You are on page 1of 25

Prezentacija rezultata

ankete o RWCT programu


Eli Pijaca
Novinarski dom, 17. svibnja 2008.
O Anketi
• Provedena tijekom travnja 2008.
• Provedena on-line
• Obuhvatila oko 1500 sudionika za koje smo imali podatke
• Na anketu odgovorilo 130 sudionika.
• Zahvala: Grad Rijeka i O.Š. Hreljin
• Anketa nema prentenziju nekih značajnih generaliziranja, već
ide u smjeru ilustriranja utjecaja programa i metoda RWCT

Prezentacija rezultata ankete o RWCT programu


Struktura ispitanika
Ustanova

Prezentacija rezultata ankete o RWCT programu


Struktura ispitanika
Predmet

Prezentacija rezultata ankete o RWCT programu


Struktura ispitanika
Godina završetka RWCT seminara

Prezentacija rezultata ankete o RWCT programu


Kako ste doznali za seminar?
Ravnatelji i kolege ključni u promoviranju programa

Prezentacija rezultata ankete o RWCT programu


O seminaru (1)
Primjedbe, bilješke i prijedlozi
• 95% ispitanika je izrazilo zadovoljstvo seminarom, načinom njegovog
organiziranja i provođenjem
• 94% ispitanika bi svakako preporučilo kolegama i kolegicama da
završe seminar
• 90% sudionika misli kako bi svi nastavnici trebali završiti seminar

Prezentacija rezultata ankete o RWCT programu


O seminaru (2)
Za poboljšanje seminara i programa, ispitanici predlažu...
• Poraditi na prilagodbi programa hrvatskom obrazovnom sustavu
• Na temelju iskustva u provedbi seminara i programa, revidirati
priručnike
• Prilagoditi tehničkim i prirodnim predmetima
• Ojačati dio programa o ocjenjivanju i vrednovanju učeničkog rada,
odnosno učeničkog samovrednovanja

Prezentacija rezultata ankete o RWCT programu


Sudjelovanje u programu

Prezentacija rezultata ankete o RWCT programu


Primjena metoda RWCT
Sudionici često koriste znanja i vještine sa seminara

Prezentacija rezultata ankete o RWCT programu


Najpopularnije metode
Nastavnici su najčešće koristili sljedeće metode
1. Oluja mozgova (razredna nastava i hrvatski jezik)
2. Grozdovi (hrvatski jezik, informatika, rkt vjeronauk)
3. INSERT (hrvatski jezik)
4. Suradničko učenje (hrvatski jezik i strani jezici)
5. Slagalica (hrvatski jezik i psihologija)
6. Debata
7. KWL tablice
8. Dvostruki dnevnik čitanja
9. Razmijenjivanje misli u paru
10. Cinkvine

Prezentacija rezultata ankete o RWCT programu


Promjene u nastavi i kod nastavnika
90% ispitnika smatra da im je RWCT pomogao u nastavi
• ležernija i zanimljivija nastava
• opće poboljšanje
• veće sudjelovanje učenika
• veća motiviranost učenika
• bolja komunikacija s učenicima
• bolja radna atmosfera

• zahtijeva više vremena za pripremu nastave

Prezentacija rezultata ankete o RWCT programu


Nastava i odnos prema učenicima
Nastavnici aktivniji i zauzetiji u provedbi i pripremi
nastave

Prezentacija rezultata ankete o RWCT programu


Promjene kod učenika
RWCT pridonosi boljoj nastavi
• aktivnije sudjelovanje
• veći interes za predmet
• bolja komunkacija
• bolja radna atmosfera
• opušteniji pristup nastavi

Prezentacija rezultata ankete o RWCT programu


Promjene kod učenika
Uočene su znatne promjene kod učenika

Prezentacija rezultata ankete o RWCT programu


Aktivnosti učenika
Veća aktivnost i uključenost učenika u nastavi

Prezentacija rezultata ankete o RWCT programu


Zaključak
RWCT program i metode su...
• unijeli nove načine poučavanja u obrazovni sustav,
• znatno poboljšali i unaprijedili način izvođenja nastave,
• povećali uključenost učenika u nastavu
• povećali zainteresiranost učenika za predmete
• promijenili dosadašnji obrazac poučavanja

Prezentacija rezultata ankete o RWCT programu


Zaključak
Natuknice za sljedećih 10 godina...
• trajno usavršavati program na temelju iskustva provedbe projekta,
• stalno prilagođavati program, metode i udžbenike hrvatskom
obrazovnom sustavu,
• učiniti reorganizaciju seminara kako bi se izašlo u susret
nastavnicima,
• daljnja edukacija zainteresiranih nastavnika za stupnjeve trenera,
voditelja itd.
• praćenje kretanja i promijena unutar svjetske RWCT zajednice
• redovita samoevaluacija provedbe programa i seminara

Prezentacija rezultata ankete o RWCT programu


Hvala na pažnji!
Eli Pijaca
epijaca@fso.hr