Вы находитесь на странице: 1из 1

I ram (leilung) a him em?

Israel mite hian ram neilo chuan hlutna a neilo, ram hi hralh chi a ni lo tiin ngaihdan nghet tak an nei
a. An ram hi an nunna leh an nihna, an engkim anih tlat av^ngin an zah a, an ngaihlu a, an chhan >m
>m a, an nunna paw'n t^wk hial d^wn mahse sahthl^k an remti ngailo. Thlal>r ram ni \h$nah ei an
hmu a, ngaw an siam a, keinin ramngaw chu rambua-ah kan chhuah thung.

Ram humhalh aiin sum kan thlang z^wk fo. Mahni inhmun dahkhama sum p<k, r<l \ha leh duh lova
inhmun ch^nte hian min thlahtute kan zah lo a ni. Mi hausa leh thil tithei ten ram an nei duai duai
a; hetihlai hian ram neih theih chin bithliahna d^n kan nei miah lote hi mi retheite n>kch>pna a ni.
Chh<ngkaw \henkhatte ram a nih zawh loh n^n, Land Ceiling (ram neih theih chin khuahkhirhna
d^n)kanneihngeingeia\<l,ramhumhalhduhsorkarkanneid^wnem?Mahnihminghawht$rahnamdang
ram leit$r-te hian ram kan phatsan a ni.

Ram neih hi a har a, sum tam tak a ngaih av^ngin mi tam z^wkte chuan ram kan nei lo. Kan ch>nna
hmun leh ram kan neih ang tam takte, harsa taka kan din kan in leh lote hi leimin av^ngin kan ch^n
\h$n a, a pawi hl>. Ram kan lei d^wn leh in kan sak d^wnte hian mithiamte r^wn \hin a \<l khawp
mai. Leimin thleng \hin tamtak ah hian tuiluankawr hian kawngro a su hl> a, chuv^ngin mumal takin
lei nghetlo lai leh min thei awm lai h>lin tuihawk luant$r t<r a ni. Tui dawnna \ha leh rintlak neih t<r,
f<r ruahtui tla hi dahkh^wl thei ila chuan lei chh<nga l<t t<r kan v>n b^kah hun rei tak chh<ng tui
av^ngin kan buai lovang. Kan inb^wr v>la leiin tui a dawn tam chuan leimin a siam hm^ b$k a. T<n
hma lama leimin tawhna leh min \hinna emaw, a bul hnai emaw a nih phei chuan tuidawnna \ha leh
tuiluankawr \ha hi a pawimawh lehzual. Sylpouline hmanga lei chh<ng lama tui l<t theilo t<ra z^r
hliah hi a \angkai a; tui tling a awm chuan paih fai ila, khi a awm chuan hnawhphui t<r a ni. Sylpouline
hi a nihna t<r ang takin leimin theihna t<r leh minna hmunah ruahtui leh leia tui l<t lo t<r z^r nise.

Khuar>l chhiatna lirnghing leh leimin t^wk fo \h$n kan ni a, kan la t^wk z>l dawn ni pawhin a lang.
Sorkarin leilung (Geology) zirna a ngaipawimawh chho hi thil tihawm tak pawh a ni. Kan ram leilung
hi kan hriatchian a, inv>nna t<r leh hmal^k d^n t<r ruahmanna \ha a awm z>l theih n^n heti lam kawnga
hriatna hi uar deuh deuh ang u. Hei lo hi ram kan neilo, dinhmun hlauhawma mi tam tak an awmte
hian chhantu leh thlamuantu an mamawh. Chhawmd^wlna, inv>nna leh zir bingna at^na sum awm
\h$nte pawh hi a nihna t<r ang takin hman ni \h$n se, contractor-te pawhin mahni sahmim tipuar t<r
maiahnathawklovinmipuihimnat<rizawngtawhangu.R>l(train)kawngkahlaulo,kal^wm(welcome)
heklo. D^n hmanga inkulh hi a \ha, thiamna, rinawmna leh taihm^kna hmanga inv>n a him ber.

by Laldinpuia
Research Scholar, MZU