You are on page 1of 7

Liceul Teoretic Eugen Lovinescu clasa XII A-profil Mi, intensiv informatica

Profesor Ana Manda 7 ore/saptamana

Competenţe Generale

1. Identificarea datelor care intervin intr-o problema si aplicarea algoritmilor fundamentali de prelucrare a
acestora

2. Elaborarea algoritmilor de rezolvare a problemelor

3. Implementarea algoritmilor intr-un limbaj de programare

1
Liceul Teoretic Eugen Lovinescu clasa XII A-profil Mi, intensiv informatica
Profesor Ana Manda 7 ore/saptamana

PLANIFICARE SEMESTRIALA
Modulul 1 : BAZE DE DATE
Nr. Unitatea de Nr.
Competenţe specifice Conţinuturi Obs.
învăţare ore Sapt.
─ Entitati si instante 1T S1
─ Atribute 1T S2
- Identificarea si clasificarea ─ Identificator unic 1T S3
Modelul datelor ─ Relatii intre entitati (one-to- 1T S4 Sem. I
conceptual al - Identificarea relatiilor dintre date one , one-to-many , many-to-many)
1. 1T S5
unei probleme ─ Rezolvarea relatiilor many-to-
de gestiune many 1T S6
─ Normalizarea datelor : prima
forma normala , a doua forma
normala , a treia forma normala
─ Crearea structurii tabelelor(tipuri de date 2T S7-8
- Identificarea modalitatilor , structura , campuri/coloane)
adecvate de structurare a datelor ─ Continutul unei tabele (linii/inregistrari) 2T S 9 – 10 Sem I
2. Tabele care intervin intr-o problema ─ Operatii specifice prelucrarii /sem II
tabelelor(adaugare , modificare , stergere , 9T S 11 - 19
sortare , cautare , vizualizare , calcule
statistice)
- Modele de baze de date (modelul relational 1T S 20
, modelul retea , modelul ierarhic)
- Relationare , cheie primara , chei externe 1T S 21
- Identificarea modelelor de baze - Reguli de integritate 1T S 22
3. Baze de date de date si a modului de relationare - Programe de validare , de actiune 2T S 23 – 24 Sem. II
- Operatii specifice prelucrarii bazelor de 4T S 25 - 28
date (interogari , rapoarte)

2
Liceul Teoretic Eugen Lovinescu clasa XII A-profil Mi, intensiv informatica
Profesor Ana Manda 7 ore/saptamana

Nr. Unitatea de Nr.


Competenţe specifice Conţinuturi Obs.
învăţare ore Sapt.
- Identificarea aptitudinilor pentru anumite 1T S 29
tipuri de activitati
- Crearea unui CV si reguli de sustinere a 2T S 30 – 31
Dezvoltarea unui interviu Sem. II
4. profesionala in - 10 reguli in sustinerea unei prelegeri 1T S 32
domeniul IT - Principii de lucru in echipa 1T S 33

2T S 34 - 35 Sem. II
5. Recapitulare

3
Liceul Teoretic Eugen Lovinescu clasa XII A-profil Mi, intensiv informatica
Profesor Ana Manda 7 ore/saptamana

Modulul 2 : SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE ( VISUAL FOXPRO)


Nr. Unitatea de Nr.
Competenţe specifice Conţinuturi Obs.
învăţare ore Sapt.
─ Facilitati oferite in lucrul cu baze 1L S1
de date 2L S1
Mediul de
- Utilizarea instrumentelor de ─ Moduri de lucru (asistat , Sem. I
programare
1. dezvoltare a unei aplicatii comanda , program) 3L S2
VISUAL
─ Obiecte vizuale (ferestre ,
FOXPRO
butoane , liste) , proprietati
(atribute , conditii , evenimente)
- Identificarea modalitatilor 3L S3 Sem. I
2. Tipuri de date adecvate de structurare a datelor
care intervin intr-o problema
─ Stabilirea structurii unei tabele simple
- Identificarea modalitatilor ─ Afisarea,modificarea structurii unei
adecvate de structurare a datelor tabele 9L S4-6
care intervin intr-o problema ─ Introducerea , modificarea , stergerea
- Utilizarea instrumentelor de datelor in/din tabele Sem I
3. Tabele simple dezvoltare a unei aplicatii ─ Afisarea datelor din tabele
─ Pozitionarea si cautarea in tabele
─ Sortarea inregistrarilor unei tabele
─ Lucrul simultan cu mai multe tabele.
Zone de lucru.
─ Comenzi de calcul
Editarea , - Elaborarea si realizarea unei
compilarea si aplicatii , folosind un mediu de 3L S7 Sem. I
4. programare specific
rularea unui
program
- Elaborarea si realizarea unei - Instructiuni simple de citire/scriere
5. Instructiuni aplicatii , folosind un mediu de - Instructiuni conditionale 6L S8-9 Sem. I
programare specific - Instructiuni repetitive

4
Liceul Teoretic Eugen Lovinescu clasa XII A-profil Mi, intensiv informatica
Profesor Ana Manda 7 ore/saptamana

Nr. Unitatea de Nr.


Competenţe specifice Conţinuturi Obs.
învăţare ore Sapt.
Elaborarea si realizarea unei - - Functii standard
Proceduri si aplicatii , folosind un mediu de - Proceduri si functii utilizator ( definire, 9L S 10 - 12 Sem. I
6.
functii programare specific apel , transmiterea informatiilor prin
parametri)
Proiecte - Elaborarea si realizarea unei
7. (Project aplicatii , folosind un mediu de 3L S 13 Sem. I
Manager) programare specific
- Utilizarea instrumentelor de - Operatii asupra tabelelor incluse in baze de
dezvoltare a unei aplicatii date
8. Baze de date - Filtre 9L S 14 - 16 Sem. I
- Indecsi in Visual FoxPro
- Relatii intre tabele
- Utilizarea instrumentelor de - Comenzi SQL 6L S 17 - 18 Sem. I
9. Limbajul SQL dezvoltare a unei aplicatii
- Utilizarea instrumentelor de - Creare si caracteristici
Formulare dezvoltare a unei aplicatii - Utilizarea controalelor
10. (Form - Fixarea proprietatilor si stabilirea 9L S 19 - 21 Sem. II
Designer) raspunsului la evenimente , stabilirea
ierarhizarii obiectelor din formular
Rapoarte - Utilizarea instrumentelor de
11. (Report dezvoltare a unei aplicatii 6L S 22 - 23 Sem. II
Designer)
Etichete( Label - Utilizarea instrumentelor de 6L S 24 - 25 Sem. II
12. dezvoltare a unei aplicatii
Designer)
Meniuri (Menu - Utilizarea instrumentelor de 6L S 26 - 27 Sem. II
13. dezvoltare a unei aplicatii
Builder)

5
Liceul Teoretic Eugen Lovinescu clasa XII A-profil Mi, intensiv informatica
Profesor Ana Manda 7 ore/saptamana

Nr. Unitatea de Nr.


Competenţe specifice Conţinuturi Obs.
învăţare ore Sapt.
Proiect de - Elaborarea si prezentarea unei 12 L S 28 – 31
gestiune a aplicatii Sem. II
datelor specifice - Recapitulare , pregatire pentru 12 L S 32 - 35
14.
unui domeniu atestat
de interes
practic

Modulul 4 : PROGRAMARE WEB


Nr. Unitatea de Nr.
Competenţe specifice Conţinuturi Obs.
învăţare ore Sapt.
─ Etapele procesului de dezvoltare
a unei aplicatii web
- Identificarea principiilor generale ─ Aspecte generale ale proiectarii 10 T S 1 -10
Proiectarea ale proiectarii interfetelor Web interfetelor web Sem. I
1. interfetelor ─ Realizarea interfetelor web 20 L S 1 -10
Web utilizand limbajul de marcare HTML
(elemente avansate):tabele ,
formulare , cadre , layer-e
─ Foi de stiluri (CSS)
Dezvoltarea - Identificarea elementelor - Modelul client – sever 2T S 11 - 12
2. aplicatiilor Web specifice aplicatiilor web - Protocoale de comunicatie 2L S 11 Sem. I
- introducere
─ Elemente de baza ale limbajului
Aplicatii server - Identificarea elementelor ─ Instructiuni 10 T S 13 – 22
3. – side specifice aplicatiilor web ─ Functii 14 L S 12 - 18 Sem. I + II
Limbajul PHP ─ Structuri de date

6
Liceul Teoretic Eugen Lovinescu clasa XII A-profil Mi, intensiv informatica
Profesor Ana Manda 7 ore/saptamana

Nr. Unitatea de Nr.


Competenţe specifice Conţinuturi Obs.
învăţare ore Sapt.
- Aplicatii pentru definirea si gestionarea
- Identificarea elementelor bazei de date 10 T S 23 – 32 Sem. II
Aplicatii web
specifice aplicatiilor web - Conectare/deconectare la baza de date 14 L S 19 - 25
4. cu baze de date
- Transmiterea interogarilor SQL catre baza
MySQL
de date.Preluarea si prelucrarean datelor
returnate de interogarile SQL
Proiectarea si - Elaborarea si realizarea unei
5. realizarea unei aplicatii , folosind un mediu de 20 L S 26 - 35 Sem. II
aplicatii Web programare specific

6. Recapitulare 3T S 33 - 35 Sem. II