You are on page 1of 1

RINGKASAN MENGAJAR

Kelas : Tahap Rendah


Masa : 30 minit
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tajuk : 1. Mendengar
Kemahiran/Kandungan : 1.1.1 Deria pendengaran
Objektif : 1.1 Membolehkan muird mengenal deria pendengaran
Penerapan Nilai : Peka tentang kegunaan telinga.
Aktiviti :
a. Telinga
i. murid memegang dan merasa telinga sendiri
ii. murid memegang telinga rakan sambil bersoal jawab
contoh: Ini apa?
Ini telinga.
iii. murid bermain permainan simulasi melibatkan pendengaran
seperti permainan telefon.
iv. mendengar rakaman jenis-jenis bunyi.
Bahan Bantu Mengajar : anggota badan,model telinga,telefon mainan dan
radio kaset.
Impak : Murid dapat mengetahui fungsi telinga.