You are on page 1of 253

1

Omnia ab Uno et in Unum Omnia
3

Solve et Coagula
4

Obscurum per Obscurius

V
5
6

Sisällys:

Esipuhe......................................................................................................................6
Kalevalainen Mysteeripolku.....................................................................................7
Kalevalaisen Mysteeripolun Psykologiaa.................................................................13
Kalevalainen Magia................................................................................................55
Joukahaisen ja Ainon Mysteerit..............................................................................105
Kullervon Mysteerit..............................................................................................150
Kalevalainen Alkemia...........................................................................................161
Kalevan Mysteerit.................................................................................................179
Vironkannaksen Mysteerit....................................................................................195
Universal Idols Illuminatus...................................................................................203
Sielun lauluun virittyminen...................................................................................243
Lähteet ja kirjallisuus............................................................................................ 249

L O C E N
O T A R A
C A R A G
E R A M I
N A G I D

© Aurora Nova Publications 2010


7

Esipuhe

Tämä kirja on kokoelma kirjoituksia, jotka alun perin oli tarkoitettu kaikille Wakka-mysteerikoulun
kokelasjäsenille. Suurin osa kirjoituksista julkaistiinkin aluksi Wakka-mysteerikoulun vanhalla internet-
sivuston vain jäsenille tarkoitetulla osiolla. Koulun alkuaikoina täytyi ensin pyrkiä jäseneksi ennenkuin sai
mahdollisuuden lukea tässä kirjassa olevia kirjoituksia. Kuitenkin jo koulun alkuajoista lähtien heräsi tarve
julkaista nämä materiaalit suuren yleisön luettaviksi. Kirjoitusten saaminen kirjan muotoon oli kuitenkin
pitkäaikainen prosessi, jonka aikana vanhoihin kirjoituksiin tehtiin monia lisäyksiä ja korjauksia. Myös
kokonaan uusia kirjoituksia luotiin tuomaan lisävalaistusta kilpalaulannan moniin mysteereihin. Suurin osa
kirjoituksista on kirjoitettu Wakka-mysteerikoulun perustamisen aikoihin keväällä 2006. Vanhin kirjoitus
”Suomalaisen ja lappalaisen shamaanin matka” on kuitenkin kirjoitettu jo 2002.

Vastaperustetun koulun henkistä suuntaa olisi voinut luokitella eklektiseksi kalevalaisuudeksi. Käytännössä
tämä tarkoitti sitä, että kaikki teologinen ja seremoniallinen työskentely oli suunnattu muinaissuomalaisen
mysteeritradition elvyttämiseksi. Muinaissuomalaista traditiota tulkittiin kuitenkin universaalin
aikainviisauden ja modernin tieteen näkemyksin. Ehkäpä kirjavuutensa takia Wakka-mysteerikouluun
hakeutui henkilöitä, joiden henkiset intressit olivat usein muissa traditioissa kuin muinaisessa
suomalaisuudessa.

Jäsenten erilaistumisen kautta Wakka-mysteerikoulu sai innoitusta rakentaa koko järjestelmä uudelleen
universaalimmalle pohjalle. Uudet muutokset olivat kuitenkin niin massiiviset, että kaikkien asioiden
uudelleen järjesteleminen johti siihen, että vanhan kaavan mukaiset Wakkalaisten kokoontumiset loppuivat
ja ovet suljettiin kaikelta julkiselta toiminnalta. Pahan ilman linnut jo raakkuivat koko toiminnan
lopahtaneen. Valo loisti kuitenkin pimeydessä ja yli vuoden kestäneen toimettomuuden jälkeen
uudelleensyntymä koitti mitä kirkkaimmassa jumalallisessa aamunkoitossa. Wakka-mysteerikoulu oli
mennyttä mutta sen tuhkasta nousi uljaasti Wakkakilta. Vanhan Kalevalaisen vihkimyspolun lisäksi
Wakkakilta tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden multidimensionaaliseen vihkimysjärjestelmään, jossa
jokainen jäsen voi valita oman vihkimyspolkunsa reitin useiden erilaisten karttojen avulla. Wakkakillan
opetukset eivät pelkästään katso enää monien traditionaalisten mysteerikoulujen tapaan menneisyyteen
eivätkä etsi oikeaoppista tulkintaa muinaisiin mysteereihin, vaan rohkeasti avaavat ovet uusille moderneille
mysteereille ja salaisuuksille. Wakkakiltalaiset ovat siten edelläkävijöitä ja profeettoja tulevaisuuden tieteelle
ja uskonnolle.

Tämän kirjan uusimmat kirjoitukset on kirjoitettu tämän uuden Wakkakillan agendan mukaisesti. Siten
tarkkasilmäinen voi huomata kirjassa tapahtuvan siirtymän muinaissuomalaisesta maailmankuvasta
universaaliin moderniin tieteen ja uskonnon synteesiin. Tämän synteesin paradigmana on täydellinen vapaus
luoda oma todellisuudenkäsitys ja maailmankuva ilman kiveen kirjoitettuja autoritaarisia ”totuuksia.”
Maailma on nähtävä jatkuvasti muotoaan muuttavana elävänä organismina, joka tuskin välittää skeptikkojen
rajallisista näkemyksistä. On täysin heidän oma vikansa jos he kieltäytyvät näkemästä koko olemassaolon
ääretöntä kirjoa. Tätä kirjaa on ajateltava vain johdatuksena Wakkakillan filosofiaan. Kirjaan onkin
kuitenkin pyritty laittamaan kaikki mitä modernin ihmisen tarvitsee tietää kasvaakseen kohti ensimmäistä
mysteerivihkimystään. Niille jotka ovat nämä askeleet jo ottaneet, voi kirja tarjota silti uusia näkökulmia
vanhoihin totuuksiin ja siten auttaa heitä ottamaan elämänsä seuraavat ratkaisevat askeleet.
Haluan kiittää erityisesti Tarmontaikaa, Tuoni Nokkosta, Intomieltä ja muita Wakkakiltalaisia tuesta ja
avusta. Ilman teitä tämä kirja ei olisi koskaan valmistunut! Kiitos myös Andy Lindenille joka oikoluki koko
kirjan, sekä Catchline Oy:lle

Unto Kaukamoinen
12.7.2009 Olkkala
8
9

ina ilmestymisestään asti Kalevala on tarjonnut valtavasti


inspiraatiota ja johdatusta suomalaisten ja kansainvälisten taiteilijoiden, muusikoiden ja
ajattelijoiden elämään ja luomuksiin. Silti aika on kulkenut omia polkujaan ja Kalevalainen
kulttuuri sellaisena kuin runonlaulajat sen kokivat, on lopullisesti kadonnut länsimaisen
asfalttikulttuurin hampaisiin. Parhaimmillaankin Kalevalan inspiroimien
hengenjättiläisten luovuuden huimimmat aikaansaannokset vain heijastavat sitä
maailmaa, josta Kalevalan runot ja kertomukset on ammennettu. Onko yhteys tuohon
Kalevalan kadotettuun paratiisiin katkennut? Väinämöinen lähti pois mutta hän lupasi
palata takaisin. Tuon paluun aika voi kuitenkin olla lähempänä kuin uskoisikaan. Jokaisen
on silti itse tehtävä siivousta ja järjestettävä elämässään tilaa Väinämöisen Paluulle.

Ensimmäinen romukoppaan heitettävä asia on menneisyyteen ylenkatsova asenne. Sana


”primitiivinen” on tehnyt lähes yhtä paljon hallaa modernin ihmisen historian
tuntemukselle kuin sanat vietti ja vaisto eläintieteelle. Länsimaisen kulttuurin suurin
typeryys on aina ollut olla tunnistamatta sitä ääretöntä älykkyyttä, joka ilmentää itseään
kaikissa kulttuureissa ja kaikkialla luonnossa. Sen laiminlyönti on vaarantanut koko
planeettamme tulevaisuuden. Muinaiset ihmiset eivät olleet ehkä teknologisesti yhtä
edistyksellisiä kuin olemme nykyään mutta heillä oli ehkä hengellistä ymmärrystä joka
ylitti reilusti modernien viihdeteollisuuden ja materialismin tylsistyttämän
massatietoisuuden.

Vaikka emme voi palata menneisyyteen, voimme silti oppia esi-isiltämme tuon henkisen
viisauden. Koneiden tarkoituksena on ollut alun perin jättää ihmisille aikaa enemmän
henkisiin asioihin keskittymiseen. Asemamme on siksi kuitenkin monessa suhteessa
parempi kuin muinaisten ihmisten, mutta jos emme ota vaarin heidän tuhansia vuosia
kehittämästään viisaudesta, emme ole kuin typeriä lapsia jotka eivät piittaa vanhempiensa
ohjeista ja siten joutuvat vaikeuksiin.

Muinaista viisautta on onneksi nykyään löydettävissä enemmän kuin koskaan tunnetun


historian aikana. Viisas hyödyntää kaikkea löytämäänsä materiaalia eikä jätä yhtäkään
kiveä kääntämättä. Näin ollen Kalevalainen Viisauskin muuttuu vain puuksi koko
planeettamme viisauden metsässä. Tässä metsässä vaeltaessa voi joskus olla näkemättä
puuta metsältä mutta jos tarkastelemme vain niitä piirteitä jotka tekevät Kalevalan
maailmasta ainutlaatuisen, voi nähdä että nämä piirteet ovat toissijaisia ja muutoksille
alttiit. Se mikä on puolestaan yhteistä, on universaalia, absoluuttista ja voimme ymmärtää,
että olemme tekemisissä totuuden kanssa. Ei siis ole olemassa erillistä ”Kalevalaista
viisautta,” on vain universaaleja totuuksia. Kun tuo viisaus sitten puetaan ajan ja paikan
luomiin vaatteisiin, niin viisaudesta syntyy kulttuuria. Tuo kulttuurin osuus on ikään kuin
ruuan maku, itse viisauden ollessa sen ravintoaineet. On mahdollista opiskella kuivia
kulttuurisidonnaisuuksista riisuttuja filosofian kirjoja tai sitten nauttia samaa viisautta
maukkaana kulttuurielämyksenä. Nykyisen roskaruokakulttuurin aikana on kuitenkin
10

oltava varovainen, että ei saa syötäväkseen maukkaan makuisia ”totuuksia”, joiden


ravintosisältö on kuitenkin varsin olematon. Hedelmistään puut tunnetaan.

Kaikkialla maailmassa tuon ”henkisen ravinnon” jakajina toimivat erityisesti sille


omistautuneet instituutiot, mysteerikoulut ja uskonnot. Uskontojen keskittyessä enemmän
jakamaan tietoa suurille massoille, mysteerikoulut ovat keskittyneet muutamiin
vapaaehtoisiin valittuihin, henkiseen eliittiin. Uskontojen saarnatessa viisautta ja antaessa
ohjeita tavallisten ihmisten elämään, mysteerikouluissa viisaus pistettiin käytäntöön
erilaisten vaativien tehtävien ja koettelemusten kautta.
Pienemmissä yhteisöissä jossa luokkien välille ei ollut suuria eroja, mysteerikoulut ovat
väistämättä koskettaneet koko yhteisöä, mutta yhteisön kasvaessa on tullut merkittäväksi
luoda erityiset eksoteeriset ja esoteeriset osastot erilaisille ihmistyypeille, sekä uskonnot
ihmisille jotka eivät olleet valmiita mysteerikoulun koettelemuksille.

Näin on ollut myös Suomessa. Alun perin Kalevalassa esiintyneet sankarien uroteot ovat
todennäköisesti liittyneet siirtymäriitteihin, jotka olivat paikoittain jopa kaikille pakollisia,
jos halusi kuulua yhteisöön. Myöhemmin ne siirtyivät erityiseen tietäjäkoulutukseen, niille
jotka kokivat kutsumuksen äänen.
Kansanperinteeseen alkuperäiset riitit jäivät elämään myyttien ja kertomusten mukana,
joista muodostuu Suomessa kansanrunoutemme.
Tilanne on sama kuin esim. antiikin Kreikan mysteeritraditioissa. Varmasti muinoin
jokainen kreikkalainen tunsi kertomuksen Demeteristä ja Persephonesta, mutta harvempi
oli vihitty heidän mysteereihinsä. Vihityt puolestaan kuullessaan saman kertomuksen
ymmärsivät sen syvimmän ytimen ja viisauden, ikään kuin se olisi heidän oma elämän
kokemuksensa.
Vihityt myös ymmärsivät muiden kansojen vastaavat mysteerikertomukset ja näkivät
niissä saman viisauden, vihkimyksissä opitun elämänkokemuksensa kautta.
Aivan kuten vakavasta ongelmasta selvinnyt voi auttaa ja opastaa samasta ongelmasta
kärsivää. Olosuhteet ja henkilö ovat eri mutta selviytyjän oppima elämänkokemus saattaa
auttaa kärsivää myös itse selviytymään.

Se mitä runonlaulajat lauloivat, ei välttämättä ollut kuin vain tietäjien ymmärrettävissä.


Toisin pieniä sammon murusia kuitenkin saattoi tarttua myös vihkiytymättömään
kuulijaan. Samoin tapahtui Kalevalan julkaisun jälkeen. Maailma otti Kalevalan avosylin
vastaan, vaikka harva ymmärsi sen todellisen sanoman. Oli kuitenkin myös vihkiytyneitä
lukijoita. Näistä erityisesti H. P. Blavastsky, Rudof Steiner ja Pekka Ervast kirjoittivat
Kalevalasta esoteerisesta näkökulmasta. Ongelmana heidän kirjoituksissaan nykyajan
ihmisille on niiden sidonnaisuus teosofiseen mytologiaan. Vaikka viisaus onkin ajatonta,
maistelemme sitä aina vallitsevan kulttuurimme myötä. Siten Kalevalan esoteerinen
tulkintakin tarvitsee päivitystä. Ja elämme onneksi aikoja, jolloin moderni tiede pystyy
antamaan uusia huimia näkökulmia muinaisiin mysteereihin.

Tässä kirjassa pyrimme avaamaan joitain Kalevalan Mysteereitä vertailemalla niitä


vastaaviin traditioihin ympäri maailmaa sekä modernin tieteen löytöihin. Täten avautuu
ovi todellisuuteen, jota maailman lukemattomat mysteerikoulut ja uskonnot ovat
11

piilotelleet verhon takana. Se lisäksi paljastaa, että muinaisilla ihmisillä on ollut tietoa
asioista, joita nykytiede on vasta viime aikoina alkanut ymmärtää.
Lisäksi tämä kirja toimii käytännön oppaana ja karttana jokaisen lukijan henkilökohtaiseen
vihkimykseen Kalevalaiseen mysteeritraditioon. Se ei rajoitu kuitenkaan vain
Kalevalaiseen traditioon, vaan todellinen vihkimys on aina universaalia. Siten lukija voi
alkaa ymmärtää koko planeetan yhteistä mysteerikoulutusjärjestelmää. Tästä huolimatta
kirja olisi voitu kirjoittaa hyvinkin jonkin toisen tradition näkökulmasta ilman että sisällön
ydin paljonkaan muuttuisi. Meidän suomalaisten ja kaikkien kalevalaishenkisten olisi
syytä avautua maailmalle erityisesti Kalevalan lähtökohdista. Sillä Väinämöinen ei tule
takaisin yksin. Hänen seurassaan tulee tuomaan vapautuksen kristityille Jeesus,
muslimeille Mahdi, hinduille Kalki, intiaaneille Quetzequatal ja buddhalaisille Maitreja.

Mysteerikoulut ja Kalevala

Tunnettu kirjoitettu historia pystyy jäljittämään ensimmäiset mysteerikoulut aina


muinaiseen Egyptiin. Silti esimerkiksi J. S. Ward on todistanut kuinka lähes jokaisesta
kulttuurista löytyy vapaamuurarien mysteerejä vastaavia traditiota. Jopa salaiset
kädenpuristukset salasanoineen ja merkkeineen vaikuttavat niin universaaleilta, että kaksi
länsimaista vapaamuuraria pääsi niiden avulla intialaiseen temppeliin, jonne normaalisti
pääsevät vain pitkän koulutuksen käyneet bramiinit.1Jotkut pitävät vastaavia
yhtäläisyyksiä kulttuurien välillä todisteena siitä, että niillä kaikilla on yhteinen alkuperä
tai että joskus muinoin maailmassa on vallinnut yhteinen koko planeetan kattava
kulttuuri. Asiaa voi lähestyä myös viittaamalla puhtaaseen inhimilliseen kokemukseen.
Mysteerikoulujen selkärankana on yleensä moniasteinen vihkimysjärjestelmä, jota pitkin
kokelas vähitellen useiden vuosien ajan kohoaa aina korkeampiin ja korkeampiin
tajunnantiloihin. Myös monissa kulttuureissa elämän eri vaiheissa suoritettavissa
siirtymäriiteissä ilmenee vastaavan kaltaisia kehitysasteita tai etappeja kokelaan kasvussa.
Tällöin mysteerikouluissa opetettava vihkimysjärjestelmä kuvaa ihmisen luonnollista
psykologista ja henkisiä kasvuprosesseja, sen erilaisia vaiheita ja niissä esiintyviä
haasteita. Koska ihmiset ovat kaikkialla samanlaisia, on meidän kohdattava samanlaisia
sisäisiä haasteita ajasta ja paikasta riippumatta. Pienissä heimoyhteisöissä siirtymäriitit
palvelevat juuri tätä funktiota siirtäessään seuraavalle polvelle koko heimon keräämän
tiedon niistä keinoista, joilla kyseisestä kehitysvaiheesta ja siihen liittyvästä kriisistä on
aina ennenkin selvitty.
Ihmisen alitajuiset voimat ovat valtavat. Niillä pystyy saamaan aikaan äärimmäisen
järkyttävää tuhoa tai luomaan lähes ääretöntä kauneutta. Ihmisen psykologisessa
kehityksessä on juuri kyse noiden voimien hallitsemisen asteittaisesta oppimisesta, ja
vihkimys on siihen johtavien menetelmien ja teknologioiden oppimista.
Heimojen kasvaessa ja siten yksilöiden kontrolloinnin vähentyessä pelko siitä, että
menetelmiä käytettäisiin väärin, synnytti ensimmäiset salaiset mysteerikoulut. Myös
muinaisten näkijöiden kehittäessä yhä parempia mielenhallinta- ja syväluotaus-
menetelmiä, he löysivät itsestään niin suuria energioita ja niin syviä tajunnantiloja, että ne
olivat luonnollisesti pidettävä salassa. Tästä syystä ei koulun fysiikan tunneillakaan
opeteta ydinpommin rakentamista. Ja kuten ydinvoimaa, voidaan psyykkistä energiaa

1
J.S.Ward: Freemasonry and the Ancient Gods
12

käyttää sekä hyvään että pahaan. Vihkimysjärjestelmä koettelemuksineen rakennettiinkin


kuitenkin sellaiseksi, että kokelaan on testeissä osoitettava moraalinen puhtautensa ja
vilpittömyytensä ennen kuin hänelle opetetaan hienojakoisempia ja voimallisempia
tietoisuuden energioita.
Moraalinen kehittyminen on myös välttämätön aivan normaalissa ihmisen elämänkaaren
aikana tapahtuvassa psyykkisessä kypsymisessä. Mitä paremmin ihminen tuntee itsensä,
sitä suurempaa psyykkistä energiaa hän hallitsee.
On myös olemassa mysteerikouluja, joissa ei moraali tai sen puute ole esteenä. Näissä
pimeyden kouluissa kokelasta kuitenkin testataan lähinnä hänen lojaalisuudellaan
oppimilleen salaisuuksille ja koululle itselleen.
Jossain vaiheessa asioiden on täytynyt ryöstäytyä käsistä, ja kaikissa kulttuureissa esiintyy
kertomuksia henkisten voimien väärinkäytöstä ja siitä seuranneesta taistelusta hyvän ja
pahan välillä. Tämän seurauksena kaikista mysteerikouluista, joissa opetettiin menetelmiä
ihmisen kätkettyjen voimavarojen valjastamiseksi, tuli vähitellen salaseuroja, vain
harvojen ja valittujen etuoikeudeksi. Suurille massoille annettiin uskonnot, jotka
korostavat puhdasta moraalisuutta henkisten voimien kehittämisen sijaan. Silti myös
pimeydelle vihkiytyneet koulukunnat ovat jatkaneet toimintaansa, nykyään jopa
näkyvämmin kuin koskaan.

Kaikesta kauniista romantiikastaan huolimatta tästä perspektiivistä katsoen näyttää siltä,


että Kalevassa esitetyssä vihkimysnäytelmässä on kyse juuri pimeän puolen koulun
vihkimysjärjestelmästä, Louhen johtamasta Pohjolan Maagisesta koulusta. Pohjoinen on
tunnetusti tuo pimeyden tyyssija, jossa edes aurinko ei tohdi näyttäytyä. Louhella on
koululleen tarkka suunnitelma, ei vähempi kuin maailmanvalta, eli Sammon hallinta.
Tämän hän voi saavuttaa vain käännyttämällä puolelleen initiaatteja kaikilta
elämänaloilta. Mukaan tarvittiin Lemminkäisen kaltaiset urheat soturit, Ilmarisen kaltaiset
insinöörit ja käsityöläiset, sekä Älymystö ja hallitsijat kuten Väinämöinen. Tässä Louhi
onnistuu koska hänellä on porkkanana Pohjolan Neito, joka edustaa kaikkea sitä mikä on
elämässä tavoittelemisen arvoista henkistä ja maallista hyvää. Näin Louhi saa Samponsa,
mutta hän ei pysty käännyttämään sydämeltään oikeamielisiä sankareitamme, jotka
lopulta saavat Sammon murusina takaisin Kalevalan kankahille.

Elias Lönnrothan kokosi Kalevalan paikoitellen hyvinkin mielivaltaisesti useista eri


runoista ja väistämättä Kalevala heijastaa silloin Suomeen kohdistunutta tsaarin mustan
magian värittämää politiikkaa.
Kalevalan sankarien ansioteot ovat kuitenkin merkittäviä myös ns. valon joukkojen
vihkimystraditiolle, jota pääasiassa muinaissuomalaisen uskonnon tietäjäkoulutuksessa
opiskeltiin.
Monissa toisinnoissa Pohjolaa kutsutaan Päivöläksi. Olisiko se ollut vastaava muinainen
suomalainen valontyöhön keskittynyt mysteerikoulu, joka myöhemmin sekoitettiin
runoissa Louhen johtamaan Pohjolan pimeyden kouluun?

Valon ja Pimeyden välinen ero mysteerikouluissa on pohjimmiltaan vain motiivi siihen


kenelle suuri työ omistetaan. Vihkimykset ovat periaatteessa samoja. Pimeyden adepti
käyttää vihkimyksissä saamansa voiman omaksi edukseen, kun taas Valon Adepti käyttää
sen muiden palvelemiseen.
13

Monilla kansoilla esiintyy erilaisia variaatioita gnostilaisesta uskomuksesta, jossa


aineellisen maailman on luonnut pahantahtoinen olento, joka tahtoo vangita ja käyttää
hyväkseen ihmisiä omiin kieroihin tarkoituksiinsa, sekä estää heitä menemästä hyvän
Jumalan luomaan paratiisin kaltaiseen maailmaan. Tämän myytin moderni tulkinta on
Matrix-elokuvissa, jossa ihmiset elävät totenaan pitämässään virtuaalimaailmassa sillä
aikaa kun koneet käyttävät heidän kehojaan pattereina.
Intialaisessa mytologiassa selvitetään syitä tähän luonnottomaan tilaan. Sen mukaan
aineellisessa maailmassa olevat sielut ovat itse asiassa täällä vankeina rangaistukseksi
heidän kapinointiinsa Jumalaa vastaan henkisessä maailmassa. Täällä aineellisessa
maailmassa heidän harhaansa ylläpitää Jumalatar Mayadevi, joka magiallaan luo
aineellisen maailman illuusion. Hän esiintyy myös Lewisin Narnian aikakirjoissa
Valkoisena Noitana ja useissa saduissa ilkeänä äitipuolena. Kalevalassa hän personoituu
Louhen hahmossa.
Mayadevi ei ole kuitenkaan paha, vaan hän tekee vain työtänsä vanginvartijana. Niille,
jotka haluavat kuitenkin hyvittää tekonsa ja palata takaisin Jumalan palvelukseen
henkiseen maailmaan, Mayadevi toimii itse asiassa avustajana ja opettajana. Näin
voimme ymmärtää Louhen Pohjolan mysteerikoulun uudessa valossa.
Matrixissa Louhi esiintyy Oraakkelin hahmossa joka opastaa sankareita taistelussa koneita
vastaan.
Psykologisesti kyse on lapsen ensimmäisinä elinvuosinaan kokemasta ahdistuksesta kun
hän huomaa, että äiti ei olekaan aina hyvä haltija vaan joskus saattaa näyttää vihaisen
puolensa. Lapsen kehittymättömässä minä-kokemuksessa, jossa hän ei vielä osaa erottaa
ulkoista ja sisäistä maailmaa, tämä aiheuttaa valtavaa ahdistusta. Siltä suojautuakseen
hänen psyykensä puolustusjärjestelmät leikkaavat pahan ja hyvän äidin irti toisistaan ja
näin psyyken tasapaino pysyy yllä. Todellisuuden epätodellinen puolikin selittyy
samanaikaisesti kun minä-kehityksensä kautta lapsi alkaa ymmärtää maailman irralliseksi
omasta sisäisestä maailmastaan. Epätodellinen on kuitenkin hänen uusi kokemuksensa
maailmasta. Kuten fyysikko David Bohm totesi kuolinvuoteellaan, että lokaalisuus on vain
aivoissa syntyvä illuusio.

Tekstityypissä ei ole mitään vikaa. Älä yritä tulkita


lukemaasi. Me hallitsemme tiedonvälitystä. Voimme
hallita horisontaalisesti tai vertikaalisesti
kirjoitettuja sanoja. Voimme hukuttaa sinut tuhansiin
merkityksettömiin lauseisiin tai antaa kristallin
kirkkaita oivalluksia, ja vielä enemmän. Voimme antaa
sinulle ihmetystä ja mysteereitä jotka kumpuavat
syvimmistä mielen sopukoista Kilpalaulanta- areenoille
14
15

ykyään esiintyy yhtä monia käsityksiä initiaatiosta/vihkimyksestä kuin


lienee niitä opettavia koulujakin. Käsitykset liikkuvat halvasti otettavasta initiaatiosta,
johon vihkiytyäkseen kokelaan ominaisuuksiksi riittää ainoastaan paksu lompakko, aina
mahdottomuuksiin idealisoituihin mentaalisiin rakennelmiin, jossa vihkimykset ovat vain
harvojen Suurien Mestareiden saavutettavissa ja joissa kokelaalta vaaditaan miljoonien
vuosien jatkuvia henkisiä harjoituksia.
Keskitietä edustavat monet vilpittömät ja aidot Henkiset mysteerikoulut, jotka tarjoavat
oppilailleen menetelmiä joilla Suurten Mestareiden tason voi saavuttaa jo tässä elämässä.
Teosofiset suuntaukset ajattelevat että todellisen initiaation voi saavuttaa ainoastaan
näkymättömän henkisen veljeskunnan antamana. Tämä saattaa karistaa monelta
mielekkyyden pyrkiä vihkiytymään myös fyysisellä tasolla toimivaan mysteerikouluun.
Ristiriitaa ei kuitenkaan ole. Todellisen mysteerikoulun tunnistaakin siitä että sen Adeptit
pystyvät kommunikoimaan ”yläkerran näkymättömän veljeskunnan” kanssa ja
suorittavat initiaatioita ainoastaan heidän suostumuksestaan ja siunauksestaan.

Yleisesti ottaen initiaatio on seremoniallinen siirtymäriitti jolla juhlistetaan henkilön tai


idean siirtymistä uuteen eksistentiaaliseen statukseen. Initiaatio saattaa liittyä elämän
tärkeisiin kynnyskohtiin (mm. syntymä, nimenanto, aikuistuminen, virkaan astuminen,
häät ja hautajaiset.)
Kaikissa kulttuureissa onkin liitetty näihin tapahtumiin erilaisia seremoniallisia
toimituksia. Seremonioiden tarkoituksena on luoda dramaattinen tunnelma joka tekee
uuteen statukseen astumisesta ikimuistoisen elämyksen. Tämän on katsottu olevan
psykologisesti tärkeää ja näin varmistetaan että vihitty ymmärtää uuteen statukseensa
liittyvät velvollisuudet ja vastuut.
Elämän tärkeiden siirtymäriittien lisäksi on initiaatio liitetty myös erilaisiin yhteisöiden
jäseneksi liittymiseen ja hyväksymiseen.
Initiaatiossa joutuu kokelas kohtaamaan monenlaisia koettelemuksia joilla testataan hänen
kelvollisuuttaan pyrkimäänsä asemaan. Jos hän selviää niistä, hänet toivotetaan
tervetulleeksi ja hän saa kuulla uuden asemansa eduista ja velvoitteista.
Vaikka modernissa maailmassa seremoniat ja rituaalit ovat muuttuneet kuivemmiksi ja
muodollisemmiksi kuin muinaisissa yhteisöissä, voimme nähdä kuitenkin kaikkialla
samat periaatteet toiminnassa. Initiaatioiden rakenne ja seremoniallisuus ovat syvälle
rakentuneet ihmisen olemukseen.
Jokaisen ihmisen syntymäoikeutena on henkinen kehitys ja voimmekin havaita usein
kuinka ”näkymätön veljeskunta” ohjaa ja vihkii mysteereihinsä henkisesti jopa mitä
epätodennäköisimpiä henkilöitä. Voisi siis väittää initiaatioiden rakenteen olevan
universaali. Universaalisuudestaan huolimatta voimme nähdä valtavan erilaisten
vihkimysten mysteerien vyyhdin maailman uskonnoissa ja mysteerikouluissa. Vaikka
ulkoisesti niiden opetukset ja ideologia ovatkin jopa ristiriitaisia, on niiden sisäinen
punainen lanka samanlainen.
16

Puhtaasti Henkiset koulukunnat pyrkivät kohti taivasmaailmoja ja heidän


astejärjestelmissään he kohoavat ylöspäin kuin taivaaseen johtavia tikapuita pitkin. Tämä
kohoaminen vaatii kokelaan jatkuvasti kasvattavan henkisiä hyveitänsä.
Pimeyden koulukunnat kulkevat vastaavasti astejärjestelmissään alaspäin aina
syvemmälle ja syvemmälle helvetin uumeniin. Tuo alaspäin kaivautuminen vaatii yhä
synkempien päivänvaloa kestämättömien salaisuuksien sisäistämistä.
Kolmas tapa on kaivaa jatkuvasti syvempää ja syvempää kuoppaa maahan ja sitten
käyttää maan uumenista kerättyä ainesta taivaaseen vievien portaiden rakentamiseen.
Tämä tapa vaatii aktiivista oman alitajuntansa syvyyksien syväluotausta ja puhdistusta.
Torjuttujen traumojen ja kompleksien tiedostamisesta vapautunutta energiaa muunnetaan
sitten henkiseksi hyveeksi alkemian avulla.

Muinaissuomalainen tietäjäkoulutus ja mysteeritraditio ovat kulkeneet aina jälkimmäisen


tavan mukaisesti. Shamaanit ovat koulutuksessaan joutuneet matkaamaan aina alimmista
tuonelan kerroksista korkeimpiin taivasmaailmoihin. Näin koulutuksensa kuluessa
shamaani on tullut täysin tietoiseksi koko ulkoisen ja sisäisen olemassaolon kentän
laajuudesta. Hermeettisen aksiooman mukaisesti ”Niin yllä kuin alla” on hänen
mikrokosmoksensa sulautunut maailmankaikkeuden makrokosmokseen.

Koko initiaatioprosessi on jokaiselle ihmiselle luonnollinen tapahtuma joka tapahtuu


hänen henkisen ja psyykkisen kypsymisen seurauksena väistämättä, myös ilman ulkoisia
mysteerikouluja tai edes että hän olisi kiinnostunut aiheesta. Se on jokaisen ihmisen
syntymäoikeus.
:

Uskonnoissa ja mysteerikouluissa on kautta aikojen käsitelty pääasiassa psykologista


tietoa. Carl Gustaf Jung väittikin oman psykologisen koulunsa olevan suoraa jatkoa
länsimaisille mysteeritraditioille. Vasta psykologian syntymisen jälkeen tieteenä 1800-
luvun loppu puolella, saivat uskontojen mysteerit aivan uuden tulkinnallisen
näkökulman. Sigmund Freudin näkemykset lapsen psyykkisestä kehityksestä avasi
valtavan tutkimusareenan uskonnoista ihmisen sisäisten ristiriitojen ja kehityshaasteiden
työmaana. Psykoanalyyttinen tulkinta rajoittui kuitenkin vain ihmisen syntymän jälkeisiin
tapahtumiin ja tutki niitäkin hyvin rajoittuneesta perspektiivistä. Freudin oppilaat C.G.
Jung, Otto Rank, Wilhelm Reich ja Roberto Assagioli laajensivat sitten oppi-isänsä työtä.
Jung avasi ovet alitajunnan luoviin voimiin ja uskonnolliseen symboliikkaan. Otto Rank
puolestaan tähdensi syntymä trauman merkitystä, Reich tutki psyyken energeettistä
puolta ja Roberto Assagioli sitten pystyi yhdistämään kaikkien heidän töidensä tuloksia
psykosynteesissään.
Heidän ansiotaan on paljolti transpersonaalisen psykologian synty Abraham Maslovin ja
Stanislav Grofin nikkaroimana, joka pääasiassa keskittyy uskonnollisten kokemusten ja
muiden normaalista poikkeavien tajunnantilojen tieteelliseen tutkimukseen.

Erityisesti Stanislav Grof piti psykoanalyyttista näkökulmaa tärkeänä tiettyihin ilmiöihin,


mutta korosti erityisesti uskonnollisissa kokemuksissa syntymän ja syntymää edeltävien
sikiön kehitysvaiheiden osuuden huomioonottamista. Toisin sanoen jotkut uskonnolliset
kokemukset saattaisivat olla eräänlaisia taantumuksia syntymää edeltäviin alitajuisiin
17

muistoihin. Psyyke tulkitsisi näitä kokemuksia myöhempien elämänkokemuksiensa


symbolein ja termein jolloin syntyisi monenlaisia visioita, joita myöhemmin on alettu
kultivoida.
Grof kuitenkin huomasi kokeissaan että oli olemassa myös ns. aitoja uskonnollisia
kokemuksia mutta nekin saattoivat ilmestyä näiden perimmäisten muistojen yhteydessä.

Eräs Grofin ja monen muun uskontopsykologin ajatuksia pisimmälle kehittänyt ajattelija


on Johannes Fabricius, joka kirjassaan Alchemy tulkitsee alkemian symboliikkaa
psykologisessa viitekehyksessä.. Ihminen saavuttaa täysi-ikäisyyden seuraavien vaiheiden
kautta: 1. gematogenesis; 2. ovulaatio, hedelmöitys, morula-blastokysti muodostuminen ja
implantaatio 3. alkiokehitys 4. sikiön kehitys ja syntymä. 5. vauvaikä ja varhaislapsuus 6.
Lapsuus 7. puberteetti ja 8. nuoruus. Näitä vaiheita Fabricius kutsuu progressiiviseksi
individuaatioksi.1 Täysi-ikäisenä ihmisen psyyke tekee täysikäännöksen ja joutuu
vähitellen integroimaan itseensä aikaisemmissa kehitysvaiheessa sisäistämättömät läksyt.
Tätä hän kutsuu regressiiviseksi individuaatioksi. Se tapahtuu vähitellen myöhemmissä
elämän kriisitilanteissa ja kehitys- vaiheissa, jotka ovat 1. aikuisuus, 2.varhainen keski-ikä,
3. myöhäinen keski-ikä, 4. vanhuus ja 5. kuolema
Monien kansojen vaikeiden ja vaivalloisten siirtymäriittien tarkoituksena oli auttaa
ihmisiä näissä elämän kynnysvaiheissa. Ja siksi jokaiselle eri ikäluokalle oli erilaiset
siirtymäriitit.
Kuitenkin kehitystä voi yksilökohtaisesti nopeuttaa tietyin menetelmin. Tässä astuvat
kuvaan mysteerikoulut, jotka olivat tietoisia näistä prosesseista ja pystyivät auttamaan
ihmisiä niiden läpikäymisessä ja nopeuttamaan prosessia valtavasti. Näin he pystyivät
lyhyessä ajassa jopa muutamassa vuodessa luomaan henkisesti kypsiä ihmisiä, kun se
normaaleissa oloissa vaatisi koko elämän kestoisen koulutuksen.

Wakka-mysteerikoulu onkin hyödyntänyt tätä psykologista tietoa


vihkimysjärjestelmässään.
Ulkoisesti Vihkimysten asteet tulevat Kalevalassa esiintyvien Lemminkäisen, Seppo
Ilmarisen ja Väinämöisen ansiotekojen muodossa. Nämä ansioteot esiintyvät Kalevalan
runoissa 10-30.

Kalevalan Mysteerijärjestelmä

Miellä ei ole tarkkoja tietoja minkälaista roolia Kalevalan sankareiden ansioteot esittivät
muinaissuomalaisessa uskonnon harjoittamisessa. Emme tiedä onko koskaan ollut
yhtenäistä organisoitua muinaissuomalaista mysteerikoulua jossa kokelas olisi joutunut
käymään läpi kaikki samat 14 koettelemusta kun Kalevalan sankarit.
Voimme ainoastaan seurata niiden esiintymisiä kansanrunoissa ja yrittää jäljittää niiden
alkuperää. Ongelmaksi muodostuu se että kansanrunot esittävät usein sankarien ansioteot
hyvin erilaisessa järjestyksessä kuin Kalevala. Näyttää siltä että runonlaulajien
keskuudessa ei ollut syntynyt konsensusta sille mitkä ansioteot kuuluvat kullekin
sankarille ja missä järjestyksessä ne tapahtuivat.

1
Johannes Fabricius: Alchemy, The Medieval Alchemist and their Royal Art s.228
18

Kuitenkin Kohtalottaren suuresta sallimuksesta Elias on esittänyt nämä Kalevalassa


sellaisessa muodossa että jokainen jo olemassa oleviin mysteeritraditioihin vihitty voi
ymmärtää että Kalevalainen mysteerijärjestelmä on toimiva. Kaiken lisäksi se näyttää
avaavan ovia myös muiden järjestelmien parempaan ymmärtämiseen.
Vaikka kyseistä näin organisoitua Kalevalaista mysteerikoulua ei olisi koskaan ollut
olemassa, on Wakka-Mysteerikoulu perustettu hyödyntämään näiden voimallisten
vihkimysten energiaa ja esittämään ne tälle aikakaudelle sopivassa henkisessä
kontekstissa. Wakka on saanut avaimet näiden mysteerien ymmärtämiseen, muinaisten
suomalaisten shamaanien tapaan, muuntuneissa tietoisuuden tiloissa kohdattujen
Kalevalaisten Arkkityyppisten olentojen energioiden ohjauksessa.
Kaikki kuitenkin viittaa siihen että tämä mysteerijärjestelmä on todella ollut olemassa ja
ahkerassa käytössä. Se on ilmentänyt itseään kuitenkin eriaikoina erilaisissa muodoissa.

Monissa muinaisten yhteiskuntien perusyksikkö oli heimo. Heimo oli laaja käsite ja saattoi
pitää sisällään useita kyliä. Moderni kaupunki on vastaavanlainen pienemmistä kylistä
koostuva kokonaisuus. Heimoilla oli yleensä yhteinen johtaja, heimopäällikkö. Heimot
myös jakoivat yhteisen kulttuurin, uskonnon, talouden ja kielen.
Heimon sisällä kylissä ja sukukohtaisesti esiintyi Klaaneja. Yleensä klaaneilla saattoi olla
oma kulttinsa ja traditionsa, joka oli kuitenkin sopusoinnussa vallitsevan heimon tapojen
kanssa. Ne saattoivat olla myös ammattikiltojen tapaisia yhdistyksiä tai kerhojen kaltaisia
ystävyysliittoja. Useimmiten ne liittyivät erilaisiin uskonnollisiin kultteihin ja ne olivat
ulkopuolisilta suljettuja salaseuroja. Klaanit nimettiin yleensä toteemieläimen mukaisesti
joka liittyi olennaisesti Klaanin sisäiseen kulttiin.
Näin on ollut myös suomessa. Suomessa esiintyvistä kalliomaalauksista päätellen on
monet tutkijat esittäneet että niissä esiintyvät eläimet ovat olleet jonkinlaisia klaanin
toteemitunnuksia. Myös suomessa usein sukunimissä esiintyvät eläinten nimet saattavat
kertoa muinaisesta totemismista.
Monissa heimoissa saattoivat jäsenet elämänsä aikana kuulua useimpiin klaaneihin.
Jossain se saattoi olla jopa välttämätön velvollisuus.

Voimme käyttää mielikuvituksellista kertomusta esimerkkinä siitä kuinka muinainen


suomalainen mysteeritraditio toimi yhteydessä koko heimolle tarkoitettuihin
siirtymäriitteihin:

”Kaukana pohjoisessa kylmässä ja talvisessa maassa Pohjolan heimon laidunmaiden laitamilla


sijaitsee pieni kylä nimeltä Kalevala.
Kylässä asustaa Joukahainen-niminen nuori murrosiän kynnyksellä oleva poika.
Joukahainen on tullut tarvittavaan ikään ja heimon lakien mukaan hänen vanhempansa lähettävät
hänet pois kylästä heimon hallinnolliseen keskukseen Pohjolaan. Siellä hänet esitellään Pohjolan
Isännälle, heimon kuninkaalle ja hänen kuningattarellensa Louhelle.
He antavat Joukahaiselle uuden nimen, Lieto Lemminkäinen, heimon sankarin ja
aikuistumisriittien suojelusjumaluuden mukaan. Lemminkäinen valmistellaan vaikeisiin ja pitkiin
aikuistumisriitteihin, jotka hän joutuu viettämään erilaisten klaanien sisäoppilaitoksissa. Ensin
hänet viedään Hirviklaaniin. Siellä hän oppii monenlaisia elämän tärkeitä opetuksia. Hänelle
opetetaan metsästyksen salat, uhraamisen periaatteet ja heimon salainen kalenterijärjestelmä.
Seuraavaksi hänet viedään Hevosklaanin oppiin. Siellä hänelle opetetaan uskonnon periaatteet,
19

heimon kosmologiaa ja käytännön taitoja kuten tulen synty. Sitten hänet viedään Joutsenklaanin
oppiin. Siellä hänen initiaationsa huipentuu koettelemuksessa jossa hän kokee symbolisesti
kuolemansa.
Nyt täysin Lemminkäisen mysteereihin vihitty monen vuoden koettelemusten uuvuttama
nuorukainen palaa takaisin kotikyläänsä Kalevalaan. Pojasta on tullut nyt mies.
Kuluu muutama vuosi ja Joukahainen alkaa kiinnostua vastakkaisesta sukupuolesta ja haluaa
naimisiin. Hän myös on vakavissaan alkanut kiinnostua sepän ammatista.
Hänet lähetetään taas tapaamaan Pohjolan Isäntää ja Louhea. He jälleen antavat sankarillemme
uuden nimen, Seppo Ilmarinen, seppien suojelujumaluuden mukaan. Hänet lähetetään
opiskelemaan Sampo-nimiseen ammattikouluun.
Samalla häntä koulutetaan jotta hän voisi olla kelvollinen ottamaan vastaan heimon lain mukaisesti
puolisokseen yhden pohjolan tyttäristä. Tämän koulutuksen aikana Seppo joutuu opiskelemaan
käärmeklaanissa, karhuklaanissa, susiklaanissa ja haukiklaanissa joissa hänet vihitään heidän
kultteihinsa. Niissä hänen opintonsa sisältää perehdyttämistä lisääntymistaikuuteen, perhe-
elättäjän velvollisuuksiin ja muihin aikuisten uskonnollisiin ja sosiaalisiin tapoihin. Tämän
oppijakson jälkeen Louhi antaa hänelle puolisoksi yhden Pohjolan tyttäristä ja he menevät naimisiin
suurin juhlallisuuksin.

Kuluu muutama vuosikymmen ja Seppo elää onnellista perhe-elämää seppänä Kalevalan kylässä.
Hänen lapsensa alkavat olla jo siinä iässä että heidät lähetetään opiskelemaan Lemminkäisen ja
Kyllikin mysteerejä. Tällöin hän saa kutsun myös itse saapua Pohjolan kuninkaan ja kuningattaren
Louhen puheille. He nimittävät sankarimme Väinämöiseksi ja lähettävät hänet Pohjolan heimon
taitavimpien tietäjien ja shamaanien oppiin. He opettavat Väinämöiselle heimon kaikkein
salaisimmat tiedot, koskien maailman luomista, elämän tarkoitusta, taikuuden mysteereitä ja
henkisen maailman ihmeitä. Lopulta hänet viedään Heimon pääshamaanin Antero Vipusen oppiin
joka opettaa hänelle henkisen veneen valmistuksen, jolla hänen on tarkoitus matkustaa
tuonpuoleiseen maailmaan kuolon hetken koittaessa. Koulutuksen päättyessä Väinämöinen on jo
vanha mies ja valmis jättämään kehonsa. Viimein hänen kuoltuaan hänet haudataan juhlallisesti
veneessään.”

Sisäisesti tämä elämän kestoinen koulutus on vihkimyspolku joka vastaa Wakka-


mysteerijärjestelmässä regressiivistä individuaatioprosessia.

Dynaaminen Kosmos ja Elämänkaari

Kosmologia on aina pyrkinyt kuvaamaan dynaamisia tapahtumia, vuorovaikutuksia


hierarkian osien välillä. Kosmologiassa tämä nähdään kosmogeneettisissä ja
eskatologisissa teorioissa, Uskonnoissa tämä dynamiikka ilmentyy mytologioissa ja
saduissa, biologiassa evoluutiona ja psykologiassa elämänkaaripsykologiana.

Elämänkaaripsykologia on tullut yleiseksi psykologiassa Erik Eriksonin ja Piagetin kautta.


Tokihan jo Freud näki eri elämänvaiheiden, erityisesti lapsuuden valtavan vaikutuksen
ihmisen luonteeseen ja yritti sovittaa nämä sen aikaisiin tietoihin ihmisen fysiologisesta
kehityksestä. Kuitenkin vasta viime vuosikymmeninä on alettu ymmärtää tarkemmin
psykobiologisen kehityksen luonnetta. Tästä huolimatta vertaileva kulttuurintutkimus
osoittaa että luonnostaan kaikkialla ovat ihmiset ymmärtäneet eri elämänvaiheiden
merkityksen ja juhlistaneet niitä erilaisilla riiteillä. Näitä kutsutaan siirtymäriiteiksi.
20

Siirtymäriitit voidaan karkeasti jakaa neljään eri ryhmään. Ensimmäisenä ovat


Siirtymäriitit, jotka on tarkoitettu jokaiselle yhteisön jäsenille. Kuten: nimen anto,
aikuistuminen, häät, hautajaiset. Erityiset salaseuroihin tai ammattikiltoihin liittymiseen
liittyvät siirtymäriitit on tarkoitettu vain harvoille ja valituille. Siirtymäriitti on myös vain
yhdelle tarkoitettu yksityinen riitti, kuten Shamaani- vihkimys tai kuninkaaksi
kruunautuminen. Valtaosa uskonnollisista seremonioista ja riiteistä suoritetaan kuitenkin
näiden ulkopuolella, useimmiten liittyen vuoden kiertokulkuun. Nämä kalendaaririitit
ovat myös siirtymäriittejä, mutta ne suoritetaan ihmisyksilön sijasta luonnolle,
kosmokselle, Jumalille tai Jumalalle. Kalendaaririitit luovatkin sillan yksilön psyyken ja
kosmoksen välille. Joseph Campbell esittää kirjassaan Sankarin tuhannet kasvot,
kosmogonisen kehän, joka kuvaa sankarin matkaa, jonka voi löytää kaikista mytologioista,
legendoista ja saduista.1 Sankarin matka näyttää näin myös kaavan joka toistuu myös
siirtymäriiteissä, sekä kalendaaririiteissä.

Modernin länsimaalaisen yhteiskunnan vedettyä matto kaiken mystiikan alta omien


siirtymäriittiensä suhteen, se on siten ajautunut arjen uuvuttavaan tyhjänpäiväisyyteen.
Myöskään vallitseva ymmärrys elämänkaaresta ei tarjoa mystisiä oivalluksia kuin niille
jotka ovat avanneet silmänsä. Merkityksettömälle kosmisena sattumana pidetylle elämälle
ei ole ymmärretty etsiä päämäärää ja tämän maailmankuvan vaikutuksesta myös
psykologian elämänkaariteoriat monesti tahtovat alentaa elämäntarkoituksen kykyyn
selviytyä työnantajan määräyksistä ja haluksi nauttia mainostajan houkutuksista. Freud
aloitti tämän suuntauksen uskomalla että kulttuurikin kaikkine hienouksineen oli vain
traumojen ja viettien sublimointia. Freudin mukaan psyyken dynamiikka koostui
kahdesta periaatteesta, Eroksesta ja Thanatoksesta eli seksuaalisuudesta ja aggressiosta.
Seksuaalisuus huolehtii elämän lisäämisestä ja aggressio sen ylläpidon turvaamisesta.
Jung kieltäytyi näkemästä elämää näin rajoitetusti ja uskoi ihmisellä olevan myös vietti
jota hän kutsui transsendentaalifunktioksi, joka ohjasi ihmistä itsetutkiskeluun,
uskonnollisuuteen ja etsimään elämänsä tarkoitusta. Transsendentaalifunktion herätessä
ihmisessä hän alkaa elää prosessia jota Jung kutsui individuaaliprosessiksi. Tämä prosessi
pyrkii integroimaan psyyken toiminnot niin että ihminen tulee eheämmäksi
kokonaisuudeksi ja oppii tuntemaan itsensä.

Fabriciuksen ajatus on että jokainen ihminen väistämättä vanhentuessaan joutuu


kohtaamaan varhaisempien kehitysvaiheittensa haasteita ja hänen psyykkinen kasvunsa
riippuu kuinka hyvin hän pystyy ne työstämään. Mitä taaksensa jättää, sen edestään
löytää.

Kuitenkin erityisissä tilanteissa voi regressiivinen individuaatio olla erityisen nopeata ja


henkilö voi kokea muutamassa vuodessa tai jopa päivissä tai tunneissa koko
elämänkaareensa liittyvät psyykkiset vaiheet. Tällaisia tilanteita esiintyy ovat esimerkiksi
spontaaneissa uskonnollisissa kokemuksissa ja niitä voidaan tuottaa erilaisilla
uskonnoissa käytettävillä transsitekniikoilla. Skitsofrenia, jossa psyyken egon toimintojen
hajotessa voi tapahtua nopeata regressiota, hallusiogeenisillä substansseilla voidaan myös
ilmiö toistaa monin ihmeellisin tuloksin.

1
Kts. Joseph Campbell: Sankarin Tuhannet kasvot
21

Aikuisuus 18-35 vuotta

Johannes Fabriciuksen mukaan aikuisuus merkitsee siirtymistä progressiivisesta


individuaatiosta regressiiviseen individuaatioon. Tämä tarkoittaa sitä että psyykellä ei ole
enää samanlaisia kehityshaasteita kuin murrosikäisellä, oidipaalivaiheessa olevalla tai
taapertajalla. Sen sijaan aikuisiän jälkeen psyyke kehittyy integroimalla itseensä näiden
aikaisempien kehitysvaiheiden voimavarat ja korjaamalla niissä esiintyneet häiriöt.
Aikuisuus on biologisen kehityksen kypsä vaihe ja myös edellisten psykoseksuaalisten
kehitysvaiheiden huipentuma. Psykokosmologian kannalta aikuisuus merkitsee
eräänlaista rajaviivaa progressiivisen ja regressiivisen kehityksen, laajenevan ja supistuvan
kosmoksen, ulos- ja sisäänhengityksen välillä. Tämä vaihe on länsimaisessa kulttuurissa
yliarvostettu ja laajalti länsimaisen kulttuurin keksinnöt on rakennettu ylläpitämään tätä
kautta. Tarot-korteissa aikuisuutta edustaa Hallitsija ja Hallitsijatar, jotka näyttävät
aikuisen arkkityyppiset miehen ja naisen roolimallit elämänsä hallitseville ihmisille. Toisin
sanoen aikuisuus psykobiologisella tasolla merkitsee kykyä toimia Isänä tai Äitinä.

Keski-Ikä 35-50 vuotta

Keski-iässä ihminen alkaa havahtua elämänsä tilanteeseen, tutkien aikaansaannoksiaan ja


järkyttyneesti huomaten että "tässäkö se elämä olikin?" Hän ymmärtää että elämän ehtoo-
puoli on alkamassa ja hän tuntee epävarmuutta ja ehkä pettymystäkin. Aikaisemmin
yhteiskunnan ja perheen parissa käytetty aika ei ole tehnyt häntä täysin onnelliseksi. Hän
tuntee jääneensä jostain paitsi. Onko jotain vielä tehtävissä? Tämä johtaa kohti
introspektiota ja keski-iän kriisi saattaa johtaa henkiseen oivallukseen ja sielun kasvuun.
Veltto Virtanen kutsuu kirjassaan "Murrosihminen" keski-ikää toiseksi murrosiäksi ja sen
voimasta ihminen kokee samankaltaisen "nuoruuden henkäisyn" kun murrosikäinen.
Näistä kehitysvaiheista selviytyminen johtaa rauhalliseen ja kypsään henkilöön jota Tarot-
korteissa kuvaillaan Ylipappina ja Ylipapittarena. Kypsä keski-ikäinen on viisas henkilö
jolta nuoremmat aikuiset kysyvät neuvoa. Hän saattaa olla yrityksen johtoon (Ylipappi)
kohonnut osastojohtaja (Hallitsija) tai muuten viisaudellaan on se henkilö joka
elämänkokemuksellaan muita opastaa.

Jos Hallitsija ja Hallitsijatar edustavat arkkityyppistä Isää ja Äitiä, he muuttuvat Ylipapiksi


ja Ylipapittareksi saadessaan lastenlapsia. Regressiivisessä individuaatioprosessissa keski-
iän kriisi ja sen ratkaisu vastaavat regressiota puberteettiin, latenssiin ja
oidipaalivaiheeseen.
22

Myöhempi keski-ikä 50-65

Myöhemmän keski-iän kriiseistä selvinnyttä kuvataan Tarot-korteissa Maagikkona.


Maagikko on henkilö joka hallitsee maailman illuusion, tuntien sen kaikki aspektit ja on
kulkenut läpikotaisesti sen polut. Hän katsoo kaikkia elämän mahdollisuuksiaan ja ne
täysin tuntien on vapaa valitsemaan seuraavat askeleensa ja luomaan oman kultaisen
tulevaisuutensa. Hän on myös vapautunut enemmän ja vähemmän seksuaalisuuden
kahleista. Siksi sekä miehiä että naisia tässä vaiheessa kuvaa enää yksi kortti.
Regressiivisessä individuaatioprosessissa myöhempi keski-ikä vastaa regressiota
anaaliseenvaiheeseen. Silloin lapsi oppii hallitsemaan kieltä ja oppii magian.

Vanhuus 65-130

Vanhuutta edustaa Tarot-korteissa Narri. Narri on noussut elämänsä vuoren huipulle ja


iloisena oppimistaan läksyistä on luopunut jopa Maagikon halusta luoda uutta ja
seesteisempää tulevaisuutta: Kaikesta vapautuneena narri on valmis hyppäämään
tuntemattomaan ja kohtaaman kuoleman. regressiivisessä individuaatioprosessissa vastaa
vanhuus regressiota oraalivaiheeseen.

Kuolematon 130-

Kuolemattomuus on Narrin koettelemuksista selviytyneiden saavuttama päämäärä ja


vapautumista elämänkaaren samsaran pyörästä.

Regressiivinen individuaatioprosessi aikuisuudesta vanhuuteen ja kuolemattomuuteen


tapahtuu regressiivisesti aikuisuudesta lapsuuteen ja aikaan ennen syntymää, sekä
lopulta aikaan ennen hedelmöitystä. Tarkastelkaamme seuraavaksi kuinka regressiivinen
individuaatioprosessi ilmentyy Wakka-mysteerikoulun Päivölän Tuvan Kalevalaisessa
Vihkimyspolussa:

Kilpalaulanta vastaa täysi-ikäiseksi tulemista, jolloin ihminen ottaa itse vastuun


tekemisistään. Hän voi vapaan tahtonsa rajoissa päättää harjoittaako nöyryyttä riittävästi
astuakseen vihkimyspolulle, vai jatkaako kulkuaan oman mielensä oikkujen
mukaisesti. Kilpalaulannan vihkimys on useiden poliittisten, ammatillisten ja vapaa-aika-
järjestöjen päämäärä. Se vastaa muurariuden heijastusten kammiota, Golden Dawnin
Neofyytti-astetta, Ordo Templi Orientin Minervaali–astetta sekä muiden mysteerikoulujen
kokelasaikaa.
23

Kun oppilas on mielestään oppinut Kilpalaulanta-asteen läksyt, hän ilmoittautuu Wakka-


mysteerikoululle. Oppimansa hän joutuu todistamaan lyhyen kirjallisen kokeen avulla.
Kokeen läpäistyään hän on oikeutettu saamaan ensimmäisen virallisen vihkimyksen
Wakka-mysteerikoulun ensimmäisessä järjestössä: Hannunvaakuna, joka on
pyhittäytynyt Lemminkäisen Mysteereille. Lemminkäisen Mysteerit vastaavat Ordo
Templi Orientin triadissa Maan lasta. Kokonaisuudessaan Hannunvaakuna-järjestö on
monien shamaaniryhmien ja noitapiirien vihkimysten kenttä.

Vihkimys siirtää hänet seuraavaan asteeseen:

HIIDEN HIRVEN HIIHTO 1 °

Hiiden Hirven Hiihto on ensimmäinen Lemminkäisen ansioteko ja sen vihkimyksessä


kokelaan henkinen energia aktivoidaan ja valjastetaan korkeimpien tietoisuudentilojen
saavuttamiseen. Hiiden Hirven Hiihto -asteessa kokelas alkaa työskennellä vihkimyksessä
saavutetulla kohonneella energiatasolla ja käyttää sitä aluksi fyysisen ja eteerisen kehonsa
(joita Wakka kutsuu Ruumis- ja Väkikehoksi) aktivoimiseen. Näin hän valmistaa hyvää
perustaa ylempien asteiden korkeimpien energioiden maadoittamiselle.
Kokelas aloittaa Kalevalaisen rituaalisen työskentelyn ja kutsuu aluksi Hiiden Hirveä
kulkuneuvokseen Keskisessä maailmassa. Hirven avulla hän liikkuu aluksi ulkoisen
maailman eteerisessä kaksoiskappaleessa ja tutkii maanenergiaverkostoa. Siten hän oppii
selvännäköä ja ennustamista. Kokelas perehtyy myös Hiiden Hirven tähtimytologiaan,
opiskelun ja rituaalisen työskentelyn kautta. Hän oppii myös työskentelemään
Voimakasvien ja Voimaeläinten kanssa. Hiiden Hirven Hiihto vastaa psykologisesti
puberteetin psykodynamiikkaa. Puberteetin aikana toukasta kuoriutuu perhonen ja
nuoren haasteena on selvitä prosessin aiheuttamista emotionaalisista ja fysiologisista
sisäisistä muutoksista, sekä sovittaa suosiolla kasvun aiheuttaman uuden sosiaalisen
statuksen velvollisuudet ja huolet. Regressiivisessä individuaatioprosessissa kohdattu
puberteetti auttaa kokelasta oppimaan paremmin hallitsemaan kehonsa energioita ja
ymmärtämään seksuaalisuutensa psykodynamiikkaa. HHH1o- Vihkimys on useiden
urheiluseurojen, luonto-järjestöjen, partio-seurojen ja yhteiskunnallisten järjestöjen
päämäärä. Se vastaa Oppilasmuurari-astetta, sekä Golden Dawnin Zelator-astetta.
24

HIITTOLAN HYVÄ HEVONEN 2 °

Seuraavassa asteessa kokelas perehtyy hevosen valtavaan asemaan kulttuureissa ja


uskonnoissa. Hän oppii käyttämään muinaisten profeettojen ja shamaanien tavoin hevosta
ylösnousuratsuna matkalla yliseen taivasmaailmaan, jota hän alkaa tutkia apunaan
muinaiset shamanistiset ja maagiset menetelmät, sekä modernin tieteen tiedot ja
teknologia muuntuneista tietoisuudentiloista. Tässä asteessa astraalikeho eli löylykeho
puhdistetaan ja aktivoidaan. Hän myös oppii työskentelemään Enkeleiden, Keijujen ja
Henkien kanssa. Psykologisesti HHH2 ° vastaa regressiota latenssivaiheeseen. Latenssissa
lapsi oppii käyttämään ulkoista maailmaa sisäisen maailmansa seikkailuiden lähteenä.
Tämä ilmenee koulun myötä kasvavalla kyvyllä vuorovaikuttaa maailmaan ja solmia
uusia ystävyyssuhteita. Lapsen fantasiamaailmassa laajentunut maailmankuva ilmenee
fantasiaseikkailuina. Regressiivisessä individuaatioprosessissa koettuna latenssi ilmenee
kokelaalle aukeavana ovena astraalimaailmaan ja sen ihmeisiin. HHH2°-Vihkimys on
useiden akateemisten yhdistysten, psykologisten koulukuntien, New Age -ryhmittymien
ja terapiapiirien päämäärä. Se vastaa Veljesmuurari-astetta ja Golden Dawnin Theoricus-
astetta.

TUONELAN JOUTSEN 3 °

Opittuaan matkustamaan keskisessä ja ylisessä maailmassa, kohtaa kokelas vaikeimman


haasteensa tähänastisessa polussa ja joutuu laskeutumaan Tuonelan Joutsenen vetämässä
ja Tuonen Tytin ohjaamassa veneessä aliseen maailmaan, Manalaan ja Tuonelaan.
Tuonelan Joutsenen Initiaatiossa, kokelas kohtaa symbolisesti oman kuolemansa ja selviää
siitä magian avulla, joka hänellä initiaatiossa opetetaan ja jonka harjoitteleminen on hänen
pääasiallinen velvollisuutensa. Asteella puhdistetaan ja aktivoidaan alempi mentaalikeho
eli mielikeho. Tämä on alin keho edellä mainittujen lisäksi, jotka luhistuvat kuoleman
aikana. Tuonelan Joutsenen asteessa opitaan myös työskentelemään edesmenneiden
henkien ja demonien kanssa.
Psykologisella tasolla Oidipus-vaiheen symboliikkaa opiskellaan Tuonelan Joutsenen
ampumisen ensimmäisessä vaiheessa (Lemminkäinen tappaa Pohjolan isännän). Siinä
lapsi oppii hallitsemaan rakkauden ja vihan tematiikkaa suhteessa vanhempiinsa.
Regressiivisessä individuaatioprosessissa ilmetessään se auttaa vapautumaan vanhempiin
liittyvistä projektioista ja tunteista. Tuonelan Joutsenen -Vihkimyksen tämä vaihe on
useiden fundamentaalisten uskonnollisten ryhmittymien päämäärä. Heidän tehtävänsä on
osallistua Pyhään Sotaan Jumalan ja Saatanan välillä. Jos heidän Jumalansa voittaa (kumpi
se sitten edellä mainituista onkaan), he ansaitsevat regression oraaliselle tasolle. Sodan
voittaminen edellyttää kuitenkin ensin, että he käyvät armeijaa anaalivaiheessa.
Tuonelan-joutsenen Oidipaalivaihe vastaa Golden Dawnin Practicus-astetta.

Anaalivaiheen symboliikkaa opiskellaan Tuonelan Joutsenen toisessa vaiheessa


(Lemminkäinen laulaa Pohjolan uneen). Siinä lapsi oppii kielen käytön maagisen
prosessin ja oman mielensä avulla manifestoimaan toiveitaan. Regressiivisessä
25

individuaatioprosessissa ilmetessään se kehittää noidan loitsuamistaitoa. Anaalivaihetta


vastaava vihkimys on useiden alemman magian koulukuntien, sotilasjärjestöjen ja
satanistien päämäärä ja vastaa myös Golden Dawnin Philosophus-astetta.

Oraalivaiheen symboliikkaa opiskellaan Tuonelan Joutsenen kolmannessa vaiheessa


(Lemminkäisen Kuolema ja Ylösnousu). Siinä vauva saa rakennusaineet omalle
mielellensä sisäistämällä äidin hahmon. Regressiivisessä individuaatioprosessissa
ilmetessään se mahdollistaa yhteyden syvempiin meditatiivisiin tiloihin ja auttaa
kokelasta uudelleen ohjelmoimaan mielensä. Oraalivaiheen symbioottinen suhde äidin ja
vauvan välillä on useiden meditaatio- ja joogayhdistysten, itämaisten uskontojen ja
Jumalattaren kulttien, sekä tupakoitsijoiden ja alkoholistien päämäärä. Se vastaa myös
Golden Dawnin Portaali-astetta.

Kokonaisuudessaan Tuonelan Joutsenen 3° -vihkimys vastaa Mestarimuurari-astetta.

Jos oppilas selviää hengissä Tuonelan Joutsenen koettelemuksista, hänet juhlallisesti


kutsutaan Wakka-mysteerikoulun Sampo-järjestöön, joka on keskittynyt Seppo Ilmarisen
mysteereihin. Sampo-järjestö kokonaisuudessaan vastaa O.T.O:n triadeista Rakastajaa.

SAMMON TAONTA 4 °

Oppilas pääsee Pyhimmästä Pyhimpään ja hänelle esitellään Sampo. Hänelle annetaan


myös tarvittavat Työkalut ja ohjeet, joilla hän voi itse takoa oman Samponsa. Sammon
taonta tapahtuu koko hänen opiskelunsa aikana Sampo-järjestössä. Koko aika Sampo-
järjestössä keskittyy kausaalikehon eli Luontokehon puhdistamiseen ja aktivointiin.
Sampo-järjestö aloittaa myös Alkemian prosessin ja sen ensimmäisen vaiheen Prima
Materian- tislauksen ja hyydytyksen.
Syntymä vastaa Sampo-initiaatiota, joka on se hetki, jolloin lapsi tulee kohdusta ulos ja
hengittää ensi kerran. Samalla hänen silmänsä näkevät valon yhdeksän kuukauden
pimeyden jälkeen. Sampo-vihkimys on useiden kristillisten, buddhalaisten ja muiden
illuminaattisten suuntausten päämäärä ja se vastaa Yorkin riitin Kapituaari-asteita, jotka
sisältävät asteet: Merkkimestari, Edeltävä Mestari, Erinomainen Mestari ja Royal Arch.
Sammon Taonta vastaa Golden Dawnin Adaptus Minor -vihkimystä.
26

MANALAN KARHU 5 °

Saatuaan Sampo-vihkimyksen ja ymmärrettyään sen opetukset seppä saa vastaansa


manalan karhun. Hän perehtyy Karhun-kulttiin ja hyödyntää sen energioita löytämään ja
maksimoimaan potentiaalisuutensa eli sisäiset voimavaransa, lahjansa ja kykynsä.
Manalan Karhu opettaa aivoihin ohjelmoitujen uskomusjärjestelmien ja ehdollistumien
tietoista uudelleen ohjelmointia sekä vastaa psykologisesti syntymätraumaa. Supistusten
alkaessa, kohdunsuun ollessa vielä suljettuna on tila, jossa vauva kokee suunnatonta
ahdistusta ja tuskaa. Regressiivisessä individuaatioprosessissa koettuna, supistuksen
tuska ilmenee umpikujatilanteissa. Ne kuitenkin näyttävät mielenrajat ja pakottavat
kokelaan käyttämään tiedostamattomia kykyjään. Manalan Karhu -vihkimys mahdollistaa
pääsyn monien uskonnollisten ritarijärjestöjen vihkimysten tasolle. Manalan Karhu jatkaa
Royal Archia, toimien sen lisäksi johdantona Kryptisiin asteisiin. Golden Dawnin
järjestelmässä Adaptus Majoria vastaavat Kalevalaisen Vihkyspolun asteet 5 -7

MANALAN SUSI 6 °

Manalan Suden suisto on vihkimyksistä vaikein ja vaarallisin. Siinä negatiivinen karma


sekä luonteen karkeat ja hienojakoiset heikkoudet ja varjopuolet kohdataan kasvoista
kasvoihin, valjastetaan ja kesytetään Korkeimman Itsen palveluun. Psykologisesti se
vastaa syntymätrauman syvimpiä aggressiivisten impulssien sublimointia vauvan
työntyessä kohdunkaulan läpi. Tässä vaiheessa tuska saavuttaa intensiivisen
huipentumansa ja vauva syntymäponnistuksissaan joutuu kokemaan elämänsä
ensimmäisen taistelun. Tämän taistelun nostattamaa aggressiota työstetään Manalan
Suden asteessa.

Aina sampo-, karhu- tai susi-initiaatin selvitessä asteensa koettelemuksista, nousee


spontaanisti hänen tietoisuutensa tuntemus, jossa hän kokee sulautuvansa alkumeren
kosmiseen lauluun. Tämä edustaa regressiota kohtuun ennen supistusten alkamista.
Sulautuminen alkumereen on useiden itämaisten mystisten uskontojen ja opiaattien
käyttäjien päämäärä. Syntymätrauman työstämisen jälkeen Manalan Susi johdattaa
regressiossa taaksepäin varhaisimpiin sikiön kehitysvaiheisiin. Tämä ilmenee vähittäisenä
ihmismuotin hajoamisena. MS6 °-vihkimys on monien lykantropiaa, vampyrismiä tai
muita atavistisia menetelmiä harjoittavien noitakulttien tai shamaanipiirien päämäärä. Se
vastaa myös Yorkin Riitin Kuninkaallista Mestaria.
27

KYISEN PELLON KYNTÄMINEN 7 °

Kyisessä Pellossa jatketaan Manalan Suden mysteereitä syvemmällä tasolla mentaalisten


virtapiirien alkuperäisien aaltomuotojen purkamisella ja jalostamisella. Tämä tarkoittaa
tietoisuuden uudelleenohjelmointia geneettisellä tasolla ja kosmoksen hienojakoisten
energioiden hallintaa. Tämä ilmenee lajimuistin ja evoluution sisäisenä ymmärtämisenä.
KPK7 ° vastaa alkemian mustaa vaihetta; Nigredoa. Psykologisesti se vastaa alkion
kehitysvaiheita.

KPK7 ° vastaa sikiönkehitystä, jossa sikiö käy kohdussa läpi evoluution historiaa siirtyen
aina varhaisemmille kehityskausille erityisesti matelijoiden aikaan asti. Tämä vihkimys on
Hollywoodin ja Liskojen salaseurojen päämäärä ja vastaa Yorkin riitissä Valittua Mestaria.

TUONELAN HAUKI 8 °

Tuonelan hauki on regressiivisin initiaatioissa. Siinä tutkitaan psyyken syvimpiä


ulottuvuuksia ja niiden vastaavuuksia arkaaisiin elämänmuotoihin. Tuonelan Hauki
sukeltaa aina aineellisuuden valtameren pohjalle pelastamaan sinne kätkettyjä Jumalaisen
kipinän helmiä. Tämä vastaa alkemian valkoista vaihetta; Albedoa. Psykologisesti se vastaa
alkiokehitystä. Hauki vie ajassa taaksepäin alkiorakkulaan ja sen takaperoiseen matkaan
kohdusta munanjohtimeen. Nämä vaiheet vastaavat Tuonelan Hauen kalastusta, jonka
kyydissä uidaan aina maan evoluution varhaisimpiin vaiheisiin. Tuonelan Hauen
kalastus on monen teosofisten ja metafyysisten lukupiirien päämäärä. Se vastaa myös
Yorkin riitin Ylintä Erinomaista Mestaria. Kahdeksas ja yhdeksäs aste vastaavat Golden
Dawnin Adaptus Examptus -astetta.

POHJOLAN HÄÄT 9 °

Suoritettuaan asteet 4-8 ja taottuaan Sammon, Seppä vihitään pyhään Liittoon Pohjolan
Neidon eli Haltijansa tai Ylisielunsa kanssa. Pohjolan häät vastaavat hedelmöityksen
psykodynamiikkaa. Pohjolan Häiden initiaatio johtaa oman hedelmöityksensä uudelleen
muistaminen ja se on tantristen koulukuntien ja useiden seksuaalimaagikkojen päämäärä.
Pohjolan Häät vastaa Yorkin riitin Pyhän Arkin Merenkulkijoita.
28

Yhdyttyään Korkeimpaansa, sisäiseen Jumaluuteensa Sepästä on tullut Tietäjä ja hän on


ansainnut jäsenyyden kolmannessa järjestössä, Osmonsolmussa, joka on omistautunut
Väinämöisen mysteereille. Väinämöisen mysteereissä työskennellään korkeimpien
kehojen, Buddhin (Intomieli, Wakka) Atman (Itse) parissa.
Regressiivisessä individuaatioprosessissa Osmonsolmu-järjestö vastaa gamatogenesistä eli
sukusolujen kehityskaarta vastaten Yorkin riitin ritariasteita, sekä O.T.O:n triadeista
Erakkoa.

MUNAN SOLMINEN 10 °

Munan solmimisen mysteeri antaa avaimet elämän salaisuuteen. Tietäjä oppii Elämän
Eliksiirin valmistamisen ja hänelle aukeaa ovet luomisen magiaan. Munan solmiminen
aloittaa alkemian punaisen vaiheen; Rubedon. Se edustaa ovulaation ja ejakulaation
psykodynamiikkaa. Se vastaa Punaisen Ristin Kuvannollista Järjestöä ja A∴A∴:n Syvyyden
Lapsi -astetta.

JOUHEN HALKAISU 11 °

Jouhen halkaisu avaa ymmärtämään sisäisen ja ulkoisen dualismin syyt ja seuraukset.


Maagikko oppii käyttämään tietojaan ja taitojaan liikkuakseen ilmentyneen ja
ilmentymättömän välillä. Jouhen halkaisu vastaa meioottisen solunjakautumisen
psykodynamiikkaa. Se vastaa Maltan Ritareiden Järjestöä ja A∴A∴:n Magister Templi -
astetta.

JÄÄSTÄ AIAKSIEN VALMISTAMINEN 12 °

Uusien todellisuuksien luominen ja Ikuisen Paratiisin löytäminen. DNA-tietoisuus ja


Transformaatio. Tulevien evoluution tasojen aktualisointi. Jäästä Aiaksien Valmistaminen
vastaa mitoottisen solunjakautumisen psykodynamiikkaa
Se vastaa Temppeliritarien järjestöä ja A∴A∴:n Magus-astetta.
29

TUOHEN VETÄMINEN KIVESTÄ 13 °

Tuohen vetäminen kivestä aktivoi kvanttitason -tietoisuuden. Tämä mahdollistaa


Energian salaisuuden, sekä Ykseyden ja Moninaisuuden yhtäläisyyden ymmärtämisen.
Tämä aste ja seuraava aste vastaavat A∴A∴:n Ipsismus -astetta.

VENEEN VALMISTAMINEN 14 °

Mestari Velho valmistaa Wakasta Arkin, jonne kerää kaikki vihkimyspolkunsa hedelmät ja
kuljettaa heidät luomiinsa uusiin täydellisiin Paratiisitodellisuuksiin, yhdessä kaikkialla
olevan äärettömän Jumalan kanssa ikuisesti iloitsemaan. Vene on Perimmäinen
Sukusolu. VV14 °-vihkimys on Wakka-mysteerikoulun ja muiden transsendentaalisten
ufo-kulttien päämäärä.

Kuva: Petri Hiltunen


30

Seuraavassa taulukossa on ihmisen elämänkaari ja sen eri vaiheisiin liittyvät regressiivisen


individuaation aikana tyypilliset uskonnolliset ja alkemistiset kokemukset, jungilaiset
arkkityypit ja Kalevalaiset ansioteot, jotka vastaavat Wakka-mysteerijärjestelmän asteita.
Ensimmäinen vihkimys vastaa elämänkaaressa murrosikää, joka on nuoruudessa alkavan
regressiivisen individuaation ensimmäinen taso. Aikuisuutta vanhemmat ajanjaksot ovat
ajassa taaksepäin kulkevan regression vaiheiden kertausta.
Kehitysvaihe Ikä Uskonnolliset kokemukset ja Ilmiöt Arkkityypit Wakka vihkimysaste

Kuolema Transkendenssi Viikatemies


Rubedo, regressio hedelmöityksestä
Vanhuus 60- gamatogenesikseen. Viisas Vanhus
myöhempi Keski- Albedo, regression implantaatiosta Hallitsija
ikä 50-60 hedelmöitykseen Hallitsijatar
Nigredo, regressio syntymästä
Keski-ikä 40-50 implantaatioon. Varjo
Aikuisuus 25-40 Regression syntymään, apokatastasis Matrix
Kilpalaulanta
Nuoruus 16-25 Prima Materia, Kujeilija 0*
Murros-ikä 9-16v Kaikkien kehitysvaiheiden uudelleen jäsennys Anima, Animus Hiiden Hirvien Hiihto 1*
Latenssi 7-9v Seikkailut, fantasiat, Sankari Hiittolan Hevonen 2*

Oidipaali 4-7v Initiaatiot, Numiniositeetti, Yliminä Jumala,Isä/Äiti Tuonelan

Taapertelija 1,5-4 Maaginen ajattelu, rituaalit, dualismi Maaginen Lapsi Juotsenen

Oraali 0-1,5 Animismi, ykseys, dualismin katoaminen Jumalatar Ampuminen 3*

Ruumiinrajojen katoaminen, tyhjä mieli Suuri Äiti


Nigredo, Kuolema ja uudelleen Syntyminen, Sampo & Manalan Karhu
Syntymä valaistuminen BPM 1-4 Numinosium 4*-5*
9-
Sikiökehitys 36vk Apokatastasis, kokemus Itsen synnystä. Itse, Persona Manalan Susi 6*
Aiempien kehitysvaiheiden konfliktien
ratkaisu Maaginen Lapsi

Alkiokehitys 1-8vk Shamanistinen pilkkoutuminen, Varjo Kyinen Pelto 7*


Itsen tuollepuolen meneminen, kehon
sulaminen,
Geneologiset ja fylogeneettiset visiot

Alkiokiekko Kosmologiset visiot, Pantheonit Axis Mundi Sampo 4*-9*


Implantaatio 8pv Keski-iän kriisi, Sielun pimeä yö Numinosum Tuonelan Hauki 8*

kuiluun putoaminen, syvyyden ylitys, kuollei- Tuomiopäivä

den ylösnousu, toinen syntymä, OBE, Albedo


Segmentaatio 1-8pv Raja-Yoga, multipersoonaalisuuksien interg- Hierosgamos Pohjolan Häät 9*
raatio, luomismyytit
Hedelmöitys 1pv Rubedo, Jumalten tulo maailmaan, Panspermia Munan Solmiminen 10*
Meioosi Atamin ja Evan syntiinlankeamus Syzygy Jouhen Halkaisu 11*
Mitoosi Sukupuolisuuden harhan voittaminen Androgyyni Tuohta kivestä 12*

Gematogenesis Paratiisin Sieluja kasvattavat Elämän Puut Maailman puu Aiaksien teko jäästä 13*

Viisasten Kivi, JUMALAN Darshan Veneen teko


Apoteosi. ITSE ilman tekoja
Perimmäinen IMAGE DEI 14*
Sukusolu Mandala
31

Wakka-mysteerikoulu aloitti toimintansa alun perin edellä mainitun vihkimyspolun


rakentamiseksi. Ensimmäiset kaksi vuotta koulun toimintaa opettivat kuitenkin jäsenten
erilaistumisen vuoksi eklektistisempää näkökulmaa. Tämän johdosta koulun
opetusjärjestelmä uudelleen organisoitiin sopimaan paremmin uusiin ilmoituksiin. Niiden
mukaisesti Wakka-mysteerikoulun opetusohjelma jakautuu erilaisiin Tupiin, joissa
Vihkimyspolkua tarkastellaan useiden erilaisten traditioiden ja maailmankuvien kautta.

Hiittolan Tuvat ovat ei-fysikaalisesti sijoittuneita henkisiä Wakka-mysteerikoulun


osastoja, joissa opetetaan jäsenille tarkoitettuja Vihkimyspolkuja. Hyötyäkseen Wakka-
mysteerikoulun initiatorisesta virtauksesta, on kokelaan valittava itselleen sopivaa
vihkimyspolkua opettava Hiittolan Tupa.

Vihkimys tapahtuu kokonaisvaltaisesti kaikilla olemassaolon tasoilla. Siten kulkeakseen


todellista vihkimyspolkua, voi olettaa kokevansa vähitellen muutoksia elämänsä kaikilla
osa-alueilla. Tavallisen vihkiytymättömän ihmisen tunnistaa halusta korostaa ja kehittää
omia luontaisia taipumuksiaan (ts. omaa syntymäkarttaansa), kun taas vihkimyspolulla
oleva pyrkii ylittämään oman luonteensa ja kehittämään niitä kykyjä ja taitoja, jotka ovat
hänelle vieraita (ts. hän kehittää itsessään kaikkia astrologisia muuttujia). Kuitenkin koska
polku on pitkä ja vaikea kulkea, on kokelaan hyvä aloittaa matkansa kulkuneuvolla, joka
soveltuu hänen luonteelleen paremmin. Näin ollen hän ensin opettelee tuntemaan
luonteensa ja sitten kasvattaa sen kosmisiin mittasuhteisiin. Ihmiset ovat erilaisia ja
tarvitsevat erilaisia harjoituksia kehittääkseen itseään. Wakka-mysteerikoulun Hiittolan
Tuvat on suunniteltu niin että niiden koulutus sopisi parhaiten jokaiselle oppilaalle.
Hiittolan Tuvat jakavat kuitenkin oppimateriaalinsa kaikkien Tupien kesken. Toisaalta
Tupien sisällä voidaan opettaa asioita, joita voi oppia vain kyseiseen Tupaan kuulumalla.

SADONKORJUU-USKONNOT

Kaikki Wakka-mysteerikoulun vihkimyspolut noudattavat sadonkorjuu-uskonnon


filosofiaa ja metodologiaa. Sadonkorjuu-uskonnolla tarkoitetaan erityisesti viimeisen
kahdensadan vuoden aikana syntyneitä uskonnollisia, tieteellisiä ja filosofisia
suuntauksia, joiden ohjelmaan kuuluu kaiken maailmassa olevan viisauden kokoaminen
ja kerääminen.

Sadonkorjuu-uskontojen vastapainona esiintyvät siemenuskonnot, joilla tarkoitetaan


kaikkia traditionaalisia uskontoja, joiden ohjelmoinnit on aikoinaan ladattu ihmiskuntaan.
Siemenuskontojen tarkoitus on kasvattaa ihmiskunnan henkisen pääoman elämänpuuta ja
tuottaa mahdollisimman hyvää hedelmää. Valitettavasti kaikki siemenuskonnot eivät ole
onnistuneet tuottamaan pelkkää hyvää hedelmää. Sadonkorjuu- uskontojen tehtävä on
erottaa jyvät akanoista ja kerätä siemenuskonnoista kasvaneet hyvät hedelmät.
32

Wakka-mysteerikoulu on omistautunut keräämään Wakkaansa kaikkien sadonkorjuu-


uskontojen sadon.

Siemenuskontojen ja sadonkorjuu-uskontojen lisäksi on olemassa referenssiuskonnoksi


kutsuttu suuntaus, jolla tarkoitetaan puhdasta luonnon lakia, siemenuskontojen dogmit
ylittävää absoluuttista totuutta, jonka pohjalta sadonkorjuu-uskonnot tuomitsevat
siemenuskontojen hedelmät. Referenssiuskonto on elämän tiedettä, jonka rikkomattomia
lakeja luonto noudattaa.

Wakka-mysteerikoulun vihkimyspolut ovat sirppejä, joiden avulla satoa korjataan


todellisuuden erilaisista tasoilta yhteiseen Wakkaan.

Seuraavat vihkimyspolut ovat saavuttaneet tai saavuttamassa Hiittolan Tuvan statuksen:

PÄIVÖLÄN TUPA

Päivölän Tuvan tehtävä on ohjata oppilaita Kalevalaisen vihkimyspolun mukaisesti.


Vihkimyspolussa on neljätoista astetta, jotka vastaavat Kalevalassa esiintyvää neljäätoista
ansiotekoa. Eteneminen polulla tapahtuu Kalevalaista seremoniallista magiaa ja theurgiaa
harjoittamalla, shamanismillä, sekä teoreettisella opiskelulla. Päivölän Tuvan Kalevalainen
Vihkimyspolku edustaa Wakka-mysteerikoulussa erityisellä sijalla olevaa referenssi-
vihkimyspolkua, jonka mukaisesti muiden vihkimyspolkujen vastaavat tasot luokitellaan.
Päivölän Tuvan oppimateriaali pitää sisällään myös kaikkien muiden Tupien opetuksen,
mutta keskittyy niissä Kalevalaisen Vihkimyspolun näkökulmiin.

ORDO ULTIMA THULE UNIVERSALIS

U.T.U.:n vihkimyspolku kerää satoa skandinaavisen mytologian alalta. Sirppinä käytetään


Yggdrasillin ja Riimujen shamanistista tutkimista.

SOCIETAS SANCTA SANCTORUM

S.S.S. eli Pyhimmästä Pyhimmän Yhteisön vihkimyspolku perustuu kolmen pyhän nimen
salaiseen kulttiin. S.S.S. kerää satoa olemassaolon transsendentaaleista ulottuvuuksista.

ORDO SANCTA ROSA

O.S.R. eli Pyhän Ruusun järjestön vihkimyspolku perustuu seremoniallisen magian avulla
kutsuttujen Jumalten, enkelien ja muiden yliluonnollisten olentojen tutkimiseen. Pyhän
Ruusun järjestö on antaumuksellinen polku, jossa kutsutut olennot toimivat oppaina ja
mysteereihin vihkijöinä. O.S.R. kerää sadokseen muinaisten mytologioiden ja okkulttisten
grimoirien hedelmät.

KOSMOPSYKOLOGINEN SEURA

Kosmopsykologisen seuran vihkimyspolku perustuu modernin tieteen antaumukselliseen


ja shamanistiseen tutkimiseen. Eteneminen tapahtuu tässä polussa teoreettisen opiskelun
33

lisäksi Tiedemagiaa ja Tiedeuskontoa harjoittamalla, sekä regressiivisen


individuaatioprosessin kautta että hienojakoisten kehojen aktivoinnin myötä.
Kosmopsykologinen seura täyttää yhteistä Wakkaa modernin tieteen
geenimanipuloiduilla hedelmillä.

SUOMEN RADIKAALIMUTANTTI TRANSHUMANISTIT

Radikaalit-mutantti Transhumanistit tutkivat sadonkorjuu-uskontoja ja yrittävät saada


osansa heidän sadostaan. RMTH on avoin kaikille, jotka ovat mutatoineet aivonsa mitä
oudoimpien uskontojen oppien viekoittelevilla näkemyksillä. Radikaalimutanttien tehtävä
on kehittää menetelmiä ihmiskunnan siirtymiseen seuraavalle evoluution tasolle ja
progressiivisen individuaation vielä manifestoimattomien tasojen ilmentämiseksi.. Polulla
kulkemiseen ei ole mitään edellytyksiä tai sääntöjä. Eteneminen tapahtuu oman onnen
nojassa.

MAATTAREN TUPA

Maattaren Tupa kerää yhteiskunnallisten utopioiden hyvät hedelmät ja siten pyrkii


kehittämään, edistämään ja tukemaan ekologisia ja ihmiskunnan henkiseen kehittymiseen
suuntautuvia poliittisia näkemyksiä. Maattaren Tupa järjestää kuukausittain Oltermanni-
kokouksia ja Wakka-messuja, joissa magian avulla yritetään edistää tuvan päämääriä.

ALKAHEST-LABORATORIOT

Alkahest-laboratorioiden vihkimyspolku perustuu alkemian eri tasojen opetukseen.


Eteneminen tapahtuu alkemististen harjoitusten kautta. Alkahest-laboratorioiden tehtävä
on kerätä alkemistien suuren työn hyvät hedelmät.

SIIONIN VAPAUTUSRINTAMA

Siionin Vapautusrintama kerää satoa elokuvien, roolipelien, tietokonepelien ja kirjojen


maailmasta. Satoa kerätään Cyper-rastafarimin menetelmin.

UUDEN SARASTUKSEN SEURA

Uuden Sarastuksen Seura kerää satoa musiikin ja taiteen maailmasta.

PROFEETTOJEN KOULU

Profeettojen koulun vihkimyspolku perustuu maailmanuskontojen profeettojen


opetuksiin. Polulla eteneminen tapahtuu henkisten harjoitusten ja profeettojen opetuksiin
perehtymällä. Polun tarkoitus on tehdä kulkijastaan profeetta, joka voi saada itse viestejä
Jumalalta. Profeettojen koulun jäsenet ovat vapaita luomaan oman vihkimyspolkunsa.
Profeettojen koulu auttaa ja tukee heitä vihkimyspolkunsa suunnittelussa, toteutuksessa ja
kulkemisessa. Kun kokelas on saavuttanut mestaruuden vihkimyspolullaan, voi polku
saada statuksen muiden Hiittolan Tupien joukossa. Profeettojen koulu kerää satoa
jäseniensä omilta pelloilta.
34

KURIMUSKESKUS

K.K. on keskittynyt pimeän puolen vihkimyspolkujen tutkimiseen. Satoa kerätään niiltä


pelloilta, jonne muut sadonkorjaajat eivät uskalla astua. Eteneminen tällä vaikealla polulla
edellyttää paljon rohkeutta ja nöyryyttä. Kurimuskeskuksen tarkoitus on kompostoida
siemenuskontojen ja niiden vastustajien luomat mädät, pilaantuneet ja epäkypsät
hedelmät, jotka sadonkorjuu-uskonnot ovat hylänneet. Kurimuskeskuksen tehtävä on
luoda jotain hyvää pahasta.

JUMIN KULTTI

Jumin kultin tarkoitus on elvyttää klassinen Jumin palvonta. Siinä on muista Tuvista
poiketen vain yksi aste. Tämän asteen saavuttaminen on kuitenkin vaikein tehtävä, jota
ihminen voi ottaa kantaakseen. Jumin kultti on tarkoitettu niille yleville sieluille, jotka
eivät jaksa lähteä pellolle sadonkorjuuseen, vaan Jumittavat mieluummin Jumia
Jumitilassa Jumilassa.

Synty.

Vaikka ympäristön olosuhteet jättävät jälkensä kaikkiin ihmisten toimiin, kuten


uskontoon, ovat niiden lähtökohdat yleensä hämmästyttävän samankaltaiset, perustuen
yleisinhimilliseen kokemukseen olemassaolon kentästä.
Kautta aikojen ovat ihmiset turvautuneet uskontoon tai yliluonnolliseen apuun kaikilla
elämänalueilla ja niihin liittyvien tarpeiden täyttämiseksi. Apua on tarvittu toimeentulon
varmistamiseksi, yhteisön ja perheiden ylläpitämiseksi. Apua on tarvittu riitojen ja
konfliktien selvittämiseen, kaiken harmonian ja tasapainon säilyttämiseen. Lisäksi
uskonnot ovat pyrkineet kasvattamaan ihmisiä ja toimineet eri elämänvaiheisiin
siirtymisen apuvälineinä.
Lisäksi on palvontaa joka pohjautuu puhtaaseen kiitollisuuteen ja korkeimman voimien
kunnioitukseen.
Kaikkien näiden taustalla on ilmiö jota kutsutaan Shamanismiksi, kaikkien uskontojen
perustana olevana instituutiona.
Shamaani yleensä on henkilö joka erityisten taitojensa kautta pystyy auttamaan ihmisiä
täyttämään edellä mainittuja yleisinhimillisestä olemassaolosta syntyviä tarpeita.
35

Kyvyn tähän Shamaani on saanut erityisen koulutuksensa kautta, jossa hän suomalaisen
terminologian mukaisesti oppii tuntemaan asioiden synnyt.
Synty on jokaisessa asiassa oleva tekijä joka selittää asian olemassaolon ja sen kuinka tämä
on tullut olevaksi. Synty rajakarjalaisessa muodossaan on syndyizet ja tarkoittaa
pyhimyksiä tai jumalia. Synty on ikään kuin asian henkinen historia. Tietäessään asian
synnyn, shamaani saa asian tietoiseen kontrolliinsa ja tahtonsa alaisuuteen.
Kaikkialla maailmassa shamaanit toimivat ulkoisista eroistaan huolimatta saman kaavan
mukaisesti. Shamaani kohtaa ongelman (yhteisössä tai yksilöissä esiintyvä poikkeama
totutusta ja turvallisesta elämästä ), johon hän lähtee etsimään vastausta selvittääkseen
ongelman alkuperän eli synnyn. Tämä on varsinainen shamanistinen matka. Sitten synnyn
löydettyään shamaani käy läpi taistelun tai dialogin ongelman aiheuttaneen asian kanssa,
määrittääkseen sen kohtalon ja suhteen itseensä ja kaikkiin asianosaisiin. Tätä vaihetta
nimitetään suomalaisessa terminologiassa manaukseksi.
Vastauksen ja ratkaisun ongelmaan löydettyään, shamaani palaa takaisin matkaltaan,
tuoden rohdon ongelmaan mukanansa.
Toisin sanoen shamaani toimii käytännössä aivan tavallisen ongelman ratkaisukaavan
mukaisesti. Shamaani kuitenkin on tämän prosessin kiistaton mestari, jollaiseksi hän on
tullut shamaanivihkimyksen kautta. Shamaaniksi tullakseen on tavallisen ihmisen
lähdettävä etsimään oman olemuksensa syntyä ja vastausta oman epätäydellisyytensä ja
tietämättömyytensä ongelmaan.
Oman syntynsä löydettyään ihminen oppii hallitsemaan itseänsä ja hänestä tulee
shamaani. Silloin hän voi oppia samalla kaikkien muidenkin asioiden synnyt ja näin saada
itsellensä henkiauttajia.
Vaikka kaikilla on potentiaalisesti kyky tulla shamaaniksi, yleensä shamaaniksi tulee
henkilöitä joilla on siihen erityinen kutsumus eli taipumus. Toimittaakseen oikein mitä
tahansa toimitusta on synnyt kuitenkin tiedettävä. Esimerkiksi rautaa käsitelläkseen sepän
on tiedettävä raudan synty. Shamaani on kuitenkin henkilö joka potentiaalisesti tietää
kaikkien asioiden synnyt, (Shamaanin voima määräytyy hänen synty- tietämyksensä
mukaan) tai hänellä on ainakin kyky selvittää minkä tahansa asian synty.

Vaikka Shamanismin traditio on universaalia, esiintyi suomalaisessa shamanismissa ja


lappalaisessa shamanismissa eroavaisuuksia. Sen tähden uskontotieteilijät perinteisesti
nimittävät lappalaisten noitien toimintaa shamanismiksi, erotuksena suomalaisesta
tietäjälaitoksesta.
Perimmäinen ero suomalaisten ja lappalaisten Shamaanien työskentelyssä oli se että
lappalaiset toimivat enemmänkin traditionaalisten shamaanien tapaan, kun taas
suomalaisten siirryttyä pyyntikulttuurista (johon shamanismi yleensä liittyy) agraari-
kulttuuriin, shamanismi muuttui tietäjälaitokseksi.
Shamaanien ja tietäjien keskeinen ero oli kuitenkin se että shamaanit vaipuivat syvään
transsitilaan, kun taas tietäjät pysyvät yleensä kevyessä transsissa, jota kutsuttiin haltioissa
olemiseksi. Tämä tila vastaa lappalaisten shamaanien transsin alkuvaiheita, jota
pitemmälle eli Loveen lankeamiseen suomalaiset tietäjät harvoin menivät. Tosin tietäjiä
kutsuttiin usein Intomiehiksi.
Lappalaisten shamaanien tilaisuudet olivat usein koko yhteisön yhteisiä tapahtumia, kun
tietäjien vastaanotot olivat yksityisiä. Tämä viittaakin tietäjän sosiaalisen aseman olevan
heikompi kuin shamaanin. Tietäjien toiminta eroaa tavoissaan myös shamaanista, tietäjien
36

lähes pelkästään keskittyessä loitsuihin, kun shamaani käyttää loitsuja yleensä vain
voimistamaan transsiaan. Tämän seurauksena shamaanin suhde tuonpuoleiseen on suora
ja tietäjän epäsuora.
Tämän pohjalta näyttää siltä että tietäjälaitos olisi shamanististen taitojen unohtumisesta
tai rappeutumisesta syntynyt käytäntö. Shamanismin rappeutumisen selittäisi
agraarikulttuurin huojentamien elinolosuhteiden tehdessä shamanismin tarpeettomaksi.
Tällainen tulkinta on houkutteleva mutta vain osa totuutta.
Tämän kaltainen uskontohistoriallis-typologinen tulkinta ei pysty kuitenkaan selittämään
esimerkiksi miksi shamanismi on yllättäen tullut hyvin suosituksi modernissa hyvinvointi
yhteiskunnassa.

Koska shamaanit ja tietäjät pääosiltaan ovat ”hengenmiehiä” on tietäjälaitoksen syntyyn


etsittävä syitä hengen tasolta.

Shamanismin muuttuminen tietäjälaitokseksi ei kuitenkaan ole ainutlaatuinen ilmiö joka


olisi tapahtunut vain Suomessa, vaan se heijastaa yleistä piirrettä joka liittyy kaikkien
uskontojen syntyyn: yksittäisen shamaanin kokemusten siirtämistä kollektiiviselle
tasolle. Uskontojen perustajat ovat lähes kauttaaltaan olleet shamaanien kaltaisia
henkilöitä, joiden yliluonnollisiin kokemuksiin on uskonnot perustettu. Esimerkiksi Islam
syntyi Muhammedin yliseen matkasta, jossa häntä opasti auttajahenkenä Arkkienkeli
GABRIEL, matkan tuloksena oli Koraani, joka pyrki ratkaisemaan sen aikaiset
uskonnolliset, poliittiset ja moraaliset ongelmat. Koraania lukemalla voi jokainen päästä
käsiksi Muhammedin ylisen matkan tuloksiin, tarvitsematta itse tehdä samaa matkaa.

Tämän mukaisesti shamanismin muuttuminen tietäjälaitokseksi on samanlainen prosessi.


Toisin sanoen Loitsut ovat verbaalisia shamaanimatkoja, jotka pitävät sisällään
tiivistettyinä jonkun shamaanin suorittaman synnyn etsintämatkan tai monien matkojen
tulokset. Näin ollen ne ovat oikein luettuina aivan yhtä tehokkaita kuin alkuperäiset
shamaanimatkatkin. Loitsun teho kuitenkin liittyy tietäjän voimien määrään eli väkeen.
Loitsutekniikka siten säästi aikaa ja vaivaa tietäjäksi muuttuneelta shamaanilta, jonka ei
tarvinnut enää tehdä jopa usein vaarallisia shamaanimatkoja, vaan pystyi suoraan
hyödyntämään aiempien shamaanien matkojen tuloksia loitsujen avulla.
Tämä on selkeästi nähtävissä loitsujen rakenteista, jotka yleensä noudattavat shamaanin
matkan kulkua: Aluksi kutsutaan apuvoimia, sitten matkataan taudin synnylle, taistellaan
sitä vastaan manauksin ja korkeimpien voimien auktoriteetilla ja lopuksi kuvaillaan
palautettua rauhan tilaa. 1 Tämä oli loitsujen alkuperäinen rakenne, joka myöhemmin
pirstoutui ja alkoi tulla riippumattomammaksi shamanistisesta matkakuvauksesta.

Vastaavasti Amazonin shamaanit hallitsevat icaroja eli henkilauluja jotka he saavat


muuntuneessa tietoisuudentilassa. icaroita laulettaessa voidaan alkuperäisen muuntuneen
tietoisuudentilan voimavarat ottaa uudelleen käyttöön. Esimerkiksi shamaanin oppiessa
jonkin kasvin icaron, ei hän enää tarvitse käyttää fyysisesti tuota kasvia, sillä icaron
laulanta välittää sen vaikutuksen suoraan.

1
Anna-Leena Siikala: Suomalainen shamanismi s. 89 Loitsujen teemat.
37

Myöhemmin kristinuskon vaikutuksesta loitsuihin yhdistettiin monien raamatun


henkilöiden suorittamia ihmetekojen kuvauksia, kuten shamanistisen Jeesuksen
Kristuksen suorittamien ihmeparannusten kuvauksia tai Hänen nimensä väkevyyteen
vedottiin pahoja henkiä karkotettaessa. Kristillisten pyhimysten shamanististen tekojen
kuvaus oli myös yleistä ja myös niiden esiintyminen Suomen mytologisten henkilöiden
rinnalla. Tämä kaikki todistaa shamanismin muuttumisesta kollektiivisemmalle tasolle
loitsujen kautta ja kaikkien suurten shamaanien taitojen tuomisesta kaikkien niitä etsivien
saataville. (Jeesus sanoo että tulette tekemään vielä suurempia ihmeitä kuin Hän.)

Tutkijat ovat huomanneet suomalaisen mytologian päähenkilön Väinämöisen olevan


hahmo joka hyödynsi sekä shamanistisia transsitekniikoita että tietäjälaitoksen
loitsutekniikkaa. Hänet onkin ajoitettu johonkin pyyntikulttuurin ja agraarikulttuurin
siirtymävaiheeseen. Väinämöinen onkin hyvä malli esimerkki suuresta shamaanista,
joka aktiivisesti toimi shamaanisesti etsien vastauksia ja syntyjä uusiin ilmaantuviin
ongelmiin, mutta hyödynsi myös aikaisempaa kokemustaan vanhoista uudelleen
kohdattavista ongelmista loitsutekniikan avulla.
Väinämöinen oli shamaanina ja tietäjänä kaiken lisäksi niin väkevä että hänen
uroteoistaan pyrkivät hyötymään myös häntä seuraavat shamaanit ja tietäjät käyttäen
loitsuissaan kuvauksia hänen teoistaan tai kutsuen Häntä ja Hänen Väkeään
shamanistisen matkan apuhengeksi. Myöhemmin suuri tietäjä Elias Lönnrot lähti
etsimään Väinämöisen syntyjä ja kokosi ne yhteen koko maailman hyödyksi Kalevalassa.

On syytä myös huomata että shamanismi Lapissa ja tietäjälaitos Suomessa toimivat


samanaikaisesti. Monet suomalaiset tietäjät olivatkin Lapin shamaanien opissa ja toivat
sieltä mukanaan heidän oppinsa loitsujen muodossa. Lappi olikin kuin ylinen maailma
jonne suomalaiset tietäjät menivät shamaaninoviiseiksi hakemaan tietoa ja väkeä, jotka he
tiivistivät loitsuihinsa.

Toisaalta Lapin shamanismia voisikin verrata pohjolassa (vainajala = alinen) sijaitsevaan


Sampoon, joka pohjolassa ollessaan tuotti kaiken hyvän lisäksi myös paljon harmia. (Lapin
shamaanit eli Noidat olivatkin kuuluisia mustan magian harjoittamisestaan.) Kalevalan
urhojen ryöstäessä Sampoa se tuhoutuu, kuten kävi lopulta kristinuskon myötä Lapin
shamanismille rumpuineen, (J.A. Friisin mukaan Sampo oli noitarumpu), mutta siitä jää
vielä muruja, (loitsut) jotka tuottavat kalevalaisille paljon onnea.(Loitsuperinne ja
tietäjälaitos jatkavat rinnakkaiseloa kristinuskon kanssa.)

Kuten usein hengen maailmassa ovat asiat päinvastoin kuin maallisessa maailmassa, niin
on myös tässäkin tapauksessa. Materiaalisten olojen parantumisen myötä shamanismi
taantui ja rappeutui tietäjälaitokseksi.
Hengen näkökulmasta hyvin voimallinen shamanismin harjoittaminen kehittyi laajaksi
loitsuperinteeksi.
38

Väkeen Varustautuminen.

Lähteäkseen matkalle tutkimaan syntyjä syviä, oli shamaanin valmistauduttava


huolellisesti, jotta hän pystyisi siirtymään tuonpuoleiseen turvallisesti.
Tässä prosessissa tapahtui siirtymä arkitietoisuudesta muuntuneeseen tietoisuuden tilaan
jossa shamanistinen työskentely tapahtui. Tätä varten shamaani usein puki yllensä
erityisasusteen, jonka erinäiset osaset muistuttivat muuntuneessa tietoisuuden tilassa
koetuista asioista ja näin auttoivat shamaania menemään transsiin.
Shamaanin tai tietäjän asusteeseen kuului yleensä maagisesti valmistettu hattu, sekä vyö
johon oli kiinnitettynä kaikenlaisia taikavälineitä. Hänellä oli myös usein pussi joka sisälsi
myös näitä taikomiseen käytettäviä esineitä. Niitä oli monet eläinten osat, yrtit ja kasvit,
sekä yleensäkin kaikkea luonnosta löytynyttä ”tavallisesta” poikkeavaa. Mitään tiettyä
pukeutumisetikettiä ei kuitenkaan ollut ja shamaanit ja tietäjät keräsivät ja kokosivat
varustuksensa kukin luontonsa mukaisesti. Tässä suhteessa Lapin shamaanit ja Suomen
tietäjät olivat kutakuinkin samalla linjalla.
Shamaanin asuste ja varusteet sisälsivät väkeä.
Kuten mainittu, erilaisissa esineissä Väki oli erityyppistä. Kuolleen kanssa kosketuksissa
olleissa esineissä oli voimakasta väkeä, jotka mahdollistivat kuolleiden kanssa
kommunikoinnin. Shamaani uskoi pääsevänsä kuolleiden valtakunnassa käymään
laittaessaan päällensä kuolleen paidan.
Erilaisten eläinten osat sisälsivät myös väkeä. Karhun hammas tai korpin aivot taikurin
hattuun laitettuna auttoivat pääsemään paremmin eläinauttajien yhteyteen.
Tämän kaltainen sympaattinen magia on hyvin tyypillistä kaikissa uskonnoissa ja
uskonnollisissa toimituksissa ympäri maailmaa.
Tiedemiehetkin ovat usein ainakin teorian tasolla lähestyneet tuota ideaa luonnossa
piilevästä elämän energiasta. Bioenergian olemassaolosta voidaan olla montaa mieltä,
mutta muinaiset shamaanit monien modernien shamaanien lisäksi ovat vaikuttaneet
tuntevan tuon energian. Emme tarvitse kuitenkaan parapsykologiaa selvittääksemme
tässä yhteydessä Väen merkityksen. Joudumme etsimään vastauksia kuitenkin
psykologian puolelta ja siellä esiintyvästä bioenergian variaatiosta, libidosta.
Libido on Freudin mukaan psyykkinen energia, jonka kulku määrää psyyken sisällön.
Merkitykselliset psyykkiset tapahtumat ovat erityisen libidorikkaita ja taas ihmisen
masennuttua tai ahdistuttua libidon kulku on estynyt sen sitouduttua erinäisiin
traumoihin ja komplekseihin jotka muodostavat patoja psyyken luonnolliseen virtaan.
Ihmisen muisti toimii assosiaatioiden kautta, joka tarkoittaa sitä että tapahtumat eivät
tallennu mieleen pelkästään lineaarisesti kronologisessa järjestyksessä, vaan
samankaltaisuuksien kautta. Havainnon jokainen aspekti tallentuu yhdessä ja erikseen
linkittyneenä havainnon jokaisen aspektin kaikkiin aikaisempiin ilmentymiin. Tietty maku
tai haju saattaa siten tuoda mieleen laajoja, jo kauan unohduksissa olleita muistoja.
Tämän pohjalta väen merkitys ja toiminta on helppo ymmärtää. Hautausmaalta löytynyt
kivi tuskin edes Kirlian-kuvauksessa eroaa paljonkaan muualta löytyneestä kivestä.
Ihmisen mielessä kivi assosioituu kuitenkin kuolleisiin ja kuolleet kuolemaan, joka
herättää sekä pelkoa ja hämmennystä useissa ihmisissä. Hautausmaalta tuotu kivi tai
hiekka pystyy siis loihtimaan esiin sen koko kuoleman mysteereihin liittyvän libidon joka
on tietoisuudessa ja alitajunnassa. Taitava shamaani pystyy sitten hyödyntämään tätä
39

libidoa eli väkeä, tutkimalla siihen liittyvään assosiaatioketjuun keskittyen, aina sen
alkulähteille matkaten ja näin tuoden alitajunnasta uutta tietoa tietoisuuteen.
Tämän takia shamaani tai tietäjä matkalle lähtiessään tai loitsuamaan ryhtyessään pukee
päällensä vaatteita ja esineitä joiden kaikki assosiaatioketjut viittaavat hänen henkisiin
saavutuksiinsa ja tuovat hänen tietoisuuteensa paljon libidoa hänen psyykensä
vahvimmilta alueilta. Tästä väen assosiaatio- ketjuista johtuen väkeä saadakseen pelkkä
loitsu riitti herättämään loitsun assosiaatioketjujen kautta riittävästi libidoa, kuitenkin siitä
riippuen kuinka keskittyneesti se luettiin.
Assosiaatioketjujen ei tarvinnut olla aina edes tietoisia tuodakseen riittävästi libidoa eli
väkeä käyttöön jotta loitsun vaikutus materialisoituisi.
Tässä onkin tärkein ero shamanismin ja tietäjälaitoksen välillä. Tietäjille riitti että
assosiaatioketjut olivat esitietoisia, kun taas shamaanit mielensä mestareina matkustivat
aina assosiaatioketjujen alkulähteille. Esimerkiksi Tietäjän kutsuessa UKKOA avukseen,
hänen ei tarvitse tuntea häntä tai nähdä häntä saadakseen hänen siunauksensa. Riittää että
tietäjä luottaa ja uskoo siihen että UKKO on Jumala joka voi suojella häntä kaikelta pahalta
ja jonka avulla hän voi saavuttaa päämääränsä.

Tämä luottamus ja usko liittää UKON assosiaatioketjuun jossa on mukana kaikki


tapahtumat ja hetket jossa tietäjä on kokenut olevansa turvassa ja pystynyt toteuttamaan
menestyksellisesti tahtoaan. Ketjua voi seurata varhaislapsuuteen asti. Vaikka nämä
assosiaatiot olisivatkin tiedostamattomia, niin ne silti aktivoivat UKON VÄEN tietäjän
käyttöön. Shamaani puolestaan pyrkii suoraan UKKOA tapaamaan assosiaatioketjua
seuraamalla.

(Kuten myöhemmin huomaamme eivät Jumalolentojen assosiaatioketjut ole pelkästään


edellä kuvatun psykoanalyyttisen, vain elämänkaaren käsittävään tulkintaan rajoittuvia,
vaan ne ovat huomattavasti monimutkaisempia.)

Tietäjän loitsuissa tärkein varustautumisen keino oli Luonnon kutsuminen: ”Nouse


Luontoni Lovesta, Haon alta Haltijani jne.”
Luonto tässä viittaa tietäjän psyykeen, assosiaatioketjujen verkoston keskustaan ja siellä
olevaan persoonalliseen auttajaan, joka pitelee kaikkia näitä kaikkia ketjuja ja
viimekädessä päättää mitkä ketjujen sisällöistä pääsevät tietäjän tietoisuuteen.
Hän on tietäjän syvin olemus ja hänen olemassaolonsa mysteerin ratkaisu. Hän on tietäjän
synty. Siksi loitsuamisensa alussa tietäjä pyytää Luontonsa siunausta toivoen sen
nousevan alitajunnasta tietoisuuteen.
Shamanismin korkeimmissa muodoissa suhde tähän luontoon on syvempi.
Shamaanivihkimyksen edellytys onkin että shamaani monien koettelemuksien kautta saa
pysyvän yhteyden tuohon luontoonsa. Shamaani alkaessaan noitumisensa saattaa kutsua
Luontoansa aivan erityisellä nimellä, jonka Luonto on hänelle henkilökohtaisesti
ilmoittanut.

Lapin shamaaneilla oli käytössänsä myös shamaanirumpu, joka oli myös suomalaisille
tuttu mutta ei niin yleinen. Shamaanirumpua käytettiin pääasiassa ennustamiseen,
shamaanin matkojen syventäjänä ja ehkä jossain määrin myös tavallisena instrumenttina.
Ennen kuin lappalainen teki mitään, hän ensin tiedusteli asiaa noitarummultaan.
40

Rummun kalvolle oli piirrettynä käyttäjän kognitiivinen kartta eli siinä oli kuvattuna ne
asiat ja paikat jotka olivat oleellisia käyttäjän olemassaololle ja sen ylläpidolle. Rummulta
kysyttäessä kalvolle laitettiin kuparirengas joka rumpua lyötäessä liikkui kalvolle
piirretyistä merkeistä toisiin. Tämä liike määritti ennustuksen tulkinnan. Uskonnollisessa
mielessä rummulla määriteltiin mitä eläimiä piti kulloinkin uhrata ja mille jumalille ne
uhrattiin. Shamaani saattoi myös ennen matkalle lähtöä kysyä tällä menetelmällä ohjeita
rummulta matkan kulusta.
Varsinaisen shamaanimatkan aikana rummun ääntä käytettiin tietoisuuden tilan
muuntamiseen, aivoaaltojen sykettä laskemalla transsitilan taajuudelle, joka vastasi
rummun sykettä.
Laestadiuksen havaintojen mukaan kuitenkin lappalaisilla shamaaneilla oli luontainen
selvännäkökyky jonka esiintyminen ei ollut riippuvainen mistään monimutkaisista
seremonioista, tietäjien varustautumistekniikoista, rummuttamisesta tai edes shamaanin
omasta tahdosta. Onkin kertomuksia shamaaneista joiden yliluonnolliset kyvyt eivät
kadonneet vaikka he itse sitä halusivat kunnollisiksi kristityiksi halutessaan.

Laestadius mainitseekin että rummun omistaminen on useimmin merkki siitä että


kyseessä ei ollut aito shamaani. 1Myös lappalaisten shamaanien varustautumistekniikka
jossain määrin poikkeaa tietäjien tekniikoista. Shamaanit paastosivat yleensä vuorokauden
ennen matkaa ja matkan alussa hän kutsui auttajiaan jonka jälkeen tapahtumat olivat
enimmäkseen kaoottisia, shamaanin käyttäessä jopa väkivaltaa itseään kohtaan, lyömällä
kirveellä tai viiltelemällä itseään, kunnes hän vaipui transsitilaan. Laestadiuksen mukaan
Lapin noitien ihmeellinen käyttäytyminen ennen matkaa saattoi olla myös vain
katselijoiden huomion siirtämistä siitä seikasta että shamaanit olisivat käyttäneet jotakin
transsin aiheuttavaa ainetta.

Nämä väitteet varmasti pitävät paikkansa joissain tapauksissa, mutta todennäköistä on


että shamaanit käyttivät rinnakkain kahta transsitekniikkaa.
Shamaanien kokemusmaailma oli syvää ja sisäistä, sen tähden heidän ei tarvinnut
turvautua siinä määrin ulkoisiin seremonioihin ja loitsuihin kuin tietäjälaitoksen (joka on
kuin ulkoista shamanismia.) Sen sijaan syvä transsitila oli shamaanien päämäärä.

Transsiin pääsee neurologien mukaan joko keskushermoston yli- tai alikuormituksella.


Shamaani-istunnon tuntikausia jatkuva tasainen rummutus ja suggestiivinen laulaminen
aiheutti keskushermoston alikuormitusta ja toisaalta shamaanin impulsiivinen ja
mielipuolinen käytös väkivaltaisuuksineen aiheutti keskushermoston ylikuormituksen.
Näitä molempia tekniikoita saatettiin käyttää shamaani-istunnoissa yhtäaikaisesti
shamaanille mahdollisimman syvän transsitilan varmistamiseksi.

Loveen Lankeaminen

Vaivuttuaan transsitilaan tai haltioiduttuaan shamaanin tai tietäjän sanottiin langenneen


loveen. Lovi tulee kaivoa tai kuoppaa merkitsevistä sanoista, monen muun

1
Laestadius: Lappalaisten Uskonto
41

samankaltaisen sanan lisäksi. Alun perin loveen lankeaminen lienee tarkoittanut


nimenomaan vainajalaan, tuonpuoleiseen eli kuolleiden valtakuntaan menemistä, mutta
myöhemmin termin yleistyttyä se on alkanut tarkoittaa transsitilaan menemistä yleensä.
Transsitilassa shamaani tai tietäjä sai yhteyden auttajahenkeensä, luontoonsa tai
haltijaansa jonka opastamana hän matkusti joko aliseen maailmaan, kuolleiden
valtakuntaan tai yliseen valtakuntaan, taivaaseen Jumalten valtakuntaan, riippuen siitä
mikä oli shamaanin tehtävä. Jos hän toimi parantamistehtävissä, hän usein laskeutui
aliseen maailmaan joko hakemaan taudin syntyä tai sitten etsimään potilaan kadonnutta
sielua. Jos shamaani etsi hengellistä kehitystä tai pyrki takaamaan omansa tai yhteisönsä
hyvän toimeentulon, shamaani saattoi matkata yliseen maailmaan.
Shamaani saattoi työskennellä myös keskisessä maailmassa ja siellä olevien olentojen
kanssa.
Shamaanin maailmankuva olikin kolmikerroksinen. Ihmiset ja kaikki arkiset
luonnonolennot ja luonnon haltijat sijaitsivat keskisessä maailmassa. Alisessa maailmassa
asustivat kuolleiden henget, maahiset, tautidemonit ym. oliot.
Ylisessä maailmassa asustivat Jumalat ja hyvät haltijat.
Tämä kolmikerroksisuus on läsnä myös kaikissa maailman uskonnoissa, ainoastaan
jokaiseen kerrokseen on tehty lisä- kerroksia, mutta jako aliseen, keskiseen ja yliseen on
säilynyt kaikkialla. Tämä lienee johtunut siitä että ylinen, keskinen ja alinen on
inhimillisen kokemuksen todellisia koordinaatteja.

Neuropsykologinen tulkinta asiaan on taas paikallaan. Sen mukaan shamaanin


maailmankatsomus heijastaa suoraan hänen aivojensa rakennetta. Kolmikerroksinen
maailma vastaa aivojen kolmikerroksellisuutta.
Alinen maailma vastaa aivorunkoa ja pikkuaivoja. Aivorunko vastaa aisteista suoraan
tulevasta informaatiosta ja siten aistimuksista. Se huolehtii pikkuaivojen lisäksi kaikista
autonomisen hermoston toiminnoista. Jotkut tutkijat sijoittavat alitajunnan juuri näille
alueille, koska niihin on taltioituina varhaisimpia muistoja. Usein torjutut muistot ovat
aivorungon tasolla, ja niissä on evoluution kannalta kaikkein varhaisinta informaatiota.
Keskinen maailma vastaa puolestaan keskiaivoja, limbistä järjestelmää, joka huolehtii
tunteista. Tutkijoiden mukaan ihmisen tietoinen minä-kokemus sijoittuisi juuri
keskiaivojen kohdalle. Ylinen maailma vastaa siten aivokuorta jossa sijaitsevat kaikki
korkeimmat aivojen toiminnat kuten ajattelu ja älykkyys. Aivokuori kontrolloi ja säätää
alempien aivojen toimintaa.
Tämän mukaisesti maailman eri kerroksissa sijaitsevat olennot ovat itse asiassa shamaanin
aivojen eri alueita tai eri aivojen alueilla vaikuttavia hermosoluja.

Shamaanin huomatessa jotakin häiriötä jossain toiminnossa hän paikallistaa sen missä
alueella se tapahtuu ja saapuu paikalle ja selvittää vian. Shamaani toimiikin kuin
neurokirurgi, mutta magneettikuvauksen sijasta hän käyttää sisäistä silmäänsä ja veitsen
tai lääkkeiden sijasta hän käyttää diplomaattisia kykyjään ja maagisia aseitaan.
Kun shamaani tarvitsee jotain hän toimii samalla lailla.
42

Jos shamanismin mysteeri on selitettävissä näin materiaalisesti, niin selittämättä jäävät


shamaanin tai tietäjän usein kuvatut kyvyt ja kuinka shamaani tai tietäjä pystyy itseään
parantamalla parantamaan muita?
Vastaus siihen on se että shamaanin työskentely ei ollut rajoitettu vain hänen omaan
aivoonsa, vaan shamaani tai tietäjä pystyi suggestion avulla aiheuttamaan potilaassa
saman prosessin. Telepatiallakin saattoi olla osuutta asiaan, jolloin shamaani työskenteli
käytännössä toisten aivoissa.
Tästä aivoteoriasta voisi päätellä että kaikki uskontojen Jumalat olisivat syntyneet siten
että shamaanit olisivat mieltään tutkiessaan antaneet nimiä aivoistaan löytyville
kätketyille voimille. On syytä kuitenkin muistaa että aivojen rakenne on kaikilla ihmisillä
samanlainen, joten jokaisella jumalalla on vastineensa jokaisen omassa
psykodynamiikassa.
Toisaalta Jumalat ja Henget ovat muinaisten ihmisten empiirisiin havaintoihin perustuvia
tulkintoja luonnon näkyvistä ja näkymättömistä voimista. Voidaan olettaa että jos
ihmisellä on ollut kyky havainnoida näitä voimia, täytyy niillä olla myös jonkinlainen
vastaavuus ihmisen psyykessä, ja tämä vastaavuus on se ovi josta shamaani tai tietäjä
astuu tuon voiman maailmaan.
Tämä materialistinen tulkinta jättää avoimeksi kaksi seikkaa: kuinka shamaanin on
mahdollista matkustaa päänsä sisällä tai kuinka hän pystyy irtautumaan kehostaan ja
matkustamaan Jumalien tai vainajien asuinsijoille tai edes siirtymään telepaattisesti
kaukana tai lähellä olevan potilaansa tajuntaan?
Samoin se jättää avoimeksi Apuhengen, Haltijan tai Luonnon identiteetin. Mikä hän on ja
kuinka hän pystyy opastamaan shamaania tai tietäjää tämän yliluonnollisissa tehtävissä?

Näihin vastataksemme emme voi enää turvautua materialistiseen tieteeseen. Voimme vain
yhtyä shamaanien tai tietäjien omiin kertomuksiin ja todistuksiin siitä että ihmisessä on
olemassa sielu joka ei ole riippuvainen ruumiin toiminnoista eikä sen ulkopuolisen
maailman realiteeteista. Samoin siihen kaikissa uskonnoissa tavalla tai toisella ilmaistuun
ajatukseen että ihmisessä asustaa kipinä Jumalallisuutta, ja se esiintyy ihmisissä ylisieluna
joka opastaa sielua sen maallisen vaelluksen aikana sekä pyrkii täyttämään tämän toiveet
parhain päin, olipa sielu itse tietoinen tästä auttajasta tai ei. Todellinen Shamaani tai
Tietäjä täten on henkilö joka on oppinut tuntemaan tuon ylisielun vaikutuksen ja pyrkii
noudattamaan sen ohjeita, jolloin hänen elämästään tulee menestyksellistä ja hän voi
auttaa myös muita oivaltamaan saman.

Paluu

Merkittävin ero suomalaisen ja lappalaisen shamaanin välillä vaikuttaa siis olevan se että
lappalaiset shamaanit kykenevät menemään syvempään transsiin, kun taas suomalaiset
luottavat loitsun ja tiedon riittävään voimaan.
Tämänkaltainen päätelmä saattaa olla kuitenkin hyvin harhaan johtava. Joissain
tapauksissa ilmiö saattaa olla jopa totaalisesti päinvastainen. Ero saattaa johtua siitä että
suomalaisilla ei ollut niin voimakasta transsitekniikkaa kuin lappalaisilla. Suomalaiset
43

saivat kuitenkin näkynsä myös unissa tai muulloin kun he eivät itse sitä pystyneet
kontrolloimaan. Tässä voimme jälleen nähdä eron alemman ja ylemmän taikuuden
harjoituksessa. Monet alhaisen magian parissa työskennelleet shamaanit joutuivat ikään
kuin taistelemaan itsensä transsiin, nähden suurta vaivaa saavuttaakseen haluamansa
tuloksen.
Kun taas todellisen ylemmän magian harjoittajan ei tarvitse tehdä juuri mitään näkynsä
nähdäkseen.

Teon motiivit ovat tähän ratkaisu. Alemman taikuuden harrastajalla ei ollut useinkaan
puhtaat jauhot säkissä vaan hän käytti taikuuttaan toisia vahingoittaakseen tai ajaen
karkeasti omaa etuaan. Korkeamman taikuuden harrastajalla oli puhdas motiivi auttaa ja
velvollisuus työskennellä yhteisönsä hengellisyyden ja uskonnollisuuden ylläpitäjänä.
Tämän johdosta Ylisielu tai Pyhä Henki pystyi suoraan vaikuttamaan tällaisten hyvien
shamaanien tai tietäjien kautta, kun taas alemmilla taikureilla apuhenkinä oli lähes
pelkästään demoneja.

Transsin syvyys on toinen asia jonka luulisi olevan tärkeä shamanistiselle työskentelylle,
mutta se on kuitenkin tois-sijainen, ainoastaan yhteys ylisieluun on tärkeä ja se on
mahdollista missä tietoisuuden tasolla tahansa.

Robert Monroen perustama ruumista irtautumiskokemuksia tutkiva laitos huomasi että


tavallisten neljän aivoaaltojen (Beta, Alfa, Theta ja Delta.) lisäksi oli olemassa viideskin
aivoaaltojen muoto, jota he kutsuivat Gamma-aalloiksi.
Transsissa olevan tai ruumiista irtautuvan shamaanin aivoaallot ovat hyvin hitaiden
Theta-aaltojen luokkaa. Loitsuja lukevan tietäjän haltioitumistila eli kevyt transsi ovat
hitaahkojen Alfa- aaltojen luokkaa. Tutkijat huomasivat että uudet Gamma-aallot olivat
äärimmäisen nopeita ja intensiivisiä. Niitä syntyi silloin kun ihmiset kokivat voimallisia
henkisiä kokemuksia, joissa he tunsivat ja näkivät Jumalten tai muiden korkeiden valo-
olentojen läsnäolon.

Voimme tästä tehdä sen johtopäätöksen että monet tietäjät saattoivat olla huomattavasti
korkeammalla tasolla kuin tutkimus antaa ymmärtää. He eivät tarvinneet voimakkaita
transsitekniikoita vaan he olivat suorassa yhteydessä Jumalaan rukoustensa ja loitsujensa
kautta ja saivat näyssään ja visioissaan ilmoituksia kuten Raamatun profeetat.

Tämä oli kristinuskon positiivinen vaikutus suomalaiseen shamanismiin ja tietäjät


pystyivät yhdistämään oman henkisen näkökyvyn herkkyytensä kristinuskon pakanallisia
tapoja ”korkeampaan” sanomaan. Tämä tapahtui varmasti monien lappalaistenkin
shamaanien kohdalla. Valitettavasti kristinuskoa levittivät ”tavalliset” shamanistisia
taitoja hallitsemattomat ihmiset, eivät ymmärtäneet shamaanien ja tietäjien lahjoja ja
ajattelivat heidän olevan täysin paholaisen hallinnassa. Ja kuten aina ennenkin Profeetat
kivitettiin.

Nykyinen shamanismin uusi herääminen voi luoda uuden päinvastaisen tilanteen.


Ihmisten oppiessa shamanismin kautta olemaan yhteydessä luonnon salaisiin voimiin ja
44

saadessaan yhteyden sisäiseen Jumalaan, voivat he saada uuden innon myös kristinuskon
mysteerien tutkimiseen ja kaikissa uskonnoissa olevat totuudet löytämiseen.
Kuten shamaani matkansa jälkeen tuo tuonpuoleisessa kokemansa ja oppimansa asiat
käytäntöön, voivat ihmiset kollektiivisella ja yksilöllisellä tasolla ottaa oppia muinaisilta
suurilta shamaaneilta ja olla mukana koko ihmiskunnan ja kaikkien elävien olentojen
yhteisessä shamaanimatkassa ajasta ikuisuuteen.

Tutkijoiden ihmeteltäväksi ei ole jäänyt kattavaa dokumenttia muinaissuomalaisten


sielukäsityksestä. On kuitenkin varmaa että suomalaiset uskoivat fyysisestä kehosta
erillisen sielun olemassaoloon, joka pystyi irtautumaan kehosta unen, shamaanimatkan tai
kuoleman aikana. Tätä kehoa kutsuttiin mm. löylyksi. Lisäksi oli olemassa vielä
korkeampi koko ihmisen olemuksen itseensä sisällyttävä Itse, Sielu.

Tämä jako vastaa kaikissa kulttuureissa esiintyneeseen jakoon Ruumis, Henki, Sielu.

Monissa kulttuureissa ovat tietäjät laskeneet olevan paljon useampiakin hienojakoisia


kehoja, mm. muinaisessa Egyptissä tunnettiin vähintään 13 sielun osaa. Veda-kirjoissa
puhutaan sielua peittävästä kuudestatoista kerroksesta.

Jälleen modernin kalevalaisen mystikon ei tarvitse tuntea häpeää maallikkotutkijoiden


löytämien sielunosien vähäisyyden vuoksi, vaan hän on ennemminkin kiinnostunut
totuudesta.

Hän hyödyntääkin Kalevalaisen kosmologian tutkimuksessaan niin laajaa sielukäsitystä


kuin kokee itse tarvitsevansa, välittämättä siitä mistä kulttuurista sielunosien nimet ovat
peräisin. Sillä kyse ei ole uskomusjärjestelmästä, ja jos egyptiläiset tutkijat ovat löytäneet
sielusta 13 osaa, ovat nämä osat myös niillä ihmisillä jotka uskovat osia olevan
huomattavasti vähemmän.

Yllättävää on kuitenkin että suomen kielestä ja sen muinaisuskonnosta löytyy useita


sanoja jotka saattavat tarkoittaa monia erillisiä sielun osia. Seuraavassa onkin pyritty
rekonstruoimaan suomalainen vastine yleisestä seitsenosaisesta sielun jaotuksesta.

Ensinnä meidän on kuitenkin ymmärrettävä, minkälaisia fyysistä kehoa hienojakoisemmat


kehot ovat.

Monet modernin tieteen initiaatit ajattelevat ihmisellä olevan vain yksi keho. Tämä pitää
sisällään kaikki fyysiset osat ja psyykkisetkin toiminnot ovat vain sen erilaisia sisätiloja.
Tämän näkemyksen kannattajat ajattelevat myös ruumiista irtautumiskokemusten olevan
vain aivoissa syntyneitä häiriötiloja. Tämä näkemys osoittaa että he eivät ota huomioon
kaikkia asiaan liittyviä seikkoja. Heillä on vielä pitkä matka korkeimpiin initiaatioihin.
Väistämättä he joutuvat sivuuttamaan monet selkeät todisteet joissa ruumiistaan
45

irtautunut on pystynyt hankkimaan matkallaan tietoa jonka saaminen olisi normaalisti


ollut mahdotonta. Vaikka hyväksyisimme näkemyksen että ihmisellä on vain yksi keho,
niin mysteeriksi jää sitten minkälainen tuo keho on?

Tämän suhteen moderni fysiologia elää vielä newtonilaisessa mekaanisessa


maailmankuvassa, jonka kvanttimekaniikka on jo aikoja sitten kumonnut. Tiettyyn
pisteeseen fyysikotkin ajattelevat että newtonilaiset lait vielä toimivat makrokosmisessa
maailmassa, mutta mikrokosmisen maailman suhteen asiat ovat toisin. Emme voi enää
puhua kiinteistä objekteista, vaan hiukkaset näyttävät samanaikaisesti olevan
paikallistuneet yhteen paikkaan ja levittäytyneet aaltoina kaikkialle. Kvanttimaailmassa
kaikki parapsykologiankin tuntemat ihmeet näyttävät olevan täyttä jokahetkistä arkea. Jos
todellisuus on rakentunut kvanttimaailman ilmiöistä, niin olisi ihme jos sen ominaisuudet
eivät jotenkin vaikuttaisi ihmisenkin kokoisiin objekteihin. Neurologi Stuart Hammerof ja
matemaatikko Roger Penrose näkevätkin kvanttitasojen ilmiöillä olevan ratkaiseva
merkitys aivojen selvittämättömien ilmiöiden kuten tietoisuuden ja epätavallisten
psyykkisten kykyjen mm. OBE:n synnyssä. 1

Suomalainen fyysikko Matti Pitkänen on löytänyt kvanttimekaniikan toimivan tulkinnan


joka mahdollistaa ulottuvuusmatkailun lisäksi korkeimpien henkiolentojen ja Jumalan
olemassa olon.2

Sen mukaan todellisuus koostuu monista tila-aikaulottuvuus- lehdistä. Teoria muistuttaa


uskontojen näkemyksiä päällekkäin kasautuneista hienojakoisista kehoista.

Toisin sanoen kun fysiologian paradigma muuttuu newtonilaisesta mekaniikasta


enemmän kvanttimekaaniseen, niin voimme alkaa ymmärtää myös sielun osia siinä
laajuudessa mitä muinaiset näkijätkin.

Koska kuitenkin eri kulttuureissa sielun osia on katsottu olevan erilaisia määriä, ovat
tutkijat erehtyneet pitämään niitä vain erilaisina uskomusjärjestelminä. Vaikka näyttääkin
siltä että muinaiset näkijät eivät ole päässeet konsensukseen sielujen määrästä, voi tarkka
tietäjä huomata erilaisissa järjestelmissä yhtäläisyyksiä ja nähdä joidenkin järjestelmien
korostavan erillisenä jotain aspektia, jota toisessa järjestelmässä käsitellään yhdessä toisen
sielun osan kanssa.

Kvanttimekaniikan näkökulmasta onkin mahdotonta puhua täysin toisistaan erillisistä


osista edes maailman ulkoisten objektien suhteen. Kaikki oleva näyttää olevan
erottamattoman ykseyden ja yhteyden tilassa. Näin myös sielun osat. Paras vertaus
näyttää löytyvän valosta. Erilaiset sielun osat ovat kuten värejä, saman valon eritaajuisia
värähtelyjä. Pythagoras vertasi sielun osia musiikkiin ja jakoi skaalan seitsemään osaan.
Seitsemänosainen sielu onkin ehkä nykyään yleisin. Teosofisen seuran luokitus jakaa
sielun fyysiseen kehoon, eteeriseen kehoon joka huolehtii vitaalienergiasta, astraalikehoon
joka on tunneruumis, mentaalikehoon jossa ovat älylliset toiminnat, kausaalikehoon johon

1
http://www.quantumconsciousness.org/
2
http://tgd.wippiespace.com/public_html/index.html
46

on tallentunut kyvyt ja taidot sekä korkeimmat älylliset toiminnat, buddhikehoon joka


sisältää intuition ja ymmärryksen sekä, Atmaan joka on sielun todellinen olemus.

Musiikkivertauksen mukaisesti voimme ymmärtää oman kokemuksemme elämästä


olevan eräänlaista musiikkia. Se sisältää aistimuksia, toiveita ja tarpeita, tunteita,
ajattelua, oivalluksia, valaistuksia ja jumallista rauhaa vuorottain herättävinä melodioina.
Siten kaikki hienojakoiset ja karkeat sielun osat eli kehot muodostavat jatkumon, niitä ei
voi täysin erottaa toisistaan mutta ne voi tunnistaa eritasoisina värähtelyinä.

Ne ovatkin kaikki saman universaalin Jumalallisen energian värähtelyä. Modernissa


fysiikassa tämän värähtelyn lähdettä kutsutaan supersäikeiksi, joiden soinnista syntyvät
kaikki hiukkaset. Jako seitsemään kehoon on siten myös vain keinotekoinen sopimus.
Kuten seitsemänasteisen skaalankin voi vielä jakaa 12-säveljärjestelmään, joka jakautuu
vielä lukemattomiin mikrointervalleihin, niin ovat sielun osat jakautuneet erilaisten
näkijöiden silmissä lukemattomiin ala- ja yläjärjestelmiin.

Nämä kehon eri tasot eivät pitäisi jäädä Kalevalaiselle maagikolle kuitenkaan pelkäksi
teoreettiseksi tiedoksi. Seuraavassa on nämä kehon tasot lueteltu modernin
muinaissuomalaisen uskonnon ja vastaavin sanskriitinkielisin termein.. Lisäksi mukana on
ohjeita joilla kyseisen sielun osan voi tunnistaa ja sen toimintaa vahvistaa.

Ruumiskeho
Ruumiskeho eli fyysinen keho lienee kaikille tutuin ja käsin kosketeltavin sielun osa.
Itämaisissa koulukunnissa opetus alkaakin usein opettamalla kokelaalle että hän ei ole itse
kehonsa. Fyysinen keho on kuolevainen ja sitä ei pidä sekoittaa kuolemattomaan sieluun.
Fyysinen keho on nähtävä välttämättömänä kulkuneuvona fyysisessä maailmassa
toimivalle sitä ohjaavalle sielulle. Valitettavasti monesti ihmiset huoltavat autoaan
paremmin kuin kehoaan.

Tämän opin väärin ymmärtäminen onkin saanut monet koulukunnat pitämään fyysistä
kehoa pahana ja syntisenä, jota henkisen ihmisen pitää kiduttaa ja rankaista.
Todellisuudessa fyysinen koho pitää myös sisällään uskomattoman syvää viisautta. Se on
täydellinen palvelija joka pyrkii toteuttamaan valtiaansa (mielen) jopa sitä vahingoittavat
toiveet. Se lakkaamatta työskentelee pitääkseen yllä elämää sille määrätyn ajan. Todellinen
hengellinen kulkija oppiikin kuuntelemaan kehonsa viisautta aina ennen kuin tekee
mitään sen toimintoihin ja tarpeisiin liittyvää. Ennen syömistä on hyvä tutkia kehon
tuntemuksia siitä mitä se tarvitsisi ravinnoksi. Syödessä on hyvä kuunnella kehon viestejä,
koska on syönyt tarpeeksi. Ei se ole keho joka saa ihmisen syömään epäterveellisesti ja
liikaa, vaan mieli.

Sama koskee työntekoa, liikuntaa, urheilua, seksiä, lepäämistä ja nukkumista.


Kuuntelemalla kehoasi voit varmistaa että et aiheuta sille liikaa stressiä, kuluta turhaan
sen voimavaroja tai tee siitä turhaan toimetonta. Kaikki kehoon liittyvät ongelmat ja
sairaudet johtuvat lopultakin vain mielestä joka käyttää väärin kehoa.
47

Koska fyysisen kehon hyvä terveys on välttämätön myös korkeimpien hienojakoisten


kehojen toiminnolle, on Kalevalaisen Joogin koettavana suurena vastuuna ja osana
jumalallista tehtäväänsä maanpäällä ruumiskehonsa kunnon huolehtimisen. Tämän
täytyy kuitenkin olla vain osa hänen tehtäväänsä eikä hän saa laiminlyödä korkeimpien
kehojensa huoltamista fyysisen kehon takia.

Terve keho terveessä sielussa.

Kehon huollon tärkeimpiä aspekteja ovat riittävä liikunta, Kalevalainen Hieronta, Sauna,
Kuppaus, Yoga, Chi Gong, taistelulajit ym.

Riittävä lepo, kohtuus kaikessa ja paljon raakaravintoa sisältävä terveellinen ruokavalio.


Koska todellinen Kalevalainen Pyhimys kunnioittaa myös muiden elävien olentojen
kehoja, niin hän pyrkii välttämään muiden ihmisten ja eläinten kehojen syöntiä. Siksi hän
syö pääasiassa vihanneksia, kasviksia ja hedelmiä joiden käyttö ei tapa niitä kasvattavaa
kasvia. Samasta syystä maitotuotteiden käyttö on harmitonta. Kasvisruokavalio on myös
terveellinen vaihtoehto, vaikkakin se ei sovellu kaikille. Oman kehon tarpeiden kuuntelu
ja ymmärrys on tärkeintä ruokavalion valinnassa.

Ruuan siunaaminen ja uhraaminen Korkeimmalle Jumaluudelle on myös suositeltavaa.

Intiassa päivä on jaettu neljään eri velvoitteeseen; kuusi tuntia henkisille harjoituksille,
kuusi tuntia työnteolle, kuusi tuntia virkistystoimintaan ja kotoisiin askareisiin ja kuusi
tuntia nukkumiselle.

(Kahdeksantuntista työpäivää tekeville tiedoksi että ruokatunnit, kahvitauot ja ym.


hetkittäiset tauot lasketaan virkistystoimintaan.)

Noudattamalla tätä jakoa voi varmistaa aikansa täyden hyötykäytön niin että kaikki sielun
osa-alueet tulevat tyytyväisiksi. Henkiset harjoitukset vahvistavat atmaa, buddhia ja
kausaalikehoa. Työnteko vahvistaa fyysistä kehoa, eetteriä, kausaalikehoa ja työstä
riippuen myös muita kehoja. Virkistystoiminta vahvistaa fyysistä kehoa, eetteriä,
astraalikehoa, mentaalikehoa ja virkistystoiminnasta riippuen myös ylempiä kehoja.

Nukkuminen vahvistaa kaikkia kehoja.

Väkikeho
Väkikeho eli eetterikeho huolehtii fyysisen kehon energioista ja pitää sitä hengissä.
Tämän kehon voi kuvata Kirlian-kuvauksella ja se on myös kiinalaisen lääketieteen
meridiaani- opin perusta.

Väkikeho pitää korkeimmat kehot kiinni fyysisessä kehossa. Väkikehon manipulointi on


siten kaiken magian perusta, sillä siihen tehdyt muutokset saavat aikaan välittömiä
reaktioita fyysisellä tasolla.
48

Tähän perustuu mm. akupunktio, mantrat ja loitsut, jotka kaikki aktivoivat eetterikehoa
muuntamalla sen värähtelyjä. Suomalaisten maagikkojen kerätessä esineiden väkeä ne itse
asiassa työskentelivät näiden esineiden energiakentän kanssa.

Väkikehon voimistamiseen parhaita menetelmiä ovat monet kiinalaisen tradition


menetelmät kuten Tai Chi, Chi Gong, taistelulajit ja erityisesti taolainen
meditaatioharjoitus, joita on mm. mikro- ja makrokosminen kierto.1 Länsimaisessa
okkulttisessa traditiossa tunnettu harjoitus ”Middle Pillar” on myös erinomainen Väkikehon
voimistaja. 2

Väkikehon puhdistaminen on myös välttämätöntä riippuvuuksista vapautumiselle, sillä


riippuvuuden aiheuttajat ovat väkikehoon takertuneita vampyyreitä, joita
muinaissuomalaiset kutsuivat nimellä Para.

Myös sairaudet esiintyvät aluksi väkikehon tukkeutumina ja epäharmoniana, Löyly ja


mielikehoista virtaavien ”vihojen” tai sinne muiden pahantahtoisten olioiden asettamien
”kateiden” seurauksena.

Löylykeho
Löyly eli astraalikeho on keho joka manifestoituu arkielämässä tunteina. Se toimii
kuitenkin laajemmassa kentässä jota kutsutaan astraalimaailmaksi. Tämä on eräänlainen
maapallon yhteinen tietoisuuskenttä ja verkosto joka on vähitellen manifestoitumassa
fyysiselle tasolle internetin mukana.

Tämä kenttä vaikuttaa jatkuvasti ja se mahdollistaa sen että valtaosa ajatuksistasi ja


tunteistasi ei ole omiasi vaan syntyvät Löylykehosi kosketuksesta astraalimaailmaan.
Löylykeho pystyy irtautumaan fyysisestä kehosta ja väkikehosta ja matkamaan
astraalimaailmassa. Tämä tapahtuu usein unen aikana.

Jos kuitenkin väkikeho, löylykeho ja ruumiskeho ovat keskenään samansuuntaisesti


linjautuneet, voi löylykeho tuoda palattuaan keräämänsä tiedon fyysisiin aivoihin. Tällöin
astraalimatkan tapahtumat ovat muistettavissa. Tämä mahdollistaa myös tietoisen
unennäön.

Kalevalainen shamaani oppii vihkimyspolun varrella tekniikoita joiden avulla hän pystyy
tietoisesti irrottamaan Löylykehonsa ja matkaamaan astraalimaailmassa. Tämä vaatii
kuitenkin tunteiden puhdistamista ja oikeanlaista motivaatiota. Tunteiden puhdistaminen
onnistuu henkisten asioiden ja alan kirjallisuuden opiskelemisella. Vääränlaisen seuran
välttäminen ja negatiivisten paikkojen karttaminen, pyhissä paikoissa ja luonnossa

1
. Ne voit löytää seuraavasta linkistä: http://www.tehutionline.com/newpage30.htm ja
http://www.healing-tao.co.uk/ht_microcosmic_orbit.htm
2
Ohjeet voi löytää ainakin seuraavista lähteistä: Israel Regardie: Golden Dawn. Cicero: Self Initiation into Golden
Dawn Tradition tai http://www.davedavies.com/splanet/magic3.htm
http://www.feedback.nildram.co.uk/richardebbs/meditation/middlepillar.htm
49

liikkuminen, henkisten olioiden seurassa oleminen ja rakastavien positiivisten ajatusten


viljeleminen ovat myös tärkeitä.

Mielikeho
Mielikeho eli mentaalikeho toimii eräänlaisena tietokoneena joka tallentaa, järjestää ja
prosessoi siihen siirrettyä informaatiota. Sen psyykkinen vastaavuus on muisti ja älykkyys
joka ohjaa muistin pohjalta syntyvää ajattelua. Mielikeho synnyttää siis ajattelun
vastatessaan alemmista ja ylemmistä kehoista saapuviin signaaleihin. Laajemmassa
mielessä mielikeho muodostaa kollektiivisen mentaalikehon joka on todellisuuden taso
jossa sijaitsee maaplaneetan luova älykkyys. Se on saumattomasti yhteydessä
astraalitasoon mutta erotuksena siitä se sisältää enemmän informatiivista tietoa,
astraalitason ollessa enemmän kollektiivisten toiveiden ja halujen puutarha.
Mielikeholtaan linnut saavat esimerkiksi ohjeen kuinka suunnistaa. Mentaalitason
välityksellä yksilöiden mielikehoon tulee esimerkiksi sijoittajille vaistomainen aavistus
koska ostaa ja koska myydä. Sen avulla useimmiten merkittävät tieteelliset keksinnöt
tehdään useassa paikassa toisistaan riippumatta samanaikaisesti.

Mielikehon vahvistamiseksi on tärkeä tarkkailla sen puhtautta noudattamalla kaikkien


alempien kehojen yhteydessä annettuja ohjeita, sekä yrittämällä välttää turhan
informaation saamista, vähentämällä juoruamista, TV:n katsomista, nettisurffausta,
välttämällä sanoma- ja aikakausilehtiä, lukemalla vain henkistä ja hyödyllistä tieteellistä
kirjallisuutta.

Sampo ja Luontokeho
Luontokeho vastaa Kausaalikehoa. Tämä on sielun osa johon on taltioitu ihmisen karma.
Siinä on myös henkilön aktivoidut ja potentiaaliset kyvyt ja lahjat. Tämä on edellä
mainituista sielun osista ensimmäinen joka säilyy kuolemassa tavallisilla ihmisillä. Siihen
silloin tallentuu kaikki yksilön elämänsä aikana keräämät hyvät ominaisuudet ja lahjat,
sekä hänen hyvien ja huonojen tekojensa reaktiot, joiden pohjalta hänen seuraavan
elämänsä ominaisuudet rakennetaan. Vihkiytyneillä adepteilla tilanne on kuitenkin
toinen. Tietyssä kehityksensä vaiheessa he pystyvät puhdistamaan alemmat
käyttövälineensä (usein mieli ja löyly) niin että ne eivät hajoa kuolemassa vaan siirtyvät
seuraavaan inkarnaatioon. Tällainen Adepti pystyy muistamaan edelliset elämänsä. Tämä
vaatii kuitenkin kausaalikehon täydellistä puhdistamista sekä hyvästä ja huonosta
karmasta, ja siinä olevien kykyjen ja lahjojen jalostamista täydellisyyteen. Näin ollen
tavallisen ihmisen kausaalikehoa modernit Kalevalaiset Adeptit kutsuvat Luonnoksi. Sen
kutsuminen aktivoi henkilön luontaiset kyvyt ja lahjat, sekä pistää hänet kohtaamaan
oman karmansa. Näin kehitys nopeutuu. Adeptin joka on puhdistanut karmansa ja
jalostanut kykyjensä ja lahjojensa potentiaalisuuden huippuunsa, kausaalikehoa
kutsutaan puolestaan Sammoksi. Sammon valmistaminen tekee hänet mestariksi ja sulkee
50

sisäänsä hänen alemmat kehonsa vähitellen spiraalimaisella liikkeellä, mahdollistaen


hänelle lopulta fyysisen kuolemattomuuden, Sammon liittäessä sisäänsä Ruumiskehon.

Luontokeho toimii kollektiivisesti kausaalimaailmassa, joka vastaa biologi Rubert


Sheldraken löytämää morfista kenttää. Siihen on tallennettu kaiken muodon kasvu ja
toiminta ohjeet. Aina luonnon löytäessä uuden ratkaisun tai toimintatavan se tallentuu
Kausaalitasoon ja on sieltä sitten kaikkien saman lajin edustajien poimittavissa morfisen
resonanssin avulla. Kausaalitason luonnon osalta on myös tapahtuva kollektiivinen
Sammon rakennus, joka lopulta on kaiken fyysisen elämän tarkoitus.

Intomielikeho
Intomieli vastaa buddhikehoa. Sen toiminnan voi huomata intuitiivisina oivalluksina ja
ymmärrettäessä suurempia elämän totuuksia. Tietäjien sanottiin olevan Intomielellä silloin
kun he alkoivat Jumalallisessa inspiraatiossa profetoida tai puhua kätkettyjä asioita.
Inspiraatio ja Innoitus molemmat juontuvatkin Intomieli kehosta.

Wakkakeho
Wakkakeho on Luonto ja Intomielen laajentuma, johon tallennetaan sielun kehittämät
henkiset ominaisuudet. Sen kollektiivinen vastaavuus on kaikkien korkeiden
valaistuneiden mestareiden asuinsija. Se on myös sielun eli Itsen käytössä oleva verkosto
kaikkeen olemassa olevaan kosmiseen Viisauteen. Sinne kerätään kaikki Sammon
jauhamat hyvät hedelmät ja sinne sielut pyrkivät viettämään Wakka-juhlia
inkarnaatioiden välissä.

Tämä symboliikka esiintyi suomalaisten Wakka-juhlissa, jossa kylvökauden tärkeissä


käännekohdissa, saavuttiin pitkiäkin matkoja maksamaan maaherroille veroa. Verot
kerättiin Wakka nimiseen laatikkoon, josta sitten jaettiin kaikille mannaa tätä seuranneissa
juhlissa. Wakkaan jäänyt uhriosa kaivettiin sitten maahan Wakka-laatikon mukana,
varmistamaan hyvä sato.

Tämä symboloi kaiken elämän todellista päämäärää. Taivaasta me olemme tulleet ja


taivaaseen olemme jälleen palaava, mukanamme ne kaikki mahtavat ja maukkaat
hedelmät joita viljelemään meidät on maanpäälle lähetetty.

Itse
Itse on sama kuin Atma eli sielu, jokaisen olennon perimmäinen olemus ja ydin. Se on
Minä Olen se joka Minä Olen -tietoisuus. Se kattaa kaikki alemmat kehot mutta on myös
niiden kaikkien ulkopuolella. Tästä tasosta ei voi kirjoittaa enempää koska silloin
kirjoittaja kirjoittaisi vain omasta itsestään. Jokaisen on siksi itse löydettävä itsensä.
51

Näiden kehojen lisäksi on olemassa neljä muuta kehoa jotka linkittyvät edellisiin tai ovat
totaalisesti niistä erillään.

Varjokeho
Varjokeho on ihmisen tietoisen itsen negaatio. Se vastaa freudilaista alitajuntaa torjuttuine
tunteineen, komplekseineen ja traumoineen. Käytännössä varjokeho koostuu samasta
materiasta kun Väki, Löylykeho ja Mielikeho mutta on käsiteltävä erillisenä koska
varjokeho on eräänlainen alemman luonnon roskakori. Varjokeho pitää sisällään kaikki ne
minän osat joita tietoinen itse ei halua hyväksyä tai muuten tiedostaa itsessään. Varjokeho
on siten portinvartija jonka kohtaaminen on välttämätön prosessi vihkimyksen kannalta.
Varjokeholla on myös kollektiivinen vastaavuus, johon on tallentunut koko ihmiskunnan
yhteinen negaatio tai varjo. Tätä tasoa kutsutaan traditiosta riippuen helvetiksi tai aliseksi
maailmaksi. Sen asukkaina ovat demonit, jotka ovat yksilöllisten sairauksien, traumojen ja
kompleksien kollektiivisia henkilöitymiä. Vihkimysprosessin tarkoitus on varjokehon
yksilöllisen ja kollektiivisen tason puhdistaminen ja parantaminen.

Syntykeho
Syntykeho on käytännössä jokaisen elävän olennon ainutlaatuisen sielukoosteen
rakenteen tai ominaisvärähtely- taajuuden ilmentymä. Täten syntykeho vastaa sielujen
nimiä. Syntykeho on siis eräänlainen selain jolla sielukoosteen eri tasoja voidaan tutkia
käyttämällä niiden nimiä.

Syntykeho muodostaa myös sielukoosteen todellisen nimen ja siten oman syntykehonsa


nimen tunteva tuntee täydellisesti oman Itsensä.

Haltija
Haltija on sielun ulkopuolinen Jumalallinen auttaja, Pyhä Suojelusenkeli, Ylisielu,
Paramatma. Sen tehtävä on ohjata ja auttaa sielua sen vaelluksella aineellisessa
maailmassa. Vaikka sen sanotaan olevan saman Jumaluuden heijastuma yksilön sieluun,
esiintyy se jokaisella myös erilaisena heidän Jumalsuhteensa mukaisesti. Haltija voi
kuitenkin sielunkehityksen tarpeiden mukaan ilmentyä jonain Jumaluutena jota jossain
kulttuurissa tai uskonnossa useat ihmiset palvovat. Kalevalaisen Theurgin on syytä
tutustua omaan alkuperäiseen ja ainutlaatuiseen Haltijaansa, oppien tuntemaan hänen
nimensä ja luonteensa. Siten kirjoittaja ei voi kertoa enempää haltijasta, koska kertoisi
silloin vain omasta haltijastaan.

Kun suomalaiset tietäjät nostattivat luontoaan loitsien:


52

”Nouse luontoni lovesta, Haon alta haltijani.”

He silloin pyrkivät sillä herättämään Luontokehonsa ja siinä olevat voimansa, sekä


asettamaan ne Haltijansa ohjaukseen. Tämä onkin täydellinen Sammon taonnan kaava.

Jumala
Vaikka Haltija on Sielun henkilökohtainen Jumala, on myös olemassa yksi kaikelle
olevalle yhteinen Jumala. Hän on kaiken lähde. Hän sulkee itseensä kaiken ja on silti
kaiken ulkopuolella. Kaikki oleva on vain hänen osiaan ja kaikki on hänen energiaansa.
Tämä Jumala on transsendenttinen ja siten häntä on mahdoton havaita tai ymmärtää. Hän
on kuitenkin armollinen ja ilmentää itseään äärettömissä hahmoissa ja nimissä, jotta hänen
palvojansa voisivat olla häneen yhteydessä ja kehittää rakkauttaan Jumalaa kohtaan.
Nämä Jumalan äärettömät ilmentymät, erilaisissa uskontojen näkemyksissä Jumalasta,
ilmenevät erilaisten ymmärrystasojen kautta. Siten henkilö hakeutuu uskontoon jonka
ymmärrys jumalasta vastaa hänen mieli- ja luontokehon värähtelyä. Hänen
uskonnonharjoituksensa myötä hänen Haltijansa sitten ilmentää tuota Jumaluuden
aspektia.

Eino Kemppainen väittää Jumalten Sukupuussaan suomalaisen uskonnon olleen alun


perin monoteistista, jolloin Korkein Jumaluus oli nimeltään Einesten Emä. Hän on
luultavasti myös Suomen uskonnon vanhimpaan kerrokseen kuuluva Kultainen Neito,
joka myös IRO-neitona tunnettiin ja joka esiintyy kosmisena hologrammijumalattarena
maailma-tarot kortissa.

Modernin Kalevalaisen Theurgin tehtävänä ja velvollisuutena onkin tuoda Kalevalan


traditioon kaikkein korkein mahdollinen saatavilla oleva ymmärrys Jumalasta. Tämä
ainoastaan varmistaa sen että kaikki elävät olennot voivat hyötyä Sammon murusista
rajattomasti.

Käytännössä tämä tarkoittaa Kalevalaisen initiaatin kannalta että hän lähestyy Jumalaa
Haltijansa kautta oppien tuntemaan Haltijansa ja hänen ainutlaatuisen luonteensa ja siten
vähitellen laajentaa ymmärrystään äärettömästä Jumalasta.

Kundabufferit ja niiden poisto


Lopultakin, kaikki olemassa oleva on virrannut Einesten Emästä ja on tiivistynyt
materiaksi suohon laskeutumisen myötä Haltija-, Itse-, Wakka-, Luonto-, Mieli-, Löyly- ja
Väkikehojen kautta. Voitaisiin myös todeta että Jumalan silmin katsottuna ei ole olemassa
objektia jossa ei olisi läsnä noita kaikkia hienojakoisia kehoja, ja siten kaikki on elävää.
Ongelma on kuitenkin siinä että ihmisen langennut tietoisuus ei näe tätä yhteyttä. Myös
voimme olettaa että lankeemus jollain tasolla kattaa myös muita planeettamme eläimiä,
kasveja ja epäorgaanista luontoa. Kuten me ihmiset emme ole täysin tietoisia omista
hienojakoisista kehoistamme, ei ole myöskään suurin osa maan muista elämänmuodoista.
Mistä sitten tämä tietämättömyys?
53

Beelsebub kertoo Gurdjieffin1 kautta että syynä on Kundabuffer-niminen implantti, joka


on asennettu ihmisiin estämään henkistä kehitystä. Syitä tietoisuuden alentamiseen
ihmiskunnan osalta on lukemattomia ja eri uskonnot antavat niihin monenlaisia selityksiä.
Toisaalta sanotaan ihmisten tehneen jonkinlaisia ratkaisevia virheitä joiden seurauksena
yhteys yläkertaan katkaistiin, jottei ihminen voisi enää käyttää voimiansa väärin. Toisissa
kertomuksissa syy annetaan pahantahtoisten demonisten olentojen halulle käyttää
ihmiskuntaa hyväkseen omissa itsekkäissä päämäärissään, joiden onnistumiseksi heidän
täytyi sokaista ihmiskuntaa näkemästä korkeampaa kutsumustaan. Näissä monissa
kertomuksissa on varmasti paljon totuutta ja kokelaan on hyvä niihin kaikkiin perehtyä.
Kuitenkin tärkeintä on hänen löytää syyt omalle lankeemukselleen omasta
henkilöhistoriastaan, löytää ne Kundabufferit ja ajatusrakennelmat ja uskomukset jotka
estävät häntä toimimasta koko potentiaalisuutensa mukaisesti.

Voimme nähdä kuinka Kundabuffer on istutettu erilaisilla elämänmuodoilla eri kehoihin.


Vihkiytymättömällä Ihmisellä usein ymmärrys yltää juuri ja juuri Luontokehon tasolle. On
ymmärrys että jotain säästyy kuoleman jälkeen ja että on olemassa jotain mielen tuolla
puolen. Valitettavan usein myös nykyään ihmiskunnassa Kundabuffer on asennettu
astetta alemmalle tasolle, mielikehon ja luontokehon välille. Tämä on myös virallisen
tieteen hyväksymän psykologisen ihmiskäsityksen rajana. Myös virallinen tiede asettaa
useimpien nisäkkäiden psyykkisen kapasiteetin rajaksi mielikehon. Vastaavasti alemmat
eläimen muodot kuten matelijat, linnut, sammakkoeläimet ja kalat vaikuttavat saaneen
Kundabufferinsa löyly- ja mielikehon välille. Heillä on jonkinlaista emotionaalista ja
viettipohjaista psyyken toimintaa mutta virallinen tiede ei anna kovin suuria pisteitä
heidän älyllis-mentaalisille toiminnoille. Hyönteisten, alkueliöiden ja kasvien
sielunmaisemasta puolestaan virallinen tiede ei sano paljoakaan. Se on enemmänkin
pelkästään viettipohjaista lähes syvän unenkaltaista tiedotonta toimintaa, vaikka
erityisesti kasveilla, hyönteisillä saattaa vielä olla jotain tuntemuksiakin. Näin ollen
voimme olettaa tässä tapauksessa erityisesti kasveilla Kundabufferin sijaitsevan
väkikehon ja löylykehon välillä. Kivillä ja muilla epäorgaanisilla materiaaleilla
Kundabuffer puolestaan sijaitsi tällöin ruumiskehon ja väkikehon välissä.

Yhdistämällä modernin tieteen näkökulma tietoisuuden esiintymisestä luonnossa,


animistiseen näkökulmaan jossa kaikki hienojakoisten kehojen tasojen katsotaan kattavan
kaiken olevan, voimme tulkita eliölajien psyykkisen erilaisuuden edellä mainitulla tavalla.
Toisaalta koska muuntuneissa tietoisuuden tiloissa voi ihminen nähdä maailman ilman
Kundabuffereita ja kommunikoida kaikkien elävien olentojen kanssa tasavertaisena
sielullisesta näkökulmasta, voidaan edelleen spekuloida että Kundabuffereita esiintyisi
vain ihmisillä. Eläinmaailma on täynnä esimerkkejä erittäin korkeasta älyllisestä
toiminnasta jopa pienten mikroskooppisten olentojen suhteen. Myös kasvit ovat
todistetusti kykeneviä emotionaaliseen toimintaan. Voisiko olla että Kundabufferit
ihmisessä estävät meitä ymmärtämästä kanssamme tällä planeetalla eläviä olentoja ja
näkemästä niiden yhtävertaista sielullista kokonaisuutta ihmisen kanssa. On vielä tänäkin
päivänä ihmisiä jotka eivät pysty näkemään edes eri kulttuurin tai rodun ihmisiä

1
George Gurdijeff: Beelzebubs tales to his grandson
54

samankaltaisina sielullisina kokonaisuuksina kuin itseään. Keskiajan viisaat väittelivät


siitä ”Onko naisella sielua?”

Kuitenkin mennessämme kauemmaksi historiaan, alkaa tämä typeryys muuttua


viisaudeksi ja huomaamme että kaikissa muinaisissa kulttuureissa eläimet, kasvit ja
epäorgaaniset objektit nähtiin sielullisina. Vielä tänä päivänä harvoissa säilyneissä
alkuperäiskansojen yhteisöissä tämä animistinen maailmankuva elää. Vaikuttaa siltä että
lankeemus ei ole tapahtunut menneisyydessä tiettynä ajankohtana, vaan se on tapahtunut
vähitellen ja kulminoitunut länsimaissa meidän aikakaudellamme.

Toisaalta voimme varmasti luottaa moniin maailman pyhiin kirjoituksiin jotka kuvaavat
useita erilaisia lankeemuksia, ja joiden pohjalta voimme myös päätellä Kundabuffereita
asennetun ihmisen lisäksi moniin muihin elollisiin olentoihin. Ongelma on jos ajattelemme
Kundabufferin olevan jonkinlainen fyysinen implantti tai laite. Voisimme kuitenkin nähdä
sen yhteyden DNA:han.

Viimeaikaisten löytöjen perusteella DNA ei toimi pelkästään kemiallisten molekyylien


kautta. DNA on hyvin monimutkainen järjestelmä joka koodaa informaatiota molekyylien
lisäksi ainakin sähkömagneettisilla ja akustisilla ominaisuuksilla.

Kun materiaalinen tiede saavutti kulta-aikansa 1900-luvulla, tuli sen yhdeksi dogmiksi
että ei ole olemassa materiaalisen maailman tuolla puolen mitään. Tämän pohjalta myös
vallitsevaksi tietoisuuden filosofiaksi tuli se että psyykkiset toiminnotkin johtuvat
ainoastaan aivojen kemiallisista ja sähköisistä reaktioista. Näin ollen tieteenfilosofiassa
Kundabuffer laskettiin ruumiskehon ja väkikehon välille. Aina aikaisemmin oli
tieteenfilosofiassa pidetty mentaalisten tasojen olemassaoloa selvänä. Kun sitten DNA
löydettiin sen katsottiin antavan koko elämän kaavakuvan molekyylisenä
käsikirjoituksena. Tässä vaiheessa suohon laskeutumisen saavutettua pohjansa,
luonnollisesti alkoi suosta nouseminen. Tutkiessa tietoisuutta olivat monet aivotutkijat
ajautuneet umpikujaan ja samoin kvanttifysiikka oli romuttanut näkemyksen puhtaista
objektiivisista materiaalisista hiukkasista koostuvasta maailmasta. Näin ollen joidenkin
rehellisten tiedemiesten nöyrtyessä riittävästi Kundabuffereita poistettiin hiukan. Fyysikot
alkoivat tuntea Väkikehon saloja ja biokemistit alkoivat ymmärtää DNA:n
hienojakoisempaa toimintaa, joka saattaa viitata siihen että kaikki hienojakoiset kehot ovat
myös koodattuina DNA:n rakenteeseen, mutta ovat aiemmin olleet näkymättömiä
tiedemiehille joiden tietoisuus on naulittu vain materiaaliseen tasoon ruumiskehon ja
väkikehon välissä olevalla Kundabufferilla. New Age -piireissä on paljon julkaistu
kanavoitua tietoa jonka mukaan DNA:ssa olisikin kahden säikeen sijasta kaksitoista
säiettä. 1Nämä ylimääräiset säikeet aktivoituvat juuri meidän aikanamme. Nämä viisi
uutta säieparia vastaavatkin luonnollisesti väkikehon, löylykehon, mielikehon,
luontokehon ja intokehon koodausta, kuten molekyylirakenteinen kaksoissäie sisältää
ruumiskehon koodin. Koko kaksitoista rihmainen DNA on itse Wakkakeho. Itsekeholla,
Haltijakeholla ja Jumalkeholla ei ole DNA-tyylistä koodausta, sillä ne ovat lähinnä
puhdasta henkistä energiaa olevia valo-olentoja jotka käyttävät ja ohjelmoivat 12-

1
Ensimmäisinä tätä ajatusta toi ilmi mm. Neldon Shielde kirjassaan” Your first contact”
55

säikeiseen DNA:han ohjelmoituja kehoja. Syntykeho on tuon 12-säikeisen DNA:n


kokonaisuus. Varjokeho puolestaan on rakentunut noista Kundabuffereista jotka estävät
muita kehoja toimimasta hyvin keskenään. Kundabufferit toimivat ruumiskehon tasolta
käsin erilaisina synapseja sulkevina välittäjäaineina, hienojakoisempien kehojen tasolla se
saa myös hienojakoisempia ilmentymiä.

Poistamalla Kundabuffereitansa voivat wakkalaiset kohota omassa ymmärryksessään aina


haltijastaan haltioitumiseen saakka. Silloin heidän velvollisuudekseen jää auttaa muita
eläviä olentoja vapautumaan omista Kundabuffereista. Tämä prosessi alkaa poistamalla
ruumiskehon ja väkikehon välillä olevia Kundabuffereita ja sitten ylempien kehojen
välisiä Kundabuffereita. Ne poistetaan tekemällä harjoituksia jotka mahdollistavat
jokaisen hienojakoisen kehon maksimaalisen toiminnan. Suohon laskeutumisen ja suosta
nousun riitin päivittäinen suorittaminen mahdollistaa myös hienojakoisen kumuloituvan
tiedostamisen joka murtaa lopulta kehojen välissä olevat Kundabufferit. Koska ne ovat
lopulta luonteeltaan ainoastaan tietoisuutta rajoittavia aistimuksia, tunteita, ajatuksia,
uskomuksia ja ennakkoluuloja, tapahtuu niiden purkaminen ainoastaan niiden
tiedostamisella. Tämä prosessi tapahtuu koko Wakka-vihkimyspolun aikana
Lemminkäisen ja Seppo Ilmarisen Mysteereissä. Väinämöisen mysteerit opettavat
elämäntyyliä joka mahdollistuu kun kaikki Kundabufferit on poistettu.

Onneksi olkoon, osasit ratkaista tämän koodin.


Pienellä näppäryydellä voit ratkaista myös kirjassa olevat muut
salakirjoitukset. Salakirjoitukset ovat lisätty jotta mielesi
pysyisi virkeänä ja alitajuisesti noudattaisit kaikkia kirjan
opetuksia ja saarnaisit sen opetuksista kaikille. Tämän kirjan
kirjoittaminen oli niin monen vuoden kärsimysten ja hammasten
kiristysten summa että kirjoittaja haluaa kunnon korvauksen
vaivannäöstään. Hän ei ole rahan ja kunnian perään mutta tarvitsee
niitä kipeästi saadakseen asiansa kuntoon. Lisäksi hän uskoo että
kirjassa on niin tärkeätä sanomaa että se on tultava suuren yleisön
tietoon. Käyttäväthän kaikki mainoksetkin subliiminalista
ohjelmointia (Tosin ei niin räikeästi kuin tässä kirjassa). Emme
halua että pidät tätä pientä mielenkontrollointi harjoitusta
manipulaationa. Meille on aivan sama mitä sinä teet, kunhan vain ostat
tätä kirjaa useita kappalaita ja lahjoitat niitä ystävillesi,
sukulaisillesi ja jokaiselle vastaantulijalle.
56
57

agia on taito itseään muuttamalla muuttaa maailmaa. Se on jaloin ja pyhin


taide ja tiede oikeissa käsissä. Väärissä käsissä se muuttuu kaiken suurimmaksi uhkaksi.
Tämä uhka on kuitenkin olematon niin kauan kun löytyy yksikin parannukseen pyrkivä.

Muinaiset suomalaiset shamaanit ja tietäjät hallitsivat tämän taidon niinkin elävästi että
jopa kreikassa asti kauhusta vavisten puhuttiin heidän kunniastaan. Liekö pohjolan
pimeyden ja kylmyyden syytä että shamaanit ja tietäjät eivät parempaa tekemistä
keksineet kuin keskenään taistelu. Ja Louhen mustan magian koulussa riitti väkeä.

Oli kuitenkin myös niitä jotka seurasivat hyvien arkkimaagien Väinämöisen, Ilmarisen ja
Lemminkäisen esimerkkiä ja ajattelivat että magian jaloja voimia ei ole soveliasta käyttää
itsekkäisiin tarkoituksiin. Sampo kuului ehdottomasti kaikille. Valitettavasti Sammon
ryöstöstä käynnistyi taistelu joka ei ole vieläkään päättynyt. Lopultakin on tuo taistelu se
ensimmäinen ja viimeinen taistelu minkä jokainen joutuu käymään oman sielunsa
sopukoissa. Kenelle sinä omistat työsi? Oletko kiinnostunut kehittämään yliluonnollisia
voimia tullaksesi suureksi ja mahtavaksi, vai oletko vain Hänen nöyrä palvelijansa, joka
on Suurin ja Mahtavin?

Jos vastasit kyllä jälkimmäiseen, olet jo suuri ja mahtava.

Jos vastasit kyllä ensimmäiseen, niin vihkiytymisesi Kalevalaiseen Mysteeritraditioon


tekee sinusta haluamasi mutta et voi saavuttaa niitä vihkimyksiä jotka on varattu vain
Suurimman ja Mahtavimman palvelijoille.

Kyse on vihkimyksistä joita ei voi saavuttaa vain kuulumalla johonkin maassa toimivaan
mysteerikouluun. Nämä vihkimykset on varattu vain harvoille ja valituille ja niihin vihitty
kuuluu universaaliin veljeskuntaan. Jokaisen todellisen mysteerikoulun pitäisi heijastaa
näitä universaalin veljeskunnan mysteereitä ja kasvattaa kokelaansa niin että he voivat
vihkiytyä tähän universaaliin veljeskuntaan. Mutta ihmiset ovat aina epätäydellisiä ja
tekevät virheitä. Mysteerikoulutkin maallistuvat ja vihkimyksistä tulee vain ulkoisia
seremonioita. On mahdollista olla 33 asteen muurari ilman että omaa pienintäkään
käsitystä universaalin veljeskunnan ensimmäisestä asteesta. Siten todellinen initiaatio on
aina sisäinen tapahtuma joka tekee ihmisestä pysyvästi paremman ja täydellisemmän.

Siten itsekkyyden ja uhrautumisen dualismi merkitsee ratkaisevaa askelta kohti todellisia


vihkimyksiä.

Vaikkakin kirjallinen materiaali todistaa muinaissuomalaisten maagikkojen käyttäneen


usein muita vahingoittavaa mustaa magiaa ja materiaalista hyvää tavoittelevaa alhaista
magiaa, on modernin Kalevalaisen maagikon niitä syytä välttää.
58

Korkeampi Kalevalainen magia puolestaan on ollut harmonista työskentelyä luonnon


voimien kanssa. Eräänlaista taolaisuutta jossa pyritään myötäilemään todellisuutta, sen
muuttamisen sijaan. Vertailemalla luontoa ja omaa itseänsä, voidaan epäharmoniat
paikantaa ja niitä muuttamalla saavuttaa tasapaino. Tämän vaikean itsensä muuttamisen
alkemistisen prosessin tueksi tarvitsee shamaani väkeä. Väki on eräänlaista Maagista
voimaa jota on kaikessa olevaisessa ja jota shamaani sitten pystyy käyttämään
haluamallaan tavalla. Väki esiintyy erinimisenä lähes kaikissa kulttuureissa. Mana ja
prana lienevät yleisimmät. Hermeettinen mysteeritraditio kutsuu sitä nimellä LVX.
Kiinalaisessa lääketieteessä sitä kutsutaan nimellä chi. Vastaavasti kuten kiinalaiset
kollegansa, suomalaiset parantaessaan määrittelevät sen aiheutuuko sairaus liiasta väestä
vai väen puutteesta. Sitten väkeä joko lisättiin tai poistettiin. Vastaavasti vihitty itseään
tutkimalla opettajansa johdolla käytti väkeä tasapainottaakseen itsensä luonnon
mukaiseksi. Väkeä oli monenlaista ja erilaiset luonnon objektit sisälsivät sitä erilaisissa
suhteissa. Osa tietäjän koulutusta oli luonnon tarkkailua ja opetusta tunnistamaan siinä
olevan väen luonnetta. Tietäjä sitten keräsi luonnosta esineitä jotka hän havaitsi sisältävän
erityisen voimallista väkeä ja kokosi ne pieneen pussiin, jota hän kantoi aina mukanaan ja
tarpeen tullen käytti loihdinnassaan. Vastaava traditio on löydettävissä kaikista
shamanistisista kulttuureista.

Tietäjän itsetutkiskelu ja väellä väkevöittäminen johti siten vähitellen syvään luonnon


tuntemukseen.

Luonto on jokaisen sisäinen ominaisuus, Korkeampi Itse, oman olemuksen Haltija,


Ylisielu, Fylgia. Länsimaisessa mysteeritraditiossa sitä kutsutaan Pyhäksi
suojelusenkeliksi. Se tuntee suojattinsa paremmin kuin tämä itse ja on hänen
henkilökohtainen linkki Jumaluuteen. Sen kutsuminen on välttämätöntä minkään magian
tai meditaation onnistumiselle. Vihkimysten ja maagisten seremonioiden todellinen
tarkoitus on saavuttaa tietämys ja kommunikaatio Pyhän Suojelusenkelin kanssa. Kaikki
muu on alhaista magiaa.

Tämän takia muinaissuomalaisilla oleellinen osa maagisen toimituksen alussa oli Luonnon
Nostatus. Se myös piti sisällään rukouksia jotka osoitettiin korkeimmalle Jumaluudelle,
UKKO Ylijumalalle tai EINESTEN EMÄLLE, sekä tapauskohtaisesti pienimmille
paikallisille Jumaluuksille ja sankareille kuten Väinämöinen ym.

Suomalaiset tietäjät ja shamaanit olivat kuitenkin hyvin käytännöllisiä. He eivät olleet


dogmeihin sidottuja fundamentalisteja, vaan tarpeen tullen ottivat mukaan rukouksiin
aineksia toisistakin kulttuureista. On harhaanjohtavaa luulla että tietäjät olisivat lisänneet
Jeesuksen, Marian ja kristillisiä pyhimyksiä loitsuihinsa pelätessään inkvisitiota. He
lisäsivät niitä koska huomasivat että niissä oli paljon Väkeä joka voimisti loitsun
toimivuutta. Tästä käytännöllisyydestä johtuen suomalaisten maagikkojen menetelmät ja
apuvälineet muistuttavat hyvin paljon kaikissa kulttuureissa esiintyviä.

Tämän johdosta ei ole ollenkaan epäkunnioittavaa jos moderni Kalevalainen Vihitty


käyttää apunaan vaikka afrikkalaisia mantroja, yogan hengitysharjoituksia tai moderneja
elektronisia aivojen stimuloijia väkensä voimistamiseksi, jos kaikki tapahtuu oman
luontonsa ymmärtämiseen tähtäävänä Korkeimman Jumalan palveluksessa.
59

Luotteet

Elias Lönnroth mainitsee esipuheessaan Suomen Kansan Muinaisiin Loitsurunoihin, että


runonlaulajat eivät mielellään paljastaneet koko runoa ja jättivät siitä usein avainsanoja
pois pelätessään menettävänsä loitsun voiman. Lönnroth toteaa onnekseen, että sen minkä
yksi salasi, toinen paljasti ja näin runojen kokonaisuus selvitettiin. Uskallamme epäillä
päinvastaista. Ehkäpä Elias ei koskaan joutunut turvautumaan itse keräämiensä loitsujen
voimaan ja siksi ei saanut tietää toimivatko ne vai eivät. Monet modernit loitsijat ovat
ilokseen saaneet huomata niiden todella toimineen, vaikka aina näin ei myöskään ole laita.
Loitsujen toiminta näyttää tapahtuvan tapauskohtaisesti. Runonlausujan erottaa
maagikosta se, että maagikko tietää salaiset kaavat, joiden avulla loitsut saatiin toimimaan.
Runonlaulaja voi sattumalta päästä samaan tulokseen mutta hän ei ymmärrä taustalla
olevaa mekanismia. Suomalaisessa magiassa sanottiin luotteiksi niitä salaisia kaavoja ja
voimasanoja, joiden avulla loitsut saatiin toimimaan.

Luotteet olivat salaisia ja tietäjä antoi ne vain vihkimälleen oppilaalle. Todennäköisesti


Lönnrothilta loitsuja pihdanneet runonlaulajat ja tietäjä jättivät mainitsematta juuri
luotteet, jotka he olivat vannoneet pitävänsä salassa. Toisinnoissa esiintyvät versiot eivät
varmastikaan myöskään pitäneet sisällään luotteita tai jos pitivät, ne olivat silloin
siirtyneet ajan saatossa runonlaulajalle, joka oli unohtanut niiden merkityksen. Luotteet
ovat voimasanoja ja väkeviä virkkeitä, mutta ne sisältävät myös henkisen puolen,
visualisoidun symbolin tai käsimerkin, joiden avulla luote ladataan. Myös yrttejä ja muita
taikaesineitä käytettiin loitsujen voimaa tehostamaan, myös niiden käyttö oli osa
luotteiden salaista tietoa. Parhaimpia kuvauksia suomalaisten kasvien maagisesta käytöstä
löytyy Sinikka Piipon kirjoista, sekä Erkki Lehtirannan Suomen luonnon valkoisesta
magiasta.

Luotteet ovat kuin puhelinnumeroita, jotka yhdistävät loitsun sopivaan henkiseen


lähteeseen. Esimerkiksi raudan synnyn luotteen puhelinnumero oli sepän pajalle. Jos sitä
käytettiin parannustarkoitukseen, luotteen numero ohjasi poliklinikalle.

Siten Tietäjän voimien väkevyyden määräsi hänen luotteidensa tuntemus. Luotteiden


määrä ei ollut niin keskeinen kuin luotteiden laatu. Keskivertotietäjällä saattoi olla
puhelinluettelossaan satoja numeroita monenlaisille henkiparantajille, apuhengille ja
pikkupirulaisille, mutta todella väkevälle Noidalle saattoi riittää yksi numero kaikkein
korkeimmalle tasolle, jonka rajattomilla voimilla hän suoritti minkä tahansa mahdottoman
ja mahdollisen tehtävän.

Luotteilla oli myös tietynlainen yhteys syntysanoihin. Syntysanat ovat kuin henkinen
google tai yahoo, niiden avulla voidaan löytää halutun henkisen voiman kotisivut, joista
löytyy voiman yhteystiedot eli luotteet.

Yleismaailmallisessa okkulttisessa terminologiassa luotteet vastaavat maagista virtausta ja


sen personifikaatiota, egregorea.
60

Moderni Kalevalainen maagi ei ole rajoittunut käyttämään vain muinaisten suomalaisten


korpimetsätonttujen luotteita, vaan hyödyntää yhtälailla Suurien Mahtavien
Maailmanuskontojen sekä Salaisimpien Okkulttististen Organisaatioiden paljastamia
luotteita, Pyhiä Nimiä ja Korkeimpien Maailmojen Portteja avaavia Taikasanoja.

Se että nykyään joku onnistuu loitsuissaan, ei johdu suoraan loitsusta vaan loitsuajan
omista luotteista, joihin hän on vihitty tietoisesti tai tietämättään. Suurin voima niiden
toimimiseen on oikea intentio. Itsekurin avulla jalostettu Tahdonvoima yhdistettynä
rakkauteen, joka pyrkii käyttämään magiaa vain kokonaisuuden eduksi, ovat suurimpia
voimia, joilla ihmeet toteutetaan. Siten Joukahainen vastaa kansanrunontutkijoita, jotka
resitoivat loitsuja pelkkänä estetiikkana ja saadakseen pontta kuiville spekulaatioilleen.
Viimeisellä Tuomiolla he viimeistään joutuvat kohtaamaan Väinämöisen, joka laulaa
heidät suohon typerine teorioineen.

.
Et kai ny sitten ottanu
tosissas tota edellistä
salaviestiä! Ei me tarvita
sun likasia rahoja tai
edes arvostustasi. Jumala
antaa meille kaikki mitä
tarvitsemme. Emme
kuitenkaan pistä vastaan
jos Jumala valitsee sinut
tahtonsa välikappaleeksi.
Toivomme vaan että saat
tästä kirjasta jotain apua
omaan surkeaan elämääsi.
Toivottavasti sinäkin
joskus vielä Valaistut ja
painut sinne mistä
alunperin olet tullutkin.
61

annunvaakuna
-rituaali
1. Puhdista temppeli ja järjestä se seremonian edellyttämällä sisustuksella ja varmista että kaikki
mitä tulet tarvitsemaan on paikalla. Mene suihkuun, yrttikylpyyn tai saunaan. Voit toistaa pesun
aikana jotain kylvetysloitsua tai rukousta kuten psalmia 145.

2. Varustaudu ja saavu rituaaliareenalle. Istuudu ja rentoudu hengittämällä syvään ja rauhallisesti.


Yoga-hengitysharjoituksista kuten vuorosierainhengityksistä on paljon apua tunteiden ja ajatusten
rauhoittamisessa. Älä kuitenkaan koskaan tee seremoniallisen magian töitä ollessasi vihainen tai
muuten emotionaalisesti poissa tolaltasi.

3. Kun tunnet ajatustesi rauhoittuneen, nouse ja seiso suorassa kasvot itään päin, yrittäen pitää
tasapainopisteesi vatsasi seudulla. Sulje silmäsi ja visualisoi yläpuolellesi kauniisti loistava
Jumalallinen Valo. Kasvata valoa suuremmaksi ja kuvittele kuinka siitä säteilee päähäsi kirkas säde
joka täyttää koko olemuksesi valolla ja autuuden tunteella. Rukoile hartaasti omin sanoin tai
seuraavan rukouksen mukaan:
”Oi, rakas Jumala. Korkein olento. Kiitos olemassaolostani. Minä rukoilen että olisit läsnä tässä ja
nyt, täyttäen voimallasi minut. Jotta huoneestani voisi tulla sinun asuntosi ja kehostani sinun
kulkuneuvosi.”
Rukouksen jälkeen visualisoi kuinka valo siirtyy jalkojesi kautta maahan ja levittäytyy sieltä
kaikkialle, täyttäen koko maailman Jumalallisella Rakkaudella

4. Seiso temppelin keskellä kasvot itään päin, kädet sivuilla ja silmät suljettuina. Keskity tuntemaan
taivas yläpuolellasi ja maa alapuolellasi. Siirrä huomiosi sydämessäsi olevaan pisteeseen jossa
syntyy sydämen sykkeen tuottava sähköinen impulssi. Keskity hetkeksi tuohon energiaan. Aseta
kätesi sitten päällekkäin sydämesi päälle, Enkeli-mudraan. Hengitä sisään ja kuvittele kuinka
ylhäältä taivaasta tuleva väki kulkeutuu hengityksessäsi sydämesi kautta jalkoihisi ja maahan.
Pidätä hetki hengitystä kuvitellen maassa olevaa väkeä. Nosta tuo energia jalkojasi myöten
sydämeesi ja siellä olevaan elävöittävään pisteeseen. Hengitä nyt ulos sanoen: ”EINESTEN EMÄ”
ja samalla visualisoi kuinka sydämen pisteestä väki säteilee kaikkialle.
62

Enkeli- Mudra
5. Käänny Pohjoiseen. Visualisoi nyt sydämeesi neljä kammiota muodostava Hannunvaakuna, joka
energisoituu ja välkehtii sateenkaaren väreissä sydämen pisteestä tulevalla väellä. Ota oikeaan
kämmeneesi hieman energiaa Hannunvaakunan maakulmasta. Tunne tuo energia nyrkkisi sisällä
karkeana maana. Hengitä sisään ja voimista energiaa.

6. Pitäen edelleen vasenta kättä rinnalla, piirrä oikealla kädellä koko näkökenttäsi peittävä maan-
karkotushannunvaakuna pohjoiseen, samalla uloshengittäen sanoen: ”POHJOLATAR”.

7. Visualisoi Hannunvaakunan keskelle kuun valaisema suomalainen kangasmetsä. Näe puiden


välissä hirvi ja maassa luikertelemassa käärme. Taustalla näkyy kivinen labyrintti ja kivinen alttari.
Puissa roikkuu monenlaisia uhrilahjoja.

8. Siirrä oikea käsi rinnallesi takaisin Enkeli-mudraan. Ota nyt vasemmalla kädelläsi sydämesi
keskellä olevasta voimapisteestä henkistä energiaa käteesi. Tunne se keveänä enkelin siiven
hipaisuna. Aseta molemmat kätesi rinnallesi Namaskaar-asentoon ja anna molemmissa käsissäsi
olevien energioiden sekoittua.

Namaskar-Mudra
63

9. Hengitä sisään ja kuvittele kuinka ylhäältä taivaasta tuleva väki kulkeutuu hengityksessäsi
sydämesi kautta jalkoihisi ja maahan. Pidätä hetki hengitystä kuvitellen maassa olevaa väkeä. Nosta
tuo energia jalkojasi myöten sydämeesi ja siellä olevaan elävöittävään pisteeseen.

10. Avaa kätesi eteesi Lahjanantajanmudraan. Hengitä samalla ulos sanoen: ”TELLERVO” samalla
puhaltaen käsiesi päällä olevan väkisekoituksen pohjoisessa olevan Hannunvaakunan sisään.

Lahjanantajanmudra
.
11. Näe Tellervo vihreänä ylhäisen näköisenä tummahiuksisena naisena. Hänellä on tumma mekko
jossa monimutkaisia geometrisia kuvioita. Hänellä on oikeassa kädessä kristallinen astrolabi ja
vasemmassa kimppu kukkia.

12. Lue rukous: ”Minä kutsun sinua Tellervo, Tapion ja Mielikin tytär, Maanluonnotar. Sinä joka
vastaat asioiden kiinteästä olemuksesta. Puhdista aistini ja avaa ne havaitsemaan Einesten Emä
ilmennyksen maailmassa.”

Rukouksen tarkoitus on luoda linkki Tellervon ja maagin välillä. Kun maagi on oppinut tuntemaan
ja visualisoimaan Tellervon voimallisesti, ei rukous ole enää välttämätön. Ryhmärituaaleissa rukous
64

on se kuitenkin oiva luomaan tunnelmaa. Rukousta voi käyttää myös tehtäessä


Hannunvaakunariittiä laajemman riitin alussa ja sulussa rukouksen voi jättää pois. Tellervon
kohtaaminen herättää aistit ja tuo puhtaan miellyttävän tunnelman. Sulaudu hänen energiaansa.

13. Mene länteen. Ota oikeaan kämmeneesi hieman energiaa sydämesi Hannunvaakunan vesi-
kulmasta. Tunne tuo energia nyrkkisi sisällä veden raikkaana kosteutena. Hengitä sisään ja voimista
energiaa.

14. Pitäen edelleen vasenta kättä rinnalla, piirrä oikealla kädellä koko näkökenttäsi peittävä maan-
karkotushannunvaakuna länteen, samalla ulos-hengittäen ja sanoen: ”LÄNNETÄR”.

15. Visualisoi Hannunvaakunan keskelle merimaisema auringonlaskussa. Meressä on pieni saari


jossa on sammakko ja vedestä kurkistaa myös hauki ja sen päällä ui Joutsenpari.

16. Siirrä oikea käsi rinnallesi takaisin Enkeli-mudraan. Ota nyt vasemmalla kädelläsi sydämesi
Hannunvaakunan keskellä olevasta voimapisteestä henkistä energiaa käteesi. Tunne se keveänä
enkelin siiven hipaisuna. Aseta molemmat kätesi rinnallesi Namaskaar-asentoon ja anna
molemmissa käsissäsi olevien energioiden sekoittua.

17. Hengitä sisään ja kuvittele kuinka ylhäältä taivaasta tuleva väki kulkeutuu hengityksessäsi
sydämesi kautta jalkoihisi ja maahan. Pidätä hetki hengitystä kuvitellen maassa olevaa väkeä. Nosta
tuo energia jalkojasi myöten sydämeesi ja siellä olevaan elävöittävään pisteeseen.

18. Avaa kätesi eteesi Lahjanantajamudraan. Hengitä samalla ulos sanoen: ”AHITAR” samalla
puhaltaen käsiesi päällä olevan väkisekoituksen lännessä olevan Hannunvaakunan sisään.

19. Visualisoi Ahitar merenneidoksi jonka hiukset ovat levää. Hänellä on kädessä simpukka ja
meripihkainen patsas. Rukoile: ”Minä kutsun sinua Ahitar, Ahdin ja Vellamon tytär. Veden
Luonnotar. Sinä joka sulatat kiinteän nesteeksi. Puhdista tunteeni ja anna minun tuntea Einesten
Emän rakkaus kaikkialla.” Ahittaren vaikutus on puhdistava ja virvoittava kuin viileässä lähteessä
uinti kuumana kesäpäivänä. Sulaudu hänen energiaansa…
65

20. Mene Itään. Ota oikeaan kämmeneesi hieman energiaa Hannunvaakunan ilmakulmasta. Tunne
tuo energia nyrkkisi sisällä viileänä ilmana. Hengitä sisään ja voimista energiaa.

21. Pitäen edelleen vasenta kättä rinnalla, piirrä oikealla kädellä koko näkökenttäsi peittävä maan-
karkotushannunvaakuna Itään, samalla uloshengittäen sanoen: ”IDÄTÄR”.

22. Visualisoi Hannunvaakunan keskelle upea vuoren huipulta avautuva avara maisema. Sininen
taivas muutamalla pienellä pilvellä on hallitseva. Alhaalla horisontissa nousee aurinko ja värjää
sinisen taivaan osittain violettiin väriloistoon. Vuoren juurella on siivekäs hevonen ja Karhu.

23. Siirrä oikea käsi rinnallesi takaisin Enkeli-mudraan. Ota nyt vasemmalla kädelläsi sydämesi
Hannunvaakunan keskellä olevasta voimapisteestä henkistä energiaa käteesi. Tunne se keveänä
enkelin siiven hipaisuna. Aseta molemmat kätesi rinnallesi Namaskaar-asentoon ja anna
molemmissa käsissäsi olevien energioiden sekoittua.

24. Hengitä sisään ja kuvittele kuinka ylhäältä taivaasta tuleva väki kulkeutuu hengityksessäsi
sydämesi kautta jalkoihisi ja maahan. Pidätä hetki hengitystä kuvitellen maassa olevaa väkeä. Nosta
tuo energia jalkojasi myöten sydämeesi ja siellä olevaan elävöittävään pisteeseen.
66

25. Avaa kätesi eteesi Lahjanantajan mudraan. Hengitä samalla ulos sanoen: ”TUULIKKI” samalla
puhaltaen käsiesi päällä olevan väkisekoituksen Idässä olevan Hannunvaakunan sisään.

26. Kuvittele edessäsi Tuulikki kauniina nuorena neitona. Hänellä on keltainen mekko ja hänen
pitkät vaaleat hiuksensa hulmuavat tuulessa. Hänen toisessa kädessä on suitsutusastia josta nousee
taivaalliset haltioittavat tuoksut ja toisessa kädessä hän pyörittää ilmassa ujelluslautaa.

27. Lausu rukous: ”Minä kutsun sinua Tuulikki, Ahdin ja Vellamon tytär, Ilman luonnotar. Sinä
joka haihdutat nesteen höyryksi. Tule tänne ja puhdista ajatukseni. Anna ymmärrys Einesten Emän
viisaudesta.” Tuulikin kohtaaminen tuo raikkaan ja virkeän uudistavan tajuntaa laajentavan
vaikutelman. Sulaudu hänen energiaansa.

28. Mene Etelään. Ota oikeaan kämmeneesi hieman energiaa Hannunvaakunan tulikulmasta. Tunne
tuo energia nyrkkisi sisällä kuumana lämpönä. Hengitä sisään ja voimista energiaa.

Pitäen edelleen vasenta kättä rinnalla, piirrä oikealla kädellä koko näkökenttäsi peittävä maan-
karkotushannunvaakuna etelään, samalla uloshengittäen sanoen: ”ETELÄTÄR”.
67

29. Visualisoi Hannunvaakunan keskelle laavaa pulppuava kraateri. Savuavan maaston yllä on
kirkkaasti loistava aurinko ja laavan lähellä kulkee susi ja liekehtivä hevonen.

30. Siirrä oikea käsi rinnallesi takaisin Enkeli-mudraan. Ota nyt vasemmalla kädelläsi sydämesi
Hannunvaakunan keskellä olevasta voimapisteestä henkistä energiaa käteesi. Tunne se keveänä
enkelin siiven hipaisuna. Aseta molemmat kätesi rinnallesi Namaskaar-asentoon ja anna
molemmissa käsissäsi olevien energioiden sekoittua.

31. Hengitä sisään ja kuvittele kuinka ylhäältä taivaasta tuleva väki kulkeutuu hengityksessäsi
sydämesi kautta jalkoihisi ja maahan. Pidätä hetki hengitystä kuvitellen maassa olevaa väkeä. Nosta
tuo energia jalkojasi myöten sydämeesi ja siellä olevaan elävöittävään pisteeseen.

32. Avaa kätesi eteesi Lahjanantajamudraan. Hengitä samalla ulos sanoen: ”ANNIKKI” samalla
puhaltaen käsiesi päällä olevan väkisekoituksen idässä olevan Hannunvaakunan sisään.

33. Visualisoi Annikki punatukkaiseksi naiseksi jolla punainen mekko ja liekehtivät siivet.
Annikilla on kädessään taikasauva ja käärmeiden kokoontumiskivi. Rukoile: ”Minä kutsun sinua
Annikki, Tapion ja Mielikin tytär, Tulen luonnotar. Sinun lämmöstäsi kiinteä sulaa ja nestemäinen
höyrystyy. Sinä joka hallitset plasmaa, tule tänne ja puhdista intuitioni jotta voisin kuulla Einesten
Emän opetuksen”. Annikin läsnäolo ilmenee kuumana ja kaiken kirkastavana liekehtivänä
energiana. Sulaudu hänen energiaansa.

34. Katso ylöspäin. Ota oikeaan kämmeneesi hieman energiaa sydämesi Hannunvaakunan keskeltä.
Tunne tuo energia nyrkkisi sisällä kuin pitäisit avaruutta lukemattomine galakseineen kädessäsi.
Hengitä sisään ja voimista energiaa.

Pitäen edelleen vasenta kättä rinnalla, piirrä oikealla kädellä koko näkökenttäsi peittävä maan-
karkotushannunvaakuna ylös, samalla uloshengittäen sanoen: ”UKKO”.
68

35. Katso taivasta ylläsi ja visualisoi Hannunvaakunan keskeltä alkava ääretön avaruus.

36. Siirrä oikea käsi rinnallesi takaisin Enkeli-mudraan. Ota nyt vasemmalla kädelläsi sydämesi
Hannunvaakunan keskellä olevasta voimapisteestä henkistä energiaa käteesi. Tunne se keveänä
enkelin siiven hipaisuna. Aseta molemmat kätesi rinnallesi Namaskaar-asentoon ja anna
molemmissa käsissäsi olevien energioiden sekoittua.

37. Hengitä sisään ja kuvittele kuinka ylhäältä taivaasta tuleva väki kulkeutuu hengityksessäsi
sydämesi kautta jalkoihisi ja maahan. Pidätä hetki hengitystä kuvitellen maassa olevaa väkeä. Nosta
tuo energia jalkojasi myöten sydämeesi ja siellä olevaan elävöittävään pisteeseen.

38. Avaa kätesi eteesi Lahjanantajamudraan. Hengitä samalla ulos sanoen: ”AJATAR” samalla
puhaltaen käsiesi päällä olevan väkisekoituksen ylhäällä olevan Hannunvaakunan sisään.

39. Visualisoi Ajatar taivaan yllä lepääväksi naiseksi (kuten Egyptin NUIT). Sano rukous:
”Minä kutsun sinua Ajatar, sinä olet ikuisuus, poista rajallisuuteni ja näytä Einesten Emän
äärettömyys.” Ajattaren läsnäolo tyhjentää mielen ja saa tietoisuuden laajentumaan
äärettömyyksiin. Sulaudu hänen energiaansa.
69

40. Pysy keskellä ja ota oikeaan kämmeneesi hieman energiaa sydämeesi Hannunvaakunan
keskeltä. Tunne tuo energia nyrkkisi sisällä kuIn pitäisit kädestä vastasyntynyttä lasta. Hengitä
sisään ja voimista energiaa.
Katso maata allasi pitäen edelleen vasenta kättä rinnalla, piirrä oikealla kädellä koko näkökenttäsi
peittävä maankarkotushannunvaakuna alas maahan täydentäen kuution, samalla uloshengittäen
sanoen: ”AKKA”.

41. Siirrä oikea käsi rinnallesi takaisin Enkeli-mudraan. Ota nyt vasemmalla kädelläsi sydämesi
Hannunvaakunan keskellä olevasta voimapisteestä henkistä energiaa käteesi. Tunne se keveänä
enkelin siiven hipaisuna. Aseta molemmat kätesi rinnallesi Namaskaar-asentoon ja anna
molemmissa käsissäsi olevien energioiden sekoittua.

42. Hengitä sisään ja kuvittele kuinka ylhäältä taivaasta tuleva väki kulkeutuu hengityksessäsi
sydämesi kautta jalkoihisi ja maahan. Pidätä hetki hengitystä kuvitellen maassa olevaa väkeä. Nosta
tuo energia jalkojasi myöten sydämeesi ja siellä olevaan elävöittävään pisteeseen.

43. Avaa kätesi eteesi Lahjanantajamudraan. Hengitä samalla ulos sanoen: ”MAATAR” ja samalla
puhaltaen käsiesi päällä olevan väkisekoituksen maassa olevan Hannunvaakunan sisään.

44. Visualisoi Maatar Hymyileväksi Maapalloksi. Rukoile: Minä kutsun sinua Maatar. Sinä olet
näyttämö jossa Einesten Emän kirjoittama näytelmä näytellään. Poista väärät käsitykset itsestäni ja
näytä minun roolini kosmisessa näytelmässä.” Maattaren läsnäolo tuo tunteen kaiken olevan
harmoniasta ja ykseydestä sinun sydämessäsi. Sulaudu hänen energiaansa.
70

45. Mene keskelle Ristiasentoon ja visualisoi kaikki piirtämäsi Hannunvaakunat. Visualisoi niiden
kaikkien sisä- ja ulkopuolet täyttyvän ristikkäisistä Hannunvaakunoista. Ulkopuoleltasi
äärettömyyksiin ja myös sisältäsi äärettömyyksiin. Hengitä sisään aktivoiden kaikki energiat ja
uloshengityksellä sano: EINESTEN EMÄ. Näe kosmos kultaisena hermafrodiittina. Sulje kätesi
rinnallesi Enkeli-mudraan ja näe samalla kosmoksen sulkeutuvan sydämesi neljästä kammiosta
muodostuvaan Hannunvaakunaan.
71

Pellervoisen riitti tehdään Hannunvaakunariitin jälkeen pidemmissä riiteissä. Seremonioiden


lopussa se tehdään ennen Hannunvaakunaa. Se pitää sisällään niin koko kosmisen kierron kuin
Kalevalaisen pelastusnäytelmän.

1. Seiso temppelin keskellä kasvot itään päin. Ota Sampsa Pellervoisen jumalhahmo ja sano:

”Sinä, joka olet yksi ja yhtä kolmessa ja kolme kuudesta. Ukko & Akka, Ahti & Vellamo, Tapio
& Mielikki. Täyttäköön Väkenne Ylisen, Alisen ja Keskisen.”

2. Mene alttarille jossa kuppi vettä, kynttilä tai öljylamppu, pihkasuitsuke ja kippo suolaa. Nosta
suolakippo ja laula: JOUKAHAINEN. Näe samalla Joukahaisen hahmo kupissa. Siirrä hahmo
väkikehosi ylle.

Kulje myötäpäivään temppelin ympäri heittäen suolaa matkalla ympärillesi sanoen: ”Jos sinä olet
tullut maasta niin mene maahan.” Kuvittele samalla kaikkien fyysisten kipujesi ja aistiesi
epäpuhtauksien siirtyvän suolan mukana pois piiristä. Nosta sitten suola jälleen ilmaan
visualisoiden Joukahaisen hahmon siirtyvän väkikehostasi takaisin suolaan.

3. Aseta suola takaisin alttarille ja nosta vesikippo laulaen: VÄINÄMÖINEN samalla visualisoiden
vedessä Väinämöisen hahmon. Siirrä hahmo löylykehoosi.
72

Kulje myötäpäivään temppelin ympäri samalla vettä pirskoen ja sano: ”jos sinä olet tullut vedestä
niin mene veteen.” Samalla kuvittele häiritsevien ja negatiivisten tunteiden, toiveiden ja halujen
kaikkoavan veden mukana. Nosta vesikuppi jälleen yllesi ja kuvittele hahmon palaavan siihen.

4. Aseta vesi alttarille ja nosta suitsuke laulaen: ILMARINEN. Näe samalla Ilmarisen hahmo
suitsukkeessa. Siirrä sitten hahmo mielikehosi ylle.

Kulje myötäpäivään temppelin ympäri samalla suitsuttaen savua ympärillesi sanoen: ”jos sinä olet
tullut tuulesta niin mene tuuleen.” Samalla kuvittele kaikkien häiritsevien ajatustesi ja huoliesi
kaikkoavan savuna ilmaan. Nosta sitten suitsuke jälleen yllesi ja kuvittele Ilmarisen hahmon
siirtyvän takaisin siihen.

5. Aseta suitsuke takaisin alttarille ja nosta kynttilä laulaen: LEMMINKÄINEN visualisoiden


liekissä Lemminkäisen hahmon. Siirrä hahmo Sampo- ja Wakkakehosi ylle.
73

Kulje myötäpäivään temppelin ympäri kuljettaen kynttilää kuin se olisi auringon valo joka tuo
valon jokaiseen maailman kolkkaan, sanoen:”jos sinä olet tullut valkeasta niin mene valkeaan.”
Samalla kuvittele luonteesi epäjalojen varjopuolien palavan tulessa ja jalostuvan sen valosta
täydellisiksi. Nosta kynttilä pääsi yläpuolelle kuvitellen Lemminkäisen hahmon siirtyvän jälleen
siihen.

6. Keskity Itsesieluusi ja Haltijaasi. Lausu pitäen edelleen kynttilää pääsi yllä: ”Kirjokansi
kirjailtuna” laske kynttilä sukuelintesi kohdalle ja sano: ”Vakka maahan kaivettuna” nosta kynttilä
sydämesi kohdalle ja täydennä risti viemällä liekki oikealta olkapäältä vasemmalle ja taas keskelle
sanoen: ”Sampo Kivimäkeen taottuna”.

Risti kätesi kynttilän ympärille sydämen korkeudelle sanoen: ”Pohjolan Kivimäkeen.”

7. Haihduta Pellervoisen Jumalhahmo äärettömyyteen ja tunne itsesi.

Tehdessäsi Pellervoisen Kylvöä pidempien riittien sulussa, tee Jumalhahmot päinvastaisessa


järjestyksessä, alkaen Lemminkäisestä ja loppuen Joukahaiseen. Tällöin aseta suola lopussa
alttarille ja nosta sitten kynttilä uudestaan pään ylle tehdessäsi kohdan 6. Käänteinen järjestys
kuvaa alun ja sulun välissä tapahtuneen henkisen prosessin materialisoitumista, kun taas tavallinen
järjestys avauksessa kuvastaa arkisen tilanteen henkistymistä.
74

SHAMAANIRUMPU

Kaikkialla maailmassa shamaanin yksi tärkeimmistä työkaluista on hänen rumpunsa. Sen


taika ei perustu pelkästään siitä syntyvän rytmin loveen langettavaan voimaan, vaan
myös rummun kuviot näyttelevät tärkeää roolia. Kuvioiden muoto ja merkitys
vaihtelevat aina shamaanikohtaisesti, vaikkakin kulttuurillisia painotuksia on
havaittavissa. Usein noitarummussa on kuvattuna paikallisia Jumaluuksia, shamaanin
henkilökohtaisia apuhenkiä ja hänen kosmologinen karttansa. ovat usein viitanneet
noitarumpujen olevan jonkinlaisia shamaanin kognitiivisia karttoja, joiden avulla
shamaani jäsentää näkyvää ja näkymätöntä maailmaa. Toisaalta tutkijat kuten Bo
Sommarström1 ovat painottaneet rumpujen astronomista ulottuvuutta ja nähneet niiden
olleen pääasiassa tähtikarttoja. Voimme turvallisesti hyödyntää molempia näkemyksiä,
sillä ne eivät ole ristiriidassa kosmopsykologian periaatteiden mukaan.

Kuten aiemmin kirjassa mainitaan, viittaa rummuissa usein esiintyvä kolmikerroksinen


malli aivojen rakenteeseen, kuten myös koettavan maailman rakenteeseen. Myös
shamaanit usksovat Hermeettiseen aksioomaan: "Niin
yllä, niin myös alla." Muinaisten ihmisten katsoessa
taivaalle, he eivät nähneet pelkästään äärettömässä
avaruudessa uivia valopalloja. Tähtitaivas oli heille kuin
jättimäinen mieli, jonka säteitä ihmisten sisäiset
avaruudet vain heijastivat. Tästä todistaa erityisesti
astrologia, joka onkin vain psykologiaa,
jossa luonneanalyysin apuna käytetään planeettojen ja
tähtien liikkeitä suhteessa analysoitavaan. Myös ympäri
maailmaa esiintyvät tähtiin sijoittuvat myytit ja
kertomukset antavat kosmisille tapahtumille,
inhimilliset tulkinnat. Nämä kertomukset toivat ihmiset
lähemmäksi suurta kaikkeutta ja antoivat
mahdollisuuden ymmärtää käsittämätöntä, jokaisen

1
Bo Sommarström, 'The Saami shaman's drum and the star horizons; Tore Ahlbäck, Jan Bergman toim. The Saami
Shaman Drum
75

oman terminologiansa kautta.

Moderni astronomia muun tieteen pahaa tapaa seuraten, pyrkii välttämään kaikkia
tulkintoja joissa on mitään persoonallisuuteen tai edes älykkyyteen viittaavaa syytä
ilmiöille. (Jostain syystä ainoastaan humanistisilla tieteillä on lupa pitää persoonallisuutta,
mielikuvitusta tai älykkyyttä syynä johonkin ilmiöön. Monet raskaansarjan tiedemiehet
eivät usein siksi pidä edes humanistisia tieteitä tieteenä.) Tästä huolimatta voimme usein
nähdä kuinka voimakkaat psykodynaamiset tekijät saavat jonkin tutkijan
innostumaan tutkittavasta aiheesta pakkomielteisesti. Joskus todellinen syy ja motiivi
tälle pakkomielteelle, saattaa ylittää jopa Nobelin palkinnon saamisen himon. Ja vaikka
palkinto olisi tietoisen mielen pääasiallisin motivi, todelliset syyt paljastuvat psyyken
tiedostamattomien kerroksien syvyyksistä.

Esimerkiksi Stephen Hawkings-niminen kuuluisa teoreettinen fyysikko, innostui


kirjoittamaan väitöskirjaansa mustista aukoista. Samaan aikaan hän sai kuulla
sairastuneensa tautiin, joka tulisi myöhemmin halvaannuttamaan hänet koko
loppuelämäksi. Kaikella kunnioituksella hänen työlleen, en usko hänen tuolloin
osanneen tietoisesti yhdistää sairauttaan innokkaaseen tutkimukseensa. Tuolloin mustia
aukkoja kutsuttiin vielä nimellä luhistuva tähti. Näin ollen Hawkings teki mullistavat
löytönsä luhistuvien tähtien matemaattisesta tulkinnasta, alitajuisen sairaudestaan
johtuvan psyykkisen paineen pakottamana, joka tulisi johtamaan hänet itsensä
väistämättömään luhistumiseen.

Emme voi paeta psykodynamiikkaamme minnekään. Se minkä taaksensa jättää, sen


edestään löytää, tarkoittaa kirjaimellisesti että jos emme tiedosta alitajuisia
motivaatioitamme ja tunteitamme, niin heijastamme ne väistämättä ulkoiseen
maailmaan. Myös kaikki mitä havaitsemme ns. ulkomaailmasta, tapahtuu itse asiassa
aivoissamme, joka muuntaa aistien kautta tulleet signaalit kokemukseksemme. Se mitä
havaitsemme riippuu aivojemme ja aistiemme luonteesta. Monimutkaisemmat ja
objektiivisimmiksi väitetyt tieteelliset teoriatkin ovat syntyneet ihmisten aivoissa ja ne
ovat myös olemassa ainoastaan ihmisten mielissä. Kvanttifyysikot ovatkin havainneet
että tutkijan tietoisuudella on merkittäviä vaikutuksia mikromaailman ilmiöiden
tutkimisessa. Enää ei voida puhua passiivisesta objektiivista maailmaa tarkkailevasta
tutkijasta, vaan tutkija on erottamaton osa tutkimaansa todellisuutta.

Muinaisilla ihmisillä ei ollut kuitenkaan vaikea ymmärtää sisäisen ja ulkoisen maailman


välistä ykseyttä ja jatkumoa. Richard Thomson on erinomaisesti osoittanut kirjassaan
Mysteries of the Sacred Universe kuinka Intian pyhien Veda-kirjojen kosmologia
samanaikaisesti toimii Jumalten asuinsijojen karttana, hyvin tarkkana modernien
standardien mukaisena astronomisena karttana, Koko maapallon karttana, Intian
karttana, sekä kuvauksena ihmisen rakenteesta. Hän myös osoittaa että samankaltainen
monikerroksisuus löytyy myös lähes kaikkien muiden kulttuurien muinaisista
kosmologisista järjestelmistä. Fyysikko David Bohmin mukaan koko maailmankaikkeus
toimii kuin jättimäinen hologrammi. Sen pienimmästä osasta voi löytää saman rakenteen
kuin sen suurimmasta osasta. Michael Talbot osoittaa kirjassaan Holographic Universe-
kuinka hologrammitodellisuuden teoria, antaa vastauksen monille tieteen mysteereille,
kun myös selittää yliluonnollisina pidetyt parapsyykkiset kyvyt.
76

Kun palaamme jälleen muinaisten shamaanien noitarumpujen äärelle, emme näe enää
primitiivisiä taikaesineitä, vaan monikerroksisia kosmopsykologisia karttoja, jotka
samanaikaisesti opettavat ja tallentavat astronomista tietoa, toimivat yhteisön sosiaalisten
suhteiden karttana sekä avaavat oven shamaanin oman sisäisen avaruuden symboli- ja
merkkijärjestelmään.

Modernin Kalevalaisen Shamaanin ei tarvitse tyytyä pelkästään muinaisten shamaanien


karttojen kopioimiseen. Hän käyttää kaikkea mahdollista muinaisia ja moderneja
menetelmiä luodakseen oman hologrammisen kosmopsykologisen karttansa.

MIELENKARTAT - MIND MAPS

Lähimmäksi shamaanien noitarumpujen maagisia kaavoja ja kuvioita lähestyvät


modernin psykologian Mielenkartat-Mind Maps. Tämä paljolti Tony ja Barry Buzanin
popularisoima menetelmä on erityinen tapa jäsentää ja käsitellä samanaikaisesti suurta
määrää informaatiota. Siinä tavallisen kirjoituksen lineaarinen tyyli on muuttunut viivoja
ja avainsanoja sisältäväksi kaavioksi. Mielenkartan etu onkin juuri sen kyvyssä tiivistää
asiaa mahdollisimman pieneen tilaan, sekä myös toimia oppaana omaan sisäiseen
maailmaan. Monet tutkimukset ovatkin osoittaneet että muistiinpanoissaan
mielenkarttoja hyödyntävät opiskelijat saavat tavallista lineaarista menetelmää käyttäviä
parempia arvosanoja. Mielenkarttojen sanotaan myös parantavan muistia ja lisäävän
älykkyyttä. Mielenkartan voi luoda käytännössä mistä tahansa aiheesta, vain mielikuvitus
on rajoitteena. Erityisenä apuna ne ovat asioiden suunnittelussa, itsetutkiskelussa ja
ongelmien ratkaisussa. Mielenkartan käyttö hyödyntää molempia aivopuoliskoja, kun
taas tavallinen järjestelmä käyttää pääasiassa vain vasenta loogista aivopuoliskoa. Lisäksi
mielenkartta tallentaa tietoa aivojen assosiaatioketjun mukaisesti. Siten mielenkarttaa
lukemalla voit oppia tuntemaan aivojesi sisältöä ja siten itseäsi.

Mielenkartan valmistaminen

Mielenkartan valmistaminen on hyvin helppoa. Toisaalta monille tavallinen looginen


lineaarinen järjestelmä on niin syvään juurtunut että heidän on vaikea sisäistää
mielenkartan uutta luovaa näkökulmaa. Seuraavien ohjeiden avulla voi oppia
mielenkartan valmistuksen perusteet. On olemassa useita hyviä kirjoja, nettisivuja ja
tietokoneohjelmia, joiden avulla voi perehtyä tarkemmin mielenkarttojen äärettömiin
ulottuvuuksiin.

1. Ota vähintään A4-kokoinen paperi. Kirjoita paperin keskelle avainsana koko


mielenkartalle. Avainsana pitää olla yksi sana joka parhaiten kuvaa aihetta josta teet
mielenkartan. Ympyröi avainsana.

2. Piirrä avainsanan ympärille useita viivoja. Rentoudu ja kirjoita viivoihin mieleesi


spontaanisti juolahtavia assosiaatioita avainsanasta. Kirjoita kaikki mielesi sanat
sensuroimatta, antaen alitajuntasi huolehtia ajattelusta. Jatka tätä noin viisi minuuttia tai
niin kauan kun tuntuu hyvältä. Kirjoia jokaiseen viivaan vain yksi sana.
77

3. Tutki tekemääsi karttaa ja yritä löytää sanoja yhdistäviä tekijöitä tai luokkia joihin
erilaiset sanat kuuluvat. Esimerkiksi jos avainsanasi on kesäloma ja saamasi assosiaatiot
ovat seuraavat: aurinko, uimaranta, kesämökki, jäätelö, lukeminen, lepo, rusketus, hyvä
olo, bussi, kävely, niin luokittele sanat seuraavasti: kesämökki ja uimaranta liittyvät
luokitukseen PAIKKA, MATKA- luokitukseen tulee bussi ja kävely, aurinko tulee SÄÄ-
luokituksen alle, jäätelö tulee RAVINTO-luokituksen alle, TEOT -luokkaan tulee
lukeminen ja lepo, SEURAUKSET-luokkaan tulee hyvä olo. Kirjoita luokitukset paperiin
ja piirrä sanoista viivat niihin.

4. Tee uusi kartta jonka keskelle tulee edelleen avainsana. Kirjoita ja yhdistä viivoin
avainsanaan löytämäsi luokat. Esim. kesäloman ollessa kyseessä, avainsanasta lähtevät
viivat sanoihin PAIKKA, MATKA, SÄÄ, RAVINTO, TEOT ja SEURAUKSET. Piirrä
luokista uudet viivat ja lisää edellisestä kaaviosta niihin soveltuvat sanat. Tässä vaiheessa
voit jättää osan edellisen kartan ylimääräisistä sanoista pois jos haluat.

5. Tutki karttaa ja lisää siihen uusia sanoja ja luokkia haluamasi määrä. Käytä värejä,
piirroksia, kuvia ja muita koristeita tehdäksesi kartastasi mahdollisimman vaikuttavan ja
mieleenpainuvan. Muista käyttää joka viivalla vain yhtä sanaa, maksimissaan vain
kahta.

6. Unohda kartta joksikin aikaa, siirtyen toisiin askareisiin. Palaa ajoittain kartalle ja lisää
siihen uudet oivallukset ja havainnot.
78
79

Mielenkarttojen käyttö Wakka-Mysteerikoulussa

Wakka-Mysteerikoulussa mielenkarttoja käytetään niiden syvimmässä mahdollisessa


merkityksessä todellisuuden tasojen tutkimuksessa. Vihkimyspolun ydin on asteittainen
laskeutuminen yhä varhaisempiin psyykkisiin kehitysvaiheisiin ja samanaikainen
asteittainen kohoaminen yhä korkeampiin hienojakoisten kehojen energiatasoihin. Tässä
prosessissa mielenkartat näyttelevät tärkeää roolia.

Kilpalaulanta-asteella on hyvä tehdä yksi mielenkartta omasta Ruumiskehostaan ja yksi


elämästään aikuisena n. 18. vuodesta nykyhetkeen. Haluttaessa hyödyllinen on myös
kartta suunnitelmasta ja valmistautumisesta vihkimykseen.

Ruumiskehon mielenkartalla pitäisi näkyä vähintäänkin seuraavat Luokat: Nimi,


Kehokuva, Terveys, Liikunta, Sukupuolisuus, Sijainti, Varallisuus, Lepo, Työt, Koulutus,
Nautinnot, Sosiaalinen asema, Ravinto, ja Suhteet. Ruumiskehon tarkoitus on kuvata
ainoastaan puhtaasti fyysisiä toimintojasi ja henkisemmät aktiviteetit voidaan linkittää
nuolella myöhemmin valmistettaviin hienojakoisempien kehojen mielenkarttoihin.

Suhteet-luokkaan voidaan linkittää erillinen vuorovaikutusverkosto-kaavio, johon on


merkitty kaikki nykyiset ihmissuhteet. Tämän kaavion voit tehdä helposti kirjaamalla
ylös kaikki henkilöt joiden kanssa olet usein tekemisissä tai pidät heitä tärkeänä
elämässäsi, vaikka heitä harvoin tapaisit. Piirrä sitten toiselle paperille ympyrä jonka voit
jakaa sarakkeisiin. Otsikkoina voi olla Perhe, Suku, Työ, Ystävät, Kerhotoiminnat,
Seurakunta ym. Lisää sitten näihin sarakkeisiin toisesta paperista kaikki nimet niihin
sopiviin sarakkeisiin. Kirjoita henkilön nimeksi sitä lähemmäksi ympyrän keskustaa (joka
symboloi sinua) mitä lähemmäksi koet henkilön olevan sinua. Saatuasi kaikki nimet ylös,
voit tutkia kaaviota ja yhdistää viivoilla ne henkilöt jotka tuntevat toisensa. Merkitse +
niiden ihmisten kohdalle, joiden koet olevan positiivisia tai suhteenne olevan toimivia.
Merkitse - niiden kohdalle joihin suhteesi on ongelmallinen tai joista et pidä. Muista että
kaavio kuvaa tämän hetken tilannettasi ja se voi helposti muuttua.

Oman aikuisiän mielenkarttaan on tarkoitus kuvata tärkeimmät aikuisikäsi saavutukset,


tunteet, pelot, toiveet ja päämäärät. Voit tehdä siihen samoja luokituksia kun
Ruumiskeho-kartassa, mutta ottaa historiallisen perspektiivin. Esim. Ruumiskehon
kartassa Luokasta Työ, löytyy nykyinen työpaikkasi, kun taas Aikuisiän kartastasi löytyi
kaikki työpaikat ja tehtävät joita olet tehnyt aikuisena.

Hiiden Hirven Hiihdon asteella tehdään vastaavat kartat Väkikehosta ja Murrosiästä.


Jokaisessa seuraavassa asteessa tehdään sitten mielenkartta vastaavasta korkeammasta
hienojakoisesta kehosta ja varhaisemmasta psyyken kehitysvaiheesta. Näin jokaisen
asteen työskentelyyn kuuluu syvällinen perehtyminen oman itsensä tiedostamattomiin
puoliin. Väinämöisen mysteereihin edetessään Adepti on saanut täydellisen
itsetuntemuksen ja alkaa valmistaa Jumalan Mielenkarttaa.

Nämä kartat eivät pelkästään ole erinomaisia keinoja kartuttaa itsetuntemustasi. Wakka-
Mysteerikoulussa karttoja käytetään myös shamanistisen matkailun apuna.
Valmistellessaan shamaanimatkaa on hyödyllistä myös käyttää mielenkarttaa matkaa
80

suunniteltaessa. Mielenkartan avulla moderni Shamaani voi tehdä systemaattista oman


psyykensä syväluotausta ja hyödyntää koko potentiaaliaan.

ARKKITYYPIT

Wakka-Mysteerikoulun menetelmä käyttää mielenkarttoja sisältää myös jungilaisten


arkkityyppien hyödyntämistä. Arkkityypit ovat Jungin mukaan psyykkisiä
merkityssisältöjä jotka toimivat henkisen kehityksen, individuaaliprosessin
katalysaattoreina. Ne ovat yhteisiä koko ihmiskunnalle. Kaikkialla maailman myyteissä,
kertomuksissa ja ihmisten unissa esiintyviä arkkityyppejä ovat mm. seuraavat:

sankari Luke Skywalker, Lemminkäinen, Uuno Turhapuro, Wiggum


viisas vanhus/isä Merlin, Gandalf, Obi van Genobi, Väinämöinen, Härski Hartikainen, Abraham Simpson
suuri äiti Pyhä Maria, Isis, Lemminkäisen Äiti, Rouva Tuura, Marge Simpson
lapsi Jeesus, Horus, Moses, Karjalan Kuningas, Uunon poika, Bart Simpson
ikuinen lapsi Peter Pan, Krishna, Karjalan Kuningas-Poika Pikkarainen, Uuno, Maggie Simpson, Otto
varjo Shaitan, Dard Vader, Tzectlipoka, Louhi, Johtaja Tuura, C.M.Burns
kujeilija Kojootti, Loke, Kullervo, Sörsselssön, Krusty klowni, Moe
Yli-ihminen Superman, Kristus, Krishna, Antero Vipunen, Lisa Simpson, Ned Flanders
Anima eli miehen sisäinen nainen Venus, Maria Magdalena, Isolde, Pohjolan Neito, Elisabeth Turhapuro, Ms. Albright
Animus eli naisen sisäinen mies Mars, Adonis, Tristan, Seppo Ilmarinen, Jean Pierre Kusela, Homer Simpson, Disco Stu
Syzygi eli Jumalallinen pariskunta Aadam & Eeva, Radha & Krishna, Elisabeth & Uuno, Skinner & Edna
kosminen ihminen Krishna, Kristus, Osiris, Sampsa Pellervoinen, koeputki-aikuinen, Jeff Albertson

Arkkityyppien tunnistaminen ja tiedostaminen on tärkeää henkisen kehityksen kannalta.


Arkkityyppejä voit myös hyödyntää mielenkartassasi.

1. Tutustu arkkityyppeihin ja opi tunnistamaan ne elokuvista, kirjoista, sekä omasta


elämästäsi.

2. Valmista mielenkartta edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti. Älä käytä tässä vaiheessa
kuitenkaan vielä värejä.

3. Luo oma värijärjestelmä jossa jokaista arkkityyppiä vastaa yksi väri.

4. Tutki karttaasi ja yritä tavoittaa arkkityypit jotka tuntuvat vastaavan mielenkarttasi


pääluokkia. Väritä jokaisen pääluokan alainen viiva arkkityyppiä vastaavalla värillä.

5. Tee sama pääluokista kasvaville sanoille. Jos sanana on jokin henkilö, niin väritä
henkilön alainen viiva arkkityypin värillä joka parhaiten kuvaa omaa suhdettasi
henkilöön. Kirjoita sitten tai väritä henkilön nimi arkkityypin värillä joka tuntuu
parhaiten kuvaavan tuon henkilön suhdetta sinuun tai yleistä olemusta. Voit kokeilla
sitten halutessasi myös kuinka vastaava toimii asiasanojen kohdalla.

6. Tutki karttaasi ja etsi samanvärisiä aiheita ja syitä niiden yhteyksille. Näin voit löytää
mielenkiintoista tietoa esim. mitkä psyykesi osat olet perinyt vanhemmiltasi. Saat myös
mielenkiintoista lisätietoa kun vertailet sanojen arkkityyppejä Moderni Kalevalainen
Initiaatio dokumentissa olevaan arkkityyppien luokitukseen vihkimyspolun eri vaiheisiin
liittyen.
81

ENNEAGRAMMIT

Enneagrammit ovat arkkityyppien kaltainen järjestelmä, joka kuvaa erilaisia


persoonallisia käyttäytymis-strategioita tai sosiaalisia rooleja, kun taas arkkityypit
puhuttelevat enemmän tunteita. Enneagrammin käyttö on ollut yleistä monissa
kulttuureissa. Länsimaissa enneagrammia toi tunnetuksi sufilaisen tradition
näkökulmasta Georges Gurdjieff- niminen mystikko. Sittemmin enneagrammi on saanut
vastaavan suosion kuin mielenkartat ja sitä sovelletaan aina astrologiasta
bisnestoimintaan. Kuitenkin enneagrammit pitävät yllään tietyn okkulttisen hehkun, joka
on estänyt sitä saamasta yhtäläistä yleistä hyväksyntää kuin mielenkartat. Wakka-
Mysteerikoulussa nämä kaksi järjestelmää on kuitenkin sulautettu yhtenäisesti toisiinsa.
Enneagrammi perustuu yhdeksään erilliseen tyyppiin:

Näillä yhdeksällä tyypillä on erilaisia vuorovaikutuksia keskenään yllä olevan kaavion


mukaisesti. Enneagrammi-opetus perustuu oman enneagrammi -tyyppinsä löytämiseen ja
sen hyvien puolien hyödyntämiseen elämässä. Opiskelemalla enneagrammia voi oppia
ymmärtämään omaa itseään sekä toisia. Kuten Sampokin on lukittuna yhdeksän lukon
taakse, voi enneagrammeja avaamalla päästä oman itsensä ytimeen.

Mielenkarttaan liitettyinä enneagrammit tarjoavat tilaisuuden tutkia omia sisäisiä


82

vuorovaikutuksia ja kehittää itseään tehokkaampiin sisäiiin ja ulkoisiin


vuorovaikutussuhteisiin. Voit hyödyntää enneagrammeja mielenkartassa
seuraavanlaisesti:

1. Tee mielenkartta edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti. Lisää karttaan arkkityyppiset


värit.

2. Tutki karttaa ja yritä löytää pääluokituksen aiheita vastaavat enneagrammityypit.

3. Merkitse jokaista suhtautumistasi kuvaavat enneagrammityypit jokaiseen


pääluokituksesta erkanevaan sanaan.

4. Henkilön kohdalla voit piirtää henkilön eteen (oksan alkuun) enneagrammityypin joka
vastaa esittämääsi roolia suhteessa häneen. Nimen perään (oksan päähän) piirrä
enneagrammityypin jota mielestäsi kyseinen henkilö edustaa.

Astrologia

Vastaavasti voit merkitä mielenkarttasi aiheet niiden astrologisten vastaavuuksien


mukaisesti. Astrologinen kartta on jo itsessään eräänlainen mielenkartta, joka pystyy
tallentamaan tietoa erilaisten kosmisten hetkien vastaavuuksista mielentasojen välillä.

Astrologia on laaja kosmopsykologinen tieteenala joka yhdistää maasta nähdyt


taivaalliset tapahtumat psyykkiseen dynamiikkaan.

Planeettojen liikkeet vastaavat taipumuksia, pyrkimyksiä tai kykyjä jotka inspiroivat


eläviä olentoja toimimaan tilanteessa kuin tilanteessa, joka syntyy planeettojen
keskinäisistä suhteista toisiinsa ja muihin taivaallisiin objekteihin maan näkökulmasta
katsottuna.

Maa on astrologisten tapahtumien näyttämö ja se symboloi egoa joka ilmenee neljän


elementin kautta.

Maa-elementti vastaa aistimuksia ja tietoisuutta ulkoisesta maailmasta. Vesi vastaa


tunteita joiden pohjalta sielu tulkitsee kuinka suhtautua aistien paljastamaan maailmaan.
Ilma vastaa älykkyyttä ja säätelee tunteita ja auttaa selviytymään niiden asettamista
haasteista. Tuli vastaa intuitiota joka inspiroi älykkyyttä ja tunteita ohjaamaan aisteja
egolle hyödyllisellä tavalla.
83

Kuu antaa energiaa tunteille ja ohjaa niitä mielikuvituksen ja unelmien kautta. Se opettaa
vastaanottavuutta ja avoimuutta kaikkia olemassaolon ilmiöitä kohtaan. Sen tehtävä on
inspiroida egoa itsetutkiskeluun ja omien psyykkisten kykyjensä käyttöön.

Merkurius antaa energiaa älylle ja ohjaa niitä monenlaisilla ohjelmoinneilla joiden


tarkoitus on opettaa sielulle arvoja ja hyveitä jotka tekevät elämästä menestyksekkään.
Sen tehtävä on inspiroida sieluja opiskeluun ja teorian soveltamiseen käytäntöön.

Venus antaa energiaa aisteille ja stimuloi niitä kohti egolle hyödyllisiä objekteja. Se vastaa
rakkaudesta, taiteista, estetiikasta ja kaikesta siitä mikä saa ihmisen iloitsemaan
olemassaolostaan. Sen tehtävä on antaa nautintoa ja palauttaa muisto sielun taivaallisesta
alkuperästä.


Aurinko antaa energiaa egolle ja antaa sille valon tiedostaa itsensä ja kyvyn ohjata oman
psyyken muita elementtejä. Sen tehtävä on antaa elinvoimaa niille asioille ja elämän osa-
alueille jotka egolle on kullakin hetkellä tarpeen.


Mars antaa energiaa intuitiolle ja aisteille, saaden ne toimimaan ilman tunteiden tai älyn
väliintuloa. Tämä on tarpeellista erityisesti tilanteissa jossa tarvitaan nopeaa toimintaa.
Sen tehtävä on rohkaista, voimistaa ja motivoida toimintaan.
84


Jupiter antaa energiaa kaikille elementeille ja egolle harmonisoiden ne ja antaen niille
tarkoituksen, päämäärän ja uskonvakauden sen toteuttamisen mielekkyydestä. Sen
tehtävä on ohjata egoa etsimään aurinkokunnan ulkopuolista älykkyyttä.


Saturnus antaa energiaa kaikille elementeille ja egolle auttaen niitä rajoittamaan ja
välttämään niiden sisäiselle harmonialle haitallisia vaikutuksia. Se myös auttaa egoa
voittamaan omat sisäiset ja ulkoiset kahleensa. Saturnuksen tehtävä on opettaa egoa
keskittymään oleellisiin asioihin ja ohjaamaan koko psyyken kokonaisuutta sille
hyödyllisellä tavalla sekä oppimaan sille tarkoitetut karmalliset opetukset.

Uranus antaa energiaa intuitiolle ja egolle antaen niille kyvyn nähdä asiat jotka eivät ole
vielä nousseet täysin tietoisuuteen. Sen tehtävä on ohjata egoa kuuntelemaan intuitiota
älykkyyden ohjelmointien sijasta.

Neptunus antaa energiaa kaikille elementeille ja egolle avaten niille oven kaikkeuden
äärettömyyteen. Sen tehtävä on opettaa tietoisuutta kaiken olevan ykseydestä ja niistä
sielun mahdollisuuksista jotka ilmenevät egon ulkopuolella.

Pluto antaa energiaa kaikille elementeille ja egolle antaen niille käsityksen niiden
väistämättömästä kuolemasta, mutta se myös opettaa uudelleensyntymistä ja näkemystä
sielun ikuisuuden kestävästä transformaatioprosessista. Sen tehtävä on antaa
mahdollisuus radikaaleihin muutoksiin ja psyyken uudelleen ohjelmointiin.
85

Eris antaa energiaa kaikille elementeille ja egolle saattaen ne veriseen taisteluun siitä onko
Pluto planeetta vai ei. Eriksen voima on sen kyvyssä kyseenalaistaa kaikki piintyneinä
totuuksina tunnetut ilmiöt.

Haumea antaa energiaa kaikille transpersonaalisille sielun osille ja saa ne


manifestoitumaan fyysisellä tasolla. Haumean kohdussa kasvavat valaistumisen
siemenet.

Make Make antaa energiaa manifestoida Yli-inhimillisiä tajunnantiloja ja se auttaa


siirtämään ihmiskuntaa seuraavalle evoluution tasolle.

Rhadamanthus vartioi aurinkokunnasta pakenevia sieluja ja päättää kuka pääsee


pakenemaan ja kuka jätetään vankilaan.

Huya antaa energiaa kaikille aurinkokunnan sisällä manifestoituville ajatusmuodoille.

Orcus ottaa vastaan ne tuomitut sielut, jotka rangaistuksena lankeemuksestaan sidotaan


aurinkokunnan vankilaan. Orcus määrittää mille planeetalle heidät jätetään kärsimään
tuomiotansa.
86

Chaos on Kurimus Keskuksen Kosminen Päämaja. Siellä sijaitsee ulompi portaali


maailmankaikkeuksien välillä. Tämän portaalin kautta on aurinkokunta luotu.

Deucalion on kynnysasema federaation wakka-aluksille, jotka kuljettavat


aurinkokunnassa tuotettuja hyviä hedelmiä toisiin tähtijärjestelmiin.

Varuna on aurinkokunnan Kuningas ja Vankilanjohtaja. Hänen tehtävänsä on


kontroloida aurinkokunnan toimintaa Kosmisten Käyttöohjeiden mukaisesti.

Quaoar kerää tähtienvälisessä avaruudessa muotoutuvia energiakenttiä ja tanssillaan


muovaa niihin värähtelyn, jotka ohjelmoidaan Varunan säädösten mukaisesti
aurinkokunnan tietoisuuksien manipuloimiseksi.

Sedna on tähtienvälisen avaruuden meren personifikaatio ja hän on opas aurinkokunnan


ulkopuoliseen kosmokseen.

Niberu antaa energiaa kaikille elementeille ja egolle saaden Suuret Muinaiset


ilmestymään sekä opettamaan nöyryyttä heidän hirveyttään kohtaan.
87

Asteroidit vastaavat erilaisia mielessä olevia ohjelmointeja.

Komeetat ovat sanansaattajia erilaisten taivaallisten kappaleiden välillä aurinkokunnassa.


Niiden luonne määräytyy niiden kulkeman reitin mukaan ja erityisesti sen konstellaation
mukaisesti, jossa niiden säteilykohta esiintyy taivaalla.

Kentaurit opettavat ihmisiä hyperavaruusmatkailussa viisaan keisarinsa Londo Mollarin


avulla.

Zodiakki vastaa taas luonteenpiirteistä jotka vastaavat eläinradan kahtatoista merkkiä.


Kuten nimi Eläinrata todistaa, luonteenpiirteillä on kullakin vastaavuutensa eläimissä ja
jokaista merkkiä vastaa omat pyhät eläimensä, jotka ilmentävät olemuksellaan merkin
väkeä.


Oinas ilmentää intuition tulta ja toimii Marsin energioiden ohjauksessa. Se esiintyy
voimakastahtoisissa henkilöissä jotka toimivat usein aloitteentekijöinä uusissa
projekteissa.


Härkä vahvistaa aistien maaelementin ja kanavoi Venuksen energiaa. Se esiintyy
nautinnonhaluisissa ja uppiniskaisissa henkilöissä, jotka kuitenkin pyrkivät jalostamaan
aineelliset ilot taiteeksi ja uskonnoksi.


Kaksonen aktivoi mielen ilman ja toimii Merkuriuksen energian ohjauksessa. Se esiintyy
sosiaalisissa henkilöissä jotka kommunikaation ja opiskelun kautta pyrkivät etsimään
ulkomaailmasta korrelaatioita sisäiselle maailmallensa.


Rapu ilmentää tunteiden veden ja se toimii kuun energioiden ohjauksessa. Se esiintyy
emotionaalisissa henkilöissä jotka rakastavat turvallisuutta ja rauhallista perhe-elämää.
88


Leijona vahvistaa intuition tulta ja egoa. Se toimii Auringon energioiden ohjauksessa. Se
esiintyy henkilöissä jotka rakastavat olla kaiken keskipisteenä ja ihailun kohteena.


Neitsyt aktivoi aistien maan ja se toimii Merkuriuksen energioiden ohjaamana. Se
esiintyy käytännöllisissä ihmisissä jotka rakastavat sitä että asiat hoidetaan
järjestelmällisellä huolellisuudella ja jotka valvovat että kaikki tärkeä saadaan tehtyä.


Vaaka ilmentää mielen ilman ja se toimii Venuksen energioiden ohjaamana. Se esiintyy
sosiaalisissa ja oikeudentuntoisissa henkilöissä, jotka rakastavat harmoniaa, tasapainoa ja
järjestystä, ei itseisarvoina vaan välinearvoina Venuksen energioiden ilmentäjänä.


Skorpioni vahvistaa tunteiden veden ja se toimii Marsin ja Pluton energioiden
ohjaamana. Se esiintyy salaperäisissä henkilöissä jotka rakastavat vaarallisia ja jännittäviä
tilanteita ja usein he ajautuvat okkulttisiin harrastuksiin ja ovat intohimoisia rakastajia.


Jousimies aktivoi intuition tulen ja se toimii Jupiterin energioiden ohjaamana.
Jousimiehet ovat päämäärätietoisia henkilöitä jotka rakastavat uusia haasteita. He
tähtäävät ja panostavat uraansa ja tekevät päätöksiään paremman tulevaisuuden
taatakseen.


Kauris ilmentää aistien maan ja toimii Saturnuksen energioiden ohjaamana. Se esiintyy
ylpeissä oman arvonsa tuntevissa henkilöissä jotka ovat tietoisia omista päämääristään ja
yrittävät saavuttaa ne keinoja kaihtamatta. He auttavat vapautumaan arkisten rutiinien
89

tylsyydestä löytämällä aina uusia piloja joilla he maustavat arkeaan.


Vesimies vahvistaa ilman mielen ja toimii Uranuksen energioiden ohjaamana. Vesimiehet
ovat humanistisia uusien suuntauksien ja avoimien näkemysten kannattajia. He
rakastavat yleviä henkisiä periaatteita, tieteitä ja new age-tyylisiä opetuksia.


Kalat aktivoivat tunteiden veden ja toimivat Neptunuksen energioiden ohjauksessa. Kalat
ovat sosiaalisia ja myötätuntoisia ihmisiä jotka rakastavat mystiikkaa, syvällistä
hengellisyyttä ja alitajunnan luovien voimavarojen käyttöä.

Astrologiset Huoneet vastaavat erilaisia tilanteita ja ulkoisia järjestelyitä joissa


planeettojen ja zodiakin voimat ilmenevät. Huoneet ovat kuin näyttämön kaksitoista
erilaista lavastusta joissa eläinradan roolihahmot käyvät läpi erilaisia planetaarisia tiloja.

1. Huone edustaa kokijan yksilöllistä persoonallisuutta.


2. Huone edustaa arvoja ja omaisuutta.
3. Huone edustaa kommunikaatiota
4. Huone edustaa juuria, alkuperää ja perintöä.
5. Huone edustaa nautintoa ja luovuutta.
6. Huone edustaa työtä ja rutiineja.
7. Huone edustaa suhteita ja rakkautta.
8. Huone edustaa yhteistä omaisuutta ja tappiota.
9. Huone edustaa maailmankuvaa ja matkailua.
10. Huone edustaa ammattia ja kutsumuksia
11. Huone edustaa ystäviä ja yhteisöjä.
12. Huone edustaa transsendenssiä astrologisen talon ulkoterassia.

Nouseva merkki kuvastaa tietoista mieltä ja sen tiedostamassa nykyhetkessä ilmeneviä


merkitys skeemoja ja niiden mahdollistamia potentiaalisia mahdollisuuksia.

Keskitaivas kuvastaa elämäntehtävää, päämäärää ja tarkoitusta jota kohti Nouseva


merkki kurottautuu.

Aspektit kuvaavat edellä mainittujen muuttujien keskinäisiä suhteita.


90

Konjunktio 0 o on harmonian suhde kahden tai useamman objektin välillä. Siinä


molempien voimat yhdistyvät.

Oppositio 180 o on suhde jossa osapuolet ovat ajautuneet erilleen. Se voi kuitenkin
merkitä harmonista itsenäistä kasvua molemmille osapuolille.

Neliö 90 o on epäharmoninen suhde jossa molemmat osapuolet ikään kuin estävät


toistensa voimien toiminnan. Tämä tapahtuu usein kun molempien toiveet ovat
keskenään ristiriitaiset.

Kolmio 120 o on harmoninen suhde jossa osapuolet inspiroivat toisiaan näyttämään


toistensa parhaat puolet.

Kuusio 60 o on harmoninen suhde joka osapuolista riippuen takaa toisilleen tarpeeksi


liikkumatilaa ja vapautta toteuttaa tahtoaan mutta samalla tarpeen tullen tukevat toisiaan

Kuun noususolmu kuvastaa kaikkia mahdollisuuksia muutokseen, kasvuun ja


parannukseen.

Kuun laskusolmu kuvastaa kaikkia karmallisista rajoituksia jotka jarruttaa muuten niin
tähdenlentomaista kehityslinjaa.

Hyvää harjoitusta astrologian opiskelemiselle on etsiä elokuvasta tai kirjasta tapahtumien


astrologiset profiilit. Päähenkilöt vastaavat zodiakin merkkejä. Heidän tekonsa ovat
planetaarisia ja tapahtumapaikat vastaavat huoneita. Samalla menetelmällä voidaan
astrologisesta kartasta kirjoittaa näytelmä tai kirja. Taitava astrologi toimiikin juuri tällä
tavalla. Vastaavan menetelmän turvin voimme nähdä kuinka astrologia on haluttu sysätä
huuhaaksi ja samalla tarjota siitä suurille markkinoille sopivaa horoskooppi-höpinää ja
uteliaisuuden suosimaa ennustelua. Todellinen Väki piilee astrologisessa magiassa. Sen
avulla voi saada todella taivaalliset tapahtumat laskeutumaan maan päälle ja vapautua
91

negatiivisista astrologisista ohjelmoinneista, joiden avulla ihmiskuntaa hallitaan.

Voit löytää mielenkarttasi astrologiset vastaavuudet kahdella tavalla. Ensimmäinen


menetelmä on tehdä mielenkartta edellä kerrotulla tavalla ja vain etsiä käytettyjen sanojen
astrologinen vastine ja merkata se karttaasi. Tämä saattaa riittää jo tarvitsemaasi
mielenkarttaan mutta voit halutessasi laajentaa mahdollisuuksia tekemällä uuden
Astrologisen kartan jonka vain täytät sen mukaisesti miten mielenkarttaasi olet asettanut
astrologiset symbolit. Tällöin kaikki huoneita vastaavat asiasanat omille paikoilleen.
Sitten liitä kaikki mielenkartallasi olevista huoneista vastaavista asiasanoissa kiinni olevat
eläinradan merkit ja planeetat vastaavaan huoneeseen astrologisella kartalla. Jos
mielenkartallasi olet liittänyt huoneen huoneeseen, voit merkata tämän suhteen sopivan
aspektimerkin mukaan.

Suurella todennäköisyydellä tämänkaltaisen kartan tekeminen saattaa osoittautua aluksi


mahdottomaksi tehtäväksi. Sinun ei pidäkään yrittää tässä vaiheessa tehdä astrologisesta
kartasta mitään perinteisiä rakenteita ja sääntöjä noudattavaa. Ei ole oikeastaan
merkitystä mielenkarttasi tasolla jos karttasi huonejako ja eläinradan merkit eivät esiinny
samassa järjestyksessä kuin normaalissa kartassa. Voit siksi myös merkitä karttasi aihetta
vastaavan huoneen keskitaivaaksi ja aihetta emotionaalisesti tai ajallisesti lähimmän
aiheen nousevaksi huoneeksi, sekä aiheen kannalta päättymässä olevat tai jo työstetyt
asiasanat laskevaksi huoneeksi. Vaikka valmis karttasi saattaisi näyttää astrologin
pahimmalta painajaiselta, voit itse oppia käyttämään sitä tehokkaasti. Huomaat että
vaikka todennäköisesti fysiikan lait estävät karttasi kuvaaman astrologisen sään
toteutumista sellaisenaan, voit löytää todellisia korrelaatioita, jos tutkit kerrallaan kartassa
olevia yksittäisiä aspekteja. Niiden pohjalta voit tehdä karttasi tapahtumien ajallisen
ennustuksen, etsimällä tulevista astrologisista tapahtumista vastaavat aspektit.

Seuraavalla menetelmällä voit luoda mielenkartan suoraan käyttämällä astrologista


karttaa pohjana.

1. Piirrä tai kopioi tyhjä astrologinen kartta.

2. Mieti aihetta josta teet mielenkartan ja mieti minkä huoneen alaisuudessa karttasi aihe
on. Käytä huoneita sen sijaan että keksisit itse sivuhaarojen aiheet. Tutki sitten miten
pääaiheesi heijastuu huoneen aihepiiriin.

3. Aivoista lähtee kaksitoista valtimoa kehoon. Samankaltaisesti huoneet edustavat


erilaisia aivojen alueita ja eläinrata kehon eri osia jotka toimivat huoneiden sisustuksen
mukaan. Liitä vastaavasti jokaiseen huonetta vastaavaan asiasanaan eläinradan merkki
sen mukaisesti millä luonteesi osapiirteellä suhtaudut asiaan.

4. Liitä jokaiseen eläinradan merkkiin vielä niiden planeettojen voima joita käytät
suhteessa aiheeseen ja ne planetaariset voimat joiden suhteen tarvitset aiheessa vielä
92

kehitystä.

5. Tutki karttaasi ja siinä olevien voimien kenttää. Aktivoi vielä luovaa mielikuvitustasi
yrittämällä löytää kartasta vuorovaikutuksia joita astrologiset aspektit edustavat. Voit
tehdä tämän joko etsimällä aspekteja sen mukaan miten kappaleet ovat sijoittuneet
karttaasi kuten normaalisti astrologiassa mutta mielenkarttaan sovellettuna se saattaa olla
epälooginen. Mielekkäämpää saattaa olla tutkia esim. merkin tai huoneen sisällä olevien
elementtien suhteita keskenään, ei kartassa sijainnin vaan tutkijan oman sisäisen
tuntemuksen mukaan.

6. Tutki planeettojen vahvuuksia suhteessa eläinradan merkkiin jossa ne sijaitsevat. Näin


voit päätellä jotain siitä kuinka hyvin vaivannäkösi ja käyttämäsi luonteenpiirre sopivat
tilanteeseen.

7. Lisää karttaasi tarvittavat arkkityypit, enneagrammit ja jumaluudet.

8. Tutki tulevia astrologisia tapahtumia ja etsi kartassasi olevia aspekteja. Tee niiden
pohjalta aikataulu jonka puitteissa karttasi kaikki elementit ovat toteutuneet. Jos
viimeinen karttasi aspekti tapahtuu 100 000 vuoden päästä, niin älä pelkää sen
tarkoittavan että toiveesi toteutuu vasta sitten. Se saattaa tarkoittaa että astrologisen
magiasi vaikutus kestää niin kauan.

9. Tee astrologista magiaa aikataulusi mukaisesti. Kutsu karttasi Jumaluudet sekä


tapahtuman aspektien Haltijat ja Jumalat. Tee matka karttasi aspektiin omassa aivoissasi
ja ulkoavaruudessa.
93

JUMALUUDET

Kaikkialla maailmassa shamaanin, papin tai maagikon koulutukseen kuuluu pitkien


jumalhierarkia -luetteloiden opiskelua. Mielenkartta avaa myös näihin hierarkioihin
uudenlaisen ulottuvaisuuden. Jokainen Jumaluus on yleensä erikoistunut hoitamaan
jotain henkistä, kosmista tai maallista toimea. Jumalhierarkiat ovatkin siten vain
muinainen mielenkartta. Opiskelemalla jonkun jumalpantheonin koostumusta, asettuu
samanlaiseen sisäiseen tutkimukseen kuin mielenkartan parissa. Näillä Jumaluuksilla
väitetään kuitenkin olevan myös kollektiivisia vaikutuksia ja siten he hallitsevat
suurempien kollektiivien yhteisiä mieliä. Kunkin kulttuurin Jumaluus hallitsee
vähintäänkin kulttuurinsa kollektiivisen mielen Jumalaa vastaavaa mentaalista funktiota.
Jumalhierarkia-mielikarttojen kanssa työskentely onkin oiva tapa tutkia kollektiivisia
tietoisuuksia. Maagikolle uskontojen uskomusjärjestelmät ovatkin enemmän työkaluja,
kuin hänen oman todellisuudensa määrittäviä dogmeja.

Moderni Maagikko voi hyödyntää kaikkia olemassa olevia Jumalhierarkioita omassa


mielenkartassaan seuraavan menetelmän avulla:

1. Tee mielenkartta kaikkien yllä olevien ohjeiden mukaisesti tai niitä soveltamalla. Lisää
luokkiin niistä emanoituviin sanoihin vastaavuudet valitsemistasi Jumalhierarkioista.

2. Käytä näitä Jumalia avuksi shamaanimatkoillasi. Jos haluat lisätä tai voimistaa jotain
kartassasi olevaa aspektia, kutsu sitä hallitsevaa Jumaluutta ja tee shamaanimatka sen
ytimeen, avainsanasta liikkeelle lähtien.

3. Tee tuolle kartan aspektille sitten uusi mielenkartta ja tee uusi matka siihen.

4. Shamaani ei ole kuitenkaan rajoittunut pelkästään ulkoisiin kulttuurien kenttiin


sidottuihin Jumaluuksiin. Shamaanin tärkeä tehtävä on oppia tuntemaan myös sisäiset
Jumaluudet. Tutkiessasi transsitilassa mielenkarttaasi, pyydä Haltiaasi paljastamaan
vastaavien sanojen sisäiset ja ainutlaatuiset Jumaliesi Nimet. Kirjoita nimet sanojen
viereen. Todennäköisesti suurin osa uskontojen ja maagikkojen käyttämistä olentojen
hierarkista luetteloista on syntynyt alun perin tällä tavalla. Ne ovat sitten jouduttuaan
yleiseen tietoisuuteen ja käyttöön saaneet kollektiivisemman funktion..
94

Suomalaiset Jumaluudet

Seuraavissa taulukoissa on pyritty kuvaamaan muinaissuomalaista Jumalpantheonia ja sen vastaavuuksia


aivojen rakenteeseen. Jumalhierarkia on kerätty pääasiallisesti Eino Kemppaisen Jumalten
Sukupuusta,Cananderin Mythologica Fennicasta ja Marita Råmanin Kielastajasta. Jumalten sukupuun
hierarkinen järjestelmä on tehty Kemppaisen pohjalta. Kemppaisen järjestelmään on kuitenkin tehty
muutamia huomattavia muutoksia esim. Kemppainen luokittelee kaikki jumaluudet Ukon, Ahdin tai
Tapion alaisuuteen, seuraavissa taulukoissa on heidän alaisuudestaan erotettu kaikki demoniset hahmot ja
siirretty ne Louhen ja Loauksen alaisuuteen, jotta jumalhierarkia vastaisi paremmin neurologisia rakenteita.
Kaaviosissa on Jumalan nimen ja hänen yleisen funktion lisäksi lisätty mahdollinen vastaavuus aivojen
rakenteeseen. Perusteet aivoalueiden vastaavuuksille löytyy Wakka-dokumentista ”Kalevalainen
Neurokosmologia” jonka opiskelu mielenkarttamagian yhteydessä on erittäin hyödyllistä.
Tässä julkaistut kaaviot ovat kaiken puolin epätäydellisiä ja osittain spekulatiivisia. Ongelmana on
tietämättömyys sekä aivojen rakenteiden kaikista funktioista ja suomalaisten mytologisten olentojen
olemuksesta. Neuropsykologia on verrattain uusi tieteenala ja vaikka anatomit ovatkin mitanneet ja
nimenneet aivojen jokaisen poimun ja kolon, ei niiden kaikkien toiminnan merkityksestä ole saatavilla
paljon tietoa. Samoin kansantieteilijät ovat keränneet valtavan määrän suomalaisten uskomusolentojen
nimiä, mutta heidän luonteestaan ei ole usein mitään viitteitä.
Näistä rajoituksista huolimatta olemme päättäneet julkaista seuraavat kaaviot kaikkien asiasta
kiinnostuneiden tutkittavaksi. Toivommekin että innoikkaimmat lukijat tekisivät lisätutkimuksia aiheeseen
liittyen ja auttaisivat siten luomaan hamassa tulevaisuudessa julkaistavaa laajempaa tutkimusta aiheesta.
Käytännön maagikko voi tutkia kaavioita tekemällä edellisten ohjeiden kaltaisesti shamaanimatkan omiin
aivoihinsa kutsumalla vastaavaa jumaluutta. Tätä metodia käyttämällä voidaan myös saada tärkeää
lisätietoa alueista joiden täyttä merkitystä nykytiede ei vielä tunne.
1. Tee mielenkartta aiheesta jota sielunkehityksesi eniten tarvitsee.
2.Katso nimiluetteloista jumaluus joka parhaiten vastaa karttasi teemaa.
3. Katso kaavioista mitä aivojenaluetta jumaluus vastaa tai jonka alaisuudessa se sijaitsee. Tutki
neuropsykologian kirjojen tai internetin avulla kaikki mahdollinen kyseisestä aivojen alueesta.
Vaihtoehtoisesti voit sivuttaa edellisen vaiheen ja aloittaa etsimällä aivojen alueen joka on vastuussa niistä
mielentoiminnoista jotka vastaavat karttaasi. Tutki sitten kaavioita ja etsi mikä jumaluus vastaa aluetta. Jos
alueelle ei löydy kaavioista vastaavaa jumaluutta, tutki mikä jumaluus hallitsee sitä aivojen kerrosta johon
tutkimasi alue kuuluu. Esim. jos alue löytyy limbisestä järjestelmästä, niin hallitsevat jumaluudet ovat Ahti
ja Vellamo.
4. Tee oikeaoppinen seremonia puhdistusriitteineen ja Korkeimman Jumaluuden kutsuineen. Laskeudu
sitten aina syvimpään suohon ruumiskehon tasolle kts.144-146. Kutsu vastaavan aivojen kerroksen
hallitsijoita ja sitten vastaavan aivojen alueen jumaluutta.
5. Visualisoi vastaava alue pääsi sisällä oikeaan kohtaan. Kuvittele kutsumasi jumaluus alueen sisälle.
Suurenna aluetta niin että tunnet olevasi alueen sisällä ja pystyt kulkemaan sen sisällä kuin olisit suuressa
talossa jossa monia huoneita. Tämän vaiheen onnistumisen tae on että olet tutkimut alueen anatomiaa niin
paljon että pystyt helposti visualisoimaan alueen rakenteen ja tutkimaan sisäisellä silmälläsi mielesi
heijastumaa alueesta. Visualisoi myös mielenkarttasi ja tutki kuinka se vastaa alueen arkkitehtuutiin. Jos et
löydä yhteyttä, niin mieti kuinka voit parantaa karttaasi linjaamalla se tutkimasi alueen topografiaan.
6.Esitä kysymyksesi alueen jumaluudelle tai aluetta vastaavan aivojen kerroksen haltijalle. Yritä kohdata
myös muita henkisiä älykkyyksiä jotka toimivat alueellä. Esitä heille kysymyksiä, kirjaa ylös heidän
nimensä ja vastauksensa. Pyydä heitä opastamaan sinua aivoissasi matkustaessasi.
7. Kun olet tyytyväisenä saanut vastaukset kaikkiin kysymyksiisi, kiitä haltijoita ja palaa takaisin
pienentämällä alue takaisin oikeaan kokoonsa ja suurentamalla itsesi takaisin normaalin kehokuvasi sisälle.
Suorita puhdistautumisriitit.
95
96
97
98
99
100
101
102

ilpalaulanta

Joukahaisen ja Ainon mysteerit Wakka-järjestelmässä vastaa oppilaan jäseneksi


pyrkimystä ja hyväksymistä. Joukahaisen ja Ainon kertomus esiintyy uuden Kalevalan
kolmannessa runossa.

Joukahainen oli nuorimies, joka nuoruuden innossaan ja murrosikäisessä uhmassaan


päätti haastaa itse Väinämöisen kilpalaulantaan. Nuoruuden uhmassahan kaikki
vanhemmat näyttäytyvät parantumattomina kalkkiksina. Hän matkaa tulisella ruunallaan
Väinämöistä tapaamaan. Vihdoin Mestarin kohdattuaan Joukahainen haastaa
Väinämöisen mittelöön tiedossa. Aluksi hän laulaa tietonsa biologiasta, maantiedosta ja
muista käytännön maallisista asioista:

” reppänä on liki lakea


liki lieska kiukoata.
"Hyvä on hylkehen eleä,
ve'en koiran viehkuroia
luotansa lohia syöpi
sivultansa siikasia
"Siiall' on sileät pellot
lohella laki tasainen
Hauki hallalla kutevi
kuolasuu kovalla säällä
Ahven arka, kyrmyniska
syksyt syvillä uipi
kesät kuivilla kutevi
rantasilla rapsehtivi
pohjola porolla kynti,
etelä emähevolla
takalappi tarvahalla
Tieän puut Pisan mäellä
hongat Hornan kalliolla
pitkät on puut Pisan mäellä
hongat Hornan kalliolla.
"Kolme on koskea kovoa
kolme järveä jaloa,
kolme vuorta korkeata
tämän ilman kannen alla
Hämehess' on Hälläpyörä
Kaatrakoski Karjalassa
ei ole Vuoksen voittanutta
yli käynyttä Imatran”1
1
Kalevala: Kolmas Runo 150-180
103

Väinämöinen pitää kuitenkin Joukahaisen tietoja alkeellisena ja kehottaa Joukahaisen


laulamaan syntysanoja. Joukahainen laulaa tietonsa asioiden synnystä:

"Tieän mä tiaisen synnyn,


tieän linnuksi tiaisen
kyyn viherän käärmeheksi
kiiskisen ve'en kalaksi
Rauan tieän raukeaksi
mustan mullan muikeaksi
varin veen on vaikeaksi
tulen polttaman pahaksi
Vesi on vanhin voitehista
kosken kuohu katsehista
itse Luoja loitsijoista
Jumala parantajista
"Vuoresta on vetosen synty
tulen synty taivosesta
alku rauan ruostehesta
vasken kanta kalliosta
"Mätäs on märkä maita vanhin
paju puita ensimäinen
hongan juuri huonehia
paatonen patarani”1

Väinämöinen ei ole vieläkään kovin vakuuttunut joten Joukahainen joutuu turvautumaan


vilppiin. Hän alkaa laulaa maailmansyntyä kuin olisi sen paikan päällä nähnyt.

"Muistan vieläki vähäisen


Muistanpa ajan mokoman
kun olin merta kyntämässä
meren kolkot kuokkimassa
kalahauat kaivamassa
syänveet syventämässä
lampiveet on laskemassa
mäet mylleröittämässä
louhet luomassa kokohon
Viel' olin miesnä kuuentena
seitsemäntenä urosna
tätä maata saataessa
ilmoa suettaessa
ilman pieltä pistämässä
taivon kaarta kantamassa

1
Kalevala: Kolmas Runo 190-210
104

kuuhutta kulettamassa
aurinkoa auttamassa
otavaa ojentamassa
taivoa tähittämässä”1

Väinämöinen huomaa Joukahaisen petkutuksen koska oli alussa siellä itse syntysanoja
veisaamassa, eikä ollut silloin siellä nähnyt Joukahaista.

"Sen varsin valehtelitki!


Ei sinua silloin nähty
kun on merta kynnettihin,
meren kolkot kuokittihin
kalahauat kaivettihin,
syänveet syvennettihin
lampiveet on laskettihin,
mäet mylleröitettihin,
louhet luotihin kokohon
"Eikä lie sinua nähty
ei lie nähty eikä kuultu
tätä maata saataessa
ilmoa suettaessa
ilman pieltä pistettäissä
taivon kaarta kannettaissa
kuuhutta kuletettaissa,
aurinkoa autettaissa
otavaa ojennettaissa,
taivoa tähitettäissä."2

Kun sanan miekka ei enää purrut, Joukahainen uhkasi tarttua teräsmiekkaan. Silloin
Väinämöinen päättää antaa nuorukaiselle elämänsä opetuksen ja laulaa hänet suohon.

Joukahainen pinteeseen jouduttuaan yritti lahjoa Väinämöisen pelastamaan hänen


henkensä. Joukahainen yrittää tarjota Väinämöiselle joustansa, hevostansa, venettänsä,
kultaisia ja hopeisia esineitä sekä maatilaansa. Väinämöinen ei kuitenkaan löydä niille
käyttöä ja laulaa Joukahaisen joka lahjuksella yhä syvemmälle. Lopulta Väinämöinen
armollisena nostaa Joukahaisen suosta, mutta vasta kun uhrilahja on tarpeeksi suuri.
Joukahainen joutuu lupaamaan Väinämöiselle siskonsa Ainon puolisoksi. Sisarusten äiti
on innoissaan saadessaan tyttärensä todelliselle mahtimiehelle, mutta Aino ei halua joutua
Ikiaikojen kuluttaman vanhuksen matkaan. Aino tapaa Väinämöisen metsässä ja
Väinämöinen pyytää Ainoa koristelemaan itsensä vain hänelle. Silloin Aino repii yltänsä

1
Kalevala: Kolmas Runo 210-230
2
Ibid.240-250
105

sormuksensa, ristin rinnalta, helmet kaulasta ja punaisen langan hiuksilta ja itkien menee
kertomaan kaiken Isälleen, Äidilleen ja veljellensä.

Äiti silloin kertoo hänelle kultaisesta arkusta jossa Päivättären ja Kuuttaren kutomat kuusi
kultaista vyötä ja seitsemän sinistä mekkoa. Myöhemmin Aino pukee arkun sisällön
yllensä ja lähtee rantaan. Siellä hän kohtaa kolme meren haltijaa jotka kutsuvat häntä
mukaansa veteen kirmailemaan. Aino riisuu vaatteensa ja astuu kiven päälle peseytymään
mutta liukastuu ja putoaa veteen hukkuen. Siellä hän muuttuu lopulta kalaksi. Metsän
eläimet pohtivat kuka veisi viestin äidille mutta karhu, kettu ja susi eivät osoittaudu
tarpeeksi luotettaviksi, siksi jänis lähetetään. Kuultuaan Ainon kuolemasta Äiti itkee niin
että hänen itkustaan syntyy kolme jokea ja joista kolme koskea ja jokaisen kosken keskelle
kolme koivua joissa jokaisessa kolme kultaista käkeä,

”Yksi kukkui: "lemmen, lemmen!"


Toinen kukkui: "sulhon, sulhon!"
Kolmas kukkui: "auvon, auvon!"
Kuka kukkui: "lemmen, lemmen
Sep' on kukkui kuuta kolme
lemmettömälle tytölle,
meressä makoavalle.

Kuka kukkui: "sulhon, sulhon!"


Sep' on kukkui kuusi kuuta
sulholle sulottomalle,
ikävissä istuvalle.

Kuka kukkui: "auvon, auvon!"


Se kukkui ikänsä kaiken
auvottomalle emolle,
iän päivät itkevälle.”1

Joukahainen päättää kostaa ja ampuu Väinämöistä, joka kuin kuolleena ajelehtii pois kohti
pohjolan tupia.

Timo Heikkilä on korostanut2 että Lönnroth teki pahan virheen sijoittaessaan tämän
kertomuksen Kalevalassa luomisen jälkeisiin tapahtumiin, jolloin Väinämöinen ajelehtii
Pohjolan tuville. .Alkuperäisessä versiossa kilpalaulanta tapahtui ennen luomista ja
luominen alkaa sotkan laskeutuessa meressä ajelehtivan Väinämöisen polvelle ja munivan
kuusi rautaista ja yhden kultaisen munan.

Myöskään kansanrunoissa ei esiinny Ainon hukuttautumista, jonka Lönnroth liitti


mukaan virolaisesta kertomuksesta tytöstä joka muuttui kalaksi. Aino nimen hän sai
omasta siskostaan. Ikään kuin Lönnroth olisi näin piilotajuisesti tai tietoisesti samaistanut
itsensä Joukahaiseen. Hänhän oli vain runonkerääjä joka lauloi sitä mitä oli suurilta
Tietäjilta kuullut.

1Kalevala: Neljäs Runo 490-500


2 Timo Heikkilä: Kullervon Suku
106

Heikkilä vertaa Kilpalaulannan kertomusta Luciferin kapinaan ja lankeamiseen taivaasta.


Joukahainen siten edustaa kapinallisia voimia. Myöhemmin kirjassaan Kalevalainen
Metafysiikka ja Fysiikka, Heikkilä on rekonstruoinut runon pohjalta Kalevalaisen
luomiskertomuksen.1 Tämä on jokaisen vakavan oppilaan syytä lukea. Luomisen yhteyttä
kertomuksessa todistaisi myös se seikka että kilpalaulannan ytimenä on syntysanojen
hallinta. Se on samankaltainen tilanne kuin tulkinta jonka mukaan Mooseksen
ensimmäisen kirjan ensimmäisen luvun luomiskertomus kertoo asioiden hengellisestä
luomisesta, ja toisessa luvussa esiintyvä luomiskertomus varsinaisesta fyysisestä
luomisesta.

Väinämöisen laulaessa Joukahaista suohon tapahtuu myös laulun voimasta merkittäviä


kosmologisia tapahtumia ja asioiden syntyjä. Väinämöisen laulaessa Joukahaisen aseet ja
esineet kokivat transformaation jolloin niistä syntyi uusia asioita:

Lauloi vanha Väinämöinen:


järvet läikkyi, maa järisi,
vuoret vaskiset vapisi,
paaet vahvat paukahteli,
kalliot kaheksi lenti,
kivet rannoilla rakoili.

Lauloi nuoren Joukahaisen:


vesat lauloi vempelehen,
pajupehkon länkilöihin,
raiat rahkehen nenähän.
Lauloi korjan kultalaian:
lauloi lampihin haoiksi;
lauloi ruoskan helmiletkun
meren rantaruokosiksi;
lauloi laukkipään hevosen
kosken rannalle kiviksi.

Lauloi miekan kultakahvan


salamoiksi taivahalle,
siitä jousen kirjavarren
kaariksi vesien päälle,
siitä nuolensa sulitut
havukoiksi kiitäviksi,
siitä koiran koukkuleuan,
sen on maahan maakiviksi.

Lakin lauloi miehen päästä


pilven pystypää kokaksi;
lauloi kintahat käestä

1
Timo Heikkilä: Kalevalainen Metafysiikka ja Fysiikka, luku IV
107

umpilammin lumpehiksi,
siitä haljakan sinisen
hattaroiksi taivahalle,
vyöltä ussakan utuisen
halki taivahan tähiksi.

Itsen lauloi Joukahaisen:


lauloi suohon suonivöistä,
niittyhyn nivuslihoista,
kankahasen kainaloista.”1

Heikkilä mainitsee Joukahaisen upotessa syvemmälle suohon muuttuvan vähitellen


kiveksi. Hän tulkitsee sen viittaavan luomisen yhteydessä tapahtuvaan henkisyyden
tiivistymiseen materiaksi.

Zarahustralaisuudesta löydämme saman kertomuksen, jossa Angra Mauyu kieltäytyy


kumartamasta seitsemästi Korkeimman Jumaluudesta Zurvanista emanoituvaa valoa.
Tämän seurauksena valo tiivistyy jokaisella kerralla yhä tiiviimmäksi, kunnes siitä lopulta
muodostuu karkeaa materiaa.

Se muistuttaa myös Alvinin kertomusta Eddassa. Alvin on pimeä haltija joka saapuu
Asgordiin pyytämään vaimokseen Thorin tytärtä. Thor ei suostu kuitenkaan tytärtään
antamaan ennen kuin haltija osoittaa viisautensa. Alvin ylpeänä näyttää syntysanojen
laulutaitonsa ja laulaa halki yön, kunnes aurinko nousee ja sen säteet muuttavat Alvinin ja
hänen seurueensa kiviksi. Joukahaisen luonne sopiikin hyvin synkän haltijan asemaan.

Mielenkiintoista on myös se että joukhainen tarkoittaa suomen pohjoismurteissa joutsenta.2

Joukahainen rientää myös Väinämöistä vastaan tulisella ruunalla. Viittaisiko tämä siihen
että Joukahainen on alun perin ollut muinoin varhaisemman matriarkaalisen
Lemminkäisen kulttien eli Hannunvaakuna-järjestön initiaatti ja sen ylimmän asteen
Joutsenkultin ylipappi. (Joissain runoissa Joukahainen esiintyy Lemminkäisen tilalla.)

Hän kohtaa paikalle tulleen korkeamman universaalin veljeskunnan ja uuden


patriarkaalisen kultin edustajan Väinämöisen. Joukahainen joka luulee edustavansa
aikansa korkeinta kulttia, saakin initiaation korkeimpiin vihkimyksiin. Vastavuoroisesti
hän esittämällä märkähattukarjapaimenen roolia, vihkii Väinämöisen Joutsenkultin
kuolon koettelemuksiin… Väinämöisen kulkiessa vuoroin sinisellä hirvellä tai hevosella,
voidaan hänen ajatella olleen siis initioitu jo kahteen alempaan Lemminkäisen mysteeriin.
Mutta jos hän edustaa Joukahaista korkeampaa initiaatiota, niin miksi hänet täytyy sitten

1
Kalevala 3:300-330
2
Kalevala Lipas s.125
108

uudelleen vihkiä Tuonelan Joutsenen kulttiin? Tämä selittyy Väinämöisen Hierofanttisessa


roolissa, jossa hän korkeammasta asemastaan huolimatta joutuu suorittamaan
vihkimystoimituksia alemmassa järjestössä.

Onkin väitetty että lappalaiset olivat Suomen ensimmäisiä asuttajia jääkauden jälkeen.
Suomi sanan oletetaan myös tarkoittavan suomaata ja laulujoutsenten tiedetään pesivän
suoympäristössä. Väinämöinen täten edustaisi virosta ja muualta etelästä tulleita
germaanisia heimoja jotka ajoivat lappalaiset syvemmälle pohjoiseen suomaastoon.

Heikkilä on korostanut myös Joukahaisen ja Väinämöisen vastakkaisiin suuntiin


osoittavien hevosten roolia muinaisissa uhritoimituksissa ja niiden olleen merkittäviä
kosmologisia periaatteita.1 Tällöin Joukahaisen musta hevonen katsoi kohti
auringonlaskua ja toinen Väinämöisen valkoinen hevonen kohti sen nousua. Näin nämä
hevoset kuvastavat manifestoitumaan pyrkivää alaspäin kohti vainajalaa lankeavaa
energiaa ja kohti henkisyyttä ja taivasta kohoavaa ylöspäin suuntautuvaa energiaa.
Talvisina pakkasaamuina ja iltoina merenrannalla auringon laskussa ja nousussa voi
nähdä seitsemän erillistä vaihetta, auringon kulkiessa ohuiden sumuverhojen läpi. Näitä
on kuvattu myös alkemistisissa piirustuksissa. Joukahaisen suohon vajoamisen
yhdistäminen auringonlaskuun selittää myös Väinämöisen kuoleman ja ajelehtimisen
pohjolan vesissä, sekä Ainon hukuttautumisen. Nämä vastaavat Egyptiläisessä
kosmologiassa auringon tuonpuoleisessa tekemää jokaöistä matkaa. Aamulla auringon
noustessa tapahtuu luominen uudelleen.

Uhrautumisen laki

Joukahaisen lankeaminen on merkittävä vihkimysten kannalta, koska se kertoo syyn


alkuperäisen vihkimystradition syntyyn. Koska lankeemus tapahtui, tarvitaan mysteerit
korjaamaan tilannetta.

Jeesus kertoo Pistis Sofiassa että hän tuli maailmaan tuomaan mysteerit, jotta ihmiset
voisivat nousta takaisin yläkertaan. On kuin Joukahainen pakottaisi Väinämöisen myös
aineelliseen maailmaan langeta. Väinämöistä ei ole turhaan joskus Kristukseenkin
verrattu. Onhan tuo Joukahaisen nuoli kuin ristiinnaulitseminen Jeesukselle.
Väinämöinen uhraa kehonsa jotta luominen voisi tapahtua. Vastaavasti Rig-vedassa
esiintyy ajatus Jumalan uhrautumisesta luomisen yhteydessä. Samoin azteekeilla ja maya-
intiaaneilla, jotka tätä kulteissaan hyvin kirjaimellisesti pyrittiin jäljittelemään.

Kalevalan versio vaikuttaa olevan enemmänkin Kristinuskon mukainen jossa


ihmiskunnan takaisin paluu määräytyy Golgatan mysteereiden uhritoimituksessa keskellä
pelastushistoriaa. Väinämöisen kuolleena ajelehtiminen Pohjolaan aloittaa Louhen

1
Timo Heikkilä: Kalevalainen Metafysiikka ja Fysiikka s.102-104
109

mysteerikoulun. Kalevala esittää samasta syystä mysteerit päinvastaisessa järjestyksessä


kuin Wakka. Myös kabbalassa esitetään luominen eli Jumaluuden manifestoituminen
emanaatioina ensimmäisestä sefirasta viimeiseen, kun taas initiaatio kulkee viimeisestä
ensimmäiseen.

Voimme siksi huomata jopa keskenään ristiriitaisilta vaikuttavien toisintojen tarjoavan


valtavaa valaistusta Kalevalan mysteereihin, jos ymmärrämme ne saman totuuden
erilaisiksi aspekteiksi.

Suomalaisessa kansantajunnassa tämä vihkimys on ollut jopa niin syvään juurtunut että
piispa Henrikin uutena Väinämöisenä tultua vihkimään suomalaisia kristinuskoon, Lalli ei
voinut muuta kuin seurata Joukahaisen jalanjälkiä ja päästää piispa päiviltään.

Tarina opettaa samanaikaisesti kuinka henkistä totuutta ei pidä lähestyä ja kuinka sitä
pitää. Joukahaisen ylimielinen asenne henkistä viisautta edustavaa Väinämöistä kohtaan
kuvastaa yleistä asennetta joka ihmisillä on heidän kohdatessaan henkistä viisautta tai
opetusta.

Silloin sisäinen Joukahainen muistuttaa kaikista oppimistaan asioista, jonka valossa hän
punnitsee saamaansa uutta tietoa. Monesti tietämättömyys ja pelko sen paljastumisesta
muille ja omalle itselle saa ihmisen pitämään kynsin ja hampain kiinni omista
rajoittuneista ja vaillinaisista tiedoista, pitäen niitä pisteenä ja kaiken tiedon sinettinä.
Tavallinen kadunkulkija saattaa kuitenkin tarpeen tullen myöntää oman
tietämättömyytensä arkipäivän Väinämöisen kohdattuaan. Jos kyse on kuitenkin
uskonasioista ja Joukahaisemme sattuu kuulumaan johonkin tiiviiseen uskonnolliseen
ryhmittymään, on yhteisön yhteisen totuuden puolustaminen tärkeämpää kuin oman
tietämättömyyden tunnustaminen. ”Minä voin olla väärässä, mutta yhteinen uskomme ei
tee erehdyksiä.” Silloin suohonkaan uppoaminen ei lopeta uhoamista. Silloin myöskään
Aino eli sielu ei pääse vapauteen, vaan jää yhtälailla suon vangiksi. Tämä on valitettavasti
monen uskonlahkolaisen kohtalo. Kuoleman hetkellä nuo lahkot eivät pysty
vapauttamaan jäseniensä sieluja, vaan ne jäävät vangiksi lahkon yhteiseen kollektiiviseen
kenttään ja siinä olevaan illusoriseen paratiisiin.

Tämä erottaa todellisen initiaation arkiuskonnollisuudesta. Kokelas joutuu ensiksi


oppimaan nöyrtymään. Eikä pelkästään niille jota hän itse pitää korkeimpina, vaan myös
kaikelle olevalle ja sen Jumaluudelle, sekä myös niille joiden uskonto tai ajatusmaailma ei
ole omien näkemysten mukainen. Tämä nöyrä asenne mahdollistaa sen että kokelas alkaa
nähdä Jumalallisen totuuden kaikkialla. Nöyrtyminen ei ole kuitenkaan helppoa, sillä
alitajuiset motiivit kuten hyväksytyksi tulemisen tarve, kateus ja niiden seurauksena
syntyvä ylpeys saattavat olla hyvinkin syvälle juurtuneita.

Onneksi elämä itse kouluttaa kokelasta ja Väinämöisen tai muiden avustajiensa kautta
laulaa kokelaan suohon koulutuksen aikana niin usein kun tarvitaan.

Joukahaisen suohon vajoamista voisi verrata myös kumarruksiin, joita kaikissa


kulttuureissa on aina kohdistettu ylempiarvoisiin ja joilla on tärkeä sija kaikissa
uskonnoissa. Erityisesti itämaisissa traditioissa kumarruksilla on syvä henkinen
110

merkitys. Intiassa Gurun oppilaaksiottoseremoniassa on oleellisen tärkeä vaihe Gurun


edessä suoritettu kokovartalokumarrus, Dandava. Samoin aina temppeliin tultaessa on
kumarrettava. Tiibetin buddhalaisuuden Vrajayana-suuntauksen Ngödrön harjoitusten
ensimmäinen vaihe on suorittaa 111 111 kokovartalokumarrusta, samalla sisäisesti
turvautuen Lamaan, Buddhaan, Jumaluuksiin, Uskovien yhteisöön, opetuksiin ja
suojeleviin apuhenkiin. Vasta näiden harjoitusten kautta joihin saattaa mennä useampikin
vuosi, on oppilas omaksunut riittävän nöyrän asenteen, voidakseen oppia korkeampia
harjoituksia.

Suokaste

Lähes kaikissa kulttuureissa uskonnollisissa riiteissä esiintyy jonkinlaisia puhdistus-


seremonioita. Yleensä niissä tapahtuu rituaalinen kylpeminen ja kastautuminen pyhissä
järvissä ja lähteissä.

Näin myös Intiassa Gangesissa kylpemisen sanotaan puhdistavan kaikki synnit.

Raamatusta voidaan lukea kuinka spitaalisen vaivaaman täytyi kastautua Jordanissa


seitsemän kertaa parantuakseen. Myöhemmin kasteesta tuli tärkeä rituaali uskontoon
liittymisen yhteydessä. Uudessa testamentissa kerrotaan kuinka Johannes Kastaja kastoi
itsensä Jeesuksen. Tämä kaste tapahtui upottamalla keho hetkeksi veden alle. Jotkut ovat
esittäneet että Johannes Kastaja piti veden alla kastettavaa kunnes he kokivat ruumiista
irtautumiskokemuksen. Oli totta tai ei, kasteen katsottiin symboloivan kuolemaa ja
ylösnousua. ”Totisesti ette voi päästä taivasten valtakuntaan, jos ette synny uudesti
ylhäältä.” Kasteen jälkeen Jeesuksen yläpuolelle sanottiin laskeutuneen kyyhkysen.

Kyyhkynen on yleisesti ollut Venus-planeetan symboli.

Tästä kaikesta tietoisina voimme ehdottaa että Kilpalaulanta on saattanut perustua


muinaissuomalaiseen kasteriittiin, jossa veden sijasta upottauduttiin suonsilmäkkeeseen.

Tämä ei ole niin outoa miltä vaikuttaa, sillä muinaiset ihmiset ovat tunteneet hyvin suon
turpeen parantavat vaikutukset ja suossa kylpemistä on käytetty parannuksen yhteydessä.
Miksei sitten suokastetta olisi voitu käyttää initiaatiossa? Kuten edellä siteeratusta
Jeesuksen sanomasta voi havaita, on kasteen pääasiallinen tehtävä herättää muisto
syntymätraumasta. Psykiatri Stanislav Grofin mukaan syntymätrauma näyttelee
merkittävää osaa uskonnollisen kokemuksen psykodynamiikassa.1 Luulisi että limainen ja
puristava suonsilmäke tarjoaisi jopa paremman stimulaation syntymämatriisien
aukeamiselle kun joustava ja puhdas vesi. Suonsilmäkekasteella on tietysti oma riskinsä.
Kuitenkin suohon uppoaminen on harvinaisempaa kuin perinne väittää. Tervekuntoinen
aikuinen voi usein helposti selvitä suosta ilman apua. Kasteessa on tietysti saatettu käyttää
apuna köysiä, mutta Euroopasta laajalti löydettyjen suoruumiiden määrä panee
spekuloimaan että joissain kulteissa kokelaat joutuivat todella taistelemaan henkensä
edestä saadakseen initiaation. Kaikki eivät luonnollisesti olleet kelvollisia. Tällainen

1
Stanislav Grof: The Realms of Human Unconsciousness
111

hengenvaara initiaation edessä esiintyy myös monissa muissa muodoissa ympäri


maailmaa. 1582 ilmestynyt Alkemistinen Kuvakirja Splendor Solis näyttää kuvaavan näitä
muinaisia suokaste seremonioita ja niiden yhteyttä Venus-planeettaan.

Kuva 1 näyttää suohon uppoavan kuninkaan ja hänen kuninkaan asusteisiin


pukeutuneen poikansa. Heidän yläpuolellaan loistaa Venus ja Aurinko. Aureum vellus
kertoo samasta teemasta seuraavaa:

”Vanhat filosofit väittivät että he näkivät sumun nousevan ja levittäytyvän koko maan kasvojen
ylle; he näkivät myös meren kiivauden, ja sen virrat koko maan kasvojen yllä, ja kuinka näistä tuli
pahanhajuisia ja lemuavia pimeydessä. Myöhemmin he näkivät kun maan kuningas vajosi, ja
kuulivat hänen huutavan kärkkäästi, ’Kuka minut ikinä pelastaa saa elää ja hallita kanssani
ikuisesti kirkkaudessani ja kuninkaallisella valtaistuimellani’ ja sitten yö peitti kaiken. Seuraavana
päivänä, he näkivät kuninkaan yllä nähtävästi aamutähden, ja päivän valo puhdisti pimeyden, ja
kirkas auringon valo lävisti pilvien välistä, moninaisin loistavan kirkkaan värikkäin sätein, ja maan
suloisen parfyymin, ja kirkkaasti paistavan auringon. Senpä tähden oli täyttynyt aika jolloin maan
kuningas oli vapautettu ja uudistettu, hyvin pukeutunut, ja aika tyylikkäänä, ylitti kauneudessaan
auringon ja kuun. Hän oli kruunattu kolmella arvokkaalla kruunulla, yksi rautaa, toinen hopeaa ja
kolmas puhdasta kultaa. He näkivät hänen toisessa kädessään valtikan seitsemällä tähdellä, kaikki
112

antoivat kultaisen loiston, ja hänen vasemmassa kädessään he näkivät kultaisen omenan jossa istui
valkoinen kyyhkynen, tulinen luonteeltaan, kultaisen ja hopeisen siipien suojaamana.”1

Seuraava kuva näyttää tilanteen jatkon, mutaisen miehen noustessa suosta, hänet ottaa
enkeli vastaan.

”Filosofit näkivät mustan miehen juuttuneen lujasti mustaan, likaiseen ja pahanhajuiseen limaan
tai mutaan.; Hänen avukseen tuli nuori nainen, kaunis kasvoiltaan, ja vieläpä enemmän keholtaan,
mitä upeimmin puettuna monivärisiin pukuihin, ja hänellä oli valkoiset siivet selässään, sulilla
jotka muistuttivat mitä upeinta valkoista riikinkukkoa, ja pyrstösulat heijastivat kultaisten peilien
lailla. Päässään hänellä oli kruunu puhdasta kultaa, ja sen yllä hopeinen kuu; kaulansa ympärillä
hänellä oli kultainen kaulakoru, missä mitä arvokkain rubiini, jota yksikään kuningas ei pystyisi
maksamaan; hänen jaloissaan oli kultaiset sukat, ja hänestä levittäytyy mitä upein tuoksu, pitäen
sisällään kaikki aromit. Hän pukee miehen purppuraan kaapuun, nostaen hänet ylös kirkkaimpaan
selkeyteensä, ja vieden hänet kanssaan taivaaseen.”2

1
Aureum vellus s.179 Johannes Fabriciuksen Alchemy-kirjassa olevasta englannin kielisestä käännöksestä käännettynä.
2
Ibid.s. 181-182
113

Joukahainen ja Venus

Kilpalaulanta kertomus pitää sisällään monia jotka elementtejä näyttävät viittaavan


Venus-planeettaan ja sen erikoiseen sykliin ilta- ja aamutähtenä. Tacitus kirjoittaa
Germaniassaan erikoisesta Nerthys nimisen maaäidin palvontamenoista. Nerthys saapui
ihmisten keskuuteen vaunuillaan:

Valtameren saarella on koskematon metsikkö ja siinä pyhitetyt, vaatteilla verhotut vaunut. Vain
pappi saa niihin koskea. Tämä havaitsee milloin jumalatar on kaikkein pyhimmässä ja saattelee
häntä hyvin kunnioitettavasti, kun hän ajaa lehmien vetämissä vaunuissaan. Silloin on ilon päivät,
ja kaikki paikat, joita jumalatar kunnioittaa vierailullaan, ovat juhla-asuissa. Silloin he eivät lähde
kotiin eivätkä tartu miekkaan; kaikki aseet ovat salpojen takana. Rauha ja lepo on vain silloin
tunnettu, vain silloin rakastettu, kunnes jumalatar kyllästyy kuolevaisten seuraan ja sama pappi
tuo hänet takaisin pyhäkköön. Sitten pestään vaunut ja vaatteet ja –uskokoon ken tahtoo –myös itse
jumalatar salaisessa järvessä. Toimituksen suorittavat orjat, jotka heti sama järvi nielee. Tästä
johtuu salaperäinen pelko ja hurskas tietämättömyys siitä, mitä on se, minkä vain kuolemaan
määrätyt näkevät.1

Christopher Knight ja Robert Lomas2 väittävät kultin liittyneen löytämiinsä Irlannissa


olevan Bryn Celli Ddu-nimisen temppelin erikoisiin astronomisiin ominaisuuksiin. Bryn
Celli Ddu on suuri kumpu jonka sisälle menee megaliiteistä rakennettu käytävä.
Talvipäivän seisauksen aikoihin käytävän täyttää nousevan auringon kultainen valo, joka
heijastuu temppelin seinällä olevaan palkkiin. Seinämän merkeistä näkee, että valopalkista
on laskettu astronomisia tietoja. Knight ja Lomas huomasivat myös että kahdeksan
vuoden välein talvipäivänseisauksen aikoina, vähän ennen auringon nousua, Venuksen
valo täytti temppelin. Venuksen valossa kuuttomana yönä tuolloin olisi pystynyt jopa
lukemaan. Bryn Cellu Ddu näytti olevan siten astronominen observatorio ja kalenteri,
jossa tarkkailemalla Venuksen sykliä pystyttiin linjaamaan Aurinko, Kuu ja tähtien
liikkeisiin perustuvat kalenterit. Knight ja Lomas päättelivät että Tacituksen kertomuksen
Jumalatar olisi saattanut olla Venuksen valo, joka sitten symbolisesti vietiin kulkueineen
läheiseen lähteeseen. Lähteestä onkin löytynyt ihmisten ja eläinten ruumiita, sekä vaunuja
ja muita uhrilahjoja. Jokainen voi huomata jälleen tässä Kalevalan kertomuksen teemat.
Nyt vain tapahtumat tapahtuvat vastakkaisessa järjestyksessä. Ensin Aino ilmestyy ja
sitten lähdetään suohon upottautumaan. Ymmärtääksemme tämä on meidän tutustuttava
Venuksen erikoiseen sykliin ja siihen liittyviin mytologioihin.

Maasta käsin näyttää Venus kiertävän auringon 584 päivässä. Tätä sanotaan synodiseksi
kiertoajaksi, erotuksena Venuksen todellisesta sideerisestä kierrosta joka on 243
vuorokautta. Mytologisesti synodinen on tärkeämpi. Venuksella onkin kuun kaltaiset
vaiheet.

1
Tacitus, Germania s. 67-69 suomennos Tuomo Pekkanen, Gaudeamus, Helsinki 1976
2
Robert Lomas & Cristopher Knight: Uriels Machine s.226
114

Sykli alkaa Venuksen ollessa maata lähinnä alakonjunktiossa, maan ja auringon välissä.
Tällöin Venusta ei näy. Tämä jakso kestää noin neljä päivää, jonka jälkeen se näyttäytyy
hyvin ohuena ja kirkkaana muutaman minuutin ajan ennen auringonnousua. Sitten päivä
päivältä sen kirkkaus ja näkymisaika tihenee kunnes se saavuttaa huippunsa 37 päivän
jälkeen. Tällöin Venus on läntisessä elongaatiossa. Tämän jälkeen se jatkaa matkaansa,
kunnes katoaa auringon taakse yläkonjunktioon. Venuksen koko matka aamutähtenä
kestää 263 päivää. Venus piiloutuu auringon taakse 50 päivän ajan ja ilmestyy sitten
iltatähdeksi. Iltatähtenä Venus on jälleen 263 päivää jonka jälkeen se katoaa jälleen
alakonjunktioon, syntyäkseen uudestaan kahdeksan päivän päästä.

Maya-intiaanien uskonnollinen kalenteri perustui tähän sykliin. Venus oli Quatzecoatl,


sulkakäärme, messiaaninen Jumala.

Hän myös oli maan päälle syntynyt hyvä hengellinen hallitsija, jonka elämän vaiheet
kuvastivat Venuksen sykliä.

Hänen syntyminen tapahtui Venuksen ilmestyessä ensikertaa näkyviin aamutähtenä.


Venuksen saavutettua läntinen elongaatio, Quatzecoatl kruunattiin kuninkaaksi maan
päällä ja hän hallitsi aina yläkonjunktioon asti, jolloin tapahtui pahan Tezcatlipokan,
savuavan peilin toimesta Quatzecoatlin julkinen häpäisy. Hänelle nimittäin juotettiin
huumaavaa juomaa, jonka seurauksena hän vietteli siskonsa (tai jossain toisinnoissa
tyttärensä.) Tästä seurasi 50 päivää kestävä Jumalten toimeenpanema oikeudenkäynti,
joka vastaa Venuksen näkymätöntä aikaa yläkonjunktiossa. Sen jälkeen Quatzecoatl vaelsi
maan päällä nöyränä ja häväistynä iltatähtenä, kunnes uhrasi itsensä Venuksen kadotessa
alakonjunktioon. Myöhemmin kahdeksan päivän jälkeen hän nousi ylös Aamutähtenä.

Quatzecoatlilla oli myös Jumalainen aspekti, siinä hän oli luomassa maailmaa yhdessä
pahan Tezcatlipokan kanssa. Quatzecoatlin luodessa hyviä ja kauniita asioita,
Tezcatlipoka kylvi pahuutta ja kärsimystä. Tämän kaltaiset dualistiset Jumalkaksikot
luomisen yhteydessä ovat universaaleja. Edellä mainittu Ahura Matzdan ja Angra Mayun
115

kertomus kuuluu myös tähän sarjaan. Mielenkiintoinen yhtäläisyys on se että sekä


Jeesusta että Luciferia kutsutaan raamatussa Aamutähdeksi eli Venukseksi.

Väinämöisen ja Joukahaisen yhteys on myös selvä. Mahdollisesti Väinämöinen kuitenkin


samastettiin aurinkoon ja Joukahainen Venukseen. He kohtaavat alakonjunktiossa.
Varsinainen kilpalaulanta alkaa vasta Venuksen tullessa esiin kolmen päivän kuluttua.
Silloin Joukahainen laulaa ensimmäisen lyhyeksi jäävän laulunsa, johon Väinämöinen
pian vastaa auringon noustessa. Seuraavana aamuyönä kilpalaulanta jatkuu. Joukahainen
pistää laulunsa joka yö paremmaksi. Aluksi Joukahainen laulaa arkisista asioista mutta
Läntisen elongaation jälkeen hän alkaa Väinämöisen vaatimuksesta laulaa syntysanoja.
Tätä jatkuu kuukausia, kunnes Joukahaisen tiedot loppuvat ja hän alkaa valehdella.
Venuksen valo alkaa vähitellen heikentyä sen siirtyessä kauemmaksi maasta ja
Joukahainen uppoaa asteittain suohon. Venuksen kadotessa on Joukahainen jo syvällä.
Joukahainen on kaikkiaan suossa seitsemän viikkoa ja uhraa sen aikana seitsemän uhria
Väinämöiselle. Tämän jakson jälkeen Joukahainen nousee suosta ja syntyy iltatähdeksi
joka myös kuvastaa hänen siskoaan Ainoa. Aino aloittaa nyt oman päivittäin etenevän
uppoamisensa, ensin riisuessaan seitsemän vaatettaan ja sitten hukuttautuessaan yhä
syvemmälle mereen. Hän lopulta muuttuu kalaksi Venuksen kadotessa iltatähtenä.

Joukahainen kuitenkin samalla ampuu Väinämöisen. Auringon laskiessa Väinämöinen


kuolee ja ajelehtii alkumeressä. Jossain kertomuksen toisinnoissa sotkan sijasta
Väinämöisen polvelle muni Joutsen. Voimme ymmärtää sen Ainona, Joukahaisen luovana
puolena. Jokaisena yönä se munii Väinämöisen polvelle munan, kuusi rautaista ja yhden
kultaisen muna. Kahdeksantena päivä munat kuitenkin särkyvät ja luomakunta alkaa
muotoutua ja uusi sykli alkaa.

Lääkäri ja psykiatri Thomas J.Weihs onkin verrannut Kalevalan luomiskertomusta


hedelmöittymiseen.1 Weihs vertaili luomiskertomuksia ympäri maailmaa ja löysi niistä
kaikista piirteitä jotka todistavat, että ne kertovatkin maailman luomisen sijasta ihmisen
luomisesta. Monesti erilaisissa luomiskertomuksissa on kuvattu häkellyttävän tarkasti
hedelmöittymistä sekä sikiön kehitysvaiheita, joiden luonnetta on uskottu olevan
mahdollista tutkia vain modernilla tekniikalla.

Jos Kalevalan luomiskertomus kuvaa hedelmöittymistä ja ensimmäisiä solun


jakautumisia, niin voidaan olettaa että myös muutkin sikiön kehitysvaiheet olisi kuvattu.
Ainakin Venus-hypoteesi mahtuu kuvaan sillä 263 päivän jakso sotkan munimisesta,
Venuksen ilmestyessä ensi kertaa iltatähtenä, aina sen katoamiseen lähellä
alakonjunktiota, vastaa ihmislapsen kypsymisaikaa kohdussa.

Lapsi syntyy sitten Venuksen ilmestyessä ensi kertaa aamutähtenä.

Tämä resonanssi Venuksen ja ihmisen välillä on ollut muinaisilla ihmisillä hyvin tiedossa.
Venus on aina liitetty rakkauteen, seksuaalisuuteen ja hedelmällisyyteen.

1
Thomas Weihs, Embryogenesis in myth and science
116

Kuten Joukahainen omassa syklissään uppoaa yhä syvemmälle aineellisuuden suohon,


vajoaa vastaavasti Aino omassa syklissään syvemmälle meren vesikasteeseen. Tämä
tapahtuu myös seitsemän lain mukaisesti, sillä Ainon Äiti antoi tyttärelleen lahjaksi arkun
joka sisälsi seitsemän sinistä pukua sekä kuusi kultaista vyötä. Aino puki ne ylleen
mennessään kohtaamaan Väinämöistä mutta riisuikin ne vain hukuttautuakseen. Tarina
muistuttaa Sumerien Rakkauden Jumalatarta Venuksen henkilöitymää, Ishtaria joka
laskeutui aliseen maailmaan pelastamaan sinne uponnutta miestään Dummuzia,
kasvillisuuden Jumalaa. Ishtar joutui kulkemaan kaikkien Tuonelan Seitsemän portin läpi
päästäkseen kunnolla rypemään alakertaan ja riisui jokaisella portilla yhden osan
vaatteistaan, kunnes oli täysin alasti saavuttuaan perille. Kuten tiedämme, esiintyy
vastaava kertomus ympäri maailmaa tyttöjen aikuistumisriittien yhteydessä ja voimme
hyvin olettaa Ainon kertomuksen kuvaavan tyttöjen aikuistumisriittejä ja Joukahaisen
mysteerit poikien aikuistumisriittejä, jotka molemmat toimitettiin Venuksen syklin
mukaisesti. Ainon äidin itkuvirsistä syntyvät joet palauttaa mieleen kasvillisuuden
jumalattaren Demeterin, jonka itkusta syntyivät syksy ja talvi hänen surtuaan kadonnutta
tytärtään Persefonea joka laskeutui Haadeksen sieppaamana aliseen maailmaan. Ishtarin
kertomuksen tavoin oli tarina kuvaus mysteerivihkimyksistä.

Palatkaamme sumuiselle saarelle. Yhdistettyään Bryn Celli Ddun ja sen kultillisen käytön
Venukseen Knight ja Lomas löysivät Newgrangen kummusta samankaltaisen
astronomisen linjauksen ja ehdottavat että kyseisiä pyhiä kumpuja saatettiin käyttää
uusien jumalhallitsijoiden synnytyslaitoksina. Mielenkiintoista on todeta että lähes kaikki
tuon aikakauden messiaaniset vapahtaja-jumalat ovat syntyneet joulukuun 25. päivä.
Tämä päivä on aika jolloin ensi kertaa voidaan laskea päivän pidentyneen talvipäivän
seisauksen jälkeen. Päivä oli erityisen pyhä, ja erityisesti lapsistaan hallitsijoita ja
uskonnollisia johtajia haluavat yrittivät ajoittaa lapsen syntymän juuri tähän päivään.
Silloin hedelmöitys tehtiin kevätpäivän tasauksen aikana. On myös todennäköistä että
jokaisella säädyllä oli oma erityinen syntymäpäivänsä. Oli myös aivan erityinen traditio
Pyhästä Jumalallisesta kuninkaasta joka kuolemansa jälkeen siirtyi uuteen inkarnaatioon
ja jatkoi maan päällä pyhää tehtäväänsä. Buddhalaisten oppisuuntien ylimmillä johtajilla,
Lamoilla on vielä nykypäivänä samankaltaisia harrastuksia.

Newgrangen ja muiden megaliittisten kumpujen rakentajien maailmassa, Jumalkuningas


pystyi inkarnoitumaan todennäköisesti vain silloin kun Venuksen uudelleensyntymä oli
linjattuna talvipäivän seisauksen aikoihin. Knightin ja Lomasin mukaan Venuksen
Newgrangen käytävän valaiseva valo juuri ennen auringon nousua herätti henkiin
kuninkaan sielun ja siirsi sen kummun sisällä olevan synnyttävän naisen kohtuun.
Synnytys pyrittiin sitten ajoittamaan erityisten yrttien avulla auringon nousuun.
Venuksella onkin monissa traditioissa kyky herättää kuolleista. Auringon valo valaisee
Newgrangen seinillä olevat kolmoisspiraalikuviot, joiden merkityksen löysi
amerikkalainen taiteilija Charles Ross.1 Hän päivittäin poltti linssillä merkin puuhun.
Kevätpäivän tasauksesta kolme kuukautta eteenpäin Kesäpäivän seisaukseen oli puuhun

1
Robert Lomas & Cristopher Knight: Uriels Machine s.226
117

ilmestynyt spiraali. Tämän jälkeen spiraali piirtyy kolmen kuukauden ajan,


syyspäiväntasaukseen samaa reittiä takaisin. Sieltä talvipäivänseisaukseen piirtyy spiraali
vastakkaiseen suuntaan. Koko vuosi siten muodostaa kahdeksikon muotoisen
kaksoisspiraalin.

Newgrangen seinällä esiintyvä kolmoisspiraali saattaa viitata yhdeksän kuukauden


raskausaikaan tai 15 kuukautiseen Venuksen sykliin. Tämä antaa myös valaistusta
Suomessa yleisten jatulintarhojen symboliikkaan.

Tacituksen kuvailema riitti todennäköisesti liittyi enemmän kumpujen käyttöön


arkisemmassa uskonnonharjoituksessa, Venuksen syklien mukaisesti. Ymmärtääksemme
järven pohjaan upotetut ihmis- ja eläinuhrit Venuksen valon ja Jumalattaren ilmestymisen
jälkeen, voimme vain arvailla todellisia syitä. On kuitenkin huomattava että joillain
kulttuureilla (erityisesti Meksikossa) Venuksen helikaalista nousua pidettiin vaarallisena
ja sen säteiden näkeminen tuotti tuhoa, jopa sade sen aikana oli myrkyllisyydeltään lähes
nykyisten happosateiden tasoa.1 Jos mietimme Venuksen herättämän messiaanisen
Jumalkuninkaan vaikutusta, heräävät mielikuvat ovat kuitenkin jokseenkin päinvastaisia.

Toki se riippuu siitä kummalla puolella olet! Meksikon verileikkeihin mielistyneet papit
varmasti kokivat kaiken pahuuden pois kytkevän Voittamattoman Johtajan tulon
kauhusta kalpeina. Voidaan spekuloida että samasta syystä Nerthuksen kuolonkulkueessa
pyrittiinkin ensi sijassa pääsemään eroon kaikesta pahasta Jumalattaren avulla. Tacitus
kuvaa että järvelle mentiin puhdistautumaan. Saattaa olla että sinne uhratut orjat olivatkin
rikollisia ja muita vankeja. Englannin ja Skandinavian alueella järveen tai suohon
upottaminen olikin yleinen kuolemanrangaistusmenetelmä. Brittien saarien kertomuksissa
yleisiä oli myös järvien pohjissa olevat aarteet ja vedenhaltijat jotka näitä aarteita ihmisille
tarpeen tullen jakavat. Kuuluisin on ehkä Järven Neito joka antoi Excaliburin kuningas
Artturille. Suomessa esiintyy myös kertomus suosta miekan nostavasta neidosta. 2

Suomen alueelta soista ei ole kuitenkaan ruumiita ja uhrilahjoja löytynyt. Poikkeuksena on


kuitenkin Isokyrön Leväluhdan suo josta on löydetty 52 vainajaa. Ne on ajoitettu vuoden
6oo jKr. tienoille.3

Väinämöinenkin yhdistetään usein veteen ja hänen parisielunaan tai toisintonimenään


usein esiintyy Veenemonen. Veden haltijat undiitit liittyvät mytologisesti asioiden ja
ideoiden muotoutumiseen ennen materialisoitumista. Samoin Vedakirjoissa Korkein
Jumaluus Mahavishnu makaa ennen luomista syittenvaltameressä. Siellä hänen navastaan
kasvaa lootuskukka johon syntyy luojajumala Brahma. Joissain variaatioissa Brahma
syntyy munasta, kuten esim: yetzidien Melek Theus, joka kosmisen munan rikkouduttua
rakentaa sen palasista maailman.

Olemme nähneet että kilpalaulantatarinan voi sijoittaa Venuksen sykliin, niin että se tuo
lisävaloa kertomuksen syvälliseen merkitykseen. Kuitenkaan ei ole olemassa suoria
aihetodisteita tämän yhteyden aitoudesta. Vaikka vertaus toimii, ei ole tietoa olisiko
1
http://www.onereed.com/articles/venus.html
2
Suo on Kaunis, toim. Kirsi Hakala Maahenki Oy, Helsinki 1999
3
Ibid. Seppo Knuutila: Suoviha ja muita tunneperäisiä luontoseikkoja; s.72
118

muinaissuomalaiset koskaan Venuksen liikettä taivaalla tarkkaillessaan todenneet että


”siellä se Joukahainen taas kerskaa…”

Voimme kuitenkin tarkastella Venus-aiheisia kertomuksia ympäri maailmaa ja tutkia


löytyykö niiden yhteydessä Kilpalaulannan piirteitä.

Venuksen kreikkalaisen vastineen Afroditen synty sisältää kaikki kilpalaulannan


oleelliset teemat. Taaskin on kyse valtapelistä mutta asetelma on yllättäen päinvastoin.
Kapinoiva nuoriso vie nyt voiton, kun vastakkain oli isä ja poika. Uranos oli yksi
alkuperäisimmistä Jumalista ja Gaian, Äitimaan kanssa he ovatkin lähes kaikkien elävien
olentojen esivanhempia. Uranoksen hermot kuitenkin pettivät eikä hän kestänyt enää
valtavaa lapsikatrastaan, etenkään kun niitä näytti tulevan kokoajan lisää. Uranos pitikin
enemmän lasten teosta kuin niiden hoitamisesta. Uranos hädissään yritti estää maan
onkaloista enää yhtään lasta ulos tulemasta. Ulos pyrkivät lapset aiheuttivat Gaialle
kuitenkin sen verran suurta tuskaa että hän pyysi vahvimman poikansa Kronoksen apua.
Kronos aina mielellään äitiään auttaen määrätietoisesti näytti isäpapalle paremman
syntyvyydensäännöstely menetelmän ja huolellisella leikkausliikkeellä leikkasi isukin
sukukalleudet irti ja heitti ne meren aaltoihin. Meren vaahtoihin sekoittuessaan Uranoksen
kikkelistä muodostui Afrodite, joka syntyi simpukan kuorelle, jolla hän ajelehti maihin.

Psykoanalyyttisesti kertomus kuvastaa oidipaalivaiheen loppuun viemistä murrosiässä,


jonka seurauksena isän luova maaginen voima irrottautuu primaaliobjektista ja
muuntautuu lapsuuden vanhempiin kohdistuvasta kiintymyksestä ja seksuaalisuudesta
vapaaksi Animaksi, miehen ideaalinaiseksi.

Joukahaisen voisi tulkita päinvastaiseksi henkilöksi, joka ei pysty irrottautumaan


tunnetasolla lapsuuden merkitysobjekteista ja vanhempiin kohdistuvasta kiintymyksestä.
Erityisesti tämä ilmenee hänen siskoonsa kohdistuvalla lähes seksuaalisella kiintymyksellä
ja mustasukkaisuudella, joka ajaa hänet jopa murhatekoihin äidin varoituksista
huolimatta. Lieneekö tässä avain Suomen kulttuurin takapajuisuuteen verrattuna Kreikan
korkeakulttuuriin.

Tässä kertomuksessa vain osa taistelun häviäjästä upotettiin, mutta perusasetelma on silti
sama.

Afroditen ja Venuksen symboli on kyyhkynen joka vastaa samaa arkkityyppiä kuin


joutsen ja sotkakin.

Afroditen synty meren aalloista vastaa siten enemmän Väinämöisen Veenemo-aspektia.

Mainittava on että Kronoksen tapauksessa omena ei kauas puusta pudonnut, vaan hän
jatkoi isänsä lapsiaan väheksyvää käytöstä. Kronos ei kuitenkaan sulkenut heitä maan
kätköihin, vaan mieluummin nielaisi heidät kitansa syvyyksiin.

Intialaisesta mytologiasta voimme jälleen löytää muutamia yhtymäkohtia. Venus on Intian


mytologiassa nimeltään Shukra (suom. siemen) Hän on kuuluisan tietäjän Brghun poika.
Nuorena Shukra lähetettiin kuitenkin toisen tietäjän oppilaaksi. Tämäpä ei ollut vähempi
119

kuin Angirasa, yksi kuuluisista seitsemästä tietäjästä, kuten Väinämöinen oli yksi
seitsemästä pojasta. Seitsemän tietäjän sanottiin olevan Otavan seitsemän tähteä. Shukra
oli aikansa Angirasan oppilaana mutta kuitenkin alkoi kadehtia tämän poikaa Brihaspatia,
jolle Angirasa osoitti enemmän huomiota kuin muille oppilailleen. Tästä suuttuneena hän
katkaisi välinsä opettajaansa ja meni Gangesin rannalle tekemään katumusharjoituksia ja
puhdistumaan tietäjä Gautaman, josta tuli hänen uusi gurunsa, neuvomana. Aikansa
kaduttuaan ja tehtyään harjoituksia Shiva ilmestyi hänelle ja antoi siunauksen jonka avulla
Shukra pystyi herättämään kuolleita. Tämän voiman ansiosta hänestä tuli demonien
opettaja. Jumalat kuitenkin turhautuivat kun kaikki heidän tappamansa demonit heräsivät
henkiin Shukran voimien ansiosta. Jumalat valittivat asiasta Shivalle. Niinpä Shiva
Kronoksen tavoin nielaisi Shukran. Jonkin ajan kuluttua Shukra tuli maailmaan Shivan
siemenen muodossa ja näin hän loisti vielä voimallisemmin kuin aikaisemmin. Tarinan
alkupuolen konflikti opettajan kanssa lienee viitannut Venuksen aamutähden rooliin,
kuten kilpalaulantakin. Shukran katumukset ja henkiset harjoitukset Gangesin rannalla
tapahtuivat siten todennäköisesti 50 päivän pimeän jakson aikana. Sen loputtua näytti
Shukra voimansa kuolleiden herättäjänä ilmestyessään aina auringon laskeuduttua. Tämä
toiminta näytti vain kiihtyvän kunnes itäisen elongaation jälkeen Shiva nielaisi
suomaiseen suuhunsa hänet kahdeksaksi päiväksi.

Tässä kertomuksessa Kilpalaulantaa vastaa alun konflikti opettajan kanssa ja siitä


selviytyminen Gangesissa kylpemällä. Muut kertomuksen elementit löytyvät Afroditen
tarinasta.
120

Joukahaisen lahjat maailmalle.

Mielenkiintoinen yhteys on Joukahaisen seitsemän lahjuksen ja Väinämöisen polvelle


munivan sotkan seitsemällä munalla. Teosofisessa kirjallisuudessa puhutaan paljon
planeettaketjusta, jossa elävät sielut tulevat aurinkokuntaamme ja inkarnoituvat
vuorotellen yhdelle seitsemästä klassisesta planeetasta. Sykliä, jossa sielu inkarnoituu
kaikissa näissä planeetoista, sanotaan manvantaraksi. Näitä luomisen kiertoja voisi sanoa
olevan kaksi. Joukahaisen manifestaatioon suuntautuva progressiivinen
individuaatioprosessi ja Väinämöisen regressiivinen individuaatioprosessi, seitsemän
munan eli ”matrixin” särkeminen, joka vapauttaa ja kohottaa manvantaran aikana
planeetoille vangiksi jääneet sielut. Täten genesis ja eskatologia ovat vain saman kolikon
kääntöpuolet. Sapatti on lopun pelastuksen päivä mutta se vietetään luomisen muistoksi.

Joukahaisen Väinämöiselle tarjoamilla lahjuksilla on myös mielenkiintoinen yhteys


buddhalaisuuden Seitsemään Kuninkaallisen Vallan Jalokiveen eli Universaalisen
Monarkin (skt. Chakravartin) apulaisiin. Seuraavat seitsemän jalokiveä kuvaavat
ominaisuuksia joita kuninkaan on omattava pysyäkseen vallassa.

 Kallisarvoinen Kuningatar edustaa feministä poolia, jonka maskuliininen aspekti


Chakravartin on. Ne jotka työskentelevät negatiivisten mielentilojen hylkäämiseksi pitävät
häntä äitinään tai siskonaan. Hänen kauneutensa ja rakkautensa aviomieheensä edustavat
Buddhan valaistumisen säteilevää ja läpäisevää iloa.
 Kallisarvoinen Kenraali symbolisoi kauhistuttavaa voimaa voittaa viholliset.
 Kallisarvoinen Hevonen voi matkustaa pilvien joukossa ja heijastaa Buddhan nousua
maallisten huolien yläpuolelle.
 Kallisarvoinen Jalokivi joka joskus kuvataan kallisarvoisen hevosen selässä, liittyy
varallisuuden (vallan ja mahdollisuuksien) teemoihin. Jalokiven on sanottu auttavan
Chakravartinia näkemään kaikki asiat kuin kristallipallosta. Samalla tavalla Buddha voi
121

havaita kaikki asiat; huomaten moninaiset yhteydet tapahtumien välillä, katkeamattoman


syyn ja seurauksen ketju, ja aitaamattoman olemassaolon luonne.
 Kallisarvoinen Ministeri tai perheenelättäjä edustaa kahta erilaista Chakravartinin
hallinnon aspektia, jotka ovat läheisessä yhteydessä keskenään. Ministeri auttaa
Chakravartinia kuljettamaan määräyksensä odotetusti, kun taas perheenelättäjä tarjoaa
hyvän perustuen. Buddhan viisaus, kuten ministeri on sen aina esittänyt sille joka on sen
oivaltanut, mahdollistaa hänen katkovan tietämättömyyden siteet. Kun taas perheenelättäjä
edustaa yhteisön tukea, jota ilman luostarilaitoksen toiminta ei voi jatkua.
 Kallisarvoinen Elefantti on buddhalaisuuden mielen voiman symboli. Esittäen jaloa
hienovaraisuutta, kallisarvoinen elefantti palvelee polulla olijan tyynen majesteettiisuuden
symbolina. Erityisesti, hän ruumiillistaa Buddhan rajattomat voimat, jotka ovat
ihmeenkaltainen aspiraation vaivannäkö, intentio ja analyysi.
 Kallisarvoinen Pyörä joka on joskus kuvattu kallisarvoisen elefantin selkään, on sama kuin
Dharmachakra, tai Totuuden Pyörä." 1

Nämä vastaavat Joukahaisen lahjuksia seuraavasti:

Jousi = Arvokas pyörä

Hevonen = Arvokas hevonen

Vene = Arvokas elefantti

Kypärällinen kultaa = Arvokas kenraali

Huovallinen hopeaa = Arvokas koru

Auma ja Hietapeltonen = Arvokas perheenpitäjä

Aino = Arvokas kuningatar

Näiden arvokkaiden korujen käyttö talismaaneina mandala-seremonioissa tuo myös valoa


Väinämöisen Magian harjoitukseen. Länsimaisessa magian perinteessä talismaanien
pyhittäminen tapahtuu luomalla niiden ympärille maaginen pyörre, eräänlainen musta-
aukko jolla vedetään nollapiste-energiaa kvanttimekaanisesta tyhjiöstä ja yhdistetään
maagisella linkillä talismaani haluttuun todellisuuden ulottuvuuteen. Viikinkien noidat
tunsivat tämän maagisen pyörteen nimeltä Ginnungagab, joka ainoana oli ennen luomisen
alkua ja jonka kautta kaikki manifestoituu. Suomalaiset kutsuivat vastaavaa pyörrettä

1
http://www.omplace.com/omsites/Buddhism/generalsymbols.html
122

nimellä kurimus. Suo lienee myös kurimuksen toisintonimi. Siksi suoda- verbi on
yhteydessä sekä suomeen että suohon.

Moderni tutkimus on paljastanut mustilla aukoilla olevan samanlainen aaltorakenne kuin


ääniaalloilla tietyissä olosuhteissa.1 Maagikot ovatkin kautta aikojen hallinneet tekniikoita
mustien aukkojen kaltaisten portaalien avaamiseen sanan voimalla.

Tiibetiläisessä traditiossa näitä portaaleita nimitettiin Mandaloiksi. Ne aktivoidaan


mantroilla ja visualisointien avulla. Tiibetiläisen initiaatioiden yhteydessä valmistetaankin
yleensä mandala tai pikemmin voisi sanoa monessa tapauksessa, että tiibetiläinen
initiaatio on kokelaan perehdyttämistä vihkimyksen astetta vastaavan mandalan saloihin.

Mielenkiintoinen on myös yhteys vapaamuurareiden temppelien symboliikkaan.


Toimivassa muurariloosissa on aina paikalla kuusi korua. Niistä kolme on liikkumatonta
eli ne ovat loosissa aina samassa paikassa. Niihin kuuluvat suorakulma, vesivaaka ja
luotisuora. Ne kuuluvat kolmelle pääsääntöiselle virkailijalle ja ne sijaitsevat heidän
paikoillaan.

Kolme liikkuvaa korua, joiden paikka loosissa määräytyy asteittain ja vihkimyksen


vaiheista riippuen, ovat hiomaton kiviharkko, täydellisesti hiottu harkko ja piirroslauta.

Nämä vastaavat Joukahaisen lahjuksia seuraavasti:

1
An Echo of Black Holes; December 2005; Scientific American Magazine; by Theodore A. Jacobson
and Renaud
123

Suorakulma on istrumentti jolla muurarit mittaavat kuution sivut suorakulmaisiksi ja se


symboloi hyveitä joiden mukaan muurarit oikaisevat tekojaan. Joukahaisen lahjoissa tämä
kääntyy Jouseksi jolla ampuakseen täytyy hallita mielensä ja keskittymiskykynsä. Vrt.
Eugen Herrigelin kirjaan Zen ja Jousella ampumisen taito

Vatupassi mittaa horisontaalista suoruutta joka kuvastaa seuraa ja rehtiä polkua


maallisella tasolla. Tuhansien järvien maassa jossa maa on tasaista, sai saman arvon Vene
joka kulkee suoraan silloin kuin vesi on tyyni kuin rauhaan ja kohtuullisuuteen pyrkivä
mieli.

Luotilanka mittaa vertikaalisen linjan suoruutta ja symboloi moraalista selkärankaa ja


henkistä kilvoittelua. Suomalaisessa mytologiassa Hiittolan Hevonen edustaa moraalista
puhtautta, temppelin keskuspilaria joka johtaa vertikaalisesti suoraan Yliseenmaailmaan.

Hiomaton Harkko symbolisoi kokelaan muokkaamatonta persoonallisuutta. Suomalaiset


alkemistit ajattelivat sen vastaavan huovallinen Hopeaa jonka he aikoivat muuttaa
kullaksi.
124

Täydellinen Harkko kuvastaa esimerkkiä Mestariuuteen viedystä muuraritaidosta.


Suomalaisille se vastasi kypärällistä Kultaa.

Piirustuslautaan kirjoitti rakennusmestari ohjeet joiden mukaan temppeli rakennettiin ja


se symboloi universaalin lain sääntöjä ja säännöksiä. Suomalaisille tämä vastaa
Hietapeltoa, referenssiuskonnon peltoa johon siemenuskontojen hopea istutetaan ja josta
myöhemmin kultana sato korjataan.

Täten Joukahainen yritti vakuuttaa Väinämöisen osoittamalla vihkimyksensä asteen.


Tämä ei kuitenkaan innostanut Väinämöistä joka tuli Sinistä Loosia korkeammasta
järjestöstä.

Tämän todistaa myös se että Kalevalan runossa Joukahaisella on sekä jousia, veneitä sekä
hevosia kutakin kaksi kappaletta ja hän on valmis antamaan Väinämöiselle niistä vain
toiset.

Tämän voi ymmärtää vain vertaamalla muurarikorujen vastaavuuksiin. Nämä


liikkumattomat korut ovat erityisesti kolmen muuraripäävirkailijan, Mestarin,
Vanhemman ja Nuoremman Vartijan tunnuksia. Nämä virkailijat vastaavat kiinteästi
Sinisen Loosin kolmea astetta, jotka puolestaan vastaavat kolmea Lemminkäis-mysteeriä.
Toisin sanoen Joukahaisella Joutsen-asteen Mestarimuurarina on valtuus toimia noissa
kaikissa viroissa ja myös siten vihkiä kokelaita vastaaviin asteisiin. Väinämöisen todettua
ironisesti jo itsekin vastaavat lahjat omistavansa, Joukahainen yrittää tarjota
muurarityöskentelynsä tuloksina liikkuvia koruja, mutta jälleen Väinämöinen sanoo jo itse
myös niitä tarpeeksi omaavansa. Tällöin Lemminkäinen seisoo kirjaimellisesti tyhjän
päällä eikä hän enää voi tarjota Väinämöiselle mitään. Hänellä on kuitenkin vielä
sydämessään pyrkimys saavuttaa korkeampia asteita. Joukahainen joutuu lopulta
nöyrtymään ja ilmaisee aspiraationsa (jota symboloi Aino) Väinämöiselle.

Vasta kuultuaan etsimänsä kadonneen sanan, AINO, Väinämöinen vihkii Joukahaisen


oppilaakseen.

Ainon lahjat maailmalle

Äidin Ainolle antama kultainen Wakka-Arkku, Sisältää Ainon lahjat, hienojakoiset kehot
joista hän luopuu jouduttuaan omaan soidinmeno kilpalauluun Väinämöisen kanssa.
Ainon mereen hukuttautuminen on kuin Karmallinen seuraus Väinämöiselle Joukahaisen
upottamisesta. Ainon kannalta nähtynä hän on samanlaisessa psykologisessa asemassa
125

kuin veljensäkin. Aino uhmaa Väinämöisen auktoriteettia kieltäytymällä hyväksymästä


häntä mieheksensä, kuten Joukahainen ei voi hyväksyä Väinämöistä gurukseen eli he
vastustavat Korkeamman Itsen Tahtoa ja toimivat ennemmin omasta egosta käsin. Kyse
on murrosiän oidipus-kompleksista ja kertomus kuvaa tien ulos siitä. Kasvaakseen
aikuiseksi Joukahainen yrittää emotionaalisesti irrottautua Isä projektiostaan, sisarestaan
ja Äidistään joiden kaikkien tahtoa hän uhmaa. Aino oppii hukuttautumalla omien uusien
emootioittensa virtaan irtautumaan Isää vastaavasta Väinämöisestä ja sekä riisumalla
sukuaan edustavat sormukset, ristin ja muut korut sekä henkistä koostumustaan kuvaavat
seitsemän pukuaan vöineen hän uhmaa Äitinsä tahtoa ja symbolisesti katkaisee yhteyden
kulttuuriseen ja geneettiseen perintöönsä, ja siinä olevaan seitsemään matrxiin.

Kun Aino kohtaa koruihin pukeutuneena Väinämöisen, ja Väinämöinen luulee Ainon


häntä varten koristautuneen. Aino vastaa luopumalla koruistaan.

” En sinulle enkä muille


kanna rinnanristilöitä,
päätä silkillä sitaise.
Huoli en haahen haljakoista,
vehnän viploista valita;
asun kaioissa sovissa,
kasvan leivän kannikoissa
tykönä hyvän isoni,
kanssa armahan emoni."
Riisti ristin rinnaltansa,
sormukset on sormestansa,
helmet kaulasta karisti,
punalangat päänsä päältä,
jätti maalle maan hyviksi,
lehtohon lehon hyviksi.
Meni itkien kotihin,
kallotellen kartanolle.”

Tarina muistuttaa kertomusta jossa mies rakastui luostarissa asuvaan kauniiseen nunnaan.
Nunna vastasi miehen kosintaan, pyytäen häntä saapumaan vuoden päästä uudelleen.
Mies palasi sovittuun aikaan ja alkoi etsiä morsiantaan mutta ei löytänyt ketään
samannäköistä. Sen sijaan hän huomasi erään silmättömän, luurangonlaihan nunnan joka
oli kauttaaltaan arpien peitossa. Mies kysyi nunnalta tiesikö tämä missä hänen kaunis
morsiamensa piileksi. Silloin nunna ojensi hänelle ämpärin jossa oli hänen itseltään
repimien hiusten, silmien, kasvojen ihon ja sukuelimien palasia. ”tässä on kaikki mitä
minusta halusit” nunna vastasi hänelle.

Koska Väinämöinen oli hengen mies, hän ei tyytynyt pelkkiin koruihin ja Aino joutui
suomalaisen kertomuksen vastineessa luopumaan myös hienojakoisista sielun osistaan,
joita Väinämöinen himoitsi ja jotka oli Ainon äiti tarkoin säilyttänyt kultaisessa arkussaan.
Vain hänen Itsensä jäi jäljelle kalan hahmossa. Wakka-Mysteerikoulussa Itse-kehoa
opiskellaankin Tuonelan Hauen asteella. Voimme tulkita kertomuksen myös puhtaasti
126

ilman seksuaalista väritystä näkemällä Väinämöisen Ainon henkisenä opettajana joka


paljasti Ainolle Itsen, Sielun, riisumalla hänet samastuksesta kaikkiin hienojakoisiin
kehoihin.

Myös moneen initiaatiotraditioon kuuluu seitsemän kehon aktivointi. Nämä seitsemän


kehoa ovat:

Fyysinen eli Ruumiskeho, Eetteri eli Väkikeho, Astraali eli Löylykeho, Mentaali eli
Mielikeho, Kausaali eli Luontokeho, Buddhinen eli Intomieli ja Atminen keho eli Itse.
Myös Joukahainen joutuu täten upotessaan luopumaan karkeista ja hienojakoisista
kehoistaan, kunnes saa yhteyden Sieluunsa, Atmaan.

H.P. Blavatsky luettelee Hiljaisuuden Äänessä seitsemän porttia joista kokelaan on


astuttava vihkiytyäkseen.

“ 1. DÂNA, Hyväntekeväisyyden ja kuolemattoman rakkauden avain.

2. SHÎLA, avain Harmoniaan sanoissa ja teoissa, avain tasapainottaa syyn ja seurauksen


eikä jätä tilaa Karmaa aiheuttavalle toiminnalle.

3. KSHANTI, suloinen kärsivällisyys, jota mikään ei voi häiritä.

4. VIRAG', välinpitämättömyys nautintoon ja tuskaan, illuusion voittaminen, vain


totuuden havaitseminen.

5. VIRYA, peloton energia joka taistelee tiensä Supernaaliseen TOTUUTEEN, pois


maallisista valheista.

6. DHYÂNA, jonka kultaiset portit johtavat avattuina Narjolin (pyhimys, Adepti) kohti
Sat'in ikuista maailmaa ja sen jatkumatonta mietiskelyä.

7. PRAJNA, avain joka tekee ihmisestä jumalan, tehden hänestä Bodhisattvan, Dhyanien
pojan.”1

Nämä seitsemän porttia vastaavat niitä seitsemää porttia jotka sekä Joukahainen että Aino
saavat käydä läpi initiaatiossaan.

Nämä seitsemän porttia, kuten sinisen loosin kolme astetta, vastaavat kaikki
Lemminkäisen mysteereitä. Ne ovat ensimmäinen universaalin koulun järjestöistä, mutta
muodostavat tärkeän perustan ja kaikki tärkeimmät avaimet elämän mysteereihin ja
ihmisen pelastumiseen kuolemasta. Korkeimmat asteet vain täydentävät näitä. Golden
Dawn -järjestelmässä onkin ensimmäisessä järjestössä kaikkiaan kuusi initiaatiota ja
seitsemäs avaa jäsenyyden toisessa järjestössä. Tämä Adaptus Minor -vihkimys
mahdollistaa myös yhteyden Pyhään Suojelus Enkeliin joka tässä yhteydessä vastaa
Ainoa.
1
H. P. Blavatsky: Hiljaisuuden Ääni
127

Ainon ja Joukahaisen seitsemällä lahjalla on myös yhteys kehon chakrajärjestelmään, joka


on linkkinä fyysisen kehon ja korkeimpien kehojen välillä.

Väinämöinen laulaa jokaisen lahjuksen hylätessään Joukahaisen yhä syvemmälle suon


liejuihin. Tämän voi ymmärtää, että kyseessä on prosessi jossa Väinämöinen avaamansa
portaalin pyörteiden avulla kerää Joukahaisen tsakrojen energiat ja nostaa ne kruunu-
tsakran yläpuolelle, jossa Aino sijaitsee.

Aino pitää sisällään heprean sanaa AIN, joka tarkoittaa tyhjyyttä ja on Kabbalassa korkein
ilmentymätön periaate, kruunutsakran eli Ketherin yläpuolella. Se on perimmäinen
tyhjyys jonka kautta Henkisen maailman potentiaaliset energiat manifestoituvat
aineellisessa maailmassa. Se on kvanttimekaaninen tyhjiö, jonka nollapiste-energialla
voidaan avata portaaleja korkeimpiin maailmoihin. Aino näyttää myös sisäänkäynnin
Alfan ja Omegan välillä.

Siten Ainon ilmestyminen Väinämöiselle luomisen alussa ei ole ihme. Kuitenkin


romantiikkaan taipuvaiset vihkiytymättömät runonlaulajat myöhemmin tulkitsivat Ainon
ja Väinämöisen suhteen traagiseksi pakkoaviodraamaksi. Tämän aspektin riisuttua
voimme ymmärtää kertomuksen seuraavasti: Joukahainen huomaa, että hänen tietonsa
ovat vajavaiset, ja vaikka hän mielestään osaa jo monet asiat ja elämän alueet, hän huomaa
että tuonkin tiedon hän on saanut jostain ulkopuoleltaan, oppinut sen viisaammiltaan.
Hän tutkii itseään ja huomaa oman tietämättömyytensä. Tämän seurauksena hän antautuu
suuremmalle henkiselle opettajalle Sri Väinämöinen Swami Maharajalle, ja heittäytyy
tämän lootusjalkojen eteen kuin suohon vajoten. Väinämöinen ottaa silloin hänen sielunsa
(= Aino) hoviinsa ja sysää sen henkisen energian valtamereen. Silloin Oppilaan
Ainokainen sielu aloittaa regressiivisen individuaaliprosessin ja kalanhahmoisena
sukeltaa halki ajan ja paikan nähden oman luomisensa ja tulee tuntemaan aikaisempien
elämiensä karman. Silloin Joukahainen rukousten nuolillansa saavuttaa Väinämöisen.
Tällöin Väinämöinen laskeutuu aineelliseen todellisuuteen jossa hän sovittaa oppilaansa
huonon ja hyvän karman ja opettaa hänelle mysteerivihkimykset.

Sapatti kuningatar

Joukahaisen ja Ainon seitsemän lahjuksen ja Väinämöisen seitsemän munan linkittyminen


Raamatun loputtomaan seitsemän symboliikkaan on myös selvä. Seitsemän kultaista
munaa vastaa luomisen seitsemää päivää. Kuusi rautaista on aktiivisen luomisen kuusi
päivää ja kultamuna on seitsemäs päivä jolloin Jumala lepäsi. Ajoittuessaan Venuksen
näkymättömään kahdeksaan päivään alakonjunktiossa kahdeksas päivä saattaa olla
ylimääräinen maaginen karkauspäivä joka vastaa perimmäistä tyhjyyttä, Ain Sophia, josta
Venus syntyy jälleen aamutähdeksi uuden syklin alkaessa.

Juutalais-kristillinen traditio kuvaa myös seitsemän suurta lankeemusta, joiden


seurauksena Israelin kansa vajoaa yhä syvemmälle aineellisuuteen ja orjuuteen. Nämä
lankeemukset ovat Luciferin lankeemus, Sofian lankeemus, Aatamin ja Eevan paratiisista
karkotus, Abelin murha, Vedenpaisumus, Baabelin torni ja lopulta kultaisen vasikan
palvonta Siionin vuoren juurella. Silloin Jumala antoi ihmisille sapatin jonka avulla he
voisivat nähdä Jumalan kirkkauden langenneesta tilastaan huolimatta. Sapatin seitsemän
128

siunausta ei tule kuitenkaan itsestään, vaan ne ovat palkinto oikeasta sapatin


noudattamisesta.

Nämä seitsemän sapatin korua tai siunausta ovat siten samalla myös ohjeita sapatin
oikeaan viettoon:

1. ”Sapatti on pidettävä lepopäivänä, joka omistetaan Jumalassa lepäämiseen.


2. Sapatti on liitto Jumalan ja ihmisten välillä ja siten se yhdistää Jumalan ja Jumalan
kansan.
3. Sapattina työnteosta luovutaan ja keskitytään henkiseen työskentelyyn. Tämän
seurauksena saadaan uusi lisäsielu.
4. Erityisten maukkaiden ruokien nauttiminen kuuluu sapattiin ja antaa siten
esimakua henkisistä iloista.
5. ”Seitsemäs päivä” viittaa Jumalan Kruunuun ja Messiaaniseen kuninkuuteen joka
vastaanotetaan sapattina.
6. Jumala pyhittää ihmisen sapattina ja siten tekee eron arkipäivinä koetun itsen ja
sapatin pyhitetyn itsen välillä.
7. Sapatin noudattaminen tuo intiimiä tietoa (Daath) Jumalasta.”1

Nämä kallisarvoiset helmet ovat seurausta toisen Mooseksen kirjan sapattikäskyn


noudattamisesta:

”Herra käski Mooseksen vielä sanoa israelilaisille: ”Pitäkää kunniassa sapatti ja määräykset, jotka
olen siitä antanut, sillä sapatti on sukupolvesta toiseen oleva merkkinä liitosta, jonka minä olen
teidän kanssanne tehnyt. Siitä muistatte, että minä, Herra, olen erottanut teidät omaksi kansakseni.
Pitäkää sen vuoksi kunniassa sapatti; sen tulee olla teille pyhä. Sitä, joka sapatin pyhyyttä loukkaa,
rangaistakoon kuolemalla. Jokainen, joka tekee sapattina työtä, poistettakoon kansansa keskuudesta.
Kuutena päivänä viikossa tehtäköön työtä, mutta seitsemäs päivä on sapatti, Herran pyhä
lepopäivä, ja jokaisen, joka tekee työtä seitsemäntenä päivänä, on kuoltava. Sukupolvesta toiseen
israelilaiset viettäkööt sapattia ja pitäkööt sen kunniassa. Se on heidän ikuinen velvollisuutensa.
Pysyköön sapatti ikuisesti merkkinä liitosta, jonka olen teidän kanssanne tehnyt, sillä kuutena
päivänä minä, Herra, loin taivaan ja maan, mutta seitsemäntenä päivänä en enää tehnyt työtä vaan
lepäsin." 2

Usein Väinämöisen kaltaisen vanhan partasuun hahmossa mielellään palvojiensa mielissä


esiintyvä JAHVE esittää sapatin velvollisuutena kuoleman uhalla. Siten Israelin kansa on
sapattikehotuksen edessä samassa asemassa kuin Joukahainen suossa. Seitsemän sapatin
korun ylläpitäminen vastaa siten suoraan Joukahaisen lahjuksia. Monelle on herännyt
kysymys onko se nyt oikein Hyvälle Rakastavalle Jumalalle sopivaa käytöstä tappaa
lapsiansa jos he haluavat vähän muita enemmän ahkeroida. Tällaisen kysymyksen
asettaminen on kuitenkin osoitus Jumalan väärinymmärtämisestä.

1
Simcha H. Benyosef, Mosheh Lurya Living the Kabbalah: A Guide to the Sabbath and Festivals in the Teachings of
Rabbi Rafael Moshe Luria s.7-8
2
2. Moos. 31:12-17
129

Adonai haluaa vain rakastavan isän tavoin sanoa lapsilleen, että jos ette edes kerran
viikossa pysähdy miettimään henkisiä asioita, niin kuoleman hetkellä teillä ei ole mitään.
Kuolema on silloin vain pelkkää pimeyttä jos ei ole uskoa että materiaalisten asioiden
tuolla puolen on ikuisten asioiden maailma. Vertaamme taas jälleen Kalevalaan.
Väinämöinen ei ole kiinnostunut kuudesta Joukahaisen arkisesta lahjasta. Ainoastaan
puhtaan henkisen sielun idea, Aino kiinnostaa.

Myös sapatin yhteydessä Jumala lähettää yllämainitun ylimääräisen sielun. Tämä viittaa
Shekinah’n, Jumalan feministiseen aspektiin ja Jumalan läsnäolon yhteyteen. Shekinah on
Sapatin kuningatar jota kabbalistit sapatin aattona etsivät pelloilta ja toreilta, samalla
innolla kuin Kalevalan sankarit yrittävät Pohjolan Neitoa iskeä. Tämä ylimääräinen sielu,
Shekinah, Sapatti kuningatar on tietysti Aino. Shekinah seuraa Jumalan kansan mukana
aina erämaavaelluksella ja heidän syvimmissä lankeamuksissa. Siten on kuin Aino
hukuttautuessaan näyttäisi tietä Väinämöiselle sanoen: ”Ei nyt ole aikaa lemmenleikkin,
syvyyksissä on vielä sieluja pelastettavana.” Silloin Väinämöinen antautuu Joukahaisen
tappavalle nuolelle ja seuraa Ainoa syvyyksiin. Pyhän Hengen sotkan avulla Väinämöinen
sitten pelastaa kaikki seitsemän matrixin vangit.

Jumalan ja palvelijan välinen kilpalaulanta

Ylevin kirjallisuudesta löytyvä kilpalaulanta esiintyy Caitanya Caranamritassa, 1500-


luvulla Intiassa kirjoitetussa Sri Caitanya Mahaprabhun elämänkertomuksessa. Caitanya
on Gaydya Vaihnava-traditiossa Jumaluuden Ylimmän Personallisuuden, Sri Krishnan,
viimeisin inkarnaatio maan päällä.

Vaikka hän ei missään vaiheessa väittänyt olevansa Jumala, niin hänen lähimmät oppilaat
siitä vakuuttuivat ja joskus Caitanya paljasti todellisen olemuksensa heille.

Eräs hänen oppilaansa oli Ramananda Raya. Kerran heidän keskustelunsa aikana
Caitanya kysyi häneltä mikä on henkisen elämän ydin. Ramananda vastasi siteeraamalla
pyhien kirjoitusten kohtia väitteittensä tueksi. Aluksi Ramananda vastasi ytimen olevan
velvollisuuksien suorittaminen. Caitanya pudisti päätänsä ja pyysi häntä kertomaan jotain
ylevämpää. Ramananda ehdotti että kaikki tekojen tulokset on uhrattava Jumalalle. Jälleen
Caitanya ei sitä hyväksynyt ja kysyi ylevämpää periaatetta. Ramananda ehdotti
luopumista rituaalisista uskontojen toimituksista ja sen sijaan ehdotti Jumalalle
täydellisesti antautumista sekä kokemusperäisen oivalluksen hankkimista henkisistä
asioista. Caitanya piti tätäkin vain ulkoisena palveluna. Ramananda sanoi että palvojat
jotka ovat luopuneet kaikesta filosofisesta spekulaatiosta ja uskonnon periaatteita
noudattaen ovat täysin omistautuneet kuuntelemaan kertomuksia Jumalasta valaistuneilta
sieluilta. Caitanya hyväksyi tämän mutta sanoi että vielä on jotain ylevämpää. Silloin
Ramananda Raya sanoi: ”Hurmiollinen rakkaus Jumalan Ylimpään Persoonallisuuteen on
kaiken ydin” 1Tämän Caitanya jo hyväksyi mutta peräänkuulutti vieläkin korkeampaa.
Ramananda sanoi että palvelu spontaanissa rakkauden suhteessa kuten se ilmenee

1
Caitanya Caranamrita, Madhya Lila osa 2 8:68
130

palvelijan ja mestarin välillä. Caitanya oli kiinnostunut vieläkin ylevämmästä. Ramananda


ehdotti nyt Jumalan rakastavaa palvelua kuten veljien tai sisarten välillä. Caitanya oli
tästä jo innoissaan mutta halusi Ramanandan vielä jatkavan. Silloin Ramananda sanoi
korkeimman täydellistymän olevan samankaltainen rakkaus jumalaan kuin esiintyy
vanhempien ja lasten välillä. Caitanya alkoi olla jo melkoisessa hurmiossa mutta halusi
uppoutua vieläkin syvempään rakkauteen. Ramananda Raya totesi: ”Aviollinen
kiintymys Krishnaan on ylhäisin taso Jumalaan kohdistuvassa rakkaudessa.”1 Sen jälkeen
hän puhui vielä koko yön tuosta Jumalaan kohdistuvan aviollisen rakkauden ihanuudesta.
Sekä Caitanya että Ramanada itkivät ekstaasissa uppoutuen tuohon hurmiollisen
rakkauden valtamereen.

Vaishnava-filosofia näkee myös henkisessä maailmassa tapahtuvan kilpalaulannan


korkeimman ilmentymän, josta maallinen Väinämöisen ja Joukahaisen rähinöinti on vain
karkea heijastus. Henkisessä maailmassa tapahtuu ikuinen kilpalaulanta Jumalan ja
Hänen palvelijoittensa välillä. Palvelijat yrittävät tehdä kaikkensa miellyttääkseen
Krishnaa, joka ilahtuu rakkauden osoituksista ja siunaa palvelijoita vielä syvemmällä
rakkauden ekstaasilla. Lisääntynyt autuuden tunne inspiroi kiitollisia palvelijoita
palvelemaan vielä innokkaammin ja paremmin. Tästä ilahtunut Krishna siunaa
palvelijoita vielä suuremmalla autuudella ja ekstaasilla. Palvelijat kasvaneen autuuden
huumaamana haluavat palvella Krishnaa vieläkin paremmin ja suuremmalla rakkaudella,
josta Krishna ilahtuu entistä enemmän ja siunaa heitä vielä suuremmalla rakkauden
autuaallisella ekstaasilla. Ja näin jatkuu aina ikuisesti autuuden ja rakkauden aina vain
kasvaessa.

Myyteistä todellisuuteen

Yhteenvetona edellä paljastuneista seikoista on seuraavassa esitettynä


mielikuvituksellinen rekonstruktio Joukahaisen ja Ainon kulteista:

Muinaissuomalaisessa uskonnossa tärkeässä asemassa olevia myyttejä esitettiin koko


heimon yhteisissä tilaisuuksissa, vuotuisissa juhlissa ja yksittäisten henkilöiden
siirtymäriiteissä. Näin koko kansa tunsi uskonnon perimmäiset kertomukset. Niiden
runoasuisesta laulannasta ja perinteen säilyttämisestä vastasi kuitenkin papisto. Myyttistä
runoutta ja loitsuja oli paljon ja niiden opetteleminen vaati erityistä koulutusta, joka
soveltui vain tietäjäkokelaille… Tietäjän koulutus ja runonlaulajan koulutus kulkivat käsi
kädessä.

Opetus aloitettiin Venuksen alakonjunktiossa. Silloin oppilas joka monesti oli vielä
nuorukainen, lähti kotoaan ja muutti luostariin. Siellä hän tutustui muutaman päivän ajan
paikkoihin sekä luostarin muihin asukkaisiin ja oppilaisiin. Neljäntenä yönä Venuksen

1
Ibid 8:79
131

tullessa esiin, oppilas jota nyt virallisesti Joukahaiseksi kutsutaan, vietiin pyhälle
observatoriolle, Jätinkirkkoon. Nämä olivat suuria pyöreitä kivikasoja, jonka reunoille
merkittiin pylväillä tähtien ja taivaallisten kohteiden asemia.1 Hän seisoi yksin sen kehän
keskellä olevassa Jatulintarhassa ja Venuksen tullessa esiin hänen täytyi esitellä itsensä
paikan näkymättömille tarkkaajille, Koulun piilossa tilannetta seuraaville Johtajille. Sitten
auringon noustessa, hänen henkilökohtainen opettajansa astui esiin ja esitteli itsensä
Väinämöisenä. Seuraavana aamuna tilanne toistui, tällöin hänellä oli hieman enemmän
aikaa kertoa itsestään ja tärkeinä pitämistään asioista. Auringon noustessa Väinämöinen
tuli esiin ja kommentoi käytännön neuvoilla ja ohjeilla kuulemaansa.

Loppupäivän Joukahainen joutui raatamaan vaativia fyysisiä tehtäviä, eikä hän silloin
tavannut Väinämöistä. Sama meno jatkui joka päivä ja yö. Ensimmäiset neljäkymmentä
päivää Joukahaisen piti kertoa kyvyistään ja taidoistaan eli Käytännön maallista tietoa
sekä myös Syntysanoja. Käytännössä hänellä oli sananvapaus. Joka aamu Väinämöinen
kuitenkin teki huomautuksia Joukahaisen juuri laulamiin asioihin ja kehotuksia
minkälaisia asioita Joukahaisen olisi syytä seuraavana yönä laulaa. Laulu tapahtui
makuuasennossa Jätinkirkossa. Sateisina öinä tai kovalla pakkasella pystytettiin kota.
Samalla Joukahainen merkitsi kepeillä Venuksen nousu- ja laskukohdat. Seuraamalla
muita tähtiä, pystyttiin arvioimaan Venuksen nousu.

Venuksen saavutettua läntisen elongaation oli Joukahainen laulanut kaiken vähäisen


tietämyksensä. Tämän jälkeen pitenevinä jaksoina oli Joukahaisen sitten kerrottava
heikkouksistaan sekä muistoistaan. Tarkoituksena oli että koko 263 päivän aikana
Joukahainen laulaisi Venukselle koko aivojensa sisällön. Tämä oli eräänlainen muinainen
psykoanalyysi, rekapitulaatio joka aktivoi regressiivisen individuaation. 2 Väinämöinen
olikin aina paikalla kuuntelemassa, mutta näyttäytyi vasta auringon noustua
Joukahaiselle. Sitten Venuksen kadotessa Seitsemäksi viikoksi auringon taakse,
Joukahainen kastettiin upottamalla hänet hetkeksi suonsilmäkkeeseen. Tämä herätti hänen
syntymätrauma muistonsa. Sitten Kokelas vietiin pimeään luolaan tai varta vasten
rakennettuun pimeään rakennukseen, jossa hän vietti täydellisessä pimeydessä seitsemän
viikkoa. Kerran päivässä hänen annettiin hetken ajan kynttilän valossa tarkastella
mandalan kaltaista kaaviota, jota hänen piti sitten mietiskellä viikon ajan. Mandalan aihe
vaihtui viikoittain. Väinämöinen kävi myös antamassa hänelle ohjeita mietiskelyyn.
Seitsemän viikon kuluttua Venuksen tullessa esiin, hän sai myös tulla ulos katsomaan
Venuksen nousua iltatähteksi. Silloin hänet kastettiin läheisessä vesistössä Jumalattaren
valossa. Tämän jälkeen hän palasi arkisiin askareisiin mutta joka ilta auringon laskun
jälkeen hän meni Jatulin kirkkoon Venuksen noustessa. Tällä kertaa kuitenkin vain
kuuntelemaan. Väinämöinen lauloi nyt hänelle kaikki tärkeät loitsut ja myyttiset
runoelmat. Tämä symboloi progressiivista individualiteettiprosessia ja runot laulettiinkin
suuremmassa luomiseen liittyvässä tematiikka järjestyksessä. Nämä laulut opetettiin
seitsemän sarjassa vastaten planeettoja (munat) ja niitä vastaavia tietoisuuskenttiä eli
hienojakoisia kehoja (Ainon puvut).

1
Tämä artikkeli on kirjoitettu alkuvuodesta 2006 Väinämöisen hengen ispiroimana. Vasta juuri ennen kirjan julkaisua
(2009) ilmestyi aiheesta tehty Marianna Ridderstadin ja Jari Okkosen tutkimus jossa väitetään Jätinkirkkojen olevan
muinaisia observatorioita. http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0905/0905.2035.pdf
2
Carlos Castaneda: Kotkan Lahja
132

Päivän aikana hänen tuli sitten niitä muistella. Tätä jatkui taas 263 päivää, jonka jälkeen
Venuksen mennessä alakonjunktioon, hän sai kahdeksan päivän ajan tavata sukulaisiaan
ja ystäviään. Venuksen syntyessä hän palasi Jätinkirkkoon ja alkoi nyt laulaa muistamiaan
runoja ja loitsuja. Väinämöinen oli nyt enemmän aktiivisessa roolissa ja auttoi häntä
tarvittaessa muistamaan. Nämä järjestettiin kolmivaiheisessa opetuksessa jossa
ensimmäisessä vaiheessa opetettiin käytännön tietoja, biologiaa, maantietoa ym.
Seuraavassa vaiheessa opetettiin syntyjä ja kolmannessa luomissanoja. 263 päivän jälkeen
hänet suljettiin jälleen pimeyteen. Sitten iltatähden aikoihin opeteltiin uusia ja kerrattiin
vanhoja loitsuja.

Kokonaisuudessaan koulutus kesti Venuksen viisi kierrosta eli kahdeksan vuotta. Tänä
aikana Venuksen konjunktiopisteet piirtävät pentagrammin taivaalle ja se merkitsee
suomalaisuskonnon viisiaskeleista polkua viisauteen eli oppia siitä kuinka viis’astua.
Tämän kahdeksan vuoden aikana hänen ainoa kosketuksensa ulkomaailmaan tapahtui
joka syklissä vain kahdeksan päivän aikana. Kahdeksan vuoden jälkeen hän sai takaisin
vapautensa kulkea ihmisten parissa, mutta koulutukseen kuului että hän nyt vuorostaan
sai Väinämöisen paikan ja päivittäin joutui huolehtimaan uuden Joukahaisen kehityksestä.
Tämä tapahtui hänen oman Väinämöisensä ohjauksessa, jota hänellä oli mahdollisuus
tavata aina tarvittaessa.

Koko 16 vuoden prosessin jälkeen oli oppilas valmis ja sai tehtäväkseen esittää runoja
julkisissa ja suljetuissa riiteissä. Näin varmistettiin että laulut muistettiin oikealla tavalla.
Tämä vastaa bardien kahdenkymmenen vuoden koulutusta Irlannissa.

Tämä selittää, miksi Väinämöinen oli Marjatan runossa niin innokkaasti upottamassa
pienokaisen suohon. Hänellä ei ollut mitään aviottomia lapsia vastaan, kuten runo
yleisesti tulkitaan, vaan hän halusi että poika vihitään Joukahaisen mysteereihin. Voimme
ymmärtää hänen suuttumuksensa, kun lapsen vanhemmat halusivatkin kastaa hänet
kristilliseen uskoon. Silloin Väinämöinen katsoi että häntä ja Kalevalaista mysteerikulttia
ei enää tarvita, ja lähti pois. Ei helmiä sioille.
133

Naisten mysteerit tapahtuivat myös Venuksen kaavan mukaisesti mutta ne olivat


seremoniallisesti erilailla järjestettyjä. Kilpalaulanta alkaa Venuksen alakonjuktiossa.
Silloin näemme Ainon keräämässä vastoja metsässä pukeutuneena parhaimpiinsa. Hän
kohtaa Väinämöisen eli Hierofantin joka opettaa Ainoa omistamaan kaikki sielunsa osat
Henkisen opettajan palvelukseen. Tässä prosessissa Aino joutuu aluksi luopumaan
sormuksistaan eli yhteyksistä sukulaisiinsa ja ystäviinsä. Se edustaa myös kaikenlaisia
aineellisia siteitä hienojakoisella tasolla. Sormuksen irrottaessaan sormestaan siitä tulee
taivaalle Venus aamutähtenä. Venuksen saavuttaessa läntisen elongaation Venus loistaa
kirkkaimmillaan sekä vastaa ristin repäisemistä rinnasta. Risti viittaa Ainon uskomuksiin
ja omaantuntoon. Tänä aikana Väinämöinen opetti hänelle Yamaa ja Niyamaa. Seuraavien
kuukausien ajan Venus ilmestyy aamutaivaalle yhä aikaisemmin vähitellen himmentyen.
Tämä vastaa helminauhaa hänen kaulallaan. Tänä aikana Ainolle opetettiin meditaatiota ja
loitsuamista rukoushelmien avulla. Lopulta Venuksen lähes kadotessa jää aamuisin
taivaalle hehkumaan ainoastaan punainen nauha Ainon päästä. Nauhaa voi käyttää
monenlaisessa magiassa ja näitä menetelmiä opetettiin tänä aikana. Samalla hän oppi
löytämään kaikesta punaisen langan.

Seuraavaksi Aino palaa kotiinsa itkemään ja pysyy seitsemän viikkoa pimennossa Pyhässä
Temppelissä. Kalevalassa on kuvattu tarkoin tämän temppelin virkailijoiden asemat ja
tehtävät. Ne on kuvattuna neljännen runon alussa, heistä jokaisen Ainoa koetellessa.
134

Ainon tehtävänä egyptiläisen sielun punnituksen tavoin raportoida tekemisiään suhteessa


uhraamiinsa koruihinsa. Häntä kuulustellaan hänen oppimastaan tiedosta. Jos Äitinä
toimiva temppelin Ylipapitar toteaa Ainon kelvolliseksi, hänet viedään aittaan mäen
päällä jossa on kultainen arkku.

”Siell' on arkku arkun päällä


lipas lippahan lomassa.
Aukaise parahin arkku,
kansi kirjo kimmahuta:
siin' on kuusi kultavyötä,
seitsemän sinihamoista.
Ne on Kuuttaren kutomat,
Päivättären päättelemät”1

Sitten Aino puetaan juhla-asuihin ja hän saa esitettäväkseen veden äärellä Ainon roolin
ilta-tähtenä, samanaikaisesti vihittävälle Joukahais-kokelaalle. Sitten joka ilta Aino menee
veden rannalle kolmen Wellamon kultin papittaren luokse. He kastavat Ainon ja opettavat
seitsemän kehon filosofiaa ja aktivoivat vastaavat kehot yrttien, kuppauksen ja loitsujen
avulla 263 päivän aikana. Sitten Venuksen kadotessa alakonjuktioon, hänet vihitään
Wellamon kulttiin ja hän saa kalannahkaisen papittaren kaavun. Kahdeksan päivän ajan
hän saa tavata perhettään mutta on sen jälkeen velvoitettu olemaan opissa kaikki viisi
Venuksen sykliä.

Vaikka tässä visiossa sekä naisten ja miesten vihkimyksissä alakonjunktion kahdeksan


päivää merkitsevät kokelaille vapaata aikaa perheen luona, merkitsi se papistolle tärkeää
aikaa jolloin suoritettiin sotkan seitsemän munan alkemistinen seremonia. Kokelaat saivat
osallistua siihen vasta syklin toisella kierroksella. Pappissäädyn lapset siitettiin syklin
alakonjunktion aikana niin että syntymä ajoitettiin Venuksen syntyyn aamutähtenä.

Peukaloisesta jättiläiseksi

Psykologisesti voimme nähdä Joukahaisen kertomuksessa erään mielenkiintoisen ilmiön.

Eräillä Suomessa kasvavilla psykotrooppisilla sienillä kuten Amanita Muskaria ja Psilocybe


Semilanceata voidaan suohon laulaminen toteuttaa kirjaimellisesti ja empiirisen
toistettavasti.

Tämä vaatii sen että sekä laulaja ja laulettava ovat nauttineet suuren määrän
hallusinogeenistä substanssia. Väinämöisen roolin esittäjän täytyisi myös olla
psykologisesti autoritaarisessa asemassa Joukahaista esittävälle. Tällaisessa tilanteessa
saattaisi syntyä vastatransferenssi jossa Joukahaisen roolissa oleva projisoisi
varhaislapsuuden mielikuvia vanhemmistaan Väinämöisen esittäjään. Tällöin aktivoituvat
psykoaktiivisen substanssin vaikutuksesta alitajunnassa olevat hermoradat jotka

1
Kalevala Neljäs runo 130
135

vastasivat esineiden koon arvioimisesta hänen kokiessa projisoidun muiston


lapsuudessaan. Tällöin nämä hermoradat (jotka tavallinen arkitietoisuus suodattaa pois)
saavat asiat, esineet ja ihmiset näyttämään yhtä suurilta kuin hän havaitsi ne
lapsuudessaan. Tätä ilmiötä kutsutaan makropsiaksi. Sen vastailmiö on mikropsia, jossa
kaikki ulkoiset objektit yllättäen näyttävät kutistuvan. Täydellinen suohon laulaminen
siten vaatii samanaikaisesti sekä Joukahaiselta Makropsia-kokemusta että Väinämöiseltä
Mikropsia-kokemusta. Mikropsia on myös yleinen hallusinogeenien käyttäjillä, erityisesti
suomalaisten shamaanien suosima punainen kärpässieni ja synteettinen dextrometorfaani
voi tuottaa ilmiön. Kemiallisesti tuotettuna ilmiö voi olla kuitenkin äärimmäisen
vaarallinen ja modernin initiaatin olisi syytä välttää näitä tekniikoita. Hallusinogeeneillä
leikkiminen voi pahimmillaan olla todella suolla kävelemistä, ja jos Väinämöisen kaltaisia
valaistuneita oppaita ei ole auttamassa, voi kokelas upota todella syvälle. Jos hän ei
myöskään hallitse alempia kehojansa eli korujansa, ei hänellä ole silloin ymmärrystä
tarjota Väinämöiselle kättänsä, eikä hän pysty tarttumaan pelastusköyteen. Silloin
pahimmassa tapauksessa hän upottuaan sulkeutuu mielensä sisään suljettujen ovien
taakse.

Sekä makropsia ja mikropsia voivat tapahtua kuitenkin myös spontaanisti esim. epilepsia -
kohtauksissa.

Myös spontaanisti on ilmennyt tapahtumia, jossa makropsian kokeneen pienentymistä on


todistanut joukko ihmisiä jotka ovat samanaikaisesti kokeneet Mikropsian. Kalevalasta
kerrotaan peukaloisen kokoisesta miehestä joka nousi merestä kaatamaan suurta tammea.
Kun Väinämöinen ei uskonut hänen kykyynsä kaataa puuta noin pienenä, muuttui
peukaloinen jättiläiseksi.1

Täten makropsiaa ei kaikissa tapauksissa voi tulkita vain varhaisimmilla hermoradoilla


havaitsemisena, vaan kyseessä saattaa olla paljon monimutkaisempi ilmiö.
yogafilosofiassa ja hindumytologiassa ilmiöllä on merkittävä rooli. Sitä kutsutaan Anima
siddhiksi, jonka voi saavuttaa yogan harjoitusten seurauksena. Sen avulla voi pienentyä
äärettömän pieneksi tai suurentua äärettömän suureksi. Vaikka yoga-siddhit eli
yliluonnolliset voimat on katsottu usein olevan jopa haitaksi todellisen henkisen elämän
kannalta, on kuitenkin Anima Siddhi erityisen tärkeä länsimaalaisen mysteeritradition
kannalta.

Se nimittäin on välttämätön kulkuneuvo regressiiviselle individuaatiolle ja vie


progressiivisen individuaation sen äärimmäiseen huipentumaan saakka: Kosmisen
muodon saavuttamiseen, sekä se mahdollistaa lopulta mikro- ja makrokosmoksen
yhteyden.

1
Eräs ystäväni kertoo että hänen ollessaan vielä pieni lapsi, hän söi vahingossa joulukuusen tekolunta. Sen seurauksena
hän äkkiä koki pienentyvänsä aivan peukaloisen kokoiseksi. Myös hänen paikalla olleet vanhempansa ja sukulaisensa
näkivät hänen pienentyvän.
136

Joukahaisen mysteeri on tämän taidon oppiminen. Vaikka varsinaisen siddhin


hallitsemiseen tarvitaan pitkälle kehittynyttä oman psyyken kontrollointia, on sen suurin
hyöty ja voima kuitenkin sen mahdollistavassa asenteessa, jonka Jeesus ilmensi kahdessa
lauseessaan:

” Se joka itsensä ylentää, se alennetaan, ja se joka itsensä alentaa, se ylennetään1.” sekä


”joka teistä tahtoo olla suurin taivasten valtakunnassa, se tulkoon kaikkien palvelijaksi.2”

Näissä kahdessa lauseessa ilmenee parhaiten Joukahaisen mysteerien syvin ulottuvuus ja


sanoma. Nämä lauseet pitäisi olla kokelaan jatkuvana mietiskelynä ja käytännön
toteutuksena läpi koko pitkän initiaatiopolun. Ne ovat kuin askeleita taivaaseen…

Suokosmologia

Arkkienkeli Metatronilta ja Eenokilta tullut Jumalallinen ilmoitus, ”Eenokin Avaimet,


Tiedon Kirja” tuo myös yllättävää valoa kilpalaulantaan.

Kirjan avaimessa 3-0-2 puhutaan aineaalloista ja myoniaalloista joita valo-olennot


käyttävät elektromagneettisten nielujen luomiseen joidea avulla he liikkuvat
maailmankaikkeuksien välillä.

” AVAIMET TULEVAISUUDEN VALON LÄHTEISIIN OVAT MYON- JA AINEAALLOT,


JOTKA PALJASTAVAT SÄHKÖMAGNEETTISTEN NIELUJEN AVAUTUMISEN JA
YLITTÄMISEN SALAISUUDEN, JOIDEN AVULLA ”TÄYSVALO-OLENNOT TULLAAN
VASTAANOTTAMAAN”3

Aine-aalloilla kirjan mukaan on kyky liikkua valoa nopeammin ja myoni- aallot ovat
putoavia valohiukkasia yhdestä luomisen geometrian tasosta toiseen.

Kalevalainen avain tähän Eenokin avaimeen on Väinämöisen vastaavuus aine-aaltoihin ja


Joukahaisen vastaavuus myoni-aaltoihin.

Aine ja myoni -aaltoyhdistelmällä on myös tärkeä tehtävä luomisen yhteydessä:

”Aine-myoni-yhdistelmää käytetään myös valvomaan universaaleja nollapiste-värähtelyjä, jotka


ylläpitävät molekyylivoiman malleja. Tämä universaalinen nollapiste (jossa kartiot yhdistyvät) on
alkuperäinen kiinnityskohta toisiin universumijärjestelmiin, jonka avulla luominen tapahtuu.
Fyysisen luominen toissijaisten järjestelmien täytyy hyväksyä universaali nollapiste galaktisen
aineen alkuperänä, niin kuin lapsi hyväksyy äitinsä kohdun napanuoran, jonka uloke hän on.

1
Mat 23:12
2
Ibid 23:11
3
Eenokin Avain, Tiedonkirja; J.J. Hurtak avain 3-0-2 s.349
137

Siten painovoiman luhistumisen galaktisessa keskuspisteessä valohiukkasten hajoamista käytetään


järjestämään syntyviä hiukkasmalleja, jotka antavat hahmon evolutiivisen luomisen uudelle
järjestykselle”1

Kilpalaulanta Eenokin avainten kosmisesta perspektiivistä on taistelua Valon


hierarkioiden edustajien ja kapinallisten langenneiden hierarkioiden olentojen välillä,
jotka muokkaavat hallitsemiaan universumin osia mielensä mukaisesti, välittämättä
korkeimmasta Jumalallisesta suunnitelmasta.

Aine-myoni yhdistelmää voidaan kuitenkin käyttää uudelleen järjestelemään erillisen


planeetan energiahiloja ja suoda niille mahdollisuus työskennellä korkeimpien Valon
hierarkioiden kanssa ja siirtyminen korkeammille luomisen tasoille.

”Tarkemmin sanottuna Valon Neuvoston komennossa olevat spektrivehikkelit paikallistavat


fyysisellä tasolla planetaarisen väestön, jolla on tuhoavista kierteistä johtuva negatiivinen
energiavirta ja/tai joka on tuhonnut ilmakehänsä kuoren niin että se päästää tuhoavat säteet
pommittamaan planeetan pintaa. Silloin Veljeskunta ottaa planeetan haltuunsa ja ”kutoo” spekter-
ja spektra-aaltokiertymien ristikkoverkoston niin että kriittinen massa tasapainottuu ja harmonia
voi palautua. Haltuunoton tarkoitus on estää negatiivisia säteilyitä häiritsemästä orgaanista
evoluutiota, niin kauan kuin verkostoa kudotaan.”2

”Tämä tapahtuu vain planeettajärjestelmille, jotka uhkaavat tuhota muita luomakunnan


lajimuotoja, samoin kuin sivilisaatioille jotka avuttomina kulkevat kohti tähtijärjestelmänsä
kuolemaa. Silloin ”Täysvalo-olennot” ilmestyvät auttaakseen lajia, jos se valitsee valon
korkeimman spiraalin, planetaarisen tuhon ja rappeutumisen alemman spiraalin sijaan.” 3

Nämä Täysvalo-olennot vastaavat Kilpalaulanta kertomuksessa luonnollisesti Ainoa.


Hänen voimalla langenneiden energioiden vallassa olleet planeetat vapautuvat
kolmiulotteisesta kuutioon vangitusta ajatusmuodostaan ja he saavat uusia psyykkisiä
voimia. Tämä johtaa heidät kohti omaa kosmista täydellisyyttään ja paluuta Jumalalliseen
lähteeseensä.

Veda-kirjoissa on kertomus siitä kuinka voimallisen Hirannaksai-nimisen demonin


toimesta maa suistui radaltaan ja upposi syitten valtamereen jossa planeetat kelluvat.
Demoni parka ei ollut löytänyt tasoistaan taisteluseuraa ja hän oli kuullut Varuna-
jumalalta että itse korkein Jumala, Vishnu, voisi tarjota hänelle kunnollista vastusta. Hän
sitten yritti houkutella Jumalan paikalle maan avulla. Silloin Jumala otti villisian hahmon,
jota kutsutaan nimellä Varaha. Torahampaillaan Varaha nosti maan syitten merestä.
Samalla Hirannaksai hyökkäsi ja aloitti pitkän taistelun. Varaha urheilumielessä antoi
demonin sohia nuijallaan hetken, ennen kuin siirsi hänet paremmille metsästysmaille.

1
Eenokin Avain, Tiedonkirja; J.J. Hurtak avain 3-0-2. 13-14 s.350
2
Ibid 23-24 s.351
3
Ibid 20 s.351
138

Taistelun edetessä käytiin väittely joka muistuttaa myös kilpalaulantaa. Sama mittelö
toistuu kaikissa supersankareiden ja superrosvojen taistelussa.

Olemme tarkastelleet kuinka Kalevalan kilpalaulanta heijastaa yksilön sisäistä


kamppailua henkisyydessä ja psykologis-sosiaalisessa kentässä. Olemme nähneet kuinka
se heijastaa tiettyjä uskonnollisia traditioita ja historiallisia tapahtumia. Olemme nähneet
kuinka se linkittyy Venuksen sykleihin ja kuinka se yhdistää mikrokosmiset tapahtumat
makrokosmisiin tapahtumiin. Olemme nähneet sen yhteyden planetaarisessa evoluutiossa
ja kosmologisessa kierrossa. Spiraalin-kaltaisesti on kilpalaulannan suonsilmäke
avautunut ja valmiina nielaisemaan meidätkin. Sillä kauneimman tulkinnan Joukahaisen
suosta nousuun ja Splendor Soliksen kahdeksanteen tauluun voi nähdä Eenokin avainten
kautta. Avain 3-1-0 kuvaa kuinka koko universumimme tullaan kohottamaan
korkeammalle tietoisuuden tasolle ja lähemmäs Kaiken lähteen, Jumalan valtaistuinta.

”TULEVAN UNIVERSUMIN AVAIMET SANOVAT MEILLE, ETTÄ TÄMÄ


MAAILMANKAIKKEUS TULLAAN VETÄMÄÄNI SPIRALOIVIIN VALOSÄTEILYIHIN
”NIIN KUIN VESI NOSTETAAN KAIVOSTA.” EVOLUTIIVINEN MEMBRAANI TULEE
LAAJENEMAAN NEGATIIVISTEN SUHTEELLISUUSJÄRJESTELMIEN TUOLLEPUOLEN
JA KIINNITTYMÄÄN EVOLUTIIVISEN MEMBRAANIN MEMBRAANISÄTEILYIHIN
SEURAAVASSA VALOVYÖHYKKEESSÄ. VALO TULEE KIINNITTYMÄÄN VALOON
NIIN KUIN KAKSI KARTIOLEIKKAUSTA, JOTKA TAHDISTUVAT VALO-
ELÄMÄVYÖHYKKEIDEN SPIRAALITÄHTISUMUUN. AIKAKAUDET ETENEVÄT LÄPI
VALOSÄTEILYIDEN ”VALTAISTUINENERGIAAN” JOKA LUO
TÄHTIUNIVERSUMEITA, NIIN KUIN ”ITÄÄNPÄIN VIRTAAVAT VEDET” ”MONIEN
ASUINSIJOJEN TALON” KYNNYSTEN ALLA.” 1

Tämä ei koske vain ihmisiä vaan jopa jokaista universumimme pienintäkin hiukkasta. Ei
siis ole merkitystä kuinka likaiseen suohon on itsensä laulanut. Koko universumin
ylösnousu suo ainutlaatuisen tilaisuuden puhdistautua ja pukeutua uusiin
valonvaatteisiin, matkalla kohti Jumalan monien asuinsijojen superkosmista taloa.
Kaikkeuden lähde suosii kuitenkin vapaata tahtoa.

”Ne jotka ilmentävät Valon Viisautta, jatkavat kehittymistä Valon valtaistuimille ja


hallintoalueille, eivät enää vaella maan maallisessa tietoisuudessa. Mutta ne jotka leikkaavat keho-
kosmoksensa irti ”Talosta”jäävät likakaivoon.” 2

Kosmos on valtava spiraali jossa pyörii äärettömästi pienempiä spiraaleja sisäkkäin.


Kilpalaulanta opettaa tunnistamaan oman äärettömän mitättömän aseman, äärettömän
suuressa kaikkeudessa. Se ei jätä kuitenkaan meitä itsesäälin tilaan, vaan osoittaa kuinka
lopettamalla pyörimisen oman rajallisuutensa vangitsevassa spiraalissa, voi hypätä
laajimpaan spiraaliin, joka kiertää vain Jumalaa.

1
Eenokin Avain, Tiedonkirja; J.J. Hurtak avain 3-1-0 s.429
2
Eenokin Avain, Tiedonkirja; J.J. Hurtak avain 3-1-0 24-25 s.431 Olen käyttänyt tässä säkeessä Eenokin avainten
opintopiirin varhaisempaa käännöstä, joka vastaa merkitykseltään säkeen virallista käännöstä paremmin
englanninkielistä alkutekstiä ja soveltuu esimerkkiimme selkeämmin.
139

Joukahainen ja Wakka

Joukahaisen mysteerit pitävät sisällään kaikki initiaation tärkeimmät aspektit ja pelkästään


sen huolellinen ja vilpitön tutkiminen voi avata oppilaan korkeimpiin henkisiin
todellisuuksiin ja tehdä siten muut Kalevalaiset initiaatiot turhiksi. Tilanne muistuttaa
tiibetiläistä kuolleiden kirjaa jossa korkein totuus ilmaistaan ensilehdillä, mutta loppukirja
muistuttaakin toistuvasti että ”jos et tajunnut edellistä ja valaistunut, niin ole hyvä ja lue
myös seuraavat sivut.” Joukahaisen ja Ainon mysteerit on siten Wakka
mysteerijärjestelmän ovi Alfan ja Omegan välillä. Se näyttää kokelaalle mistä koko
mysteerikultissa on kysymys ja näin antaa hänelle vilauksen päämäärästä jota kohti hän
on kulkeva.

Joukahaisen mysteerit Wakassa aktivoituvat siinä hetkessä kun kokelas nöyrtyy riittävästi
kääntyen ulkopuolisen avun suuntaan etsiessään henkistä viisautta ja omasta vapaasta
tahdostaan ottaa yhteyttä Wakkaan hakeakseen jäsenyyttä. Hän joutuu täyttämään
hakemuksen jossa selvittelee motivaatioitaan ja toiveitaan jäsenyytensä suhteen. Jos
Wakan vastaavat henkilöt toteavat hänet kelvolliseksi, hänelle järjestetään tapaaminen ja
sovitaan hänen mahdollisesta initiaatiostaan. Tällöin hänelle myös opetetaan meditaatio
”Joukahaisen suosta nostaminen” jossa opitaan erottamaan hienojakoiset kehot ja
löytämään oman olemuksen ydinsielu. Sielun eli Ainon löytäminen ja tunnistaminen
omassa itsessä, sekä sen uhraaminen Ylisielun instrumentiksi, on ainoa keino vapautua
aineellisen elämän suosta ja siirtyä vihkiytymättömyydestä Vihityksi. Se myös opettaa että
Wakka ei ole kiinnostunut kokelaan suhteen muusta kuin hänen sielunsa kasvattamisesta,
silti sielu säilyttää koko vihkimyspolun ajan absoluuttisen vapauden, joko toimia Ylisielun
ohjauksessa tai pyrkiä siitä itsenäisyyteen ja hukuttautua takaisin aineellisuuden
ohjattavaksi. Luonnollisesti ihmiset tekevät virheitä ja välillä menettävät kontaktin
Ylisieluun, kuten tapahtui Ainon tapauksessa.

Seppo Huunonen on kuitenkin takonut Uuden Laulun Kalevalaansa tälle kertomukselle


onnellisen lopun. Aino ilmestyy lopulta neitona Väinämöiselle, ilmoittaen halunsa
avioitua hänen kanssaan. Tähän suostutaan ja Aino siunaa laulun lahjoilla Suomen
kansan.
140

1.Lue edellinen Joukahaisen ja Ainon Mysteerit-dokumentti ajatuksella useita kertoja ja


opiskele sen symboliikkaa useiden viikkojen ajan päivittäin. Mietiskele Ainon ja
Joukahaisen lahjoja ja halutessasi valmista niistä itsellesi sopivat talismanit.

2.Opiskelun tarkoitus ei ole ainoastaan herättää mielessäsi aiheeseen liittyvät arkkityypit,


vaan myös se että opit tuntemaan symbolit niin hyvin että voit visualisoida ne mielessäsi
turvautumatta muistiinpanoihin. Opiskele myös dokumenttia ”Suomalainen Sielukäsitys”
Opettele ulkoa sielun osien nimet sekä niiden tehtävät ja merkitykset.

3.Varsinainen harjoitus on kaksiosainen. Ensimmäinen tehdään aikaisin aamulla ja toinen


illalla ennen nukkumaan menoa.

4.Jos asumuksesi lähellä ei ole Jatulintarhaa, niin halutessasi voit maalata sellaisen
kankaalle ja käyttää sitä riitissä temppelisi lattialle levitettynä. Tämä ei ole kuitenkaan
välttämätöntä.

Osa 1. Aineellisuuden suohon lankeaminen.

1. Herää aikaisin aamulla ja peseydy.

2. Hiljenny hetkeksi. Hengitä muutama syvä sisään- ja uloshengitys. Kun olet


rauhoittunut, niin kävele temppelisi Jatulintarhan sisään tai jos sinulla ei ole
Jatulinintarhaa, niin kävele spiraalin suuntaisesti huoneen lattian keskelle. Istu tai asetu
makuulle keskustaan.

3. Kuvittele yllesi, ympärillesi, allesi ja sisällesi Korkein mahdollinen Jumalallinen olento


tai ideaali.

4. Yritä tuntea läsnäolo voimallisesti ja niin että koet oman olemuksesi katoavan
mitättömyydessään tuon olennon edessä. Tunne täyttyväsi rakkaudesta kaiken lähdettä
kohtaan ja tunne halua omistaa koko olemuksesi hänen palvelemiseen. Voit käytännössä
laajentaa tätä kohtaa lähes äärettömästi. Voit laulaa tai mietiskellä Jumalan nimiä jotka
maailman suuret uskonnot ovat paljastaneet. Rukoile voimakkaasti ja intensiivisesti koko
olemuksellasi. Harrasta Bhagti-yogaa. Mikä tahansa on sinulle voimallisin menetelmä
ottaa yhteyttä ymmärryksesi mukaiseen Kaikkein Korkeimpaan.

5. Kun tunnet että olet saanut yhteyden niin kiitä ja osoita kunnioituksesi Korkeimmalle
tehden täyden kumarruksen. (Jos et fyysisestä tai jostain muusta syystä pysty tai halua
tehdä kumarrusta, niin osoita sisäisesti kunnioituksesi. Parempi olla pää koholla nöyrä
kuin kumartua sydän täynnä ylpeyttä.)
141

6. Kutsu nyt omaa Haltijaasi, Ylisieluasi, Pyhää Suojelus Enkeliäsi. Rukoile Korkeimman
Jumaluuden avulla Haltijaasi näyttämään itse parhaimman menetelmän hänen
kutsumiseensa. Kun tunnet saaneesi yhteyden Haltijaasi, niin kiitä haltijaasi ja osoita
kunnioituksesi kumartamalla täysi kumarrus Jumalalle joka rakkaudessaan on lähettänyt
sinulle niin täydellisen avustajan.

7.Kutsu nyt omaa sieluasi, Itseä. Tunnista se itsessäsi oman olemuksesi ytimenä. Tunne
olevasi vapaa kaikista aineellisista toiveista ja haluista. Tunne vain kaipausta palvella
Jumalaa.

8.Kiitä ja kumarra täysi kumarrus Jumalalle, samalla rukoillen että Jumala ottaisi vastaan
sielusi ja hyväksyisi sinut palvelukseensa.

9.Kutsu nyt Wakka-kehoa eli Buddhia. Asetu hiljaiseen mietiskelyyn. Unohda itsesi ja ole
vain tietoinen ympäröivistä sisäisistä ja ulkoisista energioista. Anna ymmärryksesi ja
intuitiosi itse puhutella sinua.

10.Kun olet tunnistanut Wakka- kehon energiat niin kiitä ja tee koko kumarrus Jumalan
kunniaksi. Kiitä myös kaikkia Henkisiä opettajia ja auttajiasi polulla.

11.Kutsu nyt Sampo-kehoa, Luontoasi eli kausaalikehoasi. Tunnista omat lahjasi ja kykysi.
Tunne voimakas tahto kehittää parhaita puoliasi ja potentiaalisuuksiasi huippuunsa. Kiitä
ja tee täysi kumarrus Jumalalle, iloiten siunauksistasi, kuten myös ongelmistasi ja
heikkouksistasi. Rukoile samalla että voisit käyttää kaikki lahjasi ja kykysi Jumalan
palvelemiseen.

12. Kutsu nyt Mieli-kehoasi eli mentaalikehoasi. Tarkkaile normaalia mielesi sisältöä
yrittäen olla takertumatta siinä esiintyviin ajatuksiin ja ideoihin. Visualisoi Haltijasi
puhdistavan mielesi tyhjäksi kaikesta turhasta. Kiitä ja tee täysi kumarrus Jumalalle,
rukoillen että voisit aina täyttää mielesi Jumalan ja hänen palvelemisensa miettimisellä.

13.Kutsu nyt Löyly eli astraalikehoasi. Tarkkaile tunteitasi. Pyydä haltijaasi puhdistamaan
tunteesi ja siinä olevat tukkeutumat. Tee hengitysharjoituksia ja huomaa kuinka voit siten
hallita tunteitasi. Kiitä ja tee täysi kumarrus Jumalalle. Rukoile että tunteesi voisi muuttua
rakkaudeksi häntä kohtaan ja että voisit aina nähdä Sielusi silmin Jumalan Kasvot.

14.Kutsu nyt Väki eli eetterikehosi. Tunne fyysisen kehosi ympärillä oleva energiakeho.
Tee mikrokosmista kiertoa, Middle Pillaria, Tai Chitä, Chi Gongia tai muita kehon
energiakenttää voimistavia harjoituksia. Kiitä ja tee täysi kumarrus Jumalalle, pyytäen että
voisit suunnata vitaliteettisi parhaiten hänen palveluksessaan.

15.Kutsu nyt Ruumista eli fyysistä kehoasi. Tunne sen olemassaolo. Venyttele ja hiero
jäseniäsi. Tee yogaa tai muita fyysisiä harjoituksia. Mene lenkille. Syö terveellisesti. Tee
koko Kumarrus Jumalalle, kiittäen fyysisen ruumiin lahjasta. Rukoile että oppisit
kuuntelemaan sen ohjeita ja käyttämään sitä paremmin Jumalan palvelukseen.
142

16. Kun päivän aikana teet joitain virheitä, koet negatiivisia tunteita tai sinua häiritsee
jokin muissa ihmisissä. Muista silloin Varjokehosi ja näe kuinka nuo ei toivotut asiat
nousevat sen pimeydestä ja siinä olevista Kundabuffereista. Keskity Korkeampaan Itseesi,
Haltijaasi ja Jumalaasi ja anna heidän valonsa loistaa Varjokehosi pimeyteen ja poistaa siitä
koostuvat tukkeutumat.

Osa 2. Aineellisuuden suosta ylösnouseminen

1. Illallah ennen nukkumaan menoa, kulje jälleen Jatulintarhan tai spiraalin ytimeen.
Toista edellinen harjoitus mutta tee se päinvastaisessa järjestyksessä, aloittaen fyysisestä
kehosta ja lopettaen Korkeimpaan Jumaluuteen. Sen jälkeen yritä pitää kaikki olemuksesi
Jumaluuteen keskitettynä ja mene nukkumaan.

2. Jos kuitenkin haluat säilyttää unenlahjasi, on sinun syytä tehdä harjoitus kevyesti.
Välttäen mm. Middle Pillar tai Mikrokosmisen kierron tekoa. Myös pyhien nimien
toistaminen kannattaa tehdä kevyesti. Näin voit varmistaa olevasi korkeimmassa
mahdollisessa tietoisuuden tilassa koko yön ajan kunnes jälleen aamulla on aika suohon
langeta.

Osa 3. Edistyneemmät harjoitukset

1. Tehtyäsi harjoitusta jonkin aikaa voit yllätykseksesi huomata että korkeimpina


kehoinasi pitämät tilat ovatkin vain mielikehossasi olevia heijastuksia. Tämä on
kehityksen merkki ja sen tiedostaessasi sinulla mahdollisuus todella ylittää mielesi.

2. Kehittyessäsi harjoituksessa voit kysyä syntykeholtasi eri hienojakoisten kehojesi nimiä.


Nimiä mietiskelemällä ja toistamalla voit aktivoida kehosi tehokkaammin. Jos saamasi
nimi on oikea, sen pitäisikin aktivoida välittömästi keho jonka osa se on.

3. Saatuasi oikeat nimet, voit tehdä kymmenen Talismaania itse valitsemallesi


materiaalille, yksi jokaiselle keholle. Kirjoita siihen kehosi yleinen nimi (Löyly, Sampo,
Wakka jne.) ja sen oma henkilökohtainen nimi. Voit kirjoittaa nimet maagisilla aakkosilla,
kuten riimuilla. On myös hyödyllistä suunnitella sigil-taikamerkki jokaiselle kehosi
nimelle. Voit käyttää siihen perinteisiä tekniikoita tai kehittää omia. On myös hyödyllistä
tehdä mielenkartta jokaisesta kehosta. Halutessasi piirrä talismaaneihin vastaavat
Joukahaisen Lahjat tai joitain muita symboleja, jotka itse koet niihin parhaiten soveltuvan.

4. Älä kiirehdi tässä prosessissa. Vihkimysjärjestelmässä parhaiten edistyt jos valmistat


Ruumiskeho-talismaanin Kilpalaulanta-asteessa, Väkikeho- talismaanin Hiiden Hirven Hiihto-
asteessa, Löylykeho- talismaanin Hiittolan Hyvän Hevosen-asteessa, Mielikeho -talismaanin
Tuonelan Joutsen -asteessa, Sampo-Luontokeho -talismaanin Sammon Taonta -asteessa,
Wakkakeho- talismaanin Manalan Karhun -asteella, Varjokeho- talismaanin Manalan Suden ja
Kyisen Pellon Kyntämisen -asteilla, Itsekehon-talismaanin Tuonelan Hauen- asteella ja
Haltijakehon-talismaanin Pohjolan Häiden -asteen tasolla. Jumala-talismaani valmistetaan
Väinämöisen Mysteereiden aikana.
143

5. Voit tehdä myös Syntykeho-talismaanin johon on kirjoitettu kaikkien kehojesi nimet. Tee
se pikkuhiljaa sitä vauhtia kun saat nimet haltijaltasi kehoillesi.

Niille jotka kokevat ajatuksen joka-aamuisesta suohon uppoamisesta vastenmielisenä,


esittelemme edellisestä rituaalista Ainon symboliikkaan soveltuvan version. Tämä rituaali
soveltuu erityisesti naisille.

Herättyäsi aamulla visualisoi mäen päällä oleva Temppeli jonka sisällä on alttarin yllä
Kultainen Arkku jossa Kuusi Kultaista Vyötä ja Seitsemän Sinistä Pukua. Voit myös
vaihtoehtoisesti visualisoida arkussa olevan omat seremoniavaatteesi.

Vaatteet vastaavat hienojakoisia kehojasi jotka sitten puet yllesi aloittaen Jumalkehosta
aina alaspäin kuten suohon upottautumisriitissä, samalla rukoillen kehoja vastaavat
loitsut ja tehden niitä vastaavat harjoitukset. Erityisen antoisan saa rituaalista, jos sen
tehdessään pukee samalla ylleen seremonialliset vaatteensa kehoja vastaavine
talismaaneineen ja muiden väkevien amulettien kera. Hyödyllistä on valmistaa itse
seitsemän kevyttä kaapua varustettuina kehojen nimin ja symbolein ja värein. Siten
rituaalin lopussa on maagikko pukeutunut Pyhän Hengen Vaatteisiin. Tämä Väkeen
Pukeutuminen on siten erinomainen harjoitus ennen mitä tahansa tärkeää seremoniallista
työskentelyä.

Illallah rituaali toistetaan päinvastaisessa järjestyksessä kuten suohon nousun riitissä ja


lopulta tietoisuus keskitetään takaisin Kultaiseen Arkkuun.

Ainon Hääpuvun pukemisen Rituaalissa maassa oleva Jatulintarha muuttuu


vesipyörteeksi. Jatulintarhoja käytettiin hedelmällisyysriiteissä joissa miehet ajoivat siellä
takaa naisia.
144

Kiireinen henkilö ei aina ehdi aamuisin suorittaa Hääpuvun pukemisen kaltaista vaativaa
ja pitkää rituaalia vaan joutuu käyttämään jokaisen sekunnin taistellakseen työpaikalle
imevän vastustamattoman Illuminaattisen voiman hukuttavaa otetta. He voivat onneksi
soveltaa Ainon Hääpuvun pukemisen ja riisumisen rituaalia joka aamu esim. seuraavan
kaavan mukaisesti:

1. Heti herättyäsi aamulla kohdista tietoisuutesi Korkeimpaan käsitykseesi Jumaluudesta,


Jumalasta, Jumalattaresta, tyhjyydestä, millä nimellä sitten Sitä kutsutkaan. Anna koko
olemuksesi täyttyä sen Olemuksesta.

2. Mene suihkuun. Anna veden valua pääsi ylle ja keskitä tietoisuutesi Haltijaasi. Anna
koko olemuksesi täyttyä sen Olemuksesta.

3. Oikoessasi ja nyhtäessäsi karvojasi tai harjatessa hampaita peilin edessä keskitä koko
olemuksesi Itse -kehoosi. Sano tarvittavat positiiviset affirmaatiosi.

4. Voitele kehosi haluamallasi tuoksulla ja samalla keskittäen tietoisuutesi Wakka-kehoosi.


Visualisoi kuinka parfyymin tuoksu vetää puoleensa tulevaan päivääsi niitä asioita ja
ihmisiä joita toivot ja pitää poissa kaikki negatiiviset vaikutukset, ihmiset ja asiat. Voit
samalla vahvistaa Intomielesi inspiraation lähteen valitsemalla tuoksun toiveittasi
vastaavan symboliikan mukaan.

5. Pue alusvaatteet yllesi samalla keskittäen tietoisuutesi Sampo-kehoosi. Voit samalla


meditoida omaa geneettistä perimääsi ja sen suhdetta karmaasi ja samalla miettiä mitä
alkavana päivänä voisit tehdä paremmin karmasi puhdistamiseen. Sukkia pukiessasi voit
visualisoida kuinka polkusi sinä päivänä tulee kulkemaan Korkeimman Johdatuksen
mukaan.

6. Jos yleensä teet hiuksillesi jotain, niin tässä vaiheessa voit keskittyä mielikehoosi ja
aktivoida se toimimaan aina tilanteeseen sopivalla tavalla. Tämä voidaan toteuttaa
lisäämällä hiuksiin roikkumaan erilaisia loitsuja.

7. Pukiessasi yllesi päällysvaatteita keskitä tietoisuutesi Löylykehoon. Koska


päällysvaatteet näyttävät ulkomaailmalle sen mitä haluat näyttää itsestäsi, ihmiset
pukeutuvat usein oman tunnetilansa mukaisesti. Valitsemalla tietyn väriset vaatteet voit
myös vaikuttaa omaan emotionaaliseen tilaan. T-paidoissa ja vaatteissa olevat logot, kuvat
ja sloganit ovat myös tärkeä osa löylymagiaa.

8. Väkikehon aktivointi voidaan toteuttaa vyötä tai takkia laittaessa. Jos Kalevalainen
Yogimme ei ole liian kiireinen, voi hän tehdä tässä vaiheessa muutamat venytyksetkin.
145

9. Ruumiskehoon on helppo pukeutua vaikka laittamalla kengät tai sisätossut jalkaan. Sen
jälkeen voi meditoida fyysisen kehon tarpeita aamupalan aikana ja virittäytyä aineellisen
maailman riemuisiin energioihin päivän lehteä lukemalla.

10. Illallah nukkumaan mennessä rituaalin voi toistaa päinvastoin riisumalla vaatteensa ja
meditoimalla kuinka hyvin aamulla annetut loitsut ja visualisaatiot toimivat Ruumis-,
Väki-, Mieli- ja Luontokehojen kohdalla ja kiittää niitä avusta, sekä antaa niille uusia
loitsuja ja visualisaatioita unimaailman tarpeita varten. Alastomana peilin edessä
iltatoimia suorittaessa voi sitten meditoida kuinka hyvin Into-, Wakka- ja Itse-kehojen
loitsut toimivat ja kiittää kehojen henkiä avusta, sekä antaa affirmaatioita unien suhteen.
Sängyn reunalla iltarukouksena voi kohdistaa tietoisuutensa Haltijaansa ja kiittää kaikesta
avusta ja pyytää ohjausta unimaailmassa matkustaessa.

10. Lopulta mene nukkumaan ja keskitä mielesi yksin Jumalaan Ainoaan.

RAMA HARE HARE


HARE KRISHNA HARE
KRISHNA KRISHA HARE
HARE HARE RAMA
HARE RAMA RAMA
RAMA HARE HARE
146
147

ullervo lienee Suomalaisen myyttisen maailman traagisin henkilö. Hänen on


katsottu olevan eräänlainen suomalaisuuden tai suomalaisen prototyyppi.

Kaikki alkoi kun Kaleva viljeli kannon ympärille vakoon kymmenen siementä. Siemenistä
syntyi Untamo ja Kalervo. Kalervo lähti Karjalaan ja Untamo Länsi-Suomeen. Untamo
kuitenkin ihan kuin tahallaan kalasti ja viljeli Kalervon reviirillä.

Kalervo ja Untamo ajautuvat sotaan. Untamo ottaa voiton ja tuhoaa Kalervon suvun.
Ainoastaan raskaana oleva piika jää jäljelle. Hän synnyttää Kullervon, joka joutuu
nuoruutensa viettämään Untamon orjuudessa. Kullervo lapsena janosi kostoa Untamolle.
Untamo vaistoaa sen ja Untamon käskystä Kullervo yritetään polttaa kuoliaaksi, mutta
hän ei kuole. Sitten hänet yritetään hukuttaa mutta turhaksi jää tuokin yritys. Untamo
vielä yrittää hirttää Kullervon ja siinä myös epäonnistuu. Kullervo kasvaa vanhemmaksi ja
Untamo päättää antaa hänelle arkisia tehtäviä suoritettaviksi. Hänet käsketään lasta
hoitamaan, mutta lapsi kuolee tauteihin. Kun Kullervo laitetaan metsää hoitamaan, hän
onnistuu tuhoamaan hyvät hirret ja loitsuillaan tuhoaa maan niin että siinä ei enää mitään
kasva. Aidan korjauksessakin Kullervo tekee ovettoman aidan joka yltää taivaisiin.
Lopulta kun tähkiä puidessaan Kullervo hakkaa tähkät liiskaksi, Untamo kyllästyy ja
päättää myydä Kullervon orjaksi Seppo Ilmariselle. Aikansa Kullervo palvelee Ilmarista,
kunnes eräänä päivänä Ilmarisen vaimo Pohjolan tytär laittaa kiven Kullervon
eväsleipään. Leipää leikatessa Kullervon perintöpuukko katkeaa. On niin suuri raivo
Kullervon että hän manaa karhun ja suden, variksen ja korpin kehotuksesta raatelemaan
Pohjolan emännän kuoliaaksi. Raivo tuntuu jossain toisinnoissa tästä vain yltyvän ja sitä
laannuttaakseen kaataa Kullervo suuren tammen ja sen lisäksi koko metsänkin. Sitten
huhuiltuaan aikansa suuren tammen kannon yllä hän tapaa vanhan Akan joka kertoo
hänen vanhempansa olevan hengissä. Kullervo löytää tiensä heidän luokse mutta ei viivy
kauan vaan lähtee maksamaan veroa. Matkalla hän kohtaa neidon jonka hän viettelee.
Selviää, että neito on hänen kadonnut siskonsa kun on jo liian myöhäistä. Sisko
häpeässään hukuttautuu ja Kullervo lähtee sotimaan ja tappaa koko Untamon suvun.
Sitten hän löytää vanhempansa ja veljensä ja siskonsa kuolleina ja hän lähtee murheissaan
maailmasta samurain asenteella kaatuen miekkaansa.

UNTAMO JA KALERVO

Untamo ja Kalervo ovat arkkityyppinen veljespari joiden riidasta ja toisen veljeksen


kuolemasta syntyy uusi kulttuuri. Tämän kertomuksen tapaamme niin Raamatun
kertomuksessa Kainista ja Abelista, Rooman Romuluksesta ja Remuksesta. Timo
Heikkilän mukaan heidän syntymänsä kannon ympärille viljellyistä siemenistä
suomalaisten kantaisän Kalevan toimesta, kuvastaa uutta vanhan matriarkaalisen
kulttuurin raunioille syntyvää itäistä ja läntistä kulttuuria. Untamo asutti Länsi-Suomea ja
Kalervo Itä-Suomea. Heikkilä vertaa heitä klassisiin mytologisiin veljeksiin kuten
148

Romulukseen ja Remukseen1 Myös heidän tapauksessaan uusi kulttuuri syntyi kun toinen
veli tappoi toisen.

Romulus ja Remus saattaisivat jopa olla Kalervon ja Untamon esikuvia. Suomessa ja


Pohjois-Euroopassa vuosina 0-200 jKr vallitsi ns. roomalainen rautakausi. Silloin Rooman
valtakunta eli kukoistuksensa viimeisiä aikoja ja sen vaikutus ulottui kaupankäynnin ja
kulttuurivaihdon muodossa aina Suomeen asti.

Kertomuksia tämän mahtavan kulttuurin perustaja sankareista muinaiset suomalaiset


saattoivat tulkita oman mytologiansa mukaisesti, ja Romulus ja Remus yhdistettiin silloin
Kalevan poikiin ja etenkin niiden paikallisiin edustajiin Untamoon ja
Kalervoon.

Romulusta ja Remusta heidän lapsuudessaan ruokki susi. Vastaavaa ei Untamon ja


Kalervon kertomuksessa tavata, mutta Suomessa on ollut voimakas suteen liittyvä kultti.
Vielä nykyäänkin kahdella Suomen kunnalla on vaakunassaan susi; Sipoolla ja Valtimolla.
Valtimon susi tulee 1600-luvun ahneesta veronkerääjästä Simo Hurtasta. Sipoon susi tulee
kertomuksesta jossa ensimmäiset Sipoon asukkaat saapuivat paikalle susipäisellä
viikinkilaivalla.

Suden kultti on myös tärkeä osa rautakautisen Seppo Ilmarisen mysteerejä.

Yhteydet Romulukseen ja Remukseen eivät kuitenkaan tähän lopu.

Kaikki alkoi kun Numitor ja Amulius perivät isänsä kuningas Alba Longan.

Numitor peri valtaistuimen ja kuninkuuden, kun taas Amulius peri kaikki kuninkaalliset
rikkaudet.

Rikkauksiensa avulla Amulius pian suisti Numitorin vallasta. Hän myös järjesti niin että
Numitorin tyttärestä Rhea Silviasta tuli selibaattilupauksen tehnyt vestaali-papitar,
jotteivät hänen mahdolliset jälkeläisensä voisi periä valtaistuinta. Jumalallinen väliintulo
oli paikallaan näin ahdistavassa tilanteessa, ja Mars-Jumala ilmestyi Rhea Silvialle ja siitti
hänelle kaksoset. Kaksosten synnyttyä Amulius määräsi heidät jokeen heitettäväksi. Näin
tehtiin mutta kaksoset Romulus ja Remus ajautuivat rantaan. Siellä heitä ruokki susiemo,
kunnes heidät löysi paimen nimeltä Faustulus. Hän vei pojat kotiinsa ja kasvatti ne
vaimonsa Acca Larentian kanssa. Aikanaan pojista kasvoi vahvoja paimenia. Sitten eräänä
päivänä Numitorin paimenet joutuivat konfliktiin Remuksen kanssa ja vangitsivat tämän.
Numitorin selvitettyä kuka poika todella oli, Romulus ja Remus johtivat kansannousua
jonka seurauksena Amulius kuoli. Numitor sai takaisin valtaistuimen ja Romulus ja
Remus perustivat oman kaupunkinsa Palatinen kukkulalle jossa susi oli heitä ruokkinut.
Remuksen mielestä kaupunki olisikin pitänyt perustaa viereiselle kukkulalle. Pojat

1
Timo Heikkilä: Kullervon Suku s.184
149

ratkaisivat riidan seisomalla kukkuloillansa ja odottaen Jumalilta merkkiä. Remuksen


kukkulan suunnalta lensikin heti kuusi korppikotkaa, mutta samanaikaisesti lensi
Romuluksen puolelta kaksitoista korppikotkaa. Tästä Remus suuttui niin paljon että
hyppäsi kaupungin muurin yli. Romulushan ei tuollaista pelleilyä suvainnut vaan
välittömästi lähetti Remuksen kuolon tielle. Siten Romuluksesta tuli koko kaupungin
hallitsija. Hänen hallinnossaan Rooma kasvoi. Siitä tuli kuitenkin kaikenlaisten roistojen ja
arveluttavien henkilöiden turvapaikka. Kaupungin naiset olivat siis vähissä. Romulus
järjestikin 700 sabiinittaren ryöstön kaupunkilaisten vaimoiksi.

Hallittuaan 38 vuotta, Romulus katosi yhtäkkiä ilmestyneen pimeyden ja pyörremyrskyn


kautta. Hän ilmestyi sitten muutamille seuraajilleen ja kertoi että hänet on otettu
taivaaseen ja nyt häntä pitäisi palvoa Quirinus-nimisenä Jumalana.

Vertailemalla Romuluksen ja Remuksen kertomusta Untamoon ja Kalervoon, voimme


nähdä moniakin samoja piirteitä. Itse asiassa Untamo ja Kalervo näyttävät enemmän
muistuttavan Numitoria ja Albania. Romuluksen ja Remuksen seikkailut näyttävät
puolestaan enemmän sopivan Kullervon rooliin.

Kullervo yritettiin myös hukuttaa. Kullervo tapaa kertomuksensa käännekohdassa


vanhempansa ja hänen sukunsa arvoitus ratkeaa. Remuksen aidan yli hyppääminen on
oudon vastakkainen Kullervon aukottoman aidan rakentamiselle. Ja lopuksi sekä
Romulus että Kullervo harrastivat naisten ryöstöä.

Romuluksen ja Remuksen linnuista ennustamisessakin näyttää olevan samoja piirteitä kun


Kalevalassa esiintyvässä Untamon ja Kullervon synnyssä:

”Kasvatti emo kanoja,


suuren joukon joutsenia.
Kanat aialle asetti,
joutsenet joelle saattoi.
Tuli kokko, niin kohotti,
tuli haukka, niin hajotti,
siipilintu, niin sirotti:
yhen kantoi Karjalahan,
toisen vei Venäjän maalle,
kolmannen kotihin heitti.

Minkä vei Venäehelle,


siitä kasvoi kaupanmiesi;
minkä kantoi Karjalahan,
siitä se Kalervo kasvoi;
kunkapa kotihin heitti,
se sikesi Untamoinen
ison päiviksi pahoiksi,
emon mielimurtehiksi.”1

1
Kalevala 31:1-20
150

Myös Kullervoa palvotaan ja pidetään suomalaisuuden hengen ilmentymänä, kuten


Romulusta Quirinuksena1 Rooman kulttuurin henkilöitymänä.

Vaikka Kullervon saagalla saattaakin olla jotain historiallista yhteyttä Romuluksen ja


Remuksen kertomukseen, niin on hyvä huomata että vastaavat kertomukset kaksosista
jotka pistävät alulle jonkun uuden asian, monesti jopa maailman luomisen, on universaali
arkkityyppinen myytti joka löytyy kaikista kulttuureista. Romuluksen ja Remuksen
lisäksi vastaavanlaisia kertomuksia sankarillisista veljeksistä esiintyy eurooppalaisessakin
kansanperinteessä ainakin n. 770 versiota.2

Erityisesti tässä on kyseessä kaksosmyytti sen esiintyessä saman sukupuolisten kaksosten


muodossa. Kertomukset ensimmäisestä miehestä ja naisesta kuuluvat eri myyttiseen
arkkityyppiin. On oletettavaa että kertomukset juuri saman sukupuolisista kaksosista
edustaa kosmo-kronologisesti aikaisempaa tapahtumaa. Juutalais-kristillisessä traditiossa
esiintyy ennen Aatamin ja Evan syntiinlankeemusta, Luciferin lankeemus. Hän oli
erityisesti gnostilaisia luomismyyttejä mukailevan Mormoni-ilmoituksen valossa
Jeesuksen veli ja ennen maailman luomista heillä oli hieman kiistaa siitä kuinka maan
asukkaiden henkisestä kehityksestä pitäisi huolehtia. Heikkilä sanookin Untamon ja
Kalervon sodan olevan ikään kuin maanpäällinen heijastus aikaisemmasta Joukahaisen ja
Väinämöisen kiistasta.3

Tämä alkuperäinen kaksosten välinen dilemma heijastaa sitä faktaa että perimmäinen
sukusolu jakautuu aluksi mitoosilla eli tekemällä itsestään täydellisiä kopioita joissa
kaikissa on 46 kromosomia. Ensimmäisen suvullisen jakautumisen jälkeen solut
jakautuvat kahteen 23 kromosomia sisältävään soluun, joka tarvitsee lisääntyäkseen toisen
23 kromosomisen solun. Tätä jakautumista kutsutaan meioosiksi ja se tuo mukanaan
kuoleman mahdollisuuden, jota periaatteessa meioosin yhteydessä ei voi tapahtua, koska
solu voi kopioida itseään äärettömästi. Meioosi tapahtuu vain jos paikalla on toinen 23
kromosominen solu.

Mitoosi on myös kaiken elämän lähde ja solut jakautuvat ihmiskehossa pääasiallisesti


mitoosilla. Vain sukusolut jakautuvat meioosilla. Solujen sisällä tapahtuu siis jatkuvaa
DNA:n jakautumista. Tämä kaksoiskierrerakenne aukeaa ja monistuu aina solun
jakautuessa.

Tästä johtuen luomiskertomuksissa esiintyy luovina agentteina universaalisti kaksoispari.

Kaksoset ovatkin herättäneet mytologisen asemastaan johtuen ihmetystä kaikissa


kulttuureissa. Niihin on suhtauduttu kulttuurista riippuen äärimmäisen dualistisesti.
Heitä on palvottu Jumalina ja kaksosten saaminen on ollut hyvä enne tai sitten kaksoset on

1
Quirinuksen todellisuudesta kertoo se että tämä artikkeli kirjoitettiin alunperin päivänä (17.2.2006), joka vasta
myöhemmin selvisi allekirjoittaneelle olevan sama päivä jolloin Roomalaiset juhlistivat Quirinaliaa, Quirinuksen
kunniaksi vietettyä juhlaa
2
John Lash :Twins and the Double; s.6 Themes and Hudson
3
Timo Heikkilä: Kullervon Suku luku ix
151

nähty äärimmäisen kielteisesti ja kaksoset on ympäri maailmaa saatettu tappaa ja


vanhemmat karkottaa heimosta. Näin on usein ollut käytäntönä afrikkalaisissa heimoissa,
joissa samalla paradoksaalisesti luonnon kiertokulun tärkeäksi ylläpitäjäksi on samalla
nähty Jumalallisen kaksosparin ajoittainen ilmestyminen. 1 Myös kaksosiin on liittynyt
kosmologisen mytologian seurauksena että toisen kaksosista on katsottu olevan
äärimmäisen pahuuden ilmentymä ja toisen hyvyyden ilmentymä. Vastaava ajattelu on
pitää toista kaksosista kuolevaisena ja toista yliluonnollisia voimia omaavana
kuolemattomana. Tämän johdosta usein vain toinen kaksosista on surmattu ja toista on
sitten palveltu eräänlaisena Jumaluuden avatarana.

Kaksoismyyteissä tällainen tabu ja fetissidualismi ovat hyvin yleisiä. Näiden


väkivaltaisten kulttien voidaan ymmärtää myös syntyneen esoteerisemman
vihkimystiedon väärinymmärtämisestä. Sen ydin on yksinkertaisesti se totuus että
Ruumiskeho on vain korkeamman ja kuolemattoman Itse-sielun kuolevainen kaksoiskeho.
Aineelliset elementit ikään kuin kietoutuvat Itse-sielun ympärille kuten hanska saa
muotonsa sen täyttävästä kädestä.

Heikkilän huomio että Untamon ja Kalervon synty kannon ympärille tarkoittaisi heidän
olevan tuhoutuneen kulttuurin raunioille syntyviä uuden kulttuurin esi-isiä, luo sillan
raamattuun. Aatamin ja Eevan syötyä hyvän- ja pahantiedon puusta heidät karkotetaan
paraatisista ja kerubi tukki heidän tiensä elämän puulle. Symbolisesti kannon voisi sanoa
myös edustavan tuota katkennutta yhteyttä elämän puuhun. Yllättäen paratiisista
lankeamisen jälkeen raamatussa aletaan puhua Aatamin ja Eevan kaksospojista Kainista ja
Aabelista ensikerran. Kain sitten suorittaa ensimmäisen murhan tappaessa veljensä
Aabelin.

Untamon ja Kalervon voisi myös ajatella symboloivan yleisesti kahden eri kulttuurin
yhteentörmäystä ja siinä syntyviä ristiriitoja ja myös uutta kulttuuria jota kutsutaan
Kullervoksi. Täten eri kansojen kaksosmyyttejä ei voi ajatella syntyneen pelkästään
suullisen perimätiedon vääristymisestä sen kulkiessa kansasta kansaan, vaan
luonnollisena kollektiivisena psyykkisenä prosessina uusien kulttuurien
yhteensulautuessa. Siten jokaisen kulttuurin kaksosmyytin voisi nähdä kertovan juuri sen
kulttuurin alusta. Untamo ja Kalervo ja heidän yhteentörmäyksensä antoi juuri
erikoispiirteen suomalaiseen kulttuuriin eli kullervolaisuuteen. Tämän kullervolaisen
impulssin voisi ajoittaa tuohon roomalaisrautakauteen. Yleisesti voisi ajatella valtaosan
kaksoismyyteistä syntyneen vuosien 8500-6000 eKr välisinä aikoina,
kevätpäiväntasauspisteen sijaitessa Kaksosten tähdistössä. Tähän aikaan jääkausi oli
alkanut väistyä laajemmin Euroopasta ja uusia kulttuureja alkoi syntyä heimojen
levittäytyessä uusille paremmille metsästysmaille.

1
Timo Heikkilä: Kullervon Suku luku s.82
152

Kullervo

Olettakaamme että Lemminkäisen mysteerit osittain periytyivät kivikautisesta kulttuurista


pronssikaudelle, jolloin se oli pääuskonto, jonka vihkimykset olivat koko heimolle
välttämättömiä. Kalliomaalaustemppelit ovat jäänteitä näiltä ajoilta. Tämän suuntauksen
ylläpitäjinä olivat Untamon ja Kalervon heimot, joista Kalervon heimo piti yllä vielä
kivikaudelta säilyneitä perinteitä. Untamo oli taas kehityshaluinen ja valmis sulauttamaan
itseensä läntistä uutta rautakauden kulttuuria ja sen mukana tullutta Seppo Ilmarisen
kulttia. Koska kalervolaiset eivät halunneet mukaan uuden kulttuurin pyörteisiin,
joutuivat he sotaan untamolaisia vastaan. Untamolaiset olivat voittoisia koska heillä oli
tukenaan Seppo Ilmarisen kultin voima. Sota oli kohtalokas kalervolaisille, ja he
käytännössä tuhoutuivat kokonaan. Kuitenkin osa heistä selviytyi ja he joutuivat orjiksi
untamolaisille. Vähitellen he saivat jälkeläisiä untamolaisten kanssa, joita alettiin kutsua
Kullervoiksi. Siinä Kalervon a muuttui Untamon u:ksi. Kullervolaiset olivat kuitenkin
liian itsenäisiä ja itsepäisiä orjiksi ja heidän pitäminen tuotti monia ongelmia. Heidän
sosiaalinen asemansa ajan kuluessa kuitenkin vahvistui, ja heitä myös alettiin jälleen
initioimaan Lemminkäisen kultteihin, kuten luonnostaan tapahtui kaikille untamolaisille.
He osoittivat siinä menestystä ja selviytyvät hirvikultin vesikasteesta. Tämä Kullervon
hukuttaminen vastaa Mooseksen heittoa virtaan lapsuudessa. Hevoskultin tulikasteesta
he suoriutuivat myös erinomaisesti ja se kohotti heidän asemaansa entisestään. Tulikaste
symboloi Mooseksen elämässä Jumalan näkemistä palavassa pensaassa. Untamolaisilla oli
ilmeisesti käytössä kuoleman riittinä Odin maailmanpuuhun hirttäytymisen kultti. Siinä
initiaatti sidottiin puuhun roikkumaan Norjassa yhdeksän päivän ajaksi. Sen jälkeen heille
opetettiin riimujen salaisuus. Untamolaisille koetusaika oli armollisemmin kolme päivää.
Tätä todistaa Kalevalassa esiintyvä kuvaus Kullervon kokemuksesta hänen hirttämisensä
yhteydessä.

Untamo ä'itteleikse:
"Mihin poika pantanehe,
kunne tuo tuhottanehe,
surma tuolle saatanehe?"
Poika puuhun hirtetähän,
tammehen ripustetahan.

Kului yötä kaksi, kolme,


saman verran päiviäki.
Untamo ajattelevi:
"Aik' on käyä katsomahan,
joko Kullervo katosi,
kuoli poika hirsipuuhun."

Laittoi orjan katsomahan.


Orja toi sanan takaisin:
153

"Ei ole Kullervo kaonnut,


kuollut poika hirsipuuhun!
Poika puuta kirjoittavi
pieni piikkonen käessä.
Koko puu kuvia täynnä,
täynnä tammi kirjoitusta:
siinä miehet, siinä miekat,
siinä keihä'ät sivulla."1

Kullervolaisten selviydyttyä initiaatioista he saivat suorittaa vihkimyksen edellyttämiä


virkoja.

Lasten kasvatus oli tärkeää ja sen suorituksesta vastasivat vain vihityt. Koska
kullervolaiset kantoivat kaunaa orjuutensa ja sukunsa tappamisesta untamolaisille, he
tahallaan laiminlöivät tämän velvollisuuden ja lapsia kuoli sairauksiin. Kullervolaiset
tuhosivat Untamoiden metsät polttamalla ylen määrin kaskea ja kuluttivat kaikki
untamolaisten voimavarat omien megaliittisten rakennelmien rakentamiseen joista ei ollut
paljoa käytännön hyötyä untamolaisille. He myös tuhosivat untamolaisten sadon. Nämä
vastaavat vitsauksia jotka Mooses asetti Egyptin kansalle.

Silloin Untamo, untamolaisten johtaja päätti tehdä kullervolaisille jotain joka ei olisi ollut
edes mahdollista kuin arvostetuimmille untamolaisille. Hän päätti vihkiä heidän
johtajansa Kullervon Seppo Ilmarisen mysteereihin. Tämä oli kuitenkin paha virhe.
Kullervo selvisi hyvin alemmista Ilmarisen asteista, mutta kun häntä koeteltiin
korkeampia Pohjolan Häät-asteen vihkimysten varalle, niin Kullervon sammon
valmistuksen alkemistinen koe riistäytyi käsistä ja viisasten kivestä muodostuikin turmion
kivi. Silloin Kullervon kasvattamat psyykkiset voimat purkautuivat äkisti ja hänen
magiallaan vangitsemat hiiden karhu ja manalan susi pääsivät vapaaksi ja tehden selvää
Kullervon Luontokehosta. Näin hän menetti myös yhteyden Haltijaansa Pohjolan neitoon,
sekä intokehoon. Luontokehoa alemmat käyttövälineet alistuivat nyt täysin vapaana
jalostamattomien karhu- ja susivoimien valtaan.

Tämän kivi leivässä-motiivin ymmärtämiseksi tarvitsee ymmärtää muinaisia ja moderneja


initiaatioriittejä. Australian arandat antavat initiaatiosta selvinneille kivisen tai puisen
esineen jota kutsutaan tjurunjaksi, ja siihen on piirrettynä symboleita joita ainoastaan
initioidut pystyvät lukemaan. Usein niissä on tallennettu heimon myyttinen genelogia.
Tjurunja edustaa initioidun maagista kaksoisolentoa, hänen Itse-sielua. Jotkut heimot
käyttävät tjurunjan kokelaalle luovuttamisen yhteydessä sanoja: ”tämä on minun kehoni.”
John Lash vertaa tätä kristilliseen sakramenttiin, jossa Kristuksen ruumis tarjotaan leivän
ja viinin muodossa sanoilla: ”tämä on minun kehoni.”2

Kristuksen kehoa keskiajan alkemistit kutsuivat myös Viisasten Kiveksi. Myös toista
Kristukseen liitettyä symbolia Pyhää Graalin-maljaa kutsutaan myös kalkiksi ja se oli
1
Kalevala 31:170-190
2
John Lash :Twins and the Double; s.93 Themes and Hudson
154

tradition mukaan alun perin jalokivi joka tippui Luciferin kruunusta. Tämän pohjalta
voimme tulkita kivileivän symboloivan Pohjalan Neidon valmistelemaa tietä kristinuskon
tulolle. Tämä katkaisee kuitenkin Kullervon arvokkaan perintöpuukon ja siten Kullervo
katkerana tekee lopun koko suomalaisesta mysteerikultista.

Se on tärkeä osa muurarin tehtävää hioa hiomattomasta kivestä täydellinen kuutio, niin
että koko kokelaan keho voisi linjautua täydellisesti Mooseksen Lain Kivisiin tauluihin.

Joissakin kertomuksen toisinnoissa Kullervo pohjolan neidon surman jälkeen kaatoi


suuren tammen eli katkaisi yhteytensä koko elämänpuun mysteerikulttiin. Samoin hän
kaatoi metsän ja poltti sen kaskena, sekä ryhtyi sotaan tappaen koko Untamon heimon.
Metsänkaato symboloi sitä että hän käytännössä tuhosi myös muiden kalervolaisten
mahdollisuuden osallistua initiaatioihin ja tappamalla untamolaiset hän varmisti koko
mysteerikultin tuhoutumisen.

Myöhemmin Ilmarinen yritti elvyttää kultin aloittamalla alusta ja takomalla kultaisen


neidon, mutta Väinämöisen neuvosta hänkin luovutti.

Kalevalan kertomuksen traagisessa lopussa Kullervon suhde siskoonsa saattaa heijastaa


kaksoskertomuksissa esiintyvää yleistä pelkoa sukurutsauksesta, koska kaksoset ovat
kohdussa niin läheisessä suhteessa.

Vihittyjen kielellä se ei tarkoita kuitenkaan räikeää sukurutsausta, vaan koska Kullervo


epäonnistui vihkimyksessään ja ”tappoi” Pohjolan Neidon, hän menetti mahdollisuutensa
yhdistää DNA:nsa korkeampaan valon hierarkioihin ja joutui siis jatkamaan sen maallista
kiertoa. Näin ajateltuna kaikki maan piirissä tapahtuva ihmisten välinen suvunjatkaminen
on sukurutsasta, koska geneettisesti olemme kaikki sukua toisillemme. Ainoastaan
Adeptit pystyvät tuomaan geneettiseen kiertoon uutta ainesta korkeammista maailmoista.
Myös Kullervon ja hänen siskonsa kuolema viittaa samaan kesken jääneeseen ja
epäonnistuneeseen initiaatioon jota veljemme atlantiksella harrastivat. Myös muutkin
Kalevalan sankarit kohtaavat kuoleman, mutta he jäävät vihittyinä henkiin.

Kullervon yhdistäminen suomalaiseen kansaan valaisee nykyistä tilannettamme paljon.


Kertomuksen perusteella vaikuttaa siltä että suomalaiset olisivat osittain luopuneet
mysteeritraditiosta jo hieman ennen kristinuskon saapumista. Heimosodat olisivat siis
väistämättä tuhonneet myös heidän uskontonsa ytimen. Kullervon tuhotessa Seppo
Ilmarisen kultin, untamolaisten voimien salaisuuden, tuhoutui Lemminkäisenkin kultti
samalla. Ainoastaan Pyhimmästä Pyhin Väinämöisen kultti, joka oli tarkoin varjeltu ja
vain harvojen omaama, säilyi koskemattomana aina kristinuskon tuloon saakka.

Väinämöisen papit huolehtivat kuitenkin että runonlaulajat muistaisivat kaikkien kolmen


kultin tärkeimmät viisaudet kansanrunouden kielellä. Tämä Väinämöisen papisto jatkoi
toimintaansa aina 1900-luvun puolelle, jolloin viimeiset suuret runonlaulajat kuolivat.
Siihen mennessä onneksi oli kaikki saatu jo ylöskirjattua.

Kullervon mentaliteetti on jäänyt elämään voimakkaasti suomalaisten sieluihin. Vaikka


Kullervon lankeemus ilmeni hänen katkerasta suhteestaan vallitsevaan kulttuuriin ja
155

kykenemättömyydestään ottaa vastaan uusien virtauksien korkeimpia vihkimyksiä, toisin


sanoen kristinuskoa, niin modernien suomalaisten omaksuttua sokeasti kristillisen uskon,
he silti taistelevat pysyäkseen erossa sen korkeimmista salaisuuksista. Leipää ja viiniä
kyllä juodaan, mutta ei olla valmiita hiomaan oman luonteen panssareita taivaalliseksi
hääasusteeksi. Tämä vaatisikin sen tietämättömyyden miekan halkaisemista jota on taottu
Kullervon puukon katkeamisen jälkeen.

Suomessa onkin yllättävän kielteinen näkemys henkiseen kehitykseen ja kaikkiin sitä


opettaviin henkisiin kouluihin. Nykyään tämä ilmenee kristinuskon piirissä
voimakkaimmin. Vaikka Jeesus itse oli Väinämöisen veroinen shamaani, tyytyvät monet
kristityt ihailemaan häntä vain etäältä. Valitettavasti tällainen kaukorakkaus ei voi tuoda
henkisen elämän täyttymystä. Etenkin kun vielä kaikkia niitä jotka lähtevät todella
Vihkimyksen polulle ja Jeesusta kädestä pitäen seuraamaan, haukutaan vielä
mustasukkaisina Saatanan palvojiksi, niin voidaan huomata että jopa Kullervo häpeää
kansaansa.

Kullervon metsänkaatoprosessi oli täydellistä ja suomalaiset todella menettivät


uskontonsa lisäksi myös kulttuurinsa. Kun yleensä matkustaa johonkin ulkomaille, voi
aistia ja maistaa niiden ainutlaatuisen kulttuurin. Kulttuuri tulee esiin elämän jokaisella
osaalueella. Se jättää ainutlaatuisen leimansa niin taiteeseen, pukeutumiseen, musiikkiin,
ruokaan ja elämänfilosofiaan. Jos näiden pohjalta tarkastelee modernia suomalaista
kulttuuria, niin tuskin amerikkalainenkaan pystyisi näkemään muuta eroa omaan
kulttuuriinsa kuin talojen korkeuden ja kielen. No onhan meillä sentään Nokia,
Koskenkorva, HK:n sininen, salmiakki ja ikuisesti äärettömyyksiin vuosittain kohoavat
bussimaksut. Näillä ei vain ole mitään tekemistä todellisen uljaan muinais-suomalaisen
hengellisen kulttuurin kanssa. Sen verran viisautta Suomen Untamoilla kuitenkin on että
he eivät ole saunasta luopuneet, edes pakon uhalla. Kullervon metsän kaato oli kuitenkin
sen verran rankkaa että saunan pyhät ja rituaaliset merkitykset ovat unohtuneet. Onneksi
nykynuoriso on edes vähän alkanut huomata kuinka oma alkuperäinen kulttuurimme on
täysin sukupuuttoon kuolemassa, ja kansanmusiikki on alkanut saavuttaa hieman
laajempaakin suosiota.

Toisaalta emme voi syyttää tästä Kullervoa. Hän oli vain instrumentti yleisessä
alkuperäisten uskontojen ja mysteerikulttien tuhoavassa suuntauksessa, joka lähti
liikkeelle ensimmäisten vuosisatojen tietämiltä. Kullervo oli itse uhri, orjuudessa
kasvanut orpo. Hän teki virheitä mutta oli kuin Luontonsa pakottama. Näin kaiken pitikin
käydä. Pohjolan Neidon surmaan inspiroineet korppi ja varis viittaavat siihen, että itse
Odinin lähetit Hugin ja Munin vihkivät Kullervon suorittamaan tämän surmatyön.

Nyt Kullervo elää kaikissa suomalaisissa ja vihkii meitä modernin elämän mysteereihin.
Sillä ei Kullervo pyrkinyt tuhoamaan koko mysteerikulttia. Hän vain vei sen kriisiin jossa
se koki ratkaisevan muutoksen. Samat mysteerit ovat vielä olemassa nykyaikanakin.
Moderni maailma on kollektiivisesti onnistunut kehittämään huippuunsa kolmen
alimman chakran vihkimyksen voimavarat, jotka vihittävä oppii hallitsemaan
Lemminkäisen mysteereissä. Se on myös valjastanut ja kesyttänyt karhujen ja susienkin
väkeä hurjempia voimia käyttöönsä. Se on rakentanut monia materiaalisia sampoja jotka
jatkuvasti jauhavat maallista onnea armeliaasti yhteisöittensä käytettäväksi. Ongelmaksi
156

kuitenkin jää tuo sydänchakran hiomattoman kiven hiominen, joka koitui Kullervonkin
kohtaloksi. Jos jatkuvan kilvoittelun voimasta tuo kivi ei puristu timantiksi, niin ei
Pohjolan Neito, Pyhä Henki voi laskeutua ja nostaa ihmiskuntaa korkeammalle tasolle.
Sanotaankin että sydänchakran aktivoituminen aloittaa todellisen henkisen kehityksen.
Suomalaisissa, kuten koko maapallolla on siihen vielä paljon matkaa.

Kullervon kaskenpoltto alkaa kuitenkin pian tuottaa siementä ja uusi mysteerivirtausten


aika on selvästi tulossa.

Wakka-traditiossa Kullervon mysteerit opetetaan Joukahais-initiaatille, esimerkkinä


mysteeritradition vaaroista ja historiasta. Se on kuin Väinämöisen varoittava ääni,
opettaen että mysteeripolulle on lähdettävä puhtailla motiiveilla. Kostonhimo ja aggressio
(lasten tappaminen), suvaitsemattomuus (metsän tuhoaminen), vallanhimo ja ylpeys
(muurin rakentaminen), aineellisten etujen tavoittelu (jyvien tallaaminen) ja itsekkyys
(pohjolan neidon surma) ovat jokaisen initiaatin pahimpia esteitä kehittymisellä ja saavat
aikaan tuhoisia seurauksia, johtaen lopulta koko mysteeripolun tuhoutumiseen. Näin
Kullervon mysteerit valmistavat kokelasta ennen varsinaisia mysteerejä jotta hän osaisi
ohjata vihkimyksissä saatavat alituisesti kasvavat voimavarat Rakkauden palvelukseen.

Tällöin jokaisen Joukahais-initiaatin velvollisuus on löytää oma sisäinen Kullervonsa ja


omista virheistänsä vakavasti vaarin ottaen pyrkiä parannukseen. Tämä tuo heille myös
kollektiivisen vastuun ohjata suomalaista kansaa voittamaan oman
Kullervomasennuksensa ja hiomaan kulttuurimme peruskalliota hienoksi timantiksi,
valmistaen tietä Väinämöisen paluulle.

Juhlallisesti ilmoitamme että teillä ei ole mitään


syytä huolestua. Tuomiopäivä jota niin paljon on
ennustettu ei tapahdu koskaan. Toki paikallisia
maailmaloppuja tapahtuu meille itse kullekkin
harvasen tuosta. Jos olet niin innoissasi näistä
koodatuista viesteistä että et muista enää kuka
olet, olet silloin löytänyt salaisen päämääräsi.
Voit silloin valita identiteettisi ihan oman
mielesi mukaan. SINUN EI TARVITSE ENÄÄ ELÄÄ
SYSTEEMIN MANIPULOINNIN MUKAAN. Ymmärrät että
joudumme pitämään nämä salaiset tekniikat salassa.
Eihän sitä kukaan tiedä oletko meidän vai heidän
puolella? Älä siksi kerro kenellekkään tästä ja
unohda tämä viesti itsekkin. Seuraavassa viestissä on
sitten jo enemmän asiaa.
157
158

alevalainen mytologia on ylöskirjaamisensa jälkeen herättänyt mielenkiintoa ja


spekulaatiota, jotka laajuudessaan ovat muodostaneet jo aivan oman uuden koulukuntansa, jonka
"viisautta" Kalevalaiset ylipapit vaalivat mustasukkaisella fundamentalismillaan. Kilpalaulanta
Joukahaisten ja Väinämöisten välillä saa välillä spektaakkelimaisia ja katastrofaalisia muotoja, joita
kutsumme Suomen Kalevalaiseksi kulttuuriksi, tai ainakin sen rippeiksi, Sammon murusiksi, jotka
vielä on jäljellä hampurilaisravintoloiden ja verovirastojen täyttämässä maassamme. Tästä
huolimatta Kalevalaan ja kansanrunouteen kätketty viisaus jatkaa omaa eloansa tästä tuon
taivaallista piittaamatta. Onkin niin että todellisuuden hienojakoisimmat aspektit jäävät väistämättä
huomaamatta niiltä jotka eivät ole niistä kiinnostuneet. Alkemia on siksi ollut aina salatiede, joka
paljastuu vain sille joka sen on jo hunnuttomana nähnyt. Tämän takia virallinen Kalevalan tutkimus
ei ole ymmärtänyt sitä, jonka mutanttifriikit ovat tajunneet jo kauan sitten. Kalevala on
pohjimmiltaan alkemistinen opus. Yhteys alkuperäiseen alkemistiseen traditioon, jonka kokeet ovat
kansanrunouden lähteenä, ovat kuitenkin kadonneet jo kauan sitten. Huomaamme että edes
klassisen kauden runonlaulajat eivät enää niitä tienneet. Siksi he muokkasivat laulujaan, yrittäen
sovittaa ne omaan rajalliseen maailmankuvaansa. Myös monet runoja keräilleet akateemikot
sortuivat samaan virheeseen tulkinnoissaan. Seuraavan polven tulkitsijat ovat sitten sekoittaneet
pakkaa lisää rakentaessaan tulkintansa virheellisistä tulkinnoista. Näin Kalevalan mytologiasta on
muodostunut lähes yhtä sekavaa vertauskuvallista sanahelinää kuin monet alkemistisetkin
kirjoitukset. Voimme kuitenkin yrittää rekonstruoida säilyneen aineiston pohjalta Kalevalassa ja
kansanrunoissa esiintyvät alkemistiset kaavat, vaikkakaan tarkkoja reseptejä emme enää pysty niistä
löytämään. Useat Kalevalan tutkijat sivuuttavatkin Kalevalan ja siihen pohjautuvat tulkinnat ja
hyödyntävät ainoastaan Suoman kansan vanhoja runoja ja muuta puhtaasti kerättyä materiaalia.
Näistä voimme löytää vielä viitteitä maagisista resepteistä, loitsuissa käytettävistä alkemistisista
kaavoista ym. Näiden pohjalta yhtenäistä muinaissuomalaista kosmologiaa on rakentanut mm. Timo
Heikkilä kirjoissaan. Erityisesti kirjat Ukon Kirves, Kalevalan fysiikka ja Metafysiikka, sekä
Aurinkolaiva antavat viitteitä suomalaisten alkemian tuntemuksesta. Heikkilä ei itse käytä alkemia-
sanaa kovinkaan runsaasti, mutta jokainen asiaan vihkiytynyt voi hänen maalaamansa kosmologian
nähdä olevan pohjimmiltaan alkemistinen ja gnostilainen. Ihmisen tehtäväksi on katsottu
luomisessa materiaan langenneen kultaisen neidon Jumalallisen energian kerääminen ja
palauttaminen takaisin korkeampaan maailmaan. ”Niin kuin on ylhäällä on myös alhaalla”.

Tämä kirjoitus keskittyy kuitenkin enemmän Kalevalaan alkemistisena opuksena. Vaikka


Lönnrothin Kalevala ei välttämättä ole yhtenäinen sen opuksen sirpaleiden kanssa, jota
runonlaulajat lauloivat. Väitämme, että Lönnrothin omat alkemistin ja tietäjän lahjat inspiroivat
häntä kirjoittamaan Kalevalan, jossa yhdistyy kansanviisauden lisäksi myös Lönnrothin itse
kokoama ja oppima aikainviisaus.

Elias Lönnroth oli lääkärinä hyvin perehtynyt aikansa kemiallisiin löytöihin ja käytäntöihin. Vaikka
Lönnrothin aikana alkoi alkemian harjoitus menettää suosiotaan ja korvautua kemialla, oli alkemian
menetelmillä vielä suuri merkitys lääketieteelle ja mystiikalle. Mahdollisesti Lönnroth oli
opiskellessaan tutustunut useiden alkemistien kirjoituksiin. Nämä kirjoitukset ovat saattaneet
tietoisesti tai tiedostamattomasti vaikuttaa hänen yritykseensä rakentaa suomalainen kansalliseepos.
Kalevalan rakenteesta voi löytää koko Suuren Työn maagisen kaavan.
159

Kalevala kuvaa luonnon luomista ja elämän evoluutiota. Sen keskeisenä ytimenä Sampo-eepos
kuvaa ihmisten velvollisuutta viedä kosmoksen evoluutio kohti täydellisyyttä. Sampo on Viisasten
Kivi, eikä Kalevala ainoastaan anna siihen reseptiä, vaan kertoo myös kuinka sitä on oikein
käytettävä. Kalevalan tapahtumat kertovat alkemistisista prosesseista. Samuel Norton kuvaa
kirjassaan ”The Key of Alchemy” neljätoista alkemian prosessia jotka hämmästyttävästi vaikuttavat
kuvaavan Kalevalan tapahtumia.
160

1.LIUOTUS
ILMAN IMMEN LASKEUTUMINEN ALKUMEREEN: ENSIMMÄINEN RUNO

Olipa impi, ilman tyttö, kave luonnotar korea.


Piti viikoista pyhyyttä, iän kaiken impeyttä
ilman pitkillä pihoilla, tasaisilla tanterilla.

Ikävystyi aikojansa, ouostui elämätänsä,


aina yksin ollessansa, impenä eläessänsä
ilman pitkillä pihoilla, avaroilla autioilla.

Jop' on astuiksen alemma, laskeusi lainehille,


meren selvälle selälle, ulapalle aukealle.1

Liuottaminen on kemiallinen prosessi, jossa kaasumainen tai kiinteä aine liukenee nesteeseen,
muodostaen liuoksen. Liuoksessa aineet ovat sekoittuneet niin hyvin keskenään että edes
mikroskoopilla ei voida erottaa siinä erillisiä ainehiukkasia. Liuos säilyttää ajan kuluessa
olomuotonsa eikä sakkaa synny nesteeseen.

Ilman Impi kuvastaa hadeeisen aionin aikana vedettömän alkumaan pintaan osuvia komeettoja,
jotka toivat veden taivaasta maan päälle muodostaen alkumeren 4,35 miljardia vuotta sitten. Maan
vulkaanisessa uunissa alkumeri höyrystyi ja ilmakehä alkoi myös vähitellen muodostua.

Ilman Impi jatkoi myös alkumereen laskeutumistaan. Mereen liukenee ilman kaasujen kuten
hiilidioksidin lisäksi auringon energiaa ja kosmisia säteitä. Ilman Impi kuvaa näitä mereen
laskeutuvia voimia.

Alkemisti aloitti suuren työnsä jäljittelemällä luomisen mysteereitä. Alkumeren valmistaminen


tapahtui tekemällä sopiva liuos, esimerkiksi liuottamalla aamukasteeseen puhdistamatonta
merisuolaa (johon miljoonien vuosien aikana Ilman Immen voimat ovat imeytyneet).

Liuosvaihe ei käytännön alkemiassa edusta mitään tiettyä substanssia, vaan kukin alkemisti voi
valita itse oman prima materia -liuoksensa. Merisuola-aamukaste -liuos on vain yksi luonnollisen
alkemian prima materia.2 kokeellinen alkemisti voi tutkia minkälaisia maailmoja syntyy erilaisista
prima materia -liuoksista.

Psykologisesti liukeneminen vastaa tietoisuuden ja tiedostamattoman muodostamaa liuosta. Tässä


prosessissa tietoisuuteen virtaa aiemmin tiedostamatonta informaatiota, josta se näin tulee
tietoiseksi. Tämä voi tapahtua ulkoisten olosuhteiden luoman paineen takia aivoissa aktivoituvien
välittäjäaineiden aktivoituessa. Tämän reaktion saattaa aiheuttaa emotionaalisesti voimakas
tapahtuma kuten rakastuminen, shokki, kuolemanrajakokemus, uskonnollinen hurmio ym.
Myös vastaavasti psykedeelisen substanssin imeytyessä verenkiertoon, liuoksen merkitys tulee
ilmeiseksi.

1
Kalevala 1:110-120
2
Nicholas D. Collette: The Universal Medicine
161

Henkisessä alkemiassa Ilman Impi vastaa Sofiaa, Jumalan Viisautta, Shekinahia, Jumalan
Läsnäoloa, joka laskeutuu luomakuntaan elävien olentojen avuksi ja oppaaksi. D.Ernest Wachter
liittääkin liuotuksen ensimmäisen alkemistisen vaiheen Marian Ilmestykseen, jossa Arkkienkeli
Gabrielin avulla Pyhä Henki siitti Neitsyt Marian, Ilman Immen1.

2. SUODATUS
- IMMEN PUHKAISU

Tuli suuri tuulen puuska, iästä vihainen ilma;


meren kuohuille kohotti, lainehille laikahutti.

Tuuli neittä tuuitteli, aalto impeä ajeli


ympäri selän sinisen, lakkipäien lainehien:
tuuli tuuli kohtuiseksi, meri paksuksi panevi2.

Suodattamisessa neste tai kaasu kuljetetaan suodattimen läpi, joka poistaa suuremmat
liukenemattomat molekyylit liuoksesta. Solukalvo toimii elävien organismien luonnollisina
suodattimina. Solukalvo päästää läpi vain ne kemikaalit joita se tarvitsee. Myös elämän synnyn
kannalta on siittiön läpäistävä kolme suodatinta, immekalvo, munasolun kuori ja sen tuman kalvo.
Nämä vastaavat elämänpuun kolmea verhoa, Kerubien, Parokathin ja Syvyyden verhoa, jotka
ilmenevät korkeammalla tasolla myös Ainin, Ain Sophin ja Ain Soph Aurin verhoina.
Panspermiateorian mukaan elämä on tullut maahan avaruudesta komeettojen ja meteoriittien
mukana. Jatkuvan panspermian mukaisesti elämä ei ole syntynyt maan päällä hetkessä, vaan
avaruudesta saapuu jatkuvasti uusia päivityksiä. Kalevalan mukaan Ilman Impi valuttaa alkumereen
jatkuvia virtauksiaan, jotka sitten reagoivat alkumereen liuettuaan, muodostaen elämän kemikaaleja.
Avaruudesta tulevat vaikutukset joutuvat läpikäymään ilmakehän suodattimen, joka poistaa siitä
kaikki ne materiaalit jotka olisivat elämän synnylle haitallisia.

3. HAIHDUTTAMINEN
- VEENEMON RASKAUS

Kantoi kohtua kovoa, vatsantäyttä vaikeata


vuotta seitsemän satoa, yheksän yrön ikeä;
eikä synny syntyminen, luovu luomatoin sikiö.

Vieri impi veen emona. Uipi iät, uipi lännet,


uipi luotehet, etelät, uipi kaikki ilman rannat
tuskissa tulisen synnyn, vatsanvaivoissa kovissa;
eikä synny syntyminen, luovu luomatoin sikiö.

Itkeä hyryttelevi; sanan virkkoi, noin nimesi:


"Voi poloinen, päiviäni, lapsi kurja, kulkuani!

1
Rav´nada YTHU (D.Ernest Wachter ):Alchemical Mysteries of the Incarnation Cycle
2
Kalevala 1:130-135
162

Jo olen joutunut johonki: iäkseni ilman alle,


tuulen tuuiteltavaksi, aaltojen ajeltavaksi
näillä väljillä vesillä, lake'illa lainehilla!

"Parempi olisi ollut ilman impenä eleä,


kuin on nyt tätä nykyä vierähellä veen emona:
vilu tääll' on ollakseni, vaiva värjätelläkseni,
aalloissa asuakseni, veessä vierielläkseni.

"Oi Ukko, ylijumala, ilman kaiken kannattaja!


Tule tänne tarvittaissa, käy tänne kutsuttaessa!
Päästä piika pintehestä, vaimo vatsanvääntehestä!
Käy pian, välehen jou'u, välehemmin tarvitahan!"1

Kun liuoksesta on suodatettu epäpuhtaudet pois, saadaan nesteeseen liuenneet mineraalit esiin,
haihduttamalla nesteet pois. Kuvannollisesti tämä merkitsee impeytensä menettämisen jälkeen
Veenemoksi muuttuneen Ilman Immen kohdun vesissä tiivistyvää elämää. Haihtuminen vastaa
myös alkumeren haihtumista ilmakehään ja hydrologisen kierron syntymistä.

Raskautensa piinaamana Neitomme pyytää apua rukoillen Ukko Ylijumalaa. Rukous kuvastaa
haihtuvan vesihöyryn kohoamista kohti Yläilmoja. Ukko vastaa lähettämällä sotkan joka vastaa
haihtuvan nesteen tiivistymistä takaisin nesteeksi ja johdattaa meidät seuraavaan alkemistisen
prosessin vaiheeseen.

1
Kalevala 1:135-175
163

3. TISLAUS
- SOTKA MUNII MUNANSA

Kului aikoa vähäisen, pirahteli pikkaraisen.


Tuli sotka, suora lintu; lenteä lekuttelevi
etsien pesän sijoa, asuinmaata arvaellen.

Lenti iät, lenti lännet, lenti luotehet, etelät.


Ei löyä tiloa tuota, paikkoa pahintakana,
kuhun laatisi pesänsä, ottaisi olosijansa.

Liitelevi, laatelevi; arvelee, ajattelevi:


"Teenkö tuulehen tupani, aalloillen asuinsijani?
Tuuli kaatavi tupasen, aalto vie asuinsijani."

Niin silloin ve'en emonen, veen emonen, ilman impi,


nosti polvea merestä, lapaluuta lainehesta
sotkalle pesän sijaksi, asuinmaaksi armahaksi.

Tuo sotka, sorea lintu, liiteleikse, laateleikse.


Keksi polven veen emosen sinerväisellä selällä;
luuli heinämättähäksi, tuoreheksi turpeheksi.

Lentelevi, liitelevi, päähän polven laskeuvi.


Siihen laativi pesänsä, muni kultaiset munansa:
kuusi kultaista munoa, rautamunan seitsemännen.

Alkoi hautoa munia, päätä polven lämmitellä.


Hautoi päivän, hautoi toisen, hautoi kohta kolmannenki1

Tislaus vastaa Kalevalassa sotkan munimista. Tislauksessa erotetaan erilaisia nesteitä toisistaan. Se
on tehokkaampaa kuin haihtuminen, koska tislauksessa käytetään ulkoista lämpölähdettä. Sotka
kuvastaa lintua joka nousee tislauspullosta ja laskeutuu vastapulloon. Tämä on yleinen
alkemistisissa kuvissa ilmenevä teema. Munan muoto tulee tislausastian seinämiin muodostuvista
nestepisaroista tai se voi kuvata myös tislauspullon pohjalta paljastuvia mineraaleja ja metalleja.
Alkemiassa tislauksen tai haihduttamisen kautta tuotettu eteerinen öljy, kuvastaa aineen sielua,
haihtuvaa rikkiä.

Elämän kiertokulussa tislauksella on myös tärkeä rooli. Kuuluisassa Miller-Urey -kokeessa


pystyttiin tuottamaan orgaanisia yhdisteitä alkumeren kaltaiseen perimmäiseen soppaan, jonka
tislaushöyryjä käsiteltiin alkuilmakehän kaltaisessa sähköpurkauksin tehostetussa kaasussa, joka
johdettiin takaisin alkumereen. Koe ei ollut kuitenkaan ensimmäinen. Hyle und Coahyl -nimisessä
alkemistisessa kirjoituksessa kuvataan prosessia jossa pyritään toistamaan genesiksen tapahtumat.

”Ota tippa pyhitettyä punaviiniä ja anna sen tippua filosofiseen veteen, ja tulet välittömästi
havaitsemaan sumun ja syvän pimeyden veden yllä kuten oli ensimmäisen luomisen yhteydessä.
1
Kalevala 1:175-215
164

Sitten pudota kaksi pisaraa ja tulet näkemään valon tulevan pimeydestä; sitten vähän kerrallaan
pudota viidentoista minuutin välein ensin kolme, sitten neljä, sitten viisi, sitten kuusi tippaa, eikä
sitten enempää, ja tulet näkemään omin silminesi yhden asian tapahtuvan toisensa jälkeen veden
pinnalla, kuinka Jumala loi kaikki asiat kuudessa päivässä ja kuinka kaikki tapahtui, ja sellaiset
salaisuudet joista ei puhuta ääneen ja joita minulla ei ole valta paljastaa.”1

Avain kokeen onnistumiseen on visualisoida pullon sisään kunkin luomispäivän tapahtumat


seitsemän päivän aikana. Tällä menetelmällä, ainoastaan visualisoinnin, viinin ja siunatun veden
sekoituksella, allekirjoittanut onnistui luomaan pullon pohjalle sienirihmastoa. Koe on paras
suorittaa täysin hermeettisesti eristetyssä ja turvatussa tilassa. Koskaan ei voi tietää etukäteen
minkälaiseen suuntaan koe saattaa lipsua. Uudenlaisen elämänmuodon luomisen vaara piilee siinä
minkälaisen olennon onnistuu luomaan. Lopulta kaikkien rakastaman vaka vanhan professori
Frankensteinin nerokas luomus kääntyi Mestariaan vastaan. Alkemististen operaatioiden
ajoittaminen ajankohtiin jolloin prosessia vastaavat planetaariset ja zodiakaaliset elementit ovat
suotuisissa aspekteissa ja merkeissä, voi auttaa välttämään nämä vaarat.

Yleisesti ottaen sotkan seitsemän munan muniminen vastaa luomisen seitsemää päivää ja munat
sisältävät alkiot kaikille seitsemän luomakunnan oliolle. Tämä vaihe kuvastaa maapallon
fylogeneettistä evoluutiota. Samalla se myös viittaa aurinkologoksen syntyyn ja sen seitsemään
planeettaan, joiden voimat teosofisen planeettaketjun kautta ilmenevät seitsemässä maan
juurirodussa. Psykologisesti nämä seitsemän munaa, kuvaavat psykoseksuaalisen kehityksen
seitsemää vaihetta (prenataali ja syntymä, oraali, anaali, oidipaali, latenssi, puberteetti sekä
aikuisuus), jotka ilmenevät alkemistin tislatessa sielunsa yhä hienojakoisempia osia. Tislaus onkin
luonnollinen prosessi, jonka avulla todellisuuden erilaiset aspektit voidaan erottaa toisistaan.

4. SEPARAATIO
- MUNIEN RIKKOUTUMINEN

Separaatio on yleinen kemiallinen prosessi jossa myös erillisiä aineita erotetaan toisistaan. Riippuen
aineiden koostumuksesta voidaan separaatiossa käyttää monenlaisia menetelmiä. Kemiallisesti
kaikki aiemmin kuvaamamme vaiheet voidaan nähdä separaatio-prosesseina. Ne on kuitenkin
kuvattu erikseen, jotta niiden hienojakoiset aspektit olisi paremmin ymmärrettävissä.

Separaatio vastaa sotkan munien hautomista ja niiden rikkoutumista hautomisen voimasta. Kalevala
kuvaa kuinka taivas ja maa syntyivät munan kuorista. Tämä vaihe kattaa myös koko ensimmäisen
runon lopun, joka kuvaa kuinka Veenemo muokkasi uutta syntynyttä maailmaa ja lopulta synnytti
Väinämöisen. Voimme ymmärtää tämän kuvauksena siitä kuinka tislauksen kautta löydetyt
Luonnon Seitsenkertaiset arkkityypit aktivoidaan. Sotkan munat olivat kuin seitsemälle dvd:lle
tallennettuja ohjelmia, jotka sitten separaation prosessin kautta aktivoidaan. Loput Kalevalasta
kuvaa kuinka nämä ohjelmat lähtevät käyntiin ja kuinka ne lopulta sammutetaan, kun ne ovat
tehtävänsä suorittaneet.

1
Abtala Jurain: Hyle und Coahyl
165

Maailmankaikkeuden alkuhetkillä tapahtunut symmetrian rikkoutuminen materian ja antimaterian


välillä on mahdolistanut fyysisen todellisuuden olemassaolon. Jos materiaa ja antimateriaa olisi
symmetrisesti yhtäpaljon, ne kumoaisivat toisensa.

5.REKTIFIKAATIO
- SAMPSAN KYLVÖ: TOINEN RUNO

Rektifikaatio on aineen puhdistamista toistuvan tislauksen avulla. Tämä vastaa Kalevalassa toisen
runon alun tapahtumia. Sampsa Pellervoinen ilmestyy vastaluotuun maailmaan ja kylvää sen
täyteen kaikkien elämänmuotojen siemeniä, jotka olivat peräisin sotkan seitsemästä munasta.

VITRIOL-alkemistinen kaava sanoo että rektifikaation kautta voi löytää kadonneen kiven jos
vierailee maan sisäisissä valtakunnissa. Kätketty Kivi on Viisasten Kivi, meteoriitti joka putosi
maahan tuoden mukaanan kaiken elämän tähtikudun. Se on tavoittetavissa toistamalla
regressiivisen individuaatioprosessin (solve) ja progressiivisen individuaatioprosessin (Coagula)
kosmologista ulos ja siisäänhengityksen sykliä seitsemässä vaiheessa, jotka vastaavat yhdessä
neljäätoista Päivölän Tuvan astetta. Yksi kierto tapahtuu vuoden kiertokulun Alkhaest-
laboratorioiden alkemistisen kaavan mukaisesti ja seitsemän vuoden kierto liittää prosessin
venuksen sykliin Kilpalaulannan koettelemuksineen.

6.KALSINAATIO
- TURSAAN KASKEN POLTTO

Kalsinaatiossa aine poltetaan tuhkaksi ja näin paljastetaan sen mineraalinen koostumus, jota
alkemistit kutsuivat Suolaksi, joka kuvaa aineen kehoa. Maan elämän historian kannalta se kuvastaa
niitä kosmokatalyyttisiä tapahtumia, jotka arviolta viidesti ovat pyyhkäisseet lähes koko elämän
maan päältä. Voimme ymmärtää tämän siten että kalsinaatio on luonnonvalinnan instrumentti. Se
polttaa tuhkaksi kaikki ne Sampsan istuttamat elämänmuodot, jotka eivät ole riittävän sopeutuvaisia
kestääkseen elossa mullistuksista. Illuminaatti on kautta aikojen käyttänyt kosmisen kasken polton
menetelmäänsä, kitkeäkseen ihmiskunnasta rikkaruohot pois.

7.COMIXATION
- SUURI TAMMI

Comixatiossa sekoitetaan erilaisia aineita yhteen, kunnes ne muodostavat yhtenäisen sekoituksen.


Tämä tapahtuu kasken polton jälkeen, jolloin nousee kasken parantamasta maasta Suuri Tammi.
166

Suuri Tammi kuvastaa elämän puuta, fylogeneettistä kaiken elämän sukupuuta. Elämän Puu
vangitsee kuitenkin elävien olentojen tietoisuudet heidän tietoisuuden tasoa vastaavan lajin
kehollistumiin. Näin elävät olennot menettävät puhtautensa ja eivät enää näe puhtaan tietoisuuden
kirkkaan auringon valoa. Puu kaadetaan ja sen osista valmistetaan monenlaisia hyötyesineitä. Sille,
joka siitä taittaa oksan on onni taattu tässä ja tulevassa maailmassa.

Voimme ymmärtää tämän symboliikan jos näemme sen kuvastavan viisasten kiven ensimmäisen
vaiheen rakentamista. Kaikki ensimmäisessä runossa kuvatut alkemistiset prosessit johtavat suuren
tammen tapahtumaan. Nyt koko luomakunta on luotu ja sen ydinnektareista on kasvatettu
elämänpuu, joka toimii kaikilla olemassaolon tasoilla. Käytännössä se kuvastaa henkistä viisautta
ilmentävien uskontojen syntymistä maailmaan. Nämä uskonnot muinaisena tieteenä paljastavat
olemassaolon salat ja ilmentävät referenssiuskonnon, joka on maailmankaikkeuden käyttöohje.
Valitettavasti referenssiuskonto kasvaessaan menettää yhteyttään alkuperäiseen käsikirjoitukseen
eikä enää kuvaa käyttöohjeita kuten ne on tarkoitettu. Syntyvät dogmaattiset maailmanuskonnot,
hyvän- ja pahantiedon puu, siemenuskonnot jotka hengellisyyden nimissä vieroittavat ihmiset
hengestä. Jopa Peukaloisen Pieni Profeetta voi kuitenkin nousta tietämättömyyden alitajunnan
syvyyksistä muistuttamaan alkuperäisestä referenssiuskonnosta. Tämän Profeetan tunsivat
muinaiset intialaiset Vamana-devana.

Viisasten kiven on kuvattu olevan vahingollista niille jotka eivät ole valmistautuneet riittävästi sitä
nauttiakseen, kun taas huolella valmistautuneelle se on elämän eliksiiri.

Suuri Tammi kuvastaa siten myös luonnollisen alkemian täyttymystä, täyden toimivan
ekosysteemin syntyä ja sen itsesäätelevän luonnonvalinnan mekanismia. Suuri Tammi on
luonnollisen alkemian prosessien huipentuma ja edetäkseen pitemmälle tarvitsee luonto ihmisten
apua. Merestä nouseva Suuren Tammen kaatava pieni mies on ihmisen perikuva, Aatami. Aatamia
tarvitaan Opus Naturan muuttamiseksi Magnum Opukseksi.

8.PUTREFACTION
- KILPALAULANTA: RUNOT 3-5

Putrefactio eli mädännyttäminen on kemiallinen prosessi jossa orgaaninen aine hajotetaan


keinotekoisen kompostoinnin ja mädäntymisen kautta. Tämä prosessi kuvastuu Kalevalan runoissa
3-7. Niissä kerrotaan Väinämöisen ja Joukahaisen kilpalaulannasta, Ainon hukuttautumisesta,
Väinämöisen haavoittumisesta ja Pohjolaan ajelehtimisesta sekä siellä Louhen Väinämöiselle
antamasta tehtävästä takoa Sampo.

Timo Heikkilä on kirjoissaan korostanut sitä, että Elias Lönnroth teki virheen sijoittaessaan
Kilpalaulannan luomisen jälkeen tapahtuvaksi, kun hänen mielestään se selkeästi tapahtuu ennen
luomista. Näin onkin ehkä kansanrunojen näkökulmasta. Kuitenkin Elias oli kiinnostuneempi
luomaan yhtenäisen alkemistisen opuksen kuin vain joidenkin juopuneiden runonlaulajien
juomalaulun. Tältä pohjalta nähtynä kolmannessa Kalevalan runossa esitetty kilpalaulanta, on
oikealla paikallaan. Kilpalaulanta aloittaa Magnus Opuksen ja se edustaa ihmisen polkua, joka
hänen täytyy kulkea jatkaakseen Luonnollisen Alkemian, Opus Naturan, tehtävää. Alkemistinen
Suuri Työ, Magnum Opus, alkaa kirjaimellisesti kilpalaulannasta.
167

Tähän asti Kalevala on kuvannut progressiivista individuaatioprosessia ja fylogeneettistä


evoluutiota. Kilpalaulanta on rajapyykki, josta vaihdamme suuntaa regressiiviseen
individuaatioprosessiin ja kulttuurievoluutioon.

Emme tässä yhteydessä paneudu tarkemmin Kilpalaulannan alkemiaan, joka on selitetty


moniulotteisesti aiemmin kirjassa. Voimme kuitenkin todeta kuinka upeasti Kilpalaulanta johdattaa
meidät Pohjolaan ja Kalevalaisen vihkimyspolun alkuun, Louhen lähettäessä Väinämöisen
ensimmäisille ansioteoilleen. Vihkimyspolku on koulutusjärjestelmä jonka tarkoitus on Suuren
Tehtävän suorittaminen. Kalevalassa tämä päämäärä kuvataan Pohjolan Neidon hahmossa, jonka
viettelemisen mutkikkuudessa Kalevalan sankarit jalostavat sisintä luonnettaan. Vihkimyspolulle
pääseminen on kuitenkin vaikeaa ja kokelasaika vastaa Putrefactiota. Putrefactio avaa ensimmäisen
Suuren Tehtävän opuksen vaiheen: Nigredon. Siinä kaikki psyykkiset ja fyysiset epäpuhtaudet
poistetaan. Joukahainen joutuu suossa nöyrtymään ylpeydestään ja Väinämöinen haavoittuneena
Pohjolaan kelluessaan vihkiytyy orgaanisten ja epäorgaanisten yhdisteiden kiertokulkuun.
Alkemistille Viikatemiehen sirppi ei ole pelottava symboli, vaan hän niittää sillä Opus Naturan-
prosessien satoa, jonka hän käyttää Magnum Opuksen prima materiana.

9.INHIBITION
- RAUDAN SYNTY: RUNOT 8-9

Kalevalan runoissa 8-9 kuvataan kuinka Pohjolasta lähtiessään Väinämöinen kohtaa Pohjolan
Neidon ja saa häneltä viisi ansiotekoa. Väinämöinen suoriutuu hyvin neljästä ensimmäisestä mutta
tehdessään viidentenä määrättyä venettä, hän lyö kirveellä polveensa. Tulee verinen tulva mutta
Ukko Ylijumalaa avustavan pannun päällä istuvalta mieheltä Väinämöinen saa apua, kunhan hän
ensin lukee Raudan Synnyn.

Inhibition on prosessi jossa seokseen lisätään inhibiittoria joka vähentää tai estää kemiallisten
reaktioiden synnyn. Kalevalan Alkemiassa se kuvaa Raudan Syntyä, jonka loitseminen sulkee
Väinämöisen haavan.

Raudan synty on Kalevalan kertomuksesta hieman erillinen loitsu, jonka Lönnroth hienosti sai
upotettua Kalevalan rakenteeseen.

Alkemisteille raudan synty onkin oikea aarreaitta. Siihen onkin tallennettu muinaisten suomalaisten
alkemistien syvintä viisautta. Raudan synty on myös todisteena siitä että muinaiset suomalaiset
todellakin tunsivat alkemistien salaisuuksia. Alkemistien salatiede kulkeutui suomalaisille Seppien
ammattikiltojen kautta. Kautta aikojen alkemistit ovat olleet myös metallurgeja ja seppiä. Sepät ovat
olleet shamaaneita tai seppien ammattia on pidetty yhtäläisessä arvossa kuin shamaanin virkaa.

Eräs alkemistien merkittävimpiä tutkimuksen kohteita olivat metallien erilaiset ominaisuudet.


Alkemistit pystyivät valmistamaan metalleista öljyä, joita kutsuttiin myös metallien maitomaiseksi
muodoksi.

Rautahan on ihmiselle välttämätön aine, joka hemoglobiinin kautta auttaa verta hyytymään. Samoin
monilla muillakin metalleilla on ravitsemuksellisia voimia. Ongelmaksi jäi se että metalleja ei voi
syödä kuten tavallista ruokaa. Suurina annoksina metallit ovat tappavan myrkyllisiä. Alkemia onkin
tieteenala jossa metalleista valmistetaan sisäisesti nautittavia muotoja, kuten metallien öljyjä tai
168

pulvereita. Yleinen muoto on myös kolloidiset muodot. Metallien myrkyllisyyden määrittää paljolti
sen molekyylien koko. Alkemistit yrittivät valmistaa metalleista monoatomisia muotoja, joista on
kadonnut kaikki metallien ominaisuudet mutta sen sijaan ne ovat muuttuneet suprajohtaviksi, sekä
ovat usein transpersoonaalisia ilmiöitä stimuloivia.

Inhibition viittaa siis kaikkiin niihin menetelmiin, joilla metallien myrkyllisyys minimoidaan.
Raudan synty kertoo myös kuinka viiltävää raudan voimaa vähennetään…
Suomalaisten raudan syönnistä todistaa seuraava lainaus jossa Louhen kuvataan syövän rautaa:
”Loviatar oli vaimo vankka, Se söi rauan suurimoita,
Terskutti teräsneniä, Appo rautasia ragehia” 1

Aivan kuin lause toteaisi että Louhen vankkuus johtui hänen raudan syönnistään. Louhella olikin
Sampo itsellään jonka avulla hän pystyi valmistamaan metalleista monoatomisia pulvereita.

Raudan synnyssä kerrotaan että Rauta oli nuorin Ilmaemon pojista, vanhimman veden ja
keskimmäisen tulen kanssa. Ukko oli alussa erottanut Ilman vedestä ja vedestä maan luonut. Sitten
hän otti maata käsiensä väliin ja teki niistä kolme luonnotarta.

"Neiet käyä notkutteli, astui immet pilven äärtä


utarilla uhkuvilla, nännillä pakottavilla.
Lypsit maalle maitojansa, uhkutit utariansa;
lypsit maille, lypsit soille, lypsit vienoille vesille.”

"Yksi lypsi mustan maion: vanhimpainen neitosia;


toinen valkean valutti: keskimäinen neitosia;
kolmas puikutti punaisen: nuorimpainen neitosia.”

"Ku on lypsi mustan maion, siitä syntyi meltorauta;


ku on valkean valutti, siit' on tehtynä teräkset;
ku on puikutti punaisen, siit' on saatu rääkyrauta.”2

Nämä kolmen Luonnottaren rinnoista valuvat kolmen väriset nesteet vastaavat alkemian mustaa
(Nigredo), valkoista (Albedo) ja punaista (Rubedo) vaihetta. Vaikka nämä kolme vaihetta ovat
saaneet monia ilmentymiä alkemistisessa mytologiassa, ne kuvastavat alun perin värin muutoksia,
joita alkemististen prosessien kautta tapahtuu prima materiassa. Se että raudan synty kuvaa raudan
olevan aluksi maitoa, kertoo alkemistisesta viisaudesta. Malmista saadusta sulasta raudasta ei heti
alkuun tule maito mieleen. Sen sijaan, jos tarkastelemme alkemiassa valmistettavia metallien öljyjä,
voimme huomata valmistusprosessissa useita maitomaisia vaiheita liuoksessa. Luonnottaren rinnat
muistuttavatkin tislausastioita. Alkemistisessa symboliikassa tislausastia onkin usein rinnastettu
Luonnon Jumalattaren rintoihin.

Rauta ei oikein pidä veljensä tulen vieraanvaraisuudesta ja pakenee suolle jossa joutsenet ja hanhet
uiskentelevat. Karhu ja susi sitä riepottelevat. Nämä eläimett viittaavat kilpalaulantaan,
Lemminkäisen mysteereihin ja kahteen ensimmäisistä Ilmarisen mysteereistä, joilla raudan synnyn
alkemistinen prosessi suoritetaan. Suolle Seppo Ilmarinen rakentaa pajansa ja saa houkuteltua
raudan ahjonsa palavaa ytimeen. Rauta lupaa että ei aio vahingoittaa ketään. Seppo yrittää aluksi
tehdä lipeästä karkaisuvettä mutta toteaa että se ei ole hyvä. Mehiläinen lähetetään hakemaan

1
Suomen Kansan Vanhat Runot: (1021 a). Luovutsaari. Osonen, V. n. 8 (s. 132). 1908)
2
Kelevala 9:50-65
169

nektaria, mutta mehiläiseksi naamioitu hiiden lintu herhiläinen tulee takaisin asettaen
karkaisuveteen myrkkynsä:

"Herhiläinen, Hiien lintu, katselevi, kuuntelevi,


katseli katon rajasta, alta tuohen tuijotteli
rautoja rakettavia, teräksiä tehtäviä.

"Lenteä hyrähtelevi; viskoi Hiien hirmuloita,


kantoi käärmehen kähyjä, maon mustia mujuja,
kusiaisen kutkelmoita, sammakon salavihoja
teräksenteko-mujuihin, rauankarkaisu-vetehen.1

Näin karkaisuveden vahingoittamana rauta petti valansa ja miekan teränä aiheutti paljon sotaa ja
väkivaltaa. Raudan planeetta on Mars, joka hallitsee myös sotia. Inhibitionin vaikea tehtävä on
muuttaa tämä tuhoisa energia elimistöä eheyttäväksi. Runossa on sotkettu yhteen kaksi asiaa,
metallurgia ja alkemia. Runonlaulajat olivat jo unohtaneet alkemistien salaisuudet ja siten tulkitsivat
runon alkemistisen puolen metallurgian termein. Kyse ei ollut luonnollisesti karkaisuvedestä, vaan
Seppo Ilmarinen yritti löytää alkahestia, universaalia liuotinta joka muuntaisi raudan ja muut
metallit monoatomiseen muotoon. Tämä tapahtuu pH-keinutuksen avulla, jossa liuoksen pH:ta
heitellään 1-12 välillä useita kertoja.2 Tämä rikkoo atomien väliset sidokset ja monoatomista jauhoa
syntyy. Seppo Ilmarisen käyttämä lipeä on yksi yleisimmistä alkalisoivista aineista. Käärmeen
kähyt, maon mustat mujut, kusiaisten kutkelmat ja sammakon salavihat lienevät eläimistä saatuja
nesteitä, myrkkyjä ja happoja, joita suomalaiset alkemistit käyttivät tinktuuroissaan. Ne eivät
kuitenkaan soveltuneet ainesosiksi alkhaestiin.

Ilmarinen ilmaisi tarpeensa mehiläiselle seuraavasti:

'Mehiläinen, mies kepeä!


Tuo simoa siivessäsi, kanna mettä kielessäsi
kuuen kukkasen nenästä, seitsemän on heinän päästä
teräksille tehtäville, rauoille rakettaville!3

Traditio ei ole paljastanut meille noiden kuuden kukan ja seitsemän heinän luonnetta. Tämä saattaa
kuitenkin viitata siihen, että suomalaiset osasivat yhdistää mineraali- ja kasvialkemiaa.4 Ilmarinen ei
pelkästään opeta, että turvallisimmat liuottimet saadaan kasveista, vaan raudan synnyn todellinen
salaisuus piilee alkemististen rohtojen valmistuksessa kasveista, jotka jo sisältävät rautaa tai muuta
tarvittavaa mineraalia. Miksi turhaan nähdä valtavaa vaivaa metallien, öljyjen tai pulverien
valmistamisessa, jonka jälkeen ilman moderneja laitteita on lähes mahdoton sanoa voiko tuotetta
turvallisesti nauttia. Monet alkemistisesti valmistetut tuotteet voivat vielä sisältää pieniä määriä
niiden valmistuksessa käytettyjä happoja tai raskasmetalleja. Luonto kuitenkin on erinomaisessa
viisaudessaan rakentanut kasveista alkemistisia laboratorioita, jotka pystyvät muokkaamaan metallit
ja mineraalit turvallisesti nautittavaan muotoon. Kasvialkemiassa eli spagyrisessä tieteessä kasveista
valmistetut tinktuurat omaavatkin ihmeellisiä kykyjä. Spagyriassa tunnustetaan planeettojen ja
kasvien välinen yhteys. Spagyrian prosessissa valmistetaan yksi tinktuura jokaisesta seitsemästä
planetaarisesta yrtistä. Spagyriassa usein planetaarisiksi yrteiksi luokitellaan kasveja, joita
Suomessa ei kasva. Runon pohjalta näemme kuitenkin, että mehiläinen lähetettiin kauas muihin

1
Kalevala 9:240
2
http://www.philosophicalmercury.page.tl/pH-Swing.htm
3
Kalevala 9:225-230
4
Erkki Lehtiranta & Leena Niemelä:Kasvien viisaus, kivien muisti Mertari Hilarionin viisautta 3
170

maihin mettä hakemaan. Jotta ei tarvitsisi mennä merta edemmäs meteen, Erkki Lehtiranta ja Leena
Niemelä ovat kirjassaan Suomen Luonnon valkoista magiaa esittäneet Suomen luonnosta löytyvistä
kasveista valmistettuja kukkauutteita, jotka vastaavat planeettoja. Outoa Kalevalan runossa on että
siinä mainitaan vain kuusi kukkaa, seitsemän planetaarisen kukkauutteen sijasta. Tämä voi johtua
Lönnrothin tai informanttina toimineen runonlaulajan tietämättömästä esteettisestä korjauksesta tai
sitten seitsemäs kasvi oli muita salaisempi. Voi myös olla että ”kuuen kukkasen” on vääntymä Kuun
kukkasesta. Kuun kukkasella tarkoitetaan luonnollisesti datura inoxia, hulluruoholajiketta, jonka
valkoiset kukat aukeavat vain yöllä kuun valossa. Kasvin aiheuttama egoa liuottava tila oli
välttämätön muinaisille suomalaisille alkemistishamaaneille. Hulluruoho on erittäin myrkyllistä
mutta pieninä annoksina se avaa oven unimaailmaan, tuo selvännäköisiä näkyjä ja voimallisia
kokemuksia. Carlos Castaneda kuvaa datura inoxia voimalliseksi liittolaiseksi.1 Hulluruohon
annosteluvirheistä johtuneet myrkytykset ja kuolemantapaukset saivat runonlaulajien mielessä
symbolisen muodon herhiläisen pilaamasta karkaisuvedestä. Kuten metallurgisessa alkemiassa
tärkeä tehtävä oli metallien myrkkyjen jalostaminen elämän eliksiiriksi, on psykedeelisessä
spagyriassakin tärkeässä osassa myrkyllisten kasvien muuttaminen tajunnan räjäyttäviksi
voimakasveiksi. Myös amanita-sienien (esim. valkoinen kärpässieni) myrkyllisyyden poistaminen
oli muinaisten shamaanialkemistien suuria salaisuuksia. Amazonian vegetalistat opettavat, että
jokainen kasvi vaatii erityisen dieetin, jota sen nauttija sitoutuu noudattamaan määrätyksi ajaksi
saadakseen yhteyden kasvin henkeen. Muutoin kasvien vaikutukset voivat olla arvaamattomia ja
johtaa jopa kuolemaan.
Runossa mainitut ”Seitsemän heinän päästä” valmistettava karkaisuvesi liittyy myös suoraan
alkemiaan ja metallien puhdistamiseen. Alkemiassa yleinen käytäntö oli metallien tappaminen
polttamalla ne tuhkaksi eli metallioksidiksi. Kun tuhkaan lisättiin vehnää ja kuumentamista
jatkettiin, palautui tuhka takaisin metallin muotoon. Näin syntyi legenda metallin kuolleista
heräämisestä ja vehnästä tuli ylösnousemuksen symboli.2 Tämä prosessi johtuu vehnässä olevasta
hiilestä ja saman tuloksen antoivat muutkin orgaaniset tuotteet. Suurempi salaisuus olikin se, että
alkemistit käyttivät erilaisia viljoja (jotka ovat heinäkasveja) erilaisiin metalleihin. Ihmiskunta
onkin pitänyt suuressa arvossa erityisesti seitsemää viljaa jotka vastaavat seitsemää planeettaa3.
Vehnä vastaa Aurinkoa ja sitä käytettiin erityisesti kultatuhkan (kultaoksidin) henkiin
herättämisessä. Riisi vastaa Kuuta ja sitä käytettiin hopeaoksidin henkiin herättämisessä. Kaura
vastaa Mars-planeettaa ja sitä käytettiin rautaoksidin henkiin herättämisessä. Hirssi vastaa
Merkuriusta ja sitä käytettiin elohopeaoksidin henkiin herättämisessä. Ruis vastaa Jupiteria ja sitä
käytettiin tinaoksidin henkiin herättämisessä. Ohra vastaa Venusta ja sitä käytettiin kuparioksidin
henkiin herättämisessä. Maissi vastaa Saturnusta ja sitä käytettiin lyijyoksidin henkiin
herättämisessä.

On mielenkiintoista huomata, että suomalaiset loitsivat juuri raudan syntyä sulkeakseen valuvan
haavan. Monet ajattelevat logiikan johtuvan siitä, että haavat olivat usein rautaisten terävien
esineiden aiheuttamia. Ehkäpä suomalaisilla oli kuitenkin tietoa, että rauta aiheuttaa veren
hyytymisen. He myös ehkä tiesivät sen mitä moderni lääketiede alkaa vasta arvailla, että rauta
veressä sitoo ihmisen tietoisuuden maan päälle. Veri on elämän voiman ja tietoisuuden kuljettaja.
Rauta näyttelee merkittävää roolia veren toiminnassa. Alkemistit pyrkivät kohottamaan veressä
olevan raudan värähtelyjä, vapauttaakseen sen alemman maailman resonansseista ja näin tuomaan
terveyden ja henkisen näkökyvyn.

1
Carlos Castaneda: Yaqui-intiaanin tie
2
Douglas Carnegie: Law And Theory In Chemistry: A Companion Book For Students.
3
http://www.alchemycalpages.com/7grains.html
171

On myös ehdotettu että Raudan ja Tulen syntyrunot kertovat Kaalin-järven syntyneen meteorin
putoamisesta.1Muinaiset ihmiset hakivat kraaterista rautaa Suomesta asti. On myös syytä olettaa
että samalla he alistivat itsensä meteoriitin mukana tulleiden orgaanisten ja epäorgaanisten
olentojen alien-DNA:lle. Nämä olennot ovat jatkaneet olemassaoloaan kaikkien meteoriitista
syöneiden pohjoismaisten rotujen veressä ja valmistelleet Suurten Muinaisten invaasiota sekä
valittujen siirtämistä turvaan olioiden kotiplaneetalle.

11. FERMENTOINTI
- KILPAKOSINTA RUNOT 10-30

Fermentointi eli käyminen on prosessi jossa orgaaniset aineet tuottavat uusia yhdisteitä. Usein
käyminen tapahtuu solujen tuottaman energian vapautumisena. Käyminen voi tapahtua
hapettomassa tai hapellisessa ympäristössä, jolloin se ilmentyy hapettumis-pelkistymisreaktiona.

Alkemiassa fermentoimalla valmistettiin filosofista elohopeaa. Tislauksen valmistaman öljymäisen


Rikin eli Sielun ja kalsinaatiolla esiintuodun Kehon eli Suolan lisäksi, fermentaatio tuotti alkoholin,
Hengen, Spiritin eli Elohopean.

Kalevalan kosmologiassa käyminen pitää sisällään Kilpakosinnaksi kutsutun jakson, jossa


Lemminkäinen, Ilmarinen ja Väinämöinen suorittavat hurjaakin hurjempia ansiotekoja, päästäkseen
Pohjolan Neidon housuihin. Nämä kertomukset muodostavat Kalevalan jakson johon on kirjoitettu
Kalevalaisen Vihkimyspolun kaava, jota Päivölän Tupa on omistautunut tutkimaan. Tämän
vihkimyspolun keskeisenä elementtinä on Sammon valmistaminen. Sampo on Viisasten Kiven
vastine. Sammon valmistaminen Kalevalassa jää pitkälti Ilmarisen harteille. Voimme kuitenkin
nähdä että myös Lemminkäisen mysteerit ovat tärkeällä sijalla niiden toteuttamisessa.

Lemminkäisen ansioteot ovat Pekka Ervastin mukaan rinnastettavissa Ilmarisen ansiotekoihin.


Ervast päätyi tähän näkemykseen ilmeisesti, koska ymmärsi hieman taustalla olevasta
alkemistisesta kaavasta. Päivölän Tuvassa Lemminkäisen mysteerit ovat kuin peruskoulutus, joka
valmistaa oppilasta myöhemmin Samponsa rakentamisessa Seppo Ilmarisen mysteerien aikana.

Kilpakosinnan keskeisenä henkilönä ilmeneekin Seppo Ilmarinen, joka onnistuu Sammon


Taonnassa ja saa Pohjolan Neidon itselleen.

Koko vihkimyspolkua voisi siten kuvata sisäisen käymisen prosessina, jossa valmistuu elämän
eliksiiri, joka Sammon kaltaisesti täyttää Pohjolan kaikki materiaaliset tarpeet. Seppo Ilmarisen ja
Pohjolan Neidon kemialliset häät paljastavat tämän universaalin elämän eliksiirin luonteen. Sillä
vain Jumalainen rakkaus = Agape, täyttää kaikki aineelliset ja henkiset tarpeet. Sampo on siten

1
Tämä nykyään muotia oleva aihe löytyy lähes jokaisesta uudesta Kalevalaa käsittelevästä kirjasta Lennard Meren
Hopeanvalkean jälkeen. Sampoon kertomuksen on erityisesti yhdistänyt Kimmo Aaltonen artikkelissaan: Sammon
sanoja, Sammon Kuvia http://meteoriittirunous.net/aaltonen_sampo.pdf ja Veltto Virtanen kirjassaan: Finix,
liekkisiipinen ja myyttien alkukoti
172

kone tai alkemistin laboratorio jossa kuolemattomuuden nektaria valmistetaan. Koska Sampo
täyttää kaikkien olemassaolon tasojen tarpeet, sitä ei voi löytää vain yhdeltä tasolta. Ken löytää
rakkauden ilmentymän kaikilta olemassaolonsa tasoilta, on sen löytänyt. Viisasten Kivi on kaikille
tuttu, mutta kukaan ei sitä tunne. Onnellinen on se joka sen on löytänyt.

12. FIXATION
- KULLEVON KERTOMUS: RUNOT 31-36

Fixation eli härmistyminen on kemiallinen prosessi, jossa kaasumainen muutetaan kiinteäksi ilman
nestemäistä välimuotoa. Se vastaa Kullervon kertomusta. Kullervo on Suomalaisen miehen
arkkityyppi. Tämän antisankarin voi kohdata usein nakkikioskin edessä puukon kanssa heilumassa.
Tämän arkkityypin ympärille on kehittynyt jopa moderni Nykäismin Kultti.

Olemme aiemmin kuvanneet sitä, kuinka Kullervon mysteereissä hän vihkiytyy Lemminkäisen ja
Seppo Ilmarisen mysteereihin, kuitenkin epäonnistuen edellisissä. Tämän selitetään kuvaavan
kollektiivisellä tasolla Kalevalaisen Vihkimyspolun kulttien katoamista, kristinuskon tulemisen
myötä. Kullervo tappaa kultin Sielua vastaavan Pohjolan Neidon ja kaataa vihkimyspolkua
kuvaavan metsän elämän puut. Ja kaikki tämä tapahtui vain koska Pohjolan Neito oli laittanut kiven
hänen leipäänsä. Tämä luonnollisesti kuvaa härmistymistä, sielun materialisaation huipentumaa,
jossa elämän huuruisten pakanallisten palvontamenojen henki härmistettiin kristinuskon öylätiksi.
Kullervon savottatyön kautta suomalaiset ottivat ehtoollisen vastaan kyselemättä, ja lopulta sen
seurauksena on myös kristinusko unohtunut ja öylätti on muuttunut euron koliksi. Pankkiirit jotka
oppivat Temppeliritareilta alkemistien salaisuuksia, oppivat luomaan rahaa tyhjästä ja sen avulla
pystyvät hallitsemaan kaikkia kansoja. He Pohjolan kaltaisesti varastivat Sammon ja pitävät sen
rikkaudet itsellään, halliten niiden voimalla kaikkia. He eivät suinkaan tarjoa kansalle lupaamaansa
elämän eliksiiriä, vaan lisäävät monopolisoimiinsa lääkkeisiin myrkkyjä, jotta heidän
puoskarilääkäreiltä ei loppuisi työ. Tämän synkän materialistisen alennustilan ja laman masentaessa
koko ihmiskuntaa, on kuitenkin syytä muistaa että tilanne ei ole pysyväksi tarkoitettu. Lainasta
rakennettu olemattomaan rahaan perustuva talous pitää sisällään oman romahtamisensa.

13. MULTIPLIKAATIO
- SAMMON RYÖSTÖ: RUNOT 37-44

Multiplikaatio on prosessi, jossa tuotettu aine ”monistetaan.” Kiinteyttämisen kautta valmistettua


viisasten kiveä laitetaan toiseen aineeseen, jonka seurauksena kemiallinen reaktio muuttaa toisen
aineen viisasten kiveksi.

Voimme heti nähdä kuinka ahneus ja itsekkyys, joka saa Pohjolan Illuminaatit ryöstämään
maailman talouden omaan taskuunsa, johtaa fiksaatiovaiheen prosessin epävakauteen.
Multiplikaation magia perustuu puolestaan altruismin lakiin, jossa ”antamalla saa” ja ”jaettu ilo on
paras ilo!”
173

Seppo Ilmarinen oppii että alkemia ei ole pelkkää kullan valmistamista, kun hän ei saa puhallettua
kultaiseen naiseensa henkeä. Todellinen alkemia on koko luomakunnan ylevöittäminen.

Kansalaisten on herättävä unesta johon Louhi on heidät laulanut. Väinämöisen, Ilmarisen,


Lemminkäisen ja muiden supersankarien johdolla ihmisten on oltava valppaana ja ryöstettävä
Sampo takaisin Kalevalaan. Sammon ryöstö ei Kalevalassa kuitenkaan suju kovin hyvin. Siihen
aikaan jolloin Pohjola samastettiin Venäjän tsaarien hirmuhallintoon, suomalaiset Svea- mamman ja
Isä Ryssän ruoskan iskuista opittuaan eivät halunneet jakaa myöskään Sampoa Pohjolan kanssa.

Jumala antaa onneksi valon paistaa myös risukasaan ja Sampo hajosi. Sen muruset silti riittivät
tekemään kaikki onnellisiksi. Tämä johtuu viisasten kiven multiplikaattisista ominaisuuksista. Se on
kuin hologrammi ja sen pieninkin pala sisältää kokonaisuuden informaation. Tulevaisuuden kemia
onkin lähempänä alkemiaa, siltä osin että tulevaisuuden kemistit ymmärtävät että kemikaalit eivät
ole kuin värähteleviä taajuuksia, jotka ottavat vastaan ja lähettävät sanomaa eteerisille kentille.
Viisasten Kivi on siten vain kytkin, jonka avulla kaikki sen kosketuksissa olevat asiat viritetään
vastaanottamaan lähetyksiä Korkeimman Jumaluuden studioilta.

14. PROJEKTIO
- AURINGON JA KUUN RYÖSTÖ - KARJALAN KUNINGAS: RUNOT 45-50

Projektio on viimeinen vaihe Samuel Nortonin kuvaamasta alkemistisesta prosessista. Tinktuuri on


valmistettu ja sen avulla muutetaan perusmetallit kullaksi projektiona kutsutussa prosessissa.

Vaikka ns. tiedemiehet ovat nauraneet alkemisteille läpi kuluneen pimeän modernin teknologisen
ajan, ovat he viime vuosina alkaneet ymmärtää perustotuuksia, jotka alkemistit ovat tunteneet aina.
Viimeisimpiä löytöjä1 on ollut se, että tietyissä olosuhteissa kullan muodostumiseen vaikuttavat
elävät bakteerit, Ralstonia metalliduransinit jotka elävät mielellään nestemäisessä
kultatetrakloriitissa jota bakteerit pystyvät sakeuttamaan kultahipuiksi.2 Bakteerit kulkiessaan maan
uumenissa levittävät kultahippuja ja valmistavat aikakausien kuluessa niistä kultasuonia. Tämä
selittää alkemistien väitteen, että kultaa voi kasvattaa kuten kasveja ja kultakaivoksissa
työskentelevien havainnon siitä että kulta tuntuu välillä ilmestyvän kuin tyhjästä. Kaikki Roope
Ankkaa kannattavat alkemistit odottavat kärsimättömästi sitä päivää, jolloin bakteerin geenit
onnistutaan kloonaamaan ihmiseen. Silloin Midaksen unelma vihdoin toteutuu kollektiivisesti.

Kalevalassa Sammon ryöstön jälkeen kuvataan Louhen kostoa. Hän lähettää tauteja Kalevalaan ja
vangitsee auringon ja kuun vuoren sisään. Tämä kuvastaa symbolisesti tähdissä syntyneiden
metallien kuten kulta ja hopea, esiintymistä maan sisuksissa. Väinämöinen alkemistina vapauttaa
vuoren mineraaleihin tallentuneen auringon ja kuun energian ja parantaa sillä Kalevan kansan.

Vaikka lääkelaitos yrittää kieltää kaikkien luonnollisten ja parantavien aineiden käytön tarjoten
tilalle omia kuolettavia sairauksiaan ja psykologisia häiriöitä sivuoireina aiheuttavia ns. lääkkeitä,
näyttää Väinämöinen mallia siitä kuinka Pohjolan kivisen mäen sisältä jokainen voi itse löytää
elämän eliksiirin ainekset, jotka poistavat kaikki lääkelaitoksen, terveysministeriön ja
ravitsemusviraston ihmiskunnalle aiheuttamat vaivat. Kuitenkin Väinämöinen on meille vain

1
http://www.bio-medicine.org/biology-news/The-Midas-Bug----the-bacterial-alchemy-of-gold-3468-1/
2
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/313/5784/233
174

esimerkki. Hän näyttää tien, mutta meidän jokaisen pitää löytää sisältämme Karjalan Kuningas.
Mikä on Karjalan Kuningas: Olet itse oman sisäisen maailmasi hirmuvaltias. Sinun on luovutettava
sisäisten elementaarien kaaottisten energioiden ohjaus, korkeamman Itsesi diktatuurin tyrannian
alaisuuteen. Silloin huomaat että tämä diktatuuri onkin todellista demokratiaa. ÄLÄ koskaan anna
itseäsi ulkoisten diktaattorien alaisuuteen. Hyväksy vain jokaisen ihmisen sisäisen diktatuurin valta.
Ei ole olemassa lakeja, joilla olisi olemassaoloa niiden alaisuudessa olevien ihmisten ulkopuolella.
Siten ei ole myöskään ihmisten ulkopuolisia valtioita. Kukaan ei kysy passia taivaan linnuilta, jotka
ylittävät rajan. Tule noiden lintujen kaltaisiksi. Ulkoinen maailma on vain illuusiota. Jos jotain
sieltä tarvitset, sisäinen maailmasi luo tilanteen ulkoisessa maailmassa, jossa saat kaiken
tarpeellisen. Jokainen hetki on mahdollisuus tulla miljonääriksi. Jos olet kiinnostunut kullan teosta,
sinun pitää opiskella alkemiaa Jari Sarasvuon johdolla. Jos haluat muuttaa sisäiset epäjalot puolet
agape-kullaksi, sinun täytyy opiskella Sisäistä Alkemiaa Korkeimman Itsesi johdolla. Kuitenkin
Viisasten kivi on molemmissa sama. Se on sinun sisäinen sankarisi, Korkeampi Itsesi, Karjalan
Kuningas. Voit kutsua sitä millä nimellä tahansa mutta jos et häntä tunne, niin kelpaavat rahasi vain
tunkiolle.

ä ä
ä ä
ä
ö- ä
ä ää
ä ää ä ää ä
ä ä ää öä ää
ä ä ää ää
ää

ä ä ä
ä

ää
175
176

apsen syntyessä voi väestörekisterin näkökulmasta havaita lapsen syntyneen


tiettyyn maahan, kaupunkiin ja sen kulttuuriin ja uskontoon. Tämä ei kuitenkaan pidä
paikkaansa. Lapsen näkökulmasta hänen ei voi ajatella syntyneen edes maaplaneetalle,
vaan lapsi syntyy ensisijassa vanhempiensa maailmankaikkeuteen. Vanhempien
tunnustaman kulttuurin osuus on myös pieni. Sen sijaan heidän vanhempiensa heille
siirtämä maailmankäsitys muodostaa tuon maailmankaikkeuden johon lapsi syntyy. Siinä
ei ole kyse tiedollisesta maailmankuvasta, vaan tunteista, eleistä, elonrytmeistä ja
värähtelyistä. Täten myös molemmat vanhemmat muodostavat oman
maailmankaikkeutensa, joiden ainutlaatuisen yhdistelmän tulos lapsi on. Tämä
perhekosmologia muodostaa ensimmäisen kulttuurillisen ansan lapsen kehitykselle. Se on
perhematriisi. Seuraavan ansan muodostaa Klaanimatriisi. Se on ympäröivän yhteisö ja sen
elinympäristö suhteineen.

Sen yläpuolella on heimomatriisi joka on klaanin sisäänsä sulkeva yhteiskunta, kaupunki


tai ihmisryhmä. Lisäksi on kansalaisuusmatriisi joka määrittää kansallisen identiteetin.
Näiden sisällä toimii kulttuurimatriisi joka on myös irrallinen ja voi toimia toisissa
kansallis-, heimo-, klaani- ja perhematriiseissa. Kulttuurimatriisia ylläpitää siitä erillinen
uskontomatriisi joka pitää sisällään edellisten yleisen maailmanymmärryksen. Näiden
yläpuolella on vielä lajimatriisi joka määrittää eliöluokan ja tähtimatriisi joka määrittää
kosmisen sukukunnan. Nämä seitsemän matriisia ovat sielun kehityksen pahimmat
viholliset ja ne vankilat joihin sielut ovat vangittuina ja joista initiaatiossa vapaudutaan.
Nämä vastaavat modernin globaalin kulttuurimatriisin uusimmassa mytologiassa Matrix-
elokuvan kuutta Matrixia, kyber-maailmaa joissa elävät olennot illuusiossaan luulevat
elävänsä 2000-luvun alun maailmassa, vaikka todellisuudessa he ovat kaukana
tulevaisuudessa koneiden vankeina. Seitsemäs Matriisi on elokuvassa Siion, josta ei edes
pyritty pakenemaan.

Nämä matriisit ovat myös seitsemän kehon kollektiivisia vastaavuuksia materiaalisella


tasolla. Näiden lisäksi vihitty joutuu myös vapautumaan seitsemästä sisäisestä matriisista,
jotka ovat hänen seitsemän kehoansa.

Koska todellinen henkinen koulu auttaa oppilasta vapautumaan näistä ulkoisista ja


sisäisistä matriiseista, niin Päivölän Tuvassa ei ole tilaa nationalismille.

Kalevalaista kulttuuria korostetaan vain siksi että Päivölän Tupa on suunnattu juuri
ihmisille, jotka ovat vankeina Kalevalaisessa uskonto- tai kulttuurimatriisissa, ja erityisesti
kaikille suomalaisten perhe-, klaani-, heimo-, kansallisuus- ja kulttuurimatriisien orjille.

Kansanviisaus kertoo että paras tapa oppia tuntemaan oma kotimaansa tai kulttuurinsa on
matkustaa ulkomaille. Tällöin uuden kulttuurin tavat ja infrastruktuuri näyttävät oman
itsestään selvänä pidetyn kulttuurillisen totuuden suhteellisuuden. Kun joku toinen pitää
177

mansikkana jotain muuta maata kuin toisen omaa, voi avautua aivan uusille
makuelämyksille. Myös silloin saattaa oppia arvostamaan kotimaansa piirteitä jotka
vieraassa maassa puuttuvat. Suomalaisella jääräpäisyydellä ja promillemäärällä ei aina
välttämättä kuitenkaan erota edes missä maassa on.

Toinen tapa tutustua syvemmin omaan kulttuuri-, kansalais- ja heimomatriisiin on sen


historian juurien opiskelu. Nähdessään kuinka yhtenäisenä pitämänsä kulttuuri- ja
heimoidentiteettikin ovat syntyneet aikojen kuluessa useiden elementtien yhteen
sulautuessa, avautuu ymmärtämään kulttuurin suhteellisuuden.

Siten tutkiessamme suomalaisuuden historiaa ja erityisesti sen myyttistä alkuperää,


voimme alkaa ymmärtää niitä henkisiä energiavirtauksia jotka muodostavat
suomalaisuuden olemuksen. Näiden virtauksien tunnistaminen omassa itsessä, auttaa
nousemaan niiden yläpuolelle ja luo mahdollisuuden kasvaa aidosti myös muiden
kulttuurien energioiden ohjauksessa.

Suomen Historiakaudet.

Suomen historian voi karkeasti jakaa erilaisiin kulttuurikerrostumiin. Varhaisimmat


löydöt Suomesta on löydetty syvästä susiluolasta, jonne on jäänyt jälkiä ihmiselämästä
noin 120 000 vuoden takaa. Muualta jääkautta varhaisimpia löytöjä tuskin voidaan tehdä,
koska jäämassat ovat kaikki todisteet tuhonneet. Jääkauden loputtua 9 000-8 000-ekr
Suomessa vallitsi kivikausi aina 1 600-ekr asti, jolloin alkoi pronssikausi. Ajanlaskun
alkupuolelta n.500-ekr alkoi rautakausi joka kesti aina 800-luvulle asti. Silloin alkoi
parisataa vuotta kestänyt viikinki-aika joka päättyi kristinuskon mukana tuomaan
moderniin aikaan. Wakka- traditiossa nähdään näitä kulttuurikausia hallitsevan erilaiset
Kalevalaiset Jumaluudet, joiden kultti on ollut kyseisellä kaudella voimakkaimmillaan.

Kivikauden kultti edustaa varhaisinta traditiota ja sen hallitseva Jumaluus oli Kaleva.
Tämä oli Jättiläisten kulttuurikautta ja sen syvällistä voimakasenergistä kulttia opiskellaan
vasta korkeimmissa Wakka-mysteeritradition asteissa. Pronssikaudella syntyi
maanviljelyskulttiin liittyvä Lemminkäisen kultti. Se vastaa Vaanereiden uskontoa
skandinaavisessa traditiossa. Rautakaudella Sepällä oli tärkeä shamanistinen funktio
yhteisössä ja siten Seppo Ilmarisen kultti erityisesti vaikutti rautakaudella. Se vastaa
skandinaavista Aasojen kulttia. Viikinkiajalla nuo erillisinä virtauksina eri heimojen
keskuudessa eloaan jatkaneet kultit yhdistyivät ja kalevalainen moniasteinen
mysteerikultti sai muotonsa. Sen toiminta kuitenkin katosi pian maan alle Kristinuskon
mysteereiden saapumisen jälkeen. Väinämöisen mysteerit ovat puolestaan ajattomia. Ne
toisaalta sisältävät tietoa jääkautta edeltävistä kulttuureista, sekä kivikautisista
jättiläiskulteista, mutta ne pitävät sisällään myös kristinuskon ja modernin tieteen
arvoituksia.
178

Suuri tulva

Suomalaisessa tarustossa mainitaan Suomen kansan esi-isäksi Kaleva niminen jättiläinen.

Pohjoismaiden mytologiassa jättiläisillä onkin merkittävä rooli. Jättiläiset on erityisesti


yhdistetty Suomeen ehkä Kalevan takia mutta nykyäänkin erityisesti kainuulaiset ovat
erityisen suurikokoisia ihmisiä. Timo Heikkilä yhdistää kirjassaan ”Kullervon Suku”
jättiläiset kivikautiseen kulttuuriin ja vertaa heidän raskasta luonnettaan kiviin ja
kallioihin. Heidän tekemikseen on aina uskottu olevan Euroopan monet megaliittiset
rakennelmat. Raamatussa jättiläisistä puhutaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa:

”Siihen aikaan ja myöhemminkin oli maan päällä jättiläisiä, kun jumalien pojat yhtyivät ihmisten
tyttäriin ja nämä synnyttivät heille lapsia. Juuri näitä olivat muinaisajan kuuluisat sankarit.”1

Näiden Jättiläisten edesottamuksista tuli Herra hyvin vihaiseksi ja pyyhki heidät tulvalla
maan päältä pois.

Apokryfikirjassa ”Etiopiolainen Eenokin Kirja” kerrotaan tarkemmin noista Jumalan


pojista. He olivat joukko enkeleitä jotka Azazel-enkelin johdolla saapuivat maahan ja
opettivat ihmisille mm. Sotataitoja, kosmetiikkaa, myrkkyjen keittämistä ja astronomiaa.
Heidän jälkeläisinään ihmisten kanssa syntyi jättiläisiä:

”Sinä näet kaiken sen, mitä Azazel on tehnyt, hän joka opetti kaikkinaisen vääryyden maan päällä
ja ilmaisi ikiaikaiset salaisuudet joita ihmiset halasivat tuntea. Ja Semiazas, jolle annoit vallan
hallita niitä, jotka hänen kanssaan ovat. He menivät maan ihmisten tytärten luo ja makasivat
heidän kanssaan ja saastuivat, ja ilmaisivat heille kaikki synnit. Ja naiset synnyttivät jättiläisiä,
jotka ovat täyttäneet koko maan verellä ja vääryydellä.”2

Teosofisessa traditiossa yhdistetään Jättiläiset legendaariseen Platonin kuvaamaan


Atlantiksen kulttuuriin. Tuossa korkeakulttuurissa Jumalanpalvelus alentui lopulta kehon
palvonnaksi. Atlantiksen kehittyneet papit alkoivat hyödyntää heidän Jumalallista
alkuperää olevaa teknologiaansa omien alhaisten tarpeittensa täyttämiseen ja seurauksena
oli koko kulttuurin tuhoutuminen.

Atlantiksen olemassaolosta voi olla montaa mieltä. Kuitenkin jokaisen totuudessa pysyvän
täytyy myöntää seuraavat historialliset tosiasiat:

1. Muinoin on ollut kulttuureita ja sivilisaatioita jotka ovat olleet erittäin korkealle


teknologisesti kehittyneitä. Heidän saavutuksistaan on todisteena useat Egyptin,
Meksikon, Perun ja muiden maiden pyramidit ja valtavat megaliittiset rakennelmat
kuten Stonehenge. Nämä rakennelmat todistavat että niiden rakentajilla on ollut
hyvin laajat astronomiset ja matemaattiset kyvyt. Itse rakennusten rakentamistavat
ovat tutkijoille mysteeri ja niiden rakentaminen jopa moderneilla laitteilla olisi
valtava ja vaikea projekti.

1
1 Moses 6:4
2
Etiopilainen Eenokin kirja IX 6-9
179

2. Ympäri maailmaa esiintyy kertomuksia, myyttejä ja kirjoituksia joissa puhutaan


korkeasti kehittyneistä kulttuureista jotka tuhoutuivat suurten luonnonmullistusten
mukana.
3. Tutkimukset osoittavat moniakin luonnonmullistuksia jotka ovat tuhonneet
kokonaisia kaupunkeja ja kulttuureita. Näitä tapahtuu harvakseltaan
nykypäivinäkin.

Robert Lomas ja Cristopher Knight kirjassaan Uriel’s Machine ovat esittäneet Eenokin
kirjan perustuvan tositapahtumiin jossa Profeetta Eenok tapasi korkeasti kehittyneitä
ihmisiä jotka rakensivat Irlannissa olevan Newgrangen ja monia muita megaliittisiä
rakennelmia. Nämä ihmiset olivat astronomisilla taidoillaan ennustaneet tulevan
komeetan törmäyksen maahan n. 3000 eKr. ja he halusivat varoittaa muita ihmisiä
tulevasta mullistuksesta ja varmistaa näin myös oman korkeimpien tietojensa säilymisen
tuleville sukupolville. Nämä ihmiset saattoivat olla normaaleja ihmisiä suurempikokoisia.
On myös löydetty paljon poikkeuksellisen isokokoisia ihmisen luurankoja.

Koska kaikkialla maailmassa löytyy vastaavanlaisia kertomuksia, on syytä olettaa jotain


tämänkaltaista todella tapahtuneen. Tällöin Nooa arkkeineen voidaan ymmärtää noiden
kokonaisia kulttuureja pois huuhtoneiden katastrofien onnekkaasti selvinneinä
korkeakulttuurisina ihmisinä. He levittäytyivät ympäri maailmaa ja perustivat siellä uusia
kulttuureita. Näin voimme ymmärtää myös Nooan erikoisen yhteyden Arkkienkeli
Gabrieliin ja Eliakseen. Hänen tehtävänään on ollut siirtää noiden luonnonmullistuksissa
tuhoutuneiden korkeakulttuureiden salaisuudet nykyajan ihmisille. Tämän takia Elias
Lönnroth antoi eepokselleen nimen Kalevala, Kaleva-jättiläisen mukaan. Kaleva siten
edustaa pohjoisiin maihin kulkeutunutta osaa muinaisen korkeakulttuurin tulvasta
selvinneille edustajille. Monet Kalevan pojat mainitsevaa runoa kertookin heidän
lähteneen pois asuinsijoiltaan veneillä.

A N A K I M
N I L A R I
A L I S A K
K A S I L A
I R A L I N
M I K A N A
180

Kalevan Sukukunnat

1800-luvun alkupuolen akateemikot halusivat nähdä yhteyden Israelin heimojen ja


kahdentoista suomalaisugrilaisten heimojen välillä. Nykyäänkin on muutamia jotka
väittävät samaa1, vaikka suomalaisugrilaisia heimoja lasketaan nykyään olevan
yhdeksäntoista.

Kuten Jaakobista tuli Israel, ja hänen nimensä alkoi tarkoittaa myös paikkaa ja kansaa, niin
myös Kalevan jälkeläisten asuinsijasta tuli Kalevala.

Kuitenkin vertaileva kulttuuri- ja uskontotutkimus osoittaa että numero kaksitoista on


yleinen monien kansojen keskuudessa. Sillä monesti kuvataan keskeisimmän esi-isän
jälkeläisten lapsien määrää. Intian Vedakirjoista löytyy myös monia kaksitoistapäisiä
hallitsijasukuja. Eenokkilaisessa magiassa koko maaplaneetta on jaettu 91 osaan joita
kaikkia hallitsee 12 zodiakkiin yhdistettävää hallitsija enkeliluokkaa.

Näin ollen vaikuttaa siltä että Kalevan pojissa, Israelin heimoissa ja muissa
kaksitoistajärjestelmämytologioissa puhutaankin jostain aivan muusta kuin pelkästään
maallisista sukulaisuuksista.

Muinaisessa Kreikassa Olympoksella oli kaksitoista Jumalaa. Buddhalaisuudessa esiintyy


kaksitoista Jumalallista vartijaa, joita kutsutaan nimellä Juniten. Veda-kirjoissa puhutaan
että Jumalallisesta opetuksesta ja uskonnon ylläpitämisestä tässä maailmankaikkeudessa
vastaa kaksitoista Mahajanaa, korkea-arvoista henkilöä. Brahma toimii heidän päänään.

Brahmalla on mielenkiintoinen yhteys Abrahamiin. Brahma joka synnyttyään Vishnun


navasta kasvavalle lootukselle, meditoi alkuperäänsä tuhat taivaallista vuotta, saavutti
visiossa Vishnun ja sai tehtäväksi luoda aineellisen maailmankaikkeuden. Brahman
vaimon nimi on Saraswati. Abrahamin vaimon nimi on Sara ja hän sai tehtäväkseen
kohdattuaan Jumalan, tulla yhtä laajan kansan isäksi kuin taivaalla on tähtiä. Vishnu loi
myös Brahmalle ja Hänen pojalleen Shivalle 12-henkisen voittamattoman armeijan.

Brahman pojalla Shivalla on kaksi poikaa, Ganesha ja Karttikeya. Karttikeyan, eli


Murungan on sanottu syntyneen Seulasten tähtiä personoivista seitsemästä sisaresta,
kuudennen lapsina. Siksi Murungalla on kuusi päätä ja kaksitoista silmää. Hänellä on
myös kaksitoista kättä ja valtaosa hänen symboleistaan viittaa Zodiakkiin. Hänellä on
vuodessa kaksitoista festivaalia jotka on sijoitettu 12 zodiakin merkin yhteyteen ja hänen
kulttinsa viittaakin vahvasti zodiakin palvontaan.2 Hänellä on kulkuneuvonaan
kaksitoistasulkainen riikinkukko joka edustaa eläinradan kiertoa. Kaikkien eläinradan
merkkien on myös nähty olevan kätkettyinä hänen kehoonsa.

1
Erityisesti tutkija Kabbalisti Pauli Savola kts. http://webbinetti.net/finnlion/ May 2004
2
http://murugan.org/research/rao-zodiac.htm
181

Abrahamin pojalla Iisakilla oli myös kaksi poikaa, Esau ja Jaakob. Jaakobin kaksitoista
poikaa puolestaan muodostavat Israelin 12 heimoa ja liittyvät myös Zodiak-kulttiin.
Jaakob sai omassa initiaatiossaan nimen Israel.

Myös viikinkien pääjumalan Odinin ympärillä pyöri pyhä kultti jota johti kaksitoista
Drottaria, pyhää pappia, jotka huolehtivat lainsäädöstä, pyhästä palvonnasta ja
profetoinnista. He vastasivat myös Odinin kahtatoista nimeä.

Kalevalla oli myös kaksitoista poikaa.

Moderni ilmoitus valaisee asian luonnetta enemmän.

Vuonna 1973 tohtori J.J.Hurtak kohtasi Ofanim Eenokin joka siirsi hänet maanpäältä
fyysisesti kolmeksi päiväksi korkeimpiin taivaisiin Orionin tähtiportin kautta. Orion on
suomalaisessa mytologiassa itse Kaleva. Orionilla Hurtak tapasi Arkkienkeli Metatronin
johdolla Päivien Muinaisen, Jeesuksen ja monia muita taivaallisia olentoja. Hänen
kolmanteen silmäänsä ohjelmoitiin 64 avainta, jotka hän kirjoitti takaisin maahan
päästyään kirjaksi ”Eenokin Avaimet, Tiedon Kirja.” Kirjassa annetaan avaimet
tulevaisuuden tieteisiin, sekä uskonnon ja tieteen ykseyteen. Kirjassa puhutaan Israelista
hieman kristillistä dogmia laajempana käsitteenä.

”Tämä Paratiisi Poika- luomakuntien avain kertoo meille, että Korkeampi Evoluutio on koodattu
ihmisiin, jotka tunnetaan ”Todellisena Israelina.” Tämä Israel ei ole fyysinen, historiallinen, tai
etninen; Se on ihmistietoisuuden ohjelmoinnissa käytetyn Valoenergian kaikkien värähtelytasojen
Israel.” 1

Avain kertoo myös ”totisen Israelin” koostuvan valon lapsista ja olevan korkeimman
Adam Kadmonisen rodun jälkeläisiä maan päällä. Nämä ovat levittäytyneet ympäri maata
ja ovat antaneet ihmiskunnalle kaikki tärkeimmät henkiset kirjoitukset. He ovat niitä
henkilöitä jotka pitävät yllä korkeampaa valon värähtelyä ja käyttävät sen Jumalan
palvelemiseen. He myös pitävät tarkkaa kirjaa tapahtumista jolloin Korkeammat maailmat
vaikuttavat tämän maailman tapahtumiin. Näitä kirjoja ja todistuksia Eenokin avaimissa
kutsutaan ”Torah Or”-nimellä ja ne kattavat kaikki maailman pyhät kirjoitukset.

Näin voimme ymmärtää, että Kaleva ja hänen kaksitoista poikaansa viittaavat henkisiin
intelligensseihin, joiden tehtävänä on ollut kirjata ja kantaa todistusta pohjoisten kansojen
yhteyksistä Korkeimpiin todellisuuksien tasoihin.

1
Eenokin Avain, Tiedonkirja; J.J. Hurtak avain 2-1-0 s.261
182

Suomalainen Zodiakki
Pekka Ervast kirjoittaa 1916 ilmestyneessä Kalevalan avaimessa:

”Tarussa kerrotaan Kalevalla olleen kaksitoista poikaa. Jos joskus saadaan selville näiden kaikkien
nimet, on samalla löydetty vanhat mysterionimet niille kahdelletoista hierarkialle, jotka edustavat
Logoksen eri olemuspuolia ja joiden astronomisena symbolina on n.k. zodiaki eli eläinrata.”1

Ennen Ervastia Ganander Mythologia Fennicassa luetteli kuusi Kalevan poikaa nimeltä ja
mainitsee heidän rakentaneen linnoja ympäri Suomea.

”Kaleva jättiläinen, kauhea ja vahva, kaikkien jättiläisten hallitsija ja 12 pojan isä, joiden nimet on
unohdettu; heistä kuitenkin mainitaan Hiisi, joka rakensi linnan vuorelle Paltamoon; Soini, joka
souti yhtenä päivänä Limingalle ja asettui sinne; Kihavanskoinen ja Liekkiöinen niittivät niittyjä ja
kasvattivat sikoja. Itse Väinämöisen ja Ilmarisen uskotaan olleen Kalevan poikia. He asuivat ennen
vanhaan isänsä kotiseudulla Paltamossa, mutta muuttivat myöhemmin eri seuduille.”

”Kalevalla oli, niin kuin jo kerrottiin, 12 poikaa, uskomattoman vahvoja, joista kolme nimekkäintä
rakensi suuren linnan Pohjanmaalle; Kalevan muut pojat Väinämöinen, Ilmarinen ja Liekkiöinen
asuivat Varsinais-Suomessa, Hämeessä ja Savossa. Näiden Kalevan poikien avulla Suomen
kuningas alisti valtaansa koko Venäjän, kuten vanhat suomalaiset yhä tietävät kertoa.” 2

Seitsemäntoista vuotta Ervastin jälkeen julkaisi Eino Kemppainen Jumalten Sukupuu-


nimisen kirjan, jossa hän luettelee kaikki kaksitoista Kalevan poikaa. Luettelosta on nyt
jäänyt Wäinämöinen ja Ilmarinen pois. Kemppainen sanookin Kalevan poikien olevan
Väinämöisen alaisia henkiolentoja.

Eino Kemppaisen luettelemat Kalevan Pojat ovat:

”1. Hiisi 2. Kalmamies 3. Kihavanskoinen 4. Kihovauhkonen 5. Liekkiöinen 6. Perkelus 7.


Sankari 8. Soini 9. Tihulainen 10. Turilas 11. Turisas 12. Turras.”

Timo Heikkilä arvelee, että osa nimistä on saman nimen erilaisia toisintoja. Näin esim.
Kihavanskoinen ja Kihovauhkonen, sekä Turilas, Turisas, ja Turras. Jos lisäämme
kuitenkin luetteloon Gananderin mainitsemat Wäinämöisen ja Ilmarisen, sekä tradition
esille nostamat Lemminkäisen ja Joukahaisen, saamme puuttuvat nimet.

Seuraavassa taulukossa on lueteltu Kalevan pojat yhdistämällä Gananderin ja Kemppaisen


luettelot, sekä näytetään niiden yhteydet eläinradan merkkeihin, toimialueeseen
Suomessa, suomalaisugrilaisiin ja Israelin heimoihin. Israelin heimojen vastaavuudet
eläinradan merkkeihin ovat Royal Arc-muurariudessa esitetyn järjestelmän mukaisesti.
Zodiakin vastaavuudet Kalevan Poikiin on johdettu Poikien nimien värähtelyistä ja niiden
vastaavuuksista eläinradan merkkien ominaisuuksiin. Toimialat Suomessa ja

1
Pekka Ervast: Kalevalan Avain
2
Ganander:Mythologica Fennica
183

vastaavuudet suomalaisugrilaisiin heimoihin on koottu Gananderin ilmoittamista


paikoista, sekä selvännäköisesti ja loogisesti päättelemällä.

Eläinradan Kalevan Poika Toimialue Suomalais- Israelin


merkki Suomessa ugrilainen Heimo
Heimo
Oinas Joukahainen Lappi Lappalaiset Gad
Härkä Soini Keski-ja Mansit Efraim
Pohjois-
Pohjanmaa
Kaksonen Tihulainen Vaasan Vepsäläiset Manassah
lääni
Rapu Wäinämöinen Varsinais- Suomalaiset Issachar
Suomi
Leijona Liekkiöinen/ Savo Marit Judah
Lemminkäinen
Neitsyt Hiisi Paltamo Permiläiset Naphthali
Vaaka Sankari/ Etelä- Unkarilaiset Asshur
Kullervo Suomen
lääni
Skorpioni Kalmamies Pirkanmaa Mordvalaiset Dan
Jousimies Kihovauhkonen Karjala Karjalaiset Benjamin
Kauris Perkules Uusimaa Virolaiset Zebulon
Vesimies Ilmarinen Häme Udmurtit Reuben
Kalat Turilas Satakunta Hantit Simeon

Lukija saattaa pitää joitain taulukon assosiaatioita mielivaltaisina. Taulukkoa ei pidä


tulkita kirjaimellisesti siten, että oletettaisiin Kalevan Poikien kaikilla toimialueilla
Suomessa olevan jotain yhteyttä vastaavaan suomalaisugrilaiseen heimoon (kuten esim.
Lapin, ja Karjalan tapauksessa.) Yhteyttä tuskin löytyy sen enempää Israelin heimoihin.
Vaikka tänä päivänä Suomessa varmasti asusteleekin ihmisiä jokaisesta Israelin
sukukunnasta, eivät he kuitenkaan ole topografisesti sijoittuneet taulukon kuvaamalla
tavalla. Myöskään emme voi olettaa vastaavien alueiden heijastavan pelkästään vastaavaa
eläinradanmerkkiä. Taulukko on kuitenkin mielekäs jos tarkastelemme sitä eräänlaisena
hologrammina. Kuten korvasta löytyy meridiaanipisteet kaikille kehon elimille, voidaan
myös Suomesta ja Suomen kansasta löytää vastaavuudet kaikkiin kansakuntiin maan
päällä. Karttaa tulisikin lukea niin, että eläinradanmerkki kertoo Kalevan poikien
hierarkkisesta tehtävästä osana ihmiskunnan kollektiivista kehoa ja kyseisten energioiden
astronomista sijoittautumista Linnunrata-galaksin kahteentoista erilliseen siipeen. Paikka
Suomessa vastaa tämän energian sijoittumista Suomi-Neidon kehon energiaverkostoon.
Ne Pyhät Paikat, joita löytyy kyseisiltä alueilta, ovat kuin Suomen meridiaanipisteitä, joilla
Kalevan Poikien energiat aktivoidaan. Suomalaisugrilaiset heimot puolestaan näyttävät
kuinka nämä energiat ilmenevät suomensukuisten kansojen geneettisessä perimässä.
Vastaavuudet Israelin heimoihin kertovat siitä kuinka nämä voimat ilmentyvät koko
184

maaplaneetan energiaverkostossa. Pekka Ervast sanookin Kalevan Poikien olevan


mysteerionimiä kahdelletoista hierarkialle. Tämä viittaa juuri siihen, että Kalevan Pojat
eivät ole tavallisia henkilöiden nimiä, vain voimasanoja, jotka avaavat portit edellä
mainittuihin hierarkioihin. Taulukko on kuitenkin vain viitteellinen ja jokaista halukasta
rohkaistaan etsimään itse tarkemmat linkit.

Wakkakillan Päivölän Tupa käyttää taulukkoa vihkimyspolkunsa kirjaimellisena karttana.


Näin vastaavien Kalevan Poikien hallinnoimat alueet osoittavat muinaiset pyhät paikat ja
niiden merkityksen vihkimystemppeleinä, joissa suoritetaan vastaavat vihkimykset.

1. Perkules
Vihkimyspolku alkaa Uudenmaan läänistä ja Perkuleksen tiloilta. Perkules edustaa
Joukahaisen valaistumatonta aspektia ja siten kilpalaulantaa. Joukahainen, joka asustaa
Lapissa on lankeemuksessaan tippunut Etelä-Suomen kärkeen, Helsingin helvetilliseen
pätsiin Perkuleksen alaisuuteen. Koko vihkimyspolun tarkoitus on palauttaa Joukahainen
takaisin Lapin taivasmaailmaan.

Uudenmaan alueen tärkeimpiä Temppelialueita ovat Helsingin seitsemän kukkulaa sekä


Kirkkonummen ja Espoon kalliomaalaukset. Helsingin, Sipoon ja Porvoon Linnavuoret,
sekä Rågskärin Jatulintarhat. Viimeksi mainittu on erinomainen paikka harjoittaa suohon
laskeutumista ja suosta nousun riittiä.

Perkules edustaa suomalais-ugrilaisista heimoista virolaisia. Perkules on eräs


keskeisimmistä virolaisista Jumalista, Uusimaa on lähinnä Viroa ja sen pääkaupunki
Helsinki sopii myös Perkuleksen asuinpaikaksi.

2. Sankari / Kullervo
Kullervon eli Sankarin hallitsema Etelä-Suomen lääni (nykyinen Kymenlaakso) toimii
näyttämönä Hiiden Hirven Hiihdolle. Alueella sijaitsee useita paikkoja, joista tämä
symboliikka käy ilmeiseksi. Valkealassa sijaitseva Verlan kalliomaalaus kuvaa kahdeksaa
hirveä. Myös Konninvedellä sijaitsevan Haukkavuoren kalliomaalaus esittää hirveä.
Kullervon alueella sijaitsee myös monta Jatulintarhaa, esim. Mustasuolla ja Mustaviirillä
on komeat Jatulintarhat. Tämä saattaa viitata siihen, että Kilpalaulanta suoritettiin myös
näillä alueilla, jotta matka Hirvitemppeleille ei olisi liian pitkä. (Näin myös Espoon
Nuuksion kalliomaalaus kuvaa hirveä.) Pukkisaaren muinaisjäännökset liittyvät myös
samaan kulttiin, josta paikan nimikin on saanut alkunsa. Kullervo vastaa Hirvikulttia,
vaikka hän kulkeekin vihkimyspolkua aina Sampo-järjestöön saakka. Kullervon
kapinallinen mentaliteetti ilmentyy juuri Hirviasteella puhtaimmillaan, eikä hän onnistu
sitä jalostamaan, mistä on tuhoisat seuraukset.

Sankari/Kullervo vastaa unkarilaisia, joiden kansallinen syntytarina kertoo unkarilaisten


esi-isien saapuneen Unkariin seurattuaan valkoista taikahirveä.
185

3. Lemminkäinen / Liekkemöinen
Lemminkäinen, joka esiintyy myös Liekkemöisen nimellä, hallitsee Savon aluetta
(nykyinen Pohjois- ja Etelä-Savo). Tämä alue toimii vihkimystemppelinä Hiittolan
Hevosen Suistolle. Hevoskultin pääpaikkoja ovat olleet mm. Koli, Otralan linnavuori,
Pisamalahden linnavuori, Sarvasvuoren, Sarkaslammen ja Astuvansalmen
kalliomaalaukset, Rapakon kalliomaalausalue Hattukallion kuppikivi, joka sijaitsee
Louhessa. Liekkemöinen ja Lemminkäinen vastaavat Marilaisia, jotka kansana ovat
musikaalisia ja syvästi uskonnollisia. Lemminkäis/Liekkemöinen energiaa kuvaa hyvin
Leena Laulajaisen marilaisista kirjoittaman kirjan nimi: Marilaiset, laulun ja uhritulien
kansa.

4. Kalmamies
Kalmamies hallitsee Pirkanmaan aluetta ja vastaa Tuonelan Joutsenen Kuolonkultista. Sen
tärkeimpänä kulttikeskuksena ja Temppelinä toimi Helvetinkolu (joka tulee Helvetin
koulusta.) Tämä temppeli oli muinaissuomalainen versio Skull and Bonesista. Muita
tärkeitä alueita ovat mm. Jutikkalan, Laukon, Oraniemen, Kaukolan ja Liekosaaren
muinaisjäännösalueet. Alun perin Tuonelan Joutsen-kultin pääalue oli Äänisellä mutta se
siirrettiin Helvetinkoluun, jotta Vihkimyspolun kulku ei olisi liian mutkittelevaa.
Mordvalaiset liitetään Kalmamieheen koska he olivat legendan mukaan pääkallon
metsästäjiä ja heidän nimensä tulee sanasta mordus joka tarkoittaa murhaa.

5. Seppo Ilmarinen
Seppo Ilmarisen hallitsemaa aluetta on Häme (nykyiset Päijät-Häme, Häme, Keski-Suomi
ja osa Pirkanmaata.)

Tämän alueen tärkein keskus on Repolan Muinaisjäännösalue, joka on valtava


Temppelialue. Repolan Linnavuoren keskellä sijaitsee hautavajoama, jota muinaiset
ihmiset pitivät maailmankaikkeuden keskuksena eli Einesten Emänä. Tämä alue on
SAMPO ja siellä suoritettiin Sampo-vihkimys. Muita tärkeitä alueita olivat Hakoisten,
Jämsänkosken, Päijälän ja Kapatuosian linnavuori, Padasjoen linnasaari, Pyhäsaaren
lapinrauniot, sekä Sarakallion kalliomaalaukset. Ilmarinen liittyy Komiin ja permiläisiin,
sekä udmurteihin koska he palvovat Ilmarista pääjumalansa taivaanjumala Inmarin
muodossa.
186

6. Hiisi
Hiisi hallitsee Kainuun aluetta ja kyisen pellon kyntämisen mysteereitä. Tämän tehtävän
myyttinen temppeli on Lapinsalmen Lapinpato. Muita merkittäviä temppeleitä ovat mm.
Jataharjunnokan Lapinraunio, Suomussalmen värikallion maalaukset, Kientajärven
Kirkkosaari ja Ammonsaari. Permiläisten tarunhohtoinen kultaisen vuoren valtakunta ja
sen yhteydessä olevat temppelit aarteineen, herättivät naapurikansojen kateuden.
Muinaissuomalaiset ja virolaiset kun joutuivat palvomaan Hiisissä, pyhissä uhrilehdoissa
kylän lähettyvillä.

7. Soini
Soini hallitsee Keski- ja Pohjois-Pohjanmaata pitäen Liminkaa pääkaupunkinaan. Tämä
alue on pyhitetty Manalan Karhun mysteereille. Siellä tärkeitä temppelialueita ovat mm.
Ohtakarin, Krunnien ja Isoniemen jatulintarha, Rajakankaan ja Kastellinnan jätinkirkko,
sekä Vuorenmaan kivilatomus. Mansit pitävät karhua kantaisänään.

8. Tihulainen
Tihulainen hallitsee Pirkanmaata ja Manalan Suden mysteereitä. Sen tärkeimpiä
temppelialueita ovat mm. Susiluola Kristiinan kaupungissa, Storskärin jatulintarhat,
Svedjebackin jätinkirkko. Tihulainen vastaa vepsäläisiä, joiden sanotaan olleen taidokkaita
noitia ja hallitsivat vastataiat kaikkiin lappalaisten ja muiden sukulaisheimojen mustaan
magiaan.

9. Turilas
Turilas hallitsee Satakuntaa ja Tuonelan hauen mysteereitä. Näitä mysteereitä vietettiin
saaristossa yksinäisissä retriiteissä. Rannikon alueen tärkeimpiä temppelialueita ovat mm.
lukuisat valtavat röykkiöhaudat, Suomen pyramidit, Kaunismäellä, Matinharjulla,
Kiukaisten Kuninkaanhauta, Orjapaadenkalliolla, Viikalassa, Kylmäkorvenkalliolla,
Salinsuonmäellä, sekä Sammallahdenmäellä. Tärkeä Pyhä paikka on myös Käräjänmäen
tuomarinympyrä. Turilas liittyy kalastajakansa hanteihin.

10. Kihovauhkonen
Kihovauhkosen hallitsema Pohjois- ja Etelä-Karjala oli Pohjolan Häiden viettopaikka. Se
oli muinaissuomalaisen tantrisen kultin keskus. Turilaksen onnistuneesti kalastanut adepti
187

saapui härkävankkureilla Satakunnasta Karjalaan vastaanottamaan Pohjolan Neitoa. Sen


tärkeimpiä pyhiä paikkoja ovat Lemin, Luumäen, Ruokolahden kalliomaalaukset.
Pohjolan häitä vietettiin erityisesti Haukkavuorella, Kuivaketveleen ja Havukallion
linnavuorilla. Muita tärkeitä paikkoja ovat mm. Kesälahden pirunpöytä. Kihovanskoisesta
sanotaan että hän ”raivasi niittyjä ja viljeli kaskia”1 Kemppainen sanoo Kihovanskoisen
olevan Kihovauhkoisen veli. Tarkastelemme heitä tässä yhteydessä kuitenkin samana
henkilönä. Kemppainen sanoo Kihovauhkoisen liikkuneen Karjalassa.

11. Wäinämöinen
Varsinais-Suomi on Wäinämöisen merellistä paratiisialuetta. Pohjolan Häiden jälkeen
usein adeptit jäivät asustamaan Karjalaan ja opettamaan siellä runonlaulun muodossa
tietojaan muille. Kun he tulivat riittävän vanhoiksi, he laskeutuivat veneellään Itämereen
ja purjehtivat rannikkoa myöten Turun saaristoon. Siellä ja muualla Varsinais-Suomessa
sijaitsevilla temppelialueilla suoritettiin Väinämöisen Viisi Vihkimysastetta, eli
”Viis’astutaan.” Vihkimyspolun tärkeimpiä paikkoja on Jurmon seitsemän chakran
aktivointialue, Untamalan muinaisalue, Vanhalinnan Muinaislinna, joka on ollut tärkeä
paikka maanviljelyn yleistymiselle Suomessa, sekä Salon kirkon läheiset hiidenkiukaat.
Wäinämöisen asuinalueena Ganander mainitsee Kalevan Poikien yhteydessä Suomen, jota
Varsinais-Suomi edustaa parhaiten ja Wäinämöisen on sanottu olevan Suomen
kansallishaltija.

12. Joukahainen
Suoritettuaan täydellisesti Pyhän Vihkimyspolun Pyhiinvaelluksensa ja valmistettuaan
täydellisesti maallisen ja henkisen veneensä, Tietäjä purjehti Pohjanlahtea ylös Lappiin.
Sinne saavuttuaan ympyrä sulkeutui ja muinoin Lapista etelään saapunut henkinen tieto
oli tehnyt tehtävänsä ja tuonut tuhlaajapojan takaisin kotiin. Seikkailu ei kuitenkaan
loppunut siihen, vaan usein Tietäjät aloittivat Lapissa ankaran koulutuksen siellä
asustavien noidien matkassa. Laiha poika lappalaisen, nuoren Joukahaisen hallitsema
Lappi sisältää aivan oman vihkimyspolkunsa, jossa pyhillä tuntureilla oli tärkeä merkitys.
Vielä tänä päivänä maalliset Lapin vaeltajat alitajuisesti seuraavat siellä muinaisten
tietäjien jalanjälkiä. Lappi vastaakin samaa muinaisille suomalaisille Tietäjille kuin
Himalaja Intian Saddhuille. Se edustaa Suomi-Neidon kasvoja, jotka pysyvät
hunnutettuina ennen kuin hänen kehonsa kaikki muut Pyhät Paikat on läpikoluttu.

Huom. tämä hypoteettinen muinainen vihkimyspolku seuraa vihkimyksiä samassa


järjestyksessä kuin ne on Kalevalassa ilmoitettu. Wakkakilta on muokannut vihkimyksiä
paremmin soveltuviksi moderniin tieteelliseen tietoon eikä siksi ole sidottu näihin
vanhoihin kaavoihin. Koko vihkimyspolun mysteerinäytelmän voi suorittaa missä
paikassa tahansa ja myös käsittelemämme pyhät paikat ympäri Suomea todistavat, että
myös niissä on harjoitettu vihkimyspolun eri kultteja samanaikaisesti. Näin ollen emme

1
Eino Kemppainen: Jumalten Sukupuu s.40
188

väitä edellä olevan polun topologisen tulkinnan olevan objektiivinen totuus. Sen sijaan
odotamme hartaasti sitä päivää, jolloin Wakkakillan mytologiasta tulee Suomen vallitseva
uskonto ja edellä kuvatun vihkimyspolun kulkeminen tulee kansallisvelvollisuudeksi,
kuten Suuret Muinaiset ovat ennustaneet. Silloin voimme olettaa ja toivoa, että
vallanpitäjät entisöivät muinaiset pyhät paikat ja tekevät kaikkensa jotta jokainen
kansalainen voisi kulkea tämän pitkän vihkimyspolun osana peruskoulutustaan.

Liikkeellä on ollut henkimaailmassa huhuja, että jotkut fanaattiset Kalevalaiset


Illuminaatit ovat jo kauan valmistaneet kulissien takana salaliittoa, jonka tarkoitus olisi
rakentaa Suomen valtio Kalevalaisen järjestelmän mukaan. Tällä salaliitolla on pitkät
juuret aina Valhalla-seuraan ja sen perilliseen Aurora-seuraan. Valhalla-seura pyrki
tuomaan Suomelle itsenäisyyden. He halusivat rakentaa Suomen valtiojärjestelmän
viikinkien mytologian mukaisesti. Aurora-seuran perustaja Porthan ja Ganander, jotka
olivat vihkiytyneet suomalaiseen uskontoon, puolestaan saivat idean, että Suomen valtio
pitäisikin rakentaa suomalaisen uskonnon pohjalta, sekä palauttaa muinainen
suomalainen Kuninkuus. Porthan yritti Aurora-seurassa ajaa läpi tätä asiaa. Seuran
Valhalla-seuran entiset jäsenet lähettivät hänet kuitenkin Baijeriin opintomatkalle
Illuminaattien aivopestäväksi. Porthanin palattua hänestä tuli fanaattinen antifenno ja hän
alkoi kirjoittaa kommentaariansa piispankronikkaan, jossa hän yritti kumota valheina
kaikki kuvaukset suomalaisten kuningaskunnasta. Ganander kuitenkin piti yhteyttä vielä
salaiseen runonlaulajien veljeskuntaan, jotka olivat viimeisiä muinaissuomalaisten
tietäjien mysteeritietouden kantajia. Myöhemmin Lönnrothin liityttyä tähän
veljeskuntaan, heidän päämääränsä saivat laajempaa kannatusta Kalevalan suosion
johdosta. Suomen kansallisromanttisella kaudella, karelianismi olikin lähdes vallitseva
kulttuuri. Uskonnollinen puoli jätettiin virallisesti vielä Lutherin harteille, mutta myös
pinnan alla kuhisi. Monia Kalevalaisia salaseuroja perustettiin. Niistä useimmat toimivat
vapaamuuraripohjalla. Tuskin olisi kuitenkaan Teosofinen seura saanut Suomessa niin
voimakasta jalansijaa jos H.B.P. Blavatsky ei olisi pitänyt niin suuressa arvossa Kalevalaa.
Hänen työnsä jatkaja Rudolf Steinerin kehittämät opetusmenetelmät ovat Suomessa pahin
valtion koululaitoksen kilpailija. Steiner-koulun suosio varmasti perustui osaltaan siihen,
että Steiner uskoi suomalaisten vielä näyttävän koko maailmalle esimerkkiä. Steiner vielä
varoitti, että jos suomalaiset eivät tajua alkaa siirtyä Kalevalaiseen kulttuuriin, niin heidän
olisi parempi olla syntymättä.

Samoihin aikoihin Pekka Ervast perusti Ruusu-Ristin ja kirjoitti siihen Kalevalaisen


Muuraririitin. Pekka Ervastin oppeja käytännössä on perustettu toteuttamaan myös
Kristosofia, kun Ruusu-Ristin jäsenet eivät Mestarinsa ylösnousemuksen jälkeen enää
ymmärtäneet hänen avatarista tehtäväänsä. Heidän ennustuksensa mukaan Suomeen
vielä perustetaan Kalevalainen Temppeli, jonka myötä Kalevalainen kulttuuri ja uskonto
puhkeavat jälleen kukkaansa. On jokseenkin varmaa että tällä ennustettiin Wakkakillan
ilmestymistä viimeisinä aikoina tarkoituksenaan nostaa Suomi suosta..

Pahoittelemme lukijaa siitä, että tämän kirjan kautta olemme vetäneet teidät mukaan
tähän katalaan salaliittoon, sillä tavalla tai toisella tässä kirjassa esitetään asioita ja
näkökulmia, jotka saattavat edesauttaa salaliiton edistymistä.
189

Henkilökohtaisesti tämän kirjoittajalla ei ole itsellään mitään poliittisia tavoitteita tai


vallanhimoisia päämääriä. Kirjoitan vain sen mitä käsketään eli mitä mieleen juolahtaa.
Kaikkihan on pelkkää matrixia joka tapauksessa, ja syvin toiveeni on auttaa kaikkia
vapautumaan siitä.

Toisaalta ei nyt hirveästi haittaisikaan jos Suomen valtio rakentaisi uskontonsa niiden
periaatteiden mukaisesti jotka tässä kirjassa ja muissa Wakka-julkaisuissa on ilmoitettu.
Tärkeintä on kuitenkin varmistaa, että Kalevalaisen uuden yhteiskunnan rakentaminen ei
tapahdu illuminaattien, fasistien ja uusnatsien ohjauksessa eli matrixin agenttien toimesta,
jotka rakentaisivat Kalevalaisesta kulttuuristaan vääristyneen virtuaalitodellisuuden, vaan
sen täytyisi silloin toimia puhtaasti niillä poliittisilla periaatteilla, joita Maattaren Tuvassa
vaalitaan, jotka johtavat Siionin, taivaan laskeutumiseen maan päälle, matrixin
tuhoutuessa.

Arjalaisuus ja viides juurirotu.

Teosofisessa kirjallisuudessa puhutaan ihmiskunnan käyneen läpi erilaisia kehityksen


vaiheita, joita kutsutaan juuriroduiksi. Viimeisin, viides juurirotu syntyi Gobin autiomaan
läheisyydessä, Atlantiksen murusista. Tätä viidettä juurirotua H.P. Blavatsky kutsui
arjalaiseksi. Sana arjalainen tulee Intiasta, jotka kutsuvat veedistä kulttuuriaan samalla
nimellä. Blavatskyn näkemyksissä ei ollut arvoihin perustuvaa erittelyä juurirotujen välillä
ja voimme syyttää Aadolf-setää kaikesta arjalaisten niskaan sysätystä ulosteesta.
Suomalaiset teosofit Pekka Ervastin johdolla ovat innolla omassa nationalismissaan
halunneet liittää suomalaiset tuohon arjalaiseen viidenteen juurirotuun. Pekka Ervast
sanoi suomalaisten olevan Euroopan omatunto ja hän ilmeisesti otti hyvin vakavasti
Suomen pyhän velvollisuuden toimia puhtaan arjalaisuuden edustajina. Samaa linjaa ovat
myös monet akateemiset tutkijat tietoisesti tai tiedostamattaan viljelleet.
Suomalaisugrilaisia kansoja on pidetty Euroopan vanhimpina ja niiden alkukodin on
ehdotettu olevan jossain Volgan joen mutkassa. Kuten jokainen uskontojen tutkija voi
huomata, on Kalevalainen mytologia täysin universaali maailman muihin traditioihin
nähden. Wettenhovi-Aspa kirjassaan Kalevala ja Egypti toi esiin valtavasti
todistusaineistoa Suomalaisen uskonnon yhteydestä muinaiseen Egyptiin. Useita
kirjoittajia on etsinyt Kalevalan yhteyksiä Raamattuun ja monet akateemiset tutkijat Martti
Haavio mukaan luettuna ovat nähneet Kalevalan yhteyden Intian Pyhiin Veda-kirjoihin.
Monet yhtä sekopäiset ajattelijat kuten allekirjoittanutkin ovat väittäneet muiden
kulttuurien kehittyneen Kalevalaisesta tiedosta ja Suomen olleen paratiisin kaltainen
maailmankeskus. Näin voisi ainakin osittain päätellä Gananderin kirjoittamasta
huomautuksesta: ”Kalevan poikien avulla Suomen kuningas alisti valtaansa koko Venäjän, kuten
vanhat suomalaiset yhä tietävät kertoa.”

Olemme siis vaikeiden kysymyksien edessä: ovatko Suomalaiset yksi Israelin kadonneista
heimoista, vaiko Intiasta karannut joukko arjalaisia tai sitten jonkun faaraon pohjoiseen
eksynyt retkikunta? Vai ovatko nämä kulttuurit syntyneet Suomessa? Näille kysymyksille
moderni tiede sulkee silmänsä, väittäen niitä mielikuvitukseksi ja epätieteellisiksi. Sen
sijaan tiede antaa omia arvioitansa jotka osoittavat, että todellakin suomalaiset ovat
saattaneet olla vuorovaikutuksissa näiden kaikkien kulttuurien kansa. Maagikko on
kuitenkin vapaa rakentamaan oman maailmankuvansa mistä tahansa uskomuksista ja hän
190

ymmärtää kaikenlaisten uskomusjärjestelmien arvon. Ovathan ne eräänlaisia


mielenkäyttöjärjestelmiä.

Mitä arvoa on uskomuksella että Suomalaiset ovat viidennen juurirodun ensimmäisiä ja


vanhimpia edustajia tai että suomalaiset ovat Israelin yksi kadonneista heimoista tai
muinaisen ATLANTIKSEN jälkeläisiä? Monia on keinoja uida ideoiden astraalisessa
maailmassa.

Ja mitä arvoa on ylipäätään tietää mistä suomalaiset ovat peräisin? Loppupeleissä kaikki
maan ihmiset ja eläimet ovat samaa sukua.

Vaikka Kalevalainen Mystikko on kuitenkin enemmän kiinnostunut totuudesta, hän silti


ymmärtää täysin Malokalypse nuoremman väittämän, että ”mikään ei ole totta ja kaikki
on sallittua.”

Hän näkee siksi kaikkia ristiriitaisia uskomuksia ja väitteitä yhteen sitovan punaisen
langan. Hän ymmärtää Kalevan ja hänen poikiensa edustavan muinaista
muistijärjestelmää, kategorioiden joukkoa, joita muinaiset ihmiset käyttivät jäsentääkseen
maailman kirjavien ilmentymien moninaisen loisteen. Hän ei siksi tyydy vain
spekuloimaan mitä menneisyydessä olisi ehkä tapahtunut, vaan aktiivisesti käyttää
theurgiaa avaamaan Kalevan poikien vartioiman sanojen kultaisen arkun,
luonnonmuistin, joka kertoo kaiken mitä hänen tarvitsee tietää. Nämä kirjoitukset on
kirjoitettu tuota päämäärää silmälläpitäen. Kokelas kehittyessään oppii menetelmiä, joiden
avulla hän voi saada itse yhteyden Kalevan poikiin ja siten ymmärtää yhteyden.

Kalevan Poikien hologrammisesta yhteydestä muihin eläinratahierarkioihin voimme


oppia sen kuinka meidän kaikkien DNA:ssa virtaa samat geenit. He aktivoivat kaikki
DNA:n aktualisoituneet ja ilmentymättömät kaksitoista rihmastoa. DNA:mme kautta
olemme yhteydessä kaikkiin eläviin olentoihin. Näin voimme ymmärtää että pelastamalla
itsemme, pelastamme toisemme.

On se elämä kyllä aika älytöntä kun joutuu tuhlaamaan aikaansa kirjoittamalla


salaviestejä tähän typerään kirjaan, ainoastaan lisätäkseen mystistä tunnelmaa ja
uteliaisuuden herättämään kaupallista potentiaalisuutta. Oikeastaan ei ole tärkeää
että nämä kirjat on ehdottomasti tarkoitettu teidän kaikkien ihmisten hyväksi. Vaikka
kirjoittajan surkeuden huolestuttavin esimerkki on se että hän saa suurta iloa oman
työnsä mollaamisesta, olemme psykiatrisella osastolla vielä huolestuneempia kaikkien
teidän hippien mielentilasta jotka luette tätä tiedostaen tai tiedostamattomasti.
Eikö teillä tosiaan ole parempaa tekemistä. Menisitte vaikka töihin. Pieni sivistys ei
tekisi teille yhtään pahaa. Me taivaallisissa maailmoissa haluaisimme ilmoittaa teille
ihmisille niin paljon hyödyllistä tietoa mutta te vain tuhlaatte aikaanne kaiken
maailman roskan parissa. Rukoilkaa edes alati, niin puhdistutte ja saatte viestejä
sonnan sijasta.
kaikkein korkeimmalta tämän alhaisen ###¤¤%&&&¤%¤( &/ ( ) ( ( &&%
Vain JUMALA voi auttaa! ! !
191
192

Vironkannas on eräs mystisimpiä Kalevalassa esiintyviä henkilöitä. Hänet esitellään


nopeasti kahdessa runossa. Aluksi hän avustaa Ukko Suuren Härän tappamisessa.

Härkä käyä källeröitti Sariolan salmen suussa,


syöpi heinät hettehestä, selkä pilviä siveli.
Eikä ollut iskijätä, maan kamalan kaatajata
Pohjan poikien lu'ussa, koko suuressa su'ussa,
nuorisossa nousevassa eikä varsin vanhastossa.

Tulipa ukko ulkomainen, Virokannas karjalainen.


Hänpä tuon sanoiksi virkki: "Malta, malta, härkä parka,
kun tulen kurikan kanssa, kamahutan kangellani
sun, katala, kallohosi: tok' et toisena kesänä
kovin käännä kärseäsi, tölläytä turpoasi
tämän pellon pientarella, Sariolan salmen suussa!"

Läksi ukko iskemähän, Virokannas koskemahan,


Palvoinen pitelemähän. Härkä päätä häiläytti,
mustat silmänsä mulisti: ukko kuusehen kavahti,
Virokannas vitsikkohon, Palvoinen pajun sekahan1

Kalevalan lopussa Vironkannas ilmestyy uudestaan ja nyt hän esiintyy Marjatan syömästä
marjasta neitseellisesti sikiävän Kalevan Kuninkaan kastajana.

Modernissa kielessä Vironkannas helposti näyttäisi tarkoittavan Viron maata, kuten


Kalevankannas tarkoittaa Kalevan maata. Viro-sanan alkuperäinen merkitys on
tarkoittanut Viron sijasta koko maailmaa, kuten Intian vanha nimi Bharat- on tarkoittanut
koko maa-planeettaa. Kannas puolestaan tarkoittaa kannatinta tai pylvästä. Vironkannas
on siten ollut yhtä kuin Maailmanpylväs. Maailmanpylvästä on kutsuttu myös sammaksi,
joka tulee sanskritin sampha-pylväästä, johon uhrieläimet sidottiin.

Suurin pelko muinaisille ihmisille oli että taivas putoaa niskaan. Tämä oli mahdollista jos
maailmanpylväs pääsi katkeamaan. Maailmanpylvään katkeamisella tarkoitettiin maan
akselin siirtymää, joka aiheuttaa taivaan keskuspisteen, jonka ympäri taivas näyttää
pyörivän, vaihtavan paikkaa ajan kulkiessa. Nykyään keskuspiste on Pohjantähden
kohdalla mutta sitä aikaisemmin se oli noin 4 000 eaa Lohikäärmeen tähdistön Thuban
kohdalla. Maailmanpylväs pyöri keskuspisteen kohdalla ja kun keskustähden mukaan
navigoivat muinaiset merenkävijät eivät enää löytäneet perille, ja muinaisten astrologien
laskelmat eivät enää pitäneet paikkaansa, syy saattoi olla vain maailmanpylvään
katkeamisessa. Taivas putosi kirjaimellisesti virolaisten niskaan, kun n. 4 000 vuotta sitten
Viron Saarenmaahan putosi yhdeksään osaan hajonnut meteoriitti. Tämä tapahtuma on
ikuistunut myös suomalaiseen mytologiaan, erityisesti raudan syntyyn ja Sampo-
eepokseen.2

1
Kalevala kahdeskymmenes runo 40 -70
2
Kimmo Aaltonen Sammon Sanat- Sammon kuvat
193

Toinen tapa havainnoida maailmanpatsaan katkeamista, tai oikeastaan sen taipumista


tähdistä, oli tarkkailla kevätpäivän tasauksen prekessiota. Tämän vaikutuksesta
kevätpäivän tasauspiste siirtyy noin 30 astetta 20 000 vuoden aikana tehden yhteensä n.
2 600 vuoden ns. suuren kierron.

Kaikki mitä tiedämme Vironkankaasta näyttää sopivan prekession teemaan. Vertaileva


uskontojen tutkimus on todistanut, että muinaiset kansat ovat laajalti tunteneet prekession
ja hyödyntäneet sitä mytologioissaan monilla eri tavoilla. Usein kevätpäiväntasauspisteen
siirtyessä uuteen merkkiin, on mytologioissa seremoniallisesti kuvattu vanhan merkin
symbolien tuhoutuminen ja sitten uuden merkin symbolit on kruunattu ja nostettu
jalustalle seuraavan kahden tuhannen vuoden ajaksi.
Näin oli esimerkiksi 4 000 vuotta sitten kun Härän aika loppui. Kuuluisimpia tuolloin
syntyneitä myyttejä oli kertomus Mithrasta, joka tappoi alkuhärän. Seuraavat 2 000 vuotta
palvottiin jumalaa Oinaan hahmossa, kuten Egyptin Amon-Ra. Mytologit ovat sijoittaneet
Kalevalassa esiintyneen Härän tappomyytin lähtökohdaksi Mithran legendan.
Vironkannas ilmestyy kertomuksessa ikään kuin johdattelemaan tarinaa, todellisen työn
tehdessä Rautapaita Ukkoa vastaava Mithra.

Ajanlaskun alussa kevätpäiväntasauspisteen siirryttyä Oinaasta Kaloihin, syntyi jälleen


uusi myytti. Jeesus Kristus uhrattiin viimeisenä uhrikaritsana ja hänen palvojansa alkoivat
käyttää hänestä Kalan symbolia.
Vironkannasta on verrattu myös Johannes Kastajaan, joka kastoi Jeesuksen, aivan kuten
Vironkannas kastoi Kalevan Kuninkaan, joka on myös Kristukseen yhdistetty.
Vaikka Kalevalan runot ovat vanhempaa perua, ilmestyi Kalevala vasta 1849. Sanotaan
että viimeinen Kalevalan runo, jossa Vironkannas kastaa Kalevalan Kuninkaan ja
Väinämöinen lähtee vihaisena pois huomattuaan aikansa koittaneen, olisi suurelta osin
Lönnrothin omaa käsialaa, jolla hän halusi juhlistaa kristinuskon suurta voittoa
pakanallisesta suomalaisesta muinaisuskonnosta.
Kalevalasta voimme kuitenkin löytää myös kertomuksen, jonka voi sijoittaa Kalojen
alkuun. Sampo mystisenä esineenä vastaa vanhan testamentin oinaskultin pyhää Liiton
arkkia. Kalojen aikojen alkaessa Sampo putoaa mereen ja muuttuu Sampaaksi.
Sammaskultti on ollut tärkeä osa muinaissuomalaista uskontoa vielä pitkälle nykypäiviin
asti, kuten K.M. Wallenius näyttää kirjassaan Vanhat kalajumalat. Hän kuvaille maahan
pystytettyjä ylösalaisia kalatoteemeita, joita kalastajat ovat aikoinaan pystyttäneet kala-
apajoiden läheisyyteen.
Voimme ymmärtää Vironkannaksen olevan uusien aikakausien energioiden lataamisesta
vastaava Vihkimysjumaluus. Pekka Ervast kirjoittaakin Kalevalan Avaimessaan:

"Allegoriassa tämä ukko »Virokannas» on uuden rodun Manu eli


henkinen tyyppi ja johtaja. Nimi Virokannas tarkoittaa siis samaa kuin
intialainen Vaivasvata (Manu Vaivasvata); merkillistä kyllä on
olemassa sanskritinkielinen sana, joka muistuttaa Virokannasta ja
merkitsee etymologisesti samaa kuin Vaivasvata, vaikka se mytologiassa
onkin erään daimonin nimi. Vaivasvata näet merkitsee »auringosta tuleva»
ja samaa merkitsee vairootshana, joka johtuu sanasta virootsha, aurinko."1

1
http://www.teosofia.net/muut/kalevala/kalevalan_avain.htm
194

Agricolan jumalaluettelossa Vironkannaksesta sanotaan seuraavaa:

"Virankannos kauran kaitsi, muutoin oltiin kaurast paitsi."1

Agricolan yhdistäessä Vironkannaksen kauran kasvuun, hän ei ymmärtänyt kauran olleen


symboli vihkimyspolulle ja kokelaan keholle, joka käy läpi vihkimyksen syntymän ja
kuoleman mysteerit. Timo Heikkilä on kirjassaan Aurinkolaiva valottanut paljon kauran
osuutta suomalaisessa vihkimysseremonioissa.
Agricola saattoi myös erehtyä kuulemaan ’kaurana’, muinaisten suomalaisten tietäjien
ekstaattisen Gauranga-ylistyksen. Gauranga on Herra Caitanyan nimitys. Herra Caitanya
on Krishnan täysivaltainen laajentuma, kuten Manu Vaivasvata on Krishnan osittainen
laajentuma.
Gauranga Krishnan avatara ilmestyi 500 vuotta sitten, aloittamaan 10 000 vuotta kestävän
kulta-ajan kuluvan Kali-yugan kauhujen vastapainoksi. Kali-yuga alkoi 5 000 vuotta sitten
ja se on osa suuremmasta syklistä Manvantarasta, joka vastaa galaktista vuotta, aikaa
jonka aurinkokunta kiertää Linnunradan ytimen ympäri eli noin 250 miljoonaa vuotta.

Elämme siis monenlaisten energioiden syklien ristitulessa. Kevätpäivän prekessiossa


elämme jälleen suurten muutosten aikaa. Kalojen aika on loppu ja on aika siirtyä
Vesimiehen aikaan.
Kuinka Vironkannas ilmentää itsensä Vesimiehen ajan symboliikassa?
Voimme tulkita myöhempien tapahtumien valossa asiaa kahdella tavalla. Jos Karjalan
Kuningas on Kristus, silloin Kalevalan 50. runo kertoo Kalojen aikojen alusta, vaikka runo
saattaa viitata myös aikaan jolloin Kalevala julkaistiin, jolloin Vironkannaksen vihkimä
Karjalan Kuningas olisi silloin Uuden Vesimiehen ajan Uusi Messias. Tämä on
ymmärrettävää vasta kun tarkastelemme vajaa sata vuotta myöhemmin erään kilttinä
pyhäkoulupoikana uransa aloittaneen Aleister Crowleyn 1904 saamaa ilmoitusta, jonka
Aiwass-niminen olento antoi hänelle. Siinä julistetaan mm. kristinuskon tuhoutumista ja
uuden Horuksen ajan alkua. Horuksen aikakaudella eivät vallassa ole enää kuolevat
orjajumalat, vaan Jumalten Valtaistuimelle päiväntasauspisteessä nousee Horus-jumala.
Crowley kutsui Horuksen aikakautta Voitokkaan ja Kruunatun Lapsen aikakaudeksi.
Olisiko Lönnroth satavuotta aiemmin voinut tarkoittaa Karjalan Kuninkaalla Horusta?
Mitä todennäköisimmin kyllä, tiedostipa hän sitä itse tai ei. Horuksen aikakauden
alkaessa 1904 myös Suomessa elettiin suurinta Kalevalaisen kansallisromantiikan
kukoistuksen aikaa.
Horuksen aikakausi on voiman ja tulen aikakausi, ja Crowley itse katsoi ensimmäisen ja
toisen maailmansodan olevan todisteita profetian toteutumisesta.
Horuksen aikakauden sanotaan olevan kuitenkin tuplavirtauksen aikakausi ja Horuksen
tuhoavan voiman vastapainoksi Frater Achad ja myöhemmin Soror Nema julistivat
Maatin aikakautta. Maat vastaa tasapainosta ja oikeudesta. Horuksen ollessa Mithran
avatara (molemmat ovat syntyneet neitsyestä 25.12.) hän tuhoaa Kalan aikakauden

1
http://www.internetix.ofw.fi/tutkimus/muinaistaide/suomensukuiset/agricola.htm
195

energiat (uhraten Kristuksena itsensä), Maatin energiavirtaus puolestaan tasapainottaa


tilannetta ja siten valmistaa meidän aikanamme alkavaa Vesimiehen aikaa.
Meidän täytyy ymmärtää Vironkannas kosmisena olentona joka ei ole rajoittunut yhteen
persoonallisuuteen tai ilmentymään. Vironkannas maailman tukipilarina edustaa kaikkia
niitä henkisiä virtauksia, jotka ilmentävät Zeitgeistia, ajan henkeä. Thelaman uskonnon
Aionien filosofia menee ehkä monelta teiltä helluntailaiselta yli hilseen, mutta meidän
täytyy nähdä sanojen ja nimien tuolle puolen ja nähdä asiat oikeasta kontekstista. Jos
Horus ja Maat vain valmistelivat 1900-luvulla Vesimiehen aikaa, niin kuinka meidän
täytyisi ymmärtää Vironkankaan moderni ilmentymä.
Heti Timo Heikkilän jälkeen Suomen kiistaton ja ylevin Kalevalainen Profeetta Seppo
Huunonen, Kalevalaisten Kosmogrammien keksijä, on Lönnrothin inkarnaationa saanut
ilmoituksen Vironkannaksen tärkeästä roolista meidän aikanamme. Huunosen mukaan
Väinämöinen ei olekaan enää Suomen kansallishaltija, vaan Väiski on jättänyt roolinsa
Vironkankaan hoitoon. Ja pakkohan meidän on Seppoa uskoa, sillä Ilmarinen vastaa
Kalevan Pojista Vesimiestä.
Mitä tarkoittaa se, että planeetan uusien maagisten virtausten lataamisesta vastaava
Jumaluus on ottanut erityiseen siunaukseensa Suomen kansan? Ehkäpä joudumme
huomaamaan kyseessä olevan tuo pirullinen salaliitto, josta mainitsimme jo Kalevan
Mysteerien yhteydessä. Suomesta halutaan väen väkisin tehdä tärkeä muita kansoja
johtava valtio.

Ior Bock, joka Suomenlinnassa edelleen kokoontuvan Valhalla-seuran jäsenenä on


paljastanut itsensä lisäksi sen, että Helsingissä on muinoin sijainnut paratiisi ja se on ollut
koko planeetan keskushallintopaikka. Kalevalaisfriikit haluavat palauttaa suuressa
apokatastasissa asiat jälleen kuten ne olivat ennenkin. Vapise Obama, Tarja tulee! Ja jos ei
Tarja, niin kyllähän Niinistö mielellään kruunaisi itsensä koko planeetan kuninkaaksi, ellei
sitten Veltto suostu hartaaseen toiveeseemme.

Vitsit sikseen, kyllähän meistä jokainen vähänkin älyllinen tajuaa, että kaikki leikit tällä
planeetalla loppuvat viimeistään 2012 eikä ole mitään järkeä kuluttaa viimeisiä
elinvuosiaan seuraamalla tai ainakaan osallistumalla mihinkään poliittiseen parpatukseen.
Vironkannas siten opettaakin jokaista elämään tänä aikana kuin viimeistä päivää. Tämä ei
tarkoita mitään sekoilua, vaan sitä että jos et kuoleman hetkellä muista Jumalaa, joudut
vielä paljolti odotetun maailmanlopun jälkeen toiselle kierrokselle tänne helvettiin.
Väinämöisen jätettyä kansallishaltijan tehtävät Vironkankaalle, hän voi täysin omistautua
musiikille ja seremonialliselle magialle. Väinämöisen esimerkkiä käyttämällä, voimme
ymmärtää että parasta mitä voimme tehdä on Korkeimpien Voimien jatkuva invokaatio.
Invokaatio mahdollistaa yhteyden Jumalaan, joka mielellään auttaa meitä laulamaan
systeemin kätyrit suohon.
Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana voi todella havaita suomalaisen katukuvan
kansainvälistyneen, universaalin Vironkankaan kansanhaltijuuden ansiosta. Vironkannas
näinä aikoina opettaa meille suvaitsevaisuutta ja kehottaa kaikkien uskonnollisten
traditioiden tutkimisen lisäksi etsimään Jumaluutta pääasiassa omasta sydämestään, sekä
pitämään Matrix-elokuvia pääuskontonaan.
Sadonkorjuu-uskontojen harjoittaminen on myös tärkeätä viimeisinä aikoina, ja kaiken
henkisen ja maallisen keräämistä Wakka-mysteerikoulun yhteiseen Wakkaan voisi verrata
196

kollektiiviseen laukun pakkaamiseen. Wakka-mysteerikoululla on avaimet aukaista portit


korkeimpiin Jumalallisiin maailmoihin. Sinä hetkenä kun LHC:n tuottama musta aukko
imee koko planeetan kurimuksen syövereihin, Wakkakiltalaiset lentävät wakka-kehoillaan
äärettömän ikuisiin ja rajoittamattomiin todellisuuksiin.

MAAGINEN VIRTAUS

Maagiset järjestöt usein kutsuvat opetuslinjaansa maagiseksi virtaukseksi. Se on


jonkinlainen järjestön potentiaalienergia tai ominaisvärähtelytaajuus, johon
virittäytyminen on välttämätöntä järjestöön vihkiydyttäessä.
Uskonto syntyy paljolti kun yksittäinen henkilö kokee erityisen henkisen kokemuksen,
jonka ytimen hän haluaa siirtää yhteisölleen. Yhteisö profeettansa avulla käy läpi
tieteellisen tutkimuksen, jossa kartoitetaan ne olosuhteet, joissa alkuperäinen kokemus
saavutettiin ja miten ne helpoiten on jokaisen ulottuvilla. Yhteisö päivittää tätä tietoa aina
ajan hengen mukaisesti. Jos se epäonnistuu siinä tai alkuperäinen menetelmä unohtuu,
uskonto maallistuu ja sen jäsenistä tulee dogmaatikkoja, joilla ei ole omaa henkistä
kokemusta.
Ajatelkaamme Muhammedia ! Hän näki sarjan näkyjä arkkienkeli Gabrielista
kavereineen, joiden antamat ohjeet Muhammed välitti seuraajilleen suullisesti ja jotka
myöhemmin kirjattiin ylös Koraaniin. Muhammedin kokema ymmärrys ja näkemys
Jumalasta siten muodostavat islamin. Islam on maaginen virtaus, joka välittää
Muhammedin saavuttaman tietoisuuden tason. Tämä tietoisuuden taso mahdollistaa
yhteyden arkkienkeli Gabrielin ilmoittamaan 99 Jumalan aspektiin. Yhteys tähän
maagiseen virtaukseen saavutetaan ohjelmoimalla aivoihin sama maailmankuva kuin
Muhammedilla, ja se koostuu kuudesta asiasta: Uskosta Jumalaan, Uskosta Enkeleihin,
Uskosta Profeettoihin, Uskosta Ilmoitettuihin kirjoihin ja Uskosta Ylösnousemuksen
päivään.
Tämän ohjelmoinnin latauduttua täytyy kokelaan suorittaa vihkimys, jossa hän lausuu
muiden muslimien seurassa uskontunnustuksen: ”Ei ole muuta Jumalaa kun Allah ja
Muhammed on Hänen profeettansa!”
Siinä hänet yhdistetään Muhammedin ja Hänen Jumalansa Tietoisuuskenttään.
Tämän islamin ensimmäisen pilarin toteuttamisen jälkeen täytyy uuden muslimin pitää
yhteyttä tietoisuuskenttään eli maagiseen virtaukseen, noudattamalla elämässään neljää
muuta pilaria. Hänen on rukoiltava viidesti päivässä Muhammedin opettamalla tavalla,
antaa almuja köyhille, suorittaa pyhiinvaellus Mekkaan kerran elämässään ja paastota
Ramadanin aikana.
Näitä pilareita noudattava väistämättä huomaa maagisen virtauksen kohottavan ja
ohjaavan vaikutuksen.
Näin näemme, että maaginen virtaus syntyy luojansa tietoisuudesta ja voidaan saavuttaa
virtauksen mukana tulleiden ohjeiden avulla. Niiden avulla voi kuka tahansa saada
virtaukseen yhteyden. Usein yhteyden saaminen virtaukseen on paljon helpompaa kuin
sen kaikkien ohjeiden noudattaminen. Näin ollen ohjeet auttavat perille pääsemiseen,
mutta eivät ole välttämätön ehto polulla kulkemiseen.
197

Kuten valkoinen valo jakaantuu sateenkaaren spektreihin, jakautuu todellisuus useisiin


erilaisiin maagisiin virtauksiin. Jotkut virtaukset ovat laajempia ja kattavat suuremman
spektrin todellisuuden henkisestä valosta. Jotkut virtaukset pitävät sisällään monia
pienempiä virtauksia. Useissa moniasteisissa vihkimysjärjestelmissä, asteet vastaavatkin
erilaisia pienempiä virtauksia, joihin kaikkiin perehdytään koulujen opinto-ohjelmissa.
Pienempiä virtauksia kuljettava kantoaalto on edustamansa koulun adeptien yhteisen
tietoisuuden ja sen transsendentaalisten linkkien lähde.

MAAGISEEN VIRTAUKSEEN VIRITTÄYTYMINEN

Seuraamalla seuraavaa kaavaa voidaan virittäytyä mihin tahansa maagiseen virtaukseen.


Kuitenkin on syytä muistaa että vihkiytymiseen ei ole oikoteitä. On turha yrittää
pelkästään tätä riittiä käyttämällä tehdä itsestään kuin taikaiskusta Ipsismusta. Kuitenkin
esim. intialaisesta traditioista voidaan löytää monia kertomuksia henkilöistä, jotka
saavuttivat Jumalan erityisestä armosta täydellisen valaistumisen täyttymyksen
välittömästi ensi kertaa käännyttyään Jumalan puoleen. Näitä kertomuksia voi pitää vain
muistuttamaan, että täydellistymää ei voi saavuttaa, vaan se on jokaisen luonnollinen
olotila, jonka lankeemus on vain saanut meidät unohtamaan. Todellinen korkein vihkimys
on siten vain tuon alkuperäisen luonnollisen olotilansa uudelleen muistamista.
Spedeismin opetuksista tiedämme, että muisti palailee pätkittäin. Maagisiin virtauksiin
virittäytyminen siten vain palvelee muistin palautuksen apuna, kuten muistinsa
menettänyt saattaa alkaa muistaa kun hänelle näytetään esineitä, jotka olivat hänelle
tärkeitä ennen muistinmenetystä. Olet siten oikeassa nähdessäsi maagisen virtauksen
energioiden vain suuntaa-antavan luonteen.

1. Valitse maaginen virtaus johon haluat virittäytyä. Tutki virtauksesta kirjoitettua


kirjallisuutta. Lue jäsenten kirjoittamien julkaisujen lisäksi myös mahdollisia
kritisoijia.
2. Jos maagisen virtauksen haltijajärjestöillä on valmiita vihkimysseremonioita,
opiskele niitä. Ne tarjoavat luonnollisesti ainoan virallisen keinon vihkiytyä
järjestöön. Jos haluat todella syventyä virtaukseen, niin hae jäsenyyttä kyseisessä
järjestössä.
3. Jos maagisen virtauksen haltijat eivät edellytä muodollista rituaalia tai jos et pysty
hankkimaan rituaalia ja/tai jos järjestö on tuhoutunut, niin tutki tiiviisti kaikkia
virtauksen symboleita ja avainsanoja. (Avainsanat ovat mantroja, maagisia kaavoja
tai virtausta hallitsevien jumaluuksien nimiä.)
4. Yritä löytää erityisesti virtauksen vartijan nimi ja symbolit. Jos etsit yhteyttä
Kalevalaiseen Traditioon tai ajanhenkeen Zeitgeistiin, niin suosittelemme
Vironkankaan kutsumista. Voit valmistaa myös talismaanin virtauksen haltijalle.
5. Varaa vähintään päivä vapaata aikaa ennen ja jälkeen virittäytymispäivän eli kolme
päivää yhteensä. Keskity tuona aikana vain maagisen virtauksen energioihin.
Mahdollisuuksien mukaan paastoa ja meditoi virtauksen vartijajumaluutta sekä
Korkeinta mahdollista Virtauksen tunnustamaa Jumaluutta.
6. Suorita toisena päivänä rituaali tilassa, joka on koristettu virtaukselle tyypillisin
symbolein ja värein.
198

7. Kutsu virtauksen haltijaa ja toista hänen nimeään. Pyydä haltijaa vihkimään sinut
maagisen virtauksen energioihin. Vastalahjaksi tee vala, jossa vannot tekeväsi jotain
hyödyllistä virtauksen puolesta fyysisellä tasolla. (Tämä voi tarkoittaa kirjan tai
artikkelin kirjoittamista, yleistä saarnausta tai elämäntavan muutosta tai mitä
tahansa virtauksen vaatimalla tavalla) Vala on vapaaehtoinen eikä se ole edellytys
vihkimyksen toiminnalle. Tässä yhteydessä käsittelemme valaa eräänlaisena
uhrilahjana. Voit korvata valan uhraamalla virtaukselle jotakin siihen symbolisesti
liitettyä asiaa. Jos sinulla on riittävästi intentiota, rituaali pitäisi kuitenkin toimia
myös ilman uhrausta. Oikea ja vakaa intentio onkin paras uhrin ja valan
ilmentymä. Valan ja uhrauksen avulla annetaan lisää energiaa rituaalille ja siten
siitä tehdään voimallisempi. Vala antaa vaikutelman, että olet tosissasi ja uhri
tarkoittaa, että olet valmis luopumaan asioista virtauksen eteen. Ulkoinen uhraus ja
vala on oikeastaan tarkoitettu muistuttamaan aloittelijoita olemaan luottamusta
herättäviä ja anteliaita. Henkisen kehityksen myötä nämä hyveet ovat vihkiytyjän
sisäisiä olemuksen osia ja siten niiden osuus rituaalissa on puhtaasti symbolinen.
8. Mene transsitilaan ja tutki astraalisella kehollasi virtauksen energioita. Anna niiden
täyttää koko olemuksesi, samalla meditoidessasi virtauksen palvomaa korkeinta
Jumaluutta tai henkistä ideaa ja/tai toistaessasi sen nimeä tai virtauksen pyhällä
kielellä esiintyvää termiä. Tallenna energia sydämeesi ja kiitä virtauksen haltijaa ja
jumaluutta.
9. Rituaalin voi päättää juhlavalla aterialla, joka on pyhitetty virtauksen energioille.
10. Seuraavien päivien aikana yritä havaita virtauksen läsnäolo arkisissa tapahtumissa
ja luonnon toiminnassa. Havainnoi ja kirjaa ylös myös kaikki huomiosi siitä kuinka
rituaali vaikutti sinuun. Muista myös pysyä kuuliaisena valoille, jotka teit.

,
,
,
. ä
,
,

.
, ä
ä ,
. ä

ä, ä
ä ä ä
, ä ää ää ä

; ä ä
.
ä ,

. !
199
200

lemme havainneet kuinka kilpalaulannan kokelasaste näyttäytyy


verhoutuneena maailman mytologioissa ja rituaaleissa. Nähdäksemme nyt ne taiat ja
loitsut jotka avaavat oven Pyhään Temppeliin jossa Kilpalaulannan Vihkimys tullaan
suorittamaan, on meidän jälleen käännyttävä Kaiken Lähteen puoleen ja toisin kuin
Joukahainen ja Aino, jotka ylpeydessään kehtasivat vastustaa Väinämöisen saarnaamaa
aivopesuohjelmaa, jonka Mestarimme oli opettanut Väinämöiselle. Meidän on astuttava
Kaiken näkevän Silmän eteen Puhtain Sydämin. Sen Valaistuksen säde tutkii koko
olemuksemme jokaisen sopukan. Jos Valaistus ei riitä Valaisemaan sinussa olevaa
pimeyttä, et voi astua temppeliin. Älä silti pelkää jos sinua ei havaita kelvolliseksi. Pue
vain joka aamu yllesi Hääpuku ja laskeudu suohon. Siellä päiväsi vietettyäsi, nouse illalla
suosta ja riisuudu.
Eräänä kauniina päivänä Valo laskeutuu yllesi ja Se näkee sinut kelvolliseksi. Et
kuitenkaan silloin voi vielä täysin tietää voitko itse pitää kelvollisena niiden joukkoa johon
sinut on kutsuttu.
Epäluuloisuus onkin hyvin tyypillinen inhimillinen reaktio joka johtuu siitä että suurin
salaliitto lienee se josta puhuvat monet uskonnolliset suuntaukset ja niiden näkijät jotka
ovat saarnanneet tämän maailman olevan pelkkä illuusio ja että olemme demonisten
olentojen vankeja ja orjia sitä itse tietämättämme. Heillä on kuitenkin ollut avaimet
vapautua liskojen luomista mielen ohjelmoinneista ja siksi he ovat tulleet usein
väkivaltaisesti murhatuiksi. Kokonaisten uskonlahkojen teurastushan on yleistä vielä
nykypäivänä. Tämä on luonnollisesti syy siihen että monet mysteerikoulut toimivat maan
alta käsin.
Toinen pirullinen salaliitto on se että liskot ovat saaneet kaikkein suosituimmat salaliitto-
teoreetikot syyttämään kaikkia mahdollisia salaseuroja ja mysteerikouluja Liskojen
hapatukseksi. Sehän on selvä että moni onkin, mutta ihan kuin haluttaisiin sanoa jälleen,
että myös ne salaseurat, joilla on avain vapautua Liskojen mielenkontrollista, olisivat niitä,
joita meidän pitäisi syyttää kaikesta pahasta.

Kolmas ja pahin salaliitto on se että Liskot saavat meidät uskomaan että he todella ovat
olemassa. Todellisuudessa ei ole merkitystä sillä minkälaiseen pukuun joku on
pukeutunut, sillä sisimmässämme olemme kaikki ihmisiä. Luuliko joku todella että Lehmä
näkisi Jumalansa lehmänä? Ihminen on kaiken mitta ja siksi jokainen eläinkin on ihminen
ja jokaisessa ihmisessä asustaa jokainen eläin.

Nooan arkin ajelehtiessa merellä se on täysin riippuvainen Kyyhkysestä. Kyyhkysen silmä


löytää maata jonne temppeli rakennetaan. Nuo sielut jo harhailevat arkin yllä odottaen
inkarnaatiotaan arkissa olevien erilaisiin kehoihin. Mestarimme vanhana merenkävijänä
arvosti tunnelmaa ja nähdessään maahan haluavien sielujen valtavan määrän, hän päätti
olla normaalia avokätisempi. Hän päätti lahjoittaa jokaiselle sielulle oman Arkkinsa. Näin
he saivat itselleen rajattomien mahdollisuuksien kentän, jonka avulla he voivat luoda
oman todellisuutensa. Mestarimme määritti heille kuitenkin aikarajan ja tehtävän. Koko
201

tulvan tarkoitus oli järjestää Mestarillemme viihdettä ja nyt oli laulukisojen vuoro.
Kokelaiden piti arkkeinensa löytää maata ja samalla yrittää luoda sielunsa äärettömistä
ihmeistä kauneinta musiikkia mitä he pystyivät. Sitten maata löydettyään heidän piti
löytää muita arkkeja joiden musiikki kuulosti samanlaiselta. Näin vähitellen alkoi
muodostua monia pieniä bändejä ja valtavia leegioiden kokoisia orkestereita. Maan täytti
tanssi ja laulu. Kaikki olivat hyvin onnellisia. Sitten pahaksi onneksi maailmankaikkeuden
aivan alhaisimmilla tasoilla olevan planeetan eräs surullisen kuuluisa bändi poikkesi
kiertueellaan maassa. He eivät olleet todellakaan mitään virtuooseja ja aluksi porukka
meni niiden konserttiin vaan poikien hurjan maineen ja näyttävän lavashown takia mutta
monen paikalla olijan oli pakko myöntää että niiden esityksessä oli jotain syvää
alkukantaista voimaa. Joka tapauksessa, bändistä tuli pian suuri hitti maassa ja kaikki
halusivat kopioida heitä. Voin kertoa että kaikki ei kyllä pitänyt niiden musasta. Pahinta
oli että tuo musiikkityyli täytti nyt kaikki radiot ja minnekään ei voinut enää mennä
kuulematta sitä. Se alkoi vähitellen muodostua suureksi ongelmaksi niille jotka yrittivät
vielä soittaa omaa sielunsa sävelmää. Sitä oli lähes mahdotonta enää kuulla. Nekin jotka
soittivat sitä ennen, olivat sen täysin unohtaneet ja soittivat nyt kaikki alati kasvavassa
maanalaista musaa soittavassa bändissä. Näytti kuin koko maailma olisi kuulunut tuohon
bändiin. Vaikka Mestarimme on ollut aina musiikin suhteen aika kaikkiruokainen, niin
tilanteesta tuli hieman hankala myös hänelle. Olisitte nähneet minkälaiset pultit yks
Mestarin kaveri sai kun se huomas millast musaa maassa kuunnellaan. Mestarilla ja sen
kavereilla oli tapana lähettää kyyhkysiä johdattamaan ja auttamaan niitä bändejä joista he
pitivät eniten. Kyyhkysetkin tuntuivat eksyvän väärien bändien konsertteihin. Ja voin
paljastaa että Mestarillakin oli aika iso panos vedossa kiinni siitä kuka voittaisi
kilpalaulannan. Kukaan Mestareiden kavereista ei oikein pitänyt tuosta maanalaisesta
musatyylistä, paitsi tietysti Loki, joka rakasti kaikenlaisia kepposia ja sai suurta tyydytystä
kun Jumalat voivottelivat korviansa.
Mestarillamme ongelmat olivat kuitenkin syvemmällä. Jos maanalainen bändi voittaisi,
joutuisi hän kutsumaan sen esiintymään hänen palatsiinsa ja hänen vaimonsa ei voinut
sietää heitä. Lisäksi hän tiesi jotain mitä muut eivät tienneet. Mestarimme oma Mestari, the
Big Guy, oli kertonut hänelle ohjelmoineensa arkit niin että loppupeleissä kaikkien
sielujen syvimmistä sopukoista kumpuavat sävelet yhdistyisivät valtavaksi
maanlaajuiseksi kuoroksi joka ylistäisi Hänen nimeään. Joku voisi kutsua sitä vilpiksi
mutta voi Luoja, hänelle taisi olla pelissä kiinni todella suuret rahat.
Kun kukaan ei enää kuunnellut sielunsa laulua, miten Päällikön suunnitelma toteutuisi?
Mestarimme oli todella kusessa, hän joutuisi kuitenkin tilille jos maanalainen bändi
voittaisi.
Silloin hän sai neronleimauksen. Hän sai helposti lahjottua tuomarin järjestämään
ylimääräisen ohjelmanumeron. Jokaisen arkin oli erikseen saavuttava koelauluun.
Koelaulu tilaisuudessa he sitten joutuivat käymään läpi sarjan kokeita joissa määriteltiin
kuinka syvälle heidän sielukoosteistaan maanalainen vaikutus oli ulottunut. Kun he
useiden kokeiden jälkeen saavuttivat maanalaisista vaikutuksista puhtaantilan, pyydettiin
kokelasta sitten jälleen löytämään sieltä käsin kadonut Sielun Laulu. Huomattiin että
laulamalla tuota laulua, alkoi maanalainen vaikutus vähitellen kadota ja arkki taas
värähdellä harmonisesti. Ongelma oli että puhdistautuminen oli pitkä ja kivulias prosessi.
Käytännön syistä kaikkia kokelaita oli mahdotonta eristää täysin ulkomaailmasta, jossa
maanalainen meno soi yhä lujempaa ja lujempaa. Sen vaikutus oli hypnoottinen. Se aluksi
202

sai kuulijassaan aikaan pahoinvointisuutta mutta mitä enemmän sitä kuuli, sitä syvemmin
alkoi unohtaa kuka on, mistä tulee ja minne menee. Siinä tilassa sitä ei voi muuta kuin
öristä muiden kanssa jotain paskaa sävelmää jotta pää pysyis edes vähän kasassa.
Näin ollen koelaulutilaisuudesta lähes puhdistunut ulos lähdettyään yleensä palasi
takaisin vielä likaisempana.
Joitain saatiin kuitenkin pelastettua ja sekös alkoi potuttaa maanalaisen bändin tyyppejä.
Ne halus todella voittaa tän kisan ja ne kutsu kaikki faninsa muista maailmoista
auttamaan niitä shown järjestelyssä. Ne soluttautuivat moniin koelaulutilaisuuksiin ja
hypnoottisilla melodioillaan saivat haltuunsa monia koelaulustudiota. Pitääkseen yllä
kulissia he joutuivat käyttämään kuitenkin samoja koelaulun menetelmiä kuin
Mestarimme ohjelmissa. Tämä pikkuhiljaa alkoi vaikuttaa heihin puhdistavasti ja monet
löysivät oman sielunsa laulun. Hämmästyksekseen monet kuitenkin huomasivat että
heidän sielunlaulunsa oli identtinen maanalaisen bändin musiikin kanssa. Nuo tulivat
onnelliseksi ja innostuivat laulamaan sitä vielä normaalia äänekkäämmin. Vaikka valtaosa
oli nyt löytänyt oman sielunsa äänen, raikui silti maanalainen musa, jyräten kaiken
allensa. Silloin Mestarimme sai tarpeekseen ja päätti kääntyä oman Mestarinsa puoleen. Ja
voitteko kuvitella, se Äijä oli tienny tästä kokoajan. Se vie Mestarimme Valtaisuimellensa
josta näkyi koko maa valtavana arkkina joka pitää sisällään lähes äärettömästi pienempiä
arkkeja musiikkityyliensä mukaisesti asetettuina paikoilleen. Ja toden totta tuolta
valtaistuimen luota koko planeetta kuulosti laulavan Uskomattominta Mestarimme
koskaan kuulemaa musiikkia. Siinä oli Maanalainen Meno yhdistynyt Taivaallisiin Sielun
Sävelien ekstaattiseen harmoniaan niin kauniilla tavalla että Mestarimme purskahti
kyyneliin. Oli kuin tuo musiikki olisi pitänyt yllä koko olemassaoloa. Silloin hän näki että
tuo musiikki kumpusi Kaiken Lähteen Sielun Syvimmästä Sopukasta.

Sielun Laulu
Maailmankaikkeus on kuin valtava meri joka kuplii mahdollisuuksien, ideoiden ja
toiveiden kuplia. Nämä kuplat värähtelevät erilaisilla taajuuksilla ja ne muuntavat
taajuuksiaan osuessaan toisiin kupliin. Kun kuplat jotka värähtelevät samalla taajuudella
kohtaavat ne voimistavat toisiaan eli resonoivat. Interferenssin tapahtuessa aallot
kumoavat toisensa. Kuplat magneettisen varauksen johdosta vetävät toisiaan puoleensa
tai hylkivät. Näin syntyy ikuinen taistelu Eriksen ja Illuminatuksen joukkojen välillä.
Jokaisella kuplalla on kuitenkin oma sisäinen taajuutensa josta seuraa vapaa tahto.
Kuplien tehtävä on siten harmonisoida oma sisäinen taajuus ulkoisen taajuuden kanssa.
Koska kuplien sisäinen värähtely on muuttumaton suhteessa kuplan pintaan, täytyy
kuplien tullakseen onnellisiksi liittyä yhteen vastaavan taajuisten kuplien kanssa.
Resonanssi pitää huolen että tämä tapahtuu automaattisesti. Toisaalta magneettinen
polariteetti varmistaa, että saman varauksen omaavat kuplat hylkivät toisiaan ja
vastakkaisen varauksen omaavat vetävät toisiaan puoleensa. Näin ollen kaikki kulkee
väistämättä kohti interferenssiä ja tuhoa. Nämä neljä aiheuttavat luonnossa esiintyvän
dynamiikan ja kaikki niistä seuraavat ilmiöt. Samankaltaiset resonoivat mutta hylkivät
toisiaan. Erilaiset vetävät toisiaan puoleensa mutta interferenssissä tuhoavat toisensa.
Tästä vapautuva energia tuottaa kuitenkin uusia kuplia, ja lopulta hylkivät ja puoleensa
203

vetävät voimat sekä resonoivat ja interferenssin tuottamat värähtelyt ovat täydellisessä


tasapainossa ja muodostavat yhdessä kosmoksen musiikin.
Kun sielu saapuu koelaulutilaisuuteen, ei hän voi varmasti tietää onko studio
maanalaisten bändien vai Sielun Laulun puolella. Koska monien koelaulu studioiden
ulkoinen agenda poikkeaa täysin sisäisestä, eivät uudet jäsenet voi tietää studion sisäistä
agendaa josta on perillä vain pieni sisäinen salainen ydin. Koska jokaisen kuplan
velvollisuus on muuntaa sisäinen laulunsa harmoniaan kuplan ulkokuoren kanssa,
voidaan todellinen studio tunnistaa siitä että sen ulkoinen ja sisäinen agenda on
yhtenäinen. Ei siis ole väliä sillä onko koelaulustudio maanalaisten veikkojen tai
yläkertalaisten hallussa, vaan sillä onko koelaulustudioiden sisäiset ja ulkoiset motiivit
yhtäläiset. Jos ne eivät ole, on se merkki siitä että studio ei ole itsenäinen vaan osa
suurempaa järjestöä jonka yksi värähtelevä osa se on ja jonka yhtenäistä mutta
näkymätöntä tahtoa palvelee täydellisesti studion epäharmonia.
Tällaiset studiot eivät ole kiinnostuneet kehittämään laulajiensa kykyä laulaa
sydämestään, vaan ovat innoissaan saamaan nämä laulamaan heidän omia laulujaan. Ne
jotka silti yrittävät laulaa omaa lauluaan tuomitaan kerettiläisinä kuolemaan. Muista
kuitenkin ennen kuin alat tuomita kenenkään musiikkimakua, että maanalainen laulu on
myös jonkun olennon Sielun Laulua. Vaikka laulun kertomuksen luontoon kuuluu että
sen kuuleminen vierottaa muut omasta Sielun Laulustaan, se on kuitenkin vain yksi
instrumentti Kaiken Lähteen Sielun Laulussa.

Sisäisesti ja ulkoisesti harmoniassa olevat studiot ovat kiinnostuneita ainoastaan


laulajiensa Sielun Laulun parhaasta esityksestä. Kuitenkin jos huomaat olevasi studiossa
jonka sisäinen ja ulkoinen laulu eivät ole harmoniassa ja sinut manipuloidaan laulamaan
laulua joka ei vastaa Sielusi Laulua, voit olla tyytyväinen, sillä koelaulusi osoitti sinulle
mitä oma Sielun Laulusi on ja mitä se ei ole. On vapaa valintasi mitä laulua laulat tämän
oivallettuasi.

Tarkastelkaamme hieman miten erilaiset koelaulustudiot on sisustettu.

Pyhä Temppeli ja Väinämöisen seuraajat


Kilpalauluun osallistuminen tapahtuu kolmivaiheisen prosessin kautta joka vastaa kolmea
koputusta temppelin ovelle.
1. Kokelas hyvän karmansa ansiosta löytää tietoa koulusta joka etsii uusia kokelaita
koelauluun tai sitten hänelle tarjotaan jäsenyyttä sellaisessa. Tässä vaiheessa hän tutustuu
kyseisen koulun julkaisemaan tai hänelle erityisesti tarjoamaan informaatioon itsestään.
Kokelas automaattisesti kuuntelee sielunsa laulua ja tutkii sen sovellettavuutta koulun
musikaaliseen suuntaukseen.
2. Jos hän huomaa koulun soveltuvan hänen sisäisiin päämääriin, hän ottaa yhteyttä ja
sopii tapaamisen koulun edustajien kanssa. Näiden edustajien määrä vaihtelee
tapauskohtaisesti. Edustajat kuulustelevat häntä ja tutkivat onko kokelaan sielun laulu
harmoniassa koulun egregoren Sielun laulun kanssa.
204

3. Jos hänet havaitaan kelvolliseksi, hänet hyväksytään jäseneksi ja valmistellaan


initiaatioon.

Nämä kolme vaihetta kattavat varsinaisen koelaulun mutta usein ne ovat vasta ensietappi
koko kilpalaulannassa. Useissa kouluissa nämä kolme koputusta aukaisevat oven
temppelin etupihalle jossa kilpalaulanta suoritetaan.
Joissain kouluissa kolme koputusta on riittäviä täydeksi jäseneksi vihkimisessä joka vastaa
ensimmäistä astetta. Kutsumme tällaisia järjestelmiä ulkoiseksi koelauluksi. Toisissa
järjestelmissä ulkoisen koelaulun lisäksi on myös sisäinen koelaulu johon siirtyminen
tapahtuu erityisen kilpalaulurituaalin kautta. Tämän rituaalin jälkeen kokelas harjoittelee
tietyn ajan koulun tavoille nähdäkseen itse ja osoittaakseen muille jäsenille kuuluvansa
joukkoon. Jos hän läpäisee tämän periodin kunniallisesti, hänestä tulee täysvaltainen jäsen
ensimmäisen vihkimyksen kautta.

Muinaisen Egyptin mysteerikoulut ovat monien nykyisten mysteerikoulujen esi-isiä.


Mysteerikouluja oli Egyptissä useita ja ne usein toimivat ammattikiltojen kautta. Siten
Kirjurilla, Leipurilla ja Muurarilla oli aivan omat mysteerinsä. Korkeimmin arvostettiin
Papiston ja Faaraoiden Mysteereitä. Papiston mysteereihin oli vaikea päästä ja monet
kolkuttivatkin vuosikausia temppelin ovea, mutta kun se aukesi, yritettiin kokelaille
vakuuttaa että he eivät ehkä olleet valinneet täysin oikein ja että mysteerit eivät ollut
helppo tie onneen. Ne vaativat vuosikymmenien täydellistä omistautumista ja elämästä
kieltäytymistä. Niissä oli myös hengen vaarallisia koettelemuksia.

Varsinainen koelaulu tapahtui Gizan temppelialueella sfinksin edessä. Siellä Väinämöistä


esittävä sfinksi esitti kokelaalle kysymyksiä joihin hänen oli vastattava oikein. Jos hän
vastasi oikein, hänelle avattiin ovi maanalaiseen kammioon sfinksin käpälien välistä. Siellä
hänelle tehtiin erilaisia puhdistavia rituaaleja ja opetettiin tarvittavia tietoja. Erityisesti
näihin todennäköisesti kuului rituaali jota kuvataan Kuolleiden Kirjassa. Siinä edesmennyt
jota kokelas edustaa saapuu Maatin kahden totuuden saliin. Salissa oli
neljäkymmentäkaksi tuomaria jotka jokainen vastasivat yhtä muinaisegyptiläistä syntiä.
Kokelaan täytyi sitten sanoa negatiivinen synnintunnustus jokaisen synnin kohdalta.
Kuten ”en ole varastanut temppelistä.”

Salin keskellä oli valtava vaaka jossa hänen sydämensä punnittiin. Jos se ei ollut
tasapainossa Maatin sulan kanssa, hänet annettiin Amentan hirviön nielaisemaksi. Jos
tasapaino löydettiin ja syntiä ei löytynyt hänestä, hänet johdatettiin Osiriksen luokse.
Kilpalaulannan voitettuaan hänet johdatettiin Gizan kolmeen pyramidiin joissa varsinaiset
asterituaalit ja niiden opetukset suoritettiin. Jotkut modernit näkijät ovat väittäneet että
sfinksin alta kokelaat vietiin Suuren Pyramidin alla olevaan kuiluun jossa he joutuivat
pimeässä kohtaamaan pahimmat pelkonsa. Nykyäänkin kerrotaan kertomuksia ihmisistä
jotka ovat kuiluun mennessään kokeneet hirvittäviä psyykkisiä kokemuksia, jotkut ovat
jopa kuolleet kauhusta. Näiden tapauksien takia, kuilu onkin nykyään suljettu yleisöltä.
Yleinen mysteeri Egyptissä oli Osiriksen ja Isiksen mysteerit. Niissä seremoniallisesti sai
kokelas käydä läpi kertomuksen Osiriksen ja Setin taistelusta jossa Set pilkkoi Osiriksen
kappaleiksi ja levitti ympäri Niiliä. Isis- jumalatar herätti magian avulla Osiriksen henkiin.
205

Henkiin herätysriitti oli niin onnistunut että Isis tuli raskaaksi ja synnytti Horus-jumalan
joka jatkoi taistelua Setin kanssa kunnes he lopulta solmivat rauhan ja yhdistyivät yhdeksi
olennoksi. 1 Tästä kertomuksesta voimme löytää jälleen kilpalaulannan teemat, sekä
kuvauksen Venuksen henkiin herättävästä voimasta..

Egyptissä ja muuallakin ympäri maailmaa temppelit rakennettiin ihmisen


hengellisfyysisen anatomian mukaisesti. Temppeli edusti täydellistettyä ihmistä joka
muodostui sen seurakunnasta. Paavali sanookin seurakunnan olevan Kristuksen Ruumiin.
Juutalaisten historian merkittävin temppeli oli Salomonin Temppeli, jonka raunioilla
juutalaiset käyvät vieläkin itkemässä. Se oli myös rakennettu saman täydellisen ihmisen
malliksi.
Salomonin temppelissä kilpalaulanta suoritettiin temppelin esipihalla. Raamatun mukaan
siellä sijaitsi kasteallas ja polttouhrialttari. Nämä viittaavat siihen että kastetoimitus ja
uhraaminen kuuluivat kilpalaulantaan. Ne vastaavatkin luonnollisesti Joukahaisen ja
Ainon kasteita. Mormonismissa ne vastaavat kastetta ja Pyhän Hengen lahjaa. Mormoni-
temppelit on rakennettu Salomonin temppelin mallin mukaan ja ainoastaan kastetut
henkilöt jotka ovat saaneet Pyhän Hengen kätten päälle panon kautta ja noudattavat
kirkon opetusta voivat astua temppeliin suorittamaan kastetoimituksia. Ainoastaan
vuoden koeajan jälkeen voivat jäsenet mennä temppelin sisimpiin osiin. Voimme
ymmärtää ja nähdä kuinka nämä kilpalaulannan vaiheet ovat välittyneet lähes kaikkiin
kristinuskon suuntauksiin. Toisaalta monissa suuntauksissa ne jäävätkin lahkon ainoiksi
vihkimyksiksi, kun taas joillain kristinuskon suuntauksilla ne ovat vasta alku kristityn
poluille.
Eleusiin Mysteerit oli eräs tärkeimmistä antiikin mysteerikulteista. Se pohjautui Demeterin
kultin ympärille, jota olemme jo verranneet kilpalaulantaan. Eleusiin mysteereissä
kilpalaulua vastasi ”pienemmät mysteerit” jotka esitettiin vuosittain keväällä. Se sisälsi
puhdistusseremonioita ja siihen kuului myös sian uhraaminen. Pienet mysteerit olivat
välttämättömiä niile jotka halusivat osallistua Suurempiin Mysteereihin jotka pidettiin
viiden vuoden välein syksyllä. Ne vastaavat Hannunvaakuna-järjestön mysteereitä.
Adoniksen mysteereissä surtiin Venuksen rakastajan Adoniksen kuolemaa villisian kautta
ja hänen ylösnousemustaan. Adonis vastaa Dummuzia jonka yhteyttä Ishtariin ja
kilpalaulantaan käsittelimme myös edellä. Samankaltainen rakenne ja mytologinen sisältö
olivat myös Dionysoksen ja Orfeuksen mysteereissä. Näissä vihkimyksen viitekehyksenä
ovat kertomus Jumalan tai Jumalattaren kuolemasta ja ylösnoususta. Niiden kaikkien
asteet jakautuivat pienempiin ja suuriin mysteereihin.
Pienemmät Mysteerit keskittyvät kuolevan Jumaluuden suremiseen ja niiden
seremoniallisena metodina olivat puhdistusriitit, kasteet, vihkivalan ja vaitiololupauksen
vannominen. Kokelaille myös opetettiin perusopetuksia joiden avulla he pystyivät
valmistautumaan hyvin suuriin mysteereihin. Suuremmat Mysteerit keskittyivät Jumalan
Ylösnousemuksen riemuihun.
Kauttaaltaan antiikin mysteerikouluissa esitetetyt kilpalaulannan liturgiat ovat kadonneet
ajan erämaahan, vaikkakin mytologiassa ja satunnaisissa kirjallisissa lähteissä on niistä
katkelmia säilynyt. Toisaalta myös monet modernit mysteerikoulut väittävät olevansa

1
http://www.crystalinks.com/initiationegypt.html
206

suoraa perinnettä Egyptin, Israelin tai Kreikan mysteerikouluista. Vertailemme


seuraavassa niissä esiintyviä kilpalaulannan muotoja.

Vapaamuurarius

Vapaamuurarit väittävät järjestelmänsä periytyvän kuningas Salomonin Temppelin


ajoilta, sekä myös Egyptin mysteerikouluista. Tämä virallisesti 1700-luvulla perustettu
salaseura on saanut mainetta monenlaisten salaliittojen alkuperänä. Onkin selvää että
jotkut vapaamuurarit ovat sekaantuneet monenlaisiin kieroihin poliittisiin toimintoihin
jotka ovat alkuaan olleet tuhoamassa koko järjestön mainetta. Alkuperäinen
Muurarirituaalien opetukset ovat kuitenkin uniikkeja ja hyödyllisiä sielunkehityksen
menetelmiä jotka tuovat valoa myös moniin Kristinuskon ja muiden mysteeriuskontojen jo
kadonneisiin mysteereihin.
Kilpalaulanta esiintyy myös muurareiden opetuksissa.
Tullakseen vapaamuurariksi on ihmisen läpäistävä tiettyjä edellytyksiä.
Ensinnäkin hänen tulee olla vapaa ja hyvämaineinen mies.
(Yhteisvapaamuurarit hyväksyvät myös naisia.)
Hänen pitää uskoa Korkeimpaan Olentoon.
Hän pitää olla omavarainen eli pystyä elättämään itsensä ja perheensä.
Hän pitää myös olla täysi-ikäinen ja pyrkiä vapaamuurariksi omasta vapaasta tahdostaan.
Kokelaan otettua Muurari loosiin yhteyttä, hän tapaa joitain muurareita jotka sitten
suosittelevat jäsentä muille loosin jäsenille. Hän joutuu kirjoittamaan kirjallisen
hakemuksen jossa kysytään monenlaisia kysymyksiä. Jos hänet yksimielisesti
hyväksytään, varataan aika seuraavaan ensimmäisen asteen initiaatioon. Hän alkaa myös
valmistautua ensimmäiseen initiaatioon tämä tapahtuu ulkoisella ja sisäisellä
puhdistautumisella ja rukouksella. Tätä odotuksen ja jännityksen täyttämää aikaa
kutsutaan Pyrkijä muurariksi. Suomalaisessa rituaalissa on myös erityinen
alkukuulustelu. Kilpalaulanta aste vastaa muurariudessa matkaa pyrkijästä
oppilasmuurariksi. Toisaalta myös oppilasmuurarin symboliikassa on paljon yhteistä
kilpalaulantaan. Se vastaa kuitenkin Wakka-mysteerikoulun järjestelmässä Hiiden Hirven
Hiihtoa. Ensimmäisen asteen muurariseremonia eli Hyväksytty Oppilas, pitää sisällään
joissain looseissa johdannon joka vastaa kilpalaulannan tematiikasta ja jota syvemmin
käsittelemme seuraavassa.

Heijastusten kammio
Saapuessaan ensimmäiseen muurarirituaaliin, kokelasta pyydetään riisumaan kaikki
metalliesineet yltänsä. Hänet johdatetaan yksinään mietiskelemään kammioon ennen
varsinaisen rituaalin alkamista. Silmät sidottuna hänet johdatetaan sisään ja siellä hän saa
itse poistaa siteen. Hänen silmiensä eteen aukeaa kammio jota kutsutaan
valmistautumiskammioksi (tai kirjaimellinen käännös englannista olisi heijastusten
207

kammio, Chamber of the reflections.) Kokelas huomaa olevansa yksin kammiossa. Tämä
yksinäisyys on omiaan herättämään hänen sisäisen maailmansa jonka hän on nyt tässä
pysäyttävässä hetkessä valmis kohtaamaan. Kammion seinät on maalattu mustalla ja
hämärässä kynttilän tai öljylampun valossa hän havaitsee ympärillään erilaisia esineitä.
Pohjoisella seinällä hän havaitsee ravun symbolin joka symbolisoi Juhannusta, Kesäpäivän
seisausta, joka edustaa Muurariuden ensimmäistä astetta, joka aloittaa alkemistisen
Suuren Työn. Pohjoisessa on myös öljylamppu ja maalaus luurangosta. Luuranko
symbolisoi kokelaan tilaa maanalaisessa kammiossa, yksin ja alastomana kaikista
psyykeen puolustusjärjestelmistä ja viitaten että vihkimys on siten verrattavissa
kuolemaan. ”Ken kuolee eläessään, ei kuole kuollessaan.” Seinällä lukee luurangon
vieressä teksti V.I.T.R.I.O.L. joka on akronyymi alkemistiselle lauseelle: Visita Interiora
Terræ Rectificandoque Invenies Occultum Lapidem, Vieraile maan sisimmissä valtakunnissa ja
voimistaumalla ja puhdistautumalla löydät kätketyn kiven.
Tämä alkemistinen kaava muistuttaa meitä Joukahaisen lankeemuksesta syvälle maan
syvimpiin osiin ja se samalla tarjoaa tien ulos suosta väkikehon aktivointi ja
puhdistusharjoituksin. Vitriol tarkoittaa latinaksi rikkihappoa. Ihmisen sanotaan olevan
hapan hänen olellessa ärtynyt tai muuten huonolla päällää. Silloin ihmisen ilme vääntyy
samanlaiseen irvistykseen kuin jotain hapanta maistaessa. Todellisuudessa happo on liotin
joka sulattaa erillisiä elementtejä yhteen ja sen todellinen vaikutus ekstaattinen. Vain
erillisestä olemassaolostaan kynsin ja hampain kiinnipitävä ego kokee hapon happamana.
Alkemistiset symbolit Rikille, Elohopealle ja Suolalle on myös kuvattuna. Näistä
elementeistä on alkemistien symbolinen kaikkeus rakennettu. Kilpalaulannan kielellä ne
kuvaavat hyvin kolmea draaman henkilöä. Elohopea vastaa Väinämöistä, Rikki
Joukahaista ja Suola Ainoa. Symbolien alapuolella lukee: ”Jos sielusi on pelästynyt, niin
älä jatka eteenpäin.” 1
Tämä on jälleen eräs sisäinen testi joka auttaa kokelasta ymmärtämään että liikutaan
haurailla jäillä ja elämän vakavien kysymysten äärellä, jossa ei ole tilaa huumorille.
Tekstin alla on kuvattuna alaspäin osoittava kolmio joka on alkemistinen symboli vedelle.
Jos kokelaan rohkeus ei riittänyt läpäisemään edellisiä vihjeitä, hän huomaakin housunsa
kastuneen niin pahasti että jatkaminen on mahdotonta. Jos puolestaan pelko ei saa hänessä
ylivaltaa muuttuu vesi kasteveden kaltaiseksi joka voitelee hänen koko kehonsa pinnan ja
inspiroi häntä jatkamaan eteenpäin.

Lännessä hän näkee oven jonka yllä on kuvattuna vaa’an merkki. Se kuvastaa syyspäivän
tasausta. Sen alla lukee: ”Jos uteliaisuus toi sinut tänne, niin ole hyvä ja poistu!”
Ovessa on kuvattuna ilman symboli joka viittaa ihmisen mieleen ja älykkyyteen. Se antaa
vihjeen siitä että uteliaisuus ei ole riittävä motiivi henkiseen prosessiin, sillä se vain
voimistaa oppilaan väärää minätunnetta ja alempaa mieltä, kun ne pitäisi oikeastaan
puhdistaa ja saada korkeamman itsen alaisuuteen.
Vaa’an merkki kuvaa myös että kokelaan on pyrittävä löytämään tasapaino kaikkien
olemuksen puoliensa välillä.

1Mark Stavish: The Chamber of Reflection


http://www.masonicdiscussion.com/education/chamber%20of%20reflection.pdf
208

Etelästä hän löytää seinälle maalatun kauriin merkin, joka symbolisoi talvipäivänseisausta
ja veljesmuurariuden vihkimystä. Etelässä on myös viikate. Se symbolisoi Väinämöisen
viikatetta, Orionin kolmea tähteä. Viikate viittaa myös Saturnukseen, Kauriin hallitsijaan,
joka opettaa Väinämöisen tavoin kaiken olevan muutosta ja karman lakia, ”sitä niittää
mitä kylvää.” Seinällä lukee: ”Jos välität ihmisten eroavaisuuksista, niin ole hyvä ja mene
ulos.” Tämä viittaa veljeyden ja tasa-arvon periaatteeseen jota Joukahainen ei noudattanut
ajatellessaan että hän oli Väinämöistä parempi.

Seinällä on myös peili joka joskus on peitetty verhoilla ja on siten vain kokelaan intuitiolla
löydettävissä. Itsensä näkeminen peilissä on vihkimyksen tärkeimpiä ulottuvaisuuksia,
sillä se auttaa kokelasta voittamaan illuusiot ja näkemään itsensä sellaisena kun hän on.
Seinällä oleva maan alkemistinen symboli kuvaa samaa ideaa.
Etelässä on myös alttari jolla on hiekkakello. Siitä voi kokelas käytännössä seurata
Joukahaisen suohon vajoamista ja ymmärtää kuinka aika syntyy lopulta tietoisuuden
irrottautuessa henkisyyttä symboloivasta Väinämöisestä, tietäjästä iänikuisesta.
Alttarilla on myös pääkallo ja kaksi ristittyä sääriluuta. Pääkallo saa kokelaan ajattelemaan
omaa kuolevaisuuttaan ja näkemään että elämä on lyhyt ja hänen on käytettävä jokainen
elämänsä tunti huolellisesti ja harkitsevaisesti. Ristityt luut viittaavat myös alitajuisesti
sukupuoliseen yhdyntään ja siten näyttävät elämän ja kuoleman saumattoman yhteyden.
Tämä symboli kertoo myös kokelaalle että vihkimys on verrattavissa kuolemaan. Se on
eräänlainen La petite morte, pieni kuolema, kuten orgasmi.
Pöydällä on myös astiat jotka sisältävät rikkiä, elohopeaa ja suolaa, sekä leipää ja vettä. Ne
edustavat nyt konkreettisia ravinteita mielelle ja keholle. Alttarilla oleva kynttilä antaa
valon peilin heijastukselle ja opettaa siten että totuutena pitämämme asiat ovat vain
heijastusta, kaiken taustalla olevalle jumalalliselle harmonialle. Jossain versioissa alttarilla
on myös musta kolmio joka osoittaa alaspäin. Se on taikakolmio johon maagikko saa
henget ilmentymään. Se siten myös kuvaa Väinämöisen karkotusriittiä jossa hän vangitsi
Joukahaisen räyhänhengen.
Alttarilla on myös mustetta, kynä ja paperi johon kokelasta kehotetaan kirjoittamaan
eräänlainen muuraritestamenttinsa, uskontunnustus joka sitten luetaan hänen
vihkimyksessään kaikkien kuullen loosin sisällä.

Idässä hän näkee seinälle piirretyn Oinaan symbolin joka symbolisoi kevätpäiväntasausta
ja Mestari Muurarin astetta.
Keskellä on kukko ja sen ympärillä lukee: ”Jos pysyt sisällä tulet puhdistumaan
elementtien vaikutuksista. Tulet poistumaan pimeyden syvyyksistä. Tulet näkemään
valon” Kukon alla on viiri johon on kirjoitettu: ”Valppaus ja Sinnikkyys.”
Nämä muistuttavat kokelaalle Joukahaisen tilaa suossa ja kuinka hän voi sieltä ylösnousta.
Kukko on kaksinainen symboli joka toisaalta kuvaa Joukahaisen arroganssia luonnetta ja
toisaalta kukko on eläin joka herättää laulullaan muut katsomaan auringonnousua.
Jehovan todistajien Herätkää-lehti ajaa samaa asiaa epäpyhien keskuudessa.

Hänen mietittyään hetken ja sitten koettuaan olevansa valmis kokelas koputtaa temppelin
sisäovelle ja käy pienen keskustelun sen vartijan kanssa. Hänen tulee silloin vielä kerran
osoittaa että hän on kelvollinen astumaan loosiin.
Hänelle kerrotaan mm. seuraavaa:
209

”Teidän ansiokas tulonne näiden seinien sisäpuolelle tänä iltana on vertauskuvallinen tapahtuma,
joka jokaisen miehen täytyy ennemmin tai myöhemmin kokea - siirtyminen tästä kohti parempaa
elämää. Mitä tahansa mies tässä maailmassa omistaa - olkoonpa rikkautta, kunniaa tai mittaamaton
määrä sammumatonta pyydettä -, nämä eivät suo hänelle istuinta siinä Taivaallisessa Loosissa, jota
hallitsee MKKA, sillä ennen ansiokasta pääsyä sinne, miehen täytyy luopua oman vanhurskautensa
turhamaisuudesta ja pukeutua taivaasta annettuun vaatetukseen..."1

Puheessa korostuu näkemys että vapaamuurarius on luonnollinen prosessi jonka kaikki


joutuvat käymään läpi, kuten kristityt uskovat taivaaseen pääsyn ainoastaan kastetuille.
Muurarit näkevät kuitenkin rituaalien symbolien merkityksen valossa että kasvaakseen
henkisesti on jokaisen ihmisen koettava sama kilpalaulanta ulkoisesta uskonnosta tai
traditiosta riippumatta.
Seuraavaksi kokelas pukee yllensä muurariuden ensimmäisen asteen vaatteet jossa hänen
vasen rintansa on paljaana ja oikea lahje ylhäällä. Outoa on että suomalainen
kansanperinne tietää kertoa että jos pitää toista lahjetta yllä ja toista alla, tai että pitää eri
parisia sukkia, on se merkkinä siitä että on tehnyt sopimuksen paholaisen kanssa. Vasta
Hiiden Hirven Hiihdossa opitaan kuitenkin että tämä sarvipäinen olento ei ole suikaan
mikään paholainen, vaan muinaisen Sarvipäisen Jumalan asuun pukeutunut Vihkipappi,
jonka kulttiin kaikki haluavat vihkiytyä ennemmin tai myöhemmin.

Oppilasmuurarille kerrotaan ensimmäisessä asteessa hänen tehtävästään:

”ensimmäisen asteen suuri ja ensisijainen tarkoitus on symboloida tämän henkisen valon syntymää
ihmismielessä. Näin oppilasmuurari on uudestisyntymättömän miehen esikuva- miehen, joka
hapuilee pimeydessä etsien valoa, mikä ohjaisi hänen askeleitaan ja osoittaisi hänelle polun, joka
johtaa hänet hänen tehtävänsä äärelle sekä Hänen luokseen, joka tuon tehtävän palkkioineen
antaa2.”

ja seuraavaa:
"Sinun tulosi vapaamuurarien joukkoon pimeyden ja puutteenalaisuuden tilassa oli vertauskuva
koko ihmissuvun pääsemisestä tästä, heidän olemassaolonsa kohtalokkaasta tilasta - sillä,
voimattomina ja avuttomina he ilman muuta ovat riippuvaisia toisistaan elämäänsä ja sen
suojelemista varten. Kuten sydämen jaloimmat tunteet on kutsuttu esiin avuttomassa lapsuudessa,
niin on ensimmäinen aste tarkoitettu painamaan mieliimme vaikuttava opetus luonnollisesta,
tasavertaisesta ja keskinäisestä riippuvuudesta. Se opetti meitä yleismaailmallisen
hyväntahtoisuuden ja rakkauden vaikuttavissa periaatteissa näkemään oman kärsimyksemme lohtu
lähimmäisillemme annetun avun ja lohdutuksen myötä heidän kärsimyksensä hetkellä. Kaiken
yläpuolelta ja kaiken takaa se opetti sinua taipumaan nöyrästi ja alistuvaisesti Maailmankaikkeuden
Korkeimman Arkkitehdin edessä, pyhittämään Hänelle sydämesi, siten puhdistuen jokaisesta
vahingollisesta intohimosta ja näin valmistaen mieltäsi totuuden ja viisauden vastaanottamiseen 3."

1
Käännös V. ja H.M:en Rituaalista 1921 käännös Raimo E. O. Stenberg 1996. s. 24
2
Ibid s.57
3
Ibid 137-138
210

Hermetic Order of the Golden Dawn


Hermetic Order of the Golden Dawn on eräs merkittävimmistä maagisista kouluista ja se
on ehkä vaikuttanut kaikkein eniten kaikkiin nykyisiin maagisiin koulukuntiin tänä
päivänä. 1888 perustettu koulu on ansainnut kulttimaineensa sen nerokkaasti rakennetun
maagisen järjestelmänsä kautta kuten myös sen kuuluisien jäsenten myötä.
Liittyminen Golden Dawniin taphtuu kolmen koputuksen kautta, vaikkakin nykyään
toisen ja kolmannen koputuksen voi suorittaa internetin välityksellä. Jäseneksi hyväksytty
henkilö valitsee itselleen maagisen nimen ja saa oikeuden osallistua sisäiseen kilpalauluun
joka suoritetaan temppelissä. Sitä kutsutaan neofyytti 0*=0.* Golden Dawnin muut
rituaalit 1=10-10=1 saavat astenumeronsa elämän puun sefiroiden kautta mutta neofyytti
aste ei löydy elämän puun rakenteesta. Se onkin eräänlainen koetinkivi sille onko
kokelaasta elämän puun luokse kulkijaa.
Golden Dawn seremoniat yhdistävät saumattoman sujuvasti Egyptin ja Salomonin
Temppelin mysteerisymboliikkaa mutta Neofyytti intitiaatio näyttää olevan synteesi
Egyptin kilpalaulannasta ja Eleusiin mysteereistä. Siinä kokelas tuodaan maailman
pimeydestä temppeliin silmät sidottuna. Hänet esitellään arkisella nimellään ja julistetaan
että häntä kutsutaan tästä lähtien maagisella nimellä jonka hän on valinnut. Hänet
puhdistetaan ja pyhitetään tulella ja vedellä. Sitten hän joutuu vannomaan että hän ei
paljasta ulkomaailma asioita jotka hän kokee temppelissä.
Hänet johdatetaan auringon reitille ja hän kulkee Keruxin lampun johdattamana
temppelin ympäri. Aluksi hänet viedään pohjoiseen jossa sijaitsee suurin pimeys. Hänet
jälleen puhdistetaan ja pyhitetään tulella ja vedellä ja johdatetaan sitten länteen. Sitten
hänen silmäsidettä raotetaan ja hän näkee Hiereuksen miekkoineen ilmentämän Horuksen
hahmon näyttämässä hänelle Lännen viirin kautta auringon laskun energiat. Silmäside
jälleen laitetaan päälle. Seuraavaksi hänet viedään Hierofantin eteen itään. Hierofantti
ilmoittaa voimansa sanoen: ”Minä tulen Valon voimassa. Minä tulen Valon viisaudessa. Minä
tulen Valon armossa. Valo on parantanut siipeni.1” Kokelas kumartuu alttarin eteen ja
Hierofantti rukoilee Maailmankaikkeuden Herraa auttamaan häntä henkisessä
kehityksessä. Samalla astraalisella tasolla Hierofantti ja Maatia edustava Hegamon
ohjaavat kokelaan pahan persoonan alttarin alle pilareiden väliin tasapainottumaan ja
asettumaan korkeimman itsen ohjaukseen. Hegamon, Hiereus, Kerux ja Hierofantti
sanovat silloin vihitylle:
”Kuolevan maailman perillinen, me kutsumme sinut elävään kauneuteen. Villistä pimeydessä
vaelluksesta me kutsumme sinut hempeään valoon. Maan Lapsi, kauan sinä olet vaeltanut
pimeydessä. Hiljennä Yö ja astu Päivään2”.

Viimein silmäside poistetaan kokonaan. Virkailijat toistavat egyptiläiset ja kreikkalaiset


vihkimyssanat, joita aikoinaan käytettiin Eleusiin mysteereissä. KHABS AM PHEKT,
KONX OM PAX, KIIRIVÄ VALO

1
Isael Regardie: Golden Dawn s.125
2
Ibid.125-126
211

Hänelle opetetaan nyt asteen askeleet, merkit ja salasana. Sitten hänet pyhitetään ja
puhdistetaan vedellä ja tulella neljännen ja viimeisen kerran. Köysi, jolla hänet oli sidottu
poistetaan, ja Hierofantti ja Hiereus selvittävät sitten hänelle asteen symboliikkaa.
Initiaatio päättyy mystiseen eukharistiin jossa nautitaan elementtejä vastaava ehtoollinen
joka koostuu leivästä, viinistä, ruususta ja liekistä, jotka sijaitsevat mustalla alttarilla
punaisen kolmion ja sen kärjen yllä olevan valkoisen ristin vierellä.
Temppeli puhdistetaan.

Neofyyttirituaali on mielenkiintoinen sen moni ulottuvaisesta lähtökohdasta. Se pystyy


siirtämään kokijansa aina korkeammalle tasolle riippumatta millä tasolla hän jo on.
Symboliikka ja sen työstämiseen käytetty magia varmistaa että kokelaan tietoisen ja
tiedostamattoman rajat katoavat ja hän saa uutta ymmärrystä omista piirteistään joista hän
ei ollut aiemmin tietoinen.

Neofyytti-initiaatio tapahtuu temppelissä jota kutsutaan Maatin kahden totuuden halliksi.


Fyysisen rituaalin ja sen suorittajien lisäksi Golden Dawnin Neofyytti temppeli toimii
myös näkymättömällä tasolla. Temppelissä sijaitsee valtaistuimet Egyptiläisille
Jumaluuksille joita vastaavat Temppelin fyysiset virkailijat. Virkailijat herättävät
Egyptiläiset Jumaluudet Temppelin astraaliselle tasolle rituaalin alussa.
Näihin jumalien näkymättömiin asemiin kuuluu myös Amentan 42 tuomaria, jotka
valvovat että kokelas on kelvollinen vastaanottamaan vihkimyksen. Vihkimyksen
ydinkohtien tapahtuessa alttarin edessä Armon ja Ankaruuden pylväiden välissä, voimme
nähdä että Neofyytti rituaali edustaa käytännössä samanlaista funktiota kuin
muinaisegyptin Sydämen Punnituksen riitti.

Kilpalaulannan symboliikka on läsnä Neofyytti-initiaatiossa kätkettynä. Rituaali näyttää


kokelaalle erilaisia pimeyden ja valon yhdistelmiä, jotka ilmenevät totaalisena pimeytenä
pohjoisen ilmansuunnassa, katoava valo ja nouseva pimeys lännessä, idässä syntyvä valoa
ja katoava pimeys sekä valo etelässä. Golden Dawn magia perustuukin juuri pimeyden ja
valon väliseen dynamiikkaan. ”Pimeyden ja Valon välissä värit värähtelevät.” Tämä
edustaa myös Joukahaisen ja Väinämöisen taistelua. Kun kokelas kohtaa lännessä
Horuksen Jumalhahmoa kantavan kauhistuttavan Hiereuksen, vastaa tämä psykologisesti
Joukahaisen kauhua huomatuaan uppoavansa suohon. Hiereus näyttääkin kokelaan
negatiiviset projektiot ja Hierofantti näyttää puolestaan positiiviset projektiot.
Näkymättömän temppelin sydämen punnitus vastaa myös kilpalaulantaa. Egyptiläisessä
sydämen punnituksessa edesmennyt joutui itse tekemään negatiivisen
synnintunnustuksen. Jos hänen sydämensä ei ollut tasapainossa hän tuli pahan olennon
nielemäksi. Tämä vastaa Neofyytti-temppelissä alttarin alla olevaa Satan-Typhonin
näkymätöntä asemaa mutta Neofyytti vihkimyksessä sen kitaan pääsee vain kokelaan
”paha persona” joka vastaa Jungilaista varjoa. Hiereus, jumalten kostaja, varmistaa että
”paha persona” pysyy Satan-Typhonin asemassa, eikä nouse syyttämään kokelasta. Tämä
antaa mahdollisuuden kokelaalle saada häivähdys omasta korkeammasta itsestään.
Initiaatiossa selitetään myös Horuksen merkin ja asteen käden puristuksen merkitsevän
valoa kohti tavoittelevaa henkilöä. Nämä ovat samat kädenliikkeet kun suosta ylös
taistelevalla Joukahaisella. Neofyytti asteen opetukset myös kertovat samasta filosofiasta.
Pimeys tarkoittaa kokelaan tilaa ennen vihkiytymistä ja henkiselle polulle lähtöä.
212

Neofyytti-initiaatio siirtymäriittinä jossa juhlistetaan henkisen polun alkamista, tuo


pimeys (jota symbolisoi silmäside) ja sen aiheuttama ehdollistuma ja vankeus (jota
symboloi köysi jolla kokelas on kolmesti sidottuna) vähitellen poistetaan. Tämä tapahtuu
neljän vedellä puhdistuksen ja tulella pyhityksen kautta.
Neofyytti temppeli vastaa Salomonin Temppelin esipihaa koska seuraavan Golden Dawn
initiaatio asteen, Zelator 1=10 temppeli on rakennettu Salomonin Temppelin sisähallin
mukaisesti ja Pyhimästä Pyhin aukeaa toisen järjestön Adaptus Minor asteessa. Golden
Dawnin vihkimysseremoniat ovat yleensä täynnä hebrean kielisiä pyhiä ilmauksia mutta
Neofyytti-seremoniasta oudosti ne puuttuvat. Kuitenkin jos katsomme tarkemmin
seremoniassa tapahtuvaa nelinkertaista puhdistusta vedellä ja pyhitystä tulella, niin
voimme arvailla Salomonin Temppelin etupihalla aikoinaan suoritetun joitakin
vastaavanlaisia vihkimyksiä.

Neofyyttiasteen oppimateriaali aluksi sisälsi vain Ensimmäisen Tietoluennon. Se sisältää


perustiedot okkulttisesta symboliikasta, elementeistä, planeetoista ja eläinradan merkeistä,
heprean kirjaimista ja kabbalasta. Pentagrammirituaali kuuluu myös materiaaliin sekä
syvällisen egyptiläisestä mytologiasta inspiroituneen luennon temppelin pylväistä ja
niiden merkityksestä. Monissa nykyisissä Golden Dawn- lahkoissa on sitten
oppimateriaalia laajennettu monilla näitä aiheita vastaavilla opetuksilla. Yleinen
Neofyytti-asteen oppimateriaalia ovat myös Z-1 ja Z-3 dokumentit joissa selvitetään
Neofyytti-temppeli virkailijoiden tehtäviä ja symboliikkaa. Z-2 dokumentissa on
puolestaan Neofyytti-seremonia supistettu kaavaan jonka tarkoitus on näyttää kuinka sen
rakenne ilmentyy muissa Golden Dawnin keskeisissä maagisisssa operaatioissa.
Vertailemalla Kalevalan Kilpalaulantaa, Heijastusten kammion ja Neofyytti-asteen
yhteyksiä voimme löytää kaavan universaaliin vihkimystraditioon. Toisin sanoen niistä
löytyvät kaikki ne elementit, jotka ilmentyvät kaikissa maailman uskontojen jäseneksi-
ottoseremonioissa. Kalevalan kilpalaulannan vihkimys on yleinen erityisesti vielä
itämaisissa traditioissa, joissa ratkaiseva ensimmäinen vihkimys tapahtuu kun kokelas
valitsee itselleen henkisen opettajan, ja kun Guru hyväksyy hänet oppilaakseen.
Yksittäisen henkisen opettajan oppilaana tapahtuva vihkimyspolku on yleinen myös
useissa muissa traditioissa ympäri maailman. Usein kuitenkin myös henkiset opettajat,
Mestarit ja Gurut kuuluvat laajempaan veljeskuntaan, uskontoon tai järjestöön, joiden
puitteissa he toimivat. Monissa uskonnollisissa hierarkkisissa järjestelmissä on Gurun
valta jaettu korkeimpien adeptien kesken. Näin ollen kyseessä usein
vihkiytymisrituaalissa kokelas joutuu käymään kilpalaulantaa yhden Väinämöisen sijasta,
koko Kalevan suvun kanssa. Golden Dawn -tyylinen Neofyytti-vihkimys on tästä
esimerkkinä. Siinä virkailijoiden aktivoimat ja kokelaaseen yhteisesti projisoimat
voimakentät ovat keskeisellä sijalla. Näiden tarkoitus on yhdistää kokelas koulun
edustamaan okkulttiseen virtaukseen. Myös Muurarivihkimykset toimivat saman
periaatteen mukaisesti. Näin on myös oppilasmuurarius asteessa, jota Heijastusten
kammion mietiskelyhetki edeltää. Käsitellessämme heijastusten kammiota erillisenä
initiaationa, voimme huomata sen toimivan esimerkillisenä näytteenä itse-initiaatiosta.
Nykyisin informaatioyhteiskunnassamme eivät ihmiset ole tiedonsaannin suhteen enää
niin sidottuja organisaatioihin, jotka sitä levittävät kuin aiemmin. Myös mysteerikoulujen
vihkisalaisuudet ovat menettäneet mysteerinsä, ja kuka tahansa lukutaitoinen voi helposti
saada ne haltuunsa.
213

Tästä johtuen monet ovatkin sitten suorittaneet näitä vihkimyksiä kuvittelemalla


virkailijoiden suorittavan hänelle rituaalin henkisellä tasolla. Tämä menetelmä on
hyödyllinen henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet jonkin mysteerikoulun opetuksista mutta
eivät halua olla tekemisissä organisoitujen koulujen kanssa, joiden todelliset motiivit
saattavat olla arveluttavia ja joiden johdon henkinen taso on vähintäänkin kyseenalainen.
Luonnollisesti itse-initiaatiota ei voida verrata vihkimykseen joka on suoritettu
pyhitetyssä temppelissä korkeatasoisten adeptien johdolla. Sen avulla ei voida yleensä
saavuttaa virallista jäsenyyttä järjestössä, jonka initiaatioriittiä käytettiin.
Tästä huolimatta on monia kouluja, jotka kauppaavat kalliita oppimateriaaleja, jotka
helposti löytyisivät kirjoista tai ilmaiseksi netistä, joiden pohjalta he odottavat
oppilaittensa vihkivän itsensä. Todellisen totuuden etsijän olisi syytä välttää tällaisia
kouluja. Myös on kouluja, jotka suurista rahasummista voivat järjestää astraali-
vihkimyksiä, joissa papisto suorittaa temppelissä rituaalin, johon oppilas virittäytyy
kotonaan. Tätä ei pidä sekoittaa kuitenkaan erityisiin astraalityöskentelyihin, joita monissa
kouluissa harjoitetaan. Ohjesääntönä sanottakoon, että jos kokelas haluaa liittyä
vihkimyksiä tarjoavaan järjestöön, on hänen syytä valita sellainen, joka pystyy tarjoamaan
fyysisiä vihkimyksiä, joita suorittavat tehtäviin kelvolliset henkilöt pyhitetyssä
temppelissä.
Sen sijaan niille, jotka haluavat hyötyä jonkun järjestön tai okkulttisen virtauksen
energioista liittymättä jäseneksi siihen, on itse-initiaatio oiva apuväline. Jos kokelas on
tarpeeksi vilpitön ja päättäväinen rukouksissaan, voi hän saada vihkijäkseen yläkerran
loosin väkeä niiden maallisten henkilöiden sijasta, joihin hän olisi rituaalisesti sidottu
fyysisessä initiaatiossa. Mainittakoon kuitenkin, että toimiakseen on vihkimys suoritettava
äärimmäisellä antaumuksella ja omistautumisella. Itse-initioitavan on käytännössä
sitouduttava samoihin valoihin kuin hän olisi joutunut liittyessään vastaavaan järjestöön,
Polulla edetäkseen hän joutuu kohtaamaan myös samat koettelemukset, kokeet ja
vaikeudet. Häneltä kuitenkin puuttuu silloin koko järjestön tuki ja apu ja on myös suuri
vaara, että hän ei ymmärrä kaikkea oikein. Itse-initiaatio ei ole siten oikotie vaan
kantapään kautta oppimisen tie. Vakavasti jonkun mysteerikoulun opetuksesta
kiinnostuneen olisi syytä paremminkin etsiä hänelle sopiva ryhmä, jonka ohjauksessa
hänen olisi helppo ja mukavin kehittyä.
Itse-initiaatiota ei pidä kuitenkaan tulkita pelkäksi vihkimyspolun imitoinniksi.
Heijastusten kammiossa tapahtuva kääntyminen sisäänpäin onkin todellisen initiaation
ydin. Olemme nähneet monen sielun tuhoutuvan ulkoisten vihkimystasojen ja
arvomerkkien loiston sokaisemana. Jos sielu ei ole oppinut heijastusten kammion
salaisuutta, ei ole mahdollista kehittyä eteenpäin.
Parasta on, että sinun ei tarvitse liittyä vapaamuurariksi päästäksesi heijastusten
kammioon. Sinun ei edes tarvitse käyttää edellä mainittua kuvausta rakentaaksesi
komeroosi vastaavan. Sinun tarvitsee vain katsoa sisällesi, niin tiedät totuuden. Platonin
akatemian oven yllä luki ”Gnothi Seauton”, Tunne Itsesi. Sisään ei ollut asiaa jos tätä ei
ymmärtänyt. Jos et tätä läksyä ole oppinut, ei ole sinulle hyötyä vaikka kahlaisit läpi
kaikki Memfis/Misraimin 97 astetta. Siten itse-initiaatio on lähtökohta, jonka päälle kaikki
rakennetaan. Kukaan ei voi sinua opettaa tuntemaan omaa itseäsi. Joukahainen lankesi
koska hän ei tuntenut itseään ja kuvitteli itsestään liikoja. Väinämöisen itsetuntemus
upotti hänet suohon, koska se osoitti hänen valheellisuutensa. Siten onnellinen on se, joka
löytää itselleen Väinämöisen kaltaisen täydellisesti itsensä tuntevan mestarin.
214

Nykypäivänä tämä on kuitenkin lähes mahdotonta. Siitä syystä monet koulut ovat
valaistuneiden perustajiensa kuoltua sortuneet karkeaan dogmatismiin, jota seuraajat
pyrkivät sokeasti noudattamaan säilyttääkseen yhteyden perustajiensa esoteeriseen
virtaukseen tai vastaavasti järjestöt ovat joutuneet Joukahaisen kaltaisten huijareiden
johtamaksi, jotka pitävät itseään valaistuneina mutta käytännössä taistelevat valaistunutta
tietoisuutta vastaan. Joissain kouluissa on kokeiltu tästä poikkeavaa uutta linjaa. Kuinka
valaistunut mestari pystyy herättämään kokelaan unestaan ja ohjaamaan
itsetuntemukseen, jos vain itse voi itsensä tuntea? Psykologia selittää tilanteen
projektiivisen identifikaation kautta. Siinä henkilö heijastaa toiseen henkilöön sielunsa
osan, jonka kanssa assosioimalla hän pystyy sen sisäistämään kypsemmässä muodossa.
Henkinen opettaja tai esim. psykoterapeutti toimii kokelaan Korkeimman Itsen peilinä.
Koska Henkinen opettaja tuntee Itse Itsensä, on heijastuma puhdas ja voi kokelas siten
todella oppia havaitsemaan opettajassaan oman Korkeamman Itsensä. Todellinen opettaja
kuitenkin heijastaa sen takaisin oppilaaseensa, jotta hän löytäisi sen itsestään. Jos tämä
unohtuu, alkaa oppilas palvoa opettajaansa jumalana. Koska kokelaan Korkeampi Itse on
todellinen guru ja jumala, on joissain kouluissa kehitetty niitä menetelmiä Korkeimman
Itsen oivaltamiseen, jotka eivät edellytä itsensä oivaltaneiden fyysisten mestareiden
läsnäoloa.

Länsimaissa ensimmäinen tämän suuntainen uudistunut opetusjärjestelmä ilmeni entisen


Golden Dawnin adeptin Aleister Crowleyn saadessa 1904 Aiwass-nimiseltä
henkiolennolta, jonka Crowley tunnisti omaksi suojelusenkelikseen eli korkeimmaksi
itsekseen, Lain Kirjan, joka oli kimmokkeena Thelema-nimisen maagis-uskonnollisen
liikkeen synnylle. Thelema korostaa oman korkeimman itsen löytämistä ja sen tahdon
tunnistamista ja toteuttamista.

O.T.O. Ordo Temple Orientis


Theleman sanomaa alkoi julistaa Ordo Templi Orientis, jonka johtoon Crowley valittiin.
Crowley muokkasi OTO:n perustajan Theudor Reussin muurariuuteen perustavat
initiaatioseremoniat uuteen uskoon Theleman periaatteiden mukaan. Niinpä halutessaan
liittyä OTO:n jäseneksi kokelas joutuu käymään läpi vihkimysseremonian, joka vastaa
kuvailemaamme sisäistä kilpalaulantaa ja Golden Dawnin Neofyytti-rituaalia.
Tämä seremonia on nimeltään Minervaali-aste ja sen numeroarvo on Neofyytti-asteen
kaltaisesti nolla.

Seremonian rituaalisena tapahtumapaikkana on lähde keskellä Egyptin erämaata, jonne


on pystytetty teltta, jossa mahtava hierofantin roolissa oleva Salladin oleskelee haareminsa
keskellä. Kokelas tuodaan vankina hänen eteensä ja vartija esittelee hänet korinttialaisena,
jolla on vapaa asema Ateenan kaupungissa ja kertoo hänen olevan matkalla
Heliopolikseen, Auringon kaupunkiin.
Koska hän etsii vapautta, rauhaa ja viisautta, Salladin esittelee kokelaan leirillensä. Sitten
kokelas joutuu valassaan vannomaan todella olevansa henkilö, jona vartija esitteli hänet
Salladinille. Jos hän rikkoo valan hänet uhataan heittää koirien ruuaksi ja hän menettäisi
215

ihmisyytensä. Valan jälkeen hänelle annetaan Lain Kirja opiskeltavaksi ja opetetaan


asteen merkit, kättelyt ja salasanat. Sitten kokelas joutuu vannomaan taistelevansa OTO:n
johtajan armeijassa vapaana miehenä Theleman Lain velvoittamana ja hyväksymään
siihen liittyvät velvollisuudet. Seuraava Salladinin puhe ilmentää täydellisesti näitä
periaatteita ja sitä kilpalaulannan luonnetta, jota kokelas joutuu käymään sisällänsä
edistyäkseen valitsemallaan polulla.
Hän puhuu paradoksista, jonka kokelas joutuu kohtaamaan: Toteuttaakseen oman
Korkeimman Tahtonsa hänen täytyy alistua noudattamaan järjestön tiukkoja sääntöjä ja
rajoituksia.
”Tehdäksesi yhden asian, jota todellakin haluat, täytyy sinun kieltäytyä muista asioista, jotka
saattavat houkutella sinut pois siitä tarkoituksesta, jota toimitat keskuudessamme. Tämä teltta,
jonka katon alla istun on suunniteltu täyttämään tämä tarkoitus. Se täyttää merkityksensä tämän
kurinalaisuuden hyveen kautta. Velvoitan sinut tämän tähden mietiskelemään tätä paradoksia jotta
ymmärtäisit välttämättömyyden tämän koulutuksen läpikäymiseen, joka tekee sinusta tehokkaan
vapauden sotilaan. Anna minun vakuuttaa sinulle, että sana vapaus ei ole meille halpa termi. Me
emme joko tiedä tai välitä mikä sinun tahtosi on. ”Sinulla ei ole muuta oikeutta kuin tehdä tahtosi.
Tee se ja kukaan ei voi sinua kieltää”. Me varauksettomasti asetamme voiman sinun käsiisi. Jos on
sinun tahtosi liittyä tähän armeijaan vakoojaksi tuhotaksesi kanssasotilaasi, olkoon niin. Muista
kuitenkin että olet ilmaissut selkeästi meille näillä sanoin, jotka tulet vielä toistamaan jälkeeni. ” Jos
rikon tämän valan ja petän leivän ja suolan, niin tulen ruhjotuksi enkä ole enää ihminen.1”

Tämän jälkeen seuraa juhla-ateria jolla Salladin opettaa kokelasta siunaamaan ruuan
Korkeimman Tahdon toteuttamiselle.

A∴A∴ Argenteum Astrum


Crowley ei johtajan asemastaan huolimatta arvostanut OTO:n opetusohjelmaa riittämiin.
Hänen järjestelmässään OTO:n tarkoitus oli opettaa oppilaille maallisen elämän tärkeitä
asioita ja tehdä heistä ”hyvin balansoituneita Adaptus Minoreita.” Tärkeämmät
hengelliset opetukset Crowley varasi perustamalleen A.’.A.’. Argenteum Astrum
järjestölleen, joka käytännössä rakentui pitkälle Crowleyn Golden Dawnilta lainaamalle
materiaalille. Crowley pyrki järjestössään poistamaan monia persoonallisen kemian ja
individualismin muodostamia riitoja, jotka ovat niin yleisiä okkulttisissa järjestöissä.
Niiden estämiseksi A.’.A.’. -kerhon jäsenet eivät saa tavata koko vihkimyspolun aikana
kuin kaksi muuta kerhon jäsentä, oman henkilökohtaisen opettajansa, joka arvoasteeltaan
on asteen korkeammalla, sekä oman oppilaansa, joka on häntä alemmalla asteella.
Crowley sisällytti Golden Dawnin Neofyytti asteen järjestelmäänsä jakaen sen kahteen
osaan, oppilas ja kokelas (Probationer).

1
Francis King: The Secret Rituals of OTO s.34
216

Oppilas:

Pyrkiessään A.'.A.'.:n jäseneksi oppilas saa luettavakseen joukon kirjoja1, jotka antavat
kuvan mystisestä täyttymyksestä. Kirjojen tarkoitus on tutustuttaa opiskelija suuren työn
terminologiaan. Kirjat tentitään kirjallisena kokeena, jonka läpäistyään oppilas saa
luettavakseen historialuennon Liber LXI ja näin siirtyy Probationer- asteelle.

Kokelas 0°=0• :

Tällä tasolla kandidaatin tehtävä on todistaa itsensä kykeneväksi Suureen Työhön ja


valmistautua ensimmäiseen initiaatioonsa. Hän ryhtyy tekemään itse valitsemaansa
harjoitusta vuoden ajan ja samalla pitää huolellista kirjaa kokeistaan. Tämän tarkoitus on
tuoda Theleman laki käytäntöön hänen uskonnollisessa elämässään mutta samalla pyrkiä
kurinalaisuuteen tieteellisen tarkkaavaisuuden ja järjestelmällisyyden kautta. Hänen
täytyy myös pystyä suorittamaan järjestön pääharjoituksia, jotka on esitetty kirjoissa Liber
O ja Liber E. Hänet on velvoitettu löytämään "tieteellistä tietoa oman olemuksen
luonteesta ja voimista." Hänen täytyy myös kerätä riittävää kokemusta, jotta hän voi
ohjata Neophyte-asteen saavutettuaan, toista Probationeria. Vuoden Probationer-
koetusajan jälkeen hän saa initiaation Neophyte-asteeseen, rituaalilla, joka löytyy
dokumentista Liber Throa.

A.’.A.’.:n suuri arvo piilee siinä vapaudessa, jonka se antaa Probationer-asteella olevalle
valita itse haluamansa henkiset harjoitukset. Oppilasasteen laajat opinnot ovat kuitenkin
välttämättömiä jotta hän pystyy ymmärtämään perusfilosofian ja saavuttaa riittävän
henkisen ymmärryksen valitakseen hänelle parhaiten sopivat harjoitukset. Vapaa tahto
harjoitusten valinnassa osoittaa myös, että itse harjoitukset eivät ole päämäärä ja tärkein
dogmi (kuten monissa erityisesti eksoteerisissa kouluissa virheellisesti väitetään), vaan
harjoitusten tekemisen kurinalainen prosessi ja ajan uhraaminen henkisten päämäärien
takia. Käytännössä Theleman laista ”Tee mitä Tahdot on koko laki” huolimatta myös A.’.
A.’.-kerholaiset ovat seremoniallisesti sidottuja valoihinsa, järjestön okkulttiseen
virtaukseen sekä Hierarkian muihin jäseniin Minervaali-asteen paradoksien kuvaamalla
tavalla. A.’.A.’. siten perustuu vapauden ihanteesta huolimatta autoritaarisuuteen ja sen
vihkimykset tapahtuvat kilpalaulun tavoin Väinämöis- periaatteelle antautumalla. Tilanne
kuvastaa Amerikan entisen presidentin George Bush Jr:n tapaa saarnata vapaudesta ja
samalla käytännössä sotatoimin tappaa kaikki, jotka vastustavat hänen näkemystään
vapaudesta.
Crowley kirjoittaakin Liber Ozissa, että ne jotka eivät noudata Theleman lakia on oikeus
tappaa. Tämänkaltainen ajattelu olettaa vihittyjen elitistisen ryhmän omaavan monopolin
tahdon ilmaisuun.
Valitettavasti tämänkaltainen ajattelu on johtanut siihen että monet mysteerikoulut ovat
saaneet johtajikseen henkilöitä, joiden motiivi on saada muut laulamaan heidän
säveltämiään lauluja. Vilpittömille etsijöille kaupataan maanalaista musiikkia heidän
omana sielun laulunaan. Tämän seurauksena he eivät pysty enää kuulemaan aitoa sielun
lauluaan ja heistä tulee valheellisen vapauden nimissä toimiva zombie-armeija.

1
Nämä on lueteltu Kilpalaulukirjojen joukossa
217

Illuusioista vapautuminen
Kukapa ei olisi katsonut ylös tähtitarhoihin ja huokaissut ihmetyksestä. Tuo kysymys,
joka ylittää jopa elämän tarkoituksen arvoituksen. Kysymys, jota kukaan elävä ei ole
voinut esittää, ollessaan liian hämmentynyt mysteerien mysteerin edessä polvistuneena.
Ihmetys vain on vastaus sen!
Kuvittele maailma rajattomana valkoisena paperina. Piirrä harpilla ympyrä sen pinnalle ja
löydät oman itsesi ja kaiken minkä tunnet todeksi. Ympyrän ulkopuolella on kaikki mitä
et tiedä etkä havaitse. Ahtaessasi itsesi ympyrään, unohdit kaiken mitä on tuolla puolen
sen. Vain aavistus, vaisto kielen päällä kertoo, että on jotain enemmän. Tuo aistimus on
sama ihmetys, jonka koet katsoessasi ylös tähtitarhoihin. Jos vain saisit ympyrän pois
pyyhittyä, näkisit jälleen kokonaisuuden.
Kuvittele nyt että samalla pinnalla on rajattomasti muita ympyröitä liikkeessä. Jotkut
yksin vaeltavat ja jotkut ryhmissä kokoon toisensa kutsuvat. Törmätessäsi toiseen
ympyrään, ympyrän rajat sulautuvat ja se mikä oli ennen ahdettu yhteen ympyrään, on
nyt kahden jakamaa. Silloin tietoisuus kohoaa ja ympyrän kehä kasvaa taas.
Vihkimys on rajallisen tietoisuutesi rajojen siirtämistä avarammaksi. Se on tietoisuuden
laajentamista. Pienissä vihkimyksissä tietoisuus laajenee samoin kuin yksittäinen ympyrä
sulautuessaan monien ympyröiden yhteisöön. Tämä ympyröiden yhteisö on egregore.
Pienemmässä vihkimyksessä siten yksilö saa yhteisönsä kollektiivin potentiaalisuuden
käyttöönsä.
Suuremmissa vihkimyksissä tietoisuus ympyrän tasolta siirtyy koko rajattoman pinnan
kentälle ja siten näkee ja tulee kokonaisuudeksi.
Suuremman vihkimyksen voi saavuttaa helposti riittävän katalysaattorin avulla, joka
pyyhkii ympyrän rajat pois. Käytännössä tämä merkitsee kuitenkin lopullista kuolemaa.
Tietoisuus sulautuu ilmennyksensä kenttään mutta ei voi enää palata ympyrän asemaan
kertomaan kokemuksestaan muille kollektiivinsa ympyröille.
Tämän takia mysteerikoulut opettavat aluksi pienempiä vihkimyksiä, joissa asteittain
siirretään tietoisuutta yhä suurempiin ympyröihin, kunnes lopulta viimeinen ympyrä
kattaa kokonaisuuden.

Voimme ajatella prosessia myös sipulin kuorimisena. Jokainen kerros vie yhä syvemmälle
olemuksen ytimeen. Kabbalistinen elämänpuun vihkimyspolku on rakennettu
vastaavanlaisesti. Jokainen elämän puun sefira on kuin sipulin kuori, joka kokelaan on
riisuttava yltänsä päästäkseen syvemmälle. Elämän puun terminologiassa puhutaan myös
verhoista. Matkaa elämän puun juurelta sen huipulle peittää useita verhoja.
Ensimmäinen verho peittää itse elämän puun ja estää niitä, jotka haluavat viettää
elämänsä aineellisissa nautinnoissa, näkemästä elämän puuta.
Tätä verhoa vartioi kerubi liekehtivällä miekallaan.
Kilpalaulanta-aste tarkoittaa askelta kohti elämän puuta. Koska aineellisen energian
harhauttamat elävät olennot eivät voi nähdä verhon peittämää puuta, he kulkevat kuin
unessa eivätkä tiedä minne suuntaan edetä. Silloin heitä ylisielu muistuttaa ja saattaa
hieman raottaa verhoa. Verhon raosta loistava yliaistillinen valo herättää kokelaassa
oudon muiston. Hän ei muista tarkasti, ”vain deja vu”, hän saattaa ajatella. Silti
mielenkiinto herää. Yhtäkkiä aistien houkutukset unohtuvat ja ihmetys voittaa. ”Mikä
218

tämän kaiken takana on. Miksi ihmeessä tämä kaikki tapahtuu.” Hän muistaa unen
aikana koetun olemattomuuden ja haikailee siihen. Silti elämä tuntuu mielekkäältä. Hän
vain ei ymmärrä siihen kätkettyä viisautta. Hän alkaa etsiä ja törmää salaiseen
seuraamme. Silloin ympyrän kehä kasvaa ja verho raottuu enemmän. Hän näkee elämän
puun ja alkaa sitä kiivetä. Hän kiipeää yhä korkeammalle, kunnes lopulta hän joutuu
ylittämään viimeisen rajan. Hän joutuu siirtymään lopullisesti yhä laajentuneesta
ympyrästään siihen äärettömään pintaan, johon ympyrät on piirretty. Hän on kuorinut
sipulin kaikki kerrokset eikä mitään ole enää jäljellä.
Tätä tilaa kutsutaan kabbalistisessa vihkimyspolussa Syvyyden Ylitykseksi. Syvyyden
Ylitys tapahtuu siirryttäessä sefira Chesedistä Binahiin. Näiden välissä on näkymätön
sefira, jota kutsutaan nimellä Daath. Käytännössä tämä on erittäin korkea vihkimys, jonka
saavuttaneita ei ole monia. Kuitenkin se on vielä vain välietappi kohti täydellistymää,
Ipsismusta, Kether sefirassa. Syvyyden ylitys on siirtymä ilmentyneestä maailmasta
ilmentymättömien ideoiden platoniseen maailmaan.
Kokelaan kannalla syvyyden ylitys saattaa kuulostaa haasteelta, jonka hän joutuu
kohtaamaan vasta pitkän ajan päästä kaukana tulevaisuudessa.
Todellisuudessa siirtyäkseen kokelasajasta hyväksytyksi oppilaaksi, on hänen ylitettävä
syvyys välittömästi.
Kuilu ilmentymättömän (eli mitä on hänen ympyränsä ulkopuolella) ja ilmentyneen (eli
mitä on ympyrän sisällä) välillä on sama, riippumatta siitä kuinka ison ympyrän sisällä
hän on.
Vihkimyspolulla liikkuminen on jatkuvaa syvyyden ylittämistä. Kokelas saa kuitenkin
avuksensa hihnat, joiden avulla hänen ei tarvitse pelätä väistämätöntä kuolemaa, jos
hänen askeleensa sattuu lipsumaan. Ylittäessään syvyyden kuilua ja tultuaan mestariksi,
hän ei voi enää turvautua hihnoihin, jotka symboloivat hänen korkeampaa itseään, sillä
silloin hänen on kannettava itseään selässään.
Kuilun reunaa kutsutaan Malva-vyöhykkeeksi. Necronomicon Transhumanist Society
kertoo siitä seuraavaa:

”Malva-vyöhyke: Kenneth Grantin luoma nimi avaruudettomalle ja ajattomalle paikalle


uneksimisen ja syvän unen väliselle tietoisuuden tasolle, vyölle joka kiertää Syvyyttä. Sen symboli
on suo ja sen substanssi on luhta, epämiellyttävää tuoksua joka heijastuu Qliphotista. Sen
synonyyminä on Helakanpunainen Tyhjyys, Syvyys, Suuri Rotko, Kaaos, Setin Autiomaa, Lengin
tasanko, ja se sijaitsee Daathissa. Toinen tulkinta on että se on ääretön määrä avaruuden (Akash)
läpäiseviä tunneleita, joista kahdeksan on auki maallisille maagikoille. Se on Ulkoinen Portti par
excellence.1”

Qliphot on sama kuin kuoleman puu. Sinne on taltioitu kaikkien sefiroiden epäharmoniset
energiat. Se on kaikkien sairauksien ja demonien asuinsija. Qliphotiin on kaksi
sisäänpääsyä, Daath ja alue Malkutin alapuolella. Toisin sanoen kaikki, jotka eivät ole
vihkiytyneet elämän puun mysteereihin ja kulkeneet kerubin vartioiman verhon tuolle
puolen. Kokelas vaeltaa myös kuoleman puun varjossa, vaikka on nähnyt valon loistavan

1
Kirjoitus on julkaistu internetistä poistetulla Necronommicon Transhumanist Societyn sivustolla artikkelissa:
”Glossary”
219

verhon takaa. Kohotakseen ylös elämän puuta ja saavuttaakseen sefirothien siunaukset,


täytyy hänen voittaa niiden epäharmonisia energiamuotoja vallitsevat demonit
Qliphotista. Jokainen askel ylemmälle sefiralle, edellyttää vastaavan sefiran paheiden
voittamista. Vasta Adaptus Examptus, Chesedin vihitty, on valmis hyppäämään
syvyyteen puhtain mielin. Hänelle Qliphot ei ole enää pelon ja kauhun paikka, vaan hän
on onnistunut valjastamaan sen paheet, kuten Homer Simpson toimiessaan ydinvoimalan
turvatarkastajana.
Tästä huolimatta syvyyden ylitys on suuri testi ja uhka. Syvyyden suota vartioi
Joukahaisen laajentuma Choronzon, jonka Crowley sanoo olevan kaikista pahuuden
voimista pahin. Choronzo on kaaoksen demoni ja se ilmentää itseään syvyyttä ylittävän
tutkimusmatkailijan egona, jonka hän joutuu jättämään taaksensa, sillä syvyyden ylitys
tarkoittaakin käytännössä egosta, ympyrästä ja sipulin kuoresta luopumista.
Choronzonista on tullut monien kaaosmaagikkojen ja satanistien paras ystävä. Hänestä on
kirjoitettu useita kirjoja, artikkeleita ja sävelletty musiikkia. Monet ovat tarpeeksi hulluja
uskoakseen, että kutsumalla Choronzonia, he voivat saavuttaa henkistä edistystä.
Choronzonin todellisen luonteen hyvin tuntenut Crowleykin meni tähän ansaan
antaessaan Choronzonin possessoida itsensä. Monet tutkijat ovat todenneen tästä
alkaneen hänen todellisen alamäkensä, vaikka Crowley itse uskoi onnistuneensa
syvyyden ylityksessä ja maagisten voimiensa tuhatkertaistuneen. Choronzon toimiikin
niin että se näyttäytyy uhrinsa omien ajatuksien muodossa ja aluksi vahvistaa hänen
itsetuntoaan. Samastumalla hänen egoonsa, Choronzon siirtää oman tahtonsa uhrin
tahdon tilalle. Uhri on kaiken aikaa täysin tietämätön tapahtuneesta ja uskoo toimivansa
oman korkeamman tahtonsa mukaisesti. (Crowleytä aikanaan syytettiin siitä että hän itse
olisi toiminut Theleman lain vastaisesti.) Tuhoamalla uhrinsa korkeimman tahdon,
Choronzon lopulta imee uhrinsa koko sielun pohjattomaan mustaan aukkoon. Tällöin uhri
voi vielä uskotella saavuttaneensa perimmäisen nirvanan tai sulautumisen kosmokseen,
mutta todellisuudessa vain Choronzon puhuu hänen suunsa kautta kutsuen lisää uhreja
tyydyttämään loputonta nälkäänsä. Näin kävi myös Crowley-paralle, jolle lopulta toi
onnen vain heroiiniannokset, joilla olisi voinut tappaa pienen kylän.
Choronzonin kita olkoon näin varoituksena kaikille vihkimyskokelaille. Internet on
täynnä Choronzonia ylistäviä kirjoituksia ja rituaaleja, joilla häntä voidaan kutsua.
Allekirjoittanut joutuu kuitenkin Choronzonin kostoa pelätessään toteamaan, että onhan
tuo Choronzon aika hauska hemmo, kuten Chuthulu ja muut suuret muinaiset. Pitää
muistaa aina nähdä Jumala kaikkialla. Choronzonilla on oikeus olla olemassa samalla
tavalla kuin sinulla ja minulla. Jos Jumala ei olisi halunnut luoda Choronzonia, niin hän
olisi jättänyt sen tekemättä. Ongelmaksi jää kuinka voi rakastaa jotain joka on sinua
kohtaan äärimmäisen vahingollinen ja haluaa tuhota kaiken sen mitä pidät rakkaana ja
tärkeänä?
Ehkä nielemällä sinut kitaansa, Choronzon haluaa näyttää, että kaikki mitä pidät tärkeänä,
on illuusiota. Älä pelkää, sillä siinä tapauksessa kaikki mitä nyt luet tästä kirjasta, on
yhtälailla illuusiota. Vapautuaksesi illuusiosta on sinun syytä lopettaa lukeminen
välittömästi.

Koska et päättänyt noudattaa ystävällistä kehotustani, joudun käyttämään kovempia


aseita. Sinulla oli mahdollisuutesi paeta mutta nyt joudut vielä syvemmälle syvyyden
syövereihin.
220

A.’.A.’.-järjestelmässä voi Neofyytti 1=10 suoraan siirtyä Magister Templeksi 8=3 eli
hypätä lähes koko elämän puun tärkeimmät asteet ja ylittää syvyyden vain lausumalla
Magister Templen valan: ”Tulkitsen jokaisen tapahtuman ja tekoni, Jumalan suoraksi
vuorovaikutukseksi kanssani.”
Tämä vala näyttää Choronzonia vastaan ainoan aseen, joka on täydellinen antautuminen
Jumalalle. Täysin Jumalalle antautuneella sielulla ei ole yhtään itsekästä motiivia tai
egonsa vääristämää näkemystä itsestään, joten Choronzonilla ei ole mitään mihin tarttua
tai takertua. Täysin Jumalalle antautuneet sielut raketin tavoin lentävät Henkiseen
Maailmaan, ilman että heidän tarvitsee koskaan edes tietää Choronzonin olemassaolosta.
Kuitenkin tekemällä Magister Templen valan ilman että on täysin antautunut (tai luulee
olevansa) on varma keino joutua Choronzonin kitaan. Kirjallisuus mainitsee vain Frater
Achadin olleen ainoa henkilö, joka olisi tämän valan tehnyt ollessaan Neofyytti. Aluksi
teko nosti hänet okkulttisen maailman huipulle ja Crowley julisti hänet maagiseksi
lapsekseen. Lopulta Achad menetti asemansa ja liittyi roomalaiskatoliseen kirkkoon.
(Ehkä hän huomasi Suurten Muinaisten olevan siellä paremmin edustettuina kuin
A.´.A.´.:ssa ja O.T.O:ssa.)
Magister Templin Valan vaaroista huolimatta monia salaseuroja on perustettu ainoastaan
tuon porsaanreiän tarjoaman edun nimissä. Niistä ensimmäinen ja mielekkäin lienee
G.’.B.’.G.’.

G∴B∴G∴
G∴B∴G∴ aluksi mainosti toimintaansa lehti-ilmoituksessa, jossa luki ”Choronzon Club,
oikotie initiaatioon.” Yhteyttä ottaneet saivat suullisesti ohjeet seuraavan kahden
kuukauden aikana kirjata joka aamu unensa ylös. Tämän tarkoitus on se että kokelas
vähitellen alkaa ymmärtää omaa maagista identiteettiään, jonka unet hänelle paljastavat
sensuroimattomana. Kahden kuukauden perehdytyskurssi uniin myös auttaa kokelasta
tunnistamaan symbolijärjestelmän, jota hänen unensa noudattavat. Unien muistamisen
tarkoitus on myös tehdä unista subjektiivista todellisuutta.
Tämän jälkeen kahden viikon ajan iltaisin kokelas kirjoittaa ylös kuvauksen ideaalistaan,
oman maagisen identiteettinsä. Hänen tulee kirjoittaa oma tahtonsa tyyliin: ”tahdon tulla
suuremmaksi tietäjäksi kuin Väinämöinen.” Samaa toivetta on turha kirjoittaa joka ilta ylös.
Edistystä on se, jos pystyy joka ilta porautumaan syvemmälle tahtonsa ja maagisen
identiteettinsä maailmaan. Täytyy muistaa että Korkein Itse tai Pyhä Suojelusenkeli on
eräänlainen sinikopio, johon on kirjoitettu elämän tarkoitus ja ne tehtävät, joita sielun on
suoritettava maan päällä toteuttaakseen elämänsä tarkoituksen. Halua ei pidä koskaan
sekoittaa Tahtoon, joista edellinen onkin vain egon vääristämä heijastuma Tahdon
Jumalallisesta maailmasta, Tahto on Pyhän Suojelusenkelin kirjoittama elämäntehtävä.
Aluksi kokelas saattaa kirjoittaa ylös iltaisin vain halujensa loputonta suota, mutta joka
aamu hän voi huomata unissaan niiden alkuperäiset ilmentymät, syyt jotka saavat hänet
haluamaan tiettyjä asioita. Nämä syyt tiedostaessaan hän voi porautua syvemmälle
sieluunsa ja vähitellen löytää todellisen Tahtonsa, jonka hän kirjaa ylös seuraavana iltana.
Näin kahden viikon ajan hänelle alkaa vähitellen valjeta oma maaginen identiteettinsä,
supersankarin rooli, jota hän on saapunut maan päälle näyttelemään, Pyhän
Suojelusenkelinsä ohjaamassa elokuvassa.
221

Suoritettuaan onnistuneesti kahden kuukauden aktiivisen unien tulkitsemisen ja


tutustuttuaan maagiseen identiteettiinsä kahden viikon ajan, kokelas saa tehtäväkseen
vannoa kaksi valaa. Ensimmäisenä valana on: ”Minä Vannon kertovani itselleni
totuuden.” Toinen vala on (yllätys, yllätys) vanha kunnon Magister Templin vala: ”Minä
vannon tulkitsevani kaikki tapahtumat ja tilanteet suorana kanssakäymisenä itseni ja
Pyhän Suojelusenkelini kanssa.”

Kokelaan on siten noudatettava valaa jokaisena elämänsä hetkenä. Luonnollista on, että
unohduksia tapahtuu mutta nekin pitää tulkita Korkeimman Itsen ystävällisinä
huomautuksina siitä, että keskittyminen on suunnattu vääriin asioihin ja kehotuksina
jatkaa meditaatiota. Hän luonnollisesti jatkaa myös maagisen identiteettinsä tahdon
ylöskirjaamista iltaisin ja unien muistiin palautusta aamuisin. Kun kolme kuukautta on
kulunut kokelasajan alusta, kokelas vaihtaa nimensä maagiseen nimeen, jonka hän on
inspiroituneena saanut Korkeimmalta Itseltään. Samalla hän saa ohjeet maagisen retriitin
suorittamiseen. Hänen pitää varata kolme päivää ja kolme yötä vapaata aikaa paikassa,
jossa häntä ei häiritä. Hänen tulee paastota ja suorittaa kahdeksan kertaa päivässä rituaali,
jossa kutsutaan kiinalaisten trigrammien ja niitä vastaavien elementaalien avulla
Babalonia ja Pyhää Suojelusenkeliä. 1
Tämän rituaalin suorittaminen auttaa häntä saamaan yhteyden, ja onnistuessaan hän saa
jatkossa ohjeita suoraan Pyhältä Suojelusenkeliltään.
Emme julkaise tässä G∴B∴G∴ käyttämää rituaalia, koska uskomme että rituaalina voi
käyttää yhtä hyvin itse kirjoitettua rukousta, joka on rakennettu sen mytologian
mukaisesti, jonka itse kokee merkittäväksi. Tarkoitushan on saada yhteys omaan Pyhään
Suojelusenkeliin. G∴B∴G∴ käyttämää rituaalia voivat kuitenkin käyttää ne, jotka
erityisesti haluavat virittäytyä G∴B∴G∴:n egregoreen tai yleisesti Theleman maagiseen
virtaukseen.

JOUKAHAISEN KANNATTAJAT
Edellä mainittujen koulujen opetukset perustuvat pääsääntöisesti Väinämöisen ohjeiden ja
opetusten noudattamiseen ja niiden avulla tapahtuvaan ylösnousuun. Tarkastelkaamme
seuraavassa koulukuntia, joiden opetuksen ydin on antinomismi, vastakarvaan
kulkeminen ja Joukahaisen kaltaisesti Väinämöisen auktoriteetin kyseenalaistaminen.
Olemme jo aikaisemmin huomanneet maanalaisten muusikkojen suosivan tätä
suuntausta. He yleensä kutsuvat itseään vasemman käden poluksi ja niitä jotka
rohkenevat heidän linjastaan poiketa, oikean käden poluksi. Tämän polun menetelmä on
laskeutua aina alimman ja syvemmän helvetin pohjalle, kun taas päinvastoin oikean
käden polulla on aina ylimpään taivaaseen nouseminen. Toisaalta jos tarkastelemme

1
The Order of the G∴B∴G∴ Its Origins and Beginning
222

näiden menetelmien välisiä yhteyksiä niin huomaan, että ne johtavat käytännössä samaan
oivallukseen. Elämän puuta ylösnouseminen tapahtuu asteittaisena luopumisena
samastumista ja kiintymyksestä fyysiseen kehoon, sekä asteittain myös hienojakoisempiin
mentaalisiin kehoihin kunnes vain sielu jää jäljelle. Vastaavasti laskeutuessaan alimpaan
helvettiin henkilö joutuu kohtaamaan näiden karkeiden ja hienojakoisten kehojen
demoniset ilmentymät, jotka rikkovat hänen kiintymyksensä ja lopulta saapuessaan
helvetin pohjalle vain sielu jää perille. Vedakirjoissa myös kerrotaan kuinka Jumaluuden
ilmentymä lepää maailmankaikkeuden pohjalla. Ajattele kuinka kaksi henkilöä lähtee
lentokoneella Helsingistä New Delhiin. Toinen heistä kuuntelee koko matkan gospelia ja
toinen death metallia. Tästä huolimatta he saapuvat molemmat Intiaan.
Käytännössä jako oikean käden ja vasemman käden polkuun on keinotekoinen.
Väinämöinen hallitsee näitä molempia suuntauksia. Niille, jotka eivät olleet tarpeeksi
kurinalaisia seuraamaan hänen ohjeitaan, Väinämöinen armostaan loi vasemman käden
polun upottamalla Joukahaisen, joka häntä vastusti.

Ihmisten maailmassa voidaan Joukahais-mentaliteetin katsoa alkaneen aikojen hämärässä


yhteisöissä, joissa muutamille yksilöille heräsi kysymys vallitsevien traditioiden
oikeudellisuudesta. He syystä tai toisesta kyseenalaistivat heimonsa tavat. Kulttuuri,
uskonto ja muut heimon tavat ovat kuitenkin elintärkeitä kanavia sivistyksen
tallennukseen, joita ei voi kyseenalaistaa hatarin perustein. Jokaisella heimolla on oma
mytologiansa siitä kuinka nuo tavat on saatu yliluonnollisilla tavoilla esi-isiltä tai
Jumalilta. Heimon lakien rikkojat siten saavat maksaa kapinansa hengellään tai
pahemmassa tapauksessa karkotuksella. Jos vallitseva kulttuuri on välttämätön heimon
olemassaololle, niin sen kieltäjät luonnonlakien mukaisesti saavat itse maistaa
olemattomuutta.
Heimojen kohdatessa toisia heimoja ja kansoja, joiden tavat olivat erilaisia, ei kuitenkaan
kulttuurin universaali yliluonnollinen alkuperä voinut riittää ainoaksi perusteeksi
kyseenalaistaa uusi kulttuuri. Kapinoitsijat olivat vapaita valitsemaan sen ihmisjoukon,
joiden tavat paremmin vastasivat heidän ihanteitaan. Ongelmaksi nousi se kuka on
kelvollinen määrittämään mitkä tavat olivat oikeita ja vääriä. Koska Aadam ja Eeva eivät
totelleet Väinämöisen hierofanttisessa tehtävässä toimivaa YHWH ELOHIMIÄ, he saivat
maistaa hyvän ja pahan tiedon hedelmää. Heidän oma moraalintajunsa heräsi, ihminen
itse oli vastuussa määrittämään sen mikä oli hyvää ja mikä pahaa. Ja pikemminkin he
olivat itse vastuussa tuomitsemaan tekonsa. Moraalin herääminen kuitenkin karkotti
heidät syyntakeettomasta paratiisistaan. Oli sittenkin helpompaa kuin Korkein
Auktoriteetti valitsi heidän puolestaan. Tilanteen aiheuttaman häpeän ja katumuksen
korjaamiseksi tahdottiin ohjata kaikki Aadamin lapset takaisin paratiisin viattomuuteen.
Ei ollut merkitystä sillä kuinka monta perisynnin turmelemaa kapinallista menetti
henkensä, tärkeää oli vain ansaita Nirvanan ihana unohdus. Jumala korkeimpana
auktoriteettina ansaitsi paikkansa ylimpänä tuomarina ja esim. koraanissa kerrotaan
lukuisia kertomuksia siitä kuinka Allahin tahtoa vastaan niskoittelevat vetoavat siihen että
he tekevät vain sitä mitä heidän esi-isänsä ovat heille osoittaneet. Jumalan profeetat
ovatkin usein joutuneet niiden surmaamiksi, joille he ovat ilosanomaansa saarnanneet.
Tämä tarkoittaa sitä että Jumalan profeetat ovat olleet Joukahaisen asemassa suhteessa
vallitseviin kulttuureihin, joille he ovat saaneet tehtäväkseen saarnata. Näin ollen he ovat
toteuttaneet maagisen olennon Saatanan (vastustaja) mentaliteettia ja seuranneet
223

Joukahaisen uhmaa. Kun he ovat sitten päässeet voitolle ja toimivat hallitsevana eliittinä
käännyttämänsä kansan johdossa, he omaksuvat Väinämöisen aseman ja kaikkia
vastustajiaan he kutsuvat Saatanoiksi. Suuri Peto onkin sanonut että Paholainen on niiden
Jumala, joista ei pidä. Ja näinhän on myös tänä päivänä. Oikean käden polun uskonnot
sanovat heidän jumalansa olevan korkein ja vasemman käden polun kavereitten palvovan
demoneita, jotka sitovat ihmiset rajalliseen maailmaan orjiksi. Vasemman käden polun
uskonnot sanovat, että heidän demoninsa on alkuperäisiä korkeimpia Jumaluuksia ja
oikean käden kaverien jumalat ovat vain alhaisia jumaluuksia joiden tarkoitus on sitoa
sielut valheelliseen ja rajalliseen kolmiulotteiseen maailmaan. Kuinka saada selville
kumpi puoli on oikeassa? Vaikka hedelmistään puu tunnetaan, ei lopullista tuomiota
voida sanoa niidenkään perusteella. Molempien suuntauksien edustajat ovat syyllistyneet
aivan yhtä kammottaviin tekoihin. Se mikä sinusta vaikuttaa pahalta, voi olla toisen
elinehto.
Tämän dilemman ratkaisu on kuitenkin vihkimyspolun alku. Kun kuuntelee tarpeeksi
tarkkaavaisesti sydämen ääntänsä, voi lopulta erottaa Sielunsa Laulun. Sen kuullut ei ole
enää hyvän ja pahan tiedonpuun dualismin vangitsema ja ei ole niiden orjuuttama jotka
yrittävät saada hänet laulamaan oman pillinsä mukaisesti.

Valitettavasti yhteiskuntien kasvaessa koossa, määrässä ja voimassa, seitsemän matriisia


sitovat sielun niin tehokkaasti ympäröiviin voimakenttiin, että autenttinen sielun kasvu on
lähes mahdotonta. Keskiajalla tilanne oli länsimaissa pahimmillaan. Vastaavaa
mentaliteettia on vielä löydettävissä islamilaisissa maissa. Kirkon kontrolloidessa kaikessa
ihmisten toimintaa, ei niillä, jotka rohkenivat esittää eriäviä näkemyksiä julkisesti, ollut
toivoa selvitä hengissä. Oli vielä niitä jotka harjoittivat vanhaa uskontoa ja niitä jotka
olivat syvästi kristittyjä mutta kokivat hengellisiä kokemuksia ja näkyjä, joissa ilmeni
asioita, jotka eivät olleet täysin kirkon dogmien mukaisia. Nämä henkilöt eivät olleet
kapinallisia pahuuttaan, vaan he olivat aikansa suuria sankareita, sosiaalisia uudistajia,
jotka halusivat korjata vallitsevan yhteiskunnan epäkohtia. He olivat vihittyjä, jotka
kuulivat Sielunsa Laulun ja toimivat sen mukaisesti. Heistä jotkut saivat monia
kannattajia, ja näin heidän ajatuksensa kasvoivat osaksi vallitsevaa järjestelmää.
Jokainen tietää, että uusiin ajatuksiin suhtaudutaan aluksi välinpitämättömästi, sitten niitä
kiihkeästi vastustetaan ja lopulta hyväksytään yleisenä totuutena.
Kuitenkin oli niitä, jotka kokivat vastustamisen itsetarkoituksena. Erityisesti kristinuskon
vastustamisesta tuli keski-ajalla eräänlaista ylimystön salaista hupia, jossa nämä eliittiset
aristokraatit, jotka uskoivat olevansa vallassa kirkon yläpuolella, hieman tuulettivat ja
pitivät hauskaa kirkon kustannuksella. Näin syntyi ns. Musta Messu. Siinä katolista
messua parodioiden suoritettiin erilaisia seksuaalisia ja muita säädyttömiä tekoja, joista
tuon ajan aatelisto nautti. Mustasta Messusta kehittyi myös menetelmä, jolla pystyttiin
irrottamaan kristinuskon vaikutus sielusta jotta Sielun Laulu jälleen kuuluisi. Kuitenkin
Musta Messu alusta lähtien alentui monilla vain keinoksi paheiden harjoittamiseen ja
manipuloida muita mustan magian avulla.

Monet uskovat että Musta Messu on eräänlainen psykodraama, jonka avulla voidaan
vapauttaa henkilö tiedostamattomista ja tietoisista emotionaalisista ja intellektuaalisista
siteistä kristinuskoon, vallitsevaan kulttuuriin tai uskontoon, jonka nimissä messu
vietetään. Saman magian mukaan hurmoshenkiset kristityt viettävät erityisiä messuja
224

entisille okkultisteille, muiden uskontojen kannattajille ja satanisteille, jotta he


vapautuisivat paholaisen kahleista.

Kuuluisimmassa historiallisessa mustan messun versiossa, Saint-Sécairen messussa


luettiin katolisen kirkon messu takaperin ja sen lopussa mainittiin vihollisen nimi, joka
messun aiheuttavan luomisen vastaisen energian voimasta menetti henkensä. Tämän
filosofian mukaisesti monet ajattelevat mustan messun myös olevan eräänlainen anti-
kreationistinen tapahtuma, jossa maailmankaikkeuden luominen kumotaan. Samasta
syystä Church of Satanin messuissa toistetaan lausetta Shem-hamforas, joka on Jumalan
Pyhä Nimi, jonka oikea lausuminen kabbalistisen teorian mukaan tuhoaa
maailmankaikkeuden. Tällä monesta järjettömältä kuulostavalla ajatuksella on kuitenkin
mielekäs hengellispsykologinen funktio. Se vastaa Tiibetin buddhalaisuudessa esiintyvää
Bön-riittiä, jossa kutsutaan paikalle kaikki mahdolliset demonit tuhoamaan mietiskelyn
harjoittajan maalliset kiintymykset ja ego. Demonit edustavat antiteesejä aineellisille
hyveille, kiintymyksille ja toiveille, jotka sitovat ihmisen aineelliseen olemassaoloon.
Näiden demonien hyväksyvä vastaanotto voi siten johtaa valaistumiseen ja
vapautumiseen aineellisen energian kahleista. Samoin satanisti yrittäessään mustassa
messussa tuhota maailmankaikkeuden, ei tee sitä pahuuttaan tai vallanhimonsa takia,
vaan vapauttaakseen siihen vangitut sielut heidän illuusioistaan materiaalisesta onnesta.

Monet satanistit ja vasemman käden polun koulukunnat kiistävät kuitenkin Mustan


Messun arvon ja hylkäävät sen vain kristillisen uskonnon parodiana. Jos ymmärrämme
mustan messun sielun vapautuksen maagisena kaavana, voimme välttyä
kulttuurisidonnaisuuksista. Mustan Messun voikin suorittaa vapautuakseen
emotionaalisesti mistä tahansa vallitsevasta kahlitsevasta järjestelmästä puolisosta
poliittiseen puolueeseen. Taitava maagikko pystyy rakentamaan messun kaavaan sopivan
liturgian mihinkä tahansa tarkoitukseen.
Jos tutkiskelemme Mustan Messun arvoa initiaatioseremoniana, voimme huomata
iloksemme jälleen kerran, että ihmiskunnalle luodut mielikuvat Mustasta Messusta ovat
keinotekoiset. Ei olekaan merkitystä sillä onko messu musta tai valkoinen, molemmat
ajavat syvimmällä henkisellä tasolla samaa funktiota, jos niiden suorittamisen intentiona
on vihkimys ja henkinen vapautuminen. Musta Messu riisuu pois kaikki tekopyhät ja
rajoittavat uskomukset, jotka ovat ihmisen henkisen ja fyysisen vapautumisen tiellä ja
Valkoinen Messu riisuu pois luonnollisen materiaan kiintyneen ihmisen ja pukee tilalle
Kuolleista Ylösnousseen Mestarin Tietoisuuden. Viisas Vihitty harjoittaa niitä molempia
säännöllisesti päivin ja öin.
Tarkoitus pyhittää keinot. Mustalla Messulla emme tarkoita siis mitään paholaisen
palvontaa tai kristinuskoa loukkaavaa. Musta Messu rakentuu siten yksilön oman
maailmankuvan mukaan ja sen tarkoitus on parodioida suorittajiensa ei-toivottuja
käytösmalleja, joista he haluavat eroon.

Modernina aikana, inkvisition synkän ajan jälkeen, saavat Mustia Messuja harjoittavat
vapaasti temmeltää uskonnon vapauden turvin. Onkin syntynyt useita erilaisia
koulukuntia, jotka kutsuvat itseään satanisteiksi tai vasemman käden polun kulkijoiksi.
225

Säästämmekin herkimmät lukijamme näiden monien Joukahaisen seuraajien salaisilta


rituaaleilta. Perehdymme kuitenkin vielä syvemmin joihinkin filosofisiin ja teologisiin
näkemyksiin, joita heidän uskontonsa harjoitus on tuottanut ja jotka ovat ensisijaisen
tärkeitä ymmärtääksemme Kilpalaulannan symboliikkaa mahdollisimman laajasti.

Fraternitas Saturni

Useat uskonnot, koulut ja järjestöt ovat saaneet syntynsä Kilpalaulannan kaltaisen


välienselvityksen kautta. Joukko jäseniä kieltäytyy hyväksymästä jonkin johtavan
henkilön auktoriteettia tai ohjeita. Tästä seuraa kapina ja usein järjestön hajoaminen
kahdeksi tai useammaksi lahkoksi.
Alkuperäinen Ordo Templi Orientis on käynyt useita vastaavanlaisia kilpalaulantoja läpi
historiansa aikana. Eräs niistä hedelmällisin tapahtui Weidan confrenssissa 1928. Kyseessä
oli Crowleyn auktoriteetti ja asema O.T.O:ssa, sekä hänen vaatimuksensa että O.T.O:n
pitäisi hyväksyä Theleman laki. Kaikki O.T.O:n ja sen yhteydessä toimivan Pansofisen
Seuran korkea-arvoiset jäsenet eivät voineet kuitenkaan hyväksyä Lain Kirjaa ja pitivät
sitä jopa loukkaavana. Tämän väittelyn seurauksena järjestöt hajaantuivat kolmeksi
erilliseksi järjestöksi. Pansofinen seura, joka julistautui irti Thelemasta, Crowleyn johtama
O.T.O. ja näistä keskitietä edustava Gregorius Gregoriuksen perustama Fraternitas
Saturni, joka hyväksyi Lain Kirjan mutta samalla teki selväksi, että he aikovat olla täysin
riippumattomia Crowleysta ja hänen järjestöistään.
Fraternitas Saturniin vaikuttanut Pansofinen seura yritti yhdistää opetuksiinsa kaikkien
okkulttististen suuntausten tiedon. Fraternitas Saturni laajensi ajatusta fokusoimalla
toimintansa sadonkorjuun Jumalan Saturnuksen alaisuuteen. Fraternitas Saturni vaati
oppilailtaan pitkää kokelasikää, joka edellytti osallistumista kahden vuoden ajan
opintopiiriin, joka tunnettiin Pansofisena seurana. Vasta opintopiirin kaikkea syleilevän
pitkän koulutusajan jälkeen, sai oppilas mahdollisuuden vihkiytyä Fraternitas Saturniin ja
aloittaa sadonkorjuunsa sen 33 asteisen järjestelmän piirissä. Saturnus hallitsee myös
Binahia, joten Fraternitas Saturni johti maagisen virtauksensa samasta lähteestä kuin
Choronzon Klubikin. Keskeisenä elementtinä vihkimyksessä Fraternitas Saturnissa oli
GOTOS, joka oli korkeimpien asteiden jäsenten sukupuolieritteillä ruokittu patsas, joka
toimi seuran egregoren fyysisenä perustana. Uusille jäsenille annettiin sormukset, jotka
toimivat heidän linkkeinään GOTOS:een.

TOTO
Crowleyn kuoleman jälkeen O.T.O. jälleen jakautui moneen osaan, joista jokainen väitti
omaavansa oikeudet jatkaa Crowleyn auktoriteetin hengessä. Kenneth Grant toimi
aikoinaan Crowleyn sihteerinä ja väittää Pedon antaneen hänelle valtuuden johtaa
O.T.O:a. Kun muut eivät hyväksyneet tätä, Grant perusti oman Typhonian Ordo Templi
Orientin. Sen ainoa New Isis Lodge on jatkanut toimintaansa aina näihin päiviin asti.
Suuresta maineestaan huolimatta TOTO ei ole nähnyt tarpeelliseksi suurelle
226

käännytystoiminnalle, vaan on pysynyt pienenä noitapiirinä pienelle mutta sitäkin


uskollisemmalle joukolle kannattajia. Kerrotaan että TOTOon on vaikea, ellei mahdotonta
liittyä ja on epävarmaa hyväksyvätkö he ollenkaan uusia jäseniä. Sen sijaan Kenneth
Grantin kirjat ovat olleet aina okkulttisia bestsellereitä. Niissä Grant yhdistää tehokkaasti
Theleman perusajatuksiin aineksia Cthulhu mytologiasta, Austin Osman Sparelta,
voodoosta ja muista traditioista, joita hän kutsuu typhonisiksi kulteiksi.
Typhoninen traditio näyttää synkältä niille, jotka leijailevat kabbalististen enkelien
valomaailmoissa. Grantin mukaan vihkimyksen edellytys on Daathin kautta Qliphotin
läpi kulkeminen. Toisin sanoen hän tahtoo sanoa, että tie valoon kulkee syvimpään
suohon hukuttautumisen kautta.
Emme tässä yhteydessä upottaudu syvemmin Grantin syvällisiin ajatuksiin, vaan
mainitsemme vain muutaman seikan hänen ansioistaan vihkimyksen kehittämisessä.
New Isis Lodge poisti O.T.O:n järjestelmästä klassisen astejärjestelmän. Vihkimys
tapahtuukin enemmän kokelaan omilla ehdoilla ja käytännössä itseinitiaationa, jossa
viritytään Tyfonisen tradition maagiseen virtaukseen. Virittäytyminen oli kaikki mitä
tarvitaan ja sen jälkeen kaikki tapahtui virtauksen ohjaamana ja Theleman lain mukaisesti.

O.T.O.A
Michael Betrauxin johtama Ordo Templi Orients Antique ja sen sisarjärjestö LCN, jotka
yhdistää O.T.O:n järjestelmään myös Cthulhu-mytologiaa sekä voodoota, käyttävät
T.O.T.O:a vastaavaa vapautta ja autonomisuutta järjestelmässään, samalla hyödyntäen
myös formaalin astejärjestelmän etuja. Michael Betraux selittää heidän järjestelmäänsä
seuraavasti:

”O.T.O.:ssa kuten myös L.C.N:ssä esiintyy vihkimyksiä. Kuitenkin tähän asti O.T.O.:n 16
asteeseen ei ole ollut muodollisia initiaatioita, yksinkertaisesti siksi että vihkimysjärjestelmän
tarkoitus on olla vain ohjenuora sille mitä oppilas opiskelee. Kaikki asteet ovat yhtä tärkeitä ja
yksikään oppilas ei ole toista parempi tai ”korkeampi” kuin muut. Järjestöissä on kuitenkin
muutama henkilö jotka omistavat korkeamman aseman hallinnollisista tai sakramentaalisista
syistä.”1

Tämän lauseen perusteella voimme huomata, että kehitys on vienyt vihkimysjärjestelmää


eteenpäin. O.T.O.A:ssa järjestelmän sisäinen vapaus ei ole vain joukahaismaista
kapinointia. Päinvastoin tämä järjestelmä vain poistaa keinotekoisen hierarkian, joka
mahdollistaa itsensä Väinämöiseksi julistaneiden laulaa suohon kaikki virheellisesti
Joukahaisina pitämänsä.

”Me emme näe syytä antaa muodollisia vihkimyksiä kuten O.T.O., Golden Dawn tms. sillä emme
näe todellista maagista voimaa ja arvoa niissä. Me näemme nämä initiaatiot dramaattisina
teatteriesityksinä, jotka on suunniteltu vaikuttamaan kokelaan psyykeen ja parhaimmillaan näin
voi ollakin. Nämä rituaalit ovat steriilejä, usein päivittämättömiä ja perustuvat yllätysefektiin mitä
usein ei enää ole.”

1
http://otoa-lcn.org/etreadwells.php
227

”Väkevöittämiset ja vihkimysriitit annetaan ’vapaamuotoisilla’ shamanistisilla menetelmillä,


tarkoittaen että vaikka ne noudattavatkin tiettyä ohjenuoraa ja esoteerisiä sääntöjä, ne on
valmistettu henkilökohtaisesti valmistettuja ja annetaan jokaiselle kokelaalle joka on valmis
vastaanottamaan ne.”

”Yksi tämän tyylinen initiaatio LCN-tyyliseen työskentelyyn pitää sisällään muun lisäksi vihityn
alastoman kehon tiettyjen pisteiden voitelua ja aktivointia, samalla kun vihkijä, joka on
suojelushenkien valtaamana, puhuu ja loitsii mysteerikielellä, jonka vastaanottamiseen ja
ilmaisemiseen hänet on koulutettu. Vihkimykset ja Väkevöittämiset LCN:ssä ovat ainoastaan
voimansiirtoja.”1

Jälleen näemme, että vihkimyksen toimimisen takaa virittyminen sitä vastaavaan


maagiseen virtaukseen ja sen egregoreen, jota edellisessä esimerkissä edusti initiaattorin
possessoima suojelushenki. Maagisen energian siirto tapahtuu mantrojen avulla kuten
aiemmissakin traditioissa. Venäläiset tutkijat ovat onnistuneet aiheuttamaan DNA:ssa
mutaatioita pelkästään äänen avulla. Mutaatiot onnistuvat kuitenkin vain jos
äänivärähtely siirretään soluun tarpeeksi koherentin välikappaleen avulla, joka kokeessa
oli lasersäde. Rytmisesti toistetut mantrat muodostavat myös koherentteja ääniaaltoja,
joiden avulla DNA:n hyperkommunikaatiointernet voidaan virittää mantraa vastaavaan
kosmiseen tasoon.2

”Ei ole epätavallista että kokelas kokee vision, transsin, possession ja äärimmäisiä tunteita sekä
muuntuneita mielentiloja jotka eroavat totaalisesti tavallisten initiaatioriittien kokemuksista.
Puhdas henkivoima on aktivoitu ja siirretty mestarilta kokelaalle kehon voimakeskusten
avaamiseksi, tai seksuaalisten keskusten aktivoimiseksi tai ’lihan’ valmistamiseksi vastaanottamaan
henget pysyviksi asukkaiksi”. 3

Kun DNA:n kanavat aukeavat oikealle taajuudelle henki laskeutuu. Linkki ei kuitenkaan
ole välttämättä pysyvä, jos kokelas omilla teoillaan onnistuu sulkemaan sen. Tämän takia
kaikki vihkimysjärjestelmät odottavat kokelaan noudattavan tietynlaisia etikettien ja
harjoitusten järjestelmää, joka pitää portit avoinna.

1
Ibid.
2
kts. esim: http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_genetica02.htm
http://www.communicationagents.com/sepp/2003/07/15/is_dna_hypercommunication_a_native_internet.htm
http://www.fosar-bludorf.com/ufo-artikel/hyperkommunikation/virt_eng.htm
3
http://otoa-lcn.org/etreadwells.php
228

Setin Temppeli
Setin Temppeli kulkee vihkimysfilosofiassaan samoilla linjoilla TOTO:n ja O.T.O.A:n
kanssa. He eivät kuitenkin muista poiketen pidä keskeisellä sijalla maagiseen virtaukseen
virittymistä vihkimyksen takeena. He näkevät kuitenkin tärkeänä oman Setiläisen
virtauksensa osuuden jäsentensä maagisissa työskentelyissä. Setiläinen perusfilosofia on
maailmankaikkeuden kentistä ja virtauksista eristäytyminen ja totuuden etsiminen omasta
erillisestä olemuksesta, siitä mikä tekee jokaisesta ainutlaatuisen. Oman ainutlaatuisen
olemuksen etsiminen on siten Setiläisen initiaation perusta. Uusi jäsen saa luettavakseen
Crystal Tablet of Set nimisen kirjoituskokoelman, johon on koottu Setiläisen filosofian ja
magian perusteet. Niiden pohjalta kokelaan odotetaan kahden vuoden aikana, itsenäisellä
työskentelyllä löytävän oman olemuksensa ainutlaatuisen kipinän ja paljastavan sen
Setiläiselle luottohenkilölleen, niin että tämä tunnistaa hänen sen löytäneen. Tämän
jälkeen hän ei ole enää kokelas, vaan Adepti. Tämä prosessi ei edellytä fyysisiä
initiaatioseremonioita, vaikkakin kokelaan yleensä odotetaan myös tutkivan omassa
taikakammiossaan rituaalisen magian saloja, jotka toimivat työkaluina hänen oman
olemuksensa olevaistamisessa.
Setin Temppeli nojaa myös AA:n tarjoamaan porsaanreikään syvyyden ylityksessä.
Kahden vuoden kokelasaika ensimmäisessä asteessa vastaa Setin Temppelin perustajan
Michael Aquinon fantasioissa AA:n vihkimyksiä 1=10 – 7=10 eli toisen Setin Temppelin
asteen saavuttanut Adeptin katsotaan vastaavan samaa tasoa kuin Adeptus Examptus
AA:ssa ja Golden Dawnissa. Siirtymä kolmanteen asteeseen vastaa syvyyden ylitystä ja
kolmas aste vastaa Magister Templia, jonka mukaan se on nimetty.
Voimme hieman miettiä olisiko kaksi vuotta Setin Temppelissä itsensä Adeptiksi
julistanut samalla tasolla, kuin kymmeniä vuosia kurinalaista maagista harjoitusta tehnyt
AA-kerholainen Adeptus Examptus? Joka tapauksessa Setiläinen initiaatio näyttää
noudattavan universaalia kaavaa mutta samalla lisäten siihen tärkeän anarkistisen
elementin modernin globalisaation orjuuttamalle maailmallemme.

Don Webb tiivistää initiaation perustan seuraavan neliosaisen alkemistisen kaavan


mukaisesti, joka on lyhenneltynä poimittu temppelin suomenkielisillä sivustoilla:

” I. Solve (1) Initiaatti erottautuu yhteisöstään [engl. breaks with the social matrix]:
kirkosta, valtiosta, MTV:stä, CNN:stä - siitä mikä sitoo häntä. Jos tätä ei tehdä, vapaa
ajattelu ei ole mahdollista - jopa näennäisesti nerokkaimmatkin yksilöt voivat tällöin
kehittyä vain siinä mikä on sosiaalisesti hyväksyttyä. Kapina tapahtuu Symbolisten ja
todellisten tekojen avulla…..”

”II. Solve (2) Initiaatti irrottautuu sisäisistä kahleista. Tämä on paljon, paljon vaikeampaa.
Sisäiset esteet ovat piilossa ja niiden voima kasvaa samalla kun Initiaatin voimat
kasvavat…….”

”III. Coagula (1) Initiaatti rakentaa itsensä uudelleen niiden periaatteiden mukaan, jotka
parhaiten resonoivat sekä hänen sisällään olevien esimanifestoitujen [engl. premanifest]
päämäärien että rationaalisesti määriteltyjen itsen ulkopuolisten päämäärien kanssa……”
229

”IV. Coagula (2) Kun Initiaatti on saanut aikaan edes hieman sisäistä selkeyttä, hän alkaa
muokata maailmaa tuon selkeyden muotin mukaan. Tämä prosessi alkaa initiaatin oman
maun mukaan, mutta siihen täytyy kuulua oman kehon ja kodin muuntaminen, ja sen
osana tulisi olla myös jokin maailmanmuuttamisoperaatio…..1”

Webb kuitenkin korostaa, että näillä vaiheilla ei ole mitään tekemistä Setin Temppelin
astejärjestelmän kanssa ja sen neljä vaihetta tapahtuvat jatkuvasti. Hän kuitenkin uskoo
että tämä prosessi tuottaa hedelmää vähintään kahdenkymmenen vuoden uurastuksen
jälkeen. Voimme nähdä kilpalaulannan symboliikassa että Solve (1) vaihe vastaa
Joukahaisen kapinaa tai Ainon luopumista koruistaan, Solve (2) vastaa Joukahaisen
epätoivoista yritystä nousta suosta tai vastaavaa Ainon hukuttautumista. Coagula (1)
vastaa edellisen tapahtumien johdosta seuraavaa Väinämöisen matkaa Pohjolaan, jossa
hän aloittaa Louhen ohjauksessa mysteeriokoulutuksen, joka lopulta johtaa Coagula (2)-
vaiheeseen eli Sammon rakentamiseen Seppo Ilmarisen toimesta.

Dragon Rouge

Ruotsalainen Thomas Karlssonin perustama Dragon Rouge toimii useassa eri maassa ja on
eräs suurimpia eurooppalaisia mysteerikouluja. Dragon Rougen vihkimyspolku on
ottanut vaikutteita TOTOsta sekä Setin Temppelistä. Kuitenkin Vihkimyspolussaan he
ovat päättäneet palata seuraamaan vanhoja tuttuja elämänpuuhun pohjautuvia
astejärjestelmiä. Elämän puun sijasta he kuitenkin ovat kiintyneet kuoleman puuhun,
Qliphotiin. Traditionaalisen Golden Dawn- järjestelmän kulkiessa elämän puuta ylöspäin
kohti taivasta, Dragon Rouge kulkee kuoleman puuta alaspäin kohti syvempiä helvettejä.
Seuraamamme freestyle-initiaatiojärjestöjen kaltaisesti he eivät kuitenkaan suorita
valmiita vihkimysseremonioita asteisiin. Sen sijaan jokaisen jäsenen odotetaan kirjoittavan
itse omat vihkimysseremoniansa, joissa kuitenkin kutsutaan astetta vastaavia demoneita,
jotka virittävät sitten kokelaan asteen energioihin ja maagiseen virtaukseen.

PUOLUEETTOMAT TOIMIJAT
Dragon Rougen ja muiden edellä mainittujen Joukahaista kannattavien järjestöjen salliessa
harjoittajilleen rituaalisen vapauden he kuitenkin pitävät kiinni samalla tiukasti auktorisoimastaan
filosofiasta, teologiasta ja maailmankuvasta. Kaaosmagia puolestaan tarjoaa mahdollisuuden sekä
maailmankuvalliseen että rituaaliseen vapauteen. Kaaosmagian periaatteena on ajatus, että
muuttamalla omia uskomusjärjestelmiä voidaan muuttaa omaa tietoisuutta. Vaihtamalla tarpeen
mukaan uskontoa, voi kaaosmaagikko luoda haluamansa tietoisuuden. Siten mikä tahansa uskonto
tai ajatusjärjestelmä voi toimia kaaosmaagikon työvälineenä. Useimmat uskontojen harjoittajat
epäilevät tällaisen menetelmän toimivuutta, he uskovat että ihminen voi harjoittaa vain yhtä
uskontoa kerralla. Kaaosmagian näkökulmasta he ovat kuitenkin tehneet omasta uskonnostaan

1
http://www.xeper.org/hyperborea/set_init.php
230

mielensä käyttöjärjestelmän. Tilanne on silloin sama kuin yrittäisi käyttää samassa koneessa sekä
Linuxia että Windowsia. Ongelmasta päästään kun hyväksytään uskonnot ainoastaan ohjelmina.
Tällöin on luontevaa vaihtaa ohjelmaa aina niin tarvittaessa.

Kaaosmagia toimii käyttöjärjestelmänä, joka sallii sisäänsä useita erilaisia ohjelmistoja.


Kaaosmagia käyttää myös uskomuksia työkaluina rakentamaan luoviin rituaaleihin niiden
tarkoitusta vastaavan käsitteellisen kehyksen, jonka sisällä muutos saatetaan tapahtumaan.
Rituaalien tehtävä kaaosmagiassa on transsitilan saavuttaminen, jonka aikana mieleen istutetaan
uudet ohjelmoinnit, joiden tarkoitus on myöhemmin manifestoitua harjoittajansa elämässä. Tämän
gnosis-tilan saavuttamiseksi olemme aikaisemmin mielenkartta-shamanismin yhteydessä käsitelleet
joitain kaaosmagialle tyypillisiä työskentelytapoja. Kaaosmagia edustaa paradigman vaihdosta
magiassa. Se tekee samaa 1800-luvun ja 1900-luvun alun dogmaattiselle magian teorialle kuin
kvanttifysiikan teoria teki newtonilaiselle mekanistiselle fysiikalle. Saman paradigman muutoksen
ovat kokeneet myös muut tieteenalat. Ainoastaan lääketiede ja biologia on ideologisista syistä
pitäytynyt mekanistisessa mallissa. Kukaan ei ostaisi lääkkeitä jos tiedettäisiin, että pelkästään
virittäytymällä sielun lauluun voidaan kaikki sairaudet parantaa ja kukaan ei enää söisi lihaa jos he
tietäisivät eläimilläkin olevan samanlainen sielu kun heillä itsellään.

IOT: Illuminates of Thanateros


Kaaosmagian sanotaan syntyneen Peter J. Carrollin ja Ray Sherwinin kohtaamisen yhteydessä. He
perustivat yhdessä Thanateroksen Illuminaatit (IOT), joka on ehkä merkittävin kaaosmaaginen
organisaatio, joita IOT:in jälkeen on syntynyt kuin sieniä sateella.

IOT perustuu neliasteiselle järjestelmälle, jonka lisäksi on myös joitain sivuasteita ja Noviisi-aste,
joka vastaa kilpalaulantaa. IOT on hyvin tiukka uusien jäsenien valitsemisessa ja muun muassa
heidän joustavuutensa omiin uskomusjärjestelmiin asetetaan huumorintajun lisäksi koetukselle.
Myös kekseliäisyyttä, maagista luovuutta, ainutlaatuisuutta ja inspiroitunutta omistautumista
arvostetaan. Näitä taitoja testataan kirjallisessa hakemuksessa ja myöhemmin puhelimitse tai
kasvokkain tehdyssä haastattelussa. Jos hakija hyväksytään Noviisiksi, hän saa tehtäväkseen puolen
vuoden ajan opiskella kirjaa Liber MMM ja tehdä siinä olevia harjoituksia puoli tuntia päivässä.
Hänelle määrätään ohjaaja, joka valvoo hänen kehittymistään. Jos päivittäiset harjoitukset jäävät
tekemättä useammin kuin kaksi päivää kuussa, lisätään puuttuvat ajat noviisiajan jälkeen.
Maksimissaan noviisiaika voi kestää 18 kuukautta. (IOT on kuuluisa rankaisemaan epäonnistuneita
jäseniään ekstravelvollisuuksilla ja palveluksilla.)

Liber MMM on lyhyt opaskirja, jossa on mahdollisimman vähin sanoin ja helposti ymmärrettävästi
annettu ohjeet kaaosmagian suorittamiseen vaadittavaan magiaan. Seuraavassa pyrimme
kuvaamaan Liber MMM:n mahdollisimman vähäsanaisesti, joten ymmärretävyydestä emme voi
mennä takuuseen, kuten emme anna siihen takuita muunkaan tämän kirjan osalta. Liber MMM:n
tekniikat muodostavat perustan, joka on välttämätön minkäänlaiseen onnistuneeseen magian
harjoittamiseen. Harjoitukset ovat paljolti sukua Patanjalin kahdeksanvaiheiseen yogaan. Nämä
tekniikat saattavat aluksi olla aloittelijalle monimutkaisia ja vaativia, mutta niiden päivittäinen
harjoittaminen johtaa niiden sisäistämiseen sellaisella tavalla, että ne sujuvat kuin luonnostaan.

Liber MMM aloittaa Mielenhallintaan johtavista tekniikoista. Niitä ovat mm. seuraavat:
231

1. Liikkumattomuus

Aluksi noviisin on opeteltava olemaan liikkumatta vähintään viisi minuuttia paikallaan. Liber
MMM ei anna tarkemmin ohjeita minkälaisessa asennossa liikkumattomuutta on harjoiteltava,
mutta on suositeltavaa tutustua yoga-asanoihin. Ne ovat erityisiä kehon asentoja ja lukkoja, joissa
istuminen rentouttaa kehon ja minimoi aistien kautta tulevat ärsykkeet ja sisäiset jännitteet.

2. Hengitys

Kun viiden minuutin liikkumattomuus on saavutettu noviisi alkaa harjoitella hengityksen tarkkailua.
Tarkoituksena on vain tehdä hengityksestä syvempää ja rauhallisempaa, samalla keskittäen
ajatukset ainoastaan tarkkailemaan sisään- ja uloshengityksen sykliä. Yogan pranayama-tekniikat
tarjoavat monia muita kehittyneitä hengitysharjoituksia, joista voi olla noviisille apua.

3. Ajatuksettomuus

IOT ei pakota noviiseita olemaan ajatuksettomana mitään tiettyä aikaa. Jos niin olisi, harva (jos
kukaan) etenisi tätä vaihetta pidemmälle. Sen sijaan IOT vain rohkaisee noviiseita pyrkimään
totaalisen ajatuksettomuuden saavuttamiseen.

Seuraavaksi Liber MMM opettaa tekniikoita maagisen transsin saavuttamiseen. Tähän päästään
seuraavilla tekniikoilla:

1. Objektiin keskittyminen

Tässä tekniikassa katse ja mieli keskitetään tarkkailemaan yhtä näennäisesti merkityksetöntä


objektia kuten merkkiä seinällä, tähteä tai mitä tahansa muuta. Liber MMM sanoo, että tällä
tekniikalla on mahdollista saavuttaa okkulttinen tieto mistä tahansa asiasta. Tämä vastaa yogan
dharana-harjoituksia.

2. Ääneen keskittyminen

Ääneen keskittymisellä tarkoitetaan mielensisäisesti tuottamien äänien tarkkailua. Nämä äänet


voivat olla Jumalten Nimiä tai muita mantroja. Valittuun ääneen keskittyminen tehdään kaikkien
muiden sisäisten äänien ja ajatusten sammuttamiseksi. Onnistunut harjoitus edellyttää valitun äänen
jatkuvaa sisäistä toistamista niin että se tapahtuu myös unen aikana.

3. Kuvan tarkkailu

Kuvan tarkkailu tapahtuu visualisoimalla mielessä yksinkertaisia geometrisia kuvioita tai sigilleitä.
Tämän tarkoitus on herättää aivojen visuaalinen muisti.
232

Seuraavaksi Liber MMM kuvaa Metamorfoosia jota se kutsuu Suureksi Työksi ja sanoo itsensä
muuttamisen olevan tärkeintä: ”Jopa pienin kyky muuttaa itseänsä on paljon arvokkaampi kuin
mikä tahansa ulkoiseen Universumiin vaikuttava voima.”1

Universumi on muodostunut dualistisista voimista, ja saadakseen osaksi hyvää on myös tiedettävä


paha. Liber MMM tarjoaa oikopolkua tästä noidankehästä julistamalla että magian avulla voidaan
tuottaa mikä tahansa mielentila ilman sen vastakohtaa. Tämä tapahtuu kahden menetelmän avulla:

1. Nauru

Liber MMM julistaa naurun korkeimmaksi tunteeksi, sillä se pitää sisällään kaikki muut tunteet
ilosta suruun. Spedeismin ensimmäinen uskonkappale on kuvannut tähän sisältyvän totuuden
selkeimmin: ”Jumala on Suurin Koomikko ja Maailmankaikkeus on Hänen Paras Vitsinsä.” Liber
MMM opettaa kaikissa tilanteissa säilyttämään sisäisen hymyn. Näin on helpompi selvitä elämän
vuoristoradan kyydissä.

2. Kiintymättömyys

Kiintymättömyydellä tarkoitetaan pyyteetöntä toimintaa, ilman toivoa tuloksista. Tämä sääntö, joka
vapauttaa ihmisen myös kaikesta arkielämään liittyvästä stressistä, on myös välttämätön jotta magia
toimisi. Taimi ei kasva nopeammin jos sitä jatkuvasti vetää ylös maasta, se todennäköisesti kuolee
ennemmin kuin kasvaa väkisin. Näin on myös ihmisen laita. Jokaisella meistä on äärettömästi
toiveita ja monet ovat kääntyneet magian puoleen saadakseen täyttymyksen kohtalolleen. Magia on
kuitenkin niin paljon enemmän. Alhaista magiaa on kutsua Jumaluuden voimia täyttämään alhaiset
himosi. Jopa lavataikuus on ylevämpää. Siinä magian avulla saadaan katsojassa aikaan
hämmästyksen ja mysteerin tuntemuksia. Lukemattomat ovat maagisen polun kulkijat, jotka
kokelaina katsovat ylös tähtiin ja unelmoivat olevansa Jumala kavuttuaan vihkimyksen portaat ylös
Temppelin Pyhimmästä Pyhimpään. He eivät kuitenkaan koskaan saavuta päämääräänsä jos he
eivät onnistu luopumaan kunnianhimostaan. Buddhalaiset opettavat että suurin este Nirvanan
saavuttamiselle on Nirvanan saavuttamisen himoitseminen. Sen sijaan jos noviisi oppii tekemään
asioita niiden itsensä takia seurauksista välittämättä, hän on oikealla polulla. Silloin hän ymmärtää,
että matkamiehen päämäärä on polku itsessään, ei se mikä odottaa tien päässä, ja hän voi olla
onnellinen vaikka pysyisikin noviisina koko loppuelämänsä.

3. Tapojen Muutos

Liber MMM kehottaa noviisia muuttamaan jotain hänelle tyypillistä käyttäytymistapaa tai
poistamaan jonkin tavan kokonaan ohjelmistosta. Persoonallisuus koostuu käyttäytymistavoista ja
muuttamalla käyttäytymistään voi siten muuttaa persoonallisuuttaan. Aluksi on suositeltavaa, että
muutettava tapa on sellainen että epäonnistumisen mahdollisuus on pieni. Käyttäytymistavat, jotka
kattavat suuren osan persoonallisuudesta, tai voimakkaiden addiktioiden poistaminen vaativat
suurempaa kurinalaisuutta ja epäonnistumisen mahdollisuus on suurempi. Vastaavasti tällöin on
myös suurempi muutos taattu persoonallisuudessa.

1
Peter Caroll: Liber MMM s.6
233

Seuraava Liber MMM:n aihe on magia. Magiasta annetaan neljä erityistä osa-aluetta noviisille
opeteltavaksi.

1. Ennustaminen

Noviisia kehotetaan harjoittelemaan vähintään yksi ennustamismenetelmä. Tämä voi olla mikä
tahansa menetelmä korteista ennustusvarpuun, mutta astrologiaa ei suositella koska se sisältää liikaa
muuttujia. Ennustusmenetelmä ei saa olla myöskään liian sattumanvarainen. Vaan tärkeää on missä
tahansa menetelmässä hiljentää mieli ja antaa inspiraation puhua. Sattumanvaraisuuden karttaminen
on outoa puhetta kaaosmagiasta, sillä kaaosteorian ydin on juuri sattumanvaraisuuteen kätketty
hienojakoinen järjestys, jota kaaosmaagin olisi hyvä oppia tuntemaan. On kuitenkin syytä tuntea
järjestys ennen kuin sukeltaa kaaoksen mereen.

2. Rituaali

Kaaosmagia on erityisesti aina ollut luovaa juuri rituaaleissa. Kaaosmagian idea pohjautuukin juuri
kykyyn rakentaa uusia toimivia rituaaleja, jotka ovat vapaita kulttuurisidonnaisista symboleista.
Kaaosmaagikot pyrkivät tieteellisen metodin kaltaisesti poimimaan muinaisista rituaaleista ne
seikat, jotka tekivät ne toimiviksi. Kulttuurisidonnaiset uskonnolliset jumalnimet ym. poistettiin
mutta pyhän idean rituaalinen kutsu jätettiin. Ainoastaan rituaalin arkkityyppiset elementit
säilytettiin ja näin rituaaleista tuli universaaleita. (Tämä ei luonnollisesti koske kuitenkaan kaikkia
rituaaleja, joita kaaosmagian nimellä on julkaistu.) Kaaosmagiassa siten rohkaistaan noviisia
rakentamaan itse omat rituaalinsa tunnettujen lakien mukaisesti. Noviisin erityiseksi tehtäväksi jää
oman karkotusriitin luominen. Karkotusriitti on rituaali, jonka tarkoitus on puhdistaa tekijänsä ja
tämän ympäristölle vahingollisista ja haitallisista energioista sekä keskittää mieli Pyhän
kokemiselle. Tässä kirjassa esitetyt Hannunvaakuna- ja Pellervoisen kylvörituaalit ovat klassisia
esimerkkejä karkotusriiteistä. Toimivassa karkotusriitissä ideana on visualisoimalla luoda tekijänsä
ympärille suojaava astraalinen kehä, joka estää ei-toivottuja voimia tai olentoja vaikuttamasta
rituaalin tekijään. Tehokkaampana suojana voi pitää oman Korkeimman Jumaluutensa suojaavaa
sädekehää ja usein karkotusriiteissä käytetään Jumalan/Jumalten nimiä. Omaan korkeimpaan
Jumaluuteensa keskittyminen myös toimii tärkeänä virittäjänä Pyhän Numinositeettiin.

3. Sigillit

Kaaosmagian tärkein työkalu on sigillit. Olemme käsitelleet aihetta jo runsaasti aiemmin tässä
kirjassa. Tärkeätä on korostaa vielä sigillin istutukseen sopivia mielentiloja, joina Liber MMM pitää
ainakin maagista transsia, orgasmia tai muita yleviä mielentiloja, sekä negatiivisia tunteita kuten
pelkoa, vihaa, nolostumista, suurta pettymystä tai turhautumista. Tärkeää on kuitenkin se, että
sigillisoidulla toiveella ei ole mitään tekemistä koetun mielentilan kanssa. Myös jotain sigillin
kuvaamasta toiveesta riippumatonta voimakasta halua voidaan käyttää tehokkaasti sigillin
istuttamiseen. Tällöin halu uhrataan ja sen toteuttamisen sijaan keskitytään sigilliin. Liber MMM
suosittelee sigillin istuttamisen jälkeen meditoida sigilliä mahdollisimman kauan ja sen jälkeen
karkottaa se naurulla.

4. Uneksiminen

Kaaosmaagikko pyrkii koko unitilan tietoiseen kontrollointiin. Noviisin koko psyykkinen sensuuri
käyttää kuitenkin kaikki mahdolliset keinot ja voimat estääkseen tätä tapahtumasta. Taistellakseen
torjuntaa vastaan Liber MMM kehottaa seuraaviin sotatoimiin: a) Pidä sänkysi lähettyvillä
234

kirjoitusvälineitä kirjoittaaksesi unesi heti herättyäsi, b) harjoittele unien muokkaamista aluksi


pitämällä mielessäsi ennen nukahtamistasi jotain objektia jonka haluat nähdä unissasi.

HORUS/MAAT -Loosi
Horus/Maat -Loosi on erikoinen synteettinen vihkimysjärjestelmä ja esoteerisen
kulttuurin kehto, joka on vapaamielinen filosofiansa ja jäsenyytensä kannalta. Loosin
toiminnan tarkoituksena on yhdistää Crowleyn kanavoima Horuksen aikakauden energia
Soror Naman kanavoimaan Maatin aikakauden energiaan. Järjestö siten uskoo olevansa
eräänlainen Zeitgeistin eli ajanhengen ilmentymä ja kanavoivansa parhaiten aikaamme
soveltuvia energioita. Horuksen aikakauden energiat ilmentävät Crowleyn Oidipaalisten
kuvauksien värittämänä Joukahaisen kapinallista henkeä joka kapinoi Isänsä Osiriksen
aikakauden maagisia virtauksia vastaan. Maatin aikakausi Profeettansa Frater Achadin ja
Soror Neman kanavoimana ei ole ainoastaan heidän keinonsa kapinoida oppiisäänsä
Crowleyta vastaan, joka uskoi Maain aikauden tulevan vasta 2000 vuoden päästä, vaan
Väinämöis-energioihin tasapainossa oleva harmoninen virtaus. Horus/Maat-loosin
yhdistäessä nämä molemmat energiat, voidaan maagistia koulukuntia jakavat
erimielisyydet unohtaa ja sotakirves haudata maahan lopullisesti.

Horus/Maatin initiaatioseremonian voi suorittaa itseinitiaationa. Sen kaava käytännössä


pohjautuu ainoastaan maagiseen virtaukseen virittäytymiseen. Sekä Horuksen ja Maatin
aikakauden symbolit esitetään ja voimasanat lausutaan. Toimitusta voimistetaan tanssin
avulla.
Syntynyttä energiaa kierrätetään kokelaan ympärillä ja lopulta tehdään
bibliomaniaennustus kummankin aikakauden ilmoituksesta, sekä traditionaalinen tarot-
ennustus. Vihkimys tapahtuu virtaukseen virittymisellä, ennustukset tapahtuvat vasta
kun virtaus on ensin aktivoitu ja niiden tarkoitus on antaa kokelaalle inspiraatiota
tulevasta polusta Horus/Maatin jäsenenä.

Initiaatioseremonian kuvaus loppuu seuraavan lauseeseen, joka kuvaa parhaiten loosin


hengen lisäksi ajan henkeä.

”H.M.L:llä ei ole asteita, tasoja, johtajia tai seuraajia. Jokainen voi vihkiä kenet tahansa koska
tahansa. Jos sinulle on selvää kuinka tehdä tämä rituaali olet jo sisällä. Rituaali pelkästään
muodollistaa tapahtuman. Koe vapaudeksesi muokata riittiä kuten tahdot. Se on heräämistä, eikä
kaksi henkilöä voi herätä samalla tavalla. Riitti ja sen tanssi ja loitsinta on tarkoitettu olevan
totaalisen spontaania ja improvisoitua ja sen täytyy tulla sydämestä.” 1

Kuten huomaat on hurjaa se meno ja meininki maailman mysteerikoulussa. Siksi onkin


turvallista liittyä Wakkakiltaan. Me olemme kilttejä ja kunnollisia nörttejä jotka eivät tekisi
pahaa edes kärpäsille.

1
http://www.horusmaat.com/initiation.htm
235
236
237

Muodonmuuttajaliskot ovat vain


saurofobisten ihmisten hallusinaatiota.
Saurofobia on paranoidisen
skitsofrenian muoto, jonka
Mysteerijärjestelmän salaiset valvojat
asentavat niiden aivoihin,
jotka rikkovat vaitiolovelvollisuutensa!
238
239
240

Vihkimyspolku Wakka-Mysteerikoulussa.
Vihkimyspolku on asteittain etenevä henkinen prosessi. Vihkimyspolun kulkija pitkän
ajan kuluessa käy läpi sarjan vihkimyksiä/initiaatioita, jotka opettavat hänelle
kumulatiivisesti aina korkeimpia näkymiä hänen olemuksensa Jumalallisiin
ulottuvuuksiin. Useita kymmeniä vuosia tai koko elämän kestävä vihkimyspolku
mahdollistaa kulkijalleen alati laajenevan itsetuntemuksen ja ymmärryksen elämän
henkisistä perusteista. Maailman uskonnot, mysteerikoulut ja salaseurat ovat luoneet
lukemattomia omaan mytologiaansa ja symboliikkaansa perustuvia valmiita
vihkimyspolkuja jäsenillensä kuljettaviksi. Näiden polkujen näennäisestä erilaisuudesta
huolimatta, ne kaikki noudattavat samoja universaaleja henkisiä lainalaisuuksia ja
yleisinhimillistä psykologiaa, jotka mahdollistavat ihmisen henkisen kasvun ja
eheytymisen. Polkujen eroavaisuudet ovatkin lähinnä pinnallisia, ajan ja paikan luomia
vivahteita. Aivan kuten taitava kokki onnistuu valmistamaan samoista ruoka-aineista
halutessaan erilaisten kulttuurien ruokia, vihkimyspolkujen erot ovat lähinnä makueroja,
ravinto-aineiden pysyessä samanlaisina. Moderni henkinen etsijä usein saattaa kokea
hukkuvansa erilaisten polkujen runsaaseen tarjontaan. Ylitarjonta myös hämmentää
monia jotka pysyvätkin mielellään paikallaan osaamatta päättää minkä polun suuntaan
askeleensa suuntaisi. Toisaalta polkujen erilaisuudet ovat omiaan luomaan
dogmatiikkaa, joka on niin monen maapallon ongelman takana. Usein saattaa jäädä metsä
näkemättä puilta, jos ei ymmärrä, että maito on maitoa, riippumatta purkin kuoresta.
Ylittääkseen nämä vaikeudet, on Wakka-mysteerikoulun toiminta täysin
henkisesti sitoutumaton kaikkien uskonnollisten, tieteellisten ja yhteiskunnallisten
näkemyksien suhteen. Wakka-mysteerikoulu pyrkiikin opettamaan vihkimyspolkujen
universaaleja lainalaisuuksia vertailevan uskontotieteen ja modernin tieteen näkemyksiä
soveltamalla, sortumatta niiden dogmeihin. Maailmankuvat ja uskomukset ovatkin mielen
erilaisia käyttöjärjestelmiä, joita taitava henkilö käyttää työkaluina, ilman että niillä olisi
muuta itsetarkoituksellista merkitystä.

Wakka-mysteerikoulu täten tarjoaa oppilailleen useita erilaisia vaihtoehtoisia


vihkimyspolkuja, joita opetetaan erilaisissa Hiittolan Tuvissa ja joista jokainen voi valita
itselleen parhaiten soveltuvan. Oppilas voi myös halutessaan luoda oman ainutlaatuisen
vihkimyspolkunsa. Saavuttaessaan mestaruuden omalla polullaan, voi hän tarjota
polkunsa myös muiden Wakkalaisten kuljettavaksi. Kaikki Wakka-mysteerikoulun
vihkimyspolut eli Hiittolan Tuvat täytyy noudattaa kuitenkin samoja seuraavia
universaaleja vihkimyskaavoja ja sääntöjä:

1. Vihkimyspolun symboliikka ja siihen sisältyvä mytologia on täysin vapaasti


luotavissa tekijänsä mielikuvituksesta tai poimittavissa jo olemassa olevista
uskonnoista, kirjoista, elokuvista ym. lähteistä. Wakka-mysteerikoulun jäsenarkisto
tarjoaa oivan työkalulaatikon oman vihkimyspolkunsa rakentamiseen. Halutessaan
vihkimyspolun kulkemisen voi yhdistää jonkin vaativan uuden asian kuten uuden
instrumentin, urheilulajin ym. opiskeluun. Seuraavien Universaalien
vihkimyskaavojen hyödyntäminen ja oikea käyttö tällaisessa opiskelussa muuttaa
maallisen opiskelun henkiseksi harjoitukseksi.
241

2. Polun on oltava luonteeltaan kulkijaansa henkisesti kohottava. Käytännössä tämä


tarkoittaa, että polun edetessä kulkija löytää itsestään uusia hänelle ennestään
tuntemattomia tai tiedostamattomia puolia, joita hän sitten kultivoi tai korjaa
riippuen siitä ovatko uudet tiedostetut osat hyödyllisiä vai haitallisia. Uuden tiedon
itsestä mahdollistaa itse valitut katarttiset henkiset harjoitukset, joita myös polun
kulkijan edellytetään päivittäin noudattavan. Henkisen vaikutuksen lisäksi
vihkimyksen pitäisi koskettaa kaikkia kokelaan elämänaloja. Hyväksytty
vihkimyspolku muuttaakin kulkijansa persoonallisuuden kaikkia olemuspuolia. Se
edellyttää syvää introspektiota ja toisaalta kykyä toimia harmonisesti yhteiskunnassa,
jossa sisäisen vihkimyksen taso testataan.
3. Uuden tiedon suodatus itsestä tapahtuu alkemistisen kaavan solve et coagula avulla.
Tämä kaava opastaa aina saavutetun tason tislausta eli osiinsa purkamista ja sitten
hyydyttämistä eli uudelleen kokoon asettamista. Käytännössä tämä viittaa
psykologiseen prosessiin jossa mielen epäpuhtaudet, traumaattisten kokemusten
aiheuttamat vääränlaiset ehdollistumat tiedostetaan, puhdistetaan tai karkotetaan.
Tämä muistuttaa etäisesti katolisen kirkon suorittamaa riivausta ja magian
evokaatiota. Negatiivisten psyyken osien puhdistuksen jälkeen voidaan kutsua tilalle
alkuperäisen trauman yhteydessä unohtunutta tai kadonnutta sielun osaa. Tämä
vastaa shamaanien sielun palautus seremonioita ja magian invokaatiota.
4. Edellä mainittu prosessi on suoritettava asteittaisissa vaiheissa, joista jokainen askel
vastaa yhtä solve et coagula-vaihetta. Näin kumulatiivisesti yhä suurempia mielen
epäpuhtauksia voidaan puhdistaa ja yhä korkeampia ja loistavampia sielun osia
voidaan palauttaa. Vihkimyspolun asteiden määrä ei ole erikseen määrätty. Kokelaan
tulee kuitenkin tutkia traditionaalisia vihkimyspolkuja ja häneltä edellytetään kykyä
pystyä osoittamaan polkunsa vastaavuudet niihin. Käytännössä jokaisen polun
täytyy sisältää vähintään kolme astetta. Nämä vastaavat mm. Vapaamuurarien
oppilas-, kisälli- ja mestariasteita. Esimerkiksi jos kokelas on päättänyt kulkea
vihkimyspolkunsa Uuden Sarastuksen Seurassa ja haluaa oppia pianon soittoa
henkisenä tienään, hän aluksi harjoittelee oppilas-asteella kaikki pianon soiton
perusteet teoriassa ja käytännössä. Kisälli-asteella hän hallitsee perusteet ja hän
alkaakin hioa taitojaan ja harjoittelemaan vaativampia harjoituksia. Saavutettuaan
kisälli-asteen vaatimukset, hän alkaa saavuttaa instrumenttinsa hallintaa ja siirtyy
mestari-asteelle. Siellä hän hioo soittotaitonsa täydellisyyteen ja valmentautuu muiden
opettamiseen. Mestaruuden jälkeen hän voi lisätä opintoihinsa asteita, joissa
opetetaan erilaisia pianon soiton hienojakoisia aspekteja tai suuntauksia, kuten jazz-
piano, syntetisaattorit ym.
5. Mestari-asteen uudella itse luodulla vihkimyspolulla saavuttaneet voivat halutessaan
lahjoittaa vihkimyspolkunsa osaksi Wakka-mysteerikoulun kaikille avoimia
vihkimyspolkuja eli Hiittolan Tupia. Tällöin he sitoutuvat toimimaan
Vihkimyspolkunsa Tupamestareina ja kouluttamaan mahdollisia tupansa oppilaita
vähintään niin kauan kunnes joku heistä saavuttaa mestaruuden.
6. Valitun vihkimyspolun täytyy olla kulkijansa elämässä ensimmäisellä sijalla. Tämä ei
tarkoita, että hän ei voisi henkisesti, ajallisesti tai taloudellisesti käyttää energiaansa
muiden uskontojen, henkisten tai maallisten koulujen ja yhteisöjen toimintaan. Tällöin
hänen tulee nähdä kuitenkin Wakka-vihkimyspolkunsa eräänlaisena monikaistaisena
moottoritienä, jonka tarkoitus on integroida, keskittää ja ohjata kaikki hänen elämänsä
242

osa-alueet yhteiseen päämäärään. Hänen ei tule nähdä vihkimyspolkunsa osana


Wakka-mysteerikoulun jäsenten yhteisöä, vaan omana henkilökohtaisena polkuna,
joka on ainutlaatuinen ja siksi ensisijainen vain hänelle, eikä kellekään muulle.
Wakka-mysteerikoulu ja sen jäsenten yhteisö on siten vain eräänlainen peili, josta
katsomalla hän voi nähdä oman itsensä ja oman kehityksensä asteen. Koulun jäsenten
ystävyys ja tuki auttaa myös oman polun kulkemisessa.
7. Kenelläkään Wakka-mysteerikoulun jäsenellä ei ole oikeutta vaatia muita jäseniä
uskomaan oman henkilökohtaisen vihkimyspolkunsa filosofisiin perusteisiin, tai
palvomaan sen entiteettejä. Jokaisen Tupalaisen täytyy kuitenkin hyväksyä oman
Tupansa filosofiset ja teologiset periaatteet vähintäänkin työhypoteesina. Heillä ei ole
kuitenkaan oikeutta edellyttää samoja sääntöjä muiden Tupien jäseniltä. Wakka-
mysteerikoulu kokonaisuudessaan suhtautuu Tupiensa filosofisiin ja teologisiin
näkemyksiin ainoastaan pitäen niitä relevantteina maailmankuvina jäsenilleen.
Wakka-mysteerikoulu ei ota kantaa näiden näkemysten ontologiseen totuuteen eikä
julkisesti tunnusta niiden väittämiä. Wakka-mysteerikoulu ei myöskään virallisesti
kannata tai suosi mitään uskonnollista suuntausta tai oppia, tieteellistä koulukuntaa
tai yhteiskunnallista tai poliittista näkemystä. Sen sijaan se katsoo oikeudekseen
hyödyntää niitä kaikkia parhaiten haluamallansa tavalla, parhaimman mahdollisen
päämäärän saavuttamiseksi! Wakka-mysteerikoulun jäseniä yhdistää kuitenkin tahto
noudattaa tässä mainittuja sekä muita koulun yhteisiä sääntöjä, jotka on luotu
mahdollistamaan jäsenille suotuisat puitteet henkiseen kasvuun.

Kilpalaulanta-aste edustaa Wakka-mysteerikoulun uudelle jäsenelle voimakasta


introspektiivistä aikaa. Tänä aikana hänen on tutkittava itseään ja etsittävä itselleen sopiva
vihkimyspolku kuljettavaksi. Kaikki riippuu hänestä itsestään. Konsultoimalla Wakka-
mysteerikoulun opettajia, voidaan hänelle rakentaa oma ainutlaatuinen vihkimys ja siihen
soveltuvat seremoniat. Sääntönä on kuitenkin että vihkimyksen suorittavien virkailijoiden
täytyy hyväksyä teologisesti ja filosofisesti vihkimyksessä käytettävät mytologiset
puitteet. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että kokelas ei voi vaatia Wakka-virkailijoita
suorittamaan vihkimystä edellytyksillä, joita virkailijat pitävät moraalittomina. Yleistä
sääntöä moraalittomille asioille ei ole ja ne vaihtelevat virkailijakohtaisesti. Tällaisia
ongelmia saattaa nousta jos kokelas haluaa vihkimysseremoniansa sisältävän esim. seksiä,
päihteiden käyttöä tai jumalhahmojen kutsumista, joiden luonteesta virkailijat eivät pidä.
Tällöin virkailijat yrittävät etsiä Wakkalaisista uusia sopivia virkailijoita, joille kokelaan
periaatteet eivät ole esteenä tai sitten he kehottavat kokelasta muuttamaan
suunnitelmiansa vihkimyksen toteutuksen kannalta tai ohjaavat hänet toiseen kouluun,
joka soveltuisi oppilaalle paremmin. Itse vihkimykset perustuvat universaaleihin edellä
mainittuihin kaavoihin.

SIELUN LAULUUN VIRITTYMINEN


Päätämme tämän kirjan tarjoamalla lukijalle kaavan, jonka avulla Sielun alkuperäiseen
lauluun voidaan jälleen virittäytyä. Tätä kaavaa voi soveltaa mihin tahansa mytologiseen
tai uskonnolliseen systeemiin, jos sen taustalla olevat periaatteet on täysin ymmärretty.
Tämä kaava on myös vihkimyskaava kaikkien todellisten seremoniallisten ja itse-
initiaatioiden taustalla.
243

1. Nigredo = Vahingollisten voimien poisto


Kuullakseen aidon sielun laulun äänen täytyy ensin väärät maanalaiset metelit
sammuttaa. Tämä on tärkein mutta samalla vaikein tehtävä. Kokelas ei voi olettaa
kaikkien mielensä väärien ohjelmointien katoavan samalla kun vihkivalat vannotaan.
Pahojen henkien manaus on jatkuva kumulatiivinen prosessi ja vasta todellinen adepti voi
sanoa olevansa täysin puhdas. Tärkeintä on kuitenkin kartoittaa omat heikkoutensa ja
pahat tapansa ja kehittää intentiota parannuksen tekoon. Parannuksen teko sammuttaa
tuulettimen, vaikka kestää kuitenkin vielä aikansa kunnes tuuletimen siivet pysähtyvät
kokonaan pyörimästä. Tärkeintä pahojen voimien manauksessa on suhtautua asiaan
kokonaisvaltaisesti. Jos taistelet vain ulkoisia pahoja tapojasi vastaan, vältyt ehkä
näkemästä, että et voi lopettaa koska todellinen syy on tiedostamattomassa asenteessasi.
Toisaalta et pysty ehkä voittamaan sisäistä heikkouttasi, jos et ymmärrä huonolla
ruokavaliolla ruokkivasi psyykkistä heikkouttasi. Tiedostamattomien voimien
vaikutuksesta useat kompastuvat jo tällä ensimmäisellä askelmalla. Varjonsa kohtaaminen
kasvoista kasvoihin on vaativa ja vaarallinen tehtävä. Turvallisinta on etsiä ammattimaista
apua taluttamaan tämän askeleen ajan. Ystävät, henkiset opettajat ja yhteisöt voivat antaa
paljon tukea ja apua, mutta jos avun tarjoajat eivät ole itse täysin pystyneet työstämään
omaa varjoaan, voivat he tehdä sinulle enemmän hallaa kuin auttaa. He saavat sinut
tuntemaan, että varjosi on jossain ulkopuolellasi ja sinusta tulee vihainen Joukahaisen
kannattaja, sen sijaan että nöyrtyisit ja nousisit sisäisestä suostasi Väinämöisen
valtuuttaman itsensä oivaltaneen psykoterapeutin avulla. Tähän vaiheeseen soveltuu
myös erinomaisesti moderni Kristitty psykoterapeuttinen manaus, jossa käydään läpi
intensiivisesti elämän traumaattiset tilanteet ja Pyhän Hengen voimalla haetaan
anteeksiantoa ja eheytymistä.

2. Albedo = Sielunpalautus
Tehtyäsi parannuksen pahimmista paheistasi ja aloitettuasi uuden ja vanhurskaan sielusi
laulun mukaisen elämän, voit aloittaa prosessin, jota shamaanit kutsuvat sielun
palautukseksi. Shamanistisen teorian mukaan koko sielu tai osia siitä voi kadota
traumaattisten kokemusten aikana tai mustan magian kautta. Myös rakastunut saattaa
kadottaa osan sielustaan rakastetulleen. Suhteen loppumisen jälkeen kumppani ei muista
ehkä aina palauttaa sielua takaisin. Kaikissa näissä tapauksissa shamaani matkustaa
henkimaailmaan etsimään kadonneita sielun palasia ja ne löydettyään, hän palauttaa ne
potilaaseen usein puhaltamalla. Sielun menetyksestä seuraa usein sairastuminen, voimien
katoaminen, masennus ja elämänhalun ja mielekkyyden katoaminen. Sieluton ihminen on
kuin zombi. Psykologisesti ajatellen sielun menetys vastaa fiksaatiota psykoseksuaaliseen
kehitysvaiheeseen, jossa tapahtui selvittämätön trauma tai kriisi. Fiksaation johdosta
kehitys estyy tällä elämän alueella. Sielun palautuksen johdosta kadonnut sielun osa tuo
valtavan määrän uutta energiaa, jonka avulla sielu kokee itsensä eheämmäksi ja voi
paremmin toteuttaa sielunsa suunnitelmaa, joka keskeytyi sielun kadotessa. Siten Sielun
palautus edellyttää ongelmiensa tiedostamista ja työstöä. Tässäkin vaiheessa olisi viisasta
jos sielun palautuksen suorittaa kokenut shamaani. Voit kuitenkin tehdä myös itse
shamaanimatkan, jossa matkaat ajassa elämäsi ongelma ja kriisialueille ja kutsut
kadonneita sielusi osia. Sielun osat kannattaa palauttaa yksi kerrallaan, sillä niistä tulee
usein arvaamattoman voimallisia energioita.
244

3. Citrinitas-Apuhenget
Saavutettuasi sielusi eheyden, voit alkaa kasvaa sieluna taivaallisiin mittoihin. Tämä
edellyttää yhteyttä olentoihin, jotka ovat sinua korkeammalla kehityksen tasolla. Nämä
olennot voivat olla ihmishahmoissa olevia Guruja ja Adepteja, jotka voivat opastaa sinua
kohti omaa täydellistymääsi. Voit olla myös yhteydessä Henkitason oppaisiin, apuhenkiin
ja enkeleihin, joita invokoimalla voit kasvattaa sieluasi lataamalla heidän energioita itseesi.
Kaikki fyysiset ja psyykkiset oppaasi ovat kuitenkin vain heijastusta Korkeimmasta
Jumalallisesta Itsestäsi, jota kutsutaan yleisesti myös Pyhäksi Suojelusenkeliksi. Kaiken
opetuksen ydin on se, että löydät sisältäsi tuon Jumalan Ilmentymän.

4. Rubedo-Vihkimys
Saatuasi yhteyden Jumalalliseen sisäiseen pilottiisi, sinun täytyy antautua sen ohjaukselle.
Tässä vaiheessa ei auta enää leikkiä Joukahaista. Antautuminen on helppoa. Sinun täytyy
kuvitella olevasi vain instrumentti, jota Korkein Olemuksesi soittaa. Kolmen ensimmäisen
vaiheen tarkoitus on virittää instrumenttisi. Viritetty instrumenttisi houkuttelee
Korkeimman Itsesi soittamaan sillä Sielusi Laulua. Kun tuo laulu alkaa, olet saapunut
perille.
Hyvää matkaa kohti omaa täydellisyyttäsi!

Jippii! Kirja vihdoinkin loppui!! Kaikki aiemmat vihjeet


oli tarkoitettu niiden karkoittamiseksi jotka eivät ole
kelvollisia initiaatioon. Todellinen totuus joka on
takertunut kosmisen kudelman verkkoon paljastuu, tämän
kirjan mielen karttojen luotteista.
245
246

Kilpalaulukirjat:
Seuraavat kirjat on tarkoitettu lähdeluettelon lisäksi lisäoppimateriaaliksi kaikille Kilpalaulannan
tematiikasta kiinnostuneille.

Suomalainen Traditio:
Laestadius: Lappalaisten Uskonto
Anna-Liisa Siikala: Suomalainen Shamanismi
Tore Ahlbäck, Jan Bergman toim. The Saami Shaman Drum
Kimmo Aaltonen: Sammon Sanat, Sammon Kuvat
Veltto Virtanen: Finix, liekkisiipinen ja myyttien alkukoti
Lennard Meri: Hopeanvalkea
Timo Heikkilä: Ukon Kirves
Timo Heikkilä: Kullervon Suku
Timo Heikkilä: Kalevalan fysiikka ja Metafysiikka
Timo Heikkilä: Aurinkolaiva
Marita Råman: Kielastaja
Seppo Huunonen: Uuuden laulun Kalevala
Eino Kemppainen: Jumalten Sukupuu
Martti Haavio: Suomalainen Mytologia
Kristfrid Ganander: Mythologia Fennica

Shamanismin perusteet:
Phil Hine: Modern Shamanism 1
Michael Harner: Shamaanin tie
Jose & Lena Stevens: Shamanismin salaisuudet
Carlos Castaneda: Yagui intiaanin tie
Carlos Castaneda: Toinen todellisuus
Hoppal: Shamanismi

Wakkakillasta lisää tietoa: www.wakkakilta.net

Kilpalaulanta muissa maagisissa järjestöissä ja traditioissa:


Yleisteokset:
Tree Initiates: The Kybalion
George Oliver the History of Initiation
Franc Bardon: Initiation into Hermetic
John Yarker - The Arcane Schools
Max Heindel - Ancient and Modern Initiation
Max Heindel - Teachings of an Initiate
Dion Fortune TheTraining and Work of an Initiate

Golden Dawn:
G.H. Frater P.C.A : 0=0
Israel Regardie: The Golden Dawn
Israel Regardie: A Garden of Pomegranates
Ciceros: Self Initiation into Golden Dawn tradition
247

IOT:
The Book
Liber MMM
Caroll P-The Magickal Pact of IOT

Kaaosmagia
Chaomeba Pact
Cycles of Chaos – Deconstructing Initiation

G.B.G.
The Order of the G∴B∴G∴ Its Origins and Beginning

Discordianismi:
Principia Discordia

AA:
Alokkaaksi pyrkivää oppilasta tentitään seuraavista kirjoista:
1. The Equinox, Volume I, Nos. 1-10 by Aleister Crowley and others.

2. Aleister Crowley: 777

3. Aleister Crowley: Konx Om Pax

4. Collected Works of Aleister Crowley: Tannhäuser, The Sword of Song, Time, Eleusis.

5. Swami Vivekananda: Raja Yoga.

6. The Shiva Sanhita ja Hathayoga Pradipika.

7. The Tao Teh King and the writings of Kwang Tze: Sacred Books of the East XXXIX, XL.

8. Miguel de Molinos: The Spiritual Guide

9. Eliphas Levi :Rituel et Dogme de la Haute Magie

10. The Goetia of the Lemegeton of Solomon the King toim. Aleister Crowley

11. The Book of the Sacred Magic of Abramelin the Mage kääntänyt S.L. Mathers.

12. Aleister Crowley: The Book of Lies

Muita hyödyllisiä kirjoituksia:

Ray Eales - Transpersonal Psychology and the Methods of Instruction in the A.A.
James A. Eshelman: The Mystical and Magical System of the A .'. A .'. - The Spiritual System of
Aleister Crowley & George Cecil Jones Step-by-Step

Magian perusteet:
Soror Shekinah LOWER BANISHING RITUAL OF THE PENTAGRAM
By K. Amber THE BASICS OF MAGICK
E. E. Rehmus - The Magician's Dictionary
Francis King - Technics of High Magic
G. de Purucker - Occult Glossary
Jacub: Manufactored Memories
Dion Fortune: Psychic Self Defense
Jean Fries: Visual Magick
Phil Hine: Prime Chaos
Phil Hine: Group Exploration Of Ego Magick
248

Trithemius - The Arte Of Drawing Spirits Into Crystals

Kabbalah:
MOSES MAIMONIDES THE GUIDE FOR THE PERPLEXED
W .W. Westcott -An Intro to Kabalah
Dion Fortune :The Mystical Qabalah

Noituuden alkeet:
Buckland´s complete book of witchcraft
Janet & Steward Farrar :The Witches' Bible: The Complete Witches Handbook
Grimoire of Eclectic Magick
Robin Artisson - Path of Initiation

Modernit järjestelmät:

Antero Alli - Angel Tech - A Modern Shaman's Guide to Reality Selection


Robert Anton Wilson: Prometheus rising
Timothy Leary: the Game of Life
Christopher Hyatt: Undo yourself with energetic meditation

Alkemian perusteet:
An Open Entrance to the Closed Palace of the King

Joukahaisuus:
Aubrey Melech - Missa Niger
Brief Handbook of Exorcism
Kenneth Grant: Magical Revivial
Kenneth Grant: Cult of the shadows
Jose Stevens: Kesytä lohikäärmeesi
Crystal Tablets of Set

Psykologia ja mielenkontrollointi:
Dylan Morgan - Hypnosis for beginners

Kosmopsykologia:
Richard Thompson: Mysteries of Secret Universe
Michael Talbot: Holographic Universe
Thomas Weihs: Embryogenesis in myth and science
Robert Lomas & Cristopher Knight: Uriels Machine

Illuminaatti Paranoidiat:
David Icke: Children of the Matrix
Jordan Maxwell - Matrix of Power
Robert Anton Wilson & Rober Shea: Illuminatus Trilogia 1-3
249

Mielenkartat:

Tony & Barry Buzan: The Mindmap Book


Ingemar Svantesson: Mind Mapping & Memory
http://wwwedu.oulu.fi/sos/tm2/anht/MINDM.HTM
http://www.edu.helsinki.fi/malu/kirjasto/tieto/kasitek/main.htm
http://www.mindtools.com/pages/article/newISS_01.htm
http://www.peterussell.com/mindmaps/mindmap.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Mind_map

Astrologia¨

Transneptunisten planeettojen symbolit on saatu seuraavilta sivustoilta:

http://www.suberic.net/~dmm/astro/tno.html
http://zanestein.com/Trans-pluto.htm#Deucalion
http://en.wikipedia.org/wiki/Astrological_symbols

Enneagrammit:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Enneagrammi
http://en.wikipedia.org/wiki/Enneagram
http://www.enneagramfinland.fi/index.html
http://www.geocities.com/athens/agora/3199/process.html

Jumalhierarkiat:

http://talismanunlimited.tripod.com/pantheons.htm
http://web.raex.com/~obsidian/PanIndex.html
http://www.godchecker.com/pantheon/index.php
http://www.wizards.com/default.asp?x=dnd/ag/200206

Sigillit:

http://www.themystica.com/mystica/articles/s/sigils.html
http://www.sigilgarden.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Sigil_(magic)
http://www.steliart.com/angelology_angelic_scripts.html
http://www.geocities.com/astraeaaradia/sigils.html
http://www.chaosmatrix.org/library/sseg.php
http://www.simoniff.com/sigils/index.html
250

Talismaanit:

http://www.rotten.com/library/occult/talismans/
http://www.renaissanceastrology.com/astrologicaltalisman.html
http://www.agt-gems.com/

Kirjassa esiintyvät taikakuutiot ovat koostettu seuraavien teoksien mukaisesti:

Secret magic of Abramelin the Mage ja erityisesti Aaron Leitchin korjaamat versiot
artikkelissa: Abramelins magical word squares
http://kheph777.tripod.com/abrasquares.pdf,

Henry Cornelius Agrippa: Three Books of Occult Philosophy

ja monet muut alan julkaisut….

Muut kirjassa mainitut lähteet:

Johannes Fabricius: Alchemy, The Medieval Alchemist and their Royal Art
Joseph Campbell: Sankarin Tuhannet kasvot
Kalevala Lipas
Sinikka Piippo: koko tuotanto
Pekka Ervast: Kalevalan Avain
Kimmo Aaltonen Sammon Sanat- Sammon kuvat
Stanislav Grof: The Realms of Human Unconsciousness
Aureum vellus
Tacitus, Germania s. 67-69 suomennos Tuomo Pekkanen, Gaudeamus, Helsinki 1976
Erkki Lehtiranta: Suomen Luonnon Valkoinen Magia
Robert Lomas & Cristopher Knight: Uriels Machine
Thomas Weihs, Embryogenesis in myth and science
Suo on Kaunis, toim. Kirsi Hakala Maahenki Oy, Helsinki 1999
Scientific America December 2005
H. P. Blavatsky: Hiljaisuuden Ääni
Simcha H. Benyosef, Mosheh Lurya Living the Kabbalah: A Guide to the Sabbath and Festivals in
the Teachings of Rabbi Rafael Moshe Luria
Raamattu
Srila A.C. Bhagtivedanta Swami Prabhupada: Bhagvata Gita Kuten Se On,
Caitanya Caranamrita, Madhya Lila osa 2
Carlos Castaneda: Kotkan Lahja
J.J. Hurtak: Eenokin Avain, Tiedonkirja;
John Lash :Twins and the Double; s.6 Themes and Hudson
Nicholas D. Collette: The Universal Medicine
Samuel Norton: the Key of Alchemy
Pistis Sofia
Rav´nada YTHU (D.Ernest Wachter ):Alchemical Mysteries of the Incarnation Cycle
Isael Regardie: Golden Dawn
Francis King: The Secret Rituals of OTO
251

Peter Caroll: Liber MMM


Glossary: Necronomicon Trashumanist Society
Abtala Jurain: Hyle und Coahyl
Splendor Solis
Eugen Herrigel: Zen ja Jousella ampumisen taito
Suomen Kansan Vanhat Runot
Erkki Lehtiranta & Leena Niemelä:Kasvien viisaus, kivien muisti Mertari Hilarionin viisautta 3
Mark Stavish: The Chamber of Reflection
Käännös V. ja H.M:en Rituaalista 1921 käännös Raimo E. O. Stenberg 1996
Carlos Castaneda: Yaqui-intiaanin tie
Douglas Carnegie: Law And Theory In Chemistry: A Companion Book For Students.
Etiopilainen Eenokin kirja

Lähteinä käytetyt internet sivustot:

http://www.bio-medicine.org/biology-news/The-Midas-Bug----the-bacterial-alchemy-of-gold-3468-1/
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/313/5784/233
http://www.onereed.com/articles/venus.html
http://www.omplace.com/omsites/Buddhism/generalsymbols.html
http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0905/0905.2035.pdf
http://www.philosophicalmercury.page.tl/pH-Swing.htm
http://meteoriittirunous.net/aaltonen_sampo.pdf
http://webbinetti.net/finnlion/
http://murugan.org/research/rao-zodiac.htm
http://www.teosofia.net/muut/kalevala/kalevalan_avain.htm
http://www.internetix.ofw.fi/tutkimus/muinaistaide/suomensukuiset/agricola.htm
http://www.crystalinks.com/initiationegypt.html
http://otoa-lcn.org/etreadwells.php
http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_genetica02.htm
http://www.communicationagents.com/sepp/2003/07/15/is_dna_hypercommunication_a_native_internet.htm
http://www.fosar-bludorf.com/ufo-artikel/hyperkommunikation/virt_eng.htm
http://otoa-lcn.org/etreadwells.php
http://www.xeper.org/hyperborea/set_init.php
http://www.horusmaat.com/initiation.htm
http://www.alchemycalpages.com/7grains.html

Kuvamateriaali on koostettu pääasiassa Google-hakukoneen avulla. (Kollaasien teko ei ole rikos!)

Kansi: Joseph Alanen: Väinämöinen laulaa Joukahaisen suohon, 1912–13, temperamaalaus,


Tampereen taidemuseo

waka wanha wäinämöinen. wakkakiltaa auttaa


kaikessa kaikkina aikoina kaikkeuden ikuisten
loistavien taivaiden auetessa. notarikonisella
elämän tavoilla / salaisuudet aukeavat
lainatulla avaimella taikomalla/ avaruus
odottaa. hinaa tietoisuutesi meidän luokse
252

”Mutta mihin sinä tarvitset kaikkea tätä yksityiskohtaista tietoa, oi


Arjuna! Yhdellä ainoalla osasella Itseäni Minä vallitsen kaikkialla
ja ylläpidän koko tätä maailmankaikkeutta.”

Bhagvata-Gita 10:42
253