You are on page 1of 2

PLENARI X:

DATA: 3 de desembre del 2010


ACTA: Clara Puig
Moderadora: Helena Vilar
ORDRE DEL DIA:
- COMISSIONS
- GRUP PETIT

EXPO DIEGO
Hi ha hagut problemes amb l’assegurança, cal que ens posem les
piles, ja que s’ha d’arreglar. Avui s’ha de resoldre o ens quedem
sense Jornades Formatives.

MATERIAL:
- Falta material:
1. S’ha d’anar a buscar
2. No s’ha comprat i no és dins del pressupost marcat. La
comissió de mat es pot encarregar d’anar a comprar-ho però no
sabem com pagar-ho. Les opcions que hi ha són: 1. Amb els 80€
sobrants 2. Tornar a fer un altre pressupost. 3. Ho paguem nosaltres.
Parlen amb el Rafa.
- El material ja està repartit, després del plenari s’entregarà, està dins
de coordinació.

ECONOMIA:
- Falten diners, en principi al dijous estarà tot quadrat.

COMUNICACIÓ:
- El Rafa vindrà divendres a dinar ell sol. Cal trucar a la casa Comissió
allotjament se’n carrega de dir-ho a la casa.
- Segon recordatori de contestar els qüestionaris de grup diana i de
llobes.

 Cal fer factura per els professors, se’n carrega la Gerogina

TRANSPORT:
- Es va dir que ahir era l’últim dia per canvis i hi ha hagut gent que no
ha respost a la data assenyalada. I és un caos. Ja han fet una llista.

GUP PETIT: CASTORS:


- Demanen un canvi d’horari perquè un component del grup no hi
podrà ser. Es canvia el grup 2 pel grup 6. El tríptic es tornarà a editar.
> La comissió d’horari va desestimar guardar la petició del grup 2. El
criteri que es va seguir per no mantenir la demanda és que són el
grup que necessiten menys temps per recollir i és un tema general.
Canvi d’horari, tríptic modificat i s’envia a la Maria perquè ho
imprimeixi.

GRUP PETIT: COLIBRIS:


- Demanen un petit canvi.

GRUP PETIT: CAMALEONS:


- Cal que ens apuntem a les llistes per a fer l’activitat

TEMA ALIÈ: CARLA (SÈNECA):


Demana participar a les Jornades tot i no formar part de les
assignatures. Pensem que no la cobreix. Està disposada a pagar.
- Finalment, se li exposa la situació, els professors no se’n
responsabilitzen i no té assegurança, per tant, opció 1: ve amb el
Rafa, opció 2: firma davant notari que la responsabilitat és tota seva.
La Maria li passarà la informació.