You are on page 1of 3

ISTORIA ŞI FILOSOFIA RELIGIILOR 2010/11

RELIGIA EGIPTULUI ANTIC

Dicţionare, enciclopedii, cărţi

***New Larrousse Encyclopedia of Mythology, introd. Robert Graves, Crown


Publishers, Inc. 1968 (J. Viaud, Egyptian Mythology: The Ennead of Heliopolis
and the family of Osiris, Protective divinities of the Pharaohs and the
kingdom, Divinities of River and Desert Divinities of Birth and Death, Men
deified and the Pharaoh god, The sacred animals)

Bleiberg, Edward (ed.) Arts and Humanities Through The Eras: Ancient Egypt (2675
B.C.E.–332 B.C.E.), Thomson Gale, 2005

Bunson, Margaret R. Encyclopedia of Ancient Egypt, Facts On File, Inc., New York, 2002

Bierbrier, M. L., Historical dictionary of ancient Egypt, Scarecrow Press, Inc., 2008

Cihó, Miron, Studii privind magia egipteană antică, Editura Universităţii din Bucureşti,
Bucureşti, 2007(BCU)

Idem, Lexiconul faraonilor, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2007(BCU)

Idem, Caiete de egiptologie, Elit, Bucureşti, 1996(BCU)

Idem, Civilizatia Egiptului greco-roman Plutarch : "Despre Isis şi Osiris", Editura


Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2001 (BCU)

Constantin Daniel, Maxime, sentinte si aforisme din Egiptul Antic, antologie, pref. si trad. de
C. Daniel, Bucureşti, Albatros, 1975 (BCU)

Idem, Civilizatia Egiptului Antic, Bucuresti, Sport-Turism, 1976 (BCU)

Idem, Cultura spirituala a Egiptului antic, Cartea Românească, Bucureşti, 1985 (BCU)

Gândirea egipteana antica, trad.., studiu introd., notite introd. şi note Constantin Daniel,
Bucureşti, Herald, 2008 (BCU)

Clayton, Peter A., Cronica faraonilor: consemnarea, domnie de domnie, a suveranilor si a


dinastiilor din Egiptul antic, trad. Gina Frîncu, Enciclopedia RAO, Bucureşti, 2007 (BCU)

Desroches Noblecourt, Christiane, Femeia în vremea faraonilor, trad. de Andrei Niculescu,


Meridiane, Bucuresti, 2002 (BCU)

Donadoni, Sergio (coord.), Omul egiptean, Polirom, Iasi, 2001 (BCU)

1
El Mahdy, Christine, Momies: mythe et magie, trad. Christine Monnatte et Marie Chemorin,
Casterman, 1990 (BCU)

Grimal, Nicolas, Histoire de l'Egypte ancienne, Fayard, Paris, 1988 (BCU)

Hart, George, A Dictionary of Egyptian Gods and Goddesses, Taylor & Francis Routledge,
1986 (BCU)

Idem, Dicţionarul zeilor si zeiţelor Egiptului Antic, trad. de Mirella Acsente, Artemis,
Bucureşti , 2004 (BCU)

Leclant, Jean, Le monde égyptien: les pharaons, Gallimard, Paris, 1985 (BCU)

Lurker, Manfred, Divinităţi şi simboluri vechi egiptene: dicţionar , trad. de Adela Motoc,
Bucureşti, Saeculum, 1997 (BCU)

Matie, M.E., Miturile Egiptului antic, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1958 (BCU)

Meeks, Dimitri şi Christine Favard, Les dieux égyptiens, Hachette, Paris, 1995 (BCU)

Moret, Alexandre, Misteriile egiptene, trad. Mariana Buruiana, Herald, Bucureşti, 2006 (BCU)

Idem, Rois et dieux d'Egypte, Armand Colin, Paris, 1923 (BCU)

Idem, The Nile and Egyptian Civilization, trad. fr. R. T. Clark, Routledge, London, 1996
(BCU)

Montet, Pierre, Viaţa de toate zilele in Egipt pe vremea Dinastiei Ramses, trad. de Ileana
Zara, Editura Eminescu, Bucureşti, 1973 (BCU)

Naud, Yves, La vengeance des Pharaons, Famot, Genève, 1977 (BCU)

Piankoff, Alexandre, Le "coeur" dans les textes égyptiens depuis l'Ancien jusqu'à la fin du
Nouvel Empire, Librairie Orienraliste Paul Geuthner, Paris, 1930 (BCU)

Pinch, Geraldine, Egyptian Myth. A Very Short Introduction, Oxford University Press Inc.,
New York, 2004 (BCU)

Plutarh, Despre Isis si Osiris, trad., cuv. înainte si note: Maria Genescu, Bucureşti, Herald, 2006
(BCU)

Pomian, Ştefan, Principii morale în literature sapienţială şi cea vechitestamentară, (FTOUB)

Rachet, Guy, Dicţionar de civilizatie egipteană, trad. de Cristina Muica, Bucureşti, Univers
Enciclopedic , 1997 (BCU)

2
Revillout, Eugène, Précis du droit égyptien comparé aux autres droits de l'Antiquité, V.
Giard et É. Brière, Paris, 1903 (2.vol) (BCU)

Tiele, C. P., Comparative History of the Egyptian and Mesopotamian Religions: Vol. I:
History of the Egyptian Religion, Routledge, London and New York, 2001 (NEC)

Tudor, Eduard Florin, Literatura sapienţială în tradiţia mesopotamiană, egipteană şi biblică


(teză de doctorat) (FTOUB)

Ulmeanu, Victor, Religiunea egiptului şi raportul ei faţă de creştinism (FTOUB)

Weigall, Arthur, Le pharaon Akh-en-aton et son époque, Payot, Paris, 1936 (BCU)

Reviste teologice

Caloianu, Viorel, Raportul dintre concepţia despre înţelepciune în Cartea „Proverbele lui
Solomon” şi tradiţia despre înţelepciune în textele egiptene, Glasul Bisericii, Anul XXXIII,
1974, Nr.1-2, ianuarie-februarie, pg. 63-71

Manolache, N., Teodor, Blestemul faraonilor, Mitropolia Olteniei, Anul XVI, 1964, Nr. 1-2,
ianuarie- februarie, pg. 86-93

Negoiţă, Pr. Prof. Athanase, O carte ebraică sub acoperământul egiptean, Glasul Bisericii,
Anul XX, 1961, Nr. 5-6, mai-iunie, pg. 436-445

P. V. I. , În legătură cu „Monoteismul” în religia egiptenilor, Glasul Bisericii, Anul XXVII,


1968, Nr. 9-10, septembrie-octombrie, pg.1076-1079

Rus, Asist. Remus, Concepţia despre om în marile religii, Teză de doctorat în teologie, Glasul
Bisericii, Anul XXXVII, 1978, Nr.7-8, iulie-august, pg. 715-915

Sârbu, G., Credinţe şi practici egiptene în legătură cu viaţa viitoare, Mitropolia Olteniei, Anul
XIII, 1961, Nr. 10-12, octombrie - decembrie, pg. 831-836

Vasilescu, Diac. Prof. Emilian, Importante descoperiri arheologice în Egipt , Studii Teologice, Anul
VIII, 1956, nr. 9-10, pg. 672—678.