You are on page 1of 3

MAAHAD MUHAMMADI LELAKI, JALAN PENGKALAN CHEPA, 15400 KOTA BHARU, KELANTAN

SUMBANGAN KEGIATAN EKONOMI


TERHADAP PEMBANGUNAN DI PASIR
TUMBOH DAN PERBANDINGANNYA
DENGAN NEGARA JEPUN

NAMA : WAN MUHAMMAD MUSTAFFA B. WAN NASHARUDDIN

TINGKATAN : 3 – BAGHDAD

NO. IC : 931226 – 06 -5137

NO. ANGKA GILIRAN :

NAMA GURU : PN NORAINI BT ISMAIL

TARIKH :

TANDATANGAN MURID, TANDATANGAN GURU,

(…………………………..) (........................................)
ISI KANDUNGAN

BIL. KANDUNGAN
HALAMAN

1 PENGHARGAAN

2 PENDAHULUAN

3 OBJEKTIF KAJIAN

4 KAWASAN KAJIAN

5 KAEDAH KAJIAN

6 HASIL KAJIAN

7 RUMUSAN

8 LAMPIRAN

9 RUJUKAN