You are on page 1of 1

Akujanji Penerimaann Dan Penggunaan

Peralatan bagi Pengajaran Dan Pembelajaran


Sains Matematik dalam Bahasa Inggeris

Saya _________________________________No. K/pengenalan ______________


bertugas di Sekolah Kebangsaan Tualang Tinggi mengajar dalam mata
pelajaaran___________mengaku telah menerima peralatan pada 1.1.2010 adalah
seperti berikut:-

Item No siri
a. Komputer Note Book ________________
Saya akan memulangkan peralatan ini pada _______________

1. Saya berjanji akan menjaga peralatan di atas dengan baik, menggunakan untuk
tujuan pengajaran dan pembelajran Sains Dan Matematik dan Bahasa
Inggeris’
2. Saya juga akan bertanggungjawab atas keselamatan peralatan tersebut dan
sekiranya berlaku kehilangan yang disebabkan kecuian saya. tindakan surcaj/
tatatertib boleh dikenakan keatas saya.
3. Saya tidak akan meninggalkan peralatan di rumah sekiranya saya keluar atau
meninggalkan rumah kerana urusan peribadi. Saya akan memulangkan peralatan
tersebut kepada Guru Besar / Penolong Kanan 1 / Guru Penyelaras ICT.
4. Sekiranya saya tidak lagi mengajar mata pelajaran di atas atau bertukar ke
sekolah lain, maka peralatan tersebut akan dipulangkan kepada Guru Besar / Penolong
Kanan 1 / Guru Penyelaras ICT.

Tanns