You are on page 1of 1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

MALAYSIA
KAMPUS RAJA MELEWAR

KERJA KURSUS

PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN


TINGKAH LAKU
(EDU 3104)
-LAMPIRAN 4-

NAMA : MUHAMMAD AMALUDDIN MD ISA

NOMBOR K/P : 871018-02-5649

UNIT/AMBILAN : PISMP KS/PJ/JAN 2009

PENSYARAH : ENCIK G. DANAPALAN

TARIKH SERAHAN : 13 APRIL 2010