Вы находитесь на странице: 1из 1

UNIVERSITATEA TEHNIC GHEORGHE ASACHI DIN IAI

Aviz,

Aprobat,

Administrator cmin

Decan

Domnule DECAN,

Subsemnatul(a), student() al(a)


facultii..., ciclul de studii licen, master, doctorat,
anul, domiciliat n judeul..., localitatea....,
identificat cu C.I. serianr, C.N.P..,
nr. de telefon., adresa de email
rog s aprobai cazarea n cminul T, n perioada .....

Pe perioada anului

universitar 2015-2016

am locuit n cminul T,

camera..
*Este necesar avizul administratorului de cmin unde a locuit studentul pn n luna iunie 2016, n vederea c
nu sunt de achitat datorii financiare.
*Declararea incorect a datelor se face pe propria rspundere i atrage pierderea dreptului de cazare.

Data

Semntura student

*Cmpurile de mai jos vor fi completate, semnate i tampilate de administratorul de cmin care va efectua
cazarea pe perioada verii.

Studentul a fost cazat la camera..., n cminul.., pentru


perioada s-a achitat suma de.. cu chitana
nr