You are on page 1of 1

V Domingo, 10 de octubre del 2010 L14

Ourense La Voz de Galicia

No audiovisual con apenas 15 anos A cinta será


proxectada no
Un grupo de alumnos do IES Lauro Olmo do Barco recibiron unha mención no cineclub e está
concurso escolar do festival de cine de Ourense pola curta «Sen saída» prevista a súa venda
en formato DVD
CRÓNICA
María Cobas Sen saída é a historia dun gru-
po de alumnos que quedan
O BARCO/LA VOZ. Contentos, moi atrapados no centro, no pro-
contentos, estaban este xoves pio IES Lauro Olmo (que foi
un grupo de alumnos de cuar- «precintado» para a rodaxe
to de secundaria do IES Lauro durante unha fin de semana
Olmo do Barco. Viñan de reci- o pasado curso) tras entrar
bir en Ourense unha mención para tentar liberar a unha
no Ouff escola, o concurso que compañeira. Unha vez den-
o festival de cine promove den- tro son vítimas dun estraño
de o ano pasado para fomentar virus que, partindo do labo-
a creatividade audiovisual e o ratorio, se estendeu por to-
uso do galego entre os estudan- do o instituto. «Está inspirado
tes non universitarios. en REC», contaba Lucas Do-
Contentos pero ao tempo co campo, autor do guión xunto
orgullo afectado por non ter aca- a seu irmán Álvaro.
dado máis. Querían podio e que- Trátase dunha curtametra-
daron con diploma. Foi con Sen xe de «20 minutos, porque
saída, unha curtametraxe que era o que marcaban as ba-
naceu ao abeiro da materia Al- ses do concurso como má-
ternativa a relixión. E defenden ximo», explica Álvaro; que
como mérito propio «que non poderá verse «en breve» no
temos clases de audiovisual», ar- Teatro Lauro Olmo, dentro
gumentaba Javier Leivas. El é un Os alumnos do IES Lauro Olmo foron os únicos ourensáns que lograron recoñecemento do xurado | LOLITA VÁZQUEZ da programación do cineclub
dos protagonistas da cinta, na Groucho Marx, e está pre-
que saen tamén os irmáns Lu- mantiñamos relación por Inter- con eles xunto a Xoán Santos e seus temas, El paso de la muer- vista unha proxección den-
cas e Álvaro Docampo, Miguel net: facendo prestacións, por Chus Rodríguez. Iso si, foi unha te, como banda sonora. tro do propio centro educa-
Gómez, María González, Lidia chat... Os rapaces tiveron que colaboración frouxa, «porque o Tralo éxito acadado con Sen tivo. «Ademais, queremos fa-
Álvarez, Isabel Vázquez, Julieta facer varias gravacións, e como fixeron todo eles», dicía Rodrí- saída, o grupo de escolares xa cer algunhas copias en DVD
Fusaro, Santiago Coni Molina e saíron moi ben, emocionáronse guez. Guión, dirección, maqui- pensa no seu seguinte proxec- para pór á venda», explica-
Tiago Rebelo. e decidiron facer unha curta». llaxe, vestiario... «Todo», asegu- to, que será de formato longo. ba Lucas, que tamén exerceu
«Xa o curso pasado, entramos Contábao Rafa Adán, do Servizo raba Miguel Gómez; que despois Avanzan que será «unha come- como director da cinta. «So-
no proxecto Máis Nós, con ou- de Normalización Lingüística do matizaba que todo agás a música. dia, non terror», comentaba Ma- mos os futuros Almodóvar»,
tros centros de Galicia cos que centro, o docente que colaborou O grupo Igloo cedeulles un dos ría González. ameazaba.

Urbinor
GUÍA INMOBILIARIA

Valle Inclán, 5 - Entreplanta A


C/ Juan XXIII, nº 12. Ourense Ramón Cabanillas, 2 b OURENSE
Tel. / Fax: 988 22 13 02
988 51 02 66 Entresuelo, local 6
Teléfono y Fax: 988 22 16 57
C/ Coruña, nº 10-local 3
Tels.:988 010 874 - 666 263 420
inmobiliariacelso@hotmail.com
32005 OURENSE
R/ FRANCISCO DE MOURE, 22 BAIXO MÓVIL: 629 371 053 OURENSE
www.galiurbe.net CONTABLE - LABORAL FISCAL - ALQUILER AMUEBLADO
32002 Ourense correo@galiurbe.net SEGUROS
Tel. 988 10 20 75 - 629 83 67 48 A VALENZÁ.- AL LADO CENTRO SALUD. - Cardenal Quiroga: 2 dormit., salón, cocina y
VENTAS - TRASPASOS baño,450 C.I.
jba.couto@ymail.com PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN. IMPRESIONANTES ALQUILER - ALQUILERES
VISTAS. HAZ TU RESERVA. DESDE 94.500 E. COMUNIDADES - Celso Emilio Ferreiro: 2 dormit., salon, cocina,
ALQUILERES baño, garaje, 400 €..
Couto ( Francisco Asorei): 4d, salón, co- ALQUILER COCINA AMUEBLADA
ALQUILERES - Emilia Pardo Bazán: estudiantes, 4 dormit., sa-
cina y dos baños. Garaje cerrado y trastero. ·VIVIENDAS ROY PAEZ: Piso amueblado, 4 habitaciones,
PROGRESO. 450 € lón, cocina, baño, 450 € C.I.
Amueblado. Todo exterior. 500 euros IC. MARCELO MACIAS: Piso amueblado, 4 salon, cocina, baño, calefacción ascensor 450 €
dormitorios, 350 E. C.I. Ref.- 2904. - Zona Mercadona: 2 dormit., salon, cocina, baño,
Centro: 3d, salón, cocina y baño. MIRADOR ALAMEDA. 500 € (Cdad, Incluida) garaje cerrado, 420 C.I.
Amueblado. Ascensor, calefacción. Muy UNIVERSIDAD: Estudio nuevo, 1 dormitorio, AV BUENOS AIRES: Piso amueblado, 3 habita-
buen estado. 450 euros IC. totalmente amueblado, calefacción central, garaje ALQUILER AMUEBLADO ciones, salon, cocina, baño , calefacción ascensor
- Zona Camelias: 3 dormit., salón, cocina, 2 ba-
Residencia: 3d, salón, cocina y dos 360 E. Ref.- 1309. GARAJE 430 € (Cdad, Incluida) ños, garaje, 300 €. Posibilidad de garaje.
baños. Plaza de garaje y bodega. Nuevo. A VALENZÁ: Edificio Mercadona, piso de 3 PLAZA MERCEDES. 2 habita- RIVEIRA DE CANEDO: Piso amueblado, 3 habi- - Valle Inclán:3 dormit, salon, cocina, 2 baños,
Amueblado. 500 euros IC dormitorios, 2 baños, cocina amueblada, armarios ciones, salón, cocina, baño, ga- taciones, salon, cocina, baño , calefacción 420 € garaje, 450 €.
Vistahermosa: 4d, salón, cocina y dos empotrados, totalmente exterior, garaje y bodega, raje, bodega,amueblado, impeca- (Cdad, Incluida) - Valle Inclán; 3 dormit., salon, cocina, baño y
baños. 4º sin ascensor. Amueblado.330 450 E. Ref. ble.195.000€ SANTO DOMINGO: Estudio amueblado, 1 habita- aseo. 350
euros IC.calefacción gas ciudad. CENTRO: Zona Centro comercial, Piso amueblado, ciones, salon, cocina, baño, calefaccion, ascen- - Otero Pedrayo: 1 dormit., salon cocina, baño,
Camelias: 3º sin ascensor. 3d, salón, cocina ARTURO PÉREZ SERANTES. 300 €
3 dormitorios, 1 baño, calefacción, 380 E. C.I. sor y garaje 430 € (Cdad, Incluida) garaje, 460 €
y baño. Amueblado con calefacción de gas Ref.- 1886 ARTURO PÉREZ SERANTES. 350 € RAMON PUGA: Piso amueblado, 3 habitaciones, - Auditorio: 2 dormit., salón, cocina, 2 baños,
ciudad. 330 Euros IC. RESIDENCIA: Apartamento impecable, amueblado, salon, cocina, baño, calefaccion 390 € (Cdad, garaje, 500 €.
Polígono: Casa de 3d, salón, cocina y dos 2 dormitorios, 2 baños, garaje, 450 E. Ref.- 2910. VENTAS Incluida) - Avda. Buenos Aires: 4 dormit., salón, cocina, 2
baños. Calefaccion de gasoil. Amueblada AV. DE SANTIAGO: Piso amueblado, 3 habi- baños, 4º sin ascensor, 350 €.
con terreno de 300 m2. 360 euros. ·OFICINA: Progreso: 48 m2. 2 Despachos, archivo
y recibidor. 300 E. Ref. 2898. CASA TOTALMENTE REFORMADA taciones, salon, cocina, baño, ascensor 340 € - Avda. Buenos Aires: estudiantes, 2 dormit., sa-
Cabeza de Vaca: Casa de 3d, salón, cocina zona de Soutopenedo: 115.000€ (Cdad, Incluida)
·NAVE COMERCIAL: POLIGONO BARREIROS: lón, cocina, baño,400 €. Posibilidad garaje.
y dos baños. Calefacción de gasoil. Garaje 2 COUTO: Piso amueblado, 100m2, totalmente
700m2 Oficinas y baños. 1.100€. Ref.: 2831 CASA SIN REFORMAR con finca BAJOS VENTA
coches. Terreno de 50 m2. 425 euros.. exterior, 3 habitaciones, salon, cocina, baño,
anexa, zona de Soutopenedo: 65.000€ - Curros Enríquez: 380 m2, licencia para cafe-
VENTAS VENTA calefacción. 450 € (Cdad, Incluida)
PISOS tería.
·PISOS: POSIO: Apartamento amueblado, seminuevo, 2
Couto: Francisco Asorei: 4d, salón, cocina VENTA EMILIA PARDO BAZAN: Sa- habitaciones, salon, cocina, baño, calefacción y - Saínza: 250 m2, acondicionado como comercio.
ZONA COUTO.- Duplex a estrenar, con terraza, lón-cocina amueblada, habitación, es- - Avda. Zamora: de obra, 70 m2.
y dos baños. Ascensor, calefacción. Garaje tres dormitorios, salón, dos baños, garaje y bodega. ascensor. 450 € (Cdad, agua caliente y calefac-
tudio, baño, garaje. Muy buen estado. - Calle del Baño: sótano cerrado con capacidad
cerrado y trastero. Exterior. 186.000 euros. 170.000 E. Ref.- 2836. 160.000€ ción Incluidas)
Couto( Silvio Fernández): 4d,salón, cocina CTA. DE LA GRANJA: Apartamento NUEVO para 4 plazas de garaje.
JESUS SORIA: Apartamento Seminuevo, 2 - Avda Portugal: 132 m2+ 133 m2 en obra nueva.
y dos baños. Ascensor, calefacción. Plaza Dormitorios, armarios empotrados, cocina, salón, SAN CIPRIAN DE VIÑAS- CURRAS-: amueblado, 2 habitaciones, salon, cocina, baño,
de garaje y trastero. Exterior. 187.000 euros. balcon, galería, garaje y trastero. 140.000 Euros. Chalet independiente de piedra morena calefacción GARAJE, TERRAZA 450 € (Cdad, - Río Casaio: 250 m2, suelo luz entrada de carrua-
Lagunas: 2º sin ascensor. 2d, salón, cocina Ref. 2045 356 metros, 5 habitaciones, 2 solones, Incluida) jes, muy buen precio.
y baño. trastero. Calefacción. 72.000 euros. cocina, 3 baños. Garaje para 5 coches. MERCEDES: Estudio amueblado, 1 habitaciones, - Rua 21:325 m2, propio para taller, baños ofici-
Santa Teresita: 3º sin ascensor. 3d,salón, AVDA. PORTUGAL: Urge venta. Piso amueblado,
totalmente reformado. 3 Hab. 2 baños. Altura. Construccion de primera calidad, ACS salon, cocina, baño, celefaccion y ascensor 390 nas.
cocina y baño. Semireformado. 66.000 Calefacción central. Ascensor. Trastero amplio. y calefacción de gasoleo, armarios em- € (Cdad, Incluida) ALQUILER NAVES
euros. Oportunidad 150.000 Euros. Ref. 2874. potrados rematados. Finca de 600 me- AV.BUENOS AIRES: Estudio amueblado, 1 habi- - Parque Tecnológico: nave de 700 m2, acondi-
Polígono Reboredo. Estudios y Aparta- tros cerrada en piedra, a 10 minutos del taciones, salon, cocina, baño, ascensor y calefac- cionado, baños y oficinas 1500€.
mentos a la venta desde 66.000 euros. ·BAJO COMERCIAL: CARBALLIÑO: Aldara 26; centro de Ourense. FOTOS GALIURBE.
145 m2. Posibilidad de unir al sótano de 180 m2 cion, 410 € (Cdad, Incluida) - Seixalvo: 5300 m2, acondicionadas.
CASAS NET. Posibilidad de alquiler con opción a VALENZANA: Piso, 3 habitaciones, salon, coci-
Cortiñas ( Pereiro de Aguiar): Chalet de con entrada independiente. Buen precio. compra o parte en permuta en el área de - Ctra. Madrid: 800 m2, 40 m de fechada acrista-
na, baño, celefaccion 350 € (Cdad, Incluida) lada, ideal para exposición, 2000 €.
Piedra de 5d, salón, cocina y 4 baños. 500 ·CASA A 11 KM.: Dos plantas, 350 m2 de terreno, Ourense ciudad. VENTAS
m2 de terreno. Impecable. 250.000 euros. de piedra, recién restaurada estilo rústico, tres SAINZA: OPORTUNIDAD UNICA, Piso, en buen - Zona nueva San Ciprián: dos naves de 100 m2,
Rairo ( Finca a Marquesa) . Casa de dos dormitorios, salón-cocina, chimenea francesa. OPORTUNIDAD: PASEO BARBAÑA, se pueden unir, 450 € unidad.
150.000 Euros. 80 mts, 3 habitaciones, salón, cocina, 2 estado, 3 habitaciones, salon amplio, 2 baños,
plantas con 250 m2 de terreno. Bus urbano. calefacción, ascensor y GARAJE, 180.000 € - Taboadela: nave1000 m2, terreno anexo de
108.000 euros. ·FINCA EDIFICABLE; Zona Polígono San Ciprián baños, garaje, bodega, pequeña terraza, 1500 m2, 1500 €.
a estrenar.213.000 € SAINZA: Piso, en buen estado, 3 habitacio-
San Cibrao: Casa de 300 m2 nueva con de Viñas, 626 m2. Edificabilidad 438 m2. Bajo+1 nes, salon amplio, baño, calefacción, ascensor, - Polígono Barreiros: naves desde 480 m2.
terreno de 100 m2 210.000 Euros. altura, se autoriza negocio y vivienda.- Sólo 65.000 125.000 € - Polígono san Ciprián: 700 m2. 1.100 m2, con
E. Ref.- 2887. MIRADOR ALAMEDA: Alto, muy bue-
Pontón(Ctra de Celanova): 5 Km de na vista, 4 habitaciones, salón, cocina AV. DE ZAMORA: Piso, 3 habitaciones, salon, muelles de carga y puente grúa
Ourense.140 m2 de vivienda con 200 m2 NEGOCIOS: amueblada, 2 baños, garaje doble, tras- cocina, baño, calefacción 106.000 € MOTEL EN VENTA: con licencia para duplicar
de terreno. Calefacción gasoil. 108.000 TALLER DE CARPINTERIA: A 11 km. Nave de 450 tero. 258.000 € MASIDE: LOTE 2 Casas de piedra, con terreno , habitaciones, pida información.
euros M2. Parte baja taller, con maquinaria. Parte alta: una totalmente reformada como nueva a estrenar,
NEGOCIOS: Exposición. Se alquila 500 E. REF. 2.900 ZONA PUGA: Casa en finca cerrada de dos habitaciones, salon amplio, 65.000 € DISPONEMOS EN
CAFETERÍA.- De alquiler en zona Couto. A VALENZÁ.- EDIFICIO MERCADONA.PLAZAS 8.000 metros, 3 habitaciones, salón, co- VALENZANA: PISO A ESTRENAR, 3 habitacio-
500 euros de alquiler y 4.000 euros de fian- cina, 3 baños, bodega, calefacción/ACS, VENTA PISOS, APART,
GARAJE AMPLIAS EN ALQUILER O VENTA. nes, 2 baños, salon, cocina independiente, ascen-
za o aval bancario. 12.000 EUROS. impecable. sor, calefacción y garaje, 154.000 € CASAS Y TERRENOS