Вы находитесь на странице: 1из 1

УПИС СТУДЕНАТА НА ТЕРЕТ БУЏЕТА

ОБАВИЋЕ СЕ У УТОРАК, 06. ЈУЛА 2010. ГОДИНЕ ПО КОНАЧНОЈ РАНГ


ЛИСТИ И ТО:
ОД РЕДНОГ БРОЈА РАНГ ЛИСТЕ 1 ДО БРОЈА 100 У 9,00 ЧАС. –АМФ. 4
ОД РЕДНОГ БРОЈА РАНГ ЛИСТЕ 101 ДО БРОЈА 200 У 10,00 ЧАС. –АМФ. 4
ОД РЕДНОГ БРОЈА РАНГ ЛИСТЕ 201 ДО БРОЈА 300 У 11,00 ЧАС. –АМФ. 4
ОД РЕДНОГ БРОЈА РАНГ ЛИСТЕ 301 ДО БРОЈА 400 У 12,00 ЧАС. –АМФ. 4
ОД РЕДНОГ БРОЈА РАНГ ЛИСТЕ 401 ДО БРОЈА 500 У 13,00 ЧАС. –АМФ. 4
ОД РЕДНОГ БРОЈА РАНГ ЛИСТЕ 501 ДО БРОЈА 570 У 14,00 ЧАС. –АМФ. 4
АКО СЕ КАНДИДАТ КОЈИ ЈЕ СТЕКАО ПРАВО УПИСА НЕ УПИШЕ У ПРЕДВИЋЕНОМ
ТЕРМИНУ /06. ЈУЛА 2010. ГОДИНЕ/ ФАКУЛТЕТ ЋЕ УМЕСТО ЊЕГА УПИСАТИ СЛЕДЕЋЕГ
КАНДИДАТА ПО РАНГ ЛИСТИ.
КАНДИДАТИ ЗА УПИС ПОДНОСЕ:
• ОРИГИНАЛНУ ДИПЛОМУ О ЗАВРШЕНОЈ СРЕДЊОЈ ШКОЛИ;
• ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЋЕНИХ /У ОРИГИНАЛУ ИЛИ ФОТОКОПИЈУ/ УКОЛИКО ОВАЈ ДОКУМЕНТ
НИЈЕ ПОДНЕТ НА КОНКУРСУ;
• ИНДЕКС /КУПИТИ У КЊИЖАРИ ФАКУЛТЕТА/;
• ДВА ОБРАСЦА ШВ-20 /КУПИТИ У КЊИЖАРИ ФАКУЛТЕТА/;
• ДВЕ ИСТОВЕТНЕ ФОТОГРАФИЈЕ ФОРМАТА 4,5Х3,5 СМ.
• НА ИМЕ ФИНАНСИРАЊА УНИВЕЗИТЕТСКОГ ЦЕНТРА ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ И САВЕТОВАЊЕ
СТУДЕНАТА, СТУДЕНТИ НА РАЧУН ФАКУЛТЕТА БРОЈ 840-1109666-73 ПОЗИВ НА БРОЈ 106 ПЛАЋАЈУ
100,00 ДИНАРА
/НАВЕСТИ СВРХУ УПЛАТЕ -ФИНАНСИРАЊЕ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ЦЕНТРА ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ И САВЕТОВАЊЕ СТУДЕНАТА/
ПРИЛОЖИТИ ДОКАЗ О УПЛАТИ- ПРИЗНАНИЦУ.
Београд, 02. јул 2010. КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА