You are on page 1of 8

C l lc cn c cc tn gi khc nh cn chnh lc, cn sit lc hay cn n c

ng dng rt nhiu trong sn xut cng nghip hin nay nh :

+ Cng nghip du kh.


+ C kh ch to my, xy dng v c kh ch to oto, container
+ Sa cha, gia cng ch to my cng ngh cao cn n nh
v lc chnh xc m cc loi c l thng thng khc khng th
ci t c lc

- Vi cu to c bit t cht liu cng lc, chu c cc lc sit


rt cao chc chn sn phm ny s l gii php ti u trong vic
xc nh lc cn sit. C l lc vi rt nhiu chng loi, di ca
mi model u khc nhau ph hp vi tng khong lc cn
sit nh hay ln. C th hot ng lin tc vi tn sut cao nhng
ch bo tr v bo hnh rt t, gi c tt v y tnh cnh
tranh, chc chn sn phm ca chng ti s em ti cho qu
khch s hi lng v an tm nht.

- Vch chia lc trn thn cn chnh r rng gip ngi s dng c


th nhn bit r rng vi chnh xc kh cao. Tay cm c bc
cao su v thit k va tay gip ngi s dng c th thao tc d
dng.

* Tnh nng:
- Lm vic n nh v hiu qu cng cao
- Khu u ra a dng kch thc

- C cu t ng o chiu quay theo mun


- Ch lock v unlock trn thn cn chnh
- chnh xc cao
- n v s dng Kgf.m,N.m

1. C l lc 1 inch Kanon N10000QLK

- Hng sn xut Kanon


- Xut x Nht
- Khong o 100 - 1000 Nm
- Thang chia 5 Nm
- Kch thc 1538 mm
- Trng lng 9.8 Kg

Xem gi v chi tit sn phm ti : http://spro.vn/co-le-luc-1inch-kanon-n10000qlk.html

2. C l lc 1 inch Kingtony 34862-1DG

- Hng sn xut KINGTONY


- M sn phm 34862-1DG
* THNG S K THUT
- Khong o 200 - 1000 Nm
- Thang chia 5 Nm
- Chiu di 1238 mm
- Trng lng 6.1 Kg

Xem gi v chi tit sn phm ti : http://spro.vn/co-le-luc-1inch-kingtony-34862-1dg.html

Phn phi ton quc, vn chuyn tn ni, min ph trong tp HCM

Lin h t vn min ph

Mr Bin (0909 115 704 ) - Mr Ph


( 0986 954 423 ) - M ( 0965 570 643 )
Hotline :

SPRO.VN - KNH MUA SM THIT B CNG NGHIP, DN


DNG TRC TUYN

a ch : 143 Bnh Li (N Trang Long ni di) P. 13, Q. Bnh Thnh,


TP. H Ch Minh
in thoi: 08 3553 4298 - Fax: 08 - 35 534 310
Email: hotrospro@gmail.com

Website: http://spro.vn