WIUUI.mIRF.

RU

n n,YTEW ·

MAPK TBEH

~I~ .• 8[PIII1.PIIlII

~~III.IK!l

TI" P lAP II rEIC'1I N I. I (eXP. 28 III );)1 t!6MIPIHY,

_·1-

..

3,JlP - BcrDyiiTe, YB,OJKaeM'tlH1EJHT8T1elILI,

illKO,iIllP- lBOCnHTaHHHK, 8Jtelrr~ DHTO:I1t.I[ U,~ :Ka.D.'eT~ 'fIaJl,aBaH, .. ~ Onpe-

,l;enffiHtl MHOf<O IC'Mb~Cn O~H'" yqeHI-t!K. Bo Bee Bpe1\tilEfUIJ sro CJIOBI on,HOSH,aQHO. xapasTepHSCH1B.Jl.Q MIQI)lO;J;OrO qeJtODe&a'l TOJIllKO )l;en:a~e~o nepBh~e mara, Ytale 'g;lJeCTBO, gaKHlId: 6':&1 TpyltKbTht OHO HH Ka3,aJiJIOCb~ o cr ae'f 01 B, rEaMAT,H KaK CBM.MlI npespacHhln MOMeNT }f{M3IDr.. 3i'fO- e;I!lM,H:CT,BE:H'HtOe B:peWI-, KOr,lit2 H,lI;eaJlb! IIp'~eJIbHO qeT.KH~ nE'JUIJ: fIOHJ.9lTHN~ a. npo6,neMM = p eW,aeMht Bp eMS!, KO zta CrIHHY np'l~:Kp"m aio H,a.![e)K,m' H M'e 1.I:1O:lH. B,JU~M.RiJ K)~)I'.D;a S8, HCKpeJlHOCr:bIO ,KJUl1:1 Ha:RTO ae am;eT pacsera,

H KOBeumo" p", HO Hn" no~o sro Bpe.($[ 3 QK,alI'qlfm ae:Tcg:. TOOILKO' OC':f~BUIHCb o.ztHH H3 f.\U,HH CO B 'eMU B3pOCJlbEI\J!M» npo6n:eMaMH·, oco3H,aemb~ xax MH~ro 11 0 'l'epHll, K neno B oace He B TIC-iN, 'l!.JTO B MOM@_H.T sorAil )KH,~ ~=b o.ecrpene1HoH :py~OH cpeaaer D8;:taB aH.(~KYiO KO Cli~y, rrpo6n,~~:bI, s;m,pyr Kg pJU.fHan:&F.UJI ~leH~lOTC_:A: HllH CTaH'OBJI'ftJl oco6elfumo T,JDK@JIblMH" " .po6n:eNM OCF,8]OTleg' TemJ *~', npccro ,I{ :HHM' ~06aBJlSIeTCJI OTlBeT'CTB'eHHOCT~,. KaTer'OpH,qecKWlH He.ot~ 'BP,81'K~-,ag. YJKe 'H;KKTO He yt{WKeT' n.paBHJlb-

HYiO B;OpOry! lIe O'TlBeJ1fT sa ,PYKY; Hl~ ltaJ,tC'T raP,B.H'THFL BH,eSinHO nOH'KMSeWIJ, LITO Terre-pb He rn npOCMm:b coaera 'H, nO,ACKaSKK - i Y T-e6J.t. 'qTO aa TJO'!(l1 DO',MOlllIa paCCtJ:HThlB.aIO'. He.rO'-;OSblH, n, ,_' a.CTepljIliKbIH:i' HeqaSUtHO He:o~HAaHHO ,m,JUI 'CtlMO["O Ce6SI CTaJ~:EOB..HIIlbat yqHTeneM.

Ko.fAa. MM npoA)lNhlB,aJJDI HAeM CT.8Tei lVlll sroro tlOMepajl TO 'Cf:3fQaJIB. ~OTe~ C)l;,e.,1[STti .1It,eeftTKY' 'YtUiTi€'nea. _ ecKOJ!E:lbKO ;:tHeA o6'cYlK-;!l,et.1Mfi DpHB'e1m: :RJIC It '1-0]'xly~ "QTO n~'" wag lfaJpaKTep'HC-THKt\ Y'I.H.TeJU'i - eTa lfq)e .. HHm~ Her 60JIhme~O nosona ,,!OBI 'roPAocTH Y'HTe1.nO~ qeu: ycne.xH ere 80cn~r1li'taHHHJ:la' ReT ropnre TOCKR, q:eM OT ere Hey~a~. HI cmp, 1: 12 B rp3RmJ,HOHHOft (JlocK,e noqeT.a,~, B ' 1 a3il,m;ibre :3 iWl'll'HYlQ rn:o;m;60pKY P @Sy.mbT,8,TOB ,car,.{OfO paaaoro BOC!E1l1Ta, 11lA, a Hal, C'mp", 60 _, paccxas 06 em,i ONUJi~ HHTepnp,eTB~ af'\lHiQiM MeTO' "U'ff ytlH1.e'., It H yqeHKK!

'( parse no OCT.an~:tl:blM Ma,TepHalU~M I ", 'IOMlepa. a~llYO o6emaHHaH eraTill: rrpo YKH3Hb, tI mOprqeCTBO M,ap ta THe'"

'U'Q 'ffO·W'"<Y'M'lI''''l,no&:' "'lIl'l'Ii 1Ii.Jl1OT''I!.. Ulll"'lla- c~ OK' II.' 1nI'n-!li"lii'tilip' ~1' mi' ~., ~~,g ~ .. "UJOJD..JrA.I.J&Ii L~F ._. ~~ ~_~IV.r,l!. y'-: Jr'

nacareas KOTopo:ro B OCHOBtIOM 3Ha-~OT J:a~ iC06JJiEl1'€JilH TO,MaJ, CQii'ep,a l~, :P~JU~~KTQ'pa censxosr aaersr COBJeTOB11'!Bm:tto« OoT[?llCTR. nepese, tlIfo6blJ: cospeemae ThlKB~b! ynOJlfl ga,

~e~IJIro'>l. nYM8'fit BJl8JIHNHP :nYSH A. CMO}Kl'!T. y~BHl':b ,Ila>Ke 'Ie; H~UIlHX tIHTaTen,eH, KTO B :tm;'e1IOM 5Ha'~'ON c 4l',aHT;B:CTf[QeCKHMH npoHSseu;e'HHlIMH ::nt8MeHkITOrO a~tepHKamJ;a .. KCT~t~H, ICBM,YlO 'H3·:eeCTHYro KJIl:rry Map'Ka TB'EfEB, (aer H'1r:fJ,K,ltbl ,H 3'3,bIB a Th' eeJ B: prlO?) aanexarana B TOM 'qjH,eJIe H S CJ€:PHH ,«611-' 611 . 'IDIJ€!iKR DpBlUlIO'.ennii»~ paCCKC9!:S a xoTOpOM' }.R;meT sac H.B. Icmp, 51.

MamHH,a, npeMeKH ,cerOL[JIH. coaepmaer :a:aMhl.B ~o celepoaMlepHK,gH.lc~,n;)!ro RlOHTHH:'eH.T3. OC$t.U1;eH3B, 'c.' HO j ctlTQ OTKptbEJJ;, A~e~ PHKY Ko_,qyM6. Ho )!tanel:o He Bee a . ai!OTJ 'tll"O sacayra Ko·n:YMtl.a U(], 601IbmeH qaCTH B TO I ,qT,{)t OH ~o6,p,a.nc-R ,)];0 :H.(;}130H 3 eMJIH' POiBHO It TO BpeMJ[:f xorna MJ1p fibln, 0"0:0, 'K C~OJlL B,a'KJlO'MY a06blTIDJ. TalK [(TO ,lI{e 13, "fliKOM cHY'l8,e OTK)J' . m ,: .' '.' epHKJ? OTBe~ 't'HTe, HI. STOT sonpoc MbI IIn:p.yq~HnH TUMY CKOpeRKo.. A Hrarpb Kp,aa npO~OJIEHT TeMY aaWU»BOJ Ii P,QCCKa»::JeT 06 a'J'lOMHE . cy6 _ ,ap'DHDJX.

nplUI.T . oro sa," ]ll[aBeUilll:JJ nOI CTpaHHU;3 M >Kypi-IaJI2IJ. Beex fIyreweCTSej~l_HHKo.D ~y 15 noPTY npHOlICJ{H., Hal CTpaHHQ6iX «n01{Tbl».,

C.,emn,a. ,a'IWpaqapOB'Q Thas'HbJ,U pea"Km~p

Uli'O~ 201:10 'mOM 6'31

atopiQiJlb (n~oi>1WI.MMIl ~

«::hw~" ,:Ji '~BKM«!Kftt!' "',

rnj.1im~ ~ pM!i:~ iIIijf~TVP-Y

$)6

npeM"~

MMeN..m ,M'i!K(iliillp'a DeJ1!!J;!'fU3 a ~ ~M j!ietI"I!JI!h'l~.rn )XII~ " ~lI! ~lII!f'I!IQ~~8eJ~ .Ii}l;[.~ 1008

~ n ~ lIotr'PH iii 1DpJ"'"

a.naA:ri pi!IM n~

npe~ ... t:R1

.,. Melli M AneKcaHIAp 6 en" e,Bla

;,a JI'f'Iwr.oo ~ ~-~'lH ,

R\"'6,rn,IIlJ.iILlL'I ~

24006

fWIII~ "iOO~ etf.I p~ to."moa~!'Ion!) M

np<eMMII DQ,'IetIHoM ~atTe, [ReR ~e~,~~ naAQtllI, DjIl~M l'IiiO.p!llli OOJII H~

J!iI ~L>!~ 1p ~irraCIIIIl3'l :roos

!SIrs Awards ,«Best MagaJ!hl@~'

HJ EDf,!On:eih'JK~€1 o6tuocrw

Hii'f'l" '4"~U'lr:!~1Ii I ~ul.1l;1i1tJ.LlL'l .JIyqwl.1A ~p.tJ9J1'"

2006

6Pll:Ht30BI J1 ~\hcap

~ .~~, ~lQ.iW!I~!-It~

P , iJ\1e' ill nPQ!l:lar~ T')l3.!DJIIlt~, oR!

Jf!~g~M1'it~1WM "~~ ~

Ha~,no 1;1iIr

, 'IoI:til0M p,J' rlet,jl

npHl

UMetit ~ ~lIaHdJ EtpeMtllEli

- !JW !JOCU ~Dpt1il1O,

D~II!)M~ ~e,rJtL~ l~lblil(llq~ III D'6;nWili ~iJ;fJi\'lKd ,~ooe

CWpi1f1IiLMK

tllirp.w KOIfI~~ $aH'rmoo P«6,;~ ~ '~ttil!I.ILiIit "1¥f1JJ~ De<ialloiQe

, mA- HI C" Till. ,UI

" qI1 I ' 1,11'",'»

- ~-

<fMlilp '~iia-traLCmK~» paO(-MaTpLl1Jea,H Bee npM)l)QlflW)1~ patCKi· ~, ( crlbM H ~L;'IqtHP,UlI" HO myi~- an He l~o.1fiu~r nYP\lilL\1troOi)nb Otis: n~OM3 B~AeHiMliI ita, CBO~J Op-aH ~~i(" 3ino Ha D..rttl:'!(e ).I()!p~afl~ It:! canlf' W'WW,mhf,rjll.l ~e"'Byf.O" p~eJ!l~ r lfBOp!!MtltliBO' ~ lfLi1ifiil."lEH!!1:LI'1. IEonI<1. InOt::hU1aR [HaM piiKtl~ali! ICR'IF~JlO IiInLt P~()!HCl'K, IbI c.a.ellaleTe B {O~6.~rJI~~ nl'J)Ue1l'l[{~ ~Mmtu-lo flIyOOUlK06.it"lrb ua AJWiOKe VII caire». «M'~ Pi lPiilHT acmKW» C HeMiWO" BepollilillHoCfbiO 'Qn~fiJ!lL,nqrel Inpa'~3Ere~~Me ~~ ~L-1(I(E! HI (~~Te- *yPHaria. I~ c '"~ ~- (r: ID;fJT 0:;1 HflKO "1 ~llb(}1j Jle.Ii:~i!i~LliI Tbli(OLt I!.ImaTeJ!l~LlII"

Ii1~Cb.J.nctR I1lpOW3'B~JJ;~~l.\'Ie ~ pe.n>iiIUJWli'O. nOOllan¥'k1i'~. (n!!,A¥~'jiIe

'Tpe60eIlHMR!i •• K

• Ornltil\J1i~1'fie itlCC'f~ no ~etf.IpOI!tliHo;~ IiBO'l.fT@' '!U;tlry@muff.nj~ MY3b!R~ M BMi/eO, Ha IiUs.t@mln.rlJll. a piWOjtiHl~ HilJ aft@rnil :.rlllJ.

• ,€KCii OOxpa.iHR~\iTe' 'lit q:..'OPM~IJf@ .IRiJlF. a l~l\'ICyttOi( - 8 .J ' G.

,. o.6~nd.lf@JlIDlilio. yki31li11:a;~i11'e aB1'~p.flii Ha313".aJ~M~ [l;pmt~Ht.QeH~R ~ llto:!-lTalltT'bl ('MH~L4MYM - ~rTfIail) ~ a~'all1e npD"3 eJliettHH.

til ~,~u:Q!;'aa "J1~ I!UtCV1HlI(M. &~L-1 Olf.~ om6~HHO iiiOHpaB.srrDI pe.!laJf!llti1,HLo1I1 MOryr 6bflh OnVOOL;'lKOBi:lHmI Ha CTpa_"MI.4aX qHana (r BbU]'Jliilfl(lM fOJriOpapa)..

'n',In141CKA HA « _ itP CDAH ACTMHM»

9bI MmKel'@ IIlOAflnca1b'til!! IHiIi «MMP .amilCfJIIK"i' '" rtO'~inb mvlPHElJiI IB "'oMnlJlE!KTil!il.~~ 6el A~f{J(a H.n~ ( ID'VD e l1oaiEnro~ lloili n(}M. nn~1 O~PMfle:l-I~ nQ\OlI'l~(,~H ~.ocrarro4H0 JilJ\lTi~ IH~ JlHl6~ fll)!lft1l)t TaM .ilIt)flli'f n~.Eln~EWI~E! 'Ka.1r:anor~, I KJ)'1iQl~bia< M~HO'lnO(MQ1Fpnb l1o..Qm';"Ho~ MH,l.e'!U. IliIf1PI~on1l4\titilOm, CTO~Mon 'lliI~nM~HI1. ym(nt~H npMfMEl 1li10.ll.filM('Ml'I. KpailiKWi aHIHOfiUr1L1, '1iieflie~pm-lb~ p~,a.KR!l~i,l;~ a riJil]f(E KOOpWtHaffi aretrrC"f.Bii. KOlO,p,ce oCYUJlemBJll~e, ~1<~fteJllJ~pOBaHL-1~ CQOCTiSilil;lf. B P3.3Hbl(l( ~auIJlOJID: (a IBC:l!l!fO' ~x ipl\1l) ~H ~ TQIf me NIl,1fPI!{.atJnj rI,p<DXOJUiT nOAlpalHI!ItMM 'L1Mlil!l<til!Mt1" l),;;rltJIbllUe ~~}KI:"l'O ~anOJiHiKllb I<ILl11'11"D:1{ iii OIltJlalMTb @[o. >K~PHW'tbi 6YjQryrr npL-1!IU).QMTb IMM 18 (OCnBElTClEUllP-t C' Te~. M~KiU o~pMll1le!Ha mAAIiiI~OI:C,a: Hl a'!j~ (AO, nOI.fTtn~oro flIlLlJtKa), AO ~apfMphi (01f~d1El\alfb 6y.~Y1i I, IPYIi(") LlUILi1 AO 6Oape6oRaHWl1 (3a6~paTtb HalJlO 'MlilJ n;ClI~rlie'). no, Br::~M gom~(2t~. {.emam'I~M if nOCTaBKQ" m~IPH~a. OO~U!l-aAreCb II: ilifieH1tllm. l!!Iejpe3 ttOrOp;Of' 'O~PMJl~M~ 1l'I,~mI~(lK)t

IIIIII 061J.eAJLI1H@l1Illi1b'1ll kiTMiU «nl'e~(a Po.~tJ~Lt»

« ap tP0Hmf1ori'U:KU» -+ DVO:

VlHaeHC 13003

«Mup. 4m~tlCmUHUtj; ~ dr.trno;

MHA~K{ ~ 1,00.2

----- -

• ! • ....wJ=:--

~~~t:o ...... ...=- .. ='

~9lllirn(HW::

Kalll':ifti,~.u· '«PI) fne liIaTi""-'6> 'MtJ/J tjJaH'JJW'CmalNtl'», ,{)VD:

I4Ii1~eln:. 4645,2 ~~--==--____..... dAu:p ~o,'fmfJltW>

h:1&~r=~;;,t 6€:3. d.u('«o.:' t:D:t!!i!!f!:!!!I Lo'I fcW.e KC 84195

KafaJIOf (d,n,@!!l( I,a Pn~(l~ M» «Mup. 4mt.lmt1Ltlf!mu~' DV:D:

IImAe KC 24580

, M'up rPfJ~m(J{miJ/<U» 6tu Ou(lW';

IIH 'A~M' I 0863

lKJPHiUllapenllCljp:M'POlaJH IMMHMmpalioM PB[(III"ClnlM ,l!DeA,epiUJLMM 11110 ~enaM il,J,iI'i'frM. ,~epUMijflieIUPllOIJiR' ,[(~eqallM'iI(CGBbJ~ KOMMyltiiiKaJQ.MA (cBWneWJllbcr9.lm!, '0 pen.t~'iU!i'f~ l!ill!' *n'-,~s.!71IDlir' '151 Mm~ 2MJJ I'1~Aa).

D~lnY(N~eTCA 0.00 '4!!lb.QaireJi!~M!MA RIJMI «1'(xHlohb,p~"

nplli '~imI!\'Ip~BiiU!l~M HJI~ ~!!IQM ~UIQflbl~8a'III~11 Ma,,~,:~a1IOB. I!mfriY'~lnnmil!i'aiJ,ulbIX a Ilflaaml'l!I4;!M 1~i3A.aHIiI~. CCbmKa rHa '«'Mnp .lIlIlHraC1i~K~lt C1'O~~ 06lls'aIVlbtlii, n01ll' ee ~lJ1~ aUJM~lu~e ~G lii1pG.Ilfr3J8;ell,eti!~e' Ma1ll'eFutMDB M~iHlM AtJilVCH'aeT£R lOJ1t1;!«lIE nH:a;~e1!lMOrO PM,fe- 11IlIe;f;lIL'UiJ peAaHUM~. PeliL(lU_'JI~ ~e ~e[e1 01iIBeTrn<eIfJII~~""1 sa 't)D~;e,pmil!nfe pe.uaMHblx 06ibRDne:HMH.I!l:e ~no,'M:AHYJibie T~B'~JiibU! lltt,ruOt

.. ,

"p"H~e*arT IiIX 3ilC,OiiilHblM 1!:t~'ihiiAenb~i1U,~~ Mf.lel!tMe peUKIWMM MJo*ef Ill!!! (QIU1MIrTb., Ill: NllifeHReM ,aJe.'TQ.PDH.

Uetli, (B6r60.ltl/~iUIl, iHlllmK. 45.800.

Ow11l:e~i!'Ti!lItliJo H, UAI ,,,S,fAJUD DIS, 'KONTl~ Iitl\lt~, l't\!l,;, lr1 Hi'!liBa. In:I!'iI!ITb, ~GM n i:.KT""IHC..:;a: 0 OU)! ~M'(iK fF'I!PO "

@ ,(i:'MMP ~aHfaffi\!i HW"~'. 20DJJ~2fn i(~ mAl,

PtEJlAKQHAl rll1.8f!1lb1M peUKl'QP GeeT)I1IatJHa l{apatlallm~iI P\eJ[Uln~:p'bl

(epFt~ nM~~ ApCfiluP! I<P"blMOB. n~H no.tJapiB, 6'Opr1'c Hem: H~. AJ'leli(~aJ-tnp fi{[.1'(e'JiI@8. M@!I(",e~ paJBi_L>1L1 ,lilA ABfOPI::JKMIl KQ.lfiIJlf!KTM ~

J!:tceHL\11R Ajawe~a. BaCLL1lI1I A BnalMM WpUMM, ,.(lMHiIlPJ.1n 3nOnLL1 LtJKVi~, I\ooi;(GJilnp IHaifaF10B~ IAropl9 KpliJ~, A(.I(ape~ 3M~1:i6ep;wVitL\i Ii. AHTOH Ii1'BP.;S"flllil~H\o En~&'tJa Pthl(lll',mtHIBl,

nelp 3a:~Il@B,~ Qn@ . riep.~\J1!M"', HLit«.tnapt Y~un'll@8. nOnMt"Il~ ('111 ~MO~i, (l2pud KaH',·n~~ 1«,'11;1,. ~lJI~:rI Ii<Y31I:J!MMtt:Oii, Apn:~ Wb4UtKOS. Afteli<c~u~AP fafMHt:K i, uernaf"fa EUCeQIfOB.a. Hr'Cpb HilI~~eI!llK09. !Hl~kOnaM KYJlP:r!Uil~ueB, BJ'!~~~~n'lp.

"V3Lo'1 ~~ ,EnE!:H1i n.epay.w~Ha. H~RW1Ia:t11 KBllfI ~~Ut~e}l KO~

~ropD 4;~PHbI~, Bwra,ni1~lllbtLlllJ4I(MH, HribR Cyxa 'Qs' T~M (Kopetiliu)" ~BaH ~ap1l'

n",_ eparypH 1i!'I'~1 p~anop

laTbH~a,~yro~QKaA

Apl"~MPE!'IiOljjJ.',

~MaH rpIWHblXal

lBegy!j,U.~1 ,1~3.a:At{ep

(e,pr~~ KcQ6!JFI~B

PYI«DSMMTtet1 b 01i]lleif1~a jqM3aitHit iii Bipcnm ~,eH!A,( He,nbl nMIll

B'ept'fim b'iQliIK

AHi-ia rpHoopbeBa

~VAQHCH 14K-141m Kl trparo,' Me KCa Hn!P' P.@M~B08

K,®,p eDOp1!I!1

TiaJTM!lHa,l1yroe(Ka~~ Map~R n~rOB(~~1!1 PealKwopw AWCK .

• AliiaCnCL'tA n(n-lO~bilpe~a. Cepre~ Cepee~AH~.U .. i11 As10Pbn HOB:o.aeM! H'i cairre M iRf.R,U

15QPHf HeBCll[M~I, llMmpM~t 311m 1,'rUiHMA. il\Fn~IIC(~HI;nIp Hii];riip~e.

BtP-PK'B. 'JIf,a, ~aAiii'e M IRf.R U

(epr-eM (epe6P~'"'(t(MA. Apce HM "P:bIMOB npGfIP'iiMMMcrT~ ~aArt~,

,rO~~c BalleeB; Ap{EiHMH K'pwMoe Il1lllo.rp"_M~<~ D'VD

DMwrPM~ MlI!'IxiiIM,m:,ull

BMAeop I!t£IlklFop

IEBleHHVI rlll'l!I!HOB IBI;t'A~OMIJHrriilf*ep

IEanHLilL1 l106;peJulI

l'1IJepeBoAIll ~ilC' IBMAeopOJil litH-O I, AHamOuills.rnO:6\U~a. PR:~MeM~ep

Jit1lli~H'iIl iIJLIalUttta (shat'skiYit@fkt~u)

000 ;('(M3AAlmb[KII~1 aU i(TEX_ OM MP)"

'I asali·Mb

Aeliu~( ~ilI!Bl:iI.Q,~B, lIrearu.~,an~ Hli A~p-K"lil' A3itot .Ga_H~Apolii

P JKnA .. ' H MAPKET Hlr 1000 ~'MrpOIMEll, A; \WNW. ~grCJm edi!~tr [J

Te'M./~~c: (495) 730-40-'~ 4

P~iHlBolUflienb oTJJJ;ena pemiMIb4

,~pPb:sl ~ooo,roPI!!I.!1a ~dll@i9romill~~a.fu)

, ielltep@p npoena

Ea!Ha aaH~lIIIto1(OBa (elenil@igoom~ia..fu)

:I KJCKlHJiMIHOE 'IOnpOCllPAH Hil'E ODID ~A[IMlrO'I-n PE,(C»

K'OJifiKTHlMi e--IifI~U: sllleS@a\fii'on-press.fu

~ 2Sc4~ r. MD~M, Yilt PO.QIIIO,HlOBCRafl.,;!:tOM I ~, WJ. ~ Tem/ ~H' (4'5) 2'31-,23~68

ro,"~~ Bo,p<o6b.@~aJ, V1~pJt,'lHa. E4lMMOIBa, llMu'liir;J~~ '111 i»i HOR" (ep.~H {Mrul!lI!B.lIrlat __ f HI4I:!8aJ. .o1ill1i'l .. aJ 6n.Q,MKosa

(- 'A3'D C IPEJ1lKU t EA

POC:CM:::I. MO!l:Kea, I 1111' 23; WOfce 3HrJYlLllttltTOS. ,QIO.. 56, (f . 32,,' .IfP -VaHTiiil.CUIKM» TeJli1Ji$a!1« (4,9,s) 23 'I ~2.3"'4\, (.4'95) 231,-2.3. -<65 e-1il1i1Jfl ~~HWlfl: I~Dd1ta@Jrr!~rt-rlJl

~am: VJ\IVW.MIRF-.RU

Mil,: fANTAS,'IIU MA'AZI'~I= P~bl~~oo 'by TekhnoMllr PH Ltd. Edlt,G' JIil (hid

SlV'etiana. Kar:a(~.aTcr\i',a (-s@'rnili, ~u) Publisb,er'

Denis Davvdb~ (delildavyd!ov@tgrf'omania.nJl) Adr\r1ertJsl ng

Daria, N01;i4otuli'~!!Va, (dirl@igromanla,lI'u) (.Q:l!ltacts

office 32', bufltL 56. )ho~.se tlllilluzlial$kw, MoutM. 111 '12'l Russia

~~o~<e/fill~ + 7 4.'95,23 'I 23, M·

<

_ ..

.. .. 1.

.. II II ..

• • • II ....

• I'

:~. .. ; +

II 11 •• ,+ .. II .. , I ~ • p.

II • " ..

.. II ...

. .

. ~ ,

· ,

II.. ... .. ..

- II I" .. pi. II •

I'" +I' : ,~ •••

.. • ... II.... .T II •.

• 1- t ...... ~ ......

•••• • 1 • .l4T•

+ p .. ..

• II ... ..-

.

.. II ..... '.

.

II. II II. I .. II ..

.". tI ; ........ J ••• II .. II ••• + Ii' 1 11 iii ..

e.·..-.fo· .. '"ii. to. 'I ....... - ...

... t........ II ....... ,A. • • t t, ., '_ -.', 1'1 • II .. <!j Ii'll_< , •

"I ....... ~III'I. It ..

,.... .~~jA. .. lItjo- .'.~ .. ~

. . ' . .

.. ,

. '

· , ,

"i -.

••

..

, ,

r.' II' . , , , .

~ , , ,

,

..

" III.... .. " II II ."

I I .... ... II ... ~. .,

4 :. ~ I •• ~. II = ., .... I ..

• I :'" "! I: f· • II ~ ..

• .. • " L.. iii i •

•• II .' ..

..

. "

...

.. .

II ...........

."

II ... ~ II

III • .& ..

'~

. . "

. .

. . .

• 'if;

I. ill. I It •

• ..... J~ .. ,.',a" i·

II .. I ... -.:. .i: II

• Ii' • II • • II • • r ..

.. •

• •

, .

.

P II II ..

... i· II" .I_

..... _'. = II...... • .....

.. .. II + ..

.... -:~ II ..... Ill. .. •

~'.·.~F· .. -tli.· ..

.. II" ••• "' <Ij "

,"'rr .. lIP

'I ••

...... •

_ J

.. ' . ' ..... ~ . .. ..

...... . ~ ..

_ '1 •• 111

•• • r II II *. -fo ... " . •

'O ••

..

. '

• r- • •• 1. ...

• I. ... of' ." .. • 1 I'

• , j . . .

.. ' ..

'. , ,

:~ .;_,."!

• 'II. ... '

• . , •.. w. • II.... ..

.. . . _.. ". + ...... _.. I.~. 1 •

. .. . ....

. .... ; :

: ~ .• 9. ~.a~

• •

. ,' ,

- of .... : + • - • ....: .... Ito... ..... ~.... ~.. • .. ... . III.

- ... to ~ • "II... ,- _JI •• " • !: II -. ... • r • .. ••• -II:! ~ 'I .... • •• ! .. I.. ... ~ ~ ,. 1 : ~.

:.:: ~+.: •. :-., :,;.- .. ~ ~ +' '.~! :~ .. : .. v .. ::.,-+: •. ~ ... :,' · ~ ... '.~. ::,'. 'iii

• ~ ~ ..; ~ ~ .. ".I"~"pj.'. ~.;... "J .. r' .

III -..... .. •• • I. • .... •• • • .,. .'" .. • • of. .... ... 110 • • .. '~ ...;.... •

.. ;'.. ~' .• ~ ". ',: " :+ :.;',: : .. :: ~ ••• '!:".":":":, = i . :,' .. '. '. ~' :: .. I • ., :, ~ ~ '. " ..

" ,..... .. • ,-'9''' II • .. .. .,.. ." • .. .. " • • • " .. + ••• .. •• ." ....

-. ': ' •• '1': ..

r r. •• •• • "I .: ~~."., , •• :" ••• :W. +_". ...' .

• ...... fI+·· .. of .'.". "I •• •••• 111. .. 4.. .t.-.T •• ".

t •• • ~ • .. • r I \ ,.. ...,.... z+», .. ~. ,,' t. '" '... ... f. '!... .....!I - ~ "rf '... • , ! of.. ~.. • •• ' . '~. • ••

....,.. ••• 4.... r , '. .fI Ii <4'. •• :... • ~ .... tit.. . .. 'I 14 •• ! .. , !iii. '. .. :. II •• ::.. ..

.... of· + ' '.1- .. r" ~ _ _: ..

' .. ",. - :~....... ........ ~.. ...,-.,.

I ' ._/ .... .. .. ... "I' ~ " "", ... It • •• _ t" a. .. + .. .. .. ~ . .... +

• ". -P". • .. ~+... .-11-. I •• + .11",. " ,," , ~ .. ~ ",'" tor_:l. ",II ~

; t ~. .. ..... II _ ~! h.. ... , .... • T. r • ~ ~ I! i" •• .... , : '" .. ...... "'" ~.. Ii ~ II. ~ .......

.. " "..... ',r '. ~ • • III! ~ • • .-' I!'. . ...

... It- .... I!. ~ .. • I

," • I·.JII .. • • -.. • •••• ?

.. '

~ . . . . .. It. II ... '9' . .

..

" .

..

.. •• : •• Ii ... I .. ,'"

II ......

+

' ...

.. ..11'1 p 1". ~ ~

,. •• III iI •

, , ,

•• ;. fi • Ii •

It III .. c*" ••

• .. - • ." 't_"

·

.. '", ~ .

..

..

L , •

.' ,',

, <

..

; of

. ...

_ ,

.. .: .. "1' : :."

< ,

.. .

•. '

..

~.. ...

- ••• III!.

•• Ali III ~ ~ • !II

III •• .... .....

r .. '

, + '.

• III! .. Iii ..

. .

~

. .·t

... . . . ..

.. .. . .....

_. .. III·

. . ,

. -' .. • r ...

... ~

• . '

... " • F

• 4" It' ••

.. ~ I· 11"-

~"~ • _.,f ~ ~ t-

.. - I ~

.JI'''III ~.~ ..

• :II .It ..... &I •• : • +~ I." II". - "

•• II •• : •••• ':.

" • 1 ~ .".L ....

!!I" • r"'_ 1

_ Jt! ...'

"

. _ ,

, ,

.. . ...

... #" i

.." .. + ... • I .," • 'IF, ., ,

+ ••• . ,"

, .

.. .. _

..

· .." I • -.... •

· , .. :

• •

..

.... I' • ...... , ... " . ... . ...

. , .

r •

~ .

.. " ' .. .

... ••• :... • ....... 1I.. iI I •• ' •

... t. .. ....... " '. • •

... ,I i-I' ... 1"""2 ~iI •• t!! .... _.1.': ...

• .. r, •• .. iii .. •• ...... III '" • • •• If' •• '- ..

~ ••• • ., r ,JI f... '" • • .... I" ... III 1 • ~

• II- .. ". -... iii"··.. • ...

.... ••• * It. -III,... ••

••• 1 -:. " 1" :. 11' ."- ..

... ,.... '. •• I •• tlll! • •••• .... •• ,,," _j_ I

• ~ lilli, • •• .. i. II I til " • • • .. I ~ =.... . .. .'

.." , " ••••• '.!-Io ••••• - 1I~· •• • .. I+.illi

.. • 101. .. .' •

.... 1 -' _. F .. • _' ~~ II • • ..... ... II of • ,. os. - ill' " • ... .. &I

.. ~.. • L, !Ii- ." • ~. _.: • ..... I... r

..

, : 10 "Iii ...

r • ,

.. _.

"

• oj J

· '

, .

• .. ' . .

, . ,

· .. .. . .

.", .Ii "

· ..

.

... .. ••• til

..... ........

I., .. • •

... ",,' ~ ..

• + .... " • _.

'" .... " -II

.. ..

.... w

· .. '.

...

• • '. ~ .

.'

• ..... 11 ,

· .

o.

· . ...

, .'

· ';

· &+

. ,.

, ..

r •

'.

, , .

,

Il • II ,. .

. . .

• •

_ .

· .

, .. . .. . ,

..

.~

I. II" I _. .... ..'

.--.._ • It I

. , ..

, ,

• . ~

. .. .

fI .. II- r'I •

, ... ".

I • ~. ito I .... 1

• •• I "

, ... : , . ...

',~

, " · ,... ;,

II .. " ••

• -.I. •

..

. , . • • 0

~ . ,

.. <

~"

•• . ..

- ..

• "! ....

• I "", I J

,. ' ... Q I 1-

'II .... , • '".III .. P

:;a .... • ••

+ ••

• +

· , •

: , .. : .

• • •••

, , ..a

• •

_. · . .' ...

l' ....... , • r ,.,"

... ..+ 'I"

· : ". . . · .'

· . , .

. ;

o • •• + .. •• I .7 .. ..: .. I

iii • • I •

. I.r ...... ~."' ..... • •• Ii ••

• .. -iii ...

• "!I II

.. " ...

'" . I..... ....

. " .".

+. t·" 'I'.r1" 1 .. ~.' •

I.. .. .'" .. -. •

• .. • _" ... ':1'

I .. :"'. -: ...... ' 'I

'" ••••• If!' " it .... ~ _" I 1 ~ r.

It ....... " • :.~ • .!II :. i~i.'

III •• II • -! ... •

_9 ~:L. " •

, i • ..

II • + 1m • Ii

.. :11. II",,, :L I,"'" !I- ••

r,.. .. ~ ~ ... , ," 1" III'

..... • .." 1, ~ I.I!!" .. '

.. .... " ~ I,. r. ~ + .,!I. , '"

• ... ij,. fIt.,""'.I~:"; ;.rr; ..

, ,

. . • ·1'

, , .

. .

. .

• ...

• •

". : • II ••

, , .

.. • ,

... .. .

~"."" •. ! &11.

... " .... .. ..

I .. " •• :f. · .. . ~: .. ' .. I " ....

r, ~"I ,'. .. I

".

1:01 • II ,I! " ..

,,: I • - ..... I.,

tlr ."

"'. ~..., ~.

II ,. I ..

..-. .. ... . '

...

o· • .

. ~-

· _ •

' .. - ......

. . ~

•• I. ..

r. "I. ~ oil :; ......

: ..... ~ .. ~ .... ~~,~ • "" I. • ....

•• • • •

, ..

•• J

: ..... '" ..

. " •

•• 111 •• °1

, .

. .. • •

. • ... ~ ~ .... II 11-1. -r. I. II

· ..

. . . ~ • " It • F' ... ;; of! •

.. .

• , .

.

• • +

.. , ,

.. ,

. " ~ .

" 'II •

. ,.. .,

. ,

. ,~ , . _

.... , .... ..

. . , • •

• ., .

~ .

_

. . ,

• • , .

.. • _ •• I

~" ...

, .

I. •

, .

. ~ . ,

+

· ... .. ~

· ; ... , . .: .

, ..

.. • It • '. • '"

_.· ...... iI· •• :·.,.1· ..

...

a,

, ..

' ...

..

· .

• •••

• .'. fl. II ... . ...

, ,

• + II

'4., • • • "".

• II • - •• J

• 1 ...... ~ ...

! .. ~ • ~ I :: ! 4 •

••• ' •••• "J. •••••

~ ... - •• -.II' .....

.. ~ : + •

· .. "':. ...........

r t , • t

... • .. ". . ... !.

-.rt .. : I. ,,' "I r + • r r"·.

.... . .

· ... 'II. • ... ' .. .. . _.

..

.. , .~ .

• I

.. · . '

· .

- . .

...

, a.TypH~le HOBOGT~I. " " ' ... r ., •• ~ •• ~ , •••••••• ~ ' ••• ~ •• ,.14 K,OHf3Ki:: ,nie OHM" Ka ra HIOB. . . ~ ,. . . ~ • • 'I, ,. • • '. • • • • ,. • • • '" • ~ ..6 Pe~~3l;1~: KHiMfM, IHOMepa. . . . ,,,. . ~ ~ i ~ • • • • • • • • ,. • • • '" • • ., '. 20

AHOHC:b~ Hoeb~X K~'Li1lr ~ .. w •••• , " •• ~ • " ~ •• ~ ., •••••••• '" ••• ' .42

Kn i~UA~~il(,~i~ ,Ma PK Tee·1It " ,. . . . , . '" . ,. ._ , .. . . . . . . . . . . . . . . " ~ . 46 Ji1CTOPI~R cejp~IL4:: ~6M6J1MO.,eKa InpIMIKftJO'''IJeHM '~)~ •• i .' "I • J •• 51

KOHBeHTIb~: >c41HTepnlpec'cKoH»' . , ... :, i i • m •••• OJ ••• , ••• " •• 54

TplVIloYHa, . . . . • i • ~ • • • '. • • • " , • • • • • • • i • • • • • • .. • • • • • • • " • • 55

.·Bf\~~oAROM~: .:,.-','. -: ... "': .,.:, -.:... .... . -------,. '."_

." .. - :. . . • - - - I.. _ _ '_ _ _ _ __

HOBOCTH KI\I\1HOMH,ayctp,~I~ .. "' "' ..... i, •• " .... ~ , • '! • , •••• " ••• ' •• 56 Cbe MOb! H Bf! n.no. UUU:U<aJ: CK)OPO Hili 3:Kpa H,aJ<. .' '" '" . . ~ ,. . . ~ , , " 58

Plel~eK3V1V1: nocne cpnHMbH.llX. TMT"pOB .. , .. " ,. '" ... m • i .' ' •• ~ 65

C '1-, - - 'e-H II ,-'I I'· p-, I~-:-- --~ -p~ - --, ' H' '-' -,- ;,-,,--, -K" ,- ~,-, 6°

_ OrBPSM B~KM". 1 OuepT OAPMfSC" I~MK,OJllaC eMlAl'., ,0 ••• ', u

HOBf.<1HKVti BVlA90t • . . . . .. •• ' •••.•. ~ .... '" .. "' ..... '. i • • ' •• '. 731

HQrfHlCTIAI aH~ M'SI . . ~ .e • " • • • • • '" • • , • " • • "- • _ • • , • ~ '" , • • " • , '0 • 78

Ha ::uxpa\i ax fI n O[HWVI. . " . . .' ..,.." ." . . , • • • , .' '. • .' .' • • • '0 ,. • 79

Peu;eM3~u,;t: AHMIMe if ,M3Hr,I, •• ' ••• ' " .. '" •.. , ...• , •.•• ,I •• ~ •• 80 KOH8eHT: 1«< IBop oH~e.cKMr'" au MIMe-lPe-CTIMIB aJ'Ib'» , • " .. , . .. . . . 83

MHon.na'HSTl1He IJ BHMMISI" • ,~ ... , u •• u •• , ." •• ,II • ' ••• ~ • , •••• '" SA

HOBOCTVft 'B.'MIA~OVlrp .... ' ..• ~ , , e .... ~ •• ~ • " •• ., •• , ••• , •••• a8 B b~ CltJi KH: <d'olull epe!HI LIMA pa'3pa,aDT~IIU(OB' M liP'»' • . . , . . ,. 89

I~ rpb.~ 5ynVLUeuro re ~ • , • ~ • • , • • • ~ ~ • • • • • '" • , • ., ~ • • '. • , • '. • • '" 90

P,e4eH!VI:~: ny~wwe B~A~DMrplbl. .' " . , ~ . ,; . , .•..... , .• , .. 9 HgmnCfio1 HlaCTon~H bll< IlI1 rp . . "' '" . . '" . . . '" . .. . . ~ • . • • .' • • " . ",. 96 Pe~H31~H: ny~lw~ile IHiliCTOIJllbHbllB IIrpbl .... ~ ... ' . ~ ~ , .... 97

TypHIMpHI II ICeTK8. IM,agilo The GJiI.tlhering .. ~ , .. ,0 ••• , • • • ".. 98

'tI)8j:HT8CTI4Ka H3 niFil aCflllKa . . w • • • '. • .' ~ '. , , , ,. • • ., ~ • .' • • • , • 1 00

HQBOCTIiil 'M~l3b ~KiM , • , • ~ • • .' • . "' "' '" .; . . . . ", "' ~ '. • ~ • • ~ • • . _w • • 102

P'SUrB H31t11l\'l1': AMC 1M HIOM e;pa • , ., ~ • . •. . . .. '" '" u • • '. • • ~ • " .,' 103

HtQBOCT~ B(~eneHlHblJ( . '" .. "~ ..... i i ~ •• , • ~ .' ,N •• " •••••• " • • 106

fMSPSRI: «KO~MMMICCMR 201 O~). _. , i I, • i •. '. ~ ••• " •• ~ •••••• 108

Aoe K8 nO'1l9ra: Ca hle .. ell Mlbl,e Il , ... y""eHI~ K 141 • ~ . . . ~ . . '" . .• _ 12

nanOMHHY9CTB:O Hi 3eMnta: ---:rp,IJ3IMIlt1R .... '" .. m •• " , ••• 1 8

~ CT@PLils.;j1 rQAI-H Ol~ Men! HAbl: <~ OIR!1rIl eC1eA)} . . . . "' ,. . m ,. • • " " • .." 22

15ecT~apltl~:: XM IQH L4 KII\~L . N • "' ,N • • ., '" • • ,"' • • • • " • ; .' ~ • ~ '. , • • • 128

nnaHel,apr4IG1: MepKYPMIM •. , '. , . ~ .. ~ " . i , • , •• ' ,i, • , , •••• " • 1

6,YJlYwee ~ oerq.QH fII , • , • • , • ~ ,N • "' " • • ., , " • • • ~ ... • , • • .' ~ " ~ 116

37 8

De'TO n IfIC-b "' !I • "' I. • • II i II iI i II tI iii i!! I, .!! ! II. fII II II [II I I • •• ~ II • III iI i .. II Ii • ...

Ec.!f1l~ 6bl: ,)I( .~B'OTtrlel olfin'~AilnM pa'3Y1MOMI . " .. ' ,.

BnepeA IS npOWJloe: M CTOP . R DTKPhlTMIMl AMepMKH , .. " .

ApCe,H,8Jl: ATOMIHble oy'6 I apMHbl1 .. ' , •.•.• + •• ~ •• m •• "' ". " 8

3:BonKH.'M~I: TeaTIPhl1 .. ~ .....• ~ .• , ••• , ~ , .. , .. ,. ; .. ~ . 11'

Ii paTbA In 0 psaYMry' . . .. ..".."'.., 'i1 , • • , ~ • • ~ • • ~ • • ~ i • , 15<2

':30HC.l:p,Q3BAe~eHIli1l1- .. .-~.. . . -' ...

-'I •

--- ---- -- - ._ . ~~-

30M,! K'OMli'i'IlKOa ••• , • ' , ...... ' .' , • ~ •• ~ '" i ••••••• , ••• , • , •• 54

KOHKYJ::ICIHa" nn ow.aJlKa, . .' . . " w • • '" • • • , • , • • " • , • • • '. '. ' • ~ 15

nIO~OBa~, ICTaH ~H'R • . • . . . . . " . . . ~ . i • i • • • , • • ~ • • • • • • • • 157

-'!Ii:. ..... os:: n:,.... 11~1& I'UE!lllllIP!£IMuM, 1~1lI1 •• ,. ", ••••••• '" '" ", •••... _

An6iapIH~ .leHMOIHi •• ".". , ..• ,. '. ~ ~ m ••• 1110[2' AH~e,pCOH]i Dim Y. t." ~, .. ,.,',' +. , •• "., ~ I~I~

AMnJ1~ HIHMpiOlp,. '. ,. '. '. '" • ' ••• , • " " '" !~ " , '.".' !5.~1

AlMaHml~ M'Nlii ~UI • m ., • , •••• ,. '" " " ur- •• ieur 31

6eiKtIP, Ke'il}K •• '. '. ' '~,. ~,. H" '. + .• ~'4

. 1~

IJilp*be~~ .Ir~ ... I ••• I" til'.l ••••• l!!l I. I!I l!1 III • • .. 1_ ~ I

6IDIAP,OD~ lCepneA • r;; ' ... " .' ••• , • ~ ~ m ro, ., • " ".' 5'61

6InnM~6!!!ia. flJ1~ra " . , .••• , ~ ~ ~ " • " ~ ." 24 16pa~wt IB3 Me •••• m " "' •••• '"" " " " • "' • '" ~ ~ 1 3:7 I:' ~- - - - fLj 1 ilIl

lupMniRIl .:, 'm'HiB en '. '. ~ ~ ",., , '"II" ... ' "" m m ° ,.

6P¥lieAKlep, 3Ji! '. '. '. " " '. ~ .' .' .. '. ~ .. [5161

tipa~6epM11 IPa~ • " ~ ~ ~ •. , , '. , • , ~ ~ .' ~ • " .. ~ .' .1,4

63icM1 ,13:~JJ "" ~ ~."'., ". '.,'" '" ""'. ~J61

Dailt riOIi ..... '" '" '" . "' '" '" '" .. "' '" ., "' .' :74,

Ba~en'li Ka~~piWIHa .. , .• ' ~ ~ " ~ ~ .' ~ . ,14,

BB:nel06~, ~A H .. '" '" ~ '" '" '" '" '" " "' ,. '" ". :3:1

IaTiilHaia, Ta.~aCM " , ••.. ~ .. ~ 0, ~ ••• ~ 19, aOI

BepJh )iJ[mIJ1tb, '. '. II' .' .' •• , .. , '. ~ ~ " • , • , • '" ," 516

BllciM!p~ee HClil:~H'1 0\11 bW~I. '" "' • "' • • • • • .. • • • 3&

I~AlH1Mf; K(P,HtC~ .. " " ~ , -' , " • ~ ~ ~ ., " " .. , ~ .' .' . ,.14

raJpp~HE;OH~ rapPH. +co , .,' ,~~ ~ ~ "~,, , ,~, .,' ~5

rna(Q!OB~Jl'J1 e:r .. ' •. ' .•..... " ,I' ~ ,. , .' , •• ~ , , • 241,

F'n~iIJI K011~, IPtOlMalfl~ •••• '. ,. '. '" ~ .' •••••• ' • • • 3.3

IiORiliPR. Plitfile1p'lli' •• ' ••• " '" .. 01 '. • 30

IiPOflDB~, An eRea:H~~1 • '. '. ' ..• ' " . , , •. " , •. ,20

l~ilMO:H\R~ A)KapBT .•.•• ,. ., . ~" _.41

.QJKeHHRM H rc~ IIIrrep .. '""" " , co •••••• '1 0'4

~UIllOHC'! AlalM .,"' '" '" , "' '11D2

lIIM KaJ11PHl~, leo~,a,p~Q ~ ., .. , ~ . , . , , . . . . ~2

.QM_nejiIftM~ A~O.3~r:IIl .. ~ '" "' _ ~6

.QJto, POH'H H ,Jlljle~Me. ~ ~ ~ ~ . , '. " .. 102

~OB1Iail10B~ ICeprieA •.• '. ~ ~., •••• i iii' ••• 40 .QlU~IIIIB'11 A~ApeA ..... ~".' •... , . ", .•. , liD aaJM~QmH~ MapIHII)KeHflC • , •••• '., • ~ • ~!~ JllMJn~ HB el1flllMH~ ••••• '" "' •••••••••••• 11~lif

*iiBlH~, narrpHK:" , i , ~ ~ ••••••• " •• , , 56

3t!MMHBI CB~'na,H'D" , .. '" 316

3:01P:H~! helc 3HAP. ~ . ~ ~ .' .' ~ . . . . ~~

313'3'11. MtPQc . , , , . '. ~ .' .. , , • '. '. '. ' .. , . " 24

AOB:q IMrl.l, MM!llln~ ~ "' " 1612

M~a:n'aIiiOD1, leoifl:HIj:I" •• ' " .' .' ••. '. '. '. on ••• J 6

I(a:pa~ kJeD CKMl\~ HMKQ[lJ~lAj • , , •• , " ~ , • '. '. ~~~I

U' ,~ .. LlI'H K o'n Eli iPcI' 1m

I'!II i!l"'~_~ n . _~Iall:l '. Ii III II' II •••• Ii ,Ii I. III ••• III •

K:'H9~ IiIper '"" '"""' '" '"""' .. '"" ;312

K1Hr'll C'TiHselfll" i • , •• ,' ' •• ,' , •••• " ~,,~ •• '. '111!l14

tbl~tt, :C::J~UM ..... " " ., ..... '" ,. " " " .. '. '" .',191 K~la pKj iprrypl ...•. , ,; " .1 , •••••• '" ,. ~ • ; r' ,;, ,14 KneiMeHli'C, POM - , , '" , .. ,., .. , .,' ~ -".,. ,~", ,14

tWJI¢J~P~ MO:H' . '" ", '" '" "'"' .. '"" .1,4

II Li c'~~IlI'C'~ . SI

nmill. . a'1" .. -n. , • ' ~ ~ ., • i •.• , ~ ~ ~ ~ " , • '." ,

. .. . f!

KlpeQ~ :.ID~~C •.... '" ~ •....• "."' ~". ". "'_ ._

Ky;fi.,a,ws; B:anepMMi. " .. , ••• i • , '. m m i, • '" , lS1 KY,3bMRQ;eSiUe:a H_. '. ~ ~ •••••• '. " ~ _., ., •• ".' :~ 4

neoHlIllB:t AJU!ltcB'it " ~ " " . ~ ~ ~ ~' , , '" " 37

necTQI Mo pl ~ '" " '" '" '" " .. ~7

11M, C;T9H " ••••• ~ • ' •• ~ ~ ••••• '. ,. ~ •• ' ••• " •• ? ~

MaK~a]mil, KQiP~MaK '."' ..•.• , '. ~ . " ••• " '. ~I~I

MaKTIPHIH~ltM'liH.", '. '" '" ., ,. '" 11'2,0,

MaoleJl~ .MOHI ~. " '. " •• 1,4

~''4U1L.J"", ... ft'W'ft llle8Q' .. ' ~, 81[11

'KI· ..• 11fl1S

enMCDB\. I ,PM"'., ,.' •••• ~ ~ "' ' ..... '. m m •.••

MRl"I eJi1~ Ma:RiIt,. '. ~ .' e ••••• " m ~ 1651

MQpraH~ Ma~K~ '"' ~ .' .' ' . " •. ' . , , , .. ~ ' ... 1 ~~~

IMJ~! MIIN, ." ... "' " ... , •• , . , , • '. u 1'~~:

IMulf'1 .Q3M~"., .. "'"' ,. m ••••• ' .... '" '"' '13:1

"!lrl ,_ _

Mbe:BKn1:!1' Il.ll~)'~lttIal , , '" " '" , "' .14

~ III ... _ - - . - 41~

tbl'!lI[JrIClDB~ uiu)a~HIMMpl • , , ... " .,_' .' •••• " m .. 0, _

M ElJ!l6al ltH!TII!JG;~ .' .. " " , •• ,i ., ••••••• " Co .,~, •• 1191 M'a~M\D~;tLMaJ K'a~¥I-~110 '. +.,' .'. ". '. '. ~ ~ ~.' 8[01 MIKJI:aH~~ 3PHK ,,,.' ••• , , .... a a a a - ~ " 'd = .,' 215

tlIDBMlK, Ha,I;]M~ " .. ,,, , . '. ,. ~ a, ~ •• 14·

MIllIJI aM. Kp~c;nlte,pl ..• '" '" '". '" .. . . 62

1H~~nrilH. Am:lJ;j1 " , .... ;, m "' •••••• '" ';,~' m ••• 14, Mbio3~1Jl~ IMaAIL H'_ - • " " "" - " '-,' d ,:., " , • 616 ma6J1oc •. CepAfllJilJ •••• '"" ...... , ~ n .' " .,' 6~.

lJiIemoHJ l5,p'a~ Il!ll.l •••• !! I.V. III !II I!,l. ~ ~41

PaRlx, K'M&10qJ'e:pl ;, .. "' '. " ~ . "' .. _ 21'

Pe2:Hlop., T'p eHf •••••• ,;, "' " ,. " '1' O:~'

PeN D~ K~iH'C '" " ,. , " . . .. .. 6~.

Pe Him MID pMC • ' •••••• III 111 •• 1 •••• II III III .1 ••• 1, Sf

Pilifuntrtec~ P~!Ulie;p1lr •• ,. , .•• , . i •• ~ m " • 6,9\1l 1~, P'ilJib~tD'!inaI1ilM~ •• '.',.," i ••• ""r ~ m' ••• ,2;2

PaIRMMI. IC3:M •• '" ••• '. '. ' • .-, ... ~ • ~ .' ~ IF' •• " 15

C3 MMeif~ 'lD fi,HtlC ••• ,. , •••••• " ~ ~ , 1113

. C:;UIOCBaTJ MlUU)JtMm'" ••• '.,' m,,", 111)5

G'I!N!IH [J1B:a!! B'epa'. , ,._ '. ,. ,. , , • ._ , ~ ~ ~ •• i •• , 37

C:neliriITgl!I~, I~U,aJ:rbll '" ~ . - , , ,. " ,. ~ " , , .. , l' 37 C.nocape H~ilJ~ lDepnel •... '. ~ ~ .' .' ... i ". ~'3 ClllJ ~epi lPI~fjecPT ~. ,. •. , , , " " " .' .' • , ••• , 44·

crUI$Id)l\HI nbe~, '. '. ' ..... , ~ ." '. ~ .. ~ .... ,' 14

'C~~;U::llli&!ll!le~~ ,AliI!!', ,,, ~ , • , • ~ " '. , .. , , ~ . '. :31, Cnl~,rnp~~ T~M~~. ~ ..... ,'_" ~ ....• '. ,.13~

C _. -~-- IU- - . oj; 14

,TPO(:iIl:,! ,atplllb!i.l! • '" ,n ~ ••••• '" '" •••••••• ~ •

C,aM3;H~ Wlawpliu:"r . ., ,. " . " .. , '" ~ ~ l' 37

r3KlaM;;J(li'l 1I'aI1{311]i, .. 'I' , ••••••• ' .r .•... , . '. ~ lall]l

l:aPTiJ]I~,3lD~ Jep,pMI ~ ' .. ' •.... '. ' ..... ' ... '" . ' .. 14

ifBIBH1 Maple ... ' .',' ' ... or .. , .,. ' ... ~.,.,. , • '. ~ ' • ., ,46

fipITJlla,fi! , •• 01 ,.., •. '. ~ '. ~ . ~ ft • , ~ • '. ,'~ ~'m ilip,y,3Jl1Je R'J1'I, llllip H u,."" ••• " " .' .' .' •• ' , • , '. '. ~ 1,5i qpII!IIBI1'MMIYPI ~ .. ,..' ~., .•. ~ ' •. ~., .• , , • ~ ~ .. 2,3:

ira CMlM'a, An. '" ~ .' '. " ' .... ! , , '. ' •• ' " ~ ••• , , ~ ~ ... 9'1

u ~ til· iii . 151

",3 R\ar~ Il'oIM,Ii'!'!K" •• " • ,. , •• ' " .' •• " " '. ~ , • , , • , , '. ".' , __ ,

U'- - - . Iii! IC'oiij F>tiiu ,361

"R~JlM •• ~, . ,![ji~l. ~I'J '" ~ '" "' ••••••• , • ~ _._

YA-OEi;Mlqe~l(ll., al1alU~1 •• ,. ~ ~ ., • i ••••• " • 0, ,21 'JlOIM~elunl~ IMa,lKcMM. ~ .. '" .' •... " , " ~ + ~ :11 'fti . 'Tn ....... n 2,Ii

::rMh!f!M~~ 1!;.,,!!'1I'" ", ,or .. "' ••••••• , .. "'. _

Yi1IH CliDlIlI. Cf:31t . '" ...•. '" '" J" ., •••••• '" '" ,;, 12!9i

Y'~, Inl,repl, " " m ,i .. , ... :14-

¥a66! W:alp.UlJI .- , .. '. ~ .' , " '. ~ .' .14

;II1'j, tllllf!(. 11;101 .~Ul.nlwnCi QIl!}!.!IIH' ~ , .• ' , .•. " ~ .. ~ .' ••• , '. , .. ~ .,', iJ

Iilb1DlI:)w! 18i1&:A,Ha , •. , , , ,.-" .. " •• , , • '. , ~ " ~.' 3'3,

Gpa3:c:r:rill cPpl3HIK •• ! •. " .' .' • , • " '. ,,- ~ .' .' 1 III 6

Xan~a~~ r~H~M PaIMl~~pl~ '. " " .' " .,. ~161

XaaH1;, .QjMK'FPHM" ,", "' '" '" .. . . 34,

XMJlJli .Q*o .' . , , ,;. , .. i • '. ~ .' , ••• , '.,. 01 " ,,' 318

)(mA'*coH~ YM[J1lh:AIM Xl!ll~rm , '. '. ~ ,. .' .'. ~~,

IIJ1ReMaH~, /iMlD '" ,. '" ~ " 14,

XDJ1aA~¥~ l~ln EmH •••• '" '" •••••• '" " ~ ", • 82

XOPCYIH, - MlaJuutlt ••• 'i '. ~ .' , •••• ~ '. : ~ ~ ". :21 Llil!llill']llru.I'~~ Qlep"'lll\la~, IEbOM. , '. ~ ~ " , .' 13~ aYKep~, I~BPPI;t" •.•.. ~.,. ~ , • ". H U .... 131

~aH~ T~I ",I !!!f!ll! ••. !II! l!l • I!! • !!I Ii l!l II!!I ••••• '!II I!, ,Ii ~I ,!I i! .' I!! 44,

ilia II! HIMl;, IKofilJlHUlIJ ••• '" " .' •••••• '. ,. .. • • • • 42 Wain H[pD.! ,AHill!im H ~ • , '" ••••••• " '" ••••• ,4,1 l!IB~eJ1illliKe~ IPiliilDcep,i', •• , " " , •• ~ i i ~ m 0, • • • • 7S WlHKape!9,~ Ce~n!JA , . ,~.,' •• , •• ,' ~.,' •• i 55

IlIilllb1~N~!l!1lal"1 !M;aaiT •• , , ~ • , , , '. , '. + " •• ' , , , 63

Wle,P ti a,~a1lletWlMl .• ' " ~ " ~ ~ ~ ~ •. " . . ~1

Z 0111 I!Ii I; ", '" ~ '. ~ ~ . . . . . ,28

.IIIIIIMbl

«211]1 1[I'llItl DM!l n giJllS:~An'~'», • ., .' " " ,. , . , •• ~ 56 41~H'ii 1liI~A*HKa~ .... '" " . '" '" " .. "' ..... '" D;D

.(oiAreHlf liHapr3 "OURIO) •••• ,I' .' '. '. ," ., ., ••••• i ~ aD ~Ei,e,a JI1iH Ilt'a~, ... ' .' . a • , , • ' •• ' .". '. ," .' , ••.•••• '.,' 12

t(llh~!JIIJ:~llia IH n pLR_HlmC~M»'I' • ' ... 'I •• ' •• ,8~" '15,1} do c liEn !UW e 1!11 H ,II U4a~ '~3'r,U1I1,AU M» " , ' ~ .. 61' f,(BI~[i[1il M~M~, !~fm'O 15y~eT. ",. '" ~ ~ "' •.... 44~ ,516 ~ ~A

~naqJCM~ ~ ... ' .' a. • ~ ! •• '. ' •• ' .' '. ' ..... ' a- , .e •• ,,' ',1~

p.."II:'IiDu!.. 516

,;,(1 ~If.!' - PI'II' , .. ,. " , " ," , • ~ ~ , ,., _ .. :

qIiUJ!JOA ~uucnOIi~ ~ ~ ... ,. ~" , .. ~ .. , ar 7.2

~l:rrDlI'o.A li~eXMl~~ . , .. ., ;0 ° , ~ " • , •• , •• '" "0, 610 f~le!Tl~ IlIIJn HmIHOB~ •• , ,. " •• ~ " ••••••• '. ' ... ,619 ~AH(I!~Ha' le:jiDIl~ •• ' ..•. ,. m " • ,n "' "' ••••••• " ", ", 131 ~~Htl:MA~ AHKHH 3~an,aAIof. ,.,,.,., i i i,.",,,.c~1'1 .

~)K;a,~lMIe J1 e,lO!J' • '. ,._ ... ' .' • ~ ... , , •• , '. '. " ~" ~I~I

~~JtUlle-~:H Mit 'q~II(1811'K :2~ " .....• " '. ,'_' 1110;21 «)KleMa Il1vmw~c:;r·l!eI!lIUtH

!BO IBpeMelfl M~ ••• 'i • 'i III iii ril Ii] .1 .' •••• '. III IlL III II '7;51

~tSl31raU!lM MelfR B, A~' .' , i • , , , '" "c~" 1~1

~t3~aM I!lIMlfM.,. ••• '. '. ' •• ' ., " " " .,.' 12

~MH.tllllr~~MiI1I~ ••• I. ~ ~ III ~I ••• ~ ••••• l~ Iii ~ Y ml II Q 6;

~~lnrIP'HSI m~Hlro 'BaMnHI~~~' .•. '. ~ 74. 11516' JK8Me1htbl *ei!ilin!lH~~~'",., .••...•.. ,." .. ,,, ... , .. 1;4

JK3111Jl.!iT,3Il1liKpMIlK.f). ~ • ~ " " ., • :11

. - -- -,i':'j . filS

~KBDTleIPM!lnllfl~ ,." .. 0 ". '" " "' ,... .. .

,~kOWKM FlPIlT,t!B DofiaK; Mec:rtb lKlifnMl ~

r:alli10P~" • , .. , • " • ' ' " • , , • ' •• ~" .' •• ' 104

4113C30,t! ~31 M llif~AUBMUlf!~', , , • ~ ' •• ' ~ .' ., 1:5 ,~enu .. ~~ 10 til ~c 1{3iT:eJlI~ •••• ' ... ~ " • • • • 516· ~IH,atfiD.IIllijjall~p ~lBI}}} ••••.... '" '" '" '" ... 110151

«!H',a~a~m» ••• '. '. ' ... ~, ••••.•.... , '. 0, , ., 13~ 6:2

.1wM!~Hj Ah:REi:m1]",MJl8RIUMj;;) .... m " • 11 o.~ 112

~i!lJ./bI11I ble l!!rfrpa*M:I~ '" '" ~ ., .. "'. . . 113

41l11iMilTeJiI,b 3J1!aJ 4:

lKiM'B1Hb. Illu:ne IBMe~ilrMlI9, ., ••• '. " .. "' ". 13:~ 62 «(I~ :.tarawa nD l~aE'CD t1a~<, . ~ + ~ ~ .' , • •• 69

Ij1IUII'II'i 1!IIJ1~""'" ~ ~ ....... , 6i6

~IIII1I1i-'lll ~ n~ ,II l!!l I!!I III III IaI I!,J •••• II '!oI •• !!I Ii I!I _ _ _ _ _

~li1olBenHiieJlb IIrmHXH H~~ . '" ,. "' " ai~ 63

~li1pMB"tAe HMe.~ "'. "' '" '" '" 1131

~li1pM3Ja~H ~Ii .fii.iHI!I!IIHIP m •• '" " ~ ""'. • • •• 7~ ~li1lntHQ rnep[iMJH~! rneclilli IpeMel.H~)~, • ,,' 6~

«IllPl1!H Qi~C1Cal H nIH rvllWl Ka~, . ~ ,. '" ~ ,.!.It

(oiPvilli;a~ .,' '" ., "' .' •• ' •• ' ••• ib • '. " ~ ~ " " •••• '. 80

t'<r3'Mle'nn M XonKMpK 1~n:uKuAHJb~ A)~ •• ,._ 56 ('lC\VM!e'~~H. Ca fJ. lamMeH n~,~ of •••••• 1102 oi~etU!1 B'!!lb;M;allta~~, ,i " " " i ~ ,;, ~ ~ , •• , •• ~ ~56 «,'~ellllll~: '''11 PQJU~"I» .. " , .•.. , ~ , ..... , ... 13~~ 6'0

. .. ., &9

'«"ilIIK,~J1b;rte'1I!'l\!!J. "' ••••• '" '" '" ... '" '" "' "' •••••• '" . _.

~K'u[: Mr~\Aa: "AV' II'IlJIOXMe1 "erM~' .... ''" ,516

- 5B

f:1XMIIlIHM KHJ.!J,\, .' .' ••••.•• i " ,; .' '. ,. ~ 0, •••••• ,~ : . .':.

aW'pi81K IHae Der:Aa~ ,. ' ... , .. ~ . .- ~ ...• '. ,''" '6r5

, Anglld lela1Si ~ R , ••• ' " •••••• ~ • ~ ,:19

:.. lH.elUioma,I1i. ..... ", •••• i ". '" • , ,;,' i: ••• ,' • '" ~ .. 19

~chlbali1l Uslh~'ro miD IDalimaJoruJ., •• ' •••• '. " " ~Jg P:aul is, Und~ad ..... ,. ~ .. ,n "'" •••••• '" '" ,;, 516

!Jum ents: or~ War. .. , .... , ... ~. , ... ~ ~ ., .. ~ ~ ~ la IFf;,a!~U~e ID~ea ms: IFarewell Ruins,

lof 'th e 'MID IIi III •• , • '" '. ~ " .' , .' ••• , ••••. 9~

IG I] dllil,fJl Kal~'u 'Wof,h~ War,s~ '" .. . . • . . . . . !g Ii

IHla~o~:: leaG'~ ..... " ,,' ., ' ; ~ ,. m .' • .. • • • • • • 13

KtUS'kill " s s e a , •. , '. " , '. .. .. s • • • • .. • • :as

ILost P~lInet 2 •. '.'. '" ~ .r •••• '. "OJ'" ••• '!"" !94

IM8g;GhD~.m '" " ,;, ,. '" " "' . . 196

Ma~lG lhle Ga~hler!nn •• , iO '. ;. ~ ., • , , •• 96. 98

lM~st ' ., . , , , s , •. , .... , ;; •• '" ," • " .' , • - •• .;_ , • 95

poi ~me s m '~Iltre Ca_rtbbes.n:

/,umadBJ o~ tne Damned. ,. ' •• , ~ •• " , ••.. i g~ Prim,De Oif P'ers'iar; fine ,Forgotte n Sanids13

Sing UJla~ilty .. '"'" " " "' ; . . 13

Spa-~e:rWlrld:S .... ."., .. ,,~, .. - .. ,~'.'. 0,89 Sp nt/Se:c@liI,d~' Uel@clly,. ,. . . . . . . . . . . • . . 1f~

st'in£ralft: :2;: Win-~Is at kiblEnrly . . 113

CI'II 1M BCfJlEIH.11

" ~OKru:fH IlIGH C Wellnlml~ •..••. ~ ~ 28

~p1li'eMM~ .ayJl~~' ,. '" 14,

~fj3ljD·EbIH - MCl'pe,fi'H1-eFlI:!'H~q;a

e:IM:rru'pO.Jl4\, ....... ' .' •• ! •• ' •• ' ••• ! , • 'i ' 11 ~,5

~6eFicM l"3iIll~P~ .' ~ "' .. i •••• " " 14

,~SnM~ ". ' •... ' ., ~ .•••. '. " ~ .' • , •.••. '. " .. 1114,

,~51:dml) IBB\R&',UJJ~~· ••••• '" ••••••• ,. '. " . ~ . 21 l~oi.1l'll..ii'lu.;. _ ~ ~ 1.6. 11'15

i;JI1W1!~I'1 rllllllill-Ln-' • III til I'll 1'1 •••••• II III .1 •••••• II , ell

'~IQWI~HLla1 , I] P:AtlCIC'iilM:RI •• ' , •••• , ,i '. 8m~ 155 c'!!~~aHlIJlHUI MelJO !O:33f»: ••• '" _. " ~ ~ ,,' 3:0 .',' ,i-o,lfl3M!nlll'~5O •• ""-"" '. ...' ... ", • 00+ ... H ~~ , ~1[B.rneal!lhltt ~ e.nIIil:B~K~ '" .' ••• , " ~ • ~ ,. , •• :i! IUf2; .,' ,~3B ~i9~flba e IUD'H Hhl~ ", . .- .... 321 1 m6~ 112:

.dleJll~HaJA GiIi'pena~( •• '. '. ~ • , •• '. '. '. '. + .' '. '. 1 1116

,~JGIiflJIlIIil"i!iiJl:a lellnlbl)jb.l~ • ,. '" il' , •• , i , • '" '" ,;, .,,' ~ ~ ·~lr7

~~~-r r.t..._ "IIWIr

I~OIH'a DMeprlf~' .•• ' .• '. Co' " .. " " • ~ ~ ~3,!

cJ![IlI'H n!1 E! CertDN ••••• ,. ~ " •• i i '" ..... ~ ~ ~ 2'9

.1II:H,a~r ,,~., ••••••• '" '" ., " •••••• '. '" , •. a91~ 96

, . N· 10&

. ' "~l!m,A-lH IfII~C~ ••••• '. '" • '""'"" •• i ,. '" '" ,;,.,. '". .,

.. .-, ffi - - . :23;

· ~Ma11ll112 c~elPf' '. ' .. ' ~ "., . ~ ~ '. ..

(oiMa,pw TeliieH'j~ •• " ., ... ' i, , ••• ,. " .' ... ~ .. :2;1

~Ma~PJl ~a)~ •. , ! , •••• ' .' .' • " ••• ¥ ., ~ • ~ ~ '~1'~

· ;;o:Mi!I.&I~ '" ,. ,. ", '" ", '" ,,< •• '".. 1'~ Hi

~Ma~3ln0 IHOlsoi 9f[(J(~]!Sh, •• , ;; " '" " 0, " • m .. m ,34 '3~'

· «f:ioBhaA mppjeH ~ltKeAael!i~, .... Of'" ....... ,' ,_~

. . ~ 113 16;2'

~.06e1lie~b, i3i~a!Ll! ... ~ • 0 ... i ",," ~ , • • •• , '. .

aI!!I'DrI·I.GbllA» ••.••• '",..., .' ••• ' ~.' .' .1 ,ill

~l:iIll~CHlb .albRII U nJlllu~u:mH» """ •• \ •• " "'. IISi

~nMpIITId· M~a:pMfii}~orm MOP~~ ~ .... '- , , ~" 1901 ~mJlOCjl!luf1l MMJPii'I ••• ~ ~ " ., •••• " ' • ., ., .' •.• ~ ~ '11:3:

!iii . II ~ 1nanii'lUU' 113 ,1661

~ pMH!I'IIIIlII!l;i!Fl,i.tnlll'l~," ",.","" .,' • ,. ~.,. • • • • ~ ,._

_ gPv6aKH~tJ! ••••• I. !II 11 tt! IIil II ••• 11 III III It! II .1 ••• II II • II

~ 4_.4lTaJ1~1tiaA Qblta~ ••• ' .,'" " ' ..... " .' •• ' • ~ , • 2~

_ . 102

~C:YMePr!lJH» •••• '. '. '" ,. .' •••• '. "' .... , , , •• '" __ .--:

t~T~PM HtHlil111l1[1llY. '" '" ., "' ••••• " '" ~ "' ••••• "'. "1 tl ~~nUIJI DI'1HA Ii 3 ITfIM Me~~a~ ~ n' " ~ ••• i ~ , , _, ~[~

u' , . '121 1154 51

(~"" M ~H ~K~ •••• '" '" ., "' "' ..... '" ,. '" • ~'~

(~Ip nUIM~a VmMALU~~ 11(\9;JlOJil9->:. ~ '- •••• " .'.' 22

- ,. 11'

{~'ialp D!JlieAK"~ •. '" ~ '" .' ~ ..• '. , .• ' " "' ... ~ . . .... _.

{~'~'llinten[lilmli'MJB, XMIlLtHMK3»> m ~ ••• 1281 1 [!U,

,~'iiV.lte~~ . i • ' •• "' " .' .' ••••• ,. ,; , ••••• , •• " 00

~~Wilil3,1i(iJ:) ., • '. ~ '. ' ' ••••• '. " .' ...... ~ ••• , 65

~,3fHlllllre'Hea~ ,. ~ '" " . . . . . . . . . . 35

IIllIG IComlcs • '" ... ii' .- , .- "' ••• ..-. .. • • .. • • 115

~nl 13 25

IIfIra~lIIl •• "I!!'!!!II! !!'!I! !lI!!JI!II!!II! ~!II! ••• L(j"'~·!·"!II! II!!!!!!! ~ ~_

M~I~Cijl '. '" ", 102. 106

MMiit .• ' '" '. '" m ~ • , • , • • .. • • • • • • • • • • • • • 95

Power-m'i:lrl , .. ", ~ , , ~ , 1 06

S:,VAl.K,E.R '" , " 23

stalte raill. '. ,i .. , ' ••• ' • • • " ~ .. • • .' • • 1 :3

- r I." •. .. •• I. ":'i _i:"· o"!' -::. ._~,::- - .. =-. .:..:~ .• 11 ~-. 1.7. .. --:.:1 r... ::. ....... 11 .. ,_::~ ~I" t _ :. • ..._ :::--,._~", I_'t/J.~~'

.. _. , , .. . , f'J -.r' . '.': .' "c 't.-..,_. :t"'- _I ••••• ~:~.,.,...:L'l.I·1....,.J···=:r:J,-O_,__·~-'!:. e e~ ,.~~ ..,.··~7· -.' - ~,' .. -, _ .•.•. ~._I .. ' .• ' .-::J,.''":;'.'I ',,'

. " .. .. " ' .. _. . p" -'-"'T • -a"'"B"R Q .. - .. ~ .... ~ .-~) . . I'. , _,- _._ .•

• ~ • .. .." " _t1L ~:.. .. j .• r· .... r..- I to M·,a. '~I II I I ;;~~ ~._ .. 1-' ... .:.: ':-" .._"""".. . I . .-. -'" ._. JI_" ,"

• _, • =<: '-~ •• ' ," •• - ".' .... '-',' ~ ;~:. • : .. " .:..: ~ I 'I - ,~ .~ '. . ." . , .• ,,:-..:..J,.:,;. .=.7i. .:~~J.~ \. ~.' 'I.~': -.~ I'·· ':. ..... ;,,;':: .• ,'~~' •• ~_i

• ._. , - -'. ,. ~. J,_.., . $~.A- .. . e ~ :l\O-;.o. -". , - .,... .. _~.., .,..,: .. -....: '"".~ _ .. ~~ ~. ~ .~{!~::.::...- _,. ,""',o_, "j ._ p. • :!.~=t._ __ L •• , •• ••

. .:.. ::~:,"". .' :. 'II ... ,. !~, ':.. .!...... . .. :.:... ~::-~~_~~ ~.i:'.'~~ ..... -..!.. ... ~ . ~."'!:: ·.,.."l'.{r_ .... ! ... :~ _ ......... ..." _." ._ _ ~ . _ .

. '.. ....:... I-!!: '.. '."_ ..... ~::......_

• - -. _ _. .. :: -_ •• " '11- _ _-.:..: ':--~ -~ ';:I:;'~"~

-

..!J:;

r

npeLttCnOAH~f.I G)(O>K6 Li\306.pa~ae1CSl 80. MHQfV1X npOt13B,El.ceH~RX: OfHeH~ble peK~ 1 *YirK~le lBap~1 rpOXOT, C OHbl1 L!\1 ,3nOBe~WI~ GM8X r.Qe~TO BnlaneKe. BnpOLfi9M" HSpeAKO ee nOKa3blsaIDT KaK AO'B,onb 1-10 IB e c.e:l1C e M eero, H3.C eneHl Hoe ~yJtaKOBalhl M ~ CY~~CTB aM LI1 ~ an b 11M i1 no n Do[fJecC~Il41 a He: 110 cyril' I V1IMeHHo· 0 laKOM ane paCCX83b!BaeJ HIbIH8Wml14H QJLi1nbM.

_ .

)l(j\il'lln~5bm QTeLW, ElMeC1"re; C 'rpSMR 'Cb~HOSbA-' MVI:: 6eCl'ilpV!ll1i4~lfllHblM :lipOM~O~, IM~;p3JKlMMI HHrrpHraJHOM l4 npOC,TQAYWH bilM J1ypa.~KO~M., IBee ,6bl HVlY~9ro;, 19)0 pa60'TaI1 aHI nOBilrntITeneM ana! It1 sor n,vtWJlS nopa I1sps;.Qaoor&' anaers, He 'CMeH8 nogpocna. H~R0C101(,;IH,a'H! H CaraHa. pe-

WI8!M npaBL~iilih AMblwe l.!I·'er~ D'-£9Hb, orop-aer ,AB'Yx ,Cbll H08eM~, lKOTOPb!IM Y,)Ke lHaAoano eMry npHCJly'*Vllaa'tb. S~plllaHI III KaccH~ peW8Krr yCTpOMTb E\Q HQ 3eMne.~~ a, .3a~t\QHo ~~nOMal:Ol» BP~ra npelttclil oa.He~ ~ OOPSKttJI n81lry H~B Me;AfleHHylO CM9PTh, ~rro6M

···~CWV'~~.lite pt1300p'laL .AWtW tJJn.l!UJlWOmC;fl;Onfl' aiJclCWL ,rLtp8:bflaYKl cSiA «as:«

cnacra orua H2 nog,@p:XHaCJb 0 I i IpaB~ Jl1f1e.TC"" eFO nI06t.tIMb,~141 OblH, H',BL\1;BHlblt:; ,H 6el305Hp.Hbl~ HVlKK14. EMY M€o6\xo~~MO FlO~Ma.lb 6erJ1e~pBi aa ..

MaHlI-\1B, ~x B Bonwe6HYli-Q, O:y1blfllb. Ho ISpeM9H14 He Tal( M aero, AS Iii HIVlKKLi1 MHW KOM, liJeytUuo)f(. He 3eM119 eMy 1[; DeiACTOHT 1l0,3HQTh CBeno ICYIJ.UiOCTb,-, Hlra~rrM n K)50Bib H o:~oo'eT1b K08apHlblX'

6pSTbeB O9I-CutMX rpex e, ntQQOKL49' \CepPl~~:~ a rlOMOryT 'BM-Y B '3TOM IiOIi{)"..

IPR~It1'-1 KD6enb. VI ABa. IPoK~pa"

-

3TO ilt1:HTEPE.CHO,

• 8 ¢D~nbIM e. 'ecTb 1H'!'CKOfl bOO ~H1r,epe,CH biX.

KaMen: nOiMMlMO, P'o6a WHall.Qe'pa 1I1 Os::na OCOOPH?Ji i e l!-!IeM 3BCaernnllACb K18eHfHIH l'a,1p8rHT~HO (cnene~ npOfi'laae,.Q~~K) ~ tre~· P14, YHHKnep (nOl\ycaHHb~~' ml.le.naMH).

• 4a.oc5 Y"'l~feflb' PYM 5b~ B palO - repOj~ ,APyroA K-aPTMH,b~ e AAaMOMl C3~AJilepOM- 18 ¢n1Ji1~MI& ,~~C~a,OTJlIIA B~ tI1K rMlF1MOJ):~) Lla6c obln I.4lrpOKOM IS FQ.Ji1~CP H npr~5 B pe'3j1Jlb'rare HeG~aCTHC ro c!.nY'"l8n., H'I IKaK Nlbl y:a~,;l'aeM B «HIVI KKMI, Ab,5iII BOJi1~MTl a,qrw·~'lIl», 1'1 onan B paA.

• PQm~1 CarT8Hb! AOJlJ«€!J9I r5ban 't41CnOJlHmb AH~ !rye AHrj nl-1,rapMCT AC/DG! HlO ern 'palior9 ti_lSA dJKml)MCM OlrpaHI,It~!i1J11acb OO~ L1H1SHH'8M caYMArpeX8J,. 'Ta~e B ~l1111 bMe xoren C IijTb'llSl M :iP'lAflWH MSHCQH I HO He C'Mor M3rsa MO'THsro pa60'--1ero ~pa¢ll~ K6J.

10

Ill' HI~ f(KII1, AbAIBOfll-M,,!aaW ~IA », - TVI n ~ "'IIHlb\I~, Icpif;1lflblM C MaMoM rCaF(QlliiU!PO.::: oe'Pbe3Ha~1 n p06rlliil:e~Mla I 'OeC1011l KO\Bb~ A 1i1ll!aB!H bl ~ r,epo~ ~ Hac lK(lI1bKO OClPOyMHlb~ X. WYTOK ~ K8JMeO Po6a WrHaJt.:1A~jpa w ,coprMpHlb! Vi toJM'Op .. npaK111~eQKJ~ ecs H,aKa3aH~:~ B ~' CSOrIlATCfI K 09troy,aJUdiOMy QOeTMLWIY, npHBpaTHl4lK ISpSJ OKa3blBaems:. Fle·eM j .Ila ~ 6ea HapKlOIl"HKOB ~ Bbl nl\r':l'BKH He 060WIJlOCb. C03MlrelllL<'1 Ii'e nooren-l ~LnVlCb seraB~Th napy IKOnKJHX perfllHn.103H blX WYliOK - Tyr I~ B8lnS.HMIVlf.I B ue PK!B!~ ~ VI OQBMec.rH,a.:R ee'~e,.. tP,HHKa ,a.~ renee llAl m,eMOt'l;OB, VI rpOT6CKHlbil9 rOOP8J3bl pa:~ H ~a.. BnpO!.f9M _ AOcnmOCb i1 6op-. ~aM c MHt\!i1MhIM Ca'T2JJHV13MlOM - rOC'lrpOYMIHQ nepeHlfpaHB 6aMK9 npo '«TaM~ble nocnaHIHRj,> HB B'HHW1110BblX rnnaCTllA,HK8.X:.

Oco6eHHO' YAan~ tb eropocre UlI~'H Hllblie Ile pea HIDKH: XHTpeu 3Jd!1P1H a - Vl31.nlYYlSe'l caMQYEM~'peHIHocrb ~ a KaOOHI~ ~ an ReieR Bon 110~ ~,eHllt1aMl nonJ-BopK;l\1 «cwna. IS. CTb ~ yMBl HIe HanO~) , )(1am YM,a y IHero TQ)lt(tS xeBT8eT. Ben M KO~ efmHb,~ HaxanbHlb~'Cil' 5yn ~o'r ~6a6HM K ~

HII1I(I(II1~ Ab)lB,OA'-MAOAWV1~ Utile Nic'Ie,

• lKAKP~ KOMe.~MSilI

• cng,M1 New ,1Jin,e G~W1ema, Awry Pil<I Age Medfla

• (::"'Atbt CiliA

PEMUCJC'E': CYMBaH 16pJ·;lflJil

• C:,L1J:IAP'MCT.1c TH MI XepflfH)); M1 i Aaa~ C3.~~~ nep" CTHIBEM-i 6'PVU1f11

I IPID\lIlAX: AR8M CSHIWlep. narrp"" 1l1f1 .Ap~ II{8TT·~. XaJPBI1 Kre,Wr011b. P!I13: YMJ3eIPC;rgYHlj n J1Tep ~a~JTe

I ",m ~RIIiiI'ElMbJEIP_ - . ,2 . _O'R6PA :2000 ro.~

• "p(lArDtl)K~fEJ btiO Cl'b:, gD MI~ t'HyT

• 10 n¥,UHMi~ EJHl\tIH ne 113;P~C'Y: PG·u 113 (AenM AO 13: nsr npocMoTp He~e.na ~'neH)1

- - _.-

flltllUHHH nOBOt!. ncnacrs B pal1.

rI8rna.iFbll'e pa3llon6aJ~1 n Lt.1f IA J;l)l1tO J rlI0MOnllO~ LL.tHe H~ KK~I &.13-3a YBa*leHIL<1~ K ero ~eM-OHHi..IecKoA neIPCOHe. iQo6 PO~YWIH b~e 8Hr,enO'iKHm elap'bllt1111ItOLU<l11$ ep i ., A BOT' caM H ~IK ~H Hie paA'i9T'. IO'6b~YIHO C~~AJ!1ep' IH,rpaeT SHepflo1r!l.fHlblX1 Aywe'Eni blX'1 iny,cib Vi ~ !·u:tJaHT1~U'lb'H bl.X napHe~ 'I

- ~

a 3~,ec.b era repOM, noxrQ)f( lila YMCTBeHHO

OIrCTanOrO C nOCfrORHl HI;O nepeKoweHHlb~M n 1t1J40M. nYClIib' '3FFO l!I:Il onpa_eaaHQi Cta')K'®TO'M, HO n:apCOH,aJi:. nMYl..lMJliiI:C~ OKy ~lll~L OAH8JKO finllil>Ke K mH Uy A8V1CTi~ ~'e O>KJ~ BJruI~reTG~'::' 'ierO CTO~T O~Ha ICP~IHMbH.aA 6H"ID"BiSl'fi arlio~e 03 1(0-, lo[poA - nOR1BJ19HVlS CaNH~rD 03:n1 OCOIOpH8. He 3a5y~M H npo Hrpa!&Ol1.tJ~A ~OelrAl K. M'6= cry rCaiYMAl1peK1 OOCT'OHwtli~ 1M3 Kfla,OeIAYI'9CKOro pOKS !4 OOBpeM9HHoro Me ana

'HeCMOTpR H8, Hr9K\OTOpytC, 6ee.T-onKOBOCTb~ CPl4tnbM eTOH1 n OCMO'lpeTb:: r~,e e~ MC)KMO YSVI/AeTh, Ta~:~ secan hi t1 aD.l' caMollS O[P':~ r~'~ Han bHoe n pV13~aHlAe la, l1IDOSL<1 I~ np,~ ·3rr-OM sa AYM(lfbOR 0 Bey HOMI =-0, tlaJl8HCe' ~o6pa VI ana e MVI Pee' H B 01A®lIJil hHrO B3RfiOH ~IVI~HOClM?'

KM'HOA'Rn .1 M MHTepeCHlb e ctJOKTbl: «[(an~lTaHI ~(p~l<n

OWILlU;IKL4 C03aaTen eA il$Hn bM a 0< noIBapOCIIelBW9M n'Min!!pe 11.3'He~

. ABWP: JlIIH JI'I16apu'

MY3b, KA H.A DVOI

Av,ontasia

Dealh i-J' ,Just o' leellng

KpaC{lYIHlbl;' X3B:i'1I~·-elan BOK8Ii ~ Crli3 EdgllJY·

In Vain

- •

ABM>K.'YWHeC'A IK'OpTMHK,M: nA ':.~('lt1~, AV1I<,~IIC1 30'nOA»

Pace K"a,3 o calM OM ~13 EIlfH;:1HICUIIJ1 efli1lMn~~KOBCKJOM ¢lL1nbMe.

Cothecrol

,~a Noehs"del Buque MaldJt.o

IMorremia

HOIB,bll~ n poeKf OCH:QBaTe.J~SI T risi8Jllli,ttl ~ S IIPe n la,

B,MIAeop _ nOpTC>K: «BcepOCC~V1IC_<lt1li1 q,eCTV1'BOAb $1n;OHCI<oC1 (]HI~IMat.J.V1V1 2010)·

C,aM bl·e A pK ~;e.i KaiAPI~1 C BOPOI9ll9>t(CKOfO a H Lo1IM e~¢l~%:;lHllBan R.

D'e/Visio,n tn Strict 'C,on,fidlsnce

mAndmlds'

3HaMe:HlArrbl~i HeMeUKMI~ GIH MnOn-AY3T. BOT18'(laHIIIlI HBMellKoro ane KlfP. O-I!1IHAaCllJ MM,a.

Reflex'j,on R'hapsody of Fire

:",19 CQgSI On ,tne. Way 10, AJnor

BMIKT'OPMlA Ba:pMHo'EI~a -Flo ,cr,apoH flaM"TH)}· RIM" a IBlelrep «'Yxa:w.:ep»; EQ3ItM raM'81OIHIDB. «no TV CTopOHy CKa3K~)J'~: CylMepeLlIHhll14 M,8KC ,(;«raHC=C~Ab Ilp~lmb~M - MeUJlKOM»: O •. er n,'en'M ne,M"'le'HK'O (~·JlOIiI OTOflHlb119 n poen 19M bl c» ~ «'Hla rap QWIIII ~ e»; n!ynbll!p~U,;rbll it «ne pBbl H IKOHIBKTl'-; A H:irT'OJliil 111M IP\a~QIB «IB~I~ rpb;JW:~ I ~~ VI,qyu.Ul1e1 aa GM~;P'b»; ~1iI M'A 'T'KiI'LoIe'B81 ,()lYlpaK8JM ·~a,KOH ~ e· nMOOMI ji) l~paO,CK,a3 HOM,epa) I «( K1opo'5e ~ H ~IK.)~ '!'

3AK·POMA····AHITACTH Kill

,E,SSE - 6lcw_ II LlCMK--

($MrM ,NT onE Phi f~o,orA iE3' BO'3IPArA~JJ BH,.Q,eo'Kfl~ln

A 1aK*e:

. *YPcHMbll «lMLr1MbJ» N~1. NYAf N~91 ,«as..., 1KaDJp.·)) N~143 ARRU sty e-: lady,

• Ap()(MB' ~K1nbCKL1;X, IH:OMepOB e M~ ~a ,cpaHfaCl1l;l KI4 ... ·)· sa 20'04-:2000 rOAbII.

• AYAwopaOCKaa: TallfIHB TOMaJe «npaOMna m~,a.fffl ~~I AApor~:.. BJb~lF1Iy.Ql( npo.rpaM,-·

Mbf dMOAeJlb.N1A c:GOPIfll:~»1 3anMCaH~bjW1l cne~~anbH'O JVIl~ SamslJng MP3 C~lUb ..

• PaGer bl .: aWLIitX "iI ma.Tetfl<e.I~1l.

II li1wre.~eH¥. B~i3ltam;.Hafi HOsanna ,~~ ClpaHa Cl!'!le:>'KI'tHoK: fl8;,Il!I HOB c.ep~):~.

• 3aon'104l1A115'1 TearlrpOB .

'. HaC op n porpaM MI AJUI KO:MnbIUTepa.

6n'B~M IImMJl'lllHM.H ,P1'too'd (ipiD.i'I~' '~i' 2. 4. 6..,~ . .., .i1Ct!i!il)3! Mj;_~Jfjl(\i.; (rpMH,3 Hi 5) #R' f1.pe~ct;~MeHH'Me' K:(i!M!l~3i1fQMJf. 1: '1

I .·I;1AEOAPOM

nOB'eAlAT9,Ab C'Tl~XV1IC1, ''THE LAST A,lllEND1ER

W3J.lliregl1~ Hb~ ~I 60El'BJli':li&(, 0 nlP~KJiI K)~eHIVIAX !Mara

,,. ~

U a!'II!'iL ~I"!ie.r,,,,,, FI"T1"""lllilll;il '""10'11 19MF"~ """ .. IAIo"Uri

npeMbe,PlaJ~ :8 ~IJOn~ 201 0 lre~,a! Tpe~ep

A)I(O'H'OI Xekc JD1NAHHEX'

E ~VT.t~!.n,bHblli1l ¢a.&iliir-a.cnll1.:1 ec~~d~ 166C'TepH no MO'fM~ Ba.M QAE9'CU~ M'eHHOH' cepH 1111 KQ~Uf;1IKCOB

IiIIpeM h,epal: 12 a B ryct;a ,20.1 0 fOAa

Tpe~.n;~p

H040l\O '"NCEPf~D\N

n.YTew'eH~'TB~e B nQ\Q.'Q03 HaH"'h~: ntOJl€l~ 8Meore' c KpltCc'T'ulj~epoMi HonalH'OM

In n e Mlh,ellill3i' 1'~ .' """'In 7' '''?t'li'''ll n In fiI':, -f"'- -----Ii"'-', -:;:,;!' ~~ I!HI ,g;;,!;,J M IIJI r ""iI'"\a

TpaL1:nep

OOIllIBAb 3AO 4,~ ~1(II1'3Hb n'OCA9' CMepTlA

RESIDENT EVIl: ,AFTERLIFE

,s'FlHC: n pOA6JDtC8JST HCTpe6f11:RTb M 8'pi'BBUOB npeMhl pa; 9 ce:I-8TJlu5!Ji1 20t 10 rena 1ipe:Mep'

Y4eHHI( '40pOAe'Sl

THE' ,SOR:CEIlER~S A'PllE.NflCE

IfopO,ACKOe ,*~SH1ie~M 0 li:PY.tlHoct~x 06Y"lIHLU!I' y 00· epeMe'~ ~[<oro teiQJJ1IY,HS!iSHIlA f!:;8

In:piflMlbep1aJ: '16· ~lwn'R 2010 rl.J.A:et

Tpeilnep

H04Hb~e, CTpla)K~ LEGENIJ' iOf' THE GUARD,fAIN$:

THE OWLS OF 19A~H'OOlE

MYFlb:rctH\ll§1bM p rnp~nmtQ4eHHflX Pa3YM ~ blX COB IrlpeM ~elPa: 30 lCe~RlnliSiPri :20~ 0 rOM

Tpe:Rnep

BillA OVirPI

Pr'inc',e of Persia:

The Forg,otten Sands

~OBMJ M IFlpa 0 11l1P~'KlI1fiO"'IeH~rlX ;!!rh'ilMelFll ~TOIIO ~ p~IFl ua A,anTaJ IB1hll)(oAa:: 18, Ma~' ,20'1 0 ro~~,

B!4~eope~eH3 V1i~

St,orCraft 2: Wings of Ulberty

B~G B!paU-t13~.l.\'1e Htil IIiIOfl~ Cp8'li£<.eIHl'~1it 3BJU"OJB" n poIfOCOOB " 'Tiep,paHOB

IA~Ti',1J BhIIX,o.,~;aI: ,21 iAl ~f.lJ" ,2011 o FO:AIl o-rpblBOK

Sp,mt /Second: Ve~l,o,c'ity·

IrOlHo,\.IHIbI ~I 6oe:BIA'I ~ Ha,TeMY meCTOK~X pean m~-· woy 6Y~YU4er'e

~:a.ra, Bb,I.:I!I:.Ojl!il;a: 1 a Ma'A 20'1 0 rO~J,

Eh'"Aeope~eH3~R

S~n,gularity

M~a1..lHb1~ wYl,ep 0 noene~~l1B~:A~ QOBeTCKJIiIX~KOns p~MeHTQB HaA BpaMe IH eM

Ba.,Ta IBlh~)[O~;a; 29 ~JOHj;l :2tn () !i'Ojla Tpeinep

npMIKB'9JI nepB()~ "'lIacnt Helo KFI~I le~,e OAIi'IH II1Q~ BO~ Kynl1Tb Xbox 36'0

[RaTa 18 h IX~Ra; 14 teiHTfil6Pft 20111 0 ro~ TpeKJl8'p

Deed S~pal'C8 2

n po..qoJil~eH~e onHOro HS ny~w~ x ')i';t(alOiMKOB noOlF! ~JUi!l'il)( ner

jQ~.nr,a mbll~O:Aa: 1 KBafpT2l_tll 2011 !i'QAa, T:~;3ep

~~,;~~a'~ ~~~~I1\!i,~"~~~p~ M,~lP ~ ~~ ,~Ma~;f ti'~"".5lT4{~lf8MWI ~'K~ftil'6JilMH' n.o ,w ,:3~I9'~lI.i4nM ow "~/;Iil8NWfi!ll f.fjm"lP.rMibM, 1i 3

6JfH1Aa'Ten!l<1 M., DA-HOl':i1 ~3 HrB:M;OO~ rtse npecr1l'l*HbtX cpa~'" ra~K~ecK~X npeMwA

,ocHe6~JICI,JII]a · (Nebu1a

AVitards) no MTOfaM 2009 rOAd ClaJU1:: naano baA. ~aJ1vnli'l C, lPOM~tJ90M lihe V~'indJJP G~r~M Ke~ l5e~Kiep (Il00Map1Ho) C OO'BeCTb&O l1he Wom~n of Nell G~nne;'s. 'O~,-· :«lL4 Q)JC1jep 0 MMOL\i1 noBBCTblfl' rSi~nBr, IBtrlmr! Fabulist, fJliiest Red Ma5k~ B[edk Maslk! GenHeman ~ B€!ast H K~l1

.IFhui"i.~ - iI"! ~I'I"~~~UI ~~III' HR"Vfl'V'I.oIH 'P"jJ 1,... .... /fo;I'Y~~"""~lI'm ~,. .... I ••

peMHfI ,AIft1AP3' HOjp1iIQ'H '~AnEi e ~,QrtQn Award) sa AeTCKO,..HJHOIW eCKYK! ¢aH,Ta ..

O'1M1KY AOoT,anacb Kal'e'pMHe Bafle;lHIif8' a-a noeBCTb The G~ml Who C:~rcumn,avigatedl Fa~ryIJ a.nd in a S[h lp of iWer ,Own M aki n;gl.

. .

)KO )GOMeMaHJ YA0eT08H ntC;)llfemoHl 1M. Ty na «rpaH,,.JMaeTepl ItpaHrTaC1i1l1 K~ ~ .

Pl1TaHCKaA Ha~pe,ma npeM 1lI~ Ap'Ypa KnapKJ'a '(A~h~r c. a~aJf'kie Award) ~:ooTae fiaOb I' Jl~lHe MbeevullO' aa [po' 81-l T _ e City & The ely. HamMe COCT,OHT ",a KPaOMBOM no.Q,·· 'ClaBK1-o11 QniA KH M r H AeHe;t(HO_ CYMMbl, pa!BHOil roAV np:~~HM!~ nlpv,,~a, ~~b-BBI.4\fi1 bo nOflY"'"lllfn 2011 C ~iHTOB Cif,e,PJ1WHI'OB) .•

BCTpan~AcK8~ 8cc:o~~a~HR asrepoe )li0 p papa Bpytililfita CillOI1O rnasHylO t-IlarpaAY :SIhJiU~hJws· AW,3I1"d no Mm)1r,aJM Mill H'YBwero IIOAe. npeM~ i;O nOJ11Y'I.IWflili1:: POM8H Slltghts KaapOH YC:p'I=).t!HI~ paccKa3 Six Sutc~des. ~e.6CJJ:u~1 DbAHKOTII/.1 .• , a Hron{H;~!fI1 Grants Pi8JSS nOtll, pe'A8K~~e Ii1I n~HH~lcpe,p b,p03eIK:

M AM3:HAbl nil1nnap.

l1eM'" H) [P3R a,p3~6e plH (IRay Br.adbury Award} lao AocmH')I(9HHs.:I B 05- naera Kt1 H eMarlitwpacpa, 1iiI1ony'-l ~nl~ 003AB,Tenl~ c:pHnbM8 «Pal~,aH NQ.9» {D~s~Jiict 9) [HiHlI brlOMKa'MnJ H 'Tepp~ T'3iT~Mn.

poa, re'pQt11 KH'V'lII~ 15. 05 pafuua.e'T B OeKperHCM npaBl,;~rr!el1i~CTBeti HOM 1!P»1 Be, PaOC'l1eAY'l ,Qsno o In ponaeWHX q,.tn4Jl ax lie epans 'cPYllnepa,; KO- 1iOPbHI1I Oblln 611 101t3KMM nplA1:Al"elneM 3HaJMIBHliflOll'O Ka66arnllCTiB. AnMcTepa iKPOYJll 1111 [50G rnonap.cae-r B, OlTjlaCHlY&O ~r:Plll CBA3.aHlH~1O c BblSQSOM ~~MCHOB. Ha3BaiH!~e pOMaHJI ~ Q'il"ICbm ltCa IT( t(H~re ~M'a XomaJ «MleMOpaH'~M KeHJUilrSpB")J' H ~IHaMeH~TO. ¥ TpI4JUlISpy IBpSMB xOJillQAFlIol7I BoMHlbm. waHTa~· Cl!.\'1KY C-rpooca Y Hac BblnYCKaeT ~ACl».

p~G BYAJ~'Hr lI1i3.Q,M POMIH --. e e:laek

Lllllr'l.,g Capia'in - ~eIpeA roM IIOj.,IOWe.CKO~1 tp.am.il.C'irMtW:I «~'C1'O~

;pt.1R KMTTIi'I ,.Q>Ke~~~ ..

repoMt MonQAO~ KOH~ lpa68~~CT $peMI ~ '!{OMaHAS, ero IKOPSM!!I1 t)e3 KOML(a rte pee era ~1i ~e.lPory 8M¢> OOIlO,.. 138. - !eaMG~ IMory~e'"

OmeHHO~ HMnep.14w.

MOPB~ POMBHlflV'l sa,

npIilKn~~eHJ.iI~ COKpOI!lWuta - iii BoS' 3TQ B ,Ael<lo· ptU.l~m eb~M~IWflelr!l~OIT'O M~pa1' HaI1l0MI.4H8JIOu.uero e~KTopVLaH01(ylO 31l00l:y'. KIf1Hr~ ByAlIIHra Y HaCi KaK npaBHlOO~ BbIXOA'm" B ~.(3,KG.Ma~.

1L.1lOne nos 9WTt~ 1rI0CR9A~ 1,\11~ pOMaJHI He,QfllBtiO YMepw ~H:\1i KeMAJK 6e~Kep ~he --=-iird of '~he ~ liver! A.e~,cTB\'te, K'amporo npOH~aJU1T B ¢1~~'ffe~ JIIIMHQM ooefleHHiof1IitIHMr~ ~~HaKo:aMb!HlA MMipa~. repoM~, IOHhie 6pa'f' L1 CElt'rpm! ,ompasm:lI DTm HI pe~rU.':l:W 6alP~9 !, AQFlroe nyreweCTBMle! 10 'Bpe~ MFiI KO"fJopf:)ro SHa.KOM~1'CJI c Mlo1pOM HntOA~MH.

ecKOllbKO ner ~ I..lI4Kfl Hao£ir.iu; ~08HK «OT8a'.Jt(libIH~;, 'C4MTalTI100 QAHIiiM 1~3 rnaSHI:.IX ¢a3HT83~ ~ Hl1blX XIKlltJ8. HblFlG' 3H1Ty2L1ailM nyOJi1Ii1Ki1 nOYJIHx~1 m~1 uieorea TOM cepL!1 bill ~ .. aE!lepH~i(a 6yJJ,elT ~wo WilPqQaBa.TD.C~. repciJ4 pOMaHaJ. lO(f'[lg[llI€!S ,of SeL peNS _. KanmaH 6PHTaHCi<;HX BSC VMnfl lloypeHc l}i1 ero 6oeooH ApaKO;H '01Bi!*Hblt.1 - no IilpHrOBOpy aoeHHOIiO lpM61MMB: ompall!JlIeH~1 18 CC~IfiIKY l B ,Q~l~b(yl1O ABCTpaJUUO.. Ei¥~¥-:~ ~ aAMlii 'OT tivtT8 C 1l0l1lbjlMnttBM ~ [HaooJ'leol"llsq napo~ o~~[ce~taTCfl B u,eHlFpe HriITp,V1r' "-IHHlOBi-I1ItKOB: m.li10H~~, rna ~BHO liIa~HeT MmeM«lM. HeaK'OflbKO 1FOMO~, OBipHH Hoa-WK B~lny~e'Hb!1 y Hao ~~ACT')l_

OHI KOJIl¢ep ~~Kat< !rile )K611i1aJerpaccraBaTb'CJt c Ap- 1'eMMDOM l$aY110M = IBUJ!,@' 6~1 noxa 1031b1H

r~n;Tep IiltCWlpaBIrHC

n,PUHOCIAT A1!l'He::>I(KH

~ H(Ofilf,lnKY n lAC8lieniiiJl" iOiiC'TBBKSJ, ,8M)' He rpo- 3Hir... P'OMaHI Artem~s FoWl ,tiifhd the AUantis, Complex' -= 'OeAbMoliil 10M nOnlO§ItIBIlU ed':tcllI n~poc1KaM ~m-e .. ~HMHOV! ee.~II'ILrt. Ha ceM pal, 3eMnfl nO~BepHaeTCA H!aJrue.CTB\41O KQCMW-t6Q1:{l4IX q;,sVi., IItt TOflil;~KOI Apl,eMHc C!i10CQG'91H MiX OOTaH08Mrb. U .... IUI Bb1nYCKsaT ~(:3KOMO»-.

O ~_I9I~T~n~~~ p~3~ew ~,JT1a.Cb~ ~~~ya~H9D c nony.nflpHblM KalHi'Me~MM cpaH'·tU;~'·u"(HMJ

IiIHTepOM Y10lliliCOMI, a I~HOpOM 1A3B'Hn~Horo pOMClJl"la «JlO)KHa'A cnenora-, KOTOPOIrO alMSE PHKaHCK~A t~.q, rnpHFCH30pL\1Jl I( TipeM rOAIM 3iaKlnIO!{eHHR sa co npOTMB..JI18HHS' F"I pe~,'cTa.ifl;m1e,nJ1l MI B<naClf"fif~". nO. aile anennfllL4MI/1l nprl= rOBOp OMSi ri!-l~1f1 ~I - Yanc npG,Be~i1" B 3a~ KflllO;L'6H M Ii'I T{)J1l'bKO tJl~Bl Me:CfI ~a 11,.\1' aannarnr WTpaq). B 162'8 ACmtflapoB.

ox'~eHIH~ r.n8MYPHioM i'OOpon eBbl BaMnH~ pDB, 15 liJrrCMI TSAJilOp I!1IpQ.Q,OJI1~aJlO,.c;n. IMsPM ~)KeH ~;c ASBHAOQI-l ofllep8rJrMBHo WJiH~ naer polMaFlI sa POMBHOM - B ~tone. BI!!.Ii71AeT yme ,A9- BAThI~ "0-. Undead and UI fimishied. bbftBWYIO ce,KJ]8"Tapwy ,o6o}J(atO'~ylO Aopome Ty¢niil i ~!e-r OBw~aHHe c caMI~ M CaraHci1. B POCCMJiI o Iii! p'UKntOy e ~ LltAX EieT,clA lpaCCt(f13lbIB~eT «ACT».

8MMM .lt~OM,eHl!Cn ·~,Cto peHT:r'1eH IHa ygiil"lyn

--~~.------------~

~a~ 38 ~ /I;HHIlf HIt mIrlm1

,eKOTAa rapJ)w lapm~aBaHe H~a8an 'Y Hale TOflbKO ne'H~alblllil. 0 o.aM~~e cee?KHe IKtU"nt 1M3- rpa an blePHaT"BI-iIO~ WC~HH IOTe~e~~~eH· Hbl9 1f13AaTan~ 06).(0- Am croPOHOH. Taprn~B H~ltle nlAWeT 0

pacJHWX a;p~aHTax

BTOpoA M~pOBO~ B[)~H bl.. E re rnoCJ1l~HHA POM!mI West. and East- BTOpa~' TOM U;lt1Klf1li! t(B0i1H3. IfCO,TOpafll cny· ... YHnaCb ,cnHWIliiQM pa~o». B anl~;rlelPH8ItrIi18H'OViI sep ow IAI HCTOJ)lIIl.11l11mep ~ LteM6eprl81H1 Ke' nda,nMCMH MtOHxeHOKlMI~ erosop 193B·ro'l M1180HH8: B E8pt:l. e 8CnE~IXIIi.v:Jila paHee [peMbHOro ,ea Hla~a:na ..

.a;prn ~3 CrpJO& n p:el.Qc T,!Bn Fr6.·T ny6nMK9 po-. M8H 'Til e fluner Menora d l!I ,- ~ upSnil14 roM cepHH lii1a;pOAr-HHb~X WIi!~O~C~WX rpWrlln,e·

,. T •

<c

'~'e,c,eAa

I C A.,eOHIM: __ OM K'CrOHlo -~"b,ll

- - -

neOH~l\ KaraHOB.T. KPWT~1K'ti1, nblla~Cb oxaparrep 3083To. ere TBop~eCTB01 craHOBRTC)l B lynV1K. CnaCl.1TeJilbHoe·~ KaK ~M Ka)KeTC~, on P e't\8Jl e H Itle - (~L1 P 0 H 14 ~ eCKaSi GPa H1'aCl~ K a~) - B D RtJ. J1lr11 en 0 cODH 0

B flonHO~ Mepe OTp23t41b napattOKCanbHOCTb ere CT\o1Jlfl. TeKGTb!1 KaraMOB3 _- OTJn1'iHb~~ TeCT Ha Han~Li~e y YM13re'flR YYBCTBa lOMopa~ B nepeyKJ Ol.-H:~pe~b, H8 cnocotiHoCTb nOCM8ATbCR H3A C06D~.

(.(nlt1ca I eJ\b BCerAO IH04 - HlaerCSl

C M_ ru»

KaKOBb,' 6b.lnH saw" n P te nHTspa-

TypHbJ . ne a -neHUR ? H', nOMtfSnff

Ha BS Y Il' . aTenbCKYHJ Cy~b .y?

n,o H'b~[HeWH~M B[peM,eHSM Lf'VlTQTb fI [HaJ.Li a 11 Ht9n'O'3 Bon MTe,n ~HO n O'3AH a ~ .xOIT,. TOfrA8 3TO 6 uno H!O'p M an b Ii 0 ::: CN!.IIM b, ner, naiR B bl Li1 Knacc, ,WK:onbH bl t1 GYM: sa pb , no enoraa. HQ BCe-TS,K.H A lab poe B ~€ca.M,oA 41~l'a.ICLlIl'el~1 8 M~lfJe C'1Il"PSH9)t I IDmaJ. elI4m1 [BU~ip'fl~e'G1 B CS9T no e 6Y)lYU-tee 1M 'C·b! 8J,CTn ~ 810 e OOllU91eT80j cy~,~aill'~OBa8We,9. nOKj:~J nll~ WI~, Hal. 6y Mla~, lire - i n o CTaJH[Oen9H VI:fl)( L\J( !K n etC ~I Ha C1i"p81H H 48X cpa' rracr ~[KIM. CTP'Y ra utKHe, 6 y~ lIiiI!lbl LI e B, E cfl P ~iMIOIB ... ' IKe t( :JKe He rI on Ik)lD MrTlb 3TOl' .)REi H p?

SbJ c ReTCTsa MeLfr:anM erars "lfCaTe.ReM~ Kale Bbl npe CTS-:nRJ'I ce6e 3T1

pa6oT'y Me.., CTDn yn Cb S lie'"

CT wrren H'· . r ?

>KeJ1aH[~e CTa,Tb nlf1ca1iene·M eeerna Ha L.l1.i1 ~1a.eTC,A 0 run'! "tfb ~: K,QKYW K.n8CCM y to KH~[)KKY A H[a,nVlW~l = I~I paSYM,ee'T'C,fl11 epa-

3'Y J.Ke' n P(H~;J1 a !5J1 to ee. A, Y}K eCJIii1I ~ aerop OTBn Ie l<CfI OtT M9·· .. rra HIIM[I~ 0 ens B,e H rOH'O pa ~ pax .... a 06~,HX -ieprax npl4,AYM;··,J11 M[A'91(], ~ C~)KeT lOtH C'i~'Ta,e·L Y10 JJ;,e"no' B ol5~,elM .. ro C.A€:1il aH'O: 01CTaJliM~)tb. cecr b !II se n[~ C8Tb. ~ 3AecI~ ero )l(AeT orp OMIIHO e paaosapceaHII~ef fl010MY YrlOt paeora n~'CaTeJils:ll = 310 'o~e Hlb fR,)KQ'11 blPlr e*eAH,e BH['1b1 H MHOIF'OR-i,Q'C'OIB~IH TPY,A" 3T,0 T8 ere ',a a KOTopym p,aSI6~IBa~rc:~ see, K10 Hacne,x np HAYM,an M HTp~}I(KY ~, yrny6,HnoA g Mre~Ta HI~ ~I '- KaIK'O~ 6.Y~le'l' (,,6ft OI>KK8 r01iOBO~ KH L1 rVi Ii a IOI~y nib. He 6'YA9 _ HH K,aKO L1, o!6nO)K.K~ ·6e3 K,B1'OIP'lK _, H oro nO'il yro.Q[I\ti1I~ H'Olro rp'YAS ,----- 3iTO IcaMO 9' Hen P[lI\'! ~ THOle 'OT'K Pb:lll ~,e ~ [KOliOP 0 e fI JtJilI:~ ce.('ha IKorrAa '"'TO CA,9\n an.

CTanKlIIsa.n Cb bl C Te

~l'O Ita ;HeIf f(SK cpaH- 0(1 eape R

TO ptf~an If, O. - aHH te 8

rtiJ'CTlftLIeCKl4e ~epe3 He " c6bls·aJJHe., ?

Qa ~I 6 ~ITyS'f TaKO~ IMIIH e H ~ e ~ 'IJ..ITO QJ,a;~racr 06ASBH np.e~cKa~3aTb 6IyaY~ie~'. Manj npMA;YlMan cpal111SCT KorAS'-TO nRTMKOII,eC~ soe tt8,HOIWl1noI u sor B'!!-I,epS a.Koe. HSK.OHle~! co~a.nH Y"'l9HbiG - g, Ao,Me $aH'faera np[a3~H'~1 ~ [~ W8Mn8HC 1(0 e~ >KVl3H [9 In po),1( ~Ta H e 31P~. IMI H e Ka"1Ui'=i1iC5jI! I ·ra.KO~ nOAJ<o.A

18,0 OOIUlli!t Y Hi Vl3,IlIT,eneH AfI fI n Hl'epaTy'pbl K8 II< r aKOIBO A. M,a.n. KI.,U,!\1lllilt1 9 a W H ,CltM[11.\tiI 11110 ee'o e ny'cTb.~ ~ ,C·Mbsc,na B H~X HOll'·,. lt1·eaHI!HCTB91-l11- Ha'e~ L!lJS'M MO>,KeT npORBVll'b'C~ IIIX. [48HHOCllb co. mtpeMeHleM,~ TaK 3ITO ec~[~ B,B[M y~an oe'c; Il.ITO- T'O, y'rB.qI,lb ~ nO'A sn eH[I~ e H8HlOWLo1na HJli.f.11 pe.3YJlbT8.1bl xOKKet.1Horo MaT~la ,2014 rona, TientA, caMblM .n~Te'p.aTyIPY' npMpssHH'BB.K)if K [KPOC(;[B,OPAlY - K1'O 60nbwe yra~,a,e.'T I 'TOT Rbi M rpan ~ H o p 8SBIe 3VO 4EU1 b n 111 T'9IP'S TYP bi? .

Ecrb nK oco6eHHOCT . SaWfl'rO e-

TO a pa6o'l_' ~ _ ,,6fJpeTeC C .OR3-

I:f CTO"O n, ere?

'O'~,eHb xopour MM M'BiIl'OA 601Pb6b~ C' 60,~3Hb 10 li~'CTO ro .n~lcra - 31'0 n'O~T~[ B 1(0-

PIitAOP I r ~Ie, B ~[CVlT' pOY"ID'e'p'" H Bbln;'S P H y-Th WHYIP..~ Ipaan,alllO~~II~! HHi'O'P H[er'" IP,eIKO'M1eH= AYKJ. OY,eHb InOMO,raeT H316aB~ITI~C~ OT '6QR3 H VI LI VI GTO ro J1V1'CTaJ H [H e)K,en a,H[ ~[:~ (~leC.flb

sa IP'a,6crry.

Ka He Y Bac _ T ¥SnelleN 11 nOM'-

. 0 n e aT,V: I-

s nm6,uo nportPaMMI~poBaHMle. giblleasr -rro np,orp:S,MMWCT B cBoDop';Hoe OT pa60lTbl[ BlPeiM'R COlLI ~ H A 91'. A 'y Mia H!Pi Hao.6 0- per: KaK IS hln a~a'e'T c. B.·O,OOAH,8, 'R Mill Hyl'K;9J,

niliwy ~U;'fIKVU~ npOrp~,MMKlt1,. IB 'O'J.nlfl'-lVU~ OT n uea i$'J1 ~CKor'o fPY.~a. 3'1'0' 01' J]llbIX: _' 11K'a.K. nasn CK.n aAb~ B a lFb ~,n ~ 6 'i'e1'plA C: FOH'~Tb. C 8,0 9!1I0 poaa IUVl4)IPQ BSI,A rpa,cp OlM8H VI'R ~

KaKA2 KUD, , KII IIMr:a,ern csoeMY C'bIHY? He SOSN-"aJ10 nh _- enaHHR eaMOMY H,aI1MCaTb An~ Hero KHHry?

1[: bl H I~;o~a M8JllellHlbK'Iiii1IG1, !Ii HTa8.M M bl 8IMry Ki-I t41)K1Jt(1!I B crans «'KTO KaK nOeTl!~ ,Aa. ~ff,y KO~O KB,KO~ ,XIBOCT~ t(» a A C: XYJlIO'}KIFl HIKO:M AflIBKoaHPJpoM, 6y6 HOBbi~M M b~ Katt pas o@~rll4a[c AS'&III8),eM 'm'KYIO' )f(e Ka~~ToHIHYIO KHI~',~KY' M~I rYUil1bIIW€,!i1 ~ C: l~apiL4IH Ka MIA !A ~opOikn\'i1IM ~

AJ8y):),CllP'O~IHlbJMIH 'C111\1 W K8MH l ~, KOfOIP1t3.fI 8

:~VI,~O~ !II AO ~lyrmHG;~1 'tPOPM e paCCK8J3b IIBaelf' IllpO YAH8HienbHoe pa3HOa6rpl91:3W8 *~,BOfHO_' re IMIVI,pa 3,eMlMl~" OHa 6'YAe'1' !Ha3bl ea.'.TbCR '~1:'Y xoro KaKaR no n B». 'Caw a pM~yeT Ka,PT~HIH(III ~ 'A n~wy CT~XIM:' «)CaMeJ180H M'EH-1IifU3'T user, H Ka1iK€'TCR l '4I1TO Il!1fJnl~,~ t1leiF» , (~' no ny B y3€Hn

,neOiHk1IA AAeKtaIHAI~BM'i K.ara~OB POlJJ~:1nCJl 21 Ma'A 1912 rn'Aa: B MOCKBlS:t. ne.pSbilWl Ha¥i!.i~o· ~aHlaoTM'1~~H" POMBH «nna~e'Ta, I5YKa,>-," H~ll!.!llan 11lI1l1)$8,Tb, B 12 Mel!' I a~H8Ko JlJ8'fIIhW6' ilP-s'x .J1HC''W!.)~, ~e\J!10 He npO~""HV.rHJOb. OlKO&iI Li~n TeXH~ f.'\YMI MrTAT I~I IMOCl(JJiB~Ii\HA ropHb~ ~ yH"Bepe~!1ieT no KOM· n ~iO"iIe~HO~ cne~anb HOCl""I/I1~ j6TBM ¢i'aK,YJiI bT,9T nC\lI\'IxoJ]'Qr"~ Miry.

Po~elHl tltlO ml1lt-?lTen~ Jleo Iit~~ i{araHolBI on 0000 CTBOBMO' nQfI'BnQIH M:e IIitOMnbKffepa~ 5.:naro~ ~aplll KQ'TOjPOM¥ Dbilfl 00 J,Aa HI nepJ81~1~ aaf,l;;Ot1lloleHH~1 ~ reser. 1O,e,5ml'lfI ~ mly5'JiI ~Ka,LU1:r11 OOCT'C~J1l~~,b IB, rasere rOpHon) !r1HC'lIrMITyr,a, «rOpHS'1I~KaSII CM6(IHI,a» B 1-IH!~ e 1 s 95 ~~~, C 1995 n~, 1998, rO\Q KaraHO'B, p~;e)Ql'M B KOMalH,Ae iClJI;eHalp'~'CTOB ,~O, C,. n ,-mYAIH M;»' lIB '~a"tQCTBe, aBT1lp.a 101N,H)P"C1M~,eCKi~ x C4EH'1 en<:J M ~HM~nl-Op, " 11'iI909H. n8JpaI'llfl9Jlb,IHO nI.1C8:~ pi~HrU~(lI(;a~~1 o[~B cmn ». l~narQJlaPS1 OO!~~J"I ~IQ aeropCKGre caJL\lrra, lIeo.aha" flJl re IK~Tb1 Kar,aHOtSa CTanl~ ~OOTOOHlAle'M oo-mset.ll 05~SCTl3ie~iI9iOCTIi'I. a, 38ffBM H np€!O"Cbll. ,n~HIVIA - IH'So.1JIjHOKJpaJ1HbIA nOOeJl.W1elll1b TBOp"le'ClKH~K MIH1"iel p,Herr--&¢OHt4YPOOB! B roM hI~1QFle Kl;tll'lbTO'BO~ ~ PIBaJHO~ upenKM~: p~OHa,~allbiHIVIK JiI Mhfe:pa:rY(DHCrrD 061J.!,90.11a

~'l5pa:nlTi80 O~Ga.» I ne!=lepQGWerQ IB, nHTI(OH~epeH~ fa 0 BEG. PAC~ TET B C'e'TI.1 CD ~lllrG.,; 8BTCf:p r.I'~H3&t:l01l~ fCHK Oe1elBbiX 1M ~eTI1IE'*1I'1.\1IKaJLUu1' BPO'Ai9 «8HJnYaJ1hl1HlOC1iMI MeKCa. :3htmepa».

nep8b~A ,POMalH Ka.raJII1IOB:a ~' C OeBHK ~HeY'mI p:aR:!i1Ji1~Mb~€'» - 8b1I,W,efl B, '1 gga rejAY 1i10uQ nee~AOHMIMOM 'CepfleA K:lfRlP.liMH" ,Qe-

<6:DT B- /KaMpe' rJ),Hr.aCTHKIM ,= (~KoMMyraLWI~ln (2000), YAocToeHHa~ TP6l(x J!:!ie5f.O'THb~X n ~eMI1H ~a $elOTL1 Ban~x: QP8HT8C"irM KH 2ll ~2 rnna ~~~IH1Ii9pnpeCCK(n"l» 'I «,3B,~'3AHb.~~ MeCi"» I ~A3fn,ifT,a~)." Kan;aHoB 1,aK~ 0 5JllaJ~iaW:fl'b npeM~ A ,~~ cIPOH;9!(')UA yn"nKa»! «CfpalHHHIK~ l ~~P-\()Clf{(J.~» H APYIrM,X,.

H a ,cfJoIery KaraIlHo;l~~'a He;C1I«m b1f,([O :KHlVllrJ n p 9Ii1MYU49iC:irS9 ~IHO 'ctS OpiH ~K~ 81, paCl~K~a,oB iii no Be CT"6 ~: ,~XapM31-' Ma» (20 03). '*~,ll'~Jt-l!b, ,al(a~,eM II'IKJB nQ;X)8tJ.llA,i~ (,2:QD4)" ,~'i Sn~~ X.~Ln.tMIrt Ka,J~' (2006:) j !'llJla~ {jar KaJ)K~QMy ~~ (:2Q 0 6},,1 ;x~ ~"l\~T 1l5~J11l\a~' (2Q 071. 8, rCOaBiIi'OpCTBe t An eKcaJHI~poM 6a'4I,Io1I'11r\ MJ li1r,~Ii'"I~'M TII'~-c-,e"--""·""" -, '~'n- . .ro;8-n ta

_ ~I!_"'f - - !i,;l!1!""~_ _ _I~~ HfV.J Il4IOi11 Itl.... Ill.

KIH,t4lra ~ Haws, Marna 'M BO\J1 weG 191 bll~1 !ape\>::» (,2;009):~ no, e'~l MO"~BaJM iQOGP= Am ~ [~t+QH MlBHH b!~ ~D-MYl!llilN$~JII hlM. Br 4reBpafl e 2()10-ro yBHp_eFI C EHS'1i p~ M'aH ~~ l1e,w8 .CKlBOIfTelP ~ naparOH B03M e3AItI.R')~. Ce ~ li.Iac J1rfM1HIWA K2LF8HOB CQ'"IlI4IH1[~eT 1K00CM,oone ~Y' «30 01 ~!AlflO Bonli:!'~. eJil Dr Ke.lll«HC· BEil - ~A~·H 143 caM ~IX no liiPyJi1s::1iPHb~X ~Heil1H ~K("'B pYHer8J.

salB~laalB ~ c'n Hi"' nOrA, AS!pSSOM YA9 B ~~ ~ « 4i06 ICBem~Tb 'ce6e B HO~ 1A1,~ trlOny', 'Cee'inR ~'OK, ea(.n104111!~~~,. VI 'f-aIK ~anee" Kalil( 38JKO'H"'I!.o'1M1" IIi1PI.1~ H SCeM B Vl3A8,1'9'JnlbCTBO A~pTe:~I1I:A fle'f)e~,eBa,

Ma _ a J HpHHa C'fIlHtfCnaSOBH3j1' "fKTa .. na ManeHbKQ,MY ReHe crux" TYMMnesa if llae aeB()a~ nailS, Alrel(CaHIJP A6paMo~ SHLt~ nepeCKIJ3blBaR !,Ma,creps' If MapraPH1Y~~ SY_Brat(os8 H nnOHenenbHHIl Ha~"m. HaeTCfI' 8 cy660TY¥~ CtpyraqKU'Xo; Ha TaKOR "no. "POAHOH no "IBe Chin 831lSUf8H TS", nanT njfCBTenA neOHHIUJ KarrElHOsa. HHTe,pecH'o, CTBHf!T R" I1MCElTf2nfJM CTaHMCnafJ neOHHII08H4I KaraNOs?

«I» O~e'Hb Cepb83HblVi '4ISA,QIB91( 111 H I/U(,OrAa He WyLly'):>

Saw pOMaH '«ReNa CKlrltlTl'ep H nilparO'H BO,3Me3RHII» crsn rJPhT~ej BO fl3&lllex 3aRonro ~o BIbIXO,q,'. Y ~HTaHJlqeu ny6nMKM, eya" no lC'aMMeHTspHRM B HHTepH,f]Te ON B'6'3""BS[!Eff aaneKO He O.qH,03Ha'lHYfO peaKl.IH'1O ~ A Kia. Sbl ea MU fiTHfN~'HTeC.!ll ,If CBoe y npOlfSSetlflHHMJ?

31'0 OlblJ1,a_ AnR MeHfI ~11i1c:n(;alllbHa,A IIKHH~' ra, IIi{OlQ~J'ylO' ;t1 nucan ,UEUlbIIX nRlb 1191', O~e!H,b napO\AVI~HaRI M *'I~LOiK;a's:l ,_ I1IrpO I9law.y *H3Hb" Hawy MOCKr8Yl Ha,WI~ o ct:H1ltb,1 H Ti~XHO\flIOr~~. Xcrrfti no 60flbWOIMY 'C~elYm Hie, 1\EI:H(a~ y* CM,e,WHIa,$L

..

~I ere ~t\P.Ot'l (wa,pl'K (i1l8.ra, OK~t'!BI),

n Pl4 Il9CQX n PlAlfimJill9t)( '~1'O 041~HI~ CIn'O}KHl61 ~I POM aM, ~I JlI4~IHiO :~I a60M iOlHO yBe~peH l YrTO 31'0 IMI(;) R nYYIWi2Ulli IKH ~Ira,. nilPL1 31TOM A n peK,paCHO IIFI()[H ~IMlalQi,~ \frO BCle '5Y;AeT K~U( 0 5~,1'1l.IHO (K8JK Ob!IISaeT y 80e,:( KH ~Ir I~ Y eeex as"" ropes): 20% "i vllane~ eC1 cKa*YT ~ -rro Kara~ HO'S ,Bite p Hli8,KO He~I=T[O Hen lI1C8n c~ I ypR.. 20% o It<a)t(,Y'T!1 -rro 3~afrAIIfI'YTO,~ IMtlJiilIO cTpefu,6bJ~ ~ iii 0 nJHb, 2.0°, 'CK6i)KYT,~ -rro ~IM He HpaBllI1TIC~ Ka:H ~[OBtta. ,2;01;'.lk C K3>K.yT ~I ~TO BDe 31'0 .i~l!J'IKoe' n QApa*a:HI~ s r 8;PP ~I nlOTl'lf! PVI~ QlHlI ~Ifly QMI~Y" JJ'*(~u~!a;Xa'Plf1aHliilY H~py H e~e' YlsproBO[~ IKy ~I~ IITtHI~ r [~ ~ ~In b MOB, KQT[Op bI)( ~ H€' ~HJan M He CMOipeJ1. IHlo f1 H~,eIOCbJ 4TOI

'1[7'

r I

ocra HeTtA 200/Q MlnlH A1aliKe 1 0% ~ IKcrro pb I e K,H L4 _ Y nov; MYl !4 [04eH~f i L4 ~ ~eCT~ 0 e cno- 130, ~ IMHe sroro 16onee· 1JJ.f9M AOCT[aTo41IfUJ.

C KaKO" Jf3 CROMX KH,Kr Bbl naco e ..

TyeTe Htl Ilf,a Tb '?

Ha ·SlOT Bon poe R Bee r JJjil. 01' B. e~U:l, &0: Hi It1 C Ka KOG1~ IHe 4HiaJ It.il"we Boo6~e - He· HQQO" ~o.MAL1TeCb~[ noxa BalMl nopeKDMeH~:yeIT KiO-TO< H3, a,awVlX IAPY38H ~,nHI 3HSKOMbIJIX. A IH e no peso M e Ii iIlyei ,_ 3H8Y!AT ~ H VI ys-rOI He n ore P:f.tf] ~I., InorOM ~l -rro ~ VI'T'8'm"b., K H Lit r ~ nOI co BeTy asropa IVI n ~ ere pe!~U'rna.M IJL:U1 KQB - rnynocre L-1 nYCT,a.~ rpara BIPI9MeHIV1.

B KOHLJe . (J09 ra.q· HaTe 0-

fiB nCR I'M Y.R. MRliM ;(lHawa awa" IUJRWe H&nl opeX"t If cueHa KID ICOTO-

aoro Bhl It npHnCHKunlf pylCy. c-

ere c« T Hec on» 0 C I!I 06 3:

n De Te?

Aa~ 3TOI Olb,l11 O!l.ll9Hb l!OlliillrlMlfi IIilp06K.T! !rI C''''! i8[CT Jill ~ B, ~110 M H[e AO BEH1 Deb, 'WI opa (loTa 1 b Co 1'8KIA M M :3 a jMle'i8'1'8n b H-iI·1b1 M!AI 111O~,b M H IKS K AneKlcBlill P blO ~ ILI1 K1()B !Era p Ko H ~ 8J10 BCK.H l11 SptlCT Treo~o:l] AMane'~ r:oltPMltaH ....

py 0 tu _yn, rHnRH ,,(JHHbi

c~eHapHH HPycnsH If nHJ,qMHnal~ lpa crpop' posanc B aCHO Y po 8[HJJ-

Pbl (C300 . 'If .

HI Y1K) H·S acex $1113111 ~e'CKHX C:Ii1J1i1 IBC9l1iilie ~ HOgjJ KOTtQ.~HlSi cnoDo6H a M~'HlIS1IITb "lPiltl~ vtlH IilOg· ICflleAcllseHHlbl[e CB,R3li1i [e,enHI, KOHtB'-!IIHO, 901151 K nooe[ASI cron b c ~lJ1 ~IHa ~TQ eli H,anpR*eHHOCTb. n pl~ 6J11~ *amn:;:R K [Kp MffH'~le'c KCUv'Y no g, pory a,oa 'i1ibiCi,'"1I eon b i ~lbl '-I VI~neHIH OMY eu-,e 3~JT-I urrea Ii o M ...

a ne H· apHblH alii, orllB

.3 p03 ,r.~ uu CO[6K aeTC.R warHflTb HB crp,aM Qbl po aH,IJ. C06H a reCb HS""est» 3,n0I1 fOJ npo ItO 0PYHJ.,.8 YRaLlHD Kar.qB-TD n wyr 'B1if?

~ o~eHlb Cepbf!3HblM ~fUl0Bel( 1M if,-U111!(OrJla IHe· wY'-ly .. naUSHI CKa3MI- na~aH CAeJ1a[eT!

Maffosc ' [if.... aeTas n c . R Ha non-

KlI PR.qO c nYWKHHblM a c .. eM Ha O~HOH KH MHO .... na}JKe xoreo« 6., C1D., B611

)KJanb~ Ma,R KOBOKVI~ He AIOJIKHlnl AP 'reMa.TH !..i·eCK.OiFO[ !Ii HIAe xca 41f1TII11POIB8H V1lR VI $ P 81HAOiB 6tH VI A II [n Pili XiOa~ n O'Cb M ep It.1TbC~ n:onKalMIA .

rnaB-

«lt1Hrepec

I< cpa I aCTVlI.<e

B POCCLr1lt1: noaoer C 1'(O)ill(AbIM rOAOM»)

eHH ~ nyK H aX-TO a fcKpae Henyr· HblX DR, OT 'B~' 3 _ C eo b

. O· Hero 1JR a6 AlbeR' no-

r; elJCTBfJ 'JK.8H2 ~.rXOpPDP»~ s« D HO Ha3S3Tb Pace'HID sa Be -~ BOl3pa ramaree Y ne lJeHlAe a - eliM au?

IECJiilIH [o61061~&4 ib, enoaa YAH EUII1 re . .nbHO npOHL1uaTleIl1IbHlo:ro .nYK~Hla a~, BCnOMH~lTb} '-IT'O HM'fepeC IK cll~iuiTalom Kle (~ .n mepaT~rp e Boo6~e) 180Bce' .'" Hac ~Ie PSCTI9'T ~ a lil<iAaeif" C K.a~~IM rOI~OM., •• To. npaBILI1J1blHOe C.nOBO 6'y~ Ae'1i: ~N~iJ.BH(}~[y,Wll\l\1J!'. Y .)IK,YP H·8IlILtI'CI ·l\i11 PS\~'YnoBOI(;1 IKaK··T'O It)bUlSJ xOpOWa'Al ICT,QTbf.ili. nOY9M-y B aanaJJllHblX TI9Jj19wOy no6eAlt1lftl3;J1j~ npbllra. IDT ~ 4e.,nYHJ'T seAyt.ll.J;EW[D H KIf] ~ Ii ar B KeN apy: « Bay ~ j! s;I nOl6eA~ina I [!R no6Ie[JlVi~a IMaMa, lh,~ BM.qefil a 311t1, A IHI8 M Dry B 3TO 11 OBe'PHrlb.~! !» A Haw 'i'9L1l0[S9K Iflyp -.HaT -onac w6.o» I nospaeHee'T1 c:xe3TVll np ~3 H YIMAe,y:. He xearaer Y Hac ~pIIKOC1Vl~1 3MO~~~! ~ arepeca MO~eT XOirb 3MO n cmpacwVT ~ ~TO~TO IV13M[9Hf.lr?

o BJd R set to c"spe e NO co ...

ere H cpawraCT: II C· "

BaMI ce pb9a.HO omeTVl16? IC.OCT[ORHi;1e'

qlaHTaJ.cTVlI!tVi B IP'OCCHI~ n.n8bie s Ii 09 no IB09M c.tJPOHr'f8M .'

BO-nepB.b~IXI [CalMa no, oeoe KHIIII!1F8 OTO~' IWlIi1Iii iJl.la BT[Opcu7; nna .~ eCT :>KypHanbl~. eCfb TefUeBllf30pl~ HMIBIPH9TJ, KOMnbIDTspHbie ~ rp[bl ~ K lIo1 HO e npeK paCH Ol~ rpa(pVl KtQ~ a El ,~BlOM061141i1:e nco nyTl11 ~Ia. c,.rmY1K6y' eers ~~,~)O. y cOBp.eMeH~oro MOlllll;OAorn ~enOBe.Ka Her BpeN 9HI~ I.IHTiaTb M H L1FlVi - :lOll rio ~ He, fI PKO aa H He'~oe, l\i1 He HanO' MH€i Kjp HI"'R';J b, -rro :3T[O HanIP',aBAa~ ~ YB[bI9 'STO npalBAB" PaSYM9,ST[C~['! 0 C'TaJl HOb TlbJI:CRI!oi'1II n 00 HnaJ1e[~ KH Hlr! H10

PSTHBR TpBH . op , a

bl n L# 0 3TO

ece-r« araa ",HOY; b

,,_, n aeRye a re ynL.T4Junb 6-'.er CHRT?

~f.I Obt'eHb, HQRell!OCbj 'iTO M'ynb1'qp.VlnbMI Bee' >ICe, 6Y;A'91. nonY~L1J1a·c ~ ~e,l;fCTBL1l'elf1b,HIO sa- 6aSHaR ~:crOpIAR,[ IK!QiOPYIHl MblllFlpL1~yM,anlA c AneKcaJ~APOM 5[a1bl1M no: rI po },1( ~TleJl,eL7.1 ny H bl ,X.X III BH!;Ki9. ~ rA[e Nlon ono ~I nape H h. B"oIH~CTe'

ICO CBO MIM crap bl M FO e:opn L4HIM xon OiJljJ\I;1.n bHI!1KOM OTnp[QefU19TC)11 c Ii18JCJaTIb ~!eBy.wKy. A nonyTHOs nOA PYKOB10[QCI1BO'M craporo M,B_cr·ap,s! a B.nan.[e~aeT lI110KYCCTBOM !KOH~ 1J,9h1fTJZUl1llpO B,8'fb., C H~ Y' B em ~I ~, a.QH H eTB 9H-

lelf 1:0 or _ oro B I

bl PJfT 1(0

oseplle e~

H y K,e~UI( M O,)I(H,O ,A'O ee pflillb Kp ~TVI K.BIMI; sen H Aa me ce 6 e AO B.[e par b HI EiU1 b,3 R? Ie erOIA H ~ '$ 6 e Hpa.Bi~TC~ o JJI Hli 0 I [.Ile C RTb ner

H8aa.Q nps'lanOI!l.fI1Tan [COBIC.'8MI APyr·oe .• a 3,a,Bllpa 6Y):l[e W b ICP bl ~IKaTrc.[ I r .n[A.Q[" Hila TO ~ ~ TO HIP a B,Vlno C[b ce rOJll1FI R . . . Hy !~ X Kp IfITViROB I KBKtO ~I B H ~IX~ 1"'011 K? Ton ~KO CT3JTIA CTVI~ K.a ILI1 ~n110flO YfilIOMIMH[8[E-UiillMI no :HH~!eKCY!

1'0 He C I{ as-

11011 _aHJT aReKBarHYIDf!anH-

aq Hl. E"1.q. ne'lanbHee or~a r£H, rlf

C HerepneHHS OJKH ae Ide lifif'fBl"e-

ns ~ORf'tJ H yr _ HM_ ,. &(1'",0 «. blew R cuna

no eliDe"

1I tlTUBe Jt COB P' ell: 0'

6eCKoph1C THO)~ y; ~ fJT en -0 CTsosaTb peWBHHIO 3TlAJt npD6neM~

M- - LI n '-f£'i;H Jfille' liU ~ IIA 1""1· lilJj,V. Cli'lfM-U;:"ii .r>'fpl!'liM"dfr1r!'i;fl LoIIUA

g Ul ~ He ~i"lI~r.II~ll 'r. ~~ l\. ,a ~l '. lli-I n I~' III . ~ :' VI ~, g nyl

""i1i"!l:llljIi'lOIiYr" M V\~ liiilla~"m"l rO'I,1iiI A"'II'" rOIIiii,~ -M'O'11i"iI1 0 In a~1I!_ ~ a~~Q' t.'".~ A'JlH,QQ l~ - ' .. H U ~ _.' H~ ~'_'._.' .. ~Ill '" M'II;i~I~'

III pe'AI10~~IT--aeT APYFL1E! ,)KaJIH pbl.,

EJJLL4Homel~ ~U~I~ Bap~;\taHl'jl KOTOPb1~ OCTan'CR'i = ~ifeHIi1B C HaJ1E\A0HrHIli1 KOB I~ ,'3Ji1 ~K1lP9IH= H blX JlILt11CT,MCU{, R CaM l8J( ~m,aJO~ HOI j3, ,cMnv roro; 41':0 H)p'itJ1l~~Ye-~KIt11 ~I 3KOHOMltt~e-CKVI 'C~" CTeMa ,OMITlb,1 18 'HHweL:1 crpasa He parOO-Ta," er ~ a6~qp lin on yYIEU3Il' TjDl\11 I~ne~ KI.41 C Ka>KA'OrO' OOl'oro ~~rraTM~ - OClMbMbl€'. !.ilmatQli' eeonna,f&-u:t L11 ,Aa::lKe Hie ~l~ ~~Clcm, a 11'P.O~iO In OTO l'M,lY , ~,o YJl06Hee~i OblClPB 9: - ~ l!fIenoIHR1~O!, Kat( nfllalHTIO. :R GaM Tal~, ~wralO'~ l.jjiY BOT T-Qflb!(01 nocmieAH:ero Ine~eH2~lHa ~eC-THO IKynlA11 sa, 100 pyGne~ ria caMIle ~3JlarenlbCTSa - nOJlryLl,~lnoClb n P0!38ClM MClITehK C KpenYlT~I1~ ~aJHbwe MD H@! '~AaJaanoOb., IYro n ~~I ~aM npoHc,xOAVIl? OrpoMHoe KCUllil,LH!ClBO T~Ia.H:1- n~ ~~JIX a81opcu~'I' KOltJpMe' MOf.JlL1 16b~ tn~ca1i~ eel!i1lllt'iK!onen &-tlble KH ~r~ I 3aH~:Ma}D"JCfl COBceM ~pyn4M 6!~3HI~COiM"1 pa6m,~Klrr I IMlap~lIiHHl~ riel! peKJ1t1lfMt9j, rI!AW)tili' Kopna"paTI~ ~Hblr,e n pscope$1V1~b~~ I~ n~weM: cnyl!.lae - 00 !=UI'1M'M .M ~I TB., OHO ~I I!tOH RllHO' = CeMlb,1Q KOpM MrTb IH~O. A nVlH9,psnypa Tpe5YeT orpoMHlorol 'PYAe. nOOTOMY B. ,nmi~paTYI~e, OCi,~UOTCSl rpa;QJOMaHlbl, ClYll9H11bl j l,u1U4e6po~~111 ~ ynepTh:li9 ¢ka,H alYlKIVl. VI lr1ajlP~,~lpclHKa ,3Bi.lA1F1b:!,1 x I~ Mel-ill~, LJ ~Mll THP~VI nos sons ~T cepbB3Mo 3apa6arbllBamb~ ,:9ia~ ~IMaReb l,OlliillJKO KlHlAraMIA It!II HIIA'II"-If!M ,6~:lJi'ili~e. CfOwr 11M Y.QYl8Jl~lbCA;. IbITO Me*AY 31L4M ~ :3m;~~QaMW 1M nOJ1Y~~MI~ rpa,(Q,OMBJfiOS' T~m~ nponaers ,~ VI B nllll8HEi!' "T--atI1'ttHTS, M 113 F1lf1a!Hec 'lVlpa*e:~:?' ICiP 9:QFls;!IR n pocnoViKa 'B,I$aHT:8elI4K9 Hie' 'MAep~~B-aero,R =' 'y6er,ael",

Tperbe:' B KH IArO~13AalH ~e Ha,i(OH9 IL\ n PH'~ w€'n MaplK:ie:T1~IHlr. V1 tnJH<1He c c co6'oi'a BO~ co,spsf\tSiHHbi,e 'feXIIHOlIillIOfllo1lt1! OrTlpa50r,EtHIH bH9! ria

11LJ~1~lnc~ '!;,;!' r~ ~~lJl p'li"ii ~ I!."l!!; ~.iii rrii Ilt'lili ILIO' '1IjlILilln'~~CTnlAllll!I

"I!f.~ _ . 'iiaA ~ I~~ir.~· ,'~,~.~t~'N~1 tYl ~ 6,VI n.: ". t.'lvnF41"' ~'If.·1 ~1! -Ii ~I!!;

y~,~ IHeVf' iii OIf-I'!,llFHfill oI1(2iBTo.p ~ I eOTlb 6: lUI pee Kf'» •

B n eesxt l.!Ii'lliI~IIAlII'iI'abi"N11\t"'ti!:ll ~11'li!:Io'O' 'iI'llil..a Itt'A(,'I;nl'iiilllliJii Lli''=fI,_,

II 1,~'Ug rt~ 111 ~u r'~~ . IV ~\n. g ~ . ·.I~l~~j Ifi,\~IU~Mrr'1 n '"

'lOIP bl H 6~I(rfHi'A=M eHeAJ~(jepbl! nOll n POi®'K.l Bb,~,A9Jl:RtOT RelHbnl1 ]H,e. paCKprYIKY, •. ,. KorAs. Mbl c.nblrnl~IM, "'ITO rOlnnM~,Yn CH~~ KI~IMO :3a 1 001 IMlLi1J1ii1 rIIM1:01IHOIB ~ ,~~~ 1 ()O IMIl1nn ~(;)HOII3 nOTpaT!4f1 1M2 peumaMY ~ = Mbl iHe' y~"" 8IlAe'MCJ~. 1 elll1lSpb

rl"'lf,9.bt"ii"lIQfi.·"-H'\/ii"'!. !.ff~-M·-n"OiI!..il'''iI!l!''io = e."'1IiP,C,T'Clrli O-:'l~~"'Ji1

11'"'. Ii'Y' I~IIY! -.1 ~ 1";,,",,,. 1I'I~,RlI!!"111i'U g~1i! I~ 111!;;i\;!l1~ " .U..-Ill

n,~,"=1 61"'11,0lil P'<§I .... C· u ''''fT~n''''R C 111 .... iLJIIi"'!I,o~p. e"!i1l1i..Ai~.,;jj ~ '0

!M§lT1g!J lIf.l/p .~ n~ .. ·.·"V_~ IQ ~ _ ,": 1f-1If11lE1!g'IJ.ll V ·· .. ~!i,.,'llftl I ~~ ..

"'"

CTpa'&-HJ ~I He ecno MHI~T, M M:~I oa~OIil W!~rr,aTfu3

- - ..... -- - _. - -

Hl~ iB, OJlIHOIt1 ron QIBe Hie oo:xpaHIVlfC$ill'l A8 VI ~M:~

3a6,ynyr - O.QIIFIIOn~!eB~a.. H 0' lLt1lpa~ paCK),'·' nnellH ~ J];,eIH brIA 'OT,61V111bl. K!oHIKpeTH!bll e ,~IM'9Ha. H92blSa-llb He HBJ]l,O! B!)~ B ~{Yl~ce. 111 :3'10 Ka,1(

P,03 0·' so ~Ot:ii lini!!!ii.fi.iCflil...'· Bii"'tiCi -8' "'\~II"l""'\I:::'.

~-J ,I . ~ .. Ulan I!I ~1~l~Ia: .. ~'Ii ~.' . 1~.1·~Urv'll

IH ''j'I' I~I UlIOCflIQAH:ee: 'QCTaB ;JRIOb eTpaW1()~ c. blP bR j 'OlCTBJ1bIX: TaX HanOrVlI~1 M 'AIP'K~X:, Ii ~I 'Og~Ho,K!.f1IX lanSHTOB, (13, ICMb:lC:lF1e:~ Jlp5L1SSlOg· ~,~XC,A Bbl.AaHJ~erOCA ycnexa B OJlIt1IHO'l.I'KY'" ,9, I"ta KOIMlaH~,Q~)~, M bl rI,PVI B bl'K11~ nOI~yl1 aTIb renna H.qCKHX KYP ~ K~T,a~,eK~e f.)YAIAJIi]lb H HK,~ i1 'flrnJ~tKLiU~ M'aW~HM) HO B OOJlJ;3l,CTIt1 KynbfYPbl ")J ~"U9}C T,pa;QVlI4HOll HIO SC8= Ta,KL4 6 blJl10' c~o~ MO\LUMoe npoVl38QQClBO,. lt1 KYll b TY PY M bl 3KC!"' nopri1 p oean H C8IMiL1 '=, sa cilier '3'''!4,)~ Ca.M bl'X Ta.naHlToB'J Ha,'"'IMMa'~ c nYWIKMIH8, M Illroc'iliGe;Ei~ Ic~ro,. C UOAEIM ~I era '~.;;-n:n~ 8" Ipa3plywlli1~aeb, It.1J B CTpaHY X~lbllHyn nomK IlI1'Mr10p,fa. ~I ViM9W B, B'~I~ry 1t4 MriOPTHlb ~e' IKHIIAFllI. lf1 oKa3a~locb! ~TIO' OHH i nOAc6Ho, IA MfiOPTHCHIAY K~IHO~, 'CeIFO~HS'I KpOl1'OT oie~lecTBlaHIHloe'i l~aK 0 bl!( 'OBUY'i ,_

o,~,a>C;T1W Vl3~:3a OOJ"N~,e n'iJi'pa60faH~bl)t: 1'8X'HOflQrl,;n~ ,H co ~,p~ MelH H b~ X nl~:n'\1'eMOB {TrOJlb~O

- ---- -- _...., - -

He paLOOKB31bJI~a H"IIe MIH~"I 1.11''0 ~x: He cy~e,~

C'Ji'sy16n s' n~!Tlepen ype) I HO B rQCHOrBHOM !113'~3 a rpa MOTMO oprs ~~3018aJ~ H~J'ro MapKeT1~~lra. KabjeCrBeHHa~ Q f)'JI1i]IO*JKa ~ 6e3yFllpe~ H o opraI9iIVl3,0saJjH H'a~ ceTb, pacn pOCTpaHe,Fi H~ 11]0 110T~' K9 M, fiIInaKB,T1V1 K I~ rIJH~iTpa, na,paX:Vlp'YprH~le~ ICKV!X peKn8 MH blX BfllP OCOS no 4i~ rnAIH 48M ~~ ~ ren e~cplv.a pa M - ~ y "HllAi~,Ten:R c¢ op MHjp osaH 0 nUJHI~ MaHlitie' ~5fro ~ ro MO~HOI G"TaJlIO 'bjMTa.T1b !(H~rv X j I;oe GI He~ rOIBop~T~ HBnO ~yn~Tb,~ '. :)(Ul~ FQBOPAiF He 'rei 'I' K'FO YIV1Taln IA rn:U~fpaJ3k11-' lIi1IlOCb! ,8. pe'K11a,MIW~ KIA., H,o rp"aJt(AaH~IH STU 13, MOGJry Hie pa~A~'JlIRe'l I~ 6eJKHf no KynaTlb K,H~Iry. lI-1 '3110 He' fonb KO Y aae, 31iO BO B09M M v;pe! iallK,~ npOC,'f'OI ,n M1IWb ,cel~ Lj,8.C ~ IH(~lM nl~MI:IIWnOI.

TaJiK lila cpaHfa,eT~IKa B, Pecc ~1L1 8JblHl ~~~iT OepaJlIH~ 'laIK:: rCHA~T n:J}9m 10 H a OOB9TCKoA ~yxI~€ Tpli1l ~'~4i CaJMlbtX copOKan'ellH~tX, 60ra frl.9. H rops-io ~ c. 4~rTalaM ~:~ Ipaccy.*AaKtT' 01 eYAb6e, *eIFll"2CllVl KIA, A nOTO M nIP HI)(iOtJl~T IIltt ren·ITCIKjOe I14YH8IMVI 8 J11~ ~e KfiKorO"'HIAOYAb ~,aH,al5.pa.y,-, Ha~, MaKp~!leaeT HI_ rOA BCto ClpalflY,~ Blb~H:OC~iT

'io.r

Il3eC~ 30JlFilICfr'0L<1 necox VI YKalb ~BaeT1C~' B RpyrVl~

C1lPElHb~. b(t'W6lHbll OCiOPO,;;KHO Bbi rnrlAb~BaIDT ~3- non, IK6i.MYW Ka,~ KYJl8 en pRT,an~H~b" B~tl'rlr~, ~TO Bee 'TJ1XD ~ OJJH~ pyvu.J b~ nJbIIM'RT'C'~ 1 I~ Cl'i!loeiai. O~TeA l~aICCY~'Aa!,'fIb 0 'uYAb5e ctTe';-IJS'CfBeH= HO ~I ~a~iTaICii1K.'H - 1iClJliillb1KO y_*e BAB08M~, rpersere YHeClma C-lt1XVlfffi,. nlp,~ MeplH 0 rax,

H KallOK sonpo(; 8- - XOTeRH 6", ors 5 rH'TI; J 1'40 BaM ero HHl(or,ga He .:aB1l81OT1

B'bll H:e 8Q'J1Hy~eC,b,p ~ tr~r CKpO'MHOeT'~ He CTIP9.ASIO I ·eCfl!L4 TaIKOM nOAI81~TCA ,_ JlrOroH HO sae caM ~ M a3oi7tJlM'BO ,oTBe~y,~

HeCMOTps ue ropbKllle cnoee neaH~a KaraHOBa~ Bee Me a K NO l.leTCR RepfifT~ s ceeTl1ae 6Y..ffyU{se! nOJllenaeM nHcarenfO

~ ~

oe raBaT&, lOR B Lf.,cne 3se.:;aHh/X ffMeH ,11

6Y.QeM C HeTepnettHe,M JKR):JTb B&.lKDM era HOElbl1f YMfli;,ll€" yanaf41'.IIU8b U( npaH.3'BeAeHjf"~ Pace"" nO)KeJlaeM sepHyrb cT;nyc (fCBMON IfHTalO~eH CTpaHbJ B MlIJpe~ Jf 3J(C~ fJOpTepa CBM06.,1HOii .:ynblJlPb'. ,.

OJ •

1" ..

Cena.pa I .... CT

- A r·

Pe6yc ell KTDp

rUMAH • .xy~m.E:lMI: C, ATpOLl!le HKO, M3\aA~ TB1bCl1BID~: ~aKC._-O~),! 2U10 C=:PIII: «PYCCK~e ttlaHTa~f~Ka» • 44:8 err, .• 110100 0 ~ .• K3.

naXO*ME npD~3BIE'AEH~1

• Potiepr XaQ~JlIa~~ ocny .. a J+l:eCfKO CF8ne'f'~ .AHPlel.l naJ33p"lI~K «Aeop'E-'I!relcll~

H OBblU pOMSH M'SII<CBH.Qpa n;JOMQS8 Hal.~ M1IHaeTC~ 'K,aK TMnH'-1IIH,aS1 KOCiMOOfle.pa: Irlll~ raHTOK~IOI ~itP Hlbl~ KopaQnb ~ oopoS.Q;f.IlJijv.u~ npo(;TOJP.e,1 50J1bWOrO rearpa, TO ecrs rny6.oKom KOCMoca, FHnepnpbi*Klk1~. 3Bel3:.QIHb~e spara I KOnOHVl3al~Lt1R Aa_neK~)( MlApO{B.~. Aa. H npQAOfI~' }l(Qe~CR I 006C1iBeHIHO~ 4l~PefJyc~~aKl'Op» IImJK KOCMVI~e~K:a-'1: onepa-« HO '~;-)Kel C: COUWMbHblM YKflOHOM. Ha oe'~1 paa rpOMOB, pewlAll HccneJllOSBTbI cp9HOMGH cenapaTM3Ma.! B3l'l.ijIRHy-rb hl:a Hem c TOYKH 3peH[HR aeMH[biX KonOHHCl08'j nl-OlO I+SH aa ~n;nltMX M are pLt1 HCKYIO nnaHeTy I HO lie rOWOBbIX. IpeWHTe.nb.!FIO c He;t1 no pEtaT1b. 'leMa. HlenpOCTa~l~ OCOGS}lHO M~ COBpSMel1- Horo paCCIt1"OKOrO li1~CatenA-¢aHTaO,.a" KOliOPOMY 9j.QlSS, 11 VI He [1() urrary nOnQ;«eHO IOb~Tb or:onrre:,m~IM n!M6eJPMrQM-3anSPl~ fA KQiM n~60 «HOOVllil!ieIlBM t41MnepcKoro IC03HBJlFlIIIR)".

AnelKcaHAP [r:POM OBi BnpO~leM! IAaJllS 1(0 He· CTOf1Ilb, np~M;OJll~HeeH~, O~~ MIAeT CBOl\;i1IM nY1ielM", Pai(:CY)K.Aa)1 0 ce napa.TJi.13M e, a s·n:>.p on HlpafyrOR npe»(~e ecero Ha illom:~ K.y ~ 9l0, 1'1<0)1(8;=· lllitylAJ (~a.M~U1 C~'lI~Ha'!11 cropoaa POMS!HS" IlIlO-' 6~~1 KonOHWPI, K,OIHCT,aT~lpyleT rpO'MCB'j HSl\<\1'3-' 6e)lK;l!-lt() orcraer OT M erponon . IA nOI TISM naM pa13,B,M"TVlR, [1l4 14~'M y.*=le KaHan, CB:rIl3 bl BaIOU.'Lo1I~ ~)Be fO"'lIKH i i.I eM IMellrl[~Wle rpY,3QB H naOCa)KH-' pos MO)l(HO AOCTa.EMI1fTb ~13 r1IYMKTB A 19, nYIH Kf 15 32 le.q~H ~ILlY B.peMleN11A I re M can bHee !110ii pa.3PbI18. TalKOB 3aKOIHjl crons )KIS [H1enpeJlOlKHb~'Hj IKSK a8KQH rpEU~U1Ta,Uli1[M~ HI~' B03~ MYLUiB,I9T >Ke BUlle AO rJ1YDI~ Hlbll pj~IW[iI1 TOi, I~'O 'yrQfl n8Ae'H IAfil IMISItl3,MQH H 0 pasI9H yr.ny orpa .. - ),KSHH sf?- VI TOfl~,KO I· ~~yx cJny~a.Ax: K:OJ10HI~/n"11 MO)l(I€T ~larlUflTb oTpaHY'=11Fl papojQ.14feJlbH~ U\y. BO-lIl1epsblx, ec.n·_ CKOPOCTbl pa3IBI~j;Ii'\1IA M,e ..

UMTATA,

HeGypa3Hoe ')'TlIOBa.Toe ~YAGI a~ ~~ nOfll BII/11- J1CCki ~ H~a n ~O, D;AOOI9'B. OAH~ M n P!b.[)l(f(OM Ai9fomOK CBe1iOBhIX, nsr, -W;OObKO u.no Ha ~Fm bHHX 3anB(]pK~IX IClqJOMHCA ~O~~O~I CII'IG1'0!Mbl H,e OIblinO IH~~ero, eCJ1W IHe CllIIKT,alh M9:r80pmOB, KOMI91T ~I~ RAep ~ KOGMIt1l!.!teot<oL:1 nb1nM, ~ H:O BOT ribl'1iIMA1Ht(j.;1 ecnhIIXHYJl1I1A'1! MrHOB'!8:HHO cropas nOA HQU1CKCM rVineprnooA., pMJO)lHOK OOGB49'3A~ ~ Ii1c.Ka3li1nC"~1 ~ ~ 3. pa.3.FO;PS'IB,We. r'OC~ 6fi1e1QHO~ .J1j;1W10BOrO JapiisB. M8W19HHO Bbm11lblJ1 Y"TpawaiiO~ Ipa3MepoB MOHCT:PI.

nO~n., QAHCBpeM9HKO 0 PCM!HOM ,[~ Pe5yt= ¢a~op~ Ha npHJflae!l,(I.l< flOJtBM\9.Cb KHHra Ane~a M,HirVl"'la Q roSOp~u.,u..tM H&c3Ba.~ !"iI1IAeM ~41rpa B ndMaaIliOt:~~ .... 3 MeJ+,rasrcpCKQ.~ oeplilH S .T.A .. L. K, E. A. M M3Aa I 9JDM- HBlBWP He eKp:bIBaJO!I', -rro nOJ1j1 '3n.1M rtCeB.IQOHI1MOM GK_PbQ ea~Qf,I: BOe TOT ,)I(.e M!KCaH~p rpOMOB..

TIPCH10JJL4 ~ pea,KO ynaDJer ~ pe3;yrmb:ra,"'e BHy~ TpellHHll/IX Heypnpjl\<\1'4 _ llPa*A8JIHCKO[C'1 80i1Hb~, S Ii1 ~~,e.MIII[~, IB:bIC~.QKH MIa.neH bllK~X. ;!le.ne·H ux !.1j,enOISe'YKOB H8 60eBb~X Tpetu:OKHIi!1[K-ax, ... Bo~ BTl() pbD< ~ I~ HOIBOOllrK,PbITibII X. 3e'Mfl'AX MoryT 06·· HalPy.)KJ~lbC;A1 H;eK'~le 'yHVI K·an bH[~le l~'ecypcbl, KOTlopl~le noseenar KOOO'H VIlCTaM MOHOFn)Jl~~ 31i'\1lpOStliJi'b IM~rOIUiH~IK. rJIlII1llar ~ _ ~_:, osan, OiOIO mOJIK) OCTanblHOMY M' py.

[8 se;MHO'14 L1CTOPH ~ cea 3TH Sap'HaJ HTa r~ SMLil30BbiBalli1llIA Cb He pas, B CalMlb ~x np;l4 ~ I'-IYAf1Io1~b ~x CO"'lG'TaH HRI)"', cPa H1BCibi iK.e! n o~ 1IH'!RT1HIOe Ae'j1o! l~ro.il~~K)W KO B10pOMy: SBJOp.b iIl~ H,9 peanHCTH~eCKOH npQ3b,~:t) Boo'rAaJ nlMiTanlt1l c.na60CTb K HleO Ob II"'! Hlbtl M I YHIII1 Kalil b HI b~M j 'iYaeCH[IbI'M ,co'5brT~R1M ~ 'RIBIl8'H M~ M .. AneKC8H~ip rpOMOB a!l.19C.b He OIP'~ rMH8JilI9H. XoTA A£fj!~IICIBLVlI6' pOM,aH8 H pa3BOpa~Il\i\1[BaeTCiR ua nna-

,:Sle ·TeeMb. W8HC Ha H9aSSIIICL1[MOCTb OHaJ. non ~aeT 'finarOAap~ OT1KPbITMIO'11 cMllfFiI'aH~ HOMY B apyro~ 3eMHo~ KOnOHI!IIMI, [M[a.p4~lvL plfiCJeH[VlI~ <Ii~Te Mmo~~., yc~op:AfO~ee M er8'oo· n ~GM .1i103Bo.n Ii1!t IA M A,aTb IilI.1Hillta iii pOM~iTbl M HMFU3PHaJ1HCTBM. Ho sa ero iBe[p'J]ljVIaHaJIM np!VIlllljrCi'91 IAoporo 3annaTl~lib: BMeCTO CTa-' pore n9HIVlIBoro .X'03~IHHa e nHue, 3'eMn~ OHIiil nO!flYLI ~ln[~ M0Jlii1I0noro,~ 3He prlA~HCWIO ~ >Ke erKorel MO)KH n, KOHe~IHO, 1M 8H Vlrllvn ~pOOOTb 14

.... ..

IMla'""" p-·llnAl.aIH· a-M-lilAI i...ll181IJifiliIS'Jcg Uii ILJQ' UI .. .iiV ~/fiI'p'~~~

, '···!l.lJihf1~ .... - .. "'111; n,· V~M"' I "11 ,..". U1['" nr.1.f.\ [:1. I _"~,Ga!

[HO CTOH:flO ,nH panM CM'eHb,1 rOCnOAMHa 00= 3,HaTenbH'O PS3,pYW8flb OOOCTBI9H[WYJO 3IKO[Il-IO,MVI J<y H yCipa.IIIIB~rb, ~':l,\(pOBaB'ytO 6!aHto~~~, nOnO)KHB BAS a J1H He, rpers Haoe.n~ tfl!lA~ Ka~ nOHIL4 ~I? ri1a.BH~ ~IA reptu4'1 B Hla;~afle K IH ~rH ~ w ~.oJl b - IVi K I IVI'CKpeHIHe H'eHa[n'~~'fllt!l~I~ 3€'MlIi1I1RH. a B Qll4 M[en e OALo1 H 113, .n!.o\1~e poe H oaoro n paBI1I'feJI bCTB i:1,1 sce I[;~tn bHele' ICO'MHI9Sael'CfI B ~p.·aBl.i1n bHOC1~ III pVlIH~=rorIO pew 0H ~IR ~

II1,HT,e'peCH:O~ ~TO' 3,8. UlIOClIIilleAHee 6[PSMfI 3·10 !HIS nepB8fIJ KH ~n3. ,0, 6op:b6e . .laneHbIKo~" HO rop~o~ 3eMHo~ KonOHIMl!o1 3B He'3,aB~CLtl~ MIOCfb OT Melpononr~ 111'00 np~MepHo TO~ *0 TISM9 nOCBflilrL4l1iru c~o~ pOMaH (~A.6.opll,.;1,r,eHI) (20 09) AI1Apel~ Jlasa PIi1Y·'K. lt1 fla,aap'Uiy-t( ~ [[pOMOB Be aor Ha CTOPOHY c.S'I"i1'aJ[paTwcro8, xorn ~ C HIf3KOlTOPb! M H orDle0'PKa,M~i.. OIAJ"'Q VI,S 'i1aCT'S ~I ,(( P,sGycl..!:p\aKiOpa,» n PR MO lalK ~I lIFIaa,bl:9aeTIc·s;r: ~!l; nOBCT2lI.He u», MlnIl()<)I;;oro ~en()IBeK8:t 1i10HRTHOe AeJIIIIID~ nQeCTa.H'~eM IHel H,a .. 310S.yllF, 6bITb eM'V ("(y'"ilfarcIH1~'KOjM Heaa1IKOHHOro

I~"a l1..li nl'hn'FI;M" '11"lp~· ..... B' o13H lAiC:' n'p'Qa.n 0, 'Olin ~ IIAI ;:"'!l'l~..iiX

U ., i"lIM"1"'UII'r"" "'l~ .'I,.i g f!o"I.i!'iI '» • _". '"""""'f9I~ I . '10";;1[""" 'Y! V1~ .;oil' 1l'1"

J:1lisyx KHH r _ He' npOtCfO rOpR[~~~e ronO'DI~I, QAep*I~IM bl e H)tH OW®'CiKHIMI Mi&KCHMan MSMOM I' "ITO B3PbIB8,IOT 160M6bJV B MeTpo H [P aOCTlpe.!AMB8[KlT naO'bl~, a. n IOlU1 nOYMll4ee H n o~,306!~H'~Ta ~ Tle.nIIbHee. To 9CTbi T9 KTO rom B'~iT I!IAEOfilOl1FlV1 ~ ~ecKytOl 6&3).1' ~.S1 AHIBep,C[~ C1. Py KOBOI.Q!~TEUn!1!1 nO.olIIllOnb:R nOHI~IMaroT ~ro' npf,l M,oe BoeHIHloe' CTIO!liilIK!IHOBeHll\oi19 c 'CHnaM~ Merp0Il10J111),ot~ Hili K Ii..]euy XOpOWISIMy He nplillf3e~j!Tl -rro, AIDK'9 o.qe P)K8S nor6eAY I KonOH~ ClaM npVlAe1!CR /AeCR'W'ltUl eT~RiM ~I "l(Hl1P'~fTb Ii'\1I n!BII1 posars .. "TeM IH~ MleHEHri]' o6as.:l HUllS [Mo.nOAP ~I Ha~VI ~, nO~'.ul,e·l'C'I!(VI "'aAH OM I~ >KeCTOKOA" rOTC 8.0f1 ~,a MHorVl8 ~e·· fBbl1 -an!~ ~~1oi11., ~!'MCTBVI!feflllbHO np~BIIe:lKae1U,. 1410 lK.e Kai(~aeITCA noc.neAVIO~JIIX pa3,o6na,~e'H ~ ~, TO OH~ 3 nOI)(0'*18 ~ )KAYI' Hlac B IBap ORl1HOM 11 pQr~iQfDK€lH MH P OM ii.H:a.

! B, IIi1IPO;8.0Ka~i1o.HIiOCfiJ.\l\lIL\i1'l tieOAH03Ha~'.. HOCfiV!lI _. mas a~ o~'JII1Ia ~,Pe6ylc-cpaKl'Opa)~. n P8A~laYLJ.Ula pOMaHb'~ AneKcaHIPlpa. rpOMosa B 31TIOM nnaJHe 3aMeTHO' Vary naJlOl·.,

xep OWHe no 'crClH LJJ.bl nn OXl.1e 3:f!M JiiI •. He xmpb te' Map~lIIaH ~bl

'. xo.p.ow~a aMepMKa If!! ~~J IIIftOXHe 6p1ltTaHI14tll

I •• XHTPbJl81 '¢;part ~y3'DI

C H

HE npOM3B~ -HMia

'. C~pfe flYKRH8 H:I(JO itii - 8H2N~T JilIOAlH n • 1~MOil'~ ,3af.l. ~~K.n ('IKo6:paJ~

I (, ' O[lfIl~k' - TeMa~ IKOTOpafl 6 HayLt HOlM' It:jlSHii8,C1l1 Kia IHe IH CCJlKH9T I InOK,Y£ll~ K0pa6'lfU1 liY= )I( MX He ,onYC;'fJiliTCfI Ha 3e Mn 10. 18 eap1.48HiTe pean bHO CTVI,~ niP 9Jl/l()= )ISHHOVI XoPCYHO M, 1/1.~Onn SHeTHlbl0' ylAll~H"'n liE3 aUiHIH il pHccyTCTBy= tOT ~, aCCOpfIt1IM~IIHT€t OXU-i aKO POM8H c.08CelM[ H:e ,0 A~nflOMaTiH'''I eCJKHX 8,a8 MM ooneouie H l!'1iAX M~'}KiAy paca MH ,B.ce'11reI-tlIHO~.

rpHCIH ~ ~ra- ,s8rSAO'b! I!'I bl H K'D c-

MIM !.f'eC:K:VlI~ nit p,a3~IT en OC06H b'l~ I '

B ~'gq1 rO\QY Inoo AHJf,e.p.c.eHI ~arntca1l pOMaH The B'\.fVVQl1der ~

. -o-crr ...... 'IflLI""':, B ·HlSill. ILSIi':, ~If\!:iIIl.:I'c. !!$OIL U'!I i(' 'II 0011""."" tIfiI JIl5II I GIl ..... """,1ii'I ' .... " i!'I"'"""",1JJIiQ Ii,;.IICI!III!

liiI~peBeA~H KaJK ~c3a ~PXHOg, ISelHM)et;JI ••• ~j, 3'am lEL1i'opoe 1v,;}3- AClHHe sblweAwee. 8 OOCT8B9' nmom TQ:M'B, 'liilpJ'1lj.lPHOOBCK~X, (oJ; U ~poa, nona AtiAePC;Q'HB.» I HOCiltJilO 11"1 M'" it( Vw81f1}e.,~».

b ep6a ,M KpeCT

8;.Q8Inlitl,p OBalbC~ K JJr:I11050~ IQJOPMle ,)I(lit,3HVlm Beae'l nnaHO;Me pHblH ,saXBST npOC1'paJlH'CTB-a. Ha, 'OJljIbI K'Q.CMo'ca )'T"pa"l HIBEOOT 1~II1AHIBI~ ~ ~ya.nlbHOCTb ~ n Q~ "'I ~'HR,RCb, rnptj,KaJ3aM HO soro X03,AI~Hla. rpH6HVI'~ 149 nepeMe~ae'T 4,Io1D~nH3au~VI e nnSUi'9libl H8 nnaHGITy!I' IPYKO'BIOJlCTBYRCb 'saKOHaMH fSe3~YWIHO'~1 pa4~IOtlaJ1b~lOClM ~

rnlBBH bl ~ f1e'p.QI~ 100IeAOp, PacKVI HI - pla3eI9a'~ VI K JJ,8n bHlerc' KOCM'O CiI,,- lMIOj~JlI1q,MIl'ta H T a~a 1iI'TVipOBaHHb,I~1 .Q.II'fI Hcc.neRoBa ... , HI~'n aero cren pM VI M HillblX IM1M poe '" Be'pH yelw ~ICbr H8 8e MIl iO I' c:De,a ~IOIP' pm.cCY~Tb!IIBae, He AOCili'OM'~ H,YH) ne HCVlICI Lit B,D.pyr B,b!IJS11ICH R'= ST., ~T'O POAIHQfI nlflaJ,He'Tay'.e Hen p 1.oi111~·u'iA.fI:elK HT J1 JOJjl;R M B 0.,jF]le,j:1 CYJlb'Olbl repro 10 ~ KaK H 1M tI 0- r~M lUJiy.rH M n pM~.Q,eTe~ 'CTi'i,Tb

POMAIlI XYllOHIIMK: 0,. bIOlitH" ~3~JEDbC,TBO. ~AAb41a-KH"ra» 2.0101 .ICE= P • ft' uIOMlj'~:~C11~~eC.Ki!IJ!I CiPHiIJ» • 31!S, CTIP .• 1'00131(3 .• · 6ibln, IBJlbMlD_~ 11ll3C,Tbo;2'

nDXDlKME npOl3B!IEHHR

• MaJ] ~Ha M Ce ~'fe~ ,AfI"I !llHKO «B'B.AI!iM~H EU'~~ .ErU3Jrla C.aM'O~1I0B8J ~r:PD3~l'IJO~ C~MlP3Ki1

T=aH:::e:~b~~~;:

4a:ib mpH tleCyaOTbA)),. K~yD.8 OM a HII/I 'Cry1li1l~T ~ laMI ea, y~e nop)KH~

, .

~raef KaIKlaR~HILo10YrAb naKOClb. lonbKO" Ton bKO paa06p8fil'BCb oaa

. 'v -Ilnn§ F!K·1AM IE)OIIbll~ InM O··~llI'iIr~nla

C tlf'\a~\~ u:.., ..... '.;.1., ~~lfrt,,,,,,k ~ U.~'II"""F!i, . '"

IH ~ e t~OTOPb ~M e'A~a lie CfOVIno IfrOHOLi ~e~U~M'9 ~VlS"'ln.." KB K cuosa

lIItTATA,

KaK. TOl1Ibl!(O I1t01'Orop nepewarHryn OjQMH P1l3 KaJMMe~ pB,aaa,..· J1eHHO~1 lro'perpMb~, IHe60 CJlOBHO OJ(pa~MI100b B ~CT(j,MI II;fB1PHbl i ~~'T. Twc$lYlMj ITliiI.1l4 pscna.:l(HY.J.i1 ~ B nooe-:--oo! ClBOH l~plbU1bfUi B HeKOTClPbll( IVia amx CTpa.~ HllblX nepHa:rbl,:X TBape~i TaHA I) y*aOOM paon03wa>na Bca.oH'M~ H 9-;Q,8!BHMX OEU"U":X

'lfitBKaMbla< ~KlM!X, .nOOHMX' lMap~

A€BY.WKll,\\11 c [BSnG~M8r'ie~HbiIM~ eoIilOC~M ~ 1;.1 Te.naM L\11, nOKPbrrblM~ IKOKSf1J1 Ke CKiP'.bllatcw.e~ IraHYTpelHl~ HOOTIiI., roJ1CO,Mfl,M H YJUOJItOfrUllll11 rpOMIUfMI~1! )C)~,M'n!n'~IMH ronOC'aM WI.

eO!flWe6Hble, '4laHqJapbJII 30lSyr Hla 1Ii10nu~HIIiH BO eliaS,)! ee ISS"nHI"'Ile-.. CT1Ba, M,ar~IH. ,A -rre I1rOAe~laTh? :3,,0. ~ IKP91Ci 189Qrb'rMlb~,~

'~Be~bM~H KpecT» nDK,a,3blea- 8T Hr£!;OOMH9HH b 11:1 pOCT npocpee=-

w\e, FiI:~p8)KaiIF,eJ1Ib;H\OCilil ~ JI1Cnonb,,30BaHM7I '"'IYJKlo1X xYAOJKeCTB'eHHblx, mp~eMoB, pOB!lHee C"THlIb,. a~ ~ 18

JKaH pOBO~- nmaiHe npOH30UllnLl1

'OE!:,pbi3HlblE! 1A3M8H eriH~fl : CJ1ii1J

ne~Bafi ~aClb AJ~\W10rnM 6hlln! iHnH~ 11 ~IM IctJS}lT'93V1 0 CTSH08fl9 .. HMI\i\1I K)Ho\~ Bonw"e6HHYh~ (WKOna, ~HTPHr:H -, neiPBble, npo6bl~ MarH'·.jre ~ OKOH CMnllbl), TO. BlopaA KH ~ra - nCM~OOOn1 ~eCK~IVi J1toJ60EU10'" C~Hn1 Me~iMlhH~IA pDMBH., rlla'B,~ Hoe -3AeCb Boeoe' IFie B roM I 41"oi5bl B OP..,f~epeAHO~ paa 18bJIIWn1 4ertOM

yWlcfJ1 b,(,~e'M = 6e'JKe HI148 M ees npasa BO,3IBpaW~H.L11f1 I c'HIOl8b o K23ae,w l~iH~b, B IIK!OCM'OCeJ PacKVI H IAOJn >KeH ps W M;Tb,: tt8KYtO C.Y:A~i6.y e MY BI~H:lpaTb,: n p·H H:ArTb,

~ -

enox HI B W M I/I'C:fI rlrOI~l~IAO'K, BI®~'®III

IAJiH IIi1P,~IIMlIKHyTb K TaM., KTO >K9= naer n POTH B~TbJCSll IH8J B,R'3,aHH~I M IilIP iEUA.naIM •

01" Ii a6'~IBWIIAX OOI(OM ~;HY

I<iOC~MVI'~eCKVlX 60eB~IKOB pOM aH ,XopCYHa OITIlVl'l..fa'9T BHI~MaHHe K f,e-XH~ yeCKL1 M JJj,tiT,an RIM:: xapaK,Tepll1ClMK8M 'KOpaOllfil,9'MI" CK8,cpaH= APO 9 ~ Q'PYJ«:lI1lf.1. T~a~'~ b IHO ~I~In~Cbl BalOC>TCR np OU,eCC1bl j CBfl38H= Hblfl! e n~tU10"VlIp.C)BaH~leM 'KOCM~'ieOKHX' allnnapSTOB ~ pe,weHM:eM C!JiilO)KM~IX 3,a,JJa~1 eo BHe319MHbIX: yCJ110aIHRX.. KOCMOC XDIPCY1lHB, - He npOCIO n porM:e*Y1iOK Me::«AY' IiILnal-9i~TaJlMVI! ~ 0 n onaon pSJBIHS'A apeaa IWJfI C,tO>K9T,8..

Cy~eClllBeHH~n~ H9,.QOCTaTOK POM'8Ha. .......... Vl3!ObITO"lHOCfb I~A~l~1 M 05p~30e~ XlapaKTepH!a~1 ,An" IIH,a~1A H ate ~VlX aJBTOPOB. B pe-

aynb rare IOTJl,enlbHb'lie CI-OI*:eTHbU~! no,B'OJ:HJTbl 8,bl rn An'Al KYUllIMM., 5,nw*S K qJ'i\;\1IHallnY olutylJJ,a.elC~H co 6b]T1V1 AHQ'R neereora F MS1WSIO'= ~a" cocpeAO'O~LI1ib'CR ua lyeHllP,MlbJHoA Haee.

TOr~ AOCTCH~'HbIM ~e611OT MOnonoro r1I11CaT,eJl~" AeM OHl:C'TjpMI=

~ a

pyM)LLt~ VI KOH Kll'pSHTOCnOCOog,

tlrOC1"lb H,ay ~IHIOiA cpaHlaJOTI4KH ~

18 I~

Vl3 CMepT,enbHOH nOSYWK...,I!11 IHe B

ii""!p''::rI'~e·l!.JiAii:iIiV ii'" n ii"M:i ..... 'i"'!iHa~·illl.Ai M' gp- g

INJ. ··~!,IJ1r.·I'"~ IWJ. [M~~nu. :. 1r'r.r'IIf~fII f' Q_"-'~}~

MVI VI rp~ ¢UJHaM ~Ij' a IS ocrpoa noIpe5H0C111 pa306paTbCR B oe6e ~l ICOO~'X ornOW;BH ~RX C MWrpOM,

nlpeOOpIDKeHHaJI BH'eWH8 ,(',HO'J IFfla8!lH·os'M BH)fTpBHH:e) a . b,S;U"'QlKSIS9 C liopeLiblO yloe'>kAaerc~ lim OP"~AIAlI Mlaro;~ npaKrn"lfeCf!<]~ Her "'t8CTl1r1blX I~ flOp~~O!4HbIX HI-\QMBHAWMOB. PywallcJI Isee' ee npe..qc.Ti,aBfH~~HHVI~1 0 ttPy*-oe, JIi1II06B~, nOflrl9 Y~~iljleJiillf.l ~ 'OOR3aHIHOGT'AK

•. ,~I I Ili'"~ S' "0.- III'IIIW~~IIkIUIIl'IuIII J[_J~, n .....

Y'91e\!H J,\I'II1rIIi1a. 'J.' II §U1111Ifll'rr...... n~ l1;".li-

eepKY' 0' a3l"IBalCl'-C~ Me.nK&;IMH~, 3F'OIlfC,1jiv,jIYHb IIMVI! Irtr"UJTMTe..nblH~IIMl>1 lf1 BlJi[ac.TanlI06;~ Bbl"~- rAt n rAi~HOC'RM,lVJ'. P~~I B~,aCTM ~IA Mec.T~1 OH1H rolOBbl noLifnl!1 Ha. -rro YfOAHO M nspeCTynl~Tb LfepS-3 ,flI1!06oro., IOH Q(~ 8e~b'Me euqe OKO;H~(aTen~HO Me' aaJrpy6eeweit 11 e 'yrpaU1lsw91A bJ)e11lo.Be!I;,!fiH;OC1i~I, K@YllOfHO Ie :JTOM qp.e'W3l, nOOiOMY BnO~H'e' onpaeAafH war~ Korl~ Ta1lx~Ha ICH"oea enacaerca 16 ercTBOM" pew ~i!e~lbHO nOPb~Bafil c ntooOBbfl!O L1 IHeHa ..

---~ «'Ba:JfDtBtu. .. JlPOI(; ,c"VlJlnpU Bmt.MtJ.meJlb1l,OI Kale H.i t-taikJ

~l!!I'.nn.n- - ,. U''''l-",...,.....n'Zb. if' .'

I!M'tThIO (K BRweMY paaob!apaBaH~w ~DTH~KOB lAO IC4acrnVlBbix KOH uoe.).

MTor:

u

~CTOP'H,AI c R[PliWVI JlVlPH-

~ecKOIt1 nM,IHMfu1i. EC1'b CTI4,n III CT ~I '"'I e CIKI~!le we'poxOBaTOC'F1A ~ IHO ,OHM HCKY11F1B10fiGn VlOlq)eHHOCTbto ~ )f(]t.1~ HeHIlFlb11M 'onfHMVl3M.

~IJ Il •• gj III •• II Il Ii • :I .1. Il :I .1, Il II Il: loll ,Il ill _ ~, :;; II; :. :. .I ~ ~ !!l i!! I til ii, [ ill

• [I [I [!!l' ••• [I [~J ••• J[I,IIIl.! Ii!! 1Il!!l! Ii! .It!,,,, _II

IIIcn'OBeAb TP'O I(T'V1 P LU,IVl icc

M ill serpa Patriok RD.thl:rJss~ The Name r!il the Wind

PIDMPJI IIEP'EBOll"lKK; A. OlleCllH~'. M31A'I!ftb~ CIBk (~3KCM 0)), HaO,CMtU-IO-»'. 2010 • C,E PMIlI:: (fl Macl1epa M B"lI.fIJ M M,an~I~:O • 1316, C"TP" • 301~ IlJ :313. .' «.IPIDHM~3J "MRIlI!~1 Koplm~'1 'iJ!8CTb. -m

--..... ......... - ....

• • an~"IIeCKOe, £Pill te3M

1110x[nIU-1 E nPDM'3Bij:lE -""

,. ra~ YHJIbfll"'C~ Ll""m (o{lp,AeH MaHyclKp ~rna» .n~tTe~, 6hnll~ (lIne-CHb T~aK1MPlltMIKa~

~laFN3!Jlb *3Hle3111 3Ir1aen~, ~1iO ~aJll~Aror-o ManO-MMbCKJ1Ii1 nOAato~ro HaJ1e)l(DI~~ ~ebo1'aHrfa. 3nb ~Jl9~Hbi-LJl3marT,eS1 b ryr ~IKe lM-ryny9r (~HO:E1SbIMI TonKJ~ HrOM·~' IIiI HlaSHa~a,ie;T ~ 3!Be3ICU~ ,zSHIPS». niP OIt1CX:OllYli 3'-0 nor'OMY, "frO ~i3AaTe'lIi1I b nbrrra,elC,~1 one:pHpoaaTtb np~ ~ BbJllbSH bl MHI MSi '!l.f" TaTe'JIiiI'R nO:HHfHs;I MH. TeKoA no'n~OLt OKaL~lbIIBa,e'l JJlY,PiHYIO 'ycnyry: &e~b A~ B lOM c,nyya,e~, KQ~Aa IH8, rilpHJ1aE!J:KH nomaneT Ae~C're!t\r1Ten bHO --IH"fSP S{:Hbl ~ pO;MlaH,~ era. [lH19'B03M O)f(H 0 OT[lM ~I~"b, 01" 48J10rO IP'fIAS IKl-lIllAr'- UJ ~.,,,,orpeMiY I :eK ~.~ en . nne - - H blX. no OO'Ll\I;1M

n BKanaM, _ scex ~lX ~,ei«ypHO Cp~jB!IH:~ B8.KJf c fOfliKHHOM M IMaJp1iMHGM_ B HIBwelM ClIlilYLl,ae scia ,eu..u3 Xy~9: pOIMaHI B bl ~~eT B, oepHVI ~ nonpoCTy ,~a.fep~re!l'~1 rAQ- TO Me~y ~ HaAI4;at.TblMI~ ~~ TOMaMM AH\AfpGJ IH.OPT,OHI 1<1 TeppI[.1 5pYKCa.

M e,»qol,y TI~'M nep:SblA TOM 'p,~lnIorl~HI « ,X PO'H,VI Ka Yi6V1 H ~b~ KOPQJliiIR '» na.'1itP 1iI11K.21 p'rOT = 4J!f'Cc,a WIM'eer ace Wa.HCbi GT3Tb sa Me'T H bi M 006'b~T~e.M ~lfI J1106V11'e.,ne~ 'cp3Hrf'l3:3 ~IA Hlb,IIX anlMKoet n,Olll.-Je'MY Ilrle'«CTan~~?' J:;ta. noro'MV,~ 'll.fiO Ae'61IOTHlbn~ pOM~aH POiItPyrcca ~ 3,10

HO

1310e"T8JIIttH H8.bfaflO" KSK p\aCnOp'l'A~iT'e~ aarop 'CBCH11M rBJ18HlTOM,! KOID PbJIIM j G 9aYCIi1Q{BM 0. r(16,napjIaeT? CIMO>KaT J1t4 ym~3aTb Ict09AHIIHO BC,e HaMBYlleH H billS CtOi>K!eT'1H ba e JlIl\tt HH 1i1, CYM SeT n ~l 3aJ~'!iP w H'ff'b Ha~!a.TOe He. ~p Crajr()~tlO Isrbl'· COKOM YPOBH1e? 8pSMIR nOf{;j}[ST., Ecn-' ens,.QYIlOWii~[e TOMa. f)YAYT CTOiJIIU:~, )t(e XOpOUJI~I., B IBJblCW e M :3 WrStnOH9 "3n~ Kon lit C,liJ.9B i.? nO~A 81t11fOR e LU9 IO~H.a fI pK,a~ lnIH bI H ocrs.

~ 1~IMn eerpa ~ np OAOJliil ~a~i 'rpaAVlIUjVi H! :3 a.l1I'OlK9HIIHbile TOllIKVlI~H)M H pa3.IB~llble' nmepoM EiHrJ1eM~ Yp{cyna~ .ne ryvl'H, Po61~ H XoG6'j T 3'.QO M ~fI bR Mloa rII/I... E1cftlt1 BO o61pIS3HlTb He-' Kyro, y,r;, OlB'HylhO WKaJ1Y ua O.gHOM KOHi4e KO= TOpO A _, np 9D;t9:J1hHO )KeCTOIKJ~ e sn HK:H CTL<1Iseaa SPill K!CO'I·lril~, L1 JlllKoPA*a Ma pTI.1Ma~ a ua JJ;PYluU~ ~ oon a:naJlOWlI~ e VI~ pR~"'OH ,AOJ1e ~ «ao6poA o lIC;a:-lO~IHOGl'H)ol1 KH Lo1fVl n ~n~pa &~'" rns Il\o1 «X060H.T", pOM:aH POTrqJrYCc.a OKa*eT~ cs rae-TO Ii1t.uJepeAL-i H'e. Stu yBtll'eKaT'9JllbH!SJ'R III n013TIII""eC::Ka~1 CK8aKa AJl~1 crapuierc y ~Iia-

lIMT-IA

~ nox~ ~Ji1 III pHtil~ecc, Y KO[poneA. ens ~YlX nOA 3eM.ne~. '>1 XOAM np:H rlfYHlHoM ceere no Tponal _ 'I' 0 KOTOPbl x APyrH'i! He OCMI9f11MB8K>TCm r080PMTb .Q,ame ftCHhlM ~,HeM. A n)BOp~n c 60: ralM I0Il'1 1I1Cei,MlI lI(SHU.V~H WI nwean neG~ M, saeraafilR8WI~e P"bIM-Tb M8H9CT]PSftsA.

B03MCDKI9IO. Bb! C.wlb'1 WlaJI VI 050 MHe. {KBOyr)

: :ME '~: IEHHO' HD BEPHO

- _ .. -------

BnlPOl,JreM, IPofqJyac J]l,oCraTOYHO ca-

MoOblfn3:H1., rO'BOpL1ib, 05 3n~lrOHCTBe [He n,H1= XO~i~rrc:R" ,l:1a>KS Tor 'qJ pa~MeHlT '~C,TOIP"HIIA! KOTOPb'llt.1 'YMeC"'I~J1C$ll! 18 HeM ansa bKIAI~ nap IBJ~II~ TOM ~ ensl.l amser ~r a v* OCTS en BMHblS B, HilMI HI8MeKM VI OW).:liKD1Hhlf!' ;f,(KplO~O~Kll<\1I» OlKPOBSHIIHO HHfpll\1'rytOT'. 111,3 sroro neL';fCiF'SJ.'1rTI'l1bH 0 M,~el nOnYlLIH1CR Be.CbIMla IHeO~.QI4H,a PH 61 A SnVl[K. ,Ga, B, ~~M:-TO (;(l/IMfi serpa» nOXmK9 Ht1 CP3HT63L1 ~Hbll,X BBTOPOEh HO cpae J~HMe HH C O'~,HI~ M ~t,3 191 VlX ~B~~ '6YAe.T 1M c~ep n bll Ball ~,HM ~

or: Ks,gYl-llpletK1MPutiAIIK BI rnepl8l0M poMaJH€e' nocreneaso paOKpbJIIBQeT!CR nepe~ HaM ~ ~I npenerasr g, HeO}'iu,~~allH H bl X .,., n (lCI8- CRX" O'H'f ""I 8!1I10[Bel< ~nlere !.A,a, ~IiIKTYeT ~Cl1"O= PIIIIHl CBoeA "j~3H1MI XpOHlVlCTY:1 KO:TOp:bll~ C,Y'MeJll11 orTblcKaTb ero IB aaxonYCiJi'HIOMI rqp0Ai'iw" K,e. Hlo S'TOr ,nHWlb 'O)JJHIH rO.nOH ~CTOpVlI~lr np'yTMe pa3BOp'a,""I ~IBllKrTCR ne~ear H8MM B (>(31A0Cb, H ce,t\il~,ac)),: Pf.lAOM c ropOnK'OM n O~ sn ~[I!OTCA AMKOB~HHb'lle -reapVl! B TipaJKT1~p BSaJUIASSeiliOR oa;ep* l\<\1!Mbl~1 ~eMOHl:OMI HaeMH MIlK., nepBbl ~ TOM OKQ3b: Ba'STCR: T9 M np10LflIH blM qJyH.QaM9H'[',OM" ,lHa K~OT'OPOM paCCKSli3"1 ~,KM (Po~ycc IH sro KeOYT) nnaHIA PY1ITOT B03eeCTM 3~aH~u3! ooe~ VlrCliOpMH. ¢YYIH.Q8M8HTOM Bne"'laTnRIO~ LUVIM 1M M H orootlalLltalO ~~M., KIH Vlr9J ill,OCilioC1H,a caM oro npM'Cl'anbHOfiO 8,'HHM,8H;HR"

CBOPI ~e5JO'JlHbl ~I p.JM8JH naTPWK POT¢yoe n~'Can ~'eowon bKO fileT _ B1:-qpo~ TOM Bll.lepHe 6blll 3 _ e.epw9H nHWb 8 t-S4:Me 'cPeSpaJ1,A 201:Q lIoget KclaTM .. B MIOne B, b13;Qa,Tellbl"' C1'1S8 Subt8rreJl8anpn~ss, Kornpoe cnaem'C5'I rCTAAbHbJI M ll1l KOIUie~lli1VJO,H Hlb~MH lII'Ia-AaH~iflMIA, B!bIXO,qMT BIFI8:~L\I1Kn08aR KH v.n! POTd:3'ycca The Adventures of the Princess and Mr. Wlh'iffl'e"

Kapr8

Man\1l..i1,e Ct«1IA, Y1Hlwe,epclv,rreT o.>KMBWHe nere'lT9.Qb~

TlenA~ PO[MBIIH 83POc.nSHILIo1R VI «'q,onbKnop'HbIM snoc». r;epOIlllI PO'ffi'¢lycca ;tK1~BYT' B ,~peBH'eM lit ·.e C'fOKOM M~ pe j KOiliOiPrbl ~I 3a'Ob.n.n rCIBoe npoumoe, O,~HaIKO Keo1yr" ~efSoBerK~'JlereH~al o,bln 'B bl,H y)K~H crons HY1rlbCA C 'CYU1~CTB,a.!MW,. iXOTOP:bIX nonaran J1~IWlb Ule'pOOH~a.Mj11 M"QJOEt 3TH CV14eCfBQ, y6Hn~ era. IPOAL1iSa jij:eA L.iI 8CJex,~ KTO 6~,1Ln ~ STOT MOMBIHT P'AAO-A C H[~IMH. K:B!O'YT XD - aT OfO:MCTtrrb ~ __ tOH H8YJ,.1 .. Ii iIH!iT HCKS,Tlb CJi119,A S'llt\1 x C:YW$'CTB B AP,eSHVIX HC10pYl~X-, KOTOP'bl€' C-O'OP,8Hbl B aipXI~Bax 'YH Hlae p C~Te'Ta~ ..

3a,BR3.'K8, 1~e.K, MO)tili,9T nOJK,aaaT b~ C,SlI ''4 HrrSrenlO';'II nOB.o.n~Hlo 6aHlaJ1b!1H8. OAH8J,KO np:H' BOer~1 sa K,aJIKVLUre~CR H3611110CT~1 Ql1aJ, yB.neK~eT c rmepSblX ::«e CTpaHlL14 ,_ 11'1 B 3TOM, 6eaYCIlOBHO 3aan),.~ fa Pcnrpycc.a-pacc Ka3,~1A Kat OH O~reHrb K;P<.s,OO~IIfIO ~30 6.p,QlKae·, H MVI p, ~I l1epooHali<leR 18 IHelMl OOMT8,1O ~HX,! 'OHI A'OGTSTOlLiHO nos,,~·'- LlSH (~ifO rrN=pseO'A - B, ijMO!M XO'POWILidI11 =, nt)~ pOlO Hie cnoco6SH Ule,pe,A9.Tb);I Por$Y'(lC y6e,AHTIeneH - ~ SOIT B~I Y}i('e I calM 1;.1 rero HIe 3"aMe~aA ~ H.a~H ~ aere conep eJKH ears KBOYTY IMlb'J fU1AVI.· KBoyra cpaay B Jlj8YX 111 no GfaC,~IX:. OH~Te~nepewIHM A - yrcraBIWv.ll~ 0.11 >KW3H~1 TpaKT~lpll.lU~IK~ KloropbllM REUiO 6e~ )KHl or ceoero ClfUllB~oro npoumoro, 'OHK.or A\a,lOWIIrl it1IH ~ Man bYIM W Ka ~ KOTOpO My npe'aCTom nIPO~T1M 4epe3 Boe IKp,yrM ,B.,Aa Ililiel~ (9,)KVlfb, M HO~,eCTSQ; yell eXOB M HeYAa~. H IMbl C ca Mora HB1I..IanB 3.HB,i(i'M! -rro IMe>KAY 3THMM AByM" «arps raTHb 11M H OGC,TOIAH VIJ:A M'~ ~~ ~

r~le- TO mM~ B npOIJJ.mJM ,K,EH)'YT-reIPO'H

KBOYl' Y6H[~ILta K.OpOfil~l., Keoyr -saransa, 'OH ~ eIPITuBcKI~ 'Y~fa~JlH B ~ larHaHiJli1l1l~ I HO !8, fO *E3 sp eM'" Mlbl BHnlo1 M KaKOH 4~HIo.~ e MY noera- 10, 'CSII ycnex~., ~epOH - He ¢J3'Hm3l<11~IHb,lL:1 cynepM9H. OHr XOTlb ~ nO=CBOBIMfY YIHlMKa.n~H~~~I, HO BnOlilHe )KH.BO~I !Lle'J.iilIOeeK.,

«~MA aerpa» I.lIc~:Cl'O 'ClPaBH'HlBa !lOT c «rappili nOTl'epO'M'>J'. ~IeCKaTb~, HI Tc!'M, VI 131M _ IlieHIHM,b'H'blit.11 Ma.nlb4101:!i<''''CaMOrY4IK,a B W'KOne l~apOeQ~RCTila. Ho pa:3H Iilua lMe~~y KHL\!I raMH POTI¢JryrCca !4 Po.n~ Hr Cn~,W,KOM BeJ1~ KB .. POf ~ ¢lyre 1t,1l300pa)1{8'eT GypOBb~H M'llo\1!p 'Yc.nOEn~roro ICpeAHi!S;Be KOBb~L Ero YH~ BJ9.PCMleT Hili B Ma _, - ev.weOi ,cr'eneHIH, lie nOXO)K: H8 XOFS9IP'fC, - :STO' Clb{OP ~,e ,AKB.JJI~M VI"! r~re o6y~an CR r e;Jl=' n,e penensr IFI ~K YiPCYJnlbl Jle rylttl"t B,ce 09- pb93JtO HI nopoH! OyelHlb, on81CHO MA *Vl3HVI.

3ra r!TMO c*epa no cr'O~IHIHO~1 y'lrpo3b~ XQJp.aKTspH,a AiUI ecero POM8IH,B. B TO ~e IBlpelMR PO'Tcpyec He cron b HSlYpamlVHJfl4 ~eHI ~I GYP DB IKaK MapT~IH a '~n,BCH e 11 bAa !t1 nn a~MeHIH~) aa;,eCb O'IH OrJ1M*,e K (~;OI~Il,eHJ~1' MawyCKP~~ rrra» T 3A8 Y~'JlbflM{~a,.,

OTCYTCTBYI'IOT i

- - _. - -

• ~pe!3MepH~I'l.:lI IRI aTYpanH3M, .3nHyeCKHe 6KTBb~

• xo66wTkiJI

Puuops 3 OXlr1 npoekroa

-~ --

po BaHHIYIO «Ta~H bl M ropO,AO'M)~ Ba,A~Ma ni,aHloea.

C'oG,l"'fft'e' Hlh.JO c U"Io'WgTIUY'U"IL .e:. § '3!y _ :__ . ~ _ D'.. Ji1 ; : ~",lu' In.:':~ Ul~_~:"

C· H'9MH )KHIByT H H ble C03AaJ ~ I.1A:

A~'~BOH,~I, 3nOXMMlb~ H nIPO~He· ~,aCOB~HiKH c Htu5J1!-OIJd!l,(!l).T9·n AIML1.

B,ce' O{HI~ xor .a8- TO laiD VfraJ1V1 B PS3HbDX 1M " pax napannenbHblX 3eMfil9 i H 0 I~ a-sa Ka.l'a P.U11/1\13M a,

sapa- prallpiYUJllAil3wero PO,AHlbie ~3=

nOXQlIlWE ,nPDM3BE.QEMMS

.IB!J!. M liIaH01B ~MtuiI [( Ta~.l!ib~M ro~mA~

• Ma~~M MaKaJpelHKO'B «CrpiD(.~. SOil' Xo.nOM)~

H ~I H eWIH He' epe:M'9H8 HI~ KO'lIFO He YAVlIBllIiII'Wlb ceplt.1anarv,U41 H.w]IVI Me*aS10pCK ~IM ~I UlAllKnaJM ~I Ha H,eCKO,nbKO ~,eCRTKOB, OMo:e. i/1'M'9HIHOI TaKO~ 1[fJ OPM ar I1IPM=' H'OCHf Vl3Aali~J1~ M Ii aL1 con bwym n p~6b,~n b - Q_OC:TaTOJL.UHO «n Olll,= caAl1r~)) 'YMTare',Wil:e~ Hie ~\C L1[ny'~;) Cf,ap1l0BOM KHHrVl 'I' ~bw,e OilFl G'YJl.er· c HeTiepneHHe[MI xaarans Boe nOlcnenylO UJ.Vl8 lOiMS,. H,e~ KOTOiPbl e npoeK.Tbl oc~'n:u~aHbl He Li1rpax ~tn~1 'CPL\r11[flbM,aX, JJIlPyn,~e pac~PY'"iI~ BallOTeR c ,Hym R.,

UM~.H'lUn IV:I. ~ lIIlV

slopoR

airr HenOIl b3'YeTC~i AIl s:I ooiP14 H MlepeH~!11 ne peG panlLo1Cb, K: waJMI.

l(~MlarVi 12 c~eIP~ l nepsas KIHW" ,A Ll106'bi CKP'bllb, esoa f11pe6b~'-

Ira KOT'Op'O~ 'ron b KO ~ ton b,KO! iii 0"- 18 l,;11inaC b 13, n pOjQa·*,e. BOT" Itt Yllt.te OT a I3,T'OP 0 8 CXQ'):Ui bJI).t, In poe KIO B, Bpio~e C;~ rl,;16noro M:eCl'an Hnl.o1 «,3 OHlbl~ CM~Pl ~'~ j T~IMlyp Ty~ poe He r06blrJlbIEtfiU~~T H'9CKOlJilb.KO :saeSI>Ke[HHY11TO 'fI!My If H) cr an OKaJ1111 n C Heal VI ,aHOManbH b~,X M'9CTH![O CTe,~. Ha ce~' ;pa3 pe'4lb ~Af.r\li' 0 11'0. I1lb!WK8 BTOp)K,eH ~~ [H a lapp VllOP:H K) I flJ10fHO O'K11Kyn ~[-

,U!WTA_A

Oller mI~peBiJI A1bIXaH~'e, CTVlt:;HYToe e rpy,A~m TCI!..IHO B lKy.flaKe~ L-\1 OH~ nCHl.LIun~ .aanbwe.

He. -'flO~~ Cao'6Q.Qbl nOKa~an n)JlOI80,~1 Ii1IpH BW~,e nHpa ::l-1Abl H3 OTeMa M MSTaJlna BblCMOH 3T,allK8 9· trI emb~pe'l kfF€J T'op;J.ojlal1a sa OKP'¥.Ji{GiBW~ M n ~CTIbIP,h MeTsnn Mltjl6 OK M M aB,SopOM. Ha lilyl~rhJI pe 3'i1"()M peryJil'ApHO nsrran ~Cb -rro-ro ClipOlllf I to :+;WftQH ADM I TO PbJl HOK, HO 8&111KH Vi[ ~a3 InQnbnK~1 s-rH Cpb'llsanWCb. VI ~r·laJ;"ox !eMTIIM B c:aMOM lUj.empe r~PQAa aapaclBn IlYPb51HOM ~ KpanHBD~.

InDXOlKM'E npIDH31'EAIE1HIIA .'C8p,re~ BpnhHO,8 «nIlEj.liM~ .14{enaHMM))

• AHAJDren flM BllAH bl ~ ~~aHJ1pOJlIbHlbJ ~ B bJ6pot i?

I( eaprer M:0J101~biX. HCcne~o~ l~aTenlel~ OrnpaM~eTICA Ilria ,oe:p era n p~ nIlfITt1 All" nOVICKOB 'OT,B'!!fa, Ha BOrl"~pOO: «:OiK YA8. III 0- wna ,30Ha?,,~ ~ Ho y,*e nepBble' AHW· npo~B~'iHH[ble' Ii :Janos1e·n-' IHblX ,aSMn RX ,tlqJSCHO pe'iIViBO yK.a.3b~ e8JOT Ha. TQr~, -rro C(.1nlbHble MMpa cero, 6aHAlJ1i'QK~le rpynnMpoBKva ~I n ioero KaKMeoT"O MrY'fH[lbae .M1II!4.IHOCllII MIQ ropsr »oe.na H He M ~onYCKaT1b CK)Aa liy>ttS·KOB. BnpOYe'M, H repol4 He .nbU(O'M Wi«rrlbl ~ XOWb H np'l4exa I1I[VI 0 ~~'n bH) IIn'03IH,!HM R, Hi[Q sa ro Hi

opyJ.Kli1~ c ,co6oA nl~I~IX[Ba,rniTb H,e 38'O:bUIilI[H m TalC, ~TO IKpOS8BaA K8- p'YC"eftllb, H8'iIHIHaS'rc BO'Vu 6er ... ,

n PO'143 EI)!eA1eH He' 6. blJ10 aa-

RBJleHIO KaK np,MKB'en scsx ebll~ W,9AWIHX paHHee KHVlr cep'~tJt. He n pOCiO ,onlo1,carb'i a O(5,b:RO~ H[Hllb ~'CfOIK~ Ii1po~c'X.o)KneHH'~ aHOMan bHlbl.X repp ~[fOlltHII~, ~ CA,enaTb 3fO TaJI!(.~ 'L.fTOO'b crane [Bee ~CHO [M 110H:S'll'hIIO" Cepre~ em IDe-ape ~ KO, [~ coxans H IIHO I He CMOIIF". ABTCP B,3sa.nt1J1 HS oe.6~ ~,elil OClAllbHYKJI HIO wy,,, IA B vrro;r,e nonyl;,Jl MJlOCb He'1I.I10 0'''''I19Hb

ABTOP lrda.nOtlH~1l' KJHMfy MHCt:lK:9erSOM K!ptbUUlfb!IX CPPS3 III ,Mnlk),~wui.1, !:i'e' ~aO:bIB 10 'MleO~XO~lt1rMOCTIMl 061Pa.~~H~iA K nepBCf.cro'LIHHKY. nepooH~lL41 '0 nOMMHS!1OT 0. TOM ~ 0 !\ ,30'H! lFIen.noxo 'YClpali1ISTb IiIIMlKH'M:KIA Ilia C6ca41i1Hax, TOI HaxoA~rr KH~m CTp:YF~4KH;<~ a 1i11-10~1 pa3 IOlJ1'OMHHatol 1F100:a~M!O IBbl'CO;Q,KOFOt cnOBaJ 1H31,KOT01PotiE Dblnl,.\l Bfl:o*eHbl B YC'f,a Me I,Mb 11(0, IrrepOe(B. A6C. HO H C1I-anKePOB H3 qJrtillJi1bM8 TapiKOB,CIKOro.

BaH He I ~-!U3 _: es Il!taK.oe~ TO B.peMFI C03QanH ne,.neiHy ~ 3,HKflS'libe'l' KOfopoe' Hie nossonser 60fllbi"" w L1HC B,V HIO,Ae'-1 ~IX B~AeTb. Hy a Alnbw:e BOe npocro ,= OIJliil'sr TYIPHOIB ~ Ob,IIB W~ iii tC~,aq,raHe,u» ! o 6pe18,eT cnOCOOHOCTib K M,arll1V1 ~ npVlOOeJl~IH5i 8rCRI K KnSIHY ~·3 0-

- g.,._

nOTOIll (JQr3bill» .. '"

n pVlH 4H n ManbHbl1 x Q.'rnlt.1 bI ~IH ~ P bllLtap~ » OT OOTHIIA nOJ!lo6'H[bllx.·.Hi1r H'er OtlHQKO M,enKIA1:e '~QlIII W IK~ », ~ IB03M'O}.K[HOj n PH= AyTeA no Aywe ~MTaTenlO TaK-

nnaBHblc; r,spoA npHH~~llIllJllanbHO Hie 'ClI!110eOo.eHI BPaJ,l& ~ a ,B3aM9 H rQ6nQllll~e'1 ABpOM 'iyflTb J1CilKb~ ~pyraR npl~ Rl 8A He Q)t( ~'AaH'~ HOCTlb ~ ~eHCTB~ e npo~ICXO.q)Ll1T [13 H'H)1(He'M H OlEWO POA~ H 'Ii.IYBCTByerrc.R ~ ""ITO' Typos n~6V1I' 111 3H,aeT :3fO'T ropon o6blrpblSSfi[ K.y J1lbJOOh ~e M'8Cla i nOA,06 riO TOMY. KSK nSH DB npOA,®J1MBaer TO' )iC,tJ, caMoe c M!OCKBO-~.

~TO r: Jl'JlerKO Ii ~ raio ~~~Cf.l looe B M'blO'ft

~ .... 111' •• [1['11 •••••• 1111 .... 1l!l •• '!.rtj!lil'l iliiiii.li,

VI O"U~IHb cr paH'~ 09., C KHBAbl = BBe'TCR B.n9rya,Tne.H~Ua,( 'iTO B KIH~re, = Hie npeAb.!I:C'Opli1~1 81031"" Hili KHOB9HMR 3'OHlbi i a KaK8'A- T'C ansrep HBTMIBH i:lJfffl P ea.nh.HOCTlb ~ CBS1'381-1l Ha.J:R C o'6W!9'!4 KOHIu,en~H= eA Ice,pLo1I~' II VI W b Ae1'an~[M~ ~ MJ9- CliQIMI pa3BVlllM R C061blfVl ~ i

Beel A,el~Cl1BO' ,ewn ~HO ,eM,ax H easT' H a 06ib bI tii,bll&1 60l¥.U~l~~;OK~, 8 KOTO,pOMI 0-; e tI b K.py.llb~e npOT-aFiOHIVlCTbll I( Bee, KQ:K Orllill H j '«pa3pism"HKH~~ cynepcrne4bl,. repo ~ POCC'~IIII)I sanpocro Im8:.qYT ,QeCRlTK14 6aHo.MTO'B, , OOTIIHI~ MO'&-IC"P(H:~, VI 111).1(+9' C H[~IMH. OeIPhe'31';M~,IC1 'l"OH noa9CTBOS9'&i l;11R Ma~,eT B flto6yllO 1M~~IY.TY npeP',D atscs 4lt:llV1Il1!8 '~aK ULJIYTIKO~:» V1n~ [HeItlIO Iilt.1I"i Hb,IM nocryn KOM !to ro- 111'0 1113, fIlSB.H bfX Ae~CTB'ytOLLWI~ x 11 ~IU, Korop'bl19 M3HBIi,aflbHO aaftlSneHllb II KaK H Hl'e'nneKTyanb~ c 6rOll~w,oA 6YKBbl. 1113 nn IOC08 MO>KH o OTMeTl1iil T~ KBCKeJa HHTe'·

...-

peOHblX L1~lel,\o1'jo KIOT'OPbl,e!,~ )feblll,. H·e

fHJ~ly ~11/I\1.nt1 Jl_lon>KLHOnJI pa3BVll~ ~,

IHe CKOJilb-KHX KO,nOpL11H bl.X 3nlA'- 30~1,\o1 '-IeCK ~x nep C.OIHa)i<)€;C1ttl pAn AOC:-rrQTOLI H 0 3a6,aeHb,~X ALtiano ~ rO:B, K.ufO~"hlle CKpaw vuaalOT cepible repo'~ C·KVle. tj,~AHH Ire pc ea.

~ TO r: HeOAt'H)3Ha~Ha~ KH 1.01-. ra, nlPIl1 npO~iTle'HVI~ KOTOPOlc:t oo~mC~1 11U"Hg'I..I,iTne·H 1A9', ~1TOI nna H,OB· r . :3 AAYM OK 6iMJIiB,O riPOM.a-

1111 ••• III ••• II.IJ ....... :II,II: ..... ,,_!i!,!I

C . lep b It1 BOPIl11WI{O

38

BOpl

P'DM~H '. [~13.ArEnblCTlA:: «'~~H~MrO>]l, <)!JlGM~IlI();~), 2009 .' IC!"MI: ~~HrEtI11:liUl!IIT)I\Hb~ HblLl 58 CT~eJ1JI16 p» • 660 CT ••• 5Dom 3 K3.

IlIQXDHU!lE npo i13R J:(JEH}.1IH .r,lofli'!'P rpacc 4(1Ke.CT9IHO" 53paGalll"' • '3pneM~ ny aHaHrDHO. Cynepl~

'Mep'Tb asaer M,~ln1!i1IV10"

Hb~1 'HICTOP~IH, !B,eC,enlbl;:( li1 rpycTH,bIX, P'O M 8'H II~ ~leCIK~)l; Lo1 'K.a'M J..1 "i9C K'~IX ~ ~ 0. 'i' ecex OAHIS. 1;11 T,a )Ke KOH~,O BKa, Pa,ccK83 to K H ~I)I(H'OM BO'P'Lt.1 wlI~e Be~ierT 'CIMI9!PTb. a 3H8'iIIMl - ¢'~IIHa1J

C K,8.3KM 04 e 81i1~9 H c 1['; a fIMi10 ro ~a'4ana.

n,spe. c. K8:3 9.Tb qla,6,y:ny' III'CTO B

PHH .QeB,SlT~ne!TH'S'~ fiHSeJ1,

O~YTI~BWlelM!CA B ,;il'OM9 X~fh~jIP M 8HO 18"1 ~letIIT(!OI: Fm[ptltl eM H as ,C'9'-

1M' b'~' W Kt1i. no . n~ 'e' i"iiBilLflA H'~CTO'" i"II

i"! I .n, "VII u~ .. - I,. Il~j . l~ r. -_0._ I '::.11I!B

U.U~~ JlIP'yr,: e'Bp,e~. M,IKO" OKPbl" sa I(JU~ ""IC5l. 01' H a.U;1i1 C,TO B: M tclH VI nI'i1, I PlleCMTK ~I VI OOTH't1 K H M r ~ K.OITOPblB fj,'Y'IaYT rU)na~a,Tbl I( m}€:m Q'1bI K8 ca M bl M VI [P 831H oo6Ipa,3- HblMH cnoco6al~u,~. HOt nlPlo~ eTC nep e.r~ ~cn HTb arm H ea Ii H bl e 00'0 bl'TI;1'fi 11 ¢ra,KTb~ _, 3'TO K3,K,

CBecr~ P3,lJY ry K. COli eT,BiH VI to IUI~UNIH ba x 111 on OCOK. CJt)OprMan b HIO I~,PC~~V!' IlS'9IPHO" HO 110 CYTHI - 06rMI8 H, rfl aBHoe B j)~ [K.HlII~ )t(HOM B,ope» ~ IB!OrBCe' He Cp'o}K,QT. r na,GH 0 e '10, I~,a it 8B1iO[p1 e ro In o-~ Aae'T. OT' K HII~lni1 QrCTaeJTCf-I OUUj;y-

llMTAJA

OHH ~ O~ nap 1210 IMl:"Ie - 'GOOBHO '~L:1Ha~ Tpasft:r IMOta naMRTb. raJ( '111 ~ B~y ~r)( BlbtOO1(J,IIM1;\1

I11YMM J rpOMO~tiI OAHO Ha ppyroe. BQ3AVX - KaK MaOT~~O~ ea, rop~'30HT ~ KBIK 38.CTDIBWM ~ Kne~. 3ro 1'16:60 VI~Olinel{O JilIO~MM!t npomH)ffOB H nOTtin!llWee., 1v,J lS HeM - MSUllHe ~M yrnrnbH@f',a 1U,iB9Ta 6~HJ~ •. RalK "'gepHbU3 O~ •.

~ Tyr. GMepTb.

n po6It1pa.e'TC$! BO Bee M 3TOM.

CHapy>KltI: I!i e.'103Myr If\1:MilH.,

HenOI(,O,JlI e 5MMa:~.

IB.HyTPIA: ,IrnOA8Bn6(H11:9I.a'ri, PBCT:e p.1IH HLifl.f1I ~ ~6.LIIV1"aA.

rAOBHbl1l1 'par TbMbl

(

< a K InaolB Oiii":lilL Clt'ylil'y.... :1fII oeon b liU 0'

. ~ . ~:. WI' Ig:_n gl . I~"_ I~, . W-7 ,~' M" - ..I~y Jfl ..

pegKIV\1ILit cnY"'l,aL71 ~ Kor Aa{j B3f1 B ~Ia,-

6MBIWYIO oeIU)MHHY TeMiY Tr9MHbliX IBnaCTe·~ milA H'DS ~ aBT'Op paaplswae-r K11,aCCVlYleCK~ M B1onpoc:: ,~'( n 049Mry 'Ot'll L1 Ta,K!\1'e, 1t1'~~IOTbt'?)',),., Orser n,poCT ,=, WMI CKYYIHO.

Hy ~e M 3a,H!Vi MSfbCA MHor-OTbl'CR"I e-· J1elHQ'MY KH~3fO TbMbJII, €'CJ11t.1 OiH K8TierOa• p:~'ieCI(~ 6eCOMepreH~ npaK1"~I'-!l;eCKH IBceMory~, 101' sa, C EMOlCr *~3Hb nepenpodoean 80e] "'II 10 . QnbKO M'O>KH,Q: t6b:nn L>1 Ao,6phl M I ~ >KE=crOJ!(HM" 11 ~6.lA1ln ~ H aHa 8,~~tSn j' Tl!10PIi'l~ ~ pll~,pyw,an. CKY-Y-Y~IHOI .. ,.

Ha TaKO~ 1~ICXOI,AHOI~ ~Aee MO>K.HIQt '6'blln 01 6b~ (~'03;AaTb nIP'8,KTH- 4 eo ~I~ 1~1]l!fJ'a.n b Hl109' H P,QH VI ~ E:HJKDe 1:fJ~'H~e31A ,. M OJi1II~n;.~ [5 OflAb.·11 p~ BO~ ~aICTVI"IHO MO Y~'BfUJ!C:b,. 8,3A!8 onsrs »I::,a'i KnL4IWVlpOB,BHH:bIH AO-

[III x;

H€Jlb·3f1 Cto*e'T~ IrAe T'9MHbln 1~')telwl!1n P~A~ pa3IBJ1e~eHIVIR «nrQlMO~~~)

I'illapT!<1H CS,9TJlbiX repces, ,8BIOP 'C:Mr9HVlna pBJ.KVpIC. M, e,Me'CiO noeceoro BbU::'MiSIViB,8HHA IWTaMnOB CP3HT'BSVI nccaorpena ,8, 1411\;111)( C III HOI~I IF! n 0 CKOCil~ •

~ 0 r m K 'CO;KaJ1leHtUO" IHI9r.QIOCl8iK,M KH ~IIiM nepe'seIUJIMB8- HlT ei AOCfO~HlcT1Ba,~ P'·OMaHY He XBa,T1V1J10 >K'8Cllirol4 pena,K'fy'Pb~. H T'BM He MleH'ee ~3 1(l1M:0PHbIX lI1crolpJ;\1~ npo Tie'MHblX IBn8JCTrSnMHO'B ::IT,! ~ DAHlia, Vl3, caMlblX YAa'YllHlbIX,.

~eH L.1 e HlI9·nOClPeACTB!eH IiIlocr~ ~ os ernoro .AerCKor'o sa rfl:flAlet aa MIl\1lp. XOT~I pa,CC'Ka::UJ~II~arili'\b 3,yaSKY npvnco..qt11C.1I ,0 aeuiex so Bee IIH e AeiC:K.VlX 6eIDHOCT~!, XOnOK,QCT j rIA Oefillb61J1 ~13KHX OT 60ne3Hel~. VI 16oIMoe:bt\l';,eK. O~le~~ rn pecro, 0'4 e!4 ~ IH,8.L4 BilH 0,., [51913 nerxo y3 Ii a,Bae'M billX '~pnbl 'iIKOIEll" • [~I 6y~b B pOM,aIH9 XOTb, KannR QJanbWI~ i o 1-1 a, tjlbl CPii3L3Y 'CT8na 11aL1~l1a.

H e06[bl~Ha aBTOpCKiUl Ma.Hepa, secru nOBeC"JlBOBaH~e': 06P'bIIB'K~ eJ]lJ.1 HOL=; IACTrOpVl L1 ~ c «aa6.eraHVls:JNIH ~c AM!9 tljO Isne·pea M 18 CiOPOIHY,~ HHlTspn IOA&.1IH, 18 K'OTOPb~)( ,cn080 '5epekr CMlepTlb~ p~C.Y1IF1KH ~ 'CM~b' Ba~IJ.t1,e'Cf.!lr B nQnHOUJ,eHIH ble rpacp.~·LfeCKJvtlel HO- 16ennb~~ I~l K.Opo.Tl~He nCeBAQ:3H14H= MOIIll~AM~eOKVle, IBC;f,aSKJM" D,a,JOIu.!,Me aonon H Hr€iIlIb,H~U~J. KJ1IDIi HKM K OyT~1 nepc.OHIDKeM I np ~f'"l MHaJJMi IHIX nocrvn KOB. H M6!HHO sera BKVIl f1I OM,or.aKll 3Y3al1K'y tOliEHi b, l~eTKJO paCCTa.B~Tb ,8' ~eHTbJ, llIlPiJ~,

I..iIHT,afenl!O 'ACHoe nO:IHM MaJJIHM;e OY,QH ~ ~ uoro MyJK11 crsa T9Xl KfO ocraercs 1.I'!'JlO,SeKOM Bonpef.(]1 IHe'lbIeno:ae)"ieCK~ M y,c:nOB~RIM.

~l'O -: QAHla, [VI,3 CaIMb!~X sanoIMIA HalO~I4lX01.ll KIHIH r [MIA HyewI@ro rona, To 11M IP ean It1CfM'~ Hafl ICK.a3K8 I TO J1 ~ CKa30Ll ~la_R rt)b.Ullb, OT K01'OPOlCi H9B0!3M!O>KHO orop8a,lbC_~, n)'lCTb ~a)Ke 'ilHHM H 1.o13B€!lCTI(9HI'C· cauoro lrIa~anEL

I' ••• [,I •• IIIIII.IIII'IiI" i!ii!l"I3I1!!I!!!,!,'IlI:.~'~ •• IIIIJ.[ll[' ••

[II I [I r.I • • • II i • II 'I' Ii !5 Eli II, Il !! !!! '! ~ II • III II II II

Y'K,· • AI 3, Hb 1(' 0-' I<~' 0'-" HIO" e'" c r-b"

1_ ,v~, ~ .' I '. " ",' _ _.:_ , :__:' ._ , '

O ner r!ll~~OB 1"UlIWei CTp8.HHYIO npo,3'1. )KeclII,lKyKl ~ C() CNI8lKOrBta.H ~I~'M q, ~13;Vl0J1tOfVlbfeCKH x nOAp!o't) HOlt'H~~~ '! H'O B TO >Ke Blpe M R no~ TW soerAs f10CB~ Il.te ti~ Y 10 Ii1 0. ~ICK Y 111 &0618 ~ '. T a,KOIBa, I~ «tOIKKal )~, 4eH1IPMlbilFl erR n QBI'CTb, sroro C6'O[PH ~xa, 16,e3b!MIHHHOe IH e'~TO j, l<1~Byl~e~, EE, )jl,Ylw,e ae Byrn,lK~ IOn VI, yn OpHO L1tUeT BTOpyKl no.nOBHi-II'KY - To~~ee, ronsaer HB no ~ OK H ,eBO 110 )t03S1 ~11fi(y. IB ~,8 a~ uars C Hs60J1bWMM lO,n" y*e, CMGHHna H9- CK:OJ1lb K'O MIIM9H jl y6 H,D,ana I~ CnaC8J18C .. b OT yo,Lo1 t1 U" 1111 p,~*~e It,M!MI o6IPeC1 Ml n p~ I-OT IHa, Kpa~IHe'M C,ssep's. 3~,eCb,-TO ;He~T'O'" IH,e YIMlelOU.4ee 3,a61~uaaTb~ L1 OOIH,8[P'Y )K1~IB,ae'T Hla,~IOIH eu I~A·eaJl bHlbl U1 cocyal - ~ H oiu y, 8, peaymlbTaTQ TpaSIMlbl nOl"ep'flBwerOr naMI)oilITb. Ho LIe lOne M e!e (1:)K~lnb4Y)" sanon Ii !4Tb, 310T coeYA,! K pOM'S rpftlI3,1A: IKO'T'O pa A H a KO n l/I,n8lCb 18 Ino,ll'C03M.aM H,1.\o11 A~~'HSYWIK~I?

TO : B,b~ 3bIBa.aUAS)1 J Y,epIIHYWIHaS1, n pef:eHftYllOLU8R IH3 OI1l~ caHM e (( )I(~,3H ~IJ l(!tK 'OH a eCfbc)~' KHI~ra. 111 a rex, YIT,O ocol5e'H HO H paB,RltA CTapW,eKJJI8JOCHL1KaM, n pQ_XO.QR~MIM CT'MHIl ny6eplaTH oro

0,11 r,n

'" I

¥ ..

· · *

'!:

...

·

..

..

-

·

~

n porecra ~ I~' laa peen bl M, IHe .meJla 100UlWM paCCiliasaTibC~ o ~IM HnlKie M ,« M,OflO~bIX 6,IYHwap eA»" E L4e qAHi8 ctloplMa 3CIK8-· n~CTOKOFO YX!O,A8 0' peaJliill~HOCT1MI~

e><AY nepaoa n B opoa ...

3,anaOb KlHHf[8.,,, [O:AHaKO 8ropOI~ pas IB3SlIirb nnaHKy- KOTOpV'ilO Ca.M "*0 YCTaIHO,B,t4l1 TalK BlbIOOKO, 31PWK H lt1ln8HIA yBb~, H~e -CyM en.

IBnpO~'®M, nHcalb 60~'9}OO ",aHTacn1IKY' OH .Ie' pa3Y~MIil'CR. (~nepBbi ~I y;qap)}' nOpatlyel' &oe)( 4etlMlel1:e~ K/nH~empHpoaaHHO= Fa lIHTlelPaTYI~;:ntOro SKJweHI, na ..., no KIl 0 HHHIKlt11 IV! rp,~1 Halo ,BblHftCyr M3 pOMaH8 HeM an o ~[eHMoG1 l~H~ CPOPM',8J4HH. Ho ec.n~ 18 «nl3AeHVI[~ nlp~ena)~, Ma.crep-WIs¢J H rjpo'-lIHe [repoVi npeJl,C~,a,IBan[l\o1 nepM l-tIlaM_~ [K.aK 1F1000lHoyeHIHbie nIW~'~ HO~~" TO 3\A,eCb[ O[H!\'i1 HIH3B~@Mb'll [AO ypOBHfI F«)BOPRLUMX 6.on8aH~' ~MKOB Hrparo~Hx, CBOto POlllD 8, C!IO}Ktff!S ~ [~O He' Bb13Jb~ eaHJL4Jt1x, _- VI Mafl\e~IWef"O conepS»:VlIBSlHHfilL.

11 Tor: YD.It1BIi1TBJl1IbIHO- K8 CBOH nepSblJ1 p0M-aH i1:::!: ecsneH[HO,W! Haj~o 3 Pitt K H KntU-i:JJI norparnn acero oeM b He'AM[c, [Ha, BTOpO~ "'1' Hero ywno [a* uiectH8AUJa:Tb. npM aTOM KBI.1I:eC,lBO

'I

nOIXlD*"E nPDW3BE.QEHWR

.rp3'M MaK~"nn ~~Op~eH Ynb.T,a a~"Ui'QB

'.[orr"l1G1~ ~ ~OH CKaJ1 b~ ~ [UJ~ lUll «8~nHa. era.pMtm»

PlirH'C HVI.naHA e03B;pa~~, ..

eTCR eo BceneH tly[rtO VlfiP~ H ala C: PO'MftHOM «;n!epsbIH y~ap~~, K1OTOPb~A npeAsapAeT co6,b"lrn~ BIOPOH ~Cl'H Vlrpo90ro oe pn4ana.

Ma'~li""i,p W'em rRiA .... II"'1I~ "f'lt.v.~ne

.::. ~LIIJ I~ .- - - .. - ~J ~ ~~ II~' Ill'~l-VI'J'?I!.M.· ..

VI ero TOBap~l4~ ell.\l!: He 3Haj~lr; birO CJli11~eAYKlL4e1~ luefllbKl Ko~eHaMIros Hl8.Met.t8H8, C'r8.PYWKB, ,39 MJ1~L

Ae6iO~lb~:l7t po 8HI .n ~T'epa,ryp:Horo ~~urU'a H alo 16b,Jn B 3Ha ... Ii ~Te'lmbH01~ creneHIIi [1II00BRmtGH Cl',alHOeneHt1&O M',aCTlepa - We'lPaJ l\t,~ )(;Q~ H9ASYCMb.'IICneHHO HS'nOMVUi M[ ~(,3Be3AH'bl A AecaH')~ ~ M I"B.'ln:l1:iiAMel-n1 bH~' KnOH b~ poMaHl!a PODe'pTa Xa~HnaAIHa! no, MepK8MI Ior1rpoBblx Me,)K88,tOpcKHX Icep~iMOB ~{n8.AeHHe npeDena» anon He 'fA lFIyJ10 ~a SBaIHI~,e WIS,/IlJe.'m.pa - HSCTOJ1b.IIKO 3MOLlUAO~ H8flb 0.:£1 VI ,aTMOC~elj;ntO~ OKi-

HIA,~I lie. VI,HOMIlHl!T1Hoi71 IKOO.MIM~e~ OKO~ CTaH~~W[· AS8W;e~[ I1tissaHVle OplllrJf1HcaJ1bHibIM [~rlpaM, B1HOB,b, OKS:Bb:lIBal1"'GA Hal 3aXaa,~eHHOM KOB~HaHTaM~ npe;p;ene, IH!eno6e~ AHMbu11 (<CnapTaHeI..V~ npMCOGnIAHAer-efllf( HeMHOrL1M OCTaBWHMc,n HB nn etHeTe ~[Kl.QA M~ Be,AYWJ~ M mK9CTO'-CBHHYlO' 6oJJ~6y c HHc.U1F1a;He'-n-U~IMH OPASMIt1,. MaC'fleIP-Wectll

«nelpeoroYJ:tapa.» [OKaaanOCb oopaTHO[ InIPOM10P"HOIH alIiiIlblH ~I Ml ,aarpaLi'[®HHOMIY' H a Hero 3J9JOpICKOMY iP 9Me[1!i MI.. ,Bc:r3MO)l(HOI seA Ii1 PODfl8MlaJ lIB, TO M,~ l.Il:O 3TIOT pO'MallFl !I/~3a~T»' Me~"y' ~yMS't I.4lac ' .. MIA Lo1irjj;H,1 i -rro OC''f;)BVtfl<O H i1Jli1[aJH,AY [~O,IOB.M ~YTb-J-iyrb 11 pOCTOplEl AfD~ llBOp~leCKHX MaHeBpo~.

o G06bITMfoIlX npOWCXOAIWBWHX e, npOMe*.ynce M9lKAY napBO:' M eT'oPQA ~acTAM(.I1 Halo" paOCKaf~:b~BaL9'iI He TOJilbKo «neI'JBM~ YA8iP» I IHO H oepH~ KOM~KCQe Ha!o: iUpr"si.ng ,le aBTclpeTBOM E:pa.ji;~Ha Ma.AKn8 EieHrA~ca. Ho i8CJ1~ HHnSUiA nOUCTByeT 0 nO~jQ,~HH:RX Macre;pa~'Wg¢la, 1'',() beH~J.1C paccoKSJ3blBBeT 0 H1alllanS! iHaWeCTB.~A KQBerlaHTOa Hit 3BjN1<1~1l1O,

mOIl· . '! • • • <, • • , , • • • '" • • • '" • • • •

repolll6e3 B03pacTo

HOBblX nnSJHeT Hli, ~OHeIl..lHO IiIPVi= KnIU4eHL\t\1J1I B lKorOPbU~ C&«lnb3KVI~ £t>K:HIM Hie pas nrpQJl6,. - OHClPHPY'er, 1.410 C1Boe n PlO~BMll14e OH no.ny,~ LI~ He, [HaJnpa.ICHO.

lra.ppkH::O IrI BHrOBb ~rO K:i3M i

LIllO SOSPS,ICT B.OTOPY He niOMeK'8., IHlo EU~~II~[ po M91H [Hie 'Y'CTYlli1aeT OCTaIllbHb ~M B YHKJ1 e IP\B3Ise, 410 aa IAICKn'IO~e H ~e'M loaM oro nap'"" sorn, t/I'po,H 1.019 H CTI816 3KK.YIP'.aTHO 3,aByanMpolf~uaHllbJII np[VlIKnI-OI.f[eHl~'RMLt'I VI nceB,.QOTe:xHI~ lieCKVI M~ on 1i1]caHVI'AMIIAI ,9. HE\H<OTOpaR 3~aT~HY~' 'TOC'1Jib 6nVl)KGK [¢Jll'\11Hlany IBnOJlTillH9 T1P\M~IU~'OHlHa AnRI TBOprblelf:fea n HCl:lflenA ,8, UlsnOM.

OtAIS\J1bI-'lIO '«Elo,5pb 11M 00[0-

BOM~).' CTO~T InoM~HYlb nepeBOA~IH[Ka,~ K)OTOPbl ~ yXVllp ~tnCs:l Rn~naThJc~ ~Qt a clJIPYKTOBb~ H canar» (opnI9HCI(LlItI3[ IlIlfiaHIK,MI He rpYJlJli!.\1) ~ iIl'lA I1'HIYIHYfO IOWIVl6K.Y MlHQirlil[X HawVlX TOJ1·· ,aye~[, IHO npH 3f'OM CYM,eJ1 OTbJlic'KS:fb H:e-

CH

HO!B 1-.· pl4KHlOlteHI4A CTa~bHOM KP;bIC' I Harry' ,Harrison The Stainless Steel Raf Rerum1Si.!

P\DMlIrll .[ nEiPEBla~~Il[: A, O;hUlIOHCl B • 1M[3j;LAlEJillb CTr\BfJ: ~3KCMO~ ~ 2'010 • ICIl:P"'A: «CliWl~3J11(:~:blcaD - 3[,20 ap ... 151l0,®13K3 •• ~tmanbMaflI1t1lib.lICB»! 'lIen, l'

nO,XO*~E npI]M3'IEAEHWR

• KeVil flaYMep. ~aRn 0 P~f~,*a

• non AHAte ~ COHo !JMtUiI 0 llO - _~J'K L<1 t<e <PfIlaHJI

C~~::~ K~= ~:;

«nomHHHM'I!(>~, ,2 'OHa )f(jl\1 Bee. ere[l( ,~I1IBb.IXI BnYMaAreab~, nepRbl ~l poMaJ.H 0 CKMb3.KOM J:\)K~IMe AJ.1 rpH= 3e 16~~ftll onyon~ KOBSH eLU;e B 196['1 roAY~ a noon,eAH~IR - T01llbKO -rro,

.. ....

npH~eM pooc.H~oKOe ~a~~~e

«11H!o8ibIX n[p'M I!Ui1lto~eH ~ 1t41~~ crane M~p08b,IM pe.ni130. ',i. V!11 sro npa B~lnbHO~ ~lt5o B, .nW1xwe 901..' 3101' LlUAKJl CTM Y Hac: KynhT08b ~M. TOf& 1lJ! repo~, 1ill000PoHbmH A')f(~IMY - M;DweHHHK, aB811F1TIOPHC - HO lIIIlPH ~rOM SSllWHTHL1K Y1rHfITieHH~IX, -

6b IJ1 B _" OB)1IH KY AfI~ OT[eLleC"1eeH~'

HI" blV" L1111"i"II"'!!:iII1~ MlO~ AI ·~1V.1I1 ~ Q QiJ ~~l'·ill

npownoe Hacmrno IIl>i<MIM8 iA~ rplil38J B C-aMb~ ~ HenoA~~ [1.lUy.t ~ MOM9HT :~ rtlQA"o,*H.nO IAEOKe He OBL<1HblO[" a OOMorlO HBCTOR[Wi!rO' CBHI100,Pa38. H.ac1il1~afrOLLu~AcA H'~ILleroJrueAAnaJnAeM A)I{~ M ornb. xan BMf!Cl,e co CBoeiA )KeHo£11 HaJ, K.YPOjpTHOH nnaHe1ie~ [KOrna Ha HL4X' KSK ,CH~f' Ha rOJifrOBY oearU4nCR Ky3elH 3J1illbJMO B loon~-OiBoxa9;~~M ronn bl rpepMepOB 10.0 CBOHM~ AOMaJWJUAIMH }4(HBOTHb~M'HI" C 3TOM MVlHlyTU~1 jiKIII3Hb Cf8.llll1[cHO ~ Kplbl~ll nOWlfllEi HtBJlllepeKOCRK-, InOTOMry UK nKl6,L1IMaJA >KSH8 A, )J{eJlI!IH& B6~llli1Ila ce6e IS roJiI'OB;y~ -rro MMflblM CBVIHo6pa38JM H L1X l«l3~i€UlaM IHSJlO' nO,MOll.lb,. A, ,3Hla~HT , r-eJpoR VJ ~1;1-

1819JiU'l! ~I ~eT pa3.0WToe KOtlbrrO IBMeC1iO 3Be3AQfllBrr8, H0CKOJ1bKO

aM rn ~ ~CKIA M TepMIIIIH9.M (lspeAs npMnYXQT[9J1lbHoro IABL1raTeJl~) i,

TO : CTapaS1lI JJlP 6pSfi cpaHrae I VlKa-, c OPJHO~ CTOPOH bl Bbil,3b IBal{n.ua~ Hoel,an b[r~lfO no npOWeJjJWI~IM e.peMeH8M" a c APyro~1 - nOKa3bea,tO[llta:~I" IHaCKOJlbKO l>'1[3M€,&H1nCfl )KSllHp. 'TaK

- MTATA

Mof.l, "aqol1lb. J19CKMa CT9KaH TOfil ~I<lO "IllO H8.I.11iUOm Tp9xOOTJilH ~ Hero 6;ypOOHB OM~eHHor-o KYfiHKaMlI:l1J MMnlilll1,o~QIU!Ttt~rO nbA~, AOCTaBn&lHOrO C OQHonllll\13 BHelfJ~ ~lI1l;( nn8iHll. IiiIlpaCTO ~eanbiHO!

Aopora 6e3 B03,parO

T

.Qopora

C:OI'n;Jlalc Mr;Carthy. "Iosd'

PClMAH • nlEP E BOI~M K: 10. CremU1U!'Wl ~O • M.3M= IE' 1 b,CTlI: «A36YI!<8-E<JI1iCCl1KtI.·l» 20~ 0 • 224 C 1 p~

• , 51111]1[11 3t1t3.

nDXOJKM! nPQII3BEIIE'HHA

.Cn'B8H KL1Hr ~~ flponuBoCfol ii "~» l.jl)KoH Kp~:cro~ep ~CMerD'n~ Tpa_!bl~

raJ'l1V1cnaB flaM lKorRtI fa y'Bep>Knan~ ~iI''O 'KJ1aCCHC#J~14HIP0l3aT1b xYJ.lOJKe~ Ci'BEUi Hble· n pC),~,3JlBe~eHM R no a l-rrypa)KY ,BOe paBHO LiTO Knacclt'Uln114HpOB,al1kt *J~BOT~ HblX no y'MiHHID. nerars. 8, MTf)rS' K O~,HO~ 14 TO~ ::«e rpynrte flPVlA9TCfI 01i'H'eCTIII KO[MlalpOB. J1[ef.atOWJ~IX p,~16 '1[ BopoDbee.

POMaH ~~Aopora"» KOpMellita MaKKapl1~ nOn;118ep~ae'f Ti9'31\o1C j1JBM8. He lIi1ep:~b~~1 B3.rJ1~A :S!rIO R'OCTaIi10:Kan'~ nllAKa: MIIIIP 'HB'AaJBHO nepe:»::Hfl KBmclpoclly, iii Tle'nepb AlBa rnaBHI~IX repos, OTeLt III OJbIH ~ GlpaH~C1i8y.IOT ~ cnal,Ca~:Cb or 6.a~a Mapo.qepOB VI K8JIHVl6at10B, CrT npHpO~e H blX HeBsrOn· Aa Lt-t nonpocry OT nonOAti. He eCJlVi roeop:vrrb 0 POACfes, TO 3itlN)f He60A,bWO~~ pOMallf-l'6n~nKe f,( np0L!13BeA:eH'HrlIM 'CsnMIHWKepa ~n ~ '4exoSB'1 He>Ken~ K MHorOli ~ CJi11,e'H'~~IM ,6.oe .. [BJilKa MI. ~~"o po ra- 6y~eT ~HlTep€CHa [~ 110HAnHa In i060MY ~HifaleJlW!)~ IlFIe3aB~CHMO OT BOO pacra, ,o5pa300aHIt1R L1 .~SHeHH.oro onsrra ..

GTO O""llelt-u~ >KeiC.TOK~114 POMrtlH. IKat< 111 paBHI10·, ~300pa~a R M[~ P n ocne KaTacipo~,bl, BIBfOPbl T,eK Hn . 1l\ii1 BILle HrpaliOT 113, nD,MS.! KH. n,s ~T H6lJJl9l>KAY. ny\eib AaJl(re Hie 04 eBH~HYIlO Afl~ ne·· ieO'H'a*e~ HO BHJJI,IVtI,MYIO pj)l R Y,HtaTEe,rnR. Co.·a.Q8tOT Oa3~1.HJ ~ KOTOPlbl A MO).KH:O paeCM'a rp~ B8fb. K8 K 3TaJK Y to «p esep BJHY~ 1(0-, nVi io» crH HYBU!Jero 'MIII,pa.

~1t:\opnlia.~> Icyuje ciB~y~rr no l~ Hb 1M 3aKO~ Ha,M. It<HO'-l/4 ~~pHe8 npencno'l1HIJW" ,KB.>KAbJH HCJBh~i1IlSHb Hs' ronHKY Mpa~Hee np.s,;QhU(Vw,ero,~~' ~ nep' 'ble ro.qbl nocne KaT8ClpOrcp:bl Ylite n P. o um III! Iii n b1I!3H Hla~ JllQrn~ 38 na .. COIB lC"b ~g TO'~ Ulin:ni~n LI1I3,a~HVI ~c Ii1rQnb30BaH8. IH lBOT no AOpO'lr,aM AM€plt1KVI ,AB.,M*VlCA ~Boe: 6eSJbl M A H Hb"lIrB creu ~ Obi H,~ KOTOP b Ie nOHa~any ClpeMRTCR K OAHo£1· e,.QVlH'CTBe tiM OVi Lt'9J1&1 BbDKlAlb" OTB[.! nOMIHL4T, KaK~M 6blJ1 M~IP lKorAa~ro. ManeHb,tU1~1 CblH - Her" OHI He 38-

lIMTATA

'Mam~1.Ij MK ne}KM i no,nOlKHIB lFo,noay eMY' Ha,

KOJlBH~. Y,epe3 IrI eKOjiOpOe IBpeM~:

~ OHM KOT,RT . ex, nIDJJl~M y5HTI~h "pal~'.Q,e? -Qa.

~ nO""leMY OHIA TaJ<. lIj8J1S*OT? ~He 3H8JIO.

- Co611'1 pamcf! ~IX C'bBCTh1? ~ He, 3HBlIO,.

- IO~-1II;1 BSAb IA'IX {~'b 91,QfilT. JI npaB? ,~,lt~··

- Mbl He McrJ!1H .... M nOMO~b, no OMV LlIfO H

Hac 6&1 TO)Kr9 Cib'SnH. TaK?· -,na.

~ n(,,10"1!"OMY- TO Mb~ 101M IHH! no.Morl] ~" ~ npaBM_flbHrO

~ Hy 1 XOP!'.J W 0.,

I nQnYnS11PHbl~ ;MAKKApr~

KOPMaJK M,aKKap1M ~ O.QMH 143 K!pynHe~~ WMX ilMepw KaHCtCIoIIx nV1,CClTeneA. S; 2007' IiO;EW' Knopora ~)l norrv~ ~Jill ny;n~riliL\,e'pOBC!K Yll.O lJi1I PS·B MIAIiO. a. ·8 2o.09-M 6btn!, 3KPSHH3MpOJS8IHa. no pOM8!HY ~~Cl~pMKaM Tyr He MeC1"O~ lI""rQ}!I('e 6blll OHRT )renew lit bli;1 qJMWlbM. Ha py-ca<:()M :A3!b1 tee li'iIy~rn I,\i1KOBanC.A ,e1l\6 POMa.HI 'i( KoH,M., Ko.HIL\i1l" " .» Ml B 0503pJ,il~MOM 6YAYW.eM MOlKHO )Kp;al'1b BbJXOA8 (~KpoaasQro 1M e p~1)1 aHa».

lenepb, Kp'yr HX ~IHTepeOOB orpaHW'4eH 16bl= TOBbIM~, nOflll'pefh-loCTAMIII. Hy)K~ o 3a6oim:~1'" C:~ 9 YiTOO bl He CnOM,anlA'Cb Koneca B nn~;)I(.Ke '1\11 He nopBa.nc.~ non HSTiH~eH KIJTOPb,~M QHH

Y· ·Kp-= D~'lir"l"T'c~;g 01 no .,"IiLI'II'1't"!i li1.JI\' ..... ·u,t'\ lAC· iio"a· T11L O,I'1II'ItJ!'

.,: ._- g ~~JIl"VI·:·.n '. M·~~~l'!Il[. 1nI,·./TIi,1f1U .. .l1 ~~~.:~-'Ij;' - ~ I~M~t[ll

)i(VlBOTHbIX HeT~ paClleHI~A HGT - no, ,Kpal~HeM Mepe I H'e,.. B AOc.TYnrn-lCN~ HM Y'B!GTlV-a M ~Ipa.. 60Th 6al1Qlbi VlX IHYJKHO l~f36er,aTlb.. .n1K)~,ftM Kerr, 3ft A08~p~Tb: o~,H reroeu ua Bo.~t

C C-8MOfO HaHrurna asrop llFlOKssb'laasr npoKCXQQRLUse '~Yiib OTctp8H9HHO.. o~aKO

'" . lli"rnFi ~

see ~e. c T-O~KH 31peHHr~ OT48 .. ~ I~ no- ~

icne;~Hero, 'CbIIH - eAJl.1HClBeH1Hoe, ~o 'y 'Hem ccranoee Gonae roro - IB03- MO>tCHO, 3TO ~HCTBeHHoe! 'iTO 'YAep *wmae-T crfl.~a OT caMoy.6~Ii11cma. 3»01' ~e .. , .noeeK paapbIBa,e"e~ Me~y' IiBTK\;1M rlOHIAMa~ Hl\1eM ,6e3"H~*KOClM H *e'lI1aHH9M OO~pajHHTb 8; CblH9 TOIIIAK,Y H~*Abl. Ho rnaeaoe ~ 'OH J:Uo.fl.eiH oepebf- ,CbIH2,. ,f.lK'lOOJM' 4'lBHOH.

IM'al~](a PT ~ ICO~aJill Obie'Hlb rn ytS O[K~e ~' rpar~!dIIH[bU3 o6paa bl Kasan DOb 6b'll, .13019 cn~ LUKOM[ 11 POCTO' OTeIU~, Cb IIH I AMe PIA lKaJ no cne IKSlTa'CipOqlbl. ~TO lB'bl>kM'9Wb [1113 TaKora, paeKJilIBAa.? M aKKa Plllo1 C MQ'Ciep'CTB10M 1l\1 11l13AIUJG'CfEU)M MHH ~ManbHb,IM~1 lep,e'~,CT1Ba,M'~1 IlQ'f;IIlI=· B8,eT'CR MIHororo, .. Hleo~e[BM~HrO lV1lR ~lHTa.ieJUl OH nocrenes HID Me !iReT M€HiP KOH q,n It1KTa. Cne D'S a OTe U 14 C bl[H npO"U1BOCTORT' He'B3nJ= gaM BIi18IWHe,FO MLo1 pa. OT'94 Y ~1~1' CbIH8.- np Me ~ Beer '9MY VI~~an b II ~ [4eHHOCl~, cne'Ao e:U31Tb K010,PbIM IB CJlO}K~ISWIMIXC.9rl1 ycnoBH~X - ~e'IiII03lBOfl HT,eJllbHa~1 pOC.KOW b. Ho '693 HL1X '~e-, norse K ne pecraer '6b ITb YjISn()BeKO M I npespaLJlUle1liC~1 BABy aororo pa3,YM Ii oro 3 eEpR ~

Jl '·BMa,iVl3MI c~TYa~VI IS TOM -rro 'caM OTEH.~ :PAA~ IBbll)KHeaHH~ Bb'IIHy~eH pas sa pSSOM OTKBSbl eB,ilibCSRI err 3T~ X [~~rean08 H u.eH[HOCle~ ~ )rJpn)K"eH O'blTlb 'oeCCepReYIHlbU"", no 01iHOWeHHIO 1(0 IBeeM ~y.'MaKaM ~ llI'pO~IB,ijlftl'b TP'Y.OOCTb,~ )l(EI(Q~. HOC _ b., He pa;3~1MbllBafil 'Y(j~MBarb.

H B IKakQJA":TO MOMEHif Cb ~H Hla'-ll~ ~aLeT H:~ OAo6pRTb, noe-TYnKIA orua, 3To MOfI~~anMIBbl~ m nOKcpiHbIIMl·~'HO BcS)oo'1li,aKJH 6YKT. D1,e~ 1i10W~Ma:~ er I LJTO C~IH IIilO~OIBOe.My npas., o,a!-aaJm [He· IMO~ ,*\el ce6e nOOJIBOfU1Jlb nOCTYnatfb IIiIO~APY'IiOMy'"

3To OTKpO mkeHMlbll.l~l POMSH: MaKlqpllVl 5e~, 06L4~R'KO,B VI ycnoB,IHOCTSIii nVlw,eT 0 eeu..t8.X1, c KD'TOPbIIMl4 IMb~ caMH CTanKL1BSaMCfI B nomosp.= IHeBHO~ ~ [~~l~U8bIAYlMcaHHO:~ *1!I3HVI. Ora8!W~ R Y/-Ke [8 j1'L\o\1rrepaType o6,~~ U M:ecrOM I!K01lFl¢-Jii1l ~IKT oruoe ~I ~Te~ Ma'KKspTIA 11I10KQ3bliis,EtElrr TaK~ '"ITO Y 'YMf,BTeJ1Jl1 He' B03HVlKaer tlIH CKYKW~ Hili 4V1HVI~HVOH y."CM€WKIII.

XapetKTepHQ, ~iTiO )f(SHIPOBbl[M '.jH.1rr8TeJlilbj n~611A1"anb CPSHlil,a,iCT14KH 3.a~!8ClytO 'CJ1HWKOM

tt"-I 5YKBMbHO rp'aKr.ye1' 00 p as&' I .aAopo-,

:-,.N: _

~i;.';::; ru». Ha CPOPYM9X re M Il~no n~w[yr 0,

TOM! LITO He nOH'MH~ no~eM~t OTeU, rOOOpM(I (}b!'lrty , -rro OHM H~nyr «'K8i(QM- TO' oem;.'>; -rro, MOJ1-, 38 «cser» raso ? .. Pa3'YMeU~~iC;". 3'01' «CBe!,~" .~ Te VlAeanbl, -rro xpa:HM B aBOeM cepAUe OhlH ~ _ 01. eu (ro!J1bKO nepBbJA C1ap~l1tleR ~~ CnMCII!a'ffi'b~ a BJOpO~1 BbIHy~H HS, A9:ne' OT Hl\i\1IX OTKQSbl'BQ.CR). TO>Ke 11 C 61~6nel;tcKl1~ M14 aJ1lllrnto3V1nM ~II K010Pbll! cneuar ,~~ Brt.lL<1TaJilb~)1 B pOMaH HieKOTopbI8,. ~(aopora,,» ~ ·3fO KHli1ral KO'f'Op~ He OOaep>Km HM VlCTOP.~M (~·BTOpO~ I'iO rlpVlW"eCT8~,s:I~>', HIA KB.plHH 6 ~6wneHcKO'ro A_nOKaJill~liIiCKca. 110 qYTH IBeR IKaTa.crp.oQ>a 6anblw8R IPS3B9pHyraR Mmacpopa! $aH!~aCTM" ''"iem<o€ Aony~9H~ie!j lIHY)KHOe 8STOpYI ~no6bl 11 p1l4 r!J!1laC~rrb LlI~,a,renR HB ,CJ1O)l(HY'10, OOOIKCM'" npoMl1ctHYIO 6ec~AY 0 IJ!~HbIK eon pocax~

: 3'TO IHs60Jiil bw.af.l·, HO. 0)'"'19 H h R8jiKHl9H KH IAtra. M[HI® KaJ:;;)&-r-CH ~ OHa. n pH H,~e~1AiT K , OL1 pe~KoC1 KJ9rre'rop~H n:p0!A3Be~,eH~I" , np'o- 1~~Ta.B, ttOirOP'blS 8b,~ Y')kr®! HIHll!{OrAaJ Me GYAe .. , ·Te pe)Kl!H i;1MIH: n po ~IS:Be·Q~'IHIl\111111 [IK KO-TOpb'~M ace rA8 'OYJl'eTe D'03 B p8JIuu,.allbCA,. 3M 04~lo", HaJliil~HO ~ Q~ eHb CJ1rn,O)lKHO'811 BI~llMa,lb:IBatOU!,ee ~Ff'eHlIHe·, npmOM lyra S1Il3blK MSKKa!pTllil IKpalMIHS n peer, M I4HI~,Man HCTHYlr8H. n OJKaJ1y~ i BbLXO.Q Y HI8C ,~"(,l=toiPon"'l' ~ qAHlIO [MS rnaOllF1blX nllITe~ PSTypHlb IIX 006 ~tT1~ ~ H[bl H9w,~'@.ro nJA2t

HaTV1paJ11M~M nCHI):lMOrI13M

nOCl',anOKM ~ ~iiillt.1ll4eC~ e nH~9ajl(lo4

OTCYT,cr:S:YIOT'

--- -----

Mrr8HTh!I lI1HenJil,a H'eTfi! He

. 3m4~eCIUt:H~! 6~mh~

OTPO>K8HHOe MOCrepCTBO

KYA8 (j.e peTleAI 3e'MnH j.:\lIl1ft HOiBblX ~BIOP~H~ 19C,jIlU VI Q)8HW4bl .. we pas-

~ .. p,o,Illf\"T'ill""fi?' AS,VlI g IfV I '';''71 :.

KaK BO~IATC.A ~ B lt1Mne PH ~ H a liel::U~hIIA B3r.nAJl EH::e I1IP~lpa!C ~O~ a H8J BT-OPOH .~ ~iH I Pvi ry~T eee n pOTLt.11a. aeex, KPO'M e ~ Mrnepa= ropa l!1 ~rBOPA HlI, eCTb ,e~e BtOliII~ w'eoHHKH. A IrAe' ~a[pOAe'H~ TaM H WKD;nbl Mlan~H. KaK: M[~'HIAMY'M 11 epa rnae B, K!OTOp blX F'epo,A I~U~ M~"-1-4l\16YD.b yli M1CH" iIi1!OC.n e fapP'14 n'OTTlepa CTaJ1 a HO ~IMO~,. A rax KSl K repose [8 «;,3,ep Ken-ax ~ nsa ~ :::tnbtPl H opKali, TO teeTh Marl4:R !II 'CMnalj T'O [~ yL.il[e.6H~le' ,3aJBe~ !,Q8HrHR 'YPlSalW[SaJiKIT'Cs;I (Op'KY 'Y'!..Ial I~OHHICKOMly' AleJ1Y).

re~ ov! CBf.l3 aHIb~ M9*AY 00- 610H~ .X'OT.s1 nOHla~any OHIM 06 3'lOM COBsp'we'Ii,Ho' !rile ~.IKypce'. A CBI~3IbIIB8.eT ,MIX' KBK Il\iI nono'~eHO'! cy;ab6s:l K010pYJID XOT.Al 106 Ma.F HYfb «3J1[O·lIel~il». TOi '-I1U aJB.10pbl 3afl8,Hn~:~ ,OYAfTO y Ka!IUIOrO ,9

I'e!

... .

I

B e

nOIXlllYE npD:M3BEJI~HKR

-1M o¢Je ~r rp H uopbes 0: B cI H:8 n pOCTO~ '. C ElfrJ111ilHi lihlK6S(I ~ nvn~ f(npO.i!1f:n~hI»

H8!Hii3J j;1J MaK.c~M VJllP'B~Ylel-H-' ~_"'IKO 003~a/U1 YHMKSJillbHYIC KH Hry. nO 'CyTM, [liH~'pe;D. IHaM ~I He = AOCTiMJt011M~11~1 L4ll1,esJ'] ~ y'cpe<AHleH Hoe POiCCIi1~C[KO e cpSHrTe3,L4. Me'pH~IO, no KOl'OPOMY BL1AHbl IBoe I.QOCT0l.t1HCTlB8. H H'0AlOClSl,KW >.Ka.H pa npVI>KHBWlelrOCA IlIia H8- we[~ no-rse.

HSYIHeM c .x10POWISfO - 16J1a:~ ro ere IHle TaK y~ [M Mane'. II!(JlH i.I1ra nerKO ~lifraeTCR ClliOJKI9T AHHa= IMVI~€n~'1 rs'poVi He pa3~JP,a*·aKIT = A8lle IIrH,.-Ce.09MY lt1Hl'epecHbl. A TOl 1'-1 ,0 PO'MaJilH ()G~H~)I ea'-

STIeR nO~TVi H,a no.nyc,nOBl!.". iHl~1' ra I( H H KIO VI He )l{A91 OT I(IH ~rYl c no~o6Hb'IM HB3SBHllleM 3aKOHt""l8.H H'OI~1 H G-l'O p~ IA.

it1T,aK, B OSlJiO'M n08BAQCpe,.QIHSlll9'KOBOIM [M[Hpe, I06~TaJ1~ en b~ cplbl ~I 'Op.Klr1 H nlQ.QH. Orn H\.Ial.Jil[L1Cb ('IH~ tlPyr OT mpyra BH91WHOCTlbl() aa ewi3' oOpa3.IC)M .*Vl3HIA, A 8011' MbU:;IIIHnM VI B9.nM O-HrHI ce6rR coIBceM KaK li][t.OAH ~ nOToMy ~1iO npopa60TKa ~"He~eJ10BeyeCK·Oro» Aeno lc:nt()*I~oe" aa [M LI ~l~' T8.Tenb IBlpf~A nM 04'~H~T - OH )Ke· I.U9J10 ae'K. 3,aro Bib9AJf]VI Bbi ~I .. Ll'tT8T9fl b C'YlM1!e-r 3aMI9TiMTb He-

npOJ].'yMlaHHlbIS' rOCYAapC1iea~ B «3 epsanax jo). Til IIKOBbl M R Bn:Fll,eTCfI ~'e.nOBe'lU!C'Kas.:ll MIMnep~A (.1K~Aa )K 'oe3 Has'?), me ~~OPRH CKH9 TVll"yJliillb~ llA se'MnlllO niP QDsno,- sa iliSU·llbrVl. n paB}Jla:, HerlilOH[~1l-IO", IOT·~

XOJJll~' J1~WVlB iQ6~rraTeneH ,(;'B060-

,1iII L111 . O' J11,,;jj = .;.;,-ro· nnlml ~e··njllLl H·D~

1M~11 " I t"1~1 ~ " V~'IIJU. " H,lgl A II' ~J

n pl!1S1n"Hee 'lO~, -rre C!l.\1,M naTt.14 Hlb~'X repoes e~,e'nan'H npoB'O,AHHKaMHI CWIIbl. KOllfolpan 3TY H9C BOO CAy fiI'qM,ep)KMlsae'1' .

MTO r = Ie en VI lBa.'~ Il1'1lrltl'T9T 80- npoc, [I(,TO TaK~[e MTA I~ IKaJK OHIH n~ uiyr ~. [B03IbM[~Te' ~~aepKa-

'fl3b,1!K ~ !BPAr?

--- -_. -

3 OM IMII1lpe ecrs C,BORI nopcra, .J1a.~~. B ~a~e.clBe TSC1iOBoro '06- Ilpe!.qHa,3H(t4BHHB'R CYlllbIOOMh, no- pa3~,a ~ !4Jlj~aJ1IbHlafi [t(H~ra ..

CID:IlH" ... " ..•..... "' .. ,. . . . . . . . . ' ... , ." ... '" .. '!' ,I

ICno.t1neJHi~1 - 3IlQ~ :,TO a HeS'T' K3Jf('lIlbll ~ Ii MriST8nb. ~l T'lSMJ YA~IBKf1ellbHee' np!illMO 18 ,B:STOPCKOM nOGBAl!lG Ii ~IH Hil InI epSOt1 4*'9 c-rpaHIA li.'9 pOMaHca nOJlYLnnc, KJ"11O~ K e~,If3HCTB9 • HG~I eF1o( ctO>Ke'TtI(J~H ,3El!raA~e~

,

!IU.M,D!II 1 I •••••• I!!,IIII~~~ _liii!i r. •• !!! I •• III1!!

Teop ... ~ aoroaopo

K c IKny6 a.TpMOTOB ICI1stoplJ'er ,Reich,. The Pattiafs Club

ce6r9' He IHHrre,pec.y,eTero.IQ)lA To .. M~oa 3T01 .n~Wb, ~ ~CTp'yM€:Hl'., noMloralllOL4~a D.SIII8!fb MH P nY!!.iU..I9. B 0 5~eM l O'fl[ifI~Hbl ~ nape H b! C-TO iii po.Lte HTHlbIM, a Me PHK8HI$IKIiIL1 IIi,epO~I.. Ho Bee' .*e' He' 'fio,r eeCTb KalKaR W~IW[Kli - flBHO He ~'S rex, 4TO QrIJllHH'M ;p OClbfepKOM napa Me·= H flK)-T HC'lOPHID Hlpo~IH~ CYJ:mb Obll, B TOM! '-110 He· inlPORElJMITai1lHoe 00= ~CTBO, L4 cno.QQOJ1~, npaB1Ruuee, ArVNipLt.1,!KO ~, MIHlTepeca K 50J1ge;HY I TOT CKorpee IBoe rc, Tat< I~I He y.SHMI 6 ~I o ero ICy.lLLIJ9CTlSO Eta H llilll. O:~t1raKo 6aHIKVlIP', IBb~Be~~HilHbl"i 1A··3.; oe5A npec.ne'.Qo.sa,Ten:"M Vi,~ Ha~~HaeT osoe Cll'H9'JJj,CTOVl8 - [M 1M 3, e:n e KaeT' He, cser 60JKIII'~[ ()Y9- pe,QHiyfO «f·SOp.l1lU aa1rO,Boipa» c p,j~y.XOOTne·fHe~ ~1(.~;-ro~:u,.,e!71 ....

H1ior. leC·WU1 !9,nYNall~C"'[! a6- ""'OJ1I1!n'TILI·O i.JI19· D'8' 'Ui!"HIO' iF':\lIIIIII~~TB'\,ji

Ib4! -,- !I,V-I n III· p.:tr\ I ., V.1~~~~ . rI-

Pill AH • IlJEPEBrOQlI Mit lE. JJJEU)pfJJl~a:H .' X'.Q~.HIMK! VJ. KyLtMaJ • H3.\QA:1lEJillb Cl81[l, '~A36VJKa-maccMtta~, ~01 n • ,448 ,e . P .• '1501111 ,311

Kp lIIilli,..AI\AI!I""'i"·U·1; jo,j,JijO

nOXO)KM'E np'OH3BEJlEHMA

.' P06e.PT flaNl3.M ~Kpyr Mar:ape3e ~ .M3~lU1I tllnMHH <tC1~aHa C.!le'~M)('»

~I B'ep,~Tle ~ro ,AMlepIIIKOl. - OJJFUUli 3anaAHO~1 ~MOKparn 101 c'paHa, IH60rpa.1i V!~ellFl ~ blX SOS[M:OJKHOCTe ~, M!ecro,~, F ~le, c-6bl~alOiliCR Me'-IT'bl? CKOlrrtee·

lIi""-

aaroeope» 4B~TyT Y HMX nlibl ui[HbIM UB9.rOM" K IlIIpl~Me'PY~ KpVlCTO'Ql ep PaM,x B 'CBO e M KPIt1 rlT-OH= CTO;PHIl.I8CKOM rpann epe (( KJnlyo' nafpIM,or'OB» rQAenan npe,.Qnono= )KJ!'H'lAe'~ xro CYi.Qbo·a WTa.TCN~! y*e· He nep'Boe CTOne'lL1G HaxoA~fcJl [8 pyKaLX nIP9ACTaBHTe.ne;~ Mory'lJ.4il:lClIfSeH Floro T'B,t;HO ro o.OLYe;oo CT sa = I~ 4 L1lai"f'9'lIiilIVi B(:lPell~.n. pOMal-! C socroprou,

rnaSHbll1A Fepo" K~I~rrH TOM8C EiOJn!AS,H - KnaOCIA ~ecKVI,~1 sei1f made man I «~e.nO:8eK- :KOTOpb.~ I,'i; caM ,ce6TJ Gtta-J1MI~·. 1I5bt~BWH,~ Man Qn'il'flFlV-i '1 npaeo·tiiSpYWVlTen ~ I per6,HICT ~H,ey~aIl.lHltU(" 1(,' pViAU8m ~)ByM rOMoM 01H C1"8J1 [1FI,p~ycnaealO,~L1M tPiL1HaHCHlC~OMI~ C KO= lOIP ~I M rnapeb,iM~ 3~OIPOBaICITCfl W1onMTHI"ij]1 [M BO'P01L1t1bl C 'YiOMerp MT. tHo 60r8.iit(~TBO caMO' no

scero, HI Err. H,o caMoe ,3s.6asHloe'l' '9IfTO M atMepHllKaH~blll HI;! caM O,M Jjj,efn! III K I~e IQYM',aKlT, 41'0' 'Dbll HII4 BHyw,sna rt,aWII nponaraH~j Inpa*ilIla1frlr9 C1WA ,CKeliliVlll.le CKlii OT1HOC~ITCM K Tpec.Ky'-l~IM' Ji1IIOS~1HI-. raJ M, ~a p1aslioo6paaHbie (4; reOplt1il4

Cl~Vle pelwe H lo1~1 Ii .n~16orVi crpaae rmp~n9l11AMa1C1TCR y~ Il(oij WlPyn mOIA 1IL141 [BnanelOLUlHx Ble8M IrIQf1HOro ~ HH QlopMlaqltll~1 I~ IAMeKlI~~X AocTyn K. Pb~~!ara:M A8:[SneiHHSI .. J:;lo Hla~·o.Aa ~o:~arbll'BatOTeR 11 ~ UJI[b rnyxM€' OTr{)~!OCKM' iIiIOJln~ HIH[bl x rCo6bllrrv.tIH K8JK, W1 PSIBIIIIlI[O I L1YI,flOIBM[IllI4IH'O HCKa)Kel~ H b! e eM 111.

toT J11A B IPQ,an hHO elM 1,9;H H bU! 0'5- ~~cTBa BpQ.t~e npWlAlYMaHHoro P'a~:xoM KnI~t6a narp t10T0B,. Kat< HIlA KPy,TIII1I, :-3 fI,fflO.l[M'M bl9 nOJli1IHililo11l.1@-

UIfiTATA

_. 'Y tile ,eeTb, renee IHapop_a.j 1M ,OM HaC H9f1Ip8.Bnf1e'T:.

~ 80- 18 ·3TOM~TO lI1l flIPOQnSMa! HSIJ1ib3fH AO B9pATb rQ.II1:Dc:y Ha~ POA8.. SlifO ronna,

~ ST,Q QMepilA1KaHllbl! _. &3003-

pa~ WII reHla! pan.

~ Borr ~MeHH", ~ nOMOp~ ~IBW I:I1ICb. OTSeTVlJ1 ero oof5eceA~ HMIK. - B=~ KOrA8.-iHIt116y~b - crper ~an ~ 6oJ!ee B~pHbax 111O~a'~I?

..11 •• "'l!'!i.~~!!i~ - .... !11III •••• II •• ~!I !l!!04!'!!"! I

I. !! !I !Ii .Ii i a Li II •• iiI n _ ••••• i.!1 II !II! !I II! II II i Ii IiI h ••• [II •••• II!! I

II1rpa Ha no Vl>l{eHVle

3 Itt III pa Te'He¥ Tad 'Williams~ Sh,adoWJ?_IB'Y

P,OM'AH. rnEP!lllqqnK: E. SOJlbWenanOB;~ • ~'BJATtEnhlCTII: *-3'~CMO~! '«JlOM~~ HO~. !010 • CIE'MR: «MaCle~a M . ilia l-11 Man~~].) '. ,1,14 CTIP. SIOIlI] 3K!~ • ,i,P,WI 'lie I!Ii:M),j!~ 'it8Gifb :2'

DXQ1KME npOM3'B!1I!EHMR

-ASElMA 3. jlaPX:3M «KP.OBtBOe. 3al(J1~TI1,jII8»

.r pe r KM3. 1'-' ' 101 (~Kopp,ne 91;113(11 Koere~ ~ T1epHM~ ~

H ::~~a;=::!:e~p:~:~::

H3BeCTlHa~1 B POCC~IH Kalil'( «OpIA~IHI M8HYCKplIInla -, np ~IHeCfiUI Tany ·Y~.nbRMcy. OJl,8BV O'~H oro 1~,3 ,ny'iW~X OOBpeMeHH btX aaTOPOIS 3nll\;\1l~ eOKoro q,3HTe3~ '. 'B, HQ"l!.fane AEUi):t'U8JJIi -, nep'Boro 'saKa 'YVIfl b~MC peIUJI~I1 Be PHYT bCR K 3TO'MY JK.tiHlpy 111. K833m10Cb, cline ~ I til Mapw "eHe~» n Ofil8Mn

eA JiB OBI9'Ii KaK Jaay.M ~a A,lIR 3'll"Iil<1"'1eckoro c;a'H:re3HI~ HOr,O ¢~t.Ii'IbMa I!/,IAW renecepaana, HO S8V1llii1f'J[E peCoeaTh KHHOWHIitKOiB YilAtflbSii Me He CMO r, TOr.lDl8 OM U1I onblT8LnCfi npo.qaa8',Tb 3tJileK~ -rpOHIHYIO BepCHIO ne "Bord poMa,~a ~ HO' npMGbl"b oiKSrsanacb CMllKOTBOpHOA. nll'1Wlb nome sroro aJBlOP pewlAln BBP.I"!lYlbOA K crrapo£1 ;QoepoA 'iSYMOIHOM ny6i1IAIK.aJLtl\ilJ .....

0068'1-1 BHaIB~ n plll'~fiH,O 'YAt-I BKTb ero rHJKI10HHIMIII(OB~

06epHYIlIl\ti1Cib H9J:\ocr8T1KaM 14. 1\81= TOP IB,poA9 6 bl MH oro Is:peM19H VI n aCBR uiaer on!iH~aIHIA'1O BHIYTP e!HI=' Hero MVI pa ren O· 9lB HO' paSJB II"rT--,lA~

• _ _ _ c , II, , ,111"" ,Q. _ ~ _ , ... 11 "'~111

x,apSKT'SPOB npaK1'!Abfe(:K~1 He npol~:C~OIA&11. LITO i1 nlBopHfbj, I~On VI ejlB a n~' I'H~I caM bl M sano MVlI'U!IO~VI MeR ne~CO:Ha~eM crrM npeCT,ape'J!iillbUt,; roBOjPIAlU'HI:1 BOpOH! lI1ayY,aTb ApeSHIOJO HC1JiO~ plVifrO M~pa 1'8K )1(8 ~ H HTe peCHO ~ K~illI( reiH61anorl,.uo m'~T:X03ae.eTH b!'X naTp~\apXo!~t, C~O)f{eT 6aJIH,ane:H~

Ol1nlH~anCfll ,OpMllTVIlHa.fiillbHO rrJiblC J nOB9Cl'BrYA 0 KopOfle'BCT1se liQl)K,_ Hb~)( npe.qenOB J IK.OTOpOe I 0[:1",8.8 .. WIACb 6e:], ,38KOHIH:OfiO npSB1MTeflS1], 18biHYJKAeHO O.QHospeMeHIIiO npo'iIiIABOCTOf.illb cocea~IIIM ro CY~P= (;reaM I~ Ha.non3alO~eJ~1 C' OSBepa Kel.!enOBeYeCI!(U~1 Y:f]f;H'J319" K TO Mry *e IDHbl,e HaGneAHHK'~1 IKoponA OJl~Ha 3AAoHa. pL10~Y1fiOT 9 ruotloit.1 MOM'El'HT JIi1I~ W ~CR lipOH B, .. ~

YVlln b~M c I04ap01B1bliB an 'iL1l8.JTenR nCHXonO,F,H4:eCKoA ,QOC-70- Bep'&'H'JC~b,1O nep. cOHroI<)eA ~ caMO ~ eh~I"HlbINI M HpOIM ~ Ii ec:rH~JWIHb1M HO nliilly60KJ~M rnOrp}f>K9HI419M B IMCT0'PL;1~~ O[tHIf)IKO BO 8,TOPOM POM8H9 U~Kna AOC.10I1HCTea

nOlOlKME nPDMi3BEDEH'MiA

.0 ~a~n~ - B~MM naHOB. UJ;~Kn (-I: Ta:~HblA rop'OJl~

• a aern _ AH.;QpeA fla3alilYKI M:lI1xa~n YcneHCKUU «nl:l[;;MDT1Uf IB rnasa i.j!iAOBH~»

........... t( A 11110 KanHn C:L10=lI!81il1T ~> C TpecK,oM n poaan ~ 11 C'R. C 1.111,SlM Aaolpa ILl pl~wn (1 tili, Be. PIHYTbCR IK TPatlVl YHOH H 0 A B,ep C'M~ IKO HiltS OBeT'a, 3HaKOrMO~ "1Ilen08i9'-1,ecrey 110 «O!fKpOBe~Hlt-1'~M lr1JoaH~ H a 6.,0 Fa cnosa- . AACKVllfj, OplJ]j!bl n (1 Be:p*SHlbI3, ,rIH re,nb{:'K8J'R paTb, TOpIJK€JCTB:y!SJiT no6e;Q'1I'" Se;Cb~ til l,Q'mlMOHbl 8QAB.ope!Hbl IS KOHijJ13= rep ~, paCnGMliUIQ>KiS'HM bi VI H8 repIPVlTOp~M 5,,1080 (13 peaY,flbTarrre n P HIS b~''-II~ b.1~ OOJl1ilIIHII( aroro paHO=

HS, M'OCKB,b He CJilIIVtWIKOM, H3MeHIMflC'R). Bne-p'eAH ~·'CTpaWIHII6IIi1 CY~I VI 11i19p8blM 'UlP~'A lIi'rulAKOM rOcnOAl,a ~Olli1lIJ.lKe'H n p 9\QCff,8'fb, n pap 0Aft i9Jlbi acex rpexoa I KHASb 'TbMb. Ho SOT 6eyQa: no~, ,cy .Qr~ M bl ~ H 9B8'.QOM blllM! oepase M ~'CI~e3 H3 K,BM e1plbl, 1IT1 pep.B,a.pLt'lT9J1ii1lbHOrO :381KTI lOi!.ieH~ R '. A 693, Iny6,flH'bfH oro 01. ,n.awerHIM fA 06BlM,H VlTEUl blH oro n11Pi1 fiOIBOP'Q JJ!lh:S1IBIO= .ny BeCb, ICTpalW H hlll~ C;'YA we'pR ail!" c Mlbl'CJ1 - ,3I1ial..!lll~T i III An o'&<anltloillna CI1C 6 bill 3,8 f'9SlIH 3pSlll. no! Icn9,.Qy

11M ATA

M cxo.Q t«)1M4>.nHKTai paaYMeeTiOfi. 6hln np~m IA'IMH IS (fOrKpoBeHIi1I1~) sapalrflee, Hi!) CarraHa I~ ere Ae~Hhl Cpb.MHOb c ynpfiMClTIaDM OO\ile~iHHbIX" K apM'11i1 sna COSChII M r:18Aw~e a!i'll renbl) npHMKHryno IBO~:CKO AOO:poSOI1b~a L4s.ndlq.e~ _. m1.Q.n~~Lo1, nL1ap-MeH~pt,. non-,3.ae~1 M n0IiG10MHI.,UQ·i1 Wo·y ~noM-,2~ja HO sro He nOM'orrnc. Q)HHM CpaxBlMV1'R 0Ka3anOft ,31E1:KOHOM€:;pen1; He-' OMQTPSol Hal .n·, "1.,09· Y'-lBcme, >K~PJ.1K()SCKOro. nMap-LW4~08, KpeM11fi11 I.\'t Cepile)11 3aA~SBJ 'io.I~ nns B,neH MB ,!HIS. ,1I10JiI~ 60s:! r:r.cn~el'r.no a,lHreno.e B v*ac ~ IQAB~ He IlilQSepHyno MX. BCniRTb·.

nora HllUflMlbHO gaxaaTlblllB~.uo:w,aS'l 11 HHI~·f.I D1 PH HUB IEa'Pp'~IKa ~ Karl~T:QHS IBa,IM ce iii a lnIVllLU9H8, HaJJMeK8 ua ~H81ML13M.,

He YrAVIlufrI9J1bHO, I~nj:o YwIlIbf.lMCY lliile 'YABJIlOCb orpaHIMI= 'illllbGR 'TpHJ10r~eH i KaK O~IH nn 8- HIMpOBan M3Ha"'m8.nbH:O,. 11 oeA~ac nMCaTefn~, IPllQHT!CfI YJKf!' Hea, lLIol-lC'911ir11LIIM pnMa-'JIHO-'M lI""e"!i1IJU;iI

..,~' IIiOIi .1Ii"" - ~ ... '. _ . ."...,' I . '. I!.io ·il1""'1l11!f.h

Tor: H181..1,aB YM KJI1 «sa

3,Apa'B 1I1,9»~, 19Q1 BmpOM POIMIQHG'

YHn~RIMC 3aJM9TH.O o6aiBilo1J11l 060- POlbl; 0' _ De,n~\H bll~1 ·Sll1e'MeHr6~ ~,[rrOpVl ~ HHiI1"P ~lry'iOT~ HO TaKOn) IKOn~!!.Ie craa CI<Y'" Wlbl~X. rnae H npOXQ'AHblX CIO*eTHllb,IIX nVlH:HIV1 H.e n03.18!olIi1IiRlII1 096e ,Aa*:e H3,EH3 crHb111H n 106111'ilren b IM:CKYICC'!IrmeHtlO paaayll6.a.Tl~ o.Oh9M bl KHM r Po- 6epT .Q)Kopn~tI.,

• Ii' 'Ii jj i! iii' ,~ !II! .. II III .. II [II .. .. .. il ii i 11 ;to ll' 13 !!! ~ 'Il ~ !!! I!! II III .. Il III i i iil

~ !! ~ -!i ~ II If II • • • III II • '.1 II .. ii ~, 'Ii r 2! ~. ~ !I • .. [II II .. .. III II .. • II 1'1 i !I ,I;

'lex, KTO cnocoeea Bb~'c.n~AVlTh 'Ca'JaHIY ~ ellt~Hoy1[PiQ6HbIX. 6pa'rbS'S ,A8,aAAoHB M Arapeoa, HAYiIi eeepxsecre CTEH~~)H H b: e' HaN! MIH bille yo. Vi'R~b.~ 'I' noon QIH HI~lle c O~JIFIOI~ CTOPOHbl T'aVlHCflseHHb'IIIMM nO:XMTl1T,eJl~ M H1! a 10 p,;.pYrOI~ ~. ~an~,WHe pe"~IBbIM ,8.Hreln OIM X,8j.)nlbM Fa.pOM .

,S,OTIOB no ~np a*HeMY lep,jp'K i UWH'l\ti1'-U9!H no 01Ho'w:eH ~'tQ, K ~lOyQy lf1IO'AOKOMY It-1 IHeruIP'll4IM Lt.1m:H1M K «nonce» so BC0X: npOltllIBrr9HVI'~ AX C' a~HO~1 t;'1iOpOH bl ~ IH MY era P;ypHOro B 3T'OM HeT~: BO BCAKlOM Cftlry~ae'" npeA8H1IH1bl,e nOKn'fJHIIH~~ KL1 TO~ H 0 H e 6~nyT jJlaSOibiS poIBaHbt Ho 0 APYll:O~~1 ,eTO pOH~11 XOTS'J1I OOb Ob1i Y1B'Mll,err~ KaKO '1 ~ TO Ka"BeCfSetlHhdA poor I no CKon blKy nOISIHWJHaIl y n Lou::a.lan R 6erC= en op IHO j ~,M'e'rfn:::R.

"TDr~ ,3,OTOS 6eCnOtlVIAHQ

(XOTR ~ HeCKOJli1bKO op,jHoo6-

TOPblM He, XO'T~IT HMeTb jQ;;3,)K'9 CleCbl-, Kctowlt-1 C;06~~K IMJli.4 n po.qJlWJ.ce.:pa «~olMa=,2».. HIO AII'R paL,ccY>K~e 1-11,.1 ~ 0 C·YTH QO61 pa IA 3111 a Tpl~6Y!iO'TCR see- TaK.H IH9- C:KMlbKO t4HbU~ T·an8H'fllbl. B ~~"CTplaWHOM CYA,e~" TaJKM e nollil b~rTK!II Blbl rnR~!R'1j' 'H a I\oi'IJIB'HO ~ HeMIHora no-~eTeKW - CnO,~HIO' n can ae B3p'OCtnlMR AA~e'~Ka-

pas 1-100) w ef11i1~M yeT no 11-<3 Bi3,~ ')KypH8.n VI,eT ~I a ~lf06 os H'8Ten~-

IA m,ne':)'H a.MI@!rH ~'TOC:Te~ lJ'PIO~re' H bl ~I no~ po CrOIK~, mnspB bl,e

CeplIT"'ecR 3B,Bpella~ ~leJ10 C KO- B3R'B,W~H S' PYKJH 1~~6\nVlHJ.

. 1!I!~!'~.I!!I!!J ••• III.lIlfll!!!!lr,;"!~!I!!tl •• rI(II •• ii IJ !Il iii ( . iii;!llt I

C-P2lWiH~I- Cy 3D _

IPIO'PMtI, • :X'~a,I.MMK': A. we~e3 • ~iJAAJEJ1hC:TBA:. ((AG'f l~! ~AC1~ mb~ ~ 201 0. '. 321ml C P' .• 21010;0 ;3K3~ • ~tAflOtUmN IiICHt We IcomB»r ~IC1lib, 2:

j I CantpW-IleO'Ka91 MC1MKI

----------------------~~-----------------~~~---------------~

Oxor lI1~a

iii Ii

111 ee AerSHAa

ec

Ira e, PA·-- 11 nreH II Fel1l(~ W: Kres., Gro,mbel'anlw' legends

IP(lMAH. EPIEIlI,O,jl"lldl(: IK; flJilew 100 B • "~aA'EJlbC-TlA~ ~aI<OI4'cP\ ~,OOMnHo~'j 2010. • CEPI~fl". ~~e~:n-liJfllan asy» _ 65[6 IC~P' •• 4!OmO 3K3. ulKHMr,a

l!I>"'all"\'~ ,~. , C~b 11

1i10XOlKlMIE npOM3B!J1-'HMR

.OT'h1CTM - rJiUUl1 '. K1 4~M .~~~,epHbl~ CITPiA» .01ill'lat:l'M - AHaJKeA Caln'KODCIKM

~lMelli I"]peA~a3rf3\f.n"M~»·

~I Bli1lle.n e,.1[ rp.f.l3.b BElUlijIil KVlX lBOIiIH CO 3Jri1:0M B «4epHOM 'OTJ).~A0~)? npownL4 Ilr).ffb' crpaAAI&i ~1Li.t ~[ rYl6an~ KP€UJOTbi B,MelC'Te C' TOM8COM KoB'9HISH OMI? npOCh:~nMIL4Cb is Y}Kace PRA<OM C AKXB,RMMOHOM1' TepRJ1ILi1 .n1~'5HM b~ x re poell! HIlA aa ~TQ 'Y6[~11b~X 6e·cno.'L48A~bilJry.1 Map~ fL1HO;M? MO}f(Eff 6b~f1ib" aia>Ke c~~,aeT,e .... ro sro ~ eers ~~TeMHoe $@HiT€'3~ '» '"{ 3,a6YAbTe! fit fiPOMOenap.aCKS'!R ns : eHll8.> c nep a blllX crpaHIHU W,'OKJ~1p~V'eT CB08M :*e:tJrKOCTbHl! eCJ1~ Hie CI<83aTb 16 pyilian bMO CTbH) rllompoellHlH bl P.u KillK ,flaI6o;p snwso_qoB VIS }l{H3:HH TO~1 sore npo~Bank-1 '«;oponesoMl rep», pOMaH Ha ¢lOHS cauoro M pa;~II"1oro ,8;Hrn Ofi3bll'-i Hornl cp3I91lTeG:~ CMOTp~ICR BOJ1fKUMI cPeJl~ rOB9L\.

Y).Ke. [M3, nepBO[~ it-t'CTOp HIL\1 IcraHQrB,KfC~ ,"-ChilO! ~rTIO IKHHra MaK MVlH HMIYM Heo6!b~'~ tia. t;'VileilT'eJ1b opoweH B He~"3IBeC1i -[~Il~ M[lt1p,

' ...

ynpaj~nReMlbllVi lieM'=irO nO,,1 Hal3BaHM9M

WepHb1' Bp,aJ.K,AYtowe~ c KaK[~~ -rn Me pOM~ A elLUle 9;CTb Heo.6bl~HbU~ paa,YMHble IPIQCbl ,~ K_OTbl- raJll6b,~ M nO~,ILlI~IH[A tOl~l,;1e pla'YM neraioL4ioiue c 'ep'~l!R'H~K~ _' I~HfO,)MeCTBO Ha38,aHI~IR I 'c'paH" HapoJJj,oB ~ LrI BoB :lTOI 6 sa ,eA~IHoro 06bAICH8,IHIA:R,. nl(\Qo6 Hoe o.U!.ty·~eHIVIe 6bJlnO TOfl[bKO or ,~< Ca~O:B JTy H hi» CTiM,e9HS S pH K= 00 a, HO I I['t. IO'Tn k11Y1IHI9 OT no cne;AH1ero '- Kpec He, o03A8san II"Ul\1lKBKliIX anoea,pa,R HnH rnoeCapL-119B., BCR [~'HcpopIMa UL4~ 01 np'o~QXOJl~W~ Wi 'OYA9T n OJ1yY'eHaJ, i13, KH[~rH! ~ 10Jlb~O e CJ1l\t ,aSTOp peWMT ~iO V,lKle n cpa. nOJll,OtlH bl ~ n OJJ.XO~ ~Ie npo CIa HHTP~ rye'. ~M1IijjTeJlR p HO [H nO~BOJl'ReFf Kpecy 003AarBOTb lonpeAeJ1,eIH~' HylO' Kap'lWI~I~1' IMlL1 pa, 1I1 era tea prnaa Ii a npo'TR>KeH~IH scero pOMaHla, 6yae MeHFrrb!GR], AOnO;J1rH sn CR I~OBb.lIMMI 4lSiKT8ML19, IAIHorAa ClaB,9I~;HMl.1 e H().r H8, ronoey' npo:l4'C~,O~A~lee paH€,€'" «nereH~Y» oG(flaal1~J1Ibl~-HJ CTIOVIT nepe~ Hf8,'b, y'-K!! 3Ha'fi, yeM BCe, 3aKOH'~IVI'C·~ IIilpOCTO plBJlL1 roro, ~To6bJII I!FI a en an1irrbC HI sa[1'1 ,PRilF3 ~ HIMMII/I ,AJ1:s:l1 EU4t.1MaTe'~lbHoro rmOI!KnOH1- H[~lKa «KP HlblOblIK8MIVi).,

1.11" ~AJIt

_- n 03 Bon b MI9~e e.~a3a.TIb~ rocnOQK! ~ CIIerKa frePJU;1T(} 'Gm<.a,3M OH - ArITO' TO, KaIlK 'Vbl nocTynll\"lllila GO CBOHM oynpy-iiOM,. = non poGry HltIl~O " I"IOtlnO. JlaJ~, n~.O, 3TOT 'iB-J1CSBK ruo~ 6lLfi Te6R~ li'OCi10*a IV! fllblTiJlTbC . BOCIi1IOf1 b:30- aarlibCfI ero 'CfBaJOUC'fbto. '."

~ He B6}:tb fll 'TO)l(e ero J1tzyGrnlO~ ~ ne:peO!oUl1'a, 0 Ha.- Hy Afl!l ~ oo.nrana~ ~ nO~TM GnoKOAHO COrnaCY!lflaJCb IOHm1 paapblBaA ,asKYMeHT. [:(OlrOPDI~ o..s'P)f.(aflS [8 'PYKax,. ~ Ho '5'1 nra-J18, H ofiMa"'b~Bana TOIilb.KO no-YO'MY ~ '"lITO Tn 1!Q611illo ero"

.. - --~

31"0 ,BA,>KHO'~

seCb MM p. 111 ,~Ie:Ob :K pe C He OCT3EU1n K8],MlHs:ll He, E<SlMHe OfT nll!:H!i1IBbIIYIHbIX pae.. S1,S(H(. ,3 M04H 0 148J1lbHOe Hanp~l>KEUi He

no cne~,H ~tX AByX ~aCle~ ~I MO l4 Hie L-;;IWM !:ill KaTa.pCl~C 4'-VlIHana H8CTOflbKO C~flb,Hbl~ -rro, ,38KPbIIB nOCJ11I~n~!10101 CT'lrl)aH~'I.~y'! e'~e o~eHb Ao:nrlO npMXO~!VJWb [B ce6~L.

A KOFAa onocooHOCTb TPe~Bo MblCn~lTb IBo3BpaW8errcA j n pil\1X01\~rr 0003HSH ~e aBMb[C= nO,9, asrcpa Hanlflie S8Bw·ero l!;.Ia, Bee TP~LII4HH )KaHpa ~I oifi6poCMI3Wero· JilIHl6oe' M!4ROCG;p~J4e K 4lL1Ta,T9J11 AM Papj~ lon,), ~rro61bl 3aCTaSl-1 b 3a= ~lyjMlalbCR [&-IBA l-!1301Afbl Mill, Hal nep,Bbu71 B3rJ11] ~ sonp OCaM[~ ~eflOBe~~eOKo,ro, c.yU\e.CT1BOB aH i41f1,. lt1 9~BO~b-le HalLU,UklaeWb BOCX~UJa1bCR YM9HJt1- eM asrepa Bnn01ib AO MeIlO~ e'~ cB~13ilnib Haas.BIIICMIM~,'~e 3n~30Abl Yl,06bl O~[M B MTor-e CT,anJVI He naccro pOMaMOM, 14\91' ,_ Be.nIH~:eC'rBe~ Ha~ ,nen~iHaloVi 01 IM)rWrieCTBe I n106BLt1 H •• ,. r69c3H~e)K:~ HrOC.f~I., 5eCCM hICJi1l19IHHOCllt1 scern. O~eHb ,*9- ICTO](O"~ ,ner:eHI~p'-1.

TO~· yH ~Ka.nbH~1 ~ a BirOIPCKI~ A cnor VI M8erepcK'oe HenOln HLeH~ e nU)~l~OJli1!A JOT orHeOlL1 POM8HI K pe~,l..Daj[AlWlHM >KB'M'!l.fYJKVlH8M «ilreM Horo' *31~le3!A ~~ ~ HI XOTIm CtOJ.Kff11'HO -JlsreMAa»' nonHOCfblO 3SBepwetilia C MHPOM, 'C03ASHHbIMI 1¢D~'flIllKCQM [K pecoM j 11 pc ~,llbCR' paso, B9,.Qb K IB~bIXOAY fiOTOBATCA eu.te ,ABS poMatH,a Lo13 «KH I4rtM scero-.

. - -- ----

:nplt1'ICYT'CTB vior

nepea:R nW1OiB~ Hla POM,lt1I a - nepe~ pa501',aHHb~ Gil COOPH~ I!(, .~~ C ep~}Lle' rop» J Y)K,e Bb'llW.\BlH[BW J:.11~ Ha PYCOKOM. Ho. H'9 IQfiMB.Ht.1-, 'JI9:Chl Kpec OCTaBlltni H9HSM8'HIHDIMMl 'T'OfIbKO C-iI'O~e_'rbl paeC[(130!lJ i Li~Jtla-~e paCCTal9.liI B 8K'~ ~~HThl, a TaK!l:K9 AO Iii! ~taB Lin Ml 11'1 epepao MaE! HeKOlOPb~e 3:1'1 MI3Q_ bl,_.. Orr acero Sloro CMb[ en M)CTOpl,l1 A ,cy~e.cm8.eHHO ~3M'9~ MIJ!1C:A. l4 e01U1 e b' blHTM ~l «Ce~A~e» ~ 1"0 ... ~ e; m(oeM on~r"lae He CYAL'l1T'e iii 0 ... eMY '0 ~j1ereH;Qa» = SifO' j!lBa COB~pWeHH.· PBSHh'IX npoLot3SiS'A9HHR.

IHenlP~l:iIlBbl~Ha:A [MantAI HeYe.nOSe"'lBQ[i1;lIr.Is' pac'~1 Henp.e'ACK:a3Y'eMbI~l~ O!lO*,eT

~p:yroA ocotleJH H'DC'Tb!M) PO'MaJlHB R:B,Ilf! 911C,A 8 Sf 0 pe KIt1 ~I R3b.1'I<.. Kpee llS.K,OHI1I14!f$HI, cKyn HB en 08 a. H VlKaIO-i1J( H3n L1 w ectal 'Ts M I AS T3~ Y~nroA ~1(:: H!9f1 ~ can to b~ rnaey, a ~)I()op;n>K MapT1MH -= ,c.'fpaHIt1,L~y', Kpecy xsaraer QAHOIf 0 8163 a48., H H IC.nOBa 0 MI~ PQGPja!!H Lt.t ~I, 0 xa ~

. _ w ••. _

paxrepe nepOOHaJKG~I- Bes' onpe~e'nIR~TOR

ron bKO VlX nocrynKaM III., Y TO- 1'0 no:~o6HIQe BC--Tpe"-lanOcb. y OOOTEl!Ll80TBeHHH K8l KpecsJ, AJ-lWKe:H ICanK()iI~H;KO ro, A8.J Ii1 TO He B crons "tlPKO ~b.lp,a*eH[HO~ $ OpM e ..

8·00GllJU,fl! MILrlIPI VI . e1POM ~, OCHOES!"" Hoe JJliOClVl)K9H~le KJH~ rVi. rp 0 M6e,~ .nap';A = crpaua rap 1M nb;rc'~e ~ C$ilIC HeDec, BOgQ,lbl. JlO~Ab MO,pOCRII1J~,R laIO)KlJl~' iO!nbKOI LIfO nIPOW,9AW H~ 1 AO;~b~, I1SpexO'Qf.iULlJHIA ,B 1II1111i1BQHb ,_, VI TaK ,Kpyrnbl~1 rOaR. ICypOB.bl~i Kpa ~I~ rAe, n oPRAO'K nO:aAep)K~ Ba~1"CR L\I\'IIMllI1lepOIKHM ~ .nerHO:HEiJMIA'II nH Wb, l!FIa, 'paKTax 1.4 [8 rap 0lill8X I a QCwrlOBHafll Y1aClb FiltpOBli1IHI4~n1 - SONL4IHS pe3601\11 H HKOB rAe! ~ 11 JOIJY11fO Mlll<I1iHlYiIiY 4 enrOsliK3 MOryT' 'y6~Tb I r ~e paH9146lX spero ~, H ~y"3e.'~ 6ecno~H,O AODHIB6UOl. Kpa~~ r~le H'eT IM9c"a ai,OOPOT8 L1lcOcrpanaHHIIO. lI1 31TO He' r1YCfible 1CJ10:Sil. C caMora Ha~Mla KlfrIl~rM ,K'psc

• w

A8.el no Hf,lfTib~ -rro uer HIAK,SKOL\1 rapatlTlt1V1 ~ \.fTO'

rnas H bile repol~ AaJKJ~ Byr JlO ~It1HatI!a: ,........,_._. !FIle rOBOpf.I yJ.K 10 BTO pOC.f1enSHHbl)('. ~aKO~ 1UI0~O~ npOVl3,ROnKT TaM 60nes Ci,;tnbHbl~ s,rtu1leKf -rro Oo,MrTa1'6J1R M rpoM6 e.na,PA9 IA1:CK,p~HIH e 00- nep;')KHBaewb.

rnaBH\a~1 rep OVi HR i Kape Ii Vlpa.'1 n p~/Hi;xaB ,&-I,a 3;9Jl,9H'H9 11l-1'3 OQoo~e i1 n poeu1H L,\HIII 'II ocraerOs:! [I! rpOMOS\flS PAe Ii 8JB'Cerna" 11 OKOPSHIH,3R SrTl~ MI IC'ffi'pa,~ ~lb~IIM MeCTOMI ~I pa,cnJ1a,~ IAIBaRCb sa ICBOrL:; a~ p, IO'IiS. eAIAHOTSQl-alH8S1, KTO lHe .. nOABJlIi3JJClle'H[ ron ocy ere pe,AiHI.4KiOB, f),AIAIHCTBe,I-fIIHaR, KTO MCJmSFf Ii1JX ~1'6[M'BaTb. B neiPBb~x maaax K~p ~'~IVI pa o~'eHb noxoxa HB IK)Horo a~~b!MaJ~a -u.lecno~~ _\iJSI[ OXQ, HIH[U~ HB ~y .. , IROSHU."., Ho npoxoDAl ro,Abll H Me!!FISlIlQTCR ee )KsnSIH'IA" liI1l ~e.1I H ~ ~ pO'MaHe f10tAIBnAVT,(J'I HOBbie nrepCOHa)KVI~ npe')K.H~:e 'yXOalR'T IKy~,a - TO B cropo HY. IBoi Kat< 13, *H3HIII., OC1060 HMIOCTb np03bl Kpl9ca B TOMI,. '-ITO rHJ pa'OO'ili8JJI\OT HM'KaKIt.1r!1 WT8Mn bl 1 HH KeJlKHe n PH Bb~ Y H b! e CK)'}tC9TH b~ €I 'XO lbl. nooo. ~L4alB. OS'IPHynb:CH, APY'3. bR p\8.CXOARrc~, ,8, acrperarcs CUi H OMO,la l~nVl 1--18·1' H e\fllb~~ 3H~.lb 3spaHlee, 14 ~eMl on ~',»te Ae~CTB Me K cpIt1H8J1Y, 'T'~M olonee' Hen peA~ c~a8ye'MIIb,IM[ l(ijmaIMO,BHTC~1 ctO)f!tef. EC~liI [B· HQ'-

.n[ .. ..,;,

~,ane «' ,er9HA8:fJ' KaSanaCb IIilPOCTO -eltj,l~HO Vt11

repOL4 KOLJ1 ~ TO 100 [B'OpO'~ nO.nOB,HH bl IKHVI r~' 3n1~LlHOCl'b Ha.paICiliae,,~ nO~1 YlilP030rM OK~-' 3bIIIYJO'lCs;ll He TQifl bKU )Kj~'3H[Ml rapo es,. H'Q IV!

Q'TCYTC'T,B vior

--- - - - - - - .

• dnBpef'O~ H ble 3F10AaM O~ MI.1CTIM'''i,19I MEl QJLtlHM

• a,BTopCK09 MII-UlrCOnOBHe

I "

....

HA e

K CBeTY

IPIDMAH • )(Y:JlO*H~K:' M. RUKM,L\1r!.f • ~3ltMEn.= elBA: ~AC:T~1 ~AtlPeJIb!o)j 2010.' ICE:Plrfl: ,aBC:JJne.HH'a~ Merpo 2033~ • 3i2:IlICT'- • 1010D 3K3.

nD):OlKME n~UMl3,IEAEH~R

.'ceP~!1IOOMF1 ,IOTepHhll>t ~rp 4tGa.lHmtlp&r nO;.Q;JeMM~A» .,BM" B03HeCetleK~'~ (1!EII;lHrell1~e jl).yf.(OrTElOpHbIX

~Cro8!)

p09KT ,AIML4'TPHA r.nYXOJB:CIK)OrQ' ~ BIQe~ .n e E1IIH,a~1 M erpo 203 31'~ Hla,pa,wt~IIB"ae1i O,60pOlibl,. IElblli1~A HS 06i~au-tHbIH TeMn:, OAHS Kl-m~lra B ,M€;H:~,~ 14. ~, HSmO CKa3,Q Tb" ~T() nOK8, 1<011 H y,eCTBO i-'I:e VlAeT B pa;a pes C' KS'-IS CTBOM 'II He e. M()TP~I IIH a TO J ~TiO K pa6.,ore IiIp~lIe,J1elieHb.1 lie JOfijbKO COCTOABIWM8Cfl!, aJ~,TO pbl- Ii 0 ~ M on OA8f1 [~~ n1!,apRH'R):). Po M;8H AHlAp.eA ~bRKOIBa ~~K c'Eu:rwy~~ cran enexarJlSJJ!l!OUtH M n P bJ)KIKOIM, aerope B 'D011Ib wylO ¢H:I'HTStCT ~14~ C K,y~ n J1l'epa,TYIp'Y .

rn a BH bl H re.pc.d11 KH V1 rH - M anbYI. i(eM pora rn e6. nOTep R om Lo13KMX ~ nOfiyro ~ n OA'N ole CytM9ClI8IOBa.HIM9 He 0 craanaor leM Y ura He OB [An 5'f AOln rOl1 VI C'i'8ICT.n ~IIB:O~ )K~ 3 H ~. Ho BAPyr cnyiLiaeTc~ 4 YA'O: H,a ClaHI- 4111&0 n ,l"epGK.OfO' M'9'TPO np-"-xoQVlT B()'Opy)KeHIHb~!Il AO 3y,610B cra,nKep no npo3IB,VU.4Y Tapas, OH IVlrIP,a'I!O~I~ psuiasr t rJlot),!IlIb,HIYIO npo6IneMY);')' MEaCTHbJllXj 18,b~l_ rpb~18,aA n\y3jiilil~1 'C neT8tOUUVlM 'M,cnonl~HOMI ~ I1peKpa~aeT T,aM c,aMlblM IKp,oa,SlBYI'O lKaTs'll yHIOC~~IIL4'YI~ 'ietnoBe~e CK~U~ )i(,Vl3HI(\1.

,e O*IHI.QaHHIO, AlIA scex 'CfM!~'Onb~l' ail .. r6~lpaeT e cO'610l1t1i rne6a, IpeW18'1 CQe.naTb ere Cl80VlM opy)K,e.'HJe~e!M., M,amll[b/YHK He nOH~MaeT aaJ!-!8M Oli HY::«,le).H: HepaarOBo'P~ ~M8,OM'y', CYIPOBOrMY,~ 3aKane~u,;floIMy B MHOrOILlVi,c.ne,IHHbD( CSBTK,ax fiOlii1l(Y'. He CIKOP.() Bbl'RCHlitl8TC'-1Ilj LITO CT8JlKeP CTp'8AseT 'OT y K'Y'rl],a 1M yT at HI TB !All 8, M elM eHTbl n p ~Cl ynl{:H3; nenaerca C,O Ble plw'eH HO 5e en OM Out H bIIMJ., n paBJJl,a" n po,6ne'M8 ~iu!Ayra OTiClY naer H a, a8JAHIAA nnaJi, IKorAS rep!Olll1 nOflYYIBJQ,T npVl~' r J1BWISIH ~ e O,T rpylWl n bl ICT,an Ke POB nOylya-

- - - . - """ - - .

C,fSOIS 9Th B. '1 pyaiH 0 Blbl nan H VI MO ~ M IIcI,C'C IA'III~ •

Coo61~eJ::TBO M[e.rpononHTeH~, coo HpraeT

....

31~e nel~H 4V1 to, ,crpS'M ~'C~ paCIti<[plbn b T8 VlIH Y

CT paM H erx eM rH an 0 B I ~IAY'Ul ~ x, I~ 3 Kp onurragra, ~eC~ToK OP,Q,BbI'X BOM K nycKaelCS'I

nOft'!';;a Lfro ,aBTDpbl oelP M ~ ~~;BcefteHHafllMeTpo 2;033» oO>t<I!1SaJIOT TOJlbiKO 'CTO'.n~ "'8'H hie nJOA~eNj(1A _- MOOKBY H CatHC;T=nerep6ypr. nnaJH.~ pyeM ibiS pOMaHbn A~eH EIP'~ Ibl.nre~ BEl <cBb8XO.Q CM!JflC~~}~ Gype+11a UopMYA51Ha ~~CTPa!HIi"tL!1K» I~ Cepr,era lKya:~e~08a, !~IMp:a· MOPHblj;.1 pa~»~ CYA'71 no aceM~, !f'a~ Hie ~ 3"LeHJ!l1 ~IMeeTa BCTpelll M~). IlBnp04eM. ''''I~ ono pa60iT He caMins' npoel~rna pBcrS'i', Y,)f(S cmatll,b'l Sa.lOlCA rpYlnnh I I4nVl ~~ LtEH1!bIB ,39MnAi{!9lCTBa'~ KO-TOpb'te 1f1!i11 WyT HOBbie, t(H~ra, lt1 3~eCb y'-Ke en b'IIWHb'l roneca c BonrM I 1113 G~6~PH,ti f)b1BWV1!X 008eirCI(!t1X pecny6nWK. 'TalK LfT.O 18 c:troPOM e,peMeFiM 1i1,~O~KT H~LiHiT lP:acr~ He TO/IbliOQ « Brny6b,» ~ HO iii (~9WII'I~~H:II"'

B 0 naoaos nyra WeCilil9.ItH~i: KOTO poe, ! B 03- MD,J{HO~I ASC:l WlaH,C nO!A3eMNb~M )K~1'Ten~M B~i~6paTbIC[R Hla noeep,xHo (;Tb ~I 1910,3 POAVlTb

....

P y:XIH~lB,WI ~~I MM p,

nYllib OTPil1~, nlPorcer,aElT Ir'UB, T011bKO 1'1OJ:U SeMJlii1re~! ~:o III no no!serp:XHO etlll! Y,epS3 BlfQ[»'OK~ Ii H blj G1 n L41ep ~ sen HKQnan.li1e, KOfoporo nOMepKinO nocne AiOi~jPHOI7i Ka,ra,ap·o¢n"i'~. H,a nVTi~ rrpynne 'oynyr nOna~aJbCR VlCKJ1tO"'Il\1- 1911bHO Hre.ODbP-Ilib!'9 Vi Ona'CiH[blre l-aplA. I epoIBD nOJ~pKL1A,alirOT rny60KVie nO[.Q;3eMI€'.nb'll'1 r~~ 06 '/-Tae'T Hle~l"O" nrpI4M,aHI~ BaKl L4,ee K oe6re' J1~Jle ~ H nrpe[Bpa~aIOUJiee L1X B npOr)KorpnMEn~IIIX M3'PIAOI-!I'9TIOK, a, 3BreM nl11aKJL4eeC~ 1/1. I~" TSKiKe YVIITaTenb «rl03,H&K(]rMiI\1TCf,li» C ne'raWIJ4\~MI~1 9IllUepaMH~[ AnR KOTOPb'IX "-Ie~ nose K n VlWIb KOlaR BKa" X:aTR ~OBOJ1bH o annerHT'HaR. Ha ra,CTpOHOiMHYeCKi~iU~ nOAPoDHO= elM asrop He' nOOKYIU'U1Ctl~ nero MY Hie CTO'Ml 1i..I~"a,Tb f(HI~ry nepe..q 'eA,O~i, JlaJ5b~ He InIOJ:inOpThffb, 086e anneTL\1!T.

IHle noc;Kyn ""in OR ,JlbRIKO,B J.i11 HSl narepaTYP:H bile.' VI·3b!IICKH~, £II nrpo ~l~ eeJ];reHI~ VI H8], y~~ B~ lIi1I€l'IiIVle opraa l\!i11'iHO OOI~e'la,IOTICR c1pa3Y KS'" 'CKO]1bKO :m;SHpOB. C[lHa,~aJ1a sro 06Jbl~H~[I'H 50eI9~\U< j rape ~I K[OToporo Orlr01lH8. a9'MOH!C:rPI~ pY1IDT HSlerbl KVI B.Ii1'8AeHIIAS1II xonOAHlblllM ~ orHeCTpeJ1'~HlbIIM opy}.KI~laNL 41y-T1b 1[10rOIaR MJblll Hao,n D.):t8eM YiKe' He oren blKO 6e3 Y.Qep)KHbl Lt1J 3Kwe'H! C~OJlbKO n.[CIAXOIlOrlA~ec.KVI L:1 'fp[lliI1if1nelp~, aacrasns k'l'~~W!fl 3a.TaJ~IB ~b.[XaHI~:e i 'Cn~~rilib aa pa":~UJOpa41V1 saJOilllU4 M ~C101 co6b~rrM~ M IA1lm ,A .Q~J1ee H8cryn aer rna pa Y)KamjllBI ~ T,aK IA1I )t(aeILWJb, ,38 IKa)K~,~M nOBO;p OTOM lapaT-aJlro,HOrro 4JV1aICKO[ AJ1"1 i([OM a H.R~II K01iOpS'f.I BoeMIH 'CL1A aM V6 'ClpeMI~TCR n P06HTbCfI iK nyHKfY Ha3HaYreHI~fI, IlIC' nocnle)lHero eo:xpBHlAR npH= ap\a4HylliO H:aAe>KD.Y.

LlMTATbl1

• OTUJernb HI ~K rJilflHy:11 !H,a, ALI1iCnnei4 llC3,~MeTpa nOMJO Pu..t&1J1'11Clt. Op e<3141Ha M!fflIrKQI l'pOHyJi1aJC5,~ IIl0K,8TH8 no nOrtOTII1;Y ~

-= A nOI.fBMV Xapo'H? - rne6 npvlI:en PR~OM 0 HaCT8ISHIl'lKOM rn~PlS1 CKlS03b np)flibfll Ha, YHb~nblM ne~Ja1K pas6lATo.rO' ropot\i!.

_, nQrDH!.ilflo., ISQ.lt. Tal('O~ ru~pcoHa~ B ApeBHerpe~ecK,(jM MIW$on'orHL1,. OIH AYWIi1 yMelJW~x ~1'9pe3 p9K.y CTHKC nep.aliilpaMj;l8T,

~ ,1\ sror XapoH I' ~ rJls6 Kl\"IBHlY1l Ie CT'opOHy nblll(1AU-tsr() 'ypOIiJlLta, ~ QH Tml<i8 M!®:pTB.bl!X lI'iI'epesQ.J.. m?- fA. TO! - Cl,aFlKep 'TfI~lfUJ 83Ao'XJHyn. - IMlbi '~" .QEI~,Tb ner MeP1'8~'e. 8, ,3I1M1UO 3allbnrnr10~ 1/1 CJ!lI)Ii-lIReMrOfiI Bee'l Kate 1H9npwKa.'lII;'Hb.18" ~IIJ.W-M xero-ro. B~dT YGTp5Hsa,eM .•• A 'T[OflbKO 3pA sre, Mepl-' Bble' MbL l=Ie'T Hac ...

• Manb"lIWK ynb~6aFle~! ne'P.e'A en) Mb[CFI€'HHbIM B3.FJfI'A;Q,OM BOle' aw,!' Cl'OMa liCapT~H1I<;a Aan9J<OrO ropO'A8. B D"CJ910B.'€! He y'l:{nalADlleanOO,b,~ JblTO 'f,81lK8A KpalCO,.a M~.;r'>KeT ~C,i..i[e3Hy'f~. HaT,. Y~eJle]BWHeJ He OCICBep'HeHlHbIB 'K[~rracrpoQrDoA 3~MI1Mi AOJil~Hb~ c;y~ecTBloB,aTb. ~ [9CfilIH OHILf1l AetitcT8MT€!:l1bHOI [9CTb ~ OH wx ti"llal[1!~eT. 'QI6.Sl3a,J!enbHlo, nOTOMY i..1TO HElIl1iP,BSll.4flbHIO' 3TOI AlI'5'I "'tBIiIOBEU(,a. -- rFllHTh Be c 1::11 pc G1'I.1 n0A3eJI.~ I'CH ~ pe'3aTb tOC'e.Q8 3 a ne c.ne~HI~ e KjpOX'M B.qbl ~ G O~llbGfll nOKJa3,arn., H'C 0 na 11 o~ Be PKHOOTb,.

H 0 He' CtQ[)KeTrOM eA~IHbi M np[I\'I1IBneKa'BT IKH~ ra IB nO:~@CTlBQJBaHIH.ilA ~aAelA'ClBOBaHOI MHO)l{~CTBO xono PHTHlblX nepCOHa*elt1. KoHe"iHO'1' He IsoeM y;.o.,anOCb aB crons K,OpOT~ K;HI~ OpOI!( paCKp&,r_ bCR" HOI CB'O~ nenry' O'HH SHeen ~L~ n03,glonf,lt'l rn aBHI~IIM ~e I7IlC-TBYIIlOUJIM M 1f1IIVlI[,ta Ao6po,lHO 10 _ bl rpa,lb POO,H.

£tbtRIKOB 18 bl,&&SPlKSLnI 108M HP'HYIO TOiLiHIOCTb He CBanHnCA B repOH~·:ugCKylO narsTHKY Vi Jle6pl~ 4lll'\1\nococfJ~IVI, IHe 3,aLlIMIKnI~'U1C,R l!rIa 5e30CT,a.HOB,O~ HO M <~ MOLt 1i1J10 ae», npespalLLl·aA lIiliQ.eeCTBOaaH&1S' 18 oaHaflbJlrlbl ,. IWyTIi!lIP. r;.Qe e~ 9T J<:ep'11B wne'li H a C01HI~ ~ IHiaoclopOT ~

_ v

n~JCa1'e.n b McnOlnb3,oearJ VlCX'O..qtH ~I M MSTe-

P l\o1laJl IP OJlOHa~[alVl b,H ~Ka ICeIP~IIi1! !..ITO. 6'bl AaTb CBOW ~Te.pll1pe'iJl"aIUVUO xaoca, np9Iijp'aTl1l<\1IB~ uiero 14BeTYIlll&t19 rO-POA2 BI P~Y~Hlbl, IOH 110Ka~, aa.lI11I )K1II3Hb,~, K01iOpa~ TIS run If1iTCA nlll Wb B Kpo.XOTMlb~IX 0148na:x rAe' rlOCJlej[U·~ eCl ~ a~\EDK~'~ ntQ,A,ei71 C,1'3HOBlr1fTCA M9""1rr[a, 06 1~36GlBneHI~\lUI'1 OT no~~!eM'H oro nnea a" 10 61~lle,1'en Vi cYMpa'"iiH b~ X IH(:il'r[~U;(:o MO *en.aHlIT H,8.K01H9U, 'Y1B'~elb CIB.~!T BI IKJOHU9' An l1HIIFHlro Ty'I~ Hell~ .

.0 ~ YDJalJ.-l~laSll K H Mra, KO'toIP',SA ua YDVlII,nr9HVl9' nerxo npl4iRrMBa,err BHl4Ma:HI18 'iHrra,~ ,eJn~. HIVlK811!( H:e )K9-J1i1l9Rr ofn~lcKalb a-ae.neK8A TO CTpaWHlbH\i~VI Ta,HHaMlt1l, TO AIIIHaMVI'll.fiM'MM&i1 nrepe,CfpenK8MIM. ,A STOP D.€.HiwitOHICTpv.pyel 060~O'TlIHYIO' CTOIPOHV' ~e.nOBe4[eCKO" IIFI,arypibl j npO~BJ1RIOL1lYIDCR 113, Kpl11iVl!J.feCKI~ ~ cVliya~~~X. 'Q)HHraii IiIp O'M se9'A9H'MISlTO}l([e He' nOAKB~' '14M: HJ~KO'TOiPlble TaV1Hb~ >KM3HH aa nlPe~,efilaMlI11 Melpo, paCK pbllbl i

np'it1 CYTCTBYtQT

MyT8H1"hl CT[9.JIlKejP,bI ceI(TaJ~Tb1,

. - - -

,OIT'CYTCTBY:lOT

• HHOMSHeTAHe

• BOJlIW'e'f)HI4KI1

• n~pa.TbI

301(polliTe q,OT04KY!

nOXDlKME npOM3BEJlEHMA

.1'M~xa~.n Ax aHe's ~~AccMpMncrUte laMK~1 y eoncr MeM~~c3~ • Klpu . I ~ ~IKI~lMH «jlec311ff ~firTYP~O HOB:»

·YOb-Ma:iITYWKB CTOViT Hi. napeFlIy.Tb&L Her nopflJl,Ka B JJllep~ )KSlee. rpOM KHe palHlblG nOJl8V1n~ ~8BHO' nooa,n~l~ a aa rpsH ~ uax HecnOKOVlHO. lt1 MeHlIH 0 m, STY T'R= *eJl!'1"Yio rtOiIQ~Hy KHfl3b, B~I8JJj~MIHtp peWaefiCS'I tHa. OfLl85.1H HlbJjH uiar _. nOKQ}lYlIltTh C IIIIPOKnMtd MI .R:3b!4eCK~1M npOWIJll1blM HI fteM ca.Mb'iM nOABHFHYTh CTpa~y He 60=

UMTATA,

IIOnlootTl8p He nO:51BI4.n(~~ i 3 enol H!8!A . .naSIlCBMM npalBoro PAAa 800· IHMK IM[It.:iK~~a >K'eMRM"'I H sape- 8EUil! ~aQP9fl eo BClkjl MOLUb rpeHMlpOBaHHO~ IQ.YMOKOA JlCTK~:

- Taft" ero, 6pa.TSK. i'aK~ IDeH Ka.6a a . .n.al1bIHOROn)~ B xapl!O! IS HOCOnl:!~ py' H)I1JKY. eMY nyCT,~I! A~l, nenan, n OBK~H MO~! Xa-apawo 'iI13 "'leT ••• , A~ MonOAtUl.a~ .. Bo,., 31"'01 rtO~HaweMy, nD-HoBlBrpaP.lCl.KH... B yro 8~19 npwnDlCw I llt1 no sa WtillaM ~ 11i10 !R~'L~aM!

nee, 11 P QrpeCCMIII~ bll~ 'UlyTb. [A' BM' neT~T rCUi ~bl [8 PHIMI ErVineT H B Xa~apVllllO YIlT06bl I1p~BeC-1Vi np~ .. Cil",aB'~leJil e&iiJ pa3JnIIt1I"'1 Hb ~x KiOH:ctlec .... CL;1!1t IS 'CTon~4Y - ~.Qe' ~ Oy~eT ~A@" IIllHI B\~16op B llonb3Y HaHJ1YYWera o onMyMaJ ,MR ,HapCAS»,. 3aKan9Wl.. IIFIOMiY B 'tlQ1IX' IHa CHHet'9 aOTlHli1IKy XaAnol 8 b.~nBJlae'f )Kpeo,~,~ HL\TM 8 npHKa.cn 14t1'CKL19 CTen~1l., IHo nyrs"', W,,6crBVle Kalli(~ TO cpa3~~t He 'CKflal.= JJlp~8ae't(~A - nr:U1XOAMlTCSI ~'MnpoB ~3~p05alb~ TO ~ ~e.no nOrl8AaA tM3 orHR IAa B, nonb~Mn.

Ben OMH ~iJe K'HeBCKYIC' PyOb., ::u-maKO,rIl/rYlO HaM 110 MH~aro1.4 MCJi1eH~' Hb~M KHWlllIO<BMI H ~,M~lbMaM. A Ten:®p;b Hanp.Rrwre. CPSHTa3HK) !1'1

I_ pe!lCTaB!bf,e ~ "'lIiI"O BMn~tl3J.1 61b1OT~ tC~ o BparaMVI He' 'lOflbt«J c nOMOIWJb;JO Kon~H H IM~4,e~ HO 11 py~"t.1,. Cr01llbHb[~ rDaA H8 6eperax lll1f9'-

HS

F10XD~M E nPDM3B!' I EHI1J1

.'a:rrJ~IMe ~'nepDbl~' orp!Vt. Mo SHIT HC11tHb )~ (2009) .. aH ~IM e-c.~p a..n EHoodl+ (2'005)

n ep,:eo.e,! _ y~O H_MO Yf.l~JrU1rrb nore UL18lij bHb~ M ~~,·a,-

Ten~M:: POM81H AHHbl CrapooViHeu ~ ti'9' tlO'SeM MI3SU)HfI 'PYIOCtto=S1lnoHOKoro MY:Jlbl¢; l\4lnbJM8 ~(nepBb~[ii; O1lP~~Ql~' a enOflHlel caM'OCT-C~. ~Hoe n pO~3Be~eHI.16t DeR:C1B ~~e po M8H8 'I11po,~'CXOlJI.IAT Hie eo 8peMe~ a B'9ImVlK0I4 OT-e)~U3'_ tCTIBeHHO~ BOi71Hbl~'~ II, 'Y}f(9 B H8Wl\1, AHIl4. hlfl aB:HaR Irepo[~ fliRI- IBepoJ&-IIIl1- Rta ~aH~nQBa,~ HI1K_CIl. - coscaa ~e Haa" PycnaHoesB" Aa.ti Y 3TMX' Ae i,YWBt(' M sore 06 uiero: aoe CHPOlblll]1 oSa tB"OOJil~iI'h!IIBaJ1IHCb B Ae'TCKOM aOM:e noa npl1cMOrpOM[

- -- - -- --------

~(E)) lIl!n V:I (( 31)~ l'

ItA!aAaJT,eJl~ IJ.O eVil( nop He 10 npe.qeJIIHJ1It1Cb,. Ka~ ·c.n.s.qys!'f 1111 ~ca.Tb C:n0180 «aHHM~. B T~KCle pOM8H8. am CJilOBO O~~H"IH$ a,'8i'C~ HI,! 'U:3 ~ I a B ,aH" HOTa~HM' Ha 3~H8~ c.TopOHe o6f1o)l(;~ - [Ha '« Sr»·"

COTPYAH~,Ka IcnUOTAlelFilB. KFS o15-e o 6n8AaH}l' 3KClpaceHC-(};P[HbIM ~I OJl0006H10ClJlIMif1 M M,oryr npOlHl~KaTh B MHp MepitBblX, no~ J1Yro 3eMJ1ID I KaJ< era hUa3b.IBQIOT HaLt-~CTCI!U4e OKKYllbiL1Cfbl HI L1X coepeM8iHHb ~e no Me~p~aTe,"MI~ KaK H IH~ 11 HiHKa norepana APY'" 3e,~' - lonb~O IS>CflH nl~OHepblrepo.lA Lit3 MYJ16'~HnbMa naJ.11i1 Ii a BOHHe OT pyK ManlB AH9HspiSe. TOt [IK OOBp;Eni;.\lle~HbIM ,PJ~AOMoa-, ~~M CMep'fi) npauma 6&30 BC"KO~· ro npe.qYirnpe*A,eHIA:~t

Hla ~TOM C.XOr:QCTB~O 3ajKajH"!IIVlf~ IEtSelCfI j ~ Hali!~ H810TCR pa3ll1 ~LlLo'1A. IH'etMOTpR Ha IrMOe.nlb Apy3ti~ I HHKB eoece IlHe pee'TCSIII MClKTb: n p~~lffl'b ~acn1e' B lie C6.lKAIBJIiI'iQiM-' HOM BOHH~' ee ynaMblBSIOT Ha. iii potr"A_)I(9HHH eeeM KH ~:nl1, a. J1SreH~~pHyl{) KaraJHY oaa w eOBee ~~ciIlloJlb3yeT OAVlH Ipa'SI au eKe, P;M~

npa nopaS,Krf'SJTIbKO nllXOM{ He ~Ml" flepOJ-Q\il[e.i neTep5ypr! VI «pynm» r,aM IKiHA3b VI ero COaeTHH 1/1,- cpeR~ KO'TOPbJiX 9CTb, IV'I 1M VlHHCirp 060,.. pOHb~t ~ ~l.n~'R Mypc Met,. nOJlM-' 1VII{ecK~,e IBpar~1 roOYMPC sa - Ko"ut~~ H BOB!K ~nb~lbi ~ Q~A·~rr no n~IBHbIMI t~1 ,05ey.>KP,.alOl Bonpoc o MHPOBO~ pe;Ct~ m4J1(1 ~', a. no DxpeCllHb ~M .n.caM 6PQJl1IT Pa3,.. tio~Hb~e waMKJ~ MaxHo l~ nYfa~a.

HSM@Wa)Hbl B poMalie, paaflM--aHbms' KCTOplA14eCKJMS snox~ ~ Kpe~HVle [Pyo~I~ (<I5YHT8WIHblli1il Bet()~ I OK1ll6Pb, 1 :9t17 -ro, 16orafTbllL. plV1 ro~op5iT KQ «JlVlf13pa,-ypttdOM 't1apoc.naS,.Hc.KoM)}. a ICawIKa.

MeNw~~DB~ mpryfll nVlpoH<XBJMVIo6pa~eiT:'OA K repoo IHet !AHa~e ~aK «Ml1H )i)epLtf~ .. ""ih'06b~ YCiNlmb

Tar: KH~ ry M CDKHO 800- npL\tilIHIttMa.Tb Ililo-pa3HOMY: 1101 Ka:K n P;M'_~b(jeH~eCKltt H 6tQ9B~K~1 I~

~l!II1lni030PHOCTb npC:l\iIrnrlOa/FllllS:f(), Ka~ nrOOK C npMMeC[bKl CKa.31~~IJ

AOOaBJil"e - a (>c'CKa30\;fHOC1b~~. 1l\i1IME!1,. H Kell'( nOnbll'KY 38fi:y,a_IlL1po.e8H-

HaJ 6anbWHHCTSB repceB H;CKa*-9- [H'O paecsaaars 0 nep eJlOMHb!1 x

HbJ 'r-aK11M O~pa30M !.flO He 'Y3HClTb, MOMeHI'ax Ha.Wle~ 6oranjloVi H

[Ei HKX nep.ooHSOKeH liaJwero npo- Henipel~G.r!~a3yeM'ollA 1~:C~TO'pVlVl! 1'(0-

uincro L1JI1 H 01-llflL1HI npocro Hem03- ropaa n pOIAMIKJae'T 6YAopa~[~lb

MQ)kHO. ~ 4mrol3nec ·TOI1bJJ.ro Her... YMbl no CHl101 nopy,

CmlllfT" " . . . " . . . .. , . , . . . . " . . . '" . . . . '" . . . _ . . . . . ." I

____ ~ I" II • III • ,11 ••• 1 II ••••• II!! t!1 ~ !! ~ 'I, I' e III .'I II II • III III II ••••• ~

""IeM BTRIHY'Jib B pa300pKMI ~BO""!l'KY, '"Iyecmyl(n.l~yH.')1 ~}nKylOl J10*b~ 'C"fpeMRTCA IlrIe CTO.nbt(Q' «HlBWlII J,) ~ ,OKOIil bKO BpaF~, HeA06L-1TbI19 cIla=· WIIt1~CTibl I~ ,~;e.r11 I bl TeopHIII « Be'-S:IrU:)~ IrO n ~a~~. lla 1M 3S!lBepw~ae'TOR 3T8 ~CTOPM~ 1Q:1HiRO.Qb.' He cIlHHaJlbHO.-:1 6mBO~1 Ao6pa co 3nOM~ ..

Pa3YMI~'eTlc~, Cra:pOf!h'mHEU.,

He· CMor1l8. nOl1llHOC11dO npOL1r HO pH poaars 8H1M'vh!),., CO,3AaTS'oRVi iKOllfOJH)FO J cy~1 11'0 KOnlll paV1JY ~I 19h l,c"yn~nVl 3: lK;a3!L1~ KaM 1!11 K H Ii1fM:: ecn It1 Bepl~Tb ,3BT()PY 9 ~ItIJI1 b Me CO,Aep)l(."1TCfI H 9Koe' n:OC1I8.H He aa.nY'CK81O,l4He HHl'P~ ry pOIMaHB. ntp,lt1J 3T'OM (('It.1cTHHa>>,~ t6e3ycnoB-' t-UJ'! rnY'OlKe, nCHXOJ10 FH~Hee M H a nopf.l~IO'K YMilHee pa60T1bl aH~,MaTOpore - npVlIBceM 11K I1HM YBaJK.i91H It1[H. Ta.K. -rro rnaa HY[i:O saJJjaJ4Y - ,cc6yt\b, npo~el H J1IDA1HI K ieol~ n(rn·f.I[HYTI~R )~ ~. AIH HI.S I ttl.OK)Cbl npoeanana: ~e IKHlAra GJllVlWIKOM c..nO>KH8 1Li1l HEHL)AHO- 3Ha~IHa ~ '1IIH.'JO bl 'OCTBl.lbC_·· scero

CTpa!4~feL;; K nepaOMY pOCC~Hl~. Ct('OM Y' a,l·n1 Me~npOeK1"Y·,

Tor: ···HH8 Cf.ap'l6111IH'S4

He BnepB'O'~t Bcejl]bea, nl~caTb .0 C Mep'iJjlt-'ll IA 0. TOM! tfiO *Ai'iIr Hac no ry CIOPOHY a9MHoro '6blT1~R. no 6o.n[bW OIMly C~ STYI KHW-' ry ,!!<n,e~nn~JI~ orpSljl,. lI1cTI.\1Ha>~ IMO*HO IC"i[Hl81b [V1Ael~ Hb·IM np 0-· ,AOJUfr;:e.H'~eM Me.la¢ML13Lo1 LJEH:~Koro rpannepa {~'Y6eJl(vll!1€ 3/9t» ~ TO]li1[b IKO ~ a 60ne e non yJ1~ PI1 0 MI

CIIIIJIIfT II • ••• I II • II! ",. ~ ! !!! !t ... ' r. ~ II il • • [I • • • ~ [I III • • '! ~ ! ! '!! '! ~ ,.,

.M~iir.i:i!~I!.~"II .. III1 •• rlflI11Il!!,e;~1Ol~Li!ot!l!I!lEllrl! •• II[III1 •• 11111I[I

~, "I t! i Ii 1'1' Po i • II ci • til II • • • [II II • • II 'I' E I! ~ !i' 'II i! • II u • •

II ••••• !I !i'il~'r.!li.tlllI •• [lJII •••••

11 : ..

3 n "'""'

B,e,3AHblV1 40C

r r

rpaHb no-eAb' : 3aBoea3 M'_ G'mg' ,"e',ers.

Stlge of Vicw" I'; C-onquss"

PillMAN • X'IlIl2KJH M,K: 1. Hwe.ra-· C!1m • mEPEBJl1ljQ''f MK:' n. C:na8~1fl

I 131111' bOlliA: ((aKCMO~~ Term

Fan[ast~ca, 2011(3 .' C·!P ~ Jlt: SUJ Wan· 480 CfP'~ • 3,'IllO€l1 aK3 I • ,«.Jf'Il:Bbl'1 D,p.q;G'H ~:eAaeB»n 'i.Clb "

~c BeKTop-,n PIo1M n, Can~18aTope Clap"

M2H,a IPo6epll,8

"!Ii'OeM caMbU!; Mac:wl'a,6Hb~A M 8M6H yw o 3., Ii bili;; npOS'K1' B £<\11CrO-

'U I,.;r.

pIA ~I n H'9paTY plil[n~'I B{:e'JIiil,9H HIOL1

«3'B'9':3):lHbIX 80VIII!-1 », B nepBOIMI *e 'lOMe Hom,oi4 ,cepMH aB1IQPb'~ OlBa)I01JliU1ICb y6 wrb l~y6.aKKY I -rro nIPD~,3Beno 3~Q).eKT ~la3l0~' pBBJBw!eAcR ,60,'MObl - 'Q~HH no-' Kn'OHH~I(~ cara C SHTY3,Ma3'MOMI nOAQ'8 ~ )f(anH C1jpeMnleHI~:e np~~!lHe CfH B "aneK.'ytill r.a_naK,T~IK'Y &i,eM sore ~~:M=\anM3;Ma H ~pal~b~ J ~!pyrVlle' - 6'VPHO H erOllll'C)BaJil ~I,.

Boaro gQea, rona llilOHa)JI;OOHJlO Cb. M8"W ~IM Lo1aa~Te'JJm nlM~ I.fl06bm nap eU:leClliH C~ BeKTOp=n PVlM» Mia pyCCK'Vi ~ 5ilISb,IK'1 ao sarre,M pa6oTa. H!8Jl ~(H.OBb~IM 0M9HO;M AJKeA,8- 99" a (3J,CTonOPHf'UIOb. Ha :3aJ1BAe PiQ"e,ATlIHQJJJUa1VtfOMIH bl ~ ~II1MI y:me

AQBH;O S8.BepWllitflCA, Bbl~T'

POM~!lH bl j OO'Ob!TVlH KD~Olp'bJX ,t}q(cma- .

p83eIOpa~Lf.llB8IiOTC)1 ~e p~31 ttu6ydb unpo'

MHOr.L?1e roab~~ nocne BoA'H 131 c~ G1y-y*aHbd30 Hr,BM VI ~ a «3KOMO» TOlf1l~KO~ '. TOflbKO J,106[PMOCb, AO

ce'gbMoro ~I BOCbtwlHJirQ' PQM SHOB oe.plll~.

no !r13!Ha\.faJ1bHO~ sa~YiMKe aJEITOPOB «HoBOro O!~.'lJ:IeHa 1ji'j~"ILI!"o.na91~ ~

. 'lIF'iM [~I~I-

4,e'HfpanbHbUI~ nepcoHI(8)I(8M [~MKJ1a AOfl~ell 6bJIln crers M11M~~~1 Cb~HI XS:H2 H J1ew SHaK~IH, K01'OPOMY SnOCJ1e.rtCT1BMVI

IlIMT JA

- 3ro TBOIiiI:l PYK jlJjeJ1o'? 10 ~epeAHoe A>KHI~~,*cKDe eOJ1lwe6-

- __ J'i!

'~TBOr-

- ~TO-c"''TO SPOA9: roro,

= 3 Hl8.I'"IHT, 'T~~ enac M He· 2f(1II31R1 b. IOTBPaT~n8flb HlO.

(143 AW anora '8ya PanWHf,a Ll'iJ 3H811<VllHa)

PONS." «'Pall. RD69A'lid'~ ,80.3fJO;.Hg.IeHHe~j,

er 113

'8Hb n06' I_I. B 3pOc AeH I 'e G,..~' "Sires.

Edfig rot Vio~ory ,II: Re,lJit1h'

PDMAfnI • X'Ill(J>IlHMK:: T. HMO'lIce

nElPlE_,_'QI'iMK:, A. ICmlLB"'~ • M3~ l"IElbCTBA: ~:3 ~CMO», "~Op6yrC~ I

201 0 • CE!PlitA: Star Wars • 544, elf .• Jlln 313. ~lDlhll o~eHI A*ec,laeB::." if'aC1Iib, :1,

B nepOOHa\.fa!nb;lf~ljOM rJ!Fl8H8 u.MoBon~ op'p;,eH8 A*8~aeB::;} Mia. Necre ~."nO·II"~M KVl2a 3~ a41t1J11aCb 1!P.M_J1(HI~!; no,Q, HUB8.HVU9M KJ'~ fghtfaU.~ 81811'0- pDM KOTQ poQ .QunlKe'lHlL 'Ob1r1 CTaTb Mat; KJn f.I H (1!)~p41~aHI. 'OAHaKO ~ KOr~a nepal;! I ~ IP. OMaH Y}k\e G~U1I HanMC8H ~ M3.QaTeJnbeTB~ Del Rey. lf1;p~HIiI.nO psLUeH~,e CTMeHWTh Tpliln arionc, ~ penalKTO~ bll nOC~ MTaJlLiI, -rrn oaa 3a,.QaSIT HeeepHoe HanpaBlllleH&46' .pa3BVdTII1WI ~HMa 18, IIJ,'MOM.

M'S,HeM IpeoU1y6J!1M~HOKHH cpnor ifIaJHOCHT YJl.aliP' no npe~nQf1arae"" IMOMY cynepopy},KHIIO BOHrCH31 a y flll(J~a VI MapbJI ICllKaJ~IYOKep08 po~,elC.R Cb~HI. HOI OCH'OB!rrlb,IM AeRCTBY&o~[M JIVlUOM AVlno,rfWVI mce xe 'QCrSe'llcR MfllaAW ~IH Conol•

Illo Ha.'-I,an a ,~( H OB,Oro o'P~eH a A,)KeAaelB >~, 31H81KI1HI 6:blf1J Mano- 11[IHTe:p,ecH,bIM rep08M"'1 enaeraeWIilM n~IWb IS OTKpoe9"H Hie n poXJJD~OI~' cepVl H ASTCI(I!1X P0N118IH DB JUln~,lor J,edij Kn ights.. OAHaKO p8HHJ..I119 pOMiaHI~1 0. sOHHe npe- 11MB J1lyy*aHIb=IBO Hm B n~ltO 61A1mVl B Hllero Tbl'C,AI4 Iii 11 ~TaTen eC1! KO~ TOPbl19' BlOcnp~HIR1liiIIMI rVloe.n b K)HO'Wil\t K8JK HaC1iOf.lL.LtYIO Tpajn~JAIiIIW H 9U4i ,Aonro aet6paCb:I[S9Ji1i11 89- ropes npOCboaMH eOC'KpeCMib 3H8KHIHil. lt1 rJ1a,'B~lfia~ aacnyra B, S,TOM npvItlH,EU::U1e),l!(MT" 16e3ycn.OIB[H'D,. KVl3Y ~ 6 JIiillaJJroASPlAl Ko.1"O p OMy ,o6:pla.3 MOn(:~Qoro ph.n.,a~~1 3S!C~RflIl HOBblMVI RPKI!1M~ l~paCKaMII\oI1I,.

nOMI~.MO sroro, KK3 cran nepSblM a;rs.,'OJl,OM~ KD,1jOPI,~IMI S8. IlrnRIIiY~ 3,S Herl'plo1rllilS1~IH bl ~I ¢'aCBa ~lyyJT<aH b-BOMn:U8 It! nOKa3aJ1 ::gT~l BO"''HCTBeHHYlIiO pacy .'_3HYIlP:M" a 3Ha!!KHHY Aa>Ke p,.pBenOCjb cpa*albCR [li1ne~:OM[ K nnB"'iY c OAH VI[M ~:3 3. flXlBal~IHKOB,. BOHIUV! OCTa,-

n HC-b, MlaJlOCH Mn21'lliHLJH~ M ~l. ~IO nepecrana (j'bllb, ~ It-1CTibl1M aonnoUJeH ~:eM 3na i YlTOI nO'BIlI ~ sne aa BeOb, ,~c<HOBbIH oplAeH A)Ke,Q8Ifg 1,)".,

K. 'CIDKanE!HI,\o'lI to i '-iI114f,aJ~1 OTebU!~ CTS91i H ble Vl3ASHlHR (~3Bli3PlJ-ib ~x

&.or _ ~

IB()MIH »). l n PIIIXQQI4TC~ Hie C:lonb K()

H,BCJ1la*A8ThCR C!IrO>Ke'TOM KHVlII, CKOfIIbKO IBblnamn MISSTb 6ec~ He.JlB:HHlbJI;e orpexVi llepe60~ra, KoP'A81bI9 rppa3Jbl H ns p ~'BpajlHH[b,le T,epMII1IH[bl Y:>K9 .DlPiBHO cran 14 H op-

'"

MOJM celP~IVlI a B01' OMe "at ""ii~PCO-

HS"J4GSM carVi nona ~ HOBoe 86;1= Hille M:OAbl. ECflHI T,aK rlO~'AaT ~ AM bwe CTJpawlHo, nO~'YMal'b, [11(8 ~ Kltn~: n epeBOQbl Ha.O ~Y"T' KOrJla W3,ftafn~'Ji1IlL1 ~,o6.epVTcR Haj'~JJHeu AO' 3aKlf1IO~Vlili"JnlhH[blli<~ pOMaH'OB «IHoBOnJ O:p.qrBH8 A},Ke&laeB)~",

~TOr: rper :JI3, 1Jl.i1,S Te,)( BeTO-

pOB" IIKOTOpbJS MalA. 'MeDKaBTO'P~ 'tK ll1MIH UiM KflaMlllo\1 p'a60~aJOT ruiaTe'JnI~HrO ~ BJloxiioBeHHo1 Kat< HClA coe CTBeHIHb,IM H. YYJVllbJIIBB.'fI; -rro OH Cbfma'9TCR 'OAHI~M VIS ny~w~x asropoa ~ [IT1lpMWe~IW!~IX '5 cp8Hf,a,C1Iiitl1 Ky B ~OH[UJ@ npowno ro ae Ka~ :3TO rosa par 0, M HorOM. AJV!flIOrVl:R ,(( Irpl8.HIb n ot5e:abl~'''~ Hie L1rpael' [l;(JiIltO~eBOM ponLt.1 B pa3aH'~M ijLl'lIKJIi] a r HO OI!.l!!'lH b xopo:wa ca.'Ml8 no ,ceO,s .. ~, IHOI T,on ~Ui(O B 0PMrLilIHMle!

- ---_ -

OTCYTCIB,ytQT

nOXO.IE npOM3BEIlfHMR

.Jl..*eiMG ii1Y'f8f1,Qi. ~Mnor ~ ~inOC:J!1iHHHf(J'" x.aoca~l' • Ma~ KJiI C'T3HnCJiI L AMJ1 orlll~ <<It! M Hbl ~ npL\1tnI;tB~~

119'§9 rO'AY' C Bbi ),lOJ;t;OM po- npeJJ.Cl,oMO 'CMeHVlTb n~J~ IHS

rill afiliirOKl1 ~ KJlQJliU11J(~~DlaA pO)l(J¥~,H lI'te Obi !-Ia . Jl lUKe. OW_L\16KII1 nepeeoA~I4Ka

• rl\16en b LIl,eHIJJanbHb~)( Ire p09jB M61l.CIWil"afh-lble cpameH~A '~i1;fXi\1

G m.n !II II • .. li1 Po !iii !i ~" 01, ,I fI] ~ • • [I II ~ • i ri 'il i3 - "i! ·f Ii • Ii! II. ill • II r. • • til 1'1

i i! " Ii II II, Ii •• II II II il 'il •• iii of, ~ !! Ii!! Ii!! ,II Ii •• III ••• i iI i i ~ i !! Ii!! !' •

, ---=---EBDI. II •• ill 11 • i i iI !II! :W' !, , •• I! I!J ••• II III ii i Ii 'il i3 !II! !! I It- I!' !l ' ••• Iii

1n10CTY maliibl Q,P\A'ErIH8, Y;o.9:nOM )Ke craptuero l\;I1~ 6paTl~efa COlIlO ~OJll*HI,a 6blIla crars [mp0L;r11-l1l9CKa.A CM,eprb. IOg;-l\!lKO liB 3ry HJl8tO HaJ101'*1.I1t.n aero .nHY HO ~'*O;PIA)K flYKiie,., nOC'l'iWllaDW~I~I!, lITO neYM Bell'~!UOi1IM 'epoAM c. Q\QHI~M ilo1M,9lIi eM 6YiA8tm· D, D.aneKO~ ranaKWIKe reCHOSa1iO,,, rlpMwnOO'b ~faTen~IM 414KJ1S 8 C]pO~H.OM [1I10p"'AKe IMelimb, iopaT~em, MeCTSJM14- H Te_" •. Hie, M,e~Hee HeSAAQmro AO ~M'e!pT~1 ~:h,!aIK~IB-! Cone 'y~pcmlMncii IllIPO~ ~fanb!IHOrIO 6iiH\ecP~ca. ~ ~YlnorHIt1 rper,a K"'S8 «rpaHb Ro6eAbll~~",

Bnpo49Mjl eCJ1V1 ,CMOlPeTlb, c TOl-! KIA 3.p 9;HI~'1Bi AJK,6AB.eBj aVlnorRr1I~1 Gb~ cnenosano H83blBetThCR «He rpaHIM KP8XQ». 'HOBOA IPecny6n~xe OKB3allilOCb _- e'-ilfero. nIPO'iliHB0I10- CTaBHtb 6~IH4KPIAWY npHwen~4ee '13 ~yroH r,aJIl8JITiM KVi ~. AeCRTlK1M I1J1lSH9T OK,a3MVlCb nOTlIilPAHlbl j Aa~ TaKTH!..!€CKH8 n06~lQbl 00:0= pa~~ san ~ Cb· CTpe.rre'liVl'!J.Ie'ClKM MH IUIO;paJKeHHR M ~ a, 06BHH~11jn1 BO 806M ,fiIDKa C Ka_iMrY'OK),epa 'COTO:lBa.~ PVlW,,",. CaMw*e BOHrl~ Ii A=*E!Aa~ AX: yeJMAenlt1 JilIMrnb 11 OMe:xy C8a~ M nn8JHaM" 1/1 a~le'pe'J!lHO~1 l4eJ1lb&O lflX, aJ,8JKYI craa QBL4t'CR ,AKap.9MIHA op~eHa liB ~Bli1lie IV, nOK2l ocransH'ble' Pbll'IJJiBPIA rOT,OMT nOJ1HOijGHHbllA M~F.rlHbIM Y.Q~PI :S[lrIaJK~H [9

.... nIIlJl'HI ..... 'uK:\i O~Tii"I n~ n "~Il¥F,fiia1 -Hl·'a,·· I·S-b II

YH~ll IfU-' 'I ,' .. :~ .t-t,~GlJ m.~~ I un I.' .' dU-

IPYbiKY IOHb!M ~eHHKaMI ICp~VI KlJr"OPb~;)( ocranaos VI ero 1!03,J!1Jt06Ite'HH8iR laXMp,H'" ncnaeuias 8 M9H 'K ,~aXBalttMKaM.

'(,'(·3a!lS09BBHVle!» 4en ~KO:M VI

n01l1HOCThfO JrJOOBfln.teHO caMO~ YOH~C'fBeHHOi~ ,aS23LHTitiOpe 31F191- KVlHle.~ BTOpD~1 POM8H A~lJ1Jo.n~ HI no.AY~Ii1f1~ tj·o.nee M,aOWl,a16HbIMI: 3H8KHH 11\11 'TaxHP~ Omp8Bnflm'TCR BM9ClIe C C\lFlbi1iHb~;M 1M1a'CrnpOM KOPa.HOM X01PHOM IHS pf.tQOBOe 38JjtaH'~)9 VI DT,a.nKJABSlOrc.R C ~on= Jla6opallVlOH~C~aMH, 1IiraM epe-

Ao' -'MI IAi -M-O' p' ····e···

I . ~ •.. '. 1 VII . ..._~ ... _.I

IC'ElP~lIt K' • rJ~Pln)JD\I'4 M ICII:: ~" C;~1(tlJUi(HJ. to, 1E~'TYUUeHKO'BaJ • ~i3.A'EJI~CTlI: ~ B~'!!Jfl)o. 2:01 [) • C:EiPI;r~' fC MaJcl'epa M WCT~1~etIltOM rn ~ os ~I'» • 3~O C1'P •• ,3 DO GI 3K3~

• Of'iiCf~ - HBKOTOPbU3 paOGKaSbl nlSIPJla Jl aB~,pa<bra

• Oiri.iilcr~ - M MJCnt~!Zl ~K ~ e ;p3CGKa']M Potj~prn. rg BiiI!I).A.i

BTPeiH14 TOM H316paHHb!IIX TPYllJO[9 YlIIlNIlbR[MCl XO~OOH a 810J1eJJl1l ~13~,1-elllillbGTEa. n on an Lo1I POMaJH ~("o,M 8 nopy6e~be~ ~I n Q.Q6Uptc8; MOpCK~'X paGCIKa3~:B. B ~aM CMlbJI0111 ~IM'atfliHo. rasero cccraea, HI:i! 'Srl'OJl1lHe 'RCHO, noTO'MY IK8K In pOI~.3IBe'.QeHt1 R strIA! M~rK,O rose Pfl i' H!e'rapM,OMI~ '"i'HO eM OTPRTC!fI Pfl~Q rMll.

~'JlQM 8, nopy6e>K'b,e(~~ san a~ H bJI€' KJJ)lttTIf1 ~,~I !C'L>.lI~I,a,K)T 61€i,PW VI H i');A llBOP ~ SterlB,a XO~)K~O ~a. i4 3'fO AO'BO.Ji'lIIbIH 0 crpaa IH o, no'iOM).f' K8,K, IpOM,a,H ecrs snser

rO[~'Yute HI[~ e [H1eAo/AeJrnI3.H H o CTW. n,epBa~1 Eli re nOrnos~ He. .~ HC:TO~

lIii~t ... 1iOII ;i'"\ LlI ~l1'l-n ~ 1lI"~ \U'1It.iI;I~VIII n IOlrLoiil

~'llf. TIl U ~ §.: V~rlQllfPL~, ,1I\;1~11 ~ j' ~'~llfV.~

,9, 'CT,8. po M 0000 HI~I~JeJ. BOK.pyr IIKOl"O~ o ro (li,P O,A~l1~ :3no. IHtan ps)KeH~e noeren 9H Hlp ~la,p,aCfael! ~,araAOY H'OCl,b IIi1 pOIA'ClX\On~w,a- 1110 YClilflI ~ aaeteA 'I rpe'BO)KHaR aTM,o'ccp1spa nepe\Il9.HB n poere

~ ~III.;iI,~U'~T,~n b.ldI~ ~IJI [~.lml p~Jr O,i"Ie··, -d ~ WI 1i§j'""Z1"J1Q ~" G'Fl!~ III III \! IV' I§!~l . "11 _ ~ ~" .

eM e Ii ~IWT T~ HyU."L1 eClfI Hill '(:0=' P 0 ~ Cfp,a,llFIl1 LJ '3 CXal0J10fl1l~le;OK Mle Ie IAA,e HlI~ ~ rnSIEU'nJ 1"0 Fe po~ '" IEnn It1 6 bl ~.a H ~IX O~ lin llil ocrpcea CIO).i(el·m OH~ll B03,MO~HO~" i4 HI~

UMTATA,

~ Btij1tyr ,OM IilI'OHllFIl. OM IliI;QHfiI'j] I '-ff'iFO eMY 3liQ no Cl~LJr1.aM,~ Ilofre Bee COM ~H!'~ HItIA~ BOO nYTJibi pej1~rn~l, Qltj:gIYBR, cnenorc orpasa nepe'A '5YAY~M1 lit IiIO· lfyClrQf7)QHH V1IM 1M MpOM HCi'-l€3nH K~~, ,AOIM. .." Teneps, K(:H-:A~l e:r,o AVIDY ~ eoa ,ey~eC'irBO osapMno tl'~e~. 'OH sarn Alrlyn BlliyTPb ce!j~ ~ YEWIIA€fl ceofll - ro, Ka~I-1tt1 ~eOf)BeKCM OHI ClM ~ 6Y;Qe1i B,ri[ ~eAb.

,PllCCKI!3' ijl(an,HrsH ,ICa6e'f'SJK.fli:Jro ,e"A'HiI'»

Ko-noxr? ECTb ~(OHTal{T~

- - - -

8TbRH (Jl ~Macwe~WUM: OTnlyCK

'OMAN • ~3IA'm~C1'B I:t «A.nlb~a"'KH ~Irti), 2"();1 0 • ICIEPrll1f1: ~IOM 0 ~~ C1r1'1 ~e Ct&lR DBpMfI,» • 315 elf .• ' am eo ~nfl.

A Kl6oBH6-¢!a:HiaGill1'ieO(]I1A po:M81i - I '\ op;-!a, 1~3 Jnly"'lWif1l~ (~K'OpMYiW~~HK~~ JJVlR a !!TCPO 8. ,Oe)'bIY HO nl\tlC8r'6f1[14 !01lnpaRlIJil ()T A'!B,YIYWKY nei BOceMHaA~a1Vl B Ql3HTe3HA~ rI ~IIA MLt'lp,! '·riU'p6~1 .[)~a o6p@Jliila 111M monwe6- HyK) ~Hfl~t ~I Kpacasua. Ha Irofl9 ~, Ii1P~"i~t.

laib;RH8 '¢>op W I OAH,8:KO! no CiliaB!,\1Ji1~,

lIi1'SPml OODoA c:saaaLiY Ganes CnO)l(HYKt M[lo1P - Haw. reIPOL1HI~ - napa ceCTe p~ OlllH8, ~3 K010PblX TOIllbK'o nooYli.jjHna ~;H'=' nnOM ~ 8:10Ipa~ ,= :xooRI~,Ka, H€6olJiillbWoA 'CPIilP'Mlbl ~ AOCJaBWe[lth;~ le·~[ f1l0CJliFS' pa,3B'Ol/A8

rro i01I""I"I!'L !!tI'Iilli'iO ill 0 11 0rIit\i!"\M' '1LICJl" e' "'ILJH8!i'::11 ,IiiI'UlrtiO' U I~ v Qf~~D 1.·~~1 fll~."" I~~ ~'v~"·I~ _," ~··.n ~. til lMl'f-!" "",l_

\ 8 ..

Kal, a snon H e OOGTOi~BWa~n~ :~EWII~)IA tta /. " MI~ ere G~O'Tpb! OI1"nlPaMR'-

)(a'TeR B OT.nyo~ B rnyxyro Aepe'S9HbKY i! rAe H 'o6pelYl' (:soe c~a.Cibe.

. .

8. pa3BU11E!KS,T'6'J1b[HoiJ1 tPo,PlMe' mOp[W Kac·r;u~rC!R CnO)KHIbIX aonpoCOB BS'!9.llI1IMO OlHOWle H HR cecrep j H 0 [BOT BbU50p n:~p:oe'B-~lf0610BIIH IA ~(lIB LUo.KMpy€rr J1tQ:6oro MI~Qi<Y[H~Y,!, TO;fl~KO e ,*8HCKOILt; cp,aHla,Cll~Ke M'O>K'" HMJ' Bcrrpeiflllllb l~iHonn alii,eTR liM Ha, rnroeoro 'O'Tn O"tUi1Tb ona,oeH~ e PQ'~IHOiC1 n.naHel'bl lt13-3aJ np,e,"ecre~ TOJ1 bKO -rre scrpe ~e ~ HO'H 'Ofhll= r8i,fH1bHIA ~,'bl 3,eMnH.,

IIITor: HenJilO~:oe LilaH 10418 an~~ meH lUlA'H~ CO.CK;Y'iHBWMX = 'C:R 110 [~IbI©OK'O!4 p~p=poM',aHIVl~te,. A BOT My~UJIIt1HaM KHIL1ra ~ PO'fM BtDI10KaS91H8 = 6YA:eT OFWKIPOBSHHO CK'Y~IHO.

Ka3,aAII~ C:.l~ 6101 Han ~IW H e 3al'~ .. HYfbJMl!i1l1 HlO rlp06lfle'Ma 8, 'TOM1 -rro IBI4l\eH~~! npaKl,tA1j'bN9!CKItI He n p Ii1 B~ 3,alH bll K C'1O'jf(jeT ~I'~, 3TaKa:R '~1I;Ble'~b B oe6e~. Xopowal~~, IKCTalt~ j ~h9IWb", 116H~lll,eH IA,A M'ale,~ wT,ao'H bl!~ [Be;" H ~ eCTBe HI [IH b~' ~I H91MIHO ro ne'peeeK8K)iCA e rs!MIa M IA ,ooJHO~IH ()V1 :3€'M,n L1 >~ , Ho OH ~ en VI W II<OIM j IGJI1iI ~IW K.Q M M'HO= roCJlO,~~~,~~ VI 19Iac:rpot1 nepBOI~ nang S,H Hb ~ pOIMaH,a n ponaAa:m Ha[B(:er ~la.

B'03'MO)K,HIOj Bee (5b~, Mor

III pIMIMI~'I"JoHTb. CPH HaJllj, OA'H a KG,

OH lO~IHO T8JK lKe WHT' 6elllblMH HI ~i'f.(a,M Ii1 ~ ~ IBJlo6as,o K 11H!,;1 ~ e Fa. ~Ie· o'6b rlt(~ tlIl~leT , ~I, n e pesep = HlylB n()cne~ HID[~ CTP,~H ~4'Y 'I IOC1~ae W bCA IS :H et\oy M€lH 1111.*1: a BOOOlUa pOMlaH-liO '0 ~191M? 0 s,peM,e!H~ i PS3'Py'w,aW[L14,eM Bee ~I [8 C S1!, KI~)O'M e san L1 K.oVl .n &0 6- EHII l' T a K B «.QOM e:f) H,e. 3IFY re My xooouio eCflll[~,nB,c.Ri b Cl !"la~ H II ~

~. - ~ H ~ ~ . ~ .~. - ~M ~

...

~

nOIPla)t(:,a~f' He WI Pl~ l3,b~ 1.1 H bl M Jl;llills;ll XOJJ,)KtCQIH9. IB3rlli1ll~IIQOIM Hla MI~[p! ,8 'A P'i( ~VI !I{ Ka n[~ raH K.,a60ra)KHOJn:) CYAH8 ~Q) ,Ae M 0 Hle1 P'itt p'y'lef fB 3 rn ~I". AM asrepa ~a fI K)OOIB,b, KElK H a r nElIB H oe e ,*i~ 3H VI.

VlTD,r: ec.nl~ IS bl y)K19. Y HlaJ1~ fXoA~COti a I~ He' '-KAihre 01' srcro ret) OPH ~IIKa IK;Q ~M X-lJO al~Pb~ flll[~ .. 1"'0' KM ~na nocras ~rT Hie MenlO ~'Pl~ ~'fIH ~I X [MI~ Hlyr + 'O~!~H~lKO IHa _, '''"I~IHallb ::niaKOM:CTB:Q C

§B'T .... AFii M" ~rlA 1'1. oil iO'M['"

~ -. 'v If"'V . .J7,. Jl.'11'i!1 I.:": I. '~" Ir~,-

KOM TO'~lH 0 He 'CTOMI.

AH'R{J811 3unlJOepUJTeHk

Irl a~Olep'ffrc~. tl,a itt I~ « FI (Vi 110 ~ 3eMne» 0 nm6B~ CKa~aHQ ~ o,on,bW9p ~I lIiiI1yywe.

lt1 T'fH'MI1 B[bl M rp bl W H,~e, Itt b~rn AyQAT He KJOir0P b~e p,aCC[KS;3 bl,. T po ra ren b HI bl ~ ,«,[W a.M pa KeHI~>; en eAyeT 18, 111 OIPT iii[ p~ In liU:::,K ~ ~~

".,,~ nOCA9AHiI1C1l<peCTOBbI1l1 nOXOA

Po . aH rnYWKOB CTanbH,BA nema

B e~~o~~'~41~~ ~~~.H~~lc.t ~O~~RI~o-e 6,b,~.n

1QAH It1IM ~3, ,ny~ WI~ x l1V1l1fn OlOB pU06~1L1=

rCK'~)t BBC~ a Ii]OTOM~l'j Kor~~, S8,WJl.a. pe·bllb o Bbillno,nH·Irl~!HIA 1.1 eJli1IO*H OVi 3a,l,Ili"-lki ~ IFla~an b~ CTBO He OOMHI9IBaJ1IIOCb, ill<OFO noes IIJ1aTIb E1l n eKU1 o. C,n y~~no (jb, lal~, -rro rOPAQCT1~ OTe ~e ere eH~lblX .B SIC npe i3pa:fMnc~ 113 llle~ re H~y 3a~lpfnj'HlbIX ~:eMleJ1[b) MM!!tSHoro MaH'~Y(:T,a. Y erero cytJrbe KTa rnaa B I1IP~~'"" [M OIM[ CM~,ICJle ,iiin Ma~,~ a BeG' Te'fiI 0 n POH H .. · 3,'bl B,E'UOT K.penL'-l9,Awlit1le H[~T~[!, AefH~U014I11I~' ere 'lo.IlP,e3Bb!~!a ~HO *HIBYY~M" IS 3anO[8e~= H1blX 'f,ep~ ~rn)p ~IRX w,aK~ x n[I{'l~~,~ onaeaK)TCRj 19U) 'IiIP~ ~TOM nOJeJO~HHO· O~OTRfCfl! lfiITo6bJII 'IiIOMMa!fb, VI nQH~lll~,~ HttCVOnbKD JilIli1 KIPY' H,aWI IF~ po~! KaJlI't npo Hero rOBQP,~rT., laM (5 ones, '"iIrT'O OH rn~1 w en Ha, CJ1J9.Q, C.B;flu-"etH Horo Fpaan:~ ...

IO'(J11H{H~Ullld'~, OOO(jI~ H[HOC1i~,1O IK~IVlr f'HJ.Qo6Hioro pons !fU'lJl1ISleTle~ OTCYiF~' C1iB'~'e. ooofieHIHO elsA m B ee' l~ n VI'~[FlO M xopouro 3 ~ aKOIMlO: ,AO o.n a crHb,U~ repoa, MX, [~H~r~ Y1IsBb~'e nO'Mlou.,u, VI'KIII ~ [n1pOllV1 !SHill KIII~, K(JTOP'bl~ IIIA'yr nO' en e)Jj,y~, tilO K3JKAbllll pu nOJ1I~lll.lalO' fI ~IH 1<:8,. n palsaa., CTOHiIi' 01rA8.Tb a~i()py DOn>KHOe - P~Q 3nVi31QAOB BIbIIill~caH Op[~rViHanbH'O H C 11 tQO,t)Bbk'l, ~ [~ c. cPiaH!T,a~'~:ect y rlllYW Ko:e8 ,BCe nynlM,.

~ or: 60,e'BI4YOK~ [KOTOPbUi1 yaH eaeT H,ee~nb,~O '~a.eOB )K1A3~IH - 693, TfI)I(en ~IX 'noc~ ~:o.'CiBVI A Jl1I ~I opraH M3Ma.

:p'"

- -

,

, '!'I

P061t1H30Hbii co peal\1II3MO

or r B

InD>:O,JU1e n PIOI~3,IEAE HIitH .'Meltt,aB'f,OpCK;~ ~ ~~ttf1 .:;r; SO~PCIG}1'OOTHfll~

.en' aOTM - AHApe~ na3ap,'I.fYK :< Tp-aHKBMJlifl YM»

(.orc) ronbKo He 3a6IpaCb~ree!tOT' [8 n po wn De orexeIG'ffi'BeHH~~e $aHraOTibll TYT BaM H ):1€JcaHifTHIIII[KH-' (( acjJ:raHIUb II;F) , 'ClUIOCOOH bl,e napO~~'TIP O~KO,~ np. ~:eMOB, C J1e fKOCTh,JQ pac-

'WI " .~

W Bb'~P!RTh, ~~'nb!I[1A " O'Hr,o:nbGKIHi.1

'fYIMeIH, I~ OTYAe[lrfilFbJI,-·I·H9',AOyl~ KJ~ ~ MSSlUJHO o6sO,AR LUHe IS,QKPY r nansua rJiilJyneHbK~X Ta.n'e~pa~, HOB AS 6eHIKEHiAoPcjlO[s. A re VI

HO' ~' H-I8BC-e FAa BJlI06I1RIiOLijHG' [~ ,ce6,fI 5pe'l,spOB-MYW[j;!{elepOB I~ IKpa.cas4 ~IKO 13,-« IWl PbJ~I-II~,eB:>.) . B fII pOILle'.,; 01 ~Jiil[bJ-1 ~I M ~l n ~~IHO'" CT'R M- Reno [Fie, OrpSIH'l\i\1I"f1II/1IBS'9Ten = KPO ~rTb MlVI posy KJ ~IGTOpVl'1IO no co6cTselHIHo'MY oopas,y' '~I no~o OIA Kl lUI pVl,H~ MalOlC,~RI TO.nnJ~1 «P 01119 IBLtI KOB );}, VlnlA naccaxepo Ell Kp:yl~3HOro n 8MHepa. Inp,~ ::3,A'a, M KO"M 60'rarCTBe Bap'~laHTO'e, Ha~-

1II1rTA_A

OKano MeC5il~iBJ HB3M II t5a:30eCM nare'pe' InpOMS{lWSft np.HHILulnManb"" Hlbl' enop Clpe~Jr1 P'YKQBO'.o.CTSS. nO'HIKOIBWMJK, pel He 05e'pe4b H8 3litMY sanac II:roHOO~PBOBi Hfl.~M pa3,QalSaTb nK1l:A'~M KaPTn~8J'11 b. E.A~a yBHjI]j9B ~TO, OOTH~IT(OBa 1,;i1, CTaplW~H Me~'1i( 3KCl1e'AII14~H Aapb51 nOrllOB4:KHX Ha6,poc!li\'l~· nweh _ S, CMHpHoaa c KyJ1aIKaM~.OneWII,I\'IBWL41Ld _a~afIlb' IItK ~,ep)KIr1Ban paan)pfll"ll'9HHbiX )Ke I'll U,tMl H S, o~~ IiQ4KY.

= Tbl "'IIlo? ~ ~ KPWlblaJlil AapbA, - X:O"l:9Wb Il-fac seex 5813 Kapu-o¢MeJi1:P.1 OCiraBMlTb Ha cn8~y'1I01..A41,\i11i1 trOA? TbJl &<OHc.epEl'bl BB.C1HO,Ml C~al'lil 6ynE!UJlb?

80 'poc 0> npo:AylKT8M . pe:w III11Cfli. C srnx norp sanae Ka{p'TQ¢l-en'A Db1fl oesRsneH Hert PMlKOCHOBJeHHlbIM,- a ere cc:oo,paHHeCTl!!lQ ,38;H:AflIo'tCb, cneUHMHCTh~.

YwrYPBAO

aeM Bblwe CT9IrM!

-

PIDMAJI. "3'AATEAbCllBO~' 41e,,_ Hrpa,nr:Fm! 1I1!3AllIJi1!'CTBOI!! 2010 .ICI!Pt-"I: «6oe'-· EtaR ¢'aHTaC'f~Kal) 432 CT'. 5550 3Ka .' ~lf:IaLiInDI Hl!liIlU~13rJlD:1 n, 'lIiH~lIb :3

nOXO)llMIE npOM3BEIlEH -I .,~.~1l!1b M .:.::CJ;u}lta r()~~peB); .AtleKce~ Tonc'To «li1e'l1p nB~Bbl~ n

. VlIKTQPHR nOA n'OfnflBOH IiIpMBen!, K l1epenOMY Q xOAe Ce~ B'eplioi1 BO~ H,bl. IHO He nplAHec.na IP'oto~.v~ ,oOnef~ G'11 ~,$=I. no6e~,a 15 bins OMpe.ll.J~ - a IiJOKYWSiIrlH[9M HaJ InaTjfi"'iilr -B' 9.' Il1Afl'f"'""ro' l,iIj ero C'bIH.er

"~.IF.'G '. - IIfllld\U[' lYI ~I!! _ '':'_ D. a -----

14ape8,~I"'Ila AA'i'KQ6s:a ~ B pori H KOropero eeCbM8, YIOTHO yCl'pOWLnCR H!a.w OOBpeMeHI~~K" IMonOAQH ~ CHn brl9l'bllVi opraH:L\f!M noseonser H';;U:lfl~HIHKy n p 9CTOI111 Bbl>Kl1Tlb VI ca.MOMY. B30iVl'm'VI IHS iFpOHI no e,rne C!KOPO'HI K.O:H'bf~Hbl OTUa-rocy~ap".

Hie. MOR OA(lra ~p~ 06p'Y!WIV1- BaSTeR 4~'J1lb.IIM' sopox .Ill P00J119M , n,po6neMOK ~ npo,finBM . ~,

F<OTopble OH j en!p 0"1 aM peusaer ees ecctioro ltI,anp'IE~lKeH~f.I. ,Ane'K,oel~ Y)K,e ycne.n BH~'K[HyTb 80 see lFIaH60fl ee [Ba'-KHb:~e 80.npOObl1 11 lenepb lJU€f1IKaeT ~IX' Kat< op eWKM. HOBO'fS l"UJJlO >K 9- MI~e rnaes, rOCYAapCTBa ,Aaer K'ilHOWe BTOpOG' Jlh Xa)IHMe = Ott He' TonhKOI yJ];ra~HO B,eASl'/Alt1liUl0- IMa.J~~eCK,Ke Hrpb~, Bb IArpblllBaeilf Cpa)KI9H I1R OA!IHO sa APYTHM I H 0 anesaer 8 Ael1a U~ pK81~ pe uiaer HaUWOHaJiillb.- bBi IBOnpO'C. Bcex ero C Be. pw 9H VlI~ Ifrl9 ne:pe~ eCT~,~ H 3!TOJOJllbKO HI~4aJi110 48pCTBO~ Baj~ ~IR ~ CKon blKO e l.Ue sparoe

QIMfTATA

\!i'Bbl, HO .>KJMI3Hb "!faCTa HecnpaeeAJiliMBft. Clp~atOl J!rpOT'O~tieMLUMe. yMH ble~ Gfilaliqp0r\QHblet a )Kb1BYT npBASTG-lI Vim CKOlb~ .... MHOme K HVIM (YfH.OG.fi .. lLJJ"ef~l. lla, "'113Mh K9xA,Oro, 113 H3JC nop.oA -aaeqpall.fll.o1 E!liLfff pa3Hbie 3L1F3arJr;t, IHO ,aT[O He 3Ha mj ~1iO npH Kal't(AOMl '6~CTBI,iIH HI!.OKHO onyclC~ P~KM oJotopee ,l+iIaOOOPGT~ ~ To, -rro H8.C 11r!I€ JilOMael. ,AenaeT H1ac cM.n~H~ee!!,!»

«n0I1ClA8H1ILtS)). eeCbMl8 npoeneMaT1~YHO - H'~ ~OKn[~'1eHO -rro BCKOpe 0.11 8.CaTb lPocc~ro IAn 111 aa-' BoeBb~BaTb AMepHKY ornpaB;wI= CR rep OIll~eCK.t\oi1 e acoeHH,3a,i,op'~1 [~ w80'~I"'MOlO.pHCTK~I .•

llMHTP,lI1llA X sa H He cran oeoeo MYAPIHfb~ IS[ ~~Jlb~py ao spieMeHIA» - 06pa30BaBW'YIOC~ Ha, (N;~j~epe IPOCCHIIoI1 H BenyWY'~

,"""

n IP''' M'~ KO'M e OS'M HalluaTl1bi i;'1

BeK nonana BOle, Hbn:! ~ y~jleH[bl,e,. rlplA 41e. M ,cjQtGn a;n~l OH H 3TO no co6Crl181911r1 HIOLii Bone ~ ·lo.bI ~ HlliH~ II no :xc:rreH VHO KIP elMJIiiI e BCKOfa H a ~,aJli bC'T8a ...

CIO)K.f!iIl' KH Hrlill necra O'IliHO

YBJ1eKaT[MeH j' riO Y SIBTopa eCTib celP'b83H.aR npo6ne!M(J,·~ fIl3Jib.IIK B Qy~e «IKIlatcHKOB'~ ,nl~ITepaiYPbJI 'C"1IiBJf1 HIHCKJI.\;\1)( BPSIM'E!'H., n Pv.l 4iTeHH M B03HIlIti11Katol ,8Joco'4Y1a~lI1H c KaKJl.1 M.-H H6YAlb 15a1oa,'9BCKVI!M = a B~nb 191 a, As/ope, Y,1(8 XX~I saK!

TO r: ,['( P06~H30 .... aPla ~~ _. y

XB9H8 e~e [: H.C:jOpVl'IkIEH:::K~M YKnOHOM - '9'1"'0 :ce.IFAS II1IH19-

pecao, 'Ecrb H:e'iTO[ o 006nI1BO' n plfli·)1ra.Tsn b ~+oe B [OCBO[~,H H~ HOBblX 39M,ecnb. n,pa,BAB1, ,AJ1~ MCTVlHI-U)ro Y;AoBonbC:T1B~lfI I1IPVl onH,ca,H ~ H M,an~...,]<~ ::l(O~A ACTBellH H bl X pan,Ocle~1 aeropy Hr~rJKHO 18 bl,Ae'p>KHSS,Tb eepHym ~HITia:Ha4~ 10. YB~ II!, Y lAM wrPVl ~ X B aaa nornY-YIAnoes BeCIbMB. I1pec.HOB8,TO - 18 AYxe ~rB BH 0 ylco n WI~WO ~··'CQrUlVlafIlIliCTi\i1'Il.JG tKO'fO pea.nVi3,Ma ~') a,

'GmaR " " '" ' ," ' ," "

CKP'blWbl X VI ~BHIbIX" na. IP e cIl[opMI:, KO'fO,pbIX )f(S>KM'Ti C11P'8H8J.

ASTOP yn~U~altTC~ eOGMO),KIIriOClbW npOneMOHCTpVlpO'~all~ I!l.IWrale.n frO,~ IKaI!01~e n:epcn e'IKT""Bb~ 'OlKpbJtBaK)l'CfI y il.IeJ10iU~Ka. KO'TO'phi ~ IOKa3'anc~ lIB npownoM. Hal\!tIDonbwee qlaHrraCfVl!.H:€{':K(}e!' AOf1Y.~,e~~~€' KH~lr KY·3MVJ'l.!6SS - BOBee He nepeMe~eHHe 80 epeMSHVI VI CQ3ASHMe M~li,epttalH6Horo BapHa~lTa ~CTOplAlII, a ,.QeMCT81.t1S1 IrJIFII·BBJHOFO nspco)laJ<a. [On HIW[KOM '1* 11 eneo 'Y' n:;~o~ Bee lloo,Yl!.laJerG7I. Hie poumo H nOflyrOAS. a. soKpyr y;Ke non HO Bep'HIblX [apY3e~, p~etOLU;,HX sa oouiee Q)€rlF1HJ. Ei~'II~ w~e 1f19;Q'pym 'U~irIKC' 0003HSWT teOM [owllleho11 ~I IilOC;,n9 IlHeBHRTl~bll( AYiwe~~lna.leJ1~Hb~'X 6~oePl nepeX!OQlf[T 8· CTaH OO!pa,TiHIH~OB pecpopMa.lopa. nlPO BoeHIH'bl~ KaJM FlaHVI~ I~ o:oop Tlb He ClQIlI\1Ff - OPAbe parcs! !paa6MBSlJOTCR 0 [4a~pO'l,!,1ie a;py)l(HHbll cnosao IBOJ1lHb' 06 YTe-c.

TOr~ 31.0 Y)KS 'TpeT1bfi [K:M~I~a 11 aTjp;~OTM bllHO H6lCTpO€=HHoro MO =

CIO'J.I!II!TI,IlIlIlIIIl.IIIl •.•••• i'1I •• Iii'~i.j'i'l!ii

1110Aoro '-Ile.nOBS,lIta" K010Pbl H nOK8 H:e ,gopoo AD ypOBHA HaCT,Oflwe,.. 1i0 nlilcaien;l. Y1Bb'~,~ Haar6)K~ I Ha TO-, '-ITO (aBTOp HfaUlIH BT H,e Ton bKO np:HAYMI.·I[BMb HOB'~le, no BO PMUb I coxera ~IO VI nOBM,W·8Tlb o6uuee· IlKa~U~CTIBO TeKe-18, ~e OnpagAb~Ba·tQTC$Rl. Bee TO'T _*i~' ,cpe,AHelH[bKVi ,,' ypOOO,H~,. 0 Ma1cfe,PcIss' pe~ ~I He L>1\AeT - 3TO' He c. ,a[6L1Ji1lbH~OCilib! a 'CflOfUJ,HRK l(a)KO.~[- TO.,

oI~",Il!!!!II"IJ··1I1I 1! •• III!I!.II!II!!I'I'I!.!I

CII1HAPOM YCTQAOCTlI1?

5 1i>IISaeT TaK, "ITO IlViCaTeJllI:> (Aa>Ke' 'CaMb,IM PiJ!5Cl'focnooo61i bl~lii) ~cTaeT, He OOYIVlH:RTb H~iao6Ho" KOMipa~TIbI~, looRGarStflbCl'B8J H:e rosops Y*~' ,() npUCTOM )K~'naH~ 11:11 no~-apa50,a'rb. A eClniH l~iL4e 1Ii10m= rmVleanC~~ilI ,C ~1a.3y H,a H'eCti\O~lb ~o pe~30HatillCH bi x npo 9:KTOB 1 'O'~HI14'M C.JIilIO~' BOM, ~p08~ ~ 3 Hoca, a n p~,iAcrra~l.tIlb, i1i~IKCT B L1:3~,T---eJllbCl180 £U!hil13 aH i Taso is' '~l8neHIV1 e!~ YBb,~ I H e pe~KOcrb •. ~

Li Lo1T6'R 4i~ 3 B8SRY' m 0 VI M e H fi11 COfm11H 4®-» An e,KC,alH1AiP,a 3,0 PJ1\1I~la'j H.e EH)Ji bH o n eBl1Wb ce6~:A F1JICi M~liCnlt1, ~'TO ~BTDP fl!llmil10 Ii Y~Aae!Ta" ct, O'iAlb~:xJe. E LUe '6Ibl,~ B'e\Ab, ~3,-Ii1'Qn B'rIO nepa T'OJllilI~,KO- T'Ml~ KO mbl W!FllIQ' H,ee~OJ1 blKO TOMlOICt, 8, GeIP'HL4 ,S. T .,A,.Il.IK. E .IR,. 'I a 'y)l(19' nomen B n.p OlVl al~OJleT~O MO Bhi'Vl 'cetPlt.1M (M VI HIVlIMyM lpl:brroM'H I4IK) '.

IH Be'lib He C KameWlb" '4'iliO KM~ ra npoISHl_n~MaR, iHlel'" K~IK;oe T8,M! B Hie~ 6'~~ilHa, 6,n~[';tta ~ J1Ma., leIBo.~JCTIBe H Horo B 4'MOM COYLo1 H:eHW~:M rana Hi!lfllH IB ux M8cr,epOB", CK pb~ BaWI~HXCR no~ 3fllliMI nC~~~OHI!t1 MC)M.

Inpe~e aosro Ol"NU3'TIMMI, '~TO poMal~ = IHl~'4~U:;iIrne· ,9 ICO BpeMS,Hi ItH)VI pooCVi ~:c KoA n lAiiTepaTY~~' ~; KP1~lftl,(¥Jrro~1 Me L.filill» a 6paWel~!lAe, K *aJ~ PY' '~T~)~PI~'OI~» Hla'Y'YIHOV1 $a,HTacm Kl~I,. Bo® KO eM ~~eCft(Liie ~ 'fleXHM = l~eeKIl\l\1 e, IBOe'liIHb,U9 acneKfb~ (lOM,ElHS, eAe'= ji]ISHlbl np a~'nbHO II KK,YIP,2lTH011 OI11mU9''-Ia_'f1 C8HMlbJIIM 'CTIPOFl1 M ~alHOHl,aM H,tl),. nlpa,B~aj I~ ;3-13a, ajl3aj~lllOpMoro 'QijlQ~eTa nopo[~ H'~3a,'MeTM o, Yr1FO 0 ren ~X C OJ1H€ ~ ~ oA C ~IC,T€Ulij~b~ I~ n epcna KfiAlBaX HX 06yCfpo:G1 crsa ('feIIJ~ "aepO~M~lpOBaH~IR) ooo6ULl~U3'1~1 I~QBeM-

IP oeter ~~ 3TH Or-S'H e3,~J' '"'= ClpaHH bll~ 1A'I,3Aailien beKVlI~' K(lH-lI:orpYII!{T! KYnlrS !8)'JOAJl;flrT Kj.;J:~rVl~, CW~rTblle B08;AVlHO H8 (~.lKHB:yM) HWrb~l' e, ,pfl~e M,OM'~HrrO!B OOI~~PW ~ ~ tU) He C041~'Ta.flCb. HI~l Pia '(}or c He'~, (: K)~l'rllL\e'li1- UI~ eG1 ~ 3f1HOr,eHEK~,a.» '" Ha.w !Ce.ro~H~IWIH~ t1 pas roeo Pl'= 0 IIrCOHK;pefHO M p OMaH9' AeYe,Q/M Horo rpaH~i8 019Jbf9CT18eH· IHOH ¢_)a.H1"aur~ KH.

np'Vi,3HISlOICb ~eeTHO - AO C).\I1IX nap IlHa~O;t::YCbl B 3aTply';QIHe~l~~'; X~aJ1Vl1ib IKHM~ ry 1~'fH4 pacron r8.Tb i~Je, 18 n bll n b'? EhJ r1I P ott:

BJonp OCOIB - t(,a"fr( K HISj~ 'I. Co5CTB,e~HO i inrrHOCltt'TbC>~? Bci 3,alB,IA C,Hl' 101 15~,~O'BIO ~I a BiO'P CKolA nee bl nKLtI 'r. K,oro PY,JO co Be pWIif!!H HlIQ' 110~!1H f) ,'H 8!e'1 Tn" bllitO IOI~ ca M '" nloTOMY LJTOjl le'*enl~1 e~l~ia'Tlb KH ~rv nape-

npRMQI B ~yx.~ l~ap1"Jl\i1H KU[:MOHal[fT,am}(YPJOJKt1lIVllf,i(a; AnI~K,~ oesq 11 eo ~ICU3a~ Bblfl ~ICaHlb!11 KJOCM1V1~leCK!A,e ,ne!7;;laJ4(H., A IKapl'IAH'Ka n~TaJoL4,enl 18 aTMoo~epe !OinHTepa re-

IP DAB. XaA)G3' ~p roro pea.n~Ha,~ -rro XOl-Iel'Ofa 1M1"'B,2lTbOf! B K8ICCY' ~I~' IIFIOK')WIIH<Vi 0 ~lnera let K;OoCMOC ..

li1 nlP,Vi Blee,M STOM lP,~ BIII,a1n~H bl ~I 'f~OTb H nJ~ll9lla-, IMiItII~[1rI bl H) OHD()t(@l" C He ~:blpi'j31~Ten b!1H bl MI~I repORIM H.

-.. .. . .~

AlA,S ~I '==, a OT'y,aC'I~1 14 caMIO naplQ'lJljVl eH1 ~

He sa WTSMn OBaHIi ytD KoeM~ ~,ecIKyID onepY' (npS)Kne BC18,rOj Oie~e-CTBel&iHOrO p O:3n ~ IBa) , TO po M,a H 30~;Hf1 ~~, ~rCUJTG H H , 69aYCJlO,B,HO, M HIO)Ke(~TBa, Ao6pbll!X enos, H 0 1~IC..n VI a,BYO P B p,a;IMIKalx K'OI~ M e P'!i.lI~-' CK,orQ n possra Ipewt14 n npocro H axpcnalb '{!lj DQe liUIi LlO K Q:j! I Hie 31;) MO pa,~ H Ba~!Cb I v N:: nOdl1 b,30B,allH f4IEH\i1 1ll1IIH'relllli!ill8 KT8, ii'I cpa,H'lII:8.-' 3 t.41 ~ ~ 'TO n epe'A HaMI~ c~alMa,H -rro H'~I ~la, eCTb '«XIP'Rna)~.,

111L4I!.1IIH,O 'R IOKnOH~:HlOb ~, n~iPBO~ eepC.~IIA, IlBs'aJb Jl$1'R ~:XP~JnIbI){>' B1Cer.[1B MO~HO VI cn on b30e.aJ'IJ"b ~ollllon H Vl!i'~J1I~Hb'l~ IrlCSB= ltOI9lIt1IM,~ K ~e:M Y M H Ofl~',e HajWI~ ~'3,BeMibl », '"i aere:~ blKO n~VI'5er;enOT., Ha 00J10)KKS )KS' ,~:3 Bec3,Abl.,. ",» C1"o.~iT OnaJiB,IrIOe It1IM~1 ,3'0-' p~~a ,_ 3Ha.blMl'~ SBTOP, napAOH as lMoA KnaT4CK]41~ 1 ~,OTlBel'ia,eT sa 6a3.alp~!

AJleKC8H - op Li

COMHa-6,ynal K IMra ti, 3ee,3.Q,a no Mil _I!HII1 Con LI,a

-

IP1DMlilil • M3\MTlJilbICliiBl: ~ACT~. ~3rHoreHe3,l), 20tl] • IC~'~JI: ~C :lIiHG1RHelj} • :27:2 ItlP'., • 7111 ~ 00 JB(3~,

IMilAn ee ~ era B03,nt06.n~:HIHa,~ ,A,H H a ne1l~ OSC!Kaft Bc~ If'U060IBHBR 11~IH:;'OlPH~1 IcnOBHO Via nansua Bb~'eocaHa~ Paa 8;~rr~le xapalKTlapa repOL~

- - - - - - - _. - - - ~ - - - -

Il1eHXQngn~~eOKH He M'OT~IBlApOB61HO' = '10, ala BRflbJIt1J Men'tiHXO!fllIi~'l'

TO ,oY~'~IWJ1~,e~, ~ICTepLi1l~.,

111 T'O r: Ht!'!i;jIPH a~1 KaJ pTI~IHa, ~aJle,lWrO fj'Y~YlL14efiO c HE!'~e'KI~M n OJ1~'= TL1'ieCf<~ M I~ 'COtU4aJllbHlbJ]M YClpOIGh::i1iBOIM,.

UM1ATA

HOI ImaSHlOO' )(e T01, ~ CcmH~ 00 laoo11 ~~ MrA'CreplitHI M.Hai;.ie. 111 He: IH~ ,3OBI9W~1 8~IIi'lI"mAMO H:€ OO~YWHbIM H~"'~5i1KDM ~l! a. ~~~IM'1 A~ rteJiibHbtM BllaCTM~:HroM1 Hey1;T'aHHO lPaGlI1)'HA~M ~apbll ~, p8Spb.1&8IOWL;\1M I()M(lBbl M~" OO~iGU4i\ll1M MM~I' H3 TieKlf"lIek1I6e"~pMSHHcM MH'OMl.lEte'rnOOfM. 'DlJ1Hij.e GhtJ1rJ r~AM~OM! Oarn, u.e 6~lrI~" IBOSMQryWMM. 1~1f,IHf),~ (nolO, 6oblfi[Q T~Mm K~M PMoomuut era MHCIlb~ H M®.~ MlIAf;l~~ OrHMDKnOHfnl!.1KGB.

~a-I_Hl_M ~ IJI !I !! !I! ,!Ii' Ii • I!!! II I!l !!. • ~ _II !i •• I!I • I!I I!l !i • ! II II ••• III • •• I

ennhll . . II • • til • • • [I II • • • [I • • • II • • • II • [II [I II • • • [II • • • III II •• I

H1'1fC11.-' Ml3,:glHMl. i i • ,;, , i i .' '. i i .' i ,;, ,;, " i i .' .' '. i • ,', " i i II

rc ~ II

...

l ..

CIIlLDK~T MH ~llnl'l ne ps C 1{a;3'~1 Ba:rl~ IC,MI~I ena ~ 81' - npHIrrl OMHI~rie' B,ce COB pe MeHHI bl e iKoeMloon,sp,bl 38 I'IIOC.JnI~AHI UA11:e1l' ner 1 I[) I~ 1~le~ OLlllI~\'i"fh~~TI~u3b.. 'T~tf BaM VI yw~ IMlal~n3a, ¢i1oPIKCN:;:'Hra,Ha TOPLleJJT, ~: roIPKHI~ rsplDM Po cc It1l ~I Causa nly WIIT<.~'H WIIH b'~ p~ er ~ He IIFOBOP R Y")I(19' 01 KVi H O;W H,blX ann IOSi!A R X ~ a pas H b ~x J.lane'K ~ x- 1111 pe'~lan e K HX ran SKTVI te. Hly a oran b, n o,se'OT'BO'B(3J,= HII~ ~I = 31',0 'OlAe~llblH a A 1111 eCI~~R~' 0 HI HI8Cfomllbil!(O P,S,2,HOO'''' '0 paae H ~ o!TYreTJIii1II~IB)O HSln en! ~TO '~y TK:H,e 1\ ~ ji1 ~Il'elpa:ryp,-, 'LLtH Hle~, '~ Hl'flle,nl~ IilllpO eTC IIF! e onOCOOl1H b,~ ()THeC7111 Cb, K ~ro!M y IP'OMaHY' Bcepb'i3:,~

Ir1TO r: IHe CM'OfP!fI H8, l~e PIS'" biOI( OOM HU:~'!H H~I ("faIK~ ea~ .. yKl MMOC1b!):, pOM3W C1)"O~T nIP'!;114'Lo1'cn Hib K: napo'nlA ~IMOMY Ic'We(5l~t Itt 4 !;1lT,a;Tb L<i1fG'KnW~vrren b!HO JlJl~ IIilfOAiHR1IVfl1 HI8JCTpOe H L1~I,. fI paBA8." Ann !;10fLtlIH H oro YAO~' Ban bCT1BI~,R IHV*lrI'O 3HaTi~ ,« M,aT""IaJc.lb~~ = OlJ1beKT napo,AlAlP Oe8lHlI1:fI i

LlMliJA

~Ka~Aa~, P'YK8 M allMS1 T~nel~H:~, ,3aK~H""IJt.i1IB2Uil Deb, iilrl-ne [n~IIM KOMalA HGM «Ce'H81)K». ~ Y,)IK)f3; O~HO 3'10 ~e Gf.5.~1JJl,8nO Ispara,M ,J11J9'Vn-s,tlIalJMTa rYM~J1esa H M4EHr",O X,opOW6r(). O'rIH,eB'(H~~1 KOM6aMIH 4~C eHet*~~ "pelB p81lU'Bn C BOero ,o6i1aAa:iI:~~fi'A 113 co ~IIYIHOrO wry ~MOBsn~ ne:l<Cmli1IH ua .QB,aAUa:Fb nsrero e-e1K9 B waralOlLUL1I A ~p-e~HQYW" CrJcUI1iH'MM hilA nQ' OIlfHeJ60~ MQLltM e lli'\OplI:H! ~ iIOM. Jlm-~a!

noxa.ME npOM,3BElll:HMii

-nOMe Ma'I(Mllamp lS'y~}K!OJilJlt '«~lipa CP[li~OB;~) .AJ1eRC'f~ 6i!~Gt'i'HIi(:J B ,c BeiTe Pc lot CralWlh,»

nOI:CI.~l! n P1DI31!11,I:AEHM H

-An eUlCaHJ1P r~ 0 MO B f~ lIicnaHAcK3fi :l(ap1J'a~, • C1spre ~ J1~KlbH HlIHKO ~ K~ H KYPe1H'Jfbl~

GIO.O' '" ". " " " " " .. , .. ,

n'BIGHIII:M. . [I • • • III • • III II • • ill II • • • III II • • til 11 • • [I til • • II • • I! III

GBliIb~ .. ll ••• !I t! •• tlll!l!tlll! •• !I'II •• !lllll! •• !lll •• 1I111 •• I! •• !I I

6,orL4, l\iOAiVl

1I1 1('OBO,lI1HbI8 61V1CerHSH'b~,

H

>Kp

[POMPJH • XYllmMHrlK:~ c. rplilliO ~b eo • Ar3Il'ifEn.~t.TIIJ: ~AJ1l bCba~K IU\1 ra ~'I 2009 .' ICIE'MJ1~ c~Mar~:R tP~Hf~~~t~ 5711I'C'TP' •• ,aOOD :lK3.

nr[J~IlI(M E np 0I1,3BE:IlEHMB .'Me(),Ka6]opr:~I;]tM ~~t::Ji 0 KOHIlI1e.-lBapeape .'~~J1b M H~UMCI±PI OCMMhI ~~ Tiu5y)I' (19!9)

saM MOOI1HOJWeH M,A JlIOne'~,

, III 160 rea Beer a,a ~ nrepecoBanVi ilil MC'aTefleM ~I n:03'IOB, B HJaWe apeMA no.qotJH,aR mMa~ T ~ tea nlpo'4 Hl) nep.e\KtJ~eBana Ie :lKaHp c1JaHTaCTHK VtI lOY,H ee, 18

QJ3HTe3H. POMaHI CBer.nal~bl 3111- 'MHIHOA «>Kpe " .ne~lnbl» HM'~H"~HO 06 :3T'OM - 0 eloraxj IJJ{)~;f.tx.j, a e ~,e '." 10 KclJEitaL:;llFIlblx IC)VU:,iH·3Hax. Ma»: HO f.h~,rno S'bl csasar b. non~ 0", cry: ( 0 IKpac~8b:mx fOHO uiax», H~O B [P.aH ~OM o,nY'Y.a;e IiIpeaC,-aBnR~ eTCfI YMeC-lHbl M H:cnOJlb30SaHlAe VlMBHHO sroro 'RnOHeKoro Bhlpa::I!i(9 HIlA Ril n pVlw:e;AW ere, Ha Mati r'~ III atll~Me IIil01CMY KaK B, npOM3jBe~ 1{i.19:H HLtI 'QTI..ISTn HBO ~yeCirlBy~rir,e.fI BJ1I~ RIH ~;e· MYJlb THMVI KlWlVllt.11 erpaHlbl BQCXOJJl;>1 L4ero COllIH48.

K0J1LY11l.19CTBO n pe~.paCH blX

UMJATA.

Oopas, Kiorop.:: ~A ft BbtopS.n noone Aonr,~x paCCIf'I,PGODS Onbrap~ AS 0 em IB. pare I Mmt(HO 6 smo 10M t'H9J3Bal"lr1i!! lIIBAAHhIM. C'epe6pHoTble ,.e:H~ Hli eeKil);;! 'bf9TKO' O\.lSP"JSHH~le mtlliK~€, 6pOi6.L4 I A,a;~e nOMM~ o JleJl1liHb~M 01n1lA11aOM. XO'n~bull T[G)H'a 113 KOOM eTL1K_B M o,qStllKA8", CH,f9ijf( b!~ CTPYRWJ4G1,C::R WenK .. fI caM ceDe H8nCMi,.\l HaJiI G.:lKII1BwylO craryil(ll, ,eOJilIit 6b~ He. TiMHb.~Ii1I' K8- CK~ B0Ji10C ~. APa.ro~e'H Hbte een~~Pbl BM~O·TO rnas, 'R n PLl1QCTa.HtOBMCfIf l1ejpe,Q ~MIIA1 M ~3 3EljpJ<:an j pa.arnRJ].bISaA 3TY OOTBOPSlhlli-I¥Kl' MBCKy. HI9nplitoTynHbi~~i npe¥.:pac= HblA ~ ro5na~HIIi1re.FUiH~~VI

....

U1[SpHe:t;II1l"1 Bb,18blllBEUOi 11K [~O OXLt1-

lU9HH9 Y np en.'CraBL.ff'Qne ~ 060 M,l( non OB., 1i13 Ipa~Yls!Ta aa asro p CK ~ ~[ lIlH[CT 'T[S KCTa A5IJHO aal.UKanHB·aeT ~ M,anol roro, [L.fI'O TaKO,B!bIM 9B.nfl[e.T'CfI caM FlFIl8B,HblL1 reporA npL\<l1I.nJ~

C pre"" a

He XOAII4ITf!, AleT

rOD Of rOA8J rll~ca,1ib 0 «nonanaHyax),)' I CTBHOBMTC-R BCe Ip¥AlH€e. CaMbl e BbIVlrpb~WIHb~e OllWKeTHble I1OBOPOlbl ~e uenon b3DsaHlbl" !.11 He' no O,QJ10MY paay I' .A nYOJ1HKa, iKaI!( IH~ CilipaJlHHo., IipoAo;fl~ael llpe6oeaT.b, HOBblX IIIIpHKflIO~elHHL1. Hy>.KH! qJiA1IWIKEl 'iTO-T'O Ta.KO~', [~ero ellJ4,e l!He DblLl!ilO y npe.QwecmeHHIttKOB 1114 -rro cpasy BbllA'€tftIIMiT' ~HVlry 113 o6LUsro p~Qa. IK npHMepy ynop Ha SlHo~pa,qn~~eoKioe, [Gsce00pa3JL49 M~P2t, C KOfOPblM [pOM aHi~CT ,oo6If1pae'TC$D: 1l10eHa~ KOM'~1ib YI ~rr,arefl,~~HlI\1l. An~ CapreA YJ:pnIAHttl~ t<OrOPbl~ 01"l1p<2lBL1I1 e noeanpoumoe croneTHe repofl rlpVlexal~wle'rQ B, ACPPYlKY He KaprO'-lHbl'~ 'TYlPHVlP" TaI(i,O~ cp~wKO;C1' ClMIA ~;y~ryCbl. BOi~HCl8e~Hoe Iill.lIiiIL~HV'I~ o 6YPHO~, :KOlA Ii1 CK,YJlIJHO aoK.yMJeH'f11i1P08aHH014 ~C1iopH[e:~1 B, 3noxy nOA BJleHl\1ifl nereHn~pHaliO IBO~I liaK_ltt IIil~KPtlCHO I1QAXOAm AJfI~ B!j.,Ienpe~WR nepoo.H~a-<~nan~HU,a»; 3K3O-1H 0 9OKw.e IAeKOpalUo1l4 npOf1llL4CBH bl YAanl~ IHb,IM 1I1to60B'HO L1 rujaTe.nbHO ero It1HT,epec K nOiBCBAHeBHo" JKL1l3H MI OOMTaleJl®'A ~epHoro KOHTH~e~)1'a H!B4ana, XIII):' B9Ka rlBCTMbKO ~',oKpe HeHlI! -rm ABJKe lPa.qJ1llV10H~ Hbl~ll11pjAKJlIO~e:Hy;e.cKlM~1 CtiQ,)K&f' y,)f{S He' Ka)Ker~ fJalr-l!rurl,bHlbIM.

. Tor: K~;:H:'IiIK~C1 iPOM8H ~~ J1Wc61~~'J1e~~ lnltfTerp8'fVpblll 10 !i( 11 ona~,aHLlax.') ,_ na I~ n0K!l10HlIHlt.I KaJ ~ ,3[HO rpa¢,~ly:eco~oA nposu nepenaQ[€:T KyOO'"llreK cn~HbIKOro.

fllI1lnlMlaH KiBTali H _ o~apOi8arTe_I1 b~ HI~I~ y6 ~iJt'I_Vi, 13, mpey;e CKQI~ 0Ae)K,Ate ~ TaJ~ I~ 6 Mb waR [!:iClCTb e ro ,APY3eJi1 H Hen plt1HT,eneM lO)K!e Kpa.CHBb~ ~: MOflOApl. MeCTHbl'e 60rIA CJ10,B'HO co pe81lMylOiF'C~1 APyr c AP~tr01M ~e~ Be p~OBHb~L4 *peti Kpa we, l\1 *SHOflOD;OOHee,. H y. 60iliJl,\1 Mia TO VI DOrIA ~ YTofh:'i!1 6SX'S8= J1It1Tb'CR Vi'fPYWIK8MM 101 nOCbl.JiIlaTb CBOMI)( lC.nyr B [pa3Hb'I[~' nep~~p~lrH BO [onany OeOfill.; ntiOOVlMbmx.

ICflPVKTYPM a 11 p-OM13B~B'

HH8 COOTO:v\1ir 113 4ell1l11 Y31l0BbiX c~eH-cepMM c 3aJIrOC)H~.QFlHh~ M CFOm *erOM. IEic.nLt1 ollanfM bell or '9!u.tei Henpll'\1,Bb[lbfHOA WlA Ha,e 90CT04t10~ S'KSO'~ rr<~ ~ TO' pOMalH 3V1M ~ HOlG1 1il[p~:TaBnAeT [AO;BOJ1bHO KBtteCTBeHHblM oepaseu npJ.1KnIOLt:9:1F1-

He 60nee ~eM MaCK8. I1I'[OSSOflL1Buaa npHHUY He ro.nb~O BJbl*HTh Ifl1[PH ~ *[ecroKo [10 LIIa3r1YS=' AallHHo:ro IKOpOJlA Pemnsm HO VI

~eCKQrto n3;p.o~y:eclrIDro CP:~.Uii1leG. ~ OlOMC,fVITb sa nopyraJII~[e cooel~

EI, [AYXe. caflVi 0' KOHl[9iH:S. HecMOrliPflIl ~eCTM H CO'BepW~Tib HeMarlO non-

HS IBH'9WHtoH)' *eH eTBe;HHQCTh~ 8t11rOS eo cnaBY 60n~UiiVl fleL;;nlbt

111 L1.J1L'-18HI AOe.Ofl bHO' mep.Qj -no JA TO r. 3M:OI4L10 rU3.flbHO IHS'Cb,l-

JlHWHI~" pa3; J];pKa3bllBaeT npaell'\1~ ~,eHHaRI, H9CrairlAapTHaRI KH",,~a

no 06 o6Ma~I~LI1mu;rn I3.HeW:HOCTi~. 0 HeT:Hln~ '-I H b[1 X rep O'U[ let fl~ rullll[b!~

31i al'aJ.«Hoe nOBe;~HL4e rep OR - H~;~X: 'ClIllya4L1S1[X.

CIO'IIfI. . . . . . . '. . i • , • • 'I' , , , , •• • • , • • • • • • • • • • • " • •• II 1_

IE Ii 1!! ~ .. p •• II A •• ~ [I " '" [II ••• [I II •• II !i ... II 1'1' i'I II • Ii !il i 'i' i' ii !iii IIIII

~.~'Il'l!i!I"LI' •• II.""111i 11 •• 11[. III •• IILI ••• 111 ••• [1 II i'll r, II II

I

I(PbIAb~,X. [I •

nsr B P

BS'J1 KIMM Y.Be

-~----~----------------------------~

~ ~ IA P.OHrIi1I1:l&.c: K'O ~ n P'''' KntOi!i!eH,4tl CKoe ¢FaH,1ea,~

H €'MHor'Q Ma1r~[~~HeMHoro C\BJepxc~n~'II, cnOOOO'HOCTb paeoran, no ~JBe~ ner oe3 nepepb~IIBa- VI DOT nepe~ HS,MIl\i1 ,~ «8 etn~ KH C1 YlKa.c» I OH a )11(e 31m1Ib'I\AHiA. [He TaK y* ~ Ba)f(HO, oTK~.Qa T1bICR'-Iy ner IIH3.- 3a,Q I~ 3T'OM IM~pel Hla09J1e HHOMI lJiiIlOallbM[li!I~ 311lbcll,aMI~ ~ D.POV nO~181~na.ob r o'cno>IKs 3,nbl,A, .. '"I fb!CIl~l~ 3,on L1f.1 Ho KBJ(- TO ~pa:Jy no ~ITHO, YTO HIA~fenJ XopOWJ~ro OT IHea J.KD.ElTb ~e· CTO'L1f" H eCMornPR Ha STD., Lt IA ~ Ta.l'erU1 rnaeHoA re[po",n''i19 'HaeepHR[Ka no= paAYIOTCA ~ y,:) ~,aIOT I~ He~" ,,,. KfO - ceG'~!i K10 - CBOIiO A\e.lB,ywKY',

'O'J1Ibre BOi(~l'(peCeHCK.oIA Y,AanOClb Hi!nnOXO[9 H8ya1ilO QHK118:. n! pa,BA~L! n p~ 'YIC~IO B Vi VI i' -rro B A8J1 b Hie L;.; WI~IM 0 Ha Hen pe M 9HHIO ·Yl.Q9- n~T If)OnbWe IBHIiMM,a'HIAR 3aSllIBneHH1blM nepCOHalKSJM- onpenerrarCR r ,B. KalKO M III M eH H a l13 M ..... poa 0 Hlitl1 6YA'y T «n p HIK.fl 1{lt1~la."fIbC'l),)] 1,!1 He lnon8HIl4TCA nO;,I!lJJlOo.[Hse 91n) onaear», ,A C'HM()e. r,n8sH08- peunrr AnA ce6A - KalKYIO t{'o HKp[EeTH 0 VI~,e to x[OIen01C b 6bl n.o _e CT~ AO ~ Io1T,a rens. YI4lt.1Tb I IS 8 f.I I -rro rn,a.B,~ a:fI re p Ol~ IH R 'el~ij IH e A('H~T~[rn a coBeplw,eHHIOJH3T1~Aj Bpe:Mfl ecrs, Xearuno 6bl ).t([9IflSHIAA L4 MaCT[spICTBa a.SlOps ..

MTor: 6YA9MI )K-Ilalb npO~On}KeH~~, ~ a BOCb. B sror pas He .31P~?

fI' Sa T

,XpCHIMKM npOKn,RTOrO

pm:MAfI_. 1'.Q~i~tll~K: [H. ?~_~OEs. .J~:]~A'E11~TID: ~dileH_Mlflfpa_A~~oe 1~~a.1r,efI~~ eree-, 2tn I] • :31i2 CfP" '. C~PHH~ ~ Eioe!BIA '~'aHiTaCfU K8 ~ • ,U1U 1)0 3 KS ..

n DXOI(M,E n PIDM31,EAEHIWH -Jl3A 6paYiH ~ Ko·JIl nit B,~ HNI~» "¢UtftbMbl n 1);0 ~1iW13 ~y nIKr.l HC8

B ~:: CI::~O :~a B:;:~:~

THe M «lti1I[~Teplli1 pe'CCKOH iaJ<}i> • He, cnw WIKOMI 143S91CilH bl PI 14 MeJln 0 I(~ rM'i ~,J aascer JJ13T,ae,B, KOH BeJHITS Ii Vffa.Hbl ~I n IAC8JleJ]lb H eOI)KlAaalltiHIO' B3i~.n rnaBllrl'Yl1iO ,,;'A'~MQKpa:= T~~t!J,elJt(ylO» n peIMIl~'1O ~l 060 ~~rll T,BKL1X KOPIA ~ee e, Ki1!K D,bIIIKO'9'l "A ~,ellPI KO., Q'flIlAL1.,

POMa.H (~X,POHM K.1A1 npo Klifl R'= rero ~ OlKPlbl B asr HdB~1 G; u.~ KJlI BaJ1eTo B'aJ" Ine'P,e,b~ e Ii ~TaTe'J11A1

Y)K}e HS3,S8fU,11 :lify KHitlry ~~He= ,OQH03Hi9HIHOH » , *OTR nOGI~'\M~,U4R aaropa R CHla.:, If,(al.K. A~ H b~ !rile peA HaM VI ,£)~'epeAHlaR WCiliO pl~i~i B 14ffxe, A~~H-1l a. I5lpa,YH,a! AOIli30J1 ~I~ 0 lpa~,~IIU~\OHH'Oe OQyel'aH~le anoKlpllu:P,!l H Tp~~ln e pa, 3n O'~,~~HaeMH~KIII rO~H:lIOr no 1~IYJJlj,e'M= iCIK'OI~ nYClbl,H9' apxeon Ou'OB l JorPM~IIJJI~in(. B R.penOCil~ IMje~~J:t,a pYK.OnllV1 Cb ~ ~~ll~llp{ye MyKl 70-=:MI r'ogo'M 01' PO)1(1.Il9C'fma )(pIMICTOaa, A B 1PrylK'OFllII~ CIA = Me'Myap,

q'MTA._A

nOJ1eS85I a pxeOnprlll1lf.\i! oO;1'anaCb, nC)C'Jle~HIWIM c:nnOTOM ilOMaHTH KOS. A pOMaHT&iI01 OJ[llj~ H!91!<'OBb I 1310 Boex; CTpa.H!8 l( H ISQ !Bee IB peMelHa. Hacroa lUMl8 O1"KpblT L4R TBne'pb A€~aflIH 113 ,KOHl-Q1.\\1 LI)IA1'(Ui lI1p0Ba HlIHI~JI x KalfjH ~eTaX'1 C~AR 381 aK;pa IfILaMH yMIH b!X KOMm:deTelP~B'i' c nOMOlltblO' eenocra BneHH~ TG b\C,TOB, EH\1l3y~blHbro M10;Q8f1lltip OBa R-!I H:R H cpa a,IHIItITB'fJbHOro y IIJU3'p~~H(j re alH!aJlIl4- 3~. Ho QIilA roro, 4T05bj K1N)-T6' ,ABVIran I-!layKY Blilepe,~. npL1KaC~Cb K ,apTBQJoi!lK"'UIMI MrJlaMlVIl MaIHlMln:Y:iII1:FIJTOp()!~,~ IKTO-TO ~p.yroA ..Q,OO,llK.€Hl,I 6blfll n.9'"1b~R H,iI C'mIHlLt,e~ pe6cna,T~ ,.nons-roi1 ~ OC""li'OPOJ(IH:O CAYB8,Tb, e lHaXC~K c.nOH 18€'KC'B:OM nt~lrlliI, nep'81bIM.

He)I~AaHHoe YAOBOAbC1Blt1e

nOXlOHOIE J'lPOM3 BEDEHHIH

'. H!1i"nb~ Mmrro~a «BuIH'Fep¢D~JIIAhI-

'. Bepa KaMWi ~Bpe Mlol SCIBelli. B!p SIMA cepe ~ [pt)J

n plV13Hamc~ ~~Cn-lOI - 3TY KJJFI[~ ry AWni'l pe4elH3.~Ii4 Mt~U~~! 6YKElJallillbtHIi() H,8.BR3MIi4. Hly i 3Hlate~, Te'l KaK 6biS8I,eT:, «; nO~llIIf,aH, aaDl vtW11!I ~ ~ v j nO)f(anyt~'CT,a.,. ~ ),}, - H~ p~anl~HlO 'O-T~agaJT.b (1'ilIpLiI'lieM pe~ b He 06 aBTO(pej C ~ €J~ 'R ~'9 3Ha.K(JM). InIDO~MY ~a'~K1Pbln ~ 'KHI~ ry ~ n pMH~n(111 113'9 He')(O"m1 nap-en I4JC:rblsars, c Mbll,cn~M~1 OTMnalbe~ lOT ~~ lrtyl~1II notS,blCT,p e,e~. Ho ~e IcaM bl ~I 'nepabJ~A atJG:au,w, Me~SiII ~»lVl~.~1J1. H'.aBel~HiO@I~, 'If,eM~ HaCK!OOlblSiO 'lO~IH)O 81BTO ~y -yaanOtb, nepeaJ1Tb H~Cl1H)~UjlllA~' repoS1 ~ e;bl~ 'HiY*,A9HIHClfO B OTB ~allllie.nbHQ'"" jlD!jmKJJl] MBbl~ QEH1 b TaM4!~lbCR no patK~C1W~1~ Oill)'" [m~I~i1 Ao,poFiel•

Ha GaMQ,M~TO ~e.ne 0031AaTh

CJ10 B,aMI~ HlalrTI~.ArirYIO! ROCTO-

'sepHlyro '~BTOJHt1I~IMIYID peMb-

'HOClb> = ~;eJli10 KpalAiJHe H,snpo= C-T()e~ BlOT nl~WErf QA~ ~ ,8.BTOP IK.VlnOM'9Tplbi CJfTII08'i HN:) T'9KCl OCTB-

8.'r"'~1 ";;;::~~"U"T;!I~lbI,~1bI1hI 1:.1 "-111 «~,~III 1:.. ~ ~ ~ I~ ~\~ U'li§~V~.al1fl etfllfl 0 ..-v.~[~ ~1Ui~GIIV Q

oe,Be)~ l' 06pa2, B OO~HallH ~IVI ~L41a= i1i'eJ1~ He B03'H ~Ka8i _ XOTb Tpec .. 1[i"ui\1dl A VlIIHQi~1 J1I[i.i1IWIb'" Hl;~CKo:n bK ~ M~' lO~ HIO II1'OAo6pSHlH blMIH ,cnOB9.M ~I

Cr'\'i'·o00· ~:lI'"'i;bI 1~1b_1~.~'~;rib_ l!"':i' 1Id'~11I I ...... ,,.,J! '1!"':i'O .~ • '11-._ ", , _ U"",n 151151< GI,llQ G g, 1fl~.IblJ§ ill. g, ,-

o 6pa;JKeH~IH ~e'lKyKJI ,lfI::ap'lV1H[K~d Has:9;pHOe~ am, M ,~erb TaJ1Ia_Hl, .. ,.

Po MaH <~~lawla ,~ Kr:U'!<C':I» _. ¢I 3 Hrn3i3VI ~IHllbuit B,apl~,a.Hr l[\1,C10- I~!HM PIOM,e 0 1.01 ,AJ.i:yn bEIfiiITbJ[I. no [lI(pal~IHEH~ Me,~ e, 5a~iOBa~ lAa;eR

1.1 MrTAIA

C:npa:utmil AeBYWKa. ~~HO nm1l_Hy.naQn:~ lot Ol<J1~~y.na aJrJil~ rilOJiIe cpa.~ )KeHIiIA '~' 6y~ OH! H~"DJmaC~ He HI rop~nItett n~e~ a I-I'il 6e3Mm-e::!l:li:H.(n~ nec"oIl9HoM 6epery.

,IQ~J Hlle ~U rO=H,ItJ1IQIY:Ab, aJ. 'CaM 0 ~O VlYAbl ~ e~I~HCTB:eIHHOrO' y~la"crH HK2Jl, ~e Oe'3hl'3 ~U1CT~b [IX: oo6~ [1- 1'~ H 'I' rorosoro IP'9.CCKa,Sa.T b 0 H L1X 'Y MCTYkO lUI paBn;y I I~ L4 ~·u3lro 1~le n pe'Y,!H~'J1It1I~ ~I ~ a~1 H He n.Pitly Kpa = w ~1[U3.~. Hoy' I~ C,SMH nOHlI~IMlalaTe: ~'H~' 'Tall!< 3TO 6'b~no! eOIBceM III ~ 1'8,1( .•• » He JA\~IlB~r,eJlbH()m -rro a re ~Tbl MoryIDJJeCi~M~~[H J.flnV-i ra ~IHO[M 0 pFa.H[~'3.a.[41!1 H, e1iOJ1€rrH:~M[~' KpaH~,~e~ cle~p en I KOTOPb~~' nelK:IltiJ B ()CHOI~IS' :xp ~ CTH,a[If-H;,~OI~ 49iPK BIA j CliPS M~r'fCR n H)fk.u~ U'9- HO~ 'c,t 3 a:~ IfiC"I~lrb;» H~!B'®3.y ~ HX, nap 8,00'TK,Pb~ 8 a,e~eG1 ~

~11rI 8a~el"O'B c ~a.eHlbmM ye-a*eH~eM' ,OlHOC~IT'C~ 1m BGaM KOHIcileccHlR1M (is en ~ Hie' eli 1A18Jb C:EM;:r1i()l~iCTBJOM: CillMY n onbllllKY 003~alb ,iEU10IKIPHQl) l' HI e:1FI 111 (}X'O' (H8. earn Aa He'Cn€HJi~laJlIi] uera) pa361~,pi8,eliC:R1 e JlP9SI!H,eMy;ae t1CK,~ x IP 9=, anL1:RJ(.~ pOMaHilTVl3V1 pryer He .000-' 150 n peCTVI;.KHIY:1O H blHe nIPo*ec=, C~IH) apxsono ra -n oneal~'Ka = BOS< '3i1iO He COM H eHHlb'~e mlJilmC:bl

IP OMaHa.. YSbl~ aero p cnsrxa lUI PO'M!)U-I VllCR = ner ~TajK H8. iln'Aib., Ha BOO H e y'cnex:a ,'~ KOASJ. na B~~YIVl'~ y ero KJ~llIIrlt1 ·ObIJlil'O' 61b~ IIttYJJl8. G OJ1lbWle waHOOIS crars 6 9crc,eJ1nepOM '.

111 '0 r: H·SfI VlC-aJIH 0

",,~,"'i"\Ci1 I~I ,;.< D~ ~Ji\"ii Oll'%lt'a

Ai!JJ.1 ~f'!! If ~ J!;,.i!1ow o;,;;J' v~, I!'QVI~·· ,

Kpe~IKal'I' BnOtflH8

yBII~IKa.ielli'1llbHOe. I;.:Jrfe[H L1e AJt~ 'ie)(_~ KJO Hie 60 V1l1Cfll cmo~:eT.~ b~ x Wl8MIllOB.

GIO:lHB. . ., . . . . '. . . . ," " . ", . . . ". ," . . .' . . . . ,', . . , ,. . . . . . . IIIII

HJlI'l ... IIII •• Pi'I'lI'l •• llj'illlril ••• ll'U •• ri, .... limll •• IIIJ.II ••• 1 IIII

i6 I

[8 ~----t

II [E;

II """""""''''''''''''''''''''''''''''''

raxosa 'B, Ma.rH~ecC KOM M ~Ipe' He Y1'!1xaer B p,8JKaS, neeaneTaM nnH€tpo B OPASHa IKpec~a. IA FL16p~Aa, M8COHIQS, C l!JIf1l X~ MI~,~· Ka,'lrU41 '~,3 Op;a0Ha l!l.IaIW~., M BOT OflaJlbHb11M ASOp~ HI~IH r aet-u,:.\op, CJ§t~PW'~fH~'T rn~ lKoe In pemynfUij~j= HIH,e~ BbJIA8e ,ce6ifl s.a pb ~U8.p~{~Kp~CTOHOCLta,» '. n0AJ10r OK83b[[~a~'(U:ll aacron bJ'lt(O yc Wh9Ll11IHb,IM' ~ -rro caMOS;BaIHe!~, /A9J[I"l'Se'l!F' CTP. eg,

M ,Jii"l"',O "IL U U I!A Iit'~, IrlL 0p· U' iI"li,u~J'T~';iI

"",~. ~ I~H'1!Jlrrv ~~f""D~ -.1 ~Fli r- "'!

Op,~eHa.. ,1\ 3aOJlH o ;3 t:iaOehS,bISEl-

'~T oepA~~ IPaH~~H ltI3 'Op;qeH8. ~a WVi i -rro nw:n~180JC\WT K e8CbMa.

1dI1~j.'"i,'!II\i'III.JI~ nl~ bII.Hb..IMI II"'lI ;n,"IIjlI\~ ,1iI1,......-r""'~ IL/l11i"'!I M·:

n aUJ.1i\ ~11~1lI . i~ .. " I II U'LI~( Ilr'e'M-V I ~ ~'~M •• "l

Ce'MeHO aa He QrpaH~ bI ~lfIa,Cb

Jl~ 191 ei1l!lFIbllMl Cro:i:J3:TOM _ i9I €:-,

M~ApeHO! AeL4CfBJVI~' pa3,BO='

paH ~l6a~eTCA He npOl!MI)K9IH 1.4111

no~m~1 1 5, nsr. H anl!\1,ca.1H pOMaj~

yenS'K8!T-eJlbH 0, ,BBTOPV VtAaJlO Cb, CG\~alb no ~HacTORU-teMy :RP,~~X nepooHa>IKeC1.. Hlo rnaasoe AO='

lepal 'CeIMI:'IiIlCUta

5nan)Aap~ CT~Lruo 'Lfn3'~11t19 rll~ 9'Bpauta.~'TC:R B YJl:0BOlmbCTB V1e'.

~TOr: AocmAHoe pOMaHT~~ 'i'SC~O-VlHfl~~n:lIlFlOKOe (P_:J1l-I1IiIOO,~~, Bb]3biBaIDL4~e J1Ii1IWlb OAHHI ti'eA'oy= M'6\HHbIIM IBonpoc:, IKaKIAMI lMeCiOM A~Mtali()l MeH,eA~Pb![ ,B~¥utIt1JX Vl3'iAaTenbeTS~ oraspraa jQOC:r!O~IHb I.e KHi~ U"VI M Bbl[ rnyoKa:A np~ 31iQM TOH[Hbl nooryrpa¢DoM8HcKOro 'ope-

,ClOW I9I,CTBO ~ ~OMe";,n~o *e:11 :R3bl[K _, Aa:? ~lnH H bl~e y~eJ1 IKayeCTi~e~l~

,6e3, Ii a-ry'ilIHi blX Kpa.Q~B'Oarel~l~ HO~ q,aHTac"1"i;1I(IA _ "f~pa)Mlk1 B

npocroa, HO' He np:Vi[MHiIIH[E!J!lHlbll~t 500 3K3eM ~n!rlipOB l'

GIBJlD. . . ". '. . . ~ . '. . . ~ , .' ". . , . ,', . . .. ,. '. . . .' " . ' . '. '. . .. , ; IIIIIII

J '1" .... " .... , ... "''', .. " ... " ... ,''', ... " ... ,,, ..... IIIII

IlEPGIDtIlH _ , . " .. ' ., ~ , ., . , .. " , . , ,h ,_ , , ., •••• " • _ , ., IIIIIII

C:nlflh. . . , " . , , ., . . . . " . . '. . , . '" . . , " '. . . .' . . . . '. . . . , , IIIIIIII

H'I'IRI1I1I HIJlMlHAL ", .. " " " " . " . .. IIIIII

l<Ae:lI1IM,O CaT,aIIH!b~ II

Horns

nDleD.I1! n POI31'E.qEHMA ,Gil" geH KI~ Ii1I r ~HyJKrI sre Be~:K K> .!KnaMB &apKeI) ,oc3Bepe~,".n b»

14 n~a~,Vlyca ne.pp.VI we. BCS' CKnBabll'SMOCb ,!8JMeI.t81e11bHO - O.bIH 6.oraThllX pOAHT19~' lI1'si1 Olrl B91i! npaB~yK) 't01SHb: 3a6oll1~:CA 0. 6~~Hb!IIX, ~oA~n IS ut,epKOBb'j paeoren B opraH ~3aUJ\;1 ~ no 3alJlJJ~W n pas bieJ10BSKB. Y Hire. 6M~IH ~ IC OAUJJ1\i1 e pOiA~rran~ ~ BepH ~Ie' ~JP'y3bR ~ OJ1eC;lRLUlk1 e nepcnetirnA'B'bl ~ Ii1IPSKPSOIH891 ,A,e-

....

sY,WKa. C K:OTO,pOI.o1I QH nnaH~!po-an }.K~b .Qanr'o

H '{;4,aC"rnIlo\1BO., lOOlbKO OllHa*;Qb,1 OH Aony,cf'ft1J1 rOW ~15KY l H3,-ail, KorrQPO~ n 106'MMYto 1~3HJaJ',:a~n 01= BanVi VI y6Kn iA11~ a 06'B~ IH Ilo\1IJ]VI B STOM era caMOro, n pa~al Bno.CJ1eJJCTBJAVI O'finyc.11An ~ sa e= AOOTarol.llHOCTiblO YIlVlKi HO B rnasax P0JJ;IHOIiO ropo,Qa i1r H'a80erM cran y6V111A4e~,. npo;wen r'OIl. Of npeJKHero rn8!~=MaJlIlbliHK,a nO~T~1 HHI!.lI,en) Hr~' IOC,1'·anOCb!i ~ QQlHB)I('JJlJ,bl Yfp{lMI IHr rpoOHyJl~ C TAW\enblMI nOXMenbeM H yBH,R,e~1 -rro Ha, ronoae 'Y l!FIero B1b,IPOCfl H pora 1 a BMeCTe C H~ MVI 11 OR BI~liIlaCb cnoco6HOCTb Y,3HlaJBaTh caMbl9 COKPOBt91-l1 H Me ~ nOC1'bll,qHbllS fA11 C-TpaWHb~e, Qt§llKpeTbl OKPY)I(a,IOLQJ;1X. ~ ,

BfOpO~ Vla'~raH I9llbll R pOM1alH JlllKQ XMJ1lF11'8J ~ eeLl.&b, CrpaHrHa.R" Ii'Bcoeep,WeHIHaT.l! HO YHL1- KanbH,a'~118 r~IBoeiM pons, Bcryna~ ua 3bl16KY11rO n O"llB'Y n,0AJK9IH pa ~~x p'HCTU,a~CKQlrrQ xo ppopa »), ~ p\aDCKa3bI18a~ IiN~'l'OJ:nr1I1~Ji 0 6.ytU~-aJ1I~HO;~ JilIpeipall14eH~~ np\aBe.AHII;1~a e, A8MOHlil .xVln.n YlM!YAPfl6TCR 'C03AlQTh ,op'ra.HH~Hoe'~ nYCTb H ~eCKOJl bKO aecrpo t\iIHOi9' niP O~3Be~8IHI~le! nIJ M ::alOIM He CtcaTh~ BeaRe b B lUI pR M'oe lMlo,pan Jt113a;~ TOPCTBlO ~ C()XpaH:A~ M8KC,HManb'HYIO 06,berKT~8H()C111b 8, ~ 3o'5paM(~'HI~ ~I ns pCO·H a~e~"

n pe.IBpa.r~IIW~lC.b eo BGeN ory~lero· HeYf.l3BW:M1oro ):te~MQrHa, enocoeaero 3 aJC raB~llb nI'QA19Lt1 noATH l"lIi8! nOBOrpj~ VlX 1'8J.IMlIHb'IIX )E(ell.i~tHI~.VI~, ~ r n eppHIIL4 Pa3YMOM OCTa,eTCR ~enOBe'rrt)OMJ H8 co6'CleeHIIHOM onsrre n03,HQaas rpaH HLtbl ~6p.a III 3JlB" n pa 8·a;aJ ~ KBK M 18 CJly.''"'Iae 00 BCe. MM pOM!allrlaMLt1 'f8KOfO PO'.QEl, onpaBAaHL1 e 60 ra nOIly~~lnocb .QOIBonb'HOI COiMH~ieJlbHbr~M, a B'OT OTD;en blHbU~ 3J1e MleH~ lb~ B38 I. M,OO'lHOW!9HVlH c ~b~Bo.~noM, H8 IpelJllJ(!OCT b yf5 eA~rTeJllbH~,~.

B nepBoAI )Kg ~aC'ilil1J POMHH6 no~ xapaxrspH~IM' HHSB8HHeM «AQ* XMl1Illn, BblgaST l!aKo~ HaK8J1 CTpacw8.·· VI non~Qglm' Ii'( T,aK,~M I!bI BOA8'M1- H a It(o1fOp:ble ,ero oreu HHKO'FjQ9, He IMor pew ~ri~~R. BeAb y ClMBeHaKVlHra sno ~!b. RXqpJl\<\1'W' 1113· Iuo~eA nO!" Bo:me~CTB~eM Ka;~HX,-·fo. SH&WHLif-X

Ha GLfeTY ,~o X~MCfIPQMIa. KHHFa Y)KS ~~aJ pOMaJHa, oonaCKaHH'blR KP"1i"KO~ c6opHI~K ,j!~npVl3p'aK~ XX saKal) Lot KOMKA'lKC LoCib &. Key. IEre MlmflAWVlH 6parr OY3H Ofly5JU1KOBan 'OAJl.1H c60PHHK parcclKuDB.

06CTURTe1IbCiliB" ,ecn~ lOJ1bKQ repo~ M3!IHa~anbr HOI He 3QKOH!l.feHHIIDILt1 MaHbJllIK ... ~Kn1il >I!Cle onHCblBaa. n5blKlHoe9lHHb'IM, MMP, rAe JiUOJlVl nOCTORHHO :)1(HByr CO 'CE!O'VlIM~ rpexaN ~ = OTBpalHTeJ1I b-HblM ~ *eJ1a!HVilRM ~I, 60J1b IHb,!MIA ~aHla3I41RM~ i '~I 0.,1 HIt-tX HI~K~A8 He -.eTbCH. «Pora,n.~ pa.:JMbHJLJ~ neHMlS 01 npl4po~e ana, 'TeM 11I1HTepeCHee TOm IKaK ,eSTOp nOPl~Q~H' ImaBHO. 0 ni'pO~1 IK MbIC~ A lit I "ffO rpexJLo11 I~ :!anpeTHbH3' >Ke.naHVln eCT1b y KaiKAoro~ HD J1IOQ~ or HI~'X~ ~' Mn~ .nyLi we Hre CTanFlOBSIT'CR. XHJ1.n 1A3.0era:er IWl3BSkI-·

uoro OOOOa3t18J, asropoe cneUMla- Ii. Jl~3MpyH)~Io;ilXCA Illia «aKeJ19T,ax B WKB'QlY»:: M306:pa3lttTb BCI)(

06,bIJl9HH!bI8 CTpa.CTH npaB.Qa ~(~HnnO:l.l4e=

My» HX repotO ne ~e OT' sroro He CT8HOBH CfI" OWipeAelllU,e,HHbJl.9' M<e naV1XQnOr~ ~e,CKl1e ~ C8K. .. Cy,sllill bHble OTKtnOlieH ~R B.bllin~IA.RT Ii'·a oo~eM ¢OMS DtaJ)1<9' 6eooUMAIFIlO" B ( Porax)') u.apHT 8M6HB8lJiiIi9HTHOC.l1b, ap;~Cbr HaT !.{epHo-6enoro IB3!mRAa HQ IMll;1p. TOT )Ke niiraIBHbllt\1lrepO~ - IqlarlliOCJf!' on~caHVle Xap8iK.lBpa KDT'OPO(~O MO*er 1UI0~ KasalbCR blyrb ,flVl He npll'\11rQp&-l~,1 M, ~ 306p~~1i y69A~eJl1lb~O ~ 110nMO~OBtHJ. ,Aa;$s HaJ1Lo1~[l\1e non K)(jOB _. nW1C»f(HTeJHbHlO ro B n~qe'M8jppll1HI, 'I!1oli~6weViI nt061t1M0L1 Mlra~, VI'OTp~ uaT,9lIiiI'bHlOro B EW\Qe ee y6:~ ~Ubl, He ynpowaerr IKaprn:Hy. ,;QaJlKe B Klp~ii.1HHX npOAW1:en-iIARX trlOO;OQIKHTanbHoro H 'OTjpiM,usreJ.1blHOrO XL41U1 II!-U~ YtAOBneTeop~'eJCf.I TP~~~~OHHb'IMVI ceMS!MH BeA'" OJliilQrne HaJM9 peH~s:I MepPWH B KOHe!..iIHOM ~Ofie njpl1ISellLil VI'I:a B 8J:tH a ·8Hl.aroHHCT 1+9 HaOer IHe ceoe ''"'Ie,pT KaJ~ro~wo HH cpepHam~Jtoro 3J12l, 6YI3!Y4l\i\11 8111100- He' 06i6~KHIOBe~rH ~IM CO~Ol1a'fOMI.

OAHBKO! lH'i!:CMIOTP" HIlS ace IlJUOCi;,1 pOMa·,

- ·S· -Y--SLR no -w,e!nre~,p~ ...... M···y nanexo ·-X·clAllnllfia~

.. ", '.:~ gIll. !M --. ~ .• r.~-'r···l~ . ~ ~ ~. M--' ~ . u. '," V"'l!_ 'I~',

aaJI90pOJKVlJilI ICIO:>Kel' 0 MerCTH ~ HO Ce9~e H~le rtoae crB{)8aJ~!;1R nl~ W b K. :3irUMY fKax:eW·C,f:Ij FlPOQlaHa~iAe~1 ~~elll, xoropas Morna Obllb K,YAa IMacWla611 ee. IB'~ MIOBaT,oro ,~eH:~b y3HSIiOI y*:e, IB KO H ~e ne PB~OL4 if aCTI~ ~ a Hs,CK,on bKO ctlnaw6sKos Jl,IHR y6t1Llc1'lBa Mrep~H1H o Tpex

"'~"-. - - --"--- -

pa3.HhlX io~elK 3pi(~ni VIls:l ceplbe3Ho TOPM:OSiRl'

nCIBil!C1BO Bal'ill""6;, K TOMY ).t(9, X HIJlJliilry ~BHOr He yma,to" C~ ,60eBbU, Cl\€Hbl: 'OH~ nony~Sl&o1iCR ''1 HellrO HeyKnrto>K1MMIHlj 06~,BYI4BbIMIII~, a (p'HHafllbHB)1 CXBaTK8). Tal( H IEJOrBtce 0'6ecKyp'a:rKH Bam' rn YflOCllblO seeD.<. Yb!a.CTBYIOU411.[l(.

«Pora» B006~le HepOBtiOe n PrOM~'BeAe~,

I9IHe C 10"'11<14 3peHI4lR KOMln03iV1L~L4I~,. nS!pMQiI=W1-

LlMI~rA

'fI He 'YTl!ep.*p,rBIlOI -rro 501f YMep'. R rOBOp~ BalM: rQ,1rI ,)fO.;1i8 ~ H.9r11r1tooJ cetifil 'iySCTBY;8'T. BM rnfi1bJliCO npomm I D1 pOt'uu~rr Ga!M VlJM coG oill sa II p~nHOe paSi1IOAYWVlEt OH norepsn oef5.~ B TOT CaMhn~1 MOMeHi I KOrJQa nompeGosan BepHOCTM M no KmmieHII'3J.11 jIlO roro, KeilK AaTl1! OBom aeu-lt,I,I1TY. 15e30~ Vl,OO"lH~le' nOB6!ltK~ raHlf'IC1i8ipa. 101i~, KaK AbftBOJl MOM<81 6blrfh K:a:flCHM YBJ.QJ5IO. lonblW He paBItiQQYWHb~M. OH Beer-AI. PJIAOM I ~oro~, nOM01J.th TeM~, KJQ xc,~eT rpelWLI1!Th. BeQb rpex ·_·I(:ero "rUtilllb ,el~e >OAJ,otH CMMQtIlHM K CJ10SY «)KIif1,~».

"IeeKHS 3KCKYPCb ~ B n po 'Jiijrt)8' nepcoHa>KeA m h, VI 4f!HHbl (nO~8o.n~1I(Yf 'YBI,i1~'~"b 3apa~H~e 6YAY~lerol KOHcpnVII"t.ra), HO 'Ii!M: tile IM8Hee 11130;brro~ H~I,. OoooeHHIO sro aa-

.,.. v

1M aTHOl KOrAQ noene 8apblll3i O~ nepsoa ~a.C1iM

X . nn Beto Br-o;p~to r100B)'IU4-aeT IBocnOMwwaHWAM 0 ASTcme IlVIra~ we !.fYSCTBYl1'I IHaC;lWflbK10 sror paC{;K8.a c6~Ba.ef p~1'1M nOe&cTecni~Uil~'R1 B 4eJ10M. A, V1H:Or:Aa FI VI carsn 1-01 H3MeH~e.l' '!l.fyBCTOO :Mepbli oco6Srt-.o KOf'A6 ~ 6~~.e K ¢Jl\4~ Manry ~ HI)a~l>1Hae.rrc~1 HaJS1I3'iHBOe Honan. ·30BaH ~'~ XPHCllHatlCKMX a.1IMB0J10B," npaso cnose, III OCJr:llBiH ~e, roonoA,a B rnH~ KP9Cm ,9bllm:!1AHT rJ1yno~ B. TO BpeM~ IIKa.K TlP8tl~U~OHHb:e CVlMI80- Jlb II Qb~8QIla (pora, TPeayoeL!ljI InnaM;~ Vl3 HOS-

_ eit1) fo6b~rpaHbl fOIHKO;, C IOMOPOM VI B KQmeK.-' c '9 poM8J-IQ CMOfIPR'fCR I~non He ec-reClBI9HHO"

lit lor: HepO~HbllHl HC ·aanOMMH alOuLu~i.'itCR l4 ~Hwepe[CHlbll~ p OM,aH. npaBA29J, M,8Cf,epCKVI IBbln~IC~18-aR Ct~~nb\Hb.~ e 3F1t13QAbl~ X ~lUlll uri'9 IMO)K'@T' 'Bbl~CTpO~Tb loI'E!-lilKMli Cjto*eTHlblM ~BPIKSC... He BHI~:MaJHI~ e K AeT,a,nSRIM VI H"®!0AIi;O= 3H a~IHOC-Tlb o03A8BaeMlbix xapaKTspoB IKOMrn,eHlc~ip~Hcnli M HOlr~le l~e-Ao.cTa.TKIVI., ~ Pora!He ::3;~!u'5.bI8aK)'TCfl ~, He omYCK allOT , VI): MOJ«.HO

.....

npOJ!i.lHTaTb, Karfi(. OPVlllilHHaJJ1IibIH1bllt1J MIV-hC1Vl'ble=

OKrMli'lt lplMlnJ1ep flIIi160 IK,BlK LilOCne~OBaHILile' o np~ poaa 311a,~ 'KOlO pb.M Y,aCTO OKa31~I~BaelC:~ 8,bl,CIK;aaaH H9S1 B n~I1'lJo n pa,B~,a.

n'PL1CYTCTlB,Yf.OT

TpeS)i6 '1r .po a nCUl!(apb~

---------- .

OTCYTCT.B.Y!~T

• :3}(3o,p~HG1ibl'

. )lJb~ BOfI&i:iCK· e IJ,EHVI • KalCfl-P'c/iT(

I(OHOH

I( HOHVl eCI(V1V1 061epT ~. rOaapA

Ii'-::- ,Il;;;~. It: H~ oil"'i'IU·~........M Ohi,;\l'!Ci<I ,I: 1i33., .' _ !!I;iI' 1r·1!' QII' U:"

The C'omln9 01 ,Cons" ',he Ctm,n;ret;isn

ICIiI!ilP~~ K 'P'AC1CIASUI d no BECf~el In EiPiE.IJllI~ 'I dKIM1; A. KQD~a!rMIH I A. K[]'ell'~ m~i, K. n.mKols. M" CeMeKoIs3 I E'.. Xie~A MSIA1i9~bCTlA': «SKCMO'i> I ~no M~H'O]). 201 @ ICI!PMI: ~ Bo'~ H, repoil, n,m ~j;la)'l

1& DB C;T'. limon 3K3. lllepo:3H ~aC1i·b, monH [JED

ICOIl1,a ~ H(A 10 P~FMi'UU1 btllhll imP g113~eIl.:I!JflMlMI 0 IKoHl3 H~

nOXO."E npOM3BEaEIU11

.I~er c M~i ena l1ape "IMC'JlI~TD eeex nO~pIDe::a.1Y8Jl1~!~1 H!~tR MM - .ne r~OH

B poocvdi1[CKOA _.~aHi.aC1l~IKB"1 rO~~.··PRT ~ tjJ1a.-' ciYI1l~J1a. . ~,p~ n poe:~~;:·n,')B. ,t.( CT8J1K'S p» C

1"'04KaM H" «alHO'F'9He3,»< It1l np [)~IVI,e ,re( 1M srpoS9JrlQ!ij:OHHn Iii n pHJi1lal~!KH j aaBepoom.aB A2D~e. T9X n~lc[an~'J1~'~I, ~('jTi'Op,ble' npe*As B «cerJ'~la,~ flII()KJ1eIlUIH~I!!IJici,) 3a1~eYJeH,bl He· 6Iblfll1 .•

Bn pO\.l91M ~ T'e ~ KiO QOf(JvYIJ.ma·eTCJJ no ln10BO~ AY' ·3ait~mlbA nIPoel~TOB:~ SSJ6bII136UCrr, -rre H lA~ero lIi1pVl~u~n~an~IHO li'ODO,ro tn~ fill~OMe:m~Mr. POSHIa. T[~K ~e JlErr' AeClIlb, HasalL eSTOp bl _, :~ ~.o aO$illb H C ~3'8e·tlHlble ~ ~:3InJ~Tap;H ~I,e», _ n L1- 'C8f1lIVl H,o~e'lIln M3,aY!~IVI ~c b1 KCi~ij)aitiflOB» ~ pe3BHftlllII'Cb 8, ~y)K HX: IBce,nr~Hi'Hb 11)<: ~~ MI~,pa IFISyKOIIB ~'1.' ~, '~~lel~O» VI KO,lrU9'i HO - p .: a~~, ':)~I I'"l:SiI'~I~t;i'I aoespe-

~ • • ~ j • ~ g{Wi IJWjg t-'~~ UI~~ ~ ~ - - - ~

w,an~1 '6eOeMe.pT·1FI0rO KI~IMMep~IM4a KOH8.Ha.

Bee aro npHssno K l'O,MY ~ YTO IMtano 'KTO Ice,~Ii.ac np~A'~iaI8~,AaT, a. K.aK~1M1 )KS CO~I KQHa~ a DaM Po D(¥!PT fa ~apiA? WY1C-TP.;bIX 11 PO,g P;O\fn~allelliille~ xsarane H ,Ao 'T~rIOl' l~aK :K ~IHM f1IIPI~f~O 9AMIH anae b OPJl9. o.ieY9 CTB9HM ~IX a .• TOpO B, 14 13,01' HaKOHe·,~ ··10 HC! IPY'OClIK()!M .A3bJIKe B~Jlx[nlAVIi IWHl1:llHO e Ka.HI OHI~ ~teCKOe, ~3#lla[~ He ie'~CIOS ~ n plAH~ 9J.lK:aJl4MX l'(llliill~'1KO rOBapAY:.

nplVt3J~.al6tb: IcaM AQnroe IBpe~MR Ilaxo;g'~II1iCf! non Ma.Clhl:O crnepeoi~n;OB. Ine1peYI~flbi8a:rll (a, no ,C,ym'l O"KPb~lBaA saHosa) 'l~IKioH!aH'a}))j R ObUl nOpIDtiSHil H!ao~on~K:('" 'H-I orn ~ll!.IeTC~ or C11()I\HDWelJl.JC:R1 B, MaOOQIOJ~ Ky~lbTYI~~H~' ~IIALue.

rO;eap.AOBCtU~H KOHSH ~ ne.~CCU~\8}K 60lliiH:'le OOb9Mlhlbd1 ~I :~~ Ei.O,~, H,e~€'Jn ~I K.OH;lJ1FI IIfCl~ HOW= HbU~1 I~ll!ij ~I 'OepIlJ1)MbHb~~i HaT OaHOMep~[O~TL1 H QAH03t4la"!lIH0ClV'l.. ~. ~ H[~! Mo~~rnr tObJfb:, IEU!Ab y Iro~tlp~a. KorlaJH B Ipa3Hbt9! rr1lep;~OAbl O""lle~b pa3Hb~~r, B l~aooJKa3e Oi~~eHM~c tiS. Me~e»~ OM ~ I~UpOJ1b!~ MHOl'OFO, IA-ofJ;'~I3WI~A~1 ~I MHoroe nepelKlHIBLI1JVlL1. B ~.ll5ore ,~~~ ~,aJWI~~1" OHiI ~ Ifl:HO= ura, s c;;~epMoM KOJ1o~ae~i,) _- B~~~'BWIHH B1t.1.Abl Kan~rraH IH8SMHIHKOB. i. rO,SeJM 1Ka_f(. '0 bill no' KVlP-

[tllfTATA.

- ~I BID II1:ITO TeGe CKal<Y: eC1I1WI 3'TQ'T M!A,pt W1llIiIlO30pen-s j 3Ha"'II'IT~, iii caM fli _. Bearo rU1W b ~n~· ,JilmMfillm a IKOJiI Ml T8K, B.o€i OKP:y~ITO~,ee Afl~ MEniji1 peanbf'lCL Hy " ~UJlOWO: }f(1~3Hb, Ir1lbln9!M E!iO MH9, .~ lI106f11O I~ ~fePJC~\ .. i, ~I~FO €;~~~ (KOHaH)

PBeCKa[S' «KOpOIl,ell,a '~epNor:tJ nDiep,eMb,fI»

nH~HKY BOaeOMa,ellf *M31HIIb OBOe.rO nep COM a.·' *a~ 'Ct0:o:rn~i3~ TYAa-C~. niO peKe BpeIMe!.lH~I.

Inpl1 :SiO:M rlMCEtt'Gfib noc!nenOaaTeneH~ l~a300pablMlfBaR nepM HaJMJI1 M8,eWiTa01IHOt'!· nonorao XaHfj01J~'~JeKOi~ 3p1!bl': CTlpaHb~ll' HapOAIb,~, 06b~,~at1, •. ~ Ka*nbll~ CJ1eJ,gY&OLUMA 1~\aoc;n<a3, CWlIOBWO KyCO~'~\1K [MO'ilU1IK~I-, pp6SBJlRG!f l~e~ YTO B, OtlW:YllfO KaPT~HY., lEi 9:3iycnOBffi.lOI Ji116~~Hm'S1I ,AOJl'1IR npl~B_n@l~.TI~~ ~~ OClH IpaOCKtfl30eJ 0 KOH8 .. lHe - 310 [(\DjJ-lflOBpe~M 9NIMO IcilaHTact.~!.:I.IFIOCTb, VI Y3 ~aBat9IMJOCTb, Mltllpa'l B KOTOtP-OMIEVIBiT I~ oplUKa.eT~1 KMM ~\U~~iP~e4. nl~·QbMa. rOssPAaJ sro 'iepH'OEiHKIII H aBiM9tlfI~~I 11i10~a3bllm2UO:T, H8,OKOJ] ~KlO nua'lI1iS'lI1bilH01 O-fHOOIii!fl~ lOti K 'G03~.aH,ii1tol I~CeJlil,eH~O~ IK[OH.i]H:a. IOA~0V11 l$aHTat3~et1 Hie 106 ownOCb: ~OBB(PA ~enQJ1b30"8an IlJ.IayIl.lMh.~e· T[!J:y~b~" 6enne'ilTp~3V1pOBa~ H ~Ie H3- .n~eH~R M~:~OI" M*~ TaIK~I®!1 II!ta3M:OCb. 6b(~, He~.AaIHHb~e ~i(fTO~lrU,~KI~ :wruiR 'eAoxHoBeH~'R! ImK ,~l5enbIH OTpA'n~)' ApTYpa KOHaJHa nOi~.lIiiI,a w p~Mb(lFIytO' HCf"~p~IIO' ~qAHoro -r;~a'ca,.

KOHle~IHo ~ He IBOSI ~a.cc Kaa 61 O[JlIIIIIFISKDJBO YAli41HbL rOBapA 3apa6\aTb~Ban ,He .*,~9Hlb,

- .... - - - --

In po.AB-B8R .~IX. IAell_M~~BbIIIM ~.ypHaJlIla.IM, = OO~

01iBen:i1ISeHIH011 D10BTOPAfl. cs, m,en He no:aQllY y p9Jl8,KiliOl~ 08, BM'~'C"@ C ~!M Jny~IWllt1t(9 8SL4!1\11 n HO·~.TeJll'l.R ~ 3TO rH)nIH~H'~ )K~:3,HlIVI! VlCfOlfl~I!i1.,

[06 ~aTI~rre, is H VIIM·aHI~e,: HaLl HIHaWTC~1 OHM

~ , .

Killik: 6b~, o InOI1ly01llo~a. Mblll CUt(a.3blf$8!~M[~~· B VOCIIFOI~)I(~~! mTopa~ en:~JJPIOIB,ana r .Q~'"" TrO 3,1 n p~iel\1laIMIVI'Ca[Mom paClCKB,:38,: saeepuiaerca 150A! B,osoeM ,AOM'S' HSMAeH l~itQP:TBb~IM 6or,i)rnl~ ,~. 111" yno"'l K~ M noproeoro ropo~r8. M ~ Li1ilt;~

FIInrn-H~1 Tn ~D n;lil "" 1-IilO ne·· , O'-IH-a\b"IOij;.~IA' ~~,~ niILl~~l IllY ~ .11), ••• I~ ~ ~~ ""u '!!J. . l!dl~ .. ",Ij ;. ~~N~llrl!l ~,gJj.'.!!rItM~Jrl

H2 H ~IX n pVlxe.Ql~rr ~ a 'ClpaHIA Ublll 00 c~cn~l~ I1ClO Plil~I~'~i :a'iO ~yB~"lByerc~1 ~ SFfO nOAKY'~ naer " ~oBaIP'A, YMiEH9;--r yen e~lb, e nepso ro ),Kle npeDJ110)K~HIII'A. QH Jil!tOHlrnMIPyer :)KSIH.P8JMVI:' B01 paC(a<a3 C ,naEnqpa'~rn)SOKP1IMVI MOT~8a.· M ~ ~ a BOT _. yxe, MVI$OJlortA11li.ffieC~Oe t1Ja HTe-· a~.~ 38J9M _ IMa(ac~ 'i'eCK1~ L1 ,A'9T€ Kl'lAll,! It1 _.

. ~ _ _ w

3 nlVl K ~ III _ X!iBJrn~31IPAO BiC·KjO~ Maj~IHp 1I"I\A'OBOKlIIll\1I

paccaas e Fni)frE'wecrBiAIIII B ~fe6'pVI AcpPl\1 i(~ •..

lIB PaJHHViX estuax en ~ll!oIeCi~€' [cpa~ffiil~bl M,anO YAaml[C:-A F1IL1C3TeJi K)~ .8. BOT aTMOO$epa

In O,FlHoe· OOIJlPaiH ~e~, paroc'-l ~mHH059 Ha fIIW6IifTftPU~" ItI u.e'H!IITe.·ne~ ~ H.p.a~ OOfl~.aelT' ,ceO,14 Mill nn'!{)~ CBrwU11 H MIJII9I~C~lMlf.1", Paoo~a3~1 !It nCBecm~ pacmJ;.FlO~eHb1 B n;opf.l~Ke 1i'I~ H~nHCalHllitfill' IB KH~ Fe ISCTbc Iil'P"eA~IM OBHj;lIl~ 06WlA1PIH'09 fII QCJlBCJiI O~Me"1 MHon:u;~' pa,eCK.~~l~U~dBalOUJ.!e ~ '0 mHet!Hoe T€tX ~JlJ~ !A HI ~IX o6~· pasO'I! ~~IKJila. IW ~IKap RIO Q¢O~"Mf1ceHHbllG! cIJo p3a~, 10 ~atrnoli!,! eynep06Jf10'lIK2t e 801lmh I MI ·TMCIH·9HIHeMm ~~e co epeMEHHIB M He 6~Aei C114 p~ilbeR. HallWli-fI'9 Lil KrIlaCCIFiI bU3! l!.!e,pH~~6eJ1~le' ltIl11'nlOC:TllaUKIA Ma p~ !tea. IWVflb!l4B (Ollej!\ytOu.~~e 'TOM8 ~¢10pMJ1RlIinI1 jlJpyni1'a.~ He 'PiJU'1H !)9!3HaM9!H1 W1Iibie X:YAOOKHHKL-:1).

O~Hlai(O IMf3lt8.TiBIlI b mKlPO~elHl HOt J1YUE3l1,i\'1iT", 3a5'lB;11U!1~ 8 ,alH H10T.a~MI.1, ~ITO· ~r80e' pa,'aOfi(a~1 rLllJ,.aTmlbt.!fQ' CBs:peHIbI'~ ,!llBrnllct,\~M ·TSItCT'OMl'n. B nepesOA.ax. E, )(a.e~~iij (C1Ii~aH!"IlbIX, ~o ei iKe· CJilQ\B8M.~ c H;e'M91~ .. KHX. U) lA,;w;aHMA) MHoro OlllJ~6~K. ~P@jM H8jBaH 3~UiilKQM~ ,cnYCKOBoJ1 K:p~OK ap5MeTa. ~ BQPO''Il'QML - ~ )lIIBaT~elF H~yronliO*IHX ~a1eipYfQllH~: «01io~a! lnIo.aI:\(~MelilH ~Ie 1-11'9 ooeOBM II.I~ ©ThIM~ AE!lHhira'M ll'i~ ~ 8' Ul!9;P'6!'IiPY~~1i'I C'BO~M IBHHM8HHeM ~cQHHbIH P~QH ~~ i ·(~Qi.B~BItIAHOeTb' m!BOpMT IilI pur1\1 B, re6:!!1 I," !,;\1 T, jIlJl;,

HaK'Cl.mI,e~J' BblnYCKaTb 'Tatme ,~\~aJ·u"e 1·11131. l'U1iO'l«)~ 6,YMare - nOlAllHIDIA ,an~lIp,L;t" e, !rI1TOm ~Be'THbH~' nn.n ~paQItIIM WyJ1b~a Rbi rn~~rr KtlK lKCepo~n~~!I CAIJf18HH8'A (it H[W.~~'TKon~ OPIM nIHa.na.

TtlMHlbl l;1 rJ',RAyi~m Y.>Kaea .~ snen-

~e.. roeapJl, BblOOKOI U8HlAii .naBKpaQlrB I~I IM~)Oro:MiY IIH;i.Y4 ~lJ1nRI y liero. IK[dJMn03H4I~\U'JHHlb!I~1 n p~'i~M~ KOTOlP~J~ ,n ~IW.b 6 eaMOM KOHLte nltJO~2i= 8eJ:~elH~~1 CTaJlKMISae7 LllAreJIBJIIil R 1] HijPM !M: lI1I ~ lAY c M pa"'lH~IM 'CB~lnrStfen ~CTl~ONI !CYLY~C'I~OB~U-l~~1 MQ~Lt'): cs-ep'XheCTeC1BelHIHblX a~UlIllj rOBaPll. O-C8(H\~unl ~ lr1cnOJliil b30,~M M~ pas. O~Hla".o 1'()~1 P8JGCK8S0B Y Hero HHO~:' HaT oopeLleHHOCTH'j ,13; El;GTh :yrlp&OMO""A[e:pSKEI1 B~~$-IOCTh,. l5e3;AHb.'~ .8i~eM 9H I OOM Mb~ GorOI, VI p~JC Ml~i1~Y1i~ IIFl ~ YMIa-

FlI!l'JILIno'll" !Uano- Dt.::iouaii'"'jl:i"l""iIP'oi""io nnii""""lft"liIAHli""'if'lI:ii'C!I[ Il:.!"n-lOp. b~-M ~ ~nl(;'V II '-'~ .. g~"~!b!ll7\~ IJ Y MY\J.l a u.rl. ~ ~ 199 I ~.~ .. . ~._

or p01KAeHIViA IH~Iell81eHI Kl1M:M;ep,~e·~ !i(OHl61H. B KOH,8IH9i mO)KanyCi~ rOOO~p~. fjOinnOllim1 OBOH HAeam nOB~HHf.I I~I ~M~IHeHHQVv ~nilnOQO*,\!1 ~::

OTPViI~jlFll~e 11LIJ~'BIl\1nVl3ajl4~;OHI~ O~' ML4WY"

Pbll'l yn:teplKA9HHe ~eGT~I~[ JJIlClt()~II9lI- «~Ma$1.-

. me. .1tKJ.6~l.Jt (!LapoO'een, . 'ftQ e..:w:.y smo npOCiJJUU~eI~w[). [~apjt2;{~ -

IC1niSI xpaI6p:(u,'j1F~ ~I e~'pHOCTM If{a~ r118SHlbiX U~HIl+CCl1e ~I"

WTOr: 6~3,ycno.E!IIfIO.~ paoolKa·3~m IP;OO~'IPiia l~pB~Hla nJiBSPAa He= CKlOn~m POMaH1l1IIiHO=HaVlB'H bl~ HO 191;9 ,Qaj(;1re, 9'TO~ !AMiiliOiJblaJLtVlM mMCll~ cefi"R 18 3ae;nY~H~;ei 3a HX. Ka:*YUJt~~~R InpCJ(:rrOT[OM ~ At!H~f" CiIIBHl19,nb1HO 6MI~WaR pa.otrr:a M~lCnlVllII ~yB-Ol'Ba[ II1f caMLI'I OHIH rnO-rllp~)KHeMY ~lfI)lDco6HI~d Y~YI= 8Wfb., eQCX~T~~ 'YBne~ ~,.

• KpOB'onpoJ'1l ~iiI'Hb~e, Cl(Ba.TKJ~:

• ro'noBOKp¥*~ne.nbt-!lt!~le n PItIK:fUO~ei4 ~Si

• KPYT(HI1I r9p~"

no~pa*aT[eJilbG1KHe rJ1y~.o'tfl1 )(,o65HT~! ~ Mbq.lbl p!9'$J1H~!~'1A

l : !I

6u-,e nIT co crSB.n'9HHA 3T'oA KHHlri~ nIPOC:l,: e3RT~ «'Cana aa 'YH~~pBy~,e» 114 «' Cono Mia, IIBM:o I Ao6asHTb HeCKo.nbKO' paeCKa30 IS, 30ce It1 c.laj,rn!~ _ . ", In o.n:Y""lae'lc.fll HC~ ~epn IbIBak)w,a~'M He.C1MLOT'P~ H,!, 11 pHC1"pa.cr~ 'IHOCTb 1,.1 cy6'beK.fIllBHOCTbl KSPTWII9IICl ,>.K1II3~ iAl

_ _ .IUI; ~ ¥ ". .

.pyCQKO~ Henog~eH3Y'PH'OM IiIIHTelpaTYPb~

196~ 1 ~970~x iii 3MMrpaHlTct(,o:17.1 l' 9aO'-x. ~! 10 VI .qpyroe I [paay "'IH3;e'1 GR 'I' HB $oHe JKHS,H 101 C'CICP I nOCKOfi bK,Y HlaClOA LLlHM aMepHKa,H- 49M ,8.BliOP crars He CMo,r ~I H,e aasoren. Bee 3TO :!;1PKMB" M'D~Hlb~ e w:eKCT1b - 'I K Karo.~ PbJllM MOlK ~H) BQ-3,Blpail.la bC.AI PQ3 ,3Q pa30MI ~e eCflH Lo1IM9Ha lu-epoelB tH1ft4ern IBaM IHe OK8)i\(YT ,_ ~ He eS)KIHO rilLl9 laM rtlOBFlI8T06. CMeC"M~1 a,ir(49Hmbl, r~e' nepenep Hyn q,aKlb II, a, r Ae nepe,o~a3M 60 p on,aTbl'~i elH9KAO"Ii. npe spac H bl~ n p~ MeiJ roro lh<aK narsparypa HlanVle.aHH8f1 8, paQi,el:e He. 06mai,9J1ect ,~OlonbH:Q recaoro rerro, saHVI_ aer C rOaaM~1 'MeCTO PRPlPMI C oeocnopHl:Ol1 KJ1a,CC~ ~O~I

III or: C6apIHI\oI11K CTOHi IiHTa,fb He ~§lR roro, 4TOtj,bl nOJ1~r·n~rTb np ®PlICTaJsn 9HLtI,e 0 K HI~rax] I(,OTO]pbtB yn OMIIA,~,a,9T ~pMa,o:~" a, ~lf06.b,i I1P OHM KHywb;(;A aJJM'OCq:U9 po~ ~nOXIL\tl ~ M It1PI, KOTOPbl1!1 OH on MCblS aer ~l AaBHb;IMI-_aB~IO i;1C4'E&3 lin OAoflHO ATJ1aHrr~A,e., KaKH9 erpac 1~ TaM tU\l1- n~11I VI ~ KaK~le 3'BJB3.tQbl ,BcnblXW BaJllHI~~ Me)l(JlY 1'9 M 3Hla,~ ~rre'fn~,Hlb'l:e JU1- T-epa,TYpHb~e ¢IVlryp,bl~ Kor,op,~ue 3'01 MIl\i3p Bb1\AEU1HYIl HBi a:Ba.HC~~HY·" M OJIKHO' 11 ape e.~llIIlalb no lrn,an'bt~aM a e

CiOPI!UUC c ~lEA IM3AATElb~

CTF10 (~Aa6'YKa-KJllacC1~ Kll»' ~ 201 0 512 ICTP'., 10001 31t3.

a OKOS

PYOCKOMY rlHCaTe'JliiIIi'Q sa py- 6e'*OM r0110Jl~O &.1 rec ~ 1,.1- BO. Qa)K~' eCfllVi Otl BCe'M~ PH 0 npL\i\'l;3HSHllHb1H IKJ1aCC~IK, 1M: asrop 6eorce,mepoB.", A 19CflVl cnasa e~ Hel np~wna, - TerM <Ooflee. Bna.qI4M VI p 'BJIl8:11l;1IMIi1 POBL1Iy' Hlafiol(OB LlH _ aJilI lFHbKJ4i<1 ~IJ !BOUJI9,Awilte B 3iCJiT ~)BYXfO ···-HIL1K B 1 1914 0== 1 950-)(" e~1J.M31 ~'O BblX<O~1 «non ~lTorfl~) (11 955) ~ In pocnaeu s .. 1U1.U~ ~ ero VI M~I. H a AOJlIIiO e ep,9MR IIFI peno~aBaHI~,e crane rnaBHlb~IM IH'CTO~HIMIKOM P;P'XQAOB tHa601(Qlsa, 'll"'l o-:·,Jl"H- -m,,;ii-M- aa O"C:uO"C'!il?lI=cIV cnocoeo n '''-11 . 'M In "'I,.' ,- n ,: DI9IGI,A c, _ ,-' ...... v-··~'

n1'~p-eCKa3aIH bl AOCT8TO"bI HrO nenpOGH'O I bff06 bl .ne'H'~8bl ~ aM1epL1- KBlill"llCKMA CTYAe'HiT He «nnaean ,,). Ha 3KsaM:eHe,. B TO ,)K'9 IB,peM:R 11 VlCareJ1l~ In CD crapancs Bb Ipa,- 3V11lb H C 90S J1V1'~lHloe OTH.OWe H ~Ie K pace Malp,~ ~<aeM hi M np 0111:3.,B~e!HH~M _ MHPOIBOIt1J nvrrepQType' B UG'JlOM,. Hanp~M,ep He anon H e 11i110H~fHO s He n pHftfLi19 HaOOKO:BJIbI'M OOlU1anOn~YeCKOrO nOAxOma e, J1 ~rl~p'aTYpIOB,eJ:\e'HIIt.1l\i\1 KcnrA8 rexcr paOCM8TpHIB,aeTCR Kat< ~o ···YIMeHT 3nO:XAA" MIller 1\(0, OO-b;nCHVlIMoe, IHenp~ R1H9 !!:~ In ponerapcsoro c,.~ns; ~~ ,. leM.'9M ~ y rOpbKoro. In 03!l\i1'1.J'11!R I li~e~T1HO roBo.PA , npOlHBOipe"'l,IttS8,'s:il: c QAHIO~ CTOpO Hbl I Ha'OOKQlB, Jll~:Kfla;plo1 py-' e"lf' InlepBVlI~IHOCTb rexcra SHe S8JIBI~C~ M'OC"~ OT L1CTOPIVtl y1e'OKOro KOHrrSKC'fS. C ~ py.ro~, C10POH bl ~ ere aHTVlnaT~Ml K, 'COIBe'lC~K!oA lIiiIIL1- lep,aTYIP 9' leo' MHonJM AHK:Tye'lcf,l1

CC}M:OP eaIil1ll3a4~1~ '"

I1leKl~iI1~ Ha6oKOSaJ - H M8HIHO y!!I.Ie!6iHhl~ MliiJepMaJ11 a He' lIiiIIIo1Tepa:rypoeea,bi19CK8A MOH:Orpa~VtR. To eCT~ moe cpopMa.nbH M e Tpe6oBaHIIII'~ 006lnlH]~,eHlb~: ,CH)~e"fb1 ,~BoIio1H bl ~I M,~lpa:~~ ~ln~ ,~( CTpal~ HO'~ Lt.1CT'OP MI~ ROI(TO pa JJ~eKrHlna VI NHcf,epa, XaHoa~lI

-

no

AIHlJlln D r"l1 IK31ATlIb CIG D~ ~IDHaJATt~ np8CC~, 20~ I)

f1!OIl.,;J(ynb'llY1P'b1 ~ 2:41; ICIIP. 51~ 00 :3 K3.

n ,epCOHS)K Tll9-oepwana p'OKTOp Xa,yo, 6, Mlc+'aTe~lb,Hlo Cb'IIF ca,HlHb'll14 '61P~TaHrCKlllri11M 8KlepoM Xb~ JlOpH, .aa8!JF10 npee,pa- 1i~U'C.R B KYJ1b TYIP H b.n~ ~1~~Hi OM ~H 3anaR8., Aa H "j' Hac 3TO VI MB liI3BeCT.HO LiYl~, n~ He Ka>K.QoMY STopa MY' TG'J1193p1ATen IQ! iKs3<a ~ nOCb2 MeAIIt~HHCK,~!X cep:M'&rIOB libM8, ........ B'cnOM HMIM' )CorR Ob II '$€H~ OM'9118Jii1lb H 0 nony ~ J1~ P flYIO N:C eKO PY I{) nOMOLUb». H 0 «;,Xayc ~ nap euieronan B08X.

0, eepaane Y}.Ktii' 1AG;A8H;O ,HeMM'O MllHM r. l!He ceH psa nepeA HaM~ IBOBee IHe ,o~ep~Hoe nepe:)f(9BbISaHH9 CIO>KeTHblX Ii1 nH~HrOCTHbIX KOnlii H3Hi4 way, a OOOPHMK, V-I3 '18 30ce 'Y4eH blX~l1noroCPoB H COUIA0:Ji10- rOB, nbll,aJO~,L1J.«:fI ~ CnOJlb30aaTh lJt,OKTqpa Xay,ca II'CBJK YBsn ~li"4~1'W1bHoe cresno, 'is. p 03 Koro'poe MO'-KHIO !33rJ1[RHYTIb Ha, ooepeNHeHHoe OOll-"6ClBO.

Hle~cnop.:ble sece He no H Lr\1IMEUOTCfI BbIW8, n On~11KJM pa,301t) paTtiefl B CYLU~OClio1 xapaxrepa repos: f,~Xy Vl3 Xayc)~ -_ HOBblH ~1~oreH Vlrn1 npocro Ta,naHTnl1Bbll~ X8MI? OI.QHIQIro 8STOPb'l ~pyllil~X C-TaTG,L1 n1blITaHlTCfI n pOBQr~,HTlb na pannsn J;.1 C06L<11Vi ~ eepaana M no'oeQ,elH MR X a.Y'c a, c rt paI8CT1ii5€H~,H~U~i~ VI IIilClitxon o rill ~I~ C:K~M ~ lUi poEille MaMVI j ,ClOM L,4V1 MH nepe,p' Haw io1 rIIJ.1Lt.1 COBpeM,eHHIl\<1'K8,MM.

~Tor: «,Xayc ~ ¢tHnoOO~~:RI. Boe BpyTI~> n[p®'lt"araeT AOGTa.'fO~HO H 91A3J51V11b.1Li1 IB3r:nRA Ii a n 0J11061~ euierocs MIAJ1fl ~o H 13M n IOta,e~ repORI. ,X,a:yc IKaK 3epKano MHpa.? nOl!.le'M~l OIM ~ HaT?

~MleHIHO BHen ~Tepa,TYp,1H b! MI~ ctJa,KTOp'a,M'M =' Hy ~lO xopo uisro Moryl' cos ~H~lb B crpas e «rcpxecreyiouiero xaIMa»' OAHaKO HeKOTopbl9 cnopHb,191 flO H e6te3b~ HfrepE~H:::Hble Ha,61111Op;eH 1f1~ BJ1~~MIl\1pa, BnaaL4 M ~pO,B ~~ a no YIQClllA xepasrepoe Lr1 C~IT).la ~ LiW~ 11 Moryr ~e\J1a,lb 'II ecrs KYA8 loonee onbilifHbll,M nHepSTYpoBe;o.,aM. IMo;KHO nrpe~flono*mb~ ~:r-O':I' ForOIB~ M MllHorOKpSlHO nporOIBapH 8aft 8ony'x 3TI.1 K,YPC:bl

~ ~ v

neK4H~! BenHKH~ pyccK~~ nw-

CBile!'J1b loielKO ocpopMynHpoean

, I"" I.

_., ..

........... -

CBOi~ 1~13rn !fI~bl H,e noumocrs 11 a6CYPA~ 3JlPSe bl ~ CMI~Ic.n i~ ,(~ '4 ~I-' GTeS ~'C KY'CCTB,o» .

I~ er: AIlR Ha,6oKOB8, STlli't neIK~L1V1 _, nO~f!bl LLUA aa «AnA 11 Q,AQep>K8HLII A WT.aHClli» . IgnRI 'CIYrQe'~TCNJ," t{OIO;P bl M Vl3H8lY8n b= IilIO OHIIIi 8,ApeCIlBaJ.w1IV1Cb!, - Mall 0- ,aa.Me--lllrl bliit M:OiM:9HrT l' 6b'llcrpo' I~blBe'TpH'BaJllOLM~ It1CR H3 naMl~Til\r1", A Afllfl Hac ~ 3HS"i:HM'oe AMISHL191 n03BOIn f,I,IQIUY9eJ on L11>K8 'y3 H,a.ib O'AHoro ~,3 ae$1lllA~a~IWIVIX py.CCK~rx n~CaTe'J1e ~ -3MIIA rpa-rroa. R

M:llllEI1 bellA: (~'~elllb~~, <'IC@epa)), 201 (I [I;;I!P'HH: «15orll~ 1lU8J~ a I!lI W1~ l:E.fIone~~lst Ma~ ne ~ bKl) HJ M~,~)i. 64 mrp',,, 41)0 ~ 3 K3~,

B, bm, H,aJJSepH09' C ,neTC~Ba nOM~ It-11e~ I ~iTO Mo-sr ClnlY.~l11IbCSjlI (, or roro,

..,.TO B Ky3H HI4e Hel ObU10 reOGllfl»?' Hy a ecn~ rB03,nlb Bce-T,aKJ~ ,ecTlb''? 410 c - ~ M M O'*!fIO CA,eJ1aTlb~ IKpoMe Ka.I~. IIilO~'KCn~aTib no W,B,Ab KOM 9H.QL1lpl8,? [0 Kit3 ~IB8[e'TCfI~ MHoro ~lero. Cn6paT[~, XL1Tpy'tiO ronOB0J10M Ky _ 3 ABYX rSOG.QeC1. HarpSTb iii y6e~I.t\lTbC'R co6ClBeHlilblllMVI r .na3BIMIVi ~ '-ITO nlP'~ HtaJif''P ge8HVI ~ rena y.Ben~ "'lIAS SliOTCR B· paa ~e pax. HaIMlan~'HTmb ~I nccrpoars aeprvwKy, c~e'flaTb 3neKTpO,MarHI~TI npo=

. v ~

8~pL1rb'9' y,AaCTCR nH nOJlHATb rSI03Ah' 00 AHa Hal.nonH1eHHcn1 eQA'oVl

e31i[Hbl c nOMolUbro MarH_.'T8., n~IA1IB~3aHH'oro K IBepeB,KJe~, 38CT,aBVIlb ~U:tM arH~~ eHtI ble, 1f.l80t3Jlj~1 f8JIti I.J.lee. ars Ha BOQ9. KOH:9''-i HO I !lYY W'9 eoero Aefl8Tb a TO, He OJlllHOMY a B,Mec.T~ c pe6e'H KOM. n 09.FfO MY KH[H[ra W,anM po· ~ y~vrrel!ill11l ~t3 Klt1e BC~Df.1 cpH3,MaTtJILIKon M, COlllll1Jt ~t'"'le H . KO"~, KOT-OPOfO pa60TaKJ'T oero'AHSilI B IBeAyl~Hx HS.y4IHbIX J1a60p~aTopWRX no BceMIY MI~py, ~ o6pSU4eHa B ,ep~y'~ OLlSP9aQb IK ~,el"RM" Ho ecnM A9- 1!"~M -rro-ro 6Y~~1' HsnOHRTHO - 'iaiK Hil T'C ~M [lltl AaH1bl Mlb.~, B3IPOCnbU!lI~ lf1 C.OFJl8!C,MT9Cb, 008epw~rrb H'i rnasax peCe'liK8. HaCTORutlSe blYAO ~ 310 Aopororo C·TOIl1l"i 'PeIiH)MeH~yK)TIC.~ K npO~JTteHHH) H APY Hie KH[I1[rM 113, TOIM )f(JS ,ceiPHW: clt'CSJ9'Lf,Q» m t~ny3bllpeiK B03Av,xa.)~~ «J1y>Ka>;1! I ~d(;oJlle~· CO~), «);SilLituo»~ «Cn~I~K~ I~ Ky'6~KH»'.

IIITor~ ~HIL1ra .An'" Bce~ rtro n~"6~T M,ane·HbIKwe· Ha'y~Hbu~ ~y~eca .

.------~

l1eHiJ l7~fJ'fI lWfKS

-~-~~

Tel

TO MO)Kel 6blTh, ILI1 HTepec~ee Xopowo n P.~~MaJHHOro ;D;~leKTYI!a? TOJlbKO 1~.CTOpHA psan bJHOfO ntpeClyn~ 9HiI1R, paocne~oBaHVlR I C·yj[Wii,., HlvlI'lionav; KapaloLlesO~H ~ -. ran ali'fJ1L418bJ~H SJtlJ80K81 IA li1If..1cal[sn b IIiIPVlHVlMaBWIII~ ~aCll1e 80 MHOrl1X KpynHblX nl~o4eccax K,OH 421. Xi X 8e1!(a,; A91te~ 6sA,liIII'~ca~ A,~Jne MymBHCKL1K BO'r:lKO~" p_eJlm€ 0.5 y6~liIIi~ CT6e rllneee! AB~'e' 0 110rpONlax 8 e~peAOKO~

, KonOHHH HarapTOB9. MHOro pas eMy.' 'YA8S8'nOCb 'CBoe~M, pe~blO ,CKJlOHMFfb, npi-1CA>KHb1lX Ha iOTOpOHy cnpSJBeDfIViBOCn.;. 3TH pSI!..IVI Pi.BIOT :RCHoe np8lJlrC·raJMeHI~.®' '0 HaC'TpOetiVl~X~ Lt8I.~' pHBWVlX. B P'ooo~ ~ Ha nepe,nOMe e8KOB. IHo c H9MBH6.WHM )Kapo MI aA= BOK8T 3aW~LijaJ] III ~{ManeHbKlIt1lX 111IOAei1» ~-' IIilOf,j~Ml<a VlWMB',H[V1[4KQro- 06Bl11HeH oro IS YOHMC1B9 )KeHblll~ [Me~HKy QflIbry naneM~ y6~IBWyto JIIOt.lOBHI4KB; no OBHHUHBftI,bKoro AIBOps:lHVlHa AnsKiCBHAlpa lll ~IWKJVlIHa He cmpneswen) 'OcKopG!neHVlG1 KOiPH9Ta naJBnOBCI<OrO H CTpeJ'n:~B!wero B Hero,. OcoGblH it1HJTepec npearCTal3.nR€'T TOl" 4n~m(r" ~T-O H~K:O-10pbU3 ABffI~8.! no nosoay KDTOPbllX l~blCTYfian Kapa611e.BCKVI'l~ Tal< ~ He 16bm~ paCKPb~Thm 1(IHanpvlIMep; AeJlO 00, y6HHCTBe' ICapbl IbaKKe.c), ~ LllIITa.M.'nb HMeM BC,3MO)KlHOCTb n'OTpeHVlpOB!Tb C06C'lIB~HH[ble A8AYKiMB'Hb'[9 cnocooHOClH!. npOBepL1B, YRa.ClCfI n~ npoccnaBJil6HHOMY aJljBOKary y6~lifTb ere ..

VI TO r: Y rI HK9.fl bHtarFi KH,1t1 ra I KOTopan Ii e co. MH9H ae rU)IH pa.B~TC,~ Boe,M n 106~Te'1IIR M C)'Ae6H'b,IlX : !re.freK1V1 sea.

- Hril.I i1 n b KAPA6'-lEBC

onb ITKIVI EU~I~ Iitv.liTb OKpb11'fbl~~ ~'HSlXaHVl2. Mlbl Ir1CTtQPM~eo~-, ro npouscca ~ OObROHlmb Ita OOHOBe. aT;~lX i1:3b'IOxaH lI"iI ~'I IFIOl=j,eM~1 O~V-ll;l ~enOee'-lrecKVle co- 06:uueC,.Ba. tHC8;3aJ1V1Cb ycnewHea APyr~lx,~ np-ennp~ ~I~ MMIACh IAa!BHO •. K np~IMepY'1 tleMe1l..tK~:e Ha4~r:rb·11 A0Ka3bIS8JU"il -rro BOe Aefl 0 19 reHeTL1L!eCKHX pS3nVlI"iHRX pec ~ 3TO MHe;HVl6 6'blflg, onpOtlSpFHyro

npaKlll1KoA: ~orDl~

p~aCbll C~~'ilIaBWVle~ OR «He IilOIllH048HH blM H > 111 Ofl)fiHIU11 AOCTyn K pec-ypCSM H lPa3BWTO~ Ky.nbTYpe"

011 Ml npop:19M01HCT]P1l1 po-

Ban H 811b~aliOllU1e,Q1 YCIl9XIY1 [IB Jl9l19 erpoarenecrea 4l1<1IB11Io\1'flVlI- 30BaHHoro oeuiecrsa. OA~ruco OC:TaeTC~ O'TKPblTh~ M BonpOD:: nO""leMy AMIKapVl EBpa3HH nePOAJlAnI~ ,GoMe! ycneWHYHJ L4 )KLo13HeCnoco6HYIO Ky.nbrypy I Ljj.e·'M, CKa>,k!e,M,~ ,AMllKSpVl A¢ipVlKVI ~n~ ABCTlPaH~~? 4rro, 'CTaJ10

n pHBb11.H H blX ~iM KJl~ MaTI~ ~e'CK~[X

3,QH. Pa:1YM,~eTtJl,

Hle.MarlO BHJKH bilM fiB--

naerea I1V ii aJill~I!J.tHe' n.ocryn-Hb[IX MeC1"OpO~H[l\oi1~1 nQJ1e3~ Hb!lrX LilcroonaeM blX. O.QJ-I8KJ) eror cpaKTOp H'a~ HH aiel HrpaTb· pOJ1b 'Yxe Hal 6o.nee nO~,HVlK ClBAI1IRX!, IKOFA8, C006~CTBO eosnaiT MOU.LHYBO Ma. epHaJlbHylO f5,a,3,Y rt03BO"'HOW;YIO' or [1<.0- yeBo:rOI oepasa '~H3H It1 iii epeA'fJ.1 K OCeMOMY ~ n[pJVlCTYrU~1~ K

TOJlLCKOM[ K 6YPHQMY pa3Bml.4to CTpomellbcTey re;pOIQOB,. ECJ1l.1

nepesix ill B' bieM Il1P~f IAHa OT- C le3MOOM 0 np1VlPV'"'laSMOCTiLo1

CTaBaH~R Ilm'lPbIX? AMepVlKalH~ OIKM~ OpH'1tfr0J10r ~ CJ)M13lt10J10r [~ [reorpaq) J:it+:p'l~e;Q. ~"iAIM,OHA nonsrranca OT1IBe.TI1Tb HB ~HHlb! ~ aonpoc C Hayt.t HOG1[ fO~l<VI 3pe~ H[~11, P'e:a,y.nbiaTOM 1~3bICKaHVtI~1 mana K1H~ra ~IPY~A'11MlViKpo6bl ~ lC'ranl~~ ~ KiOTOpaill fiIIpVlt'n~\~J1a ae,r-opy rmpecrn,)I(HeC1 WY11iO tnyJiW1"1ll-'epOBCKYKl npe'MHIO. 'Ienep.1b KHVlF,a H3,ASHa H Y Hac ..

Jl,a~MO~Q nonarasr, -rro ycnexy e.Bpa3H~4e'8 Icnoo66~ orsoeana llPlo1 rJl1aB~blX cpaK~ TOp'a: 1H;.\Un11'"1:~'Ha pac1'IIl3~U\1~ f.(OTGpblre nqAA810TCfI oKvnbTYP_BaH~:&O VI o6naAm-omr BbICOKO~ npo):{yK1HBI+OCib~; H an14~~,e ~VlBO HlblX KOTOPb~X .nerKO MO*HO OIJ;OMlUlIH V1if'b:" reorpatplV1r91 KOHl14HatffOB - Eepa3P1f.1 op:vteHTVI po,~aHa C BOC Q Ka !oUt a81F11\A. ~-IT<O n 03BonReT HapOJlaJM MI~n:rlo1 p osann~ Hat rAOCTaro""lI-iO 60nblLllJHe p.a·OC.ft»lHVI~1 IBHY1lPlI1

"ex Hnl~ 1011F1 .. ~x >KJVI8OTHb,IX eu-,~' MO>KHQ Ii1tQCliIOpvriTh, 1'0 C'Tel1e;IrIlt~~ BJ'1 ~ "HI~'~ t01~ MeTa H a ~en:ooobJeCI(Y1i~) ~Aren hHOCTb, l"PYAHO nepeOY,eHII1Th. n pOIbj~rra8 KH[Hry AaIHMOtiAS. Half[MHaeWb IlO-JlPYMMry OMOTpeT1b I~ Ha or- 9b1eCm8H HYiO VlClOPllltol: HBiJwe

....

QmCTlaSaHHe OT' eBpDrne~~eB

no PfI[.Q,Y BS>KHb[x HanpasnBH I.ti1IH o6ycnOBlliil'eHO n30rpaq,llr\1e~! a soace IHe III PHPOPlH,O~ «rynoCiblO~ VI «ns Hb,~ )<)~ p'yCC;K~[)[ ~ KaK C.~ILUaIOT H:~ Korop bl8 PY100*oObi" B TO)KS 8iPSM.fil Mbl[ 'RBJlil~e'M~CSlI ~aC"bK)i eBpone~l:icKO~1 U"'BV1l~ n~3auLt1 ~ ~ ~ 'Y'Meno nonbSY:R:Cb ee nnOAaM ~ MO>KeM paCC'-iL1= ThllSallb HaJ. B8J1W ~~ 6YJl,Ylll,se.

lf1ior; yene:KaT911[bMGI'R KI1Ii1- Ilia, lPaCOKa3MeaKJ~aJl 0 ~J!W= *-YL4MX C ,., nax nsorpecea; pacey vnaHa Ha. noArOTO 9.neM H oro ~~f,afe,~ A.

ny6n~ Ky'e M ~H¢opMaw~ to 0 B bllltOA~~~X ua PYCCI\OM ~:3b!Ke ¢aHTacn~ ~ eCK~ K K~ Itl rax - tI13·AaTen b OK ~ e a HH (naIU~~1 Bbl MQ)I(ere Ha~ TW Hal PJJIC K8 Haw er 0 ~ypH ana,

P a3BB1pHYlble peue'H 3~1V1 H a .ny'li til iil e K H~ rVl ~ 3 ne'p 8 ~ ~c.n 8'H Hb.1 X 3A8Cb o a~ aaren bH 0 6YAY1 0 nyon V1 KOB8JH bl B n OCJl8}J.y ~ [tMX. He M e pax ~~ MIA pa ¢a HTaCll11 K~ ~~ .

. -

PYCCKA~ wAHTACTIIIKA .

TeMa;r~"{eGI~ta!:rII BHifiQJi1Giln11!1 Doae~~c~tJIi~ a~TOPOB

jj1POIHW'ie~ 1lap:,~KJilIQ'I-I_eHlJea~oo "~SH'f'eat'l

~3.n~gjCTBY~~

~I BGlilllhlla ~'~bM<a:I_'IlI--, lliilOlIii! g

Vm'GMlnellll!lOe CO'1II 1llIlL,Le'i., 'lPMrYM~ E~K1htOJI ~"_fl~

l.:iBOeHHC1H\'IGW~~,'Lge@iK~~ ~atIT,aCf~~aloJ'

Mb"TePI"lan'lElIH ai5ll IoI'ICJrc()PL\tRlM e-O&l':l~Jil cN__m-aO'ilWlg

ooACT~)~ ~Ae1l'~e.!I'1 bi,.Cfil6-~~

·c:o:ACT". ooA,t-'irlteJl b-cnrj,~ ~

i)[ACT~llJ

. uAic'll"Pe.nb~CJil6~i

~~IfttM *aPli'liacrP1l(1 • ·t-!·ifraWl"IlB 1il]10~aM~

j~.n;e-I"I WI-! nPMOK'Oe W&M'!i'iJlliI!JC'm04.

J!mrbUlprlaTMSHaH ~C'KlPP1!ii, eOOHtwI IDaJ1lTa01!'iL1Ka

r-U-n9'- BIi-,(l -i'iM!i\l~o!iI _ !B~@I~rIl_ -' __ _.,'--- __ I!r~1

._~ ~il'IL'!'Ke:l"l~p' I8flQ Bb900"-ieCU'E1iap I' 4IEleTh ;2,

~~AGT [10, ,t.(A;S6P@-· 8alilM r1~eib~~.

~Q~~\I~: om~~aII dlam;a-cm&!jrJi

~INew IR ,E.A.L, II.T. Y. ~

~i:Q<~-mM ~~Ka. noon;1f1:01i(etr111f"m(1Kai

Me-r~MQP4l1

urntl 1E1m3SR~~_:~e '811~K:Ta 'I;

~X~Ol:'l!i."I KM Fe.II1I:otKT:8!>-!l1

. ~aCTU::. :81

Ylli1:pmitdi!HR

OJ 3:fi_Mbl[!jf(D: K()'~DJ!!(~~

(il'i);AC};t;I, '~lj)M!C!-CnG~t

~~¢P-aI-lli!:,iIlCTt1 Kia H8io:iiOAll!l!1efO M 6'JJi!iWiem~)

j~nell-lll,l1llfllfp~c.K{)e iM~;M"litJillMrr'eo~~

Ta'JllIlKO' mpawl!e!

Y~MHKIT IMOjJ~IM~

r]OOiana-x:a:nMfIiV~., ~~~a5iil wa_HTa~I<a.

J

AnbrePHan1B~~ ~m-opM~, ~!f~_W]i1J IB npeWJlilOM~

j~nel!f~H1r~~cwl'Oe M 300rnJll~eTJEI.()1j

AI1Ib"~Pl'HI~I[1f1'tf:llli~ ~P:VI~, ~~eo~M maJn'iaCTMI*a

P'oMtii '"' a.nOi1li"'~ l.il:oJtJ' IB~~~1 O,p:&l<O:B

Oi·pY~it~Ii'11 ~I2IH'ifaCrW-l~KT~ L1 6eE!lBt.t!l;;iQ'

;;or~MntP1i1f1 HS'!lHOC~T ()'fiBeiHbllily~pj~, '''!laiC-lib ~

~op~e"ln~&MM. .

IiCHMFSI I~-:r~I: CfIIlCIHKe ~u

t-I]PY-OOii:I1~1 ¢iIEtttl'j[,tHil'Hl;leCIQ~ ~ 60e1BMIiC~

;x1opr:o'e;i9Il.1, 3nOiliiaJM!.\'I1l) i !.!iacT1ii!3

4~ NeW' IRl.E,A.L.1. T. Y. ~~

~~ ;'aKIlliU-IaJi'!l.ote OOJ)Q.K n!:ll"li~rn IKMI4~P3)J,~ 4a,'C:'lfb· 2:

«Acr~~l ~An1iltr~Wlbi'"C r16~!

.,.. 0.aHTaclI"li1li'i:a. l-iI:acro:~n.~eH·®

~, 151l~~ro» -

«ACT ~) pefWHJlllO nOi~laqOE!a.iI'ib Ilce;x JU06M1i9f1e MJ f;;;&1~ ''''Ie OT6~t-IlHCIi1 npQ~ bl, M!3')Ja8 l~e'pBbI~ pe MaIM ~a.PHHhll Wa!illilRl.:fIH «JlCJ1FW ~ nVTh 19 a CMM ~HH'j~, PitIlHee f(.ap,~~,a 'Ii1 ~CMa TOn bKO MMY~ npo~y I nIP ~!:d:I.eM ,ABS ee r'lHl8'eC"'Jl'i~1 faM1('-I"nl4 3;ongTO~1 ~ C'PtlH90B~I~ o«POCf!3)HI~j,p a aeropOK~" 'C60PHHK ,,~,mH:3 H ~ ~y"OBH~l! {Ie eOaJBf~pC-TBe C AM lAilrplMeM KDJiI~\QeHoM) :a-aIHlrRn Fila cpecn118ane «3Be3A~ HbI~ MOO"f» nepBoe M6C1'O' IB IiOMHHaQa.11i1 «;_nYYiUJ~:i'B p;e- .. 6mHl?lJr.I KlHllA1 ra», 0 MeJBOIM IP OM8!H€ 1lt3BeeJHO MallO ~ H'aO O1T3b! ESt).1 e, CeilL\\i1 rex iI ,ere- CMGf c iH~ M OOHSiKO-M ~TbC~! KE3ati180Hb8e. Memo A€'~fCtla~l~ pO'h"~U-lla = 'fpOJ~'~l;;i;eC~HI~' lOc.T1PO~, 5 iii 1M ~HW. re pc<e'B .W,JIf:yT HSB_epOft'flhl hie· npHKIIltO''-I,eJ1l11fi1 ~ nt~ paJJbl~OM61i1 H rilO MlC~K:~ nI06'e~. IH'~~I' 3HI'R aBTtlpa t MO:~OH 0 6bJTh, y~epeHHblifYIl,iIl "fIl'O fll.I'1PHKOA " 11 ,,~~ KJilII1Oii.ll! ~ Irt:;j! MH '119111 iKHIHra He orpa~,lI1Yi"nc~!'-

,", n-:epe~JtiH'e 1B6._~M~eH ~ ~~~ U' K'HMra ,6~1IJI-a ~JfO'H~-HPO.lWIl1i .ill"M(tI\IIo f)JINf:tl', ,,,",, iIlPCI'p~6\I'{~\!';I'o1i fII\BI ij!l1l3;4ll'trf:llH' CJfON

... , ~.~~:f~,I::t
1!1 ~:li 1(11] :J llt!J I, [:1Jt:!IJ I :tilt .:1Ij (Il) ~ ~:~ ~::Jl r.':If.!.l!:UJ I!!P":.~ I
...
AHlIlIpeA Ii<;PY3 Hal nopere '1Fb' " 1!:i!~1 tGAnb.cj)a-1K~l.otlia» (4 ¢>a19pr,a~T _ ~!.(eo.K~~ (}oeBMKi~ OmpoC1Q)KefHaR ¢.aHifa.cmKa I o:.;:OT(trU!!QKI.\'I~ba~ , ... aG::1ib 1 I
MQMHKPJa
AH:Apt'i nn18MH HIAI'*BbJ "!lI:3rrtSMO~ g~AooQnl{)r~oe opy::ffJi,'l\9» OC'liPOCKi)f(6'maA cj!)a1-li:l'8C'n'1U. ~ jgl\1C'lfOPHJI raJilaKTL1KJ"I»,
n"a~bll~ ])~nom~ ~~ HaijMH"itj~; ... aCTe, .2
.AlMaTOlii Mil Tp~ TflNKMCTa. tli 6YJ!lj)l"ln.qe,lf\o ~ !li3Kt~ON '~S:lJ 1-1'13 6Y,lWwero-"I AAbTB·ptIlan.t ~11V!&fO~J!lr I
.Rio miloB: I c.rIi-ijlI!UL1IIB nPQUJrltlM~'
&ISHii ,3Sin_lA M!!!I Mell~tcrnM I ~AiI'Ill*ill_JKHMralJo:lc 4~[fOMfO pl1:O'11"P1l<1eC1lil'1"R cap Lotlffl n !VlP,OH~l.IIOOI100. ~Ko.LUKa no ~ MeHI;t Te4l~a~,
M.I~MQ1!IiCKU rnU{lQ'])Q!-I9f1r11~ ~dl3~~M ~aeii"b 3
n'aBeJ!l M'ap~wlml!!l BnKaJ1l iilM :JWl.afliOB (IISKCMO:"I .~MaMI{)r:rHQe·Q~'V~Bila~, , 1~~d'lliaB .~~I(a !lI':3ElMPI~ !l-i!€froll'51eB~~. '''iI8CT\b 2:
"
IPOCTiMCII;JB I I
MSD.ttH;,O I Yfh~ ~~ aob4l.QEI, ~%AJ1 _. It-:KH "f'a'!I" ('i Q>aH'II'aG'll'L1"'1eoKMIlI~C)eB\1 K~ O~eliil!i'09 q,eHli'UII1I «8:1iopa.J!l ;:o:I!;~iHb'l(i ~ '"taCTb,2
ANlnp&A I Bpe IllBeCTHIlilKOB 4~!lIeHJ.o"rpM,OI(Oe «l5oeBaR I~a f.drraC'R'll(aJ_ B l AAbTeP.1.fB.'flI.;1_BHtHlIlo1CTOpviA, POMiUilbl: «3:aKo1-I1:t1_ 3a6ny.W\.qs ,~~ ~ I
Mall'1IibllHOB 11.iI~,amJlhCV'B()~; ~",oMToMelJ. HaWIiI 's rU:~~OM~) «l5oJl'bWruI ~i'a», .~ BpeMs:lI OOCTHMI(OB~
JIiIIQJlUt(!fUII MiUIM"I" C'my,ineHM ,B IB8"1HOC'ilfb 'M ,"::3t(C,..o~ I ~ an~ic ,no6JleC'll'w 1<0 r PQMaFIfm~ecli(oe ~k1
retipnndcm 3J1nillAill ' !ltStreMi!).Jo!I I tA.rMfatffb! *i~"fra,enal'O;\t~~ M»;PoJflom~s:I lPo~aH!bl «;rapofIJ AO,n~HI 'bin~,- OAI.iIlH~
D,AJu,1 I (j.t3:'hffif.b:fMKa lk11 ~o.a~ooe~, Cb'lH J]asD'Fa~
b-eG31'1!.P M ifir - e OBem&HNO
a ~g _ _ _ 1i1:3t«:Me» .~ o(lee,ell Mlli~fII:>;< ¢lam-eaM
ne~Kli'Jtit ~wM,6al',beR
An~eMnex08 liiIepecMeiWNM I: .~,Alu'lcp.a-KH 1iJr'a IJo I ~Ma.rLlt~ $JH1fOOM)J Ii1aponaHK, ro~A~l(OO
~e3~
AftAPeMI ~pH.!i 3HPb, <liJlrelHiI.iIHlrpap,oK'fie II • 6.oeaan q,aH'faCntKiil:;o.> $atfl"a~~1'1 tSoesMK I
nOOmU[QB 1~:UU'iMbCTi'01~
AneKQa~p AeTiI CyAOOfO lIIa~ t4 At,JbGPa~I!:.Hli/lra iiJ> « ~tAopL.tC'li~ii!leCKafi cepMR~~ tO~,op:virnn.t4l~ oj}!ApilfI.illMan~, lI.!IaCTb 7
lP1;pOOBJ IrJCLlt!<JUOiieH'l.IIiiOl«li9: (0$ ~~
TMMYP Pbl~aHOS :JMe""ill1ll!1"i@pa a..n,~f!,\'I HrpMCIil;!IJ'eI' ![~ ~Cil"OpW'lli!OKa1f.l ~aHTlC1i~l<a)J, ~fOC~~~3~ A'o.ntJI~H~'~ ljfaCfb :2'
~·SJtarM.bO'1iBO~-;'
~ecpreit (10118 OOR - Kil'fr8_fi ~~J((:iMo.<)'Ji ~8actH bl: 3ampawHero AH5ilI~~ MbiVepHi9rfLltaHa.,q MOToIPWIi,
CllfLitwmR BOOHHM ~c:n1J(a,
IM'nXillM CQ,D~. Aaa!Jap. «.,neH It.lHfPM~~oe I ojjbMll:!l, AP~K()t:I» Oc:r~IO"~ $3Hre3~ '"" ArB aTEliP » '-!IaMb 1
.Q»VfliUll cifQIXtHI nDaM&!~ M3.A8TeJ1 ~ClBOn
Oepre C8AOD Ue anohlcl~l· ~neH ~HipMC1!'1l0e Ufi{)eaaA c(tlaHrac1"FI4Ka. rlJimKfllOl4el"l~e~ POMaWbJ «Kypce:};f1i C 3eMn.~9,t
~3Jla1ien bC"fBO~ e QA""'QM f'OM e.~ nJrrracrH!(a ~uaHa FrOOe:Alb'~~
~,..wrpMi Mm&M ,15e3JllMKiL!fl)il: ~nel"ll.illH rp~c~C)@ !Ill Senllll1 ,AI)"aJ«lll"l ~ 11a_IlOr1aMl<. oc:n'JP(JClO*emHOO n~apo.Ma.ntfill(> I aC:'frb,2
GiBMiDX.MIIi'!II M3D't'an bC'MILh'''I U!lliUf.40 , II ~L4
,AlneKJC-a_ Al ~Apa]I'!;~"MI ~ J1e:1rI ~HFJF.!a,[].re.Ii'\Oe ~m-3H'1"e.3li1111 rt,pt,lWlI6400u.re:cp,;:OO ~Hl'"ea1l1 ~.Il.OiPo.r(.1 ~K'3CIt(lo I ~am1
Cmel1'1l1t "~:.IaT!WJ bClso''»'
1~lt\a_'"~ CeME!iHQBa , C~K6K8 ,«:0012»-. IHollaS;! Il.YIrpa .~AJf;'y~a-tulaoo~Ka OCrpOCI!OOk~iJilH:oe OWLN6t<a .:..201,2.>,.
'.enM,I!I:J: ropoActW ~3Hi~ l.iIaClIb 3.
Pa~YMO~iCKH H
BMTBJtMil Jl:an' M3 MaHI 'aI10~B, ~~ACT' I 'I f-io;e3f11 roruteJ(~~fI HcrmpW{eQ~ai.A qmH'TaG1'~~ ~~aarY.> ~ ''''IaGTiI.ilI 1~2
C-eI'l'fO,OB Karon. oopoe,PIH!1 ," ~AcTPe[J b-CnC~, ~aHI,aCn1iK_M ~
'TiM",YP' f~pOB' VlMnep,MfI CMepl1m1 ~~S~MO'1! ,;xMam 12 e~p~, rQPO;AQ~' ~ret31!"1 I {~MaJI!M 1.2" ~epD~. ''''I aer b, :3
MilitJtam lHeBM~H~A ~~WKaJ e Mie.WK'ON ~:gf.oi;:OM£jM ~npoe.tcr Ficlion~ &OMDIl~M~e £IlaHife3~
YicneHc~M :!J.OiICilTa.I_c Mh-J ~ X-lPf_M.
III Mcm,o.nn~H:oMIIIIiI:o11e'''' ~~ I
POM8Hbii .<QyM~GtlIE.QLU85I ~Hl.i\eccaliP,. I
Tal'b'AlHa! XPOHMI<H PbnKe'M IOMQPYlC"l"M!l.!8CK-Oe ~ea~
Ye~MeNKO' ~ . IIb¢pa- Kfi.IlLVIlran ~~IB OAMOM'TaMe' .. ocl1Jr1 ',0' A!1~ C~CWiAW . _ rlpMIrI_ e~~.
~nPl.I"IL\ ,Ms;! .;...:' icI'::U~,LliQfllJUef,ijj npI.i1HIb{e!rob1)J
10 - ,-- OBit itlMC"m1 ceMefiHGe' ,,~O uArlbtba~1K IiiLl1ra)J «Mam.JI W3H1'E1S~~1 <! H:aeMHIi'IKLi1_C'i;fAb'r5M~ ~ "'taG:iTb 5
lJDDII" ' ..
Ane~ I , ad)opC-M~'» I l1aClb 3;
.OMH~eB, lQinseCM're.l1lb, 1iI0 NkilL'liMJ '.!r' !<I:ACT~> u E!lJIElaar~ (paJHfJlllC'flVl «a» Qopoc~al1 cPam~ma I'IGnaeL1fTe!k1z!l no Ha,C1MY~" !i.fa(~ 1
MlBt::MMI XopeYH P'OlIC:AeHIt'e K'tJiil ~a ~CI"I.a:)KH 1:I!i.ii I'Il=9M M~·~. ~Ha~wu dPaH"V,a~;ntQ ~J KooMMnepa,
L'lBe"-t~~
AMlIPeA , '!AC~Hblfil Iil:OM M~'). I
I f'yre.' DT ~~ ri epeaJill:diaJII npoS8:» ¢1aHTaen..1XB
XYCHyt;qMHG'Q, ~Be.l:.[erh
AeHHC eKaJ100 ~paHMifen ,'J1:I'L'CHIliM Bpal ... ~~ACT » • C~:BepOm ~~ BowreJilb" I nplo1KJ'1KJ,iBH! eOKOO~~ !'I Bom.enlb:», ~aCl1b 6
:aa:~, npeccn
QiJ[er rOC!ll'Io*1l YAlI"'. '.' nneml'lHrp~,CKOe !1'ISO~BaFi qmHTaCn1JKa~ I M ;r.ep:t'!a"Tl1BH~U'l ~crOPMMI
LI,~ 11Il1lMHCiIU'U1 iItI~a:rem~'cfB.O~'"
Ka;pMl!lIB IlJltai1HAH ,~m.A n!~ ItlE!lISMNli.!HM ~!ACT~~ I CDaHraC'l:1J;fIqll,
_,iLleCJiIlIiI'I1I, iC'BMtiI wtO;eb[~ U!Ei!t8M I ~3KCMo.'KI' ~:3oHa OMe.P!lT'M,* Ii1GClatiOI'%M ~ntli1t11:Sl.
WMJJlmM .... -_..,,~~lHM Q]aH'mciintxa
I ~~I~I· - ',' ,', .
~.p 3iiI~Dpp)!ie: C'ep JIIiilIMe~I~ iHlAtilrpMCK1l(j ui$31ifT '3t11'1" re,'jX!i~I!{ec.~ $a1ft'eal't ~,ee~1J,\'IMe"l!be, C.ePb-l~ IM~P". '·aCib,1
~,~ .. - ,
lare.J!ilbCTBPi.~ n !p~:.II!IMe' BW~Hj\UJ6,H' p.ijff'~ ",,-i'ltlf'H'

" " K"fHff:ti' ,61;#18 tHilDH.C.",.p~a_Hll ,0 «M$p paHtHl, """, RepmitfitCieJfiJ Ita ~Ha, Cj;Ji)il

CepMiliI OM H L\1fiyco'B (TO aCib 'lOr! Cfb1)( iJiOMJ1KO:S C H8CKOflb· IKII1M~ pP;MtaHaMH ilJ.I~Ma.) H3Aarenlb-CSa .jl~An b(;pa,~I('1H ~n;l~~ lilMhr' 3y.elCS1I, cTal5 ~lU1b!H ~~ M ell pOCGM. DJpyrl1e ~~atj"re1ll hC'fla. peWIWflH ne pelH SlITh, yc.neLIIJIHhJI~1 on lIT'" 18 WIOIH'9-VItOne IHa npItIJU1BIKa)( nosIsmCfl ,opa3y ABe HOBbie oepl.il1i.i1 «roncryweK». nepe.,'Y.ii:O twa !HI MIX oJ] eHJHHN"'JPBJJ;CKOe V11S,AaTem~OTBO »' crn(pbJl'Ba,QT nep e'R3JtQ;IhIIMeM I1conYil;.1lpHlbl , pOM~U-!iOB Cepn3is::! :Ca.qOS8, H eropaJ'.i liIonOB~HKO~ ~HKn9i ~~ [BeCTHMIKI~ BpeMeH"'1 AHAIP efl M,ap,.td~ H'OB9, na OT~ lll,enbi{(u:::r1Vll af1~' ,POM.a.1H bl paJHee 1~3JJ.BBan ~Ob B ~~ 6oesoil1 ¢a'~ ~ ra,Cl~l:(e». JJllyrym oepl4iO i H8SBaJHllHlylO 4~ HOBOIii IKOflUl18KlLllMSA lcp.amaC~lin{Ll1~" 'I' noprG'lCBIi1lJlO ,~~ AcTpe,m~~(: no in, B He" aannaHHpoaaH b8 ne'pe~:aAaH'i..1lfl ItIC1'OpHKo-~aJJrlTaCflo1~e.OKHX L1,1L1IMO'B, B manHR Cep'f,i:!KGd ~ BanepHfll 6onbWa)i'€Oaa, Otle cepli'lW pacc~ wrraH bl H8J lex 1111-o6HTeneA q)9HT8CTMJK ~r! KTO npe..oJnO''''I~rasr B cBoeAI ;5HenlM:'OlGKe p;e.p}I{a'ililb Ka~lecTl8eHHbU! .... 3AaHH!Al.,

, '

1

. '. ,. t

',AlB,rOp- HA,3·BA,HME ~3:AA:TEnbCTB'O 'CEPMR JKAH'P' IUliMIKIiII
6e~pTf!lble ~3I:l1iSMG»,. ~(jloM~tiI(\I,» '1:~e~KI4iK' ~~6'Q9'"t'O-BaMIllVl~lct(J.,;;e "Cl'O'Jj,lil.., 1iaMa1i~"I~CKaj,l a~TCiJloo~fB
JJJelilB 6e.PPH'i n~ 1l~1HIl iii ,Jil~BUbI 3fj~3A H 'r.t3~MO:!>;i 00;.n~¥l1 npOOMI MaN-e'~ ):ljTCi!l.';Q'R ~~}jIT'*~~-~Ka:Ii!K\fi '1 n~O.rIQm~eH Ii1iR nlwrepa nallfa~~~
PWMI nitPcQI!'I - .... "'IiCTlh:. 1
~~~llin\.lep Irptl~1 1M3 n~MenOJ:P1ei 'i'r ~IACT~~ A!pJi:lVllIiil ~I' APm,Qel'-ni ,Q9TiEtKllV12, mp0;ACKOe ~~~VI .~AP):M f!bl npe~ek~» ( 'f,allm"b ,
~8(l"'~a !1j: ,IK{)OMO~.
iElPMJA leh'P "F-eHb Ca IF,iiUlaMM ;Jiii' «3iiiCMOXi ~ rrJi"aUntl'4)OOla"I~ Boel·u"Iaq ~a~em KiiI: ~ OC'ipClli C;a.raM:i!MM i(I>; ~aCTb< 1
mi litary~O~5V1!R-~
}R1C'liI_h,las,H B n!>'roOMe-.a3 HltweOpoM ill '~3KC'M01,J (>i~!~(j,j)HC~8aiTiMH::'( H~, l!"!~l.>1l<JOIIO~eH~~ ~OMe!Hbll
rap:pM lraPtPuGm~ 3anoTb IE! r~1 ':';~KCM~~ ,~,HDBaJi CianbHii'R ~PblCa ... r1 ~M KJlIOIi.C€ H~e!lj1KaJI 1H1tJl) miVI flaIl bHble IF11POIt,l3B~Aef:lMJ1 llI1Kf1!a
Cw~b'"'I~A IKDhicliiJn ~
P1'Jitiep<m' [aB3PA KaMaH. KaPfiHJ~MM Meili '" I,"oil .. ~:9Kc~Ol(l, ~~,i[loMI1HO:1>l .;.cBOLltM. rlElJpoji;, .nerel-W8l)l F'e;pow"eCKoe ¢J~Hfi@3~ ~!nn~rpLilpk)seJHJ'1ibl~' aBTiQPOK:MA
c60:QoH~_K
PQMli:lthll g;lll,oi(mp I5YIJ/1ju,l..tee1>J',
¢hmMna~jjji, ~Wi1![l'lIleK B ~DnCOK:(ilM RM"€!' Ii ri ir ... ~3P.ii:CMCi~ • ,~no(M~H01(!, ,~Bcn()M};IIii1:vb BQ!. M~PbJ ¢aHTaOn~g ., Pam:ana.OI!!!, CS'SiI3.'Ij 11:1;;pieIl.1.e:H! :iiii
'itlMJrnIMiI~ ~~~~ .. ~ MonOT e;y.n KaJl-{all.
~ '"ie'faIElB9K fit.Bb[cOK®M 3ElMKe»
'bMlJnm Jl~K IHIr)W\11i_~'~ lma"a~ iii! ~~:3~MO». '§lJO;M~.Ul~ t~BOOQMH WI'b ~ee, $iiUlf'$CTLltM ~I)Mali.;jlb:i
M"'Q_biJP.vu;n~lla JJL\1~
P()M8JH~1 ~§C:M~e~ Hs!'A J1O'1"epe~»,
'!);3~.cMO~ ·~B~fi!_OU~IIWTh 8~i. ,dMIi1I~, IIl:CJT"Q,PIli!~~ nO~OMn A}KrQI"ICl~!
Q)m1Mn.Q~11!; Con "'~~H~~ ~m,erpe~ " "'IIi «DoM~"O~' <lD.aHraer-~~'tl .~ Yeli1~~i9'~, 1(O'f'OPD! iit y,~e.rr W~I1ibj~.
•.. tt M LilJPb~ QlVUil~fia ~~lita~
ocM 1tlp-L-1e~en<L-t MMpO~aHli:lj;I~'- ~
t~ H~oo~~ (IKO'~
,~tQ Ka"'KiJJ~H Mass Effect; I~O<~Me ~A~Y~llKtcJlaeCJll~~~ tl M~:s8lf1fecb KOOMM;i.iiiElCK!ili5il ep81-!!:raC']ff,lK81, .;tMi!iS$, Eflect.~ r "'I~cn:. 2'
m 'I{, KiiCli li!DmH~ IMOPfI ~'KlISMO~. ~~~L'1HON ~~Cyf%lfepl(JlA,~~ ~Ho~e~~'W ~~lgGil"l'iI~fII~ ~ ~aCTb 1
_.' :" I, ': I
- ~~CDi:JlII'tTaCll'" Ra& ~MffE;:!I!ir:
ApTyp KriapK Ile€MMI ~'apca .~ ~3KC!lto~ HCl~ffi~j~ ~.aHT,i:3.GffMKa
'The: lbes~ of~~
A.prry~ KJiilapK Q)@.1ff8H:bj pil9 ~ v;,siKI!:MO>:> " ~~IlCMMHO~' 'L/Chl.lbl~OOHlCe~lell.~'~ HaY"'~i~ 'C15fnrraCr~Ka PbM8_Hb!
a.eMMc InM8E' ,laP :cfrOpeUlero Iflora (~:a~MO~ I' ~!D.oMHHCliti!, ~~ I!{HMra-4liu4r.acSJJ'lj.1~ 3nHI'-!Ie~J:{~ '¢i~Hl1el~ I ;<~~1C~1oI H I\ta Y!5~Ciqbl ~~rol'~, ""la~ 2
mi .. ~. I!CJ01RSM [P.iillMIIIPt!3li1iepR~HbUt Aym .~31<rC~~! uAoMMH~JOl' '~KHMra-aar~Ka I MM©m1{a. yxaobm
IK"H P1 ra- MI4CTiI..1 K;a;t~ • 'so
,RMHKp:u Clm~b~ q3K(!:ML')itii d KHMra.~;3ara)l~a, l):nltOWlep
-- - _, KI'H1r1:ll·MltIClitl'l~~t ,,elM" _&tHoU»
K3~H K¥lP1i~ ~em'·. JiiI@<Ita'lPbleM ti ~3.EMOP~ ~, KHIllr:a-3arM~:Ji~ ~Iu~m:", .M Mcn\;~~'~3 'Ti3~ ~AAenTD, ~.a~2
.Qe6Cpal lapp~c IMIi:'ICl1\'IKa~~ . r.. , . M. _ .
rb.eapn JilIf;lB"P$ ~ K fI'tIII "'~:§KeM'O~ H &-i\e'Kpm·lfiM~lill':JtI. Mw fl::bl YjKi3;Cb.1. M...:I€fi1.K~ AB-mpoJ.~t.tct Oi!liQ~HII:lK
- - 1 - _._ r ,. OB_TYRXY ra,BapM J1~BI(Da~lTaw
~peyJlllii Re rYMH rClIli:83a1ill VlI3eMM)QMQt:I'l!!fI Iii l>ISUt~MQN ~¢iam~Kaa~3Hrre31(1 : <D~S}ilT,e3~ ~BT1ZI~K~~ 105IDPtU1K~
lhe !best of~~ ;L~ 3i9MHQM'0~be~. L!.aC'fb 5
CblO:3S1-t1 MaKfleQ'A, CI1qK.~d' ~anB!)[, ~pO'B""'iII ~ A~Ka-KJladG~I(a" '~LUX"", rOpO,llCKW r,¢l3F1rre3M, ~1I9tffii1 a I' .~ $petlqr,8i~e1rS.MI'lI1 "'", LfaCTb' 1
11 ~BI~bl~' caMaH]
P1L\t"l a,p:.Rl M:o JlI1i'li:U!H1 le'raJ1l~ _1i\a.mfll ,~3J<CrIiik'O~ ! utlOML\'IH~' ~Lr ~tl ¢a I>- ~~T9MI"I~~ ~~l!-liTS3!V11 ~~ CT,paHra NUll r:ePOSB:Iol" !i.fa.GTh ~
~~ epl:-i ail .•. fr'm3~I;1~j
HauW'ilIl Woe~P'f ~.MTUb CUl"at PI n~a iI'Iii aSKcMf)iI) ~~qYMepK"'il.~l non~CT~a.oli' ~~1'I1i'Ei3"i,
Xnc He1Ml ~-h?:Kd1iIQp:Me' MDYWIU,1 ~8toilil~ ~,A3<~I'i:-a~Kflf[Q~Ka.~~ ~UlX~, II K:liSoe.HOHE!iitu.tnLl'lpG1IDeI: rO·PIiJl,AOKOe' i-t'Li~K"3JFlCKlL1 E!' BaMnlr\'l~):bl"·" II,J8,CU., 1
(b~HWIOO~
rle~ Jil:*elooli M OfIMMliiiiitiiU}1III. 4.!l'~MIJ]o), ~~AOMMHaXi «.n~~1 Ii1pOT~13i Maro:BXi nM~m:~ooe *3IO'e:~II,~' i~jJ~;mf0I(~" OOC;PH~~
PM1( P~,qaH Ma liP.ex pare~ti08 !'1J
GeKpe1iHbe ,P!I!Iam:p~'b! J\OftflJiBHII:IT9f1bHMX MaTe]pltalJlUlB
Mae IUlII i[~Kt'mIj Anx_~MMK II!! . a3KCMOu~ «nl'O;At1 Ill!f}O'fLl18 Mama)) nlOj!JlP0C1'1I«H:I,()6 .3 Hrt3~ .r~Ge;x:~ml ;$eOOMepf~OFO IH~KOJ1~
®JiI1JJM~JMiI»'. !I.I\albTb ~
I1Ma A:*'ailH CMm 1~efJ.HMlIWll9aMnupa : ru!ACTii!!. n@J].POOfll«)BO'e B-8:M II ~PQtIDe .:)Hre~M h.QHeBH~nU,., BIiftMflIt,'Ipa.i~ , !LJaeT~ 3'4
R~, Ti!M~blilJ.a:nldlHC ~ «A.cmtn~,.C ne-
JlL\t~ j[btreitH CMMT ir,eMHbiM ,ialHri_ '" (>lake~o]). ~C~rM@pm. HO"'lI"l(f~ td~p](i nO~()(ffft«'J:B;ll)e eaJM n Lo1Jpe~pe. ~3Hif"NM «Ho~ HOw MMP~, "'is'C'fb 4 ,
...... ~ ~ ~ ~
Po6e ~ Co'" - B~nOMHMl~ I!ffO 6VAeT (>l3~MO]~ «nPa9'KT ~6B'C1'~Jlfl,e;p ~ ~'a1"'tRu $!9lHTa.cTH:K8
!pT " ..... liIep
JI'1wntlTl[ C-a~JiQ'V rlDaJUis:!IIDY,K8 AI!J;~I!01I!Ia .:..r;:3N~(:Mi);1 ; ~no',UtIHO~ ~(CvMe.I'I(JI,;1'~~ MIiL'CrMK~ i ,Aeril'elJff~B ~JJ;s.HTel ecaJlleHT,a:~H~, '"IaC'lb 3
Maf.* VOJJ.QJtI y,n.A;B. J1b~K!8 nQ8e~~nRI "lIS~MO"'" ¢sV.JJ.A"B.~ n0JY1Clon:05B:fi ~8iHTacrLilllta .... V ,t4.A.B"I~ I '1a.cn ,:],
,~aHMf!l1 '~R9tr H~J IKNJO I~Ont.J1lli.;1 Q' ,1)I-A36vi'!ia~K1'!ao~~~~ '""LUX:..;. 13tl)MnJ1I1l"Ol<ne m,OOtl;Clme cbbHiIilM~ ~Holi-I H bt.eOXQTHMtc4JII~~ ~ '~aC'1ib 3
~!e!p ~~'fI1O-7!!iiQ MpOH_~Iro~:I'1Ipl"flqn~I)\ieHiii!e(:j(aS!l
.. , B H:tl1!i!reM KOpoil1leBCTl!ILe~ ir!aKrCMO~, uAOtn'UtOI(i (4~~ac-lf1ep Q)$op.Ae..:; ~~ '-Ieite.epr HOHI9fT6~, ~aC'f'b 4
¢J~~e Wt,OIiI rSM!11rifiJ" M~Jil9T;aBpa ~~~aCT~~a
CI:iiIlD~ ).(atirlapSl L11e~e3MYe;WU '!);3I«:MON; • .. ncM~HO'" ~~0yMepi(\;1 ~t nMPOOTKe Ef311 B~Mn ~peKa1il .... HHl;tfllO!!, lIiaGTh 2,
ma~aer~~a
T8M:1!I~ Jtm"OBOP' MpcnrH .,.;:S KrdMlCl!~ I ,¢P,.OMItIHQ,r-,i '" Bau..n VI p..b~. r c;pO<,ID;ct(oe t~1"(:'fe3t11 AerlS"K.Hl'IB j~ B~KTOP~iR HeJIJIIbCoH)J ; 'iaCfib 4-
11 e ~J4!HAbl 0 ~~OMeikYli'Hb.J)i:,~'
lIeA'iaHI IKYJfiL't'~, ~ IBo.mui!!l61H ~~e' [jpaJf:l. H/(c:r ~"j. ~T"\PIM!fj~ Hrm Ae.TO!,~~~ Q50PM~~
. J1CTgPMlH' moe_" l!I!tMt3HH T~r YaH - ylrllll1KM ~IH b'lti lBSrop,. 38 1~~eeMe.t~L4afb neT O'ifill OO-S,QtM mJ1~I{O O~HH~Marb, rtOBlel(rte~1 t.1l pa,OO~B. ii1 rn~ ... g,TrrM "OlI'l.y~MJi1 3a), H~l( ~eThla pe ~He5b!Onbl:» ~ 'TpM «XbiJOliOn ~nnroc inpeM~1O MMI1~Hi~ ~OHa KaM n~.na.}, 1101ia npeM~VI *yplHl8fl8. .Mnox;yc'~~ 1.1 e:lLll8 rpapasn L4 "'I t-II 0 IX H8fJ}aAb11 M9H bWer-o AOCWOJrtHCTYE!l9l •. nflrn~ neT Ha3a..Q ~3n.arrenb[;TaQ ~Arrr ~i> E!lR:.lnytKMQ CflclPH ~K paCCIKa-3.Q'8 4aH8; MQr !4a-aa H.eyAA\.IJIH:orQ q:rop:Ma:ra (3ffO 6~ltI1O KapMB.IHI-IO€: l1MaH~e B M)\lntO~, OM QmKe), ~ IBb100;KOA 4,eHbl p.aneKQ He ac:E!! JilIO~iT;ecnl.4, HCllLero rr1p~o6pe.l!ll.ll. ~ iB~J~i'.~ H:aJ'tOHEl~~ Bl~I!XO~~T IHlOeoiS' Io1~HL1€l' "lEl'Aa ~aHa, B ~OT'O~ Elol\Qi.:h" KaK ~Pbl~ c60;PHI.r1~. 'TaM ~, ewe oaH~ nOBSC;Tbi paHee lily6Ji1~~U8WItilOJ!l n~w~ 19 }.KJ1PHM.e f~EcnH5I.io. He [11PQnycnnel!

tQepMa.n ~~JBflnOMHIiI i !liTO IOyAeU"» {FI Bish Fooma.rd} a al<!p c. 11'" ~Lr1Ho15oecaMH IKaHM9 ABC I~G'-3a Karfa.clJ1Q~~M!.lj ~Kor0 n~~HM~ peHT~ti ra, Ho y poeOOiC(j,CKI~iX nOKJ1l(HHI Hll.i1 "QS 09,P~M SA! JJl,a, ~ l30ex ~IQHH11~JilB~ KQ4:ecmBHHoLi1IHl';' eQTb ,~OBO~ A11\f1lpa~'tlOT~1 = g IADOIJI~, Bbt~~eT pOMa~ P'O·~ep1ia, JJjm. Co~epa H B'cnoMH~, ~Iro, 6YAe,r». ~Ol""OPb IH !II'! nCClilYlli.J14lJl C!Of.-ll,OEU-tOM ~R cep~a.n.b~ Kono 04eNHlap~ s. Opi,\illr~HlMbJHIbI~ CF.OJ,liij81' ~~ ~ F~, O~.HaKa'l HE3CiK(].Jflb KG ~ ~O~. lt1S-3~ ~Ertep'~MetiTa, Ha B01lbWOM alllPOt'llH;OM KlOMarlinepe see III9Jl1H H!!l M~iHe:te Hal ABa MILri'IHyn'bll T-e~fIlIO"T 'CUS!Ha!HItiI~'~ MI Eli 3ld SpBMfIj K~AbI ~ B~m TO, '4t10' e HI-:1M 'Cflll""lI4TCR y:epea ,20 net, Kat< TalKOO' Morno npOH~Q~TM ~ 'I,.(TO AenSTh T,eM! 'I:'rro XQt.j,eT· M~MiB\HH1ib MJlL1 "PBAMBPaTWli'ib ~1ir':lAeHH~e?

....

,F nepet~",e !i!!~A~W:.rof pauS!! ,i\i'Jilj.fm "~' KHHffi' i6b~na .aHQ'J\I!C,N,iIlQB~ If!' 'i'lM4tI\!:!I·pH.RIee, HO II'J'f'SiHSM-8c!E!H'8 e ilJ!lli!~~ cpos

,Cn,yx~' 0 MoelR GMeR1H ,etmb~'G' rJpe.yeen,i4l1'eJ,,'M.

Ma,p" TS6lH

Kar:Aa Mbl ell bl WLltM HMt:! M·apKa TB6Ha I ~TO B nepByfO O'iepeJlb, np,V1XO~,~n HtJ YM? Pa.3YMeerC~. 5eCCMepTHbU3 TOM Cai1ep V1 reK.n6- Ca,PPIA tl)~HHJ aa npHKnlO~ef1~~MVJ KDTOPblX BOT Yj!f(e 60Jl6e B6Ka. cneAHl tteTV1 scerc MlI1pa.. A B c.epI8JJ.vtHS Xil'X CToneT~fI BbUtpil1H u MapK

rBeH~~ Bbl3bman COBc:eM npyrHe aCCOUl\l1iU!t1ll1· ~i!OlMeTb .usa» - BOT 411'"0 03Ha~'ana ala $p aJ.3 a I V1 peYb una 0 JlBYX MOPCKIAX c.a*et1~X, TO ecrs 0 rlly5MHB. llOCT3TO'-lHOM nnAI foro! 1.ITo6b~ MorIl~ npO~TV1 CBMble '50Ji1bw~~e pey H ue cy~a"

WIM AC;A YLl~9H H~OIM I~ no LAMia H'}' I' 1~3~1n. ceee

T§I~,nr::;, n,;!'l;,§If:::i',IfD,n 1dI111i1l.,.I'I 1bJ~, ""IFIIUIJiI'~I'rAllHn 1i!51 V\F'i;,1dI111 1l2il

~1f'Ii.1~rlfl ~~O'''~~'fv.n Ifll¥l n~ ~'iIIIIJJ"'"=jJ~Ir!l' v. g Pa.Vfllf'-\~

K.oH4o a, I~ M e H HQ ere 1'0 ~ AeiflO 18fbl t( pl~ KVIB:~nl~, no BO~ Ii1 IMII~IO(JlA1laL\1 rrul~' . OTn H'14 ~~'R peKlII]I8 IiJU3. ~ He ra K n III"?

IHly a ~1$1 ~1~·TlaTe~je~ ItpaHiIi~fC1i~IK,I~ M apK Tse:H Cir,at1l1 J!104MaHOM,. YKssaeWIH'M MSPW-' pyT~ no ~OTOI~bMY G l'ex nop He paa nnasana MlrN;rO~HCneHHL<Ie: KanVll'aJi'blll, •• ,.

A,eTCTBO. I(OTOpOro He 8ep,H'yTb

rOiB'Op~iIi,~ 'iTO ObI n ~lcaTe'nb :Mor ipOHrYT1b, H awVl 08IPmJlU,a., €'MY CII€'n¥eT ~(rUJmMn;a11~' MI~'P))' I «:HlIRDi:XHy'Tb lWIopo~,Y» . n P ®iJKA'@ l.ffieM e'3lf1ihC~1 sa, nepe, C'a;NtID3;ft KneJM eHC c n~.x-· !BoG; Bblno.nHi~i1lfl o6a 'yCJi'i110:8 M~"

IEro oreu 161blJ1 OAH M M ~13 I'eli( I K'fO; ,e, Hllt~· '~ane: XIX B1en<)a nsrranes 11i10~lMaTb y;nalYlY sa, X]SOCi.f'. ~mOH M ap W SU1J1 'KneMIB He i~le!~ H R n n P (I $elt'~}~II~1 H rap o~la I Dlblllr:1l p,a,t$QI'-I ~ M 'H a, 3a,Bq~e'! ,B~IB,'O KIB"fOM ii nip,a'KTiI~\liII{ylllOl~~ M 1f,Q pl~ CJOM j J!1SIBO'''i HlI~IIIK)OIM 9 pelMse;ne H H Ii1 K,QIM p ""n~1 P09bl M C~lQI~e.'~;) 11 ~'VI H'M Mia n y~acilil~e 0,

'1:.11

In P oekre GTp o 1.i1111~\n biG-TB,a ~~\n~'~ ~ ()IIA AO po-

fV1ll Ic'o6~pan c;p,e~cTBla Ian ~I 0 praH 1;1,:aU3.lijl~l~ H,fU:~,~ ra.~~ jJ'H Ii OIV1 KO M naH III H H,a_ 'Pe'KI~ ,CGr= neHOrM ~ pas pa,fj i1TbJ Ban nJii1la~ib! co 3n,aJ~!II A IW{)(;Oe'",,, . 6,e3iY'C'fille1WIH 0 Ii, Kn BIMe H!elbl ne pe;8,i:i!;,v,OnL1 .-~ W'T~I,T,i:fI, i3 WT:~'T, ~ ~r:1I~~,-p,~"IH~e·.

~ OW;,,;<p.,,&oIl _ _ ~ ~ _. ~ _ ~ _ _ _ '!;,iIL:II Q 1iII1I"" .. o;;!I ~ _ .. ii;.o!' ,

c~aCil~e,,~ Ila3 anOOb J onrep e,,<a,mo I/I,l( HIla MI(§!fC~114', He A9Hb, IHa y,a,C;;,~

C31M !f)3lnl f]leH rxop HI K.ne Me He o'bln 1 pel- 'iIi'l~I~'1M1 r~13 ~u:rjli'lbl ple:x Blb~)t(!I1 BW !,Ii ,x Aeilel~ A;KO~

rona Ie rOlrPi(~nVl W Ke' IGO 2,By~iH bliliM VI M e He M

rtr.dn1 n p' 'II ill ,n '~I Uot"l; C' nl~,olni'W .t:"i,U LlIIO IU 0 n n "011 LlJlllbillll"ll 0 rn '~~i-~ ~ '_ ~11 M~~~ IlIV . _: ~V g~ ~ _ ~n ftI·, "I~I __ Iy ~rf~ f1I 1'1 ~ ~ ~ U fi!'

KorAS, C3IM~3,ny' ObUl0 ~'"H~llblpel II"OAa~ eeIM~R n~lp, ~~'1(a,n~ B ro'P'O~ r allFl Hl~ 61~.n (LlI rar MIAICCY'P:~I). Ta,Mj He 6e1pery E!J,l~nl~IKO'~1 MHC,C~C~r1~~ i4 npou.UI'UJ' JiJl'l'CTB,O C3IM:i!. n03l<S ra,HHH6aJl Hre pas f1lIO~IIB1~'fC"R B npIOI~1361~~~~ 1&-1 VI HX M a pIKa 'lSIt;!IH a ~, l'iIIo;;q Co6(~TBe'H HI!bilM liPI,;ia;B81F11.19M ~IJliIDI~, >KlB' nOR (~TBolP''''le C:I( III M H In C:6H3AOH I.1'M>3.1M1 ~ ~~ : iK n p ~IM€:IP"y ~ 6 " n P'H'~ l~fllO~eH:ViA'X' T(H\~a, COV1l.epab = Ka.~ CJf!IH'iIf'.= n Hre',pc6 e pr ~ a TO Il.I H e ~') 'C:a H Kl- n erep 6y pr .

ClpaHHlb~H) nS1PaAO Kean bHlb~H ropQ;A., ro= PPJl,~ f"D,a CXOIIQi.ItI~IMCb peYIHbU! n Y1i~1 ~\AYI.UjI~:l( no MiWCCI1Ci1n ~I cynos, ra~ naxno 6 OI1H sA ~1 o'lnpOi~aIMIA., lr);~\,~ ,*11" H pa,6uT,opro 8:4b~, *y;_ n l4KIV1 e,cex M aCTe',~1 VI 1~-j;aJ~,BHlb·~e fll~ O}K~'lrili'ep hi '. IBe p~ BW'J19 8' n!{!li wylO A01III!O.

'TI8~IHl 38!,FNJIM lli IttJI ere ,V'lI,MeH IH 0 Ta K'~IM : nonHlblM npOT'VI BO pe'~I~~ II HIO' Bee - T.a K~ - ropOAOM eee era ~,~!TC:TBa". 3~:V~Cb o iii pes- 19 1i11f1eR c Ma.nb'"lHW'KalrM]I~I, ,3j[\9Cb oer.a.JIi]

IS 8Ji111 IW KOj[i]IY j nspertn bi IB,an' Hafl e psro HIKM M H'~'}~')~ eM n Vi~, O~~lg'TVInCH ua nVi t( HX nTH UI~;; 'i' O~,~j'H ~'3 npIl1AT,e\nel~ 'CSMra, -. ,TOMI 15J1aIH=' lli('~M WII~ln ,_ 18 nocn enCTBJ~IMI eran n po 015 pa- 30M 3Hl~,MeHI~·fcro Fe'K3 ,m'~HIH,a.

BeplHyewlVIeb nl~bl cnycrn B POJ)JHO ~ reP OJl, Tt~e H yaM I ~1C.~ j J(aJ KHIM ,?Me MG'iiI KVI M IA 11rI1~1K.~e M1HIbII~ TGif' cran. l!Hie lLlCK8 p\a30"itraJ~H)= B.81H VI~ B3p>ocnOM *~',3HI~ 6b!l.n~ BnepeA~,~, H WH~,~C1 CaM KnelflIJB3 H G nonpo cry pajJJij,B MeR TiOMy'~ -rro Ol-fll T,aK{)B~ :KaJIKOH y* ecrs, Pe\A~IA mOGMO.lKHOCTb MA rore, KiO 60nbwyro '~at:Tb *1~:3HI~ Bb'IIHY~A'e H ,5Y;A'eT IUJ;AIC1pa.HIEft'l'bCA l1a,~ 'O}f(It1AaHI~I~ APry'rVlX.,

CTapIWL1L;:;6p~,T C~M,a~ OPVlOHI K~~~Mle~M'Z:l

,,,,", L ~ n TOIIi.t'~I,;ii 'M' • I ';.:1#'8' - l..lIl~,lii ;,"'i,l"'Ij rirOi '8' liil r;.,i!lIILI",Jj "I 1l1iil1i'"""i'\d.i"9 it' ~

U cu, la rr\lr-w ., r.r'I. . n,c 1f.11L.!I,1 111f!',Q I~I Illl.11 ~ I¥I I 1111fr!'!U\/W'!. .. "F\

TipQIM ~ rOe'3 Ha~,i',~,HlllbIM HeyPta,~ HIIiI\'I!~OIM! KBliK iiI)I' ore u, B· '1 S,5 O'~ M 'OP'IiIO H sarean H,3~ale,aTlb ras:eTY «BeCfap HI IOIH ~I~),H )~ • 4e,& Tb! IPHlaA4a,TLtlne:TI~IIMI~ 'C9M'1 t(OT'O pllbl v; ~ TO'MY Bp,etltU311HVI ycnen napy ner nop'a,60ralb 'Y ~ etiH K.O~: !IH a OIOP L4~ Ka, B e~~,e H eAeJliillb,H IAI Ke ,~Mwlc'CYIP'H Ky.plbe,~' ~ 1 cran nl~ caTb ,an A tSlp,a,~ T8 pa31tfl1oro POA3 sa M'~"iIriUA .

3wo rObIn I~Jac LWIEU!l' ra;selHO:~ lOMO PIM,f:1l'M= K~ - rpy601I3a.ro~ I ~ Ma pO\QM(U~i'~} I :3a~acTYll70 tqlaL:1llHe He:B3b!lfel&t~"eJ' b ~-H)V1. WYfK.!MI ~ n 01A'o6~ H!bJ:9 (~,aHwnarOIBG1K';l4lM» ~ ecer ~a 18, ¢N3.BJOpe y M~COIOBOlro ~IHia:mn A. IC, KO'lnl.1pa,V1iJ'"OMI m~Ra

15~lflO nOnerY,e" '~ y~a~ HYID IO~M'opecKy Morn ~I nepene~.a.l~II~a.lb 6e<·~ p,a3p~'we,HHR aeropa 'CajMbU~,!! pa:.lHb~e H:3a~H~~~

iP SHrIFlIVi'9i n pOObi nepa C~M Kl3\Wl1,a. KJ11®M ellH-, ca IVI Hfepe Girl bl,~ na~aJU yA ~ B 11 9IPB,'Y &0 ,o~epe'Ab ~'c,c'lIii1Ie'nIO'Bj~J1l~J1~ M ero 't810p'~H~'~T'B a I~ 11 ~I IliCiF'O pVl K31M1 )KYP H afllllel~ K,~. He y~e B H~X np O~IBIDHU~TCfl HeC,KD,nbKO Y8tPl', lKOT(l pb ~e CT,anH B~13,1411If.N'~ KapTo~Ko~ M ~PKa TlseHa. 'YM e~,u~'le H a~re e·8;'1F'b, IM8"C lKy p,a.()GKa3~'L4 Ka,~

Il"'i nnio, ntiS" 111.AI ..... n.i .. U''lli11L ":j;O~'~1 i.lli!,;IiI;O; r t1 nT~CU ~ :liIInJ~1

nl!'f"u"';' II cih;;,. '. ~'p...... 'VJ1'II@'!01I,~~,ll~lrl~ _ 1rrJ'~' Q,_I"'i,,Q M ,on

'yC!llne'HlIIA~1 KO,MI~ ~lelCKtwO 9 qJ $e KfSJ,., [A = 'i1ll0 Ha lAoon sa Ba»cl~ 0 AII'R Hac - no ~,euQ€JIFll.1e TO~ ~J1l~i ~IIFH)I~ cVlly.a ~H H ~IO I1Ipe'A9'J18 c no a M o [llb KJ qJSHl'8,'C'l ~IYleCKOrO n IJ'148 Ma~

n pe',)K~e '1l.IIaM crar b ,31!H aM eH 1I111b~ M~, Ca ~ M'I(DiSn K:neMI~:H c niP:O w,i'cn AfI M H H,bl ii1 Vi l'~)Ki- 11 b~lLi1 nJYflb. B eOQ9'MH 8.AU8!l:b ner OH yex.an VI s r a 51 HHI6ana ~I 'I:.H~~'TM JJ'~' ro~iEl crpancreo ~ ean no. erpaae. C3M O'~eH Ib 6iO"J1C~1 nOB10- p 1ttW' b 'CYAb'§Y CliQerO Hll ror MOM eHT yme

Fi?';.U\ii"'!i;~Hor'o 0- rrua Q--'L!I xoran I~'I"!; U'YI;;"'i; ,i.'i<:111,.1 ro 1idI,IA IlrUf\VIlI_ ,_"" _ ._:_ .. _:.' _ ~j:" _[ •• _:.··n AU ~. ~V"' I'U ~~ Y If1Irtfl

crane ~~61i1'T'be~1 !f'CIITn;Yl:8,. PatS OTe"l Hatio,~lW.4H!IKO,M I rm~ can s aMeTK:~ i toMOP'9'C Kj~" n HObMia, (6Ibl.n VI TaK)O:~1 IKalHp B re [li'OJlbl ,_ &is'Y10' CpOnHI~ pe n O'Pf8Jt<a,M H n YTe'BbllM o,~ BrptUillMI) '"

B ,8, np en e 1,85,7 rona Kn e'M'SHe peuiaer ex;all~ 13, 1~)KHyK) AM e~:HII Ky. OAHaKOI IWI,Q rJlYlll~ 2,HS,I(OM I,iIT'C;R C. .noltM aH 0 M ro p8C~'M !51t11~c6!A ~ IrH~~'e~!yM!b'19aeT. Tenepb CSMtola'fl KneIMe H.e X<O!L.IeIT yYI~rr~,C'R ,.11 OttMI8Ji'C!P,()OM Y ~e'.ny,. 31'0 Hie TaK y)K. n PO'CT(l ~, IHY)KHO :2IH,8IFb ,Ml ~LCCHCI~IIFI VI 1t8K CB'OVI n~lllb, naJlllb4ge:: K,aIlt{,OIBa OHa HIObi b 10 VI ,AHe'M, eo Bpl9M R cnycKa.

11,)1 1r'II;'Sjj ,rill"IL .!ir;JI.g, FII_ If."IIg Ili"'~ ~ liiI ~' .... ,~,IA co r-n!:li Ii"'>IJiiIll~~;g

~l! !J i ~MIIIEJI~I:VI1 ~ I mu f',~~,N~i. D If.~ 1"i.l.J'~U VI 'P.II ~"-J1"'I· 'iJ.H

1133~rTb !i(.neMeHC~a )/1!.I'€JH~IKiOM - ~I Ii 'r€:~ellHli1l~ 14 em oro rO,Aa T,OI' ocaa IAIS SIllI nl~lE!!lMynl~ OCl~ flloU'MaHic:Ko f11 H,a,'y K'~I,

ISi~tJliO Tp el8 o.~H o,~ 51P e M A j' ISIOl-IBOT

,AonmH8 Ob ~lIf1Ia paapaanr bC~ BOI~IIH.a MI€)f(AY Cel~,ep()IM ~ IOroM. Bn.nCITb, AD C-ai'MOrO €,~ Ha Il.IMla KneM!eHC BO'JlJ4I11 na POXOjElb ~ no M IA(:C~ C~:n Iii j' CUlM 0 BP€'M €I ~ H'l~' no C:'b~n a:tl M,a =

JlQ ,C!.;1)( molP IHeK{)'TOpDU';~ H3, paOOl(a30B T&j.~Ha He atJi1yOJlH1tCoea~ bl Ha, pyC!&~,Mi, ,nOOTOMiY '(;JnIl1CO:K ~ np,~M5\11 Ml3~Te.J1blH blA !A H,nanHhl~.

IP'OMaJHbl

• .:~5IHK~ ~a IK;QHHBK111Utyra. mlp~ ,;Qoope KOlpcms:!! APTYlpa~ (A Conne(l~lol¥t 'Yankee 311 K~ng ArtnuD"":S

C(HJ rt, 1i BB9)

• (~Tar!l\'lIHlC:1B9HH~1 ~ rr.e:3'1rI IKrn"IJt'314n ("rn 9 My$teJ~c!'llJs Stranger,;, 1 g l' '5 ~

nOE!U!CIIII ~ paeeKi13 bll

• ~~ 1I1QAl()@fJ=U:,lIS0 ,8 tno-e3Ae;» (C~,n nibaJlflsm ,j n the, Cars" 18SS J

• ,~,Olf(aMeIHenbl~ 4eJilOIEU~K» (Th 6; Pe'fmi,ned Man, 18.10)

• ~~MCTOP~'7I 0 nplfIBI4AeHII1.! SM»- (A IGhost 9,tarY'1' 1810)

• ~~cC:p~eiBeKOB biiA MMalHl» (A. Medievall Rom8inQe~ '8101)

• ~~npH~J1HOe lI1 if\Bnep,caTQJ1'bHOe n~wet-1aVle~ (A CuriouS P:lleasure E:x-eursionl " 8'14) .. ff. Yn_ItIIBWTen bHa~ De~n~O:nMKa r(4UfAYP'ii' '(The' CllJlno~'s Re\p~ bUe 101 Gond(r~ r I 41 875)

• 1OO1~,'Oa-KaJl!!tMe ¢laKTbt nponl~ U IOIU..lHe eser H.a, HeAaBHIiI~ pa3ryn npec:ryrIJHoC;m1 e UlJT.a7e JKOHHi9KTJ.!I= KyT ~~ {The IFacts COl1loerfilling ~he Rece rut C:an:1IvaII of' Grim 9 in C!!lnn€loticuL 1816)

• ~Jlto605b J~.rlcOH3a, '~WFIL1 'Knapaill'ilna M POl3aHHlbD ,a,-'MbTOI-I» (The Loves of Alo,riIzQ F~'tz Clarence ,anid

Rooannah E11he!ton-, 1: 878)

" ~,nOXHl.JLle ~ ~e Ge,nOuQ, CFl~:Ha» (The S,tolen W~ irte E I ep.han~~ j' ,892) .' ~JlL\1KOIEnll FiI H bui OOHJ} (A, 'CuriOus Dr~am! if,8M,)

• .oc nepen.a4a Mbu~n"" !H8 pa!CCl'O~IH~~I» (Mental Te!eg raptly r 1691}

• if.oiJ E~s.o 1i!19p9.~"'Ie' MblCJl!VI Ha paocTo~HHH» (Menta~ Teleglra1phiy' AQ!~i'f1, "895)

• ~ ~a .n!OHlA();HC~Oi1 ~< T-a~MC ~~, 3a 1-904 '~oa'~'-' (Frro m the ~~ Loni:1 on Tlmss l~ of 19041 1898) III if( n fIIT~, ~apoB *HS~ M ~ (lin e Fli,¥~ BQc:ns Qf.' life., 190(2)

.' 9; CAefl rrc8 it 'CaTaHc~l~)' ,(S.old 1ri Sataln ~ 1 '9 M)

.' «iIFPH 'ThICJI~~ ner cl'e:~H MI~'Kp~eomj.) (3'1,QCO- V;e81rs Amongi the\ Micro,o,e:sl' '1905)

.' «nyreweC'1iB,~e KalnVlTaHa CmpMcblAflA8 IB li?a,» {Capt:aJn StQnlf1~jeJld's V~$it: to He'BVB'n. 190[g')

Tep W1sn b~ B paSI111M ~I[H bl,e raasr bl. 4reTbWp e rOn'a,'j I!(OilifJp bl e a H '6yneili BcnO'MI~ ~~U~l fib C rpYCi[b~':: enasuoe B'peMI~ 'j KOrIlEl, C',3M'K)Sn H ~ ,01" K(J!'ro IHe 3 al8l.1Cen. FI 0 en E!j!lIl,H!i1 e rOlAbl «30n orore se Iit,a» I10~ ~~U3.HO B Mill ec ~ICM n ~., o H H 38J &co HI I;,.jl ~iJl] ~ cs, eAIS,s. n!it W b Boiii HB ~iO- 6paJ1HC b /llJo aen VI KO ~I !p'~K~"

~ s pea HS,AS\Jl1O D1 ocn s 'H 8'"1 an a ISoO i1 FI bl IKneM'~'H<c ~o3Iipa,Wll.\ae1ic~ I~ raHI!~U16an. PO.Q,'CTB,8 HIIH Wi K IA II EU1PQ,~,eMI ~ na BH 0 Y>K9 yaxan H olTYAa. K.ne!Ml~ He: n pll\1lt1 H M aer cropoHY K)>K8IH ~ InSOle IHainenM c.n~r*~~T g, GOCT,il- 18'ef iH e pe ryn A p H Ol~ 'li,8CTItI. n pllt1 1111 ep B;b'IIX ,*'8 cnyxax 0< HaeTynneHI~VI .ceBrep~IIH OnOJ1"ieHllIbl Moil ~ 11 MI:a,H'JtT nor ~ XO~II~i~y ~(~,efma,TIb, H() rLl1}) ru IKn Ii! M e,H C',~ 3a60.ne1B w ~['~I cpiy pyH K.'y~ a'30M 'i OTCTae'T ()T OB 0 ~x 1/1 n IP'~ ~le'TC R IH a CP'9IPM e v 3IH8,K.OMbIIIX.

Cnace'H Vie' npMwno G'T ClS puiere 6pa-'

181. - rere CaJIMOfO"1 8 ''-IbK) raaery GS'MII1QS1fl Hon paJiB HO rlIlAcan 1pa,3IHon) p o~a 3a.MI€'lll{M,. 'OP!AOH IiIOJ1ly~ ~[ft AOJ1>K H OCTb eeIK:pEnap~1 repPI4TO~H~I~ (6rynYUl,®ro urrara) HesMa.., C~'Ma, OHI 8~lfiU1 CBOIM M nOMou",HlVI KOM - 111 15paTbR OT11i1 paJ8I~,n HOb B 0-4@·peAHi ee CTI~a:~ Ol18~ ~ sa n pM3pSY HO~I Y~;8,'i,eGi.,

H e9a~ B, re r~IR~~ 'C"!lIIll1iana,C~, @T,aK,~IM 8!H'anarOIM IKan~'¢ OpH,~I~. 3a fFI~ [;KOJ1lbKD M'e-T AO np:~e3~a, IKneM 9HICOB 'i9lMI H8WJI1H cepeepo L4 ,30~OiO. I3cnnee,IKY ~:30noToG; JI~XOIP'aA'KH~~ IHe. n~MleUj.ana, Aa)J(,e rpa~~a H~KBR moRHa", IHIe· 060 uina OHiQ '~ C3M103'-

~~!!!!~ n a, K'yn~ B aKJUHI~1 paaHlblx "blaCT'~

IKOBll Mn a;AWIVI ~I ~IEUri.1;eHIC tile cran ~A\8llb Y,1JI~'ify ~ CJIOJfGEl pyK~. 8, KQ!MnaHVlIk1 Ma, Tpex ~lenoeelK OH elAeT IB rY1MO'oo b;f' _- p,aVi(n~,,~ rAe IFlO"IFi pe*I!rl,9MY ~l~ BYl' I~ HJlSAI~.bl. C SilIHI~a,p~f no 8m;ryCi.l 18162 rrqAa CSM pa6{rrBfl ci8Ip·aT-e'ffillleM" 'OH B~.Q~n 1"'l9MaIJO 3 O{l()TiJ. L1 es ~ pie6pa", iHO'j 11110 ero )Ket cnOBaM .. HI~KorAa. He Aep;'i!\«(J_$] la, PYiKax H~ 6pyCKfI, ra pltlli 8:,RJIle>KaBW eliQ "fUII\114IHO eMY,

a81IFU~)r H'eT' = iii CHQ~,a np~l-' 'XOAIt1'fCSiI 6 paTbc.A3,a rn e pOe.. B ra,3lere '~( lep'P'~ 'fop,watn 3HTe pn P~,Vf,3» IrOI~ OJ]l:K8 B'~IP'A~'~IIH l\i\1"1I""Ct~ fM Oil ~ H ~13 'COTPYJlH~~ff(061

81 ~n-ore' C~'MIK)an OK83blilB 8J9T-CR lM:e*~nl

n,5\lV· ""rLll Oi '~I" .1rII O"",i"'!Lprri.ill1r'il 10 tril!'ll ~I'~'~'V 1ij1! n I!.JI !A v' n r'I,O M'~ll~.J ~~ f1IC1~!.~ MII3~rg _' _ ...-~~ ~ 4I1'1~~I;.l_.f.\ VMflI"'-I~~ __ 1~y.I-

A8,T-e'IIIb. =, B rnasa.x APyrHlK., M Ky~~ ~,e'8a,1 b= CR - IHSRCHO". '.

B nOV1C~<aX

c 06 partes [:0 EH~~ pu, lIia'Tb rn,yf~ W 8CiJi1EU11~ H a, ATnaHl~ yeCKOa U1 06eple)K~be. OCBo6o~ ~IBwe,· ec~ 'Mi!'CTO IA 3:aHi=llln KlleMi~'Hlc,! IK01'OP bllll~ K. TO MY is pe'M'9JH III tJ.b Ul H'aCiO\J1 blKlO 61SAe H" LlT'O' A'D 19 Li1 P,A* i.11t1 L1:A - CIVlTH lI;O'6 MllpancR n ~w KO M.

M OHOBa. = 6eOKOHe~Hlbl,e 3aMe'fK~ 10 ronos o:~ eaax, rearpan bH bl X ,3 pall v,,1 LUax.I, Fp,a,o.e~ax 'I y6'IA LI1ICT IS ax, 3 aC~A8H H~:X MeeTI1tOfO 6i~itln 9! ~IGKDrOI 'OOIULteGTSS i po ere

I III i""I,1!dI IblI ,g, ·~ .... I ~I ~'~IIIII" l!n a ~.A ...... bJ.... ·H O"ii ·1I'iI111in'~'Ir.il n O'T\II

~I,,", III III ~c 01.1'\ 0.; li'IU "'11 • • • r'\.. ...,.,ilrl!'!'gl!f1 """, !I€'.II!!! ~""I!,;;IIIIi'~'" ~ ..,., ~J

pa50TY VI rnO<3ifl'lMlV ,C' e ~e '601J11~IW ~ M Y fJ.O~ BOil ~ CT'BL(lleM Be pllHynt~ K 10'M 0 pSJC'KSM '. H,sKOfOP bl,e 1113 ero p aCCKa;~OB! Han~lcaHHbnx B nC9BAOH1i8I,YY HIOM crane, npl~HI~IIMlan VB: b ;38 ~ lI1C'iFYIl'O ~OH~!TV I~ n el~I~ln®~laTbl Ban liH; b JJlPY ~ .rIA M I~ ra,SS'T,Q M ~. .n OHlt\'O He j{a~1 «TaA M C'~) ~ K n pl~ M e pY'~ B~)~fP b'®3, In penna.ra~a, C'IFI a6AHTb 6PllfrSHCKH,e KOnOH ~Ia nlbH b~ e IBOI~ OK.S «1iI30 _, e~1D erre,H ~I~I M,~ LKneM 91H CO'M nprlffoap OM An ~ 60'Pb6'b1 0 :;Kapol~ .

l!1 M9H I·N) 16 ,~ Tep p~ 1Jl"10 P ~ a n 3HfE'! P ~

lin pa ilr,3)~ ! I~ ctl,e B pan € 196:3 rona I I~ b~i uin a ~3aM erxa ~ 18 nlle!]l!! bwe nOA!,1"1J1 L1]IC,aIH H a!fl n cea,A(l1IHI ~ MOM ~~ Mal P K T~ e H », 14c'lil OJil b 30 BaH M 8' n CS'8AOH 14M 0 IS 6 b I JIll 0; 06 bJI14 H b!IIMI ~eJ11l,g M 11IHJr "["eM eptf!IMI9'IFl8lM. M HQfH9 *v PH an« 'GTb~ j OtOO'G'~'H H'Q ,8, 8'T()~I~~ ItO MOlpe co t(~1 n p ~~ry M bll!,· 18 an I~: ce,f),iS ~rMlaClltty)~ - no EU~'al'B,Q'Ba l"~fiI'R ,_

,AYP,QW n~IB ore, n POCTOS8TO ro ,alo'CYPA-' H 0 re = ~l lin ~ can I~ Te KCT Ibl ~.a K OIIM OT ere n~ua" 3e.Y,aCl~lD-G Ot6lb~'-IHlbllLi1 '~L1ral.eJlb ~ He ,Ao,r a~lb~ Ban C~I~, K ro C K,P b II B,~,eT'(l!A In O'IA 101M !A n H ~ IH bll: M nee mIA!DH M MfJ M .

IMle)l{J:\Y TeMI cra,lb~ T BeH,e 'CTan~ n PHo 6p,9'1 B,T Ib non yn A PHO CTb] H:X n ei~,eliiN91~ al1lb,~a Ban VI ~ OM 3Ha KO:~HT'Cf! 00 ,3HaM,eH'~rib ~Mt Ap~ TeMyooM 'YO'~RO M I 'fOI4iIHleM~' _, C: IO'Mla~l'L1CfOIM 51pa,YHoM K,OTOP bll~ '~enOJllb3()Ban lBJ(o.A nce'~oilH ~IIMI ~ "i aCTeH b,KO BbJI CTY WI an C: KO~ M H41eCKJAIIMlIA .ne'K LtIA'R MI~. Ie O~H 0 C\11 I~ 3 c I~M)IIIJ( 11 9KlUA ~I OH ~ np ~lex;aJ1 IB H'9sany", 'Tee H M Ii oro M 'l til ay~ iI1.Jn OR Y 6 paY!1FI a--'YoPAs ~ a !J..IT,eH'i~'e, FII0tA0i5H blX .ne KIILtIll ~ HI8, ~OJl11lrrl~ e FORb,l1 CT,ClJ10 AJlA n ~1C;aTeJ1 A c nep ea J110 51~,M bl M~, ,3 ,8.T,eM' ~ HGMQBl1\1 CT11H bU~~ ~I TI!1Ilro CTHI~I M! H'O O~jl!-llll'M 1113 OCH O'BHb ~x ~ICTOYH lt1K(M3 A()rXfi~il.

Tor A~ 11 KaK, VI cs ~ Lj,ac I In P 0$ ecca R *ypH8J~1 ~ era 6 bl n a OA'H o~ ~3 caM bl,;!!r Ofl;8,GH bl lit u 'rB€H ""IIBCi() nll~'c,an M aT'e:pVl an bl ()CTP bi'e,~ 3 a~,EH:~aK)utl4 e 'l~X: 1iIl! 1111 ~I H Ib~X CO CTQ~~ '~'n bHh~)t _ntoDJel~. EMY nf:H!\1IX0J1'~lnOC1~r OTCTS14- MTb, c B,O 10 nlP'eJ,mOl' Y. I~ 6y~la ;:t(1~ ~,I X ,Dya" A X Ha CTP aH~ Iua';( raser. IHleCKOJ1b KOt p'83 OH n pl~ H III M,ilJiI ~b130e !4 H a AY3JU1 B non H e ,~e- 6.JIJ,biHb,lle __ BnpO'~eM, AD 96'~iU~~H:a, Bbicr~H~~ JHl'M ~I neIl 0 19118 llo.XOa i1JiliO,

o H I~ C.ilCJ1In 9 l~h~H~B aAa 3011OTYKl' )K'l.1lny - ~I ., BTKHyn C~I HS IHIEH3, lFlyCflb ,AEo~,e OOBe;pwe'H Hi 0 He TaM I r~,e paOCYIllIlb ~8a1lrn',. 8pOCKM iii n eelS", ~O Ii 14M VI rI poq,eCCli11tQ:iH ansaa A pa,60Ta B ra:seTHOI~ JOMopVlc;rVl~e O,Ka3aJilHCb nep8Ib,~MI peen b IH bi M uisro M IHa nyifi4 IK 1l\13BeCTHI'(;lt;,.~.

6peM~ Bbl60pa

O~e pe~~i()~ e uso B ua n,Y3nb npMBen K 110Mi~l, t;.jliFO T~elH A0n.*e H 6b m D'~I*I!'fb, M~; H€'Ba~b,~. Bn acn- np~~IIIFUU111~ aa*<!OH~, corn aCHO ~I'OIP OMiY A\8';Ke Ca.M Bbl130J3 K3.pa.nC,:R 1i11iO-' p 8M HI~II~ ,3E!,Kfl HJI'i8'H MiaMI.. K, TOMIY :f.:e ~ QT.KPO-, 18iEH-HIHO roeops, 'TENl1n'lliY 31J!l1~O!~ H,anOenQ - OH" no~o6HIO OT4Y'1 H'el Mor nonro OC19,B8tll'beJ.jJ1 HI 8, O'~IH'OlM M ecrs.

B C,aHB'~pa~ ~~IC,~O !<J19IMt9HC nsrrasreR (lOB M elULt9Tb 30InO'iII()~ csaren bCl"en c * YP H an ~CT'i1 KO Gl. n e p rUJ e "y Hen:) Bbl XO,;QVlT nnOX(JI, eropee = S{:;,e JlYbjUltle" :3,It1M(J.141 11965

rOJQaJ OIH yen ~~Iru an Ol/AH y ~ 3 H aplO'AH ux t),a"eKJ t(OITOp,a~lj B nSip'epa6018IHH'OM EH~1'aejl n P!~iIH een a e My W 1l\1lp 0 K ylO Vi,3,e;e(~"'fi1H 0 CTb '" 31,.0 '6bIJUI HCT'O~HA'R 0, lie,nOB,eKe no, ~Me= 1LII1Jlt K'nnIL.M',·OiH [';"O'iIO'ln'bllll,r..1 nocno ,-pftJlI 'rI1 -rro ·e· ro

'-I ~~I '_ U ~!&.;II ,,'U, :I 1\'," I" tJ J I V(I . u ~ u : _" If. ~-'I i~ ~ " V '" u

AP eCGVI P 0,9 a HtlH ~'~ n :Rlir y'W IlKS nlPlbl rH,ei' B bl W ~ .n1'060111 Jl.pyro~., Koraa KOllbM,SIH ,BbIWle.n VIS KOM 1H,81'bl:~ ero npOTM B IH!II K H,a KOP'M HJ1 .rIR ryw Ky ~p,061~10 - L1 ra K~ 1M 06pa3.flM BlbllA rp an,

6,eOX~llp~OCTI-Hl:R1 tj,ac;&s:a - 1-90'1 paccxa- 3,iliH Hila R Tse IH 0 M I OIH a 3,a Vi rpan a: IIH 08 ~I M H KpaCKaMl~. B l1epBy~ O~ie pe~,b ......... on aroAapSl 0 b~ O,;YM a H HO MY p,aCCKJ~13,~!~ K~t~ A~)6:pIO~y WHOM Y Ii' 11 P ocre B arfiOMIY W a!.XI~'PYli KO = T'Olp~:lr~1 HecneWII~() ~e,):t'erif;" nO~'€'CTBO~aHII~ e ~

MARkTW J'N

OJilHlLliltl KnE!MeRG II; AO'IepM ~ Cmlil ~ Kn- pO .,

~ 1 878 rUll).

ro IA AellilO OCT8JH8,Sn14BEU1Cb [Ha Il§troPOCT'S'-' n e H H bl )(,11 aCc,014[V-i alTHIB,HI[bl M a 6p. B3 OM S[C 1l1.n bl!BaJiOLU --x T,9IMax.. ~(3'Ha.M,eHIt1Ta.R OK8"'1YL4aR Ji1[AryUJ[t'(a. j~,3, K.EtJJ1[a[Bep8Ca ~~ HS Ao,n rH e rOyQbl cran a B~ 3,Lo1THIoA K apTO~KOR iee ~a'ii ,ei' OH' ''''Ilirnafl 1-1 a CBO~ K n€'KY1~[5=I[X -BblcrY[I1J1aH lII'flJI[ 13,0 MHIOr1J..1IX ropoaax WTaTOI8 ..

!l(O,CllPOyMH8 Lo1 to'MOP, ,- '1iIi41C.,9.lI1 TeeM - e,eJ1JI'~1 ICYLU9,cT9yeT MI€J:)I(.RY HIAM' IP[8.3- H,H[I~a'l 'TO lOJlbKO [SO ISpeM9HI1 - aTC> M,onH~~ ~ :aWilleN(,TpIH"'IeCK[~II~ eeer. 06a flB[H'O VI·3 OAHoro Ma'Tep~a.n a, HO 0. CTpOyMl1A e =. 31TO 'RpKa::A MrH'OEU~lIHH,afll IMI H[eiSe3:0n,aCHaJ'711 8C n bl W Ka, [KJIMOIP )Ke[ w,allll~ r W H acnaxna .. e1Je'~ c to*e:TH bl M LtI B bl KpyTaca M M». n eps b~.e p,tw[CCIKS,3bl TB e,H a. 6 sm Vi B r6lo~llbWe[lI1 ere ne[~VI IlOIMIOpM C''lli' M'~e'CKH M H no cr po 91r1 H bI M L1 H,a [SepHO nOJlio6lpalilHQH MaHel~)e, ~'CnOJlH[eHLo1~· 'I a IHe ,coAeIP)tt,QHL1R. 'OHM VI Tpe6o[salllM COOiT~ 18eTcTB,y~luu.ero M8cTepcls8 IlPI4 npoH3H'9'ce'H 1.1[~ co CU;91r1 b~ ~ l(a*D.b~ ~ n pe epa uianea 13, M f,1 H ~ -on e KT,a Kfl ~,.

IBMeCTe c T[~'M BCJ9 ""Ia.1..48 18 TBOP""l9CTBI9 Taeaa 3;sy48T HO'TKH 'cou~anbHoli1 CBT1l1011pbl. 'DH I nOCipa.HC'flB(H3a8WVl~ ~ nOBM~BWVl.~ S'CfRIKO:Il'O nOHH Man ~ ~ aCKonbKO aecoeepiue-

IHe H Y-I19.li11 0 Be K i KaK MHoro ii, H eM' 3aBHCTIIiII~ 3J106 hi rnyno elM.

HeJlIJb,3:A CK:a3,a1'b~, Y. 0, TeelH O'blfl :naK.HI·· ~neAHI~IM 60P[401Mi 3aJ npaBa. ntOAe:&i1 -rro OH 8lCerA\8, ocraeanca noc.ne'AOBBTsneH B ceo~IX sarn flJl~X, TBI9H I KaJ K M Ka*Ab.·~~ .~[~ BOlM "'Ie!lfruO'B~!K! Hie n H wi Hli (;;na60crel~1 If1 iii p(nl~ BO-

pei.iwit OH OTCraMBaJI npa[Sa,MTai::14,EiHat. [ 1i1€'[rpOB ~ HO 8, TO' )IKe [19[peM fI e nlP'aHa ~ 61~e*,eH[HeM OTHOCMflCfI K MH e~yaM", 'OH COK,p'ywa.nCR~, 410 n ~lcaTe,n ~ 3,a~:p~llealOf rnasa H a H ecn pa.B'eAJl HSOC:lb VI 6Ie'33.aKO~' H1A9, ~ HO CISOM H8.HtJo.nee e[RKiMQ IiIpO'1.I1J3·~·

Be~eH[~'R Hie pe wanC14J ny6nMKoB8Tb;,

elaS M3 B!9'C.THbIU *yp'Han~(~'O~M, TBeH urn paB[~JI"IICR en ep sa B nyn:: W,eC1B~ e H a r asa ~ 1111 a8TI3'M - He napox().qe «: KBarrepf..· CVllilo1». ~, ryp no EBpone ,H naneCfVlHe, l~fO[rOM sroro fype orana ,o~epKM- anoc.nenCTBM~ COC'TaBHBWIVUz' KH~ry ~nIPO~ C1iaJ KIA sa rpaHIVl4e ~i)~ (1 8[B9) "

HI,a ~,< KB8lKe p-C Hllf1 )). Ta e H n 0:3 H asoIMlM.nC:~ c 6'p,a 1'10 1M 0.130 ellt\1 6'YAY~ie f.41 >Ke'Hb II 01lHBIHIM n,3HrAoH. ~iOYb eoraroro yrne-

'"

roproaua BP'R.Q n W Jd!i,YM ana! ""ITO K8KO 1\1- ro

...

3crp.aAH bJIlM [Kn oy H lit *yp Han IA CT CTElHE!-'r

e e cyn pyroMI ~ OI.QH a KO Offii IA n OlKe 191 ~1Jlii111~(;b ~ Ae ~ICl'e.vITen I~IH 0 L1 C. K pe.H "'H~! n K)61M n [lo1 A py'r APyra scic JKIL\o\13, b. B,M'SCiIP9! C,le'M )KeH~llb- 661 H,et O.nIMlB,VlVI 03H8YlaJilQ a~I~1 Teena l,.,fie'Pe~ ~y yOTy n OK., H a. KOTO PIbU!l en e~'O,B an 0 noa- 1 ~. 0 H ~OJ'I)Ke H 6b~1Irn, o6lecne~ ~I' b )K·e,IH e AO" CTO~HblG; YP,oeSHb *~3,HH. OJi1I[~B.Hs.:I OTHb~!tH! crane nepSblM "'IVlTti"reneMI H [fna.BHb~1M 4l!HlI30POM - cex era pa60T; MHOlrH,e lf1;3, KO'Tia[Pb,~x OTnpaBJUillliU1'Cb B n9r€U-lnapH~IR c;eAcp H8 nap 80 M ·31 a~e HM'9[H H10 ~3,-3a e·i:l Be PAH'~Ta (Olflll H B-VI'fI 6 bill a . B 001 Jl H "'i H e or TB·€JHa.. B€!CbMB 1(j[or[oGof;3H9'H[H'OH oco6oUO.

HeLlOSlHHlblti1 OreLJ.--"OCHOBO[ eAb

B nepBylO o~e[p~b TBeH 3IH8MSHIHl', 1(0- He~HO He Kat< *YPHaflHCT ~U'H CaT1Hp~K.! HO KaK iii MCaTefl[ '. 1A3=nOA ere nepa Bbi~wno HeM8no [plaCCKB.aO'B, 1!r-I,aJJIi1HCaHHbIX Hal .3no6y

AJH~ I ~I TO~ -rro 'ce-rOJlH ~ 0 H H Bb.lrr.tnlRAlRW 18 p,( .)KI9: C9Q*O~ rosopar, nOlKanyl~, Hie ronsso [0 TaJ1811H1e T BaHlS HO ~ 0, aac c·aMI~IX. TDeH H'e pea [I;tCnOnb30SaJil q:,'aHT,aOT,~K'Y" YrT'06'bJII'Rp'4e! Y iTll.Ie l ocrpee noroeo PL11b 0 COBpe M SHHQ m C1Jt..1. A H1MYlon ~iA j naponJ~,R f,--I8. M[~C'TI~ ~ecK~~ pace K83" Hay'-l Ii o~cpaIH'fa.CTIllb!eCKOe A'O n y~eHLt.H! ObllJ1Il\i\11 ero pa50~IWMlI11 I1HCrpYiMleHlaM I,iil].

TBeH IHVlKorna IHe C4~TaJ1 oofi~1 ¢J8HrraCTO'M, J1IbBi4Han PlpnA H8IilHC8HHOfO 111M - Kat( pas Hie $QHTaICT~I'"1l eCKJAe' rlIP'OIll38elJje'Hi IA1r9l •. Q'H nOJ1 saoean GA n pIA eM,8M ~ ~ Cl()P14~ sc KOIra, pOMaH8 B ~(npHIHu,e H 'H~uueiM~}' ['1!<882) VI «:nIH'-IHbIX aocno IAH:aJH'HIRX 0 }KaHiHe IA~ApK ceepa .Ily~ Are Ko:&fra, ·16e naxa H caKp9T,ap'f!» I~ '1 896) I n lf1ca.n 0 In~pe)KJ~ToM n 111 b! H 0 8, ~(nIBWKOM no Es pone j!) (18:8,0) I 0:1 >KJ13H~ ~·U~t M~ CC""lc~nIH: ~ (1 BS3) -ne SK B;8.1'O P'~t~> ( a 97). He' paa T:B€'H np~6enrn K 6'H6\fi1fe~CKOH laMla-' fYlK,e!" HO~ onffllTb )l(e'j' np01M38enaH~R·3'T1~ cpaHlaCTHK;O~ He· H830B9Wb. C ,APyroH OTOP. OHb.ll. «nYTe.weCfBlt.1e KS.n II1T8H8 C'-0PM tP'~ll\na B pai4~) (1909) - Bn.an[He.' [ceoe OnliHjaHilie C;PSHlaCTIi'1~leGKOrO KlseCTa c 31le~eHrTaMIIA1 carapbJl1 VI rporecsa, A 1('c}nVlCbMO' a.[HreJ1a)~ (118B71 snap ~ Ible ,ony,611 ~ KlOB6)[HO B 1946) .......... Mane H bK:~ ~ w e.AEHSP ICa:iIl''''IP~ 1i,9C'KOP; CP'8.HfBCTM KL1.

TBeH paSBIASan lpa-A"LUM~I CaLittPT,a ~!

Pacns, M A€J'laUl 3110 e.Me~IO M 5'lPKO., Apyroe Aeno I 'YTO MllHor~Je ,~:3 ero npo l\1!3IS9Dl,eHlII L'ii ua ~Ot11 rVie rO~b ~ ornpaenan VlCb B caM ~ .J'. OH H HTepe}co,eancA yen ax9J1MH CjOBpe.M:eHHoi~1 HaYK!1, ~Piy)f(~.n c IH H ~0Ji10,~' lSC~OH H B. ~leK(l'TOPbIX CS"OHX paccxaaax H[cnOJ1310BRJ1 3fI&= M.9HThl H2Yi""l[HC)H cpa,Hfr-acT1V1K1V1. K IlIpH .. :epY1' B K 1/1,3 110H\AOHlIC'Ka[~ ~ TaAMlc)) 38 '1904 ron i) I( 1 898) 'TB.9HI lin peJ;LC,Ka:la.fl nQ~IBneHiHe rene[9 ~A~Hi 1.1~ m B «('C'ASn Kia c CarraHot1 ~~ I( 1 904) paccY*.QaJ1 0 npVip·oAe, VI 111 epCD"H9KTlt4 sax orIIKPbITH~ Ie ¢lH3HIK9_

Ho KO(He~HO~ CSMoe 3H8JMeHiI1rOe IQlahrrS,CTVI~eCKoe, npo~aB9A·eH~6 MalPKa, TOOHB ~ P OMaHI «fI Hlli()~ Vl3 KOH HS\KTIt.1Kyra n p~1 J]l~ope K01POIlR ApJTYpa~ 1('118891)., 3a. w:eCTb ner QO ,{( MaWVlHbH [speMeH ~~) Y3IlIinca Tee H n&.1lW9T '0 nyreWeoTBLI1Il;1 [ISO BJ:n!1M9cH ~I' '05b~ ~Hbl[~ eoBP e Me'IHH~ut( TorA9W Hero 'I!.IMl'ar,eJil~ I np~np~=

.1 •

1 ~

IAM.YHBb~A MIMlb~ ~I H3 urrara ~OHHeKTVlf(yr! nonatllJU~!'T ·m lAfUJPY' KOPQn~ APTYPaJ. MI Ha~L4HaeT B nOOHb Ilet poer ;S·aH ~IMaThCfl Te·Mj, LITO 60J1bWe rmonyB€K:a, Ol1yC~A 6paTb'S1 C1lPyraILU\{~ ® ~1a3:OByr nperp eooOpeTiB.OM. T BaH! ~OBOJ1bIHO ·r()~H~ H300~aE~£(aErr lt5pWTaHWJB VI !38K8. - He TaKJ~Xj KaKHM~! OI1I1i11 can ~!X 8 ,o:CIMe3.p1'VI ApTY1~a»c M3l1"110= PJ1,t a TaK.~lX~ >0 KaKIAx. paeC~3b.l8at()l ~'CTOJU\!ii\" KVL ·CDaKl~14eCK~ ~ 3TMM, POM,8,t-9DM fBe,H none)t()~Ln IH8HMO uenOM,1¥ HanpaBlJl11'eH~IO: IS ¢alHTa ... IC1i~ ~., MlOTO;PO~· B, 11 OCJ1@JjJlHLI'Ie IiO~bI P(l'ClllB9lFl'O 6YIl1Hb!IIM IILU36rOM::: ~ilttn()p!illfHV1 0 ,( nOflBAaJH48XxpOHono')t(yaxnl 'OKa3aBWI~XC~ e np'YrO·~13n:O~ ~I n IblfalOu.tIlAXC~ lrIepeAe.nafn:~ ee eooepasu 0 oo6cmaennu~ ~M HJJ,eanS_M, Ho 9CI1~ «·fll~U(I~, .• , ,,~, ~Halor LI1 IIFIO;MIH.RT I ·10 APyr-oe'~ He Metll~e· !4IHT-e= i,J80HO€' IIi1 p.oM3EM31~eH ~e· Te8F1a oeraeros HSI" BeC-TH blM, .n Ml WI~ y3twMY' Kpyry .nIOOVll'ene ~.

Ero npow.OJ\bHblll1 nOI~(I\OH

B n ocne~i~ e r'OAIM *l~ alHlVl Ti~e H G ~pe1!icrt sa pOM,aH, KOT'OPbtllC1 JJl,SBrHJ y)K}9! xoren H~.rn uca irb. O'H' ero ~,al;.(lll!l nan A8 a*;qb~ VI o5a. pass. OTKfl8J]j)bIIBaJl! blyMJBy~~ ~ -rro He' M O;'f(J~T Bb~6pali'b, HY*IHYkl ro·~ an bHO ers, DeVicTBIt18 ne peHO CI4,JlOCb TO e, ICpe'nl,Hge9KO eYFil)' AsC:f'IPI;1IIO" 'ro B ICo"BpeMeHHlbll~1 €iMy raIH'Hvu5'an ...

IIb!!,o.l\i . -RAMR H!QiI.t'AU9i ~ T- 9H tII- -""'- a - ~i""i.:Qj n !i;J' , ~ - M, ,I,·. y, _ .'~~"'''.inl·, ~ B', . , I~H0 B, B,bhjl~~ I

.ABCrpLl1W1 I~HJ V}t(j~ XVII cronerua, ~ ~~'J!i1la e:ABH Hynoeb e Me praoA TOY KM,

HEN3Kon bKJ41M ~I J];eC~rT~tne·'~A MIA n03>Ke He JlPyrOM Ir'lJOH4e' 31® Mn It1 ~p'yro" n~ca l'l®.nb, TO,,",HO lalK ,::frte iii a~He'IF:i M 6P00lf'1f~, M CJH(U~a Ha.I!4IH!~l· ClBo"~l nOCJleAHM A po MISH. VI 10'lKE He Aonl~·~ weT; B cser l~lIbll~~e'iIi· B'e.pC~IA l ,tOCTa 8m €iHH£¥lI'R Hie DC HOBe b9 epHO B·~IKOB. 4l0~ KEt38.nO Obo 6 bll o,fil .. n-IJero Me)K~y 'MIHxaMnoM BYJlraKOBbllM L-1 IMlai~ KOM Te9HoM? 05a OHIIli S Il()OHI~' ~~3HI!I B3~lnl~'Ch ,J8 pOI~\aH o IS ~3~Te· B M~p Ca.lIiaIHbJ~ .• ·~Ta""IHlcTEM9jHHOn) He3Ha~OM ua~~

TBt6H1 IIlVlIC~U~ YJKe 6e3 Otrn~JJlIIKIA IIFI a lilyGll!i111V1 KY ~n~i H a li'I,~.an~J1f.1l1 _ 3Ti:Jt 6 blJ1(3J, no IMIHel1H ~11O asrope, r~ al~Ha~ KHIM ra era If.( ~ 3HI~ . Manlb~HIWK~ M'3e aJBClpl1~~ ,otrornl ro pjtU<a. 3~an bJlrOPctJ QAH~~I OCTpe~,aJ()T' ~ n~c.y TaIttM-· CiBe:HiHOrO H93HBKOM ua, ~7fOlPbl~

Sa7ilBtilflleT]l liTO Girt _. I1Jl~MIAIHHIi1IK: ,~aMOrO J111D~ 4IAcpepa" EMY' CnO*CH 0 IIHl e nO'SSpltfl1b: CaTaHla 'O)£(I4BJ1ReT IBb,llJ1eFllnSH HI bRX 143 Irnll\1lH bl ~eno 8e~= KOB , !I.J~laeJ' MbICllii1H; n pelJlQ~3bllBaeT Oyjl!i1°YLLU1e IOOi5'blf~IR. ECfiI ~I OH ~ III e I!BOOM OryLLt1l '0 Hal«)~ nJ.;11Cf1 soero 11 ~IWlb IS OAHOM iWar-e' OT 3.0rO"

PeORT~. Oll.li~JPOmaHbll CalaHO~, mTOPb~M soaee IHe crps M~rr'tS'l 18p~,IA~1"b 11IH,j~'fIlM. KaK OH caM npM3HaMIQiI·1 Ji] &OAJ4 AnA Hero, _, He~o Mla.nOSHBY Mi-eflbiHoe iii lHe~HO®:. ·EonL1 C~naH·~. l~ nOM orasr KOMy·~nt160 I 10 ,nHWb i1:3, 11 p~I:<OTH~

A'li:i 1j(J ,1'11 ~"·§~iT ~"T"JI""ij, ~~A'b.J",~I~, eeoeoepaa-o uM' Oil"'ll .Q Ir"I M~~ ~Q~ ~J' Y ~1Q!V~ !f"'~~, ~~~'" .'. ·u~~-~y'!- :JI ~ _ r~]"'JI

llilp03p.e8tllb Bee EtO:3M(J~Hblle: HI ~1F~ 1P831BliffiUl CYA[~6~ OH ~ '~CftU1 MW1bY~ K)~ i'1,DOC(Al BblOpaJib lWiR ilienOBeKa, {~nyLlwyUtO» I BlbU5!!1paEIT TY i KO'TO= paR npVlEle;A€'T rorc I~ 6·0Ji1S6 6bl~P0$'1 CM9PTVI.

B ~'Tal~ Hl'C1'SeHIHO'M He3JH aKOM ~le ~~ lrBe'1H ocpop~ yjiiJIVli~OBM ,npi1Hu~n n pL1l~n~Ui HO~

rolll'lll~I,lI'I1li1'"'!'T·l~'l2iiHHn,ilil ,ii"'!~Ii"'!I.~'I.;t Il ~~ li"'l;i~ .II'!I "'.:j,"illi'it:i; ;!"la" M· '1b..111~1

UJIlII~M~ I ~Y. Vr-I ~~"~Ifl!!! " ,uvun~ Hgl'V\.Q ~. ! _"_!I;I rll

_ _ _ _ _ _ _r.-i.! __

H9SlHa'-l ~Tefl b H bl ~ nocryn OK MO~eT n OBJ1 ~'Rib

HaJ nan bHeL:1 wylO ~enlb cOlob~rr;~It1I.. IBs·M6fX iKPb~-

na- la"i:i'~~ILIII:i"Ij(J II"IInUI~O' Ai"Il II.l' M·' ~, .... ~ I ~'T'~,iiS:'HIb_II'Uli ~,.ii~

I . I Ug;U 'iJ"9 ~VI ~ ~'F'1If1 ~ '.' n r\ Q~1bIdI I qU 191 ",VII ty.1I~"

M,s~e ~ HR M .• lt1 XOTfi' B n OSeCTI4 'Tee,lHs r.naSHoe BOBce He 3iO ~ aJ. ~IVI.noco ~CK~e ~ ;A01801l b19'O .)K19CTGKVl8 PSSM bl WnSHtt11R o n pMpQ;~,e ~ cywl4 ~ ~nOBeKa·1 1~I~otbro,AHMO O~AaTh e MY' ~an)K~ Hoe:: 3 ~Qnr()i AO 15p3~6eIP~1 nlllCarn'lIi'lib <~ L130'~ 6pieJI~) fai< HISS bl B2U:J'MbUM 341qJe.KIF 6aJ5o·~I,I!{VI.

a>~ nan y nOeelClIA He,O*~HHbll~. npoLUtalfIlb Hb~:®i cnoea Cal,a&ibl yr8ep~aJm' 6e30· rolBopo~H~n~ oonHnCH3M~ ,8. MO~ ~ Q'"ri-laAHL4S TeeHa~ H ~ KorAS ae IBepv18W'~ ro B 11 OeTYnarTbl KEU!i)OM~ JlHOO ~3 peJ1Li\1IFi~,~ ~I nOH MIMiliBwerol YIlO CKOPO YMpeT: "Her DOrsJ He'T aceneHHOMj H·ffr }i(~HU', HeT !.fM'{)Be~crna, Her pa:R~, Her Ma",

,D~ gT:ii9; 9I""-Anrlc.lLi""n If"'I'IFIIttJl .'5I'~cIlDI;bfi'""."\!'"IiCli'~'T\b. ~",l n!Jl''l~·,' ill

lC'l.r.iV 'U',' U' iI' I~' ~UAV Ili~n'j ~~~wp,~' ~U~,~' ~~.,...! l~ ,...~~l.

KWH OON, Her HHLlero'J. IqJfJM'fa r-e6"., A Ttb' ·lonb~· 1(0 Mlf;lcn~ ~ 6Ily~m.UlaR ,MibJE'n'~ f. 6eCI(i?cnbUaA' Mbf,CJ7b, 6eJ3RQMHaR M&.fcnb ~ n(J1,(a~pflSW8JlCtl s BeliHOM npOCTpaHC1Uje~]'.

Be4Hbl1l1 AO~MaH

H,;3l, ~cxo~e ~Vl3H~ TBa~ cnanHa n,03Haril rrope'"!b noreps, 1I1~~mJ1bCTi30~ lKolnp~IM O'~I IEtnanelil j ,o6aHKPoT1VLliiHJCb .• VMepm H nrO~b CK)SIi1I~ clapUWU"1H oipaT Op~a iii ~ >Kf;lHa,- MJl18\Awafi AO~b ,;,Q)Il(MH. IOI~ no-npe~l9IiaMY He peurancs nY-Of] ~I~ KOS alb, MHO·li"JliU!' C'130M npOVl3IBe;AeH ~'~ .-_ 803- M O*NOJ I~a ysa)K\6'H ~.fI K naMRTMI cynpyrt>f:: OHa 6 bl H9 8epH~ K8J '~x H~ OA06p,~J11la,. ~

~ apena pa30YllapO'SSHIA A' OllpSSlllnaCb HS TBOp'i SlCllfEU~ M,apK~. l·~e aa IS ,anp ~hliille 1 '91"1 0 rena OH CKQ'HblanCA or c.,eHo~;apAM~. ·3,8J. ron ,ao ,eM epT~ TBJen·~1 esaaan ~ bllO pOAMtnCR OAHOepe!MleHHO' c npJl\11XOAOM K.o MeTbl~ ran.n8.s=11 li1l 'YMpsr ~ KOrJla IQH8, n~HJlleTMf BHIOBb,. B 3HJM OIIH He ow ~ 6c~. Ho1, nO)f{.anyv., B~n~'JJ!i ~a. nacarsn ~M Mlblll nO,~,lOplt1IM g·bl He,ce~IHY~ B an ~rpa$ 3TOM ICfaJb:~1 wyn~y~ KCrTO pO~1 iB~HI OTESJij·llllln )f(lIl~·H,anHcly ~13 ~ IH~1!O- iJ10pK. .Q)KoIPHlan» 'I' KotFAaJ. Taro nccnans C :1aAaHI49M H8- fillllcaT,b 3:aM'e-lfK), 0 T·BeH,et: ~CJ1~1 yM~lpae·T B H l;1~rEne - OObe MOM B 500 cnee, eCJ11A11 YMe p B, HHLUeTe = ,8 11000 enos.

C.ny.xVI 0 'CM€P1J11 TB91-'lJeJ ,CWJIi1bHO npeysenVlbleHbl: 06G3 H,BYI'eHHlb,u9 l~tM M apw pylbll AO eH;( nop rnKH BlJiiI:eHIHlee IAHbl)(, W:OCO'€i. S. om ~l""l~l~ or MHOrlllX: OlUOBd)CH:oe8Tif!ftSA ~ ilion (»K11 lB IW III x ~a't,MO ·'OMY Vln ~ It1HOJMJ!i 1Ka~,py j' HO KBK n 1111-· carens !Mana '-!IT'D 0050~ {'1pen;CTaB.lIiHlIBW~X~ Teen~ III Icel1~ac ~lli1f,a·eiC~ B3aJailI~~d5. ~(n plt1l= KJ1IHJ~eiH~'R retm bf5~pPIII ~1II11H1~aD! itOWnH B 30- .nO-TOLL1 Q;lOtH;,E\ M~ pOBO~. In 1ifliE9 palvpbll ~ MH(U'VU~ CPrMIb~"OHbl 1t1 p\aocKa3~1 no npa BY (~~ Vll'al{)liliC:fl MaQC:~'bleOKVlM~. KHlll.1li&.1 TB81H8. 0 ~aBVlAJ-H'DV1 "faClOTO~ .3~pcU9l1~3V1P'Y~T B IcarYU:~IX pa3Hb HX. C'1pa.'lfIa.x~ ,OIHI~: nep~B~~ ~ bl HS MI~,orlite R3!~IK~ •.

Hlsl ;3 e.6 bU1l4 a T B'eHe' I~ ero Ire pOSUt ¢Jam"! = T,aC·1"~I: P '197"1 rony' ¢l~n~n q"aplMerp caenan C3,MlIfOsn fJ KneMeHca 'OA~ 111M ~ ~ repo ~B '09'0 = ~I~ 3110rU;JM a :MIIA P P'€iFt~1 ~. Kpyr saMIKliyn C:AI - H B'eb! H bJllR 11104M,aJIH B K:OTQP bl ~J pa3 BCIM Y w TYI~'B a.na~, ,

KHi4)IKHaJ1 CeplV1~ pa.QYBT GleD~w'e He TOJlbKO aJlYHlor(] KH~r0LJ13 a~ rena, 0 ~ 6e33aBSIHoro KOn.nBKt_tVlOHspa H.rn~ npOCTIJ OnblT oro ~n'1~ rarens. K cpaHTaGT~'leCKII1M cep~~M 3TO OTHOC~ C~ B no.nHO~ Mepe. (~ b ~ 6J1l11QreKa n p VI KJl Hl ~,e H VI ~~) IS bH.un a B iii ATM nee ~rrbm l~ w ecrn Aec~-

rue - ~ByM~ BblnycKaMVI no ASatlLlaTb KH~r - ~ MrHOBeHHO crana n pe)lMS10M Kon_neKW~O pOe3rnl1SJ1lt11 6 6J1 ucrpa L4~eCKOI~ pe~KOClbKJ. A 6u.tS - o 0 P &3 ~o M 10 0 I KaIKO~ AO.nIKH a 6 bl1b n p~ KIl toll e H'i8 eKO~aHlacT~lIecKa~ KH~)KHa~ cepM~.

,..

L I, 0 . LA

,_.' I. VII

'!If! .)1

resa nplt1KIl &o~e.H'~III1)t. = ece paeH 0 -rro 5J~ITIb

$a.MLo1f1141O ~(MB.~HOB~. JllmficHf.!! YI10ML1HaHIl\i'ile Bb·naOBeT 18 naM"'fTl/o1l ~06pb irL4 Ae csrox paa:H b~ x oOnO)K,eK OT eLU9~ ~OHoeHIHO~ «paMOY'KH'» AO OOBpe M8HHb IX ansno B arux 11 e'peIVl'lAaHI~ ~I lj(jf1a.oc.~ Kl\1.. IH e ce :>Kl® B ne pBytO, IOli,epejQb H8 naMfIlTb n PIiIXO'AIt.1T OlLHI8 KOH «paTH SR Cel~].l4 ~ , ~~ BbH::lpenIM BUll 8R.1'»' IJjJByM~1 «3a.nn.aM f,1 j;). 80 IB.iOpOH n0I10al1l~H9! nf,rI"iM~eCRTlkP~,X VI so BT01P014 noso 8 MIH8' WfSC-TIMIAf! C!fIllblX rO.QOB M ~IHYBW 13- ro BaKEl. ~~·15 OJilb uias- VI a M1lna'!Hi» Hn 1111 ~ eCi1~

.....

He ·;9.:aIH~IMatTbCR nlA(;KJ)L!lMILi1H,a4IAe~l, nepaas Il4

B· 0 POfl ~cl5lA'6.n~ OleKMlI n pL<1 Klue bile H H~ ~ 06n a.gpilli1lll11 IBC8'ritALtt npl.1.3H81KaMIVI !IKOnlil,'QK14V10HIHoro H3.Q18 HHij:!k .qJnR H,a.!\.IaJ1a - SITO 15b!.na nepeas n ClArll!t1CHSR ,tP8,MiT,a'C1HiQO- n p~ KJlK)·!\.I@ HI ~ ec ~aSl c.epVI:~1 B COOP. Tit1ip\a~ 6blfl O'1ll'HOCl41enbHO HeOOIlbWIr1 M MR CO'B"eTCKoro ICOIQ~a 1 ~,

'Y)I(G c.y~eCT,Byto·L4MI~ «MMbllA A*eHfnbMellH-' CKLiIl!7i Hs6op» . Jl1~ ca.MH CPOP~HIPOBa_nIVl tea-· HOH H,Q nOCJIiiI'91QHIiIA9 nonBSKa )J;len 0 'OO'CiOIMl IIIIMEN"'iIHO' 'T,aK.

'4ro lDmlbKO He BbIX_;0.DlJ.o1flO C lex nap n:OA a,'rHM fria3IBalHl~e'!~ B· AeBJlHOC-l,a IFIIP049H18X cnylisee IceplllR:unocneAO~BaTenb orpoanaes qg'IHVlM H TeMI )l(e 06 Pa30 M:: cr:apb,lL1 COCTaJB T-QMOB, (noflHocfblO' ,tIoIlJl14 ~acT~blHo) B Ket!l.leelse -nspcacaa» I 19 LU,e nfiTOK M9Hee. pacTlo1pmf0il1ip08al-U-1l'b~X pOM81-HJB TID{ )ICe 8ST-O'PO,B 18 lIKa!.I;.JSCTBe «n pocnOVHO'U)! Ii1 AeCAITOK-.QPyroR [!He croJlb V1I3BSCTHlbiX KFI Vtlr ~ KOTOPbJI e, no MHeI!-IIM to cccraearen ell3l. AOCTO:~ H bl SQHRTb IM9,cro 'IHS trlOJlKe C Inp~KJ1IO~el1 ~eeKO A trnaOCIIIK.OH. L1nH npocro 8· _- Y.>k:Hb~~ IMOMem OKB3aFi1IHCb B· p~li(TOpCIKOI.M crone .. ,. MWHYCbl Y BCex 3TlIl1X, C-'l!p~IH 6 bin M otlUlj1e:: OH:M Y'K9 He M:or- 1111 npeTeHAO:S8lTb He ST'aflOH - Ha CelP~e3HOe ,a:H86pa.HHoe·~~. OT~aClH n010MY' '110 «lAir-nilS· peCH,oe 6b~~O He IHOBO~ a HOBOS' Ob·11110 H€~\!\1'&-I~ repeCHo}<" 1'0 scrs Hl08b'~e KJlHIII1FiIl1, BX!O~,t.18WIHe, B cep~'~ , OKa3b,18an~ab co~eplueHHO IHe D6~·-

3~rTanib_HIIb.IM'''''1 A- '0' 'fiLI'~'iF":nA n-·QTnrM-ili.; IL.rt"O xopo

~ 9.J! IGI g " rlll.'·~ .. "9Dv'~ 1'1 - .-." Ul,"\11' -, I· d .Au· .~ -

w a~ CelP~A n p e'l,eHA'YHO'1lUPJ~ 'CT8lb 06pa340(M I

8- (-"Ioe~· Ti'Oillltn.ii nnn~u'!5l. IUM~'m'L 11!;Ii"~ue-''''' E::i.~LlIIHI·ng I .. IW! .,[~ bH~"~ ~ .~H~ tY.1 r', Q ~II 0 ~,"'.-:::.!\.i- g~nl JY~ n

y3,trIlaEUU~iMOe ocpOpMJJiU!H~e'l a c ·311~M y.c:oepeM,eHHb·1lX KHIVlr0I1S'AaTe.rt9.~ scrs H0KOTOPble npoo,n ®Mbl. KPOM'~' 'roro, Hto6oe 4l~:I~.36paHace- ,~o'n*IHO' 6~ ITb t(OHe~ H bl'~, I~ HI a~ e. Ka.KO~ )l(e i Il'-h~M CMb lien? A. oospeMe:1H tib.la oepw ~I C18HOBRiCR "i'EJIM D.M_blJjle.,

c:yaCTliUIIIEnJ~bl, ycnel81WM,e OtPOp'MHTb nQQnVl- i'€lM 6e31PE.l3MepHee."

CKY, ro PAC) Bbll'CTS 8111f1J1L.1 crVUlbHlb'119 T()M lo1K~!

He IFlepBbl9 IPRgb~ KHIIDKHblX nunCHC KPOM9 30AIOTOs:l

roro I 8nepB!bIS' ~-~:lHJJ1:0fOH ¢lOH~1t np ~IKlIi1lIHJ'YeH'''"If!'CKOrO ~ cjJcU"il aCTIA''''I9CKOrO .*a ripe OK·StaMeR ca6palIH 18 '~~IHO'M o4lopMJleH&1~ .. K.OH·e~HO I B, JlJsa . BaJlu,a:THrOMH:l\'\1IK;a. He ~O~

_ _ __ ..... __ JOt. .

wno orpOM HO~· KOnl\li1l~U:~CTl80 AOCIOHH;eHW~X.

- ...

In pO~3BeRe Hi ~I~ , HO Y-)K saro Tat, ~fTO Ty~,a. n1IOm

nan ~ , nIP OYIHO a8.HJRJl1111 M,eC10 e, trI ~:c,~e' «o6~1~ 3,9.TI9J1hHbIX 11K In1 po "1ITII!HlI&1IIiO») •. POOHII+-r30H Kp'y.301 rynn~Bep", WepnOK XOnMC, 'TOM IC'oiitep 1li1 reI{ '(P'HHH., CallrlS1 rpLt1lmpbeB ~ AP],.r~,e re.pOl\.1 cran VI neplBIb.IIMlli'I ~ C I<J9M 3 1-t118 KO M IIIn CRI II ~fiRL4V1 ~I 'iL4T8Tb 1nr000POcrOK. en Or)KJlHO CK838Tb I 3aq:.~ KlCll.l1pOBan H 11M OOCii8SiHTen VI ce PIA H

Me410

Vh:aK~ nep'8JI «!f6L\t\10J11110reKS liipl4 KflIO~\eHIH AI BfblXQAHna IB {~tl-eTr'Vi3e~1I c 1955 no, 1959 rOAr' BD~ IOMa B He{~ 6blntll1 npOH~I'MepOBBJFlbi nep~IM BbltnrYCKOM crana u,npl,.1lKn &o"'IeilHL1~ POOIIIH= 30H,a Kp'Y30 ». JlaH~enA ,ll,ecflo I noc.ne.QHHM - «JlyHHbl~ 1<8.-' 1M'I!Hb·;t~, YHflK~ K.MlI1HH38.. .cPaJirI·tS,C1HKH 1113 3r~~ nm~~m~ lOMoe, 6h,ma POBtiO' ~:'~TBepTb'i

.. ~

«-Iry.nflHJBep» ~'O~UJTaHa CB!~,¢rra I «rL4nep.S 0= .n01>1'A~~ H «_A3JlIHTa~) AA,9IKceS!l! Tonororo, ><cHa K1!=,'aJK) OAI(,YM9Hbl» . ~ .« 3Bi3AHlble- KopaI611V1» IHsaH8 Eq,ppeMOBI J{,c.nnyroHltUl~· ~ «3elMlImfi CaHH HKOB;B)]' B.n8A~IMVlpa. OOPY'iSBa L4 ,({ Ta~Ha. ,.Q8·yX OKe8lHOB ~ rp~rop l\'\1s:1 AqaMOB8 ..

KC-l'am'il ~MeHHO' B 3TOM i13;AaHVlI4 B COClaJi nOB9Cll1 EcppeM!Ola (~H,a lK1palO OViKYM8Hbi », O:Ka3W10r;h !311U111tO!\.I6HO I(KaIK ne;p:s8A 'YBCTb) ,(( ny-· i[e.!WeCTB~e EiayPA*l~a.)) - B WU1 ~He~LUeM ~.MeH HO sra peilla _U-Lt.1R nOOOClllJl1 craaer o¢u';-· ijMaJllbHoH.. V\13MeHeH 11!U1 np01430WJU1MI C ~(A3:JlIWTOH », HOI- npe~paeHO'~ MEljpCM9HK,e' noeeano Me~bwe." ,nOBf!Glb O,bma. cnsrxa OOKpaLUSHa: ~~ ~(·nOiA!pOC1KOBo;t1 peAaK~lI1V1)) alS70P BbJ1M8- pan ~'aClb l,SKCT8 coa.,epl).Ka~e·rn 'l(CFI V1WIKOJM' ,0 KpoeeHHlble nVlIPH~eCKl4e C4e1Hb~ •

KaK B~~I~T·e,. no co.qeplKaHI!;'UO< HIV1,"'I'SrO 0006 eH HOH)~ CBMO co6ot1 IpaaYMGJoUjIA ~'C'):II Ha60lP ,3aJMwleno~1 Kn:aOCH KJ\i1 ". Aa. It1 e 110 Blpe ~ M fI eoe 3TM n p. OH3ISe'al.eH HR 118M en H yJKi9- no H9CKOJ11bKY nepello13P,18iJH VIlA.. 1I1 TI9'M H:e M'9Hee . Me iii HO STQ cepHR ~I ~ MGHHO il"2IlKOIi1 CO'C'fBJ8 BOWJilIIA B if1CTIOp~11O OTifiPie else - -IHoro KHL4 ro~ 3AaH~'R VI B Hal~ D.qHyto na.M:r1:Tlb ...

BepO~THO! H.8MM y.ro POJ1lb C'~llrp'aJI() H)~ YTO IBeG' KH ~Ir~ Obln l\'\11 n peKpa.CtlO JO¢'-OpMlfl9- Httll npOHnJltoCTIP~pOBaHlb M 'cHa6>KeHb! KOMMeHTapHR M~ Ii1 CT,!Tlb:RM n. OepL1~Hroe OcpOIPUJi1.9HIIiUa paspa60TEUl 3H9M'eH HThIIA KIHH)KllHbl~ .XYAO)KH~IK-rpacp~ K Clepna·~ M~ .. xal1li11 CJB~ ~ nO)t(apCKj~ ~ .

nepeal1 ~I!i n~m O1e-Ka

np~~.IlYle ...... : ~ eHHO B~

_ 3·,na16[1M 6e3~CJ'1~ruHo Ino~alDlf

~~~~---

!fo'I<e nnB6Ka_

* I ~~~'

C'IPJlII,E 3ME'B

~

~"o~~ meplUIi ~6~~iNIiM~Hei"i~ n:p",tl:IlI0!l1e:H~fI1 .. - !He' TOO'1 bliO KjlJ~eHtc..,. HO M IOOB~eMI:!.HHHKt'.

plAIA (nOJJ;n:;rrQm.nelHHO~ erons JlI[e

TWJiTeJ1b!H0, ~ n ~60BlHO) nO.flIs,IAJm'OCb r~epe3, Iilffrb 11M' noons 'BbL~, nOC-;flep)ienJ 'TOMB npeAb~~ JlYLUer41 IlB~U,am.H. ,Hia. 31'OT !J'BS c('~YJJMbHb I'~ Bee»' cpa raCTHKlIII 6bll~1 6am~wa: BOQ'eMlb ~jHlt1r ViS lJtE!laQl4,8.TlII" KPOM9 rero, -no lo~eHb B8)t(]HO, IS Icep~ 10 IBOWfllll npOYl3B9:A'9ItiH:R OOapaMiIFlHb,U3'j CP~A~ KOmp61J( OK"a3an~,Cb 114 3~py6~lH6'i:€', Pa3,yM'~ero~,~ He CtOOWnOOb 6e~ rplA1lHaj V3fljij,ca, K'a3aJF1ueBa H EcppeMO'EU3J ~ HO nOMVlMO H~IX ""IIVlraren ~1 nOJlllryM-l!4fl1wm ,(IClpaJHY 6aIlPOBb~X T~r·il!) IC'ipyrnLt~~Xl «flYHHYID rlbUlb-»1 Kllaptl.:illl ~ {~'M.arennaHQ90 ofinaKO~{J .neM~,~ ~r::CTaFiI bM IbU3 neL4®-

pbl~j( 1>'1 ,«0 _, pO~i'lif):} ,~,"'JjII"I"illnD~' I§jl.!" U,"iIfllrl"'il Mgll_L

VI T1 :"." ... Uu A-...Jt~u IJlfh'U~~ II I Q ~ -"91-[11 V ~~1fI

TaCTiV1~eCK11~ ;;t,(aH p OKasanc~ Wl~eAt.'faJ8neH ro~'aSJlO' 60nee I~ Hl'le,peCHb~MILt1 ot5peSU8.MVI. A, B YS$ilOM ,801 BTOpOV1 cep(~~ orano !5onlbwe Am'~(IK= lViSOB, = 8; TOM Y ~G1l\e COeel1QKLl\1)L H,9J3epHOeh 1[j~~l!.Ian sro l~l1AWl1ijlll IHeAotl'WTKO,M~1 tlfO B 10 'B(peM')"1 neOH~ Go6ones! B,aa1nVlA ApD.aMa.TI(;KHH" Hi,4lKooatL;1 TOMaH'H .nOO.H~1 nJlJlaloB,! ~oo\P~ n4~ TYW'i'8.HI VI npYIl/H3' (1anb308 rul~Cib Y UlOQpo CTKOIB Me IM:~ 1l46JweC11 n:1\05CU~!;bI{j!" 4BM >Kmon6, B~PH io1f9 ~ l~o6~;p-1il ClIi1A1le:eHCOHI..

6~I,n H O'A~ OI~,I~'eTH'bl M ~ I HOY Berra n O'Me~ ~lIi11MClb! TSK L1T'O H,e. non &re' ne.pe,Itru$AQIH 1,11113 C:MO~ ilP€itnOCb ace )Ke '-'I1\(i'b. IM1 H,a~~'. H,o, I~ KO!-ll 4e K:OHIILVJ'B,~ Ii e 'BoO B.H eiu H OOTH IGYTb.,

lt11a,K~ :n~1 416, TbIC!r1 '"I 3K3 eM rln~IPQB

Ct'C43ClJrnIH B Itlln ~I e~e MIHOJKeCfl() K1H ~lrOJ1IlO~ OOB,o MO>K HoD G bl~O' HAAeen::R~ ~lO cny'CJR nsr A8-cs;n;~-n'RirlilanuaT b ClQ(~TO~lCR IO'i,epe~Hoe nl~;p eVl3~a iF! 1t1E!, .,

Ho rYT rplRHyna nepec:rpoMKa.

6eCI{OHle4Hble n p t/U(A104e H VIS)

C B'03H l.1iKHOB!EH-41IIl-1leM OIllIIrl'OC[~ ran bHl 0

H,opManbHoro IKHI~I*HOn) flblHr:a Icpa.sy He c KOJ1 b KO VI s~aTM blCTB 3 anyCTLoiJl H Go6'~ CTB,eIH Hble' ~O( 6 14lon ltHlWeKVI 11 p:l\1IKn 10 I.i elH III A )1,. n pouecc ~~li'T AO C~ x InC) p, G~IH IA ~ T~ ~18 HS'C KOJl b &<0 "eIC:flJfKOB Haiti Mi9Hoe8H ~II~ nepsI~ :lAS IaTGR pas 3 a pa~OM ~ fa,~a. sa, co 60I~1 ,afll~ H ~ ~'Ile X80CTb~ 1(0," ner no *a H PY, Ll B 9Jl- 14aTb In 5=lll~ TOM10 B 8 bD n yeT ~1lN1 c 1 9'9:2 rOAa.

IrH~pIMICK~I~ ~ KarutlK.»r"

rI paana, ell ElIHT,aCTH Kill

3anOJlijIHMJ1 iA11 KHI~}KHIb,~e n OJ1lIitVl, a OCCl8JfiI b H b~I~1 TaM IFua' 6 b~,n 0 C')f3,C~M.,

crana 8U.4S, IB:rrI MM aT'9:.nbHee ornR~ib'IBal]@, HlecKon~Ko KH VI r IflO~IBVI-

3itlKOYJIiIIltfili 6yli\Lo1 H HGT~,~ ec ~HX IM8 rEJ:3V1IH 06. KOJlilne'KUVlOhlle~H~~1 B;Cn()M~ I'lllallr~Yr , -rro MGt n C)-' ~lyocfl~14~aIllbHlb~X: 8iyll~!V10HaX llex ner 4elHa O~Horo TOMS ~~6,n» Morna Jl'O\XcOJl~iTb AO '120. 'pyone ~ = Mleo.R~HoPc ~a,pnnalb~ ~H}I,eH€pa,

B Ha~,a..n e B,Q,C,bM H~elC'fllb IIX «A~l'CKaJi jli]1~Tle~JaliY pa- p eiu ~Ina nepe~3na'i~, n e plsyH) ~~ II5JM'O.n MOTe Ky n P 1.1 K"fl 10 Y eH M~ l~ , lt1 HTe;pec- 1M o! LITO 8 ne~ a~~ e,M In pouscce O~Jat3,aJllICR

noes IS Xap'bIKOBCK;OM

~"CPCUl ~IO» • JJ ~ laUa:Tb

18 b! nYC:K.OB

CJle.r1ISJ1B, '~IG!Ola3,KlcnopTKIH Hr,a~" C 1'998 rona 8 _« lSltJ P.e,~;l Ha~a,n.a BbUCO = ,QIAITb ~(3o.nloTaS;!1 6 k1'Olfl HO'le Ka n p a ~JIii1ltc'LJe-

3aJAt!,Li1C1BO ea Ii ,Ao6p bl!1 A,e,c~lfo K. 1l\i\13Aa- H ~ VI~;l -_ c:rri<'U1!b'~

renbCTS ~ «(::TpoAws.QSl r D'~, « M,a w VI H'OCTPO 9'- HO O$Op'MJf1EH,I=

IH 111~""} ~' !Ii~ IMI~!TalllnY'prL1 S'I ,» , «:9 HI e proa 10 M 1113,= ,R~rli» !Ii eU,,6 HlJerea(on b ~o WTYIK", ICnenlltS, ~3- lM e H Vlnoc& 0 cfJ OiPMn~HI~le' KO p aWIKa: re n a p~ H,a:~u~a,HI~e win o B,Aon b ~I a Hie, IIi1'One!p!eIK,,~ K!8.K, Ha. ne PSOIM Vi3n,aHVI~11 ~ 'Y3,OP' cran eonee KprynHlb1 M ~ R:PtU"'M~ - 18 ocran bHIOM 19/Ce OCTanOCb no - npe,~HeIMy ~ 06Jl10'~'K ~ IBHO Bb

¥

" '

'<rd

H'~lle, ~Ie PH'O~ Sle~le i-HllbIIS' c. ,90-'

1l0TOIM 10M 1/1 K ~ , [vb: 6 bl~O ~y1llb M9H bwe nOJ1y>C(ITHIVI ,= IB, TIOM

Y acn e· A~aMoIB ~

rpl~ H:" EcppeMoe~ DenA 918 m TOJlCl'OiH~ ,E pe MI~'Li1 nap H OB. B 2000 rO;Q'Y ~'~CRTCK lIiOMOIB ~3~an «IPI~nOJll-KllaC,cl~K,~,~-

Cn~~IOMI ,aa ~ VI M ~,cTa¢ie'lY 110JlXBCilJFVllIi110 ~2~sne,nibGTBO ACT'i HO ~x: oep~R! n POQOJ1iK8.rsW as CA tlQ n D own oro rOAs i no~ry~~naob CO'B,C~M y.lit< aIM()~)i(~fJ,lHoLi1. OCHOBHa1i ~'acrb 61b1Jli19. cocrasnesa In p€1KpacHO: IlJi)KSK; 1lIoHI,QOH, All b¢lo;HIO nO~~'l' lBacHlFw1~1 ~~HI! ~o3ecp POHIH'cTap;W~L4~ IJJ)KeQJ~ nl~Te.pc; .• , Ho B

H'e~ ,~e :'3 a~e M='TO nep eli13A~nH nO~iT!I1 see '~MI~Pb~ 1~1~.pa 5ynb!~'esa,)~" 5YAlb~Yle!3 npakpae-~ bll.LI1 nlAc(n'l®J1I~, o ~ Ol~Y H~''f, HO ~:c\X.o = J]JHan KOHI~en ~HfI eepH ~ nOJ::VJI6HOrO 'fA: SToOP ~ )f(fH'iIIIll'A ~~ B oe ~ TaKIll H ~ nOI~IP\a~yMeBana",

E~.e 'OAri a ACTo BCK.a:A >fire 4l~5:~ 5n HO~ "Ii'eIK.Q n PHIKnII()'-Ie~FlI1~ ,» C ropaano aonee H'eo.lKlA~aIH Hlb 11M III H H1i®'peCH bil M OOCTaJBO:Ml asropoe (1~lal~ B KaJCClIrIlep l TO'Mac l'~M 8.H= ,ap ~ n,aTplAIK BYJllpoy '~I npyn'i19)' eta PTOe8JiN2JJ B 2007 nlAY 1!1 Vl3A8eT{~~! AU Cii1K no p,

HSKJQHe ~ e npouJfIlo M IT"O~y <~ M B_nytO 6H- 6.ft HOleKY f1IP:~ Knw~ !9HIIA H )~, 3anyC-li~ln iii eo .. 8MeClHO ~ anaren bCTBa {<'CaBei~ o-,3an9.,An H -Teppa - KHliI* ~ bl H 1KJ1Y16~), B H19~ nOKa

BbmW,fl() OKDJlO' Ae~~arr~ KHlllllr~ 8, l'O'M '1li~ICfle ,~Ii<I~raCJH,a-A 3ses,.Q8.» AJ1eKC8JlHnpa Ei orAaHo'ea Li1 yeTblpe TOM ~IKaJ PoOepT.a, r:OI~apM, npaB~a'F S,la oep'~," 'S oqJopMn eHVlI~ ccsm aercs

,,",,1IlI\"An~,gj; LIII,el ~H ~ 'i;}I~HU"liIl'!t!lU"\ ..... ""'B'Ci'T ... ,I1!.'j,J'1lft ' F.) ...... JIi1I'Fii

~nY~·~§ n C!IJ ,~- ~,"!I!I~ _!If. 1 f1LI ~U - ~ II4PRjJ- Il!J IPi: ~Jv. v-

ly161 paMK"·~~ {« bL46f1l1'1 or9K:y npVl ~n lO~aHIIllICi1 1V\1 H aY~HO ~ cIJ a.H!l',a,(nrVlKL!1 »].

A no GKO!fl blKY' K:H~}KHYIO OOpVlI:O onpe~e,"lI'H:IT B HleM,anO~1 Cf'E!inen-l ~ VIM e.HIHO O'QJQP MJileH ~el TO pace MOliPHM nonpoe H ee Tie 1~,3- ~a ~ H~IJ KOTO,p~~ €l nOB,TopRJnL1 SHe W:H 11 A BL1;ij ~CXOI#JllHOH) ~BM~alMl'OMHI~Ka ,- !I1)t, e, C8= MOM ,A~JI€: IMO*HO 15 ~1l!110 61b~ [j~ eCll~ Tlpel'b€,AI"

ILi~T-..oil"'irotil .. -;03-- -OrieD 15· -~-- -O-OiF'!i:flI-·

,'I,;l" c B'I;i"~' ... _ .. ~.~ ,~ T,~,K IQ!;U I .: ~ ;U _:.~ un 14 T'!1;;,~:';'g MIA

n Pili KfI H)~eIH,HIIA» 'u

~~w6J1,I.i:oTe~~ npMKJl1O'81!!l'InA ~nHh;~ lIIIi3Iai!reIlIbi:ilB - H~ aH;iIi us )1L'1:t: c~p~~ ,~~ 6.m~j(O He nOEl,To~~.ni y.clite:;: !iI\l.j)Hr~ H.aJI a;.:. r

Tpe6yeM

np o AO'I\)I<e H It1 Sl t5a'H~(eT'a !

EiOflb'W'9 TpHnuaT~, net YCI1e.no npcC1rrH 00 BpelfM1i~~ l~l~I,XO~~. nepse ~I 'e< 51~ M~UjT.EH<M n PH'Kn IOrbie IH L4~1 ~ ~ riO MapKaJ. ce·pl.1 H aocn pM IddIIA M~~naes 11 1~13n;~rre.n R M~ l 11I1 nlO,Kynalen 51 MIV-1 KaK np ~13[FlaHIH bI H «s H BK Ili<a~eCTB a- ..

C '1'~Q3 no 199~ roPw BI H~1I'l~lnbe'liBe' '~~~'8.'~ MaIFlT~:o BMWItl,O oxonc iU) KJIHI~r nQA HaSBa.H~eM «'bL1WlHOreKet rlP~ ~(]iHO'~elMlllrG'il npQ.Qonmae.TCSl~;;: l)®CTepHb&~ EK1~{HHbte npl.;1Knllf049H ~'R'i ~,erfeKl~lBbl ~" pa3YM,eaTCA,~ cIlQHTaCTLt.1~a~ COOili,aB,~ife~ nVi IlilO~I~ ~~OHHpO'Ban~ OBOe Ae-TH~,e IAMeHHO K8K. I1pOAOJ1~eHI~e nepB~IX nsyx ~ Dillon ~ 0- Telt,»" nO~"iIi'oMY io6own~iCb 6~\31 fnepeVl3A8Hll\i\1M9, IAa, VI EU'Jo'6w;e cn;AEn:tMH npe,QnofbUfetU4:9 IHOSbJi.M ~IMIEHHaJMI, a Ii e IUlSCCIill Kfs', B pe3:ynbTa.f@ nOJ1IYLitMCfl He150n ~WQ(~I n ~peKOC = IS 4eI10M oep~ R Bbl13bllsser HEHUlTOPG'-9' IHeJlOBep~e;: CJWllru~OM M,ano 3MaK0r/iJ1b~,X 1~,MiH" H;~ KOrnpbll e IrirJu')}t\HO op~eHTi~ pOBa:lbC~ j ,a B TOM! '~ro H8W3 BeCiliH ble

0Bl"TY"IiplL. ~ "ntCl!p ........ IA~'~ IFiiT IRIII"II §'IldI ... ·\j' 1 .... .gIUI'@ ..... ~ g IFI""HC a 'j I U . C~ JW ., ~.,I~~~I _ II'~ ~glT1li\.'. ~DJ9o~ I g(;t, Y ~~

IElO1liil~1 HI:a~MHlaew b COIM HeSS-ThOR,

Ha reA pat-! bwe CBOIO .(~ Hosy&O 6L4f5Ji11V101eIKy np. ~KJ] tO~eM~ ~I~) 3aJ~YC1ilt1nOI 1~lpCtCln.aBClKoe

IIl""~n:~IITif"i; "1b., .... 'iIi~\n ~ ... H u"iI'gH .... '.·~ LlI'O~· nllU~A t:C1il..·1tF'ii HAl ..... Il"i;_ v~~, Ilrl~U'I 11GJ'b! j QY ~ - iU!GiIl Vi.'!''':J! rIIl-.· Ulfl!lfl U ~ '"' "I~ vu-

801l!HVI IHe frS'1< «:p9'BOn ~Y~;O~Hbl ~~ Ij ~at< OOCla,~iVll'eJ1I~, ~3 «~,Ma'MaIHf,a~~. CpeIA~: /AISCfrrK8 BblIWeAWI~ X TOMIl\1 KlOB YA8!.i aMI~ e b'~rn~tAST ~ 150,~H:,ea aa 0 -QHb» i'Ko3eq,.a POHIM -C1fapwero VI (!!;Clap,M I( :X.orrBIf)hll YI)~ fla~ap~ flafViH8, _- 050=

~IM allTOpaM B 3TO~, !cepHI~I; H9.o"OMH9HIH'O.! caMO ~I MeCT-O~ ~p()Me 'Toro:~ B ,~/t HOBCu,i; 6~- 61lltlOTBK£l IFl PHKJ1 &O'"'IleHIIAM'~;o Bblwmo HeCKon b-' KO pCMSJHOB ,J1yVl *aIKan~o~ B~ TpVtnOrliifl Pa,$a3n ~ 'C;a6ailiwHI~ n PD Kal1lllll1TaJH8 E;llIlilrQAa e, O~OM TOMe (AO CVlX nop IB OJlMOTOMH~ Kit1 norn,aJJiriln ~ T()fllbiKO lIT1~ pa bue RM pOM3JHa) J IMla~'H P'~~I )t(K)nb BepHj IKnoA 0appe'pl.~i

~Ij HtU~OHelU _, v*e B HlomOM, B~Ke - B 114 rpy ~CTYfl ~I,n T~)KeJ1tOBec. C 200'1 no 2004 roa B Ltl3~ailian bore€!

1fIIl!~~~ll[ll!RLtL1~ M <'l1i}Hlt).nl!ll!nrre:lol;a. npL'l:Irn[{J,,[~IlliL'Lfi IlIpa.qiilut)tl;aeIftCS'I,I!!: m:mh.fJKn B:r!'J~A ~3I3 IElrn'fTlM D 11'Y ~ pelKY •

lIi' a Ii<CM'On ( O;~ 3IKCMO=nlpeoc» ) Blbl W.nO o~ono 60 Ktll~r' B o¢lO~IMneHIIA ~ ,~151~-' 6J1~01l1H'(H nIPHIIKJ1H)~J~H M!A ~~ . nlObiiH non 06MHa. 1~:3 HHX = nape ~1~llaHIVfR ~ICMOnH btl( nBanuaT ~ ro:MlHIV1 KOI8,: nepB·a,flJ ce p~~~, n oerope HaUl pal~T~ 'i eCiKIII n on HIOCTlbKlI~ g,l'cpafl - OOln!ee l~aM Hal, 4~'rBepib. :3,aTO oeTa6lWI~ ~C~fli '10 Mal. rI 0 co Ci81SY He 8bl3bl S8.KJrT H.vu~aK~.x Ha.p~K:aHVI 1711, OHllA

FII .... Jilln'~,lI'1Il:i:Illi..lI bll OIPi;B~'n'WI~'H IH'I["\ Iiiiii'

I II UHf'">" !i.:lliI""'l!;;Ulll I ... v wlr,"' "",,, v ~

T1P81aM UVlf,lI)(' lOP ~rit1Ha_n b IFN)~ ,c.( ISn ~~ : Ii eCK)O~lbK'O co 0FlHI~ = ~OB, »C1~Jn'fI B ep aa H ,Me:lK(~a.lI1AP'a. Sen Re',~ a, ~~ Tal~IC ,A$HHCK8'fi)}1 E.'¢ip9MOB,a~ «C.Ta.plAllrC )(OrraOb'II"'i :», J1lan~ ~ Hla,~ AB a ToOMe ,~n p~ IUUOLiem HIlIR ,SnaKipPHIH ~a~) EI8 reHI~$I 8en'HCT'©B~ (He ,~r'OlAl 3a,Obll =. Berrlb'i YT10 1112 Ii a~aJ1b,H 0 oer:Ml1 ~ 80e='lSt(VI npWl~a3Ha4ajli]raCb rlOJ:U)O~'i1l'KaM) ~ e.~,i'

MJ:,!l}1T8IlJ Ib G1 B lit ~KGMO!(i ~ eCJI'Lii He Cl~pa~!lT.b BHHMflJ-IMiIIi :H3IlrIe;pe~itIiaL~F!I. 11TI IIIOIHCI &-'lWfir1fb., qrU nepajq H~M ~1' rpeJ~ CE!PttAI 1i[6~t).FIMOTBKM IflIllI4K1l1K1r't8HHIlIl;! ,

~8a iAeC~rn~a ~Hl1 r IH a. ~AHIE5~leH~1t!Et, 'ylW]eCT~ HlblX 113 9TOM ,*9 P ~;qy - m.POA£t «Haen ~~ Li11K,a.

iAq ~K- ..;jjJlbllii"'\{TTbl· j, ·11Di,.n.~i1::i;p-i'Ta ~'llllirIJllni!..·M~···Ie!ili!illlo'a'l l.iiin-ilJ! Jl!'1..J!;:'~ .'"""}' ~l·.;1'- IIvu,.;;;:~.,~,.!WI "'1· ~ .1t;;JLi!"""r'i. r·(. Iil'I

«Jl bB,bl 3Jlb,QOP8AO », QAHClKO B TO Bpe,M~1 ~'OTO we 3aniijJJ~$iUJCb IA! ~"1l'()6bll ~epHyr~cfl R npoIAon*e~ ~IIO 3Hla,M8 Hm0i1loepHIII'!1 Vl3Aa19Il bCTiBy nOTpe60 !BWlOCb Don bLUI9 fIliR'fI~ neT •

3aiJi'o IAIMeMI&iO era n Onlbl'lll'trni 1~lbllIT"_n~~I~T ca =

_ 'ii .. lt _ -.......:

MOIV1 Y;iAa~HoH.

~ OViHIKIA~' Bane HTIMH bll 'OoeeeO'~ ..

MIHTep~ca91o. Yl'O n ®psytol KHMry 8, 'Oq;OP(M ~ . neH ~IH ·KIlaQOH~,~e.KO:~ ~611,11611IMOTeK~ npvnrn:H.)~· ~\eHvd~ ~ ,~~ ai~MO'» BblinYCTwna, Slije B 1995, fjOAY., 31"0 6,Mn OOOP'IHI~ l 0pfU-H:w~'La Kap~aKa

'CIlIIIICOK'TOM'DI napao'" CeipWIJit (·19,55 .......... ·11959) ,. ,jQarl ~iJ1b Jle¢o ~ nlf~n\'tMI!iJ'-e9HMR P06MH30H8 IKpy.30», 11 '955

I. QMH8T'1-I CB~~rr «nyreW'E!O:TB~JI J11'eM.qe,n R rynl1 HB~P~ ~ I ~ '95S '. >KlQflb, IBslPH «~~"ffl1l KaIl1~l8Ha rp8Hla:~~', 1 9S6

'. A1IeKOe,~ TOjijmo~ ~~ rlW imsiP!)OflO~ tliH~*epa raplfIH8p, 0)~A31I1!1Ta jl' i 1'95Si '. Ap'll'!{IP' KOHal1Hl Dlo~tn ,~~ 3'an ~KH 0 We,pfloKe X(j.nMoe», 195'6

I. M BaH E¢l'p.eMOB ~~'Ha K!P~IO OMI:tYMe'l'1 bl~~', ~3 ee3JJ.!H bU! KOpa6ill4» i ~ 956 '. P,a"6~pT em ElS iHH::OH j,4;OCTPOB G:Q ~pOIlIA1 ~ ~", «YepH8f1l erpena» J 1 95,7

;iI ISeHIi\'la!M~H IKaaep'lAI iHI '~JlBa K~1ii! ~ ~\arn 1, 1-957

'. firM II5YCO~Hap ~ n~HT~lWe\fl11tl flp ~Ji1n M!aIiTOB~ 'I " gt57

'. fe'lii p~ Xarrap~ ~~:Kon H ~ap:R GQflOMCHa~ I «Fl pE!lt\opa.'GHB.R Maprap9lf». 19S7 '. IBna.A~M~ p 06IlY~~B ~~nn~rrpHl4f,1r~ 1 ~~3eMl1fA CaH ~ MKf)B8 n i ~ 988

.IMa,pK Ti~eH «npl.i\1'~II~\.IeFlMSI!II TOMi'il C(U~€'p8lri», !~np~KnKl'i..IeHIL<I1}1 reRJi1b6epp~ d)~HHa~~ ~ 1908

• AHaTon~ul Pb!,5a1l(Q:8 ~ KOpiHK,l'.f ( ~ lip QH~O 1Eii:a'A nr1A1 W1~'~) ~ 191,58

• rr~aJB, :3Map ~ TBepppf.il1 pyl.'ta~~'f {(n~IMG·yc~'F!lg~.Il 1,9158 '. IBM srep Gfr(t0TI ~ KIBe!HTl<1JH PPPB aM», 11958

• WOS'f1i M MCP ,~'~1I1eIP «nOQril,e~H~ ~I "3 IMOrl1KaH:b,~ 195'9

• TOM ae Ma~H [PI1A «IO~e~na.! B~b. C~,M~H~nOBp, '19091 '. r~Mrpp~~ MaIMOB ~ TaAHa. AByX OKeaHOB ii j 1959

• A_fie ~caHJllP QIOMa ~ TPM My~JJJ(~rep,J~\~~~.~ 1 969

• VHn iji;;H K'~Jiln~ Hr~ «1l1YHIH bui1 lftaMel"lb~~ ~ '1 959

CnM,'CO'1( roMOl, 'Bl·g'POH C8IP'MIH (:'1'965-11910)

• Ane'l:'CCa~p rpw ~ «An~le n9!P'ycar~l' ~ «'5e,IfYiU4a.~ no BCJIHaJM':» I ,~('30J1G~a:R u.m b)~ " AnEH«:::m~p JJlJOMa «Ac:;Kari MO ~~

• Ane~aHPJP KaDH~;e [~n bIJ1laJOnLt",a~ 1D"C'II'i~B»

• Pot1!iepr eT~B~HCOH ~<JnoXl.\1w.eHIHbl~»~ ~~Ke'npHGffa~~

• CTaH~G11laB ,new:! ~ ~l.IllareMalHOE30 OMa~o~'

• ~eopr~,~1 T~w ~aJH ~.o)Kyp8J.»

• ,S~IP nD' ~~:30narol~ ~YK:~~; iriMlJfI6epT L!eClB P1QFlI ,~~ Cl1P3.~ t-i1bl~ W'(fU"M'~j

• neaHl~A nnaTO:B ~CeKpeTHMt1i cpapBa,Tep~.

• ,)KK):J1h B 9'PH ItiKaHriJIA~l'"~ ~ KOi~a6J11erqlyw,eH-l! M'e ~Jl)KO~ arasa»

II JlIeoHlHn C060nee ~3aJii!eH--lbm.\1 ;ny'-ll;~~,~ BoeElorlQ~, B0800~J1H~ EBmH!A~ Pbl'(~O ~5yp.R~

• Elacl4Jl1I.11V1 ApAaM~nca<MIi.1' «OT1Bel~aA olitepa~~i~~~~ H~KOJilaJlA1 TOMaH «,18 ngrOHS' 3~ np~SpaKCIM'ri'j

• map", CoM MeHOH «nepaoe Aeno M!eI1'Gn~

II rSpiepT '~IIiIMQ) anBpBbli! JilI;0:~ Hac flYHe»1 -«nlo'6l!l.la 6arGs»

• Apryp I(OHla!H J[loiVIn ~ KpaclH blM no 16e:nOMi~l~~'

• r8:(oprn~ 5p.~IfiI~eB «KoH911.t 'QC'IIIi9QrO rneCi,iQ,9»; nM~MlA ~h~;~Bene~ ~j~3ro tIblJ1(J'mlOA PaBHa,~~ " A;p-ryp KliIaplK ~~..Ji'Y~ H a_Sl nbllflb1?; .Phii1~eK ,A3J.1MO:S ;Si R, IP 05{Hl» l iCTa!IlbIHlbn~' lIle ~.epb~~

• ApKaQl.I1 i1 ~ c~ ~;U1e CTpyr~LllK~e ~~ C1JPa.~ 6arpoBlbix rylblll'; AHa,TaJl'l~ ~ Ll,Henpce «rftHH!liI ~ ~II~' 6or~

• P~a31lb, Ca,6aTMll-ilt.1 ~4"O~~,t:~ KBJ1KT,BHal. 5na,Qa», «XpOHII1K:a f(a:J11 Mir2l!Ha_ bna~a;»

• VleSl11 EcppelMOB ~~ CePAl4e 3MeIA jl>

• reHp1A1 PaJ\.l1~p Xa~rrapA ~XcOIl~~K8J 5,J!]oc:KOOMEa»; Jl)«e~Mc KeplsY:A «8, t\e-G,'P.~x oetE!l!epal{i<

18 rH:um€JiDiHe~, BpeM A BI~e ~ a~e en bl W H bl ~a:3f"OBO Pbl, liTO, GT,ape'~' WL1~ IP'OCCH~ C IKHI~

, "

KOHBe'~T ~ MIHl',ep ~ peOCKO H,)" 'I IIFIa3bJIIBae MblM n onlp DC-l)I' «Ie ~tlOp,I(OH OM' ~ IS yeCllb e ro oruaoe ~'OBaie'~'R I~ 6eotM €JHHO ro op raHI~3~l',op\a, Ane'KCal I1Apa CHAP pOBIA bla, CTaIH(H3,Hr,c~ 'CKY1biIi b~'M ~ np espswaa'lClRJ B ,aTYCOB K~t~), QP1~ eH"'1~ pel ~:aHHym' HCKflI m'l4l~rreJ11bHID H~ Be-Til! palHoe ,¢D~HAOMla. 21-~ no C'4e'fY 1(0 HBeHr~ npow!el~~ w III~ B HaY,anS' M a~ 'J onl'~lo~elpr sro lMiHeti ~Ie. n pOjlilp,aMM,a 151~I.n a ~ipe3,Bb~ y,a~IHO HaiCb ~~f;H·wa, M 0 6bl~Hbi VI rue 61Alen b cpa HTaCT1~ KI~ Mor 6e3 TPYAaJ, Hai11Vl 3~H~T~ e no Aywe.

npeJi(Qe' scero, npow'~IVI nlpes9t«ayJ1.1 ~ ~3JJ,arnn bCilB,~ r1y5f1MK:y~cu_4HX qJaHiI',aCl'~IKy'. n~p~ y'l!.I~l~lH ~IKaM ~ KOHB€'&-rrai B blC1iynMfl lI1 npeACiajB~lenlA ~lIeHIAHrpaaCKaro ~c3lJaTeJ1bl"" 'CTIS8;>.) VI «CHeJKHI,on) KOMft» • KaK ~I ~Ltt,PP,J110Cb, paeropenacs A~ CKYOCL1R BOKpyr BKnSAB MaJ1bIX MaQal'9lJl1 bC1B, B naousec no V1c&<a IHO~bJrx HMiH ~I HeCl,aH'~apTHOM n pOO'b 11m B 'b!SCfHO c:rn j rJn:e5 ry'C:allKoa~ npeJJj,crCJ:BJlStlIBW 111111 '1~'C~e,lKl1b~ ~ KOM - 'MOCK19a» 'I YlBGjtJOO</AM I !.!ITO l'Ofl,bK'[) Manoe M~,T€.n~CTi80 cnOCOOHO paJ50Ta.fb B T'eCHOM KOHT8litTe c bllllf81"9llIl HMVI L1 YRO'snerOOp1frb, cllIIpoe He :He¢'0pM8THYIO 11 ~Tep8.rylpiy. C01PYAI9I'~K~ eonee Ili<pynH blX ~1~mJ1bcm

....

IiI'[)A~'® ~ Ir(;MBaJ11r1 i '~TO IHaIblVlHakJ~~VI nL1C81F,9iJ111 b

AOI1l::«eiM c ne,pBblx IWlarCH~ olli1ipe,R~UI1 ~Ifi'bCf,l m e K8JKl,OS pycno l~anpaj~WTlb c~oe! reop-ecreo: B 'CiOpO~y ~oMMelP'~euKi4X npaeKTOB HIlIiI noaeK8 'C05ClSSH aoro CJ10Ba - IBTOPO~ nYTb 'cnO}l(:Hse' 11 He nPHH90el' 6~,~crPO~1 np~Obln~,.

nOKa MOJil)O~ r,~ ,~U~t1ftOpbl 06AYM bIBfiJ1H I ~a,~ KIAIMI FlryreM mlill~aIBVlThCA j 1t13Be~ClHe~ wille ,*aHT'aClb~ 'C'B\RTOCnaB fl'Of'i~ HO,B l~' EBreHIIliH J1YKMH cn5yt.ffieJlIVl HX npeM-'-YAlP0C1f.lM 004V1HVlTen ~CT\~a

~ ...

m paMKm co 8M~CTH0L1 n ~~pa:rypH'O~1 CmY~YlL4.

14HTepeCH9.R A~,CKYCCYlR oOCli~wnlacb no 80- npotaM BJaI!1MO(H1HOW,~JHVI~ HayKI.o\1 VI tpaHfaCl~KIi1: '~eHI COlOG8 Y"iSiHb ~x CaIl-lKT & nelB,p6ypra Depree; llUHlloB npeJ:Vlo)t(MJn InO,pa3Mblwn RTh, 0 TOM ~ KaK. sepHryTb' HayKy ~, n ~CC',epa1"Ypv .

n1t1C8TeJ'llb ErieH'B. nepBYiW~HJ3. npOBefia rpalVlH no c~eTY ceM~Hap ~c¢laHiacn1Ka ,*eHaK~M Fll(j"iepKOM:r~ I H8 KOH KpeflHb IlX np:v.HVtSP& nOKa3aIB~ CKOflb. no=p83tfOMY ~8!lHTaC1b~ xapaKlapM3Y1OT 8, COO;wlX T'eKClax: MY*~~H H ~€JI!bIlJJlIIH.

A,KTVdIBHoe "i ~a.CTL1~ B npOB~A,eHlV! VI I~OHfIBeHra n Pl4 HrlJiiIlM G ~6rn10f1Pa$bl ~ n L1TSpaT¥\pOB®~~~, 06'be~VlHHBWI~eCA BOKp,yr no ny.n~ p= IHoro, caA18, «QlaHTnoo». 0 H L1 opraHVl3Q;13aJi1IW IHESCKlOJ1bKO KPY rJllblX [;100:0116, lI'1 np eae rlla UUt1I~ ~ a lall{)IK)e K'~IHOCe.K~I!UO 'f~:K'(H~[;J=K-OlHb,~ r~v~ A~ IMIOHICi'pVipOB8n It1Cb cpp,arMeHT bl IP e~!~H)( tp.taHraCC'l ~ Ii'e C'~PlX: *LI1nbMOB.

P-a3YMEl 9'TQs;j11' !-ita o6Qw.no(a~~, 6e.a BiP~9HVlR fll[Je,MI.t1I1i. 1 Ma'-1 ''''t~lBa:sanl~ nsypearo's n,peM~I~ I£IMeHM A11sl\CaJFtQPa 6ef11'~:~:~a 38 19ta~HO~ xyJ];~!Cl"BeHIH biB TeKC1b1 H H0I30~ n t,;1rrep'Ei,ryp,HoA np~MII\IH ~ neTpa3AP)', nplflcy)KAaeM~M M'OKJ1Kl<lili1rre~ bHO sa npcw"3eeJleHI~:A Mana~ ~ CI38PX1MIMO&; CPOPMbl. a. MaR pa,sn.aBan~Qb 0(" I5poH30BbiS YJ1M~Iit~:»' I (;i,li1lHmpliltp®cCHtI(OHbH )'~', n1peMHIt1 )I{~p HaneL ,{( nOlfllllJ.eHlb~ .xXIII 8eK~ H nolO.Iernbj~e ,3Ha~lVI ~~;38e..a,\Q8 ~,i)I9l~;,oMa~:;c. 9 M~I npoWfJI8 LtepeMo:HH~ H,9rp8JKAeHIt171 notlMIt1TM9,t1 csresoro KOMKypea pel4,~H3MC1 «'$aIIfl1iKP;wrr~ K~'"

P,6l3!SneK81Bn bH.eU1 np arpa,MMa KOHlseH- 18 B KI1IItl~ ana: ~:O.H uepTb~ IrjPYFllnlbl «"'MI~ Hy'IQfP efll~: ~~ ! IUIV1 xa'~ na 15awla !KOBe.! .n lC'AiMllAlF1 bl IC'Mep~OB It;'!..jl H E.ef\9HIIIR .n YLkiI!lHel1, Tp~nlt1IUlt1- OHH,b IlIA ,~:tn!A KHIVB K aa o50~ ~IH~ ll) c noe~a H 1.01 eM K.()Pta,W ~VI ~ pan eBY I'Q O(:(,~ aM ~ Ii1IPICKYK)>> IBe'~eP~HK~l ~I nee noe3~K~ - no fFhQ'·UHJMy'C,ftHIK.T= n,eJSptl'YIP ry I~ Hie, IKJ1Sp:OVl LU9 B KOMa ~ oeo, rne M 011< ! .. ro ,E)b,Rno flO'-ll~!Tb rm~IM'R"b KOplA(lle= 'eB Q'let.jleCT'B!eHHO~1 'qlallHl8efIl1KI4 ra H H1a.Alllfi rope, Vie aHa, Ectlp,e MO sa H ,JQ'PVI:R PbllirXS'Y·

CnAA~1' WI pJ1:3 Fl8!lb: K10HBeHrr YAW1C,~. ~·1"11H~' TepflipeCGKOH ~~ RlelHO o6pen eropoe AbtXSHLile,; npl\1IM8K 8Hlt1IMlaJHIA€ M tl§10neJIKlit j a ~~CK.y,[jC ~ ~ Hre. l·u8M aa.3By~lanl~ 'DeT'P 0 11 asryan bHO. ,A 3HQY'I,ifT! eCTh Ha.Qe}:l!{.Qa Ma, TO~ ~1"O H "ie pes rCA J1toO ~I~I cPaHrra.{IT1~ Kill BHOBb, BCipetIfR1C~ Hla, 6eper,V ,cp.'~HICKOtrO sanl~_sa.

n peM ilUlil ~(&IPDH~JHJ 01111 Y'lll~T1Ka ~

• Kp,oIH aJA .opM.a~ R HB Ay6"Hfi He.taR ~~ rnO'f)aJ1bHPe nOf~[1nel1li'1~'»

• 'ClPeAH RiR .OPM a: 1M ~IX.iU ... U'JI HaaapeHKo «OClPOB uel~1iI OH»

• M ilJ!lI8f1 4l~lp'Mia: M8!P 1.4 HI@. M CelPre~ JlH~eHIKO ,~~~ Mneparo P"j

• n,6Jil1l~IL!lJ41CllM1Ka: HIL4 K:OJI18~ POMaHe~.Klii1 ~ .oii~ lp!.1 ~aAtlaTb MH,e~ MR 0 IH aweM nVl~ ».0

n peMIM HI csM11H J!epn p ecC,K)OH 201111~)J

• K" HlaB .opM,a~' M MIXaMTI 'Yenefnl CK~IA «Pa~CKa$l MaUJI~Ha,~'

• Cpen~ RlN ¢lopMa: II3A~.€!~a6 P ~~aKOB «CT8lKlepbl ,K~K npeA'''"IyBCTBI,\iII''~1

• MiM&llI qro'M~.l: EBmJiltlA Jl~fi'1 «L[Mi"kli9,PPH6([t

• ClIepJ(;IiOPO'TKiltli pitCCK8a,: AnekooH Ma- 3ij_nes «BCTpeY~;'1>

• Ae6iDTM:il!FI I!IjJIJItII~,a[' it1J1 bfl Ti~' (;.'TiroipbMa J;V1A rOCfiI'OAa, Ibaralict.,

• ~pmHKa I 1i1Iy6J1~~OD1H: H~I«ma_H Po-

x li ~

'l '. '"111 . ,., HM~' -" -,' ,.

MaHe~_. q,_ p"HaQLlarrb MHe_ __ [) Hi3;WSM

liyrM~

• XvaO\HDIL\t K 1(l4Ji1lf1lOCifpaQiUI): Atri"OH Il'oMateB

• XY~O.HI!\tIK (06'AO*Ka)': Oepr8i:t W ~KIiIH

• M,~_,a1f,e""b~lB(;'t J1eH!.o11H1 iip~ooe Nt3~tr€flbCT90

()!;1~eJ1(Hle:BQKilR nlpeMIRHI 2fJr118»

• Ha'~.U:HtYrA,o*eCTaeHHafi IKM Mira: AFIlA'p43iM 6ypoa~!Ai «Haii1.Q\I1100J-l ,_, CJUlQ\':ilieliilb Poc-

,'i"'~iIi".!j .... ~ h ..... 'BtiI~e;IdI.nin rp n Ill. ,III j"'1'130 ,l'L. "'a~oa IU ,1fiI11"!!

~.-rI~I"l'I ~ ~ ~~j"~~. I'M'F" .·~IWY l::Il! MJ lIQ.~"~,nMr'

Man ~HOBOK~14 #,Booun eH Ha:l!1,. BDrIp. ccoe 60JlblJUe, ~eM Of,BefDB j~. i Cs'preA P.:R3BHt,teB ,,~C p8~~ ,38naWB Ii1 3!l~KOB. ~IJtifb ~)mep" eTIA ~ rMOBbl i~

• nepeBiO-A ~ta,~ MO-XY;IlJOJKeCJiOeM itO''; KHI~Ii lIS ,: Ha1f8J:1Ii't~ Jl HODDa J8 nepe[BO~ iii: H ~nt M~TI.iaO Ka Ir(Y ~O:H,'113!A1 il\aJ IHSIB03 M Q*Horo'i~

• CepL1A M3J4ftD-Fl0Il1,nRpHblX n,6nVlKa~il:.

EioPHC' P~A.eHKO ;38, U]1.41Ul bl o"'lspme '~H8.jl"!ldl. II'tOKYQClBO. nOn~Ka)" iii ~~npOTMB "~F.-IayK.!!!~

• III~Plmre.lll1lb£;1iBo: Q)OFlA t.{~HaCTlliil~» aa MHOrOJileTfH1U1O IilIpoc~~o~yM) ~e~I!:iHOCTftlj H ~~a!H ~e Half"ltiO"'iKYA~e-TB8H!9!;,!IX KHHf

• .'ypli-l iiiln: QmeBO~ 3ftet(TPGHHb~A ~YPHaIil ,!~3In,eMeHlbl j~c ,e/.enty. flU

• CrneL\,~'a.n~HlaSi npeMLUll >KNlpH: ,MeK~ Callrn~p ET'OeB, «,:3KClpeManbH~e 'KHt1jr~e~qr crae. KHIIA E'"a~M~ W8Hb»

npeMHSlI .,pH',ana '~(n C)l.fI.qe:Hb" XX,II 8@1I(',»

" In P DIS ar; GepM ~I CMHAKIW M oM Mna,Q,.e H Llbl

Me..Aft4 ~Ka»

• IKplltJ11H1K8cjl ny6.n"'-'H!C1iHKD: EBF9lHIi1111 1IYK-HH ~HeAOpHyMeH V1:a ArL~~f01O' B ~Wlia'lb ner~3Be~a (I,3HAOMIa.»

.. C'epreA 6epew.:HOA. }\fFlIIQlleA ~ePl~o~,! ML1- XBJIl1 JI1 :R Ky6QeCKL1I~:

lllara IHe 'eTiyn~lb no reMaTi~ lil~ CJ:(.ltiIMI VlHle~iH'eT=¢lOI~rYMaM i '-1'1'06 b~ H a H1SlKHYTbIt~1 H8 CeTO~~tH\!\1IS1 '0 ~af'!ta.m orexe [:fB'eHI-HOI~ HSY4HoG; $at·¥TsCT't.i\lIKM!" nOlnnItlH~(l~1 H tDll, 0 CHQ'Bal"1llHalR H a fWajy~11H hl,X M\AeRX . M PlJ Oi.,oKe 1i'1'~1~'I, TID n ~ Il\i:I G'LIeGJ18., 10, n t.11 'YMle~:Mf] a ~I -- B n Ie oOM tny~ ae ,_ lpsfiyen H:eMeAF1le~1FI uoro B03pOlKJ).e H i\'1~.

C'Tpe~11b.1 rH€H:U:l nersr B pa3Hb I IS eTO'" pOHIbI. n ~ CaTefll4 06BIAH~ lOT ~ 3M,l'elle~ ~ c:rofJ~;pn~,to~YlX I~X n pa'~~Be~eHM'R KSK «ea'YMH bllfoj' GI.riy.l~bm'».,. ~ PS20M nornynee,w ~ x ~ ~Talanei~L l.i111l----r,aTen~ ynp e ~~UC?f H'€'PMJVI~ Bb~).( ni\1camne'~ iii H enMb HOIB ~~IH !bIX: MI!~,= T€'neH" C f1l,gcne:AHlIHIMI~ CJlo;.«H1ee. To Ie orb co MHeBaifbC,~ :e 'flOM! ~Ta i4 ~,3AalenVi GHa-

iJi"ii1f i#l'~ 1~11;,,1l_j -0' ,r. '!:iIT Uri:!i. npuvn n hIlT\r";!l1'I Hn I.iIlV R.!I, 'I 1,\ II'u !l;!Ir-~!>II- -- .... I;;t ! FJ~' _-IYI~'Mil'"! I ",""n~ V "~A

M HH~~Hll1e noxa OCf,ae--TC~ Hea_bII,CKa3~HHlb 11M, C'Vl1rya~~ R C lHaYll.llHoLt1 ¢la.HT:C!:U:::fHIIW~

v

A9V1CiEHtVfeU1 bHO OCT9 BJ1 Ren' )l99J18lJb ,ny~-

urero. As IA MIO'U'!10 ,nVl 6bll Tb no~~p1rrOM'Y? tJIl),aKTopo6~ n pen~TGiByl!Ot~~IX Ipa.o.ILI.BMY pOCCViI~C'KOL1 IHQ)~ MI]fIQ,ro,. IH:a3,O~U~M J11t4Wb HSt~K}:m b.kO.

E~ HSYvtHJ8JI c eepeJll~H~1 npoumero I~et\a IHm, $.aKl!~I~e~KiIt fJb,ma Bb~,.,ecHlle Ha Ha ,o5p~~ HY QJaHTaCi~ LiecKOf"O nprll,,~ecca. npec\flo BYTbll~ ,fl€l3'yH'F ~ IIrJlH3:efl~MH j -rro 4l~rtJaHT8.CJHKa IlOO}f(Ha 3Ba,n~ MOO On,S)Kb BO .BTV3~~~);, ~ 111)111 H bl~' llpaKll0pbl. '¢DaHTaGII~-' I~~I 6n1ll~H;S(lro npVl~a Sbn3BaJ1IH W~Ban

lliIff"'f~AiTi.iliil_jf\ii:ir.NWUV ~"::iIt..dllaU'!:i11lJ liliII'''l. ilJl nasrno 'N,~ idllb.l"V

1'-';'~l!'lU Ili"f"ry.""'f'<"'~A ~~!""_'!.;i' ~~~JIFIII'III.\'1 ~11 t"'fJ..:IO Ir."'" ' .. 1;",'1 rtll9 A

CTarn~! )K~plmoLi; 1~P.b~;X man' ,caM ~aHp.

lrln BeeIHiciB,ytoLU,ee nonO*€H~ He' ~, HeM 3itHs:ltna $\a.Hirlte:r1li1 K3 ~ 0S8iDQIblj 91H11H8'JI IHle '~·ni'Y~HQ 'A. a COUlllaJllbHO t1,~ rVMaHVllal~rH o~ n POt5I1€'MIaTVI ~OVl ~ 1)::qO)l()~ [:lseHIH bl M~ cpeA~T8aM ~ leel Bb!ltpa~eHHfI. lt1 'OHa, Hie CAaBana n03IAI~HI~ enJ110ib 10 cepe'A"" H bl 199 0=')(" K.orr~ no efeneHHO' crana exo~lAl1b He. Her «.'bjelae~PTas:l son ~a'~ HQJ.

l1~.~~I~IAR HGO 6~m,[fj. nlpe~BaHa Vi M He.)KeccreeHHb ~Ml1 rilr8'pe,BlOA8.MIA ,sapy6eJlKi~ID,~

.. ,cpaHTaCTJ!lKJ~ ~ aa ~Q"O~blIX ,13 blpocru.1 a sropM~, 3aJ)19!MBWIP1e 0 oeoe y~"! B HoeOM saKe'.

i!'~~,~ 1Fi'll"'i;lf'b ~11i--1 ~1I"ri~,njijjj H1iiiV nnn'i;ili;i'ILJL~ '~:LIII"!I"A F\-~~~Illf~~ U ~ ~ 'I:.ll~~Hr--1 Ifl~ tMY..I "~IFII_gg Va JI ~,~~

E10~B~ifb~1 ~ np~ Bep*lEHi~bl H(3). OAHaKlO sa HC'KIlIOLY'eHlAeM Ane~CaHJdlP®! IlpoMoma~i 3'BMeTHon) nonon'IHeHIII9lI1 I~ 6 e3 'roro peAKH* P~B SJSfc',pa,B HJ0 He cnYLlVIflOOb,. Or-a;C1l1 m ~ H oma:r ,~ ero M Kp\~31~C B (rre~ E9GilSeHltHO ~ c~C''rle'Me o6paSOS6H lI1ifl VI Ha~KVI ~ K010- PbU~" nit') 06PB~~:OM~l BblpueH'MIO' OAHo;rn ~r3 t_pa;HrT8c:rOB,! n p~8ilfl K rlO~ WleH lIt1 to it~ H,e:SHfll'H blX r~rMaHVlT~!Ji~e\e·~ " OTM9'1VIIM~, ~ arrop)l(~~ ~~ ry1MllHl ~)napHlb~x, AS. IA1I 'CO~ ~Hanlb HlblX HayK or *aIHT~CjH~~ GeCtMbH~nstjj HO L1 oe~rn)n~SHlc)~ rA€ 15bllln3 lObi ~ I-flOB~.R eonaa» aHrJ10~ajMepl;1lKaHCWJ~ ~aHlaCI~IKVI ,6e3 3HaHVlI1 0 Hose ~ WI~,X: O"KpbJrVl~ x JiI ~o~ eTi~;M.eHIHRX' i3JH!P0I'10llfil On1I~, flIC!4);lOflOn~ rAJ aOU110JlOr~VI 1k1 APyll~X HJaYKJ, 18 11U1~ rmpe teDroPb,~M H8110aRTCfI LlenOi~eK L11t'J5~,~cmo'?

BflIPO~r®M" naAt:Hi16: lIIIony:nA~HOClH

Hw' )tapalU"epHO I~ Afl'fcll caMoro KPY.f1HOnl" 2HrnOR;),bIYHOrO' cpaHi',aCTIo1~eCK)Drn' rpoCf.pa'HCTSSL HjeCt~OlpA Ha paarosop,hl Or pel·H:3 ccaH:ce {Bo~pO}lijl,eH ~'~'i KJa~ 1~3eeCTHOt 6es Ylrl(lA'lKa He 6b,~BaJ~'ill '~TiBep)l;O~ l'J' !HI a;r-l= t1IlOH cpa~H'ml\CTI1IKM '- fantaLsy ')IeapaH foIO IBbU1= rpbllS8er g, nonYEl:ApHOCTM y solenoa fic~an,

DIane B tOM, "ITO COBp~Mle~ Ha'R H.a;y~HaR K~pf~'Ha M~lpa.. ra,11K CJ[i] O~Ha1 YTO AJ1R ,ea nOHMMa~I~'R H T'eM Q01iU~€ AJn$lll 'ee- AME;,JlFleV1-' w"e~1 !pSHCJ1!Q ~H~I H eOOI)lOA~I~a cepbe~HaA IHaY"'lIHaSi nOAro1ToOBKa" nOlKa3aTeJ1b,IHO! ~lO IBeAY~J.I1e HaY'iIH1bI9 cpaHTaCibl AMepVl~I~ ,~Bep}lcp IBHHWKl rperopM' I5~HQJ{)PAI ):13_. IB~ ISpi1H) lr.1MleiWT y~eH ble' 'C,--e1F18HH. qP~'Af~ eaiBpeMeHHb~X Ol,~~e.Cf'BeHHbjl>t seTopq"r!9 C «HaryJoi H ~IM 1M ~IP~;~-03~3peHI~eM» BbiA,en,..ef= C~ IKHp:~~n Ep.bKOB, etl~ii'Orp 3aMe\.faTeJllb~Oro y\.[€6H ~I~a ,a li1!ITr'OPH'l ,3eM~ W VI 1tW13H ~ HS HeVl);~. CPem'I 3aIMeT,",n~~,x ~'f'PGKOBl' e~!CTY= naroUJ~I)( 38, KOM~H~' Hal)!Q.U-lO,~ ~aJHTaOT~'= ~~I~, ~ naBe~ ,AM Hy3llfilb" KOTOpOrO cne'nyi~l orneCTIA 11K IcIlaHlTaCTaM-"l$Dl1i,j'9.Jn;fU!~OOJM~j I ~I Am-O'H l1epsyw ~H, ,a.Kn118Hb~ H lI1onyn!fllP ~ g S-SilQP HaYK&1'I H leXHHK~ ooo:6LU~ VI 'KCCMrQ~ lHal~li1\1 K~I B "'I21u:rn-lOCTVI. S~jM;mHlbi latoKe III 0= lIi1I e~H~'n3'CKHe aa51~neHLflli1 H ny'6Ji1I1UYlCTVlyeI~KHe tTaThIll OOaBlupCU~i it1I1'"'DPfl MIIIIH8KCU3B ll1] fI pocnasa B eposa. Bee, Herycm!

C1llO)KHOCTh ~av-~ ~o$1 K~pn1lHb I MMpa yCyry5§JrRe--TCR I~ IH8AOCfaTQ~ H'~ 3$CbeK'lHBHbIM~ ~O~MiYH ~Ka~lt10HHb~MI4 M€'Xi'iH ~\sMaML-1 IFlayKMi. 8 n~;rJ~YIO O~:~i~~~ ::;TO O-l'¥Cle;~ e H~biHo-nonYIlR~HOPI Jl~rrepaTYPbt ,):t',OMlAl.jjlltlpyilt014Se nOnQ~lHlAe -_ _ IA 1110 Ha~ M~~O,!aHl MI{rlM~ :~ no mpalKaM ~ Y Hac OCTaefCfi sa L43aEU4~RM!,i1, y~~p~HFrI~IM~ B I~YWecTBO'~~t;lII1H alU!JHTOe; VI BcC9MOryltll9='

Glee' TE!C1Jii1 bl {IKC,i,6lTVll1, ~~1iefpeCHo~, He 6~1.n JiilI~ I~Hi 1F10en~I~IMI ,aTfl8HT-OM?). SifO nOABOA~rr Hac: IK eU4e OAHoG1 - I~ I~03MQ)f(HO, mas~C(~ - npVl"'lLt1H~ yn~Ka. H$" IPe'~b 0' M ~Q;lO~ lriH,rnS8Ll&1H oS~'ecTBeHHoro COOJlatH ~~"

3a,ii~O~IHlb liB BO~M O)K~M)c.:Tlt1t 05Ibl~HO~

eOAbl M yrpQ*a HlU,t8A 'i'eJlOBe,~eCTBY n.neO~Hb CJJCeAJItCTe.yWT B 3T'OM Q03;H aH~ It1 c IMiOOIAJI b.1~OI~' CBR3b ~ ~ Cn~rfiHIA ~OBb IIM'1t-1 'CHlcrSM,SM III 1H8BIA raUJ~11I1 i H,arIllftlJ,lHO' JlOK'a- 3b$Ba~ n paBoTy' Tip eT~ero ~a Ko~a KJiiI~!1P ~ KaJ", re i30P~ Llte'fio 06 OltyH:~IBIA ~I Bl1.AL1Mlb1lK pa3JlVl iI.I ~1L1 M e)\ay npalff~ecK ~IML1 npo'RBneHlv1'JlIMH MeJ,~MIL!1 IV! llj]~'XHOnorlt1 i1.,

I~ ~eno Mre CBOJJlJ~~ K 05b9KTlVIBIH!Qlil IcnO~j~Dtii1 cOBpeMI~HIHOVi HayK~", 3'AeCb Vlrp13.reT £BDIO pnn b ~I ,ty6beKT~IBlHa'R asreMalI13aU!~'A Mti~WneH"R1' 0 K)OTOPOM n~ca.nlLo1 Vi EBna H ~ ~ Jl yK~IH j Ltt n I.<i1ff~p YOllC" 3h'o~ HIOM L1~ MlbIWlI1iU9H~~ nl~'~IBOJl~rr Iii( YllpaT9 He aH~jlH~IA! HO nOHI~Ma.HH!t! MMpoy(npO~CTBa" p alJ~OHM bHoe MlbllwneH Mile I OCHOBBHHoe· HS on peAeneJH ~VI n PL1YH IFI H CIIe~iC18V1 ~I, ~cn OJlBOn b nlOt&M8 HR€i'CR np:~ M Vl1'MIBIHlbllMt, KtrpOJ;)O~' p;oeOfl bC1'lB~le'lC~ y(n~HOBJ1e:1H ~l= eM B3a~MOOBi~3l\<1l 'rlBflr!'H HM H nl~eAMeTrQB~

lt1 HTEnliil neKlyan b friaR ~~lltIlp'Qn 1t11~ C 110- eo6cre.ye:T paCt~BelY csoero POAa ~ HOM It1HMbl-H o~ $aHi,aCTVOKI~ ~ J rAe 'T8XHon 0- rill ~EN~K ~,e aPTe$aKT~1 .n [t,rI{O n p eepauiaIiOTCR Eli M~.rM'Il.I~ICK~le aTpH6',lbl IlI1:I HI aoo eper, TaKltile np'o~t3BeA~H~:A np~ CG)(paH9- H~ It1 eHS!W He re IH m~aHTy,pa~a. lrIalilloiA'f'l~ 6~e 6:.naICiF'~pOB! '3Bl~~OneTlaB H ~po~el~ 1M a.WIL4 H,epitl1 ~ l]!.eJNrOHCTpH,pym MI~Pbi, OCHoeaHIHI~e H'~ H',a tWa'YiYIHO~1 napSAHIiIMlei a H8 IMIIA¢Dono rt~ "i ec KOM eocnlP ~Rilt1l~ '"

XOPQW VI fM1 IlIIp(MIMepO M IHO M ~llHanlb'[HO~

HCb CJl'yJKarr KIi~rr~ IH ~IK~ rOph ~al~OIiO o Il'1 pit1IKflKJ!.IeH~AX H VlJKKH (~HI~-CfiH;)(8a.gO~ r app~=non,e pe» rpHIHBI4~ ~ rAe l,R)3(enDIBe·CHb1'9' lFIary!;,II"'bJI;~ Ji1i~K'~~H BK!Ope~~:Hlb,1 B IMHP~ )K~ B~L4L11.4 rna CKa30l.!! H blM 38.KQH8M. A, 6n,eCT~HA npliIMep ~lrI~epCH!.1 C:Ka30~f= fFlf]irfJ M~ pa, 4tYHIKL~,Vn'J;IH~p)l HJL1-',!!r'o no noAo5Lt.1Hl' cos peMS'\HHOr,O 1M ~~y,cTIPHanh1Mo:r:o ot)l_4leCTBiI", npOAE!MOHC1i'PP1POS8J1 Ma~:KJ1 iCY3IHI9!i1~ B ~(Jlo'ie ~:~ .e"e~ilHonJ ~paf{OHa;~,

IBOC1iOP*!lUiHbll'~ n,p,~fiWi~ KOTOPh!1 M s a- 1CJ1ly}tU~HIt1l 0 BUfp9Tl1n H ,~nOiKHiYIO 'CJ1enooy»

, YOliFTea (aa -rro 1,aM~ D.a_~e HIAYlSJ\!\~ HIe B~ll-' ~am'U.\~IiJ1CJlI «CnVlH» Ylt1lnCOHa, elibJl1fl '19111110 eOenpHHf.ll- y H~cl) j nJ8)Q,pMT e 4 ~wramn b'CI~oA lo.CKe no «m1amn~ L4el~~) HId).

Ao6poe n pe.Q;3IH a'Me HosaH!I~e?

~,eBal~GR HaA Kna'©OL\'l!l.!:e(ilK~MMI

~ C:TOp~.nIIML\I' 'iFenep:b 6:YAAT ~ cry~L>tlR lDoub1f;1' Fealtur1:" r:01l'\OBIf.ITC!ffl, :;)~p~H~;aal4Vil~, POMl8iHa. ,oclm.@1l!i1 .=.

IHe'.lt!'iMFIIlItii! ~~ {lPaUJIII is

lJ rtdead} _- Tp~Wf-IilCTOpl1~ o 3if1aMeHIh"iro~ nL\teepnynbClWOij !ot!)Te;a~tre TM IBe~tles. 30M51ti ~Ii Ji1Ie'H ~O" 5b'1C'lIPO i'iI(Hliiyt".an I;;)OJ1J111er II.iI OiI'lilp:ille!l.o1lfllUSl BMe-C1iG' C Hlii M L1 'ElI, M~iP'OB'OA Typ. !"IJTo5bj 1il00000L\t~~l'h~ft Moara~n~ rfO'~11I0H HILilK.'Oe;.

iI1 X KO 1'"iJ~"P'1'1HylO ,q,effi(iJlbHOCT~ M€l\fTae'1i' o.craHQBM'li1:i ~QTHMIK 3~ He""llLltClb!le M MK ~al'\rlp,

iIl~M Wat~ IIJi$rJ€lY PiC1Uir'es ~I 2;O;b'h .c'Snl.u~ Fo~ I1pa~ll.[e~L\t ~Qf3!j:leM~Ho n~litCTYIiIl4lJ'1~ ~ pa6Qre'H~ 3KpawVi3aL4ti~M!t.I 3.MaM~!.iITOIiO PO:M~Ha )KiiOtI~ Bep:Mit ~20 OOmi .11I1ll!t= 1!i1~',Il, te-QJiOA;!{i" CTaBWe\iO 06~~OOHHbIM ~OCTO~H~M~~~cHeeBc~~ lI:lef'C~E'O nOO1aSWT M!ZtOT~' lpMnP.1epO~ ~J8L\11Jl ~l"It'iI~p (4"1,3ar~P4l~ MCTnOp;Io1A Dell~MMHI¥t tiCliTIi(]MalJol oLol5o:Vl~COOKl~~1 K!n¥~~)}, 20lh 100fillJul~ IFoo: ~e fIflIa}!Ili:IPlleT nu~ B ~ea;;Maoopcooe ~p_e:c,J1'O Tl1'IMyp8, I5e:Kf'oila~~eroBa,

T'JIA'III14 ~llTLer' Bros. N ~en.d?lllry Plot1Jfe5; n~ml.o1 ~OdL\tAIHIA~ CeprelO M.APOOV 3.~~1(j ~eallJll1lH.'Oro poMtll-!Ia

'01 'V~eJ!!IiMK B-e'RhiM!a!KiiII;~ (eev.~n~e o11he Wlirl~h:

IBook, O,irlie I@~! '1i~e Last Appli,enUee) _. rmpaQll""9 T0IM3, n~Bo!ro IU,tlKlila: 1.l,mQ3'* JlMn;ei~, liepi:X~ li!crop~ril, 'fp.M~aiJiW1ent~~ TIOM YoMl CTaJlol!081t1ilC!i!l ~twt~M lBen~it_a--3~~~, H~ oi4@t'Ja~@M paMraer Y~-PJlb~ n~SL\IT (~M'po;eaab-J~ i[Ui]lMarg~~, 4~n.t-JaH8lia

lKa-r.l~KC» }.

'1lAt.'I~ [l;raamWmks FrDf'OEl!WIl" .:'.K8i~PMen'ijHa~ -

~

OJ:)MIiVWlclaJ1l ~ KYI()

3I<paH~i3~1CI! 1Kna5a1'-te~r-o aeaJ-liifi{)pMOIFO !JiIJMaii-la reHp:!It Pa"»pa, XsirrnPAa ~~K@n~ ~ap5il ConoM!Oifilano, jCleLl'1c.iT1BMlSJ 6vAeT lnpal.iiaxo$!l,~ IB ditAYlueM, ~rAa 31WM!m~ ii!p~Elpa.!l'Mn~, lB· ~~H~H:I nil1a'M~TiI. 3eS:3Jpib~ a~Mp~ mJii KrBMie.PM~H ompa__B,Nt'&~ '11IQ.a ~ M~~~eCru4M~

-c, n.n.iR~lllg'MIifI_ r-.e.sil,j,ellrn O!J:j!:ii"""".... ""-'11"" .... ,. Jl_~ - p-__'"

pDJ1bl AOCTaJiilaCb C3MY Y!ilp-mKt'liOt'lry (4_~AArap~ ).,

M Hornil-illAlCJl8HHlb1.8 oeplBHCbl 0'lliIfII8HlH·rn p O'CMorpa n p;eAOC'fa= BItU' ~l ran a.HTII~ B ~IM pe~II.M~~iP\~M SQ~MGatCHOCfh, ,AO He~, OTII1 CUMjkl TBOpeH!A~ AO' iu ~po~oA aJYA~fnpI;1IM, nG nB~BWaJ1l CfR ~, ,anpe\fl;S' i<i.oPOTKO M i2:TpalKK3. ~n H ~oe~nt ~~ {pl~~el:s) naTp~Ka' ,)KaHa CT8Jli ~H"TiOM !He YOuTube (30'S! MBOR4 - no~rH11 nOOMI,i1f1nHOlila npoorrMnpQ\~,l. C K:ii~ei npoc'l: Hb]O··Mop~ aT8 KYtoT re geM CT~'PbIX· I<IOMrnbWQTepHb~X 'L\P~~ ~ r1iaKMeH C'heJl8;eT' ,~i\H!TpO AOHK ~ K~,HJ If nasaer no a:.!QaH~'SiIM i c Hs:6~!IL'l'l~AWDT' ~:~ IrYlPKM ~3 1ieTpIi1Ga, ..

OnepalfMIBHO epear~lpOBM KOM L4,1i;[ AAaM C:3HAnep. 'Ern ery~A H~Pipy Madisgn npMOOpefil€l flpaea He: ~lbeMK.!4 m1Q.nHOMfff~-

- ,-" mi,;;;' - I '., r " Ott. '~~ If~' '_' . ' I ,'" "! ;;;:;" - .-, '

uoro ~t'IIn bM a no M~ B~M.,,_ ue~e-::rc;R ~M8tA~~l'n"'lbllAl !iJ!~BBiliIK 8

AYxe· ~~OXCTIflI;~'KaB sa npM1B~~HI1AMIla ~~'. nO~01i~Vj M, nOBT'Op'm·t~ J11i.i1 ~CTOPIiI~ ~l,iIlIbMGIB «191~ H ~~lPai~nH N2g~~, TatoK€i BbrpOOwV'![x 1~3 BOElip8 Mfl 3aMe~eHt-iJbil~ npOnJOoepaMH Mopom~:,u!olteTP~K.

trylllj~~ S'P.~I!~Si$

E m-etitai !"!Inme~t

rete BlWf :aiKpaliili:i;Sa~i,\'U~1Jl1 POM::JlH2J. ~~lIi1:a b3MCL'il

~Xg K~: 1~¥lla. rill,gyw nJi!lO~I~e' "€liTl'ftI~ (Hl,eck; Whi~re' ~h1e ~ad K~ds Go). irepOLl1 ~CT'O pi1~I; ~"'~iEi' Gpa'ii ~ cecrpa. ®8,Ycmp. If1HlI'M6e.fO'1i Ie: Karii"aerpQ¢u~ ~. IK;a1K; Hel1l0CJliyml1llbl'ef Aer~ i iO:Ka(ll:b~I£!l;aJloTCfII JI110~e ;r;.M,ep'TVI~ Y'oIeH'1A KaMl~ 1B, A)lWKOL\fG ~w;:aAet.m Lot. B ce[pL-ul'i 'EUbIIlJillJl@ y*e A Eli a pcn'o'!laHaJ, CKQ~© fIIO!!!! ElI!ilTCa TpeTIi.1 ~ ~ 'RIBIHI blf1 sMeJill HI~ oe:J~~~ FI!O CT a~a,\II'1i

i;;;~ pTI-U-ilY :X,yaH Xoee'

Ka M li1aHeIlJm:(:l.

ry,D..WfI 201h 'Gen1uuy Fol'.: ito6upaerer.l :a~~"M~liIpOB;mrb II!lC')M~ti:.ea1l;il ~py5e-~h<.-ep8J Ml 11lI@M:tI. (f)iiAlil,il!i~n ea {-L-LIi'IH l!tOrln!T\!l)~; {llffloognilo). raJHrC'iI'ep ~K OeepttMJUl otJJI1~eeT Hel:.ie,nO:E!:e~eCK~ rota.. !!OOMOJt(H@CTS1IMIA. nOO.ftl1B apemaJ OH nep:eo!l},~ I:i!IMLiI aaer c a'®K:! :Mc:]f.I:::!Hb, ~ Ha!l..l,Li! FLaBl 60P@fibCfi C II'lIpee'IFlInHo[l,TbllQ. C~.aH:ap~~ IrUtlJ!!hE!f .i!1aY;~M n~.n~p:QE!iG1«l~ Tl~JetMl'c1Li'1I F''06epr We"u~fi:~ut. r1P@~3~!OAGnmM 'E~~yrc!i! !l(()MfljaD-9r.t~ Chemlnr

Ente rtai nrnen Io<1J Cirdle of ConrlllS~~I\'lI.

I. BH IflI ~eHltOI .H afliMH "~\!;,K'y6»; ~'XJ1Me'pa.!l~} E1 CU::TaIBI~i'Ir ~l!{paHH:13~El~~ 1101 KY:Jl1blrOElOn) lK~/u51i;!p· 1i1Ia.1H I!({j ec~oro POM,8H8. V"flrbs:! Mia rlid50QHa or,;; HeH:p O.M3t1 f~., ••

;. AIK'9'~~VH~ KaMSPOrll 05Mo\J'Hni\1.nCIl~ YlO ~acTb· 006b1Tl1l71 eHIKB/aNa ,t~Aea1ia.pa)~ 6YA81T' ITiI POVlCXOyQv.I,.'nb ~B OKe81H,e naHJllOplbll. CaM ¢l.:Lo\'I[Ji1bM Fie' CTOHT >K,.qPlTb paH'bWe ~ eM ~,epe31 fP,~ rrOA'~"",,··

I. npeAcraB.MnnE!r:l1l11 ICO IlL:llmbia P'rctunes OJ~t:nilIltMIMibH_@ rr,()JJ(I1'iB6:P~H.n MI 1ll1ll8Hbi C~ $lTb rpeTbKj ""IaCi~ «nllOAeit 8, 'l!IleprHOM.~~,u Vw.nn CM14ir y1K:9 ~aJ1 ~ornaJo~'e Ina Cber~U<H? a unOC1":aSMlT KapTt1IH1~' IP;eJKHQCelP 1n:'~PBb1X il-IlaC,TeI~, ESapPH 30'HI H'e mI ~e:nb,A ...

iii, 4'eTlBep'fa~ ~aC1'b ~;.;,n e'AMIMIK,OBOITO' rnep'~ iO'Aai ~~. YBi!1_l~Jfr eeer JIlel()M 201:2: ri¥laJ!".

l!!l' )ffi\fJl~ .. KJi10A !BaH naMM iI't J]r}J1bQP flyHJ\rpSH CH~Ba IFIQBOIlO!Oli B l!.IeTBe.piIO;M' !.ta~liI'I

~ YHI~IBe,p~IiAI~H onl fN'JIJlAaiTI» .. ~

"', npOAO.n~eHl,.1e 4:{ KIM: 'fiIIPIMIPYiIl'lIH"III"'b, ~p:a[MjO~Ha~ 39n1ila~ V!1p OBaHO Ha, 2tn:3 ren.. ii' Tpe-Tbrl I!--Iacl"!:l 'lp...,.n nepa 0I;31BOH (H()~ lJ'VA,e'T Ie 2,D""

jj. 3HTOHIH .XDinIK~HC CblrpBlE:!I'f' pan ~ anoro IBo,nW.IS,6HI;iKa B n PIViKIlIK)L!j IS'H""IeCKOM $~lJIlb M 9 ,(~ A.paJic!KJHe HOi'4~ l;Jo _._

.' CTy~1fI DresmWorks, np~cl5pe.na rrnpae8 ~a SKpaHIA3a~~tO H"crOJllIbHOft Ii1r~bll Mloirnls,.rp 0 e.al,pse c ~,~~~o~ n[j~ rn a..c;.!-nb Hla M.SCl'O IP 9Ci:K11i\'H~c9"pa T~Ma, loe'pTOHa ... 1iI!' C-TYA~At~ 20th CEHlirtury Fox: oQJ~~HanlbH() yTBep)J.I~na MlsITb!tO SOHEI (~~3B~.:.ij,ll,HaJfl nb]nb'~)!1 (C,nMne~») 'pe*~c-OO'Pfl M HlOBO~ ""ISOl!'M ~,.nmliR(eil iVlIKC» •. "

• 1Ei,lJaITb:fi Ii1IHTep 14 Maf11Ul1 Cnlr'lplv,i r (<< B rJlIIHbl 'CrEU~T~j'~~-) no CTaiS)'9T' ClJ3H'iea;M~IHyro J'I silfry (~·CL\1lna T'I!MIM oro Mp~c'Jj;a\n\n,a» [The· Po-wIer ()f 'the lD-aJrk .cry,sta~) =. CH Keen KV.r1JbiTDBOFO .u T elM F!lorc Kp~ICTanfla~:> !l)KI4M18. X3HOOH1aJ", , ..

~ KOMlil'aHH~ EIMJA.G IPl'iodudjj'ons t.1 P~aJUn um StiUdios 3Kptiti!.o13i.i1pym KO M HI(C ~(:H\a ~L\t'A lKp!IJI~M (Blood rNlatijon) a PoDC~ ~I! 3aXEH1~9HHO~ BaM 1'iI~ paM~ ...

iii HOBa~~ :3li<pBH ~3aLlM ~ KOM ~KCQB 0 C;YAbe .Q pe\Me! 'o6.pe$1a. pe'~J..1cc-ep':a.. !11M cran rllifT T[~BM;C I~ u'10'4Ka 'OOCiJ,le:Jil8 ~)" COl-Ull bM C O~A*mOM r1p~MepH 0 50 M ~lr)Ji1~OHiOB· AOOUfil8.pnE3, 6YA'ef CHHT B qlojpMiille 3D ...

T eJliUeKSHan SylF'y Iflfl~H~ p-yM CHflIFb PMJMe~ ~6pmaH-' 'C.ft'ij)r,o Q,laJHTaCil'1V1I!{~CKorOI ,AeTe~T.;n~~ «Pr:3H~eJ1lI1 :'1 XQr:I K~IPK I( nOKo.itll~1 A Jlj<~ (:R andelill and H opkITk ~ Dec~ased) J IBb [xo~~ewe ro B .~ 989-1 970 li'io:~ax. Cs'p~8UiI iii QOBR~'IH pBlcroneaOiBaJHIootA M .Etsy.x Hana!pHILIIi ~G:8 i OJ!U4 H ifil3i f(OT9~'b~:X, ~[aCTHMjit Ae-1Fj~'W'MIBm If)bmf .v6HT 1 "0 sapHYnG~ B e-HA~ np~3p.alKa. '~n)ijb! nOfMO~b .Q.pyry ~a~nYTbl EI 6lTb. CfI:o;+::Hbl'B AEifll8.

I (. pY,~IHe ~I~ ~~ ~en,e~aH~l1 ~I , _ IQ~ ~'~~ OAeJ,BaJ] H, . ,nn.a,~b,1 Ha H OBlblH e.e3QH, laM Me MaWTM)Cb, MeeTa.,

4i~ BenlD MIH ~I, ~ TQ, DYIReiT» l ·~~flleiile~l~~ 0'6 LIi1:clk;arr,eJ!llEl!'» no POM1iHBM Tepplit rYAKaJIH,A!1 ~I ~ r@p.oII M:~ = "Iel~ SSPThI ~ oeSOH CT8HI9'f W'l;OQ-FlI!B,AM-iI HIM l x:om H e' MCKnlO~ Il.!I aeTCfII no~ BJ1t6i'i'-IIMe· non iI'U)M6TP.8:tKHbl x T9neQj LI'1n~~ Md'B, A SGT' P,l4JM6MK «B III 3l~Tep,ofiil» rilnJilY!.:UVlJ'lI Q1' ABC Bl"C)pOI~' oe3'OH.

LIft.IIL ...... L ,D.:tKOH l1pllJll'ay6 (4tCOKf)OItl\Il.lB H3JUtU ~. 4~GGKp{l~B,Hl..Ilte HiWI)Ut: KH ~r.a TaM~I) Cl.lEH_A'~CThI: Kapno 5epHapAI' Aai M~,p:Q~ M3fT Dones

Ii Plnfll: ~1~'Il't'QJ1a( ~e,~~fUK. JllHre~ 6apyw,enb. MOtll~ Ka Selflny~"u.'l AJl1h~pe" M01'1MHla~

3rBJI!!I nl1K

B031PACTKOA p!M~IHr: He f1P~CB3JL!tlamQm np(lKAT Ii P'OCCJUI: WOSSJPR

n:PlEMh,BPA B PO CCHK: 15 ~ IQJ1R ,20 ~ 0 rnaa

Il1i'-H~IMb:H bl'~ CAlf

disfUll:Y .go,,'comfd is:r;IIeypiciturest SOftetersapprenti ce.

tTPltllMUA HA fAC'ElBUII 'faoebook, com{Sorcerars-A~p, ~entiee CTPAtlMUA ~A, JWlmn

ml1:1ler JJomJDis,neyP ittu res

!laMB Crarnep - 06blll.illHblI4J cl)IA,eH'f KOnJn:eA*a~ VI :3'atlOTRI era aeero ABe Be~~ = KaK e,Aalb 3K3aM8Hb no qn1311K9 Lt1 K8KMM 06- pa30M oo:pa'T~b Hal, oe6R BH~ MaHI"'U~ calM alii np~Kpa'cHo'~1 Ae,BywKl1 It+a CB9Ti~:~ TaK 6bl Ii1 TS:l<na, )ln~::U~1 b WI pOCTOn), ,aMeplAl~aHCKoro cTYAeHral~ HO B J.K'~3!H ~i ilIaC; sa nOR BHn CJI' 'CfpaHH bl ~ SOflO Galb~t.; MY,lKJA K B Ay~aUK!oL1l uinsne 'MI 0 He MeHee ay paUl< ~lM LII MeHeM =

ba§il'b~a3a p Sine ~K. K HieNl'anOM:~t YJlJ.1s.ne H ~tO M 0J10AOrO ~e'nO'BeKa a,blflcHfileH::~ll YiTO Eanbla3ap =-=' He 60MJK H He anK!oro:.n~K ,8. oaMbli1 HaCTORL11MI~ BOnW,eo.HIHK, nplA'LieM ~e' KaKo,MI=TO TaM JtlpMaroPO'-lHblC1 *OKyCHMK~ a MorYLUeCTBeHIHbl~ yapOAeMj 'cnoco6Hb'I,A H

:~N1,e pre-Tl\t1r14:eCKI1MM LLI apalM H 1~"'1.AaTbCfl, VI leXHI!fI "-IeCK~ e xapa'K·B T9 pLo1CTH IKH aiB'fOM!o6"fm51l fl8 XO~'l Mel-! Alb, H C'Tiio'tXIA AIMH nO-,BCf.lKOMY )Ill paanars, E ~e San bJaarap 11&06 wr noUJY11'fI"b '~ 'LfeCTHO nIP ~131c-1 as'T" 4TO y ~erc ,He see, 8 nopSl.Q Ke C IiOJlOBOL1.

Pa3YM a eTC" i Y Ein~it1~a ecrs :3aKnRTbl~ spar. 30B,YT era MaKCL!iM XOpB81'. XOpB8l" ~, $,aMi.t111W1'R~ a He Ha4~o~ HaJlbHOCTb~ IBn pO'"'lleM I CYAR no ero MI~Hepe 'OA,eBaTb~7IJ PO'AOMi OHi aeL:1- CfBHTenbHQ' lII3 Be C10~HO ~l E aponbl. Ha Sf 0 HiaM K.t::TaTH~ HaM'9KaST H

TOT cpaKT ~ '"fTO MaKClo1M Mfi1tdWIJ

KaHOB, 3aKllfO',.,u3HHbIX aHyrpJ,1 TAMll.-lmrR.-::!fWAr.iIi'

TO Hlit 6bU10~ Xopsar BOCCran Vl3 He6bIT14f1 ~ P9WLtlJl YH"'YTplKHTb

..

5aJ1bT&.iap"a~ 21, 31aOAHO crepers C n~~ 39 MlflH BeCb Hsio- i40pK. B

o'G~!eM, O'~HO'i.!1 ~ypaUKo'f1 WFU1noC1 3~eCb He oCO~r.;VB::;b, = 6anbTa:3 spy norp e6.yeTGR nOIMlOU.\b..

rnpeA 4 y1BCTBy~ raso ~I nosopor aOObIT~C;, AMtr'Me rOAbl c.fteL111< HC:K8ln ranaarnaaoro Bon we6H~ Kll! npe BOCXOJl~LU~ro era caM ora no cans. 111 ntO~iH:J01 np&1BenVi ere nprRIMVlKOM K QSj:1I,Y. TaK 4TO Tenepl., XOY9T IO:IH hi V1 ciy;qeHT 10 ro I4lJl Ml Her'l Hro e My n Jl~Atrn:;~ crars y~e1HIAIKOM b!apo.QaAJ I~ 'cnaCTIA POAHOH IHbtQ-'VloPK~ 3aJS09BelS no >)(OllY I1IbEl'Cb,11 ,oepJJ:~e K'paCaBIA'Ubt

n _·orH'03

'C:tQ;«9r (pVUlbMa TPSAli1ibU10·HeH A.flfqi $~HT-e31~m V1 BPRA Jliinl'l 6bl Mb,1 )l(.QMVI OT TaKOMl VlCTOP'Mil/l '·H9Jr.O- TO' Bb ltIi~lIOlDbI!e roes, eC.QI'11l;1 6b1 IHe OJJjjHO HO: IF1:PoOAIO,cHpyeT 'f~YLi 9HiH Kat li.IapOAe:R io) A~ep~,~ 5IPyKXj9;~M81P ~ ~ftnIOBe'Ki Ao~a3alBwVlILii1'~ 'YIn npa JlKeJ1aHVlt;1! NtOlKH!O ycneJw= 'H 0 3K!paH H3WPOIEUi1ib M aTl'paIK~!~ OH nMC HeAJ1le~HABL (~n l\1 palb,~ Ka~ p~6CKor'o MOPll»). 1M KOMnbKITer-.u~Y'KJ HillY 8 KO'TCpoA rnaejFlIbI~ repQ~ "OJn~K'O ,~ yMeeT'l -rro 6eraTh I~ npblraTb (~nplo1IH4 nepcLil~~'). OH HeBe POJjlrTH bJllM o6pa30M yMy~p~e'f'CA ~yrB..Q!IbI'B,aJ1b 'O)I(Lr1A8;H l.t.1~ nyon IlI1IKl.1, ce,fh1 pars Bellll~ Konen H h11 e TBOp~ec.'KiI1e' KOJ1n eKT'~ 8bl H coanaears CB9px;n.pK6'bU'1llbHb~,e 6nOKOa.cnepbl.

3To IIIHTepeCHO

• WIi1n6M b~ A5.t(epplA CPYKX8"lMe-

pa Go6pan~ ·!5cHifee 13 M Hn~ Viapt\,oB ~onfiapOB. He SPf.l ero ",'lpo3aanH ~ M HcrepcIM Enc 1K6acrepoM».

• ~tnon HIliT9.lI1 b ponlV1 YbieH ~ Ka blapoA8R

.o.*e,A lSapywen b 3a08eTI.o1IJilCA. 8, K,OM9AH:AX, <~ H 9,M,HOlKKO {5 epeM.eHH.a 5,')'1 0« COfiMn~d H eYAa~~ j] ~ ~tmaHaT,b 11:~l Lt\'! (t Cn~WjKOM Kpyra AIlS re6A», a Ta~e 0I3SY4E-tn m~;'U~HOIiO rep 0 Siill 'B MynbTqJllllnbM8 «Kal( np&.1 py~mh AP~U{OI..j!Q)1.

• HH~anacy Keli1A>lY AG..nroe BlPe'M~ He B,93110 Ha p W'!iLt\'! B 4JaHT.a_ ... cr~ 1i.19CKOM KIA'! HO. Kapnlil'Hb ~ c ere y\.lacT~eM n P1lMO CKa::K9M, 3B98JJ1. c H€!6a HIS x sar,BnIi1. B 9TOM rOilY 'Y Hero nos B ~.naC1b B03M Oji( HOCTb MC np6SVlfTbCA. Y>tce BbIW'eJ1 YMcnOMpa'-ltKTenIbHblL4 "n~n91..!l'~!Io, HIQ o~epeAM ~V4'8HIttK ~a,poJteg:.».

trepfJ.!t rJAoK6at:.mepa ~n~ II .tVUL ,IeJ(R\ = JlireHUKrDO.JUUt!6Wur:,(tJW tJepcuJ.1., -!tme

'1VtUKICU-1\Ilayc 8 (J6p'Q'3:e.P~ 8o..n.l~te6H..ul{l1. U3 ~·~ta3~tu.,o. ua. iJo..Jl2lJe ZDOIiJ.· cm~ ne~ CUJW60A0.J.t. eJjwPWL t{Jll.OU!Jl~

Hen ~:Y~eHl~KoM "iapOAe'~~ pa6of,ana cna!)I(e'~iHa-R KOMaH,Qa, CHRBwa'R 110A P'YKO BOJ];CT50M biP'YKxav;M epa D.sa (fll1n bM,a n po ~i! Co~ KpOBI1'U,ta Ha UIt1IVf~1!., 3rro pS)f(L1ooep ll}Ko'H Tep1ieIrn~l:y5 ~ Li1CnOnHHrens rna8Ho~, POO:14 HIo1Kooac [K~AAm, KOM031t110P Tpeeop P30llo\11HI M MJ10niH3: apYrli1'9 .. ~ A aa c~eHap~rV1, B CStltO o'"Wep~b, QTIS9yanY11 aeroptd ,({,npHHI~a.nepOIo1I!i~. aY'"ieHVlK ~poaeAiIl ~ sre, ec,n~ M'O')K'~ I HO Tat< BblPa3:LilTbCJl, ~3KpaHH:3a4Lf~ 3KpaHlA3auLo1vt. ~JleR KSPTtI1IHbl] po~u~naCJb VIS Sn113QAa Bblwe.q)l1Jero Irla 3KpiBHllbi 18 1940 rOAY KJi1IacCIt.1YIOCKOr:O MyJ1bJ¢n1IflbM8 VanTa J:lWCH9A ,(WaHTa3l'VJI~).~ El, ~OropOM MIlAKKLI1l~Mayc 'Y..,IL1lnCf.l y Bonwe5H~Ka. ~ y~po~~afl ~9TJ1b.I. tJ,~'cHeiG1 )IKe ~ B ,e.BOI{) Q~ s peab~ BAoXIHOBfH1Ji]'f';9,l1 Cfl.i1XOTBOpeH 1A9MI V1 orSIIHHS, ~Etn~ «YI.I,el-l VlK BOllw'eOH It1IKa» (D er Zaube,rl,e h rII ing):I CO,~L;1iH ®'H Hilb 11M EI, 17'97 rqAY Lit OAHOL1N1 eHIHo~ ClI'I M¢l OHL41..16CK0'1 nOOM oR n'OI1I:Fi llKJKB, HaIi1WCaHHo:~ nOll B ne '-I am eH'HeM' Of CiilitX:OB ~en3 C70 ner OfilrYClSt BnpOr..t·SM, HeCM01"p~ Hl8! laK~e rJ1y60Jl(Jtie KOptUi'J't B HOBOM $~lnbM~' BPM~ nH ocranoes ~TO-T'O 0'11" nep6M;)IIICTO~IH.~Ka~ KpOMI9 lFlaaBaH~A. rAe O:«eppP1 5pYKxai1M'!9:PI TaM 60nbwo~ It)to.Q¥,er. A 60J1~l.Uc~ 61l!)A)I(eT, TaM 3 -'e\3A'lfn~~A aKTe;PC'K~iii. CO~ A>Kefi Ii apyWeJ1~ H8SB9.1b Hac.tMHa1O~HM A3b~K p'a4 ~ eaercs, OH ¥)KS 3ap9'KOMeH~,oB9JlJ ce'5P11

o'-le Hb '~noca6 H bi~A KO:M,eiAlII~MbJ~1 8] IK1Qp-. C H ~Ke~~(Ipt(le M ~ TSK 80e lmOH f;llTHO (~q)OM ~'! noH! 3TOM AYP8J4IW~ wn~n~i'). P'onb MaKCWMa HCnOJ1HIL4f1 ,Anlb,~pe'A Monfi,1HB (nepsxo¥~L"'.""" VI ~ npRM ~ KO:M ~3 «nplAHua nepCtl4i~ »t a 8,O'~Jln06J1e.HHiylO l5afllbil"a~ apa BepOiHi;1KY ai, H'S InQQ pa)KaeMafi M OH ~ tta 15 eIfiJ!ilyLiI~Lo11"

Xopo W ~:e a KTepbl ~ Orfll1'-1Hble eneus ¢aq,eKTbJ np IIICTO~ Hbl:R 110M op ~ Ka.LleolBelHIHlbJ&~ aK1W&~ - H anp eM 9HIHbie aTIP ~c6YTb~ )tea H ~ :p,a_ «6n oK6acrep Jl)K9 PPVI 6 p'YKXa~ Mapa.'» . «Y"IIFaHlt1K yapo,Aes. ~ ~ !H,e HCKn 1O'-I,eHILife', I~ 3,TO M M b~ He COMIH8a8eMGYI. 'LITO Blbl3lblB9,eT Hel<OrOPb~e lona.oeHM'R~ Tal( sm 'C4QHap,l\ol1 . H10 B.cn~ y aaropce r10rrY!,U1lCR Kpa!C~'8aR BH~ITHa" HC.IOP.~A~ TO ViKe GO,aCeM 'CKOPO Mlbl nOl!iil~I'~~M liIepSOKfliOCHoe pa:aeneH(Bre.nbHoe KVlHQ~ ~OTopoe, tU1BepH~lKa noJlO>.K~f Ha'4aJ:1l0 H'OBO~ Q;lpaHWH3,e VI CYIL!teCTlBeHHO 14,3MeH!I1rT paOClQIHOBIK,Y can Ha none «.raRPH

~J<I""'"

n orrepa», «'nepCM Jl*SKCOHa» •• ,.. A ~TO

.l\U!"~'

JlrSS,H,O nop\aJ

Cb _ mc~ ....... ~P=I nACW~AH-A

al\o

llOM IKo66 ~ CaMb~H YAt1'in Ii\1rsibiA H ICBMlbll4 Heo6bl~IHib~141 rpa- 6HTen b 'IB MlApe. Oli ~~lll1eKa,e-T ~L1 r~. 4eHHb,~e KOpnOpaTlLl1 BHbI9' 'C€:Kpefbl VIS rny6 ~H ''4enOee49- csoro nOA,co3HaH~fL [~ n'OM01lUbl{)l KlOMlFlarKTIHQrr() 11 pH6op'al, Ko66 ~ COi{PYAHHK~1 era rlpe'ycn;sBEuo" llIleLi'.t KO:Mf1!aHVI~ [MOryr Ii1 pO.H~U( .. [Hy.Tb B ()OH '~eIlO~8-eKa H a06blTb n 106Y1~ TlllJ.la,l,eJlb!HO cKPb~Bae~ 'MY lei M b[1 Cflb. nlP"~: 3l0M Kcr6fj, Hennom sapada bllBaeT leM!. ~TO YLlI~T KPYFIIH[bl x pYI<iOBomrlane~ n pOTI1 BOCl'OftTb npOHlI1:f.(H'OBeHVltO' B HI e,Hbl. He V.QHBHrrenh<HrO, YrQ' ere ycnYnA OKa3~IBtItO.irCf.l BOCTpe6oea.HHbalMH IS 0ypOJSQ,M1 M I1pa npo~Mh~ WII!r!HHoro w Ii1IAIOHa~,. Bor TO!J11bKD Ipa~H' 111J11\0\1 n03AJ-Io npMREIT AeHb, pecnnaru, Ko66

~

CTaIHalB~ifCRI *epTBOIfl W,BHls)t(a H

Ii1 P ~-CTYnHI1IKo;M1 Me::K-Ay~ap oJ:1Hora M80WTa6a. A Bp,jP08JBOK ,ro BeeMY OH repssr n HJ6HM:Y~tO ~Hly, OK33aaW}{lfOCH 38nep'iIi'ol7; IS. M ~ P e:

CHOBMQeMIM~.

non eAHIt.1H W8.HC Ko66a HB Lt1a~YMeHLo1e - 'COF!e;p WHTb npec;ryjF1neHI~e' Ha,OOQpor]". H,B 3'1101' pss ero 3~aLfa He YKpaClb ,09- Kp~f! a 3apOJlJ1T1b HoeylO HA'e!HO., 'To, eers *at!;1i~,l!.JeOXiVI OA6ljrla-iib ro, tfero r9UJ'0 Hl\oi1KfOI 1M H[II1KOra.a Ke lleJ1liVl. OAH8KO nosa Ko66 GO csoe~

crPAM ~t~ GIDA, IlJen~ KO 6 p'~ln3Ji~R PE)MIMCCBP:' Kpl,1'cro cbe~ HonaH (~ii1(J MH~~, npecm)l(~, (i:l~MHbK~ Pb]~~b~) C~,EtlAP'~C1: Kp~cTontep- HonaH

I 'IDIIII: Il eOHapAo )LtM KanpMo I 3nJD8HI neAWK! }J)IKor39¢l rop~OHl .. J1eB~TT, MapMID.~ K;()l~,I~RP

BD3P'AC1UIDM PE~',MlH r: PG·13 (~eI(OTOlPh1~ t - a1ie~MaFlbl M QlryT f{e nonxo-al-irh WJl" Jn~n~ JJ.O 13 mn}

rnpOKAl II P,I]ICJC:UIiI: i4;Kapo~n p aMb~p»

mpf,M. EJPA I!!l roc C~~C' 15· MIOI1~ 201 0

IlIi.'PHLIAM b!H_b,I[~1 c~lrr:

inc - p:t; a JiI~m~v~~_wame rbros.com P"C~KM~ OAKi':

~IWWS. ru, wan1erbros.comlinceptl,[ini

,...,

"'I8i~R H HOI~ anep.aJL.l~ ~ I ~ M ua nRT1K:H

H!8CTYlllaer TalllHcmeHI~lbl MI [8par, liy;.QeCMbl,M 06pa~lOM npeAYr,8J:IlP I'· matol4lfI~ If.{aJK,DJblL1 war Kc6'0a. y~ He nOBGPHY.n:~ 11&1 O~MH ~3 era ~eH I\'i1KOS npOTlilIS HaCraBH~[Ka?

K.p'aTKVU~ nepaC1Ka3 ,3anYTaH~

H ana ClOJ,(ar,2lJ npL4B~AeIH Ii bl ~

Bbl we, - STO cP8JKT!iI LieOIKH Ilgee LllO ~3Bie CTHO 0. CU9H2I,pHH ~c Ha,~ ~ .. tana»' Hfl Cen)PiHflW~IMH A9- _b,. IB~()~pyr [HO Bore np09KTCl, Kp V1'CTOcpepa IH OJiIlaH! uap,H1i ,aTlucrcq,epa lHelBepOj!llrno~ ceKpe-1HOC1i~., IHH:~op MaY/VIS'lI nocrynaer B n paoey 1M MHTe"p'H,el MIASepHbl' H g()39IMH J8K YIIO 0 ~eM 9TOT cPHJ1[~M IHB, CSlMrOM A,ens - Mbl Y3Ha.elM:1, no

...

BOSH B~~MOCTH, ronsso B, AeHb

npeM bepb IL 8aTO J].O CT08GpH 0 1i13'seCTHO, "filI"C1 «Hal.l,ano» CrblflO 3a,nyMa fIIO pej!f(Lo;coepoM ,aLU9 B WleC1"Hl~a1'~J1Erif'H,e'M [803paJ:Te!, at ne[p,BYIIfO eepcwlC' o4Eulfap~~ Has. .naMI H anHGaJ1i11 aoes Mb, n er H83 an" Mo· 10JillbKO nocne ~fn-.JoMeHanbaoro y,cnexa «TeMHor'o pbllu,apfln cryJlH~' Bb I Ae.nviln a IAe'1H bFH l&ia, ObelM Kl1. IK,cTalVl~ cyn,SI no IBQeMfy J 16a.nee In pasl;1j1i] bHO rOb'llJ10 'Ob,1 na & peBecrr~ HI[23e aHIHe ¢1~nbMa, Kat( ·«3apOlKA'eH'He>~" ,B POIl.f9M'" H~i'M He n PIi1IB~u<aTh.

nOMllAMO orpOMHoro 6tOlp';*,e~ T8 VI IKp'M:CTocpepa Honaaa B pe.l<HOcep.CKOMI KpeCJ!18 1 (~H a.~aJl'1 a. ~J' Bn8'-1aTJ1'ReT ilKTiiPC:li01M cocraB01M. ,jQOM,a K.of)6a I~ rpasr Jl'90- [Ha.p~Qr Jl~1 Ka Ii1 pao, AalBHO y~,e [MaOaBIMIBw IfIIGtC~ ot ,8:Mnnya CIM,as,~'HI8oro MaJ1b.bI ~ I<a ~ tj'JIii1:eC'TI1 L4@ c pasn s=I'IfO~!~ IIfOR co CflO)KHb~M ~ ~ ·a.MaJfli1~eCKVlMIII pons MI~ (~9r,o ,CrOIAT ero pa.t5 OTa, B tH!~eHe'M ,aOOTIPOrB-e npO'KJlf!Tb~LX» l), a IPOAb )t<.j9Hlbll ,~CnOJli1lHlAlIa IlaYPsaJTKaJ, «QCt{SP'8'» IMajpilA1CHi KO-l1~w~p. lHiaLfI~'H aie LL\,si1 nOMOLUJ-I~ ue~ Ko65a crane IOHaS1 H MHonJ:QJt)eULt8lOu"aR 3nneH ne'HA)K,~ ycnel8- [wa,~ 'OTXB aT1~Tlb IHOM lf1H~:UJVI ~ ,~a. «0 csap- 8 a rna8Hy~ pon b B ~(D)KYiHO» '. Kpo Me [1-1 ~rx, B' ,~IH a'~a= ne"' CHiRlnllLilCb .Q)K.o3e~ rOP~rO'H ~ ne 81ll'i1TI'1 M,a&1IKfi KeAH M IKj~itnn ~18JH M,epciJH~ e, IKeHY IBaTlui aGe! npeAnOfiOliUAT'8f1bHO ,AOCTMaLCb pon b masaoro 3nOAe.R,.

13 TOMI~ YTOI KpL-'tClIO¢Pep Hon~nl

HCfOPHVI,t 100M He s.aThC$il1 e nplllXOAMTC~. A TOT 'q,aKTi ~TO 3cetM~Icen o Ha~Ma,) ehlhfceU . .1JIL1Baf1~

pe' 'W'ii<Ai"'i""'OpOM M'IbII'\IiII"':~, FO' Ab I Il1JIIW- - i!...

. ~~l~":"'_' .', n~ "'11~ m II"" II)' I rl g

np~FJ!I~ YBelpeHlHOC'iH B lrQM,~ -no Hac >Ka;ei' MaCTepCKH OIT0l18HI= Ha~ Kap~l~it C ~pyrnH ,C1\OPO,irlbl, KSK 6b!11 -Hssano- He 'OKla3MOCb ,CJ1HWI-roM Cln.O*:H hiM AJlI fI IIBOC-' npVtlgTiW~ IM8!COOBbIIM 3pHrnneM,. B~3vanbH~! A pRJl Tip~i1~ epoB IilIPO~' 1A3B<OAHT tHnbHoe BnelLiaT.nei'U~e, HO ~3 ~·B\Ot: npa:K'Bt~'e.Qf(,;~1 Hit1I"·U.~rol He nOHlITlIO. CaM P~lIIccep' liaSi!bIBQsr CBoa .rJm1~el ('Gi)HflbMoM '06 ap,'X~lle~TY1Pe pa3YMal,>.} 'J 4[10 Ma.nO nOK0)K9 He. 6no KOa,GWEl PI KOrTOIP - .. ~i1i MD*HQr nerxo niPor.nonn:~ [BM8Cr1!

'W . A'

<c rnOpLtVleL1 flOrll«JplIa,. ' __ -, pT .,JnposK'f

c otoa>K9TOM [~ iii apy C-OTeH MHnJ1ViOIHOB .q;pnlnSipo8!, lie cyMeBwVl~ C06pellib ,eepbi3F1Y}O Kalooy Hon8H!V ep,AJ:Il, J1l1.1 npoCf1"lrr.. Hlo Mlbl i BCnnMIIi[HaJi <~ TeMHoro pb~ ~apAf» ! ysspeH ~I -rro pH,lef( onp8a.QaH MI y6e*A'BHbl, 'L.fTO' 15 '~&anR H ao ~bl

...

YMeer CO'"l~Hmb, ~I pa'OCKa3bl- [masHbi~ qlMflbM sroro rQM.

[BaFfb enO)KHb ~e M KoronnaHloBb &e nerp 3au!leB

06111T9Ab 3AG 4: )1(V13Hb nOCAe CMeprlt1r IRes;o dl. • nllEvi I: A'fterlil'fe

*~H1P,; Ei,oeSIltK CT,.Qtb\! 'C WA

Pl. CCfiP: 11M 'l.C. AHA'epCOH (~06"rlenl!l 3E13~~ ([]GMepre.ll1 bHJtilfI, fi~Tta[ll>., <'fCMepH~Jilbl:'l M ro HI~a;». )

18 IPOIIIII: 1M~Ji11l81 ~08~OBHrI.l, BeHrBo~n MIL\1JUilep~ 3f1JJ~ n.llTe~- W'~YH P-06eplc, tneHQep nOK, np(l.Al~MIKB PDCC"~: WDSSP'R

npi!Mb EP:A B IPID Cil:lItM:: '9 DBHmGp~ 201 [) rO.Q1

emMet: CiKO'.nI~!KO 3QMelIiJ Mo.)f(JHO y6~T~ sa ML1Hyry 3f(P'HII9)O~

ro epSM'9H .... ? KalKHe I"H)BbI8 cnoco6bll HCTpe6nOHJ151 M9,PTlS8110B OT~ ~p;bl1ibl sa lriIocneJ:\H~'e Tp,1A n'iOAB,? Ka K .Qm1 ro ,e'l.ll-le YM'C1Cf,I HeJ1 ~IThIIBtiflb 1iepnSHlfI8 ap Mnnfl. y6l.iteafl 8(JM6 ~ CTS;PbIM!.t:I, u.e3::K€ ~"bIMU no nOGn'@lIl~ HeM Kpa£1IHOCTIiI n pHiMaMH? Ilt.I1 c--tepnbi6atoWHe O,TBe1ihl He 311'11 1M MHO 0119 ,AI'YrM9 BcnpoCb' A?IlCTi tIJ'WclnbM «06l1,i:1nrenD sna 4: '~\<\'I3Hb nOCfle 'CMepl'M!:';'"

IiIpgrHlo~3: H~>~b.liil 3CMf)HTplit.Anep nona AH,Ae,pecH8 - ~OCTO~H}OrO H8CJ1e..QH Ii1Ka ~eAywKIii POMepo ,~ HeOOMIHB'1Hi H o, nOPaAym weN I1111MeA )K,aHpa, ID~tnhM" npMOnl+:9I!OL.l.!tHW M3B.~OTHYiO Iv.! ycneWHy!1{)1 cepHIO «:05111- Tetle~», OHRT Ii maOCHl.-le~KO~j ,M):j(9 HeC~((]m:;)K:O ClrBPOMQP.t90M MBHepe. H!scranbJl1lAI~ SCK~ c MrQT!p~TCR HGrTlOnb30BaHHbte B Kap-rIl'lH8 en eLlj9~~eK~' Thil, KGT·QPbre npOHssce.n" 6'bl KY~,B, JilYLtwee BIi1I!!"'IaTJil6HIII6 rter A8CRTb In 2l3a, . lla HI ,carllia M HJUl a: V1JOBOBW ~ j K01O,paSil ner ~ec"rrb HIB3:atA 10)f(e' 11"1 p0Io13S9f1B 6b~ nY4WfJ-!! Bne~a:Tn8~IHe B po.n~ oynepii'E!'pOVlHI.tI'I, IHaJB8.BB8l" ilpaIT"9l"etnl~!Hl bl8 BOCnOMI.i\1IR1,al91~R 0 6bLflOM. Cto*BT xe... 80l O~ H ,AmtaJl~ 48Tb, ner Hasa-a J1y41WE!rfoli) Bne~aTrt8HL\1fl1 He' nll0)1c3BeJil 6bl. HO,taM, rAe no~ MSit K>f"CH M ~r1J1a ~ 30MG-M(" OlO*e-r ~:yme H,e. fI!IlBBHoe.,

nOB' I\lV1T9Ab CTVlXV1C1 The Last Ajllbe!nder

HI~lAaneKO err 3a::(onycTHo~ 1.Qe·~,eIBYW :'~I He ~()K]ia'M nonK)ce 6;~eJr- J1'GecTpa, Cfl1Y"i8,A'H'O H,8.lbU(;a'" K)f,CR IlHa orp OMHb II~ ,neA~Hoil1 wap , B~PH KOTo;poro 38iOLfeH lIbICb~~ Me,Al\1mt1p~yJO~IULV'i1 it11 Manb~fM K" TOl OKQ3blBaerCR ,AeaTspOM ~. 6o~

n ~Ii"'!i I!'II ':!IIH HI ,A 1t.;"r..M

.. rw-YJ1.~~ - - If-I~ ~

BOn.!llllO~eHlt1eM AY.lKjii nnaHI9'1l1b1. KOflliOPb II" AOn>KeHI no~.nAeJl*lo18aT1b paB.IFIQ(BeCH9 cun B MHP e'. Ho l5a. ' "SH'e lHspyweHiI e~ CT-O ner He·, :3iJA arpeOCL!1B~~O IHacTp09HHblMVI npalEnliTlellR MVI 'C'TjpaH bl Orn R: OHIII pa3B~3an~ BO,MHlY KOT01PYIO Me' ft COCTOf.U-IILt1JM 3aKOHY i1llbJ tl1'crpsfi ~i~ ,flH uen ~I[~I ~apoJlI H nnaH oMepHlo yHI!r"fFO,~aJW-T APyrvh~"

liTO·Obl OClaJHOBMlb, BO~ HI~I ~ HOleoMY ABC3TaiPY Heo'fjx'Ol;QVI MQ n:OIK,oPHTh Dee ILte'Tib~pe' Cll~IXHM It1 CpS:3,_:'Tb, H bmHeW[He rio ,f)oP,A8 Qrl9lR - I03aR. To 'I B caCHO Qi~:e= peAb I 'O~lap)KI!1M H,A,ee~ Ha~llll VI

C1PAIIA: CWA

PfJ<nCr.EP:. M. Halh' W~ftMaf1laH

~ ~Wle.O;Toe ~VB ~,iOm, «'~lB.n~HM~I») ICllBHIAIP~ tJ: M, Hailr 'W~!il Mana"

IB IPOrtRI: Hoa P'L\l~np. ~e'~GOH Pa'f6oYIm, tI~B naT,enb, HMKO.[ila nenbTlt, ~~I~)(I! lSeJ:HL C

fIU13:PAC:TFlUllil1 p E:~rHHr.

~r~ _[lIP. ~ c.1B~aM_13 _an~

flrOXAJr _:_ f[D GeM el:

~ll4eJlTfHJ['J nil~rrtl[ep'l!U~ 11 iJ,

m'EM blEPA 18 P IJCCM~:

8 ~tOJ1 R 2010 rOM

'IJ.MIl!I~A_T btl b~Ml crir

I h ela;s,1,ai Wen d..~rmnvi~.com IPVCCM ~ M CAlr aang-tilm.n~

cxaarsm, AJearaJ[p'a. Ha OTIBG1- ,CIBellrtHOe IIilI rlObJTIt1 I,.J:JI'O HI'~BbII1i10!JiilHIIIIM09' 38.JJl,a,tU!\118 OH nocsinaer ICaOS'FiO Obi Hlf[ 3YKIO ~ K010Pb~ PI norepsn crarve np~H4a 111 6b~n iM~3!IiH,aH 1113 CTpaHhJ~"

B 'faKO~1 He3AopOBO~ carya- 14V11~ ABel-'! aAL.taTHn:eT~ H~ A sa-yap Aa.Hr 19 MeC:Te c HOBbIM~1 Ii,llPV3b filM 14 H orpOM Hb~ M [WL.IleCT~IHOrVlIM 6 H:30HIO M OTn pa BJ1f89TCfI B nYTe= urecrsae H8. CeB"~pHb~M nOlJiUOC '·nvJ6bl nOCT~rHYlb a.3b!l[ Mar~11t1 BOAb ~. ~ ,31'0 ''liOJ1b..KO Hla~a.no HCTOPH VI. 'TaIK KaK CQ-3.qa,rnn L1 paOCI'-lL.1Tb lsalOT H8 'TPIt1Ii110Irl~ 101•

3a 3Kpa,~1~3:a4~iO nonynspIH,oro MyJ1bT'CII-pli'lana (~ABaia,p: .n erSHna 06 ASH rs» ,e·3fi nC~1 M a~ Clap caeneaca M,. Hal4T IWbfl[M ana.H ,. .QjOBOJ1lbHO OfJ),IQ[H H[b 1r&4 Bbl60p ~ seRb ~e).i([~ocep H~!-' 1(,0 rna He palOOl8J1 co 31P an 1111.4-

IC~ me L..I ++A A[JWA~HR

. - ----

':lTD ~H'TIEPECHO

BonpeKH CnD*:'Bwe~CR rpAAMlLtMM B cIl~U]b . €I f.:U3' 6YAe1F' ¢'Li1lp' SHHOro K'BJM&O pS)f(llAcaepa. O:Jl,Ha to WbSl -anaM He I4CMIlO1!.f89"T T&IiOO£1 B03MO)K.HOC;J1,;\1 B nQcrt~,yto~:x cep ... n~x"

• IO*9HMC K3Ml8.cP'G.H BblKynHJ1l see npaea Ha !1.1 CnOJ1bJDBaH~ 9 CJII'I@SB ~~ 18M"arp~), IiiI03'fO'M,Y ,~,a.TE,J!l~ r.l9 c.MornM ere ~Cliilo.n eaoears,

&-I b~ M an V11'-i11rl b] M 1$3HTe3 VII. C aiM OH yT 8Isp*l\,aSl ~ ~'IO Y)I(Jd A8BHIO 1Ii10AbICK~IBan ~IC10plV1tol MA MlaCWl8l.6HOC; 3Kpa H~saqHIt1I. 8, «Aaarape li~ ,Ha~l' VB Mnen 1111:0= 6'I1MYIO T,eM[Y 60lPbCbl np~oAbl l1 ~e11ll0BeK.,a, 0 '~OTopo.A Y,)t(I91 roBO P~l1 IB «. s:I BJl!9'HIIA H ~.

C Q. 3Aa.TI!·n III .clJO Bon b I-!IIO eM e = no iIll OAIC) urn H K KJaCllll H ry: rn as'HI~I,e p on VI aOCTan~c b AaJJi S'[KO He CaMb~'1Ml 3HB,M!9'HIVlTbDM BKTepa,M. Haw1ooJle,e rpOMKVle ~MeHi9i. 3~eCb - D)K}9KCOH P31TOOYH {(~CYMleplf(IA») H 031B naT,enb I( t,IMiLi1UliiHIiIMoHep W3 Tp'Y~(6)J). l!:tpyr,oe ~,le!nQi~ '"iTOI WbR-anaHY c ero '<cMlpa'-tHlIbIM IVI OOI)lCTp1eH= H bl M B oe npIA Si ililllil e. M A'9H or EM;1- TeJliillbHOCTIA» HilS Y'AOI6H 01 6YD.9r 3,a1H VI M ars OR sspa H L438 41V1 e lii Mynb;'fCe pIH[ana, c a a.Mla Ya,TelJ[ b'Hllbl M HICKpOM[e'THbIM IQMOPOMI. uEDn~ nepCOHa.H ~e 6YQYT ce P'b 9SHO OJ H OClAibC~1 K QJtO[ri 0 Blbl M CO il b I[TV'll'" M tP 11111 b M a ~

•• i1

nOMHli1119' H.Q9T 9,OH1H8 H[ iM[[~PI

yrparnn paBHIOB,ec~e- -' 0. 41e- 11 0 CTH OCl b ~C10 P[VlIIAl IFI a py W I,.1TCR. KOMBl-iH01, HJMOP 6.ly~lef I HO TO 15YA8'f to MOp! n !P'!.o1 JIi11 ~ '-i10CT BYIQU~IHIII CL1TyaY,lt1Lt1» ~ ,_, rOBopVlT pe>Kl;1ccep'. HIO CYA:n no nif14aM ,a,lK1ieiPO B! 'OC06IG'H H 0 'C MI9f.1rl !b,Cji1U ua ~::reaHce, Hie, nplt.1Ai'TCA. EW:9 Q,Il1[H a nore H IU~ an bHS A I1lpo,6J1le·-

HA J<lf1HO':lK'PAHAX P'OCClIU4 a liUOne

C 11 1l1!OJ1R:

• He I] fi bll!:lf,d~lH bl~

IiI,PlWIJI H]lqetUUII ,~~31Abl

(Le's lX'Jgenrures [extratml~ na:rtls dl'Adeie 8IiuDc·S~e)

nD,HKI1IO"'I. 11'11:9

e 8 MDnA:

• nl!l:aemlNtJil b CiITMM~ (The Last Ailrjjemlfler)

np ~nfOmteH~ec?«JS- (/JtHre314

• XMliliuntKN {Pre d ators) 6fie8JfK

• raSKM I (Desprea,bJe Me)

A IHMaJ,fffClHHaij' ~o"tB~K,ij'

Ie . 5 MIIGlJ1R:

• M~~a.nol ([rtce,pfiorm )

Tpffl1tep

• Jy~ ellilMK '1f.iI~OJl!eJl

(The' Snroerer s Appr,~mticff.) flfJUl('fl1(JyekWCKUa I(;D81#lk:

m 29 HlBn~

• KOWMiH n,oorMlB co6alr. 1M! nb· KHiTT11't r:aJllllp (Cats & Doos:

The' Reveng! of KiUy Galor) K()AIf,QHR

M,a ~ H8.6lttBllWa9J OC.KOM~H~l aTM 0'(:1$ e pa eocrOl.1l1 &i O,H C saaIKIM, Wb~ManaH 'rYT

o ;,(!:3a.nC'R Joon b-

W-M CP,C1H aro M [5 p'&O ca. Jill L1 I,4l Bee

nep:C1teKnU 6f.'!1I1Jt. ,yt!8HU,K08 uO€.m

. <!epbeafUU!

. . . K.O·H.K..y~~·uN '

nOCT'S,Bwn aa IM81HIBIP

K YfiI[lb 10 B,Q,rO a K p,a.DlIY-

uieroca i~rpa,

,Sa.Ta . lIB weroC'~ lJjlPS KOH,S .).

l<oWI<lt1 nporus co6a c MeCTb t<~TT[V11 fSA.Op

CJats 1&: Dogs:

T1he [Revenge of Kitty Golfolre

npOAO;f()KeHLo18 $HJ1bM<B. C~ K.owKVI npOTMB, co6aJK» 2001 lriOAa., Tal( V)£( 11:08e1l10Cb. -rro to6aKJ~ rO(~A'~ H)lICf.I s B KOill'l!{aMH. B ;;3TOMI eeTb my6 OKIA~ ¢gLt1noooqlCKlVt A ICMbiCfl 1t.160 lKCiUJKlfli1 ryIlS1lIOT C-aM~1110 ceJ5e~, He lpe6Y~1 I~ He o*~Aafll or OKPY>Karo~~x OAo6J~e¥iHA C80~X ~HICTB~~, a. C06aJKM - OYl~eOlBa o6~ L4WfeJ1bH bla ~ HI nr·oJJtQDHYIO n lItI1HIAMl, nose"e:1H ~R OCY)1(JlS!IrOl"

B IclJHtnbM9 <~MecTb K&1rn.11 rs nop ». r1oroH.~, QPJrll~X xaccrarsrx 381 ,APyrLlt1IMH nO!ny'~am e~e ~I AfJMKTWIBHYIO nQAOnneK.y. Ko .. ISapHaR 3lJilUJ.~ViKSl ~3 ceMe~crBa IKOW2Y1 ~HX. CTpeMI~1rJCR3axBarl<1r1l'b Y"ipa9J18:H:H·91 C9KPeTHOVI OJ~yTIH llo'iItKOBO~1 c1ACTeMo:C1, a BM9cr9 C' H~IM Lt1 snraCTb H~ M,HpoM (eOT l1latnOOb :),K~, laceM 3TO M ~ poeoe ro .. ICIi)~C-IB'O - &.1 IIKOWKH ryAa >Ken, C·o6aK!A~areHfbl ~ a saO,'I[UiQ I~ KOTb!11 C Hefll"~nH'iHlbl M 3aKOI-1IHrO~JJ;Ofjpbl Ml MH pOB033peH HeM JdlrQ1lI()I(H bl 6~AYi' oop8an~ 8Qf1lVi10u,~6'&iltle B )K\13H~ sroro IiYAO~\.1 U\lFIo:m nnaaa,

'Eli - - '-' . ,-.h-- I . I' .

III'e)lQ1)CCep 1,+!,L1nb!MB ,_ Ma.nO~

H3B6CTHb I ~I 6P3~, nelifFolrl. HOI cue~ap~H np~H~~~r nepy

CTPAHA: ClllPi.

P',ElIIMccEp:: 15,pi_~ fIleMT,pw.l CUEt!lAP'IC1'b I' Pmn lbK. (l)p~;Q,M~HI, CTiLi1 B be Im'iM'i ,ll;«:o hlI P'eKy,8l

I: PIJllfI[K, PO'IM 03E1'QUBAIt)T:, AJ1ex 150~ H ~ Kpac O! OOHHen r

Ma~ KTI_KJU_~~~ ~l-ur.aHi ~o~*-e:~, MVp 11J.3PAC1HlDH [ ewr~}lr: G (W1R Boeex B03paC1oe)

nlpmK_A 8IPOC(;IU': «Kapo-n~B:MD'8P~ lniPIMb PI, B, P'D Ctk1M: 29 ~nonA 201 0

TP')'JlHO 6bflib cynepanonee,M" nO CT(.lR H HIO nt!p!~ XQ,.QL-1TCfI H811il P." rars aooepa *e HI~le ~ ~11'O'=' 6'bl~ cosepurare M8CWT!,f)Hb·JG; a rnaaaoe - HO Biblla~ el_4e

IH e61~1 san b lie., fIIl.~H~ICfy FII n e HIIVoJ A.

PYKOBOA'CT'BO 16e.3MOSf.nbJIIIMMI

nOMO ~II'-I HKa M VI Tp'e'6ye-T repn e HlMI~ III 18 H ~ M,a IH LI1 ~I s HO 0 HI~, B,Ce paa H10 n poe SJl'RT nID60e nopyLI e HIIH 019 neno, n.n 100. K.OH K y'peH'=' Tb~ - ~IX IBJClsrAa. Olblno MHoro~

A fyr 9Lue _ nOJlHlblH ,AO'M A Bl'16'L1 " sa KOITOp bl M~I Hy:*e H rnas tla rnaa n:RIMIO He .anloi1 rrF&H H ~ s a 'K8KO ~I- T'O Jl9llClaAO B~ CKLt-t i1 nO'III_ . ~leH CK VI ~ ,<.. • non po- 6yA yK Pa.A ~ nYH~r, nOK8 OH ~I Kpyf~fC~ non Hlora.MH~

IllIJ1l, caMloe FJ1aSHOe, .3,no~eJO nonaraercs 6'~~T1~ 3J11~1 M. ''-ITO AO~ BOJ1IbH a '''PYA 0] sen 14 HaT nplMpOI~H0f;i11 npel~p\aClilo.nO()Ke IF! H OC-Tl~ . I9po~e 6 ~I ~ I~OCH::]'roM nOAxo~l-

~,l\'i111A ~ X.OXOT .Q$M OHH LH3CK~M

nepSaQ sepKMoM OTpa.6OTaHI a. Bee Hey,6eAlt1leJillb,H 0 Kall\'( - TO. 'CaM oe·6e He mep~IWb., ..

[EeT b ILlT'O ~ TO n OXlO:3 P!~ Ten hHOle B MeH9'pe pe*~ICCHpOBaTb

IC1liPAflA: CWA.

PrEMM'ClCiPlJt Iilb'ep CO(p¢ntH~ Kp ~IC ~e.HiQ, (:e,pJ!l)i(o na6:mJc

CIl:JHI'..,CTb I: Ke.~ !lay'jp.MO; OWH~O non PIORI 0311Y"l "IUUD':' CTM 8 Kapell\Jllp K~UCle:H V~~rl JJ/*leiccu-I C~rre.l'1l

M H pilH;Aa KOW.P'OB

B'MPA!C[IrIID!;!t P E~iiI'HHIi: PG (HeKOT~pble Ma'Ve:p w·am~1 M 0 11fT IHe nOAXO.QJ.nb An. ~enl~)

£ilPD KII IB IPOC1C~M! U1PI

mPEMb EPA I 'lDce M I: 8 ~fO\Ji1'~ 201 0

[I~MUMAJiI[bHb '" ICAfir despicable.m t "tcN.nit CAIJlI gad['ilm.m

K.III Hlo:n e Ii Jllbl 0 6beJl~ He HII!1 b]MII~ CL1J1aMH. He TBO,p,~et.KM~ npouecc, a K:a.Koe -TO Bb rr R no1lSSIH iii e p. e 11 Kl~1 n olliilIY!.iae·lIC~: Ae.qK,a sa penKY, oaJ)IKaJ 331 A\,eAIK~r, SHYI' - Ka, .... , n1PH"II19 M 18 AaHH'OIM cnyLI,as' Jl~>Ke T py~,H o n 0 HiRTb .. ~ KTO M3 pe:)K'~ICCepOB BbllnOllHI:RleT pone Ae'AKIII., lHI ~ OA ~:H It.1.g H I~ x no 31'OIliO MIOIM e H'TS HelM Of noXB~C1aTlbC~ rpOMKL1M~ caepWI6H ~ H MM • E en ~I tlI e C'L.l1II1'HiIi' Ib sa T,3KO'Boe ,(Hel epSM'fI A)iills:!l QPie~OI8,~ - ceMI~IM'~HIYTHbl,A IMYJm b TCPVl.n h M K:p·l.o\u:a P S1H 0 C,O 3HaMeHHTO~ KPblco6enKO~ 113 ;;It J1 ~AHHKO'BOlro n ap~Q\Aa» ,.

lIB S fI B W L4 e Ha 'C,eO'R P'01llo1

>t<YLI K H l\t1i !Mly PKH e U91H a,p lAter hi KeH Jlay~:n10 'VI C~HKO non '6Ione,e 1~~,Be'CTHbl. 310 onsrrHa~ c pa60T,aIB,Waln,cA na pa I He. C "'I eTY KOrTOPOIM CI1Lt9 Ha p\~I'MI K H'e B blA2IJ-6UU8 MYCS!lI, H 0 YA8'iIIrH) My M Y1l b. TQJIVI.n bM 't «X,o PiOH ~~'. B 03- IM!Cl)K HIO ~ IVI Mle H HO 6n,8.Ii,oaa Pfil t.1IIMl 18 'STOT pas Ae~K)a pe nKy BC8= i1iB.K.it:11 .Bbl~le'rJHe'T· Oa~IHI TOIlb- 1(0 IFFI 0 Bbl A HeTpaAIM 4HOIH HI bl It; 9. 3 rn RA IH8 ,~~r'ypy cynep3njJ~ ~ieSi O'olec.ne - HaselT <~liaJ:\KgMY R» rM'ileCTO B, McropH~,

D,.·MLU1MbHIDIA CAji 'ca~sariddogsmovle.C(Jm

[Po~ a ¢lplt1l~MaHa l4 Clillsa IcahlILlH-' 'L-i8j, YLiacmoeaB,WIAX 16 003AaHl4W IBb!IOOK06wA>J(.e; ,HljblX ~ 8- ,,~COKO

~iOXOAHlblX 8HIA MaL1~ OH~b.'llX ne.Hil" «opa, au Me~Be~OHOK);l' 1M ~~ICeSOHI 'OXOlbl)"j .. npH'J10*L.m K HeMry pylKY HI ~H PeKy.,a ~ (;U;~,HapI;.1Cilf 'It'nll1iOXOf'O CaHffb!>" ~ ¢t~tnbMa ICT01iil1~ ~ OTBJpaTlll'1JeJlbHoro'., CKOfIlb H npViObim,bHoro. V1IMeHS )Ke aKTe~ pOB~ lIT1plIIBJi1:e4SHHbIX AnA 03BY- 4I11BaJ-I~A III HCnOJiil HeHIi1R poneLilI 06;pa.3yt.Ol" nqAnVlHHoe cosse~QMe:

AneK [EQn-AYMH Kp;~c O~ ~PHiHen. Ma~KJl KJlapK ,QYHKa- IWI PO!A*ep Myp'. lt1 ~TrO ht8 msapH y}Ke 0' IKOWxax 1/1 OObal<8.X, IK01"OPbIX1 '~aJ( Hc3- BeClH)O~ He, neps;wrpa'S;Wb.

r€!l:KOWKM npo-mB coGaKl~ np0J:\YlMaJHHb L11 K()MMep~eOK~iIi npoeKTm n6pe"niIHHb~~1 HR ycnex·, 'Hllflbu:!fO op~ rHHMbHoro B HeM IIH9T, ronsso npoBe1peHIH'oe speMeIHSMIIo1 HM paay 1-18 nOnr80~Bw.!e'. M~JI1 ble mL1BMH bne VI 15e33J100H091 KOM9;Dl,Lo1It1HOe p;eMcrnBwe rHS 3Kpa -' e H ~'rI!pe~MeHHO npH BJle~yr 3pHTenfi. TpexMG'pHZll11 aHIllMaLt~'A A8L*el He xopouia, a ~3YMMrr0J1i11 ~H~a: fDoAMe= H3 H acres ~H loo6aKt'I PIAC088HHOM KO'IiI~e" npOl!1CXO~,WT B KapJp.e H8!. YAlVIsneHMe. HeeaM'9IHO.

Ifrlll1h Kpali

OAV1H AeHb !113 )1{V13HlI1 HaCTO~Lller,O orpo

3K HaB erna ShrsJk F.C!J,re'v« J""~er

CTFIIMA! CWA • P EJU"~C!P:: MaoK:_ M~p.u~:f] • ICIl.lEIHA'MCTlb,l: Jl*OLlli IK:naY~H~p~ l\appe .. Jh~M ~e .' P [lfIl~ IDiJl''iIHBAllr: Mai ~ Ma~ ep~Jj KaM epo ~ L!l~'813. '3MW Mep~ tjH. AWlrTtQHP10 6aJHMpaC .IPI(II~ Jl~iDI'Yllr: ,M~~ej KoJjra~ )KaHI~a ~IMK~i1U~Ba. B~MM A~~pe~ B! B Ce1~ono~ KYlHeLtOQ • BIlJ'P,AiC,'HI)~ p~"'1iVl~r: PG (H~~JO,'roPbJel ~~tal1iepHa!J1 bI ~or1l' He nOaXCA~lb iLlJil~ IEtT-e~) • WlPQ KII IB P'llCC~M: ~~ ~e HTPM nap-

TiHep!W~~~ • _!pEMlbEP'A I PIOCC~I: 2_O_M_2:R_2_O;_;;.10;._. n~CD..::...:.A1~ ----.

11101',0* ~E IilPOM 3B~AEHI!lRI

I. ~ npaBA~ ED ~C.fOP~R KpaCtU)M W 8ii!KM ~ ~2(J'05) I. 4( nllareA~IBa A ~eT'ppMI~ KO'lla B C0'nor'3~~) (:2!OOO)

I A T<UC. 0141 ee~HyJ1al. Ha cetl pas ~ V 1 'ilOfj,~1 nonl~(HJ@lb~ '0 HgM~ ~_;UiBoorAai IKa'lrqt\bi,e' lPIII fQA8 C-ryIlYl9ll Df1eamWorks, ,Ani,ma~ion PMO~M,a HOB~IIMII1 n pvuw ~~[eH1 ~ AM ~I IWp3K3 ~ H 0 Tenep~c B IlttCTOIP~11t1 ~~fiI!~'&i'Qro OI1JS U10~ iCT,aSJ1 tH~ a ro~Kaco Ka3aJn oeb 6~'I1~ "'IiO 19LLt9, T~ll' MO*HO paCCK33aTlb?' CtOJKerr ,« Wlp~;j{a Tpersero * ,f)b~n BlbICOC8JH ~13 R'a.nbua~ -rro 3aOTaBn~f1ia BCejjpbe3 3a~ ~~M,a.lbeR 0 10M ~ -rro f~M a oo6~1 1AC= '4epnaurnI8" Lirroo bl O-CB,e,)i{~lb oep~an i lFu~6.c,eafiVic b KeJJi,D!ilV1Ha:I1b,H ble Vl3M:e'HleHIlt1!l1. :1/1 e ,3'TO~1 3'i.lna'i,~~ C~€;HalP ~ ~ 'Cl'bl cn~aBJ\i1t.n!ttCb IHa yp~.. no~y "ilitflOGb I~ H:lepe~Hoe PSSIM blwneHMe 0 TIMiM\1l~ IKat< G,bl ).K;_~mo 'lip~Jl,eB}1TO 9! KOpOllleBCT~o 6 €3 W p~Kjit, OKa3bl Baler = C~ l 'WBOPllltnI,'CR IObl1 ayL4~IVI 6e;cnpeA,~\lij,. KTO' 6b I MOIf' nQAYMaTlb?'

B nipol.ie M ~ H€i{:M OT1Pf1 ~ra, Bee Im~'plAlli1e"'M H, o:e,s::Il~laHIH ~Ie c no n~~ HVlI€~M Wp31Ka, B ;aflbTei~niaTM1IBHylO lp.eanbHOCTlb~ 003AA1BJl~ cepVlauna. OCTMHCb Bap~blIJMlt1 o~ 6e. B O!l.lt9p ~~~o ~I paa II1IM YPiJJlOOb LJI'epe3, B@-celliillb~ e D'1 p~ Kn 104eHI~ R ,3BniH'OKolKero B9Jll1l1 K8H8 !A ero i~:UJ~leA pac(Hta~alb HpaBOlr41~rren bHylO 'I.1CrOpH &0 0 *Vl3H!eHHb~X' IUle~ l"llcOCT'R x, E,en M: neIPEu:~I~ cIJl~nbM 6b~1l1 0> .Q1~y*6e ~ .n~6~1~'j ~rropoG:lI - o ~M1~~'! a. 11H7~"" T~C1 - 0 }:tEi1'1f1:X:, TO «IWlrPGK HaaDEn'" ~,a );~, ~ Hano ~H H8'H 119 0, TOM I KaK ne rKO MO>KHO Bee 3TO naT'9p~Tb. II3:iiiP 01:11 bH~' 3p'~T'en M H81sep H-tltmKa npoHI~ KHYTon ~WJaMa,lM3MO'M C~fTyau~,~ j HY ,S llteiRIMI'OC1"aH9TICR IPMO IBCll1b,cs crrn~i4Hb/IM IWYTKa!M ~ ~!aJ§a.IBHbIIIM nepOOH~M.

K aOX8J1I®iH ~III() :K~ HC'H,d,a. HOB! na pOalMIM HS ~ 3 B6'CTH bl~e $illl11 bMlb ~ ~ anl1IOS~I~ H2l n o nYTIfi P'i'"I biIIG' K:ynblypHI~lle r1BJ1I~HIH.7I I~ tPJ14J1b'M~ 110

QL1TATA

«TYT Aon*Ji1bl15'brf1b 'ycn~eJiI~ paJ~Top~.HI~fR ,A.orOBOpa. P,llJbWe HY~IHO !),bUflO ye8!AaW1b ero H MjfI~ HO rene Pb ooe Y"lKG ·3IH3W1T, 410 ere 30 B,Yi PyMl~ neJ1bWT~.n~ 14l(tI~H~loo. (OeM)',!

-

- «W p'9K HaJBce r.qa}~ - nocnep,lH VI:!1 qJ~lIl~!M rjpo W rJ~\Ka F lit nle'pBb~J4 ~3

rHi L.oiIX II Bb I W9,AW ~A' EEl, 1~'QpMaTe 3'[l

• B PYCCKOM ~6nAi!K'€' H8lKO'H€ ~~ ira OrpOB rta3bJl8 aier erpa'MIr.1, a lnIe rso~OettaIMM ItI IH e f~OMAM~.

• OoeHlblTO -201 1 ii()~a Has'KpaHb I Bb1 V{.Q,er BnoKEH.~Ji1 T$TpM~r~L1 0 WpaKle ~ ~(K.Q1I" B canorae-. B .:wnhMB t1YAeT p'ancKB.::UU·Il~, l.4,c:rop!A.!'I lKLII3- HI M Kola 01' pOlKA,etilHS 111 A'O 3Ha~OMCJm·a co' W pSJ,~aM, repofl CHOai!, M8'y~ MT AiI;ffOHMQ ESai9\.Q'9:pa.c!, a eH~ MeT Mynbl'¢llool1iUi~M if(p Ii1 C' M I,I1lf1\11€ ~~ !ii!.~~laHOIBI~~ If( «Wp'3~a TpeTb)e'J:O ~.

cpa.BHeHI~imo ,e ne piS I:i~MI~ cepWA M VI CTBlIii1,O M9H bIW,Q" ·38;iO HM ~ a eM:eHY n P'I1IWlliill~ LlYAec~ bl e w yn-<.lI\ll ~ C'B,R3aHH:blle c HOBlbl MIl~ ,o6pS3aM H ~alliBHlo 1i10n&Q61~BIW~IXCR nepCOHaJKel~l: 'c:rrpa,IC1~IlBWIII~ lIly30 KOf 8, canorax, aosr .naBI~'B,Wa'fI H aCTOA LUY~ orp CKYIO peson iO LU11ID ,tDt1'Q ua, o C'BiQl~tBW ~I~ rn~l4al'OpcKVle 6 Ol~ nlipR HIM 1.1 Hlbl ~I 'l-Ie'noBe·101 el~ ... ~ Ei[;,fl H Slbl JliIllIf06 H1''e n P 9\;Qb I\JlYlMi~e '$ ~jl!] bM b II 0, W pa K9! 1"0, &-I a ~';Qeie H 8'M an 0 nOBOD.'OB AnR Be'O~'lIlb'A.,

M!OiKHO nlpnn) pa3MblWJlrnl:s:lllb 0 TOMj '"110 ~(Wp~K!')' HIbIIlTl~e He lOT ~TO

np e*~V~J", IHlo'! ~ KOHI~~' t(tH1 ItOH I' ,COS,Aaih lpefL4 ~I JJa3 weAeI61~) ~a. ToA xe tr1!(}'Jb! !te' SP9tA JIi] iii ,B03 MJO~I~H)', KYtQ€!',c H HK8MI lU1~pOBO~ 8 1911 VI M~U .. U'Ui~ ~3 Dr,eamWO'rks An ilma.tion yn9110 Cb'JI Bonp ~~H(]1 O*:~IA~J·II~ RIMI ~ rnaB~loe, ~ C~ Rll~ ,3a!XBarb~ ~tilltO~H~ H ~,e ~,cfBHTe·~ b,HO eM eWIHO~1 M ynb Tcplttn bM 'II l!i<:l;:H'O'Pb,llV! )()O~ erCA rne;p e;CM orpers. S, OTJ1M 14~19 OT ~ 'Wp:3Ka. Tpe'Tben)'~I!',~ o KOTOpOM x(rn~ir;U)Cb rN)GIKOp8~ ~2uj,blfb;, teaK, 0. CTpaWHG'M CH9.,

Tor: tOT.n ~~HO 9, 3B,gepWe,FI ~Ie n PVlIKnIO\.f~~~ ~rG1 W p~Ka ~ nony'~ ~ B~'

\..r

IWee,C:RI HIA ILIYib, He K¥)Kg nepao 1.111 'li..IfIU:Tffi'li1 iii .n I:Ii1 WI~ [i,aMYIO ManOOTb He,

,AUf~ ~·ryBwlee AO BieJll4KO!fH3nHO~1 STope ~ CBpHH.

• HO)B~3Iia

• r.J11Yi~ bl8 Wy-rK\o'lI

• ttalM.,e'fit Ha n pOJ:(OJ1~HIt-'ie

an bTep!H8TIA B'H~ ~~ruJlbHleOJ1b

• Q4eJ-Ib MHCU"O OFI10E'l, r~t5enl~' QAfRl'OrO "3 repoea

3PB1KUUUilCRI. . .. . '" " co, ••• " •••• " • • • I IIIII

CIiDJIfET" • • • .. • , e • ,. • iii • • .' '. • • .. .• , • • .• • , , ,. • , , .' , .•• ' '. 1111111·

GllJlbJ: TMOGIPIPI" .. , a !'" .. " , .. , u " • " !' , .. ! •• , IIIIIII

P;EJHICfi¥p;lj [I III • • II II • • • • • • [I I] • • II I] • • • .1 II • • II 11 • • II Ii II [J 11 IIII I

n r::u::: .r,,-4E

ICP'LJ-I I ~A-b'H-bX 'TUTPIOS

111', YCTblHIA

P u pc En K e '14

Prlnce' ot' Persia: The ,sands' of' Timel

Cli1PMA; GWA • P _,HUlCe!,: lMailK Hbl'O~nn (<< r~~~l~ nonep I", lty,QQ~ orHfl i~) • CUE~ IHAPitCfbl: 150~3 ~I1i:MHl Aar M~pc~ KaprrQI 5e'P~,apA. EI 'DIHl<: Al<lll;~K A..1IE(~1!_Jt\Elitllxol.l_~ A'tKeNMI Aprepil'O~l 6eH K~lire:n~ ~ An ~WpeA MOlntlHa - IBlIIl3[PICllI o[n p elril'LflMr~:

P-Gl",13 (H8J0rOph18 Minep~~_hI ~O~ryi ~He nc.Jl_)t~MiI'b Dn~ JU~I~,.(Ij() ~3 nar) 'rnpmlAT I 'IilCICIMt~ 'W[)SSP.~:. nPEMhEPA II pmCC'Mit: 27 MiHI :2010 ro.~,a

nIlJXO}KME np10M3BEJlEHM,R .' ~ [l-p~HI ~eC(l(JJ~H eo eera» (1' 981) • (~3BeGJHll1r I1b1J:1 b ~ (200n

Ir OBOpSllrT, l!1eOOIK ,= OA~IHI &13 I1jfY.WHX

CTpOVIlleIJ!llbH~~,R MarreiPI'~anO'B\~ VI 6~(3, Hero He' 0601~ifMCb'l eCJl~ xo~eIJIC~R B031" B8C"lVi H9'ilO rpaMA~031-9,a~. B, apxVl= TeKTYpe - B03M(DKHO! IHO K8K 6blTb C '60J:llee~ TOHKMIMIt-1 M,a,.ep~fflMll111 Ha_Jli1pVl~ Mepi C O~)KS aJMI;1: MO~'T nlll neroK OKa3afTl~,R IIIMie:1H HQ TO~ cyocrsHLtJlI1e1C1! KOTopaA H,BM6PTBO C.B'~>Ke'r 3J1eMeHTb,~ KL4HOCij9H,apHR It.1 1fI~' IiOO:BOJ1HT 14M pasl~urnHThCfl'? npSlKlHKaJ £l)K9P1PH Ei pyK-~ xaHMepa IA MaJ(;1 M!a H ~to3nna nOK83bfl = Bil'el Yl0 3snpoCTO IMo*eT IIlcc6sHHO eCJ1!~ naCOlie$( OOJlWe6Hlb~ ~.,

n Q~U)3pellB'a,,~M'1 YfT'Q pe Wle[H ~ e uenon b30BB rs 31"'01Ji ClpOIt;[MSrrepHan np~l 3Kpa,HI'-'138J[4iAiIt [1K9JHOH. '"I9CKOrO cepHcllla. «iIllPHHlI4 IneIPCIA~I» 6bUIO npIHIH~ITO He H80'6YM. npOA~C~'Pbfl K8pTiM:HI .~ H,ssepHRIK8 paccyALllJIiilIH~ IYTOt K~U!lBa IOPVlFHHMlbHroA IA1rpbI19B,9[ rosa yepeC'"iIryp aCKeTHI~aa, l5,e,CX~Hrpo CifHb\19 IiICiOI~W1[~ Y}I(e Hie VlHlepe,CH[bl MQJlUJAre:mJ/I ~ nOOTOMy sa OCHOISY Kar]l~Hbl crOMnO 931l1b 'lpll\;ilJ10r~1C1 «,[,leCKlW B'PSMI9HIIA>:i'.,

Oi.QenbHoro BHIVlMBIHl\t\1}n sac.JlY)KVHBaer 'ro, :K8K C'lLL€:l9Iap'~o"bl 060= WJJiU1Cb 0 neIPBoHcTO~HViKOM- .X.O'lA K «[npl~Hl4Y n,epfiHH»' eno;nHe nop.JC)O~I\1,T onpelle.ne H Jr18 «BMbH a~ l\o\1[Hn9pnpe'1,a~)~fI »'! nOIKJ1O'H H 11-' KM VJ rpbi sa MeTAl , ~m He ~a"op[ble, Kn 10 bl8Bbl9 c06 bITliiA XVI"m8 ,2003 rona B q,Vln bM:e Boe=ili8KH ,crrPS}K9IM bl, HanplII MSIP, l~ c"D~:n\I~'~ HI8i4 ~1H[a= e-TCA c OCaAb~ ro pona, B HeApax: KOliOPOIFO OOK[p.'b:rrs 'f,a"A'lfI,a neH~K,OB i a 6.oeSL1TB;fI !WI pllliH ~ecca QrKS31b11 BaS10:A C~B'~3.a,1i IiO~ o aSIIl.l4I4JTHIHKaM[l\'i11 MarMlY[8CKOrO KVlH?Kana", My a 3nSMeHTbi B,po~e' Icrpayc~IHbllX 16ero:~ IHI a,ocaOHHOB,~ erons nnXO>KHX HQ ~a3rylliilO~! n~IW[b A\06aBVlnVl clHJ~eTY pa,3HQO'Gpa3[~R - 'cn€'lIiiIan~ era AOt:lalo~Ho :Becelnb\~M, Ca;MO co6.o~~ Hac.netV1'9 JJH(n~ef.iU nOBJruL1~nO H.B KiAlHOanan atUI[!n' Vlrphl: '-11 spes noBeCTftOBaJH[L\o\18 KpaCH'OH HHfblJO npOXOQM1" leMa Sa.lKHOCTL\o\1 C4!lMellt1lilb~X y3., lene .. sa no.Q~· a Ka~eTCR Cn~UJKOM Hanb~~le:HHO~, HOi K CyaCTblO

UL1TATA

«rllJcy~pCTBO YBeWJ!iI~MleareT Han,orH. a KYO or ~Ffnro. '~TPilAae-T? ManblH 6L13Hec! ~ (o6lAI:+::eHHI~IIA nepCI1ACll(lI1H ,!iii peJqnp14ft-ljH'Ma,Tenl:)) ,

C"o3Aar9IU"I «;npMHU,a, nepe.WH» Hie no.60AJi,HCb 6pOCI4:l1"b Bb 3018 He'~ KOTOPhlM wai5noHaM. CSQ'AHbVe 6p8TbA ,Q,s"eT,!tla no seeM S8KOH8.lMi ,},KaHpa AOIl*H M 5blt1J HI lie H8l B HABTb oe3pO~Horo np MeM'b~ uia •. TaM IH e M9Hre9 OH M ()THOO~T'CR K HeM Y C yBa*eH~'eM. ,My a rJ1aeH,h~i1Il l~Ufr,arQ~ Ioi1C,T He Ul.er'tOll)lel"li I~~ KeD ~:.u(oA tSe'3,YMrCTiEi!i a 80 [B3G pe rops w.aM - Y Hero ecr Ib tdiTKH ~ MOTMIB, Ii'I UJQn Ib I K ~'OTO po~ 0 H GTP. eM lIi[lCR. TaKM8' 06pa3.b:11 l11e Bbl3blSaJKl"iI" O"iTTOp*=e,HHA ~ B H~X MO)ft 01 1i10E!lepmb~ -rro 6bl TaM H~I KlP'M~aJI1 'C1"y~eHTaM ClalH ~OJlaBCKl\1~.

na!cpo C Hili BI911VJ pY9rCR CTPYKtypo~ cpHnbM8., ~,ena B TOM J ~Iro IKy.nbMVI Ha4,1A.~ 3TlOG1 npeACK,aayeMclVi H8 ne pSb I~ Bar IIRlJlI 130 CJO~[HOVi ICKS3- IIi(I,I1 CMe~eHa K paSB'R3KEt B t(neCKaX BpeMe.IiIH» MreT KaK TaK(),BOI~I'LPL\t\1~ IHanbKot16l\i1rT~U~1 ,a,IH8]IKan 3MO'ILU"'~ AOC-l'l\I\1r8erf nVl[ji(a~ KOilJlS r'eDO~[ BCT,atlOT nepeA Hi9Ilen(141M ISflbn5ropOM: I(OMY *8' ren€'lyell [Bep ~mb. He [IHY*HO Ob1Tb KMIHOBeAClM, "'In:d5bl nO[H~lfb ~ C03,A8TenH KapTlVIH bll CT,aJjP'MM'Cb ,FI pVlna:n;) IS ~[ IP ~'an[~U~.lI~!oJ H OCT1~~, n Pli1 Lie M &iS6.193YCIiI19WHO," «Il PHHU n1ep .. , C'-'11\o\11» oerancs 'O'iSpOB8re.nlbHlO HaJ~IBHO~ IIICT'Op[l!o\telt.'1 0' aMenOM to'H~owe" KpaCVlBOM npL!1HUieCCE' H III:X IIiIP1<1KflIO'·H3iHiLt1RX [8 crpaae, llIl\1Wb 0 ~eH~ H:O nOI)tO)KJ9'~[ Ha, pean[hHi'Oe FoeyAapCfBO. 3aJo HleKoToPb~e 31i1eMiBHTblJ AO 80m bHO oeplbe3Hb~ :1\0\11 YBne K8T,eJlbHblll" YTo61b~ MOKywe'H H bile ,3..pH"feJI:L\o\1 He H&YI8I1 L1 ,g90KQM M OTM6'PRlb BP€HlrllS1 AO Ki'JiH ua ceaaca

[CmreAye-r OlA\a1'b A,Ofl).KHOe npOJJjjllOce-pSM VI pl€nKL1CC9rpty= IK ~'ny' OHLltI1 nOAOW1n ~I OC,Hiru~arT!e,n blHrO. «: n pLi1H~ n~pCIJ.1[~» OOJlSaaer IBoeM~ IFIGo6- ~OAH bIMIl\1IIAf1~1 nIP'MKJnO~eH~eCKorQt KJ~'HO aTplLo\1,6yn:lM~I~ a rnaeaoe ~ "K9TKO J:tSI9T Ii1rQH~Ti~~ Ha, I~'O (j'blJ1 [~'Clll"pa~e;1H ItltOA}KeT. C qAHO[~ CT10pOHbl ~ 3TO rapa[Hf1A pyl9T [8IbICOKL19 060Pblll. C IQPyroi'i1 '~, C:Ma.q~ IIBaefC\~ Bne,~a,l~leH~e,~ -rro blPYKXBHMep lIiIonpoCTy till€! PPJ1 Hbto3'fllllY no..nHO~ CBo6QtAb~ lea MOB,bl pa)l(EHi[M~ I MOll! 'OTB1e'lC'1Il'Se1H H OCTb [ffi.on[bWlaR - IFH3- -ero OrOPQR roPQ~l\1,Tb. Ec.n.- W TalK _ O. cYBepeHb~J Pli)l(HcoeJll o,5H,AY' [He, 3,Q a Hln· n OCK,onbK~l B 'MiTlon~~ KLtI HO F1rOJ1y~ IAn OCb IJ.O C Ol~ HI09 - eWe O~VI H caM op OAOK B KOlin M n i\Y Y1cne W H bU< Sl(lP\aHI~c3a,4101[~ B'I4lA,eOHIIl1P.,

T'OIr: {< IrlPrHHI48 n'SpCVlH ~,) MfO}i(HO HI8,3[S8,1Ib T~n ~ YU~ M M np €'AOlaJe M ~ 1"eJ1e'M AH1C'Hi'eeaCKoro KHHO HOBO:rO rues "'Ie'JIiiIleTVI~. IOIAH aKO FlY-Orb aro onpe'Aene'HHG' i"H~ omynrer :3C-T'eTOB,: Tl4i ""~HbIA ~ He 311rf,a~lVIT nnoxo~,. HanpolVi B, ()KOpp!r! K,T ~ po sae !typc'~ IcayQKf.I np O.QOllmilKae-:r .DlImtll.oi1lra,T111~I'CR B, cropoa y Gonee IB31PO cnoro K'M~eMaTorpa*a 6~~ HanbIL4e.IIH'HO~1 ens u..VaeOCTIAJ. U,OlKHO npHRpa,iIl"b'CR'l ~l1Iro no PJjXY «nJeCK~ BpeMelli'H1)~, Mana tDTfI ~ "'lI1·8K)ITefi rOT « n Hpal'O,B Klap,~,ujcKorQr MOP'R », Ho, ,I!'U\:H::M:orp~ H,a reoIOy»O IKPMiHKY CP~f1bM' .QQTaiTCR yBJ1e'Ka,ife~bHlb~M' apeflHlij9M c 'YMe~o rr:6andu·H:) VB po 9 a.HHbIMI~ 3KweKOM H po MaHrr~.' oi1.

: npL1CYTCTB-YIOT

• l1IecaLlIHb~e MOHCTP'bol

• V1IHlpHraJi1=8L4$HPb ·llaxaKa

MarllA'! '"IeCK~ ~ KHH~JIl

~~ nepeMOTKa~~ e;p aMaHH 93,AOBhle crrpaYCbl

ICIO,JIItD' .. '" ... ,.' .. " " • , • _ • , . _ ' •••• '" •• , •••.• " " .•.. III III

&1IJIbJI',TMDC4lERI1I. . . . . ... " " . . . .' ... " .... '" . . " . . III1III1II

IPIJMlMCCYPI,. . " . . . . ., . ., '" • . • ,;, '. • ; .' 'h , • .' + , • • , " , , • • ,III II I

AH,ff:p~-'-~'-- HIlPA , , • ;, , , ' ••. , ' .••. '"' ... '.' , •.. "" . " .. III IIII

l!1rpbl C

r e

BocnllaMeHRtOll{3'R B3rnHAOM

Fi.mstJ3'£.ffer

C]iPAIUA: CWA p'()J(;n:cip! Md_J;JK 11 . .Jlecl'€p' ICUE!HlAiP~'T: ~IHlI1I~ MraHH

I POnA(~,~: ~PtQ E;~ppMMap! ~3'8M,~ I\H1l 'Ma,~n~ H WiH H r ~ p~ ~Otm EI,D3IPAlCi ~ HO i 'PEaII H r: R (nMUa AU .,' 1 JileT .Q~;myCKJltO"mR HI CilUJilbM TOJ1,bK1(J ! 'COnpOIHl~AtlHI~ ~ S3iPO'Cll hUX~

n D,Xml01 E n P 0113:8 EaE'HII • [(K3P;P~)) (1976}

.,.QaF~n· IE" H ~,M! C:ylH By naK ~ Se'~o. HYJil6S0i1 MPue l4~t

C niH '41 K~, At9lR ~ l"H'ftl i4lrlPYW Kit. K~K. _ -dnIPO BI~p~,eH ~Ie store Mls'PK Jl,e~

if"LT.a. n c -1- Inl'iD 4' no·, .ili1I\1 ,ii"i!ILIi1t"riI" m'Il'" n IL M" In- IA~(

~I I ~'~ ~ ~ iQl!U~ ... __: IMJ" ~f1l~1JI1 ~ ~1~\_ ~l_ _ _ • V VIQ"-

\\;;jH ~'" have ~hrr Ifi',;rn'i." .....

Illl iSil.lll"!li'iiI'P·

BeCTH'O~ KHioiI re ICT~16eHa Kil'Uilra «Boe .. nna.fVH3jH;Rw.~a:~ B3,rIl~AOM':~.~ , rjliiJ,aBMYIQ

pO' "n L ;0. U'FilTFIo IfiI ...... M 111 ' e« Ii"II""""'Il'IIIHH ... 1l9I.gj, M''']i, IIl'II ;i::1I;H'b.

-' ,: . D ~ I'I.H.".!! Iii UIf'!W": 11 rw;~ IV>! II -c Ili'IJI :~~. .' ~.n ~ ~ ~1~

ttaH A~HO 153p,pV1IMOp •.

Sf 0 neYaflbHaA I~CTOp~~ ~e90~K~ ILlap!llll Matern'! 06flaAallO~eM y~IBKref1lb= HOM ,cnOO06HOC1b~ K nlt1pOKJ4IHla3~l - ynpaM~\~~1O ,onHeM Ha paOCTQRH·~MI. Ei pOAVlTen~I~, 'aHJlVl MSJ(fM I~ aLr1 ti(~ lOMnHHOO~I~ 80 ~P~M€H~, 6~VlP'FlOIA Mon~Aa~ Of~1 corJ181.ovu'1 ~lCb He HeatJb.ILj¥~bul1 2!KCneplt1MeHl'j B MOA'9 mmporo H M eibln BBe;A'8:H 06~~a3eLl! HOOOfO ~~M~'ieClWrO IIi,aJiillFlIOLJ4 ~o.re~at~ n ~;~3 ~aHraero 3a~eMItf"rb MMOr~!€' ot5~MIL'i1~~mtnJ;~~, f1~U~n8paThl. l1oM~ L!1CiFlb'lff3= HIt1~ 'u:1II ~'It\a:pcma:~ BO~ IWlOMnb ImlHbH9 ~ tA1,~[) (!OWniM C yMla.~ ,nHfio YMepnH B 'y*:'8CHb KX MYKa:X, noessno TQIi1bKO 310'1 iii a~ Ke - OHI~ nOJr11~:{'~KrUil cnooo6~oc;r~1 K 'il~n~~l~ t-U~3.y III YiWlpa~neHI~11O yYlKVlMi4 1M blOJlAM lIi.

B,cs' ume X;Or,lOI.llJlIO! OAHaJKO MOflOAYJO 'O~MI~'tO eoacs Hie x(n:ern~l ocraan RJlb 0 ss npHCMOTpa; CJJJPYAH L4 5<14 leeKpe-mo~ FI pall~t VtiTe'~b,CT8€:I1IHO~ opn3Hli 11:3 a~l~inl <Iii KOHlfT'Opa.i'J' H a 1111 pCfr'R)K,,eHIH ~I HeCK.fif1IbK ~X ner cn~<AHn H 3.21 H VlMI!I H ,!;A1X IMIaJ1e'HlbItiiJOM AOibielPlbID ~ ,f'i'OKa 'Q.QH'a*nP'~ He' pelw ~ln ~ OQlsepw lAl"b ,06JliillaBY, 'iTO Obi CL4lfl o~ sacra B ~fTb P Oll~rTeneC1 0,11,a1 ~ lOe69HIK,a, I9llaJ. ~,eCJ1 eAt) B aHIA ~. B pe3¥~ bT,aTe' Marilib -lapn H norL116na,~ Ii 0 OTe u CFI,ae: AeBO~IK.Y. B O/Al;U-I MH r )l(1A3H b Kap,nHIHanlbHO 1~3M eHI~n,ac~ - repOAM np ~ILlliU'IOCb (:TSJ,Tb eern 9LtaJMIH.

'¢D!VlnlIbIM HMetl 6~onlbWI()H 'YGnex'~ iii IMM9HHO '6J1ii1arOI~pfcll 19MY' ,;QP'IO 11531~pl~n~ op crana JIi1lt061~MVI ~,el~ BCe[~ A,MI~Pi~ K ~. e pOI~ibltO! KOIO py'te CH~lb,H1'H bl L1 ple~lK~ ec.e P Aoee'P~~ln Olb! nan 9'KO ~ua' Ki6l)KJIO:MY B3 peen OMy'j IIQeIBo··nta en paISJ1f1le'l'CR Ta K j t)'VtiTO Itt M€rei' aa en MIIIFI("'~ I~ tM::WI9 ~ 31lKfep-

UMTRIA

«Hy, ,KlS ~13 sac M'rnKe1i GlI1_PUWlTbC!flI C Ma.neli"l~KO~ AeBo4Kol1?» (8onpuc e nlO~J3iO:XOM)

I LJCA q:lU+-+RAb+-4-b1X TUTPO-8

- .. . -- -

3'T'O 'II1HTE:PECHO

.. Ha p~nb rfiaBHO~1 rep~~~H paOtMarpV\BaJilMtlb JJ)<eHH~~ep K,o~l-Ie.nJii~ IMI laAJilQP He·" 11 QA~ BKD- JQpm. 6e,pp~ M:01P 1M e OC:laJfl~Ji1a IItM waHca,.

.. B 2:~D2 nJAY Po6epr MCKQrl! Cti ~n nQC~e~CTBe.HHbllij CHKeen ~Boc~na~ MBJ9I:rIto~riiJ:I!iI B3rfl~(]M 2n"

II ~J3Ha~anb IHIO K3,PT~m-IY DP!,w~e~ O'~11ii pe~.~oc~ pOBarr~ D~u~ KapneHlie p, 0AH-Il8JJliiO ~a-3a. IKp1l1Jil~,~e:CKlI.o\1X GT3biliBOB Ha uHS1b:flO}1 C1'Y~MR nepe~a InpaB~ I1leompy.

eKeD,S '06 paaosa ~ VlI€'~ BIH ~ eCR'K)OrO COM .te:~I~ R II ~ bIOI®P ~ fl€'o:r€ p xoroTO APyrOn) ,CPIHMlb1M He InpOH3ae'fl 6 bll TaKOlrQ, y6 o~IHoro 3*cp~IKi,a",

Hie nOc'~ynMJIi1~lcb 003J].a,ili1e.Ji1111A H Hie cne~QJ4letrrn)~. B-3Pb~BalCu.l~lecfl M aW'~1H bl ,. l~epTonirb ~,~ AOiM a, OXIEt;3i.~8HHb I:e nfl12MIS'HeIMI nIIfOAVI! wapoBbie M·on H ttllH ~ IHI9flOfllMbi Mil on~Qol( {( Hrp c orHeM',~~, KOloPb~'e o6eene'i ~LnIA span ~11l,U~lyl() ~ IA~IH 8!M~~ ~ylO t<ap'TL_.1HKY. MO)Ker 'IilOKaaaTbCR,

~FFO KHHO M3fl ~IW He· fU!irilerpY>K€!HO BO~'Ml\I1l ~lW[MIii IlI!.1POTe'XH~ yeCK~ MIA 143HJiMIlI1 H KaM ~ I O!jI!llHlaKiO 08'3 I~I~X He nony4~JIi11!C'Cb '6b~ il1ly~l4,a ro 3Qufl eKTaJ. Cro~rffi"' 01liM~T~iTb, 4T()' .I1ear9IP c 'OCOf),bIM Cl:spaHMelM! rcne,'AosaJ1 lF1epao~o"' rO'~HHKY - O~HOHMeHHoG; 'KH~n3! 'C;lHB9H8 IK~Hral "I10~, Wec.OMH'e'H HOll 04eHMUI1 t.o1l 1n0'11(lIiiI OHIt1U .. 1Kl~ ¢'a aracr a ..

OA~a KO H~ '"i sro fISH l4aJlb,H,Oro ~ n ~I pSSQniOlU140H H oro 8 ciI~ BocmnaM!(~H-flIA &o1~Li1 B'3llin~AOM ~ii' Heili: sro niP OCTO Ka.~I~!~ rrr~€H-jjIHbliIA rpann ep r y8jjlell;(;aTI~lnlbHbl'1 ~l Ha~Of1l ro 3B.n8- AaK)~~i~ 13, naM'fffb.

lA'llor: r~M.YMa:A SKPaJlf.I~3au.VU1 ;3~QMe!lFIwr,oro, YlKaC"fl1- Ka. [pleJ.IKL1ocipy YAMOCb, no~~6pailib S1lipKH~ ,aKTipCKL1M C'OC1'aB, !A pacul11taaSJb "3a.xB8\Th,~saJtOutyt~ ~CI-OP~;~"· A" WI~ J]plO 83PP~MOp OTMJjhlnaCb nopora ~ rOIm ~m)fln·

.-r-.~,~ ~

, • D'tJP..H.CU£

~O!;!\D\I"1iU .y,o,I!J'.D ,1'1.00000BD":I' l'J'ri,· ·Ui~~~~Vio-,~ P.·~UI~~.~}.

PMOMI1l:e OJltCt3'tl..1lOeb

.iU ,n . .i""Ji!Ii!I'.~'.QU '~,~i'1I. i'fl'allil r:! .1~~ .• !!'iI' .~-J.l~~~It"J.'~~ ·If~ __ if~~.

np~CYTC!TBYK)T

.. ManeHbKaf,l Jrteao:",,~

• OO()l"Bt8rrC"li'!~'81 fCH MJre B3tPbIBaKnlljll'l~'c~ BepToln:i~T

KOMe~!iI~ I!"i,ble GMrm,al\L\11.i1 Te(l(FlIM~e~KVie HOB" MI KM nnoxafl IMY3bllKElJ

,&EmfJQJilDCliih,. . . . ri • • ., • • • " ," • • ' .. II. • • " " • • , ,;, • i • • • • I II I I '.

limn, , , . . . . . , . ro. '. , " , • ii" • • , • 'I' '. . . '" , , , . '. , , , . e • I I. IIII I.

CDIIWlmOGmEPI~ .... 0 ..... " ••• ' " ,0 •• ~ " • , ••• , •• " ••• ' IIIIII '1 PlHIlRCCDI. " . . . . " . . . . . ., " . . . '" , ,. . . ,i' • • • ~. .• • • • i • 'e III II .,

IKrEPGKlR . " .... ,.,,, .. ,, ..... ,.,,, .,.,. " .. " ..... IIIIIIII :1

Po6ep POAPMreC

noCJre «rOpo]J.8 rpexae:» 11 nOHfln., ~ro ~rDT m~ pe.fI& cnQqQ6t~H Ita mK~a 6S,,3YMe1.Ba 8 KHHQJ' II,{fQ tlS)KS M,He He ,eHIltIfGCb.,

naTl'\H~3a~li1t1 rOnnifl'BYA8 H34aJlaCb .n8SHO. 111 nOHa~any B Coe~~HHeHbIX W arax AMep~K~ Hl>KHbIX 5paTbeB VI cecrep H~K10, KO~ He~HO~ 8cepbes He BOCnplf1HMMan. KpOMe H~X CaMJI1X- ~P'K11~ npV1Mep

yl10pCTB8 - ~GTOpln~ Po6epTaJ 3HrOH~i POAP~reca, pot\II1BWerOCR 20 ~ ~H~ 1968 rona B MHOrOJleTHOM r)eMbe aMepl'l KaH l_(BB MeKC;~KaHCKOro n pOV1GXQIt<JleH~~,

EC11[~' ~(}- TO :3a6~U1, K,TO "fiaW~ Potj'epl POAPHr€ c, TO ql~ll1b Mb~ ((rO~OA llPeiX08~~ I' ~(I01' 3-8J<:a,T:a, 14'0' pacceera» H ;;:eId)aJlttynbfe-T~ rr1{Hv'HRT see 1[1 &a6Kfen l\1 '$allHracn~ KH IlorO~08HO. 'O!AH8KO 20 ~IIO !FIR, 1 9'68 rn;qa RO BoeMVI!~~

" · tXopo£u.u_ti

ii'l~:!'Ut'Mifl:l"Ji;fJ a~ ,f,E" V--~J.II!

~£a.. -;K.:,Q:K... ~:pomM1i yLtun1~ , OJl$l. fu;qJOiJ,e&} fj,

Flo.~ Cfl3fglJbl ervl:Y 5blJn'O e14e AM~~,KO'. I Kapbepa, [8 K~HO Nanb"fl~l(y He CSSiMSl IFI~ s KaKOM ~IVln,a:: M,e\Tb ,_

M'~'~'ueCfPaJ,~ oreu - nJlOlAaB9'U;, B r:on~IIIIByiJljie, C~R3e[~ nCU·-ISITHoe AeJ101 Kon b" IO:J)t--t91K'O 6e!U-lll!:;u~1 K)HOWla e ropAI~~M B3Q1POM I~ HeBSpOAJ-

[Il-Ic:~ ~·Hi~,eneHHIOCibto !-"lIB peaYlnbfal O}IDHYllAn YH~ B9'PCvri@T IWrBJ.a Texao 18 OCTVI H~' MIMeHHO no Ol!1e'~Ma.nlbH 0 .. ~M «IKIAHO,» l\11 «cpetlC1Sa 085131.11"')', ~ Boe~ lalltUA 18 1991 rOAY Kl~lPb!~Pia. H~illHe, 'y~e 4~1' - fleTH8'ro pe)ln4Clo~pa ~ ,8 no COBMeCll~ie~lb'CilFB'y c~,eHapH'~la ~ m pomoespa, oneparopa 1!1 KOMnO:]~TOpa, = Ha,~an'aICb" Ma,-

J]'eHlb tr(;a~ pe,M9pKa: OH' ~a)t(e BOW,ell g. KH~ ry ps ~~'jQOB r~ HHeiGCQ Kat( caMlb~A pas acrmaHO e bl H Ae~ITeJlrb Kilt ~·H!Ma,forlpa$a., Po~p ~Irec ~e 6ID1i~pOBan KOpOI1KOMeTpa*KO~ ~~50n~

- ~

Ij-H:J'~I IHa r0J10IBy~} ~ lIi1o~,y"'! 1i1~ILillJ€J~ HarpaAbH Ha

" ,4 ,4M: L"rrHBW1I~ x, Ho W~ PQjKy'&O Vi3SeCTlIH'ac.lb e'MY np~ Heena, OOBce'M 1&iS! era :pa6oTa",.

B m'M )k;e ~,anit{cM!~1 1.991 n)AY' Po~p[li'1rec

iF'il a'Jl-'JI'IU~'" 1m fl' TIi..'IC·~LlIII,,;u "on- n-ann -13 ~,<'!!i -M.o.fl'I'ici!1UMH

~ ~I.: .. ,J' "~~"UI ~ ~ ~ n~~~ 1M',,· ',' ~u .: ~a .'_. c~J"-~ :_~--

CKHe 3KCnle~VlMeH!Tl~1 HatA efJ6oH. Em ~~}yr K8Jl,pnoc ranbiRp'AO Aoo8ew1n te, ,3TOMV CO CTOA .. H ~ to ewe 4 'ibIClfi'UiH] IFIIPOASB 'Y~ a.CiOK, 3eM~ ~. Ha 3TH ~e~jbrM n PlAlfllMVI aa 14 D~+e~1 CItlRflH ¢ul1n bM Oi,:: MY3~11 K8jIHT)iI! Hla ViC:~'U~,HICK\OM 'R3 bltlrlt€!. CnyC1'~ nalp~y ner qj'~LnbM 'YBIt1Ae'JijI~ ~~loonbwIVIe W M,WKH». vua III eM H ,3aKnI(il~ M1~L1 0 IPotS ~PTOM KiOHfPSII(,'" Ha 8AamaJlLttuo. 1I1 litiS !4CMI8HC KOVI Mano61OJJ)K€frKL4 pOJJ.!~nCR ronnVl'8'VACKlo1[~ ,« O'l'i,a~HHIbIl~h), li1 MeHHO 'lorAa 3a8~3aJ11 MCb JJlP:y*eckJ~ ~ OiH fJWI€l~ MR [MGI)lKRY IPOPJP~n~I~OM VI 'lapa,tffViHO'1 m818WIVIe y)i(l~ nIP'~r~ei1IBOI 'R3 bluex" y 3Tl~ X IHeera,HaapllHb~)( ~ ~e· c·y Macw"enW,~lX no rOn.Jii1IL1BynCKl-1IM M~pKaM na~~;~Hiel~ Macca OOB'MeelHb~X n p.Qe'ittTU 8,. OH~ Bb ~crynllAlJ"IiA B Kal!.JeCTl~e oope~~ ceep OBI ~ «'4~"'b'llpex K.Q~HaJa_X~ , a M~I ~~ Y;6lfi'b I5l1nna~~ P'Onp~Jliec Hla~ I.1CM MY,3bIK,Y" 3a !iTy yCJnyF~ll Tal'~NSlHl~HO aannaran Jllpyry oa~ HI AOflJiU3.p. P\06epT B JlO11lry He, oerancs, PQ,~~ 0 11' ,~~. CyM My K~~IFI=

_ ~,; ~ _ _ _ _ iI_iI _

TiII"lbi Filli01i; 1I"II''l.ILllIJiln .... ·'i:iil ... · IP'IIp UJI rllll>§lW oI"'I.ld Ldilbl ~JI FI!~'''''''I.iII'''''''''',1l'''I n

... ~ n 1 111!U'.:.I111 iJ '9III'R, 1"i;~,11'iI. 1 1_' 1 ... 11 I a ~1iI1iI g 11"1 II"' "";J11I.II'I'I,.;o-VIOi> t"'

,38 «rOp ~ rpe:~OB~~", npaS.QB'j P'C\QP~r,ee noo6e~n ~ I!.JnJ ~, cn~'AYJO~VlCi11 p~ 80e 6y;qe'T Cepbe3HO ~I 38. 8;lOPY~ l.jIQClb KOM~IKCa sre ,p.pyr li1anyl!.Jl~T' rOilriOIPla,PI m IA~ a, pa3a n paBbl~ w'aKlLU~I~ IF1lpOlLiJ]lb~ lAlLi, To eClb Jl!SS arOJlnapa I

C ~O~I n03~Y~H B ronnM eyne t~ B 'c50 pH 111= Kt')X K~ H OM alHOIB Pn5e'Pl'IPoiAP[~ r~ e :3 aKpel'1~lF1 B '1996 n'J1Y '« ,aili~,aR Ii H bl M~>. rOJl~I,M n03rJ:Ke ~~llLH~J1 y*aCTL1~ -Or sasara 10 paoc~~,a~~ [8 IKOIli'OI~':H)M pe'~b w.ns '0 aSIMn!l1pCROM npl~Ta= He, Ky;g~ non M~UOl r:nalBH big rep OIA. (a'~[bIOIl *~In bNra, KS.K [1l10HIR'flHO ~'3 H,asea,H 1fI~ j C 60~ ,qlii1llCA K H e06tl'0JlJA1IMOCTIA llep.OOHet~BA Bbl!t(Mllb .~' OT ~'~KaT~ AO paCCB~Ta,.

199\8 rot\ Q3HarvU9 HQ.S9jijCR JJII'~ IPO\Q]J'Mreca MOIfIQRi*Hb[1 M x~rn:u\~1 ,t~'0aKY.WU'b TeT~ i 3.QeCb flHOBb 6bnJiill8, 11i10~MiRf,a lie Ma IOOPb6ibl (10 'CB~p)fbeC,.enl'~HHlb~M. TonlbKO He 31fOT pa-s = He C B aMflVllPa,MVI! ,8, c ~IKron.naHern HaMH,.

'13 2-00 1 ro~y pe\)KVI(~oip o,YMen 3alnlyC'T~fTb MBHIO 3aAy;~al~Hil~I[~ fI paeKf. IO!H n,tU:1818lli111 nap eyte 'ii9JCTb (~J]Jiele~ Wn~,OH()B~{t. ~ M'CTOp~ 10 'C~'MlbH CY.ili1~iPWIf1V1KtH~; KOiprr"t'!ooB! e KOrol~oA JlBJ4(,S; M'anO$illeTt<JF1 ,_ reHI~'an ~Hlble pa$EMifAL-IIM = K ~ co 4:ep!6<3! ~eTb~ pe rQ~V2l sparen ~J YEU1nen J.1 ~ r opoa ~pexOB ~ 11 CHs;jrrb~ L:1 no rpa$[V!~~CKliI M ucrop va A'M WP:!l'HlIK3 M L4nne pa i

iO' ~lnj,j~:Oi.fA .... 'IIi'iI[ n<,J7d .... iFiIO-,t"L 'WI ,el,v ~,-!lITn O'T M·iU .... rllt~¥ . 'M~ Ilan:u ~~'IIYITi\!I(I~!'~" ~j,-,gll a,f\,~ -II. U I..... . n,V !rIA

nIPOGKi'OB Poo,ep-ry IPo~pL4 rec)' np~w nOOb Gilill!ta3::1fblCS1. 0 HI pa,HIO ;lI(e'H Lo1lfl CR. 14 HIMelH ~ HO ,:9'fl1143B,IOeT ,ABeln.naH ~ M,atTb ero n sre ~b~IX AeT~~~, cran a nIP1lI1 ~'~ Hla ~ CrfK;8.S0B. n,pa B~ra, 6 pat( oIKaa,ane~1 Hen pO~IHbIM _ I)OCl'O,anC:R paa BOA" IHlbllH ~ e PO~PL4 rec ,:ill< ~ Bel 'IS, 0 C:'flli1IHre'l~ w rat Texac, L1 K ,P'81l0'CllV\1 ~aH area "PQ,IOIl*aer CHI~ M',alb ¢H-1nb,M b~ y,*~ I1lat Ca6tl'Be H = HO~ CiY;A~ i1 T~oub lie rn aker S'tud los,

C e M''i,9uC 0 H rOTOB,~riliC:A1 e pa3'y K .rllJ~;yM

~ Fii,II"lI [b.'[W IJ.IJ 111;:1 1911 r'II~ M' [Il:_.~ p" ~ 'M ~ 11!'I1i,#I!; n,~ la FI p- 0-" LiI"'a. T

~v.~ [I ~ ~'Ar'il III ~u. ~w)_- l~ ~,. U ~lIrv..r. Rw ,~ ~ 1_,' Ir\. 1 I

BbIXG,IlS1T ((~X!4IUJHll~KVI », ,A OOeH[bllie _, «IM'aY€ITe» ( ;;;'KP~,I1~~~U~'~~1 WY'iOI.9Horo TpBi1n@,pia. BXiOR~II~e FO 8, c cera e ~ r pra,L1 HI A:>:: a yea» .

OT 301;(Ora AD occse a (1995)

L4crOPHA TeK8CCKL"i)C, KPOBOOOCOB CenltlHfll C"'l~TB"eTCJl e~sa. nH He KJlEu!tH"CeCK~M 1Fp3W~COe8J;1:KOLM. O~HElKiD M3.Hm4aJ1bJHO np~ 6IDIJl;:t.Km'e B 20 IMMJ1[~OI"ilOB, "OIil:nBpOB, e MHpcnSOM F1l pDKBTe oli9la co o~pHno M 'OIKY~ [11 'v.tlI18 Clb , ,co6pae ,25 M'MIf!InI.-ilQIHIOB. HOOMMPR Hill sro, P~,Vlr,e:ca n piMlfJilaCHnW H a lIl[pecn""~Hbll ii1l1G.epnltJ HC]i(I4H qJeCTM'IBanb IIIiI,pe'.[CI;CT!eSlRTb, l4MeIHHOI STy pa,6o-ry'l XOHI paHl!:r.we no~oDHpro, lP0Aa KMIHO TaM He }KMOSMM.

C lJeHa'PMCTOM IBMcTyn H_n I KClaJn~'~ IKBeH1MH 'fa..

PiiH1iMlHO, OH ~e. s;n:~ITREneR IMIGllo.nH~TeFleM OAHOA 1113; pone" ~ He eJpa'CTeH~Ka I~ nC~)6:)nawa. PM"! aRAB. re!K~. Jlmf.ll BoeoG~,erc )lJ(e IiIID~ItIM~a,n,*OPAlKa, K.nYH~ ~jOrr sasara AD paOOBe .. ra» OKa3anc:~ B3ftSTJIHIOM n.nOIltBAKOH: ,1.\0 sroro OM ObUlI1013B8CTeH 3pHTeJ1~M Pi!!SBEl 1oJ1'O no OO,PVl9Ji1Y ~ CKo;paR IiJ.OMOll&b,~ '" Hy . .MO)I(JeT tlMTb,. peAK;L\19 ~e 1iIrel1l~ nO~iHMDM ero pOJ'ilb B ~([BoaBpaJU48HH~ rroM~AopcB-y,5Hf.1U»' .r

'4TO ,lIKe KillO!'9IFCFH ~OT 3aKa a fiJ.,O paoce9TaJ~) 'I' TO H'el rpan. ~T() ¢WIfn DM Ta:K nI10C1:~ K'aJK Ice npHIBblKn M AYM8Tb: no CPll'1IHaJ1bH 0" cu,eHe. KOr..q.a KaMepa ~,~~T Ct)'30P 3a~Hef.l ,CT'eHbl1 CT1P'~:~ -eepa MOiKH0 .3BKUnOI!-l~Tb. -rro ['19'Po'H npOB~n ~ !hi alii b. nI e B. litaK.o~- TO TaM 3.sfieranOOKe ~).il~ KPOBQ=OODCHB,_ nOMe~Hille no wopMe HaJ!ii!OM14I-1aE!T n~paMIAAY MaJAR,t ~f!l1 Koro~n:dX KpoeonYCK'aHwe ~ rparto pMfyaJ!1bHylO pen b.

Asr " umuoaoa (2001)

He Irn0ABBJiI H - e ~8' M'R rlKO' 0 Ka,3a.HO., 'cP[~ JilbM 11 OIHi pas' ne A aaoron b KC b!TO 6blno c ~ ITiQ 91JJl9 nelS' 1L-I3CT'-"I1 8 e asrvere 2(l11 FOAa Inn 9H ~ py,e1'CR ~ blXQA 'LtereE! PTOi4 ce pll1 ' . Xors 6IOA>Ke1F l;u~lpa~li OOCla B Mil acero 35 MHfU1HOHOB ';;faMepHKaHcKMx 3e.neHhlx~~:1 a MOHT~pO'B8J.n sa P'OAPMf1eO y oe6J:;i JJjOMi\ B cnaLW -, an b Hie 06,0 Dyno BalHi HQ,A CTYAt.1[1A 1 KOTOpY[1;Q rno SO'SHO 1HI'al3bl[sa,eT -rapa )£(OM,oo , uAelH wn HOHOB» era flIL/i KaCCOBb1 M X~rTe ~,

B fJy1I.Y L4,e M C MOHT B?t!::OM crane none' "'Ie; nepBa.~ '~aCTb Ae'TCKoro 606BIHKa OIK838.FJ,BI,Cb AOfIl PIOAPLI1reCa, nocne"QHwM 4l~l1bMO , CIHATbl'M 1\1 _ Ha 061b!~lttylO K,"UiG· nn9HKY" nOCTnpOlltiKLllH ror.Qa npox,a~~ln H8. CT'YAI,\1~ Jl~op~ ,nYK80a S kywali~er Ranch '" TaM *e PQ.QpHreo no 3IH,i3jIKOM MnM C TeXHono fL.t e~ Che"Mli:(&o\l IH a ~ '~~ $pyYi B [I! ~ICOKO'M pa3.peWeHIVlJH.

16163 $~lpMEUiHbIX W)fT'OK PO,Ap~reca He c.6ownoog. Tas; rJ.1aBH~IE repoM nB'I--IJThl npo. xp\a6.p.b~x M nl;OJ6onb~THblX ~erl.o1well(~Wn~OHOB - rper'Opl~o" KaplMeH k11 ~*Yrrlll..t = HI9.SE!H!H[bl B ';IE!!CTlb pOtJll.CT8JeHH~K0B Po6ep-uaJ. C Eu::d50pOM HMBIH1 y pe)l(HC~e'Pa HI~IT IHI,O;a,KKX np06J11i9M; OH ClaM IHie TOJ1DM Kol MHOif10A'8THhlMl nanalUJl81 '0 '" C!.f,aCT.nlI.\1BIbI~ 06naAaTenb rAllir~ATeplblx 6 PSTb€IB M ce~ne p,

~l\1l11bM HaaBatUl1e K,oToporro HB caMOM Jletlle Ii1I e pe BO,Q~TCS1l tI; aJK ~'t n pe'nlO~,eI8ale1lIbCKli'n H CCCT,fllB iI() (or a HrJ1 III ~Cil<'O ro laeul ty) i B qp,M n bMo.rpaQrPH ~ PQ'~ lIlPI!I re sa ~ f'II O)4TM IOf'I'ylii a,~ I*!I b.~ R. PaM iiJIil:O !It M e IflIIHO OH - nepDbU1 ~3 nrRTM, C'iPl;en,atU,lbi~ peXHcc'epoM lHa CTYAHIj,\1 MinltmaJx. B C.:BOIe. BPeiMH P'o6epl ncaowen IS 506'~l [Ba~Hwi"eHHY, '[u~pief("o,py MlijlraJmax, 'M liiI'o,npOclla}1 ~:af'h, '9MY «s,erlEh!lIb:IIi\t es"en» !fda Tpj~ aJBropcK~x paJloTg,I~ cpeAI4 KOTOplblX SH[a41~.Ii1~Cb M «AST M W nllA'l'O&-llOB»" ~8T BipTbl'~ '::!11()8' ~1~1J1 bM CIH noo6e~a.n CH:ATt!! no BbUCrO.py P:Y.'KOBO;A'CTB3 c'ty~~IA. 4 e.rpi9a .Q sa MeC~'Lta iPoAPIA'I,recy n pe;EJl)lOi}l( LlU)'v.Il «(f>a Ky n erer» G'Ha~aJla 'OH orxaaancs, 1i~lHi( ~aili{ xoren nplII&1)'nIf1lTb; K CO"6CfBBIIi'lIH ~M pa6oraM. Ho 18MY caasana, ~10 MOnO~,~)KHOe Kll'lrtoY'M,pe'T Y)Ke yepe3 rO'A, a aaa~H I_ 'CHWMaTb ero HaAe J(9K MO)l(HO 6blcTpee.

C BblfiopOM reMar~KJ~ 'OTYA~MHO e pyKO BO,ACIBO Y r,aJJlfUlO'. Jl eH'liaJ npo BTOP)f(8HH6 H HlonnaHenliH B CPBrAIHI ~JO wKony OK63aJ1SCb ~p~3ebl ~ aAtH;) nonyJilFl,p.H 014 H o'TKipbma MII1PY 3JrIaj~~~y IBYAa, ~ U::t<owa XapTH9TI'a ('~Q 3TOro. OH ycneJ1 ,a9caerrlATbCR TOJ1b,KO B vt)(Sn.Jl10Yl}'lIH: 2.0. JIIaT any-em jj ), OAHaKD. [~' «neull wn~,oHoB')', nepB.YIO i.!Ja'CTb KOJTO~,bl)(' POAPHrec CHf:ln TpeMA rO/.UlMIA1: n03*6, He nOA8ern." ...

10 OA rpexos ( 005)

Sf'1l"O,--lI' ¢ ~fiI bM - 3'KpaH~ sau ~!iiI Tpex ~paq:n1 "'Ie~ CKHX POMaJHOB ID'p3Ht<a: M~f[n'epa,~ u'TPl/ltlH 019' npo~ 1bU8,IHJIiIEhli II ~~ SOObwa'J! eM a~ In! af1 pe3HR}~' 14l «SrTB, J!::ii1i1- ras Mp,a3bl) a aK),Me ~~c.CKa3a «KJJ~BHT Boer~a IIlIP3B)} I' ~onOlilb30:.eaHIIHl'oro IB Ka,bJr9eTBe nporrora.

~(ropOjQl rpeXOB» IPO'IJlPMreC OHfltfl COB', eCTHiQ, G MIotnnepOM 1)11 Ta,p:eU"!.1fL\'1JHO O~HaKO K8KMX lI'pYAOB, '8MY 3TO CTC ~no.". C01PYA'&;I'1/1 ~ a lib C ron n M BY;AO M n~ G !leJillb KaJTe ro~:u.~lbIe CK'Li"I O:'rK83 bl B,a,f1ICfR.. "'i'TO!f)hl y6eAII4i'h Bni). tJj,al"b, cBoe eornaeae ua 3;]"'ql8'1!1I11013a ~,WIO IA In pll4IH:S1T ~ Yli'UilCTMe' Ie, CbeM Ka.X~ PIMP'" rae c~eJi1an In Be K'O,n bKO n ~:Uj6H bll< ,cjlparMEU'Ill'O B. kOTO pb!IJe J!1le,MOHCTprMPOB8= JlIMlI ~TO a~eKBaTiHhlj~ nelpeHOc pOMaHoB Ha, 3KpBIH [BO!MOl<elfll"

CHHMooaCb KHHO npafrii.TH49CKH ~:etlI..tKOM C ~ cnOnb30~9!a -Lo\1'eM X!)OMa· Ke5ill. See A,eKQPa,lU4H H q;,OHbl ~iQ6a,'81V1li!ilHCb no.~e npv; Lt~¢pOBCU1 ocpa~ o'O'TKe 1.o\i30e'pa*eH~':;;U,. EAMHCTIaS IriI H,a:~ p8flJ11b~QI c'y.1U4eCTBID~EU38Wa:if.I ~~Qpa= Ll~tHl - ~l9flepb-eIP tlapa, '«1/ Kiali.t;lillH)j,. 111 nOfilB,MtJ1!Cb OHa 1'O.nbKO n,O'lOMy~ "ITO P\Q~p~~li'ec peUl'M!I ~eJ1]a.'l1!; Afl~ Cb.eMO~HO~ rpyonhll ~flfyOOBoiltIHoe» MeOlO.

KCTQ'ilFIi1, CbeMK».\1l «rOpOA3» BblHlYAliUllM 1P"OrAP~r,eca B,hILfiITI!1 W3. COCTa· sa AM ep'" KaHCK!ot1 nllll~AIA J,1 K,HHrOp' e)l(~,DCe;p OIB,. E,a YCTB e, '39 IilpeL1.!QeT we oa aropcreo ~ 8, nocraaosee '~HnbM as"

-HU

x

HMKOAOIC KeMA>K

Pa8am B' NMf'fO' Mft£!' (jonbW~ Me npUHot.UT y~oMeT80peHMR p KaK :im 6i1ma ,PJflJij,~w8.fI ,~'T8n Mt:fpJ,iffb()R e r:8'M tjJ8KfDM, !lim MOce' nM8ne~fte B Gt!J'eP"B'QH(JJM rp'4J1bMe RBl1Rerf'f;FI rapaHr~'et1 KQMMep""l8CKOW Y€1l9Xa Klj'priAHbJ, laKOW ,nG;ijXOJ4 ·K Ilt11W B G'!.fME

rata He'8 epHb 1M'

AK TepC KV1'M~ ~ pelKvu:ceDCK~ M ~ ceM 6~ M ~ B r OrlJ1 ~BYAe y>Ke AaBHD .. H sore He Y,.QV18MWb. rBlr1HeT n3nTpoy~ AHA)KerH4 H8 1I1IKOJlll11 M arrM " jl>K€n4K il)K~J1Jl8 HXOJlb~ CYKBa.n bHO ObUl0 C03jl3H bl ~nR

(~rtJa6 pLifKVI rpe 3 ». H ~ son ac Ke~A}K *e B C Boa B peMR Ol~GI3a.nCR OT 3By~IH0r1 ~laMI~Ul t4111 Ko nnona, YTOObr npon VlTbCA H3 BblOpaH He M Dan PV11.ij8 caMocrO~rre,Jl'b HlO.

ICY~,ecrBYKn· JlIB8 Bepc~ HI~ COrna(:HO K'oTOP~IM HMIKOJ1:J:C 'Ki1I~ K;ol1llnona cran H VlIKanaelOM ,Ke~~>KeM. CaM aJlKTep yee-

PC"ii'9c!T LlIf'll"ii"'io n"""~EI! nIIl"'NIkIIIAIMliI"'IoM· I,....T~:rII§ l'h.9M~Alnll"'~

Til -:1 ~ 1I~-1Ii.I- _ V~~IVIi'lIf"ll __ .~ "_ ~_~~I~ ~i~' ~)I· ~1In

KOMlnO~,It1Jopa,~aJ8aHlrapA~C-Ta,. OA,H9UKO no. AP~ro:~ ISlepc ~lH ss 38Y!l.lHO e I~IM~ C'lO~WT ,fjnanJAapIIIlb rpOl'8CI<HO:ro repos ~OMI~ K(~O~, 1l1liOKat IKe~~lIi(a'll Ml ene IrHJnJ ~ YIPOwn ~ eoro, ,A n pasA~IEn~,~M SlIFO i'O~IKOBalfl~~,e l-(a),~(eTCA aa ,CYeT roro, I..jjm) HI~,K.onaa tBOO~rAa He U1 pocro 0610= *aJ11 ~OM HKCbl! H:O III C~IL1ian, ~TOI 310 O;AHO H3, rn 8BHbil alM ep~ KaHCKliI'X Alia CTO:~IHH:~I, ~.~ Y rpe-

ILI':,t':i, Co I~tbl 10, c': ~,oI""Iil"ri1 I'L~II.illII"'h.t'"io,".i"Nlr~AIR ~ ,\1 IILI "=I.;i"II '_ ;i"'1~n'E!l1 ~~, u _~ a ,. DU.rill 1;"IIf.I~VJ' IV', ~I, ~I ~ :1' IFIglILI '~gun III

IMIVI KKl~ - Mayc, (~'Yl1e;rMeH ~ Ko:~a -snna e=e=e 'ie"~ ~~M M bl Ae~C-liBJ~Ten bHOt Mo*eM ,lfOPJlJ~,lbC~I» '. CJ10BHO 18 nOIQT1SG';PlKllGll He ;yrlvrx; ,00nOB, IHa. nn ~~ e 'Y' ,aK,lepa Bbrr8.tyHpO;BalH18. Mynb T.AWIlHafi R~,e pWILIa B Bbtl,CO KOM 114~J1lt1IHi.qpe,~ a 1800' CT~Hbl AQIMra YS9WI8JlHlbl '~a,6o~ ~aMM I~ l~nnlO-

;'"II'i'ili>1la I nlllUiI'li"ri it Ai I,A' 111,1 ~ j1lt;1"'La'IApt,;!I1b. ~'V 1J.'1b111A Ii' "1i:9i ...... nljll""i"I'<';\I!:lilirril

,.... ~ Ii"" ~'!-;'IJr-~ !Ji!I r'i'.~1"'1!' I"U,,.;J! . 1lTII.:.I,llj!lIo"1lf1tigiA. I'\Inllo"l I • I"" J,.JIM/I'V!!..i· ..... Ii':""

¢lMlrnb Ma, ~~·c.Ka~',a)$ IAlIKSPIP't,i\11 6 P'YKxaVlMlep AO CIt1X 1I10p Balil~MI~HlaeT i\OClIOM j B KlOTOPOM' HI~ K ~IBLllJii1IC;~1 He, n P@M b€iPry,. o~ '(~6b;lI.n o~ei B ~RP:~O"O'paH*:eB~tkl rliJln~ny l opaH~U9ab'~i1 IGBit1- rep ~ ,~eJ1i1iO""\3en~Hlbll.~' 'oc,nl!l H KM IA 3epKMbJI-iI bl'~! rofly6ibli!1 O;~KMI~ BHAVIMO ~ STOT I'wep~~ CO·OT-

lI"'!I'O'l'.r'i!Ti~;F'I;~'Oi III"!I l"Iorn M'~iC·'TIlili""; a,L!lIIAII'li"'I; ~ mil' n ~.ldIlb.»

Ell .......... I l~ylla!!I;;oII.lI' ~ ~ 'Y' n~,: f,"'"'!o;;i' ~FtI VI rrv D . . fi..:; [II D ~

IH,B 3!'fOM ~KOiMVI'Il<OOB'Oe nOMeW'9.T,eJllbJCTB,Q»

- , . .... .. ... .. ..

a~Tepa, He 3~Kaj~ ~L18 aB1CA~ CaJ'~IMOI1l 'Y~C1l" ~

P~'W'"iA"""""'i:ilJi"!l ...!hili Iii'll bl"'...r~ ill( II!:) .... ~ IFlUW· 1~1o!:i €!I ~.p~ .. b I\"'CI»

~,~!If.~'4'~~ ~rl~1 II .1IiMm~ I ll;.J'Y~M' n aiD ~ IfU .. '.IIIJll~g 'II

GJb~ln Ie IWo.~el KarAS, oOliaPV*Hnj, -rro IHIVlKO-' nae perynRp,Flo n[t,!T!aMC~1 3MI@3fb IHi,a CTSHY,: aJli(1"ep HM J[j TO ro , IH!~ C eero pa36e!'rMC~ H KJ~lAaneR tire ere HIV IFlaBl~JillbiOHa~ KSKIAM-l'O !l.IY-' AI®CHMM 06pa30M nplAn~rmM II{ He~ I~ ,B,~ce,n,p. nOKS, era He npOCtt1ln~ c:ne3Tb,.

O,DH8KO rllpe::«'l1!' ~eM YCTpa~BaTb !Joe ~''WM '-iliY~,~ .. I(~M'iB;a~ allKTepy' MY~HO 6~Ul0 '1i10~BHTb=' C9I HIla. OBeT. g,--QI III pOM:3iOWnO 7 ~IHBapA " 964 rlORa IB, ,noHr~6i~!J.Ij IWrT8T K,an~qlOpHH~:., 14 IA,e~CT8!MleJ1lblHO 6 uno 6 bl crpaa HO pOJ1l!iIifTbtIR B 'f,8JKiOM IM~CT~I I~ H'I~I I~ M9ifb pO;ACllB9ti1IHIHKOB ~3, woy,-Gi~3,~B3ca~ DlM MaWil,b~liI1Ka 61~llIi11. 1t13,8eCTHbl M KlOMriOG ~FfOpOM" Maib =, iaH1Lt08LU,VlILle~., CTapUJII4ti1 6paT IMlapK ~a~ ~IH afill ~iA.*€ee'MI~ ,a CTM ,a.KTeIPO'M,. Cp,e~J"i~IH 6p'8J Kp!1CToGPep ,_, IP8)KLttc.ceiP', H,a~Q~,8 ~l oreu Ke_a - IUI~Cl)T~J1I~ M Ii1€Aaror Oraer ,_ npi1l(OAVITCA POJ]lMbl1 M 6'pmoM C8MOMY' ClDpeHlu~c~' wop~' Konnan e~ 'Tal!( -rro c· 16YAywei:1 in po¢Ji~ c~HeGt eoe tBpO.q~ 6,'b;~ 6biJ10 Sij'CHO. MI Xont!i MaJ111 e!H bKIA~ lHiHK MS'i'l",an o 'Cy~b6e, IMOPRlq~ n P.~WllI0~b, 01 srero or ... IKa,2aJbC,A.~. Ha BpSMA. nO~j~ B, 2]002 rOAV B QJ ~1J]blMle ,JJ*ol'IDa By «roeopfll~€' C B~OM liJ' ~ 'KeHt:l1~ QbWpan POfilb MOPCKOFO Bon i\8... lt1 3TO~ M:eYT9 rlOiMOr c6 bllbCR KIf11H9M8.rorpaq,.

TalK 4i1iO' re Hlblll" IK,a,K; re E!lnp'l/11lfe~ l B3,~JIi1l\i\'11 C8,oe" IA1I ~, MOpneX1A1 H MIKen sa l&ie nOUJ9m, Kia R( In) BIOi~IL;111 'CB,M KJ9Iii1IQ~: <:c M O~I oreu B(~H~~r A8 OblJ1 !.ft eM ~ HM Gy ~b yene 41SH, 111 SlTO blY BC]'BO rei~ 8rVl1Lle'CJ(VI ,J(~ B,ST ~ H YTPM MeH~l~ . T:~lK 31'0 ~ J1'~ H1e ,[:OSOSIM TaK,~ H o BKye K '~ueH e y M,an bl~,~I~a np OC·H y:ncJI [1l'OI130i~lbHO' p\aHO, Is:we ~o ~pe,M~ y!!.le 61~11 B, wrK.on ~ l~i@H~~eIPJ1l~'~ :X~ 1'1113., B KnaoclS< ApalMlbi~ 'QH no ~a3aJ11 ceCA Oa,IHHM 11"13 caMlb~X 'O;napeHHIMX 'y ~eH'1lI~ !-itO B", A n OB3PO eft E!B W L<11M1 HI ~IKo.n ae ~a,ete ~ b,KO niP 0- B10in'Mf1 ~aJIFII4Kynlbi B AMepvn<a~,G:K,QM T,~ailipe e, C,aH-~p\a~ lJll\1 CKO. JQan b1U®' QIH ~e'~(rrBOB 811 ICOllF:naC H 0 OOG'CTS!HIIH 0 py'i HOt Bib! S8Ile!H HOM'Y

npa ~,lA1ln "1': ,t'( ItliblTh, :)t·op ow IA1IMI BKire PQM ,_ aHa = 91MT 6b~ib B iKaIKO~- TO M9·pe VI peclynHMIKoM ~ TO ,~CT~ XOieib ~la.py'lLY tllll'lb ,IFI pa,BMfla ~ crpeM}lC:b rK ~eMy-Tle, HO&O'~y,». Taa "iIfTO HaT HIA~Ieon' Y~i~8~TleJ1bHIO ro B TOM ~ TO ~ 17' ner nJ1'ilI~ M~IH H III K. TOlre ,c:a,M 0 ro KOrl n on bli fli'pcu~ ~n WIIi~.'0J1Y'11 C'A8J11 Bb IIiFlyCK H.b ~e :31~3aM 9'Hlb:i 3KC'Te~:H~ 0 M IVI ()1I"n~'a.BVincR B r O'JFi1'J1 ~IBY n.

nS6H)T~lpCtl3,an Ke ~.)K IB, oe pMane' ,_ 3TOG; 'Y'UoI8,IGllA H J9;MY He YAanOCiIb IVI :J6~)tGfi Tb. B 1 ~9a 1 rony' OM CH~J1C~ B ~~MbIJlle» ',(flly~w~e speM,e .. , Ha~~. AaJ1t! e F1I0JW(fI8, ICe,p~:!fI1 poneA i I~OTop'ble He' npiA H 9CJi11k1 ,eM'!' Hili y'c rrlI9(x8.., HVI M31B8CTH 0-'

CTliiil 10,n b!J1i!::ilj~"'" H~;iIi V,;"';;iIi"ri '!::iIICC Ihj ~ r In,~ ~ ~'n ii"'!1t"!I1 III U"\V;~I

~11!i! ':. 'lMllJlg~~U~ '~I~,\v~lltYi.· !JlI'1I;!I1 '~~~~_ v.-llI~ Ifl J'.iT\~

na.p~l J1eT' cnylCl'liiI1 111"1 pVI WleJl nepIB1bl M yCl1e~,. Q H eurpan iPbr)K'S'SOneCQro poK,-MrY3MIKaHla B cplAJiillbiMe ,« AeI8.yWIKa I~ ~ ~on II1Hbl~'., lt1 I4IM,eHIH() C 3'1'0 ro MOMle'~ Til QTC~,Li1iFbIllBae, CBIOe' CV14eCTBnBajH~e 81litliepl HHKOnac: KeJ~~ IBJM9CTO HI~ KMaCa IKj~ M.a, Konn'OJ1IbI.

81MleCre co C Me'HIO it1 III Me H VI 1F10~ 8IAlIi1 VN::b I~, l1iepBb~e Ceplbe3HJlble' l~Y;AHOGiJl;1,. o IIIC Y 1·-, Cfs&4 e IB ~l.QVI MQ~, 'C'B,fl31~ C'O :3 e€3nJjHlbl M celMe'HGTBO'M ,'= ,a HIA KOflec IOT"~!HY ancs or 1~IM,ellrl ~1"b;~X pOnCl18191HIIFI Lt1 ~OlB He' TIJ!flb IlC;O £PlaMI~,J1 ~e ~l, HO H 18 Hie W HOCTbliiO ~ - a81C1S18J1lfi no

1M· nn ~lil"II n rn 'ell ~lainoEli M· ~ .... ~ IIII'~M' . 11.il1 O-I~'lli'" C1'§Tb IFI ii"'ii

. '!d\ 1''Y'iM,u 'u Q,..... ~FQ . '~"'""" .... fI'A. 1'"11 .. Y Ifll!l;!!~ ~, U I U-'

""'

po r~ CTYAII:I ~I B H,S;Ae>KA,e H8 pan b.

n n 1AlfiiiO' :"1 Ii.! IL.ilIAi c·-:t~-.in L.aILI ~ Oil"i [n'~~ ~~IM' 'J"'iijllJII [~I if"!Ait:..~ IIJ !o'!I'I"' .. 'IllIi"II,,! ··'''Ji6!!I~U[) f\.~vliM""'n, ,~~. ~ Illf~JI:I LUI!.J

C'"m9HMblllG1J nRil's:II. Aa,-AaJ I ro,. C~M~,~id dlpeHC'MC IWO p~ KOI] mOJ1;a. F1~o~laowno sro OOBepWG'lFI- 1-010 anyya,l~ !-HiO:: Cpe'tImVi cIl.Qtlorpa$~ ~I a'P"~I(:ml~'j n p@Freti~ltO~Lo1IX He ponlo 13, 4itlI5o!lIILtDBO~ I~H:~Uj,.,

U'1~ .. ~ I~·L! lim I pO h>iil '~O"l,orp~ A-tll~ I!"ii K······,o'~ il"!IIW~1 '-I"""'.... J!,Ii'of'l; 1'1!.'Q'" ~ u~.~ .. '[!,~ ~II """Y .. _... ~~· .... I~;n 1·,<\,,1'\'i!Hfi,,,,,q. ~n..... IU'

BQ*'A~rH~I~ try,1t) paoo-ry '~HI fillOOy~I~U~ Hat 06U.IJ~rX 'O~H08;ahlll!1~X. BOT 10J1bKO n P~HilJVllli1 ~ an bI10GT~1 rUiitSMfI fEllH ~IKa He' Q"el9lIWn A'R~: "i~(bpelHCLt.tO eA~'" fllM 42 ~YQn~ C4eHb.~ C MO!t.1 M 'Y'i!aCrneMI~, ,_ SCI1;OML1MM HI~&\j ,_ 42 paa.a aacTEl,iEt/l.1n M'I~,~:FII nOB10pL4i1"b OAII1IH ~ITOT >iCe OfPbIIBQ.'K! A FlOTiJ M nOlBO~ kill MOSMY OTl4Y H IGKaJ3M ~ '""no !tt3 IM'~H'R l(Op owero ,aKTipa HI ~ IBb,IL4Ae1'1i}" OAH)9Jk~O grr-Ol" Bep~~K,l' He nOM9wan KOnn01l19 ,Aai~ n.n~~

•• 1/\... ~:

MfU.jJ H !.4IK.y ~anM e UI~' B IAByJ(' J1~I·n.ax, _ ~(pJlllyU

C~ IKonDH>'J' 1984 rQ'A8: ~' <~ nerrn Cbto 8lblWtna 3aMly.*~} 119Soi6, rom,. ~rMbHIe~'Wa~ pa.ocna y HIHX' He Cfl,'Q)t({t.1jiJlaCb. HO' H Me HHO TOrnr8J sa K,srAiJl)KeM 3aJ~p9r~Ji1IIRe.m;R cnlma ~YJ:laJK8. Euu,e Ha CbeMKQ:X ,a Kny6a, ~K(nTO:H» ,OHI AO OMlep= Til\ill HanyrM M()nOiiU;lH bKY'~ ~ClIOMep;wy ~ ~e-, WILi1BWyJOj 'YTO HI1K OOW'M C YM a, 'KOfAa. ~a, SlIA KPIllI~~ K ilip~~n~py aK'ffi1ipa n~OW)M caM IKnnFlLMa, TO y8L1.Q,e\lij~ I~O ror eeolb OKPY)Kliij]H HapOjQOM. O/JtHif3jlKQ IBQ~6Y'KAiJH H'b!!! ronooa '&-Ie 3ar.muywlanl~ 3~,yJ< Pa3Jlle:raWLLV~)t~, 18 ~~nKL1 ,AOGOK VI CKPS>KeT M9\lIf11 '9'3 a. .. Kor)Q>8. KaPTM!IT1;3J, usn ~I<iOM OlKl~blnacb 9SOpy mpGa;~C~;(ja ~ OilFl QCTan6sH 9J1111I: HIVlK, BOOpy~VlIBWMrCb TcmoprJM'R IM€:TO,AI~I~H~O !KPOW VIln 'm--e'1H1b1 'CBOero sarOH~L1- 111(4], c,lpaWHQ' pyra~~c,b ~ Kp~'~a., Ha BOnpOc. pe*I~'ocepfl, KaKO:rO 'bl8pra :3tl\eeb n~O;!.l1JCX'O'a~T ~ KaHn$: 6&3ii9'~~u5cmIFlO' orserun !.:ITo. pe w~n l~e\MIHI~oro n popen9T1101rpO'S8.ib ~ BoUtr.~1 '8 pOJn~. <;zHH ~~ lb~ ~e!IfIOpManb\~ Ml~i~~ ~ - trjoHicTalHpo= Btafl RRnf.1., B oreer rnneM RHHMK., W!4 PQKO yn bl- 6aRGb,~ 11 o6~nar-O'Aa.pVln ero as KDMllln ~IMeHT.

rOl'O BflCb K c~eM KaM, qJHn bMa «Flraxa» '1 984 nlAa! I IK~L4A~ n crflPfHlO san j 'bfT'OObl e;M~l~ K8IK'll\o\1 ero repo 110 j 18 ~1P"B,a.n~ 6~13 IHapK03'a jjtsa ,3y.6a., B 1 ~':1U391 rOAY !ria 'C'b,9'MK8X '*IAJllilbIMlaJ ({ no .. uenyiii m 1M nlit1 pa"n; ~ rA'e OH Cb11lrpMI cy~!u:l'~:a.lUleA'uiero ~p HaftIACf,a, [Cb/e~ nepe;n KBIMepQHI )Kio1IBOfO· Talp\aKa:~a~ H aKO;jH,~a~ r '15 JVi1leT Oll1y~:tfll nepe'A Chi MKaMI~ «8() c~p eui ~lA M epieJe'l.~pB)0, ~ 'OH X()~j.\1J1 He Kpyr~ ~leYT'QLI Hlble ,Ae*VPClaa BMeCT'9 c 6'P~lrano~ ~IP,aLille!i"1. (,( ~ X'Q~y i ~06IbJ B~i D,bllnCl' fj,~'3 ~ypaKo6 »'!. ~ ~~MIMeHTl1pryie'T H HKOnac: C'IiJO~ Ma:~€'PY HrpM" ~,( Sce~ ~YIP~SJ:" 1(0 Bi-c}' = ,3Ha.~ IIA1T nps.'A9JllbH10 It,eCl1HO.,

Ha,LtanOM cll'lenylOlwel~ 3r10XMlbMO~ ClIrP3=' HVlyM o~Jarp:~u*)~IH ,aK.'fI~p.a C:;r,aJll '1 '987 FOA., Tor~a 00 CHAnOrl Icpaay B I.QJBYX 'Cll~'$1llb[Mla)C «BoO~]~mIbIBaR APH30H~l.l')' I~ ,t'!; BflaCTi~, J!1iYHb II"~~, a TaKJKe n013H aK/OM~~'Cri c na'ID1P;~ 4MeA ApKeTI'~ A"o 3TOflO'j KCTa.T~I~i 'OH y~e'JFil c~H~l 'Y csoero To,rAi3IJWHero lIly~lwt£:lro J.:DlPYlFB Jlm(n~ H ~I Jlr9nna., TOIDbJ10'} sor y~~p*arflb IHe (~YMen. IB Ka~e<c,ee M O.pa.nb~,Oii.1 KQMneHc~u.IJ~I~ ,K:e~ <,"o~pJ1)KLiln~'

D.enli!lY C1BOen;) ~r,eH"nl" Knrop.blit.1 L1 cnoeoe'e:lSOB8Ji11 n peB'paUle,~I~ &0 6YHITapfi .. myrcaA,a.ep8 B 3IBe3~y' IMHpc'~oro MBOWfTa,6a,., 4r1J :)I(e no ,Ap;ltten'~ ro I1PSWlO).f{EHI&9 ,e~ OHllc~e!lMI Y>.Kr8 bJepea Tjp.VI ~aca, neons 3HaKDMCTBa. 8, ~Tore ~JeJeeCl,a ,c6ezan~, ~3-;UloA Bi~'HI~a., 1~.~RiOB9!.f 6bl~ H~ ~:, KOFRa fl,apO~IKa COtl1l1 panacs HB Ky6y! lHal3e,CT~rni, BOa roro ,>K*B' ~TlA&O KonlUlony ~ KeL1tA)t{ 'Y'ClpOHn B ,a3pDI1 opT)' lKy-TKlIt~' CK3HJ].&rl,. D'YPHCllf{ ,n~I~llrIa~ )KM3H~ Hii Kapbi~\p.e 8K= tepa:; Bnpo,.,:SM j He 011Pa3~J1acb~ IG '1 '986 rOAa~, KorAa, 3aJKorH~lIIna,Cb paool"'B Hll~, 'i~ nerrV1I'»:i VI AO ~1995- rc I KarAS, KeA,A~ f100lYY ~JlIl «Oc k;;apa» sa pOJ1b IB, KapTi~ He' ,~~ 1lI0KIVI·naA Jl ac- 8 erao- '~ O~ ycne~ CHS1,l~Q:R n p~6JWI31~lel1lbHO lEIi ,~B~,=' I~T~ 'CPHJ1IbMSX. A IS ~9lg5 nJa/Y 'OH eoe-TaJ~\(VI )KeH[V!jFiH~R Ha, ApK~. CEH~~e~Hailii L1A'~.n.n~:~ 1~3= 3B 6YI~HOfQ' 'f'9MnepaMewra I~e~n*a" nnllln,e-tOb aoero weOlh ner, [1apO~K:a. ,pa3Ben8lCbj ,8. H ~'K leerpeJ~Ln J1~cSY' MlapH npeCJlkt, AO"'lb SIilIB;~lca

npo,;i"!;n'.iI C,· uo~ I~n~'" Inoi"'ii:n~JulAnC··'!"l1 p-~L'",.r.nlill=4[f'rI.

. :'Q;~ ~y.~,~ .". FlI~j'" v.~~~ . ~ 1,,"''''1 .. " ~ . :1i5.in.y~-~ IfU'

;S.nn~(~ KLiNt Spat{ C He,C(j1 C1iM Atf'n'A 6 ~cnl'JjlKo~"" IHiOlU HVlIIfm. ,caM blM Gbl8GTJillViBb1 M:: e, 2noS, rQ'tly cynpynl nogapvma eM), CblHa.

HaA'o c ~a3,a"fbl -rro cry ~OB_bJI,e ce;M 9HHbl,e o'YJl!rI ~I He, pa1fj OTOC,liH)COOHO ellA KeI~nlKa 1&-1 HKO'~Aa H e 'OTpi~UK,an HOb. !m ~nbM hi ~ B, KO'lD= IPbll,i( OH CHliiI Maln'C9 I' ~aK flIP\8.S!tln,O j 00 61ArpanMI COJlI~dl!H bl,e K8,QC ~ ~:~ a K He,MY nlPl1lLlen ~nO(Hb e ute OA,HO' n pOI3EU\~u~e '= ~i BJe.3'y'H ~ HK~i., ,A~fH) B TOM. 'iTO peaK~,~ 81KTep OtinHUiaaTC~ lllLK;O~1 ~€ pap OT()c,",oco6H,OCTbW:~ MHoronna.H.OB'O= crs K) 1M 'Y1MellH ~ eM IS biOlA paib ,cueH aIP~IH ~I pe)KVlCCel~ OB" ,&i\;a~111K KeUtA~·

'lfallT\l 1 ~9197 f-"O~I OGHIHM!!:HI!C!BaftCR eyiFlew;a,.. yenewHblM 60 9~BIIIKD:MI «E;1~3 ,n!VI ~a~'. ,1111 CJOPVI:s.iII o npmlA BOCf'OAIH'HIV1 a]lreHf,a dllSP ~I fe;ppop~= era, BMeK> '~YA,e 6 ~5 MeH)1 flW~XCfl BH'BW'H OCTbJro., man a Kn,aCO~IKlOL4 :~aHpa~ 4'epe,! ro~ CBer YBVI,Aeft 'Tpolra.r,l!J1bHlbII01 paocKa3 ,0 «rb[Po:~e aH r'9uliilOB, ~, TparlVP-IeOmfi n 106 t:.lEU;) )I(~'HU\~IHb,~nMM~K;a H OAJHorn' '~3 cnylr rOCUI(lJJl~ ~ Sla~T,aBIABWlaA 8Hflsna nacrs ~I 11il0000'P.RTb ,~mo~ KP,lblfiJ bR ~ n:oKqp,~lfIa 3p;~'TeJ1el~ H C06pM!8. H ~lllno~ylO I~alecy. B 2007 rOAY M Ii1pl YBVliICI.,ell1 K'e,VI~*a 18 061P~e ~nlpMSPaJ'4HOro n)~IUJMKa D, ~COe'Hpa'lfrU4ero ,AalHb E!, B~A~' 3a6J1YAwi4X ~ywi Afl,~ IrIVh3t!$~C~Q¢en~. HaK'OH!e~" B npo,wnOM nJAY B IIiIIP:OKa-r i3J~IIWnQ ":3'HaMeM~lH~» ~ I~O~ B~lflj~,f,.IO aKf~l~u~ bH,oe KMIHO e, fa~eFW,e rmoc.ne:AH HK

npe,ACKasa.HIAIW1 csepo ro KJJHUa Oi€','C\"

.Dl;1IR' ca Morn iH ~IKa TaKO'~ atrTe'pc:~il1 A

'y";r,.;n-'iJ"'ij,,,,,,' 'r"'IT'~ - Jf'OFI ..... ii"'U''01 l.!Ia;li"iiI'\l;!"I.AI,Il"IiSJLilH1UM' . -IIU'

J U ~""'" 'IL; ~fl .....,J 110 II nQl, riI PY.iJ\.~H~ . ,riI (i;i;~. 1 • 1('( lUI

WIKOlliille ~ Boer na CI\Y'LiaJ1., :FI xorsn 'y~ MrbC R caM,OC10,Ale'Jlb uo I HOI no 'y Ka3Ke'" ~ ObUl K.pHK:ytl III '~lJ,anyHI,. 1I1 n03,JK!e ~~,~ MeHlI~ CT2=' no ICK)P,r1.p:~310IM T'O'i -rro A MIOry ocrasarscs oepbef3MbiM ~I Inp'~1 3T'OlMI ~Ge pasao np~rr~r~IBa,Tb K cece 16IHIAMaH~,e~. ,J1YK81,IBH1' OH It1lnli11l Hel'l HO Be ero nOCJ1V)KlH Ol~ e n ~ C,Kc9 cplo1n~MrOtet HanOJdj;On.H(3' «C,Kan I;;JII" l' «Fn aJ3 :3 MeVp~ ~I ,~16e'3 n I.11lLt8 ~~ KYA8, 60Jl,bwe']1 Li'9M KO MeAIii A IB, 'Cll~ne

«Ce MbR HI~ HB;n. MomeT,!

HI~K eee-ra KI~ 3Ha~,! !l.ITQ Ice'pb,e:1:HnCib '~M'y K ,n ~14>Y'?

IKOpO'TiIK~ M:: ~n HJt5,neHHb,le paecran ~Cb ,crmYCfA 109 AHe ~ noene' ,cBaa~6b L. TPSlbA L1 !FIa, ,09-, 'ro.clHRWHL1~ ~feHh nOCnEijJJIH~IA ?i:,eH8 Ke;&\1~a (,HU\~atmlla.'Cb ru pOeT'b~1 O~;w ~HaHT11r<JJ~ no ~ MeNI~

CC]IBP-Em-EHf-+u+--tu

6e3 AV1ua (1997)

no 'CyTLil,~ 310' $1Iil :Ii11bM ~ TOM, IKe ~'Me ifB eo.ZHR8HHbIB' noOne~OTIaH'R MOL:KeT liMeT1b nll1aOlH~e'OKaA e ne paLV1~R", BeA~ 06Me H J11i'1 ~OMl ,e' lrll p,e~y 11 HIW KOM K~~l'p POM ""rpaSM e.qsa He ~10H J1 ,1f",eHTY W Ii P WOHy AIP4e,P'Y ce!VI biA1: llA1, Ipa,6oTbl. OIT ,pe)KH,cee,~a, JEl*o !HI,a By ~ KCla;f!l'l ~ 1P960 ~,aJli11!'1 y6pa:Tb C1I3 WI ~ s til p~ n'1IH B.Ji1 b!HI ~ ro H,6SISSH WA .f}O'6BI.1K8J. IF 8.c;e/on" Ol~,Ha~d IS~ H"a 9TY YCTynK!f He noweln~ Iinma~e 3p~len ~ Mornl~' 6bll p em ~1Fh l ''''ITO If( M H~l 14 Me ST (fTH,C)weHllI1e ~ c r1JOpT~e,HQA Te'Mra,rW K_e ~ faoeof'f' - 8t5,paCJbl-· BaH Mle' 18 xo KIKBS.

JllJeJfw,,",,'41eC,Ka:; 3aJMeHa IMGrna OTi9ITb ,8 Q)IIiIJnibMB He 8J\~H:CTe!eHHot1: !:ilia!

Mecnr9 Ke~JUKa M TPSBOOiTb!1 lei CPHJi]bM~ 1M orn H f'l b!1 @~a3alb!GR cranno ~'M~ VI W,B aplIeHe'rrn'p. It1 Men, H 0, ,MI;X ~Me'H'a n PO~)Kl ee,pbll Aep*,a!.n H 8., yMa~, ~o~Aa nIP~9,K,'f Hitlt)tO~P1ftPJ!l Ii .3a~aTO~H~ M C;OerGfllHll1!~, lt1 HTe pee Ii Qe 6bl nQ.IlI1t'-lI~J10Cb KHI"UO I npaElIlJa?

KaKOBO' ~10 '~ ~lB~.Q~b ,ca~cmeH~~M yepenj

C"hil'I.;jji~\i!'l'1 ,~U'~' FIi'IIl"flli:iii FIIILH;A';'"', 'lUUI'i1IH IL In?' IV o,fiIi nweu QTO !jjI'IilQ fflr!g1"~I!II~ '!.;I'11'H""JIIli::il 'l"iIViI n\i..... Iionu.' rcx'i;;!'~,J" Q,11 , j~-

noes. Be'~b, ronee a IIilI pI.il3~a~Horo u,oHU!~ll(a, 6bnJil8 oo:maH8 lHa OCHO Be' TpeXM'8 PHOIiO peHTIi,eHa 4epena .HJ.1Kanaea. A renee I1'1pt(lCJ'IIBlLllHMKa, np;8:MCinlO~~ef.t nony~Ml.nQ$I sa c~eT GCipa.6oT~_~ roneea caMoro Kei:fp)Kat I~ CfihitBlIlJ8'lHlllfI, "IO C iIlpeCKOM UlnaMeiHllA'I,~ 80~M J!:U-1~~X 3Be;pel4.~ O~peNm:TOM ~enQ14 H n~O-~'~!MIfI _>KYTt:: ~MJiI a EMlIi<'8IM M. ,3T~ MHaroc6pEJ:3~ e He Beer_ O"l"'!lScT!JfI!HBO !CJ!lI::t~ WIHP. HID BOT B MIr!OraKa&-! a::Ii1bIHQ~ sepc ~,~ IS K~HO= TeSl1rpax, ronoe .., Bnp~ Mh 3B,YIi.llJ8Jil 'C1"p~ntlajl;jj"~~,, HaCi,</OJlbm Y'AaCTC1.1 nOB,TOp~0Fib y(j~iH~'X 3S'ylKOp~~\;MaOO;pOB Te~~ KTO He' yorne\J:l1 STO CJJ,ena-Th 'TpH roA~ Hi:ilJ:S~ ~ IrI'OK9t Hefln;::HO'. Jlell~' B TOM! -rre y",!8C11f~ire Ke.~A~a ~ !1 POJ:lptl1l~eHIWIA file 1l-!I'1I1b~ '~' IiIO ~Aee ~ IBbIXO~!f;I ~e~l f,.jla; aK paH ~I Y)I:(e B c£leAyKlt.n.t9M ro~;Y'J' - !l'O,A BOIli!POCOM.

I

Xo"l,eWb nO"lYl!lcTIOea1ib ce6A TaKHM )Ke KpyrblM? Her Hl1J!!Jer~ npo!JlJe: n~OA3~ ~~wy

~,b $I Bony!

fOPOA OHreAOB (1998)

rl,')J1nI:1BYAe.K~~ pMMeAK qn.-t:nbMB '{~,Heit'lo ~~ EepnMJH10M~~. TaKO'ro, al-ms'na aMep,MKalHCKJ.lle 3pMTe11~1 ye.M\I[J;e\n~ anep3b,I®. rpye:rHorOI Cfp~EHO~ro ~ -,~ nane~j. 31iO np::ocro 3J-1tioYjj\lIT. ~ Y tI~·tx TaMt !fjIij, HeGoca:)(~ [Hie D E"1I8iAKO. flHlSWHOCTh lKe~ IAnS11 )l:pi8.lHl,!f1feJ.il~ ~ello;a~~~o~~[~ ~ywi csasanace HeT!(m~f'"lHQ:H: e'i ~~~;x TPi!lA~I~~HlRlb'lo( QB~TJ1IMX f[OJtOCU-CQSlI II,l1JHI\1 60~t1B8iHHQIi"Q alli1f1HIfI;;iI ~ 14111.1 XurA 6bl HMJM6a H~, ranOBO;H. EtJI~ Dba IIFdB napa ~p,bRlF1DEr.B~ Sr~Ml--&e MrnKlHO 6hlln~1 nb~ nos.epH'I1h. '~ sro OOMblA G6b1l,iHbr:~1 '4err.OBe~ Qpe;ro-I~b~ JITter, OJil!e'nm CG1fI1I.FBL\1lBW~MCfiI:~ e lRIaMe'iIfJ/U~W~ M ~C1'll 3Mb~CMHaMII'I" •.

Ho BO,T >fa.paK.Te,p o:'Yl'IHOMY Ke'~~y B() apaMf!i, C"h@MOK .., BnpRM Ill! neTIP~GC:}E!l:MQA ~HreflbCKIW~", C~eHa~ B KOTOpd~, fJ'~ M ,ne~IHI~C ~'paHI..4 m.1~}1T Hat Klpa,KJ' &!tJ' blUl~ He 6oef!!: pe'5a I 6bl11la tHma Ie ,peMbH~G"~ I H:eC'Marpfil H!a m, '!.ITO sij~ ,aKT~p.a BI:iIOO'lIii:;J nil RI MII!.!I,€OK MI ~a~" IKaK: ron ~KG HX oelfptl!M He CAYJ10 _- aa.Il",QlK,at Mo)IST I 'iIIl BnpSla Mlb .~- '8b1.CW,~e G~WlIb~ n~;n~ordl1~ '?'

3HOMeHV1e (2009)

El!1,iI I -IN, ':.:' -.~", T,g· :"'. -":' iiI' rh _ '.- .... , ~I=,

g~ AItIM'I;.Ip M3Jl.ep>tt!'\~ at( . ~po.JroH .. pO'T'aCIlJiHt.11~

KOBbll,~ I..fTe MIHorAA np~ ~-Ci~WIr-en AB~e nyTerne C1FBlO'~ eaTh BO er:M9JMe H~. ~ ~la~ e 061bflICH~i:"b ml~e.n~H l.I<te ~;n era. IPQ'CC.~ fljCK'(jJ~ $te;A8ipaLt~11it B «3HaMeHitI1l.\l'1l~ H9B'a;3MQ::+;:!HI 0: BJ~b ~e;~ICTiB~,iH' '¢ll1f1bMa Bpll;Qe '6 M npo ~~~,~r IB, 19159 rOAY. n 0 ~Aee I BMtefCTO l1e]"o. ,Acn~EH ·61b1Tb qJJ!fIiflJF C:C'C.Pr.

C ec CCC·3.AaJH 1111 eM np~nOKan ~nTI;1~ ®OKcrs 50 cn)H8, 003Aa"li'9:fl'~1 *~JU:;M 8 en pS.Blo1f11HClb ,n~r-lIW e II "i€iM 0 !IICTOpiW,-1'etKMM~ Aelajlj~M~~ ~TiEH~n AMep~Ka B :3TO'" paa eH MMatnacb B ABt'ipan!A'l Ii. n 0 'Kpal~l ... e'A M'aple'~ MerC-raMM. Ta~~M~1 Kate liQ~MnoHr P'IitHiF' P,oa.Q~ MenbIOypHCJIt(W~' MY~ a,eV! ~ M aYHT M9~' e MIA~ 1M Il\iIi K.OJt1f11 HI~C:-Cf'p',rr. A. ~IiI ~ C1~:d~1:MOK 05C~:PB9.TO:PH M nOTp'660B an oeb a)f!;: ~1B8" 06bef:Ta: A,Bi(fllipaJfll MI4 eE\1IA C1 Clil foiI:i( POT[!i 011-1 IA ,aJM;eP~KaJJ~CKa~ q60e PB8.TOP!i'l'!P.I X3VicT3K. B B eClf~ ap'~~ ~ W,"TaJr M a009'4YOO'l,jQ.

~al)K,.er;J1L\l "MitrO T!I3tle ,He BefJLf1r~ n~~OJUilK~f1] CllUJnb aa CBO~M, ~CJH1 CI!BI~naUJU!lk cefi:a n~aBMM. T3"I((n~a, fI'D~ ~llU'll'Il r1B"~O!li Kfl,~~"

Pa3MBLUaSM iI1 HcPOpMau~ ~ 0 HOBblX Q)aHTaCT~ 48CKWX ¢U4I1bMaX H(3 DV[) V1 Blu-r,ay i BMXOA~LLlJl1X B PaCeM V1. Pa3sepHYTbm pet-l:BH3vW1 H2

nyY lJ.Hf:1e V13 l1epe~ ~~CJleHHbIX 3AeCb HOBI4HOK tlOMaW Hero 8V1t:t60 oo.qsaren bHO GynYT onyO.n11 KOBaHbl B c.ne~yH)~V1X HOMepax ~ MQ)u.

DVD

IIo,p_l;ira _ Tl1e' Rioa~

~E_.~tc:EJP: jlmoH X~mIKo"" , ,

B flOIII: IB~ Fro Mn~Te,rl ceH" ~'O.QM (~IMKr ~ Ma;Kl~ ~ i

IPo6e'Pi' Jl,IlOBMI,J11, rs~ nH;~C -

i31~~~~~gH)~~'B~~e(t»

3:H3M

B~g1J's

PIEIH1CC:EP,: M. ~.,t8lMr WbA Man,~H

II IP Ilftl~J(: Man rM6Dm'l, J<OruU1H (J)e'~ H lItel Po P'~, KaA~~H~ a~,VI r€!~Ji1 6pecnMH

11:3IAm b~ ~.yoor A~c!luf,~ ~OM 1!1 aliM eH r ~ )KIffiilP; 'fpFlJilJilep

MCTD', _9 __ rpywsl Toy SJ:o,~,'

,P'ElKn cm~p: ~OH, naoceliep

,P 1]lJ1~ 031!1'~ I\1BIAIHllJ! TOM XJ~ KUu 1i~ M Anne ~, llo~ P~I{J13 p Ilnl~l ,aYE:iJil mp'YIOT': AI e~t'a]I~" 6a~rMaJH'i CTtlJHI~~Ji1a8 Kn,H~e-eIW~. A~IFYP Bm::~

U3A1llElb: ,~Yoflir !OMt~ eM KnMnaH~ c}jr~ ,l!KiH P: AH MM3 Ul~ ()lWI'H rtf.! KOIMe~P'I ~

PEM<JMICICEPbrr:: jlmoH Ji1,Slcomp, 'S w 5paHHOE-m, ,11 L\1 AHKP HI~ Plln~ 1D3BI-tVllIA1f!DIT; lfIOIM 'KaHKC" r~IM AllneHI,

,llm.aaH KbliO oal!(

'1f1~1 ~IViImIVl"HJT:, ,AneKt'.aH~p 'oapn"aWlr CII',8lHMUtlIB KoWi ~el3 ~lI, A!P-UYIP Ban

MIIl'Af9l1b: (fYOIiIT ltl~I~Hl8~ KOIMn[HI~ GHr~, *AMP:~ ,AlIM M:a~~OHHaf.ll IKO'Mei,{ljl!1~

KIMT'apo

G1egelle AO' "'itar"

PEIU1CCEJP; Ka.iI"GYXM~e MOTQ~u~

B IPI01J1RX: 31~~c3M Y3H~. M.aa MH03" P'el'l:aJ faH:a~a MJ;QAJlrnlb:, C,D LaFlal

IeAIP: llio€u!ll~ ~

IKMTa,oI12

Ge'{lege' no' Kit'S",,; Sen'nen' "0,10; ,uls'

KHIMlra, Mnal The ,Bogle of EN

P1E1Kn CICEP~II~' AJ1 ~(n~'PT XJ~Stli;3\ AnlflreH Xl! 103

B P'IlJUIJ':' JleH3M IBalw~HrrOHI~ r~1P'~ OJ1~MaHJ M~naJ ~YH"C 1I13QAliElb: '~4JapaAP1~-BC ~

)4b,~ p,; 'bDee ~ K

P'D£'MCCI~P: nMli8p jQMel<tfJ:H

B: PIDIAI: MapK Yoo6e~r j Peti~eJl B tlll1c:,~ CMpm{IJ ~o Hat! 1,i\l3A-:aJTell b: U I'll iv,er.saJ P'Gctu res Rus,

,)I{AIH': ~P~~11 ep

"'leI (I lie K'= I 0.11 K r~e W!lllfman'

PEJlRICIC:EIP:' ~o A~oH'oro ~

Hi '1JIlnflX: &e-l'U~'CMO llenlb 101)0; aH1iO'~ ~I >:::0 n KMHC, 3M~Ji1 ~ B§I'aHf, :X~tOm ~ BI-n~r

M3IAT1!J1I b; IJni~E'['S'all Pit1Jures R,IWS

I{AJIH P:, MIVI'CT1~~eC~MM rp ~JJlJ1l,ep'

lu ray

An., c a I Cl PI" e '1y.Qec ,A,Iice in' WQ\nder/a~d

fE*I~CICEP~ TMM ~ePT~"

II IPOlliAIK: M ~'a BiflJ~~KUl8,CKa~ Ji.lt-KO:HIHI~ Jlenn~ XjeneHa 60HEUl1 Kaprep, 3 ~ ~ XirnYG ~

IIClAA:1iEllb:, ~VQJi11' .n~GHe~ KoMnaHM '[JHr~ M_AIHfP: CKa3~a

3H,BKI4 S"B:tJrs

EI, p!ln RX'; Man r~6COIHJ~ ,XfliiiK"" il~HI~I<£" Pop~ KM lurn, ~ 61~f€:~ SpecJ1I ~m

n3MTl~JlI,b~: c.:Y'-OJlfT a~c Het1i 'KOMnlaH~ CHr '» :Z~HP:, lpn[lIle,~,

MMflb11 KDCr~ rille Ltnrm:y B8ne~

P'EHc]~IC CEP: n Mi~p ;Q~ KOOH

6: PDJmI~!X:: M'apk Y.on6e~tr. Pe~'ieJi1 B aye ~ C~~w,a POHalH MaR.A1f~Jb,~ U rnrilversaJ PictUl res RillS,

BlMP::: 'TpMJm~ep

nepCH nHtIKCOMI

111 nDXMTIr1Te b OflHMM

p~lrG,' Jack5'Q~ 1&' the 01ympJans:' The Lightning Tttief

Lt en I) Be K - BID nl The Wafma.nl

IPreB~ltC,~ P:: A)frto .lJ)K®,HCT'OH

II P 00:11: lS~lI:iI ~,CMO LlI8'J11b fa ~'O! '~IHliOH~1 XtmKI~ RIC. ,3M~!H'H 600H1T, XMoro '!f~e'~ 1rI'~

1~i3IA:rlnb: Unive~al P~cWI'\Eh~ Ru a

JtAH': MIL;l ct~p .. eeK~tl TpMJilJi1ep

DE.~1111 BAWMHntlM

++ C -EI LJ +4 +-I WI

UI....J=P'P'fJSIc:i c elJA'E,[]

l(aMeHb >1<9J\OHit1V1 S!holli,s

o ~:::e~O!::;~~~PT~:~

A\fI A :B3pOC~ Ol~ aYA~T0'PH ~, Iti"H) VlHO(AEt ,sro TRH9T CA9l1811lb rno sa, ~~pOK POAHlbllM ~~l~,W!KaIML. TalK PQAIIIJn VlCb «JJ~TL4 W [1 HOtH Ole» i «n pl~'Kn KDi"'l~HII!I:A W,~p lI<~iOR I~ flai3 bl ~~ ~ ©Ii IKa,Me Bi b ;a'(snaHL4 MI:» • nocne~~VI i1 '$'Ml.n ~M' nalK'e HS n OKa,~'!tnl~ B ,~N)Ge!A ~)C IKL4X t!l;JAIHI,O=' 'Tea:fpax' = nip OKaTbll~ KI~' p e:w It1lJll~ n,ogiepe~b ~elP'aHlb lie Kln BTKH ~ KaJlK, CBO~,~ T,aK '~I 3p'~If!~J1e~ '"

«KaMeHb ,>J(e.naHVI'~ ~ - .Qa*e IH,® ce Me,MIHoe K MIHO'i a, ,l\i\'I,CKflllfO~ ~I-' fen bHO' A~,rCKit)e,! e,e~b Bioi = ua

M!IIiProKl!tI~E: 16:9 (1."7:8.:'1) 30'1(::

Un I IDY D:~~t~lt ~; ~ ,~~YCCK~ ~ I ,aHrJ1~M. ~'Km1) leVI miiPlht ~y,cc~ ~,~; YKpa~ ~~

cJ(~e! ~'H rll~ ~ GK ~Ul 6Dt1IiYJC~I~ ~MhM o l1lMJilib,M,e~ p:o'.nM~ e KYJiI ~ HapHblMM COI8l~rFaM ~ P06I&PTfI P'OAP r1 rsea

uno· il"j; li,O nlc,'TIC· iil"II"'I,-r,o· ""'s n:a." ,r1.FF!iQ-: 'M- = ?1~" ~n·'W1 M~~rl"'I~U '. V'·-f&\.g~1 ~'''''''''

IHa~ 3!~Mli~~Jl ~03R'BKa nanaAaeill aa n IOA@'~ ~ Rlnla14aK)~)~I~' S,y5SM Ji11 KPOKQ.Q~ln bl 3e2tj'HI~)aH)1-' CR no GiliSecl·U)VI C,1SHe 3aM~Ka, .nSITEUO Il.l\~Je ialP'enKIVI H OC,flJC~ ne 'Y~(~l5HOMy Klm~coy .. ,. JJo'5a g:~re' II'U1cnO"lfHb~e IiL\BBFfB. = ~ 'C,Mo*,e-re o ijeHj~,Tb M8rCwra.6 '69JlIGili'BVI~.

C APyroPi CTOpOHbl, y~ eH~-' KaM Mn 8Jl;wet1 III CpSAH el~ W &<0=, n bi ~~ Kal~e H b M<6'na H HJ~ ~ M ow.:e!T npHI~'THeb no IB'~YOY., IMlttInOB€'PQfllIH().~ HO I~e M Ible'PT He WI y-T L11 ., 80 IIBCfI K;OIMi en y ~ae" 18 4lHn b Me He,.· H Vlr~Erro n ~:1xaI5Horo, cneu-

B ~ YQJrr ,ALI1CHef1 KOMnaHlli'11 CHlr~, oepbe31JHOi r10nXi~T K 143aal9llHI(lI IJVD. M Blu-r,ay ,~' 1-9 ~Ki~l~ KHX ,A® WEi~!bIX nQJlenO ~ {3a5Y~\£9'M o ~~:CY1P.tpor.aT~X:~J' ~I ~ n pHKW1ro~ Ii'S'H ~IRX. ¢D:l1L1 ~a>:~~ ,_ arTIO 'p~He VlOK1JIK)~eHM~ 1113, n P~U~!'~l1la~. M 30- 6PD~Hjlt1~ e~rAS, ~eMbHO, npl4cyrClBYuar 'Op14rHHan bHa~ ,3BYKlO~!lA nOpO>KI~a 141 cy5mlP~1 j ~a IVJI 16e3 IWieipe,sep./!,HHb,[X, 6o~yc= 191 blX 'rI!I!a)TiepHMO~ c{[ap~m-t'r'CA Me 'O~1F,aJ~~i~Th. Ho, t(, CO()KaJ1eHHtH,), y ,f( n p~H~eCCb!1 ~ ,JIf1IiRrywKJ~'~~ pet3i'"'

I ~M (; dOiH¥taM'MI1~ ~'A~iH: IKOP(Jtill'Kf1le.

IC'P,"l'A;~ CWA, 2:109

~,t ~()IH ~~~rm:;~~ M~ pon~' O~I'~HIlIAtOiJ!' Ai!iMtfa H OliM p()~. ~~y~o Karl,m~c~ ~€H~~~P nldO~C PIOIA., ,p;JJDJmIVlp1'Klf: AltHa S.mM~Ha! C1I8&..n be).'iflj, Ji1I,~PM ea AOIJ]'I.\1IM,a· ;Qjl1:CIP'H6IbRlIIJP B: PIC1C~I~t

«)fOJlT nWC~H~ft KOMMllllHIM CHr ~

IBbl,)tJO\ll HA DItfD B P[JICI1:(HK:

3(l1 Mapral 2011] fGjl3

~,30 6 P:A)K,EH~E: 115:9' (1. 7~k1 ) 31¥'K:~ IlJtolby IIJ ~gBt~1 6- ~ (I)YC-tK~~, a~r.OM ~ ~ C~1L1 ~l YKI~~MHCKtI~) CY6,Tl~if'lbrr; IPYStl1l:!IH!:, Y1Kpa,'~ f-U::tH1.I!. a:tU,n~'~x i<t.te SOJH!Y1Cbl: a1y~MOKO M M'EtHr,ap~ ~ ens _, ,QJ8!re.nell, ~~.ne1:iHIb19, pacw ~pe ~ ~l\.n~~ 1!11 tID hnl"pHla1iltIBHM~ C~eJHlbll urpa

pa;OCKa3bl 00, y~afleHHblll(" paow~peHIHlblX ~ ,aftbl'S'I'HalWIBHbIIX 'tLteHax,~ nil ,ay;tlWlo:KOIM MeHTa~p~ H oOS}lsw'MeA,. nOS'r-OIMY KlolFll~eK~~'iO!-H~~paM eo ~eTy€ ~ o6par~in~ nllfll~MtaHHe' He Blu~ray c Mrynb~~J1br

Pi. . .IIA"'.1'I" T~,P;,·~I r"'""p· ~ ~:,II'!I'.n. ~",",,"IL.IW~ 1~II"'I0ro

.~ll\~VI'll"j. UJ(j!lll IV .-'\~~MV. Yv~ '~~L_:_:_ ~ ~~~ i.

~ frrepeclHom _, lHacro~ l4'~'~' nplVl= IIlt"ijiilln~aHiAle· -B I~~~~ no, alH- -u -M- OiT-n,jA ..... a IiY'llru _~ .~'~. I ~f¥~'!rq~·!i;;i' " .. ' '''I,{. ~ ~1rr-r.U'~1!

1301 TOfl~IKO CTOHi rn~Qe L43DaH~e: 18 Llefblpe pasa AOpO~e' OVD,;,

'3'~'¢le KTb~ XOP('HJJ L1 ~ ~;a ~ Hia,M(~H< HajliiU~'Ha>11 3~YKO EM!lR ~~'PO)kK~, H

He M-opaJ1lb n pM,eY1CTB,yei ,= CYOTWTjP bl f1 PHCYTCTBYIO,'f ~ tlOHI~l=

6YAbre ocrOIPo:+':Hbl co CBOI~ M ~I 'C1b1 - TO)KG, nOHfliliHO~ -rre CMO-

*e\J1aHI~RIM~,.

,!I'D- HawIYMeBw,~le 'onoKoaCT9'-

plbi 3al14a'CiliYIO Bb,~nycK,aJ{n Hie DV'D ,ao'bl i~aK~ B8Ab r.na8'Hoe JV1 S'I n po~,aT~ MKQ<B ,_ CKOpOC1~" nOKa 'CP~Jl1b,M IHa GIll yxy I~ H:Op'~ MaJTi1lb~'aR K:O.li1 H~ B CeTYl H'e nOIR'5~na(l ~ =- 'I~ S:'flb ~eM nQJ~K~ BHib= G~~ n03fooM,y 'KapiwHaJMj KQ 110 = p~ I e nQ 10[111 L1fi1 L1 I~ ~()i11 rnIPI1~~ H'e

Pi. 1111, ... blI'n1Cit'81111'1111A "'jll'" bJln'lli"~g'T'inb·1 n.""",.o::.iii

1IIf11f~ fII U ~ .. ~'II t'l I'!;.lfll n ~ III 'V'Q I II!"" D -, ~~..:II~ II

6anbWI9 ,_ InX ~ 3,AEUOr MlejJ)'1leH~ ~-H) ~ HO C ,AYIWO t1J. O'V D '0 a IKaMHeM )K,enaH!4A;t;~, ,=, 31Toro rlM91'

;~rO'Aa: WMpOK'o~KI~H~oe 1A,3~Oopa:>K'Q H I.o\1le Lt1AeSJl!ii1 bMO, 'Opl~ n~-

Tp 6Tb ,~~ YAVlIBI~re'J!i1lbllH bll~ >-), pa'COK~,,3b~ 01 CbS,MK8.X HHKTO He 6YA9T! nO~TOIMY pa3~reJnI C fJlJ non ~ L1- T-e'JIIlI b HI~r~IMIH M,~li~plllana,MI~ (jO~"O-

Wi' i!iil"=!' 'M~'.-iIl-L rv- no" n~,iii ct',niQ .r"'I, rlf"rQ'-.:iV I'A ("ow. ~ .. ~qr~ )_-_.11(11 _I~_A ~. ··\IIIIf.'III'\U!Q ~ ~'I!r".fIl'\~ll~

loelP OM ~ ern, MMblllWaM!AI.

VI TO F: H S, Ae"f'CK VIle 1$ H n b,M b~

P,nG: 1I§11i'iI'T!5i p, .... II'!I' 1i:Ji~.!i r~>"'ia- ~1 ....... ~ HI~

u ',' ~tl'r' ~ VM~·tlfl ~~ ~ - ll·,J.ftI~ ~

o(j,paLlt8.ICi'f ISH Vi M1a.H Io1~R ,~ OT aero *AYT c(~ Mla"H3'T,e)~ M H O'Bbtl Ii y',apH bJX I.1Cl'OP'H ~ itt3 ,~r-;Olpo~a rp,e:X'OB)oj, .

(;1CTOPIl1~ OAHOrO aovrutpo Cilrqlue du F'r'ealk: "he Vamlpire's, ,A,sliiistanffi-

« 1I1 ~:~>Pl1RA:::;:b~::;~:

n MIPRTHrl!l1( ~ II\( Y ~a (J():JI ee yIBJi11I€ K.8~' 'lIen bhlllb~I~1 ~ ~leM (~CYIMeplliul '» ! H'Q M el~ €le e bI pa3,Hl~'1'II~ ~'b,m~i - ~I€' 4lenJl~IErr 0 f,i n o~ POCT'kO e,. IIH a. KO~' TOPb ~X,~ nOI CYTH! ra K.>K9 pBCCYIVIT,aIH ~ 8 pe:liY.fl bT,aTe '= KaOC01[B hi ~ fiJIP,OB,an H Olf~a3 eO:3Aai,e,ne'~, OT e ~IIKBena.~ H 0 !EJ ~QtMta,WHeR K'on,neKJ,~'~II~ IlQiV D c '~'Hn blMiOM en M'W"'" HI~IM ~Iel 6YXl'e1r ,_ lie: BltIltle:Op~\;o.'y He.. HI~K)aKLo1::( II1Ipe'leH-HI~,VI~ (HY' pS3 e,e -rro 910t IHe .nonHaR W 1tI,~ POKO~KpaJ!-u<,a), 60HYCHlII~IG'lI pas-

e;r'AHl:' C W!A~ 2lO09 P'E*"~ClEIP: nOIrl B3JVa~

EI: PIIII: KPMC ;Qjlf(, ~eJiln~,

~OHl GM P',aJMJI1~, ~ow Xa1i'll ep~o~, MaUD C"epe epnc

,.Q~C1P1M 6JblflillP m IPlltC'II1V1:

Unive rial Picllm"es, Flus B'b~mrl, HA DrVm S' PiDCICHllt~: 23 Qlen ~mR 201 (I IFon;aJ

IMMCTM~ec;K~" Mo.noJ!e:«Hbl~ rp ~lfllnep

uoj DE P '1'''''IIl'E'H'Il!'~-jl 1 ir:::!.~i!1 (,I) ~~, 1) '\'I BlUIlIiI"" 1f1~1!l1 . '~I ~~Ir,\ -J_ Jf~I;"._ \I'~~ l~ ~~~~ ah_ ;, Art!

Dolby ~i!2n~J. ~ ,'1 {pycclnl~ ~ ,~HI"Ji1 ~ ~I-' cK~R) C,YI1imbl~ VKpI8lMHCIOl~! aH·, WJll~I~CIU~e, 50HYCLI:' 20 V1Il3J!1iHHblX c~eHI 4- CbMJi1 bM a <0< ~Mb Me

Aen H a Y~J~BneMH'e o,or-aT BCJ7i'~1€M::~1,!\111M Vi iMI8:T'$P MialJDaM ~ _ 01"" B,~rpe3,aH HII~IX CU/0H a() 3;~C:~yp,CIt1 ~ no Obt!JMIO'~ H'Q ~I n no ~AAKe. nl()D~U91 b~ i011Fl L1 XO POW() _ n ylc K;19! ~I 01"e'li e cr BlelH HlbiIS' xonner ~ y~a:f'CLR" Sice' ,60HYCbJI nap geSaeJ! b ~ cy6'T~TpaMM ~ ~AM HClmtJBH H,oe~ I·rro eM')! u.t!~J!eT ~ _' ofeyicTBVH~~: pyecK~1 Cy6THTpOB K CQMOMY ~HlIIb,MY·

Kpccoaeuo VI'4YA,OBlI1~e Beautyalndi Ihe, Beasfr c;r'alHA: CWAJ 1 !BiS)1

pEJ(Kccipbl~ raJILil iilY3lefln~ i(MpK Yai3

lliIiill'ili 1\'1 Ui ~"!1i1!1~Ui!lllilI B AlllnrT. I""Ili!lfD I1IW O~V':lJn':l Ii-UJIII~~ 'IYh~g!:I ., rtl ft(tUl I. II I ~Mwu A[]~~~

POOOIot· C'~~OH, p~ ... a.,p1l1 y,aRr

pmJII RlIY6J1~ PVmi: . C,~Yf18 lI1c:x8KO~aj Of! er Ky.n~~(rBI,1~I~ t\HApre~ Th'lf(arKQ IMCT1P~ Ibltfli[rp II IP 0 r.:ma\tM:

~Y.oil1r lltU~He ~ Ko ~'niirH ~ CHr ~

lib IID.Q; IHIA DID Hi PIlilr;C~I"~:

,. t .2.IQ1tJ w~a

B biwelAWHH IS. , 1ISB' mAY MYJilbf4)l4nbM «,Kpaca;En11[J,al ~

~fYll!iOeVi W~',.j = TtA1lnVl'~niat~ CK83KB, Disn~" C OAHiOM CTOpOH.bl~ ,3TO xopouio: n€'pmOKJIa'6CH~~1 aJH 1t11~ 1M a4J1A~!fI, FiI;!rrr~:I!,~CaIOLJrW~H! ne-CH ~11 l.Qo;6p.a~1 liH:rn)pVlSilI~ YAa'"'l ~ ble' lUy1'·~ ~~I = rn pcu~eIP~HH bi,e' 8',peMeJH8M I~O;MlnOHeHlbll Ha MSCTe. nlpa~ sa 0 CH'O'.wy' B3Wfa, ~a,e3~K:eHI~:a~ ,Af) ,Rbl P ~iC'T'OpHS'lI, 13:013 C~le1"Hbile:

XOAbl npe~c ~8;SyelMlb~ ~ napCOHBJ.)Kj~' (KpOMe KtU~1;a!ptloro' ra~QHa.) WaJ.6.nOHIH bl., iEcfI ~ no OI~eIPMM 3anrYC:T!A1ib peaen 1O:4~fOHH1{1fO AJ1~ GBOenJ It! p€jMeilHl~ «' 6enOCHe>KK~Y

M31fJ6"OIENll1f: ·16~9 {1.Si:~ } 31'K~:

DOJ~~ [)igi~al 2.0 (pyGCK:~ tol). Dolby [J ~~It~i'l :15,.1 (3,HfJflM ~,C~'~~) C'IiTl~~' IP'b11: ilycc"lou~:.1 aHrll1M~~~We &D'HiY~ Cbl~ ~t~J1b,M I) dlM,lilhMe~ 'rb~fllh~lbl 0 A~,ynol: MyJlbr¢DMjlIbMI~. D~sney, B~AOOlU1lttnbl, Jl(apao~Bi:

11 C8Mlb rl-tl~OMO:B» H «K·paICa!lB!A lLty M ~YAoe:l\114,e» ~~ 'JO CJ!U'Oj.f("Hn _GI~AErili

n- Il"'io ii:li' '9, • 'p, ~~TL, ~iLi'Tl·\ 11~ p •. ~'5H__: I.:"I~ I ~ ~, [;tQ~.-

y~ '''-1 . !;!' ~ ., q '!;,A • _'" ~_ !t.'·II""-f~ ~ _

pacrs - Or0111€l€' 50 ~,~. iHllt1!ll.Iero np~H4L1n1~aJ1lbJHO IHO,BOrD. coaaaTen~J npe'~()>K~mlb H~ (:MOrJliM. CKOPS@ scsro i OHM pyKOBQ.Dr C.lIIBOBMIACb 11i10rO~opK:OC1 "PO sa- 6brro~ crapee,

IOIAHal~O Ii e 'Ka*~b'liG1 MyJU:~ f- 4lVinb~ lM(j~aT nOI~opH11~ cePA~a np O)K*~J'~ Hllb If>: KLi1IHOKP~fHIKoe:, «'KpacaBH~e ~ YIy'jQfJa'~ILU)h~ AQIc:rElJ10Cb J]l!8a ~:c'O'CKaPa.~} I(sa ,J1YYWYlfO fileClH10 H nY'iWViI~ 0P'~rWH.Mb.IHbll~ caYHQTp,e·K) I~ _*e

)l<eHo nYTeWeCTSeHHIV1I<O BOpeMeHV1

__ .- ) 1-(." eiHe nyr~UJeC1FeBH HI~ K8 « ... .' lBO, lapeM 91'iU;1J~) nOBe3flO

we l0l116KQ It' My.)K~·M I HP 14 c IDVD. np0KaTY VlIK~1 Hel tJIiI9,WVUiiI H C B~~-

nUIf'"oI""A M .':"nb__II'<;III~ lH'o::i:il ,e:hl_"'~ n.lilu',~ 11"> ... ·1 .. , ..... __ ;~",y .... ~l~_I, DI{Vllj~ :-~, ~lfh.ii~lU·"'lI~;tI!...iir...W'·~A

HCla~iTe,nflX '~Il' K€U( pe3'y;nJ~milil nIDAe" H~' HaD\M~W ~lfI!1. npo [';10 nOPrBAOB8Jf1 ~,: 1li3C10ptt«EH-i ~Ia ~+ellKoe, ~b'1ib I~ He nant-! OCT~~I WMPO~ K03'Kp2lHHQ ~'~I Q~l~ n~IHaJ1b HaiR 281'KO~oaJ~ Jl,OPC»KK8 ~I C,yQ1Ml'Pb~ - 8 Han~'-,l~~'1.., ~,e 60H'Y'C eers - ~ MHHK)I.4Jt.1r~ ~ eru:CfI(OHHbiH ~ HO nplA 9TOM ~~san ~HO ~HI$OlP'Marr~16Hbl~ QlH!1IImM 0, ~lA'Ilnb'Me j B Im,wopOM iMI~O pa:CCK8t3 bIIBae'n~R 0 i~)Ml

M~Ofi'P,~J(]Etll~'E: 16:9 (2.40': 1) 3eJY~: 00 Iby D~gJJtal 5-1 [~YGl:i(~~ i aHmM~UK'"") CYiTlaIJPibl,:: ~,y~~~;~ _el.li~paM HI~ ct(~e - ·Il!:ft rnrw ~ll::tUi13 Ili'llHl'1Cll~, dlli1J~bJM

n '*J"lfI Dr.-,e·

l<aK Po,\Q~lnC~1 31Uf y~·~J~"D'enbl-'H ~!i~ U1 poexr ~ Ko rp_a ei~,e yBH.Q!~ Wlb. MeJlO~paMY Q n~M KnlIO'YeHVlfllX EJO BP~lvU~H~lr? ECIIlt4i Bb I' - ~11{)6V:IJTenlb K9!l..UeC1B6H H blX $aHlaCl'VI~eCK'~>} HC1"OPlt.1~' H eauia n0J10;81~ Hi ita ''Hl*iS i T() CMeno npVio6perral~1,e tIJ:~:IIlbMI Hia DIVD. O'~ l'oro Ael~Ofl~U\~ffenlbl·WO CT(W~n- ~ a BlblnyeK ,~)KeHbl nyrewecmsHHVlIKB BO Bp.eMelFl~')~ lie: e,lu~·ray ~ IP'OUC:~ ~ FlJOK8 'if 0 l!He IlLn\al'UApyerc~,

HO M~ HlaLt~~ HI~,n Y~IWI~I~ ¢l~JlJb,M r01A8. 4TO v* nlB!opllATb 0; 'pax ~ 30l1i1MJiIi~iX rnC:d5ycaXl~?,

np!l'l IEfCev. ceueH BT-OPMbiH;OClH ~{KpacaJBVlua ~ ~JjU)!9~,lLlte:>.} - l1~JWVlrGt Myn~n1;lMlJ1bM AJFiIiR AfeBo~, ~~iK! Kor-opb ~~,~ f:lO BOOMy' npObl9M)\ nereo leMarpH~! &iI e OOM ~J~ ~OM l<Pyry'. CKa3~1t11 0 n OOB~lil ·FiI,paAaH-· HOC~ ~I CiaHos~eH~~ n~~HOC~ ~OerJllira B MqAe I~ H\~' 'yc:wa;peaalcrr. A ~CI{)Pl~R B38!~'MQOlHQw)e HViI1

IFc.:nliFii .... ~l.ii .~~i..,.~ninil'jl.8~iIdILlIII~ro.1 1i"II~~H-

DIl;i\;!I~;I! I~ IYI 1;;;!I1!;I!;1"1!~1 ~MU- w-nH;.,!'." ~ ~Ifr"'- ._ -

14a - ~,ranOH ~aHpa.

<~ Kp~~u:~a 1B;~r4El ,~, 4rYAQIB'~Iwe» ~Ie nOlny~I~J1I~ n pCH1 ~IOKy B ,~~ nJ18.f1VJ HlOIBO~1 mfUIle KU~IHJ} D~:sne'y ~ rn)SnQ'MY nepBOKl!ii1I~O,Caoro ~aQaHI~ R ;K~aTb Jill€! CiQ~l.

,AMCK Isee!ro o~~ Ii i H 60:H)fiCO'Et Ii a

He·· r ... li UIBILI HrO T!O ~ M un I"'"lI"'iI, II'~IK' vn

,1I!1f.~~ i g j _'WI ~f\ __ I!!yll' Y!, I";;~"'· ffiJV-

li~'J10Cb 6bll!:: CPVU1 bM .0' q,MflbME! ~ pOnVlKIl\1 0 APyn~x nOJlIHOMB1Fpa:>£(KIlX tlYAVI ~I ,na Vii b~J1bl~' M.f31:~I'"' KafllbH ~Ie BVI~,eO,. ,CaM,9, tt8J:P-T1~ H\a Bblrm1AHlf 049Hlb XOPCiWO,~ M,H.a~e I~ 6~~liIib! He 1r!M\110rnCt.

1/1 TO r: «K~acaB~Lta. IV. ~IYAOBJ~ & l!ij€ ~> - nepl~OKJIiIla'COm-lbll~i 'Mylllb:n:'~ qpVln b MI D ~sfley i' CH~Tb[H B fIlY~'Wk1X fpa;Ili1UJ~tAX· JeaHpEt IHQ Bb~IW~WIHLi1 1IrI€!CK'O~lbKlli1 MI~ IJ'\OAaIMVi nOO;)t!;;:e ~,( KonOflb fiee ~ I"l1 esso 0=

~' 1~· .

xOAm ere, no 809M IrlapaNl9'rpaM.

30'roW_lt1 MeHSl B AA

Drag Me '1'0' Hell

3 8!'J8UJJ.1t11 MeHIR 18,A}J,'i) =·CT8,· «, IP OM~JJJrI bl ~I ~ HO rlpM 3TOM CO BK.YCO,M CHR111b11~ )CCJppn p C$iMil P1j,~IM~L. Pe~Hccep pew~n 01- rnHyr~cR M ®1;;lKA'Y 1!:C I..I€UIiil 08el~JaMI~,~

l1aJYRtSM V11 ~ t,.11 4)~ BapKp'a!~IIiOM~~ Lo1

I3cnOM H~lJ1 rpsur- M10J10~OT b,. IU~IH ~:Ten WlIM )KaHlpa. ¢H\~lnJbM n ~ ~WieneR no 8:KylCYi HO 6Mb,W~MCT1SY - IIfU3'T. nO~TOMY' TOllrnlblltW' ns pBbi MI peKOMeI1A¥'!'M 06p,rEtllfl1b aH~,MaH ~e HIS 81 u-ra'y III] DVID c cPl1l11'b MOM. Ina cecra By (H ,Aa)K~e 1110 48 He) Q;~ Lt.t rr1 paKTit14EHJKIlI Hie 1~93n ~14alO'1'C$l. P,aa3B~, '4fO HO 8rbll~

~n1Pr, 'S" PcQfi'iI\:lr£!;'l il,ii ~iI"i;~Ii'1P~'W\E=:!I,L!ll.itIalfi,,~1 ~U!II""' M I _-MJ'I;: I'll QUUII'""P!".a~ ra ""II;.l~1,!\11

tTiPAl1t GWA. 2ml9 PE*~U~cltp~; GaM Pa~M ~

B IPonAX~ ,3Ji11~.COH flofttait n~eTlWH flOHr i no ~,~a j~3Iet] ~ AMIII~ If:! Pao Jill1CmP~EilJllOlllP [8 PJDC~IM~ west Video all 11M &iA, Blllll-AAY B PI[I CCLr1I!1::

5 ,anp 8iri H 201 0 rOJJla

B IBlblCOKOM pa3peWleH~ ~ H npel)OCXOJJliItl bl M 3ByY;~Ji Vti(~UMJ. SOI&i~"C (j,,1I'1,IIIH IV1 T01' >K-e: 31~1!4ln~-JD(j n p en-

M I~ ~

narasrcs H2l pePa~Q CTb BH'ATH b~ ~

mlAifl bM Q ffiM IliCIli...,N.AICo a U'A'T'i"\li""IIn ill. Ai

'tlr-I! . ..". !(J.!' ~ry.I~II~ IJViIJC,,. ~I ~v ~ 'U~!J1f~

~aIOOl<a3b~'Baeril"IC~ to 60 BoiiMl IChii ~ IMrO~HO"M n,POueJoce, K TIC'My *e Weal Vid:90 n9!(l*ClT nJla)~tty I'm"~~OTiBa ~. AJniL1IH H'bll~1 pon~ lit He 'fOOlh'~O IlFIe,peB~eAe H H8 P~;-OCK,~,G; ~SbIK J HD ~I n p o¢'re ce:~ osan bHO o3By~!e:1rI "'

KY1131!!1.aJ1l C~~II!l~p[M ,_ M;)CTe'Pc ps WalTh !,JIy,)KWe Iil P O'61fi110MM. Ho ~ aCrOifl~HJe mI p Q(~ oflle~ b~ (lH Y3Ha~. 1'011 biro CTal renQj(pa~ IHlI~T{l\Jil;BMI Mru161H ~1K(l ~I ~8e G"II(;~ .~. ¢JOPMA1f: OVA

RATA IPIEM'EP'b~l: 2 WIDn~

Get'ijCJulboll'1 IPlQrCIic.,et MCl!"Ils,tefl,S, IDi~almDnd I, IPealrll::

Gene'i no HC1]fiJhal ZO:fQork

eM I!!I LOO IOCW&II~,", rmaKl'H!!tal itKYKO)K~flG~. a IDIOKeMO;I*I bil Bci, 6yJItyr 6 ~1xn1U'lTh. CIlIDPMAl: nOlllHOM€'II~'~HI::iI~ QlL\1l!lb fill lATA, IllP',ElMbEPlbll: 1.0 UIOJ'l a

fiI P ojJJonltt:eH~@. ~€CTcMro .alHMMl 0 {ifli1eprepne, ~OOl[)BeKe .. 6yJlO~Ke, e Bape)!lbe~.

tlIPMljQJ: nonKoM Em1P~l-Ilhin q!J Li1lr1lkM .QAI."I1P!E1MhEiPlbm: to MKl~ ~

Ko M'~UMHbll~ ~08,BMIK 01 nomn.l,B G1 Cl(j~x= ~~,~a;OeHtax .

• mPMAT: OVA

,.QAtA, mplEMbJE1P!b~I: 1 s ~H1IJn$G

Ak i"liItf'i16 IHliA A' i'IIlili'iihii!!"" I _ .~ .'~J~j!I'~ijl ~ IIIU . ","11 IIJ .{5Ii

Glee I'ii Gab~es e nOI Mic:h~

nOJ1 HO M~i1pa)iH~UII 3K"8lH~311jlJll~iI In QBeCT~ ntoCU M Q..£lj MOHrrr(l'Mep~ 1<JHIH ~3' ftiOMBcnflJ ,3~lJJfeHbne ~PIbMW~».

'ii;i)P'MAT: rYOJilIlil 0 MeTpa»::,F.iI bl ~ ¢D~'JiI bM ,QAtA mlPIMJblErbll: 17 I4IOJI1fV

BIIQck, LOrQ'oon:

RobedlcI1s 1110c d 'haill

npOAO'Ji1)KeH~e,(!ioeB~K:a 0 nI~p'alax if; KOllafiJl1:il1J «L1&!lfrHU~ ,J1arylHa~_ ,eU!P1MAJ: OVA

PIA InlPEM blE,bl: 17 ~ 1OJi1$1

Aid ,Sora .... VUime ruo,INalka-' POMaHT~qeOKaFl ~ern~M"'1 0 1[p.lt:AHO~ ,J1W6B ~ M8~ 6nM~!I!a\1M L\1 pO,AC1iE)E=rU-flMKlMM"

tt)OPMlT: OVA (2 3mtJOA~.)

,.QAJA, nplM~EPbt 30 1~I;ijJil~

IK~~nc~IUJU .Mo~n~g!cdarii Mitsubachi Hutch -:y'uulltii nCI Melody-

Ho BblLl ,CIP ~nbM B AeWI(lIJ M' CtPMM 0 CbUf;enlll~J'IIMH:O~ ,lJla'l~ rJl'bll.

rbOPMAJ: III tlnHoMBrpaI)iOil'bl ~I ~null bM ,IlJIIA IrlIPEM:bEP',bt 31 ~mnJ11

Ge k~,ioubaln INonJito

,S h'i,pillllJuden:: The 0$:1' Towelf

Hapyro B~I~:O~'. a YMa H.e B~IHt,t~ $'L\1lJ]bM '08AlbMoll.

,eiDP'MAI: nMHOMerplJ!*~bl ~I ¢n~I1Il\M ,IlJAIA m'EM'b,EPibl~~ 31 hlIOOfI

,Asobii FIi i' I ku 'yo~

Pi()MlIilHi1~'"I ec.KBJI KOMMM:F.I Q WlroJO bHnlC:6 L\il ~ IiiIO I:iIJIl(lHBIHOM ,llreBcQ!lCKEI'-,i{UIlBJKE,. ,illlH]IPiMAJ': ~ p ~ an

IllATA !i1I'EMb,~Eplb~: MllOOb

EIlEl l)jMH C8J:lOH] He;~r.:OHlilJaeMbiX A~'Jr!,1MOHill3,.

1$ 0 PIMA!: CeIPlWIJ1

~TA Ii1IPIEMbIEIP.~: l\1lOnb

P P1 ~yo - Il1I i3J ~en~e~b AfJIM ()I\;!' U Haen1e,A~ !HI b,1 ~ fJ1 ae aJ A'eMOHl~~if! cttOro' ttn ~HIIHi¥pa; RIO JlID €fMy npe;FIfMf.

wID'~M'i~ Ce p'H'8n

lATA nPIMb E1Pbil: ~mlf1b

IOo,kami .. san "0 S;hi;clhiilnin no N'akam,a-h:H~:hi

~O~1~HJTI~ ~eeK3JI ~OM'~M:I'I n IlEIlWfllbJlH ~~ F(,E'no nIP03IBMU.O~ IBOJ1KgC:a~ ~ oro ~IM8;P.J~IX lllP~~~,9x,

i!PD"MA1: Ce~I~M

;q,AIA IilPIEMibiEPbll: MlOnb

Selkii matsu OCClIJllt GakJlJiin W~nil1b~a~ KOMeA~tSl Q Ja;raAQ~HMX Iro~O~al!l! eae~Slx B [ni;Kynb.TIi'lO~1 alKa~e'M~ ~1. Q)DP MAl: Cepuan

~AiA RPEM blE,IID,II; ~MJI1I~

n ~~Fll+::,eHUel raJpeMHoro arn, 01 IOH,aW\e1~ 'Y"PatBJI5;!II'I]'W@MI IBOJlWe~H[bI1 M~ cAr6 BlYIlUKaM ~l.

i)fJil?lMAI: ~"epMu

t~AiA rilPEMbEPbt' ~OCUil ~

~MJiI bid XaflO MI~'iilJI.3,a1l(i<1l no ctta;;]Ke Mapa HopnH~ ,~'nO~bI'B~~ilnl)l.

• 1~lPiMAI: nGJilHOIM~F',P,l)lti:IHlhil~' ¢U,tIi1IbM' I lATA IrIPEMlbEPht " t ~Mln~

nlpOAO~lKeH~18 nOlnYJilfilplHOIfO Gep~an ai IP;a~c1~el 0 ~pyro M re:MHOM lljeOipeu,· :~OM It ern *a3RMH~;

.1~l:PMA;li: Cep~ln

aAJA IimP',ElMblEP~II: ~tOnb

Uh!tlanm.}WI1ImMeA~H PT,P.'~ If.IeC,Hoc~m.Ir:( oocrpu.

mO'MAJ: GepMIJiI

1:AIfA n PIEIMbE'~t. ~toJi1 b

BroPQi~1 O~30H l5oeBI\'IJ~a. 0 repofiK ~ mI:O~CK01~ anOXM BO'JCIO_ npoe'~~~~ Pil. ilDPM_AI: PepMu

,aAJA rnPEMbEPb I: ~£O'IU.~

,Shiikli

B'8IMnUPGKM~ '~Cil'~!(, c 11(a;MytIIJ ralU1(a,M B r.fl~BHOn POJllM.

'.!llPMIA1: f:IPMU

IAI' rnp'~Mbl!P'b:l: ifl1KaJ1lb

S!hlUlkJuf'uk u no Cia mlpanSllla '3HTe3~ cO IOHome~ t((rF~'p QuO rn,pu.ni3r_ mtBW31l IHBJ mi~aK'U~~;~ ,3Bi~3~e 4~H~n)~ K8 ,0 ~I'MlIBMn3J «narilo ~I)~ •

'1IIlIPMIT: C~P~mI

AA1A rnpI.M.~Pb!l; li\l1OJi1b

-----.-- -_. - ..... -_. -------.----------------------------- .. ---------------

¢'E.CTlAIB,A.n.bIHbUIl K.AflEH' AP:b·

------_ .. _------_ .. _--

leMa we,em ro

IQmHOPOCCVlJl1CKOro f!iHMMe-¢l:8CH1I!1l1lnfi - BG8,; K~o,Me .mo~e ~. MIme PQCTO[FHa~n~)fnY'

CAllI: tanibata.ru

TpentM C~oneijc~~,~ aH~MfH:~e ~r~ earn. MEICTlDl: GMGliIf;HCK CAMI: artra'b~w~,abLwu

[J,t~m.jfO~, ~e5:o~tapCl'l:Mt1 aH~Me· 'cpe cr~ Blmlb,. na POJiIbl- 4] B'eyQnd~ t1.P¥ra:R1 peaJil bHOO'il"b)),

IMECTI]I: ~ e6attcap bl

ICART': m~RrcofUtJ

'~·o·· c:

~il· ~~l ..

S~be ria {Hakim 8aiU~n - l!lleC"liO~1 CLilD~pct!a~ VII

.at! ~M e.·~et::n' Barl b. IMEeTI: TOMtGK

ICIAI: silbot~,klJ~aite n.ru

MUlan no Yuki

'im8ep1fbl~ ~n;:pD~T;bII~ MIDKP:i~ r~OHUJbHbI~ aHMM~ ... tIleCT ~eaJnb ((CHIDKHb!,~ M8HAa,lI1 H ~" IMEClI"iiJ.: KCIli)P~8

"dif: liItlJ1i !:tan. BUI

AkitJan

T~Mi3J Vil*E:BCKO[,O

a~ ~M e~¢J!CiiiM!lmJ - Bounty HlIJnfe ra MECffJ: il1l)i~ec~ rtAf1r: aki D~Jl'.i~

Heroman

PE*MCCEP:: ,xlLi110C ~ Htu~6a

MA~MD TP-AIltCJiIlH UMI\1: 1 !JIlpelf1 ~ 201~. IiMcnOllfill3DlO:B: IMeMJlnJ&fH!O

"11M!' A~'~Me-KoMMKC

noxo)l ME nPD K31!EAJEH I.tR

• 3HW Me ·wMalKpm. 1» I( 1921 )

• tbKflb M o(tDaJIiIC¢UlpMeJu]I'~ (2Q07)

)I( :::~:aH;~:IKHO::~~

HJMK no Jl1M e.H ~I AAu~ rAjKOH COH. P'OJ]!HfefllIH ero YMepnM" i1i,SK ~TO :lKllln OH mllB08M C 08!6YWKo'&1 .. MenilimVlcTKo~1 Ii a JJ!;9HlbrH, sro sapaoaTblsan 0 ctJVly~'aHrroM lIB Ka,¢ie" [KaK- Ttl pas nOAo6pan [AJ.«OHlyWK8l IHa rnOMOL1Ke IAlrpywe"i aoro po6 OTa, IlIJO'"lI~ H it1111 e ro ~ Ha3~an XJ~pOM3iiOMi nOToMy' ~o cynepre]poeB CTlpaCTL K,mK In to- 6Kn. atJ.lpyr c He6.a. MQnHM~ ynana, B a~OWKO anerena ~I npRMO' lB· X~ pOMe ~a. yrOPlYIna. P[OCOT O'T eroro, R'OHo.e ~.no,! o*lIIn , n~raHTCKHM Clan YStI10e8t«lnOIdl,CO Hb~M I ,9: I~a 60iK)E!JX cpnaJf orpacran aMe~

Ang,el Beats

PElKJ.U:CEP: G3 ~~3M K ~:CM

TP:IKC.flfll!;l R: ~ 2IJpEmR - 25 fQM~ 2Q10 LtIHCI(J 3IWl3,BIDI! 13

nOXClKME npOM3EAEHHI:

• ~ rpa The World Etlds With You (2007) .aHMM8 (JiMe'Jil8lHXonWft Xa'PYXM

CYASYM it »~2tl06)

r'~-fO He TOM [CR@T@. ~CTb l WIK.Of1lB K~Aa lilonSAQ10, . 093- " .... ~,-

.-' 18~eN1!etftHO YMepWVh~' IOHOW~ I~

A,eB,ywllK~. B HeM npL411e:_>K1HO TPYAHTCR M _o*ecmo [NPC -_. Ma-' He i(G[HO 8, Vl3D5pW1KaJ-O'~~IX 0.6 b'IIYHblX WKOnbHIAKQ,B ~I ·Y\i&1T€:liIeH. HSCTOALLtS'R1 *9 M,onOA·8)Kb, BOGr r.naMR,eMa.~ MeHZTtlo1\71 BapCIA e~ XapYXMI CYll3yMIit~'1 rn3ep;ST nap- 1l1.3aH'CKYtO, BOL'i1IHY C cAHrenOM _, C1IipaHHoA 11llXO~ A[eB.Y1WK.O~ I TpS& 6Ylv~eV:l" '~To5b[ OH 1\01 CJ!iiI'QAOBSlli;11

'~'I. WIKl!lJri bHblM n paB~lJ1aM. PI~6I1flrra

"1'1 ttJi • .. NI

. "_ 3HaIDT !;,fiFO l1I,aVlHbJIKM paHrO WlIlt1J ~<1Ii

n03,AH 0 :I\1C~e3akJl' [ ,8 l~ M npvlI~ M-

PHKBHCKVlGt. ,A T~rr WIKion blilbl ~ ¢H\'\1'" 3Li1IK~, "11'0 13 K:OCMOC IBee C!.4fHanlb,1 Cn8l1l1~, C8f.1aM'C~1 H,aKo:~e~ c l~y)KO~ LtJVtlBIHJ1V1384Mreilt - TapaJKaiH8_ H ~IHo.n1lr1IiaH[19THlbIM~[., OHVI~ He 6·ylW~ JlypaKH ~ npVUIiiI.9Ten ~l ~ tly 3.eMlnlO' nope60~aTb,. 'C~lJ1 ~')KQI-IVWKa IHa, X~pOMeHla I~ nOCK8Kan •..

3TY' 'CKa.:30~IKy llil PHAV1M8fI

C131H ,nl~., na n a ~elillO Be Ka-

na:yK9., ,nmO~leA [~KC, >Kelle'3HO ro [~eJiilIO se'K-S H e~e (:01l1"e' rax TPS-X [cyn,epre~ oes VI cyn ep3,JlfO'AesIB. A Ii alP MCOeaJ11.o111 e e Bonel$.! - cry ~ fI nOA,ap,MBWQR HaM «B O.nYVI,f1j1 AO*JlWb.r» ~ ;;~ Oran b aero anXVlIMlIII"'" Ka.~i".~ l[)slrke r tharJ B~ack H So u II E atar., nonY"llIWIBWILl1I~'0S11 rVl6p:M~1 06belJlj,L1 H VIln t.!Ile.PTbl 'THFIOBoro cy"~ ne pr,epo,tI1:0Koro K)OM ~Kc.a VI TH IilOIBO ro C~'~t~M-aJHVI Me! npVl".'U3JM lK;aK ny"l,w He!! Ta&< H XYJlIWIM,e,.

Ie ep ~·an O'TM eHlIHC) H'ap ~ _

or.u~a H, 18 IHe'M, ·3 Byli ~IT Ii enno;taR MrY3b1Ka. n!epOO.-_8)KVI - TL4nOBb~e '60neaH"'IMK~1 1.13, 3,anaA-'

M8Tlb ,CMeprb COBceM He lID"'Ie1[CR. Ho, [ec,,~ lUi CMbll'cri 8 MX 6YHfi~!? VI B(}OOU,U!3 3a~[eM OHIA 3A'SCb?

3TY I1CTC~PIt1IITQ 0 HeAO)KVlIBWHX IIFIO}]lPOC.1K8X .. t$YHrap"RX ~ CM:eWIH:!,rKl, TrP,ar,M~IHryw., crpaiutfllyv.~ lpor.aTEUlbHYJO - Han~CMI tlSI{)H Ma~a M3 KOMlnaH[HIM [Key, paOOiialJBWLi1 H HBA B~ 3.yaJ1b ~ HblN1lV1 Ii OB13nJil,6lM'11 Carron Air, CI.annad. B Off IlIA lilHle or HIMX· A ng 911 _·eats _ I9Ile 31(~laH ~3a4~s:I 'I Bi oplllr~Hafl!bHOe' 8HILltIMe, a 3.Ha~~rj He CTpaaa,'QT OT Bblp>e:];aHHoblX C [MI~'CO'M IKyCK~OB [CH)jfiJSTa I~ alJrnb:veptU3.TV1 BHblllX ~OHUOBOK_ (BcnOM H lAM nay all b~VIO CYAL,6y Tsuki h i me, F·a~eJsta.y ni'ght ~\J]IA IChaoS,..HIEAd). C~i(;,jf()e'T IH[9npccT 1A11 Aa!IT M H oro nL4l1.l1A ~ R Pa:3,AYM~ R X()~ C: (,{,ICOtQ30M oepo IKplbl~

J1blX )it. eMY! n:o>KanyliiJ i He CPSB~ILIt'ffi'b,CA ~ OJlH a M3, ;rny.~WllilX Be~e ~ npO,W'9Awero ceeoaa.

AIlC8'11Hf#' KlJilMIJB

Horo [1;11 BOCTO"l ~Ioro Ha6opos: >3aCTe!H"'IIM,Bbll~! H or OTS8:ilKHlbllli1 IWIKQfllb H ~IK,; xpaGpaJI ~ ~1p'J.1 i;1= "qep,wa [~ lae Ay'6HHI'Jf'iOnO,B1bIIH 3·1.,Alf1paA5pa.Teu: OY'9 H b 3n0L1 KO'" Ma.H~JHP 0'-18 H b 3.nbJX nlP~[We·lnIIb.u.es' yygaIKoearhHil1li1p0qJe,coop. m. IC'IQ)K8f' n o.nOH ilpaM"QTIt13,Milj

.....

Kpa'Cj~ BblX 'cpaJ.t<!eHH~ M 38. eep-

'CTY B VlAHlblX Hen P9JlCK:8a:yeMlbIIIX 110BOPOTOB, 3,a,BepWaID.T' xapT~If-.lly aM ep,HIK8H CIKM8 ctma.rt4 18

liHl~AOM BfOPOM KEl.mpe M, anoQ)903 nOfllif14eVicK Mle! nansl4l11e 110 n plll'\1lWle.n bUSM ~:3 ::3 aeeDi,O'MO 6ecn[one3H1lhIX nIIHCnllfl<e:TOB, [e Bonne M ~A[MeJP1~Ka 6aHlssA!». COOCll13eUiHOj sra 3anaAHO" BOCTO~IHa~ 3K1lI9IKTiMIK3, _. ~WH= 'C1B.e!MIIHOe'~ -rro Ie (oI!,X.VlI~ a:Melll-le~~

Lo1I~TepeCHIO .

BelQ OCTanb!HytO CK830'i'K.y Bb!11 'y>Ke en bl uian ~I. Pas 'r8 K: lPVlCT,a,.

AlpCfNH ~ .rpM ~ -DB

B nQQPYL*Kj~1 e'flrny HaO'HB,aen:R. BOJ1IW'St)'H ~~a, .nSTQKH.u.a.R no TI9PPHTOP'MVI WK!.OJilbll rUflbIWOMI, a BOIll1Te.nIbHIIAI~!B .QpeIBHen) KIlIQ,IHa '~I rn asa W[KOJ1 bHoro coasra To~,e

e npOYlb, K He'MY' np~CTaTb. 'Kat( He,py~o ,A,orall;ilTbCA~, ce'pLtlan Inpe~p-la8nfleT [eaDOM THn~"IHOe ra;peMHoe aHliIMe c POOKiltM repoeM VI 'onW10~ AteBH4. no noB·O,QtY M 6'93 nelM;OHGTPVlpylO'uV~x:

CBOIVI npanecra. [CIO:>.Ke,e~ C ra~HCTIBeHH bl M niP oIt.1CXO)K_.qeHll\iI eM ,AKYTO !4 nn aHaMI~ OIl(Py:«QIO lU~X He 0YJJlYlltero xopons J).9N1:0IFlOB OTO.QBH ~Yl' .Qane:lKo !FIB 3'BAHVI~ I1I'naH TOHHaMIM' rOen blfH g, f<aape ~ WYIK13.MIA piaa,H 0'1 IC1Jiene1HW noWJlOm1V1.~ IHO ~~Cl Bl-1 e pa3B~Baercs 60QP 0 ~ 11 rOJ1blf!' Ae'BYW K,~ HB cpo 1-1[91 CIi1~KHJJHX M:arM'Y9CKH){ ne~aTe'.A CMOTPRTC:R IHen:nQXO - He .XY~IWI~IH BajPHSllHl J3II1 fI JIilII06.IIIT[I!'ni!H PJ8,YXMepHoro crpVlnTM3a.

KceNKH Atrame,ea

lcbibon ushiro no Dolrnoou

~ - --

nOXOJKME IiIPO~3BEIlEHMH 3HM I} ()ueen~s lUade:

Ruto u n (} Sans rm (2009)

.,aHMMe ~WKOJ1bl:ible IUlrl1HhI;»' [20(J3}

01 '6Y'"'l8HHe! B .HIOIBOH WI\'One son we6CTBal n pesparanocs AJllIR C,iiS1 AiKyrO B H.ac'Tofl~I~IM SA. ;Qyx, npe'~~Ka- 3blilBaroUAVllfj ~OB~I M y"'!,e.HIA K2IJM 16Y~YlU.ee! OObSlBlt1lJ11 -rro 'fOT CTaHeT WPOIU9M [A,eMOIHOB~ MIt4poIno61~Obl~ n~.p~Hb n.n8HMpOSaJI BCe. -rro Y·. rron HO Ton 1.,1<0 He 31'0'

. . ,., M· I -' - - -"

I-iIIO en:YX.!,;11 paanpOCllp.aHHJ1~Cbll KcU( noxap IH aa K,a)l(~bIM AelA'~ CTllilMeM AKYfO y~·U9HMKIVi WKanlb1

BIIII4F1T 3.",OBelllUJ~ ~ IiIJ1illaM ,. SnOB

BaSOK sa HMM npL'UJwaJJsneH8l Ha6J1 to,Q~.Tb ~elBO'blKa:-a.H.Q!p OL1tl.:j

BOl\41110 111 np51HOCTIII

Spice and Wolf

O~=~b~:~~~~:~ ::~

,AeeJlf.~y AJ1!f1 Ha~ana~ Tb\~C~ ll.Ie ........., K:

KOHU,V nepaoro lO€iaOM!a ;~ Are a~rMAe~Ti~ Th~'I~::-RI~aM K ·cep9Al~He' B'O~ porn, UI~HS'l1IF1r;,n I;ill MlBn~ ~ cpiDKam~ i.lLf1e ~yrn)ClaTO'13 OiFHSlH H b~ MIA uiapalM ~.. H.a XYJlOl~ roJH9U, crOJli~C~ 1,.1 B<3m)OM~lU1K, He CHnbJlH~ll~ e 60~~)~ ·3SIflO XVlWPblllH H n PQ!i bl PJl1lIVlBbll~. IBc~ era ~nMlli1aJH l\~H1l n~>KY\IPHO enaeaer MVl1P or crpaWHlQn;) sna, rpOM~ P63H)Qo6pa3H bD<: ~'ymoBMtlt.

,Ho He tJ6,ulO TaKO'~ '3110>tl~~ -.'

n~iwn al"'r"Ill>'ll 11LJ~1 n MI ... ~nM· liI'o.i'1li:""OTc:n,;I!1.. ~~ 19Y!1~i'i 1i=I~ .' !i!!I""'Y"" MIO;irVll~ P!l'~, I

T8J!1lbHlO' H8LBMcano ~O~ TO' Y>KaCHO€!1 = KOfA8, Bee WIHTepeeH'oe, AOCT'B.BaJl0m~ 'lonl~KO BO'~IfICU«lMy 00- 'CJUOBJ~&O~ repo'~ ajfO~1 ~ClOP~H ~

IDJlil1~IEC'ID ,lllICIKml: 4r., KI)JilI~- 1lfI1E~18D c\nOeIB:: IJV1l91_ Mt306PA.>KEM~ ~:: 16: 9 I[ PA L P rOg1ressh~e). ~ IYK'~, ~~QC~Mrt Col by Dl ~jital .5.1. .R~1.0HCK~&1 Do.~b1/ [Hgila~ 2.9. CYi1iP1- TIP bll: ~Y~CK ~Ie _ '0" 'C.b.l: 4 O~tl ~a~IM~Hbl ~I 'fly KJile.J .

nOXOHU1E nPDM3E1 WEHMI

.~~'fi-1lMB Klitlla na 'Taib~ (2003) .. ~,~ rA, _ .

• aH ~M e Mus h~:shi (2(105 ~I $1 .~~

'CTpa.!1H CTBrID lJ.41~,~ Toprtl~elk\j KpenKO erofI~YlG; H& aeMuFU3 OneMMM

LlIorell.Jlll'JI I~I M~~!Ii"iI'"!OIilii"l~ I lU'l'S; pa.t"]lnA r:.- ,~ .. 1"'11. II ~~¥11!'~ 1"'1 : II;;; "'iii ~ iG!I.II'1Y'~,IViI _' i:;:l...:ij;~!G.'i I;.;fliQ

o ~OfiC"rIB~Huo. ··M.. MO'r'o·"5-:H' .... -" .... ~_ -"

_ II;.oi • _iI;;o'_ .n__ ~R~L1 "IV!I~ B

6 ...... 1!";;·;;:jim'M Ilinp ..... lnO v .... Iri1·0·n II II~ c"=fl'ic!lsa

y~ ~ ~ 1.-1 . I U :.. ·VM'f:i/.rtl .Av ~ ·iJl.Uf~ ~n n ~

rAe -rro B 4elHe, ClH nYT'~lWecmB:yel M~ rOpOll[~MI~ ~ AepeB'H~M~1 ~o IMHPY ~ H)9,nOMIAH(UOLijS'MY 1111.61- lim ~IK) ~IlO)f1A 8'03pO)KAeHVlfI i = IBPS~

I-M· ~ i.!').n.r.'fiil~ II ..... u",,g;HLJI~ 8I"\F'N, l("""nn~,.~lt.jI {.:_n'lI! nr~ Mfr;;t 1f~lf~I[~ n,v !li§ill Y ~ : DI ~lIYll

l\OCTaBMMCIb- ocoOeHHO HHTepee= IlHb·~e iii ona'CH ble iii p~Mi(]iilllO"'IeHHR.

Era cnyni Vlua = 'bfiYAoBJ~~e·.

YLNllIf1iI:llI(J IAI"'I! 1I~~.r1

lI'1PI~iFBOpU.t~ ua ,)(Iono - C~pblIBaKl\w.a~C?l ~, "'Ianoee~e,eKOM 'J,elFU~'

n rl.e.l~H' €I€!! ao- ,nldl,I"'~11 ~ V;oF'fI~1 ,F'l.H ~ 1,jJ eio"T'_ lM~~g Tlr-rI g: .. """'iI~II~~. AYI~n U la va ~'I

UUIIAJA

~ )(eaTWT MatHI ipa3.tUl1fb,1

_, M H E!~ MO~M o! liliPHB ~Jrn en;~' CaJM K" ~

lleMIY,HBII rmtm"I1BKI 80"e»1:1I 6 XfJll:0.,

nepanneFlbHO CO OOpM'MD\rI.i\'I B, liI~T'en ~e «lI!t;Tap..... 00- tM:MKJC~ Bb~~Mrr ~,IHO~Mere:lH:sm 1M8HIi"'(l ~31!O ARKY~b!1 ~ Th(3~ IKoyM~' no ppJ,;\1r~HlaFIli)HbIM KHHFaM Mc).!w'illb'1 Xa~.hl. 06- LU~i4 CKt~Ef Eli HeM ror $.'9~ ~ ~ IB cep,lAane9 H'O pft.lI!l '~nw30AO'B nepeAa,ttl I~ H.~e, a HeKmOpbu9 MOpOC'T>enBHMlbre po:FlH ~rpa= toT JlPyrl.l1:el rlepCOll1b~ - ~anpl'\M~ep! ~8HlitLV~. Jil0o/"~eHiOa, XnOf.l npHc,yrC'nl;YeT mnbtrol B BHl"IlM8'! 38M BL48;4fIl eBuero 3eMnf,l,Ka B ~EH(paCJ,in~w.:u~ Q.l81'L€ npo~H~ c >como. ;38jM9THO ttll-I'a.4e Bblm¥.:l~ s~3yan b~ HOO BOOJilO~~!-UA!Ei repoeB: I!a noype 1-1'0 , iii TeM oo.nse Xo.no CMctTpmCl'I MJ1~e MI lPe6AY'I1MBee· HaKOHe~, nonYJ'1Rpl1lbilG ftHJ.UIIH no ®mIHOM It.1IKe cHa6-· :~~1-Ibi K_iSJpiliU-I ~aJMMli Boep~3 OOJUi~fi!!-lBm~~M~ rlDHI1MWi~e npQ~CX9~W)MlX MaxI4H~UJ~~.

K8LK~ OOP~I MaHlra 6e~T !HIe ~car~ IKapntU·IKlW I, is! eli:).):1(ST'OM H rt(]..1XQJi10rM~ repC!eB-

- --------

~Jr - HrA_ ,A ._

yM H ~I'~' ,acpeph{~,~. cnaca,iIIOTCfI 01 no~ Cl1~1"~~I~! I~ III'OCfen~HII-Hl M~JKay HHM ~ ICnLli1eTa,eTC~ TO 'i,y SC'rS 0. , 0 tli/OTOpCl'M ~IM OH.~ M~ OHa He .Il100Me& 18,1 OKaSatflib Bcnyx, 'TOHi:Ka'fl nl\1lpi~~ ~~s.JI~.-~. ---.,_ KaJ eA.Ba ~aMeTHO npOjj!E1h~~VlMeil ~ 'CKB03b, "0809:,\EIHeB~lb~,e Aens ~

J1eK~~11!11 Ina. 3KlDHI'OMHK0 «p,nR ~all7lHI~KOB~~~: 'SCIlH Bb~' eL4e He· ~Hae11~',

YfO rasoe I~ rpa tria IKypcax BM tOT I

ro l1)ope~c Bac mtOA,~,() C ,XOJ!iilO '~OlHO n pOCll,eT~iT •.

O~n~aJ1 I~ ~n~I~~r1l'" I!«)M na~ HR

I~ ~ •

R~aJni media, a 3H',a~VlTl' nepslseAaHI ~ .oStBY "iSH 0 HI!-U~l O'TJI'III~Il.IIHlo.. 00 ~ceGt 'oepe*MOCT1b1O ~ TM BHiII,ijM. n~pene'lb~ H OlKpbl Barow,afJ c :3 8lJl3epjW8l1{)~el.i1 KOM ",~G ~LtL1 ~I,. S. Ka~lS GTB~' 6o}lyca K 1113118H ~IIO 1[l.p~lnC»KeH COpDK:aCTlfJa&iL1lL1Hb,~i.I1 6'YKneT'VI ~ c ~onanHH,e.n~HO ~I I~ I+~ *oJJMajILtHe~ 0 MM·pe· H n~~PGiR)L

Hfor:: 3amYM~~BO 9' I~ po M18IH ~ f~~IHoe n~flFem.lw'!efiMI"'~ 10 ~ j]'i.1KJi1IHJ'~,eHI~~M ~I ~ nY'Cfa 'o-e30 IBCflIKcOIi/.1

Ka3lbIS6lerc.fI 'HEl3 blBamb ce6~ !6[)~ rJt1l4e~~ W1~ )KHTene~ He6onbwoR AE=peBywK'~ ~~ ei nOBC:lp€:il.Iru1 lloypeHc ~ XOlFiHl MYA~~I Bblflon'" HRna_ HMeHHO :3TY IPOO~~1 MHoro IB0- KOB, o5e;per,aA ypa*9J~". H!o cospeMeHHb~le YAo6peH IA1f~ OK:a3an ~Cb J1YYl waR r.ap6u·fTVleLii 'llf1HJ~rOpOA!ll'Wj I..IE2MI lAatru~ll(O He IEt·Q8C~IJ1lbHOe 60- ,:KeC:1BO,~ lAB ~ 4epKOlBb,~ Ci,al-Ml~ B~C6 Bee' CVRnb~eej OTi6Q)KH6MEl nl6iAellA 01' R3jbl~'~CKO~1 B~',p~l .. XOO'O nOHs;ll11aj, ~iTO HVlKOM)I HJ9' HY}KWiEl ~ le'~ 60lli1 bwe 'lHe3a~SM; oeraearsen ~ Jl'~'P ®~He~ nOKYlI9JYO cane e ,WI ~ora3*aBwl~ M .J1~YlPeH:coM, 'QH,a_ own !lClSVinacb IB ~onn~'~ IWlyrb H,a_ pC\AIAlHry! HaJ AMI~K~i1 esse PI,

OCHr:lBlHOe oOJl;,ep*atilIIlU~ aepHm. ana COC~!EU311 fllO" n~~ IFICCT~ :3TO~ lFlapa4-fl'K;~' I~I p.a391~llA1le HX ~~~IMD"JrH()We~ ~1i1, JJp~BiIFIRA Bon ~Hua, ~

____ lui ... . _ '-

MQno'R[o'~ 'GaMOViBepeHHlb~ ~ KYlrte4

OOOP.srrtA I rn'OnH9."'I VlB6UOT APyr rAlPyra I ~'~J1iAroR l~crOp~RM ~ Vl3

nooumoro ~ 1M bICJlll1~ML1 10 )K~l~l·n1,~ repiC)~i'I:KM 'II 3811'0 B Y MII--IOtt Iii IVI HTe-

npOBQpa'-lH BaWl I~M9,cre X~FfpO~ peICHO~ Kn MlrlaHrIA IilI '"

!PMCIBOX, " u • • • " • • • " " • u , • • , '! •••• " , , • • .• • • • .' , ,. ~ • • II

-

HOUU

OKS RIlY MIS KOMn8HIlV1 VI CTa~

_ paKfrO.R1 BM eCTh11ib S, iCOOH l\i\113AaH~;R, t60flbwe a e HYCors..! Me Entert,ainlm~fJ1t peurana Y;ASPlAfb no. 11 Vlp.aTC,ley nep 9143JJ:l1lra I-U11eM npHH'a,O)1e)IG'j]j~~iX. e~ alHHM9 s '6M)P)KJj~~FfiHOM ISap!tlaHT9'. He tJlt3·' 6eJKa.n :il'O III y~ acru VI «A uBHT

n '!"'lI'P';§H' nilAIII.oI 'n MI'I:i:iI' ...... ,e· "p' al fiI """t11.ii V,oi"filr.'lle-

~.'':_: lEI. UI'-illrl f' f.' UU I ; .. , ,..' .. 1I.:.!1\IfIILA1u~1 ...

J11~ ~ eU~\K!o~ Melliil QapalMb II ~ ,aB,"O~ pa «Irlanp ~IK~I~ ,C;aTOCilA KOH8. nlapa neTeKfl-1BOB paoCnS)ly'9·r oepVi to HanaaeHI~,A nOAPoCT~a c aOJ1o"o~ 6SMC6oJlm:blHOL;; 6mo,t:1] aa rip OXU).KVlX~ n'spen HM M 1111 npQ-

Py6al{1tl

...

·pL4M&049HHA eanwe6HHllg,~

...

reHHa.nb~OIll

filM Ilib,m lA H~

IPrE.MlCe,S,: '~3.;UO~1I1 KoH nPiEIMbEIPA:: 2l'beB,~MUI 2004 IB.I KIl,A MA IDVID I POCCM~: 2: an p B:mt 2Q1 0

JlMCiPMibKJilOP: Me Enterlailnme'lill

'13(111 - A)I(EH"IE: '1 .8$: 1 tAnamolrph i:o 'WideS,creen ~. JBY K:e Slno ~ elK" ~ M pyccl(W~ D{dtJ:y Digital 5,1. ICYI61rllt· TlPbl: Py·cclote.

nOXD.ME InPDMllEAEHltR

• alH!~ Me Chaos; H fAd (2008)

• a~l~ Me Paprika (2006)

ArSHT'

n ~~~:~;~ n:::::::r::

JKet·H:Koro 6eIlbRi C lOM, nL1Wb

""

pa3HMU9M'-, ~TO BMeCTO IM(iHEleKe ...

Ii 015 TpyC~K'~ rlpt:'AJ1a.n:U3T'CR pao'CMaTp~Ba!fb Ha HaIPM'C08,aHIMlb~IX ne:B.,Yw Kax. nQA 3TO ,AaiK'9 nO,AorHBH8, ~ ClOP ~,f.I IB, Ay,xe, nOXD'~Re· HMt11 J]!)KeRca 6oHAa. H~~Ka ~ reH'BAMb,H,aR WIr11V10HKa, OHa, sen ~IKOJ1enHO crpenser ~ nre~ S'l'Cs:l11 nrpH IKIDK,.QOM nlaMI)t(eHH f4 'Htenpe=, M:SHHO oeepKBR TpYC.SM,1t11 H roToes y'CTpalH,~rn~ .J1lK)IOyll'O ylrpOI3Ym IBrU~OTb PIP apM~~ epa*9CKVlX tPOflc''foe i e!CTl9,CTB!eHH01, I4M,9'1O-

)l(apl<oe AeTO

r ,~.e~ TO I~. ropax 's:lnrOHVI~ npl~· TaVl.nateb Il9rrH5ilIt~ W,KOn.a· VlIHiepHaT Dl,nfll ManbYIt1KOB ~ AS" ,ne~IKO He ca,Mb,1 x 0J11SC'mLUIIIX YMO,ij nO~Ko'neHHfI, Y roHowe~ OCT,8J!M= CR 6.b! uraae BbI3yOPL11l'f. ,XQlJb !.fITO- 1'0, He npVlAVI B, H,eK.ylO· 'CBeTJ1IrytO rano.B,Y HAe\R 0 5belrDIYIIHI~Tb' wKorry C :.'iKeHCKO'~I, ~VlYJKc*OVu MO~aC11bIJ)'~ H,aBOQ~"1lrno1 l,emywIKl\>il1 ~ TOJKe' ~= J1leKO H ~ ,« C,~ H lIIe 'iy:nK~ ~~ il TBe;p'jQO 3Hal{)ll\~:e'. IBcelM niljpHS1M l"OnbKO 'O.qJIHOro H H~,O. B MO'MaHrT ~IX npVl8'3AB yY,eOHblllL'i UI P ouecc In P'~I= xaaan AonFO .vml'b 3'eTO, H'aY!sJ1BCb cpaHcep:B~'CHa~ KOMe.AMA Irla

Najiica IBllilz lac1iic,s,

'ElKMCCEP,,: Ki'LtYX~~KO Haclo11~3MM,3J IrIPIlMI!i,EP,l: 4, 'I{O:fl6PH 200

BblllOlIQ HI 1M B PIC1CIMIt.'

2c5. MapTa ,2011Q

JiI, . 'C1PM&b MJiJIDP: Me 'EJote 'aimnen1rt

IMOO:IPtOI( -M~E: 1 ~33: 1 (Standant' 4:3). 3BtfK: IfI(U1~K~~ L1 P~tCK~'~ DIJ I by mgJitai 5" 1 , CYlllM1lPIlIf pyr:c K~e. '

I®-'.' ....

. .

. r ,"

,~ ,.

eelPc ,a8HVlMaJllOl' 18 IMlApe aH~ Me npli1MepHO 1"0 >Ke Mecm, l;.jjiTO B

OTeY9e:De1lrlHCM t'P~HTe3r,.; ~ 110- •. XO*AeHH~ 8QnbX_~ PlanHOJ~. Hie'Bep~HO 06as:rrenrlbitt81B repOHHfI,

.J1I®f'KOJMlbIHOJili9iH fib ~A H IiIQJ1H~'IIHI

IWYT0\.f;etc Cto'*M, t·tOO*~HIHO

060paYMIBaliO~YI~~i Oep(1bi&.3JHoA~ a I~HorAa ~ JparnYJ90mA ClrOpOHO~I. A rJlBB_ - oe. ~ nYCTib S'T-a '3f10ne.7I UI 11:t"§'W\~'1I";li'"'O H9'I5I0jl-M' ·.bmcno·J~·amVl¥ loll ..

~I W\~J1Nl~ ~ '~1'1 .. :WQJ , .'. I.l~· . . ~ nl'.

npo6.n9'M~ HeC4aC1iL.n\:l;1 IA rnylll1o'~ ere ~ 'II C rpyCiHblM, a nopoA M ,a,ocy'p~o Bec9flbilM $~nltialliil.OM~ :31.Q,ecb MI~IClIIM o6perr,aKtT FU=',8Jlb-' HOCfb'j rlp9BpaUUQRcb B o:~uac~yto rop Q~CKylO JIiiI'e'n~:I1AY, a, 6.~3y"Ml4bl OK8JSbiBBJO'TCH 6Jl~}K9 ecsro K

P·OI ~r\a- .Il'IIIM·.o ,~a C~II!'p'if!Y'ra IIFI, ..... ,...-ron)l' arWI_ ... ~~~ ~~ i:_Q.R _,,(jlli. III H~YI.·· r.~

IHaR IKo!"fa Ipa.6ora" CT~l/1IbHaA! !H'~rnyna rI Lo1 HPO H L1YIHa~, 0 OR sa,'len bIH8 K n poe MOTPY" )C'O'TR fibl eJ 3KO H OM ~~HOM t.1~AaHI~ H.

.,31J6P:AM"EtI;tE=: 1 r~:1 (Stan dar14;3). 3BYIt, ~nm,u::~ .. '" ~ pyccoo~~ lLlo~by DIg lta'i ,5,.1 . CY161wr'b I:' PYCCK1<1 e.

~. . I npMlUltottel1lJeCl(Q.e ~l-Ile31011

... -

nDxO*ME POM3B· ' HH"

.aH~M8 ~~CfaLl1lld'!lO~ a!I1(.'(~M~K~~ (UI97) .~1.1 KII 4t 6elllopltI R ~t j]KRleC1rH (}'C1r~);"

o'lnbll"R rpOMbl ~

~,HHO C,blI;i'IT8IOTC1i Knac.c~ KOH:

IBeOeJliU~le He~f pO'T1VlMI~le H MrHO' IS9HHO aaXiS8TbISatOutll1ls.

P'IBUJIM 8, nepen II1parl1~i1b n Vi ,. paros, VI 3A!,'ellib BIiIIL1XHYJ1 H'S weCTb., DVD' 39 ce;P'~IA - POBKO norrropa oe3,OiHa~ Y')Ka b'HX ac,qJ8.fl bTtlylKJ1ll8A~liI1 KOMI Inp~iK11JO~'a· HlIHR 06pblBalOTCR &-ISl CaJMlOM '1HI= Tec9CHOM MeC11'f~t XOTeJlOCb (jlbl HI~e~lb~; -rro slopoR 60KC He saCTaswr ,ceCR APlIm ro :~,l'bi

noxaaMEnPDM3BEJEHMR .!ln~Me· Agemt A~l(a (1991)

'. ali ~Me IMad,lax (2004}

lutVollX, SiMlA Aesy,weK e, ~ODOTK,~X &o6~Kax Cp~Hero nouraea cepaan ~ pa.ce~lAlaIHH'lblil Ha fI tOfh!\jl~ ieneC1 CTP,~ ITIifyii138 c apaKiaMI~ 1l\1 nepeCrpQl1K3ML1 BI Ay~,e ~~Jla4l= lift:: Ta.HIH3 'C~'RII!!DLUL1X Bo'n,~ ~ «Witton ~[IH:~IX BOLi1H », BeL4b Gyry= 60' OAttOpa30e8R, yaK -rro us-sa HeS8)f(HOrO Ka'"i:e'l~'8a 1t1'3,A,aHIVI~1 nap,s*VI'S aT1~ Hie C1'DMT. aCT1llfbili M',oryr IillO~l](.1 1.1 KynLo11b BM'scro A~C KOB >Ke HrCI(J~:e rpyclIIKIiI.

'~Y1H ~\3 nOnpa!KaTMe~1 l,aK VI He' ,CYMe$] 'ee li1epenaliilIOHryrb,. S, CBOOM J1erKOM JKBHpa ·~Py6aJKM»' 3acny ..

I

III1III1III 9 IIIIII

IPEI( ~,~~~P: 'T~caKY MaLW~ut[o:" fO~~~ M!(fo

n PEMbEP~ ., 2 ~tonA ,20 O:B: iB.ltXllll HA DUD 8 IPI~CCjM~: 4- ""taJ~la 20.,03

,JlMC1PM6IliHlllOP= Me EMertainmellt

M3111_ iMKElH __ E': 1-~3:1 (Starnd3n4:3~ ,31¥K:' SllflJ:OHCKMA ~I P'yrlU~Klt~ Dolby Di~ Ita~ 5.1. ICJ:600Pirii:' p.yD~.m~.

nOXDlKHE npO~3BEDE'tfMI

• aH;~M e Love Hina (2000,)

• aH~ e Golde F! B oy ~ 1995)

rpaH~ npi1J1!~,~ ~I~ = npaC'TeHb~ Ka.SilI" 6eCTon1KOBaAI~ ,Sa:6SSHSfL

13 cep:HI1 O,3a6('JY'~H H blllX

WKonb.tf!IL1K08 H *,etU:::KOIFO 6e-nblA c I~r cro RnoKcK01~ TflroJ~' K MVlIHI~'~ IMI-13aTO ~)CTB.y B1VicHyr-o He, OA~H A\ cs, K.ap1il1IJ.1IIKY am" pa3yM~~lT~ tOR, He' 'y.il11lY4IW L-1!f10 j aaro noumo H,a ~0111b3y lV!He ~a 11" rosops no CO(SeCT1VI1, H:eT 8 3TOM tC~pHane,

LlIIAILlIIi!!:[i;II"'lO raeoro I~ sac Ili'Iywi,;il-B;O nr~,,.g~ 'I:. _l~ ''-V o, '"'9J I U .~D~· .u'-. _ mlil la-

no Obi Ka~eCTSa, H O.

(

CYHCHVUII Myp. CTe3Sl Ayxa

p:"r~'h'UirA

CTPAIIA: POCiC~9 ,A8,IO': OneClll X0Ji10A~)n< i.jI htn 101 1I0:M 0 I':.

1 ~_ B htll1lljrCK m:pIJ~M)Kiili:imjlj 113MT][nbICIlBO:' «nanM~ npFlCC~~~ 20~ 0

ntliinlll\IiI'tlIili Il!llliEiH ~Ii C ' om - - _ C - I

UlillAMun II ~~cu _Ji1!1;;;BCI ManpaBO

Dlibl!M: 21 0 C1rp.

Tll1IPAH(;,;;OtlCl ~~.

noxrul ~E Ii1PD~3:1 EAElH III,. • Ta~mJ ~O a 6Ji1u~~

II CM:tO iii H~a 'Ghost H un~.

B O~e~Ha.tlLt~T.WneTIII~Vi. !lMWiliIPLi1~ CTo.mJapOB", co~ceM

t'H!'tA8.BH() nep SOp,as w VI v.,t~ IB rap on li13 rnyxoA ~,ep€IBYw 1KLt11 MnHQ~eHHO G18J1 Ma!cTHol~ nereHl;l10L4, OH - ~'a.'c:nJ~IUJL1 G1 m a'M a H! ~' yc~ yraM!II e ro He In pierH e= f) para Sf' .Q8)K,e CD 6 bl Ii HO 'C'KenTIA~ ~ eC'~H HacllPo eH 1dJ1i€is:i M ~ft1II~ u~~. Ho o~lap'e~,H oe :'],ilAaH ~Ie OKa,~

,3b,lsaeiCA llHM9' He no ,3)fG'8M. T€1.111 HOi ~€H ~ b~ M M a ~ bR t(' Bbi pb~B ser CBO~ M ;;t(Ei:IPTBaJ M cepA41ll ~I nc.n(,'1'WaJ.eT nywll~! a ca M i:d e MOIF Y'LQ€ CTBeJ~ H bite AY)(,III ilFl VI ~,eMI Me Mary, nOMlOYb 38J(nVlH8Te= ~K). 'Tal< ~i'O' nlOKS jlVlM9 npJ4:xoAI~TCA PS30lvt pa,Tb C:~I C' rM10f1 K 1.41 1M ~ UlpOI~I1RTli~MH VI .nWQ-CK~MI~1 rnyn OICT'~ M ~I.

QiMTATA

{,( ~I "Iys,GTBYlhO I \ij re o H a, _, ns WKi B 'i b'~X= T01 PYK~. KaK 6ce fAra,~ ~ [B M,my Ii se ~on b KO Bap,~a HTOS e e OYJlYllUS re, 114 BleB o H In nle~,e:llllb H bl •• " ~ 0 CO.rid I) e GTp~lHH(~ e TO'~ !.ITO fI He Ii1 peaB~.QM!a no ~Bflte-H ~ e ero ~ lle 8 ~IUlb~ B cy,Qboe 'MYW'HUl .. ,,» (,Ane ~,t~n-lApa).

(:; noryerop OHIH III M MI '~YL4'"

HQ.CiliRM~1 N)H:b~~ WQ'M8H. .naa!~T Ky~~ J1y~'lue! I~e MI C fI,()Ab'MltI :!' IQQHlaKiO OM 16~ICiPO 'o6~aIFn)Al4i~' 'C~ ~lply3 bS1'M 111. Ero ioooe~H, B bl,r;OiUJIMlep Hi b'l L4 yM H ~ K ,An®KCl~iit1 ~I ,3 K/CrpaBa raH'fHS'H ~pEU;OT~a, An i£iH(Ca. H\AP,eJ". HI e yn lICKaJ fiaT cny'~a" sa,m,IL\!I11' 10 Jl!~ MY B r'Cl'~fH. ,)(,OTR KiliO :3 ~ asr ~ ~,elMl MODKer 06e'PIHYfbe~ !11K APYJKie.nmO'Me: epar c cecrpoa I I1OM~e" ca~M ~I ,Me rlt1l~' Ii e ~1~t*Ab,~. A y~ e I,~'~ ISYWIKOAI'i Bb:~s,B,run3:H'HOVl ViS M MIP.a ,AY.l()aB, K)QT'DIP,afi petu ~Ina crars Jl~ M,a H 9BEN::iO ~I, ,X11I OIW]OT fO'4IIHG ~'''h91 o6Iepelwl~cR,

~CYHICHVI~I Myp» IHa

VtAII1IBJIil eH'~le 'YA8~Hlb~L1 c ~JM Ol~10''! K.yl1~iyp ~ CT~nEliIl1,. rpaJcIJ~l~eCK~ sra M 8.H ra P CU,)OH ViCKO ro asropa nOXO>Ka;· Ha Kope~ CKYiO' M a JH:X By' B,po,~e ~('nIOB'en L41e~ A

np'M3pal~08L» ~MI3,a,C1 HI nepcoaa,~ec.; T~lrO'T~'~iT K ::«a!tI PY' ,c.G'~3e'i a AYX~ 6aHU4~Ka ~ AOMosoro Han OIMM H aroT Kn He sros to 6 a 6 bl

11;1 jl «'YH€ [j~ H HlI~I~](' UI p!A spa ~a MIA)' IMIH'AA3al~]'1., Ie to>KJ!lF S 8!e3~ . c H~ oa, H e X!B araer, HO nO~Kyn aJer pea.fill!.11 C 11111 'bI HI,OC-Tbl~ i A,B,lOP He no.nSHVlna,iCb 0i3HaKOM IIIllb{:~, e ccn~\pe'M€'H H~I MM i1ipYlJlaM H no LiJI aJIMlaHIV1:SIMIY m Tat< ~TO patiora JlH Mlb!1 Bblrn~\Dj..fr KYJ:ta aeeroBell:.H·U~H~r lP',AACJJ B'OrO pa;3M a,x~ B a- 11 ~ $1 Bon w e6 Hlb ~M' Me~'OIM c ,3 s~ Hilih'IIBaHI~ eMI ~!6Cl palKTHllblX 3 aKn III1f.-1,8JJH 1t11~1, InIPH~rre'H ~ Cpl6..QH e= PYCCKl1I~ alil'lTYI~laJlK C oiepe3K9MVI M 0'6~3 aren b,rH)H n 1060n bIT HOH era PYW 1(0 ~I no. eOO9)lICllSYI XOIPOuio en it1Jca[~IW ~1i1 [:5;1 ~ CTLo1ji]I!4ICTIi\1IK~l ~AnOHC truro KO,M ~IK.ca.~

VI Tor: IKpa,lCVI gaR l~ eaMO-

Ob ITHa,~1 lIP OGCVI ~;C1IKaA MaJ!H ra,

AOCTO ~Ha9l1 :S8JH'ATb ,Mecro liS, 'n'Olli1lK.ei Mei>KAY Ltl3BeCT1IH blX :Ana HCK~X ce-PL1,~ '. b"A~'M Ha~,e,~'ili'I~CR, ~TO n P OAJOfill~eHI~ e l!fIe aactasar ~r5:ij1 ~aflro ~AaTb. 1~IFlle'PeCHo 5yasr n:oHslin IOAaTb aa pa:3BVI= THe M CTOJF1llb, IM1HonJ 06ll~HJ~alliO utero (ne~eCfBeHI~'HJrO 11 po 9KT8J.

8, .l%E!~d ,t;fHHII RraJJJe~a

~-

ny6IwiKyeM MHcPopMal.WHO 0 BbIXOJ:t~L1W'X Ha pyCCKOM ~3blKe ¢aHTaCn~~eCl(l~X aHMMB V1 MaHre. Pa3BepHyrbm PE!UrE!H3vtV1 ua ny4w~e ~3 nepe4111CneHI-lbiX 3neCb KHlAr lii Qllfl.nbMOB 06Q3aTeJ1bHO 0YAYT ony'5_n~KOBa~lbl B cnB.ayH)Lll~X HOMBP8X «M~pa cpa.HTaCT~K~».

A,H III M9 MPM ~

C'OIP H ~K OVA ,~ eep~~, H8, :2 DVD) ~:3(aAIEJ1b: M(: Entertailn me nt· ItAtIIP: ~oCtllW~eCKMe npMKn ~~elH~A

Cpe~H QIJc'KfJ~IIrHU.X «UGMJ1¥etNHX R{;JfJtlWPfJB' MJ.H8B ax()'JI' ~ ~U'ij'~ l!1PM~ fjpec.!I~.r ~¥tlOO"lqi~ IIJO nM19HH 8e,Jip:aM, C1asm =. ~ytlb tia' ,tcell ~naB-eifeCM'oij' ,tJ'S'C-bJ •

Ma ra

InlD tTUli 131 Tep p bl •. ~ KHl\1ra,1

M3\a~IEn b: -scr-

lIAiH': 'f\OCMMIiII e~Ka-~ one pa IlfJni,KfJ(J {jy~e. fliOlJM HJrfJr~ '11 ffl]; m,CMldyet:KW( CrtlHijHFJJf_, yrHJff(1fJM'bl8 Mrf)'CffJ'KHM :r-orn-' 1I,f.napHblM pmsmMOM. HtlflfJKJJ{J,Hblj ntJllpDtTaK crpi9M...:p feR K ·3ecBe:rHoJ TepPD~ NcMfJi5,M# lfenDB,e:Lle.r;TStt •..

KOA IHreJlI 'l1~lM 1

C:6IO:Ptl ~ K (13 oep~~ HI.! IDVD) M3;UiIBl1b;:: Me E:nlmrtainment ,lIKIH P:: POM,~HTMl!j e£lKla~ KO~ eA~i'R

y KIJ:ac.a,fJHfl,~I' PH,~~ ~i9'O'8 ,fj'{JRROHHI,1Jro~l' "HJ(,tJH~ t/aSdK3 " Mar~~ecNH:it MP lJapK, 8'Mr1 ,e: 10M, ~ril ii'KJf8yr ,::tm IllJ(Je' S' OAH~M rMe,

)K e }I 'I, r ap a 101,1 KIH~r.A :2

l~aIA'Mn: ~aIKCMQ~'. ,C-omix~ Art

)KAJHP~: (J)aHTle3u" np~ Kn!:OililllM ~nl n(j~'C-RM Ifcn{}JIHRMJ.UlMX' )f(IeJl8- HUll )«:e~~J)I(n# ltf}aKOfla npoROIlJKiJRJTC'fl.

UTI,a.Hlle eel! _,Iq.1 non HUMlEJP'AI[flIbUI" illi1Jl1lbM 'LI13MT1[Ji]lbc: MG ~ rnteJRUinmenl ,)MAlR P: ~a .. re3~

Kar~J nfJpl::1l roOQi'j (JTK:p~18aIV1C$J M~rH'1fI8CKHe ",Para ~ HY;KHIJ ti'1e!J11CTbi. YT(){jbi BGil1U 8' ,M)IMj' Hl1ae,nOMlJln MMf).

MI1413WIKM OQMIH 'T10:M

n'3n~l1EDb(: ~ n~1nM.8J npeoo». I01H F:. P.OMlaRf]l~!.Ie(l1K$1 KOM 8i-A~~ lJe8(}~KM~tUJfjorbi J ~'90~KH~ HHH/4'3I1, R~'80!.iKM=Kl!)m~,H ,~ c-06a~iIr:" .. , C(j(JPN,~K J{tJpo rj"f,Q',¥ HDee:nlJ' 0 A'16l8yW'K81i ~ ux 6en'be.

H.aprra KHurJ\,1 a

n3\aA]1EI~~ ~aKCMO~ I COni i(lih~rt )(A'IiP:, EioeOb1i!3' ~c~y:Clcn~a Ho.8~rj TOM 8 )1urd)p~~' fJ3{jOC-RMUFI iJaMOrD ~~3Maij'eplN}rr!J mff,f,ll3R 8 TaHfl{j,-j A,~"8He..

I1j~~ ~,blIM DlP,RA KJ-ffiUr:A, ,

1\13AATfAlb~: «Acrp aJ1b ~~ )KA!H P:, M ~iCi~K~

,5;rMaiKNa.s' ',gpCHR fJ;Mnb.Mt~ 0 :n.~'(J~S'iJax. ~OfH:~'i)C1'iOSiUlMi( 3fJJMM H;}l/,H-Cf,CKlfM ~¥HlI!M.-

n,ILI1I,Rb H al Ille CHb II r _ w:a

IKIH~rA 1 -

1~!3;QAIEn b: «$!.a6pMKa KOMMK'(;OElj,t

ICAIIHIP: M~cn\l "IetKlR ApaJM3. OtcMP()'1:~'8J\uue 6ipai M d8-cr,a 6()~, pKJrtil c peAKM'M 3a60llll~Ba"~~~YM' l(iH)Ji~'n, lri~'lf-op'oe n'fJ(JBp'J~'a(jV: ,~x IJ B;1M'n-iif.P08.

Terpll;lb IGMepTMI IKItI~lrA 16

1~,3IAIB1~~: K3q!J)CM ~,~ , GomixArt

*AMP,: ro p O,ilcttoE! tb3HT~~ Wl(tmb~'~lH £:rrJlM~H'U\[(, F Jrl'8Jl~'-' A'e:S'W,f1Li1 rerpaA'~iO (j()ra tfj1efJ'rl'. romB' 3an,~-r.~ M~p 1(J)(JBIJ'fQ~ ~:r()6'bl n,HHIUIM,H :JarH2j'i1"b ern Ill' C86'Jl'nue. 6J;lWHr,ee.

QY[J MOIMIO KIHIFA 1

!I13lAf~n b: 4_~ no Ma In ~etc ~ .ArtliP:;' MMt'UMII.! etKlm~ ~8HT,e3M

B KO!M'H.1i'fi!l '{'lJ),(JC'rfJfiO WK()lJ~,-' ~~,i!(a., HfJ G,fj'((JOt.:RCb. C6:JU1;:C~ 3'aF~(lYHaR {j'pW3pa~Nifl A'fJ-' BQ!:J\Ka.

[«('80 ;'oHe)l(c[K,MM

<l>ecT BOA I ·.10.,

KOHB EHf: «BOpOH(!IKCri<_1i1 ~ ¢e CT ~ aans 201 O}) CTAm: BcepOCCVl~C,K~ ~ ¢e cnt sans :fIJWHCKO~. aHL!1.Mi3I~"~

rnE: BOpOHe)f(

'KorAA: 1-3 M.a~ 2010. ro,[l,lI.

CO:c,f'A,nOCb: cone e '2Q{lO y'-lacTH ~ KO B . ~~ 3plH~f1Ie'~

...

lln~i Koro- lU Ma~ - ce plt1lf.1 ,3H8JKOM IbIX C' AST'Cl'S8J np,a3~HlIHKOB. OT J:lHRI TIP'~Aa ~o Ali" n06e.Qb11. ~,SI KorCkTO _- AQnrrO~,aHHbIM crr-

ilyOK.1 a BO'T AfIIs:9 MeH A y*e MIHora ner M aLi1 la;u:::£u4~VI PlY19TCfI e BopOMle::«CK ~IM m eC,ll~ B8.= JilISML. AI-i '" Me -~eC1i~!Bane~ DelA14 ac M HO rOI~ HOI S,ap OHe)(CKI~'1Ii ~ 3TO H,el.lTO 0oo5eH Ii 09.

Etn~ 'Tbl eASWb Ha [BOpOHe}KCKVI~ C#lecrl4-' eans Ke· IrIIPOCTO 'CJAill.f~1ib IMI CMOTpelb" HO Bbl-' cry III alb H yi..laCl80BaTl~jl 10 'rb II o6pe~,e,H HI a Bee' npeJIeC-f~1 penen1Y~ M r]pJ~ MapOI( '- 3al<yn~~ Cb~! OlKYllS, Bep~Y'fbC~ y1Ke HI e S9XUtterCf.L Tb~ 3HaeWb '"'IrTO woy ,oOel.l..talel ,6bfTb W,,",KapH'bIM ~

H [AWK'€i YCl1eB8.,e'Wb nOCMiOTP9Tb MY )COtTR Db!11 rpers n porpaMMbl - !HaJli1pM'Mepl, COB1MeCTHb,[ll~ TSH9U OOe'J( nepCOlHalKel~- TSIli.4CMSlHOB <tlecT~-

~leW1" IS IHa,Lfane' MnH 110TpRCa~'L4t1~: oane'f H8

.""'--':!II!~.

..;..' ponVII<8!X iB, K:OHl.Jte.~ HO n03.)t(9 1.43 LlY}I(JLflX paCCKil-

. 3QB M IPOJ1~KO:B B CernYllbl ~;lL4e JJ,OflFOI 6YJleWb

Y3lHC1aaTh A"fli ce6~' -rro-ro HO'Boa.

Be3Ae [He YlcneTh. Jl~' HeCMOllp,~ Hal. TOll [Ib(TO B 3WM rOAY opfaHl~[3al(lPblli C,)Ka1rIIIAlfIIACb IHM ~bIj.CTYnlallOL4.HMH III flepeHeGJn~1 TPMVI- 4KOfi·UiytO IHO~b aJHIMIM!Sl Ha n9'Hb nO~jge' ~ -rerlapb YlKe He npVlXOR~TCfI [CTpanrul by-aM noCJl~e IHachl~e~Hofo ~~~ n;on:!nlA B. K~Hollearpl

np~Mo TaK11 B rp~IMe~ c

B1blCnSJibCR AOMS H MOP,MbIHO rtORronj~~ K $OilioceCClltl1Ll<11 jli'!Jtij~S1 M) ~b.tCrnBIim~cpCJpyMr~l LI1 nOK83aJrt1J1J-nOKBS8MHlI'{)K8S8M1 VI seS ,paSHO BeSAS Ilrie YOrleTh. A. OXBalli1ifb )«)l..feTCR BOO. B AOM8 ,a,mpOB, [MIR'fT II}eaK~,VlVI III oeM ~ H9pbl Hfa. CSMbU9 >K~~OTPeU1eu..tY'll.UJlVmle, eonpOO'bI: Kill{ C03:AQilib ~lrtPY-lpeHaV11 c naMO~bl1O' no~~ H boRX' cpS:ACTa (paCCK8lSblfBaJI AHApe~ naM~leHK'ol; Kat( paao6paTbCfI B CueH!~il.IeCKOM rpHM8 (06b~ ROHiMaJ. Cy~aKY •. ;: K!K nepesDAHTb, 8HIi1M9 T8.K, ~j'f'C6~bl I"H3! IrnponieS81b rocn~,a. (HH CTpYKi~· HaAe·*.nb,~ -('~ XapyliCl~I~' J;tPYJ.Kll\tU-IVlIIHOf.1 i1 H HKona", IKapae.ma);: -rro ~eT i)HlMMe' B 15Y~UlreM (cnHIJn.1TM"t90KMMi ce8HC Bane,pM'A KDpl-llieeBa); LITO

BOp~rr.Cfl B ,ooeipeMeHHOV1 BM'$YanbHO:M' KYfib 1);-= l~e ~nOH ~11-1 r(a6CTIt1 C none'~ or AneKoo .nan WIi1~ ~a)I" .. V13TO TOJlbKO n\S;psa~ blSClb.,

A e 31"01 epeMR Hla YIlIHUB YJ<e Hla~~ H~eTC~ 8biICT,aBKal.-qJ0PYM nOAO'fKpbfT1bIM HeooM. [IIiYAO ~,~IE3Hoe! c y,cnexoM np080Illifl~eeQ11 B, paJMlKaX Bo.poKer~cKDro ¢ecmBM~ 'Y~ BTOpO~ rnA" rJlrnla 3. a. C&iO;88. pa3"6eraJ~I., T yr leCib cus HSl, I-WaJ KOroPOM npoxoam o.'YapoaaTs,nbHaS'U t'4; KapMEiH= HaRfJ Ao6aSK,a 1m BLtepaWHeMY W'QY. 'GrooT CTOfl bl C 'O¢UilUlMan b!HO~ nepeBOAIHO~ MaHIlOi1 ~ )f(ypHanaM~ ~ I1IOQB~'n.ll~eHHbl~ML1 atlUi1Me~ !II j -rro ropaaQ,o ~eHHael -PS3Hoo6paaHhll M C~rI'Jn"l'~' )lm'OM.. Mla,'CTepOB~U.~· ,aHMMe'WH~KH mp~nammi'iJi GalMrOA8nbHbiS yWKH,. CVMK~~ HflPYWKH, 6po~J1T nnHJW9SlbiA TOTOPO nO"ilITYI I~ nOJllIHbl~' pOCT. Tbl yaneaae{Wlb HeMHoro 11 poryI1mrbC~, aannlRMyrb, Ma, napy OOML1HapO!l, CYHYlb .HOC IHQ, BlblCTaSKY . VI eo.e]. A'S;lFlb npOlt91[QlIiiIl H,®3a~

.~ ~

"IiIOK.aJMIA KOCOO;N1,OB, IH IMaTHO nope Ha'lrs:lR1l~aTh CIBOVI IrpaH~J.103HlbIM

IpeKBH3ms. MO"IKHO IKocnoM L1 '1AfiHi Hie aHI\1MeWiHOO, IW8CTBH9.

WeCHSLt1e B P8!MK8.X 0ecrnSafiR npG:lo.qmCR. ~e MHor~e IiOAbl, HO TarK'Q~1 M800bl Ha:pQAa [CKaHAVlPymruu;ero '~HfI! ~> j ~ i' f1O>1<aIlyAI leWe He BJlotije.na. UeHiTp roponp. H!f!RO!AHeH IHI.I1Mew=

HVlKaM~. Ha. Ka)KJlOM wary Haeoo.: O)l(HO o6oAT1~eb 6e3 06bmM~! CPOTO- 1lP'8rpMH 1i1!1]~ XOT'fI tJ"bl seoe-

JIiiIblX nepeMHrnSaJHL1F1. So.--

OOJUAe YAMJ!lI17i'[i'flb[IHOr. ~ro BOT y>Ke 1 0 neff nOAAflA )i(HT9:flM 80-, POM9)KQ B Tel.lrfle HVl9 Iit~ ptBb[X M8.L+, ,CKLlllI( AHsi1 18~1' HS y.nHU8X Tann Ibl O'-liGilFIb [ClpaIHHbKX pA~6Hb,nx~ 141 IKWKAbl1.i1 FQA Hta~,elCA KTO-HL16Y~bK10 cnpocl4rr T,efiH: a, '~o 3107

Cli~b1M rolJ,OM caM ~3.D.aHl

Ciirt08WirCill Oml~we·,

I~

HaMiY"lHBW~}Ob c ~,yMepa~"ell ¢leC1l:~BMeP.l ~ op:rsHH38.TOPbl psunsn WI e~ QfrlfR'fb IBoo6U!u~~. Tenep:b ¢JecTM eMh lHa3~IBaeT'oo ne HOM9P.Y FQAs.

M H!:1 ~Ha1~ BY np 0- uinoro rOI;QF3L IpelUJ'IIIJ1'H

~e nOMf!P)l(MSa1rh: lKocnnell-woy cansa ~~T Oji!U;l1H Ae b"

38'f0 38AYMI't!a C 0.'1" ~ ~eJlbH'oA Cto~eTIiOtl1lii1 M~,eIlHoli1 JIlIt! HLtJe~' H C ~py nY1,M~ 8e~y.LlL\~MH ~ ;Qe¢ntne YJJl~lJil,aCb. B 3lOM roay Ae¢~l11B-,nBOKC iii PQX:O~HJlIO 1ne;A PY~OBOAC'lr~O'MI repoes PQMaHQ « 1 ,2 &rynbsB j) "

BmtpBliile

y. dt!E1ltB-a;n~

n SJI9KfIl,f1;1ii nllCTQSUfH te TilJU'CMSH.Il:iI, 3"a~(IM ifec - IrQ .m;!] ~ al1~~~H1r K1'M-

~l llilpa~a j '"ITO )1(9 310 'ObU10?' Btl easnHQ! llbl o6Hla1pY>K,ttt1ISaeWb oe6~1 ylKe B 110eSA,e. BpeMSil ~lbIIW"O, ~)BepVl .3aKpl~IBaJOrC,)1 BOK- 3a~ Bop OH9)K-1 H Bee M ecra, OTa BW lr1e TaKIIIM ~ J1 &06'MMI~~IM ~I'J Ha,~ HIHalO,l 61b1Cf'po -6bICTiP>C) y6eral'b sa 'OKHaIMIVI. ,ApY3bfl ~ re i -rro ocraiorca, _ 'yeneIB8t01" nOCII8T11b 'TOOle nocn~QHIVle· B03lWWHI~IG n(H~enyVi ~ B ro s.peM'R K,aK TBO~ .n to($HMlbll~ ~ He H8BVlCTH b~,c; Koc!6s Hpjl yJK,e HaLl HHSJ9T l"waa,91S8Tlb [gOM8W HVI,9 Tan Oli = IKH H CTeJ1I~T~C~" IHa, one'IAY ItO L4,e e' YTtP 0 Thl CTO~IWI~~ BOe Q,D.4e Q.rw,apaw,eHIHbm~. UI,ocpeAk1 BOK3,ana, B po HOM! repone. aDeCTf.1ISaJlb saI(OH41V1n CS1I I ao Tibl Ie ~e T,aM. A B rono Be Y>Ke' 6PO~~T IIIAelM 1~la en e~yto'IJ",H ~ ,rnA.

_lpI4WeAbL\bl

111 H 0 n na HeTR He. KaK{) A ooraTbl~ Ha6 e p 06pa30 8 n pe.,Qcraer ne pe~ B 30D OM 11100 VlTen~ $ a ifTaCJ~KIi1 n p~ Q~11 0 M ynoMV1HaHMVI arern CJ10sa: OT Kap~KaTYDHbIX "fManeHbKViX 3£m9Hble ~1'eIlOBe~K08,~~ ~o ~epblX rYMaHOVIrAOBI KOTOPblX TaJ< X<aJKAaJl YBVI.QeTb arem MaI1~ep" Ta,K~e noxo~vlB Ha 3e'MnSi1H sYIU{aHijbl V1 MII1H6ap~bl, IKYTKM€ TBapL1 BpOJJe XL1~HVlKOB ~ ~YIKVlXi Ml~neV1WV1e MaJI'BrlbKV18 C03tltaHit1~ HanOA06l19 E.T. M CTM~a ... CrOIt1T TOIlbKO Bb1'6paTbc~ B KOCMOC, t<aK 06~3aTe.nbHO Koro~l-nt16Y!lb BCTpeTVJwb~ V1 Ha~HeTCR Ao_nra~ ~CTOPLt1R Hen POCTblX B3a~MOOTHOW8HIi1~ 3BMJUHi c COCe)l~M".

Ho sen H B K~ H eM,8.TOrps!qJe Bci! )K19 CTa,· paKlln~ ,Aep>l8T'bOA B I~'U~~KOTOPMX paMKax '~Apa,BiOn) eM blcna~ TO I~ 81iH MMe (1 HIVIX ~a.I@'rO 3a'5b,18;:UOl'. Too bKO' :l~,eCb c nl~ ~Iw'en buaM~1 Moryl' ,cTonKIHyfbGA Ae~O,I~IIi{H -l2ia\f1llH~·5H'~14bl, oaMypa,~ 3nox;~ 3jlo VI 3B'eSal~~' nOJr1=MYS bl KM. Or re~oM ~'~iC~L1X ear 0 'KO!(Nird ~~';efc;~~tX 'oa:Ta,I1~'flX rHraHTCK1~l( peeoroa AO f,apeMIHb[)<' KO= MI~~~ U1 tr WYTK~IMLo1 ~lpt'WJ~ nOAG,Ei - ~Hon.na,HeTHlbJ~e roera AnO'IHI~ie6 XO'p-OW~1 B ,nI(M501~ ,aM rillny,a ~ I~, II iQOOM ;f,nrrypa-.~'.

P060Tbl HO CTpO}I{e Llel\OS949CTSO

O'-il'~~~ ~a:ClO 3eMJI!]R H ~DlIi1I'QH~r3MpOBaHH ble J11tQ~~JrMlJl!1 IWiln aHI:1bm 110:ABepranT~1 H8,,nM;el9l'~AM IrpeGC~ BHb~X VlHOrlna~+a'lf1H j ~ ,nry~w~M o'py,*lAeIM I050pOHb~ OT HIWX. ~BjliU1K'frvR

fi~rlUtTCKl\\fe '4enoooKon:OAO,DH ~,I:li! 'P-OUCIThll ,_ JI11 ~,60 GCTaBfleHHblie 8, H aClI1e:;QCTBo 60=

W ¥

nee ~p~I~Hr~'~1 VI IM:orY1~c-m~JFIMC.U1 ~ I~UAnl~3a-

UJ~ei1!11 nVltJo paap86crraHHbwe~ COaClBeHHOpy~"

un 8~ ~~Ib_MIA n~Ll"'!~IV "lI'ii~dl~! 1i11~ il"ii'O· 'Ii1,JjIl'i'i'['jPL!lIL ~

IITlV. -- !I;!~~. ~'"M-~""Vl!'11li:I< A'I 1!111tr"~~I' ~!~;- i.;lI;II.". fjI~~

601Ji1U~ ~ po60fbL! i~ MSilHOI.ill.l&48· B~ ,~R€lp~i4. TaK! nRT~po 6paebiX nHJ10'T'OB ~l3lBea.st Ka tI1g (lgljon

HaWJJiiI~. Hit UlJ1aH~re AIlnr'sc£1 IIiIRTIb n~HX H8 J1bJ80B pOfiOTQBl CQflVlpaHJ~XCfl '8 ()J.J!lHOIiO. C ero nOMO~W OlHH ~ CMOrfll~ Aa:nb omep ,sno5- HOH ~IMn;®',p~ ~I rMlpa. ,l.13 ~eTb~ pt1lx ClWl1ll;,flblX 3Bel~el1 ~005Vipa,eTC~ H J:lalHKLoyrap ~i~ O~O Llju~ KisHin DancolJgar. Er()i f1~Olb~ nbfm_Ka,'f:e~ oe8t)6~~lb :3!eM1n1O or Bnam~ 1~IH(]n.n~EfrHIO~ It1Mnep~M IMiyre 3G$lOMOC. K Clij'Oe,y'! ,8 1~i6,M K8, 80nUl10Wl~(HI~I~ 6e!jJttn"';®·~ .. U:)_~ [la.[,\~l (] IpaHo"' ~ClPMep9JX OHVI ~'9 npHHI~MaJOT IS MA, Mexa~ H Ml.leCKMK >Kl~ I~UJTHI~IX,. 'CaM ~l ,'-f\€:l' alfmJOOfbl HI ~e.OefrnVll ~'QHb!ll~ TPallHctPOpMHpylOL4,lI1eC~ poo 0"., Tbl C' 11Jii11aUU3,ThI IK~,5elPrl~-OH, aaBHJO ne,pepoonllill PG>AHI ~Ie· a.HI ~IM~~ MyJ1~:r~'K~ !1 i4rpyw~Vi" B!blWln l\!i1 ~}a 60n1bW0L4 a~peH VI cm.rU1 flKl6~IMU9,1MJH Hel O~HI'O,FO lI'1o.KoneH~~ p~ bH bll(: 3eMn~ Ii.

InOc.ne,A~:et; H~e'*A()A nBqQe~ ~ 3 a~lII-

...

lLlafOIJ-lVlX:C~ 01' apM,~t,1 H aC:€lKOMOOOpaS- -

H b~X ~HOnnaHefH blX MOHCTPOBjL B Oe·pV1ane

y' IJ1IHI(]rmaHe~ HI n'OeJ1~H tOtO n p\~ rO~HYHlI ,AJ[,R *.~aHH nJ1aHeT~t. [nLt1l_nOTh,II~nui qp,HOro «ooop-HorO)ii p 06OTa. Fip-aeVlo.HB VIS O'AHOHM'f!H soro 8HHM'9' s' neipep'bllB8X IMS)KAY 60 _ aTO:~r .nVl~HOAI JlKlf13Hb!110 1"O)l(e ycn@~tJUOT 'OTpa;«a!.Tb Hi an~~:;IH~~ Wlp~wenb~,eB" CWfibHO' nOIPJpoc no sone Clm1yt..til}.1 IA Vlrpyw;9~~b~L1 p-05OT .X,e.t71601 VI:!, aHI~'~ IMe iH~romar:l. I~M',e'HrHO' aMY's IfH"'O' MBlI:OneTHeMY X03r1W HY Jl)KOlo1 l~ ~[X OlPY3bA M npLo10eTC·Rr CTOJ1-

I(ol{ no6eAVlTb n I ·1I1W.-Abua

nK3IAH M,ory" 060HTMCb ~ 693 fIJI rsarc·~ ~ TeXHIIIKlo1,. B Rs d Pho~oll Zi~ Iii on lpOH M nOapOCiliKaJ M ,KeaTHn 0 I1leHIMlOBepH 0 KpfTlb,IlX nYiweK, "'ITo5b!11 aaJL4¥11"Vlfb CBOtO PO,gH)I'lO 'II1naHery' Ma piNe OJ IHII9I:onnaJ;fieTRI!f;I3 P~':W VlBWL4lX lIi1e;p ~6L1Tb BlceJ ~e aacene H'I\r\1,e~ H epsAJIro '8 XiO.Q ~~,ei 60111 es llP8A~ IJlHOH Hoe BOOpy:)I(ri !-1L~e. Tat( Obi JII11: o 'fi HanplII Mapl IS aHI~ us n.tIllQHHlbIX eepOMRX · ,S,tarship, Troopers M Hisle Leglsnds. [8 oo'p~a~ n'e S'ento Yose:ii Vuk'~ka_z,e np~wenbuaM" ftBMB-

w va MC~ Via noprana 8, AHlapKIViKe, n pO:IH8'OerOMfT nVUI10T HOeSIP1Wero, VlOTpe61t11ienn Ml ero KOnfi1~~n1L lea M~on,rnbl"'Tpa HC 410p M~eplbl HSPfiAY It MYSbIKO~ CbllrpMIH orpOM Hi'ylO POJ1b, M

B cars ,0 M1etK[PCC8. V1 TaNI SeMft'RIIHS.M XOTb 1M

H e ,cpa~.y~, HU y~OCb I1Q-APYli:HTbCfI C ae.ne-

IKHYThC_~1 C IHaJW80lBH9Ml !BHe38M tn)lx: Ha.oeU'tO~ Ii OKmKHM ~ IrH ralHTaIMH 3,eH1i~ e~v~,.

G.U nbuster ro'~B CTSJIiiIIIt1 lorpOM H ~I~' P060Tbl. Mco6pQ,3Hb.IIX 'CY1~ClBl' en~l'biaG1Ho BbJI:3BaH~bIX

~ . . .

B (~"JJaJ\t\U5a,t,ep.e~' IAIX npOlt~Bo.CfOYlHMe npo.' .OlDKlomOC~b,- Ewe OtlHOt~ pace ,anot)Hlb!IIK Lo1 Hce:KT0l100B rI,PVlIWnOcb, ~~Tb, omop ,8, 9H1HM9 Tel~kamanr Blade" 3Aecb YJJ·apHo~ CHno~ np:~ we.nbllJ8I8, CTaJ1M n JO,[UI C ,3axm~a4r~H Hlorn III MVI lKopa6Jl~, KOTGpbl M n ~ (,J'Mblllfl~ MoorH L1 np,e EI.pamn Lo1 B DoeBbl e MI8WVlHb '. IHr81A,e;)K.QoH ~eJlOBle"leCT8a, CTaJli1 ~alll H CliBifJlHIH bl At n:OKW,-' HY,B WI~lvt Ilmpa01.illb, napsHlb TaKa~.- ooxpaH ~BWM~ pas,YM HO nonyl!.lMBwHM 'cnooD6~HOOlb 'TpaHO~Op[MIVlp.oBa'Tbc~ If.lJ clPlSJ)Ka.lbcA e. VlH'OIiInaH9THh,IMI BOlltlli C1'BOMI H8 pas H ux, B96YH~' ~oBaewelMyGfI npe-r~B CIBO'~IX c031.QQreneA 11(11-,

60plry IHKYoe 11'13, I,CZ)9lf One I yro61b1 y~~'nVl'~I~Tb, IMO{lWJb csoero rill raHITOKOn'J POllO'1S I n oHa~o- 61i1naCib an alP H ~148 11-13; "i,HCIIla .noaa ~" Haru-

~ ;·~ca. IBM9CTe o,H~1 cp~a.tOTe'A npOIHB Hsnas-

. ~-"'';_'-·I - .

W V!llX H a 3elMnl!O ~IHonnaHerHblX (llIMaJ30HlOK.

IB, 'Gul1lipara.de, Man=h n p~3BaIHH!bIM He 80- Ie'HHYto cny>ko.y IWroIDbHvu<aM np~lXOIU1TCR or ~ r6HIBambc~1 ot np~ uien ~~reB~ 3iJXea.TIABW ~ X no.nOBI4HY' nnaaeru, 'f'~UOK:e IlIHnDTVIP'Y:JU nt'raHT'CKlVIX p060T08. repoH ,C·andida·te tor ,Goddess OT'-ia'A<HIHO rpeHl,.1lpYKlTCR.! 'YTO0 Ib'll liaYblMTbOA ynpSJBJlWJb Bon.., H~M ~ - M9C1nfl ~'IMM 60eBbi MM M~UJJ~ HmII[lIiII~ 003~HHbJIIMIM As6:b,1 Of8;oe':Bal~

y.Bne~eHHbltM np'M wanbyaML1 Y"'I,eHbIM.

B ,aHIHM'er R.e'~deen ,000000l\o\1IMeH- tbl~ POOOT reran ue'nbHJ a)K ,.QlBYX rpynn npMw~lnb4~'[\'11 OAHH VIa KOTOPblX XDT.RT I1PL-1CBO:t\i\1iTb era ,ceiSe:, ~pyrHe· .~e' )KaJ.KAYf 6~TB1bl. Blain Powerred Ao6aen'ReT B T1VI i1 OIJoJ.;1 CIO>KeT ron ~IK.y pcnJja.H~ T1MKIH. 3JJ,9Ch n~raHTCKIA1It1 IAIHOM a - eTH bl,~1 KO ... pS'6J1b OK,a9an)c·~ IB rnyuHH!9 OKeaHa ~ XOj"H~'T n~rub no KVlHyrtb ~y,)KiO~ MIM P H() era :JarnYOK -yH lt1~ffO)KHr ,BOe )K~ soa HS. 3eM~ s, rOiliOBRO~, K M6blTVI EO.j np~IIJ.jMb 4bl pa3!1bIC~J.1laWT OCr,8,TKH' CBOVIX po.60Toe He Hawe~ IrlWlUIH1e= re, VI OAHorOI H31 HIIIX: Hl8XOIJjVfT '1 ,BKTVlIBMpyer 3eM H,aR AeBO~Ka~nGAP-Oei'OK XHIM3~ n,ocne Iserpe'"'! M' c He" OIlHH H3 nIP,M lJJe'~ bllJ~B! ~y ~calMtVi IilOKHA8eT CIBO'H HapOJl~ 1-1106 bl 60n ~I"" Iwa yaH8Ilb 0 M ~:pe L4 celi ® ca MOM. MIL.i1lT<iaK'O 1i13 (¢rO:flo'ca PiMeKe,~ 3Be3.Qb~)~ OT - paS.filS191ICfI K CIIl1IP HyC-y j 4iTo6lb~ oren KHyrbC.~ c Tapo~laHalM M! B!bn ~blIIBa'tOuJJ~ M ~ Y IU HKaKO rl8Jl,n~UM H,a.U .... H' 1;11 n pl~ H.Lt.1M~UOU4JW M~ sa oen ~It( • .fho6V1Jn no ~ rpars e 003HBMIM eM repo ea-enacaren eil.1 rl!.lenOB.e~e .. craa VI AHTlit ... cn~pMb,!1S ,t(ryppe :-fl'araHH8», BHlea9lMH.0L1 rpaaYMI nOXO>KVlMI Mia He6pe)KHO HI ~pHC08aJH:lHoro ~·III9.,nOBe~ Ka j 1i11 i()Ti"i8'A MIMO OT .. p~l4ajI1OIitH~ npSIBO J1IDJ]i,~'~1 aa npcrpeec,

HeMMYro y rp03Y' AnI KOCMVlbfi'9CK!MX MOHcrp 0 B., H n peoryn HWKOB n peAClaafl5l! m MIJM_ra .. Jn2rntqeCIClWle n:oJ'n~l.!el1~cJGte ePDA'B. HGynlMHIMoll116epg'M 1t13 IBirdry tile IMlighty' ~r OXOTH~llLlbl 38, IronQBaJMI~ 14p _.' VI IVl3 ['ria: Zeiraml' the Anllma~jon,. 141M Obi HI8B8.o.a b'CJ'I He. o,nyc"QWe~IMb I ~ He~ BMOMOVi CKnO~ KUaMIHl!.leCKH~ K01P8Mb ~31 l~vtnb.M·a Roots, Search, HO K co*aneHIHIW, TaM He,Be.QpMoe MH'OMBHe'TiHOe sno oeaHaK8a8JHHO YOHeaeT B'Oex, ,nlC~~~ Ha Kopa6ne H nep~61\r\1p-a,leli(:H Hi! KOCMVlIo.fl'l9CK)t1O 'CTaH4HIO ..

B 81HIVI Me Spaoe' 8:attleshi p Yarmato BOOPV~IHIHb.~e CWAbl3eMnRH He CMor.n1t1 np~'ROIB(paTVll~ 60M6ap~MpoBiKy I11IIBHe-lbill paaVloaKliH BHbllMVI MelF,eop""TaM~. noeep'XHOCTib nnaHeTb,1 crana 6.e'3)K]~3H,'eHHQiI1l III ~IHI~ n IOAeiA'jl YKPb,~BWVlX'CA '8 nr\ODl~eMHIb.i.l( ropoJ¥lX:, K.a3.&IfiI~~b· 00- ~ eHbJ. n'OMOJl!JJJb np!.4rwna ~IS 60n uu oro M areJ1naHOBB 06flSKa - xoponeea nnaHeTibl HlcK8!H.D,ap CTapW8 p~w HIla, nOArelillWlbCS!l! C I1IOAb'MH Y'crr1POrM;C"TBOM ~ cnccoes bl M 041t.1'CmTb nnaHary OT paa~ al!liIl~. Ho I1Y1ib I~· ,.DJPYryKlI uana.KTI4I1CY He 'OOII,i,l~30K! ocoGeHHo, npl4 BM9- uiaren beiBS' ~OTa" YMilipaJIiOUlje~ l1J1aHe'fbl raMVlnac" ~Ib.ii~ H80e'J!I:eHI'lt1e YM<e coepanocs nepee~arn;) tiS onYC-Tow1elHHYtiO 3il'MnKl., InpOT'MB n p~3paKtu~~ opy:».u~ e Boo6LUe fleCn0JJ1e3H1rOj KSIK y6e~)b1f1 ~lCb rel~oill ne'1.iaJ1 bl-1l 0 K3BeClH:C'~1 Kap,.. lHHb'- F~inal Fantasy.:. The SpinitsWr~hillil. YH'-'1~ "fl'O)KJ~i~WHe ~p'yr APyr,a q,8HrfOM bl 'OKa38nMCb Ha 3eMJle BMeC,Te C OOKonlKOM oBoe~1 PO:AHOM nnrU)HeThll~ Cf,ML1 paspyw8ib ace.}la' yero ~H AC1rPOI-llry"TCfI. O!CraHOeL1T~ It1 o,nyc;m"Hlb ~'X c MIM pOM y' OltP~AI. tue.poeB f1;ony~li1noe.bl' li'O He B 60,K)" a ~3fte~MB ;lYW-Y HX TiI,oIl.l~8Wero MIMpa.

p~ I

, 10'

,.1 ->Ii

..

MeHCraA,aK,'M~eCK,MM cnop1 KpOMe' Bbl51lGH 8Hlii1'fll ()THOWf!H~1i11 G~un0f3,b.1 MI4 M8IID,QaMM " ''''IElpe3' K~tl!UH-YPHY~ I'DMMyHII'lKa~~'. eCT~ 'eULf,e OALri to! Gno~6 pelUIL-<i;r~ Ii'! p06.n.eJ Mb~ I'm~MH~eCK~X Macwr~6oD - CflQpiI!'lBl-thre. 'cotTA:3aJn;~~! B ee'p,~W'1,e~ ~)!;OoalHl: 3!e~Hlble rOItiiKM~ c()~~.TeJ1V1 eC~UWHHlO~ pa3 Ii ~~ Tblrn'lJ"lI nsr npQBo,Q~T ~a p0.QHGll MaHe'Te Me~ranali\1'1V1geoJ()IA'e OOHKH,. ,,[9,~ nCElt591A~Ff'~tlflb eM C:l)K~T W0J10.!l1HltIlib ,)iuo'6ee C'Boe ~liIalH~e - AnA en e pBMe y~aQ"illlylO-' w.e~ 8 Coo=ffl38H MM I«:IMilJHP.b~ 3'8MJi1~ rnHKH ,e~i va OTCPOYWJ~ BlOJp~SH!Ae Bpal\Ae6HOA patlb~ KpflOlSI a, mH~11I1 II1li1ooT ~OM~ H8WI18 sepHOHl1 JJjDyra B JiUIb\e, Io1HamalHe'TlHO'ro np~ IH Lt8 A~KH"

B !:tIl.JZZ€if Bea~lr' 3eMJ1€' 111€' Yf1Fi oxeer 114 ~""Ee~ r@~ I!(POMB noaepa, E[a JtlJlM~IHI~a no 6B.~KeT6MYI fTaew,e!My taM~11M nonynApHblM Bt\QO M ~noP1a BO loenef.-;! FIi~A I n~cro~n""HO npCH1 FiplDlBaeii Gone 8' O1Mnb'H IMM lit B~IHOCJIIA~b~M ~1H:OnnaHe1iflH:aM, Ho 1ran8HTflJ,1IBlb~H CD p~aH 8'~ X IA'I~,S 9,Ci~ L\\'I era. K()Mall-il[~' A3 np:~ &(naJl,Ib~Ba:lOl BOO! YOltUi Hf,I. ~ro6i§1 H3 Me-' HHTb e,m:tt(H BlWYWQfI OL\1iTY 8l1l)1 10."

A IBOT B Getsumera To Hei~d M it~a 3eMJ1'AH e ~KasanWCh [e~~ Hc":[S€HIf:I'o,VlI pacoi"u np~yMaBweH cnopmBHlbre[ OOCWll3aJHHQ,. n03TClMY nOC11[9 3HamMC1Ba ~IBH.nIlfa3aU.i1l.l ~ ClFMG TaK 1M Hom IItHQnn~1H ElTHh1X: cbalHaTOB. ~enat'OLij~j( r&oy~aGTI~~Q-' HTh! ~ nOOyRHHTh H~ ~V'lOHlarx., !..IIT'O BC~IKOO BMewa,TMhC1T'BO B l[yJl1bTYpHh~e MeponpwlTHA ~pyntx pae P bUil 0' 3anpew.eHO aaMHOM, 3.a erg: vOOFlIO,AEHIA18M 'CJI~'f AS!BO"!l KMI-B()J1U!Je5H~4h I C ~3taA"'IbIi1~ ~ yWI<_aM~ 80' rlll\as.€ e M~ He~ I BrIe p 8bl€' nomB~Billa~Cjffl K8K rs P014 HR BbiM blltlJil9ri ltiIore,

8&-M,I'\M8' 8 !I\'I rpOSOM [Qep~an;9 DSnlsh8J- [Qto~o.

n PWHl~ ~o1pacMM Autr,a, OK83anCfl HE TClt.l!1b I(iQ E!l1J.~alO= llil~ MCSiI r.UIUolIilImM I HO ~ HamDHUlMM ~)lItetllJ] bMeIWOM.

B H'ern lc Agl9 cnaearen b I~en 08e~eCfe a H arW8l1111 O'R M,a nOflypaspyw,eFl HaM nona fI,9T~ K)~,. ,S'It'1\A* ~ Halcn~J:ij1,l\oi1IK, IF!ieKOrp_a B€:J'I ~IItO~' pacb~,~ B Ka~ecT~~ Hlall(a~J3.HIIA tf9 sa 111 POIWlI1 b~ e rpe.XIA Bb nHy*neH ~+oA CJly).Kl~l'b a cran b iFI bl M, 111:SHIClI..ll'anb H a~ "3 0J10[18l.f,l1 ~J~ B!f.1l1i1 ~lJa ~i4:R :~~C b

"'-WI I ria' ~ i.!iILiO'·O ~'.ii~~1I[~-POIIkiUiO r\'iIOpO,il"!I~'I~ I~~'t'"ii~"j

:j' !II;· ~ i'"·a~-I ~I llf.lr~n\1Uj~ _' 'YJFI w-n~ ~ I II~~ ',QMU ~ ~IEI!Vl~ll

3HSlH M~ MJ1a~W~ M IPi8!CS'M. 11110AM >K9 ca M ~ pa3 ~Hlln H T€XH oJlorVl~ JJto YlPOBHlfll IUI0360ln MI~uiero IAlM AOtJ pa fbCR A[D ,3ISer3A. IMla oeran b= Hb~e peobll ~leL!UIVI~IH 'YH~IYTO*~lb Y'e.nOBe~ecrBO ~ H TO\l1 b IKO S~A~ I~ CHna){ no6eJQI;.1lTb I~ WI pli1 MI~ pVffb HX' C HO!3 bl MIIl1 co C9A'flIMi4. HIs! n OP;03~ eBen Q[ lema ~M MII-IQtrUla,~e'i1iHo.M llil POM C" xo~Ae Iii 1.i1JW'l1 ~I IMi1JCCHIA no ,3a,~!oe B aHId K) 3eMfIlll1

H rO'KY ~13, !l{)T(e~yyra ,npaRO~~,a»" K~ie'nKO yna,p ~Ie;,w M!.4CA ron OIB'O'~ 810 B,p!eM R np'M3e!MlIfIIeIHIM ~i H BOe n03a61~U3WIt.r\1A. H o 8epHy8,wl4l~ CIA npoIA()n:*Vllb ~enQ 6 pareu, a norOM !4 n pM Hilt BeAJKH1,a, .~Jt.160 eep lHyn~ r 0 Ky InaM"Rfb,~ 38= CTa~~n~ BCTYn~TbC~ 38 CTSBWI4C1 POJlHblM M~" P ~ a nOlO M lit ;~'anl~llFI[aT~ KOCM H!.iIleCI{,nro THpaIH6l i Po 6Qtlb,~ ~' IlYW KJli1 r 0 KY ~I ero T08a~, p ~ U-4,2J;M HLo1 K ~ ~MY: OHVI K PYllb'll ~ KaK" ap M~ ~ CynepM8 Hoe ~ ~l CYtAbo.y WlJ11IBIH[S''f rOllFO'!3J'bl l~}e· .. Wl~Tb IJ PYKonaWHOM 60K),.

lIB ,AI lien N in e npauien bltbl Moryr sanpooro nlOflBJ.i1rrbCA S, CleH8X WKJOlfll(l)[~. n03l1ToiMY I1X nCUdIMKOI~ JJal,H Ii1M~a,eTts:l OTpRA H3i ~~}ix A~ B,.. '-NJ!-fOK. :nO'MOn;lI~T ~ M 6 3TOM ICi4 MOIIIOHirbl-' 60p r~, a 8 XOilQ ~(IQYi JiI,106ib~ e Cp€'nICTB a, or pOJfll~ «OB AO ea~Ifi![OBm HliecMOipR H a, JI1elulKO-' M ~.~cneHH blll,1l IB.I~~, Ell H I1Me Jlr08,OJillb~ 0 cap be3!'" Hloe: ~,~T b o e~ MeIAGH~TOIM ~,e TalK y~ np OC"Ol 8. Asoe, lit3 tQiP!fl~~ W caM lit OT~a'Cl~ n 1'111- ui eJliillbybl1 ~ A 9iQT llN')k'ko~;d a ,_ ~~iVi1 Cll'18!~rn'.nbH illl ,sa6aBHloe spen ~~e, nOBeCTB,YIO U4ee 01 n PH-' Knm~[9HIVlAX.' ruKiQ1IiiIbHMK~a Cy.3yIO. ytlpOIliBwe-

a"\1!"\ .... €I pal6i1"iif~lT'b a hlll.l_I"!III"II§Hi!':2IlTli.I\lI'1ff.'ij K't"ii'''JIIln~I.lII~1llii''ii ~ 1~I6!"TI ~:. -:... ',y g,iI ~I !lflrni~1 tLlllg I I~ I ,In', r\.) ':,UllrYI ~n"llfVl

n 0 npo ~ SBO~,CT8:y II'1flP!.twe',I(. Ho s K[enepHMeHlran ~Hffi)I~ KO ClIO M! Bbllllla H Ii b~i1 CY~r3yo~1

••

[11"'io1l.f'l'i:i,q '!':iIin .... n LlI[;gj, ,1flI n,€II 1Arln =' I~ blIl~I~,jI n~ n~IH I!.., ,[!'Onii'"'ii~ VPl;GIi~'~ ""'1'1 n~ Ml".11 ... ·1 r ~ rlI Q~,yll iIi>!j,t"'~ IIO!!..... v

[co6e'Ri lIia'OBi111b E(!OOMVI ~eCKk1X n pec-ryn H MIKOS[.,

ICJ,8)JMbffiM jKe '6 le3YMHlbi ~ a,H i4'Me, to cna'aeH~VI 319 MnH 01' B[TQPf*,eH~'fl M'O~ IrH) c MB-' ~ 0 HH9J3B lib Pu ni Puni Po~'my. -rOJ1b~O lyr ~HO rOHO rOM'Y KQpa}On JO noxa6 HO i~U~~ rn~A~IUltL1X, n pViIWefll~41~!B n pOTi4 ~OCTOVlf Ge'Me'~I~a eecn o.ne,3Hlbl:X BOVll[eJl'bH MU It.1 A[SeO Lil~aBOn uiee ~ Hilla n03M ~!,~ ~Ol'OlpaR HY G''-I[9!l9llb xO~eT C1'~,11~ ,aKTpHCO:~ 0\3 IBy 'i KlV1"

HeseCTO

-

c APY OV1 n/\OH9Tb-

,Ho ~aJnreK() H ~ 1~ClF!' rn pH Wi@d11b ~bll HaClp O@i=

111-1 M mp'~196HQ~ Hepe~KO lB, PRJDU~jX 3aXBaT'-I~I- 111\0 B Hfax.oAJl1"C'R ie! KfO rcnn,B OIIP ()~,~Tb P.oAHO ~ W4apOQ Ipa,.Q~1 OOJ1IIbWQL1 3eMIHO,H ,n IiOIIS ~n\(II. Of ~Honna 1H[~:'"r IH bl,l( II1p ~HI'l4ece, BO~;)KjeJ1aBW I1lt B M,Y)K!b:R HI~ 0 '-taM He niOjJCt3pes'sroLij,ero ~ rrlJOHC:K[~ro naJ';H~lHb K~ ~ln ~J pellJlL!1 BLllUAX, 1i1()~ pas BJ1el~b'C~ B Ii'V~Q,~ M ~ pe! T[O)Ke O-lOIO~1 Her.

XOTR M!aH ria. IB~ ue Drop p,accKa3b~IBael' 0 f10MeACi6H~X ~aBQeBaH~!fI 3elMln ~ pa,oD~ alP~Ms,~ tCOCTOA LYe~ Jtts, OD],H ~,)( 'W'OJIlbKJO *S'H~IMH~ OAHo~M[eHIHo~ aH~Me ~9W1f1[eT Go60~ np[9gbll'clllo pl!4l~ Bo,AHb,~ I 8 K~ol'opoA 60I1lbwoe! ~Hi1IM1ai~ ~ ~ 'yn~:lIiiI €Ji~O' OTH orne 114 ~Isg M K:OMaH-

,Q'YK)LU,e:~ cpnarMSIIH,a cpnQweJ 'Bf,Opl>KeH~H ~Ia,~ rlVl H 0 it1 LUKi'),n ~H~4bl MaplII. lt1x ~~lH,a~aJ1 ~HO 182 aH'MHa~ tU:~'HlaIBL1Cl'b fltQHeJI;~~Hl01IT' y n ~iP ®p80- Tater Ell n 1060[Blb~1 )KI~ e:yllWUBJI nott BIt1a;O M T ~ xo~ ()tlnli1I~IH 1.14bi XarMHU Ht~.~~ HllaJ,el pa3AYMlbii B'&l"b o H eOo.XOJl~IMOCl'M CBOE'M~ M 1t110CHI~',~ H 0 ~l(' ~vaCTBa i1[® onOCOO'H bl OCTaHOBl1fb eO~'HIY,

Ha AOOlie[ [C'VlIMI~O lin pH ~ ~e.OChJI e L4i ,O~HO ~ ro H~ OnnaH!I9'lHOrO HapQl~a HCIUl ~~~r[a\n~HO 'm~HCKnro non (1, 1~3, aH11!I M~' P'w().l~c.t A=k!o ~ Elj,bl ~ AM ~ C'b n P"'" KIIIO'"'i19 HII4~R no ssesns e,. K;or AS, nCH:;J1e MHonJIlI6!TH ~IX IIiIOI!ICKOlB nocna H HI~ KM pO~Horo M 1tll1P\9, tHaKiOH@4 38,0111 p8KlfT (:,80&0

np[I.iiI~~1 i~II"'IJ."i1U - -:a' '~'~PT' '·~(O,iI'iIOI~nl!i o~ 1L,.i~~, ii"if :'-8-

. _ !"~n,"",~II;.i"'""J H. Vv,' K."I""'UIfJ~ ITI! l!;;;l,t'! ~~I~ ~blII'i""Y _

"'U' l1"li ~W "O:i'r lI\1lLH 1111,gj ti"'lI nlFi; lii1'pVr§ .... ~n'~ n .gjIJI!Fio~ III ill~'~

Pi;.1 1 II '"'" ~ i "'"IbUI OiiI'JI vM-' ,t a, y U ~a ifU[""""'1/L"1 FII

He48fi OBe~eeKo$1 [E~I1()t,~1 AHlKO ~ tt1l ifle3YMH8'~ q,aHaTKat Vi 1iI1!.') CO~M!€)CiVfle,J' hCT1~,y r~.·H"'Mb,Hbl~ MEaX'aHiH K VI IIIIH)f{lBHi,ep EiIVi K'O. C~lttO ~e NSfif' JIlIs-na, .QP CBOOrO KOCM'~ "i 9'Cll(oro npo~o,)(O)t(,gSI9lIIA:R ~ 0 ~a n pegnO'L.ll~Ta,e:T OCT,aTbC~ AOIMa,~ eM~(rre G nm 51MMOM nOAPyrOL4.

Kn ae.cvnw~ SHItllMt!, atl !i1 HO:I1J1aH[Sr11HbIX H~ec~

saerax C'i~r"raeTC!fi Un.l5le~ Ya:tsuraj ~IHeOHQOm Hlb] e npI.4IWe.nlb~bl». 3):1eO,b Q:HVI paw Hn M He ,aae09Bbl Barb 3eM~IO[~ a pe'Wl4i"b ea ~YQIb6y HrpoL'1 18, Ca.nKl~. WWflllsHlHKy ,ATSPV YASeiC,R ~~, -... ~--

If!

nOL1M,Blb ~~'-i b flL4Qepa ~ H0r1n.ai·'H9ilfillFl,~ RaM I· ~

KOTopa~ no IH~rOP9J3yMeHIVItO pewae,IU,,[ 1.110

Arnpy 11 petWlo*vtn eM Bbi ~TH 3 a Hero aaM~r.lII(

C,BaAbOY CUi ~ H€' Cbll rpanL4, HO J1[aM OKa3aL11ao~

H,8!~TO~11i ~IBOif1 Af!BY WKn~ I nepe Eu~naCb 18, 11'

)f(8 WlKOll~l~ -rre I~ ee BO~106fH3il--1HlbIHI J1 npHHI Anal.Cb ere Aocra~alb,. B,bl~[~HRfb 'O-lHOWe1HL-1~1

-.~.~ ~M npLt.1IJ1lLrlOCb oa.nee Jl~y}(COl' cepiVft ~ nonp~'n",

E~e' O.QIH8 KnaOCI~ y,ec~a!f!' care. 0 JU06IB,~ ron nblll K_OCMVlY~OJiC]1IX, lJlre B,YW e~ ~I Nenpo(rnJ re RIIIIOHc:~~ro na,p ~tI bKa H ~U'J~ MTlbl189!err ail< lPI~ pa3 H b~ ~ VI H'Ka:pHau~ VI - fe n ch~ M UlyOil Tenchi U niv,~rse 1M 'Jer1c1ni in '1bkY1o. OCHoBa C~>Ken":a y Hii1X o6u.ta~l: H a rOnQB~ll1 ap~ H bKa no HIMeHI~ TeH1I"VI ~ 'ipe,~ I4p[ylO~erOCs:lL, ~iT(~ fib ~ IC1I"aTlb OHH-

1'0 ~1(JrOKVI M CIB~ ~eH-flIH~ KOMII' O,AIH,;:I, sa RPYIiQI~

CBan HBa 101C~ BJ1~6jil eHHlble' B Hen) ne'8yw'IKH j OJ Hla);a~b,H Ol~ KOCMI~ ~'€iCKO~ n i1 pa;TKI~ P ~ OKO ~a IBl¥!:w.ni4 6,oA j 'iMXO~ npl~ Hue;(:Cb~ WU1a't-H~'Tbl nsroIP8J~1 ,AeKVI ~ K,(j!TO'p ble' ~ etu ~IKYT "j' 'H sre no OO'~Hlb,G~ H seA ~eCKIt.1 AjOMOra,iOiC:R. npH~fTt@ .. nlR) TeiHT1~ C'eAHS' lo~e noseane - OH eran MiS nVi ra HOM KoeM H~e~KO ro K.cpa6.n~ c pAn,OM CHIMlnatlH~Hbl:X ~18ywe'K Ii a IOOPTY'-

KeKl ~ M~lA3YMO 1113, Onegls] Teacher FlIP'~ Ll.mJllt)Cb cneWllflO nO}Ke~ 1-11~CR , ~ ~C:MO'~ TPR H8 n p,~rHaAJ1~,)KHIOCTb K IpaJ3H b~ M IP\iC,ElM, W K.o1l1 bHI~lt<: I<eA CTBJ1 'CBl\1~t8'leJ1eM B,bl,~a~W(]i\1 He HtlWY rlnaH€JTY ~ H,onwu:·aHfrlr~11H Kill VI no aoe ~ 104M f,\i ~IKOMy IrN~! pa'(:KPb'~BafllFb, e e' T.aM H bl ~ H 0 lAX nepa a~1 S'CT1P e~ a 0 K;a3a.nEu:a~ He In{)C:;F1~;Q ~ He'~:: n oo.n8t9lIHa$l1 rana ~T'VI~eCilKCH~1 ¢ie'Rsps ~ U~lel~ o·5mp,~e.aTb par3,EU'1fVl9 ble~IOI8e'ble crsa UI~A3yxO 'Ol<a3~,~18U.~,I9;T'CR € ro y~ ~rTe\JnbHliI14eM\1" ,aaO'b[ Bbl P~l~I~T1b MI~~r3.yXO 113 Henp,~,Hl1HOA C~fTya.~~ VI, Ke Gll IHa3i~IBa.€l'T ,~e C~O ~H )Ke til O~ ~ VI ~lylBGfBa napbJI IP)fr K Igpyry' pa3!~J~ Bal~~~ HeCMIOTp~1 H a Bee f1IPQon eM bll til IMp s'rpaAb II,.

H,ac1i1I€AHaJ'R lUI pi4 Ii uacca nn alHS-lblll A,91B.M:.n 10111( .n ana ~3 ,aH~ Me' Tal lovs,-IRu pewLrtJ18J IBbll~1i~1 a8IMrY* aa WKon h!1H HKa. P ~ff10 10K ~I~ LlfT'o6 ~I 0 CTarlTb>C~, Ii'a 8eMJle· 1M He Jl8Tb OTYY

.. _~;: IBlbIIQ&Tb oeo,!Rl aa 1I!1t'lb16paJH til oro ItIIM )i(~ IH 1i1;(~a .. ~ OAHaKO, nl)oHlltKWIIICb pe'liillMI>lI P~TO 0' tOMI.

YlTO ~,e'hlIIATI~C~~ HlaJAo 'm~lb I!(JO no lIfiIl106BIIIl Jlana lliJiFneCtH!\1IS'ae-TCR IS· lHe'ro no U,WVI. Ona:. i) llan~1

~ . ~ _ "_ 1 -. .. 3' ~.. . ~l l - - -_-

COfJ1QCL4nCR Q'TAJ2Il.Tlb E2:€: IPItI'fOj HO In\~IWlb, ~p~ yen O.BH~'j ~ro 01"(11 CMo~:ef" y6el~1~'l;,jIlb ee OT noCR ram'flbCTIB oeran bHlbiX >KE:UU1 XQiB~ A. ecnM P~TO npOMrpa,€l., OM y~I!d~ln)l(~1T 3elMlJ1IWD,. Eion:rro Kp.ac ~ Bb~MIVI ~IHo,nnaHeiA ~ KBM lItiIl H ElMlViMe 1[)~arS! rA,e OIH~, Blb~Hly*~eHlbl .6bUl1L11 COi~~ pu.WI4Tb ass PL1 ~I~IYI~ no GMI!{Y I 'TOK,~ e, 'la~ !1 He Aon~rr~H3 AO P~&-H'}~ II naH'e'fbi Ta-

uarec. QLnOH4bl p~yw H:O nplAllH~ln~ 09eTS'P n o pa3yMY I~ no ciFaIP'an~,cl~ VI Mi eCfll~:eC:KVI 1110= MOi~lb,. W KOJ1 bH~ K. 'TaKeR III Kyxa!pa., 1~"H9 CIMOiP;R H ~ IH~'I1IPI~!fi,9H'b K nJCT1bR M ~3 KG CM'OC.a~1 'pewl~.-

,9T nIPH~TL;Y,[b o~~y ~13 HlvaX~ P'S:HI, '''1 ceo" AOMe. - nOHr!jMHory TaIK@'r.i Iri,SlYII4IHaer n PIAN ~M,a'Tb .n 10 .. 160 B b VI 3a6ory' Pe HlI, IIHO ,ee Hap,o~, XO"'IJef. ·3a,'6paTlb Aes,ywKY' o6palHo,

JloCT'O~Ha, y.no MVI Ma H ~IA M eLui~j 'OAH8. 38:= H RiH alR ~HiJ It1l11n aHeT1'IlHKa.~ T1)iIl-lHSSj ~e.nO'IBEU(O'n OAotlHlb!1 VI VI HlJi'ep¢eGllc j nIP,~:cnaIHHb]A ~ ''-fTtQ6~ II 1-!i1a.6ntona,lib 3m :Xap)oa\~1 CY~YM~eH .. H,eCMO~ TjpIA Ha C1BfHO H,e'PasrOBop~HI90Cib ~I 1~€1JMQU~'OHan~HOCT1b~ IO~~I Ha'ra.10 fI1 pl~:Ac"ae.n~ aT'

+ M:Al H'~!Mannro t(jOOIH""'II!:CJSa MaJlbl~HlmB, 19 TOiM ~ It1ICne' H Jlfl ~ KeHa, pOMBJIlH ~aCK~,~1 ~ ~Tepee .

OHVI npu AVl C' MV1POM

MI~:PHO Y*MIBai.iIFbC.A l!5eH3 BO ~IH VI jino6lBJ~ ~rC rpoea J1JtG\!l~; H HIIHOlillnaHle'~IHe Tmtm' IMoryr,. Tax e, ,aH~ M@' G i ntarn.a n p~ W E;1!J1lb4bl ·3a1(8a = l'l4nl~ :A U10H!I1 iO 3nox~ ·3A01' riO SrCS ~ "rro OH~ CIl8naJ1~ 1 3,10 3anpeilAlIiiI ~I IcalM vpa'Ala HO C:VlTb IMle4 !til. '-Im, ~H~i 'L:!..1f1lbHO MleWa~FF 1":FI'OH M IBon b~

,IF

H 1b11M' IH,aeMH ViK&M .- U1 pHn904<HO MY nOJ]lJP OC'iIJ"'·

IKlI' CIH ~lna.l"1A ~ J1~t1l1111 ~QtMy oaM ypl~uo r~H'fCn(VI ~ Hi9se pO~T1H.O Cl4fl b HOL1 I4HO'lilnaJ}fIt(311~IHRe' Kal.'ryIPS - aeeeno ;«Mr~ I '~I~,a ib Sh(HJirH~n Jump I IB'~~ :3bllBa!1"b'CJ9 I~ HSaJllHlKJ pb~ !~ non ~AeTb B nY1P~M.A,K~te ,c~Tyalll;1~' Ha npolR.*EHUi1I~ ~~yxOOT' O~pW~I. He! 0-1 Mli1p1a. oe!F-O KBt)Ke'lrC.A Co~pa! iaIWlIIrN~iBeHHa'fI ,Q,aBO~IKa, 1.13, 0 h I~ Edo, Ro cket, ~RB~lrslllua;RC~ M··aCT~'I'Y H3Iro-T()filJ1eHI~\nq ctJ(E~,~lep~·

a~n unal ·C··· tJi '~IK'I"IT~JlI .AI nlI'tPi;1lI nl1 ff!o.jj s- W'O g li-"A~' n :l:IiT·Iii-

~.I~;~ln/VI~ " 'IGiji ~1~ . ~11 ~.~ ~ rYl I II \.l! I~~ ~lr-I' '~n I~V~~ ~

pa~eTy~ cnOeOOHyMJ dlronei8Tb no J1!YHM,

B E umka 7' lIrnllOAM CMO,[wmH Be;p"HyrbC:A Hie, ;3 eM rno j' c ~olopoA c:nMnc~ f&4fal·nCKJ1.1 ~I L\I,I HOIiiIlIiIaJHIi!lfFfIlb I,i pa3ylM CKa51 Kapa.ll! flOK1P;bIBW ~ ~

~, ,&& ....

luOOb wyt(); "H19.ICTib lee n OBepxHOC'n1 Tsep'QblM j

Kat< KI:MeHb"~ Be L:QeC1iBQM. OM I-il'~ ~a6Wi1 paer ~ ,OR C~VlBalb, 1I11Q.~e~ QO r;~ery" !HarlpOTI~B,~ OHl~ ,aMY VllHTepeClHbrnjl ~J ,WlH VlX ~3Y1.(eHIAA, OM 1003'.Q~e·1" IKOpanVl8IHuea" HeOT.nHYViM blX' 'OT JlI(j~€'~. B T,a.Koro o60~JpelBa-leIlR'n AS:BYWKY no ~jMeH,~ a ~IfIKa I BfU106J1f1Effc;:ll I"!Q Hb~ ~I MS'xa~ ~IK IPle~iQ~. BM~cre HM lilPeA(;l'CU,01T pEU:~KPb!lb ceKjpeTbl KO'f)all 8J. I~ cron KHyrbei\11 e APynMIMH 4teH·OMe~· HlaM,I,,~~ B mCM ~ILleOlKo.M eeCi[Ii,epHe IOutlaw Star HleCiKMhd<n paj) MVlPIFlO Y*~BaJOTC~1 Apyr 0 APY-

rl""liPi;JIII 11'11 pIlJlILJ~M Inn~ 1I'IA"m'§ a I'A~ 1191 Ib.LlI IJI ~ Il,g R.lillliJini1 - G'

1~.Y1II~ • n ._:_~11-='~" _ ~~v.IIJlaDIfI m ~iJ. R~r;1Ir-II~~ 'VM~ '~Ur-I 1lIi~

HI1IX~ AeBO~ ~a -KOW Ka Alt1wa, 143· HSpOna ~l,aplll'" l(i,apflO S,' 'C'Tan8 "'IJ!'1I~!fIOM lKOiMl~Ut,Abl H:~i'MHIIA1I~ KOB, pa,~aeKEUOu..t~X no BceneHHO.~ H~caMOM 5~lt~pOM Be M~;P~' KO jt)a.6ne I~I BfCTpe~ a&OL4YVx TalKYlX YAVlBHrenbHblX ~Cie'j K;aK l·-It~aneneH~ Hbfe Pa.3,ytMIQM KaKTYCbl'~ 1i~ne:na.Tbl,. 'CeM)e~HllbU! Ol'HiOWie;HH~, ClIiilO}f(Hn~Cb y crpalHClSYlOtJL:tVI'.< no KlOCMOCY P,El3HiOWepClllbiX npMIWM~tt€rB~ raeTPO~{~'POB Vl3, Uohuu Kazdku Carlvinson H nQAo6paH H;Ot:iJ It1]M~ MaflJ9HbKOIt1 "ieJ1CaeyeOKO~ ,A~;BO~KIVl, '~~.i;1HC1FBeIHHllo'1 B;bl*&4IBWe~ IS CTQn~ IKJIH08EHFlI(,.tI~ AB;y>( I(Opa0lF11914, nOifm. He Hla~yvcoR Apyrvu~ JI11 rrOA1'1, MemFlnSJIHi a'1lHlb~ ~I IUJ~PK ,p9,wwn IBOOIl mbll,SSiIi.b as ~ KQK ceeero pe6eMIKa"

CaMI~,IL11 *,8 MI~ PHlb!llV1 ~I ~ OM,aH11~ ~ H b~ ~ ceiPHM 0' rO:C-T~[X ~3 ~IHbIX MIMipOB -. p'~ea,se ,Savle, My Eal1h., B HB'M yYlel-ollb.~€l1 ~MO ~ UJ~IBl4In M3aI4L1~ ~ H'a.61~1K]~aIBWli1e sa 3e.M.n1e~ 00 'CBO~ Ell ~I t5asbn Hi8 .nYH9 j nor!~6J1M O~~H 38,J. J:t!~yrI4M

lOT T~~'lI!i10A 60ne3JH~I'j H HaJ Hlaw.e~ rm.naHeT'~ nen, m,Ml11tu=b~, y'JKe< nepe pOA~IBW itllC b B COBpe= Mi!Jl"iI&ioA fi110Hl4 ~I,. ntQc~rene f.-I H:D K HIA M BC)i38paWBWCfI naMRlb· 0' n pownQ~ JKMr:n-lI~1 H eeepxcnooo61~o Cfltl ~ ecn~lb IIB8lII()T CTa,'Pb~ e O~5Lo1Qb~ 141 aocno M~ ~ aH~fll 0 APYTOM 1M lAP e~ Tat{ noXO!>K9M IH;;£l HaUJ. np;~lw eJ1~I4~,1 113 INli,e.A III nder '7 yClrJiEf~1WIf,"NJ aeO~IMVlnHpOElaJlll\1eb B ,nWACKYIIfO r<yn bTY!pry l' nQtA61~ paJOT oe6e· O/lei*AY no EUKY',IC~l Vi 'Mi~Pb IIBafQT co5eTJse H H bUS M araaVlIHlbl. n paBAaj, ,H~sa Iilpe~nQYII.!1r.aeT )l(Jt1rTb B alrOM:e pa.6 O"rnI~eC1 JJl,elBY W KJl.1 M,alQ KO~ 8Cib ee 'BAY lt1l BiCli'I ~H!M:~KJL.1 pa3'5Jle.KEtfbCA. A~ro e,~ 0 crae'leil ~enaT1~ll '80J1~ M*~ no' rtIJ181P:rr<aM caoern IH8:= PO'Aa QHl!a. Me,~ O~lb I~ th!:y~~.bI H ~I~a,j ,e, KYIWSib ~ ,6YQb lb II XQ1lb C AIllbaa5apaHa~, XOill.leilic~.

~ I9llornnaJ~"'lHlbll~' J1f1 ryWIKJlI!1 VIS Ke roro

(lunso cQoHpan Ii.1Cb ObUl0 3ax6al1~iTlb '3 EtMnro'J I~O IH~14~m y IHI~iK He B~UlWJ10. Boe'H'H'b~t1 ¢mIOT yne'Ji9Jl n~blwe Oil' HcU.U8L'1 nn~JH€rr~,II~ CU~·1"a:~· I~I~ B '6pasoro 00 PJK(iJHl',a_ K,>epopo ~I 'S'U-O 01'-' ,PRA IHa lapa)KeC!KO~ TeppltYTOpHlA. Kepo:po IHI€' pacrepancs l a ObIC:WPO nOJ]l!pryJKl.;1lJ1CJI (1 6 on bWI~ M JI"06!4T'~1lIeM eeero f1n~lpaHOIPManblH(Ji.rO' ij)y'h'JKJ~. n,epVUJAVI ~ec~~ KJapopo B03~pa~a.= elCSl K ~3MbIWneHIi1~ nnBHIOB no 38XE!HilY BoenSHHOM i IFlO' ~aLYe o,~ ,stlHRi P~il60l'OH rNJ ~~My" G60'pKOH MO~eJ1eJ~ rSHJlSrMOe ~ npo-, '"'II~ MM Ipa3BJ1eyleHi~;RM 11 m KDMnaH 1iI~ C'BOI~X

~ ,--,.

'OOpO'AH~eli.1 VI MX APY'JI! ~I; np~ ~T~IBWVlX ~x

Ha 3e1MJl9. nocns. t<;pyweHHR 'CBoero KOp>a!.- 0011 MIHHVl81lOPH ue ~Honn~u~ eTR!fIe K'(lpbHa ~i KpeceHT' ~3 Funny Pets iaiOKf! 8IbIIHy}K~,eHb II '6b:l!n~ cmJl?· nlJlnJ'M UqJIML1 IJpepJIFICH~r J]lreB'~O HIIi(]i~1 '!lD\SHIHIH I (rna.cw'e~ !AIM )K l\i\13Hb.

Paa:Hooolpa31k1 &0 np ~WJen ~"~B" 3aJ.~aC1"yi&o HleOljiill!A'IbII~IM biD( OT llil sc, I HBl' nple~~ a~ ECTb

AaJt()r!' Mto31lit 1m 0 rpynne CLtlI~€H(O*VlX: ~MOIlncll~er:AI~~, n()X~II1I,eHHIIbIX K,aBai.~'Hlb 11M 36 M1H bl r/Ii1 M,eH'e;A~~:pn:M~ bltjl~ustelilia 55,55: llrH! Story Olf nle ,5'ecrert 5,taJf Sy,stem. DIn L41~ Har:?J ~'c.TOplllpJ nO'A IKlOM n 03 ~14'~IH Daft Punk paCCK:8l.3blls8!e:r [) TOM j KaJ K lIi1IlOif}OBb VI JlP~nK6a. nooe~,;qatoT S·J!i1I One'l ,e ~aM,aw ~aM 1/1 !H,e M VlpOBoe rocnOt\C:l1BO:il a IMy3b ~Ka CTaH:OIB~-:TOR ~IS bl K!OM, e~a6,il"I bl M COJ1 H31~Tb, [HapO~b II L4 Ili1n 8H@'11b.1.

"' .

. ..

... \,

ii"

1(··.·.· C(MnaH,~A_ NI~nt8ndl(} a,HOHe~~OBall~, H'D_B_YIO n~~~ ... T'a.TMfIBH Y I!O KOHCOn b non pa6(pn1r'~'1 Has B,aJH~ eM INilrntJ:emlldilDI :3 QS. r1il'8 SHoe' (Jllfn ~r""lll1l€ ot np S:Aw,e'cCHBLeH ~ 111- Lthl = n aAAeD~ ~a. 3D~ ~1$~6pa_)f(eiHLo\1 A ~ n piV1 '"I9'M ,MrpOK,8IM lTlIe np!.o\1A!'l'OR H~,eealb· C1lepe'O~I~QnM!"feC&C11fe Oi;,Iil<io1.

Te.XH M~e C~lIA e )(alpa!K'iepHCf~KH IIR! g:Bla~ KQoHCOfl~ nOKa, He paarllaWaI010.j1 ~ ~IO 1.i131BeCTI-:IO ~ ~TO eU-la CQ!xpaH t.'1IT o6ps.irHVfa CO EU!.It8Cl'MIM)C CTh C I1rpaM~ ~Jl1'A rup e~b8~¥~~~X BelP6~ N inte nd 0 1)8. B CT1rv'8J)rH~! Il:!l QGlil:n~Rl4e ro CO\J1H l\8 :3 OS ne C'fy n ~T' Be npo~alK !il AO M8 pra cneAyllO~e ["0 rOAa-

I<::~:'; o~:!~~ymal1~=~

Oel~H'H~I~ a AS,S,8Jssiln" s CIi"'eed ~ K:01GpaJ.il 6y~~11 tiI~t31bIe€rr~O~' Broth,erh.oo,d~ ~e~C1'B~e ~rpbd ere PTY'€f1i BOKope neene CU!,OHl!!ra,IHIMlfll 'COr6'IbIT ~~ 11"1 pe~w $ CiliBeIH,HlliiIllUl!(~, 'S ~~ G rene pb H3B,e:CTe:~) Ka~ Oa'HH MI:3; ,caMlblX en blTH &..IX

1:011 'LrEi'C'!lI 'I;l:.;o)o!'!ic.n M' IL UY r'\'lii'>ii">QC-·IU'IHO- D I!:: rn

... ~ J Et~ ~CJj~ r . l~IIA IIt~Uu\..l.l~, .. -· ~ll - 1111. I~J. v

,-.B I $·r HI"iIB -I!i'fi na 'i;iiH ,il'II n r:li e TMI!BII"I-

"l .. Ji!J~'1 , ,11;,0!_ b iii IW'. '}, -M ,-t' .... ,., _ ....

~TO'RH~I~ C l'aMnll1""'ie~,aM 14 - 0 In OT np~jBJlAe'll""C,A B IPIA M ~ 41TO 5b~ !-Ii a - H,e'~!o\1 YAap B ,oep,A~e. eper a. 8, o~~ H Ol.lKy C 'f8JIK[)~ 3a)li3"'!1 e'~ He tnpa.9MibC-s:Il ~a)*e 311HO I~I'I -rro- 5b! OACHII,e'Tlb ,.a'Mnn~,e.(:lo8, npl;1-

.. ~.

,A,eTC.s1 GKOnmH'lFb CuuCTI8~:H He 9

fi'palQTBQ ac CaCmi OB. I~ 9"Le M eMY n OMrO ryr HalUl4 era Pb~e 3Ha.= KOM hll e: 11 QO'H~~lP,~O AS Ehll~ '"11M), KaT~p;t4jHa OlcpapLta H H lit K~QnO MaK ~a:8a~m.n 11.

no :3M1eneH M RM !COO~b1Te,.n a~l~ ~aJiillnaHL4:W1 Assassin" s ereJ5K~~ Bllothemood 6y~el pace"! m,aJHaJ n p'~[rMHg,pHC, ,FIla nflnrH,Q..QL,taTb I.lOOOBJ, Q'p,HClR'O IiiIOMHMO He~ B IItrpe GZt~"AmeT~ MHO!iOnOJ1b30Bare,nbciK~H ,Re{*J~M.

1Vi1 fP~ [p83paH58J1"bJB8!Bl!'Cli ,An'S'l np3l\'lC1raOOK P layStGJIlia:n :3 ~ XJ)QX seo., a IF'EUOKEi' IfiI epQOMMbH~I)( I<iPM nbtorep DB. Iillo npSABapIl'rn3Ji1bIHOA I4HcbOl"M'eU~~~ AfJsassiln~~ Creed: Brothelihood nOC'fYnHT B IiIIPO~,8!litCy y.~,il 8 ~QHLte oce~M], ~01lill He 1116MIFO"ISHO'I' ~o tPeilT1l~ 5YAer O'T~eH ;iDle BeeHb~ 2'0111 ro~a,

1(. IC!lMl'1!aH;L\'1I~ Capeom 8[HG(Hfl.1poBaf!la II1~QAoFl:$.eI ... , HVie fleplo1i4 Ae,YXM~'PHbnf ¢aMl~IH roe M arv-e II 1;151" eap€.Gm" H ou.m) "'I!aG1l~! E!lhl nyu!liSlHH8:;!1 rtocne A9CFfrW.I1erl1iero nepe:pblBa.. §yAeT HCOU11fb li"!Ia3Ba~ E-l Me Mawe'l 'V,$)" ICapoo,m ·3" F,ate, ol Two, Worb,;J]s-

~S1 H8~aMbIClFl:G;Sl1nrEt:, 'BMS(;T9 ro6.HpalOfC-fiI n'9jpOOIf!laJti:lM nonyJ1;;i1 ~H~IX ~orl~u1KOaB M,aNBI ~ ~D':p Capoom ~ Ii'iIOP1ilf2 !i1ero Hill,;j ~ l"IifiUOT eaM03aDaeHl-i:O A&,~~Tb .apyr .opYJKKY ,. C&O.~T ~ Hf~ax cePJ;t8lJl1a II pl.\l1'c.yrCllBOB-M JilIllWb HfllMlln~M~O~ MO tNi sror pas p!i3~'~ VI ~L\'1 COQHl)aKYrCf.! YAeSUlfI'hi 0l!eH~p~1D .3H!ell.ll}itve.:!fIbHQ i5IDu.~we EiHrvn~aJli~fli. BnPCt"aaMI VI)ot ImaSHal1 3~"-Ia ,_. ~paH~b, HlSalepom'Ho .qJitHE!MM'"I rlIhr€!, B TOM 1-1 iii ene I~ iIiOMa~AMI~Ue, 6'Q1,\i;! KOTOPb~MW c.naBMa.,e~ 'cPpaHIJ1J ~~.

O.,QHHM I~~ rnaeHbnx ~0i3;b1 pelAl MaNj~ ~ VS, Car~com 3 ICT,9t{9T KOJilIi't>1i.!I9CTBO n8pCO(Ha~:~ - '~~lJiaeTa1 He IM0Hee lpex AeCW!l'K018.! tnoKa O¢n1~1.\1 MbIH() ali-iL()HO~lpdBiilrl 0 Hef1KQJil~RX) 60i1~~B. CO Cl"tI~O'Hb~ IBceneHHoA Ma'lNel - KaJl1~i'lTai-ll AM'S:~:n""l(a~ ~,~y..n I' ,XaIU'ii:. P()OOMilXa lViI, )Kene·:1lltl~1 M) ~efllOIHHi. UeeT,'a Gapoom (jrY1JJIT 3at«~Llla,Tb IP~ (Strest Fighmr) I KPHC P~iAW~~1 (ReiS&den Evil),! J:l~"le (11D1~~r M,ay CtJy) I a TaJt(Jtre 'CPMHll~it~ MI M@PD M f~nll ·(oGg _, DarkstaJkers)"

M rpa C03AaerCflI' H a ~BIk\1 ~:Ke MT flr,amie~

'wOtk! 9;HaK.OMOM no lost IIP~anet :2 ~ Re·.s~=

d- t E "15M I C 3 F ~ of'

'c_, ," '. I -, . r" ':. . •••.••• I' ,". - ,. - -.,'

~In -VI - .. -I,.:8Ne, v'S .. ,epcom -. a.E!"

TW0 W'orldt Bbllii1~,.t t5ryA\YlJl4!9~ Beo~O~ H,~ ~OlHloon R.~ Pt,y,Sta:tion 3 MI Xbox, 2:60"

C TYIJl~:ft B,ungle s arKnlO'''"! Hf18J nap'TH~lp'OK'Qe' corn a U.Je:HI~ e c

AotlhJ iL~,ion B Ili,z28 rei. r1 o Gllle;\QlH~ f!I ~ a

lin ~*"aAw ll1le ~,e()ATlb ner era H O'B!1u'C~ o~~ Lt~a.nbHh~M M3.;Q8J.Tene M scex Mrp ~ K'OTop'bue ,6YAYT COI3.Q8,t"j b' 'Cly.AMe~-~ FII OAa,p~ 8 UJlIB~) M Ii1 py ce·plV1)M Hale. OAHii KO 8.r.~ ng ie Goxpa H[Ae-r He3aJlll~~ CL;1 MOClfb ~ H ~IM 91H1 HO !8~ 6YA,eu· fllP 1.\1)~ Iii a~!h~{*·a'jjb ei.iiJ;'§;i ~ urenn E!HKTyalii b,1-j a'Sl Ce6CTS€'H ~IO crs,

B ne1pBYlO O~ epe;Qb, 3TO C3Ha~a,eT , f!.ITO ·elYAMlR ~aa~3r~IIEUite'T e pal~,a6cnII<!O~ 3KCKJ1$O·3 ~BOB nJ1'~ X bOlX 360 iii 1l'9~ 9'K.!i1'~ l.IaeTCfIJ HI a MyfllbTH nn a,-~op~ Mel~ HIb~e npOilEl'K.lh1. ISpa~ aH jJ>Kapa.PA, BOSr,na~Ji1f1[IOIJLtM ~ Ipl~, -O'f;~IBJlI IBun 9lie, y*e a8f1BI4Ji, ~1iO 3KweH H~lo: Reactil,t

B blXOA K(lITOpOrO HaM8:1l.H eM 1Hl~JJ. r,pf1ll~yr~ylO oceHIb ~ CTaH6'T ,AJi1~ H MIX i"1I,oonelJlj,""e~ '1aOfb,{O oe p~ aJflJ8l. KpHjMe roro, y:;fte B6lBCKl' ~ll,illnlVlfT I' 8.6 0,. a. HH~l!A MI,Ogotil JfI~)H'e~K(H~1 ~n~ 6Y~Y~i!'ro nOKDlIeH-l H R KOH ~ cO'fllel~, .

II MHPOi3ioA peJll\i1l3 !tta,f'lCli'aft 2;: 'Wling s of: libBr~, OOC'ro~1fC.f:I ,21 ~1iOn:R",,,.

i, 'Warner ,~r-os., niP~o~ pana. C'iiYPJJ1ljiO 'Ju rb~n e'll 1113 8ecT~rylO U]'D The Lard 'of 'the: l~ing's G'm Iline lit Dungeolf18 &. l[)r,8:g0InS 0 nnne. CT()MMO:Cl~ 'CA~(n(I~1 IOI.l~:!lI M8ae-·T(~f.I) B 11160 MlitnJ1 MOlioe

.!fllih'n 1FII10Si rI;;"I;e, I-Mti'tdl J \1'Cl~Ueoll 1.11

II' B Ba,tJ",~nl;, ,Arkll1Jam As,lluiIlii :2 CnJiLC6K 3110= Aee~B l G i<91i,OPbl M.... npe'AcT'ijl.1T 6QP'OTbG:fI 15:~nMeHY. '5~Aer 3Ha'"ll~mJ1bH10 paOIWIHpeH.. nOMlIi'IMO y,~ 3HI8!KgM blX HElJM ,A·>I«) KSP!iiID· H XaJlnlH IKBMIH ~~ 8, Hrpe neflBfaTt:~ M MlCTep ~P'~~'I' J!lByn~IKl4ll1 ~ Ta.fll~~ Arab ryn ...

i; H QIB,BR Ii.ij aC'lb In P ~Kn &OLJiB,1i-II L1 A K,paTo'cB.

6.yAel HIO CHT b Ha3;8at'lliI'H! G'od olf: W,llf::

G tl:o$ilt 'Olf 'Sp,art;a M mb~"A~T ua P 118i~lSla.tion Portable, C06b~T'!.1" iIi\1lrpbl 'F1IO,B,e~alQT' HaM Q nO:l{o)r~J~S'HI~ ax IKIP8TOOa s' po.nllt,l 60 Fa. BcHllH b~. nocne OKOH4aHIMl!HI ·0 p~ r ~ t'fI1a.nbH0!4 God of W'all' ...

II; n pOi,£tOOl)K,eH Me' ~,~JilOrIVlIH K~ ng 's Bo iL:iJnty BbIIA~t8'T IS· ,20 11 F'("~Y" S, CHJilIV.'''"I Me or npe,~b~AYWIM.X l;Ilacn~,A J sro 6v~eT MH()IiO~ nOOb30e8.1e.n bCI~a'~ ~rp8. P~S!f3pa,6'OTml4 I,i IllQIJS 6J1D'LIIIrnt.y Chnlll~ne 3~U-l)L1 M8:9,TC:A (~T y~ AH~ Kralr1 X P'rodluct ijon s ~ a, :sanYCK nIP o,eKTa, nn~JH HpyewCM' 8 pa MlKax: 1~lrp oRoA e,~ ~Ii!an b"" HO~ loerrll1l zzlm a. com, Te,M Hie' MeHee. Hrpa, y·lHlac.n'~reT B!~;9.;ya.Jl1lbH bl~ CIIHlFIlb l~ ,QCHO E!U~I II'U"]lOBC re IlIrpO'Uj,e cea I ~fDTC'pb~ M MI 3anQM~ M~ JlMCb, «neIi9H\AaJ O·lPbl~~.pe~~, IVl ..,~npIAIHILt'eCCa

lEI, n'" F'lfilil CI'!i!',~ .,...')~

~ iHlIU!IV ~h~1A •• 11

• K~ M1n.eH ~~ S'll1IowbiIJ~~ B~ urna B COCTaB !"lI3 ... ~i!nef1lbCTBa ~ '1 G~ C o¢l'iI'"KnBJi» , KJllOIP06' noeren ~H Fl6 Ii'IlpleBpa~a~nrCR 113 Mi()HOfIiQn M-' ~Ta H a OTelblle Ciliee IHI.HOM iii lip OBOM pMH li1:eIl. SnDwba~ I G,YA€if C'ne'~H'aJ1llAlH,p'OB:aTlbOJ1 Ha ,m O'l{afllk\13,a~l~ H c"pal~IFIIII~ 'I a 'fa K>K9' pone·

DIII-·-IY i~ nlrii 11oiiilln-11i"ii i:.!i DH- -1L!i,i!~id"!;ii J;lc.... ~oi'ilif'If'II !laW A I!'~U ~11~1f.'~"', IV ----gJ~ 1~u<l~rIA, tr111 11jW'.ll.lll

KOHcPepaHLlVl~ pa3paeaT1-J~iKOB ~rp - Meponp~,S1mei Op~eHlI"~pOBaHHoe Ha npOqJBCC1I10HaJlOB1 pa,QOTlHIIIlKOB VlHAYCTPV1l!1. ~IH'BeCnlPb! Ltl

n p ElllCTalSt1Te.n VI n De C Gill' M oryr nOIlYl1 ~Tb 14 HQ] 0pMaUI;1IO 0 HOB b~X n p06KTax H 3 napB bl x PY K I a )KellaKlW)Vle nOAbJCKaTb pa001Y ,~ 03Ha.KOMmbC~ C BaI<8HCtt1RMVI. 8 3T~M rOAY Bee BH~MaHMe Gbmo n P H KOBat! 0 K M Horononb3 08 arensc KII1IM 0 H nal~H 0 BblM ycnoBH 0-

6 e cnn aTHb I M ~ rplM. B TOM ~ ~ ellS All ~ COLt~ an bH blX ceTe~. M bl 010 5pan VII weCTb Ha~~ 60Jil e e V1~ilep Be H b I X cpaHTaCT14"-1BC K~X n p 09:KIOB.

Elements of 'War

Ram I!lbll'lm~a~ BTfJ~ KBiiJPTM 201{J FlD)f3

CTpaTer~S1~ CT,a_.nK~i9JlOl..lL\aSl J10BMM apMVlW PSCG~~ 1.1 CWA. 3KiC .. n€ p~MeHf1L!1 P:Yfl c ·KtIJ"Ma.TW~BeKI,\1M opY1Kl~~aM ~ aM~pt.1K8HCKH8 B(iieHIH'~Je e,npOBau~pa BaJ1~ np~ POAHb~e Ker1l"aKJ1~'3Mbll no Bcee:1l nn[U-IleTS" M HpUBoe' C~G6~eCTBO He

ocnifiOOb Ip8JB1I10AYWH b!IM ~ M lPa3pa3~.naCb OOMHa sa Yml~'l(arlbH'06 BO'OPY)I(erii we. V1n)O~~l npe~Toa~T npo~l~ 'O~HonOflb- 30 eand rI bCKYf!(" KaMna H~IQ~ npe~CTOp~~", Q6)pyw~n~ !!-iI,s:[ epali8J GHnbl Ii1P~ PSAb'11 ~ n~y"'"! iaCIBOOOlib Q 0 Hna~HQ'Sbl;( epa)fOO:HMSlIX H8 60J1blJUl4>1: l!(apTax.

G}'

Space Wor~ds

1l1l'ta DI:rOJ)S; 2011 ~.

n PH.AYIt,M.U-;[,Ha.5l!1 AHAPseM n81--CGK~ M H\8!Y~Ho-q,~HTaC;TI.r1~EtCiK,a~ OHJ'1ca."HO~ aa~ 6'payaepS·Uiil 111 rpa Irry~Tb ~' He 06Ji1a,Aae:r op LII'! IiMH'aI1l blMl b!M HB:;; Balil ~eM ~ 3.aTO IIii1 Me8."'l l8 cB~eA OCH(;):Be ItIHTSPEtC Hytb 'Jl(oHluenUJ~uo. MHOFO eHL;tM i~U~~R pa;apaL6iQT'b1~ Il{VI YAen~~l MHPHOMY pa3B.MT~~~ HClGne,AoB.aHM~ HlOBblX nnSlHleT ~ n V'I Wb 3aTeM - flIpO:rVII~OCTDRHHIO HfpO KOB. MO>KHQ 6YAflT n~~ M(~yrl:Jl K pa3Ji1L1 il.i~ HbJM tPP8!KLtl'1f!1 MJ- y~H~Tb, MHrepacHylhQ ItJcrO~MIO 0 cyabOe ~€flaB6l!J~,eCTBa ~ Ha!lrn;1 He BlblX tu:;y,ael1l-ltICC'1l1eJlOBaTe:ne ~L

AJ(,QrrepHcyr

ll~'Ta Sbi'."mAa: Y:)Ke 8b~Mma'

I5pay3e~nlafll M IH oronon b:30earenbflKiA OtRJ1al1'Hlosa!1 POIfl9Bi!,R Ii1 rpa B

JK;.i,H pe qJ9Hle3111. yfi M ~ ~a eBo!5o,QHor~, BpeM6H [)1" Be Cb npo~e,ccl KOH~HO :)f(Sl Kpyr~nrCf.il eOKpyr npo,1(9,,,"![1!<1/I 1ii1-8 ~H1i)K;e.. C.c.1Mna,TIt-tYlHb!I€! AJBYXM~PH ~Ie 8I,e'~JDH Him lr'JiI 0500bl9 OM KaJJlte CfJbleT,8mCft 0 TpeX:Mep~ HI blMH nouieroe blMItt tiOfiMW. B 'KOTOpblX HB Bbl60p npepnaraeToo IH€!C.KOJl1bI!:iQ B"AO~ yjlllapoB 'Ii\'[, ycltlne H Ii1H BCnQMor:an~nblrlllblM ~ Iilpe~Mer'i1MI!1. He O"iHTaR H~ ~AMBJie[l,l He np~'ATHOA Ka,pn1HIK~I~ IBOe ,s.TaH,~apTHO.

l!!i ny~WaA !4lfipa ~ «Merrpo, 2033)l>

!IIi' n~r"IWMI ~M rnr,aa:HHRy,pa~patig'Tb[I~K ,_ WaJQ1aming . .net: .' J1lYIl.lWafll KOMI1l,aHl,ilfll~~3~8rrelib ~ imaU,JU

iI Jl'yiliwM KOMlfilaHlitfhliliQiKanll43armp =, ,~c 1 G-JGoqrnwt.Jul!6~j .' np V['j or Mi1AY~'fP LI1IH - nocMepTHo AHA!P SID fleHc~.oMY i np ~,~ or npaOC!::.11 =-= ISJe mal1ts cd War

• ~ ~\.IW~I aa{py6~~HaJ'll ~ [Fpa - D~Jrk;5iders

j ny~U!J~ ~lrp,a An~ !11 ~pcebi x KOHoOn~H '-_ !~C~M6Ho:~rr~{> " n~'Ywl~ [41 Ae6,1lO1r'~ ~!l:KoiP OfteeCTBlOt»,

• Jil'y1.lw~ CIl Mrp0E30M ,A~\:3B~H - ~~ C1Qnap-~e: ~pOCTb»

• n~r~LJlJa}.1 H~oe aR Iipael1:~ KaJ, '- ,~~n f;WfKr1llO!.tI:~+IIHA K31i1lHTaHa [cna.Aa~

• .. n~r-tlWM 'fS();S~Ol!1)OrM:Al - ~~:IMeifIJO ~023 ~),

• n~r-iWaS91 6pay3el~n·la;~ 'O&ill!fiJa~IH~'~llJ'pa ~,~~~,n~lIrepHayr»

.' np" ,,_ ·-1' ',' --::. . - ... ,'- :- .. -. ;~ ._ al~ . _',. ·'IUIL.·X .' -en.r ' C,· .,':tJ,

. ,1tI3 ~p ~nr-enbCKMX C~Mna.THIIi1I VeBepll-'~~!fI MIlA [H,ot(.

npt.U(AIO~eHM" KOn14TCHC 6ACA,a aa [fa SbJ;!iqq_8~ SmpaR fM1I'lOSHHa 20 1Q rM8

npM B'S,l":lUfAe Ha,:iJTOT AMrovrrpoi1 ~CO~aeTGA ~YBCTBO,~ '"iTO pa3pal6orna

CWfilbHO 38,T~ ~ ynscb, ClpaHHcro B~tla. YPOBH~! CKY4HaJR '!)OeB8J ,C:WCTeMa, nepeKa"'!la.t·in·llhl~ I5nM ~ .m1LJ.OM nepeel1~a ~ n'rJHOKoMI poneac ~ ~ IiP~ ~~ M 3f1e M6HTS!PrlO! OTOYTC"TBi~ e03Ma~HOC,TH np'b~,raTh BbJ 3blB9KIT Hle~O'yMe,H Me. Q,Q~ XOAlI\1T AO a.'5e;YPA21, - P~QBblX BpamB MQ).!( HO ,n POCTO {'u5XbAWTb eTflpOHe~. KOIiM '8CTb Bayonetta H God of War 3m ycnex n ~xor:o KOpcapa Haxo~liITCSll nOA 60.ll1b~ Wi;iJ M BO:npoCOM'-

CeBepHblM KAIMHOK

R~ms 6!dXO:l!Ifa';~ ~s nMGS~~ 2010 ro.aa

'~J-nie3 ~,ifjHa;R MHOrOlnlO.nb30NTeJ'lb-ClKa~ ()rtfla~H.OB.a5'l PQn9~ ~ rpa, O~lAeH1i1i'1 poBaH HaR H8i. npOTIH e.otS-apclieG ~lrpoKOB. EQ,e.1 cryli1~ B 3a npe.Qe-· iI.lil H-€l60nbwHX, 6&3Gf18n~b!X 'aQH~ MOlK1-I e :lf5hlCTpO HBL7fTlit HenpMfAT"" HOO~. if1HTS pcIJi!~c SeCb!Ma ap MrVlHM~H - ~lrot.Sibll BeCTP'I 600 I. BGerna fileofu::oA~MQ Ae~%aTh npOTVlB~ ~Ka, :8 Ii1 p~~eAe. Ha npaJK~ 'liIi\'I fI(€ BcS O"'teH b YA-OO'IHO. bnarrt:r~

ttaPfiI K~~ecTBe HH6~ rpa¢l/.I KG,

ye:n08'l:'Ho~660Ma'1l"H0L;1 6~ HeeMO~eJl ~I ~ mail. ru sa OIrn'VlIH o~~ Hrp!8 He~eT MHOlK'SCliEUJ' nOMGHHM Il<OB,.

K~IISk,ill

a'9'T8 'MXOp: Y}f(@ ;8tJ]wna

KOirAa HeT Bps M:8HIH rsa non HOLl8HH bIB lL1JyT8ph I liIJ1 ttl fpa:~V.Ka Hac 5Mb-' w~e HrpOBb~e Kn llteHTbI , Me~~o MnY·CTHTb i~<ilIIIEndli. no cynt. ~T~ MHoro· non b308aTe.nbCK~ 1\.1 OlHna'£1 HlO-' Bbl,M 2iHM or Aiien ShGoter. e. ue IHTpe: eH~ MliHi ~~ _, 60 Phe,a AByX, MQ~ranaIKTM.,'eCKI.4!X l<'Op. n[)pa~H~ .Qpyr c ~pyr-OM w nbn~lAUiJ,aMIiI1 I~ Hon"a.J~e·TfI ~ Ha. pa3n"4HbIX KaPTax c 60l1bWHM Bbl6op~M Op¥J4(M'R '~ 1E:S¥lAUM ceepxy. H~ecMoTpfil H:a OAHO~

~ - -

on p83Mbi III IIIrpo:so V'I npouscc,

4aOOIl(~iJjpylio~, nponeraer aa KiIISki ~I ABaaM9'TH(1.

K

Y covoro cuaero MOP51 Pirates 0 th

Cari b an Ar a a of the D,amned

«

KapM6cKoro

M· o.···p .. ·!['lj.··:t~_·· ri,i!"'Io~~'l'"'IlaIUa~~

Ttl 'or ~~~~" ~~ ~.IU I VH.

I~I HIHrKaJlKIAX rlrOBTOPOB =, e Amlma-

d ~ of' tll!.. ~ 0-: am ned I.ii ii"'I"'IO' . o· !:j; 'Wi" n 8.1'

_ Q "_'i .1Irll~ .. - ,",. !rl~ p; ,,' .. ,'Ig] ~!~'

opLIIln~ HanbHa'~ ~ ClOiP~S!,~ Ii an pR'~ IMlYlfO He CB.\~3aHHa-fi H L1 C K MHO~ ,pl~J10r~le'L11 HIM, e Bb'IIXO.QRIU,~IM 6.'Y~LUe A BeCH;o.l~, ~eiflBe. pt'biIIM cpll4n ~,MOMI,. 'C,IO').Ke'1i nep8HOCJ.1lrT H eo Ii a i"N~~C KOflib KO Ae Cf!1ll1l1fn,e .. 1'101 t.11 18 n pOWJ10 ~L Kap w5. bl Y.JKei rorna CJ1lblnH MieiKKoG1 ceperoBora 6palCT1ea,~ niP MM KHYT1~ II( KOTOPOMY IM9YT,aeT rnaBHbut, rspo~ 1A11i_PbJI ~ H'OC~I~'~IV. npos B,V; LU9 C'TlepJ1 HH r., El.JIL.tB' H eJ:laEU~~IO Kl:H b~~ 111~~MC 6bU1 6Ie~HHKJJM . po- 3:AO,i!1I0 ~ ~ Nt H!Q ~PA3HI~ 11K yJijILIU.~a.X ,n'OHnO~a., HI'D nocne 'oeccnaSI"" Ho,A CMep"fVl orua OCTS,Bi;1II11WerO Obi HI)' B ~laC11e,qCTmID n II1Wlb. O~H'Y TaM ~iC:TIB.eH )flO IMO:IHEnYf n.apeHb I IEn~lipocw L1 H He peecsaaax 0 IITU1 ~ PSTCKoA l,ollFlli~ H 1I114,e, IP eWI8!9TCR 6pOClt1lb Bb~30B l~oeMy ML4P:y.

JJilA'''IP'MIII~: p.c~ PlayS1'a1ion 3, Xbox3m)

IPA3.lililr~M~:~:~lmpa_~anda sames ~3MTEnb B P'O,CC~~t ~HOEBb1(;1 ~MrCl(lo) CAI~iJ' IfPb I: ilrDIP~iglan d!agamft-S. gO.com/Oilme's/pirratlls .. htrm II

TMn MriPl~~: POOl8BaA ~rpa

I~AIA BbU':O'AA: Ko'~leLt 2m JJ ~Qaa

B I1rpOIIl.Je.'M~ Y)Ke CKjOPO' IC H ouie,c'.a~ I\r\1le rpl93b II p8i3)6V18~UOITOR 0 cy pomy. ~ pean bHO'C1'b: 50," b~ W .. He.EtO nMpaT,OB OKa3b~BafOTI~ rp'ycBMIA H nOAne,y~ MVil ICalMl CT'spn I4:Hr era ~HJBLi1fC~ '-Ke ~lf16~a.A npOKnRTH~I,~ a I~ClnaHCKaA A,PM8'AS oG,bf.!liMSilleT oxu"ry H!~ MonoAP= re Kopeapa .. , 9, of)~reM, 3'8 MISCIO nOll lennblM IKap'M OCKVI M icon H'= U6'M npHa,trCR '9~,e n060pOle,CR.,

Bb!15p,aHH'afB' ICre:ptIIHHrOM

npocpeOCVI:PlII OlKpb ~BaleT rlep9P. HHM pa,3Hoo6pa3Hbne nepcnexrHBb~. C OAHi(n~ CTOjpO 1H1b1, IMO)KIIHO .UlOI~rrlo1 no ewor.alMl 6sp;50CCbl J4, oaR nomiCIO,AY eM 8JPrTb H P8SPY'weH~'A" II1IpeapS11fThCR B H}O"l Ho. ~ KOWIMap l-IeC1fHb,IX MopenllaJS8!Je:neL;1. C ~yroA" nYCTb ~e ~RTeJllbHOCl'lb- I}KaHTJ1bM etta YAa~ ~I nnoxo ,COI;.jI~e1'ae'f'CR C' li 9·CTIH0CT1b!1tO H 6eC;KOPb,tCl1~e:M H HYT'O ~e 1M 9- uraer CT~JlnIl1Hry" crars KyMMpOM npeKpSOHlblX .QaM 'M HaJJ\o1BHblX

Arm\ad9 of ,. he Dam nee ~ ~e nepBb'l ~ Iilp'1K:een K «nHpaTilM [KaJp~6i~ OKoro MO'PrA~": B 2006 nJAV LI'1l3A8-TenlbCTBo lDusnQ'y IPr,ess 3aJ1YCTM.m:~ ce1~~ 10 f1rO~PQC:rWBbIX, po . _aHC'B, 0 K>HOWeOKMX nox~eH~AX_ JlllKeK;a Bopo6~Pi a !I.I~ nos~1 11,;\'1 B10PYtO~ m)C8R~eHHYIO COBel)" nHpaTCKJMIX ~arUfT,aHQB. Soar-o aa 1iP,~1 nl.,QB n~QaiF'e'f1 b P!O~ KH'M, HJ;lUll&MndBWl 6cmee nooyro;p8, AeOfliTH.;B KHl.l,lr ~, no.\1Il)OJK9, HB Cf)C1t.1rpaerc~ He. ~TOM OGTaIH811i1ti1lBB':IlbC:1.I.

Alf!'lHW9K H! C)lenss, m;aJ8K,y H,a XJ~rrpOClib !II aMeKMK.y~ npespa'fI'VIT1b'CJI B '3AQIKO.rO 'o6a'RT9AhHOn;) HerOA~;!R Bpo~e Jl>Ke.KQ, B.opo6&i~.

IECJUI B TOM, ~1"O IlftaOafff~ ICR OOQtO.frral Iva KOOcrOjB~ aJBTO[pbi Armada of the Damned IIJlQ'XHOBnMVlOh;,· pa60l,IMH BiQ'Wa.re,~ TO 13. r1l1ii1IBH,e' IIIrpoBoro np0l_lecca III B~neQP~, Hrpa IlBbB3b~BaeT aCC04IlAaJILU4H c F,ab!e 2, [Hac, )iQ~e-r TBKOA *e ~pK~H! Kpac,Q~HbIM H orpoMHbll ~I MHI~h 07fKPbITbI~ anR ~OCJlleA08af,-ll~ A+. S' 6 O"eH~!O~ OIlllOT-a=, M'e ynop !~aH Ha ,3pe,u1~Ii~OCTh I~ IiIpOC~O-Ty OOEtOeHlVlA., ,A no cl)Iili1- K~I n3pO:RI 6vAYT' Bn~lmlb He. era 18 eWHOCTb I~ .Q,aJH91 ronoc - K

cPIIIH,ar1l¥ e:'-StJ)J1V1l"'1rr p~CKy9T npeejpaTHT1bCfI 8 *YJKOro MDHI'CTpa, Haru.JAo6vu~ A3~ ISH JjbiroHC8.

EcreCTlseHIHOI! HIA O:QHaJ. n PO~~HHry~afl ~rpa '0 nl1paTaX He MrO= IKEnr 06 OL;1T~IC~~ oe~ Mope K~X epa*~ frllo'tlMl ~, X10TJI: nOKa H e }rrO~HfI,eTC~ jl KaK ~M8HIHO' fJYAYT peanM30~ BaJHbl 6'l1'l1imbll Me'*AY lKopa6J1A MH. 06sdQSlHO !l.I10 OH~I 'OT,8HrYT 0AtlO:MI 1113 rnaJ8HI~IX l13IfOMI~ HOK, Pa3YM9- eros, IlHenoop~crB.eH[lFIb~,e 06" 3a,MHOCTl~ xan H'r-aJHa [He' CBQAf.lfTC'R IIr\ KOMlaH~p.'BaJH ~IIO' B '6010' BMeCle e repoeMI HaM IIi1[pe,ACTOL4T' lPa,2.,8~Bal~ 1M C~AtHl~1 Ii,oon LU'S,9 rOPAoe MlIM~ «H'eMe3~»~, r1HJRI61.1[pa,lb AflSllI IHte'liO KOMal~AY H C:J1e'nWn~, Y,,06bl .nt~I,tXIIU~ MOp(RIK~ He' nepspe38JU1 ~ .~.~1F .olp,yry ropno B, 10BO-' oO\QHoe ,OT paaf30 S'B, BpeMR.,

Pii rates of 'th,e ICslrilbbean: Armada ,('jf the Damned npe£lciliaBllReTCfll ~~Mlbl·woA poneBOIA ~rpo~ no rila;nYll1il[~PHJOH Bee'ne(HHC~ (..to. He Oy,lltBM aaOblBaTb, -rro opMrHHan~

.

Han 1plAnOrtA1IM 113 ,3191Ja.~I~bH~~1

ClleneH~ 06513aJHil CBOMM ycnexoM aJlgliPCKOGl1 Hrp-e' A)Ka;~ ·VI nanna.

~TOII": eell"" COGAaT9li1 ~ ~llPb~ cyrM910r IOOXpaHVtI!1b pa3BeC~iYfO aniAoc:l\t>eiW $HflbMO 8 ~ Bb~IilMH1.fIi'f IBt;9 caoc~~ 06e~aH ~'I «nVlpaTbll KapH6c~ora, M\0Pf.1J){; BepHyrcfI RO' Bceli1 rcpa,C)9 ~' m mHUl~! l''eKYuiero IIiOM~ a He Ie Mae 5YAY~ero.

II . "'PH 3J:ra rlIHijKHH

IA ·~:I

IB noroue 30 M64TOill

H ::~:~,~~b~!:~:~:o:::

A8BHO IS ClpaH9 BOCXo.Q~l~fero OOlllHllUa I. iFrag n ~ Cr;eam S E! bl rnRAl1!T GaM 0 ~ «n D10HCKOIA ~~ ~i3 HIIIK. MI ~~JIi]IO He' B aH~ Me'w H OM CTWnlA'~ rn1viU'CE!! I IH~! IB, VlHl'8PbeiP-'e)X It1 Aa~te He B, TOKIt1~'CKIJI~1 renef5awHe·!

oro ''51 - ,- Co 'Ol! ~pD" n''''!, m" ~iliTii - "'''i;~'

" .. rn ~'B,W'gl.i1 a u ~{H v~ ~lMiHw' ~Ib H~'J4i

61~'rB bll ,a B a:n1i!tOcqlep Et

fllJOXOIPOHH B BbJ~pa'CiJi1 ... n3 wen) EU'iO crnpHIKa, OTiIil pasn Rsm~ ICfPa~·, C1BO'B8ib no pyl~ HlaMI TOKJ1.1 o B 1iI10j~ Cili(;~D< J1IIiOAe'~1 ~ nep'~I)f(VlI!B IIlIIIIAX K8.lS ml~ 3!M • n paB·AB ~ 18 M nIP olUe 1iI~~rKI""'~frb:c~ Ha, 3111~IX jqYXOIB I~ poO(lfO !!'! l4 ~AL1IF1CfBeHHot1 HaA~*~' ~rOi1 C,ero CTaHOBI!I1C~ XPYl1K8fi Ae~ol!.l~a, c ,cepe6 pIACTbIMM' B'O-

U,WTAIA

'§~~"'~' '-ITO Mbll In P!.JSIf;l!§114 8MBC1"e. j[]:alBIHIO np~HeCJJMCb M~IMO, OOOBHC Qcnatta H8 eel"y. M ,i(tJim Bo~nm",n~HaHH~ !I;!Ia.cifO C'mHCMreA a b~6KHM~ ~ C1"O~T MHe 1:'eRb~ 3a~p'bllib rnaaa - ~ ~1tI~y 1900 JlHU.O, :ROHOO IH :8e~ &ilO Mo.no;:toe» (oe'TO).

FragU'e Dreams:

Farewell Ruins

of 'th'e MOD .

I1nATi.OIPiMA_: Wi i P,~3P,1150'~UKI\1: Namm;o, tri-

C:f~®Ge_Frldc

1I13£jTlEJil h~ Ris~ n~ S~9r GI~m as C'A~T: ~'mj@liLel~ reamswi ~.oo m

TI4I1 Urph~~ ~ ~ Of.iCl(a~ ~QJile~ea'~ 'P1 rna Bl{)l3'AlCT1HOE IJiFPAI1:Ii\t~IEIHMf:

1 + '~JUI. JlMLl c~ap we 7 .neT) PYICIi:Kuil JnE'EI1I~~; OTiCrrCfD1r8r

IlI!JXO)lU4E npO~3BEJ1EHMH .,BaJfoQue

• 8i1e~t H11~: Shanere~ Memor~es,

Ka,'i{ i1 0 Ii calM. IHe Aa.B MMb~ II1RY ~~JKe' np'e~Ac-rael~TlbC~ 'I OHB, yt3 eraer B HOn.;bj, a 'C'9TO~, YIC181B W ~1L1 tOT CBOenJ IBe~IHoro, ,O,AL1HO'"'l'Sii""<irBo, nU'CLI"8 0,'T't"I t':Ii HB' De n- Ai,iiliCV~",

1"-,, _ .~~ -i f\ ,r;;n~\n .. " ~" !I.ii"U' 1"1If1.

no nY1F'11 'OH HaJ()O~~T J:tp:)l:JI€ ~I

,;i"i;p~ .ifiill A ii"ii rill .i'~'p'~~tn iflI i,oIi p' '0 ~.MO" ~"FI '0 jg,

~ ~._ '~'H1If1 n ~ ~"'I~ __ ·onv iJl ~1! .' .. U .. _ ti' ... I[J 1-

~IHfepe CHlb~X nap OOHaJ¥.)S'H I K ~OTOPbllM M rHO BI9HIHO' U1 PL1 Bbl KtJJ= I~'W~ I~ Hla'~ ~IHaeWb ,HM eoneoe)K~Ballb., Ho BO'l" AP-IP orl1 repoea ~h9yMI0J1~ MOl pacxOn~TCR; eransH bl H pen ~K, rno's9clByer <0 T'CJ'M ~ IltCaKo'~1 C]iilleA ocrasana BcrpJl3'''''IQ B oep;A~,e Ce'10j ,~I nOM'CIKH A,eBYIWI-' IK~ npOAM )Kam'iC,:A.

n paHl~!i1feJ1bHO lIT1e)~M bH8R

~CTOpH~ eCT'p e~ VI paoC'r,9;BaHlII!4 tl005eHHO c,~n bHrO ·aa~rVl8a,eT 6na.n)A81P~· POCKOWIHfOMY O€flOiPM~ n~'1H ~IIO. rpar;p;~ Km, :;Jall~C pa)ta~saer ~ VI Hie ,prOfllbKJ:O 'f)llsrQAapn y~;a;~HOMl~ TeJ:H ~1~lecK'OMy IAcrmo..n ~ H9HiA ~" ,CKMb!KO ~Reafl bHO no}lOgpaHHO f¥1ry ICTItlIillIO', nlepOQHa;f\1A 0J10Blii'O OQW.liUI1I It! MJ1.flIIfOOTiPSI4HP!

O<lCIKO II :K:Lt11 '13·0110; n O(MI'i;1 H A H Vil~:

... ..

B Jily~W!lll("TlPaAlo1~!4RX cep~~ Si~ent HUll H F;j3J,t6!Ji Fra,mi8 nHJ .xO\~,"11I.o11rlPbl CeTo Ii-!! BX'O~lA1iTi MH ~>Ke er 86 nlA es M I AHe'BiH~ Ko'e, M n,aMtlITHb~X E3;e ~e,~IT XpalH~ILlt!MX, nOClllaHJi1:r1 1iIH)PI!H~t 1K01'Opti:de nap~)KMr!~ nQCfI!9}::tlflill1.e AIHIM MM[P,Q.. Bo, '3TlViI ~'CTOiPHM' IIlUJIlIHlOClrh 10 031BiY'l.lelHlb II ,8 HeH~)Ql'Op biB eutB ~

GI.c:ilop MlIIS'Hb I B B~,e aJ1bSOM6 E3, C I4n"'l[ltc:rrpa,~~'R MH. 419HHe MB MIValP QB y IO'JC1lP,Eft Ao~~Ja8n ~En IW atlfJ Mal [if'YiFeweCTB!,IUO C91I'Q,.

If< ~ OMaJMy~, Ka~ ~ ne0l3iDKH on "1-' CTe8wero~, Ha,~a"B'wer-o IPYW ~111b,OA ropog@\,. OJ Aell~HOI4I ~'0XBan,bl sacn'Y*~ I!U3!,Q'f H 9'50 ~ 'f,al~oe' ')1(19 IKpaC()'""IHOe H )K]~'BOe'l KBK, B pa(jlmax 1M aKOfO' CIVI HKa~. 3~lecb ,Aa>Ke T~rrl~H;~1 'CKPOMHO npoMaib~ B.a,IOTCA Hal ¢rOHB ~IY~reC:IHOm pO~n~K.a Ha, neC.H flO Ao T30~ Mlib ll~ l~aBeCfHOH no <I)~'neQ~'H\'I11"epyY" ~13 {4;C'Ka~a,&i~,i:1 39M ~OMOp'bR »,

K OO)l(lineHI!t1 K)! C 49H8,PVl iij 1.1 PJ~ ~a,AH fllB~~ I{blCA 8AVI HCleeH ~ Hlb 11M IA C'~ln ~IH ~I M~ CTOPO}llt3lM ~ VWrpb!., CIIi(fI~blle,aeTC,~ IBln~'~·U!T - 1119 H He~ ~IfO paspa6aTbi Ban ~I I~'e ,XYAO*H~IKj~,~ ~M~tOU-t~i'H1~! OT~~leIIPlIFIQe n pe;Q,c,aBJ1eJ~ VIe '0 8'~.AeO ~ rpax, H~IK10 He OGbs:A e'~Hn ~ M I ~TO 3anaHH~ no cO'Oil'Y n pe/AM'Erl1"O B~I 38 IlIItOTOp bl MIl\1 ,HlaAO B'9PHYTbCfI aa 119CSlIrrO'K ,nOKa.~I~&11 ~ ttai~I~.'D Cl'eJlH nIP'H3,HSjK!OM fJ/!J PHOn) BK.'YC~"" l§,eCKOH@'~IHb,~e JmleCTHit1= Yb~, H t(f)pHnO'Pb~ J aClaJIBJlilUE!lHI!H bl'SI ~IBHO nk1 W b ~fl" 1'0 fa I !;,wTOD ~I n QTR ~ yllb !3peMI!r1,~ 'lO~€ pa3l\paml6!ior, Cxo* ~e ~M04l\i:l,~' Bb ra bl aaer M 8031~:R C !II ~IBeHlalpeiM.

- . - . ._. -- -- - - ._-

nPlllCYTCTB,Y:IOT

• QTn~~HaA rFJa~IHK.a

• ~a'Iiit()MItJ Hlali014~6ClWll repO'M TpOraTeJ1bHb~ MI cto'~ef

Ho CalMlb~l~ !blYAo B ~I~H bl i1 HeAO!.il'EIT Fraglii~ e Dreams ,_ H19- BMeH~eM,arR GoeBel,A C~GfeIMa. IB ~Aa.Tlbj Hie o6,y~ HJi1 AeAywlKa Cero $~)(lOBa~~ H)~ M,aJnb~HK HeBJepOS!lrfHO MeAfll4ill"e'JnI~'~ ~' H9- n(H~,OpOITIi ~81 Y'KnOlhll~rrbctl or YDapo~ li1 n plt1'Men VI sa TbCA IH e y M1el~f m H,e~lKn 1O)K:eC'llb Cero n~6ylO ,AP,ftKY nps m.palijaeili' B ,S8,ljIl)KHYtO Ill:bJliKY i HEH;MO'TPSl H a p'~3HOOJG~)a3 ~ a lliparo,~, I~ ,crHlco50 13, ~IX Y'Me!pl~8flleIH 1t1!Frl1. 'YnaJ11 HOb 101l b ~o n P~IK~ c np ~I,~p,aKOIM MI~dliil;e'H b II{O~ ~1€JB04 K ~I VI Bpe'~Hlb IIMI M8J:1llbLHlyr-aU-IIOM K poy ! rne I~~ao 6~rai~11 op ~~HTVlPYACbl fll~ W b no 'F'(~.nO ty ~

VI ror: 3(3L HI'e eaiMbl M Y:Aa"'l~' Hb'IIMI ~rpo~,bmIM f1po~eCCQ,M KPO'-' eTiGSPJ n p €iKpae~la'fI n:]p l11i~ a 06 OAIfi i·H)Ii EMellB,e M ~lenOBe'lie~C,Kl~ x 'LtylBCTe,a,:<~ 'e III oeo6:&i b IIX nepe = )1(1111 ~ 'C,M€P11~ ~ KO 11~ Y csera, n p~ Ble'EIX T,e~H Itll'ie eK l\i\1IX H eAO~ lye'T,a}( Fra,gliilile Dreams - He'- 3.aypfiJJU~IO €I n p'~lrM ~'~leH J.1Je! AOere ~HO e, IM,a.36:m~aTb'~R 111 pe H'];BeA9HllleM 1~lcK,yccIIBa;.

-_._._- ------

OTCYTCTB,Y'I!O'T

_ .... _._ ... - . - ....

• IBM8HfiI e'Ma~ OQfbB8Jfll C~C1f"€~ .' en e~aT:Ji1AJblU~ e B~!9Jr!tl

• BOOIWe6oTiaV

CBe III TbMO B 6poilH $01\1\3

A~ia.n 'Wak.e ~ O~HH Vl3 rnaaH b I K IAO.n roerpoes IIilIOCJ19)JlHHX J1ler ,Remedy Enielrta11n~ ment I oO(~A,a:fil9\J1 H Max pLayne~, 9HOHCL4pOIB,anH If.1IIiP~1' B, ,2005 IiOJJY! M aero IP as IFI ep e,.Qenbllsa,n lo1 ele! j oTKa3,a1ill~ Cb or B,8!PICL.1111 AJlA nepCOrHalIllbHMX [tl¢.OMnb.O~ '~pOIB Lo1, H a.KO H eu ~ B,billllilyC'I~1lI H .. tCaM8 1P'8ap,a6 Oll~a 3aKO[H~ ~~. JlJ8C b e1lJUB 8. n pOWlll 0 M 1Ir()'AY\ it)OJillee We1C11ll<\1; M1e,cfl'UsS, yWJlo Ha yCTpa H e:H L4 e 0 W 1I100'K. nlOA ~ .xOA Ae'Hc'TB~T,en bHIO' XO pOWIl1~ : y CW;lM HCK~ X. n a pHel~ n anY'Li ~ nes

KS'Il-J!eCTBeHIFI bl!VI" no yM,a, npoAYKT'.,

r.naB oe ~OCTOLi'lIHCrBO' AI,an Wake, = npOn'YMaHHlbll~ lAO M~= nOii'e~ CtOi)lJ(eT" Sa. He'rn ()ilISe'biaS'l'

e

IJilIA1i'(!JU~P'M'A: Xb ox S60 PrA3PAI5DIT~Mk': IRt!'medy Ente Ftli n ment H3,aA ED., I poe C~~:

,~~ C .. tmtfliKna6~

GAiT: ,allanwake .1)Onll

ll'Mfillt r"b I: SKweH c 13i~,qOMI OT'1ipeTbe FO JiI H u;a

113PACJHiJE 10 PA!HlMlllBH ME:

1~ (,QIfUt -~I~, crapwe l6 n,r!T) IPRC'KlM I IIEPEBlJijQ; np~cyre1e,y~n' ( ty61lfrrpbl)

Y.)K8Cbl

B nOMep)t.(;ii(Y' Aoporoc,f·Of.U1U4X Iil'IlipOB~IX "lpo-eli(T>OB 2a""aoTYKl BbIXO>.ART AO'lllOfll'HflIOULtL4B OOHOBHYro, CtO>treTHylO nWHll,\11O cpwnbMIb~ H M)tl11bliCP~J1b- 1M~1. TaK G:blnO C ,Assassin s rCreed 2} Dead space, IDante's Inferno .. ,.

CQ~TeJ] li1 Alan Wakim pe WHJU V11 IHe 01C'lJ"aaa.rfijb M 'GHRnH uieeraceIP~HHb!~ ,cept!\1a.n~l'1IpHKif:~EH"l! «5pa.~~rr CDonn3 . [13 HeM paO(u<aSbllaa;elC!lI I,\1~C;'fQP~ R *ypHBJ1MOra. n pHexaBwe ro B rap one K I-tlB38J!;0f1 ro AO M:a.Ha YsHKa. C MMQJlJb1 M I-Ienc BelKO M np-o~n::.xoA'1T' ''iTO-lFO IH€uJ6bfUJHIII1 Moe - OH nepsGT,ai1i ce6H KOHlPQ.n~;p06anrIl:rJ epae P8CCYP;OK M Cl'PBAa&.iJ' 01" 110 i J1iJ.O:U;MH2ItU1R. EQHHC'T'BeIHlHOe cnaCelIHHS - nmO<1'lHryrb, 6pail'rir ();)o,.n.n~.

nOXOlKHE np,OM311EAEHMI oR ~&! ~ C",ft;..

'.,ee~IHi Silellt Hili ~~ . . ~

'. Dead! Space

C3MI J1e~tlK ~ 11101' cal~lbllM nl~c·a',enb H cueH ap'J.1CT IKOrop~~ L;t in!QA!,lJlt1fl IMLJlpy ne~B(W'O MaKca rnsii1JIi a. B 04eIP'8JlHOIt.; paa OM cna 8J.~

ldI,mI; li1i1"'irl1il"il1!a:OITl~fiI'· p- OI""'i"'<VQ'3-·'~IIUHI·a,cl

11 v. ~ ~Qu· I I-g. I L. _. gl'I,J~;I1\,Qr gJIrI a~

L1CTrOrp'~fI ale ACTB~TlenbMIO op[~:rli1- HaJiF1lbH8J, YB.neKa!Tsn blH8 VI AilEe TPO raren bl"wa. (B 0 C'ooeHI&irOcTH ,_ K(M"U.40BKa). rDi1aBHIb!·I~ repoa, Vl3i~ BeCTHbl~ H ~ io- ~o P KCHK!.t.1 ~r nl~ ea ~ ren b AnBIH Y'SMK,OTn paenseroa HS 01 llI~IX C J'uo6 HIM o~ >IKe HOI!1 311 Hie B IHISroo.n IbWO'~ ro p OaOK 5 pa ~ T '€DOO[n3'1' Lll'o6bJI Ha~rVl e~piX~OBeHHe VI OT~,O'XH'yTI~ lOT woy-6'~13Hec·a" Ho npO'~o.XOAHrT Y»<Jac Ii De: np ~ ClipaHiH b~ x 06- croaran scrsax nlOo MIM:8QI TOHer H a JJH;B oaepa I a. AOIM M B3f.11·bll~

QMTAIA

~ nepeA TEr - KaK C013HaJHwe nOKlIA1 Hyno P',aCT'" OH nOAYMM QI Pays. O;H Olbnn crapure ABeYWKH: rc~ 8,ABa HG .onHlM:Ji10Cb ABaA14iiT . He Ps.lgOM C HeH ~H l"'Iya>CTBosan ,ce6J1 MOJilO~~IM MI ;:U~.6bIBa.n, Kar:\,Yc1 KaTaCTlJoq:uJC1 'o6ep'HY.nGil em Mer! a p83pyweM ~ bJ~ 6paK~ IPao;T~ 1\\0 CMlX. no p HOC"" 05pYIiiBJl!bHOe KOJlI~LtO. OH' >K~~j KOrjDl,8 AesywK8J. nOflPQO~T Ci1RTIb ere, 3roro I-IlHKO:f":Aa, y.>m. He' c;,nYlilH1iCfl ~ (AIl~aH Y3~K ~~ YXO,A»- ),

B apeHay" HC'·H~~3ael. 4e'pe3, HGKOTOrpoe BpeM,n AnaH otlHaPY)K,I,i1[eaJ9T IceiE)A B M8WHI-1rI3i., IC, MIO MeHTa 18HIHI01BeHIHoro npo- 1~'C1LJ,eCll8. [)i\1 R np oum 0 H eM ana ISpeMleH'l\'I1i. Olii ycnelll IHan~caT~ ,KHI~ry ~cYxo,A'»J H 006b~TH:~ orpa)Ki9H1IHlble B e A i 06bJ8,8[OT'Ca':!ll - e ropOJJ.9' H}a:~ VlI~·aer 1'BO PlAllbCJli K8 Ki9J:fi- TO ~ epTOBIlt~ Ha~i' ua rnL4- carens H8nSjllrSIOf '0A,ep*Ji1MbJI[e ,CeM!f1iIH9. a e.pa"i ro SOIP MIT, ~1i.,f'O BOe npOHCXOi\:RL4ee ,~ J1II\i\1IWb, nn [),R BO 06 pa)Ke H Ii1 A -, 9,bl·3IsaHHbl~[ CTpeCCOM •. ,An,aM psuiaer Be) 410 O'b!11 TO HIA CTaJlOI cnacra 311 He H pasoe paT~t·fI[ i t~'WQ :)Ke [H,H ca,MOM Alene npOH(~X01QIi1T B 5 pal~ T <iPonn3.

Or~l1laK,ol AJ15.i1l1 alMO cQ;le'p'HO'ro y*aC-TIA i<S 'OaHlO'~1 H eT'O P'iIt H HeaOCraTO'Il.JHO. B Alan Wake

Ka~Abl L1 Fe po G; - 11 M"'I HO CTb CO C' OIWIMIH IlOCT'OLo1 HCiIi[B;:JMH, t1 '1-1 0AOCTalllta!.M M[. n POCTaJ['t 68 P'pVI BelpJVlT IS pOCCKa3 H~ V3~KB. 0 T'GIM'H ~n( '0 ~In ax, ilO1"OIMY i..IT'O TOT _ ero ,nY"-lWHM AP~T M,eCTIHb~H wepM<p OCBOf)'O>KAa.= er n~(ja'Ten~ ~3=3,a peW9TK ~ Bon pe Klll1 n}9,i'i;CllB!MIR 1M areara (PleP! nOTOMY ~rTO C~IMTae" SITO npaB~J1blilb.IM! 3J1lt1lc III po CI4J1I' .rllo6~MOF'O IBblcnalbCfI noons nOXiM 91n b$l n O,TQMY 1~1!O 11 KlO'L11 e ro .. '" tAa M 5pal~ f (j) onns _. He IlKy~IKa. 3.Q,BH ~l~ [lOCP e~k1: n eca ...

310 'C·JIi1Ila.BH bl ii1 FO po.~Q K CO

CBOWIMIIA Tpa~l ... n!IA'RM~! C,mlo.~Mi1 rep DR M H ~ ceo It1IMili1 npla 8M HaM VI. no MeCTHo,MY 'ra nOCTO'RrHH 0, KPYTRT M'If1IC'TIt1'y,eCKOe' w,oy ,« Ho~ IH b lie KJIlK)~ ~I»], ~U3J a era pvnea Ii 0 c'lanbn4[~'yl~' no 'yllillJe;aWIl\t1 M ro'aa!Mi, t(,OlrA3 DH H .. rpanlM' B X31!B VI ~ M[9TBliI rpynn e a Id Gods Of A,sg,alrd ~II H8 IMecllHY J!O p1anlAOCT,QI[HIIILl_VI to 31~QH!Rlili •. 1.11 ren H '~[

BIMeC:Te c l~leAYl.l4lAM o6c.Y}.f(AaJ'!Oi 8.KTyanbHbl19 npoone'- bill Aen'RTen Hts6.n IOllIi,GHIl\'1 R MM •..

1I1 rp 0 BOL1 In P 0[49 C C He OTCTa-

y .

S'T ......... OH roxs BleC~IMa Q..p~[ln1'~

H ana Ht ~ AiDtc::e He C M orps .Qa *e H8 TO, -rro Bpar'OB, scere TPL!1

B,VIA a: o~,ep* L<1 M b~'e [ceJ1'R He ~

arpeeca lEI hlllbl e Cl'EU(I se POHIO'S, M ,3ayapOBmHH'I~~e' UlFU~AM~'bl.. COI3D.lt.TflJ,[1 HI xo PIPO PIO S· ~aB Ii 0 n,pOCeKJ1V1lj ~T'0 SpIM,JBJlA ne11iK.O Halliryra,Ti~ T:eIMIH 01iOI~ ! nlO.STO!MY B AI an Wakl8 llaCle' 011)0 ~ra~ 80I~pyr nep eOO")KeK ,01' o):tHoro lHCTO~H 1~'Ka. essra K APyrOMY fqJOHlapH~le CTon6bl 3.~,eH;b ~

Me era 1000X P,8'H e HI11I111Lt1[) . IIllI pOCTO TaJ K ,S.aClP en VI Tb one P)K·L1 M oro nee iii IA Ka lH en b3f1l ~ tHI HI en) HY)i(H 0 nocae I ~ l,b ~o Hap HIK.OfM ~ '-I'To6h.~ ·3 H,ar'h T8MIHbl0 CI~lnbrl[, .a ron b 1(0 n o 1'10 1M H a Kt1lP M Lt.11 b C 6ll/l H uo M,. 'Hi() a,a l'ap e ~ K ~ YIQ,eTO IIKO H ~a,IOTC.R:, H IKO r.qa re,p OA 'O'KPy*aJOT 'TO nYT'BVi K cnacsHM11K) oeraerca HeIMIHoro':: nlA60 JlOBl(O nepreOllilTb cvnocrarce 111'HI60 3la )K€'~l ~ c ~I n-an ~HY 10 paKeiY iii 'OTIOe},i,8Tb rFlf)~.af11 ~Iwe'" nlH60 co eeex H 0 r op O'C:MII be:" K: r6nL>lnKa.L1weL71 I1IlaMlne. HIL\'il~ero nOAOOHOfO pa.HbWe He' 6.lb!1110~ 1H()r" K. OO)KaJJi1lE!!'I-H'i'I~~1 Y*~' K cepeAIM H Q I~ IfP~11 n po ~e DC· n 0P'RJlt(O M !Ha~oe'Aa,eT ~. ~p.alrl1 rOlspyr 1~C'~'

lio'" iFi Li"I;,Ji.J IA l'e'!1 ['bH 0 Lto', n i.iii u.c.PT'B· i'iII M' .01 IF'Y 'IV --, ~lll .;. '. . . n.,.';1 I"'" "",11!,_;l Vi - J g

[~P 0 M a :!J,1l( w e Hla,,~ eosaaren H H[I/1-

~,erro Ir1ple,AnO'::«~Tb He. CMOrJ1~, JJa~, YAan14'C b C~'9Hb! G O~lep, •. H~ Mbl M 3K'C,KaBaT,O pOM noesnsaMV1J H8 Maw '. Hre~~ lIilepeCTpeJFlIllKO~ [ria pOK-nnOll\8!t,lIKi9 HO 310 peA~ II(~ e AI! VicTB~'Ten bH 0. R p.t( Iot1l19 M'OMSHTb!. B aCHO aHO M BeE\- KY~la 6a,Hanl~H,ee - M,D8Wb IiIIO nercy" Hap bl saew b,CfI IH,a '-lIIBTb Illpex, My).K'lt.'IK.OB C TO iii 0 p,aMIIH, y6V1Ba~ surs lAX ...... " VI~eWlb A8U1bwe no necy. ~rpOBO~ npo~ecc ~eMTO Han 0. M M H ¢U~1" [De a~d S pace

Hrbli71 3'IKIWSrH CrT rpersero ftlMIlua C OpVl r~HanbHblMVI cp ~AC1B,aMH y M'~Plltlin e H ~ ~I. IB Cia AOBOJ1 b- 1'110 6olAPO 111 YlsnelKBTlen IbIH,O I HiIO VH;:rOpl~~ HaorQrJllI~f.(O MI[IHTPJ1- rye'T, 1,;11"11"0 .xo~,e'TC,R KalK MO,)tO"'l'Q cxopee rtpeuoran, 5,QleBb1B

cue Hllbl ,M YS H8" b I KaK paasepHyTCA 0'015 bl'TVi R •

Hen b3,fI He OTM eTl\t1lrTb ,3aMI9- "-man'.n~Hbl,A caYHaQT:pe'K. .A KM pa ~~ M ao xa, IK'ON1 n03.IM '0 p S U snt Him nOK83'Qn, K8K.yK) My:3:b~K}.1' Hl~l:l:IH 0 CO~II\t1lIH~ib MIA y)KaCfvI'Ka.~ H M aerepa 113, Ae;ml~d~l [Ent,ertain1men~ nOWRrVl no erO·'CTornSM. 3,SYK,OBoe cion po BrCl~..qeHMe K Alan Wake' - COLte,a,H~e san 0. Ml~ H8JO L41A X!C,~ IP 0 Ii( -,x ~ITo,B ~ ~e rsoro 3 M6~,eHla.. 'cPal~,aTb~

... ...

npl/ICYTCTBYIOT

• ,3aIXSBlTblS2tiOnJ.tMrLlI C&OJ.«eT

• opVlmHarn~Hb ~ MrplBO+1 ~

• Kay.eCTaeHH,~U4 cayHAlJP8J\{

AYL..l~Ue eUAEClUrp4:::d

na>K8 coo panlM 006'CTB,e Ii[H bl ~l CDOPIHIIVI K M.'eJ1 QAlt.'I ~l, luBJiOM y ~!TO AaneKO Hie Boe neCHL4 [BOWJ1M !ria npVlJ1lara,IO,LUHHC:R K Kanne KltL1- Ot! HO M Y Vl3.qa,HLt.11O C D ~

HT'ID r: OJlHH VIS, rn 8BHIc; ix I!it)O~ .s.r~d pe'~ Xbox ,36,0 ~ J1yiLi W ~rlA arr~u)cclle P[IH bt M xop po P ICO 18 P eMIEb-l 'f'lpelb,e,i11 ~aCi~ S~llen~ Hilt He, 3P'f,I Re m,edy E nterta inment. TaK ~PJlfillro pa!6oTaJnIIM HB,A ~ rpo'H ~ OH8 B,b~rWlll1 a. ~~,i;'1C'1liIIB,~ie\n ~,HIO

. . .. . - - ""!.

n PS'BOC';XO.QHO b1,.

. -- - --- - -

OTCYICTBYIOT

TeXH"4eCK~e fJWHOK!Li\'I . 1M9p~,I;(llle· CL(8Hhil

Ipe3KLI1e e 'lbY!»

'AYYWU-e:

BUJ:l.-ECi ~ F"~

C IAJillbHb 1M Mylllb:fVl nneepOM B 'COBpeMeHH,blllX Hrp.',QX yZe. HIVIKoro IHe' Y:.QWBMWb. KoonepaTMBM'bl ~ pe'lKl.I1lM 11 Pii1CYTCTlye~ npaKT~'I,.]Ie.CKM 80 BCeX uiyrepax, a H'9 KO'l O'Pbll e VIS, IHHI)( Boo5we I~ HiT'~peCHO npa~OA~iTb ronsso C 10BspVlLU,e'M. ,Q'.(QH8JKO B, CJ1YiLiae e lost IPtanet 2 paapa.6ofLiM KVI

---- -- - --

CETE'B,bIIE npEI1:E'CT~

Ka K Y*8 Viii! OM MHanOCb. 60nb'W o~ ynop cp.'enaHI B Hr~:'H~'c' Hie M!{flb"{ [IiInneerp ~ KOOnepaJi~BMee. npO'X:O~~JII ~e." 1P',a3JpaijOT~H ~ n.peAOCT8JBHfD Ii'1l OrpPMH06' IKQIWI"'IetflEUJ' ~HOlpYMe'H1"OB NI~ npl/,l~,alH ~~ mepe,(U-Il9)t(y y~~KanbHOro BMAa. K TO'MY' J(9 M()}KHO OTKpblTb MOAenW1 repo-es Gears, .of

Wa.JF' HJ IR;gs.liden~' E'vU. n paBAag 1!1 ·:),A@iCb He ooornnO,Ch 6e9, H~AOC1",al5<iOB:' K III pWMepy; B pe>K~Me' pata,~rene'lr!I HOro, 3~pe&-ll~ Jl!Y"Gwe· ~e lIIf1pa,.b - He BHAHO npal<J"'VlI~ec.KM HIiI""IepJ a orpOMIHbie if)OOCbl K8;*YTC$I 6YK8WKaMIi1"

ost Planet ,

-

I1f1ATI.U1PMb,l: Xbo-x 360, P'~ayStalion ,3, PC

PA3 P,II5IllI'!UI1K':: Ca~ GQ~

M3~nJil b~, fc 1 G-C!(J ~'TKmu) ,

CAMJT: lostp~ante. 2lgaJme.oo'lI

TiMn ~mplb~: Wyr~p o!lTpeibero J1I"U8 B03IPAC'lilH'D! Dr'A,HM~EMIitE:

, 6+ (AJ1~}U1,LI1 c'n1~we 16 JileiT}

",e CIUU' nEPIEI DID; 01:CYVC1syer

CTO'HT c K,!3'S.Tb. IP Q3 Be' IYTO 3R KapTI\;t' KY'~ ()~·U~Hb Kpa,r.a~11'80!e OK py).tH9H VI,e co C:M,e!H A H)I,Q'9 ~ CR norOAOI~ pa~y,eT rnaa, a npM' ~!oN!IKUTIOIPO H '$a.H 1'a31~ va Go It1 eraIHOBH"WCfI 3pelll~Iu.uHb~MVIl ~ AP,a.e.i1I= IB,OBbi] Ml:MI. IrrvI!IaneHbKI1,HI OTp~IAj c'pa .. ~a,to~1II "lc A C 0 pnalflM1l1~ H,3- (rrynatoWvl'X eparoe ~' n p rI M'D IC4.16'Ha ~13 H8CTO'fiL4SrO HaYYIIFIO'ep,a HfJEU':TH ~Ie c Koro 6~oe BI~ Ka~:

TO Bb!lfl C49H b' 1 xor na ,KaJ,M9'pa 6epSIT caMble Bb,IIFOAHble pia Kyp'Cb II. 'H'D i' 8 OOtl\e'M 3rT 0 rnSBHlbl9 ,Di'OCTOVlH'CTBa Lost Planet 2.

VI TO r: KpaCIA B,a~ ~ M eC'f8M VI 'O~leHb ,3pe'.nlfu.UHa~ 114lrpa! 1<010- PYHl ,~,ep'b'e3HO no PTRT 'cna6 hl!1l

nOXOJKME np'DH3IiEAEIHiWR .oeplUI Arrnny of 'Two

.ce uS! G~ar$ of WaF'

H€'BHSlI fH bl ~ Cto)K'e'T 14 M HO()K'QCTBO IMleJIKl\lI11X HelnO~eTO 8.

B3aVl MO 8Ji:dp"Y'-l KS" !K:OM 11 b'mepIHblM 6mlBaH~VU(BM npOCTO' He~ EH31.QO'MO! ~HB) IrOBD ptt V>Ke 0 eone e cnOJKHbU< OOa'Mt9CTH b~ X a;aL';1cfBH'AX., A ,.D.,ePlCTB,~R :nM ~a,c1'o. Heo6~ XOA!.oi1lMbl = 3[penL1llUIHbl!9 M RpKIMe MOMeHl1b1 '60PI~6.'~1 o r~lrajHlCKVI= MH Go'Cea· M rpOaf11' npeBpa,THTbCri 116 My~aH~U! n~'~ o Tioyr-

niPWCYTCTBYKJT

.-~----

• npo,AyM8JHIHbIA CIiO:*eT

• YMHlblB GOTh II , COil( .. aIHJ!HHfll

• n.ralHrrcK~,e MOHCTPb~

• ~ooiIll8,perll"~BH~IH pe>KHIM

• T,~:nlln08aA SHe,p ~:A

NIfIIWnf

itlm'm1!:,III. • '" " • • '" • • • • '" • ; '. • , • , • • • , !' • • • '. • • • .' u • • • • • IIII

fll~HO rtepecrapanaes. Ci,Bll4lL4 CJlila>£('e~WOc.T~ 8. I!(!OM,til1Qe'.

~leHcTB~e Hrpi~1 paSBOpa'~I\<\1I~ ,....---~~"":"'::'"'::-:=-:~~~~-------~~~~~~~--------~~--~~~

Sa,'eTOR 'en y\cl'~ TrLW~ Au,a iIl'b n er nOC'J1e' coo b~ fLit A ne'PI~Jo" 4,aC-Tl\ii1I. rna SHOrr() rep O'~ KSK T,aIKOBO ro y Hac rsnsps He'T ~ e Me,Cl'O Hlero,- OifP~\A !~113, ~eTb~ plex 60 ii1140B ~ LH~ ~I naua CKPblTbl MaCKaJMI~, a IIIPO" umes Tyu,aHHlo", C0'6C1S9HHO" 'QH 0 H'~ KD ro ~ Hie IMHllepeoveT", C'KUiK9i1r~, M R rso rOBOp'501! IHle~, BH~l"IHbll~': HeCKOnJlbKO q:.,paK4M ~ c pa)Ka IlOT'C:A 38] renn O.B:~t&O 3Heprvno", lt1 B,e,a. BMI9'CTO CH~',J.iKHlbIX neViaSJK9 A ne'Pe'~ HiaWII~ MI~ rsp Of,ilIMliA n P'~A'CT,aKYT A*Y~ rJilIt1 IQ O,y£i1IIHO:r paera 9JlbHOCTbl{)'" l'1IIy'CTbiH IA ~ re PQt~,a c non~'MIIL4a.M H ano6Hbix H8C9K)OIMb'X: - alKpl~I~ .. lt1 rpo8'OI~1 npouecc TO)Ke npuM ~ f!l1SeH: Oil~ R.Q n po 6 ~11P\a81"C;" or TOl.l.JKM K T'OL]IM!e~ H,e KOl'OPhl~X MO,)KHO BOCCTaHaI9fl1111 B8J.TbCSI InO,CJII'i:9 1n16e'.n ~I (MecfHbJH Bap~a liT C'll1ICreMM cox.paHe'HVI A)I InOl<:.Q He' .qIOC"f~ raer KOH YB, yLt8CTKa. ,38 ee rp'Y3ka- VJ BDe 1l0'BTOp~,e'TCSll, IK,Q,He ~ HO m L1 Horna nona,Aa"l]lTrC~1 ~ HI'm"S pec~I~II~ SIF1 H3n~bl c In o~KajMI~ H,a lPo6.,orax, I~tn· 3,aA,3IHHS1J ISpO'jle 060PO'Hbl T,Ol.iJle K 01" araIKYIOLY,~,X Bp\8,lfOS! HO aTO csopes 1~,CKJ1II!O''i,eH 1oi1~.

IVlllrpa c 6013 MM iB OTP:AlQ~ n pcnlA BOnOKa38JH.a, I~TO TaKOS

I.IIMTATA

~~ nCUA1~~M BMfScre. .ny~UJe C BaM"'. 4eM HJ4 C K8M» (orp5iJj!1 EM~Tpe1ia,e'T IilOjIJKP ennelH H~') .

e PYI<OnLl1Cb

X OpOIWII~'~ ~O'MaH MOJKSr . n,p!15lTHO CK.pa.C ~'rb, AO(~;Y r:

IA,eTe P(l1M B nO[p.\8,a,IAT pS,S raAK.o,L;I1I o ~1®Jl~'£ltJforo n pec,ynJri1I€:IllJH~ ~ K.O c M ~14eGKaSl! QnSp8. OTK plOEin HOBbIIS' YJlH En1TeJl b. H bme MlIM pbl! ,*,3 ttTe31A n O~t8P ~w BO:3MIO'JlI(HIOCTb npHKOCIHYTblCSl K BOJ1W,eIO~ IC'f~y. YB~ e xaren b,Hllb!~ ~ eTO!J ~11~ BC1SfAa or.)lIi11l8AanH TO~I Ta.l\1ti'-· IC11~N3IH~oA C~lnO~I, YiO n03IBo.nI~!· na,~ Hie n()K~IAa:R Y'tQ1Horo AOMa~ ornpa IBJU1TbC~1 18 YAHS ~lle.Jf1llbHlblle n p VcII1Kn lo~eH VI R ~

Ho Il,jTO , e EJ1 H 15 bl' ilKlfFI W rIA

18 san pa en Y YH 0 C 1.1 Jill ~I "i L1Ta.re·· ns 8, IIIHb~le' !l1~Mepe'HMA?' ro= TOrB'bl .n~ Mb~ Ha caMOM Aene TP'aJTIt1Tb 'LI·a,t(~ bl ~ a ~ 'S,y 'i,e HII~ e M:a.r ~ 1!J.I,eCI< rAX 010 ~ OIB!, KO na,TbC'R IB ,0 rp 0 M H bll X a.p'x i4 B!9)(~, neeeWlt81 b Ibly~ vue IMII~ IPlb~~, He ,3 H;8 .. ril n(!)~1 3TOM Haru~p,enl YJla'CTIC~~' .nH sepHYTbC:7i Ha3a~? Bcoe M b ~ n p IA B bllK.J11l1 ~ 1;.jI11·O K Hll.4l,ra ~"'N3' M O>K,9r Ta~ 110 onac'rI Q,CTIII VI e Ell B, ,nID6,o~ MOMeHl' IMIO~H:O aaK p'blib 1V1,~'i~ YO'IP'8Tb HIS WI Q'fliKy . H 0 TO Jm1I'b KQ e en VI 3,TO He Uyst i

'~T~ ..,,~. r~lrlill,AiLII L1I.~ ii"'I IFtl,\/ld""'n • ""I C·· IL. v _,~ 'i.i! ~ ~t··l,{V ~ Fi! ~.71 r.'" i n. ..... , _ !fl'·· lEi

~O~B~naCb Ha 3eMne B 1714 rOAY - aHa ti'~'K B,~J1 b ~ 0 y n ana C H eea, E wi3; Y!ep 83 TP 1-~1J:U~JtlTb ner l np~I!MefpIHO 18 1 8,07 rOAY" IH 9'Kl'O CTP,a, H H H K H axo.Q,~" ·f.H~' VI lUI e P€H,IOC~ WO:tllI ua 3an3~nO~ IIH bI lit ocrrpoe, MH'CT. Ha He'M (U5Ha.~ ~)y~ M B 8H3T,CR MH O>K19'C:TBO n 0 = CTIP e elK: nn a Hi era pl~lLi1 ~ 6 ~16J1IIM 0- resa, K n Vlp:cy np~lw eapl'OlS8H H,a.G10f!lll~l~ I~ KOP8J (5111 b., A ElI01 JlIO'A9~' Hr91., B non b~TK,e, IlliOH ~ir b n po~ O~XOAR ~e~ (;:~p:a ~H'i iI1 K, 00- paILll..ta,eft:~ K KHI ~lir,El'M IS 61~ on ltH)= T'~IKe OCTpoB,a, 1M IOQIIFISPY>KI1BB,9i l',a MI ~ E!U.~~ 0 ~ e &1 b In OXO:*I~e Hat TV, 1-13=3,a. KorO'PIOI~ 0 H 3~tSl>Cb 111 OIKB.=

IIIITATA

«HaMJlM e ~ Hl4e cr,,,aHHlU~~. l{)lFIIb~KO CIA HIMe~~, ~AxeH8p).

IiInlATi$lJF M'A: PC P'A~lP:A6'Oiil"'iI~I: Cy,an Worlds, H3'AA11lEJ1Irb!' 6 r0~e ~bundl

TIn IitIiPlb[l: Keecr

BJD(3PAICTIltD,i PBWin'lHr::

3+ I~;n~ .Q~~e ~ arapwe 3 111 er) ,PJ'CCKl1U n E1PEIl[J.Q;, OTqrn;:fey.~r

ICiittlE MflIb,lf TPiE60lAH HI

CPU fS6 MHz. 4. Mb RA.M

nOXO>KME npOH3BEJiiE:H~A .oeplilFi Myst'eliou s J ou mey

• OrqinT1~ ~ Voyag,€,:

Irnspired by Jutes Vetne

3anCR,~ = CI~HI!K)HO IA KpacHlylltO. H o crpa ~ ~., ,4'bl ~13 H 11I1X n 01 K.8 1(0 M = TIC) np'H'-!MH9 Bb~lp8,aHbl, ,;'.

IS 1'993 rQAY ei paib~ P;3Ha :~ POI~$1A HI M Vlnne'p b~ pa-C'f'k1I~ pa*'~lpOBanH KHHrcy Myat HS COl! Vi MIlAJ1JlWIOHbll JI1IID~.le·~ orn pa BU1n ~ICI~ Ha raJ;1 HIC11B,9 H IIH b~ M

0- ~i-P on; D KA"'1l1'n PIb_II~ u.... if\l~;tll ""'iI11LI ~tn

'Lii' . _" y ~j ,. -",V II yi __ : ~ VI III § '~ ~IHVI@ IFI}"" .

O)K~J:1a HI~ I~ ~I Ae'I1,C'TB ~ I€H1 b.tiil@1 cyMeJliilI npeMO~IMTb, rOCTRM M Ho.)fr{J9'CTBO 'fa ~I H H ,3a:~a.aOK,~ 15 bin l1 180(;10 pr ior palwe:H ~ A ~nO,~,~II~IX 1/1 1t1130~ PEH'C~ ~ fblX ro-

no 8·0tliiOM 0 i( 1 G1pa BH H M ~IIII~ 111 0

'0 ~Y14,e H H,R M ,~ til ayiL.i ~Ibl M err· KplblTHleMij 6b~FJ~ ~ IHHnlL 813·· fJ.:y ILU~ e B ,~IIIH b,] e M VI P bI J IAlpiyr~ e n n a HeTb II. 15 bllf]a H IrM1JB,r ~lstI ,t4,c~ K'~lICCT sa - eexper Jl pea He ~I 1Lt1~1181t1J1 1.13'8.4111 H. [; bll n VI Bbl16lop: B C~~He A It1 ~pa,cH oA K.HIIlt1'r.ax I Ka,K. B 111 ~ plbIMaK,~ to bl,n ~ :38 T'!) 1"'1 I® lirI b.ll Illtta tjlpaT,a, - rC:~p1pyc H AXE:Hap!. KaJKJ]!. bl ~ ;Ken a J1 oc Et!o'6Q,~Jl€:HViR ronsxo yQn~1 ceoflJl ~a*Ab~'IVi 00 EM'IM RII APY roro 'IB() scsx If1 ps-

AYL..tWU-E'" -E3L1A-Ecurp~t

• OOtihJI1'1Vf,A notflTiLtil BClSlX I/IlliJjI tep Li1J1tI n pOIiI~O,AHT s· XI X IB/S'K€t BP~Ml'1 JJ,€A· Oie~!R ~! BDOI\BMa~ 'Uru: Ages e'e'yend IMySl - IfiI aWH AHIW. IH eH~raeCTIHO' TOflibRU, KOF~UEl, nlp'OIAGXOJ,llflT' 005bdT~ ~ IMys1 $,

• Myst lia pa SHe Q Tin ~ 7th GlJ'Bst eneceecraosan nonyn ~ pili13,au~ ~ ~ rp Ha, CD.

• no 'CJilOB~M pa2pa6cn4HKO B I ocrpos MIL1~T CBOL1M n(J~IMeHJ1eM oO~ laH pOMaHY >KKmA lBapHa ~~TaJlt1JHCT8eHHbl ~ O[npOB j}.

. Myst AO C2~X nop 'RBJI1fH3'lCJ'l O~HIitM 11(3 caMblX gJ;tOiBb~X KSElCUOe '~ Hrp-a. paaow.na'(3b no M~ py B troJ1li1~eCTBe 6, MH.m1 ~OHOIB I(OnHI~' (IBMeCT8 c npOtJiOJ1*-eH~RM,~ - 12 Mll4nnt~oHQ.B) H npQ~.mf(i3!eT nepe~3Jl,aBaTbQ1 ..

erynns H ~'~lX VI CIMe'pT!!t or III 8. '= .A 1 PYCill j 'CH):l~a.'TeJi] R 18 tax K HIH r H a: o~;rpIOIEte ..

'Y,cnex III rIP~'~ IObin ow eno MI~I'~ l\t9'.nbHbIM. K,a3aJ10Cb~ 1iI0fUB~JIi1IC~I HOe,b!~ BI~ ~ IP 83 ene ye H,I~I~ I ~ aeCRTK.H APY rHX K;OlMln a HII~IIG'1 l1li bllllPan VlC,b no B,iO,p!4T b 'Y'IO n ex, HO y H~IX H~4ero Hie BbIWI~O,. A sor 'Y 6 pa r blaB M ~llllrlle·p B,bl-' W.nIO. B 11 '9917' rOAY OH Itt Bb~ n Y·

'CTHnl;1 en e~ry'~ LlJVI L1 101M cs r~ nOA H:S3B8.HliH9M Rivlen. laK n QIR BH.nac b ~,e,n a~ ICI9IP'H ~l p!9.C-· o,~a.3 bl ~,a,loLiji¥tR Tpa rH 4 lSI GK, YfO ~ Cl'OPI~I~ Ice Mbtl~ Aipyca,.

ItITor = M ~lst - KJi1laCCIt1~a, ,KOMrtbKlTlep HlIb!~X pa3IBfI1e''''DeHI~ L';.1 ~I n pa.pO;R~T~n b, Lt1 O~11 H Via 'He'M H,C ~ rl~ x, ~,O'C-liOI~ H blX naalFll-KB9'CTOIB., IH rpa ~la[BHO I~ 3i~JICJli]'y'*I€:H H 0 n pH,aD pens, KYJl bT(M3b~ ~I GTaT~l~.

OTCYTC:TBYIOT' '

• ,,QIHSE!I'H MJ~J1o\1! ~aJf1~QK~ ~ KHLfri~

• 'T8~l!iIbJl' 3aITJAK~1 ~ n:mOB~JilOMm

• Hac:rOR~,e'9 npIiIKJU049H ~ So

Me~ ~l cnaeTep~11 VI n aprM 113. I pOfl'eBl:ile 3lIi'ISMeHTbl

31(W!!fFll

IGIO:II.filr .. , " •. , ., ...• ". , .' .' • , , .' , • , , • • , , • I, ••• , ; •• ' • I. IIII 7

MfP,UmhHDCIh ..... ' .. , ... " ..... " ... " ... "" ... 1,1 111,.111 110 rJ:IIIIKI, . ". . . :. . . . , .' . ~ .' , . , .' ., , ~ , . . , , . ,;, , i • • •• ' .' • 1'1111'1111 1 3Bnl'.. . . . . " . . . . .'. . . " . . " . . . . . . . . . , . . . " . . . '" . , " 1111.1.1. I

1(" OM~a:HL4iR Fan~aS'y Flijght Games" rOTOBHTC.!fI B!li:IlnYCTlif1Iib O!.fep8jQ'" rnyw rn aJBy' K~Pl;O~'HO~ ~rpbJ A G,Bl11eJ I(...-f· llilrones ~ Blflofl1e r~ h Dod W Ithoufl IBanners. B LtWI~ aO~Ae'T 6 KallJ!rQ'L-IHhl:K Ho6GpOB" GilU'~e<'fHO r.naSbJ 6ynYT rnOCB~~eHbl o6"be,AJL.1H9HHHM, QTKa38eW"UiAcg BCT8Tb no.,Q "IhJIA1'-iO' 3HIMeH,!, = ~~nMxo~ J1fQAY»~ Hril'9MI"Jit4K8M 11 crop OtiHIl'lKa M IIACTJ.IIl--IHCrO i({)po..lfI)!iI Pc6epul 5apaTje0it4a~ B 001:-110'By cera nerna ~feH Hrpb1 663 ~apil' ~OMOB. KOJU)~ He OCw:l:oae Bro1lhe;rhood Without [Banners r~.e xopowe, -OAo~~et AnSi ~Ii"PO

KOBI 'fOObKC Hai~HHalOl1tlHx 3~aKOMcTao c if( !t1rpoM In peOTMoB». Gp~,M l<aJp-l nepCCH8>Kei1 cam B He ... 60pe no,Q~ 5e.~~K A(n{J~appM0.H! n~H CroyHf~apT VI 3YPQH «Ek~pOlHHL1 rnas».

I (," (iM n:3lH Ml~ llooney Labs Ha3Ha~ Hna !HI,a eeHnl6pb 201 (] r~Aa 'E!! g;IXCI~ KapT«)l!I H~A Mlllpb!l no MOTHoalM ~,rtlaM eK~ToA "pl4nan~M Po6epTa 3eMeK~ ca ~4; H~,~, Ell 6Y~,Yll'e8~~. Sa,ek tOI the i~l!Itl!Jir,e,:Tlhe C',BJfdl Galfl:e' GyaeT OCHOB8!Ha HB, M9:XiBlH ~Ke I C'xOyD.taofl 0 C,~ fononaum'l TaIOf(B eb~ny~9HHo~ LocHiLey Labs, III rpOIKIlJM np SACliOI4T B3:Rfb HB. ceO"1 PO'IIMI repoes lJ"PHfLOIiIflIH 1Li1 .. "YTeUJec ByR Bc) apelMeH~", npOATL1 Llepa·s 'COObl'rM:5'II Opi~rl1lH1anbHlb:IX q)~nbMoB,"

(OMna!HIV;l~ Nlex~s Gams;s;; '~6b~!BHna 0 CIKOPOM IBbJIXO, e HaCTO,fl b H ow lit rpbl M agieStio ~m ==- B8 pre'~' a.'ll!il R ~ByX ~ rpose B, 18, KOTO"PQM H8C6x:01AIIIMC rpaMOlHo' 'GO'-le-· rars eoe - HYto 'TaKT~ Ky ~ 1010lnDllb30Barl-l ~e :laJKJi1!t1IHaHII,!,l A. rJilaBIH'a~ oco5e:HH'OGTb ~ HEHI(!OTOpaSllI ~~c.aMOCT'OS1lTe bHOCTb» mo,~cK,. lIB li'iIepB~IW' 6a30abl~ Ha'Gop BO~A'YT 1'"'16- "Il'blpe IMEWna H ABe alPM1A1t.I ,- f111OJl.1I11oi1 ~J.i1lbqlbL. no Jle're~,a 1I1f.OAH EII,l"Opr,9.JOTc.JI He 'l11ilbt\ll~HOKlo1IA KOHi~ BI .. rr, cnacaKo Ib 0'1 iKaTaKJ1I H3MS"

I A renaHCIKIiIA ~3AaleJ1~ Ed:ge En~:e.rta,inmelnt aHOHC~IIV I poean C,onan: The, Card G me, mo, C.nOBSlIM C03Jla'lrSneH, KapTO'"lli9lliilfi ~rpa 6YAe'iJi riCllOBOJ1blHO In pc c"o~, B (lCIBOeH ~~] HO B 10 )KIe SIP SMA :rny6oIKO~.. ~ rpOIK nap ®!BO "I.n01iMTC~ B, ClAHO Ire 1113, ~aI«~YlU."X on lab. M 30~ era 17l.'1a aH'YlOp ~CTO'B~ 'liiIyreUJeCTByllDutMX 1m c;) rO'pe~alMr )t8!~ Dope MCKDIi1 3 IJbl .•

" iKoMnSllT'!llA'IR lsllo BI~:K.OPQ' l!n~m,!I'CT'~T lKaplTOII.IHYIiO Ii'IqJy' CIP~tHIQ d)'a~J:lYTT~ D'W';l!U'ven :Khlgl', no enoIBaM CRIMoro pa,3p,a;rj,Ol"41:1111T<8, urpa HanOMHH,Cilerr Barbu - Tpat\I.1IJ.lltoHlHlykll ¢p8HU.n,:aCKy~ :~ilrpy H,a IB2·f.lITKW I HO IB lP3HT83HAH'OM ~HITyp,a)l(e"".

• .n \NtlM Bb.!I~J1T' nepaoe Q;ono_nHSmI L\18 K, Baitls' for ·Westero,s .. "

I! A.Mep~lKaln:lU~1 Fa,nta$,y FHght Game,s nJila~~pym HeCi<o.m:rd!<O I1I-1ITe-' penH bll pen ""308.. B w tone Bhdl~Ae.T AOnOtlH,eH~,e K w rp e Rlu ne bl,ClOd nC;!Q IIfHl31EHElHM6M IMiists D lanag;a., B 'COOTal, Koroporo BO'~AY1i '165 HC-Bbfl( Kapl'. TaK~€ O)f(ttiAaJ®T(~)li BTopoe H3A91HHe ~HfVo1n~ nprle~ll 1 ann hialus81." .

'II' n:rfOBHf"C7I K B}~IXOAY . PO.lll,OJlJ!::SHHS llonYllflipHoA H'aor,onbHo~1 HFjplbl Mall I iot Ho:rfCU\ TaJKQ v,i~eeCTHOYl Kalltt .(i3cM6t1'1 B cynepMapK~T~·"".

• KQMnalHl1:A NlexllJIs Games II1J118HMp),,91 Blillny,cliHlb neTOM

n8 peole ,AGIIlO!lHeHI;U! K r I 'jere Mute flits ,_ Ilnrv;a,sion ... , DtCI:g,,_lI:f .....

• no IiiiiO'; us ii"o'jQ~, ,ijY/lYT 1~:<3AtlH Ibl Cp9.3y [ABa ~no,nHe~HI.otA lb.,.."'_"

K ~Irpe· Th undl_, s,IDn1e ...

• IH ao '011 b HbUi HIlFp bl - C!9p be'3iHlbi~ Ollil3Hec:! ~c Me HIKOIS' ~ M'A Doarf'lgamleslilcom 161blno n p o,~a ~ 0 ~'a. aYU(1.l140He a a 450 TlbIC:ili!i"!l ~,onJilaIP'oI9. ,;,.

• IHe. caJ."1FiFe ~('3Be,3tQ~ll» {z"e:zda~or9.r-u') 'nOFl6MfJCfI, ¢QPY1M~ nCCB'A~·eHHblf1 npoAYKLt~~ KOMn81H1li1JVi, •• "

._

..... ·I~~

;y

BA310BbIH BhlnYCK, 2011

O rep~~,~fBnb_1riI8'Si1 AaTa_IP~ent13a «6:a30BO'~ fa cera 2011» (<<M , 1 ») - 23 ~ltOn1l" nR8pen~31Irn~H3' TYPHHpb1 n'Pol.1~~r1i11 ~ Hi P'lron)l 180 aeex IKny6ax MHp8J1 BKntOlI.II·aJA 35 po Ct:,I,\"I~.C 1(,1l\1')L ,~'15a30Blblrc11 cer- 1PM~ Lt,~O HI- HC' OTn H ~,aeT'ClI or np eAh1Jl,yLll.\HX 'peM, '"'iT'O H8 80 nipOUl8HTOB 6y;.qeT COi(~TOg"b ~a, HI8IM- 6o.ne;ji! nonyrHlpHblX lin Ml8K'CII1Ma.nbIilO A'QC'TynHlh~ x AJIlfi iii 0 ~ 11'1 MaH~ iA K8 PT I ~ ~Aa B aa_ - Vlxa~ B CeT!iX 'C~ 31e,HJ1I/w Kap.a.~>. H B1460nee YAo6eH OH ~JUI ·Tex.. K,.O T·O.nlbl!<O Ha"lMIH8JB'lF ~ rpam~ B M s'gli,c -111 e GJa,thEu'iing.

B D3H~ KHeT" y~ ~Kanb Hall GM1'YaJL4~fm I KOT;Qa B Cl'alHlJ!JiaprlHOM 1J1PW MlPHOM '~OPM"'1if!' 6y,ll/yT np!wC)f[CTBD "alb tpalY ABe 5a308h~le' pe~~K~.ItI~' «M 11» VI ~~JM 10». npOAlU'lTCf.! ~cABae~apCJBMle~ ,Ao Ha48J11.a OiIT~,f)Pflll KOlrAH ~M 10,~~ nOKW er CTeJ"'JA8PTHb~WiJ TypH Lt1Ptfb,1 L;11 $o.pMaT H apliI,AY 0 ,ceTaM~ npBltblAymeU'1Q f.inoKI - '(IA/Ia!Piii)" G BblX',QIAOM t'!lM tt» ece nHTb ~l'atlopoB ceTa 6YAYT OOn;ep>K8;fh H,e 40 a 60 Kapl'. A 3I-i1,fI"'IJHT. C la~oPt IKonoD;oA IMO*- 1-'10. opaay 0l11ii1 pai8li1'IiiITb.C~ 'HU3. TypHM'P..

Bee MOCK!)BCRJA8 Mr:pQIKM BBT8pBbI9 OMO'ryT ,cbUrpa.l1b HClBbl Mr ceTO'M <~ M 11 ~l KS 'rpaA~ ~~o~ ~OM «Q)eCfMBane MagEc The Ga1heri:ngl* 111 ~ 118 VltQfI,R C , 1 :00 .110 20.:00" Meclio rnlPoBejr:~ieH~!fI:' y:ntfll~,a l5arpa'1r~OHOBa'KJ~~ riI,Poe~A. J:\OM 1. ToproBblA l.!iemp ,~( nJp6:YWKI1H ~,B()P» p nepsblll1 3lruK OeKTOP «H1-'KOH~PiHbIA san »,

1(' oMnaHIHR ~oy V,au~t,. HSeeCl'HJI!:dH npo'. 143B9JlHTen h fit! mrws 8 bl'-< ~Irpyw eKj' e.H ONOMrpOJ8 ana 00610 BEHiHylO H~.u::.'ronbHylO ~ rpy j II'lOCBAIq,9HIHI 'II I!O 3HaMeH~TO ~ j1lIlnOH~ CKO!i1 ;JBi9\lA9 .- r:0A3 M.n nIS'. P 9l6C''''I9Ie nl8J~ ~,Ba.HIL4 e - G odzli II a Ka iJiw Wo rl'd] Wa -s" B ccu::1",aa Mrpbl BQIVi\AY'J "!ieTb~pe .QE!,Ta.nM-· aCBaHHb~e 1M~IHI~ano1Pb! MO'IHC"IiPClB - ro):t-. 3I.rt:.li1n~.! POA,8HJ rH.Qopa M rL1 raH ~~' «ro.Q; 3HJ1na: 'CDHHaJiiblHblle BGA:Hhl». Kcu""le'~Ho xe, B Kopo51Ke 6y~e'T VI TO,~ !.IJiO np,eACTOWJ KPY'= WH1'b; II1rpa Bb~AAe1' OC1iH bJIO.

boLi-i c TeHb~

,P.li3:p~&OTi!lIn Ie: QH8Csra EM!iilhlAHOB3 ~~AATiE~~ ~~18i~3.D.aJi')

CJ1Mnr ~(3PTUI: l'r8zda" (liug. ru KDIVI!llIEClIBOI HIlPO Kill: 2'~ ,nnHTHlMOC;mtb flAPf.mlt: 30~50 MUH!{1' .J13bl K. it1IiP'b I: ~ytc~~"

P a~R rlOn~~~~~~~C~ Hil-

ClOM)QK. 19 ,HB.Wei;1 CTp8JHe nplt1l-

BOJlIlYfT K nOfllBnsMVlro urp, III an paB[~

"~Hb!I1L.I·V' H~' ....., ...... ~~ Ii:III ~ 1~IdIIId1[tRI; p~'~H 1b.·1..::;'i; J I~ . FiII~ :A ell. "'-'Iid~""" 1f",IbII.II~rlIIf1IU ~"~.::iII ~ "'""

8iYAfA1IiOP~ ~1.. IKoMlIi1aHH~, (~3ee,ena» aKl~BHa 'C01JP¥AH~~!a.e~i' c KVlH!O~ np~OK:arr4~llI{aMVI:~ 6 IP,ee,ynbrSTe ~erro Bb~XO\Awr Ml9ManO npOlJiYKTo:~ no ~OemO~Ma~HbIIMI tilwnl~MaJML IHoBI~IH Ktl~1 ~3JJ1aTeJ1A crana ~rpa «'4apQaeIAt<IA: Man~R JJP~'b~»~, 0PVl$HTiV1 !}OB!H Ha~1 Hla I~HlbIX w I(OnbJI ~ WI 8, ~O!J;~aCT~ OIT '91 ner;

nepBOVlcro~ HIMK ~rplbl ~O€iJ1~;H ~'a~ W., I. !r.C .H,,, =. Icep~~

e.bn:~m~rnm ,Ka'~iFQ'lI !!tEl:~~a1.flM n03E!iQiJTiiU3:J nolle~~('lb! TeM b, yOP8J~ K~prrO"l K)t ruPOfMJ80 I]J(Hilmlli:HOM !lj'18!])'T1biI. 1m eo,e:-3ee.UiU\1. ,3tlJ 3fT 0 MlrpOK mmy~;aeli ~eroH 'reepeIHHOC1J1II

B, ce 0 e AnH 8b""Rr~ 81H ~ ~ ~.onQJilHlln-enDHb:IX ltCapT'OII.I13 OC nOnOJKl1lTMIL li1IfbUX K3"113 era

MieCl'HM~ IJf! mar KyO ~ ~ll. r~l1 pYiHbn tlplu::al\D1f~~I! ~m6~1 onpe~,mMib 1

ua ,GttOJlJbtto K.n~TOK lITO >l:o;A;WT' (rrepOMIHI~ ~Jnt ee' 'iFeHb,).

KOMIIIII~COIB i n 0 II!(OTOPbll'M IFlOS)fr(,e 'CM::Hln M Mynr~ 1iC9plAaJU. IHo nO'MIA'~ MO y'3 HaBae MflFO 41"(JiilIi1 ~8Jyjo'j, XO ~ PO,W8A I~ rpa 1110lli1ll*l~a '06'lIiil'anaT,b 't~AyU_jUJI~')~ ,. ,t'4; IM,arVi~1 APJy}l(f5bl~ i!? !

nQA,06'HO IBlf:dIW'eAWe,t41 tIIe~,BHO {C MJVI(~CHIA ,JJapIBJ~IHa~'! paaY€l

- jl-i _ _ _ _ _ _ _ _

lIP ;XMepHbU\~1 ~lrpOB'bl,M IFlo~:eM 1111

Ka~,efrll1l3eH HOM ~OM nJleIKT~aUI~ e~.

Pa ~,~~, LlI'T":O' no 11jI1~ 1!uiI ii';Io' ....... er ~:ILc-IC~TPii"'l;

, c~,~'~ 'l!' I ' :: !I I :: ~'I '9 !illi'!IJULf'I;;'9 Ib!!l~.: _ ·v

1tt2 HOClAlfbCtl err CJ1~ w k'JOM 'i',aCTa~1 I~O Oplli{H-p~60,"-~it1 Ai mnaG1'V!~oeb~X q~'Wllrypo~ IHS' )(llaTa,9;T ~ HIO ,!fO FlIp ~~I~IPIKL4.

LI1 rpOI3Oi8: IflQJlIBI" ~'eM ~K~e

re.~;Q H,HA, "reM llIer'tl'e. e.~ 61lP01ib~R co 'CBO ~M ~ He'#i!,Oer.aJTIKaM ~l. ~ eM H(iI:t()e lee TeHlb~ 'reMi CMlbHl88 COMHe;H ~.A B oe-6e.

1r1~€~1 ~Cl~Ma ~e:, Moxa: IIIrpeJ~aJM npe\ACl'o~rr nepesonnomn~ B ~1~~lOAeeK~'! t)OPtO'= ~YlXlCfI c OOO£meHHbIM ~I C"lpaXaJM Mil H COM HeH~111i~ Ml~. -OnA Bbl~rpb'I!Wa HeO.lj):iOnL1MO nofj~J1T~ BOO' tiBrilli He~pCT-aflti!';;~l' CItlJM'" ...... ~

BOO ~i3~\PYeMlble leHb.ICI,

IH!~~OCTaTKM 'nIPO'iIllIBOrloni,8JBr-

J1~I!OTCA J]jrOCT01~ HCiB8MVI: H)eH8-

~;I.!I~T'i1L ,_, n~;iSi;- ..... ~~ Ilrio '!;&;!'~ I'iIlu ..... ""'YIb,- _

~P;I~' ~ Ill:) .:_. Irrv.VV.G:~IiV~, }.TrlI~jnIVV I tEll

• Iii II~nnn~JU"\ 1In,\fril"iii'?ii;;"I!'Tb =. Yl~,gl-

~VH~Y~ I ~h1iU11 • ~;. UY~ I ~ ~-~JF'GIj,~

6POCibJO+.. IM!O)KHO nO(M:ora.O'b

AP~!bSiI M~ IHO B c~fY'"la.e HeYAa~VI O'T[pi1111Ll3reJ1b IHS.flI: bJepi,a nl:ei~eXa=· A~1' 6111arOAeTeJ1IO:. 'Korm· BO€~

e'~1 IilQ6epJ~'i,eJli] D. 143,.'33 :i!~U~otrornl M 1t11i1 Hili fII CflYUiaM,HOClVl 6olP(boa ,C ~'H3ralV1~' Ii-OM MQ~Sili 3afRHyrbe~1 ~ maTh, OJJJIFIOOOlpa3HIbIM' nepeMeL4~tllt1eM ¢JIt1WI9K': S'iO~ llo*:anyA" ,fliJilaSH~Ir;; IlHeA°ctrwrOK.

MTOr~, Onb~iIi'~ blX H,acroJ1b~J;1=' IKoe ~Ii'"PI BP~ ,n~ 3a1MHT€p~OyeT~

He~IOer1IT~~ 6yAYf yCrpStl8Hbi ~ IHO ee (;.Me~o M~HO ,Aajp,~f,b MOJ1()~'

TeHb ~'9CCeIt1B8!ele.R I~ onpejlenR- AblM nOKJlOHlH~ij8:M '{<~lapa~eK».

HWIIBIbHDCT& . , " , . '.' ' .... ' ' ' , ' ' , . 1111111 'I

HIilPOBmii MitP '" " .. " " '" .. " '" " ' '" '" IIIII 1

7 :1

:1

lKfYUOHbi J(jOMHleHM~ nOJ!lY'"llae'lf Iitl ~POK nOGJ1 e X'OAa. ~ sore P,Q M He ij~1Ji10 60Pbi5b~ c TleHb·~. ~ O\Jil bWO e KOJi1IHil.let"lieiO~Sjl"~O&lOI8 np~lBo.~m K nns BJileHIiIW Oifp~~a]il~b,Hfl9KX JI.I~PT.

KapJiO"ltU1 OTp~LtafeJi1~rubl)I K'arIl!l'eCiI"B Mrf41(U{(l'B.

3aKpDlfl1b~~ ~aPl'OI"Ilut n0if10li(,wre~ bHb~X Ki,4e~B.

TY.p ~ up· no +'''U:JAA-E.+--IUUID -H-A-.pTc~++~m urp . m

TVPHIllPb,1

nOI KO,AAeJK~IAIOIHHlbIIM KICPTO'LlHblllM paM

(1JYT6on Lf1 XOK:K9 - npl'lMep I TDHYMQJaflbHIOH 3BOJlltOLJ1Lt1~ pasane-eHV1t.1li136paHHbIX, 6.JlarOAapfI 3HTy3~aclaM I KOTOPbl6 oOeCne~lItB()IH pery-

flPHYIO TYDH~pHym aKl~BHOCTb~ 5YKSarlbHO sa GTOn51t4e 3T1l~ ~rpbl CJanw aCCOBb'M ABfleHVleM, Ce~yac no ~x crena ~ V1Ayr KapTO~Hble 6aTaJl~~,

CaHI(L~1t10HIA POBOHHOI>i IMarl~t1i)1

C'Bt<[jle'f' venexa HHYYT1!b ~Ie, ycrapsn H coon y,)K~Ji1I 01' Jll1 ~ Hyt-O on y~Gly a Mlepl4 K!BrH ~ C:K,O i11 IMl ~A6,TIe.n bl(~:K.O H KO M n.SIIrl H ~ 'W~ za rd s of: the GOla,st! KOlliOp~a·~ 1'7 ner Hla;J aA B bl ~ nycTM.n a ne PBYro s MH P e KQJ1neIK ~ l\!I1 OH Ii YIO' KapTOYHYIIO ~Irrpy Mia,gic The G,athering (<< Man.u~» ),' . narOllal!:)IR loplLo1rio1HanbHo~ 1iI~le€! VI Ka~le,tTBeIiHoIMy ~qJ080M,Y npouecC't 0 ~ e, 6 ~U"JTpO cran a 6 sere annep 0 M " Co [8 pe M'elHle M apM 1.01 R QJl9.M a T(JB pas pOGJ1,8Cbl AO 7 MHnn 1010H OB, Yen o,ee J('I a, xon ~~!eCfI80 OctJiII UVI,aJJl ~ ~ 0 n pOlse,.qlsH Hllbl x l'YPH ~IPo BI lin 9- petH~JJJIMIlnO 3,81 :2 Mlvan.nHOHa.

'Wizards of ~h0 CO\Bst cpa,sy B·3nflill 5b,IIK.a as para I~ 18 KOHlue 1998 rona I ~lepe3 He~

C~'Mb~O MeC1I'48e nocne pen H31~Sl,~ coaAanlA nlo~ csoa ~I SrI/IAOIM opre H ~13a ~VI to ~ KQtTopa~ nOMorana anaAenbu,tlM Mara3~IH"iVlK08;. rAe npoA,aBan acs iIi( M arM":» j nptOBOaHTb TYPHMPbt nISpB09' epSMA 1[JICI (Duel~st COnV(H;a~ t'ion I i nte"rnaUo~n.al) paoolB,n a no~ Ae 1B,l!1l30M: ~4'rro xopouiero e Ii1rUJ9i s, KOTOPY&O Me C KeM Cb.~rpaTb l' ~ r OA cnYCTFI COC10SU1CR nepBbl~ "-lU,~Mllin10HaT Mll!1rpa. TeMI He MeHse Wizards of the ICoast He erana no ... J;118aT~, tUi J1a,B~ pa;x~ a HI am POtIllIB, pe WII/U1L1 pS3 Enil1Tb yc nsx, nOeL! wr8e,1 "'ITO OIAI-! 0 re KPYIiIIHOrc. TY ~:H·W'l'pa B rOA 6.YA9T HeAocT8,TOLlHO, Hosas IKoHlue nuJVI~ npeAycM.aTpHsa.na 'CO~AEU-lI~e tionbw,ero KO JIiiI Hly 9 crs a BbllCOT, IK.Oil'OP;bIX v. rpOKt!:Il IMorn~ 6bll AOCT1Vl"-lb. 'TaK nO~BVI.naeb e>£<erOrOHaA Icep:~:A npo- iliYPOB (3'aKp~~T~IX nlPo$ e CC:iA110 H an bHbl x ilYPHIi4 P'DB C npH30BbJIM ciJOHa_OM oxono ,250

TYPHI~PliHibIE nplorPAMMbl :MAG1C THE GIAT'HIER;IING

-- - - .. - --- - -- -- - -- - - - - - -----

.. Bpalla (G,alew,IIY) ~ ceploni 19Iepeiotn1Hrae!bfcX Typ~U4I)OB Mfli Ha.4Lo1:Hal:Ollq~,ni:. flY!l.llWIHl1 cn'OC{)5 H~"'!I ~ThCj1 ~rp.in~.

• P'eryll fll' .... bi,1 A I( R:eguhlll")1 _ C1Fll9.Ayl1O~,afll 1)ryneHbt\;i! 3'eolmo'~HII1. nOCI('o.m~f(y a a. no6sAY B TalKlL\1J( TYpHIHpax mJ.fIIaralOTCfI npMl3bl', ~, DGH,OBHOM = 6yCTSPbl, B HiilX 05 bll"'l Ht), npVlH~MatlOO" y~acT~e {}O~, Jlee l()nbIlTHb&e IiI~OI!CItI.

'N (l-rilci,lfY Nigll1l MS,gic) - ryPHWP~li Ii1IP080AlI4Mbie nn eCBMY' MLI'lIPll nOI ns.ilTHIII1I~aM.

pepenM3 (IPrsreJes,se) -- nei~'aa~ BOJMO)t(HOOTh 1l0HrpaTh IKapl'04KaJMH"~ HOBoro Cella. npOBOIAJ~iTC:PI aa IH€'geFuo AO ~x nOCTvnneHHfrl B npOA8Jl(Y ..

• T'ypHIt.1IP 3.iJJlillytK8 (Ilaunclh Party') -_ npaKl~'"IeCKM TO >KB CiiMoe'. '"ITO !ill npepe\lllH3b~1 0; ro:H pasHH L!,SIi1 ~ i.lTO TYPHIiIP 3an~'CKa npG~e.O,\QM'TrCfll Hali H9,.QenK.i' fJiHJ8>Ke,

III a,llHlb iii rpLl1 (G"ame D,I',) ~ npO'BfJ,QHT~ "-Iepei3 MeC$l~ neena 8!bi~o.J:l3, ,0 '"Iepe'.j4H oro. cera, lIIrpOKaM npe~a.uae;n::f.I IBnep Bible Hi oepbe3~ OM YlP08 H,e flIPQne-MOt-nC"r]p ~iPQBa,Tb. MDMP HI ~3Ii1JPOBaHHb.lE HO'BbilMIll l1(apTO"'lKaMll1 K01l0Dbl ..

O'''60IPO~llIlJb'I'' IIf,a Ha~"IOM"anlJHDI' 4,eMln IOH· I {INlaJoft._ II Q'ufaUfl18r) = Aopora K "'IIeMnM()iHa11 1M Mpa " L.!TOi6b! 3aBoe'BaTb O.QIHY M3 H eCKOIIlhKIIIX rnYT9IBO:K He ~ eM n~ OH ar POOCH VI. npVl~j'i'C:A no- 6e.~IVlTb ,He r'Mb!E<O 'iO:E!lapM~8ii\lIf'lrO ijrlly6Y, HO 1M OOnepHL1KO'B Ml3, IAPynl1l)( ropOAOB ..

• Ha~IIIU)lltaIJ!1lbjMlbIM ILHle' nMOIU1T I(,N,ati'onSIIIIChslmp:ilolll1l:s,hip) ,_ pas IS ron WrpOKI.iI 00 Bee,~ erparlbl co6''''pa,I!OTCR B MGC'!Il;;IBB. '"ftroiSa.,J. onpe.qe.nMTb ~eMn~Ql+1Iar. ~eTB~apo JI1YLiWIVlX rII0J1Y"'l8.FOT' npa- 3bll, en ale., 111 npv.rna,we Hlll1lf.1 He, '"tle Mn ~OHa:r M M1P8,

• IG--: T I(:G and! Prill: TrialO ,_ OT60pOi.lHbiA "ypHVllIJ Ha, rpeIH-irnp~ .. npOXQ.Ql.I1if a~lIeKO He, B Ka,*~OMI lO1y6e" IBbHo1rpaIBWL\1IA nonY'iBSiF iBOOMOXIHOCTb WCnOflb30B!mb ,3 'eXHIII'1~eCKMe na(5e:Abl HaJ eooraetC'TB"YtKJI~eM rpSH-npw M' 19M caMb~M YIBe'f1IW-!Il.iBaeT IW:~H,C Ha ,yc-elwHO~ BbU~TvnFleHlile.

rpaUB,np'VI (Grandi P'riix') - K,lPYf1lHb €, Me'>KAYHapOIAHl!:!.le irYPH~Pbl. np;JA~'RTb- y~accTMe' B IICOT-QPbHi( MiO.*iiM .FUo6oH .~$1atOilV11i1, B ro,A np.OXOA~l' Ol!(lono 20 rpa1ti-HnpL\'1 B PS3;H bU< ropoAax MiW pa, np~30B(l ~ ICI'-arH.Q ,000CTaB,JilAeT' so TIbIC~~ ~OfI.napaB. EBponeHcJJ\~e lrpaH ~!iiI p~ C Ka~Ab.IM pa:soM c:05Io1paW'T 009 11500 bwe 11.0\1 rpOKO,E!;. 1rI10M~""~ iP e~oM - 2228 'y~ac.1'H~ KO B,.

• PTQ ,(Pro Tour Qw,allifelr) oroapO"llH~~~ TYPH~P &-Ie. npO~TY!p. no6eA~enb lilOJ1iY ael npl.t.1lfJUIW8-

HlMe' HaJ. npO-TYP nOCKOJilbKY, B OTnll1~Me OT rpaH-npIiI npO-TYP - 3aKplblTh~MlTYPHHp,. n 'Vflma:we~ HHe .8JK>Ke 1nI00tllpaS,YMBSaEfIl' nDJ1IH'OO"ThJO on.na"'ilMBaeMb'I~1 TpaHccpep'.

• npO-TYP (PfiOI Tour) ~ rypH .... ph~ ·~nA ny"iwIoIaJ( 1IA13 ,ny!l.llw~,x. ILlT05!b1 iIlP~HfLiTb e HHcX Yl.laen;r1,B1, HymHo a E9I1J a.fbOl,8.l'b, npHf'-rnaW 8HII,(,1 e. B rloA nploxOaQ!.IIT ~ e'ihlip8 np a-Type I HaJ g)il(~,OM ~ 2; KOTOPblll< paa bllrI)bIIBaerr(~~1 :2 30 'IF'lblCftl'-I J.JlOJ'llJlil8 ~'U))I~t

lIeiMfilld'QIH'al!' MMpli (W'or ~dIS) - l{ynbMlViIIHal\lA~ Marl.1 .eCK,OfO, ro~ia. 4Mblp91 ;QHfll 6eCK:OMrnpO~' MIMOCIH}OIl4 f/oPbebl sa rJ!1B_BH'hll~ Twr-yn M IFIIlQJ!1MHn,flII;tO --a .QloJilJila,po,e,.

1iblCfI ~ lIM!JiiI ap 00) ~ nepB1bI Li'i ~.3 KOI1'Q'PbIX npo-

. .

W iJ1 ~[~ MOM 1 9916 rona B H bKJ1- iI1oPKe',. rOJl\OM

no~~e Wiz8Jlrds, of: Ul'€1 Ceast A,onOnHll,.\1fTIe.J1bH 0 K, InlPO-1ypaM HlaYlanVi nIPOBOljCU"1fb, rpaH .. np~ ariD Obm 14 TYP:H 111 pb II c M9HbWIHIM :n PL1!30Bbl M ~OHnOIMI 1{30 llblCR 4 IAOJnllapo.B._) ~ HOI n pli1 H tfm"b yy.cfU:lrHe, [B, H[~,X Mor 1I[lOtJOH ;-&e.nSIO lUL!I1 A,

OFtPiOMHloe BH~IMlaHI\o\1:e W!zard.s of the Coast Y;QI9Jlll\;l1.n ~ op ra~Vl3alu_tL;1M 'yp HIM poe H,e c.aMOM IIFI L<1lml~e'M KflY6. Hl1M Y'IPOBHe! lEn, 8,Ap VI IB M,aCc.y en el.Jl,~anbHlbJI,X nporpa,MM, noo~!p~K)LU~ x y~aCTH HIKOB l'aKVI:X COCT~3aHVI ~. KpOMe roro npe1KpaC1HIQ' F1 OHI~IM.aR·1 -rro A8J>KS HOB It'lIYI-' K ~ .n1lO6'Rrir Me P!RlbCR CBOIVl M'~ AO Cfl1>fteH~ "IM~ 114 01"Cne~I~Ba:rb nporpscc, Wl~zards olf: the' COlas! ~ ~en~ CHCTeM!Y pe[~"'~IHlroB ~ ,aHanOrli1J~-' HytO waxMaT.HO~!. 11 H!lOL.1TenH ~ :Ma, HIM », (5blJ1~ cps)t(e:Hbl Hane,sa..n - L1X xo6'o ' olly"-lIMlno lace I-U3:ot$)iJ01AHMIbt-le 811P,M:6Yfbl cep ble3Horo ,f'IoI1O-: P- T'? C' ::' -YbJ Min ii.~ TO' ro _ iUT'O' 1O,II..!IYlp·· Obi! H9° CO-

V '. " iIii!I .• ' .. ' 1I'i<:i I l!..!I~iIfll '. v, ., ~J . ~I~R .. ,!!;;In. __ ..... ' _'_

~elP,lI(aHH e CaM ~)~ ~lrpl~1 rQ,A 01'" rOlA8 CTaHO= B. VoIIJ10C[b 'f,Qn[bK.O I/UHTe pees 9L'1 I' ~~ Marf..1~·U3.'C.KaR~;> ,!KTMEUiOCTb MIa! nnaaere CfpeMIHfenbHIO Ha- 61,.1 pana 060 porsr, ECfli~1 InerplBb 19 . palH-np H to T1PYAoiU C06Hpa.n1A ,500 Y"I,aCTHIVlK.O:S, "f0 ceroyQ~ R Ka*Ab II~ TYP &i Hp COCIH paer 8, 3~ 4 pasa rOolJ1 bwe. Ban pe1lle sroro rona 18 M ~pL4Ja1.e ,f)bln rtocrasnes O"!l.Iep~HO~ peKo~A ~. 2228 ~e.nOEM!:'~K. CYMMlapHlbll~1 nlplJ.130lB10H ¢nOIFlA npoTYP OB, rpaH -~1i1 p~, H,aY~IO Ii anlbHblX, ~leMnVlO= HalO'B.,~ ne1pB9HC1IiBS M VlI~,a VI ,,,pyrr~ x Kpyn Hh·iK TY1PHIAIPOB le~erOnH() OOtTa EurniJle(f 60llee AByX IMI!.t.1JlJ1 MIO HOB Alf)J.IlllnSpO B.,

06pa3~bl

M'~ nOAPO}'I<OHIIIS1

IKorna 'Wiza~ds of th~' Co:a.st nn 8HI~pa= '~a.nl~' ,~amIIYCfHfb Oepll41O n'pO~T~tP OB VI rpalHn pl4~, 10 6011 bWI9 seero CHl acsn HO~ ~ '-ITO ~3"" 361 H'8Jn VI"'I ~IR Iii Vllliple t1>~ I1<n'Jp,rj, ofly~,alC1 H oeT~1 n oo.e!,)i('R8,llb, IOYAYl' IPB SHbI8' n KlA~I. O~HaKO Bper~l,i\Mfl nosaaano, ~iTO ~ C:XO';Q naPT~I~ 18 (jOlli11lb~ WI&1'~ crene H Vi psuraer rmpo-~eCCVlOHafl Vla,M. KaK pe3,ynb TaT ,_ «',Ma,nAIA:~) rU)J1ly'll.Il~fla CBO~X, 31I8i',~~" MI3~1€Ulld r1lIPI~110)KHJlFU4 HeiMan 0 yc ~ln ~I" I( cpop ~~ poeSH It1II10 ~~a,Cib~' nl~ o¢leeICIAQHaHliillbHb~~, l\i,1lrpOKDS. C' eaMioro IHa~all1a Wiilards 'of 'the C,oast aIK"T~BHQ OCBellJ,an~, i(p.rynH8 ~w ~ a iypHI~IPb,ll. ne~aT,a'l o'f~leFflbl ~I HHiep B,bto c no 5eAYlfeJ1~IM!?1 B leM'ai~lieCT<I~'X *V.PH8jij sx, :liloS~I;~ ee ueHlp ,~H$op':Ma MVIOHMO~ aKT~IBHO nTH CMe C1Ii1AJ1'1IC$'I B I.1IHI'eIP H er, Kpo M@ =rC)M" 'Wizlsrds of the C'08Jst n PVllmYM8J11"" CVlCTe MY' noo~ P~H~ R rny"'lwl~J( lAS Jly~'WI.1X. 3a. YC'IFI'SWHoe, BlblCTYlIilltSHJllle HS rpalHn P[~ K_a)t(Ab,~~ ~lrpOK nony~aef HI e 'T'O-fllbKf) jl]jre frl br~ :j' IHO [~ ern e41t18f11lbH ~!,e 6a-fl1HibI Of " AD 1 0 '~, aaJB,i;;OIAMOCr~ air 3 aH~rro,ro, MseT,a, H a n po -TV pe lC'l,a~I~H B~I tu e ~ 3Aec:b 1M OJKHOI 38. ... p~6ir.frr,aTb, ,;A'(l ,25 04KO EL 8 K()H LIla Ices OHa, 1m ~ JIM ~le'C1BO Hla6paH Hb~)( 6anno:B CYMIMIH P'YG'lC,PJ

i.JI ~,;i rn'l"ioIL.l nlnn\'UI§'~i' nnllf'l ~ I']j~ ~liilblllHII.._ IliA ~_'pn a'~H- L_ Il"! trl I""'I!;,.IIIi'!;; V;;. j 'l!QI!,~'11 V 1i""'~M .... 'Jl ~!IgOn 1~'UIifI :1 _IIJ'~'~ !WI.

41elM OH 16b~ W e ,= TelM 6o.nlbWl9 np ~IBL4l1lef1~ iill nenaraercs B til o,SQM rOIAY': FnlpHIF J118IWe,H 1lI~1 HI~

npO" TunL11 ~,n~·1In,j§lbI,""'.§Ili IIJii~ §~'I"..u~'iFll,e"i"iI~n-MiFi>n 1:.11 _ _ .... - ,: ~'G -5 f"\v~~m ~nllUi~ --t~~~ la~ If.I~U I G t"~ I~ I Vg ru

np,rlAX M8.Te',pHMlbHb'IIX H3)lJe~()f(e K~, nO,ROG~ Hla~1 C~Cl,eM,a npeSpalV1na, )KM3HIb HaK010 pb~X npo ctJ 9'CCIAOHt9JJiil 011 B, IOOCKO~I~~WOS' iii YT~ uie ~ G"~~ ®,. CeirO~JH'~ OH 8 [~p IOQCeflie, ~ep es Hle,~ Ae~ltO, era mAST o~elPel~)Hoe "'tCnb~TaHIlt1e ~ IraI9lI(lnY~'Y'1 a '~~e l""Ie pea ,Ase e:~y HY')KHO 6b-[Tb B PIAO - ~e--,nc~aHe ~IPO~

8 IMIil!pe H8CKO!fl bKO AeCR1KO 8 niP o(pJtt Bb IICOI{Oro YPOBHfi HO IH~' q;.aK,l, -rro XMb KOMY-H~tiYQl~' Vl3 tI~I~, YAa,cn~R crars laJ!KOLilJ J1€ri~rHlAO~~, K81M{ :KaH caMe, no, npOSB~ Ll.ry The, Cia rma n J ugg erraut. Ol~ y,~,e ~ ElOK(}n~[~ KO Jille'iF" KaIIK :1,t£lBep W,~lI1 K3 Pb~'py FlI[O ocpeccVlo '" HsnbH,oro Mara.~ HO ~o CHX nop oCla,erT'C,~ J1y~ W MIMI VI[rjp OKO M BiCeX SPeJM9H" C 199'1 no 20 03 n)~bll~ Kai.!1 B~ IILo1 rpan 7 n p O-'lypo.e ~ '7 rp~IIrH:=1FI J;.li4 j 4 pass sa ~ B o e 18 bl IS a ,n 3ISBHVlG: myll.Jurero ~rpcO= KS rOAaJ ~ 9, OeilJ"tel~ ~yMIMI~' as pa6oT,aJJn 35:0

TbIC)1'''i ~0flI na-

POlS, n pMSO.B bl{(,

n pi~'TOM! ~fTO

$'~KTOlp cflY4LaH=

HoeTVi 8 ~rpe see

)I€! nplAOyl'oTByef ~

nO'Ao6Hbl.~ i~ 9syn blaT np OCTO IIi1I o~,tJJKa~rr'.

E ~e OALtlIH I~AOr1' ,=,

~Mlefl~IKaHeHJ~ JJJlKOH

TYP++U'P-b:1 n c ~CAA-E:+-4UUCJ H+-Hl--ibIm ~APTO!.....lM-blm LJ -'PAm

;(]) ttl ~ K,enl~ - sac mteiHnCR ~Ia Mal r~ ~:eO&<)OM lH:s6oCKflOH,e lEt A8neKoM 1994 IFOAY9 nones 8 ¢i~HM to'~ l1opcf(!oA n HrL1 ~ 8M nL10H ara M HI~a. 8, 1 '997' ro~y ~*"aH Ha~raJlI p,e'ryn~lp:Ho non e''ASJTb B ilion ,8 nlp.O-i1iVPOB M Irip\aHI-r]:p~ Vll ,KBK pe3yJ1I~Ta.'f', ,QBtl C€!30H~Jl. FIIOIP~tt 'ClraHO~lAf,ll= eft 1U~l~W~ M VlllfP OKOIMI IIIOA8.. B ,2000 fOJ,:JjIY 0 H EHiJ~L4 rpan ~e'Mn ~I01F1a.T M i;i1tpa ~ nony~'I4~ npol3- B,It1I~e Jio)jq ny Mag le,

POOOMI~CKl~iH!!' !Arpa Ii{Vi1 13, ~,Malil1l{)r~ nosa aaH ~MaIlr01 CKPQMH Ible MeCl,a, If.a M'~tpOBOM no~MYMe nna8(~I, Pyc-r,3M ,~ia'lr()~ pCJ(~, man no6.~ .. TerU!M r paH.,npH J'eHf1I~~ ra B 200-S mAY. A Ha. le'-!ery Hl~ KO.n8jl nOlfOSHH8 1105M8 18 rpau~)oon,P~1 C,roKn)n~Ma, ~16 IM~ClO ~a. npo~rype BMS'H'CH~ '~I eLlUe H,8caj{OO:b&ro ~fOCTM~e ~~I(;1.

~~'M !H,e M eH~e Cl~!~I"'iac IHaw ~ IMal ~ ICJ8n ~I BiCS i.H aW}9 eb~tj,~pa"bCR ~€l IMle;~n'y'~,apQ;Qi"Rlb I e TYpIFni1lplbl, 41'0 nCI3BOfl~ef' CMOl]p 9Tb 18 6y~y= 14,ee C H9rK.OTOPbIM on,T~MH3,MO:M, H,amlp~IMep Hit, Y)Ke' ynoIMlRHyrOM rpa:H-nlplL!1l M~PLill\Aa y~ a.CTBOBan 2 '1 Hlijp OK, ~3 Po [:C~l~ i, Jly~lUlJi~ ~I pesyn blaif' n POAS MOiH Cl1P~PQ e an IMt~HJIKe,~~ aMI~T~Wlll~' HI~ KJ~rrM Ii '~ OH 3,atill~m '1 7 M'eOl'O,.

p~Mep 3apa3V1T'e'AeH

c M'OM'~'HliTa nof,1 Me H 1J1f~ () MarH~~) I~, CBl®fIF B,bl WlIi1,O O~MO 2,0 JJjlpyrMx kOlllne KU~tH~ H b~X

K'!::I'II'iiTO'U UL ~v 111,ill rp O·11I'11L!1 ~ ilo;\"ri; ~ ii"'IJ11I"I1L11.l1 1'~'i!"'II ~,iII'\I ILI'~r!iTb_

;!i;I!! rJ' I!I .i! FtlIG !I,.. .. ~ _ . " . iMllI;~f'iofl,,;i' U V,,!III! G 1!.:Ii.!I~" 1~1.,"" -.~""" _ ~

He OTMeilt1na MI1lPe:)(flel'~:A. pe'AKlO9' lIU~KflKllbie ~

LilIA~, , ......... OIILll;O;·QT: il"Il~MLJliL·I·~ 111 niO' ~"'T' ,~I!:'~t:iI n~,p' w:»

n,!fl~ - VI~''''''Q'' ~~I=rtJI9~ l~ .. ~.:_.Qn, . ~~~~ _ ~ •.

VI rpa Bbl~lefl~U~ffi~ ,cl~Q.e'~1 op!Alm H.M bH'OC1b~ H a tiJolHe, ~Q;pyFLo1J.< IKOMJ1e~~L40Hl.HlbJIIX ~r,p~ 'OIH'9, 16J11~I)lI!G~' no IJiYXY I~, W'I;X MaI"aM I~ H'aCT0iF11b'H-I ~I M It1Jrpa M C M VlHlvU3.fKl paM ~ ~ 1'10 ens' paceraH OBM ~ OlPi~QOB KSJI(JJJbllCij ~rpOIK n OOIH{lC1"b ~ BtA1IQV<lrf 'Clt4Ty,a~VtlIO Ha, I1(H16', ~ no6eA8 ,3aJB~= ~Vffl or crpare [l~yec~VlX ps weHI~IG;, Tal<" *'8'~ KaJlf(, lt1 p.oAoHa,~anl~H~ y~ )I(,aJHPa.! ,(~ Sepcel~ ~»

11 0AAep* ~ Bae1iCR Ty,pHIHI~aM ~m 10 ;2004 !fO'Ai

npolaO'n)11CR 0 cplAJY,!;1Jan blHlbiS' peLi11L1llHrOm~'lle Icol~®eH,oBmIHI~,fll at Y*~ B 3iOM rolli' ,aJIBl"Opb.l~

_ _ __ _ . _ . .-V:. _ ~ _ _ • _ _ _ _ • _ .... ~ ,. _.J . _ . . . • _

XO~,T ru=~pel41M H:at HOBY~ I~ e~ITi~IHr'OiByt!l) IC~'-

j"'i!r~MU ''=iIIL!I~ n'Q·rn.ilIL!lILlUU"Io W'o§'VM' §T~'I~'~11,iII «M' ~rll.i!IAOO ~ _ ~ "". 1 [II ~_JH ~ I.:,:. _ ~~lI FIll JU _~~ _," l~ I ~~h'M'll ~I ' _: g,_ 1f1! r, .

InOMH MO npo""i ero, pa~lpa5crr~~ KH n PIAJDJ;YM8lf11L11 ,~( ¢11t11Wl~Y'» i He 1A1M,SlIOU.lYK1 a Han orOIB:

OH~ HB'i an ~ perynlrill(JMO n p080~Hl1b 'cneUH,an~Hb~e lyPiH'~IPlbll,,~ ~flXO'A 11imT0'Pb~ x E!l~IAJ~,~ H 8 ~~~Ib H 91L1IWl919 pas B It11TM9 'C,~>.K)eTHot:1 WUtlirri ~VI i B ,2(M)5 rOIAY Oh!l'n 3any~eH 'yraL1K8lJfi1I~,H~IL1 'cpopMai Ty'pIHVlIP O'B ~, ~nOBeJ1l~m~lb) J' 8, HiMI HrpoKa M Ii1 peyQci'ornno Cp~3it1i1ibCR c OJ;Jl,HILfUMI ~,~ ~elrEnHAalpHlbJIlX. cYlULle,C"fB 11 aapa = WlO 819~i1" reneM Al€'MOH'om KC€M'~HOM" apll'eQlClK,lOM ~JP'YMA,QB =_' IApeB'oMI )K1~3HI~ j' rm8A,w ~IM allrl= n9Jl0 M KlA8HIHO ~ It1l HYlO ~ i CJiiljyr'O'~1 lelM H on) eora, Hlo onion ®Th IMOtlcrpa, '!He' 'iaJK n POCITtl ''Y He ro MO~Ha~ ICBvrra~ AS. [14 caM OIIH o6Jla,~ n;a9T He3ayp~\JlH blMli1 cnOCOOlMOC1R M ~I.

nnetJl~"'19JiiH ""i)tp,teJ!!~i~ ~, e.-:.aM~&e M0r-_tT1UUltl b:!Ei cyWlt8cnaJ,

Tl II

IIB,oe

Bb'l C' '. 0" '. ~ I e" .. ' C· 'TBO

.. : , :1: .

KOpDJ'I.~6a LlYlKMX Queen Allen

l11'IJH310IPOiOc Sides}row Colh~c~llJrgs

CT'IHII: CWA '

CEpj~RI· .AUell 'IS PrMlai~r:

PolystlO mI e Ilioirama.

8b IC(n:A: ~p Ca~TI1Me1'pol3, CfIll:M,MO,CTh,:: e- 17' 000 IP1(6\Ji] eM

B iffil'lllU ~ IliCI 'In nA'W IIj'iI FioII'i"'.F'N I~~ 1li""'5:i1 K'~

f'lLU!III !l.ljf"o"l .I_Ii""VI_~' ~ V·~I v' ~!!5'!!'\~ ... ~ ~~

's~o (jib HBI130GM O:}KHb~M pas,BVlfb ",aMY Lly)K~X 693 y~,aCiliIA:A ralli4ca Py~1t11 n..,lrepl8.. O~Viai<j,D A')K;eL1IMC)" K,~Me PO,HY ~I C~HY YI4HCJOHY 3TO );AMOCJ~:: ~~I 'CI~,KlBe,ftI,a ~~ 4Iy:*oro~' O:H H COiSASJ11~' ~oe-Koro n OCTpaI.lllJIMl~H~" 3iy6'a:CT()~O HHonn.;aH(iJ'lJUiIHIH8 = ero Kp'Yn~()ra.6~lip14iHIYIO M8MOii KY.

S. IIHOBOM T,bICR !..[e'f1lerrHI~1 Kia .. aMOCH~ HelaOOMO:~HbIMI IlIIQ~a,= ~:r~rrb KflnJlf] eKl~L110He p(aM 'y'MeHI~-

Wi~Hyro KO'p011 B ~blll

empCVllHO 4y)i(~IX,~

C IQ nr aer C 1re oaa B - wylO op~~rH H any QYl3 a~-

'I!.JOM· - lll"ill n11nl-nnl"'iilr'U liIlAltt:'IIM'" IliA 0" fI

n·. ,""_ n .~-v __ VJ~'~~\!n_,' V.~II ':'='~'M'~

06~~'Mi Bee CYlamn~IBb!11 _ eno .. py 'OTKPbIIB~lb WlalM rm~JIHCKO~'",

'Ques!n Alielllli Pol~y8tone!

ID~ olraJma - 111 a lif(O M bl ~ K,yoo~e~ AJ1S\11 ·,ex I K1l0 roroa 'paTHfb He~ IMla$Ulb,~e C.YM Mb,~ Ma, nlblJ]le06opM ~IKH. fi~aHiA~ (JaMlb ~x p33NH9PO!!, IK'Opo61Ka Hja!l90~~T Ha, Mlbj,~c.nb 01 '1IiOM I "ITO 'TY;Aa yrpa,M610IBM ~I H!8- efOl1~lero 'LI'Y1i:,O ro, K C~ el'CTbID (a J:V1R KQrO-l\() _, lit( OO~arIl8-

IH ~IID) ~ 60:n blWy D '~a,Cfb BH YTpeH= :H ero f! poclIIpaHciseJ 3aHI~ M aer n 9HCH'1 naOTOBaA ynaiKiOBKa.

nlYCTb ~iOTowllHb~e ,¢D~aIHa fbll KJ:'9HOM oP(pQ m '6e8 'p'YAa OfiH~PV)lKla'f Y KopcmlaBbl Ae"CAT'OIi:< Hie ... ,COOTS eT'aBVI~ c. ee :SKp'aIH HI~iIM npOlU'Tl4ll1i10IM, I~Hi EU'1I~ '"'I alJ1~Hl~'~ OJ' 'CT,c~;fy:3TIKW aro HIlA cson b,KO He' B.J~I~ aer. D.a,~ n pl~ p~!r5OTe HaA rClnoBO,~ ~I HOtr8MH gy6,a,fl0 M M,QRSlM ct(,y,n~nl'OPJb,1 no¢,aH'Ta,!H4peiB,a~~,!, . HO 1~'lI(: TBOp e~

HIlA e M())KHO' IBOCIiIIP~ HII~IM,a,T b 11H'1e K(~U:;;, 11110 nbfllFll<Y seen p0It13ae'CT~ KO HIKpel H oro ne p OOHlIi't1DKmL VI,3 ,{( 4 y~l~ X ». Boe= 'fa K~ AH381G; Ii 1<0,-

p ........ 'ft'jile· B'b~ M· e,ilIl~'nii""lR ,;\'"II'T ml,;1jlli1l~Ifl"'~ K

.. v~I'~ :.,' ~ f· ... · Tll,;!'i1l _ 11;,,0\. _ ''!.II _ 1~1t' LI '. _ n~ I!;;I!, _ ..

m!1lII 'rI111h_ JP;.lI'1jJ! n~' ~.ill p,§ qlH L,_I ~ ""'Y'IFI n_,~

~rIJI·1 n:lI~J\!l"J ~' IM~' V.l~ . Q~ gll~ rI\'J"tMUI'iIl'\

H~"H~,PI HB,AeJli11 sn 14 ae ca &\Albl M L1 n[pVl "'Iy~)iilll~ ~Ilbl M LI1 !;\U;~plaM H., OraT~t:91 ~a OTfI H I..!.HO ASian ~2,14 poBaHa H 3anpOCTO YCMMpla1T In"'Hel8 1(.p~TVI KOJ8 oKpynyne31-UJc BOO~' n po ~36e~eHIHb~IM' }/SOPOMI x ~ITM-' MO~Qct 6p OIIH VI",

'OltOCM,!~ai,e.n b,HIQ l~' 6 eenoao-

P'OfHO 9J1 iOijl~ Tb'O~1 a '!BOP ~HIM1I~' S ~d eshow 3 aOfSlIBJ1 A Err Ka.~-M='~' CTBO' IInOKpaCK MI. LJ EU3{T MI~IH ~aT~P~ O'~ ~op o,n~~bl nycib !A He Hi 100 np cue HTo,e, COQ'TBI9T = creyel OIPL4 rIA H any ~ OnllFHllKlO 0 ~ IIFl aerorn, KD )(OPOWIO ~lbl~ip,}K;a H TOHlanbHQ, -rro ,S8,(:TaJ 8J1:Re'T yco-, M'H ~lilbO!il IB l~ C:K.,)!,cCTBe H,~ MOM n po MC:}(O)KA~I~ . HIlA VI crsTy-3lTK ~,. BAOBOlJiill(t, Ha,JlMJ60~,aBWI~ICb ~

~ltITib, sa I~ H'OI1f1aH,efHi)'t!D. MSM awy I1to'ObI8 n6lli"llbrVlI,. 'YBbl!! ~ci IHe' TaK npocro; c11rrywniiB, eh~u:lla leblny~ LU9Ha OrtpaHIVlyaH~lb{IIM 'THpa>KOM B '1, 000 aK~~'.MnnfllpOa, lvaa KOvOPb[X IS IPOOCVIIHO He' nonano Itt J:i9C!ffiiTMa~ Ae1 VI flex M rflOB9'H Hi() Ipa,cKyn ~nVl. cDiaHaf8M OCTSerlC.R J1L1IWlb, Pbl'ClKaTb rro MHTe'pH:el'~ayI<UtlOtlaJM ~I Hap;e~lb~!R !H,a TO" i.ll'D 4'9H S, '~le'pe,KynKI4 He' B'O~:"Eu~]'e'l' 'Sfp09.,

II1Tor: a'~1A H pa30p,B'aH H b~ H aIHAP()~A\ H npOAbmp:~BneH H bl A HaGKBO~,b .xIt1IUA~IHK ClJiilIYJi<aT IiI'PVI'-

-

NH~:paM H "Qro l YTO 'fJbllsaenr e

TC'-M-lfij Li"T'iO ~aMiLl""if'ilII,;ij'irni nO"i'1fT'IIA nfnr;; I~' I"I~, r'ia, I "'~ i;3.' _!!;I' _ 'I,.;rJ II rl~ll~ __ , ',1I'li _ 1~~ ~ ~r....'l,;;i!r-

THB KD1P OJ1e;~:bl ~Y~I4X" 8(Yr Mllbl ~ peWIHlnH He, J193,llb 1IH8 pO~OH _, 01 rpexa nOnaflI6W'~~ K 10:MY }K€ 111105aR KP~ll~ Ka, B a~ipec CT,a _, l'y3TIK~ 5ii desho,w H:OCMT 8eCb Mal, ycno,Bllfl bl ~ 'XapaKTe p, 3m ,nyLtlI-'

W· 'a~'~ .. JIIIM LilIA'Q'TIIlIf"iiIFil'iUa-"i!:::I ~'o-: 1'lliliJie C· Cii -M:-I'"'

.. _ n IJ¥lrlr1llrlQ 111iU...,1Tl1.'· n !rill' _,I ~1r."IJf1 .... a_ ,',_u-1

Ira Bn~,q.U3.Tn~n{)LU,erO M'OHCilipa, sa IIBCIO ~ C;,roPH 110 Kl1JIFII~MarollilP\a~ a. VI H,e' enopsrel A, TO Ee' BbJ co~ ecrao 'YlKe ~3-

TPYAH 0 n OJla!- S()lII]ll<Iiif Ci(anViiiibIC~I.,

M<enaHIII~' Bb:IlfIO'~ Oner raJ/J1IIJJ.1M

~.IP ''''0

-

E

._. - .~,..

..

!!!iliff "

XB"~""'-' ;' 3~'B:--JQ'-'"

.. ' l" ' I I r

. , • . ". I '. - ~ •• ", ". • . .~ •

'OBSllDlllANi

I _n it _ _IIi r 't__ ,I i Iii J!I~~~ (;

@SEGA. Bee npaa cox.pIHItIw. .smA 11111 A~PH' PR:OTOC'OL .H!j:iiliiii~ 'IiiO:5aJfHblIill!ii 3HU3MM Nflil ~pen1tt,Tjl~POeaHHblIlM' 'MBa;IiHlb'IMM ~HiuaM" ,still" COfpo;!"a~OIl1~ 'P~pa.6@m~~' eb~[dian 1~1ar't8hulli1;ef1ltl' hilC. IObs'klim ~

- . - -

IH~H Clblkilil Emert&[liunem RSmnOWC.fll@Upt!I_b!1L1t ,:JH811i!i_1!iIl! MM, lJ8PB6'MGl'P-IiI,"BlaJ(I{I!!.'UMMl m~~Hld~" ~i'I~aliW'i OtiMdlln: Enlel1a.i.n.ment, 1At._Bce np.ll_ea,IOO~~1iI b'~. _J .... 111 talnd' 1t'S1 ti, • '1m ~m:l~y 110g~ ~rliji ~r~ooif(M1 'In;id~millmks ,Iolllld

iI P J' 3 " •• ~ 01. by C@mp.rta! 1&t'teIitl~r.nM~-t Itn.t. ·tbe' ,P.IlaIYSfaIi'on Ne~-rli: LG.!J~' i5i ,a '$eflili~ft mm I~r ~(J Q~unpute_~' IE'n,f,e~lIlI!llMt Inc. NlcfiOSOft', Wi iii dow5J' Dmn~a "~~Ki WLliWd~ Vt"1ISl't. .. Xl_oo_x~ ::K.OOt ,300, 1!'Ii "~~PDe-:H~~ ,XIbQ':a::

RElJUlIiOWCR ~i!n'_I!~~ i1P!f,"!!IM tQ~fi~i'lij MiaMJi~otT, jjSa~ 'fQ~ Windows!:! fiillJIHita ':1i1~D 'Mnifjo,ws 'ilnst:a Mm1'''QIiI~,mjl nO,J1Mll.!eJilHM1:I;QMlila--'KHti Mli~~,~ftt~