . . . . )
. ,
, , ,
. ? ) , , ), , >
) , - ,
8 0

8 1

8 2

8 3

8 4

8 5

86

8 7

, 0

) Ibid., . 131.
) Ibid., . 201.
) Ibid., . 142.
' ) Ibid., . 188.
") . ibid., . 200 .
) Ibid., . 175. Cp. Ibid. . 138) ., . 220221, 47. VDSM., . 182.
) , , :
, . , , , , , , , 81

8S

8S

8 8

519

) , >
) .
: ? . . ,
, , - , , , ,

, .
,
;
,
, ,
, , , ?

, , , ... ,
, ... , ,
,
) . , ,
.
,
, .
. . ,
, , , : ,
. . . ,
, , ,
... 9 0

, . ., : , . ,
, < ,
, .Coteler., . , . 539.
24. Migtie (S. G . , t. X X X I V ) , col. 251252, 24. ., crp. 177,
24. VDSM., . 168169, 182.
) . , . 16 (6 16). Migne, ., col. 233-234, > 1. Possin., .
, . 244.
>) VDSM., . 125.
*') Ibid., . 133134.
8

520,

,
, , , , ... , ,
... ..
,
,
?!..
, ,
, , ) . , , ,
. .
, , -
. - , . , ...
.
, ,
, ,

..., : ,
, , -! , , ... ,
) . ! ,
!
, ...
, , . , , . , ) ) ;

) ,
9 1

9 2

9 3

9 4

9 5

9 1

)
)
)
')
)

S 2

9 3

s s

I b i d , . 158-169.
I b i d . , . 103.
I b i d . , . 141.
P a l l . L . A p p e n d . ad V V . . , cit.
V D S M . p. 202.

cap.

HPABCTBEHHOE

521

9 6

) ,

) .
)
, ,
: ,
. ., ,
, , .
. . , < .
. , ,
, .
... , , , ,
. , .
. ,
, ,
, " ) .
, - ,
,
, , ,
) ,
, ,
- .
...?
. . , ,^^

..., ... , ... .
, ,
9 7

36

)
)
")
)
J
S7

93

100

Ibid., . 142.
Ibld., . 174.
Cp. ibid. . 171 .
Ibid., . 146147.
Ibid., . 153.

9 8

522

,
,
)...
, ,
, : ,
, , ,
,,
, - ,
).
1 0 1

0 2

II.
,
. ,

. , ... . , ... , , ,
,
, ... ,
,
. .
) .
, ,
.
.
, , ,
, -
, 0

) ., . 152163.
' ) , ,
- , , ' '*, , ,
, ,
. , ,
...
) . . . 271272.
10

523

, ) . . . ,
. ,
, ,
. ,

., , , , , , ,
, .
. . , . , ,
,

,
.
. , , , ,
,
, , f , , , , , . ., ,
) . . . , , , ,
. ,
, ,,
...
. ,
, ,
,
, , . .

...
, 0 4

1 0 5

, , , . 1

) . ibid.
: . 137274. , , .
) . * >: . 264265, . 1305. - . , .
1 , s

524

, , ?
. ,
, .,
) , . .,
, , . , . . , ,
, , , .

.
, ,
(, ) ,
.
, . ,
, ,
) . . ,
... ...,
, -
) . . . .
,
.
, , ,
8 ,
, 1 0 6

1 0 7

0 8

) P o s s i n u s : . , . 246. Migne (S. Q., t. X X X I V ) , col. 2 3 5 - 2 3 6 , 7.


Coteler. [ . , . 643 ( = . , . 276276)]
. . .
. 60.
<") V D S M . , . 171. . ibld. . 144.
) Ibid.,-p. 166. . ibid. . 181.

0.

525

1 0 9


) .

. ;
.

) . ,
, ,
, , . ., ,
) . .

,

) .
. , ,
. ,
) .
(
), .
,
,
, - ,

).

1 1 0

1 1

1 1 3

1 1 4

109

) . . , ( . 243) .
) VDSM., . 147148.
) Ibid. . 166. Coteler., . , . 637, 20. Migne (S. G., t. X X X I V ) ,
col. 249250, 20. ., . 175, 20. Bosweyd. liber , cap.
X X X V I I I , 2, p. 682, i. cAegypt. P. sententiae y Rosweyd. p. 1003, a,
23; y Migne (S. Lat., t. L X X I V ) col. 386, 23.
) A S S M . , pp. 227228.
. (. 254256) .
) . .
. (. 261262), .
.
) Coteler., . .,.451, l.Migne (S. G t. X X X I V ) , col. 261264,
3. ., . 384, 1. ., . 99, 7. Itoeweyd. liber V , llbell.
110

111

112

1 ,

114

526

, ,
. ,
, .

( ,
)
) . ,
; . :
,
,
,
,
-, ,

) .
,
, .
.
, .
,
,
.
-
1 1 5

1 1 6

V I , . S82, . 2, 5 6. . . , . 156, 9 [ = R o s w e y d . V , libell.


, . 596, ( : : >; .
. . . 47, JNSt 13)],
: .
,
> (, ), ,
, , ,
< >,
, .
. , Coteler. (. , . 358, 22=Migne, S. G-., t. L X V ,
col. 9394, 22), - , : > (Marcus). .,
. 19, 22 ( Rosw. . : - .). . .
. . 238.VD8M., . 183184, 182.
) Coteler., . , . 527, 2. Migne (S. Gr., t. X X X I V ) , col.
239240, . 2. , . 166, 2. ., . 397, 4. Rosweyd. li V I , libelll. I I I , p. 653,, 4. Append. ad V V . P P . , cit. cap. V D S M .
pp. 175, 184, 125. Cp. . . . 232.
" ) VDSM., . 188189.
6

527

...
, ,
--- , ;
,
,
,
,
. . , ,
. , , .
.
: , , ,
.
, ,
, , ,
) . . . ,
.
,

) . ,

) .
. ,
)

1 1 8

1 1 9

12


. ,
, , ,
Ibid., . 181 184.
Coteler., op. c , p. 527, J6 2. Migne, S.
t. X X X I V , col. 239 240,
2. . . 166, 2. . , . 397, ? 4. Rosweyd., V I , li. I I I , . 653, , 4. Liber I I I , cap. 189, . 528, .
) V D S M . , . 184, 170.
) Coteler., . c , . 549, 41. Migne, S. G., t. X X X I V , col. 261262.
41. ., . 186, 40.
Coteler., op. c , p. 540, 27. Migne, S. Gr., t. X X X I V , col. 251252,
27. ., . 178, 26.Rosw. 1. I I I , c. 189, p. 528, .
11

15

528

, ,
...,
...,
) .
. . ,
, :
, , ...
. , ,
,
, , , , , , , , , ,
, . ,
, ,
: -, ,
, : ,
. , ,
, ,
,
)...

. ,
.
,
, , ,
.. ,
, ) . . . , .
,, ,
, ,
,

) .
.
, , ,
1 8 2

, 2 3

1 2 3

1 5 s

) VDSM. . 182.
) Ibid., . 184185.
) Coteler., . , . 531, 5. Migne, 8. Gr., t. X X X I V , col. 243244,
. ., . 169170, 5. ., . 352, 17. Kosweyd., liber
V, libelL X V I I I , . 638,, 11. VDSM., . 136.
) VDSM., . 135136.
1

i a 5

529

...
,
, ..., , , 5
,
, ..., , ) . . . ,
, . ., - , , ,5, . ,
, , , ,
,
,
.
>, , . .,
, , ,
- , ,
' ) . . .
l S 6

1 2

, . ,
,
, , ,
'
,
,
, ,

) . .

) .
1 2 8

, 9

) Ibid., . 136.
) Ibid., pag. 199. . . 173. . ASSM,, . 206.
) Coteler.. op. c , pp. 527528, X 2. , . 115-
, .
"*) Coteler.. . , . 540, 27; . 545, 34; . 549, 41. Migne
(S. G r , t. X X X I V ) , col. 251252, 27; col. 257258, 34; col. 261262,
41. .,' . 178, 26; . 1S2, 33; . 186, 40. ., .
3 JV6 19. Kosweyd., liber V , libell. I I I , . 566, , 9.
35
1 ,

U 8

530

up. , , , ,
, ) . , ,
,
,
, ...,
-, ,
,
) . . .

,
)!

. .
: , ,
!
. , , ,
- ,
- .
,
, , , .
, ,
; ,
,
. ,
,

) . ,
?!
, , ,
?!
1 3

1 3 1

1 3 2

1 3 3

130

) Ooteler., . , . 545, NS 34. Migne (S. Gr., t. X X X I V ) , col..


257258, 34. ., . 182, Je 33. ., . 36, 19. Rosweyd.
liber V , libell. I I I , p. 566, i, 9, ASSM., p. 218. . ,
. 239240.
) VDSM. . 175.
) Ibid., . 140.
) Ibid., . 132.
2

133

531

, 3 4

,
) . . . ,
, 8
, ,
) . , ,
, ,
,
, . , , ,
, , , ,
, , . ., , ) . . .
, , ,

)
) .
, , , , ,
, , , . .,
, ,

) . , ,
, ,
, ,

).
1 3 s

, 3 6

1 3 7

1 3 8

1 3 9

1 4 0

. .
(

134

).

) . , . 16-16, 8 16. Migne (S. Gr., t. X X X I V ) , col. 231-234


1 = Possin., op. c , pp. 243244. Cp. Rosweyd.: Appond. ad. V V . PP.:
Palladii Lausiaca, cap. X X , 17, col. 382 (y Migne, S. L . , t. L X X I V ) "') ASSM., p. 221.
) VDSM., pp. 143144;
) Ibid., p. 188.
) Cp. .
) VDSM., . 166.
) Ibid., . 178180 (. . 179).
35*
138

137

138

139

1 4 0


* ) .

VII.

.
. .
: ; ; ; ; . : , .
. .
. .

I.
,
, : ,
, ; ,
, , ; , ,
, ,
, ).
, ) .
.
, , : , ,
, , , .

,
,
1

*) . . . ".
) . 3534. X V I X I X .
) . 3534. . . V .
J

533

,,
.
, , , , , , , , ,
,
, - ).
, , , :
,
.
,
, ,
,
,
, . .
;
) . , :
,
, . ,
,
,
:
,
. ,
, , ,
. ,
,
, , . .
, .
,
, ) .
1

) . 3584. . . X X X I I I .
) . 3634. . . X X X I I .
) . 3584. . . V I V .

534

. ,
, , ,

: , , . , .
, ,
, ,
2 5 7 , ,
, , , , ) .
, ,
-, ) .

, ,
.
, , ,
.
, , , . , , , * ) .
, ,
,
; ,
, ,
, .
, -,
) .
2

')
)
)

")
2

. 3534.
LTC3. 3534.
3534.
. 3534.
II. 3534.

.
.
.
.
.

. .
. I X .
. .
. I I I . X I I .
. V I I . V.

. 535


,
: , , , ,
, ,
.
, ;

, .
, 8 ,
,

, ,
,

, , ,
,
,
. . .
,
, . ,
. ,
* . ) .
) .
,
, , *).
, . .
: , . ,
,

')
")
')
')

. 3534.
. 3534.
. 3534.
. 3534.

.
.
.
.

. I V .
. V I .
. X X I X . X X X I V .
. .

536

*). ) .
.
, ,
,
: , , ,
;
, . ,

- ) .

) . ,
, ,
,
, ).
2

, , , ,
,
,
, ,
. , ,
,
) .
6> ) .
.
7

>)
)
)
*)
)
)
')

. 3534.
8. 3534.
. 3534.
. 3534.
. 3534.
. 3534.
35 4.

.
.
.
.
.
.
.

. X X X I V .
. X X X V .
. X X X I I I
. X L I I I .
. X V .
. X I V .
. X V I

8 . 537

, , , ; ,
,

,
,
. ,

) . ,
,
,
.
, ) .

. .
, , . ,
) .
;

, , , .
.
; -
,

) .
2

)
')
)
*)
)
3

. 3534. .
. 3534. .
. 3534. .
. 3534. .
0 3 . 3534. .

. .
. X I X .
. X X .
. X X I .
. X X I I .

538

, ,

; ,
' ) .

II.
, , , , :
, ,
252. 20 1725 ,
, : ,

: , ,
, ; :
,
> ) . : , .
,
) .
, , , 1717 ,
, ,
, : , ,
,
; , , ,
) . . .
8

)
)
*)
)
5

. 3534. . . X X V I I .
. 1721 ., 422 . 1722 ., 61.944. 1132; 1723 ., '306.
. 1722 .. 422.
. 1722 ., 422.
. 1722 ., 422.

539


'
. ,
, ,
, ) .
, ) . ,
, ^,,
,
) . .
, , ,
* ) .
, ,
, ) .

, , ,
) .
-
. - ,
, ,
- ,
, ' ) . 1722

* , ,
,
1

')
)
)
)
)
)
)

. I I , 693.. 1723 ., 430; 1724 ., 501; 1725 ., . I I


. 1724 ., 500.
. 1724 ., 313.
. 1723 ., 397.
. 1723 ., 430.
. I V , 1323.
. I , 213.

540

. :
. . ,
:
, : , , .
. ,
, ,
,
,
, .
.
: ( ) , : ,
,
. : ; :
, ,
,
. : -. , ,
,
, , ,

) .
1

1724
,
. ,

) . , , , . ,
3

>) . I I , 368.. 1722 ., 75.


) . 3534. . . X I V .

541

,
,
, ,
, ,

, ,

. 2 1724 , ,
-, , ,
, , -,
,
. , , , ).

10 1721
,

;

. ) .

, . ) . :
33-

,
, ,
, .

, ,

. , ,
8

) . I V , 1394.
) . I , 31.
*) . I , 2. 20R. 207.. . ,
.
2

542

, .
,
, ,
, :
, . .

:
, . ,

,
, , , , ,
;
. , , . .:
, ,
: . . , , ,
,
, ( ) , :
, , (
),
,

1723 , ,
,-
, ,
*).

III.

% , ,
) ;
3

) . 1721 . .
) . I I I , 989. 991.. 3937. 4165.
*) . 3534. . . I I .

543

, ). ,
,
,
, ,
, : ,
.
, , ,
, . , ,
) .
,
, ,
.
) , ,
, *),
, ,
, ) . 1
1721 , - ,
) . 1 1722 ) .

,
) .
> 1

') . 3584. . . I V .
) . 3634. . . I V .
) 14 1721 . II. I , 2. 3. . 1721 ., 104. 250.- 1 1721 .. 1721 ., 574.. 1721 ., 115. 138.220.
. 764, . 576. 12 1721 . . 1721 ., 654. 666.
. I , 298.-22 1721 .. 1721 ., 742.1 1722
.. 1721 ., 574.-24 1722 .. 1722 ., 1287.
. I I , 952.-4 1723 . - . 1723 ., 1 3 . - . I I I , 965.
) . I , 2. 3.. 1722 ., 1287.. I I , 952.
) . I , 345; I I , 936. 950. 951;, 9 6 5 . - . 1721 ., 742; 1722 .,
1287; 1723 ., 13.
) . 1721 ., 188.
) . 1721 ., 574.
) . I V , 1246.
!

544

"S
, :
, , 8 ,
: , , ,
, , ,

) ;
, , ) ; *); ) ; ) ;
' ) , ) ,
) ; ) ;
) , ) , ' * ) ,
-
) , ) ,
) , *),
- ) ,
) , , , , ) .
2

1 0

1 2

1 8

1 5

16

17

19

8 0

) . 1723 ., 374. 449. 4 6 9 . - . I V , 1413.


) . 1723 ., 607.
) . I V , 1 3 6 2 . - . 1723 ., 331.
*) . 1722 ., 140.
) . 1724 ., 6 8 . - I V , 1189.
) . 1723 . 331.
) . 1723 ., 5 4 1 . - . I I I , 1135; I V , 1200. 1407.
) II. I V , 1280. 1 2 8 7 . - . 1726 ., 468.
*) . 1722 ., 1287; 1723 ., 449. 457. 5 4 0 - . , 1148; I V
1207. 1825.
) . 1722 , 375. 424; 1723 ., 180.. I V , 1246. 1248. 1251.
) . 1723 ., 434. 5 2 1 . - . I I I , 1087.
") . 1723 ., 523.
) . 1723 . 3 2 3 . - . , 1052.
) . 1721 ., 5 2 0 . - . 1, 207.
") . I I , 462.
) . 1723 ., 60. 61. 62.
) . 1723 ., 180.
") . 1723 , 155.
") . 1723 ., 535.
") . 1722 ., 1070; 1725 ., 10.. I V , 1452.
. 1723 ., 434.. I I I , 1087.
2

10

13

l e

54 5

, , ) , ) , ) , , ,
, , , * ) .


, , , , , ) .
, ;
) .
) . - , ) ,
, , ,
) ,
-, ) . ,
, - ) .
, ,
2

1 0

) . I I , 345: I I I , 1052. 1135; I V , 1251. 1287. 1325. 1452..


1722 ., 140. 376. 397; 1723 ., 76. 155. 323. 331. 374. 449. 457. 458. 468. 521.
523. 535. 541; 1725 ., 10.
) . I , 207; I V , 1246. 1407.- . 1721 ., 520; 1722 ., 246. 1287;
1723 ., 38.
) OAGC. 1722 ., 424; 1723 ., 60. 61. 62. 469. 540; 1724 ., 188..
, 462.
) : . I I I , 1135; I V , 1251. 1287.1407. 1452.. 1723 ., 449; 172"- ., 10.. I V , 1241. 1280.
. 1723 ., 469., , ,
. I V , 1413.
2

)
)
')
)
)
)
)
6

10

, !

. 1723 ., 3 8 . - . I V , 1200.
. 1721 ., 671.
. 1723 ., 607.
. 1722 ., 581.
. 1722 ., 295 . X X X V .
. 1722 ., 623.
. 1722 ., 111 . .. I I , 378.
36

546

XPHGIUHCKOE

, ,
' ) . .
, ,
) .
, , ) .
,
, , , , ) .
) ,
, , ) .
,

, ' )
2

. .
,
, .
. *), ,
) ; : ) ,
), - ) ,
, , . , ,
9

1 0

12

)
)
)
)
)
)
')
)
)
)
")
)
)

10

1!

. 1722 ., 494.
. 1723 ., 526. 588.
. 1721 , 532; 1723 ., 339.
. 1722 ., 1287; 1723 ., 586.. . I I , 951.
. . , " X V I , 214.
. X L , 181.
. I V , 1201.
. 1722 ., 92.. I V , 1248.
. 1722 ., 424.
. 1723 ., 180.
. 1722 ., 397.. I I , 498.
. I V , 1280.
. 1722 ., 5 3 2 . - . I I , 573.

13

547

, .
, ;
: ) .
, 5
, ) .
,
) .
,
, . ,
,
, . . , : , , , , , ,
. ., ., ) .
1

,
, ,
) .
) ,
), *),
- ) , ,
, ,
- ,
) .
5

1 0

.
, - -

!)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
2

10

. 1721 ., 338.
. 1724 ., 7.
1721 ., 138.
. 1722 ., 623.
. 1721 ., 138.
. 1722 ., 609. 686. 1182.
. 1721 ., 760.
. 1722 ., 609; 1721 ., 760.
. 1721 ., 138.
. 764, . 757.
36*

548

-
*).
.

,
; ,
: ) , ) , ) ,
) , - ) .

.
, , 29 ,
2 .
) .

IV.
.
14 ,
, , , ) .
:
; ; , ; 8

)
)
)
)
)
)
')
)
2

. 1721 ., 138.
. 1722 ., 169.
. 1722 ., 997.
. 1722 ., 997.
. 1723 ., 1 9.
. 1723 ., 602.
. 1723 ., 540. . I I I , 1148; I V , 1207.
. I , 2.. . 141.

549

;
;
; ,
,
, . ,
.
.
*).
16 .
.

14 : ,
, , ,
) .
, 17 , , ) , .
, , , ; , *).

, ,
, , ,
, 50
) .
2

,
: . -

)
)
')
)

. I , 3. 2.. 1721 ., , . I .
. 1721 ., , . I .
. I , 4.
. 1721 ., , . I.. I , 6.. 1721
. 2982.

107.

550

, . . .
, ,
*).

. .
-- .

23 , ) . , . ,
. 25 - , , ,
. , ,
; , ,
) . 1721
, ) . 1723
,
) . 1724
: , ,
) , , , ) ,
) .
, , , ,
, , ) .
,
, , : , , 2

)
)
)
)
)
)
)
)
)

. 1721 ., , . I .
. 1721 ., , . I , . 183.
. 1721 ., , . I , . 296.
. 1721 130.
. 1724 ., 57.
. 1723 ., 607.
. 1724 ., 416.
. 1724 ., 548.
. , . " 116.

551

) ,
,
. ,
, , , , .
-, 24 1722 '
, , , ,
, ) . 20
1724 , -
, > :
) .
2


. , *)
. - ,
) . ,
.
- ) , ) , , ) . ) .
),
).
, , s

10

11

>) . I I , 448.
. I I , 8 2 6 . - 0 . 1722 ., 986.
) . I V , 1346.
) :
,
-
>.. I , 190.
) . 3634. . . X X I I I .
) . 1723 ., 383. 430.
) . I V , 1249; , 1080.
) . I V , 1270.
) . 1723 ., 3 8 3 . - . I I I , 1080; I V , 1249.
) . 1722 ., 623.
") . 1723 ., 435.
4

10

552

: ) .
J

V.
, , , .
. .
,
21 1721 ,
.
.
: . ,
.
, ,
,
. :
) .
28 1722 ,
, : . .
; ,
.
,
, , ,
,
.
, ,
; : , ,
;
2

') . 1722 ., 023.


) . I , 153.

553

, ,
. ; .

, . . . ) .
, , ,

, ;

*).
*) ,
, , ,
, .
, ,
, ,
-.
, ,
, ,
,
., :
, , , ,
) .
1

. , . ) .

, ) , ) . 5

) . I I , 4 4 8 . - . 1722 ., 283.
) . I I , 4 4 8 . 1722 ., 283.. 3534. . .
) . . , >.
. 1897 . . 4171.
) . I I , 448.. 1722 ., 283.
) . 1721 ., 495; 1728 ., 585.
) . I , 280.. 764, . 745 (. . 233).
') . , *. . . . 1, 24.
2

554

,
, *).

,
, . ,
2J 1722 , , : ( ), ) .
,
*), . .
) .
s

VI.


, .
) . 6 1721 ,
, , ,

,
,
Ge ) .
8 . 19 1722 :
,
,
, , ,
, , *). , 1722 , ,
1

*)
)
)
*)
)
)
')
)
2

. 1723 ., . X L .
. 1723 ., 536.
. I I , 462.. 1722 ., 92.
. 1721 ., 665.. 1722 ., 861.
. 1722 ., 589. 906. 958; 1723 ., 426. 444.
. I , 207.
. 1721 ., 520.. I , 207.
. 1722 ., 20.. I , 312. 313; I I , 349.

555

: ,
, ,
,
, ! : *).
. 20
1721 , -; . -
- *).
, 21 , , .
. , ,
) .
22
, . , , .
,

*).
19 1721 , ,
) .
23 1721 ,
, , .
, ' ) .
1722 , , .
12 , ,
; ,
; ,
, , s

!)
)
*)
*)
)
)

. I I , 7 1 6 . - . 4051.
UCU. 1, 278.. 1721 . X L I I .
. I , 278.. 1721 ., . .
. I , 278.. 1721 ., . X L .
. 1721 ., 671.. I 811.
. 767, . 16.

556

; ,
20 , ;
- *). 16 , ) ,
27 , , ) ;


) . 31 1722 , ,
: ) . 19 1722 , , , , ) . ,

) .
1723 ,
, 8 ,
) ,
9 ,
) .
1724 : 24 ,
" )
4 , , ,
9

1 0

>) . I I , 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537.. 1722 ., 410. 470.
474. 480. 753.
) . I I , 777.
) . I I , 721; I V , 1323.. 1722 ., 807. 917.
) . I I , 838.
) . I I , 8 4 1 . - . 1722 ., 1023.
) . I I , 777.
) .. 1722 ., 1030.. , . . . 1875 .,
. X I I , 376.
) . 765, . 584.
) . 1723 ., 109.
, .
) . , 1038.
") . , . ., ., . 124126,
2

10

557

-
30 ,
, , -, ) . , ) .
,
) ; 8 1724
,
, , , ,
, ) . .
,
. 1723 .
, , ,
) .

,
. 0 30 1724
, ,
- ' ) .
, , , , ,
) .

,
) .
s

!)
)
)
*)
)
)
')
)
)
3

. I V , 1361.
. I V , 1379. 1374.
. , . 115118.
. I V , 1200.
. I V , 1433.
. , . . . 1875 ., . X I I , 371.
. I V , 1374.
. , . 168169.
. 1722 ., 4 3 2 . - . I I , 530.

558

VII.

, , *),
) . ,
,

, ,
) . , -, ) .
, ) .
) . -
) . , ,
) .
, ,
, ) . , ,
, ,
2

)
)
)
)
)
)
)
)
2

. 1724 ., 137.
. 1723 ., 9.
. I V , 1442.
I V , 1454.
. 1724 ., 394.
. 1724 ., 351.
. 1723 ., .
. 1724 ., 332.
. 1723 ., 267.

559

' ) .
, , 95- , , , ; , .
; .
, , .
, . , ) .
2

.
, , . ,
, >.
, . . , , . . , ,
. ,

, , ,
, , , , ,
. , ,

.
,
. , . . , , ,
. 1724 ., 188.
) 1723 ., 9, . 8 8 - 90.

560


' ) .

1721 , .
, : 1721 ) . :
,
30- , .
, :'
.
,
: :
-, , , . .,
, . . , ,
: ,
,
: . .
,
. ,
. : 2


.
: , . ,
- ,
, , ,
. ,
>, , , , ) .
,
. :
33-
3

) . 3534. . . X X X V I .
) , 1721 .
') , .
2

661

,
.
, JV; ,
, ; , , :
; : . :
,
: , ,
,
, ,
,
, >, ,
: , , :
,
.
:
. . ) .
1

, ,
, ,
, , .

) . , ,
) .
1721

. , : ) .
1724
, , ,
,
2

')
)
)
)

., .
, .
. 1721 ., 55. 65. 77. 81. 121 .
. 1, 303. . 3850.
37

562

, , , ,
,
,
, ,

;
,
, *).
, ,
) , , . , ,
14 ,
, , ,

. , 20 , , ) .
2


, .
, ).
,
).

- ).
, . ,
,
15 23 , , ,
4

)
')
')
*)
)
)
5

. I V , 1179. 1 2 1 2 . - . 1724 .. 54.


. 1721 ., 138.
. 1721 ., , . I .
. 1721 ., 422; 1722 ., 886.
. 1721 ., 422.
. I I , 777.

563

*).
; , ,
,
,
) .
, ,
. ,
, , ,
,
- ) .
.

,
, ,
*).
2

. .

j
)
)
)

. I , .
. 3534. . . X L V I .
. 1724 ., 997.
. 1723 ., 451.
37*

( 1 6 8 2 - 1 7 0 2 )


. .

.
1683 ,
. , ,
(),

.
) .

.
.

,

..., ...
...
,

) . . . . ".
) . . ,
. 26.

1865

., . I , . ,

565

.
. ,
.
, ,
, 1683 .
, 23 1683 , , ,
, , ;
...
*).
. ,
.
10 1683 *),,
.
,
. ,
) ,
, , :
,

) . , , 8

) , ',
. I . . : . -
. X V I I . V I I I .>, , 1894,
. 7780, .
, ,, ,

. :
191 . , *
,


(. I . . , .
., . 79).
2

) , . . .-. . . , . 80.
) 29 1683 .
*) , . . ., . 1836, . 3, . 242.
3

566

, , , , .

. , ,
1683 .
, ) ,
-
.
.
,
1687
, ) .

, ( . ) . 1688 ,
.,
.
;
( ).
,
,
, . 14 1688 (7196) .
.
, ,
2

') , 1879 ., . , . 18 ( , 14 1695 .).


') , 25 1682 . . .
. 1865 ., . I, . 22.
) . . , 1869, . 5 .

567

) .
,
-
,
, .

, ... ...
;

)
20 . 1690 (7199) . .
, - .
, 16881.690 .., .
,
(
, 1690 ), , , .
1

,
,
.
, . ,
, ,
.
, ,
, . ,
: , ,

') .
) 20 . 1690 (7199) . , >.
,
.
2

568

,
12 1691 (7199) .,
,
; >

.
,.
. ,
, , , , . , ,
, . ., ,
1690 (198) .,
, ,
.
, , 20
. 1690 .,
, ,
, *).
, . , ,
.
, , . 14 1695 .
;

*).
') 20 . 1690 (7199) . ( )
*) . 12 . 1691 (7199) .
( ).
*) , 1879 ., . , . 18.

*.

569


. , . , (
2 1682 .)


, ,
, , , , : ... *).
,
.
1691 ,
,

. ,
,

) .
,
, .
20 . 160 (7199) .
,
,

... ( , ),
, , ...
...
8

') ., . V, 93, . 146.


) . . . 1870 ., 51.
) . . . 1869 \, 15; <, 1883
. 910.
8

.. . I ,

570

... ... *)., , ,
. .;
) .

.
(), ,
) .

, , ) .
(, ),

-

) .
,
(. : ) , .
, , 2

) .
) . . ., 1865 . . 1, . 7780 (
, 1692 .
); <>, 1883 ., . I , . 7.
') ., . 20 . 1690 (7199) .
) Ibid., 22 1690 (7199) 22 1691
(7199) .
) , ., 1702 . . ,

. , ,
, .
, . ,
. . . .
. , . 4041.
) Ibld.
2

571

*). , ,
) . ,
, . , , , .
, .
.
,
- -
) .
,
) .
, ,
.
22 1690 (7199) . ,
1688 1690 . (
, ,' 197- 198- ), , 1690 .
, , .

2

') . . . . . . . , 475, . 200


201.
2

) . . . . . , 476, . 200201.
) . . 22 1690 (7199) . 22 1691 (7199) . ( .).)
. . * 197- 198-
23 ... 199 . ( . 22 16907199 .).
3

572

.
, (. . ) >. ,
.
, 21 , . ,
.0 , ,
, ... , ... ;
,
... ,

.
. , ,
8

. . . . . ...,
(
) . .
, , ..


. ,
, , ) .
2

) .
) , .,

*.

573

, .

.

: ; , ,
;
) .
. , ,
- . ,
, , .
. ;
, ,
:
1

, 1685 (193) .
,
( 1687195 . 8> .
1691 (199) .
( . 22
1691 (199) . . ).
1) . 22 1691 . ( : ,
, , ,
, ). . 22
1690 . ( ). . . , .,
- > ( 22 1691 ).
2

) . 11 1692 (7200) .
. , , , . , ; , :

574

,
. ) .
1692 . , , ( )
,
( ) .

, , ,
,
. .
, 1692
) .
(. ).
: , - , ,
, ,

, , ) .
,
, 30
( ) . , . , .

,
( .). .
. 1688 (7196) ., 14-( ) ( .
.).
) . . 22 1690 (7199) .,
22 1691 (7199) . ( .).
) . . . 1866 ., . I , . ., .
74-76.
) . . ., 1865 ., . I , . 7677; >, 1883 ., . I , . 7.
1

575

') ;
, , ,
, , , ; .
, , <>.
. ,
. . , . ,
,
. ,
( ) ,
) .
2


.
() . ,
, ,
, ,
, ,
. ,
, , ,
.
,
,
. -

') . . . ., 1865 .,
., I , ., 7780.
1883 ., . I , . 7.
'*) . . . 1865 ., . I , . 80.

576

, ,
, ,


. , ,
. ,
, ,
, ) .
, : *) ) , ) .
. ,
,
; t A
2

*) . . . 1865 ., . I , . 81;
1888 ., . I , . 7 - 8 .
) . . . 1865 ., . I , , 8283, 85.
) . . , 404,
, . 1639 ., . I ( , , ,
). , ., : 7200
1692) ., ()
.
2

*) 1694
,

.

, , , ... >.
,
; , ; . ,
,
(. . ., 1869 ., 2 ).
) , (
5

577

.. ' ) , ,
*).
,
, :
,
,
) .

. ,
, ,
) . ,
.
, , , , , , . ,
, (. 337 .),
, - , 7206 (1698) ) . , - -
. . ,
8

1682 .), ,
( >)
, , 10 .
( . . , 1865 ., . I , . ., . 22).
) 202
(1694) ,
. . . , 1463. . 200
(1692-) ,
,
; . . . . , 233
( . . .).
') . . 195 (1687) . , 2 . . . . ., 233.
*) . . . . . , 475, . 199 .
*) Ibld., . 201202 .
) - , . 1870,
-V
372373.
1

38

578


.
,
, , ,
1682 . (. . , . , 1279, . 212 .) ,
(. ., , ) ) .

, .
1684 , .,
.

. ; ; ,
() ) .
1689 1

) I I . . , . ..., . .
')
1684 .; . . . 1871 ., 73;
1883 ., . I , . 1012. , , 1684
.
, , ( )
,
, ,

(. . , , , 1898, . 35). 1686 (7194) ., 13 , .
: , , .
. .
( , 22 . 7194 .).

**.

579


. , 6 1683 .,
; , ,
, .
- .
,
. ;
.
. .

) . . 1925.
38*

?
(0
).
8- 1774 , , , Flamske, ,
-. .
:
. ,
, .
.

. 16
, . 1798 ,

,


,
') ( ) "
(. V I , 17) . ; , , ,
. - ,
.

581

, . ;
, , . , 3 1811 . 28 1812 ,
, , .
, , 29 1812 : 5 ,
. ,
; . ,
.
. 7
, . . , . ,
ImbertGourbeyre (. cit. t. I . 456), .

. , ,
. 320 , , .
:
11

X I I I
XIV

XV

XVI
>
XVII >
XVIII
XIX

32 ,
7.
23
>
>

3.
25

>

7.

> 13.
69
>

15.
114
>
'
s
>
4.
29

>
,
28

49 272 . .
Dr. Antoine Imbert-Gourbeyre. L a Stigmatisation, 1'extase
divine et les rairacles de Lourdes. Clermont-Paris 1894.2 T. DO 570 .
N

582

,
flair
eucaristique imberfa (t. I I . 302), . .,
,
., ' ) .
,
. , , , ,
( ) ,
) .
s

*) . , .

( . )
".
, , . lmbert'a " ;
., (26 . 1878 .) , , .
*) Imberfay . I I . 298315 ,
, ,
, . ., .
,
. ( ). -- (de 1 )
.
, , ^
. 13-
. (Louise Lateau)

, . .
, , . .
,, , 18781880 , '1' -

583


. , , ,

. ()
, ,
, , >
.

,

. , ,

.
,
.

.

) .
,
1

,
, de
la Fraudais,
.
) , ., , , ;
, : (), () ().

;
. , .
. .
,
.
,
?
]

584

,
. ,
, :
, ; ,
, ; , , :
, .

,
, X X .

1819 9
1824 jr. ,


, .

, . , ,

, , , ,
\ ,
. .
. , ,
, . -

585

, , ,
, , .
, . .
) .
. ,
,
. 28
1841 . .
, , ,

5
, .
.
,

14 . ' , 1851 ,
.

, 1891
4 * 1148 .
) ;
. 9
,
.
1

) Diel Stimmen aua Maria Laach I I I Bd. S. S. 437, 444.


) Das arme Lebea und bittero Leiden. unseres Ilerrn Jesu Christi
uad seiner lieiligsteii Mutter ... nach den Gesichten der gottseligeu
. K . Emmerich. Herausg. von. C. C. SohmSger. I V Aufl.
a

586

,

,
, , ,
. , ,
.
.


, ,

: ,
.
' ,
^ . , ., :
,
,
;
.
,
.
, ,
) . , 1

) ,
, , *
, :
fut montre tomps, comment ia purete, la cbastete, la sage
temperance des parentg et leur fidelite a lutter conta-e la concupiscense
exercent une influence immense sur la saintete des enfants auxquelles

587


. ,

, .

,

. ,

. , ,
,
(sic!)
. , , . ,
8 ; ,
, -
.
,
. , 4 1821 3- : Durant ces
jours j ' a i eu tant a faire avec les pauvres ames, du purgatoire, que j ' ai pu facilement oublier des details relatifs au
voyage de Marie au temple y
,
.

donuent le jour, ef- comment la continence absoJiie apres la eonception ecarte du fruit de leur union la plupart de ^ermes du peche.
de la T. S. Vierge p. 55.
) 1835 8-
(836 .) , . Ganisius, De beatissima Virgine . I . 7 Galatinus,
De aroanis catholicae veritatis, ]ib. V I I c. {, . , .
( . 8- ?).
J

>

588

(. . 389 390),
.
, . .
,
:
,
...
. .
, , .
,
. , , .
, . ,...
, .
(Satisfaction) ,
(penetra dans le ciel) , ,
.
, , , .
:
; .,
4
;
,
. ,
,
,

,
:
, , ,
5 , . -

589

, ,


, ,
, .
) ( ), ,
,.
,
, , , , encouragements,
, ,
(developpees) . , . ' ,
,

,
, , , , >
.
2

,
. ,
, ,
,
, , ,
, ') de la Sainte Vierge, . 390.
) Ibid. s. 178.

590

, . ,
, , ,
.
.
Gouyet.
.
, ,
. 1860 . , , .
,
.

.
, 9
, ,

. , , , ,
, , . 1866
, , . 1881 ., ,
, , ,

( )
,
, ,

'591

. -,

- , ,
, , , ,
,
, .
,
Spaccapietra, ,


. ,
,
. , ,
, 18- ,
,

. : , ,
. ...
. , ,
,
: ,
, ,

. >;

,
1883 , 1886
,
. :
.
, -

592

- - -
: , ... ,
: ) ,
. 1- 1892
:
,
, , , -
, , .
.

,
, , , . ,
( ),
, ,
, .
,
.
, ,
.

, *).
) , ,
,
.
4

) , , ,
( ) , "
,
.
) ,
; . La Civilta Cattolica"
1898 . Aprile, quaderno 1148 . 189.
2

593

1. Apocalypses Apocryphae ed. Const. Tischendorf Lipsiae


1866. 2. Die Marienverehrung in den ersten Jahrhunderten,
von D-r . A. von Lehner 2 Aufl. Stuttgart 1886. 3. Wo
ist das Grab der heiligen Jungfran Maria? Von Thomas Wegener. Wiirzburg 1895. 4. Das Grab der hl. Jungfrau Maria,
von D-r Jos. Nirschl. Mainz 1896. 5. Panaghia Capouli ou
maison de la Sainte Vierge, pres d'Ephese. Paris 1896
(Abbe Poulin) 6. Ephese Ierusalem. Tombeau de la sainte
Vierge, par Gabrielovich, Paris 1897. 7. Les Sept Eglises
de 1'Apocalypse, par E. Le Camus. 8. Decouverte
dans la montagne d'Ephese de la maison ou la tres sainte
Vierge est morte etc. par Gouyet, pretre libre. Paris 1898.
.
3
, 3 9 (
, ,
), 15 .
3 3 + 1 5 = 4 8 . X.;
16
4 8 + 1 6 = 6 4
( 23- , ). , ,
/ , .
, . ,
. (),
.
, .
.
,
, ,
1

30

594

.
: ,
, ,
|
.

: , , .
, .
, . ,
.
.
,
. -
. ,
.
, ()
() sub
una specie ,
. 12- stationes.
,
,
, .
, 12 ; .
-
, ,,
, ,
) , , ., ,
2

') . 12-
Statioaum .
) .
2

595

.
:
3 , 42 ,
(Sic!);
1 / .

,
, ;
.
( ).
.
, .
,
. , ,
, , (
?) ,

.

. . ,
assumptio , ,
, , .

,
, 10-
1821 ,
: 1821
10- . ,
.
,
,
. . , ,
, ( ,
" 30).
30*

596

; ,
, , , ,
.
,

, ,
. , . ,

, ,
,
, ,

(Sacrifices)
(sic).
5 .
, , . ,
() . ,
, . .
, .
extrema
unctio
.
, .
,
, .

. ,

.
. .
-

) ,
bostiae"
, . , . "
" .
.

597

8 .
, . (
, , , ) . , ,
.
.
.
, ,
,
.
.

. , ,
' .
,
,
. ,
.

,
.

, .
, ( )
.
, . , ,
,
-

598

, ,

. ,
,
, ,


;
,
(, , ,
). ,
,
,

, ,


;
,
.
, 8
,
.


, ,
, ,
. ,
,
,
1

J . , ,
, /.

599

. .
.
,

,
, , ; .
,
. ,
; , ,
, , , ,
(. X X , 3 0 3 1 ) . , ,

,
,
. ,
,
, .
, .
-
. ,

. , : ,
, ,
, , , ,
. ,

,

, ,
.
. . .

600


,
19- , - , .
.-
, ,
, ,
,
.
.-
.

.
Gouyet Schmoger, . '
.

.- : revelatio
universalis reveJationes privatae. ,
, . . .
, ,
,
, ,
^ ,
.
, , ,
. ,
,
; ( ), .

601

., , , , ,

, > , . ,
,

( ). ,

. ,- ,

-- . , ,
,
, , ,

()
ad majorem Dei gloriam.

, .-
.
. , . '. ,
, , ,

.
, 15
, .
,
,
,
, -

602

,
: . , , ,

. , ,
?

) (
). 1627
,
, 10 - , - (
').
, 1637
20 1- (
,
, , 15
4* ). ,

, , horribile dictu
, .
- ,
, *
. , de Fuen
, , , , 8- ,
40
( , , ,

') "

,
; , ' (. 1602 . f 1665)

, .

603

. , '
- ; 15
, 40 ).
,
, 5 40
,
, 55 . X . 70- .
6 ,
. , , ,
, , , . .
,
; ,
: ' ( )
,
- . .

,
. '
, , ,
, .
, , , , , , (- ), -
, ., ,
* ,
, , ,
, , , , ,

604

.
,
. ,
,
: , , ! , ,
,
, ad majorem Dei gloriam. .,
- !
, .
, ., , ( )
, ;
. * , , . ,
... , (sic).
.
,


.
? , ,
, ,
,
.
.
, ,

600

,
.
,
.
,
:
, . .
, ,

, ., ,
, . , ,
,
, ,
posse ad esse.
,
, , , ,
, ; ,
,
.
,
; ,
. ,

: , . -

606


, . ,

,

.
, ,
- De divinis nominibus. ,
I ,
V I , , ,
, .
,

, , , ,
V I , ) . -
) , ,
, .
.
, ,
, .,

*) Nirehl, Lehrbuch der Patrologie 2 Bd. S. 134.


)
, ,
. , ,
, , ( ). , , . ,
. , , ". ,
,
:
, ,
".
a

607

(Migne. Ser. Gr. . 99 . 724). , , :


"
. ,

, , . , , , , -
, (con^u, pas reu), ,
' (sic) . .
-
- . Tiib. . Quartalschrift
1887 .
, den Leib,
der Gott aufgenommen,
( )
.
, , I V I , ,
, , I V ,
,

.
(),

, . ,
, , ,
, . , - ()
,
. ,
, -

608

, I V
-, , ,

494 , .
; ,


. - . : 1) ( ^ ) ; 2) , , ;
3) ,
.
, (),
. bona fide
.
Y I .
; (-j- 595) De gloria Martyrum . 9: Maria
gloriosa genitrix Christi... angelicis choris canentibus in paradisum Doraino praecedente translata est. Cujus basilica ab imperatore Constantino admirabili opere fabricata renidet; ,
. (. V I I .)
, .
(. V I I .);
V I I I .)
(. I X .) . . -

') Tisehendorf. Apocalypses apocryphap. Lipeiae 1864. Prolegomena.


Nirsehl 400 .

609

( X I V .).
.
, ,
().
(
).
-
.
(. . )
, ) ,
. (333 .)
. (385 388) ) .
, , , ,

; ,
. , .
. 0
; , , ,

,

)
, ;
" .
*) I
(440441), ,
, .
, I
, , ' ",
".
40

610

, .
, ,
,
, . , 390 451 ..

();

.
,
( ) ,
terminus ante, 400 .

. , ,
,
.
. ( ),
. ,
431 . :

,
, ,
.
,
. ,
, , ,
, .
,
; ,
, ,

,

. ,
, , ,
. . , , , ,
. ,
(, )
, , , , , , , . , , , ,

(, , ).

, . .,

,
.
, ,
- (, ), ,
,
(
).. ,
- I V
; V (( 458 .) (2 15
14 ). ,
I V V,
. ,
,
,
, , ,
40*

612

,
.


451 ,
,
.
X I V
, , 2 ,

,
V I ., .
( 3, 40),
.

.
, ,
, .
, ,
, ,
, . , ,
, , ,
, ... ( I ) ,
, .
I ,
, , ,
. , I I
. ,
,
, . ,
-
?

613

, ,
, ,
;

,
?
Gabrielovich .

:
,
, , ,
,-
, !
, -
. - ,
? ,
,
, , ,
, .
( .), , , . .
, ,
. . ,
,
,
,
: ,
() ,
, ,
. ,
, ,

64

>

. , .

, , .
,
, ,
.
,
,
,
, 451 ,

, .
: ,

,
, .
.

, , . , ,
, .
(
): , ,
;
. ,
, .
.
,

615


.

, :
, ,
40 3
,
.

,
,
, . ,
, ,
, ...,

... . .
,
, : ...,
,
? , ,
. ,
( 14 /, )
' :

?
431- 449- , , ?

, ,
,
?
: -
. ; ,
; ergo,
(
1

6.16

, , , ,
,
).

: 1) ;
2)
; 3) ,
,
( ): , 7- ,
,
. :
.

,

.
,

accepit
sua; ,

48- . X . 55-;
1-
. ,
.

,
4 / , ,
:
Tillemont (16371698 .) ,
,
, -
.
,
1

617


,,
451 ,
,
/ 1892 !
, , , , .
,
, . ,
Panaghia Capouli Kryphi
Panaghia Ghizli Panaghia, . .
;
.
. , ( ),
1 ( 4 5 7 4 7 3 ) .
Ergo . . . ., ,

, Kavakli Kouvoukli Panaghia,
21- . ,
V I V . Ergo....
2

, Panagbia Capouli -
,
- .
( , ' ,
) 1)
; 2)
, (vestiaire)
.
,
,
: 3- .


; 3)
,
, ,
? ,

618

; 4) , ?

; , ,
, -

;
.

, ,
. , ,

619

, .
() , .
, ( ).

.
,
. (reves);
, ,
(la ruse) .
. , ,
,
, , :
,
( )?

!

Ephese ou Jerusalem?
:
Le-Camus,
Voyage aux sept 'Eglises de
1'Apocalypse (Paris 1896), Panaghia Capouli,
....
,
.
. I. .

".
31
, , .
,
:
,,
, . ,
(. . 1873, . 11):
(.. 1878, 3 7; 9; 1879,10; 1880, 1 1; 1881, 2, 9),
,
. (. .
1883, 1); ( 1884);
, 1884 .
3- :
;
. . 1886; tO (. . 1884, 4); ( .
. 1885 9); , - ; . 1:
, 1887.
. . 1885, 1
8; 1886, 5 6. L'idee russe, Paris 1888; La Russie et
l'Eglisc Universejle, Paris. 1889. .

621

,
.
: - . , 2-
,
3- :
, ;
, ,
,
. ,
-
,
, ;

. ,
,
, ,
- .
,
,
.
; , ,
,
;
,
, - ;
, - -
. ,
, . , - , ,
,

622

. ,
, ,
, . ,
: -,

; -,
, , , , ; , , , -
,
, . . ;
: , . ,
,
. .
;
,
. ,
, , ,
,
-
, ,


, :
,
, . .
, ) .
^ , 2

) . 1415.
) . . . X I I .

623

(
) . . 0
, . .
. . 1877, 34, .
.
, , . . , : , ,
;
. , ,
, ,

, ;
: ,
, , ,
,
; ,
, , , ,
) .
. ,

: ,
().
, ,
.


,
, , , , ;
1

>) . . . 399400.

624

, , , , , , . ,
,

; ,


, ; , , , . , ,
) .

, , .
. : , . , , ,
. .
.
, , ,
. ,

: 1) (
); 2)

( ):
3) , ,
( ). ,

, ,

) . . .

403.

625

8.

,
,
. , , ,
,
, , .
,
;

,
, ,
. , ,
, .

; , , ...
, , . ,
, ,
, ,
.
.
) .
2

.
, ,
. , ,
,
, J

) . . . 405408.
) ibid. 402.
41

626

, ;
, , ,

... , .
, , ,
, , . , ,
,
,

, ,
,
) .

, ,

, , . . , , ,

. :
, ,
.
,
2

ibid. 403404.

) . . .

408.

627

*).
;
, ,

(
);


.

*).
, , -
,
. , ) ,
.
, , , ,
, . ,
, , ,
, ,
...
, ,
, , ,
, , , , , , ,
' , . . .

, -

, 3

*) . . . 429431.
) ibid. 433, 435.
) . . . . . 1877, 6 ,

41*

201;

628

, , ,
- ,
...
, . .
,
,
.
. .

).


.
(. . I X X I I I
(8421204). - . . 8. 536+ .).
. - . ,
, ,
, , . , ,
,
".
,
. 00
,

. :
X I " (. 1884 .), ( X ) , ^ -

630


,
. ,
, ,
,
56 (10251081),
, . . .

.
.

, ,
,

.

.
.
, .
, , .
,
, . ,
-, , , . . 45 ,
, 63 , , ,
13 , , , , , . .
22 , 8 ,
6 , 172 . ,
, :
,

631

, 369
X I I .
330. , , ,
, ,
, . ,
, , ,
,
. . ,
,

, .
,
.
, .
: X I ."

. .
.

I X .
X I I I (8421204 .);
,
. " (. 3344),
,
I X .
.
: 1) ,
, 2) , 3) .
-

632

,
, . ,
"
:
,
.


. abrupto 14 842 . , ,
( ),
, "
(. 34). , , , , ,
,
,
. (. 39),

,
, , ,
". ,
, , , ,


.

*.

633

I X X I I I . , , ,
, . .

, , . ,

,

,
. , .
, , .
,

, .
,
, , ,
. ,
, , . ,
. , ,

. , ,
, . ;
. , .
>
:
I I I

634

(8421057) (10871204) . ,
.
. ,

()
( ), , ... 842 1057
, ". 1057 . , -
.
, ,
' .

, .

.
. , . , , . ,
, ,
, .
, ,
.
, -

635

. ,
1 . , ,
, .
,
, " (309 .).

, ,
.

,

.

.
,
. , X I I I ., , , , ,
. .
, 842 . ,
,
,
, ,
, , . .
X I I . X I I I .

, .

.

-

636

, , ,
, ,
,
. ,
, I X X I I .
, .

,

.
, .

, , ,
.

842 .
1204 . ,
.

, (. 137142,
203213),
,

,
. 600
. , - X I I . ,
. ,
, . , , ,

.
. ,
, , , ,
,

*.

637

,
, .
,

842 . 1204 .,
. , ,

. ,
. , ,
(. 2) ,
,
",
:
, ,
,
, , , .
:
. ".
, ,
() (),
,
,

,
(, , , ,
, , ,
). : "


,
, . :
"

638

. .
, ,
, .
, , : , , , , , ,
. ,
.
: ,
,
,
, : ,
, ,
.
.

.
, ,
,
. I X X I I ..
".
, , ,
. ,

639


,
, , , ,
,
.
. . I X X I I ..
,
, ,

. . .

, ,
,

, ,
. ",
", ", " . .
(. 346), ,
".
,
?... 0 ,
:

,
,

.
,
,
, . , -

640

,
,
.
, ,
" (),
, ,
, , ,
,
" (. 342). , X I I .
. , , (Kurtz, Handbucli der algem.
Kircheiigeschiclite. . I . Ausg 3. 5. 109) .

" . De haeresibus: , ,
,
'' ' .
, (Migne, Patr. t. 94,
col. 751). , ,

, .
, . , , ,
,

( . 346).
X I V .; ,
,
, I X X I I I .
,
. , , , -

*.

641

,
. ,
, ,
.
, ,

. " ,
,
", . .
,
.
. ,
:
, , .

? , ,
, , ,
. ^
,
.
- ,
,
.
,
.
, , ,
.
,
, . (. 322):

42

642

: .
,
, ".
, ,
:

. ,
.
,
.

; ,
, .
,
; , , . ,

, ,
.
. .
, .
, ,

(. 409 .)
(. 434 .)
, , ,
,
,
, ,
,
, , , - ,
. ,
, ,
.

*.

643


, ,
. .
- ;
,
-
, ,
, . .
.

. ?
, , ,
. ,

, , .
,
, , , .

.
,


.
,
. ) , , ,
42*

644

,
.
,
,

. ,
.
, . , , ,
, ,
,
, ,

.
. . . . .

.
. 1 2 : 1)

; 2)
; 3)

4)
.

- . ,
. - ,
,
, ,
, , ,
,
. . 1 2-
,
-
.
20,085
. ,

: . .

646


. .

. ,
,
.
". ,
, .
, ,
.
.
, .
1) 19001901
, ...
,
,
. ,

, .
2)
.
, ,
, , ,

. , ,

, .
3) 1890 . ,

.
, ,
,
.
,

, -

647

, 1890 .,

,
.


,

, . .,
.

,
, ,
, .
4) ,

, ,
,
,
. ,

, , ,

".
,
, ,
. , ,
, . , ,

.
,

, , . .
, ,
,

.
, ,
,
, ,
,

648

, ; ,
; ,
,

,
.
, ,

.
, , & :
,
,
, , ,
".
,
-
. ,
, - , , .
.
,
; ,
,
.
,
.

:

;

( , ), , "; .
,
, .
,

,
,

8.

649

. ,
2- 3-, ,
.

,
"
. ,
: , . ,
, , . , , , : .
, . ,
, '
.
, , , ". ?
, , ?
,
.
,
. 2- ,
, ? , :

.
? ,

? , ,
, "
,
? , , ,
,
. , . 2-

, ,

.
.
, , .-.
, ,
, .

,

650

,
.
,
? ,
,
; . -,
,
,
, : ,
, . , , , , . , ,
,

. ,
,
, : ,
, .
. ,
.
, :
.
, , ,
, ,
: ,
,
. , , ,
, ", ,
.
,
,

, 2 0 0 8 5 ,
. 20087 . , , , ,

651

", :,, , ,
.

,

. ,
,
-
, :


.

,
, ,
, ,
,
.


, , ,
.

,
,
,
.

, .

, ,
,
, ,
, .
,
, ,
.
, ,
, ,
, , ".
, ,
.
-

52

,
.
?
,
,
,
, ,
? , ,
,
, ", ...
.


, , . : -
".

.
, , ,
:
, ;
, ; ,
"
, ,
, .
20,086
.

, , ,
, , ,

653

,
. " .
, , , ,
. , ,
,

. , .
,
. :
, , , , , ,
,
,
. ,
. ,
, , - , ,
".
.
- ,
.
20,185
, 1873 .
,
,
, ; -, , . ,

654

, ; , , ,
, ".
, , .
. ,
,
- ,
,
. . ,
:
,
, .
,
, , , , - , . ,
;
,
".

" (. 114115).
, ,

. , , . , ,

, ,
,
; , , , .
,

655

,
,
. .
, , , ,
- ,
. ;
,
.
,
, . , , . ,

, ,
...
,
, , . , , ,

,
". .

. .