You are on page 1of 5

ETIKA PERKHIDMATAN

PEMANDU KESIHATAN
MOHAMMAD ZARIZI JAMIL
PEN.PEGAWAI PERUBATAN
U32
KLINIK KESIHATAN BATU
PAHAT

Topik ini adalah menerangkan tugas


dan tanggungjawab pemandu
kesihatan sebagai FIRST RESPONDER
&PEGAWAI KESELAMATAN didalam
ambulans atau kenderaan
lain,merangkumi garispanduan dan
arahan kerja sebagai pemandu

ANDA SEBAGAI FIRST RESPONDER


ANDA SEBAGAI PEGAWAI
KESELAMATAN

PANDANGAN UMUM
MASYARAKAT
Pemandu satu kerjaya yang mulia
Setiap pemandu mestilah dengan sedaya upaya
mengelakkan diri dari gaya hidup yang tidak sihat
Menunjukkan satu sikap yang mesra dan sopan
santun semasa menjalankan tugas
Mewujudkan satu sikap dikalangan pemandu sendiri
bahawa kerjaya pemandu satu kerjaya sepenuh
masa yang perlu dijaga dengan baik.
Pemandu perlu ada semangat menjaga
perkhidmatan pemandu,ketua jabatan dan kerajaan.
Pemandu adalah satu kejaya pilihan