Вы находитесь на странице: 1из 2

CANTO DE EGGUN NO. 2 DE LA PRIMERA PARTE

Continuación

CANTO No. 18:

ORIATÉ: Maboninboshé, maboninboshé, bioshé, bioshé, nireo. CORO: Maboninboshé. ORIATÉ: Alawashé, bioshé nireo. CORO: Maboninboshé. ORIATÉ: Alawashé, bioshé nireo. CORO: Maboninboshé. ORIATÉ: Maboninboshé, maboninboshé, bioshé, bioshé nireo. CORO: Maboninboshé. ORIATE: Alawashé, bioshé nireo. CORO: Maboniboshé. ORIATÉ: Alawa alawa ashé, bioshé nireo. CORO: Maboninboshé.

CANTO No 19:

ORIATÉ: Mariwoyé, eiyé. CORO: Akayé iyé.TRES VECES. ORIATÉ: Mariwoddá bawoná. CORO: Okoyá bawoná. ORIATÉ: Mariwoyá bawoná. CORO: Okoyá bawoná.TRES VECES.

CANTO No 20:

ORIATÉ: Shomolá, nyoko faremí, shomolá nyokolo faremí. CORO: Shomolá, nyoko faremí, shomolá. ORIATÉ: Nyokolo, faremí. CORO: Shomolá, nyoko faremí, shomolá. ORIATÉ: Nyokolo, faremí. CORO: Shomolá, nyoko faremí, shomolá. ORIATÉ: Nyokolo, faremí. CORO: Shomolá, nyoko faremí, shomolá.

ORIATÉ: Oro.

CORO: Eggun.

ORIATÉ: Oro.

CORO: Eggun.

CANTO No. 21:

ORIATÉ: Bosi Oloddumare, fieddenum, agufón, agufón, bosi Oloddumare, fieddenum, agufón, agufón. CORO: Bosi Oloddumare, fieddenum, agufón, agufón, bosi Oloddumare, fieddenum, agufón, agufón.

(Se repite tres veces).

CANTO No 22:

ORIATÉ: Awaloddo nilesum, awaloddo nilesum.

CORO: Nilefúm mailé, awaloddo nilefúm. ORIATÉ: Awaloddo nilefúm, awaloddo nilefúm. CORO: Nilefúm mailé, awaloddo nilefúm. ORIATÉ: Awaloddo nilesum, iléloddo nilesum. CORO: Nilefúm mailé, awaloddo nilefúm.

(Se repite tres veces).

CANTO No 23:

ORIATÉ: Ilé loya guaraná, ilé loya waosí. CORO: Ilé loya guaraná, ilé loya waosí. ORIATÉ: Araonú, ilé loya guaraná, ilé loya waosí. CORO: Ilé loya guaraná, ilé loya waosí. ORIATÉ: Ilé loya guaraná, ilé loya waosí. CORO: Ilé loya guaraná, ilé loya waosí. ORIATÉ: Bogbo eggun, ilé loya guaraná, ilé loya waosí. CORO: Ilé loya guaraná, ilé loya waosí.

ORIATÉ: Oro.

CORO: Eggun.

ORIATÉ: Oro.

CORO: Eggun.

CANTO No 24:

ORIATÉ: Igbooó, inkiagbelá awó laosha, agbelawó. CORO: Igbooó, inkiagbelá awó laosha, agbelawó. ORIATÉ: Youmburó. CORO: Agbelá awó. ORIATÉ: Youmburó. CORO: Agbelá awó. ORIATÉ: Youmburó. CORO: Agbelá awó. ORIATÉ: Youmburó. CORO: Agbelá awó. ORIATÉ: Igbooó, inkiagbela awó laosha, agbelawó. CORO: Igbooó, inkiagbela awó laosha, agbelawó. ORIATÉ: Araonú umbo, inkiagbela awo laosha, agbelawó. CORO: Igbooó, inkiagbela awó laosha, agbelawó. ORIATÉ: Youmburó. CORO: Agbelá awó. ORIATÉ: Youmburó. CORO: Agbelá awó.