Вы находитесь на странице: 1из 1

Clasificarea statelor

Dupa nivelul de dezvoltare social-economica


Grupe de state Subgrupe de state
State cu nivel • Cele mai înalt dezvoltate „Grupul celor 7”
înalt de dezvoltate • Mici state dezvoltate din Europa
economică • Înalt dezvoltate din afara Europei
• Recent industrializate
Cu nivel mediu de *Statele postsocialiste din Europa
dezv.economică *Comunitatea statelor independente şi China
State în curs de • Noi industrializate
dezvoltare • Exportatoare de petrol
• Cu nivel mai avansat de dezvoltare
• Cele mai slab dezvoltate din lume
După poziţia geografică
Ţări intracontinentale Ţări maritime
Cehia,Ungaria,Elveţia Continental- Peninsulare Insulare
Belarus,Niger, maritime
Mongolia China,S.U.A India,Spania Cuba,Islanda
Germania Norvegia Marea Britanie
Franţa Italia Japonia
După mărimea teritoriului
Cîteva mln de km² Sute de mii de km² Mii sau zeci de mii de km²
Rusia,Canada,China,Brazilia,India Franţa,Ucraina,Germani Spania Austria,Irlanda,Elveţia,Lituania,R.Moldova

4)După nr populaţiei
Nr Peste 100 mln 50-100 mln 10-50 mln Sub 10 mln
populaţiei
Statele China,S.U.A Germania,Italia Argentina,Chile Suedia,R.M
Indonezia M.Britanie,Egipt Polonia,România Slovacia
Rusia,Brazilia Turcia,Vietnam Algeria,Canada Armenia,Estonia
Bangladesh Franţa Maroc Danemarca

După forma de guvernămînt


Ţ-republici Ţ-monarhii Teritorii
Absolute Const Teocr. dependente şi statut
special
R.M,S.U.A, Oman,Arabia,EAU M.Br,Japonia,Spania Vatican Gibraltar
Franţa,România Brunei Norvegia,Suedia, Polinezia fr
Cehia,Rusia Spania Martinica
Conform indicelui dezvoltării potenţialului uman
I.D.P.U. 0,800+ 0,500-0,799 -0,500
Australia,Franţa,M.BR R.M,Turcia, Madagascar
Panama,Argentina,Grecia China,Ucraina Ciad,Niger
Israel,Olanda,S.U.A Belorus,India Zambia,Kenza
Canada,Italia,Portugalia România,Sri Lanka Tanzania,Etiopia
Spania,Chile,China Salvador,Georgia Angola,Mali
Slovacia,Polonia Columbia,Maldive Congo
Singapore ,Ungaria Jamaica,Pakistan
Irlanda,Suedia Honduras,Sudan

Оценить