Вы находитесь на странице: 1из 2

Ispitna pitanja iz sociologije drustvenih devijacija - kriminaliteta

I grupa pitanja - prvi kolokvijum


1.Znacaj teorijskog pristupa u kriminologiji i podela teorija.
2.Klasicna skola (Beccaria, Bentham, Feuerbach - iz udzbenika - osnove ucenja i
kritika).
3.Savremeni neoklasicizam, desni realizam.
4.Pozitivizam u kriminologiji, kartografska skola (Quetelet i Guerry).
5.Antropoloska skola prethodnica i "sveto trojstvo" (Lombroso, Garofalo, Ferri).
6.Zlocin i fizicka konstitucija; uticaj genetskih faktora.
7.Psihoanaliticka objasnjenja; teorija inteligencije.
8.Francuska skola (Tarde, Durkheim), socioloska skola (Liszt, Ashaffenburg).
9.Teorija istorijskog materijalizma (Bonger).
10.Ekoloska teorija (Shaw & McKay, Trasher), teorije o ucenju (Sutherland, Akers
).
11.Teorija drustvenog konflikta i raskoraka (Elliot, Sellin; A.Cohen, Miller, Wo
lfgang & Ferracuti).
12.Terija drustvenog pritiska (Merton, Cloward & Ohlin, Sykes & Matza).

III grupa pitanja - na samom ispitu


1.Interesovanje za zlocin, naucna perspektiva.
2.Osnovni pojmovi u kriminologiji.
3.Razlicita shvatanja zlocina - uza i sira odredba.
4.Zlocin i devijantnost.
5.Drzave sa visokom stopom kriminaliteta; moguca objasnjenja visoke stope krimin
aliteta u njima.
6.Drzave sa niskom stopom kriminaliteta; studija F.Adler.
7.Podaci o kriminalitetu u Srbiji.
8.Prognoza kriminaliteta kao masovne pojave.
9.Tipologija dela i ucinilaca.
10.Zlocini mrznje.
11.Nasilnicki kriminalitet - pojam, koreni nasilja.
12.Tradicionalni oblici nasilnickog kriminaliteta (ubistva, proganjanje, silovan
je).
13.Noviji oblici: izmedju partnera (sindrom zlostavljane zene) i medjugeneracijs
ki.
14.Imovinsi kriminalitet - pojam, vrste i reagovanje gradjana; vandalizam.
15.Kriminalitet belog okovratnika i kriminalitet korporacija.
16.Korupcija.
17.Kompjuterski kriminalitet.
18.Organizovani kriminalitet: transnacionalni organizovani kriminalitet.
19.Trgovina ljudima
20.Politicki kriminalitet; terorizam.
21.Saobracajni kriminalitet.
22.Dva osnovna pristupa uzrocnosti u kriminologiji.
23.Pokusaj objasnjenja kauzaliteta zlocina; svedski primer.
24.Dejstvo kriminogenih faktora u razdobljima relativnog drustvenog mira.
25.Dejstvo kriminogenih faktora u razdobljima socijalnih potresa.
26.Bolesti zavisnosti.
27.Nedostatak samokontrole kao unutrasnji cinilac.
28.Kriminalna karijera.
29.Viktimoloska dimenzija kriminalne pojave; teorija o zivotnom stilu; podele zr
tava.
30.Tzv. delikti bez zrtve.
31.Vidovi reakcije drustva na zlocin i mitovi o zlocinu.
32.Strah od zlocina; stokholmski sindrom.
33.Neformalna kontrola od strane zajednice; koncepcija O.Newman-a.
34.Kolektivni odgovor na zlocin (uzimanje pravde u ruke; samoorganizovanje gradj
ana); susedsko nadziranje; patrole gradjana.
35.Formalna kontrola (faze i kljucni organi).
36.Nastanak moderne policije; grad bez policije.
37.Vrste i oblasti policijskih aktivnosti.
38.Strategije policijskog delovanja; saradnja lokalne zajednice; teorija "razbij
enih prozora".
39.Strategije nulte tolerancije; resavanje problema; situaciona prevencija.
40.Diskreciona ocena; protivrecnost zahteva i sukob uloga; primena prinude.
41.Zanimanje policajac - opasan posao; stes i potkultura policajaca.
42.Zamerke policijskim organima: izdvajanja i efikasnost; birokratizacija i poli
tizacija.
43.Prekoracenje i zloupotreba ovlascenja; korumpiranje policije.
44.Privatizacija poslova bezbednosti.
45.Zamerke sudovima; odnos zaprecenih i izrecenih sankcija; nezavisnost sudstva.
46.Nastanak kazne zatvora i ustanova; stanje i reformatori (Howard, Frey, Bentha
m).
47.Sistemi celijskog usamljenja.
48.Progresivni sistem (Machonoki-jev eksperiment; engleska i irska varijanta; kr
itika).
49.Resocijalizacija kao svrha kaznjavanja u modernom sistemu.
50.Individualizacija u izvrsennju kazne (opservacija, klasifikacija i kategoriza
cija); humano postupanje sa osudjenicima.
51.Osporavanje kazne zatvora i njenog cilja.
52.Negativan uticaj na osudjenika; osudjenicka zajednica.
53.Trajanje kazne; jedna ili vise vrsta zatvaranja.
54.Prenatrpanost zatvora i cena izvrsenja; pobuna i nasilje medju osudjenicima.
55.Problemi postpenalne pomoci.
56.Kritike filozofije tretmana.
57.Nacin prevazilazenja krize (privatizacija i vaninstitucionalni tretman).
58.Vrste ustanova prema stepenu obezbedjenja; pojam otvorenih ustanova i izbor o
sudjenika.
59.Alternative kazni zatvora - pojam i vrste.
60.Rad u korist zajednice; kucno zatvaranje i elektronski nadzor; buducnost kazn
e zatvora.
61.Formalna socijalna kontrola i garantovanje prava coveka.
62.Novi trendovi u kontroli kriminaliteta ("krugovi odgovornosti"; dva pristupa
maloletnickoj pravdi; suzbijanje kriminaliteta kao globalni problem).
63.Restitutivna i restorativna pravda.