You are on page 1of 6

PLENARI V

ACTA 9 DE NOVEMBRE DEL 2010


Escriu a la pissarra : Carles
Moderadora: Sandra Borrego
Pren acta: Rosalia
Comença el Plenari les 11:45h
Ordre del dia
- Comissions
- Cronograma
- Preguntes
- Revisar ordre anterior

Pren la paraula el Professor Diego Castro, alguna companya


pregunta si les comissions han de fer acta quan es reuneixen.
És decideix que cadascuna vegi si es necessari i prengui la decisió.
COMISSIÓ D’ALLOTJAMENT
 Tres propostes per triar la casa.
El Diego intervé, “però a mi m’ha arribat un mail i jo tenia entès que
ja teníem casa”.
La situació es descontrola la gent no entén perquè ara es planteja de
nou el tema de la casa, sembla ser que volien aportar més
ofertes, també perquè diuen que hi ha companys que s’han
queixat, és per un tema econòmic a les altres cases hi ha més temps
per pagar, etc.
Finalment sembla que a la casa que s’havia triat el dinar de
diumenge va a part del preu que ens havien donat, la diferencia
es de 3€ per persona i sinó hauríem de marxar diumenge a les 9
del matí.
Aquest punt la comissió l’exposa després d’una situació de tensió,
es queixen de no poder-se explicar, se senten atacats.
La majoria demana una explicació coherent, no ho entenen,
algun membre de comissions es queixa de que ja s’han pres
decisions tenint en compte l’altra casa i que això no esta bé.
Una persona al fons de la classe intervé exaltada per queixar-se de
com s’està atacant al companys de la comissió.

S’ofereixen les noves cases:


PINATAR VALLES ORIENTAL 54€ amb dinar de diumenge
EL PINAR 48 Km. BARCELONA 59.90 € amb dinar de diumenge

Es demana operativitat a la comissió i que siguin pràctics.


Que passa amb els que ja han pagat en concepte de l’altre lloc? No
passa res els que ja han pagat els hi val per l’altre casa.
 Els companys, que no ho han fet, que contestin al mail
de la comissió d’allotjament per tal de saber quants som.
 Es decideix que canviem de casa anirem a “EL PINATAR”
Amb un llistat que ha fet la comissió es menciona les persones
que no han dit res encara sobre si venen o no.
La Susana intervé per dir que no esta d’acord amb la companya que
s’ha queixat del
tracta a la comissió perquè considera que la informació que han
donat ha estat molt
confosa.
COMISSIÓ D’ECONOMIA
S’ha parlat amb el Rafa Merino sobre els recursos per les jornades. Els
professors els hi pagarà l’estància la universitat Els materials els
costeja l’ Universitat.
Cal entregar una llista amb el material
Es poden fer activitats si volem
La Susanna diu que per aconseguir que ens subvencionin el material
cal fer-les, això va entendre que era la condició del Rafa Merino.
La Anabel diu que no ha entès el mateix. Ho tornarà a parlar amb
en Rafa per aclarir-ho.
S’ha obert una compte a la Caixa Unim a nom de l’Anabel per
poder ingressar els diner per la casa. S’ha d’entregar 20 € a compte
o pagar la totalitat de la estància 55€
 Saldo actual del compte 1485€
Qui no pugui pagar encara, tranquil que esta coberta la paga i senyal
amb el que hi ha. S’han de fer activitats? Aquesta qüestió no ha
quedat resolta, es planteja la possibilitat
de que hi hagi gent que no vulgui perquè no tingui temps i li surti més
a compte pagar.

 La comissió de materials hauria de fer un inventari de tot


el material que hi ha.
 El dia 22 s’ha de facilitar per part dels grups petits
el llistat amb els materials necessaris per realitzar les
activitats.
Les dades les decidiran els delegats quan facin el cronograma.
Els professors han de pagar en principi, després els hi abonaran
amb ells la universitat.
Amb el que hem donat no tenim pels material, s’aclareix que no té
res a veure el que hem donat es per pagar la casa i nomes per això.
Quin pressupost tenen els grups pels materials? No s’acaba de decidir
es parla de uns 40€
 S’ha de passar la llista de materials al Rafa.
Comissió de suport que encara no fan res que facin les propostes
d’activitats. De nou es planteja si es vol fer o no activitats pel mateix
motiu que abans.
S’ha d’atendre la diversitat en quant al pagament cal establir criteris.
Es produeix una intervenció d’ algú que no esta d’acord en que hi
hagi gent que no pagui i que no prengui part i “es guanyi” la
diferencia per pagar mes tard. Nous desacords amb aquests tema.
 Es decideix que els diners que recollim entre tots
serveixin també per pagar la reserva de qui no li va bé
fer-ho ara.
 Si sobren diners s’utilitzaran per material
Qui vulgui li pot pagar ara a l’Anabel i ella farà d’ingrés. Només ara.
Cal ingressar els diners a la Caixa Terrassa a la caixa de Sabadell no
és pot.
A la comissió de transport falten tres grups per respondre el
qüestionari que van enviar.
 El compte per fer l’ ingrés: 2107 0145 8633 5337 3996
HORARIS
Enviaran un qüestionari per saber la durada de les activitats i
quan es realitzen. De coordinar l’espai s’encarrega la comissió
d’allotjament.
També es confeccionaran els horaris dels àpats.
Dubtes que s’aniran resolent:
La casa té Wiffi
S’anirà a veure la casa abans
Caldria fer una llista de les qüestions transversals que vagin sorgint
Com, qui i amb que s’enregistraran les jornades.
El Diego diu que no és funcional que ho faci un membre del mateix
grup petit, cal que s’encarregui alguna persona i establir torns.
COORDINACIÓ
S’ha creat un blog a Internet
jornadeseduso2010.blogspot.com
COMUNICACIÓ
La comissió de comunicació redacta les actes de les sessions del
grup gran i les fan
arribar.
Passem la informació tot i que a vegades pot anar una mica
endarrerida. Cal confeccionar una graella per posar el material que
necessitem
 CRONOGRAMA
Els delegats ha de marxar per poder confeccionar-lo.
Plantejament del Diego si marxen els delegats que fem,
continuem, ho deixem, fem classe.
S’ha de diferenciar entre temes pendents i ordre del dia.
Al final de la sessió s’ha proposat que la comissió de
coordinació s’encarregués d’unificar els qüestionaris.
Observacions:
Hi ha moltes dificultats per prendre l’acta: No se sent, intervenen
moltes persones a
l’hora, manca un seguiment coherent de les intervencions.

REUNIÓ DELS DELEGATS PER A CONFECCIONAR EL


CRONOGRAMA:
Decidim que el cronograma el farem setmanalment, d’aquesta
manera serà més visual. Únicament hi farem constar aquelles feines
que té cada comissió (no grup petit).
Veure full adjunt, on hi ha el cronograma final.
CRONOGRAMA JORNADES FORMATIVES 2010
SETMANA COMISSIÓ FEINA
NOVEMBRE:
Allotjament Qüestionari sobre alimentació
Economia Div 5 – Obre un compte a la Caixa Unim i
Dilluns 1 – divendres 5 reunió amb la coordinació de la titulació.
Coordinació 5 nov – Obertura del Blog
Transport Paper per a la organització de cotxes
individuals.
Economia Dit 9 – Reunió amb la coordinació de la
Dilluns 8 – divendres 12 titulació
Economia Dim 10 – Paga i senyal de la casa
Allotjament Div 12 – Casa definitiva
Burocràcia Div 12 – Data límit pel justificant
Transport Resolució respecte el tema transport
Horari Correu als delegats demanant quantes hores
Dilluns 15 – divendres 19 necessiten
Suport Dit 16 – Propostes fetes per recollir diners
Coordinació Dim 17 – Tots els qüestionaris a la delegada
Horari Faran l’horari
Coordinació Han d’estar tots els qüestionaris amb
Dilluns 22 – divendres 26 resposta.
Material 24 nov – Han de saber tot el material
necessari
Dilluns 29 – divendres 3 de Economia Dit 30 – Tots els diners ingressats
novembre