You are on page 1of 10

Anak Kambing saya

Di mana dia
Anak kambing saya?
Anak kambing saya
Ada di bawah tangga

Di mana dia,
Anak kambing saya?
Anak kambing saya
Yang sedang makan rumput

Chorus:
Can mali can, (mbek… mbek..)
Can mali can, (mbek.. mbek..)
Can mali can, ketipung payung
Namakan gambar di bawah:
kambing
kambing
jantung
jantung
kumbang
kumbang
bintang
bintang
gunting
gunting
BACAAN BERGRED

Baca petikan di bawah dengan


sebutan yang betul.
Kambing
Ini kambing.
Ini kambing Pak Long.
Pak Long bela kambing.
Kambing Pak Long ada tanduk.
Kambing suka makan rumput.
Nama : ………………………. Tarikh:………………………….

Jawab soalan-soalan berikut.

1. Ini apa?
Ini ………………….

2.Ini kambing siapa?


Ini kambing …………….

3.Kambing Pak Long ada apa?


Kambing Pak Long ada ……………….

4.Kambing suka makan apa?


Kambing suka makan ………………….