You are on page 1of 10

:

1. , , ,
2. , , ,
3. , , ,
4. ,
5.
6.
7.


1 -
,

2 3 -
4 -

5 -

6 -


, (0260, 0360, 0460, 0560,
1330, 4730, 3139, 28Cr4, (
), L0300(GE200), L0400(GE240)
: ,

- ( , , , ,
, , ,
)
- (, ,...)
- (- )
+ (-, , , , )


( ), , , ,

; ()

, mm

1 ... 5

5 ... 15

15 ... 40

25 ... 40

> 40

HV

V
V


Y
- -

- -

D 1M 1 2 D 1

TM T 1 T 2 T

D 1M 1 2 D 1

TM T 1 T 2 T

1/ KD 1 2

* Vee vrednosti za pritisak, srenje istezanje i savijanje, najmanje za torziju

Wz

F
lk

M
Wz

I I2
(b 2a) 2
, Wz 1
e
6

I1

I2

M M1 M 2
M 1 a c (h a) d
h2 a
M2
d
6
:

Mt
Wo

( d 2a ) 4 d 4
W0
16 (d 2a)

10