You are on page 1of 33

DISEDIAKAN OLEH:

AIMAN BIN JAMIAN

(030821-12-0673)

ISI KANDUNGAN
Bil

Isi kandungan

Muka surat

1.0

Objektif Pembelajaran

2.0

Pengenalan

3.0

Pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup

A) Cara Hidup Penduduk di Gurun Thar

B) Cara Hidup Penduduk Di Siberia

15

C) Cara Hidup Penduduk di Greenland

22

4.0

Rumusan dan Ringkasan

30

5.0

Kesimpulan

31

1.0 OBJEKTIF PEMBELAJARAN


Mengenal pasti keadaan iklim di kawasan zon iklim berlainan;
Menyatakan cara hidup manusia di kawasan zon iklim berlainan;
Menerangkan iklim negara Malaysia dan iklim di kawasan zon iklim lain;
Membanding beza keadaan iklim Malaysia dengan keadaan iklim di kawasan tersebut;
Mengetahui persamaan dan perbezaan cara hidup dan iklim di kawasan tersebut.

2.0 PENGENALAN
Cuaca dan iklim adalah dipengaruhi oleh kedudukan kawasan tersebut di garisan
lintang yang berbeza dan jarak dari laut.
Rajah 1 dan Peta 1 menunjukkan beberapa jenis iklim dan zon iklim di dunia.

90 o U
Iklim Tundra / Artik
65 o U
Sederhana
sejuk
45 o U
Sederhana
panas
30 o U
10 o U

Iklim Jenis British

Iklim Jenis Siberia

Zon Sejuk
Iklim Jenis Laurentia
Zon Sederhana

Iklim Jenis
Mediterranean
Iklim Jenis Gurun
Panas

Iklim Jenis Steppe

Iklim Jenis China

Kebenuaan Tropika
(Jenis Sudan)

Iklim Monsun Tropika


Zon Panas

Iklim Khatulistiwa

0 oU

Rajah 1 Pembahagian jenis iklim mengikut zon di Hemisfera Utara

Peta 1 Zon iklim dunia

3.0 Pengaruh cuaca dan Iklim Terhadap Cara Hidup


Kajian pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup dibincangkan mengikut kawasankawasan seperti yang berikut:
a) Gurun Thar (zon panas)
b) Siberia (zon sederhana sejuk)
c)

Greenland (zon sejuk)

A) CARA HIDUP PENDUDUK DI GURUN THAR

Gurun Thar juga dikenali sebagai Gurun Besar India yang terletak di barat laut India;
Gurun Thar menganjur dari Punjab di utara India ke bahagian tenggara Pakistan yang
dikenali sebagai Cholistan;
Gurun Thar meliputi kawasan seluas 44 600 yang terletak di zon panas;
Gurun Thar menerima hujan tahunan kurang 250 mm;
Semasa musim sejuk, kawasan Gurun Thar mengalami min suhu 8 o C hingga 28 o C;

Semasa musim panas, min suhu boleh mencecah 45 o C

Peta 2 Kedudukan Gurun Thar dalam India


10

Rajah 2 Pemandangan di Gurun Thar


11

Kajian dilakukan terhadap penduduk Chimana iaitu sebuah petempatan kecil di Rajasthan

yang terletak di Gurun Thar.


Perkampungan Chimana hanya menerima hujan tahunan antara 100 mm hingga 400 mm
Suhu pada musim panas adalah tinggi iaitu 48 o C hingga 50 o C

12

Penduduk Chimana iaitu sebuah petempatan kecil di Rajasthan telah melakukan cara-

cara hidup berikut bagi berhadapan dengan cuaca dan iklim kemarau yang melampau di
Gurun Thar:

Rajah 3 Penduduk Chimana mengamalkan


hidup berpindah-randah bersama-sama
ternakan untuk mencari sumber air

Rajah 4 Penduduk Chimana tinggal dalam


khemah untuk menyesuaikan diri dengan
cara hidup yang berpindah- randah
13

Rajah 5 Penduduk Chimana membina kundis


ataupun tangki air bawah tanah untuk
menakung air bagi berhadapan dengan cuaca
kemarau yang melampau. Bagi mengelakkan
air tersejat, kundis dibina dengan keadaan
bertutup.
Kundis selalunya didapati di bahagian barat
Gurun Thar.

Rajah 6 Projek Terusan Rajasthan dibina


untuk menyelesaikan masalah air yang
menimpa penduduk Chimana

14

B) CARA HIDUP PENDUDUK DI SIBERIA

15

Siberia meliputi lebih setengah daripada keluasan Rusia dan terletak di antara garisan
lintang 45 o U dan 60 o U yang terdiri daripada kawasan tanah pamah dan tanah tinggi.
Kawasan Siberia juga terdapat hutan taiga yang sangat luas iaitu hutan pokok tirus seperti
konifer, fir dan spruce.

Rajah 7 Keadaan hutan Taiga


16

Siberia terletak dalam kawasan iklim sejuk sederhana kebenuaan atau kawasan iklim jenis
Siberia iaitu mengalami kawasan sejuk yang panjang.
Suhu pada musim sejuk turun sehingga -11 o C manakala musim panas adalah singkat

dengan suhu maksimum 19 o C .


Julat suhu adalah besar iaitu 30o C dan hujan tahunan di Siberia ialah 533 mm

17

Di kawasan iklim jenis Siberia, terdapat beberapa kumpulan penduduk iaitu:


a) Nentsy ;
b)Yakut;
c) Buryat;
d) Khakass
e) Evenks

18

Peta 3 Taburan puak Evenks di Siberia


19

Bertani

Menternak lembu, kuda, biri-biri


Sekitar Tasik Baikal, Selatan Siberia

Sekitar laut Okhotsk


Kegiatan perikanan

Aktiviti Puak Evenks Bagi


Berhadapan Dengan Iklim Sejuk
Sederhana

Lembangan Sungai Angara


Menanam sayur dan tembakau

Utara Siberia dan kawasan


pergunungan hutan taiga
Nomad (Berpindah- randah) 2 kali setahun
Musim panas

Berpindah ke kawasan padang


rumput Steppe di bahagian
Selatan Siberia untuk memburu
dan menternak rusa kutub.

Musim sejuk
Berpindah dari kawasan tanah
pamah ke bahagian lembah untuk
berlindung daripada tiupan angin
kencang di kawasan pergunungan
20

Dua perkara yang penting terhadap puak Evenks ialah:

Rajah 8 Rusa kutub Siberia yang digunakan


sebagai pengangkutan untuk membawa
beban yang berat. Dalam masa yang sama,
menjadi bahan makanan kepada puak
Evenks.

Rajah 9 Kediaman puak Evenks yang


dikenali sebagai Chum. Kediaman ini tidak
mempunyai
kemudahan
asas
yang
disesuaikan dengan kehidupan puak Evenks
21
yang nomad.

C) CARA HIDUP PENDUDUK DI GREENLAND

22

Greenland merupakan pulau yang terbesar di dunia yang meliputi kawasan seluas 840
000 km persegi.
Oleh kerana jarak Greenland dengan Kutub Utara hanya 926 km sahaja, hampir 85%
muka bumi Greenland diliputi oleh ais.

Peta 4 Kedudukan Greenland yang berhampiran dengan Kutub Utara

23

Iklim di Greenland ialah iklim tundra iaitu suhu musim sejuk yang panjang dan sangat
sejuk, manakala musim panas yang sangat pendek.
Suhu bagi musim sejuk boleh mencecah sehingga -12 o C dan suhu musim panas pula
cuma 5 o C pada bulan Julai.
Greenland terbahagi kepada lima bahagian iaitu Qaanaaq, Utara, Barat, Selatan dan
Timur.

Perbincangan hanya dilakukan kepada Qaanaaq dan Selatan sahaja bagi mengetahui
pengaruh cuaca dan iklim mempengaruhi penduduk di kedua-dua kawasan tersebut.

24

Rajah 11 Permukaan bumi Greenland yang diliputi ais dan salji


25

I)

Qaanaaq, GREENLAND:

Bandar Thule yang terletak di Qaanaaq dikaitkan sebagai Greenland sebenar.


Min suhu di sini pada bulan Februari hingga Mac ialah -30 o C.
Dalam kawasan ini juga, terdapat perkampungan Siorapaluk iaitu komuniti paling utara di
dunia.
Penduduk Eskimo atau puak Inuit hidup berpindah-randah mengikut musim dan aktiviti

kerja juga turut di pengaruhi oleh musim.

26

I)
Perkara

Musim

Kawasan tempat tinggal

Jenis kediaman

Qaanaaq, GREENLAND:

Musim Panas

Musim Sejuk

Rajah 12 Kawasan pedalaman seperti hutan

Rajah 13 Kawasan pinggir laut

Rajah 14 Tupik (kulit haiwan)

Rajah 15 Igloo (bongkah ais)

27

I)
Perkara

Musim

Pekerjaan

Qaanaaq, GREENLAND:

Musim Panas

Musim Sejuk

Rajah 17 Menangkap ikan

Memburu binatang seperti karibu, anjing laut,


musang, serigala, dan beruang sebagai
makanan

(Rajah 16 senjata :
Harpoon)

Pengangkutan

Kulit haiwan dijadikan pakaian (kulit beruang


dijadikan seluar, kulit anjing laut dijadikan kasut)

Rajah 18 Kayak / Umiak

Rajah 19 Andur salji

28

II) Selatan, GREENLAND:


Bahagian Selatan Greenland merupakan kawasan yang paling subur dalam Greenland.
Musim sejuk yang sederhana serta musim panas yang panjang dengan purata suhu 10 o
C
Aktiviti penduduk di sini ialah aktiviti pertanian dan penternakan biri-biri di sepanjang fiord.

Rajah 20 Keadaan Selatan Greenland yang subur dan sesuai untuk aktiviti pertanian dan penternakan
29

4.0 RUMUSAN DAN RINGKASAN

IKLIM

Zon panas di Gurun Thar

Zon sederhana sejuk di Siberia

Zon sejuk di Greenland

Iklim gurun panas

Iklim sejuk sederhana

Iklim artik/ tundra

Julat suhu harian besar, iaitu 35 O C

Musim sejuk panjang suhu -11 O C

Musim sejuk panjang suhu -12 O C

Suhu musim panas 45 O C

Musim panas pendek dan panas, suhu

Suhu musim panas tidak melebihi 10 O

Suhu musim sejuk 8 O C - 28 O C

19 O C

Hujan tahunan kurang daripada 250

Hujan tahunan 533 mm

Salji sepanjang tahun

mm

Penduduk masih berpindah- randah

Puak

bersama ternakan untuk mendapatkan

kehidupan nomad

binatang

Mereka tinggal di pergunungan pada

pekerjaan utama

CARA HIDUP

air

Evenks

masih

menjalakan

Di

bahagian

Qaanaaq,

dan

perikanan

memburu
adalah

Menternak biri-biri dan kambing

musim sejuk dan di kawasan padang

Pertanian dan pernternakan biri-biri

Projek

Rajasthan

rumpu Steppe pada musim panas

penting di selatan

pertanian

Bertani- Sayur dan tembakau ditanam

Terusan

membolehkan

kegiatan

dijalankan.

di Anggara

Menternak kuda, lembu dan biri biri di


kawasan Tasik Baikal

Mereka tinggal dalam khemah yang


dinamakan chum

30

5.0 KESIMPULAN
Cuaca dan iklim adalah mempengaruhi kehidupan manusia.
Walaupun dalam cuaca dan iklim melampau, namun begitu manusia dapat menyesuaikan
diri.

Sebagai penduduk Malaysia yang terletak di iklim Khatulistiwa, haruslah rasa bersyukur
kerana pelbagai aktiviti kerja dapat dilakukan.

31

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

32

SOALAN DAN JAWAPAN

33