Вы находитесь на странице: 1из 1

RAPORT DE PRACTICĂ

1. Prezentare generală a stagiului de practică (min. 1 pg. – max. 2 pg.):


a. Identificarea instituţiei - gazdă şi a Departamentului/ Biroului unde a fost efectuat
stagiul de practică; (legea prin care a fost înființată primăria, data, departamente
administrative, adresa etc.)
b. Obiectivul stagiului de practică;
c. Detalii despre coordonatorul stagiului de practică din interiorul instituţiei.(funcție,
atribuții, CV ale reprezentantului partenerului de practică – domnul Franchevici
Daniel Eduard Octavian- şi ale tutorelui de practică – doamna Bădescu Grațiela )
2. Descrierea instituţiei primitoare (min. 1 pg. – max. 2 pg.):
a. Plasarea instituţiei în sistemul administrativ românesc / pentru organizaţiile din
sistemul privat, prezentaţi interacţiunile acestora cu mediul public, administrativ;
b. Prezentarea generală a misiunii, obiectivelor Departamentului / Biroului unde a fost
efectuat stagiul de practică;
c. Anexarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a instituţiei (actualizat).
3. Jurnalul stagiului de practică (min. 2 pg. – max. 5 pg.):
- Se vor prezenta, pe zile de practică, activităţile realizate. ATENŢIE: această parte a
raportului reflectă activitatea Dvs. EFECTIVĂ de practică -
- Anexarea de materiale justificative (documente elaborate pe perioada practicii) este
obligatorie.
4. Comentariul stagiului de practică (min. 3 pg. – max. 6 pg.).
Comentaţi stagiul de practică desfăşurat, accentuând detaliile privitoare la relaţionarea
cu colegii de grupă (de practică), membrii instituţiei primitoare şi activităţile pe care le-
aţi desfăşurat pe perioada practicii.
5. Concluzii (min. 1pg. – max. 2pg.)
- Se va evidenţia contribuţia adusă de stagiul de practică dezvoltării profesionale/ individuale a
fiecărui cursant