You are on page 1of 1

BRGY. STO.

NIÑO
SAN FRANCISCO, QUEZON OCTOBER 25, 2010

iboto po n atin!
“May paninindigan,
JUN mapagkakatiwalaan,
hukom ng barangay”

DELA PEÑA
Para KAGAWAD