You are on page 1of 1

AA

Seria
Furnizor
ALCAR WHEELBASE
ROMANIA SRL
Nr.ord.registru com./an J40/2404/2009
CIF/CUI: RO17031494
Sediul Bd. Metalurgiei, Nr. 454,
Sector 4, BUCURESTI

093078 00

nr.

Cumparator
MARIAN

(denumire, forma juridica)


Reg. com. F18/634/01.10.2015
CIF/CUI: 35072930
Sediul Targu Jiu,14 OCTOMBRIE ;
NR 110

FACTURA

Capital social :533.000 RON


Contul RO55RZBR0000060013484731
Nr. facturii
Banca Raiffeisen Bank Ag. Bucuresti Mall Data (ziua, luna, anul)
Web: www.alcar-wheelbase.ro
Nr. aviz insotirea marfii
PL
Bd. Metalurgiei, Nr. 454, Sector 4,
Bucuresti

II BUCURETE

Judetul Cash
Contul
Banca

160302307
23/03/2016
160302347

Data scadenta:
Cota T.V.A.
Nr.
crt.
0

22/04/2016

20.00%
Denumirea produselor
sau a serviciilor

U.M.

1
2
1 13396 Anvelope Nexen NBLUE-ECO 155 R13 BUC
65 73T/E/C-67dB Vara KO3MIX
Lot: 04/01/2016-02/16-4.00

Cantitatea

Pretul unitar
(fara T.V.A.)
- lei -

Valoarea
T.V.A.
- lei -

Valoarea
- lei -

4.00

95.34

5 (3x4)
381.36

2 13165 Anvelope Nexen NBLUE-ECO 165 R13 BUC


70 79T/C/C-68dB Vara KO2MIX
Lot: 01/01/2016-01/16-4.00

4.00

94.10

376.40

75.28

3 13167 Anvelope Nexen NBLUE-ECO 175 R13 BUC


70 82T/C/C-71dB Vara KO2MIX
Lot: 11/01/2016-03/16-4.00

4.00

96.36

385.44

77.09

4 13168 Anvelope Nexen NBLUE-ECO 175 R14 BUC


70 84T/C/B-69dB Vara KO8MIX
Lot: 04/01/2016-02/16-4.00

4.00

111.66

446.64

89.33

16.00

2.30

36.80

7.36

5 ECOVAL_A1 Ecovaloare anvelope A1


Autoturisme

BUC

6
76.27

In cazul depasirii termenelor de plata convenite, penalizarile sunt de 1% pentru fiecare zi de intrziere aplicate la valoarea produselor
preluate si neachitate. Orice datorie neachitata pana la scadenta si nici pe parcursul unui termen de garantie suplimentar de plata de
maxim 15 zile de la scadenta se va transmite spre urmarire si colectare catre compania de colectare debite Urban&Asociatii in baza
protocolului de lucru incheiat de SC ALCAR WHEELBASE ROMANIA SRL cu SC Urban&Asociatii SRL 23/03/2016 - ocazie cu care
debitorul va suporta suplimentar fata de debitul datorat, costurile si onorariile colectorului. Produsele, factura si conditiile de plata au
fost acceptate de beneficiar.
Neomanager 1.2.3768
Emis cu
Intocmit : Robert.Cercel, RR 956027, 1780601464524
Semnatura si
stampila
furnizorului

Date privind expeditia


Numele delegatului
Buletinul / cartea de identitate
seria
nr.
eliberat
Mijlocul de transport
nr.
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la
data de
23/03/2016 ora 15:27
Semnaturile

Total

1,626.64

din care accize


Semnatura
de primire

Total de plata

1,951.97

325.33