You are on page 1of 4

PLENARI IV

ACTA: 2 de novembre del 2010


Moderador: Joan Cornudella
Apuntadora: Helena Vilar
Pren acte: Ainoa Roca

Punts a tractar
- cronograma
- comissions

En començar la reunió amb el gran grup se li ha preguntat


directament al professor si hi havia alguna memòria organitzativa, a
lo que ha respost que hi havia les dels companys de l’any passat.
Després es comenta de parlar primer de les comissions, per tal de
posar-nos al dia de com està cada una d’elles, així s'ha fet, cada un
dels delegats de cada comissió ha anat explicant les tasques dutes a
terme.
Comissions:
• Economia: Reunió amb el Rafa, qüestionari (diners a gastar-nos,
materials dels diferents grups…)
• Allotjament: qüestionari als delegats per repartir al grup
(alimentació, al·lèrgies…)
• Transport:
• Comunicació: tasca a fer: passar el link del qüestionari de la
comissió allotjament als professors.

Rebombori a la classe quan en Diego parla del qüestionari de la


comissió d’allotjament.
Intervenció d’en Diego respecte l’allotjament.

Una companya fa una proposta : que la comissió suport dugui a terme


una avaluació diagnòstica.
Hi ha dubtes sobre què es vol aconseguir amb aquesta avaluació, uns
quants companys exterioritzen aquests dubtes i una companya de la
comissió de comunicació ho aclareix.
S’expressen varies opinions sobre si cal unificar o no els qüestionaris
Al final s'acorda fer un qüestionari amb les dades generals,
descriptives (anotar qui té cotxe?)

• Comissió transport: no pot avançar fins que no s'apeguin on és


la casa de colònies.

• Horari: cal saber la casa per saber els horaris d’entrada, dinar,
sopar… hora de d’arribada per al transport

Dos companys han iniciat una conversa parlant sobre si poden o no


iniciar feina.

• Recursos: no poden fer res ja que encara no se sap què volen


els grups. Compren ells els materials o cada grup paga lo seu?
Ho parlen amb la comissió d’economia per saber com gestionen
aquest gasto. Es parla de que cada grup digui a terme l’anàlisi
de materials, es parla de que cada grup realitzi una llista d’allò
que pota aconseguir i allò que es pota aconseguir.

Hi ha xivarri en el debat.
Es proposa posar una data per aportar les llistes de materials que es
necessiten i ja es tenen.

• Burocràcia: dins del grup petit els alumnes ho fan saber


als seus delegats (si necessiten algun document) i aquests ho fan
arribar a la comissió de burocràcia.
Es torna al debat sobre la casa, una companya proposa triar ara els
ítems per a triar la casa ja que és important per a poder seguir
avançant.
Diego: presa de decisions criterial: a cavall entre model autoritari i
model totalment participatiu (no operatiu). S’estableixen uns criteris
prèviament en relació al recurs (casa): aquest hauria de tenir x
criteris. I en funció d’aquests criteris la comissió tria.

• Comissió comunicació: un membre explica que hem fet un gmail


per tal de centralitzar la informació (llobes2010@gmail.com).
• Comissió coordinació: han posat un referent per a cada comissió,
mentre s’anava dient cada referent s’han anat aixecant.

Companya proposa definir criteris i al següent plenari parlar del


cronograma
Important definir criteris sobre:
- Allotjament:
o Espai capacitat de 90 persones
o Barat
o Aprop de l’autònoma. accessible amb transport públic
o Server de cuina
o Exclusivitat
o Calefacció
- Transport
- Economia

Una companya parla sobre si és necessari que estar a soles sigui un


criteri, a aquests dubtes en Diego proposa prioritzar.
Ha costat molt decidir
- Capacitat per 90 persones i sala gran
- Pensió completa
- Economia (barat)
Economia: entre 50- 70 euros. La gent està d’acord amb aquest
pressupost
En Diego comenta que hem de tenir en compte que no tothom pot
pagar aquesta suma de diners de cop, així que hem de mirar la
manera com repartim els diners, si tots per igual o tenint en compte
les diferents situacions econòmiques.