You are on page 1of 4

ဂ်ဴလိုင္ (၄) ရက္ေန႔ဆိုတာာအေမရိကန္ေတြၿပည္ေထာင္စုရဲ႕လြတ္လပ္ေရးေန႔ၿဖစ္တယ္။

အေမရိကန္လြတ္လပ္ေရးေႀကၿငာစာတမ္းရဲ႕(၁၃) ႏွစ္အႀကာမွာ အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုကိုတည္ေထာင္ခဲ့ႀကတဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြက


“ က်ေနာ္တို႔ဟာၿပည္သူေတြေတြၿဖစ္တယ္” ဆိုတ့ေ
ဲ ႀကြးေႀကာ္သံကို၊ သူတို႔ရဲ႕ေႀကၿငာစာတမ္းမွာထပ္မံအဓိပၸါယ္ဖြင့္ေပးလိုက္ႀကတယ္။
ႏွစ္ေပါင္း(၂၀၀) ေက်ာ္အတြင္းမွာၿပည္တြင္းစစ္ေတြႀကံဳခဲ့ရတယ္။ ဖက္ဒရယ္စံနစ္ကိုတည္ေထာင္ခ်င္သူေတြနဲ႔၊ ဖက္ဒရယ္စံနစ္ကိုၿငင္းဆန္သူေတြႀကားကပဋိပကၡေတြကို
ရင္ဆိုင္ခဲ့ႀကရတယ္။ ဒါေပမဲ့ တိုင္းၿပည္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ရင့္က်က္မႈ၊ အေမွ်ာ္အၿမင္ႀကီးမႈ႔၊ လူထုကိုေလးစားတဲ့ဒီမိုကေရစီအေဆာက္အဦေတြ
တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့မႈေႀကာင့္၊ ဒီကေန႔အေမရိကန္ၿပည္သူေတြ-လြတ္လပ္မႈကို ၿပည့္ၿပည့္ဝဝခံစားေနခဲ့ႀကရတယ္။

“ဘရက္အိုဘားမား” က ဗာဂ်ီနီးယားၿပည္နယ္ကၿမိဳ႕နယ္တခုမွာ၊လူထုန႔ေ
ဲ တြ႔ဆံုၿပီး ၿပည္သူလူထုႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့စီးပြားေရး၊လူမႈေရးၿပႆနာေတြကိုေဆြးေႏြးႀကတဲ့အခါ၊
အစည္အေဝးကိုလာတက္ေနတဲ့အမ်ိဳးသမီးတေယာက္က “ ငါ့မွာ-အလုပ္လက္မဲ့ၿဖစ္ေနတယ္။ ေဆးဝါးကုသဖို႔အတြက္အာမခံမႈေတြလည္းမရိွဘူး၊ ဘဝကလည္းလံုၿခံဳမႈမရိွဘူး”
လို႔မ်က္ရည္တဝက္နဲ႔ေၿပာရွာတယ္။ ဘရက္အိုဘားမားကအဲ့ဒီအမ်ိဳးသမီးကိုရင္ခ်င္းအပ္ေပြ႔ဖက္အားေပးၿပီး-ေနာက္တေန႔မွာအဲ့ဒီအမ်ိဳးသမီးအပါအဝင္ အမ်ိဳးသမီးႀကီး (၃)
ေယာက္ကိုအိမ္ၿဖဴေတာ္ဆီဖိတ္တယ္။ “ ဒီအမ်ိဳးသမီးရဲ႕ၿဖစ္ရပ္ဟာ ၿပကြက္ (ေအ) အဆင့္ၿဖစ္တယ္။ ဒါေႀကာင့္ -
အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုဟာေၿပာင္းကိုေၿပာင္းလဲရမယ္”ဆိုတာကိုက်ေနာ္ေၿပာေနရတာေပါ့” လို႕သူ႔ရဲ႕အစိုးရအဖြဲ႔ကိုသူ႔ရဲ႕အိပ္မက္ေတြဘယ္လိုမွန္ေနေသးတယ္
ဆိုတဲ့အေႀကာင္းခိုင္ခိုင္မာမာေၿပာတယ္။

အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးသမားေတြကအစ၊ အေမရိကန္သမၼတသက္တမ္းအခ်ိန္တိုအတြင္းမွာ၊ ဘရက္အိုဘားမားရဲ႕အရည္အခ်င္းကိုၿမင္ခဲ့ရတယ္။


ၿပည္တြင္းမူဝါဒေရးရာေတြကို ေၿပာင္းလဲပစ္ဖို႔အတြက္ကန
ြ ္ဂယက္မွာ-သူသြားခ်င္တဲ့လမ္းေႀကာင္းကိုအၿမန္ဆံုးရေအာင္ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။
ရီပတ္ပလင္ကန္ပါတီကအတိုက္အခံလုပ္ေနေပမဲ့၊ ပညာေရး၊ ေဆးကုသေရးအတြက္အာမခံခ်က္ရေရးေတြကိုတလွမ္းခ်င္းလွမ္းတယ္။
သ႔ူကိုလူအမ်ားက သံုးသပ္ခဲ့သလို သူ႔ရဲ႕ႏိုင္ငံေရးအယူအဆဟာ ၊အစိုးရရဲ႕အခန္းက႑ကိုတိုးခ်ဲ႔ၿပီး ေအာက္ေၿခလူတန္းစားအက်ိဳးစီးပြားကိုပိုေဇာင္းေပးတဲ့
( Center-Left) ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ၊ ပိုမိုထင္ရွားလာခဲ့တယ္။ အလုပ္လက္မ့ၿဲ ဖစ္မႈေတြဟာ ၂၀၀၉ ဂြ်န္လ တလထဲမွာတင္ ( ၆ ) သိန္းေက်ာ္ရိွေပမဲ့
ဒီၿပႆနာေတြဟာ ေနာက္တႏွစ္ေလာက္က်ရင္တည္ၿငိမ္သာြ းလိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ေနႀကတယ္။

ႏိုင္ငံတကာၿမင္ကြင္းမွာသူရဲ႕အဖြဲ႕ကို ေမာက္မာတဲ့အစိုးရတရပ္အၿဖစ္မၿမင္ေအာင္ဘာသာေဗဒအသံုးအႏႈန္းကအစေသေသခ်ာခ်ာသံုးတယ္။
သူ႔ရဲ႕လက္ထက္မွာ-ဘုရွ္အစိုးရနဲ႔ ၂၀၀၃ အီရတ္စစ္ပမ
ဲြ ွာ- မေက်မလည္ၿဖစ္ခဲ့ရတဲ့ ရုရွားေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ၿပန္လည္အဆင္ေၿပလာခဲ့ၿပီး၊
အာဖကန္စစ္ပြဲကိုတင္ပို႔မဲ့လက္နက္ပစၥည္းေတြအတြက္ရုရွားေၿမကိုအသံုးၿပဳခြင့္ရခဲ့သလို၊ ရုရွားၿပည္ေထာင္စုကလည္း၊ ေၿမာက္အတၲလန္တိတ္သေဘာတူညီမႈ ( NATO) နဲ႔
စစ္ေရးအရၿပန္လည္လက္တြဲလုပ္ကိုင္မ့ဲ အစည္းအေဝးေတြဆီကိုၿပန္ေရာက္လာတယ္။

တကယ္ေတာ့-တကမၻာလံုးမွာၿဖစ္ေနတဲ့စီးပြားေရးပ်က္ကပ္ဟာႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသစ္တခုကိုေၿပာင္းလဲလာေတာ့မယ္လို႔တြက္ခ်က္ေနခဲ့ႀကတယ္။
ဥပမာ-အာရွက်ားမ်ားလို႔နာမည္ႀကီးခဲ့တ့ေ
ဲ တာက္ေၿပာင္ေနတဲ့ႏိုင္ငံေတြ၊ ေမွးမွိန္သြားမယ္။ တရုတ္ၿပည္ကေတာ့ဒဏ္ရာနဲနဲနဲ႔ေက်ာ္လႊားႏိုင္မယ္။
( ဒီအႀကပ္အတည္းမွာ-သူကေအာင္ၿမင္သူတေယာက္အၿဖစ္ဟစ္ေႀကြးႏိုင္လိမ့္မယ္)၊ေရနံနဲ႔ကမၻာႀကီးဆီကိုအင္အားႀကီးႏိုင္ငံေတြအၿဖစ္ၿပန္လာခ်င္တဲ့ ရုရွား၊
အီရန္လိုႏိုင္ငံေတြရဲ႕အႀကပ္အတည္းကိုကုစားႏိုင္ဖို႔အခ်ိန္ယူရမယ္။

အဆိုးဝါးဆံုးထိတဲ့ႏိုင္ငံေတြကေတာ့ တတိယကမၻာကႏိုင္ငံေတြၿဖစ္တယ္။ တခ်ိိဳ႕ႏိုင္ငံေတြမွာဆို-အမ်ိဳးသမီးေတြအလုပ္မရိွ၊စားစရာမရိွေတာ့လို႔ ခႏၶာကိုယ္ကိုရင္းစားေနရတဲ့


အၿဖစ္ေတြအရမ္းမ်ားၿပားလာခဲ့တယ္။ လူဦးေရ (၅၃) သန္းေက်ာ္ဟာ ငတ္ၿပတ္ဆင္းရဲေမြေတမႈေတြနဲ႔ရင္ဆိုင္ရမယ္လို႔ကမၻာ့ဘဏ္ကသတိေပးေနတယ္။

အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုစီးပြားေရးအႀကပ္အတည္းနဲ႔ရင္ဆိုင္ေနရတာကိုဝမ္းသာအားရနဲ႔ၿမန္႔မာ့အလင္းသတင္းစာမွာေန႔တိုင္းထည့္ေနတဲ့ၿမန္မာစစ္အစိုးရကိုတခုေလာက္
ေၿပာခ်င္ပါတယ္။ အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုမွာအလုပ္အကုိင္ေတြမေကာင္းေပမဲ့-သူတို႔က အဲ့ဒီအႀကပ္အတည္းကိုအခ်ိန္တိုတိုေလးမွာေက်ာ္လႊားသြားႏုိင္မွာပါ။
အလုပ္မရိွတဲ့ၿပည္သူေတြကိုအစိုးရကေထာက္ပံ့ေႀကးေပးထားတယ္။ Food Stamps လို႔ေခၚတဲ့ အစားအစာဝယ္ယူလို႔ရတဲ့၊ေထာက္ပံ့မႈကဒ္ေတြကိုေပးထားတယ္။
အစိုးရရဲ႕ေထာက္ပံ့ေႀကးရထားတဲ့- ၿပည္သူေတြက ေစ်းဝယ္မပ်က္ဘူး။ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္စံုဆံုခ်က္စားႀကတဲ့ ပါတီေတြ ကလည္းအခုလိုအားလပ္ရက္ေတြမွာဆိုပိုေတြ႔ရမယ္။
ဓါတ္ဆီေစ်းေတြတက္ေနေပမဲ့ ဒစ္စေနလန္း၊ ေဟာလီဝုဒ္၊ ပင္လယ္ကမ္းေၿခအပမ္းေၿဖစခန္းေတြ၊ ၿပည္နယ္ၿခား အပန္းေၿဖပန္းၿခံ၊ ေတာတန္းေတြ၊မွာလူေတြစည္ကားေနသလို၊
ေသာႀကာေန႔ကားသစ္တင္တိုင္း ရုပ္ရွင္ရံဳေတြမွာ၊ လာေရာက္ခံစားေနႀကဆဲ၊ ဆူပါမားကက္ေတြမွာ သတ္မွတ္ရက္ကုန္သြားလို႔ပိုလွ်ံတဲ့အစားအစာေတြကို
ဘုရားေက်ာင္းေတြ၊ ဆင္းရဲတဲ့လူတန္းစားေတြအတြက္ အလွဴအတန္းေပးေနႀကတယ္။-တခ်ိဳ႕ကစာသင္ေက်ာင္းေတြမွာေခတၱယာယီၿပန္လာၿပီးစာသင္ေနႀကဆဲၿဖစ္တယ္။

စီးပြားေရးပ်က္ကပ္ဆိုတာ-တတိယကမၻာကဆင္းရဲတ့ႏ
ဲ ိုင္ငံေတြကိုပိုထိပါတယ္။ မိမိတိုင္းၿပည္မွာ-ထမင္းတနပ္စားရဖို႔အတြက္ေတာင္အခက္အခဲရိွေနတဲ့ၿပည္သူလူထုရဲ႕
ဘဝကိုေလးေလးနက္နက္မစဥ္းစားပဲ၊ သူမ်ားေတြရဲ႕မေကာင္းသတင္းေတြကိုေလွ်ာက္ေၿပာေနတာကေတာ့ဥေႏွာက္နည္းလြန္းရာေရာက္ပါတယ္။
တရုတ္ၿပည္ႀကီးကိုဆရာတင္ေနရတယ္

အႀကပ္အတည္းေတြ-လြန္ေၿမာက္သာြ းတဲ့အခါ
Laissez-faire စီးပြားေရးစံနစ္တခုကေတာ့ၿပီးဆံုးခဲ့ပါၿပီ။ Anglo-Saxon ေတြရဲ႕လြတ္လပ္တဲ့ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစံနစ္ဟာကမၻာေလာကတခုလံုးဆီကို ႏွစ္ (၃၀) ေက်ာ္နီးပါး
ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနခဲ့တယ္။ အစိုးရေတြရဲ႕အခန္းက႑ေတြဟာေမွးမွိန္ခ့ရ
ဲ တယ္။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြေလ်ာ့ခ်ခဲ့တယ္။ ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံမႈ၊ ကုန္သြယ္မႈေတြရဲ႕
နယ္နမိတ္မ်ဥ္းေတြဟာထိန္းခ်ဳပ္မႈမ့စ
ဲ ာြ စီးဆင္းခဲ့တယ္။ အေရွ႕အာရွ၊ အိုင္ယာလန္၊ မကၠစီကိုအပါအဝင္ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ- ဥေရာပအလယ္ပိုင္းနဲ႔
အေရွ႕ပိုင္းႏိုင္ငံေတြလိုပဲ လြတ္လပ္တ့က
ဲ ုန္သယ
ြ ္မႈေမာ္ဒယ္ကိုလက္ခံခ့ႀဲ ကတယ္။ ဒီလႈပ္ရွားမႈဟာ အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုအတြက္ စီးပြားေရးအရအဓိကအင္အားႀကီးၿဖစ္မႈကို
ၿဖစ္ေစခဲ့ရၿပီး၊ ေနထိုင္မႈအဆင့္အတန္းၿမင့္မႈေတြ၊ ကြန္ဆာေဗးတစ္မူဝါဒေတြကႏွစ္လိုဘြယ္ေကာင္းခဲ့တယ္။
ဒီစံနစ္ကိုက်င့္သံုးခဲ့တ့ဲအစိုးရေတြကိုမေရမတြက္ႏိုင္တ့လ
ဲ ူ႕အဖြ႔အ
ဲ စည္းေတြကေထာက္ခံခဲ့ႀကတယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကိုဗဟိုၿပဳၿပီးစီးပြားေရးစံနစ္ေတြကိုလည္ပတ္ေလ့ရိွတ့ၿဲ ပင္သစ္၊ ဂ်ာမဏီလိုႏိုင္ငံေတြဟာေနာက္ဆုတ္ေနခဲ့ရတယ္။
ခုေတာ့ စာမ်က္ႏွာေတြကေၿပာင္းလဲခ့ပ
ဲ ါၿပီ။Anglo-Saxon ေတြရဲ႕စီးပြားေရးစံနစ္ဟာက်ဆံုးသြားခဲ့ၿပီလို႔လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကရႈၿမင္ေနခဲ့ႀကတယ္။
လူသားေတြရဲ႕ကစင့္ကလ်ားၿဖစ္ေနမႈ၊ ရပ္တည္ခ်က္မတည္ၿငိမ္မႈေတြဟာကမၻာေလာကႀကီးတခုလံုးကိုေအာက္ဘက္ဆီကိုေစာက္ထိုးဆင္းသြားေစခဲ့တယ္။
အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုအပါအဝင္၊ကမၻာတဝွမ္းလံုးဟာ ႏိုင္ငံေရးဒီေရအသစ္တခုကိုဦးတည္ေစခဲ့တယ္။ ေစ်းကြက္ကိုၿပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ၿခင္းနဲ႔အတူ၊
အစိုးရရဲ႕အခန္းက႑ေတြကိုခ်ဲ႕ထြင္လာခဲ့တယ္။ အေမရိကန္သမၼတဘရက္အိုဘားမားရဲ႕အစိုးရအခန္းက႑ကိုတက္တက္ႀကြႀကြပူးေပါင္းပါဝင္ၿခင္းဟာသက္ေသၿပခ်က္
တခုလိုၿဖစ္ေနခဲ့တယ္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြကိုၿပည္သူပိုင္သိမ္းမႈ၊ ကားထုတ္လုပ္မႈစက္မႈလုပ္ငန္းေတြ၊ တု႔ံဆိုင္းေနတဲ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကိုၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး
ေတြလုပ္ခဲ့တယ္။ အိုင္ယာလန္၊ ၿဗိတိန္၊ အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စု၊ အပါအဝင္ကမၻာတဝွမ္းလံုးမွာအစိုးရပိုင္လုပ္မႈေတြကိုပိုမိုေတြ႔ၿမင္ရမွာၿဖစ္တယ္။ “

တိုင္းၿပည္အစိုးရေတြရဲ႕အခန္းက႑ဟာၿပန္ေရာက္လာၿပီ” “ လူထုရဲ႕ပါဝါမဲ့မႈအေတြးအေခၚေတြကိုအဆံုးသတ္ေစမႈ”
ၿဖစ္တယ္လို႔ၿပင္သစ္သမၼတ နီကိုးလတ္စ္ဆာကိုဇီ က ေႀကၿငာခ်က္ထုတ္ၿပီးေအာင္ပြဲခံခဲ့တာကိုႀကည့္ၿခင္းအားၿဖင့္ရွင္းပါတယ္။

ဒုတိယအခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းဟာ လက္ေတြ႔မွာေရာအယူအဆေရးရာမွာပါေနာက္ဆုတ္ခဲ့ရတယ္။


ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းကို နာက်င္မႈတခုအၿဖစ္ခံစားရႈၿမင္ခဲ့ႀကတယ္။ အထူးသၿဖင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဆဲႏိုင္ငံေတြအတြက္ အရင္းအႏွီးၿမွဳပ္ႏွံမႈေတြ၊
လြတ္လပ္တဲ့ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈေတြဟာ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ ဒဏ္ရာအနာတရေတြေပးခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္ဘာသာသီးသန္႔၊အား
ေကာင္းေအာင္ၿပင္ဆင္ထားတဲ့ အိႏိၵယလိုႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ ဒဏ္ရာရမႈနည္းခဲ့တယ္။ ခုေတာ့ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေတြ၊ ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံမႈေတြ၊ အလုပ္အကိုင္ေတြရဲ႕ဂလိုဘယ္ပ်ံ႕ႏွံမႈဟာ
ေၿပာင္းၿပန္ေၿပာင္းလဲေနခဲ့တယ္။ ကမၻာ့လံုးဆိုင္ရာႏိုင္ငံၿခားပို႔ကုန္ေတြက်ဆင္းလာခဲ့တယ္။ ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ အဆိုအရ- တရုတ္၊ ဂ်ပန္၊ မကၠစီကို၊ ရုရွား၊ အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စု ရဲ႕
ႏိုင္ငံၿခားပို႔ကုန္ေတြဟာ ၂၀၀၉ ေဖေဖၚဝါရီလအထိ၊ ၂၅ % ဒါမွမဟုတ္ အဲ့ဒီထက္ပိုတဲ့ပမာဏာေတြက်ဆင္းခဲ့တယ္။ ရင္းႏွီးၿမ်ဳပ္ႏွံမႈေတြကလည္း ထိုးက်သြားခဲ့ရတယ္။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္တံုးက ေစ်းကြက္ေတြမွာရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံခ့တ
ဲ ့တ
ဲ န္ဘိုးဟာ ၄၆၁ ဘီလွ်ံ ရိွခဲ့ေပမဲ့ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ၁၆၅ ဘီလွ်ံ သာရိွေတာ့တယ္။
တကမၻာလံုးမွာေငြေႀကးစံနစ္ေတြ၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေပးမႈေတြကိုကာကြယ္ေပးမႈေတြကိုဆက္တိုက္လုပ္လာခဲ့တာကိုေတြ႔ရမယ္။
ကမၻာ့ဘဏ္ နဲ႔ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕တင္ၿပခ်က္ေတြအရ၊ ဘရာဇီး၊ အိႏၵိယ၊ ရုရွားလိုႏိုင္ငံေတြမွာ-အေကာက္အခြန္စည္းႀကပ္ႏႈန္းေတြ၊
အေကာက္ခြန္ကင္းလြတ္မႈအမ်ားအၿပားလုပ္မႈေတြကိုစိတ္ဓါတ္မက်ဆင္းေအာင္ၿပဳလုပ္ေပးခဲ့ႀကတယ္။ အတားအဆီးေတြကိုဖြင့္ေပးခဲ့တယ္လို႔ဆိုတယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ၊ “ၿပည္တြင္းၿဖစ္ကိုအားေပးပါ” ဆိုတ့လ
ဲ ႈံ႕ေဆာ္မႈေတြကိုၿပဳလုပ္ေနခဲ့ႀကတယ္။
ႏိုင္ငံၿခားသားအလုပ္သမားေတြအေပၚခြၿဲ ခားဆက္ဆံမႈေတြဟာပ်ံ႕ႏွံ႔ႀကီးထြားလာခဲတယ္။
ဒီအက်ပ္အတည္းရဲ႕သားေကာင္ေတြကေတာ့ ႏိုင္ငံရပ္ၿခားအလုပ္သမားေတြပဲၿဖစ္တယ္။
ဂ်ပန္၊ စပိန္လိုႏိုင္ငံေတြမွာေငြႀကိဳေပးၿပီးမိမိေဒသဆီကိုၿပန္သာြ းႀကဖို႔ကမ္းလွမ္းေနခဲ့ႀကသလို၊ မေလးရွားႏိုင္ငံကေတာ့ အင္အားသံုးႏွင္ထုတ္ခဲ့တယ္။

တတိယအခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ ကမၻာႀကီးဟာ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက


ြ ္မႈ၊ စည္းလံုးညီညြတ္မႈနည္းလာတဲ့အဆင့္တခုကိုေရာက္လာခဲ့တယ္။
ဘာလင္တံတိုင္းၿပိဳက်အၿပီး၊အင္အားႀကီးႏိုင္ငံတခုကလႊမ္းမိုးထားတဲ့ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတခုဆီကေဝးရာကိုေရြ႕လ်ားေနခဲ့တယ္။
ဒါေပမဲ့ဒီအက်ပ္အတည္းကပဲၿဖစ္စဥ္ေတြကိုအရွိန္ၿမွင့္လိုက္တယ္။

အလုပ္လက္မဲ့ၿပႆနာေတြ၊ စီးပြားေရးဖိအားေတြန႔ႀဲ ကံဳေတြ႔ေနရတဲ့အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုကလည္းၿပည္တြင္းေရးကိုသာဦးတည္ခဲ့ရတယ္။


အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုရဲ႕စီးပြားေရးပံုစံဟာအခုေတာ့လူႀကိဳက္နည္းေနႀကတယ္။ အေမရိကန္သမၼတ-ဘရက္အိုဘားမားရဲ႕ ႏိုင္ငံရပ္ၿခားခရီးစဥ္ဟာ
ေအာင္ၿမင္မႈရရိွခဲ့သလို၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ၿပည္သူေတြႀကားမွာေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားခဲ့ႀကတယ္။
ဒါေပမဲ့ အေမရိကန္သမၼတအေနနဲ႔ဘဏ္စံနစ္တည္ၿငိမ္ေအာင္၊ဘတ္ဂ်က္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ကိုင္တြယ္ႏိုင္ေအာင္၊ က်န္းမာေရးကုသမႈအာမခံခ်က္ေတြၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈေတြ
ကိုဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမွာၿဖစ္တယ္။

တရုတ္ၿပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံကေတာ့ ေအာင္ၿမင္မႈကိုဟစ္ေႀကြးနိုင္ခ့တ
ဲ ယ္။
သူအပါအဝင္တၿခားႏိုင္ငံေတြရဲ႕တိုးတက္ၿမင့္မားေနမႈကိုေတြ႔ရမယ္။အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုရဲ႕ဦးေဆာင္မႈကလည္းတၿဖည္းၿဖည္းက်ဆင္းေနခဲ့ၿပီးအလယ္အလတ္အန္းစား
အဆင့္ေလာက္ကိုေရာက္ရိွလာခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ စီးပြားေရးတိုးတက္ေနတယ္ဆိုတဲ့တရုတ္ၿပည္အပါအဝင္၊ႏိုင္ငံေတြဟာ ကမၻာႀကီးကိုအလံုးစံုဦးေဆာင္မယ္ဆိုတဲ့
အင္အားေတာ့မရိွႀကသလို၊ အႀကပ္အတည္းကိုေက်ာ္လႊားႏိုင္တ့ထ
ဲ ိေရာက္တဲ့ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိဳးလည္းႀကည္လင္ၿပတ္သားစြာရိွမေနခဲ့ပါ။
လန္ဒန္ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲကိုႀကည့္ၿခင္းအားၿဖင့္ G-7 နဲ႔ G-20 လိုအဖြ႔ႏ
ဲ ွစ္ခုလံုးဟာလည္းထိေရာက္တဲ့ကုစားမႈမ်ိဳးမၿပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့တာကိုအထင္အရွားေတြ႔ရတယ္။
အဲ့ဒီႏိုင္ငံေတြမွာ IMF ရဲ႕ခ်ဲ႕ထြင္မႈဟာအေရးပါေပမဲ့၊ ဂလိုဘယ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအေပၚလႈံ႕ေဆာ္မႈ၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာၿပႆနာေတြအေပၚၿခံဳငံုသံုးသပ္မႈ၊
အာဖကန္နစၥတန္စစ္ပြဲအေပၚမွာပါဝင္ေဆာင္ရက
ြ ္မႈေတြကေတာ့တူညီတ့အ
ဲ ၿမင္ေတြမရခဲ့ႀကပါဘူး။ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲလည္းပ်က္သုဥ္းခဲ့ရပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ တရုတ္ၿပည္ပါဝင္မႈမရိွတ့ဲ G-7 ဟာ ေခတ္မွားေနတဲ့ကမၻာေလာကထဲကအဖြဲ႕အစည္းတခုၿဖစ္ၿပီး၊ G-20 ကေတာ့အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံေတြမ်ားလြန္းလွတယ္။

အီရန္ၿပႆနာ၊ အာရပ္-အစၥေရးပဋိပကၡေတြအေပၚ နည္းမ်ိဳးစံုခ်ဥ္းကပ္မ့အ


ဲ ယူအဆေတြဟာလည္းေနာက္ကိုဆုတ္သြားၿပီးေခါင္းေရွာင္ေနခဲ့ႀကတယ္။
အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စု ရဲ႕ ဦးေဆာင္လႈံ႕ေဆာ္မႈအေပၚၿပန္လည္သေဘာထားေပးတုံ႔ၿပန္မဲ့ ႏုိင္ငံေတြဆီကအသံေတြကလည္းဆြံ႕အ တိတ္ဆိတ္ေနခဲ့တယ္။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားတခုလံုးပ်က္စီးသြားႏိုင္တ့ဲ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္န႔အ
ဲ ႏၱရာယ္ၿပဳႏိုင္တဲ့ ပါကစၥတန္လိုႏိုင္ငံမွာ အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုတခုသာ
သံတမန္ေရးရာအရတက္ႀကြမႈရိွေနခဲ့တယ္။

စတုတၴအခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့- ဒီလိုစီးပြားေရးအႀကပ္အတည္းၿဖစ္မႈေတြဟာ ပထဝီဝင္ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈေတြကိုၿဖစ္ေပၚေစလိမ့္မယ္။


အမ်ိဳးသားေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ဒါရိုက္တာ Dennis Blair က “ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္မတည္ၿငိမ္မႈေတြဟာ ကမၻာရဲ႕ ေလးပံုတပံုမွာၿဖစ္ေပၚေနခဲ့ႀကၿပီး ကမၻာႀကီးဟာ
ေအာက္ကိုထိုးဆင္းေနၿပီ” လို႔ေၿပာႀကားခဲ့သလို၊ IMF လိုအဖြဲ႕အစည္းေတြကလည္း “ သန္းခ်ီၿပီးလူေတြအလုပ္လက္မဲ့ၿဖစ္ေနအံုးမယ္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေတြကိုႀကံဳေတြ႔ရမယ္။
လူမႈေရးအံုႀကြမႈေတြေပၚေပါက္လာၿပီး၊ စစ္မက္ၿဖစ္ပာြ းတာေတြအထိႀကံဳေတြ႔ႀကရႏိုင္တယ္” လို႔သတိေပးေနခဲ့တယ္။

ေပါမ်ားလွတဲ့ေရနံ နဲ႔သဘာဝအရင္းအၿမစ္ေတြကိုအဓိကေရာင္းႏိုင္တ့ဲ ရုရွားနဲ႔အီရန္ႏိုင္ငံဟာပထဝီဝင္ႏိုင္ငံေရးကိုထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ခဲ့ႀကတယ္။


ဒါေပမဲ့ အခုေတာ့ စီးပြားေရးအႀကပ္အတည္းေတြကသူတို႔ကိုဖိအားေပးေနခဲ့တယ္။ ရုရွားႏိုင္ငံမွာဆိုရင္-အလုပ္လက္မဲ့ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိေရာက္ခဲ့ရၿပီး၊
ၿပည္သူ (၅) သန္းေက်ာ္ဆင္းရဲမြဲေတခဲ့ရတယ္။ ရုရွားႏိုင္ငံဟာသူ႔ႏိုင္ငံအတြက္လံုေလာက္ၿပည့္စံုတဲ့အင္အားႀကီးႏိုင္ငံတခုၿဖစ္ေနေပမဲ့ အရံလ်ာထားတဲ့ေငြေႀကးပမာဏ
တဝက္နီးပါးကို အစိုးရပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြနလံၿပန္ထဖို႔က်ားကန္ကူညီေပးေနရတယ္။ အီရန္ႏိုင္ငံ ရဲ႕ ေရနံနဲ႔သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ဆီကေရာင္းခ်ရရိွတဲ့ဝင္ေငြဟာ
၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ (၈၂) ဘီလွ်ံ ရိွခဲ့ေပမဲ့၊ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ၃၃ ဘီလွ်ံကိုထိုးက်သြားခဲ့တယ္။ လတ္တေလာ၊ကမၻာ့ေရနံေစ်းႏႈန္းတန္ဘိုးအရ- အီရန္ႏိုင္ငံဟာ ေငြေႀကးလိုေငြၿပမႈကို
ရင္ဆိုင္ေနရတယ္။ ေငြေႀကးေဖာင္းပြမႈကလည္း (၂၀) ရာခုန္ႏႈန္းအထိထိုးက်လာခဲ့သလို၊ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ မွာစီးပြားေရးႀကီးထြားလာဖို႔ဆိုတာကလည္းသိ္တ္ၿပီးလြယ္ကူလွမယ္မထင္ပါ။
သူ႔ရဲ႕ႏ်ဴကလီယားစီမံကိန္းအိပ္မက္ေတြအေပၚႏိုင္ငံတကာရဲ႕စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈဖိအားေတြကလည္းမ်ားၿပားလာေနခဲ့တယ္။

အာဖရိကလိုႏိုင္ငံေတြကေတာ့အဆိုးဝါးဆံုးထိခိုက္မႈေတြကိုရင္ဆိုင္ေနႀကရတယ္။ တကမၻာလံုးမွာႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့စီးပြားေရးအႀကပ္အတည္းေတြဟာ၊
လူမႈေရးမတည္ၿငိမ္မႈေတြနဲ႔ၿမင့္မားေနတဲ့က်ိဳးပဲ့ေႀကမြသာြ းေတာ့မ့ႏ
ဲ ိုင္ငံေတြလိုၿဖစ္ေနတဲ့ ကြန္ဂိုဒီမိုကရက္တစ္ၿပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ နဲ႕အာဖရိကအလယ္ပိုင္းၿပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံေတြ
ဆီကိုပိုမိုနာက်င္ေအာင္ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္ေပးေနသလိုၿဖစ္ခ့ရ
ဲ တယ္။ ႏိုင္ငံၿခားအရံေငြေတြဟာလည္းေလ်ာ့ပါးေမွးမိန္ေနခဲ့သလို၊ အစားအစာ နဲ႔ ေလာင္စာေတြကို
တိုင္းၿပည္အတြက္တင္သြင္းႏိုင္စြမ္းမရိွေတာ့ပါ။ အာဖရိကအလယ္ပိုင္းၿပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံေတြမွာ အစိုးရဝန္ထမ္းေတြကိုလခေပးစရာေငြလည္းမရိွေတာ့။
အာဖရိကႏိုင္ငံေတြဟာႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ဆီကို ၆၅ ဘီလွ်ံေက်ာ္ေရာင္းခ်ခဲ့ေပမဲ့၊ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ သုည အၿဖစ္ထိုးစိုက္သြားခဲ့တယ္။
ပုဂၢလိကရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံမႈေတြ (၉၀) ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့တယ္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွာရိွတဲ့ကမၻာရပ္ၿခားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္က Think-tank ေတြရဲ႕အဆိုတခုမွာေတာ့
ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ကူညီပံ့ပိုးမႈဟာ (၂၀) ဘီလွ်ံအထိက်ဆင္းလာမယ္ လုိ႔ တြက္ခ်က္ၿပခဲ့သလို၊
ကမၻာ့ဘဏ္ကလည္း “ လူဦးေရ (၅၃) သန္းဟာဆင္းရဲငတ္ၿပတ္မႈကိုႀကံဳေတြ႔ရမယ္။ စီးပြားေရးႀကပ္တည္းမႈေႀကာင့္၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ၊ ကေလး (၄)သိန္းေက်ာ္၊
ပိုမိုေသဆံုးႏိုင္ဘြယ္ရိွတယ္သတိေပးခဲ့တယ္။

တရုတ္ၿပည္ေမာ္ဒယ္

တရုတ္ၿပည္တႏိုင္ငံတည္းသာ ဒီအႀကပ္အတည္းႀကားမွာေအာင္ၿမင္သူအၿဖစ္ဟစ္ေႀကြးႏိုင္ခဲ့တယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ကာလေတြတံုးက တရုတ္ၿပည္ရဲ႕ႀကီးထြားမႈဟာ အရွိန္ေလ်ာ့လာခဲ့ေပမဲ့။


အခုေတာ့ၿပန္လည္အသက္ဝင္အရွိ္န္ရလာခဲ့ၿပန္ပါတယ္။ မႀကာေသးခင္ကာလအတြင္းမွာ၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားသံုးစြဲမႈ၊ ကုန္တင္ပို႔မႈ၊ ကားအေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္းေတြ
ၿပန္လည္သြက္လာခဲ့တယ္ေငြေရးေႀကးေရးစံနစ္ေတြကိုၿပန္လည္က်ားကန္ထားခဲ့တယ္။ ပီကင္းရဲ႕အရင္းရွင္တပိုင္း၊ ကြန္ၿမဴနစ္တပိုင္း စံနစ္တခုဟာ ဒီအႀကပ္အတည္းေတြကို
ထိထိေရာက္ေရာက္ေၿဖရွင္းႏိုင္ခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံၿခားေငြ (၂.၃) ထြီလွ်ံ ေလာက္အရံေငြအၿဖစ္သိမ္းဆည္းထားႏိုင္ခဲ့တယ္။
( ကမၻာမွာဘယ္ႏိုင္ငံမွသူတို႔ေလာက္ႏိုင္ငံၿခားေရလ်ာထားခ်က္မွာ-ခ်မ္းသာႀကြယ္ဝမႈမရိွပါ)

ဒီအရာအားလံုးဟာတရုတ္ႏိုင္ငံကိုပထဝီဝင္ႏိုင္ငံေရးမွာအေရးပါမႈကိုပိုမိုတိုးၿမင့္ခိုင္မာေစခဲ့တယ္။
အေနာက္အုပ္စုတစုလံုးစီးပြားေရးအႀကပ္အတည္းေႀကာင့္ဝရုန္းသုန္းကားၿဖစ္ေနခ်ိ္န္မွာတရုတ္ႏိုင္ငက
ံ ေတာ့အဲ့သလိုမခံစားရခဲ့ပါ။ ပံုမွန္အားၿဖင့္ေတာ့တရုတ္ႏိုင္ငံဟာ
သူ႔ရဲ႕အာရံုကိုၿပည္တြင္းမွာစူးတိုက္ထားခဲ့ေပမဲ့၊ အခုၿဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခုံကိုေကာင္းေကာင္းအသံုးခ်ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
ေက်ာက္မီးေသြးၿဖည့္ဆီးမႈကလြဲလို႔သဘာဝအရင္းအၿမစ္မွာဆင္းရဲေနခဲ့ေပမဲ့၊ အနာဂတ္အတြက္လုၿံ ခံဳေအာင္ ရုရွား၊ ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံေတြဆီက ေရနံကို
ဝယ္ယူၿဖည္ံဆည္းထားခဲ့တယ္။ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔အတြက္-ကမ္းလြန္ေဒသရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံမႈေတြကိုလုပ္ကိုင္ခဲ့တယ္။
ဒါေႀကာင့္-အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုန႔တ
ဲ ရုတ္ႏိုင္ငံႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးဟာ ဘာေႀကာင့္အေရးႀကီးဆံုးအဆင့္ကိုေရာက္လာတယ္ဆုတ
ိ ာရွင္းပါတယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာတူညီတဲ့
ပထဝီဝင္ႏိုင္ငံေရးအက်ိဳးစီးပြားအၿမင္ေတြရိွပါတယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးဟာ အီရန္ႏိုင္ငံရဲ႕ႏ်ဴကလီးယားပိုင္ဆိုင္မႈႀကိဳးပမ္းမႈေတြကိုအလိုမရိွႀကဘူး၊
ေၿမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမတည္မၿငိမ္ၿဖစ္သာြ းမွာကိုမၿမင္ခ်င္ႀကဘူး။ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံဟာ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၲရားပ်က္စီးသြားၿပီးဖရိုဖရဲႏိုင္ငံတခုၿဖစ္သြားမွာကို
အလိုမရိွႀကဘူး။ ဒီအင္အားႀကီးႏိုင္ငံႏွစ္ခုဟာ ဂလိုဘယ္တည္ၿငိမ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ကိုလုပ္ႏိုင္တဲ့ႏိုင္ငံႏွစ္ခုၿဖစ္တယ္ဆိုတာဘယ္သူမွမၿငင္းႏိုင္ပါဘူး။

ဒီ-စီးပြားေရးအႀကပ္အတည္းဟာ တကမၻာလံုးကိုလႈပ္ခါေစတဲ့ၿဖစ္ရပ္တခုၿဖစ္တယ္။ ႏွစ္ (၃၀) ေက်ာ္ၿမင့္တက္ေနခဲ့တဲ့ အရင္းရွင္ဝါဒေစ်းကြက္စီးပြားေရး၊ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း နဲ႔


ထိန္းခ်ဳပ္မႈေလ်ာ့နည္းၿခင္းမ်ားဟာ-အခုေတာ့ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ပါၿပီ။ ဂလိုဘယ္စီးပြားေရးနဲ႔ဘ႑ာေရးစံနစ္ေတြဟာေၿပာင္းၿပန္အၿဖစ္ေရာက္ရိွသြားခဲ့တယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အခန္းက႑ေတြပိုမိုတိုးခ်ဲ႕လာခဲ့တယ္။ ခ်မ္းသာၿပီးသားႏိုင္ငံေတြဟာဒီိၿဖစ္ပ်က္ေနတဲ့အႀကပ္အတည္းေတြကိုကန္႔သတ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္၊
စံနမူနာအၿဖစ္ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ၿပရပါမယ္။
သူတို႔ရဲ႕အဓိကလုပ္ရမဲ့အရာေတြကေတာ့- ပထမအခ်က္အေနနဲ႔-သူတို႔ႏိုင္ငံေတြမွာတြန္႔ဆုတ္ရပ္တန္႔ေနတဲစ
့ ီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကိုအခ်ိန္တိုအတြင္းၿပန္လည္
အသက္ဝင္ေစရမယ္။ ပိုမိုတက္ႀကြတ့လ
ဲ ႈံ႕ေဆာ္မႈေတြကိုၿမွင့္တင္ရမယ္။ ကမၻာႀကီးကိုၿပန္လည္ႀကီးထြားေအာင္လုပ္ရမယ္။
တကယ္ေတာ့ ပီကင္း၊ လန္ဒန္၊ ဝါရွင္တန္ အားလံုးဟာအထင္ႀကီးစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ေရြ႕လ်ားေနတာကိုေတြ႔ရမယ္။

ဒုတိယအခ်က္အေနနဲ႔-ေစ်းကြက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ့ၿဲ ပီးလက္လတ
ြ ္စပယ္လတ
ြ ္ေပးတဲ့အရာေတြကိုသင့္ေတာ္တဲ့ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးေတြနဲ႔ၿပန္လည္အစားထိုးခ်ဳပ္ကိုင္ရမယ္။
ဒီလိုလုပ္ၿခင္းအားၿဖင့္ေစ်းကြက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈအေပၚမတရားႏွိပ္စက္မႈေတြ၊ က်ဆံုးမႈေတြကိုတားဆီးႏိုင္မယ္။ ဝါရွင္တန္က ဥပေဒၿပဳမႈေတြကိုႀကိဳးပမ္းရမယ္။
ဥေရာပဟာပိုမိုၿမန္ဆန္စြာေရြ႕လ်ားေနတယ္။

တတိယလုပ္ရမဲ့အခ်က္ကေတာ့-ဘရက္အိုဘားမားနဲ႔သူႏွစ္သက္တဲ့ဂလိုဘယ္ဆႏၵပဲၿဖစ္တယ္။
သူ႔မွာ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းနဲ႔ေစ်းကြက္လတ
ြ ္လပ္မႈကိုထိန္းသိမ္းေပါင္းစည္းမဲ့၊ ထူးထူးၿခားၿခားလႊမ္းမိုးႏိုင္တဲ့ႏိုင္ငံေရးစင္ၿမင့္တခုရိွပါတယ္။
သူကအဲ့ဒီစင္ၿမင့္ကိုအသံုးခ်ႏိုင္မလားဆုိတာမႀကာခင္မွာသိလာရပါလိမ့္မယ္။ သူလုပ္လိမ့္မယ္လို႔လည္းေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။

Roger C. Altman ဟာ - အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုရဲ႕ ၁၉၉၃-၉၄ Deputy Treasure Secretary ၿဖစ္သလို၊ Evercore Partners ရဲ႕ ဥကၠဌလည္းၿဖစ္တယ္။
Foreign Affair ဂ်ာနယ္ ( ဂ်ဴလိုင္-ႀသဂတ္) ထဲက After the Crisis အခန္းက႑မွာ၊ သူ႔ရဲ႕ေဆာင္းပါးၿဖစ္တဲ့ Globalization in Retreat : Further Geopolitical
Consequences of the Financial Crisis ကိုအဆင္ေၿပသလိုဘာသာၿပန္ေပးလိုက္ပါတယ္။