You are on page 1of 10

SEKOLAH KEBANGSAAN LABU, BATU 10

71900 LABU,N.SEMBILAN D.K

PERKHEMAHAN BADAN BERUNIFORM 2008


BORANG MENDIRIKAN KHEMAH

KATEGORI SIKAP DAN ARAHAN


KERJASAMA KERAJINAN PERANCANGAN KETUA JUMLAH
PASUKAN (10) (15) (10) (15) (50)
TKRS
PENGAKAP
PBSM
PUTERI TUNAS

NAMA HAKIM : 1 ………………………………. T/TANGAN HAKIM :…………………………….

2 ………………………………. …………………………….

3 ………………………………. …………………..…………

mieila/skl/mkom07
SEKOLAH KEBANGSAAN LABU, BATU 10
71900 LABU,N.SEMBILAN D.K

PERKHEMAHAN BADAN BERUNIFORM 2008


BORANG KHEMAH

KATEGORI KESESUAIAN KECERIAAN


KEBERSIHAN BILANGAN KEKUKUHAN LOKASI KAWASAN
KAWASAN GADJET GADJET GADJET KHEMAH JUMLAH
PASUKAN (10) (10) (10) (10) (10) (50)
TKRS
PENGAKAP
PBSM
PUTERI TUNAS

NAMA HAKIM : 1 ………………………………. T/TANGAN HAKIM :…………………………….

2 ………………………………. …………………………….

3 ………………………………. …………………..…………
mieila/skl/mkom08

PERKHEMAHAN BADAN BERUNIFORM 2008


BORANG KEBERSIHAN BILIK / UNIFORM
SEKOLAH KEBANGSAAN LABU, BATU 10
71900 LABU,N.SEMBILAN D.K

KATEGORI SUSUNAN
KEBERSIHAN HIASAN BEG & KEKEMASAN
UNIFORM DIRI BILIK BARANGAN BILIK JUMLAH
PASUKAN (10) (5) (10) (15) (10) (50)
TKRS
PENGAKAP
PBSM
PUTERI TUNAS

NAMA HAKIM : 1 ………………………………. T/TANGAN HAKIM :…………………………….

2 ………………………………. …………………………….

3 ………………………………. …………………..…………

mieila/skl/mkom08

PERKHEMAHAN BADAN BERUNIFORM 2008


BORANG KAWAD KAKI
SEKOLAH KEBANGSAAN LABU, BATU 10
71900 LABU,N.SEMBILAN D.K
KATEGORI KELANTANGAN KESERAGAMAN KEKEMASAN PENGGUNAAN ADAB KELUAR
SUARA PERGERAKAN PAKAIAN KAWASAN & MASUK JUMLAH
PASUKAN (15) (30) (20) (15) (20) (100)
TKRS
PENGAKAP
PBSM
PUTERI TUNAS

NAMA HAKIM : 1 ………………………………. T/TANGAN HAKIM :…………………………….

2 ………………………………. …………………………….

3 ………………………………. …………………..…………

mieila/skl/mkom07

PERKHEMAHAN BADAN BERUNIFORM 2008


BORANG KRAFTANGAN

KATEGORI PEMBENTUKAN KETEGUHAN


SEKOLAH KEBANGSAAN LABU, BATU 10
71900 LABU,N.SEMBILAN D.K
KESEMPURNAAN KREATIVITI OBJEK HASIL KERJA JUMLAH
PASUKAN (10) (15) (10) (15) (50)
TKRS
PENGAKAP
PBSM
PUTERI TUNAS

NAMA HAKIM : 1 ………………………………. T/TANGAN HAKIM :…………………………….

2 ………………………………. …………………………….

3 ………………………………. …………………..…………

mieila/skl/mkom07

PERKHEMAHAN BADAN BERUNIFORM 2008


BORANG MELUKIS DAN MEWARNA

KATEGORI PENCAPAIAN PENGGUNAAN


KESEMPURNAAN KREATIVITI OBJEKTIF WARNA JUMLAH
PASUKAN (10) (15) (10) (15) (50)
TKRS
SEKOLAH KEBANGSAAN LABU, BATU 10
71900 LABU,N.SEMBILAN D.K
PENGAKAP
PBSM
PUTERI TUNAS

NAMA HAKIM : 1 ………………………………. T/TANGAN HAKIM :…………………………….

2 ………………………………. …………………………….

3 ………………………………. …………………..…………

mieila/skl/mkom07

PERKHEMAHAN BADAN BERUNIFORM 2008


BORANG PERSEMBAHAN

KATEGORI PENGGUNAAN KELANCARAN KEASLIAN UNSUR


KREATIVITI BAHAN SEKITAR PERSEMBAHAN IDEA HOUMOR JUMLAH
PASUKAN (20) (30) (15) (20) (15) (100)
TKRS
PENGAKAP
PBSM
PUTERI TUNAS
SEKOLAH KEBANGSAAN LABU, BATU 10
71900 LABU,N.SEMBILAN D.K

NAMA HAKIM : 1 ………………………………. T/TANGAN HAKIM :…………………………….

2 ………………………………. …………………………….

3 ………………………………. …………………..…………

mieila/skl/mkom07

PERKHEMAHAN BADAN BERUNIFORM 2008


BORANG NYANYIAN

KATEGORI KELUNAKAN GAYA KEASLIAN KEASLIAN IDEA / TEMPO /


HASIL CIPTA /
SUARA PERSEMBAHAN ALAT MUZIK MELODI JUMLAH
RANGKAIAN
PASUKAN (10) (20) (20) (30) (20) (100)

TKRS
PENGAKAP
PBSM
PUTERI TUNAS
SEKOLAH KEBANGSAAN LABU, BATU 10
71900 LABU,N.SEMBILAN D.K

NAMA HAKIM : 1 ………………………………. T/TANGAN HAKIM :…………………………….

2 ………………………………. …………………………….

3 ………………………………. …………………..…………

Mieila/skl/m.kom07

PERKHEMAHAN BADAN BERUNIFORM 2008

BORANG MASAKAN

KATEGORI PENGGUNAA RASA


RASA
KERJASAMA N BAHAN MINUMAN JUMLAH
MAKANAN KEMASAKAN SAJIAN
PASUKAN (20) (20) (15) (15) (20) (10) (100)
TKRS
PENGAKAP
PBSM
PUTERI TUNAS
SEKOLAH KEBANGSAAN LABU, BATU 10
71900 LABU,N.SEMBILAN D.K

NAMA HAKIM : 1 ………………………………. T/TANGAN HAKIM :…………………………….

2 ………………………………. …………………………….

3 ………………………………. …………………..…………

mieila/skl/mkom

PERKHEMAHAN BADAN BERUNIFORM 2008


BORANG GEJEK DAN IKATAN

KATEGORI KREATIVITI KEKEMASAN KEKEMASAN KETEPATAN KESESUAIAN


GEJEK GEJEK IKATAN IKATAN IKATAN JUMLAH
PASUKAN (20) (20) (20) (20) (20) (100)
TKRS
PENGAKAP
PBSM
PUTERI TUNAS

NAMA HAKIM : 1 ………………………………. T/TANGAN HAKIM :…………………………….


SEKOLAH KEBANGSAAN LABU, BATU 10
71900 LABU,N.SEMBILAN D.K
2 ………………………………. …………………………….

3 ………………………………. …………………..…………

mieila/skl/mkom